K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI"

Transkript

1 K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL - SAMİ BAĞCI- HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- ADEM TÖPLEK - HÜSEYİN GÖKDEMİR- -SAMİ KARAPINAR-MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ- MEHMET AKKUŞ - RECEP AFACAN -KERİM GÖKHAN ŞANCI- ÖZKAN ALBAYRAK - ALİ YILMAZ-AHMET ÖZMAYA- AYŞEGÜL YILDIZ - ENVERTURHAN -- MEHMET SAÇLI GELMEYEN ÜYELER : HEDİYE YAVUZASLAN-NAİM ÖZPINAR- ZEKERİYA YILDIZ- CELİL EVCEN - MEHMET YILMAZ TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK - 1. BİRLEŞİM SAYI : 11 MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR-620 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarihli yazılı müzekkeresi gereğince ; tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 maddesine göre Norm Kadro Standart cetvelinde belirtilen Memur Norm Kadro Standardının % 20 sini geçirmemek üzere bulunacak sayının tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirleneceğinden ve 5620 Sayılı Yasanın 3. maddesi 2. fıkrasının c bendi gereğince mevsimlik ve kampanyalı işlerde bir mali yılda 6 aydan az ( 5 ay, 29 gün ) olmak üzere vize edilerek geçici iş pozisyonlarında işçi çalışabilir denildiğinden, 2014 yılı için Belediyemizde mevsimlik ve kampanyalı işlerde çalıştırılmak üzere 66 adet geçici işçi için gerekli olan 792 adam/ay vizesine, Meclisimizce gerekli iznin verilmesine. ; 3 Red, (TURHAN-A.YILDIZ-M.SAÇLI) 4 Çekimser (K.G.ŞANCI- A.YILMAZ-Ö.ALBAYRAK-A.ÖZMAYA ) Oya karşılık 20 kabul oyla ve katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. KARAR-621 Şerife TEKİNYER in 21/11/2013 Tarih ve 5877 Sayılı Dilekçense istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1787 ada 310 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat 0.30/0.90 Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğünden bahsederek 310 no lu parselin kuzey cephesinden, 311 no lu parselin güney 1

2 cephesinden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi gösterilerek Ayrık Nizam 3 Kat olan yapılaşma koşulunda belirtilen 5 metre çekme mesafesinin 0 olarak yazılması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-622 Şadan ÖZSAYAN ın 21/11/2013 Tarih ve 5878 Sayılı Dilekçesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince; Karaman İli, Merkez İlçe, Alişahane Mahallesi, 982 ada 67 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Ticari Alan olarak görüldüğü ancak adanın ifraz hattı ile ayrılarak ana cadde üzerinde kalan bölümünün Ayrık Nizam 5 Kat Yapılaşma koşullarında T1 Lejantlı Ticaret Alanı nda olduğu, söz konusu 67 no lu parselin bulunduğu bölümün Ayrık Nizam 4 Kat Yapılaşma koşullarında görüldüğü ancak hangi türde ticari alan niteliği taşıdığının belirtilmediğinden bahsederek 982 adanın bu kısmının T4 Lejantlı Ticaret Alanı olması için T4 ifadesinin eklenmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR- 623 Ömer İNEKÇİOĞLU nun 21/11/2013 Tarih ve 5879 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Alişahane Mahallesi, 1500 ada 2,46,16 no lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat, 0.30/1.20 Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğü ancak; söz konusu 2 no lu parselin ada içinde ifraz hattı ile ayrılarak Ayrık Nizam 5 Kat yapılaşma hakkına sahip bölümde kaldığından bahsederek 1500 ada içinde bulunan parseller üzerinde verilen yapı yoğunluklarının kaldırılarak Ayrık Nizam 5 Kat E:1.50 olması ve adayı ikiye ayıran ifraz hattının kaldırılması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR- 624 Mehmet KAYA nın 22/11/2013 Tarih ve 5884 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 948 ada 18 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında 0.30/0.90 Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğü, ancak; söz konusu parselin yan adalarında 30 metrelik yola cepheli olan bölümlerinin 0.50/1.50 Yapılaşma koşullarında olduğundan bahsederek 948 ada 2 ve 3 no lu parsellerin birleşmesi ile oluşan 18 nolu parselin de 30 metrelik yola cepheli olmasından dolayı emsal değerinin 0.50/1.50 olması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-625 Ünlem Mühendislik Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin 21/11/2013 Tarih ve 5954 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 2817 ada 2 ve 3 no lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat Yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak görüldüğünden bahsederek yapılaşma koşulunun yol güzergahında bulunan diğer konut 2

3 adalarında olduğu gibi Ayrık Nizam 4 Kat olması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-626 Mehmet DEMİR in 21/11/2013 Tarih ve 5951 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Tahsin Ünal Mahallesi, 2735 ada 9 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Bitişik Nizam 4 Kat Yapılaşma koşullarında T1 Lejantlı Ticaret Alanı olarak görüldüğünden bahsederek yapılaşma koşulunun diğer Ticaret adalarında olduğu gibi Bitişik Nizam 5 Kat olması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-627 Osman YILDIRAN ve Mehmet YILDIRAN ın 25/11/2013 Tarih ve 5926 Sayılı Dilekçesine İstinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 2286 ada 1 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Park Alanı olarak görüldüğü, revizyon öncesi imar planında Ticari Alan olduğundan mevcut durumda parsel üzerinde ruhsatlı düğün salonu olarak hizmet veren ticari alanların bulunduğundan bahsederek Park Alanı nın E: 1.00 Hmax: 9.50 yapılaşma koşullarında T2 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-628 Akkülah Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti nin 25/11/2013 Tarih ve 5929 Sayılı Dilekçesine İstinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 837 ada 15 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak görüldüğü, bu ada üzerinde 18. madde uygulaması yapılacağından bölgesinde yeşil alan ihtiyacına cevap verecek 1 adet park ve 1 adet otopark alanı yapılması amacıyla hazırlanan imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-629 Plan ve Proje Müdürlüğü nün 22/11/2013 Tarih ve 218 Sayılı Yazısına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Üniversite Mahallesinde X= Y= koordine değerleri arasında kalan ve Revizyon ve İlave İmar Planında Pazar Alanı olarak görülen bölgen Park Alanı na, X= Y= koordine değerleri arasında kalan ve Revizyon ve İlave İmar Planında Park Alanı olarak görülen bölgenin Pazar Alanı na çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-630 Hüseyin YILMAZ ın 15/11/2013 Tarih ve 5690 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; 3

4 Karaman İli, Merkez İlçe, Çeltek Mahallesi, 4353 ada içinde yer alan bütün parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında emsal değerinin %30 olduğundan bahsederek parsellerin birleştirilerek site şeklinde konut projesi yapılabilmesi için emsal değerinin 1.50 ye çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-631 Ali EKE Adına Mehmet İZGİ nin 06/11/2013 Tarih ve 5471 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 2272 ada 1 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak görüldüğü ancak parselin batı cephesinde imar planında cep otoparkı bırakıldığından dolayı söz konusu parselin diğer parsellere göre şekilsiz ve kullanışsız duruma geldiği ile parselin cephe aldığı yol incelendiğinde trafik yükünün olmadığından bahsederek imar planında görülen cep otoparkının kaldırılarak 2272 adaya dâhil edilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-632 Şerife ÜNLÜ nün 17/09/2013 Tarih ve 4343 sayılı, 11/11/2013 Tarih ve 5550 Sayılı, 15/11/2013 Tarih ve 5698 Sayılı Dilekçelerine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince; Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, 3176 ada 12 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak görüldüğünden T1 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilmesi amacıyla yapılan plan tadilatı teklifi Belediye Meclisinde görüşülmüş ve ilgili Karaman Belediye Meclisi nin 07/10/2013 tarih ve 577 sayılı karar ile reddedilmiştir. İlgi yeniden aynı talepte bulunulduğundan Belediye Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi ve imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-633 Sarı Mustafa YILDIRIM ın 19/11/2013 Tarih ve 5815 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 3911 ada 13 no lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Turizm Tesis Alanı nda kalmakta olup Plan Notları gereğince E= 1,00 ve Hmax=Serbest dendiğinden bahsederek parsel üzerinde otel yapılabilmesi için emsal değerinin eski imar durumundaki gibi 1.50 ye çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatı teklifi hazırlanmış, E= 1,50 ve Hmax=Serbest yazılmış olup yapılan plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-634 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzkkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 11/11/2013 Tarih ve 603 Sayılı Kararı ile; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 3788 ada 1 no lu parsel Revizyon ve İlave İmar Planında Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak görülmekte olup parsel üzerinde Kızılay ca ihtiyaç duyulan Kan Toplama Merkezi, Kreş, Aşevi, Kuru Gıda Ambarı, Soğuk hava Deposu ve bunların idaresine yönelik idari bina yapımı için parselin yapı 4

5 yaklaşma mesafeleri 5 metre olacak şekilde ifraz hattı ile ayrılarak Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi amacıyla imar plan tadilatı yapılması yönünde karar alınmış olup, yapılan plan tadilatının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın oy birliğiyle karar verildi. KARAR-635 Ahmet ERENLER in 20/11/2013 Tarih ve 5824 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Koçakdede Mahallesi, 4477 ada 3, 4, 5 ve 6 no lu parselleri birleştirerek yüksek katlı yapı yapmak istediğinden bahsederek parsellerin birleşmesi halinde 1500 m² şartı sağlanmadığından parsellerin güneyinde bulunan 7 metrelik yolun 5 metreye düşmesi veya tamamen kaldırılması amacıyla iki adet alternatif imar plan tadilatı yapılmış olup, yapılan plan tadilatlarından uygun bulunanın onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-636 Yüksel ATİK in 26/11/2013 Tarih ve 5958 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Sekiçeşme Mahallesi, 518 ada 25 no lu parseli de içine alan bölgenin eski imar planına çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. KARAR-637 Yüzbaşı Evcen İnş. Mim. San. Tic. Ltd. Şti. nin 02/12/2013 Tarih ve 6091 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman İli, Merkez İlçe, Cedit Mahallesi, 2781 ada 3 ve 4 no lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında T1 Lejantlı Ticaret Alanı olarak görüldüğünden T4 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının onaylanması talebi konusunun ; İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi Dr. Kâmil UĞURLU Murat ORHAN Fatih TÜREDİ Meclis Başkanı Katip Katip 5

6 K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER :RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI - YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL - SAMİ BAĞCI -HACI MEHMET ÖZTAŞ- MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- ADEM TÖPLEK -HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN-SAMİ KARAPINAR- MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN- CAFER BİNİCİ- MEHMET AKKUŞ - RECEP AFACAN -NAİM ÖZPINAR -KERİM GÖKHAN ŞANCI- ÖZKAN ALBAYRAK -ZEKERİYA YILDIZ- ALİ YILMAZ-AHMET ÖZMAYA- ENVER TURHAN -AYŞEGÜL YILDIZ- MEHMET SAÇLI- GELMEYEN ÜYELER : Dr. KÂMİL UĞURLU - CELİL EVCEN - MEHMET YILMAZ TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK -2. BİRLEŞİM SAYI : 11 MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR-638 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL lik ödenek verilmesine ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya Katılmamışlardır. Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL olarak tahmin edilmesine; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile ( TL) finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ( TL) karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlanmasına; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Sayfa-1

7 Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmemesine; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesine; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 7- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir. 1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14), 2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15), 3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 5-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe TahminiCetveli (Örnek-8) 7-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 8-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 9-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 10-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) 11-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25) 13-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 14-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 15-Finansman Programı (Örnek-28) Sayfa-2

8 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen miktarlarda verilecek borçlanma kararları için kurum adına borçlanma işlemlerini yürütmeye ve sözleşme yapmaya üst yöneticinin yetkili kılınmasına. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 10-Belediye mallarını Belediye encümeni ilgili kanunlarda öngörülmüş yetkisi doğrultusunda başka bir izne gerek kalmaksızın kiraya verebilir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 11-Karaman Belediyesinin ayni ve nakdi tüm mal varlığı ile bunların gelirleri kamu harcamalarına ayrılmış ve bu amaca tahsis edilmiştir. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Madde 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Sayfa-3

9 Madde 13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır yılı Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası a bendi gereğince kabulüne ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI-K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK- A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. KARAR-639 KARAMAN BELEDİYESİ GİDER BÜTÇESİ Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 585-b sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ Ödenek Miktarı (TL.) 02 Özel Kalem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Hizmetleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Toplam: Sayfa-4

10 Şeklindeki 2014 yılı Gider Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası b bendi gereğince kabulüne ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (- E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI-.ALBAYRAK- A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. KARAR 640 KARAMAN BELEDİYESİ GELİR BÜTÇESİ Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 585-c sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR ÇEŞİDİ BÜTÇE TUTARI (TL) 01 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) Toplam: Şeklindeki Gelirler ve İç Borçlanma yoluyla elde edilecek Finansman kaynağı TL ile TL olarak hesaplanan 2014 Yılı Gelir Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası c bendi gereğince kabulüne ; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red ( E.TURHAN- M.SAÇLI- K.G.ŞANCI- Ö.ALBAYRAK-A.YILMAZ-Z.YILDIZ ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Sayfa-5

11 KARAR-641 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 585-d sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Karaman Belediyesi 2014 Yılı Gelir Tarifesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan Raporun görüşülmesinde; A- Belediye Meclis Üyesi Enver TURHAN, Tarifenin Su Tarifesi A-Konutlar Başlıklı b. maddesindeki Terör gazileri ve şehit ailelerinin ikametgahlarındaki kullandıkları suyun % 50 in indirimli olması yerine ücretsiz olmasını önermiş, önerinin Kabulüne, Katılımın Oy birliğiyle Karar verilmiştir. B- Belediye Meclis Üyesi Enver TURHAN, Tarifenin 4. maddesinin SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER TARİFELER (KDV HARİÇ) konu başlıklı 6. maddesindeki son paraftaki veya Kelimesinin ve olarak düzeltilmesi önermiş, önerinin Kabulüne, Katılımın Oy birliğiyle Karar verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu Karaman Belediyesi 2014 yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonun Raporu ile Belediye Meclisince kabul edilen değişiklik önerileri gereğince 5393 sayılı Kanunun 18/f. Maddesi doğrultusunda aşağıdaki yazılı şekliyle kabulüne; 2 Çekimser ( A.YILDIZ- A.ÖZMAYA ) 6 Red (E.TURHAN-M.SAÇLI-K.G.ŞANCI-Ö.ALBAYRAK A.YILMAZ- Z.YILDIZ) Oya Karşılık 17 Kabul oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar verildi. Not :Belediye Meclis Üyeleri A.O.CEVHER- M.ALANYA- H.M.ÖZTAŞ-Y.COŞGUN oylamaya katılmamışlardır. Sayfa-6

12 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ A Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre Vergi, Harç ve Katılım Payı konusu olmayan işler için; MADDE-1 : SU TARİFESİ (KDV HARİÇ) TUTAR A-KONUTLAR: a)- Meskenler ile ve mesken özelliğindeki yerlerde kullanılan suyun her bir m³ ü (Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları dahil). b)-6495 sayılı Kanunla değişik 4736 sayılı Kanun kapsamında;1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları su ücreti%50 indirimli olarak uygulanır. Ancak terör gazileri ve şehit ailelerine ücretsiz olarak uygulanır. c)- Siyasi parti binalarında kullanılan suyun her bir m³'ü d)- Ortak kullanım merdiven suyu - yeşillendirme B- İŞYERLERİ Ticarethane,Yazıhane,küçük ve büyük sanayi işletmeleri,yıkama,yağlama yerleri, inşaatlar, şantiyeler, birikethaneler, tuğla yapımı ile kireç süzme işinde ve genel anlamda ticari özellik taşıyan tüm işyerlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun her bir m³ ü 1.80 TL 1.80 TL 3.30 TL 3.30 TL C- BESİ AHIRLARI Besi ahırları ve hayvancılık hizmetlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun her bir m³'ü 2.30 TL D- RESMİ KURULUŞLAR İLE OKUL VE PANSİYONLAR Genel ve özel bütçe kapsamındaki idarelerden düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Sosyal Güvenlik kurumlarında kullanılan suyun her bir m³'ü 3.30 TL E- BELEDİYE Belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanlar ile kendisi tarafından kullanılan işyerlerinde kullanılan suyun her bir m³ ü ÜCRETSİZ F-HAYIR KURUMLARI-CAMİLER-HALK ÇEŞMELERİ-UMMİ HELALAR-MEZARLIKLAR a)- Camii, Mescit gibi umumi halkın ibadetine açık yerlerde kullanılan suyun her bir m³ ü ÜCRETSİZ -7-

13 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ b)- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³ ü ; ba- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³ ü bb-halkınistifadesineaçıkyerlerdeki (su saatitakılıolan)çeşmelerde kullanılansuyun her bir m³ ü c)- Umumi helalarda kullanılan suyun her bir m³ ü 1) Ücretli Girişlerde 2) Ücretsiz Girişlerde d)-kur an KurslarıileVakıfve Derneklertarafından işletilenveöğrencilerinden ücret almayan pansiyonlarda kullanılan suyun her bir m³ ü e)- Ailele mezarlıkları su bedeli m³'ü f)- Mezarlıklardaki hayrat çeşmelerinde su kullanım ücreti olarak bir defalık g)- Hobi bahçeleri su bedeli m³'ü ÜCRETSİZ 0.90 TL 0.70 TL ÜCRETSİZ 0.70 TL 3.30 TL 2, TL 1.80 TL MADDE-2 SU DEPOZİTE (GÜVENCE) TARİFESİ Belediyemizde depoziteleri olmayanlardan ve yeni su abonesi olanlardan aşağıdaki şekilde depozite (Güvence) parası alınır: A- KONUTLARDAN Maktu TL B-İŞYERLERİNDEN a)- Ticarethane,Depo,Yazıhane,Dürümcü,Kebapcı,Çay Ocaklarıve benzeriküçük işletmelerile besi ahırlarından maktu en b)- Lokanta,Pastahane vekahvehane,internet,çay Bahçelerive benzeriyeme,içmeve eğlence yerlerinden c)-banyolar,hamamlar,yıkamaveyağlamayerleri,şantiyeler,briketvetuğla yapımıile uğraşanlar, kireç süzmeyerleri,büyük işletmeler Peynir,Yoğurtimalathaneleri ve 200m²'den büyük yerlerden maktu: d)- Kampanya abonelerinden maktu: e)- İnşaat abonelerinden her m² sinden ( Ruhsat üzerinden) f)- Aile mezarlığı su aboneliği depozitesi g)- Hobi bahçeleri su aboneliği depozitesi (Akıllı kartlı sayaçlar hariç) h)umuma açık mülkiyeti Belediyeye ait ücretli tuvaletlerde TL TL TL 2, TL 1.75 TL TL TL TL C- RESMİ KURULUŞLARDAN Depozite alınmaz. Bu maddedesözü geçenresmikuruluşlardanmaksat genel ve katmabütçeliidareler ile Bunlarabağlı dönersermayelikuruluşlar, İl Özel İdareleri,Belediyeler ileköy Muhtarlıklarıdır. D-ÖN ÖDEMELİ (Akıllı Kartlı) SAYAÇ ABONELİĞİ TARİFESİ. 1- Mevcut abonenin ön ödemeli sayaç istemesi halinde su borcu bulunmayacaktır. 2- Sayaç bağlanması halinde Açma-Kapama ve Sökme-Takma ücreti alınmayacaktır. Ancaksayaç sökmeve takmaişlemibelediyeningörevlipersoneli nezaretinde tutanakla yapılır. Aksi halde su yüklemesi yapılmaz. 3-Sayaç yangınmodunageçmedurumunda abonedenyangınraporu istenecek, rapor ibraz edenlerdenkullanılansuyun bedeli kendi tarifesindenalınacak,rapor ibraz edemeyenlerden kullanılan suyun iki katı su ücreti alınır. -8-

14 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 4-Sayacın takıldığırekorgüvenliğini işletmedenhabersiz bozan abonelerden sukullanım ortalamasının iki katı ve ilaveten 100,00 TL su ücreti ve 20,00 TL su açım ücreti alınır. 5- Ön ödemeli abonelerden depozite alınmaz. 6-Kayıp-Kaçak uyarısıveren susayaçlarında, sayaçsuyukeseceğindenbuşekildekikesintiler için bu abonelerden açma ücreti alınmaz. 7- Kayıp edilen abone kartlarından kart tanıtım ücreti 8-Ön ödemeli sayaçlarmevcut abonelikkapatılmadanveaynı sayaçlayeni bir abonelik yapılmadan başka kullanımlar için taşınamaz. 9- Ön ödemeli sayaç takan abonelerin mevcut tarifesi üzerinden %5 indirim sağlanır. 10- Ön ödemeli akıllı sayaçlarla ilgili abonelik devirlerinde Abonelik ücreti. 11- İnşaat aboneliklerinde kullanılan ön ödemeli akıllı sayaçlar önceki aboneliğinin kapatılması ve yeni abonelik kaydı yaptırmak şartıyla, yeni bir abonelik için başka bir adrese taşınabilecek, ancak bu durumda ilk abonelik işlemine tabi olunacaktır. 12-Kamu Kuruluşlarının tamamı sayaçlarını 1 yıl içinde ön ödemeli sayaca dönüştürecekler ve yeni aboneliklerde ön ödemeli sayacı kullanacaklardır. 13-Yeni abone olan veya abonesini kapattıktan sonra yeniden aynı yere abone olmak isteyen tek parsel üzerindeki 4 ve daha fazla bağımsız bölümü bulunan yapılarda Halı Yıkama, Oto Yıkama, Otel, Metel, Özel Öğrenci Yurtları, Halı Sahalar ve Konutlardaki ortak kullanım (Merdiven aboneleri) abonelerinin ön ödemeli sayaç kullanması zorunludur. E-Türkiye'deen azüç yılikamet veçalışmaizni olmayankiracılaraev sahibinin müşterek ve müteselsil kefilliği halinde abonelik verilir TL 15,00TL. MADDE-3: ATIK SU TARİFESİ Kullanılan suyun her bir m³ üzerinden; a-) Mesken b-) Ticarethane c-) İnşaat d-) Resmi Kurum Okul-Pansiyon e-) Hayır Kurumları Umumi Haneler f-) Siyasi Partiler g-) Kıbrıs Kore Gazileri h-) Şehit Aileleri - Terör Gazileri ı-) Besi Ahırları ve Hayvancılık İşletmeleri i-) Kuran Kursları, Dernek, Vakıflar j-) Hamamlar k-) Özel Kuyuları Olup Su Abonesi Olmayan İşletmeler l-) O.S.B. (Organize Sanayi Bölgesi) m-) Sağlık Ocakları ve Benzeri Yerler NOT 1- Özel kuyuları olup, kendi kuyusundan su kullanan, Belediye Kanalizasyon alt yapısından yararlanan veya atıksu şebekesi bulunduğu halde kullanmayan işletmelerin su kuyusu çıkışına su sayacı takarak abone olup kullanılan suyu ölçtürmeleri gerekir. Ölçülen su miktarına göre atık su ücreti alınır. Sayaç takılmaması halinde(o.s.b.'dekiler hariç); a)fabrikalardan aylık b)petrol İstasyonları, İmalathaneler,Un değirmenleri,oteller,okullar, öğrenci yurtları ve diğer yerler aylık. c)kur an Kursları ile Vakıf ve Dernekler tarafından işletilen ve öğrencilerinden ücret almayan pansiyonlarda 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.51 TL 0.01 TL 0.51 TL 3, TL TL TL -9-

15 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 2- O.S.B. Yönetimince atık su tesisimize sayaç takılarak, 2'şer aylık periyotlarda endeks alınacak ve O.S.B. Yönetimince atık su bedeli ödenecektir. Ölçtürülmemesi halinde aylık 1.500,-TL. Atık su ücreti alınır. Aksi halde atık su şebekesinden faydalandırılmaz. 3- Kanalizasyonbağlantısıolmayan yerlerde tarifede belirlenenvidanjör ücreti atıksu bedeli olarak alınacaktır. 4- Yeni yapılan ilk aboneliklerde kanalizasyon katılım payı alınmayacaktır.ancak katı atık tarifesi Yönetmeliği 19. maddesine göre kanalizasyon bağlantı ücreti alınır. 5- Fiyatlara KDV dahil değildir. (Teknik ve Veri Çalışmaları sebebiyle önceden Tahakkuk ettirilemeyen Atıksu Bedelleri de bu not bölümünde açıklanan şekilde bu tarifeye göre tahakkuk ettirilir.) MADDE 4:SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER TARİFELER (KDV HARİÇ) 1- Hertürlüyeni su abonelerinden muamele,açma,muayenemasrafıolarakalınacak ücret (Umumi tuvaletler hariç.) 2- Su sayacını açtıran ve su borcundan dolayı suyu kesilen abonelerin suyunun açım ücreti TL TL 3-Su sayaçlarının tamir edilmesi ve değiştirilmesi halinde mühürleme ücreti 4-Abonelerdensayaçokuma bedeli olarak,sayacın görülerekendeks belirleyicişekilde yapılmış her okumada; (Abonenin abone mahallindeolmasına rağmensukullanımının olmamasıhalindesayaç kontrol edilir.arızatesbit edilmemesi halinde sukullanımı olmamasınınsebebiaraştırılarak, durumun normalolduğunun anlaşılmasıhalinde okumaücreti alınmaz.aksi haldekaçakveya arıza araştırması yapılır.abone endeksininokunması için gidildiğihalde abone sahibinin abone mahallindeolmaması, kapıyı açmaması, sayaçmahallineulaşımınherhangi birşekilde engellenmesi sebebiyle okumayapılamamasıdurumununüst üste dört dönem tekrarı halinde abonenin subağlantısıkesilir veya cebri okumayapılır.belediyeyemüracaatlagecici olarak bellidönem aralıklarındaabone mahallindebulunmayacağınıbildirenlerin veya yurt dışında olduğubelirlenenlerinsayaçlarınınidarece belirlenecekdönemlerdeokumakontrolü yapılır.sayaçendeksininokunamamasıhalinin abonece bilgi yenilemesiyapılmaksızınbiryılı geçmesi halinde su kesilir.) Not: Belediyenin izni ile susayacıabonetarafından bağlansadahiaçma ücreti alınır.bozuk ve ayarzamanı gelmişsusayaçlarınıntamirmasrafıaboneye aittir. Ancak bozuk olansayacın sökümü yapıldığızaman ara borusu belediyetarafındantemin edilir. Su borcundan abonman sözleşmesi gereğiabone sorumludur.taşınmazın satışındasu borcununkontrölüve varsa tahsili esasalınır.bozulan,çalınanveya herhangi birşekildebelediyeden haberli habersiz yerindensökülen sayaçlarınyerine derhal yenisitaktırılır. Sayaç takılmamışaboneye su verilmez. 5- Her türlü tesisat muayenesinden ve kontrolünden alınacak ücret Kanalizasyonbağlantısındayol vekaldırım tahribatı2014yılıtarifesinegörehesaplanarak alınır. Fabrika ve imalathane gibi evselatıksuniteliğiolmayan tesislerin kanalizasyon bağlantılarından bağlantı işlemleri ve kontrol ücretini belirlemeye Encümen yetkilidir. 6-Abonelerinsularınınkesilmesi veyaaçılmasıbelediyenin yetkiligörevlilerincetutanak düzenlenerek yapılır. Düzenlenentutanaktagörevlininisim veimzasının yanındaabonenin isteği üzerine yapılankesim veaçımlardaabonenin veyareşitbiryakınınınad veimzası alınır. Kapatılmışabonenin yetkisizkişilere açtırılmasıve yetkisizkişilerce açılmasıveyasayaç üzerindeki bakanlık mührünün açılmasıveyakoparılmasıyasak olup aksinedavranışlardan alınacakcezaencümencebelirlenir ve sorumlularhakkındac.savcılığına suçduyurusunda bulunulur TL 0.40 TL TL -10-

16 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 7- Belediyenin haberi olmaksızın şebekeden kaçak su alanlardan alınacak su bedeli; a)mesken ve küçük ticarethanelerden alınacak su bedeli (KDV ilave edilmez) 2, TL b)-bahçesulama, besiahırıvebüyük işletmenlerin kaçaksukullanımıtespitindealınacaksu 9, TL bedeli. Bu 7. maddedoğrultusunda şebekeden kaçaksualanların kullandığısumiktarınıntesbiti halindeayrıcasu,atıksu,çevretemizlik vergisi ve sair sufaturasıylatahsil edilendiğer ücretler ayrıca alınır. c)-abonenin Belediyenin haberiolmaksızın kaçakkanalizasyonbağlantısı yaptığıtespit1, TL edildiğinde alınacak ceza. d)- Kanalizasyonşebekesi yapılmışolan sokak ve caddelerde bulunan su abonelerinin 3 ay içerisindekanalizasyonbağlantılarını yaptırmalarızorunludur. Busüre içerisinde yaptırmayanlardan3. maddede belirtilenücretler bağlantı yapılanakadar %10fazlasıile alınır. 8-Kanalizasyonbacasıile kanalizasyonhattı (atıksu yolu)arasındaki şebekeyitemizleme ücreti. Atıksu yolunda (parselbacasında) oluşan tıkanmalardan dolayımesaidışı müracaatlarda, temizlenmesi Belediyeceyapılır, ücreti bağlantıyolundakikişilerinabonesineeşitolarak veya varsayöneticininabonesine, temizlemeücretinin% 50fazlasıhesap edilerek tahakkuk ettirilir. 9- Abonelerinbinalarının iç tesisatındaki arızayıgidermekiçin şebekekesimi taleplerinde alınacak ücret. 10- a)- Abonelerin su yolunda priz kolyeden itibarenoluşacak arızalarda kazı,malzemealımı, Hertürlü işcilikbelediyemizceyapılır,buişler içinhesap edilecek bedel %10fazlasıile bağlantıyolundakikişilerinabonesineeşitolarak veya var iseyöneticininabonesine tahakkuk ettirilir. b)- Yeni abonelerin su yoluşebekeden, ölçüm sayacınakadar Belediyece tesis edilir.kazı malzeme ve işçilik ücreti hesap ettirilerek %20 fazlası ile aboneye tahakkuk ettirilir Suaboneliği olmayıp özel çabalarlasu temin edenler(özelvetüzel Kişilerve Resmi Kuruluşlar)tükettiklerikadar suyu kirleteceklerindenatıksu bedeliödemekle yükümlüdürler.kullanılanveyaüretilensuyunmiktarı,susayacıileölçülür.busuretleüretilen veya tüketilen sular 3. maddedeki atık su tarifesine göre ücretlendirilir. Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV ilave edilir. NOT : Bu maddenin 1.fıkrasında düzenlenen ücrettalep edilmesi halinde konutlarda 1.si abone işlemi sırasında olmak üzere üç taksitle tahsil edilir. MADDE-5 : SU SAYAÇLARI MUAYENE-TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) Sayılı ölçülerve Ayarlar Kanununun 11. maddesiuyarıncasusayaçlarınınmuayene, tamir veayarı içinkaraman Belediyesi Su Ayarİstasyonu tarafından sayaçsahibişahısve müesseselerden alınacak ücret,sanayi ve TicaretBakanlığı Ölçülerve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ücret tarifesi hakkındaki Tebliğe göre düzenlenerek alınır. 2-Bahsigeçen tebliğdesadeceişçilik ücretleri düzenlenmiştir.susayaçlarınıntamir ve ayarındayedekparça kullanıldığıtakdirde 1. maddedekiücretlere ayrıcayedekparça bedelleri ilave edilir. Yedekparçabedellerinin tespitindebunlarınbelediyemize faturaedilmiş tutarları esas alınarak bu tutarlara masraf bedeli olarak %20 ilave yapılır. Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV. İlave edilir 3-SusayaçlarıyenitakılırkenTSE belgeli ve en az 2(İki) yıl geçerli satıcı tarafından onaylı garanti belgeli olmalıdır TL TL -11-

17 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ MADDE-6 : SU SATIŞ TARİFESİNİ UYGULAMA ESASLARI 1-Kullanılansu bedelinin tespiti,bakanlıkve Belediyemühür üile(çift mühürlü) sayaçlar marifeti ile yapılır. Tarifedeki fiyatlar su tüketim miktarı ile çarpılarak tahakkuk ettirilir. 2-Su tahakkuklarının yapılma zamanı 01/11/ /12/2013 tarihleri arası su tüketimleri tahakkuku 01/01/2014 tarihinden, itibaren yapılır ve alınır, 01/01/2014 tarihinden itibaren sutüketimlerinintahakkuku her ayiçin (aylıkolarak) takip eden ayın 1. gününden itibaren yapılır ve alınır. 01/12/ /12/2014 tarihleriarasındakisutüketimleritahakkuku 01/01/2015 tarihinden, itibaren yapılır ve alınır. Resmi Dairelerin sutahakkuklarıise istemeleri halinde istem tarihinde, istem yok ise tarihinde resenyapılırveyılı hesaplarına geçirilir.yine susayaçlarını açmaveya kapamaları halinde su tahakkukları, açma kapama tarihlerinde yapılır. Sayaçların okunmasınaimkan verilmeyecekşekildeeviniçineveyabaşka ulaşılmazyerlere takılması gibi hallerde abonelik verilmez, verilmiş olanlar yenilenmez. Mesken abonelerinde ve işyerlerinde bir dönemde ikinci kez tahakkuk yapılmaz. 3-Belediyenin ana ve talidağıtım şebeke hatlarından,belediyenin haberiolmaksızın sayaçsız bağlantıyaparak,sayaç takıpda abone olmayarak, abone olup dasayaç ayarınıbozarak veya sayacın çalışmasınavegerçek tüketimi yazmasınamani olarak veyasayacın çalınmış, kırılmış, dondanpatlamışve endekskayıtetmeyecekşekle gelmiş olmasıile Belediye vebakanlık mühürüolmadansayaçlısukullanılması,normal abone olup, sonradansayacınyerinden kaldırılması,uzunsüreyurtdışındaolup, suyuaçıkkalan vesayacıbozulan, yeni aboneolmuş fakatsayacı hiçendeks kaydetmeden bozulan,sayacıherhangi birşekildeokunamayan, su kayıtlarımızdakesikolduğuhalde Belediyeden habersizaçmışolanlardan,sayaç takılsın takılmasınabone olmadan veya Belediyeden habersiz herhangi birşekilde kaçaksu kullananlardan, kullanılan suyun tespiti ile tahakkuku aşağıdaki şekilde yapılır: a)-inşaatabonelerihariç diğerabonelerintamamındason tahakkuk tarihinden geriye gidereköncelliklebiryıllık tüketim ortalamasından şayet yıllıkortalamadadeğerleme yapılamıyoriseaylık tüketim ortalamasından değerlendirme yapılır. Şayet aylık tüketim ortalamasındandadeğerlendirme yapılamıyorise bu takdirde benzeri bir abone ilekıyaslama yapılarak günlüksutüketimibelirlenir. Belirlenengünlüksutüketimi özeluygulamagünüile çarpılarakbulunan miktar %100fazlasıile tahakkuk tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır. b)yapıkullanma izinkâğıdını aldıktansonravatandaşlarengeç3 ayiçerisindeabone olmakzorundadırlar. Üç(3)aylık süre içindeabone olmayanşahıslarınsutüketimitespit edildiğinde aynıabonetüründekibir abonenintükettiğisu %100fazlasıile tahakkuk tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır. -12-

18 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ c)inşaatabonelerindeinşaatın tamamı bitmişisem²'sinden0,700m³,kabayapısı bitmişve kabasıvaları yapılmışisem²'sinden0,300m³,karkasyapısı bitmişisem²'sinden0,200m³,su basmandüzeyindeisem²'sinden0,120m³sukullanılmışkabul edilir.hazırbeton kullanan inşaatlardafatura ile belgelendirdikleri taktirde karkasyapıda kullanılan0,200m³'lük kısım hazırbetonkullanım miktarıesasalınarakteknik hesabagöre düşülmeksuretiyle tahakkuk ettirilir. Ancakinşaat ruhsatının alınmasındanitibaren engeç1 (bir) ayiçerisinde inşaat aboneliği alınmasızorunlu olup busüredensonraki aboneliklerdetüketilensumiktarı tahakkuk tarihindeki tarifefiyatları üzerinden%50fazlasıyla ücretlendirilir. Süresi içinde abone olunmadaninşaatlarda kullanılansularda su bedeli normal tarifeücretinin%100 fazlasıylatahakkuk ettirilir. Bu tarifede bahsigeçen "m²"ruhsattaki metrekaredir.m²yok ise ölçümlemede çıkan m²esasalınır. İnşaat aboneliği kapatılıncayakadarinşaattarifesi üzerindensu bedeli tahsil edilir.inşaat aboneliğison su endeksi tutanakla yerinde tespit edilerek bedeli tahsil edildikten sonra konut veya işyeri aboneliği başlatılır. d)üst üsteiki okumadönemindesufaturasındanolan borcunuödemeyenabonenin suyu sayaç bağlantısı öncesindenkesilir. Buşekildekesimyapılamazveya Belediyeden izinsiz su açılırsa, borcunu ödemeyen abonenin suyu ana borudan (Şebekeden) kesilir. Şebekedenkesilensularıntekraraçılışındanormal suaçma-kapama ücretinin3katıolarak ücret alınır. 4-Belediyemizinyapım programıharicinde suşebekesi geçmemiş bölgelerdetoplu veya münferit şebeketemdidi talebi bulunanlardan temditmümküniseşebekebedelinin en az 1/3iştirakbedelipayıolarakalınır.Temdit sonu abonelerşebeke üzerindeherhangi bir tasarruf yetkisine sahip olamazlar. 5-Uygulamazabtı alınmış,fakatruhsatı çıkmamış inşaatlara inşaat aboneliğinin alınması kaydı ile zabıt tarihinden itibaren 30 gün geçici su verilir. a)- Su aboneleri, ihbarname vefaturalarıile bildirilen sutüketim borçlarınıilgilidönemitakip edendönem içinverilenödeme süresisonuna kadarödemediğitaktirde suyun kesilmesi asıldır.ancak ilgilidönemi için verilmiş15günlük süre içinde ödeme yapılmamışise 6183 sayılı yasanın51. maddesindeki gecikmezammıveoranıtatbik edilerek gecikmezammı alınır.takip edendöneminvade sonuna kadarborç ödenmezise abonenin suyu kesilir. Suyun kesilmesinerağmen borçyineödenmezise BelediyeBaşkanlığıncabirödemeemri ile ek bir süreverilir. Busüreninsonundaborç ödenmezise 6183sayılıKanunun 54. maddesi vediğer tahsil ile ilgili hükümler aynen uygulanır. b)-ihbarnamevefaturanınkendisine ve ailesine verilmesi, bulunmaz iseişyerine, yazı hanesine, binaiçerisine,hanekapısına bırakılmasıveyakomşulara verilmiş olmasısu ile ilgili açıklamave borcun aboneyetebliği anlamını taşır. Ödemeemrinintebligatıise P.T.T marifeti ile veya Belediyememurları tarafındanimza mukabilinde eldenyapılır. Bunlarındamümkün olmaması halinde tebligat kanunu hükümleri uygulanır. 6-Belediyemizin su satış nizamnamesi ve abonman sözleşmesine ilave olarak; a)-şubeyolu: Belediyemizekayıtlısuculartarafından,Belediyemizkontrolündeabone tarafından projesine göre yaptırılır. b)-abone kenditesisatındanplan haricibaşkasınasu veremez, suyu kullanankişive kuruluşlar su aboneliğini kendi adına almak zorundadır. c)-iç tesisatların üzerinekapanmadan 10 atmosferbasınçlaabonetarafından kontrolü yaptırılır. d)- Abonmanbağlantısı için şebekesu kesimi, mesai saatleriiçerisinde yazılı müracaatla,olur alındıktansonrayapılır.tatilgünlerive mesai saatleridışında arıza hariç şebekedensu kesintisi yapılmaz. -13-

19 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 7-Su ile ilgiliücretlerini ödemede güçlük çekenlerin borçlarınıtaksitlendirme konusunda Belediye Başkanı veya yetki verdiği personel yetkilidir. 8-Abonenin suyunu kendi isteğiyle kestirebilmesi veya aboneyi kapattırabilmesi veya yeni abonelik alması için su borcunun olmaması gerekir. Başka bir abonelikten dahi olsa su borcu olan kimseye yeni abonelik verilmez. Eski borcu ödenmeden aynı adreste ikamet edenler arası abonelik devir ve yenilemeleri yapılmaz. Önceki abonenin borcundan yeni abone sorumlu tutulmaz. MADDE-7 OTOBÜS TARİFESİ (KDV DAHİL) Belediyemize aitotobüslerin şehir içiyolcutaşımabiletücretlerivediğer otobüs gelirlerine ilişkin tarife; 1- Sivil Bilet a)-akıllı Kart (1 Binişlik) b)-kullan At Bilet (Biniş Sayısı X 1,25 TL + 0,50 TL Bilet bedeli şeklinde uygulanır). 2- Öğrenci (Dershane ve çıraklık okulu öğrencileri dahil) bileti (Akıllı Kart) her biniş için. 3- Tedarikçi bankaca maliyet karşılığı alınabilecek Akıllı Kart bedeli. (Öğrenci, Sivil, Diğer) 4-Otobüslerin iç kısmı hariç dış kısmınakonulacakreklamların1m² denaz olmamakkaydıile her bir m²'si için aylık 5-Otobüslerin maksadı dışındakitahsisine BelediyeBaşkanıyetkilidir. (Kamuyararı, eğitim vb.) sayılıKanunladeğişik;4736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA: 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası VerilmişBulunanlara Vatani Hizmet TertibindenŞeref Aylığı Bağlanması HakkındakiKanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292sayılıVatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması HakkındaKanunkapsamındakihizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibindenaylık bağlananların;8/6/1949 tarihli ve 5434sayılı TürkiyeCumhuriyeti Emekli SandığıKanununun 56ncımaddesi ilemülga45 inci ve 64üncümaddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510sayılıSosyal Sigortalar ve GenelSağlık SigortasıKanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330sayılıNakdi Tazminat veaylık Bağlanması HakkındaKanuna veya 2330sayılıKanunhükümleriuygulanarakaylık bağlanmasınıgerektiren kanunlaragörevazife malulü sayılarak aylık bağlananlarınkendileri,eşleri,evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamışolançocukları,anne vebabaları; yukarıda sayılankanunlaragöreharp veya vazifemalulü sayılanlardan sınıfveyagörev değiştirerek çalışmayadevam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan,5510sayılıkanunun 4üncümaddesikapsamında çalışmaya başlamalarınedeniyleödenmekteolanaylıklarıkesilenlerin kendileri ileeşleri,evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamış çocukları,anne vebabaları; yukarıda sayılan kanunlaragöreharp veya vazifemalulü sayılacak şekilde hayatınıkaybedenlerin ya daaynı kapsamdaaylıkalmaktaykenhayatınıkaybedenlerineşleri,evli olmayan ve yirmibeş yaşını doldurmamışolançocukları,anne vebabaları;engellileriçin sağlıkkurulu raporuyla %40 ve üzerindeengelliolduğunubelgeleyentürk vatandaşlarınınkendileri,ağırengellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamaküzerebirlikte yolculuk ettiklerirefakatçileri, demiryollarıvedenizyollarının şehiriçiveşehirlerarası hatlarından,belediyelere, belediyeler tarafındankurulanşirketlere,birlik,müesseseveişletmelereveya belediyelertarafından yetki verilenözel şahısya daşirketlereaitşehiriçitoplutaşımahizmetlerindenücretsizolarak yararlanırlar. Ancak buvatandaşlarımızın akıllı biniş kartıveya resmi dairelerceverilmiş ücretsiz biniş kartı ibraz etmelerişarttır.( tarihindenönceyetimaylığıalan veücretsizseyahathakkı bulunanların bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakları saklıdır.) 1.25 TL 1.75 TL 0.70 TL 5.00 TL TL -14-

20 KARAMAN BELEDİYESİ 2014 YILI GELİR TARİFESİ 7-Türk vatandaşıolanaltmış beş yaşveüzeri kişiler,belediyelere, belediyelertarafından kurulanşirketlere,birlik,müesseseveişletmelereveya belediyelertarafındanyetki verilen özel şahısya daşirketlereaitşehiriçitoplutaşımahizmetlerindenücretsizolarak yararlanırlar.ancakbuvatandaşlarımızın binişlerderesimli, T.C. no'lu Resmi kimlik veyaakıllı biniş kartı göstermeleri zorunludur. 8- Otobüs kartı satanlara verilecek iskontoyu yüklenici firma belirler. NOT: 6. ve 7. madde hükümlerinden faydalanacaklarla ilgili yönetmelik hükümleri saklıdır. MADDE-8 OTOGAR ÜCRETİ (KDV DAHİL) 1)A,B,D,(Y) YETKİ BELGELİ OTOBÜSLER (Terminale Tek sefer giriş ücreti): 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (8-14 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (15-24 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (25-34 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (35-44 Koltuklu) 100 Km Üstü Uluslararası/Şehirler arası Taşımalar İçin (45 ve üstü Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (8-14 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (15-24 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (25-34 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (35-44 Koltuklu) 100 Km Altı Uluslararası/Şehirler Arası Taşımalar İçin (45 ve üstü Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (8-14 Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (15-24 Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (25-34 Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (35-44Koltuklu) İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlar (45 ve üzeri Koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 8-14 koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan15-24 koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan koltuklu) Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullanan 45 ve üzeri koltuklu) TL TL TL TL 4.00 TL 6.00 TL TL TL TL 3.00 TL 4.50 TL 7.00 TL 8.00 TL TL 3.00 TL 4.50 TL 7.00 TL 8.00 TL TL 8.00 TL 2) 7 koltuk ve altı otomobil tarminal giriş ücreti Şehrimiz nüfusuna uygun Bakanlık tarifesidir. 3)100 Km.altı Şehirler arası taşımalar için aylıkabonman (Aybaşında peşin alınır.) yukarıdaki koltuk sayılarına göre tek seferlik ücretin 10 katı. 4)İl içiyolcutaşımasıyapanlariçin aylıkabonman (Aybaşında peşin alınır.) yukarıdaki koltuk sayılarına göre tek seferlik ücretin 10 katı. Not:Yukarıda belirtilen aylık abonelik ücretleri terminale günde bir defa giriş yapan vasıtalar için olup günlük girişi birden fazla olanların aylık abonman ücretleri, tabloda belirtilen abonman tutarının günlük giriş sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Bu maddehükmü Ulaştırma,DenizcilikveHaberleşme Bakanlığının tebliği doğrultusunda yenilenir. -15-

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı