DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ"

Transkript

1 DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN

2 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması Diyarbakır ilinde metal iģleri ile uğraģan esnaf Ģehrin geneline dağılmıģ ve büyük ölçüde bina altlarında üretim yapar vaziyettedir. Bu durum kent içinde gürültü/görüntü kirliliği ve yapıların zarar görmesi baģta olmak üzere pek çok olumsuz etkiler yaratmaktadır. Metal iģleriyle uğraģan esnafın dağınık ve yetersiz fiziksel altyapı ile çalıģıyor olması, firmaların geliģimini, kendi aralarındaki ve pazarla olan iliģkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunlara ek olarak iģletmeler kent merkezinde ciddi bir enerji yükü yaratmaktadır. Bu sıkıntıların önlenmesine yönelik olarak Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarih ve 1661 no lu kararında demirci esnafının çalıģmalarının tarihi mekânlardaki taģların çatlamasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle kent dıģına taģınmalarına, yine Diyarbakır BüyükĢehir Belediye Meclisi tarih ve 80 no lu kararında bu iģkoluna ait iģyerlerinin kent dıģında siteleģmelerine yönelik kararları almıģtır. Bu kararlar doğrultusunda, S.S. Diyarbakır Metal ĠĢleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi ve Ġlçe Belediyeleri, Defterdarlık, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar ve ĠnĢaat Mühendisleri Odalarının da desteği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü nün tarih ve 537 sayılı oluru ile kurulmuģtur. Kooperatifin kuruluģ aģamasında Ģehrin değiģik bölgelerinden tanınan esnafların katılımı ve çevrelerini yönlendirmeleri güven oluģturmuģ ve kooperatife katılım sağlanmıģtır. 280 üyesi bulunan kooperatifin kuruluģ sürecinde yaklaģık 130 iģletmenin kayıt altına alınması sağlanmıģtır. Bu çalıģmalar gerçekleģtirilirken Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı na 2009 yılında, K.S.S. nin kurulması için proje sunulmuģ ve buradan gelecek destekle inģaatın tamamlanması planlanmıģtır. Ancak proje baģvurusu olumlu sonuçlanmamıģtır. Bu noktada kurulmuģ olan Kooperatif faaliyetlerini sonlandırmak yerine, diğer kurum/kuruluģların da desteği ile inisiyatifi kendi eline alıp çalıģmalarına hız vermiģtir tarihinde Milli Emlak Müdürlüğünden 1164, 1165, 1166 ve 1167 nolu parselleri bu amaçta kullanılmak üzere 4706 sayılı yasa gereği harca esas değer üzerinden satın alınarak proje çalıģmalarına baģlanmıģtır. Projelendirme aģamasında çeģitli bölgelerde K.S.S. ler ziyaret edilmiģ, iģletmelerin günün Ģartlarındaki ihtiyaçları göz önüne alınmıģ ve bu doğrultuda projeler hazırlanmıģtır. Bu noktada Kooperatif, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının kredi desteğinden faydalanmamayı tercih etmiģtir. Bunun altında yatan en önemli nedenin de, mevcutta bu destekten faydalanan K.S.S. lere Bakanlığın tip projelerinin uygulanması (tip projeler günümüz Ģatlarında ihtiyaca cevap vermediğinden) ve ödeneklerden dolayı inģaat sürelerinin uzaması olduğu belirtilmektedir. DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ 2

3 YAPI SINIFI T.C. ĠnĢaat yapı ruhsatı alınarak, tarihi itibarıyla inģaat çalıģmalarına baģlanmıģ ve inģaat bitim süresi iģe baģlama tarihinden itibaren 2 yıl olarak planlanmıģtır yılı sonu itibariyle de inģaat seviyesi % 40 civarındadır. 2. K.S.S. Yapılarının Dağılımı Metalciler Yapı Kooperatifi nin yaptığı K.S.S de iģyeri sayısı 280 olup 3 tip yapı bulunmaktadır: YAPILARIN DAĞILIMI Metrekare (m 2 ) Adet YaklaĢık Maliyet (TL) Not: Belirlenmiş olan yaklaşık maliyet hesapları piyasa araştırmasına göre hesaplanmıştır. K.S.S de bulunan 280 iģyerine ek olarak 7 sosyal tesis (idare binası, sağlık tesisi, spor tesis alanı, restaurant+cafe, PTT, banka, kargo, market v.b.) yapılarının da inģaatı planlanmıģtır. Ġdare Binası 4 kat (bodrum + 3) olarak planlanmıģ olup, idari kat, konferans salonu, mesleki eğitim merkezi, Ar-Ge için ortak atölye ve laboratuar gibi kısımları bünyesinde içecek Ģekilde planlanmıģtır YILI YAKLAġIK MALĠYET HESAP TABLOSU BĠRĠM YAPI ĠġLERĠ ADET ALANI (m 2 ) FĠYATI (TL/m 2 ) NOLU PARSEL TUTARI (TL) 3A A TĠPĠ DÜKKÂN ,00 448, ,00 3A B TĠPĠ DÜKKÂN ,76 448, ,48 3B ĠDARE BĠNASI ,70 511, ,70 4B GENEL SIĞINAK ,50 640, ,00 TOPLAM , NOLU PARSEL 3A B TĠPĠ DÜKKÂN ,38 448, ,24 3A C TĠPĠ DÜKKÂN ,56 448, ,88 4A RESTAURANT + CAFE ,91 577, ,07 4B MARKET+KARGO+BERBER 1 246,65 640, ,00 4B PTT+BANKA ,60 640, ,00 4B SAĞLIK OCAĞI+GÜVENLĠK 1 493,20 640, ,00 4B GENEL SIĞINAK 1 154,50 640, ,00 TOPLAM , NOLU PARSEL 3A A TĠPĠ DÜKKÂN ,68 448, ,64 3A B TĠPĠ DÜKKÂN ,38 448, ,24 3A C TĠPĠ DÜKKÂN ,40 448, ,20 4A RESTAURANT + CAFE ,91 577, ,07 4B GENEL SIĞINAK ,50 640, ,00 DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ 3

4 TOPLAM , NOLU PARSEL 3A A TĠPĠ DÜKKÂN ,24 448, ,52 4B GENEL SIĞINAK 1 600,00 640, ,00 TOPLAM ,52 GENEL TOPLAM ,04 K.S.S. inģaatı için planlanan bütçe yaklaģık 43 Milyon TL dir. Bu para, Kooperatif üyeleri tarafından karģılanmakta olup, yakın zamanda bir banka ile anlaģılarak Kooperatif üyelerinin uygun Ģartlarda bireysel olarak kredi alabilmesinin de önü açılmıģtır. 3. Kooperatif Üyelerinin Dağılımı KOOPERATĠFE KAYITLI ÜYELERĠN Ġġ ALANLARI SAYISI 1 Çelik Konstrüksiyon ve Demir Doğrama Kaynak ĠĢleri ve Sıcak Demircilik 22 3 Çelik Kapı Üreticileri 5 4 Tarım Aletleri Ġmalatçıları 6 5 Çelik Mutfak Tezgâhları Ġmalatçıları 5 6 Tornacılar, Makine Parçaları, Hırdavat ve Yedek Parça Üreticileri 11 7 Soba Üreticileri, Tenekecilik ĠĢleri ve Havalandırma Sistemleri 16 8 Değirmen Parçaları Ġmalatçıları 1 9 Dökümcüler 1 10 Alüminyum ve PVC Doğramacıları 9 11 Tel Örme Ġmalatçısı 2 12 Ferforje Ġmalatçısı 3 13 Bobinajcılar ve Güç Kaynağı Ġmalatçıları 2 14 Çelik Pano Ġmalatçıları 8 15 Bilemeci 1 16 Vinç Parçaları ve Kepçe Kovaları Ġmalatçıları 6 17 Kalıp Ġmalatçıları 7 18 Kepenk ve Daraba Ġmalatçıları 4 19 Sondaj Malzemeleri Ġmalatçıları 2 20 Soğutma Sistemleri Ġmalatçıları 4 TOPLAM Kooperatif ve Sektörel GeliĢme Ġlimizde iģ sahiplerinin inisiyatifi ve çalıģmalarıyla kurulan ve faaliyetine devam eden Kooperatif, çoğu zaman eksikliği dile getirilen ortak faydalar etrafında birlikte iģ yapma kültürünün ender örneklerinden biridir. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan görüģmelerde, Diyarbakır Ġlinde Metal Ana Sanayi sektöründe faaliyet gösteren yapıların genel olarak küçük çapta çalıģan firmalar olduğu, büyük bölümünün bina altlarında ve uygun olmayan koģullarda, Ģehrin belli noktalarına dağılmıģ vaziyette bulundukları belirtilmiģtir. Yetersiz alt yapının aynı zamanda bu sektörde çalıģan firmalar açısından hem büyümenin önündeki bir engel oluģturduğu, hem de saygınlık kaybına sebebiyet verdiği belirtilmiģtir. Yeni yapmıģ oldukları kooperatif ile sadece fiziksel bir DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ 4

5 mekân değil, aynı zamanda sektörel bir geliģme merkezi yaratabilmek amacında olduklarını ifade etmiģlerdir. Kooperatif üyeleri genel olarak küçük çapta esnaftan oluģmakla beraber, yapı içinde esnaf boyutunu aģan (üyelerin yaklaģık % 30 u civarı) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olan üyeler de bulunmaktadır. Bu durum benzer sektörde yer alan farklı aktörlerin bir araya gelerek karģılıklı etkileģimini ve firmalar arası iletiģimi artıracak olumlu bir etken olarak algılanmaktadır. 5. Diyarbakır da Metal, Metal EĢya ve Makine Sanayi 5.1. Mevcut Durum Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası verilerine dayanılarak hazırlanmıģ olan Diyarbakır Ġli Sanayi Raporuna göre, Metal Sanayi Ve Metal Eşya ve Makine Sanayisi nde 78 iģletme faaliyet göstermekte olup toplam kiģi istihdam edilmektedir. ĠĢletme sayısına göre sektörel dağılımdaki payı % 14,9 iken, istihdam dağılımındaki payı % 8,1 dir. Grafik 1 Diyarbakır Ġlinde Kurulan Metal, Metal EĢya ve Makine Sanayi ĠĢletmelerinin KuruluĢ Yıllarına Göre Dağılımı Kaynak: DTSO (2009). Diyarbakır Ġmalat Sanayi Profili AraĢtırması (YayınlanmamıĢ Rapor). Firmaların kuruluģ yıllarına bakıldığında diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de özellikle son 5 yılda yeni kurulan firma sayısında artıģ görülmektedir. DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ 5

6 Grafik 2 Metal, Metal EĢya ve Makine Sektörünün ĠĢletme Sayısına Göre Alt Dağılımı Kaynak: DTSO (2009). Diyarbakır Ġmalat Sanayi Profili AraĢtırması (YayınlanmamıĢ Rapor). Bu sektörde alt sektör dağılımına bakıldığında % 17,9 unu elektrikli makineler ve aygıtlar oluģturmaktadır. Bu iģletmelerde daha çok elektrik panosu, regülatör ve transformatör üretilmektedir. Alüminyum pencere ve çelik kapı üretimi yapan firmaların oranı % 12,8; çeģitli zirai makineler ve aksamlarını üreten firmaların oranı % 10,3; tanker, römork, konteynır üreten firmaların oranı % 11,5 olarak görülmektedir. Ana metal sanayi olarak çelik konstrüksiyon, tel ve muhtelif demir aksamları üretimi yapılmakta olup bu iģletmelerin oranı % 6,4 tür. Ayrıca bu grupların içine girmeyen soba, tüfek, merdiven, ütü masası, askılık, asansör kapısı, kepçe kovası gibi çeģitli alanlarda üretim yapan firmalar mevcuttur. Bununla birlikte Kooperatifin yaptığı çalıģmada Diyarbakır Ġli metal iģleri ile ilgili meslek grubu yaklaģık firma sayısı 350 olarak belirlenmiģtir. Bu değerler dikkate alındığında sektörün hem sektörel dağılımda hem de istihdamdaki payının azımsanamayacak miktarda olduğundan söz edilebilir TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-ġanlıurfa) Bölge Planı ve Ġmalat Sanayi Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-ġanlıurfa) için hazırlanan Bölge Planı nda dört geliģme ekseni belirlenmiģ olup bu eksenlerden biri, İstihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü dür. Bu eksen kapsamında İstihdamı ve Üretimde Katma DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ 6

7 Değeri Artırmak amacı, tarımsal ve endüstriyel üretimde verimin artırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçilmesi, bölge potansiyelleri ve tüketim talepleri doğrultusunda imalat sanayinin geliştirilmesi ve KOBİ lerin kapasitelerin geliştirilmesi ile istihdam kapasitesinin artırılması Ģeklinde tanımlanmıģtır. Yukarıda belirtilen hedefi gerçekleģtirmek için belirlenen strateji Sanayide Üretim Kapasitesinin ve Katma Değerinin artırılmasıdır. Bu ana stratejinin alt stratejilerinden biri de Bölgede yığınlaģan/yoğunlaģan sanayi ve alt sektörlerinin geliģtirilmesidir. Alt stratejide belirlenen öncelikli sektörlerden biri Makine ve Teçhizat Hariç: Fabrikasyon Metal Ürünlerin Ġmalatı olarak belirlenmiģtir. Bölge Planında alt strateji ile ilgili belirlenen tedbirler aģağıdaki gibidir: T1 T2 T3 T4 T5 T6 TEDBĠRLER Alt sektörlerin üretim ve istihdam kapasitelerini artırmaya yönelik desteklerin sunulması Hammaddenin bölgede iģlenmesini sağlayacak desteklerin sunularak katma değerin artırılması MarkalaĢmanın teģvik edilerek tanınırlığın artırılması Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi Büyük ölçekte entegre iģletmeler kurmak için ortaklıkların/birleģmelerin desteklenmesi Kümelenme potansiyeli olan alt sektörlerin belirlenmesi için araģtırmaların yapılması ve kümelenmenin teģvik edilmesi Buna ek olarak Bölge Planı nda bir diğer alt stratejide; bölge potansiyelleri ve tüketim talepleri doğrultusunda imalat sanayinin geliģtirilmesi olarak belirlenmiģtir. Bu alt stratejinin tedbirlerinden biri de bölgedeki geliģmeler ve devam eden yatırımlar doğrultusunda talep artıģı beklentisinin olduğu ürünlerin bölgede üretilmesinin desteklenmesidir. Tedbir kapsamında belirlenen yeni alt sektörler: Tarım makineleri ve sulama ekipmanları, Yapı malzemeleri ve kimyasalları, Yenilenebilir enerji sistemleri (özellikle güneş enerjisi ve biyogaz) ve yan sanayi ürünlerinin imalatı. Bölge Planı nın yanı sıra, Hazine Bakanlığı nca sağlanan bölgesel teģviklerde Metal EĢya ve Makine Teçhizat Ġmalatı ilimizde desteklenecek öncelikli alanlar olarak belirlenmiģtir. Bölge Planı incelendiğinde, faaliyetine devam eden Kooperatifin sektörel geliģme, iģbirliği kültürünün devamının sağlanması, küme oluģturmaya yönelik çalıģmalar ve benzeri faaliyetler için desteklenmesinin uygun olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sektörün kendi içinde, dıģ bir etken olmadan oluģmuģ olan iģbirliğinin daha ileri safhalara taģınması gerekliliği aģikârdır. Kooperatif yönetiminin bu noktada istekli olması Ģimdiye kadar yapılmıģ olan çalıģmalardan farklı olarak tabandan katılımcılığı, sahiplenmeyi ve sürekliliği tetikleyecek en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ 7

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik DİİYARBAKIIR DAKİİ BELEDİİYELERİİN ALTYAPI DURUMU M. Adnan AKSOY Harita Mühendisi Diyarbakır YDO Uzmanı M. Ufuk ELHASOĞLU Çevre Mühendisi İDB Uzmanı Mart 2011 DĠYARBAKIR 1 SUNUġ Bölgesel geliģme ve kalkınmayı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU SĠNPAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. MUĞLA/MARMARĠS 1598-1858-1911-1912-1913-1914 NOLU TOPLAM 6 ADET ARSA 29.12.2011 2011/104 GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İli Yatırım Yerleri Analiz Raporu İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 4 2. Sanayi Bölgeleri, Kuruluş Amaçları ve Hedefleri... 4 2.1. Organize Sanayi Bölgeleri...

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2017 STRATEJİK PLANI Stratejik Plan Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠNDE KULLANILAN YÖNTEM 2.1 Stratejik planlama ekibinin oluģturulması 2.1.1

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 151

C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 151 C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 151 DĠYARBAKIR TĠCARET BORSASI NIN FAALĠYETLERĠ VE BORSANIN ÜYE PROFĠLĠ ĠLE ĠLGĠLĠ VERĠ EKSĠKLĠKLERĠNĠN MARS ANALĠZĠ ĠLE DÜZELTĠLMESĠ Bahar

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı