K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI"

Transkript

1 K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL - SAMİ BAĞCI- HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- ADEM TÖPLEK - HÜSEYİN GÖKDEMİR- -SAMİ KARAPINAR-MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ- MEHMET AKKUŞ - RECEP AFACAN -KERİM GÖKHAN ŞANCI- ÖZKAN ALBAYRAK - ALİ YILMAZ-AHMET ÖZMAYA- AYŞEGÜL YILDIZ - ENVERTURHAN -- MEHMET SAÇLI GELMEYEN ÜYELER : HEDİYE YAVUZASLAN-NAİM ÖZPINAR- ZEKERİYA YILDIZ- CELİL EVCEN - MEHMET YILMAZ TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK - 1. BİRLEŞİM SAYI : 11 MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR-620 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarihli yazılı müzekkeresi gereğince ; tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 maddesine göre Norm Kadro Standart cetvelinde belirtilen Memur Norm Kadro Standardının % 20 sini geçirmemek üzere bulunacak sayının tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirleneceğinden ve 5620 Sayılı Yasanın 3. maddesi 2. fıkrasının c bendi gereğince mevsimlik ve kampanyalı işlerde bir mali yılda 6 aydan az ( 5 ay, 29 gün ) olmak üzere vize edilerek geçici iş pozisyonlarında işçi çalışabilir denildiğinden, 2014 yılı için Belediyemizde mevsimlik ve kampanyalı işlerde çalıştırılmak üzere 66 adet geçici işçi için gerekli olan 792 adam/ay vizesine, Meclisimizce gerekli iznin verilmesine. ; 3 Red, (TURHAN-A.YILDIZ-M.SAÇLI) 4 Çekimser (K.G.ŞANCI- A.YILMAZ-Ö.ALBAYRAK-A.ÖZMAYA ) Oya karşılık 20 kabul oyla ve katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. KARAR-621 Şerife TEKİNYER in 21/11/2013 Tarih ve 5877 Sayılı Dilekçense istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1787 ada 310 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat 0.30/0.90 Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğünden bahsederek 310 no lu parselin kuzey cephesinden, 311 no lu parselin güney 1

2 cephesinden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi gösterilerek Ayrık Nizam 3 Kat olan yapılaşma koşulunda belirtilen 5 metre çekme mesafesinin 0 olarak yazılması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-622 Şadan ÖZSAYAN ın 21/11/2013 Tarih ve 5878 Sayılı Dilekçesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince; Karaman İli, Merkez İlçe, Alişahane Mahallesi, 982 ada 67 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Ticari Alan olarak görüldüğü ancak adanın ifraz hattı ile ayrılarak ana cadde üzerinde kalan bölümünün Ayrık Nizam 5 Kat Yapılaşma koşullarında T1 Lejantlı Ticaret Alanı nda olduğu, söz konusu 67 no lu parselin bulunduğu bölümün Ayrık Nizam 4 Kat Yapılaşma koşullarında görüldüğü ancak hangi türde ticari alan niteliği taşıdığının belirtilmediğinden bahsederek 982 adanın bu kısmının T4 Lejantlı Ticaret Alanı olması için T4 ifadesinin eklenmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR- 623 Ömer İNEKÇİOĞLU nun 21/11/2013 Tarih ve 5879 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Alişahane Mahallesi, 1500 ada 2,46,16 no lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat, 0.30/1.20 Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğü ancak; söz konusu 2 no lu parselin ada içinde ifraz hattı ile ayrılarak Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma hakkına sahip bölümde kaldığından bahsederek 1500 ada içinde bulunan parseller üzerinde verilen yapı yoğunluklarının kaldırılarak Ayrık Nizam 5 Kat E:1.50 olması ve adayı ikiye ayıran ifraz hattının kaldırılması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR- 624 Mehmet KAYA nın 22/11/2013 Tarih ve 5884 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 948 ada 18 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında 0.30/0.90 Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğü, ancak; söz konusu parselin yan adalarında 30 metrelik yola cepheli olan bölümlerinin 0.50/1.50 Yapılaşma koşullarında olduğundan bahsederek 948 ada 2 ve 3 no lu parsellerin birleşmesi ile oluşan 18 nolu parselin de 30 metrelik yola cepheli olmasından dolayı emsal değerinin 0.50/1.50 olması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-625 Ünlem Mühendislik Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin 21/11/2013 Tarih ve 5954 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 2817 ada 2 ve 3 no lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğünden bahsederek yapılaşma koşulunun yol güzergahında bulunan diğer konut 2

3 adalarında olduğu gibi Ayrık Nizam 4 Kat olması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-626 Mehmet DEMİR in 21/11/2013 Tarih ve 5951 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Tahsin Ünal Mahallesi, 2735 ada 9 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat Yapılaşma koşullarında T1 Lejantlı Ticaret Alanı olarak görüldüğünden bahsederek yapılaşma koşulunun diğer Ticaret adalarında olduğu gibi Bitişik Nizam 5 Kat olması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-627 Osman YILDIRAN ve Mehmet YILDIRAN ın 25/11/2013 Tarih ve 5926 Sayılı Dilekçesine İstinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 2286 ada 1 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Park Alanı olarak görüldüğü, revizyon öncesi imar planında Ticari Alan olduğundan mevcut durumda parsel üzerinde ruhsatlı düğün salonu olarak hizmet veren ticari alanların bulunduğundan bahsederek Park Alanı nın E: 1.00 Hmax: 9.50 yapılaşma koşullarında T2 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-628 Akkülah Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti nin 25/11/2013 Tarih ve 5929 Sayılı Dilekçesine İstinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 837 ada 15 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak görüldüğü, bu ada üzerinde 18. madde uygulaması yapılacağından bölgesinde yeşil alan ihtiyacına cevap verecek 1 adet park ve 1 adet otopark alanı yapılması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-629 Plan ve Proje Müdürlüğü nün 22/11/2013 Tarih ve 218 Sayılı Yazısına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Üniversite Mahallesinde X= Y= koordine değerleri arasında kalan ve Revizyon ve İlave İmar Planında Pazar Alanı olarak görülen bölgen Park Alanı na, X= Y= koordine değerleri arasında kalan ve Revizyon ve İlave İmar Planında Park Alanı olarak görülen bölgenin Pazar Alanı na çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-630 Hüseyin YILMAZ ın 15/11/2013 Tarih ve 5690 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; 3

4 Karaman İli, Merkez İlçe, Çeltek Mahallesi, 4353 ada içinde yer alan bütün parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında emsal değerinin %30 olduğundan bahsederek parsellerin birleştirilerek site şeklinde konut projesi yapılabilmesi için emsal değerinin 1.50 ye çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-631 Ali EKE Adına Mehmet İZGİ nin 06/11/2013 Tarih ve 5471 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 2272 ada 1 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak görüldüğü ancak parselin batı cephesinde imar planında cep otoparkı bırakıldığından dolayı söz konusu parselin diğer parsellere göre şekilsiz ve kullanışsız duruma geldiği ile parselin cephe aldığı yol incelendiğinde trafik yükünün olmadığından bahsederek imar planında görülen cep otoparkının kaldırılarak 2272 adaya dâhil edilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-632 Şerife ÜNLÜ nün 17/09/2013 Tarih ve 4343 sayılı, 11/11/2013 Tarih ve 5550 Sayılı, 15/11/2013 Tarih ve 5698 Sayılı Dilekçelerine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince; Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, 3176 ada 12 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak görüldüğünden T1 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilmesi amacıyla yapılan plan tadilatı teklifi Belediye Meclisinde görüşülmüş ve ilgili Karaman Belediye Meclisi nin 07/10/2013 tarih ve 577 sayılı karar ile reddedilmiştir. İlgi yeniden aynı talepte bulunulduğundan Belediye Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ve imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-633 Sarı Mustafa YILDIRIM ın 19/11/2013 Tarih ve 5815 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 3911 ada 13 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Turizm Tesis Alanı nda kalmakta olup Plan Notları gereğince E= 1,00 ve Hmax=Serbest dendiğinden bahsederek parsel üzerinde otel yapılabilmesi için emsal değerinin eski imar durumundaki gibi 1.50 ye çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatı teklifi hazırlanmış, E= 1,50 ve Hmax=Serbest yazılmış olup yapılan plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-634 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzkkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 11/11/2013 Tarih ve 603 Sayılı Kararı ile; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 3788 ada 1 no lu parsel Revizyon ve İlave İmar Planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak görülmekte olup parsel üzerinde Kızılay ca ihtiyaç duyulan Kan Toplama Merkezi, Kreş, Aşevi, Kuru Gıda Ambarı, Soğuk hava Deposu ve bunların idaresine yönelik idari bina yapımı için parselin yapı 4

5 yaklaşma mesafeleri 5 metre olacak şekilde ifraz hattı ile ayrılarak Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi amacıyla imar plan tadilatı yapılması yönünde karar alınmış olup, yapılan plan tadilatının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın oy birliğiyle karar verildi. KARAR-635 Ahmet ERENLER in 20/11/2013 Tarih ve 5824 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Koçakdede Mahallesi, 4477 ada 3, 4, 5 ve 6 no lu parselleri birleştirerek yüksek katlı yapı yapmak istediğinden bahsederek parsellerin birleşmesi halinde 1500 m² şartı sağlanmadığından parsellerin güneyinde bulunan 7 metrelik yolun 5 metreye düşmesi veya tamamen kaldırılması amacıyla iki adet alternatif imar plan tadilatı yapılmış olup, yapılan plan tadilatlarından uygun bulunanın onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-636 Yüksel ATİK in 26/11/2013 Tarih ve 5958 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Sekiçeşme Mahallesi, 518 ada 25 no lu parseli de içine alan bölgenin eski imar planına çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-637 Yüzbaşı Evcen İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti. nin 02/12/2013 Tarih ve 6091 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Cedit Mahallesi, 2781 ada 3 ve 4 no lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında T1 Lejantlı Ticaret Alanı olarak görüldüğünden T4 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi Dr. Kâmil UĞURLU Murat ORHAN Fatih TÜREDİ Meclis Başkanı Katip Katip 5

6 K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER :RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI - YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL - SAMİ BAĞCI -HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- ADEM TÖPLEK -HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN-SAMİ KARAPINAR- MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ- MEHMET AKKUŞ - RECEP AFACAN -NAİM ÖZPINAR -KERİM GÖKHAN ŞANCI- ÖZKAN ALBAYRAK -ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ-AHMET ÖZMAYA- ENVER TURHAN -AYŞEGÜL YILDIZ- MEHMET SAÇLI- GELMEYEN ÜYELER : Dr. KÂMİL UĞURLU - CELİL EVCEN - MEHMET YILMAZ TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK -2. BİRLEŞİM SAYI : 11 MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR-638 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL lik ödenek verilmesine ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya Katılmamışlardır. Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL olarak tahmin edilmesine; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile ( TL) finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ( TL) karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlanmasına; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Sayfa-1

7 Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmemesine; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesine; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 7- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir. 1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14), 2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15), 3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 5-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe TahminiCetveli (Örnek-8) 7-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 8-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 9-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 10-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) 11-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25) 13-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 14-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 15-Finansman Programı (Örnek-28) Sayfa-2

8 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen miktarlarda verilecek borçlanma kararları için kurum adına borçlanma işlemlerini yürütmeye ve sözleşme yapmaya üst yöneticinin yetkili kılınmasına. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 10-Belediye mallarını Belediye encümeni ilgili kanunlarda öngörülmüş yetkisi doğrultusunda başka bir izne gerek kalmaksızın kiraya verebilir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 11-Karaman Belediyesinin ayni ve nakdi tüm mal varlığı ile bunların gelirleri kamu harcamalarına ayrılmış ve bu amaca tahsis edilmiştir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Sayfa-3

9 Madde 13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır yılı Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası a bendi gereğince kabulüne ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI-K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK- A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. KARAR-639 KARAMAN BELEDİYESİ GİDER BÜTÇESİ Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 585-b sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ Ödenek Miktarı (TL.) 02 Özel Kalem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Hizmetleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Toplam: Sayfa-4

10 Şeklindeki 2014 yılı Gider Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası b bendi gereğince kabulüne ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI-.ALBAYRAK- A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. KARAR 640 KARAMAN BELEDİYESİ GELİR BÜTÇESİ Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 585-c sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR ÇEŞİDİ BÜTÇE TUTARI (TL) 01 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) Toplam: Şeklindeki Gelirler ve İç Borçlanma yoluyla elde edilecek Finansman kaynağı TL ile TL olarak hesaplanan 2014 Yılı Gelir Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası c bendi gereğince kabulüne ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red ( E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Sayfa-5

11 KARAR-641 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 585-d sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Karaman Belediyesi 2014 Yılı Gelir Tarifesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan Raporun görüşülmesinde; A- Belediye Meclis Üyesi Enver TURHAN, Tarifenin Su Tarifesi A-Konutlar Başlıklı b. maddesindeki Terör gazileri ve şehit ailelerinin ikametgahlarındaki kullandıkları suyun % 50 in indirimli olması yerine ücretsiz olmasını önermiş, önerinin Kabulüne, Katılımın Oy birliğiyle Karar verilmiştir. B- Belediye Meclis Üyesi Enver TURHAN, Tarifenin 4. maddesinin SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER TARİFELER (KDV HARİÇ) konu başlıklı 6. maddesindeki son paraftaki veya Kelimesinin ve olarak düzeltilmesi önermiş, önerinin Kabulüne, Katılımın Oy birliğiyle Karar verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu Karaman Belediyesi 2014 yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonun Raporu ile Belediye Meclisince kabul edilen değişiklik önerileri gereğince 5393 sayılı Kanunun 18/f. Maddesi doğrultusunda aşağıdaki yazılı şekliyle kabulüne; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (E.TURHAN-M.SAÇLI-K.G.ŞANCI-Ö.ALBAYRAK A.YILMAZ- Z.YILDIZ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Sayfa-6

12 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ A Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre Vergi, Harç ve Katılım Payı konusu olmayan işler için; MADDE-1 : SU TARİFESİ (KDV HARİÇ) TUTAR A-KONUTLAR: a)- Meskenler ile ve mesken özelliğindeki yerlerde kullanılan suyun her bir m³ ü (Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları dahil). b)-6495 sayılı Kanunla değişik 4736 sayılı Kanun kapsamında;1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları su ücreti%50 indirimli olarak uygulanır. Ancak terör gazileri ve şehit ailelerine ücretsiz olarak uygulanır. c)- Siyasi parti binalarında kullanılan suyun her bir m³'ü d)- Ortak kullanım merdiven suyu - yeşillendirme B- İŞYERLERİ Ticarethane,Yazıhane,küçük ve büyük sanayi işletmeleri,yıkama,yağlama yerleri, inşaatlar, şantiyeler, birikethaneler, tuğla yapımı ile kireç süzme işinde ve genel anlamda ticari özellik taşıyan tüm işyerlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun her bir m³ ü 1.80 TL 1.80 TL 3.30 TL 3.30 TL C- BESİ AHIRLARI Besi ahırları ve hayvancılık hizmetlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun her bir m³'ü 2.30 TL D- RESMİ KURULUŞLAR İLE OKUL VE PANSİYONLAR Genel ve özel bütçe kapsamındaki idarelerden düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Sosyal Güvenlik kurumlarında kullanılan suyun her bir m³'ü 3.30 TL E- BELEDİYE Belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanlar ile kendisi tarafından kullanılan işyerlerinde kullanılan suyun her bir m³ ü ÜCRETSİZ F-HAYIR KURUMLARI-CAMİLER-HALK ÇEŞMELERİ-UMMİ HELALAR-MEZARLIKLAR a)- Camii, Mescit gibi umumi halkın ibadetine açık yerlerde kullanılan suyun her bir m³ ü ÜCRETSİZ -7-

13 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ b)- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³ ü ; ba- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³ ü bb-halkınistifadesineaçıkyerlerdeki (su saatitakılıolan)çeşmelerde kullanılansuyun her bir m³ ü c)- Umumi helalarda kullanılan suyun her bir m³ ü 1) Ücretli Girişlerde 2) Ücretsiz Girişlerde d)-kur an KurslarıileVakıfve Derneklertarafından işletilenveöğrencilerinden ücret almayan pansiyonlarda kullanılan suyun her bir m³ ü e)- Ailele mezarlıkları su bedeli m³'ü f)- Mezarlıklardaki hayrat çeşmelerinde su kullanım ücreti olarak bir defalık g)- Hobi bahçeleri su bedeli m³'ü ÜCRETSİZ 0.90 TL 0.70 TL ÜCRETSİZ 0.70 TL 3.30 TL 2, TL 1.80 TL MADDE-2 SU DEPOZİTE (GÜVENCE) TARİFESİ Belediyemizde depoziteleri olmayanlardan ve yeni su abonesi olanlardan aşağıdaki şekilde depozite (Güvence) parası alınır: A- KONUTLARDAN Maktu TL B-İŞYERLERİNDEN a)- Ticarethane,Depo,Yazıhane,Dürümcü,Kebapcı,Çay Ocaklarıve benzeriküçük işletmelerile besi ahırlarından maktu en b)- Lokanta,Pastahane vekahvehane,internet,çay Bahçelerive benzeriyeme,içmeve eğlence yerlerinden c)-banyolar,hamamlar,yıkamaveyağlamayerleri,şantiyeler,briketvetuğla yapımıile uğraşanlar, kireç süzmeyerleri,büyük işletmeler Peynir,Yoğurtimalathaneleri ve 200m²'den büyük yerlerden maktu: d)- Kampanya abonelerinden maktu: e)- İnşaat abonelerinden her m² sinden ( Ruhsat üzerinden) f)- Aile mezarlığı su aboneliği depozitesi g)- Hobi bahçeleri su aboneliği depozitesi (Akıllı kartlı sayaçlar hariç) h)umuma açık mülkiyeti Belediyeye ait ücretli tuvaletlerde TL TL TL 2, TL 1.75 TL TL TL TL C- RESMİ KURULUŞLARDAN Depozite alınmaz. Bu maddedesözü geçenresmikuruluşlardanmaksat genel ve katmabütçeliidareler ile Bunlarabağlı dönersermayelikuruluşlar, İl Özel İdareleri,Belediyeler ileköy Muhtarlıklarıdır. D-ÖN ÖDEMELİ (Akıllı Kartlı) SAYAÇ ABONELİĞİ TARİFESİ. 1- Mevcut abonenin ön ödemeli sayaç istemesi halinde su borcu bulunmayacaktır. 2- Sayaç bağlanması halinde Açma-Kapama ve Sökme-Takma ücreti alınmayacaktır. Ancaksayaç sökmeve takmaişlemibelediyeningörevlipersoneli nezaretinde tutanakla yapılır. Aksi halde su yüklemesi yapılmaz. 3-Sayaç yangınmodunageçmedurumunda abonedenyangınraporu istenecek, rapor ibraz edenlerdenkullanılansuyun bedeli kendi tarifesindenalınacak,rapor ibraz edemeyenlerden kullanılan suyun iki katı su ücreti alınır. -8-

14 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 4-Sayacın takıldığırekorgüvenliğini işletmedenhabersiz bozan abonelerden sukullanım ortalamasının iki katı ve ilaveten 100,00 TL su ücreti ve 20,00 TL su açım ücreti alınır. 5- Ön ödemeli abonelerden depozite alınmaz. 6-Kayıp-Kaçak uyarısıveren susayaçlarında, sayaçsuyukeseceğindenbuşekildekikesintiler için bu abonelerden açma ücreti alınmaz. 7- Kayıp edilen abone kartlarından kart tanıtım ücreti 8-Ön ödemeli sayaçlarmevcut abonelikkapatılmadanveaynı sayaçlayeni bir abonelik yapılmadan başka kullanımlar için taşınamaz. 9- Ön ödemeli sayaç takan abonelerin mevcut tarifesi üzerinden %5 indirim sağlanır. 10- Ön ödemeli akıllı sayaçlarla ilgili abonelik devirlerinde Abonelik ücreti. 11- İnşaat aboneliklerinde kullanılan ön ödemeli akıllı sayaçlar önceki aboneliğinin kapatılması ve yeni abonelik kaydı yaptırmak şartıyla, yeni bir abonelik için başka bir adrese taşınabilecek, ancak bu durumda ilk abonelik işlemine tabi olunacaktır. 12-Kamu Kuruluşlarının tamamı sayaçlarını 1 yıl içinde ön ödemeli sayaca dönüştürecekler ve yeni aboneliklerde ön ödemeli sayacı kullanacaklardır. 13-Yeni abone olan veya abonesini kapattıktan sonra yeniden aynı yere abone olmak isteyen tek parsel üzerindeki 4 ve daha fazla bağımsız bölümü bulunan yapılarda Halı Yıkama, Oto Yıkama, Otel, Metel, Özel Öğrenci Yurtları, Halı Sahalar ve Konutlardaki ortak kullanım (Merdiven aboneleri) abonelerinin ön ödemeli sayaç kullanması zorunludur. E-Türkiye'deen azüç yılikamet veçalışmaizni olmayankiracılaraev sahibinin müşterek ve müteselsil kefilliği halinde abonelik verilir TL 15,00TL. MADDE-3: ATIK SU TARİFESİ Kullanılan suyun her bir m³ üzerinden; a-) Mesken b-) Ticarethane c-) İnşaat d-) Resmi Kurum Okul-Pansiyon e-) Hayır Kurumları Umumi Haneler f-) Siyasi Partiler g-) Kıbrıs Kore Gazileri h-) Şehit Aileleri - Terör Gazileri ı-) Besi Ahırları ve Hayvancılık İşletmeleri i-) Kuran Kursları, Dernek, Vakıflar j-) Hamamlar k-) Özel Kuyuları Olup Su Abonesi Olmayan İşletmeler l-) O.S.B. (Organize Sanayi Bölgesi) m-) Sağlık Ocakları ve Benzeri Yerler NOT 1- Özel kuyuları olup, kendi kuyusundan su kullanan, Belediye Kanalizasyon alt yapısından yararlanan veya atıksu şebekesi bulunduğu halde kullanmayan işletmelerin su kuyusu çıkışına su sayacı takarak abone olup kullanılan suyu ölçtürmeleri gerekir. Ölçülen su miktarına göre atık su ücreti alınır. Sayaç takılmaması halinde(o.s.b.'dekiler hariç); a)fabrikalardan aylık b)petrol İstasyonları, İmalathaneler,Un değirmenleri,oteller,okullar, öğrenci yurtları ve diğer yerler aylık. c)kur an Kursları ile Vakıf ve Dernekler tarafından işletilen ve öğrencilerinden ücret almayan pansiyonlarda 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.01 TL 0.51 TL 3, TL TL TL -9-

15 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 2- O.S.B. Yönetimince atık su tesisimize sayaç takılarak, 2'şer aylık periyotlarda endeks alınacak ve O.S.B. Yönetimince atık su bedeli ödenecektir. Ölçtürülmemesi halinde aylık 1.500,-TL. Atık su ücreti alınır. Aksi halde atık su şebekesinden faydalandırılmaz. 3- Kanalizasyonbağlantısıolmayan yerlerde tarifede belirlenenvidanjör ücreti atıksu bedeli olarak alınacaktır. 4- Yeni yapılan ilk aboneliklerde kanalizasyon katılım payı alınmayacaktır.ancak katı atık tarifesi Yönetmeliği 19. maddesine göre kanalizasyon bağlantı ücreti alınır. 5- Fiyatlara KDV dahil değildir. (Teknik ve Veri Çalışmaları sebebiyle önceden Tahakkuk ettirilemeyen Atıksu Bedelleri de bu not bölümünde açıklanan şekilde bu tarifeye göre tahakkuk ettirilir.) MADDE 4:SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER TARİFELER (KDV HARİÇ) 1- Hertürlüyeni su abonelerinden muamele,açma,muayenemasrafıolarakalınacak ücret (Umumi tuvaletler hariç.) 2- Su sayacını açtıran ve su borcundan dolayı suyu kesilen abonelerin suyunun açım ücreti TL TL 3-Su sayaçlarının tamir edilmesi ve değiştirilmesi halinde mühürleme ücreti 4-Abonelerdensayaçokuma bedeli olarak,sayacın görülerekendeks belirleyicişekilde yapılmış her okumada; (Abonenin abone mahallindeolmasına rağmensukullanımının olmamasıhalindesayaç kontrol edilir.arızatesbit edilmemesi halinde sukullanımı olmamasınınsebebiaraştırılarak, durumun normalolduğunun anlaşılmasıhalinde okumaücreti alınmaz.aksi haldekaçakveya arıza araştırması yapılır.abone endeksininokunması için gidildiğihalde abone sahibinin abone mahallindeolmaması, kapıyı açmaması, sayaçmahallineulaşımınherhangi birşekilde engellenmesi sebebiyle okumayapılamamasıdurumununüst üste dört dönem tekrarı halinde abonenin subağlantısıkesilir veya cebri okumayapılır.belediyeyemüracaatlagecici olarak bellidönem aralıklarındaabone mahallindebulunmayacağınıbildirenlerin veya yurt dışında olduğubelirlenenlerinsayaçlarınınidarece belirlenecekdönemlerdeokumakontrolü yapılır.sayaçendeksininokunamamasıhalinin abonece bilgi yenilemesiyapılmaksızınbiryılı geçmesi halinde su kesilir.) Not: Belediyenin izni ile susayacıabonetarafından bağlansadahiaçma ücreti alınır.bozuk ve ayarzamanı gelmişsusayaçlarınıntamirmasrafıaboneye aittir. Ancak bozuk olansayacın sökümü yapıldığızaman ara borusu belediyetarafındantemin edilir. Su borcundan abonman sözleşmesi gereğiabone sorumludur.taşınmazın satışındasu borcununkontrölüve varsa tahsili esasalınır.bozulan,çalınanveya herhangi birşekildebelediyeden haberli habersiz yerindensökülen sayaçlarınyerine derhal yenisitaktırılır. Sayaç takılmamışaboneye su verilmez. 5- Her türlü tesisat muayenesinden ve kontrolünden alınacak ücret Kanalizasyonbağlantısındayol vekaldırım tahribatı2014yılıtarifesinegörehesaplanarak alınır. Fabrika ve imalathane gibi evselatıksuniteliğiolmayan tesislerin kanalizasyon bağlantılarından bağlantı işlemleri ve kontrol ücretini belirlemeye Encümen yetkilidir. 6-Abonelerinsularınınkesilmesi veyaaçılmasıbelediyenin yetkiligörevlilerincetutanak düzenlenerek yapılır. Düzenlenentutanaktagörevlininisim veimzasının yanındaabonenin isteği üzerine yapılankesim veaçımlardaabonenin veyareşitbiryakınınınad veimzası alınır. Kapatılmışabonenin yetkisizkişilere açtırılmasıve yetkisizkişilerce açılmasıveyasayaç üzerindeki bakanlık mührünün açılmasıveyakoparılmasıyasak olup aksinedavranışlardan alınacakcezaencümencebelirlenir ve sorumlularhakkındac.savcılığına suçduyurusunda bulunulur TL 0.40 TL TL -10-

16 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 7- Belediyenin haberi olmaksızın şebekeden kaçak su alanlardan alınacak su bedeli; a)mesken ve küçük ticarethanelerden alınacak su bedeli (KDV ilave edilmez) 2, TL b)-bahçesulama, besiahırıvebüyük işletmenlerin kaçaksukullanımıtespitindealınacaksu 9, TL bedeli. Bu 7. maddedoğrultusunda şebekeden kaçaksualanların kullandığısumiktarınıntesbiti halindeayrıcasu,atıksu,çevretemizlik vergisi ve sair sufaturasıylatahsil edilendiğer ücretler ayrıca alınır. c)-abonenin Belediyenin haberiolmaksızın kaçakkanalizasyonbağlantısı yaptığıtespit1, TL edildiğinde alınacak ceza. d)- Kanalizasyonşebekesi yapılmışolan sokak ve caddelerde bulunan su abonelerinin 3 ay içerisindekanalizasyonbağlantılarını yaptırmalarızorunludur. Busüre içerisinde yaptırmayanlardan3. maddede belirtilenücretler bağlantı yapılanakadar %10fazlasıile alınır. 8-Kanalizasyonbacasıile kanalizasyonhattı (atıksu yolu)arasındaki şebekeyitemizleme ücreti. Atıksu yolunda (parselbacasında) oluşan tıkanmalardan dolayımesaidışı müracaatlarda, temizlenmesi Belediyeceyapılır, ücreti bağlantıyolundakikişilerinabonesineeşitolarak veya varsayöneticininabonesine, temizlemeücretinin% 50fazlasıhesap edilerek tahakkuk ettirilir. 9- Abonelerinbinalarının iç tesisatındaki arızayıgidermekiçin şebekekesimi taleplerinde alınacak ücret. 10- a)- Abonelerin su yolunda priz kolyeden itibarenoluşacak arızalarda kazı,malzemealımı, Hertürlü işcilikbelediyemizceyapılır,buişler içinhesap edilecek bedel %10fazlasıile bağlantıyolundakikişilerinabonesineeşitolarak veya var iseyöneticininabonesine tahakkuk ettirilir. b)- Yeni abonelerin su yoluşebekeden, ölçüm sayacınakadar Belediyece tesis edilir.kazı malzeme ve işçilik ücreti hesap ettirilerek %20 fazlası ile aboneye tahakkuk ettirilir Suaboneliği olmayıp özel çabalarlasu temin edenler(özelvetüzel Kişilerve Resmi Kuruluşlar)tükettiklerikadar suyu kirleteceklerindenatıksu bedeliödemekle yükümlüdürler.kullanılanveyaüretilensuyunmiktarı,susayacıileölçülür.busuretleüretilen veya tüketilen sular 3. maddedeki atık su tarifesine göre ücretlendirilir. Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV ilave edilir. NOT : Bu maddenin 1.fıkrasında düzenlenen ücrettalep edilmesi halinde konutlarda 1.si abone işlemi sırasında olmak üzere üç taksitle tahsil edilir. MADDE-5 : SU SAYAÇLARI MUAYENE-TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) Sayılı ölçülerve Ayarlar Kanununun 11. maddesiuyarıncasusayaçlarınınmuayene, tamir veayarı içinkaraman Belediyesi Su Ayarİstasyonu tarafından sayaçsahibişahısve müesseselerden alınacak ücret,sanayi ve TicaretBakanlığı Ölçülerve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ücret tarifesi hakkındaki Tebliğe göre düzenlenerek alınır. 2-Bahsigeçen tebliğdesadeceişçilik ücretleri düzenlenmiştir.susayaçlarınıntamir ve ayarındayedekparça kullanıldığıtakdirde 1. maddedekiücretlere ayrıcayedekparça bedelleri ilave edilir. Yedekparçabedellerinin tespitindebunlarınbelediyemize faturaedilmiş tutarları esas alınarak bu tutarlara masraf bedeli olarak %20 ilave yapılır. Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV. İlave edilir 3-SusayaçlarıyenitakılırkenTSE belgeli ve en az 2(İki) yıl geçerli satıcı tarafından onaylı garanti belgeli olmalıdır TL TL -11-

17 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ MADDE-6 : SU SATIŞ TARİFESİNİ UYGULAMA ESASLARI 1-Kullanılansu bedelinin tespiti,bakanlıkve Belediyemühür üile(çift mühürlü) sayaçlar marifeti ile yapılır. Tarifedeki fiyatlar su tüketim miktarı ile çarpılarak tahakkuk ettirilir. 2-Su tahakkuklarının yapılma zamanı 01/11/ /12/2013 tarihleri arası su tüketimleri tahakkuku 01/01/2014 tarihinden, itibaren yapılır ve alınır, 01/01/2014 tarihinden itibaren sutüketimlerinintahakkuku her ayiçin (aylıkolarak) takip eden ayın 1. gününden itibaren yapılır ve alınır. 01/12/ /12/2014 tarihleriarasındakisutüketimleritahakkuku 01/01/2015 tarihinden, itibaren yapılır ve alınır. Resmi Dairelerin sutahakkuklarıise istemeleri halinde istem tarihinde, istem yok ise tarihinde resenyapılırveyılı hesaplarına geçirilir.yine susayaçlarını açmaveya kapamaları halinde su tahakkukları, açma kapama tarihlerinde yapılır. Sayaçların okunmasınaimkan verilmeyecekşekildeeviniçineveyabaşka ulaşılmazyerlere takılması gibi hallerde abonelik verilmez, verilmiş olanlar yenilenmez. Mesken abonelerinde ve işyerlerinde bir dönemde ikinci kez tahakkuk yapılmaz. 3-Belediyenin ana ve talidağıtım şebeke hatlarından,belediyenin haberiolmaksızın sayaçsız bağlantıyaparak,sayaç takıpda abone olmayarak, abone olup dasayaç ayarınıbozarak veya sayacın çalışmasınavegerçek tüketimi yazmasınamani olarak veyasayacın çalınmış, kırılmış, dondanpatlamışve endekskayıtetmeyecekşekle gelmiş olmasıile Belediye vebakanlık mühürüolmadansayaçlısukullanılması,normal abone olup, sonradansayacınyerinden kaldırılması,uzunsüreyurtdışındaolup, suyuaçıkkalan vesayacıbozulan, yeni aboneolmuş fakatsayacı hiçendeks kaydetmeden bozulan,sayacıherhangi birşekildeokunamayan, su kayıtlarımızdakesikolduğuhalde Belediyeden habersizaçmışolanlardan,sayaç takılsın takılmasınabone olmadan veya Belediyeden habersiz herhangi birşekilde kaçaksu kullananlardan, kullanılan suyun tespiti ile tahakkuku aşağıdaki şekilde yapılır: a)-inşaatabonelerihariç diğerabonelerintamamındason tahakkuk tarihinden geriye gidereköncelliklebiryıllık tüketim ortalamasından şayet yıllıkortalamadadeğerleme yapılamıyoriseaylık tüketim ortalamasından değerlendirme yapılır. Şayet aylık tüketim ortalamasındandadeğerlendirme yapılamıyorise bu takdirde benzeri bir abone ilekıyaslama yapılarak günlüksutüketimibelirlenir. Belirlenengünlüksutüketimi özeluygulamagünüile çarpılarakbulunan miktar %100fazlasıile tahakkuk tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır. b)yapıkullanma izinkâğıdını aldıktansonravatandaşlarengeç3 ayiçerisindeabone olmakzorundadırlar. Üç(3)aylık süre içindeabone olmayanşahıslarınsutüketimitespit edildiğinde aynıabonetüründekibir abonenintükettiğisu %100fazlasıile tahakkuk tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır. -12-

18 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ c)inşaatabonelerindeinşaatın tamamı bitmişisem²'sinden0,700m³,kabayapısı bitmişve kabasıvaları yapılmışisem²'sinden0,300m³,karkasyapısı bitmişisem²'sinden0,200m³,su basmandüzeyindeisem²'sinden0,120m³sukullanılmışkabul edilir.hazırbeton kullanan inşaatlardafatura ile belgelendirdikleri taktirde karkasyapıda kullanılan0,200m³'lük kısım hazırbetonkullanım miktarıesasalınarakteknik hesabagöre düşülmeksuretiyle tahakkuk ettirilir. Ancakinşaat ruhsatının alınmasındanitibaren engeç1 (bir) ayiçerisinde inşaat aboneliği alınmasızorunlu olup busüredensonraki aboneliklerdetüketilensumiktarı tahakkuk tarihindeki tarifefiyatları üzerinden%50fazlasıyla ücretlendirilir. Süresi içinde abone olunmadaninşaatlarda kullanılansularda su bedeli normal tarifeücretinin%100 fazlasıylatahakkuk ettirilir. Bu tarifede bahsigeçen "m²"ruhsattaki metrekaredir.m²yok ise ölçümlemede çıkan m²esasalınır. İnşaat aboneliği kapatılıncayakadarinşaattarifesi üzerindensu bedeli tahsil edilir.inşaat aboneliğison su endeksi tutanakla yerinde tespit edilerek bedeli tahsil edildikten sonra konut veya işyeri aboneliği başlatılır. d)üst üsteiki okumadönemindesufaturasındanolan borcunuödemeyenabonenin suyu sayaç bağlantısı öncesindenkesilir. Buşekildekesimyapılamazveya Belediyeden izinsiz su açılırsa, borcunu ödemeyen abonenin suyu ana borudan (Şebekeden) kesilir. Şebekedenkesilensularıntekraraçılışındanormal suaçma-kapama ücretinin3katıolarak ücret alınır. 4-Belediyemizinyapım programıharicinde suşebekesi geçmemiş bölgelerdetoplu veya münferit şebeketemdidi talebi bulunanlardan temditmümküniseşebekebedelinin en az 1/3iştirakbedelipayıolarakalınır.Temdit sonu abonelerşebeke üzerindeherhangi bir tasarruf yetkisine sahip olamazlar. 5-Uygulamazabtı alınmış,fakatruhsatı çıkmamış inşaatlara inşaat aboneliğinin alınması kaydı ile zabıt tarihinden itibaren 30 gün geçici su verilir. a)- Su aboneleri, ihbarname vefaturalarıile bildirilen sutüketim borçlarınıilgilidönemitakip edendönem içinverilenödeme süresisonuna kadarödemediğitaktirde suyun kesilmesi asıldır.ancak ilgilidönemi için verilmiş15günlük süre içinde ödeme yapılmamışise 6183 sayılı yasanın51. maddesindeki gecikmezammıveoranıtatbik edilerek gecikmezammı alınır.takip edendöneminvade sonuna kadarborç ödenmezise abonenin suyu kesilir. Suyun kesilmesinerağmen borçyineödenmezise BelediyeBaşkanlığıncabirödemeemri ile ek bir süreverilir. Busüreninsonundaborç ödenmezise 6183sayılıKanunun 54. maddesi vediğer tahsil ile ilgili hükümler aynen uygulanır. b)-ihbarnamevefaturanınkendisine ve ailesine verilmesi, bulunmaz iseişyerine, yazı hanesine, binaiçerisine,hanekapısına bırakılmasıveyakomşulara verilmiş olmasısu ile ilgili açıklamave borcun aboneyetebliği anlamını taşır. Ödemeemrinintebligatıise P.T.T marifeti ile veya Belediyememurları tarafındanimza mukabilinde eldenyapılır. Bunlarındamümkün olmaması halinde tebligat kanunu hükümleri uygulanır. 6-Belediyemizin su satış nizamnamesi ve abonman sözleşmesine ilave olarak; a)-şubeyolu: Belediyemizekayıtlısuculartarafından,Belediyemizkontrolündeabone tarafından projesine göre yaptırılır. b)-abone kenditesisatındanplan haricibaşkasınasu veremez, suyu kullanankişive kuruluşlar su aboneliğini kendi adına almak zorundadır. c)-iç tesisatların üzerinekapanmadan 10 atmosferbasınçlaabonetarafından kontrolü yaptırılır. d)- Abonmanbağlantısı için şebekesu kesimi, mesai saatleriiçerisinde yazılı müracaatla,olur alındıktansonrayapılır.tatilgünlerive mesai saatleridışında arıza hariç şebekedensu kesintisi yapılmaz. -13-

19 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 7-Su ile ilgiliücretlerini ödemede güçlük çekenlerin borçlarınıtaksitlendirme konusunda Belediye Başkanı veya yetki verdiği personel yetkilidir. 8-Abonenin suyunu kendi isteğiyle kestirebilmesi veya aboneyi kapattırabilmesi veya yeni abonelik alması için su borcunun olmaması gerekir. Başka bir abonelikten dahi olsa su borcu olan kimseye yeni abonelik verilmez. Eski borcu ödenmeden aynı adreste ikamet edenler arası abonelik devir ve yenilemeleri yapılmaz. Önceki abonenin borcundan yeni abone sorumlu tutulmaz. MADDE-7 OTOBÜS TARİFESİ (KDV DAHİL) Belediyemize aitotobüslerin şehir içiyolcutaşımabiletücretlerivediğer otobüs gelirlerine ilişkin tarife; 1- Sivil Bilet a)-akıllı Kart (1 Binişlik) b)-kullan At Bilet (Biniş Sayısı X 1,25 TL + 0,50 TL Bilet bedeli şeklinde uygulanır). 2- Öğrenci (Dershane ve çıraklık okulu öğrencileri dahil) bileti (Akıllı Kart) her biniş için. 3- Tedarikçi bankaca maliyet karşılığı alınabilecek Akıllı Kart bedeli. (Öğrenci, Sivil, Diğer) 4-Otobüslerin iç kısmı hariç dış kısmınakonulacakreklamların1m² denaz olmamakkaydıile her bir m²'si için aylık 5-Otobüslerin maksadı dışındakitahsisine BelediyeBaşkanıyetkilidir. (Kamuyararı, eğitim vb.) sayılıKanunladeğişik;4736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA: 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası VerilmişBulunanlara Vatani Hizmet TertibindenŞeref Aylığı Bağlanması HakkındakiKanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292sayılıVatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması HakkındaKanunkapsamındakihizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibindenaylık bağlananların;8/6/1949 tarihli ve 5434sayılı TürkiyeCumhuriyeti Emekli SandığıKanununun 56ncımaddesi ilemülga45 inci ve 64üncümaddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510sayılıSosyal Sigortalar ve GenelSağlık SigortasıKanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330sayılıNakdi Tazminat veaylık Bağlanması HakkındaKanuna veya 2330sayılıKanunhükümleriuygulanarakaylık bağlanmasınıgerektiren kanunlaragörevazife malulü sayılarak aylık bağlananlarınkendileri,eşleri,evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamışolançocukları,anne vebabaları; yukarıda sayılankanunlaragöreharp veya vazifemalulü sayılanlardan sınıfveyagörev değiştirerek çalışmayadevam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan,5510sayılıkanunun 4üncümaddesikapsamında çalışmaya başlamalarınedeniyleödenmekteolanaylıklarıkesilenlerin kendileri ileeşleri,evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamış çocukları,anne vebabaları; yukarıda sayılan kanunlaragöreharp veya vazifemalulü sayılacak şekilde hayatınıkaybedenlerin ya daaynı kapsamdaaylıkalmaktaykenhayatınıkaybedenlerineşleri,evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamışolançocukları,anne vebabaları;engellileriçin sağlıkkurulu raporuyla %40 ve üzerindeengelliolduğunubelgeleyentürk vatandaşlarınınkendileri,ağırengellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamaküzerebirlikte yolculuk ettiklerirefakatçileri, demiryollarıvedenizyollarının şehiriçiveşehirlerarası hatlarından,belediyelere, belediyeler tarafındankurulanşirketlere,birlik,müesseseveişletmelereveya belediyelertarafından yetki verilenözel şahısya daşirketlereaitşehiriçitoplutaşımahizmetlerindenücretsizolarak yararlanırlar. Ancak buvatandaşlarımızın akıllı biniş kartıveya resmi dairelerceverilmiş ücretsiz biniş kartı ibraz etmelerişarttır.( tarihindenönceyetimaylığıalan veücretsizseyahathakkı bulunanların bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakları saklıdır.) 1.25 TL 1.75 TL 0.70 TL 5.00 TL TL -14-

20 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 7-Türk vatandaşıolanaltmış beş yaşveüzeri kişiler,belediyelere, belediyelertarafından kurulanşirketlere,birlik,müesseseveişletmelereveya belediyelertarafındanyetki verilen özel şahısya daşirketlereaitşehiriçitoplutaşımahizmetlerindenücretsizolarak yararlanırlar.ancakbuvatandaşlarımızın binişlerderesimli, T.C. no'lu Resmi kimlik veyaakıllı biniş kartı göstermeleri zorunludur. 8- Otobüs kartı satanlara verilecek iskontoyu yüklenici firma belirler. NOT: 6. ve 7. madde hükümlerinden faydalanacaklarla ilgili yönetmelik hükümleri saklıdır. MADDE-8 OTOGAR ÜCRETİ (KDV DAHİL) 1)A,B,D,(Y) YETKİ BELGELİ OTOBÜSLER (Terminale Tek sefer giriş ücreti): 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (8-14 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (15-24 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (25-34 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (35-44 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (45 ve üstü Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (8-14 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (15-24 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (25-34 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (35-44 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (45 ve üstü Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (8-14 Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (15-24 Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (25-34 Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (35-44Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (45 ve üzeri Koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 8-14 koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan15-24 koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 45 ve üzeri koltuklu) TL TL TL TL 4.00 TL 6.00 TL TL TL TL 3.00 TL 4.50 TL 7.00 TL 8.00 TL TL 3.00 TL 4.50 TL 7.00 TL 8.00 TL TL 8.00 TL 2) 7 koltuk ve altı otomobil tarminal giriş ücreti Şehrimiz nüfusuna uygun Bakanlık tarifesidir. 3)100 Km.altı Şehirler arası taşımalar için aylıkabonman (Aybaşında peşin alınır.) yukarıdaki koltuk sayılarına göre tek seferlik ücretin 10 katı. 4)İl içiyolcutaşımasıyapanlariçin aylıkabonman (Aybaşında peşin alınır.) yukarıdaki koltuk sayılarına göre tek seferlik ücretin 10 katı. Not:Yukarıda belirtilen aylık abonelik ücretleri terminale günde bir defa giriş yapan vasıtalar için olup günlük girişi birden fazla olanların aylık abonman ücretleri, tabloda belirtilen abonman tutarının günlük giriş sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Bu maddehükmü Ulaştırma,DenizcilikveHaberleşme Bakanlığının tebliği doğrultusunda yenilenir. -15-

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER :ALİOSMANCEVHER- RECEP OĞUZCAN- SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-RAHİME AYDIN GÜL-SAMİ

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE - 1 2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ 03.10.2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ KARAR: Gökçeada Belediye Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısının 03.10.2016 tarihli birleşimin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER 11/01/2016 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ/İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR... 4 a) Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar... 4 b)

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TOPLU ULAŞIM KARTLARI YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TOPLU ULAŞIM KARTLARI YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TOPLU ULAŞIM KARTLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK: 10/09/2014 tarih ve 809 sayılı Meclis Kararı YAYIMLANMA TARİHİ: 22/09/2014 (Yerel Gazete) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2014/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 31/12/2013 tarih ve 42772 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Sirküler Rapor 20.06.2014/135-1 14 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 20.06.2014/135-1 14 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.06.2014/135-1 14 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 14 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde, şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine 2985 sayılı Toplu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ EKİM 2014 BİRLEŞİM 17 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 20.10.2014 GÜNDEM MADDE NO 2 KARAR NO 71 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TARSUS BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Karar No : 2013/11-2 (253) Belediye Meclisi 25/11/2013 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onbirinci Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-27000 Birleşim Tarihi : 03/12/2015 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE

T. C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 12.11.2009 PERŞEMBE 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. 05.05.2009 tarihli 8nci Olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin okunması. 2. 2010 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesine 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÖNETMELİK Sayı : 28912 Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı