İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

2 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Fehmi KASAPOĞLU Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. A. Kamil TANRIKULU Yıl: 2008, Sayfa: 163 Jüri: Prof. Dr. A.Kamil TANRIKULU Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Yrd. Doç. Dr. Seren GÜVEN Bu çalışmada, taşıyıcı sistemleri farklı kalıp sistemlerine uygun olarak tasarlanan binaların deprem davranışları ve maliyetlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Toplu Konut İdaresi tarafından yaygın olarak kullanılan; Y, FG ve DG tipi çok katlı bina projelerinden yararlanılmış olup toplamda altı farklı yapı modeli ele alınmıştır. Yapıların Statik ve dinamik analizleri Sta4cad v-12.1 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Tüm modellerin dinamik analizinde Mod Birleştirme Yöntemi kullanılmıştır. Karşılaştırmalı maliyet analizlerinde; kaba inşaat malzeme ve işçilik bedelleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Maliyet analizleri sırasında piyasadan güncel fiyat araştırması yapılarak, değerlendirmelerin günümüz şartlarına uygun olması sağlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; son yıllarda kullanımı giderek artan tünel kalıp sistemlerinin, konvansiyonel kalıp sistemlere göre ilk yatırım maliyetinin daha fazla olduğu ancak kalıp ömrünün diğer kalıp sistemlerine göre daha uzun olması nedeniyle seri yapı imalatlarında (toplu konut) daha avantajlı olduğu, uygulama sayısının nispeten az olması durumunda ise geleneksel ahşap kalıp sisteminin daha avantajlı olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Tünel Kalıp Sistemi, Geleneksel Kalıp Sistemi, Maliyet Analizleri, Perdeli Yapı, Perde-Çerçeveli Yapı. I

3 ABSTRACT MSc THESIS COMPARISON OF TUNNEL FORM BUILDING STRUCTURES WITH CONVENTIONAL SHEAR WALL- FRAME SYSTEMS Fehmi KASAPOĞLU DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor : Prof. Dr. A. Kamil TANRIKULU Year: 2008, Pages:163 Jüri: Prof.Dr.A.Kamil TANRIKULU Prof.Dr.Cengiz DÜNDAR Yrd.Doç.Dr. Seren GÜVEN In this study, comparison of the earthquake behavior and constructional costs of the building whose structural systems are designed according to the different mould systems is aimed. For this purpose, in total six different structural models are dealt with by benefiting from the multi-story buildings project named as Y, FG and DG which are widely used by Housing Development Administration of Turkey (TOKİ). Static and dynamic analyses of the structure are realized by the computer program Sta4Cad V The Mode Superposition Method is used in the dynamic analysis of all models. In the comparative cost analysis, the accounts are made according to the prices of common constructions materials and workmanship. During the cost analysis, by making actual price investigation it is supplied that the evaluation is suitable for our daily conditions. According the results of analysis, the first investment cost of tunnel form system whose usage are increasing in recent years are too much but because of the lifetime of form is too long according to the traditional form systems, it has more advantage in the mass production (collective building). If the number of application is in less condition, it s seemed that traditional form system has more advantageous. Key words: Tunnel Form System, Traditional Form System, Cost Analyses, Shear-Wall Building, Shear Wall - Frame System I

4 TEŞEKKÜR Yüksek lisans tez konumun seçiminde ve çalışmalarım sırasında benden yardımını ve bilgisini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. A. Kamil TANRIKULU ya ve hayatım boyunca beni her konuda destekleyen ve her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi sunarım. III

5 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ I ABSTRACT II TEŞEKKÜR III İÇİNDEKİLER IV ÇİZELGELER DİZİNİ VIII ŞEKİLLER DİZİNİ XII SİMGELER XIII 1. GİRİŞ 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2 3. MATERYAL VE YÖNTEM Betonarme Yapı İmalatında Kullanılacak Kalıp Sistemleri; Tünel Kalıp Sistemi ve Konvansiyonel Kalıp Sistemi Yapı Kalıbı Yapı kalıbı ve Yapı Kalıbının Yapıdaki Önemi Betonarme Yapı Kalıbındaki Gelişmenin Tarihsel Süreci Yapı Kalıplarının Sınıflandırılması Kalıp Maliyetini Oluşturan Faktörler Kalıp Malzmesinin Kalıp Seçiminde Önemi Tünel Kalıp Sistemi Tünel Kalıp Sisteminde Donatı Düzenlenmesi Tünel Kalıp Sisteminin Avantajları Tünel Kalıp Sisteminin Dezavantajları Konvansiyonel Kalıp Sistemi Geleneksel Ahşap Kalıp Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Perde Kalıbı Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Kolon Kalıbı Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Döşeme Kalıbı Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Kiriş Kalıbı 20 IV

6 3.2. Hesap Yöntemlerinin 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre İrdelenmesi Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar Düzensiz Binalar Düzensiz Binalara İlişkin Koşullar Elastik Deprem Yüklerinin Tanımlanması: Spektral İvme katsayısı Elastik Deprem Yüklerinin Azaltılması: Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Taşıyıcı Sistemlerin Süneklik Düzeylerine İlişkin Genel Koşullar Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Boşluksuz Perdeli Çerçeveli Sistemlere İlişkin Koşullar Deprem Analizinde Hesap Yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin Uygulama Sınırları Toplam Eşdeğer Dep. Yükünün Belirlenmesi Katlara Etkiyen Eşd. Dep. Yüklerinin Belirlenmesi Göz önüne Alınacak Yer değiştirme Bileşenleri ve Deprem Yüklerinin Etkime Noktaları Binanın Birinci Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi Eleman Asal Eksen Doğrultularındaki İç Kuvvetler Mod Birleştirme Yöntemi İvme Spektrumu Göz önüne Alınacak Dinamik Serbestlik Dereceleri Hesaba Katılacak Yeterli Titreşim Modu Sayısı Mod Katkılarının Birleştirilmesi Hesaplanan Büyüklüklere İlişkin Altsınır Değerleri Eleman Asal Eksen Doğrultularındaki İç Kuvvetler 46 V

7 4. UYGULAMALAR Genel Bilgiler Taşıyıcı Sistem Seçimi Malzeme ve Analiz Parametreleri Y tipi Binanın İrdelenmesi Taşıyıcı Sistemin Tünel Kalıp Sistemine Uygun Seçilmesi Durumu (Y-TK Binası) Taşıyıcı Sistemin Geleneksel Kalıp Sistemlerine Uygun Seçilmesi Durumu (Y-GK Binası) Y-TK ve Y-GK Binaları İçin Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Dinamik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması Y-TK ve Y-GK Binaların Maliyet Yönünden Karşılaştırılması FG Tipi Binanın İrdelenmesi Taşıyıcı Sistemin Tünel Kalıp Sistemine Uygun Seçilmesi Durumu (FG-TK Binası) Taşıyıcı Sistemin Geleneksel Kalıp Sistemlerine Uygun Seçilmesi Durumu (FG-GK Binası) FG-TK ve FG-GK Binaları İçin Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Dinamik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması FG-TK ve FG-GK Binalarının Maliyet Yönünden Karşılaştırılması DG Tipi Binanın İrdelenmesi Taşıyıcı Sistemin Tünel Kalıp Sistemine Uygun Seçilmesi Durumu (DG-TK Binası) Taşıyıcı Sistemin Geleneksel Kalıp Sistemlerine Uygun Seçilmesi Durumu (DG-GK Binası) DG-TK ve DG-GK Binaları İçin Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması 114 VI

8 Dinamik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması DG-TK ve DG-GK Binaların Maliyet Yönünden Karşılaştırılması DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR Dinamik ve Statik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Maliyet Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sonuçlar 131 KAYNAKLAR 134 ÖZGEÇMİŞ 136 EKLER 137 VII

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1 Düzensiz Binalar-Planda Düzensizlik Durumları Çizelge 3.2 Düzensiz Binalar-Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları Çizelge 3.3 Etkin Yer İvme Katsayısı Çizelge 3.4 Bina Önem Katsayısı Çizelge 3.5 Spektrum Karakteristik Periyotları (T A, T B ) Çizelge 3.6 Yerel Zemin Sınıfları Çizelge 3.7 Zemin Grupları Çizelge 3.8 Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) - Yerinde Dökme Betonarme Binalar ve Prefabrike Betonarme Binalar Çizelge 3.9 Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) - Çelik Binalar Çizelge 3.10 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nin uygulanabileceği binalar Çizelge 3.11 Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n) Çizelge 4.1 Y-TK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.2. Y-TK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.3 Y-TK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.4 Y-TK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.5 Y-TK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.6 Y-TK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.7 Y-GK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.8 Y-GK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.9 Y-GK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.10 Y-GK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.11 Y-GK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.12 Y-GK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.13 Y-TK ve Y-GK Binalarına ait kat yüklerinin karşılaştırılması Çizelge 4.14 Y-TK ve Y-GK Binalarına ait modal periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.15 Y-TK ve Y-GK Binaları için hesaplanan deprem yüklerin karşılaştırılması VIII

10 Çizelge 4.16 Y-TK ve Y-GK Binalarına ait demir-beton metraj ve maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.17 Y-TK ve Y-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve işçilik maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.18 Y-TK ve Y-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve malzeme maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.19 Y-TK ve Y-GK binasına ait kalıp maliyeti karşılaştırması Çizelge 4.20 Y-TK ve Y-GK Binalarının kalıp-demir işçiliği metrajı ve maliyet karşılaştırması Çizelge 4.21 FG-TK binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.22 FG-TK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.23 FG-TK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.24 FG-TK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.25 FG-TK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.26 FG-TK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.27 FG-GK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.28 FG-GK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.29 FG-GK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.30 FG-GK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.31 FG-GK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.32 FG-GK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.33 FG-TK ve FG-GK Binalarına ait kat yüklerinin karşılaştırılması Çizelge 4.34 FG-TK ve FG-GK Binalarına ait modal periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.35 FG-TK ve FG-GK Binaları için hesaplanan deprem yüklerin karşılaştırılması Çizelge 4.36 FG-TK ve FG-GK Binalarına ait demir - beton metraj ve maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.37 FG-TK ve FG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve işçilik maliyetlerinin karşılaştırılması IX

11 Çizelge 4.38 FG-TK ve FG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve malzeme maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.39 FG-TK ve FG-GK Binasına ait kalıp maliyeti karşılaştırması Çizelge 4.40 FG-TK ve FG-GK Binalarının kalıp-demir işçiliği metrajı ve maliyet karşılaştırması Çizelge 4.41 DG-TK binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.42 DG-TK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.43 DG-TK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.44 DG-TK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.45 DG-TK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.46 DG-TK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.47 DG-GK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.48 DG-GK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.49 DG-GK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.50 DG-GK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.51 DG-GK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.52 DG-GK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.53 DG-TK ve DG-GK Binalarına ait kat yüklerinin karşılaştırılması. 114 Çizelge 4.54 DG-TK ve DG-GK Binalarına ait modal periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.55 DG-TK ve DG-GK Binaları için hesaplanan deprem yüklerinin karşılaştırılması Çizelge 4.56 DG-TK ve DG-GK Binalarına ait demir-beton metraj ve maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.57 DG-TK ve DG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve işçilik maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.58 DG-TK ve DG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve malzeme maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.59 DG-TK ve DG-GK binasına ait kalıp maliyeti karşılaştırması Çizelge 4.60 DG-TK ve DG-GK Binalarının kalıp-demir işçiliği metrajı ve maliyet karşılaştırması X

12 Çizelge 5.1 Tüm modellere ait yapı genel bilgileri Çizelge 5.2 Değişik tip binalara ait yük analizleri karşılaştırılması Çizelge 5.3 Çizelge 5.4 Değişik tip binalara ait göçme yükü ve deprem yükü değerlerinin karşılaştırılması Değişik tip binalara ait taban kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması Çizelge 5.5 Değişik tip binalara ait periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 5.6 Çizelge 5.7 Çizelge 5.8 Değişik tip binalara ait demir beton maliyeti karşılaştırılması Değişik tip binalara ait duvar işçilik-malzeme maliyeti karşılaştırılması Değişik tip binalara ait kalıp işçilik-malzeme maliyeti karşılaştırılması Çizelge 5.9 Değişik tip binalara ait toplam maliyetlerin karşılaştırılması XI

13 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1 Döşemelerin kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak çalışmaları durumu 24 Şekil 3.2 A2 türü düzensizlik durumları 25 Şekil 3.3 A3 türü düzensizlik durumu 26 Şekil 3.4 B3 türü düzensizlik durumları 26 Şekil 3.5 Spektrum katsayısı nın periyot ile değişimi 31 Şekil 3.6 Katlara etkiyen eşdeğer deprem yükleri 38 Şekil 3.7 Deprem yüklerinin etkime noktası 40 Şekil 3.8 Düzensizlik durumunda deprem yüklerinin etkime noktası 40 Şekil 3.9 Kat hizalarına etkitilen fiktif yükler 41 Şekil 3.10 Eleman asal eksen doğrultuları 42 Şekil 4.1 Y-TK binasına ait normal kat kalıp planı 52 Şekil 4.2 Y-TK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 53 Şekil 4.3 Y-GK Binasına ait normal kat kalıp planı 60 Şekil 4.4 Y-GK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 61 Şekil 4.5 FG-TK Binasına ait normal kat kalıp planı 76 Şekil 4.6 FG-TK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 77 Şekil 4.7 FG-GK Binasına ait normal kat kalıp planı 84 Şekil 4.8 FG-GK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 85 Şekil 4.9 DG-TK Binasına ait normal kat kalıp planı 100 Şekil 4.10 DG-TK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 101 Şekil 4.11 DG-GK Binasına ait normal kat kalıp planı 108 Şekil 4.12 DG-GK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 109 XII

14 SİMGELER A(T) = Spektral İvme Katsayısı A o B a B ax B ay B b B bx B by B B B D D i d fi F fi F i = Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda tasarıma esas iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda, x doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda, x e dik y doğrultusunda ki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda tasarıma esas iç Kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda, x doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda, x e dik y doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Mod Birleştirme Yöntemi nde mod katkılarının birleştirilmesi ile bulunan herhangi bir büyüklük = B B büyüklüğüne ait büyütülmüş değer = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nde burulma düzensizliği olan binalar için i inci katta ± %5 ek dışmerkezliğe uygulanan büyütme katsayısı = Binanın i inci katında F fi fiktif yüklerine göre hesaplanan yer değiştirme = Birinci doğal titreşim periyodunun hesabında i inci kata etkiyen fiktif yük = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nde i inci kata etkiyen eşdeğer deprem yükü g = Yerçekimi ivmesi (9.81 m/s 2 ) g i H i H N = Binanın i inci katındaki toplam sabit yük = Binanın i inci katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği) = Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği XIII

15 h i I M n M xn M yn = Binanın i inci katının kat yüksekliği = Bina Önem Katsayısı = n inci doğal titreşim moduna ait modal kütle = Göz önüne alınan x deprem doğrultusunda binanın n inci doğal titreşim modundaki etkin kütle = Göz önüne alınan y deprem doğrultusunda binanın n inci doğal titreşim modundaki etkin kütle m i = Binanın i inci katının kütlesi (m i = w i / g) m θi N n q i P x, P y R = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalışması durumunda, binanın i inci katının kaydırılmamış kütle merkezinden geçen düşey eksene göre kütle eylemsizlik momenti = Binanın temel üstünden itibaren toplam kat sayısı (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren toplam kat sayısı) = Hareketli Yük Katılım Katsayısı = Binanın i inci katındaki toplam hareketli yük = X ve Y yönü göçme kapasitesi = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R a (T) = Deprem Yükü Azaltma Katsayısı S(T) = Spektrum Katsayısı S ae (T) = Elastik spektral ivme [m /s 2 ] T = Bina doğal titreşim periyodu [s] T 1 T A, TB = Binanın birinci doğal titreşim periyodu [s] = Spektrum Karakteristik Periyotları [s] T m, T n = Binanın m inci ve n inci doğal titreşim periyotları [s] V i V t = Göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın i inci katına etki eden kat kesme kuvveti = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nde göz önüne alınan deprem doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) XIV

16 V tb W W q W g w i α S β F N Φ xin Φ yin Φ θin θ i = Mod Birleştirme Yöntemi nde, göz önüne alınan deprem doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) = Binanın, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı = Binanın bir katına etkiyen hareketli yükü = Binanın bir katına etkiyen ölü yükü = Binanın i inci katının, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı = Süneklik düzeyi yüksek perdelerin tabanında elde edilen kesme kuvvetleri toplamının, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetine oranı = Mod Birleştirme Yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı = Binanın n inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n inci mod şeklinin i inci katta x ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n inci mod şeklinin i inci katta y ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n inci mod şeklinin i inci katta düşey eksen etrafındaki dönme bileşeni = i inci katta tanımlanan İkinci Mertebe Gösterge Değeri XV

17 1. GİRİŞ Fehmi KASAPOĞLU 1. GİRİŞ Son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremler, depreme dayanıklı yapı tasarım ve üretimini çok önemli hale getirmiştir. Ülkemizdeki konut açığı dikkate alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Çerçeveli yapılar deprem yüklerine, kiriş-kolon birleşim yerlerindeki deformasyon, dolayısıyla enerji yutma kapasiteleri oranında karşı koymaktadırlar. Bu nedenle, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırması gibi yöntemlerle süneklik artırılmakta, bu da maliyeti artırmaktadır. Buna karşılık perdeli yapıların yanal rijitlikleri diğer sistemlere göre çok daha fazladır. Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu düşünülürse, perdeli yapılar model olarak çok uygun görülmektedir. Bu nedenle, son yıllarda, perdeli yapıların üretimine çok uygun olan tünel kalıp sistemleri yaygınlaşmaktadır (Aydın,2005; Api,2005; Alataş, 2002; Sucu,2006; Sümer, 2003) Tünel kalıp sistemleri ile yapılan binalarda taşıyıcı duvarların ve döşemelerin bütün halinde ve tek işlemle dökülmesi sonucu, monolitik bir yapı elde edilmektedir. Tünel kalıp teknolojileri ile üretilen tek parça yapı sistemi, deprem bölgeleri için en elverişli sistemlerden biridir. Ancak bu tip binaların yapılabilmesi için öncelikle özel kalıplar, kule vinç gibi ilk yatırım maliyeti yüksek malzemelere ihtiyaç vardır. Yapı üretiminde, düşey ve yatay yüklere karşı dayanım en önemli tasarım kriteri olmakla birlikte, ülkemiz koşulları dikkate alındığında, malzeme ve işçilik maliyetleri, teknik ve idari kadro masrafları ve şantiye genel giderlerinin üretim stratejilerinin belirlenmesinde çok önemli olduğu açıktır. Bu nedenle, gün geçtikçe yaygınlaşan tünel kalıp sistemlerinin geleneksel yapım sistemlerine göre maliyet yönünden karşılaştırılması önem arzetmektedir. Bu tez çalışmasının amacı; tünel kalıp sistemi ile üretilmekte olan değişik tip konut yapılarının, geleneksel yapım sistemleri ile üretilmesi durumunda dayanım ve maliyet yönlerinden karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, toplu konut projelerinde tünel kalıp sistemi ile uygulanmakta olan değişik tiplerdeki yapı projeleri, aynı mimariye uygun olarak perde-çerçeveli taşıyıcı sistem şeklinde en ekonomik olarak modellenmiş yapılar ile dayanım ve maliyet yönlerinden karşılaştırılmıştır. 1

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fehmi KASAPOĞLU 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Peköz (1997), Yüksek Lisans çalışmasında; Türkiye de Gerçekleştirilen Yüksek Konut Binalarında Perdeli Sistem Uygulama Örneklerinin İncelenmesi üzerine bir çalışma yapmıştır. Sözkonusu çalışmada, Türkiye de perdeli sistemde uygulanmış yüksek konut yapılarında strüktürel sistem ile mekânsal özellikler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışma beş ana bölümden oluşmakta olup ilk bölümde yüksek yapıların taşıyıcı sistemleri ve yapım teknolojileri açıklanmıştır. Uygulanmakta olan toplu konutlar üzerinde çalışılmış ve tünel kalıp sistemin; kullanım amaçları, uygulama şekli ve yöntemlerinden, taşıyıcı duvar ve döşemelerin yapımı detaylı olarak açıklanmıştır. Şenel (2001), Doktora çalışmasında; Tünel Kalıp Perde Duvarlarının Deprem Davranışının Deneysel Olarak Araştırılması üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada çok katlı betonarme yapıların deprem karşısında güvenliğini artırmak için bulunabilecek en uygun ve ucuz çözümün perde duvarlar kullanmak olduğu üzerine deneysel ve kuramsal çalışmalar yapışmıştır. Yaşanan deprem felaketleri perde duvarlı binaların çok daha az hasar görerek bu büyük felaketlere dayandığını göstermiştir. Çalışma süresince değişik sayıda perde duvar üzerinde; farklı gövde ve sargılama yöntemleri kullanarak donatı yerleştirilmesi ve farklı yüklemeler altında perdelerin davranışları incelenmiştir. Alataş (2002), Yüksek Lisans çalışmasında; Tünel Kalıp Sistemi İle Yapılan Betonarme Perdeli Yapıların Deprem Davranışlarının Çerçeveli, Perde Çerçeveli Yapılarla Karşılaştırılması üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada, çerçeve, perdeçerçeveli ve perdeli yapı modellerinin deprem davranışlarının ve yapım maliyetlerinin karşılaştırılması için analizler yapılmıştır. Analizler esnasında, birçok yapı modeli ele alınmış, farklı kat sayısı ve düzensizlik durumlarına göre incelenmiştir. Dinamik analizlerde, Zaman Tanım Alanında Hesap Metodu kullanılmıştır. Çalışma esnasında perdeli yapıların tünel kalıp sistemiyle yapılacağı düşünülmüş olup diğer modellerin geleneksel yöntemlerle yapılacağı kabul edilmiştir. Ayrıca tünel kalıp sistemleri ile geleneksel kalıp sistemlerinin uygulamada 2

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fehmi KASAPOĞLU karşılaşılan avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. Maliyet analizlerinde; temel ve taşıyıcı sistem; beton ve demir maliyeti, kalıp, işçilik ve malzeme maliyeti üzerine analizler yapılmış olup analizlerde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2001 yılı birim fiyatları esas alınmıştır. Sözkonusu çalışmada sonuç olarak; taban kesme ve taban devrilme momenti değerlerinin deprem yer ivme kayıtlarında elde edilen spektrum eğrisine bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca tüm modellerde, en küçük titreşim periyodu değerleri tünel kalıp sistemde elde edilmiştir. Sonuçlar maliyetler bakımından incelendiğinde kalıp kullanım sayısının maliyeti etkilediği anlaşılmıştır. Optimum tünel kalıp kullanım sayısının altındaki imalat sayılarında perde çerçeveli yapı modeli bu sayının üstünde ise tünel kalıp sisteminin seçilmesi daha uygun olacağı görülmüştür. Korur (2004), Yüksek Lisans çalışmasında; Tünel Kalıp Sistemi Uygulamalarında Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Üretilen Çözümlerin İrdelenmesi üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada, özellikle toplu konut üretimine sağladığı hız, deprem güvenliği, işçilikten tasarruf, kalite, süreklilik ve ekonomiklik gibi özellikleriyle tercih edilen bir yapı üretim teknolojisi haline gelen tünel kalıp sistemi üzerinde uygulamadaki sorunlar üzerinde durulmuştur. Uygulama aşamasında; bodrum kat kalıp kurulumu, beton dökümünde oluşan sıkıntılar, prekast cephe elemanlarının yapı ile birleşim yerlerindeki sorunlar, ısı ve ses yalıtımındaki sorunlar irdelenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde tünel kalıp sisteminin uygulamadaki dezavantajları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın bir başka bölümünde; tünel kalıp sistemi ile taşıyıcı duvar ve döşemelerin bütün halinde ve tek bir işlemle dökülmesiyle monolitik bir yapı elde edildiği, dolayısıyla depreme ve yangına karşı dayanımın arttığı, bu sistemde kullanılan temiz ve pürüzsüz kalıplar sayesinde düzgün beton yüzeyleri elde edildiği, bunun da boya ve kaplama işlemleri sırasında süreden ve paradan ekonomi sağladığı ifade edilmiştir. Sucu (2006), Yüksek Lisans çalışmasında; Tünel Kalıplarla İnşa Edilen Tamamen Perdeli Betonarme Yapıların Tasarımı üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada, taşıyıcı sistemi tamamen perdelerden oluşan tünel kalıp sistemle inşa edilecek örnek bir yapı ile taşıyıcı sistemi perde-çerçevelerden oluşan geleneksel sistemle inşa edilecek bir yapının Etabs programı ile analiz ve tasarımı yapılmıştır. 3

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fehmi KASAPOĞLU Bahsi geçen bu iki yapı inşa teknikleri, yapım maliyetleri ve yapım süreleri bakımından incelenmiş, hangi yapım tekniğinin hangi koşullarda daha avantajlı olacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiş, örnek bir betonarme binanın ilk olarak tünel kalıp sistemiyle, ikinci olarak da; geleneksel sistem teknolojisiyle inşa edildiği kabul edilmiştir. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen binanın taşıyıcı sistemi tamamen perdelerden, geleneksel sistemle inşa edilen binanın taşıyıcı sistemi ise perdeçerçevelerden oluşmaktadır. Örnek binanın seçilen bu iki farklı taşıyıcı sisteme göre projelendirilmesinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik gereği depreme dayanıklı yapı tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmuş, yapılan analizler sonucu elde edilen iç kuvvet ve yer değiştirme büyüklükleri çalışmada incelenmiştir. Projelerin yapısal analizlerinin yanında; her iki sistem, imalat hızı, işçilik ve yapım maliyetleri açısından da karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilerek tablolaştırılmıştır. Maliyet araştırması için, T.C. Başbakanlık Toplu Konut dairesi Başkanlığı nda halen taahhütleri bulunan 6 firma ile görüşülmüştür. Aynı mahal listelerine sahip geleneksel sistemle inşa edilecek perde-çerçeve yapı ve tünel kalıpla inşa edilecek tamamen perdeli yapı için 1 Blok 44 Konut ve 10 Blok 440 konut yapılmak üzere teklifler alınmıştır. Bu tekliflerden, her iki yapının m2 daire maliyetleri incelenmiştir. Bulunan veriler ışığında, tünel kalıp sistemler; imalatlarındaki kolaylık, kalite ve standardizasyonla tekrarlı projelerin uygulanabilmesine olanak vermesi, yapım süresinin kısa olması, çoklu blok inşaatlarında yapım maliyetlerinin geleneksel sistem inşaatlarına göre oldukça düşük olmasından dolayı toplu konut üretimine en elverişli yapım tekniği olduğu ifade edilmiştir. Yukarıda sözü edilen tüm çalışmalar, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce yapılan çalışmalardır. Bu tez çalışmasında, tünel kalıp sistemi ve geleneksel yapım sistemleri arasında 2007-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve güncel birim fiyatlar dikkate alınarak karşılaştırılmalar yapılmıştır. 4

21 3. MATERYAL VE YÖNTEM Fehmi KASAPOĞLU 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Betonarme Yapı İmalatında Kullanılacak Kalıp Sistemleri; Tünel Kalıp Sistemi ve Konvansiyonel Kalıp Sistemi Yapı Kalıbı Yapı kalıbı ve Yapı Kalıbının Yapıdaki Önemi Beton ve betonarme yapılarda taze betona istenen şekli (projenin gerektirdiği) verebilmek için betonun kendini taşıyabileceği süreye kadar onu taşımaya yarayan ve yapım imalatının bünyesine girmeyen yardımcı sistemlere yapı kalıbı denir. Yapım maliyetinin ekonomikliğinin sağlanmasında kalıp giderinin önemi dikkate değerdir. Toplam yapım giderlerinin yaklaşık % 10 luk bir dilimini kalıp maliyeti oluşturmaktadır. Bu ve başka nedenlerden dolayı yapımda kalıp ve kalıp sistemi seçimi önemlidir. İş iskeleleri, beton ve betonarme kalıp yüklerini taşıma amacıyla kullanılan dikey ve ona yakın elemanlardır. İş iskelesi yapı elemanlarının montajı ve yapımı sırasında iş yapan eleman ve ekipmanları taşıyabilen ve yüksekte yapılacak işlere ulaşmayı sağlayan yeterli güvenlikteki elemanlardır. Kalıp iskeleleri genel olarak betonarme elemanların kalıplarında taze beton yüklerini zemine aktaran, daha çok çelikten yapılma elemanlardır. Çelik kalıp ve iş iskeleleri yine çelik bağlama elemanlarıyla birleştirilmektedir. Yapı kalıbı çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Kalıbın ana bileşenleri yüzey ve taşıyıcı elemanlar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Kalıp yüzeyleri betonla direkt temasta olduklarından yüzeylerin betonun yıpratıcı etkisine dayanıklı olması gerekmktedir. Ayrıca kalıp yüzeyleri geçirimsiz olmalı ve taze beton yüklerini güvenli şekilde taşıyıcılara aktarmalıdır. 5

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ by Pınar TOKABAŞ October, 2005 İZMİR KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Merhaba Sevgili Arkadaşlar; MB Holding olarak kurumsallaşma. etabıyla yaza merhaba diyoruz.

Merhaba Sevgili Arkadaşlar; MB Holding olarak kurumsallaşma. etabıyla yaza merhaba diyoruz. İmtiyaz Sahibi MB Holding adına Muharrem Balat Genel Yayın Yönetmeni Gamze Aşnük Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şeyda Helvacı Yayın Kurulu Şeyda Helvacı Lale Aras Ömer Okuyucu Grafik/Tasarım Mark&Mark İletişim

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır.

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr

DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr DEPREME KARŞI ÇELİK KONSTRÜKSİYON Sibel HATTAP 1, Özlem EŞSİZ 2 essiz@msu.edu.tr Öz: Depremler, yer kabuğu içinde birikimi olan potansiyel enerjinin,bir yerde, genel olarak fay denilen jeolojik kırıklar

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU

AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU Bülent KAYGIN, Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Ahşap tekneler, deniz içinde kullanıldıklarından ötürü açık hava koşullarına dolayısıyla, güneş, yağmur,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008)

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) Yayın tarihi: 18.08.2007, Resmî Gazete o.:26617 Değişiklik : 26.12.2008, Resmî Gazete o.:27092

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı