İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

2 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Fehmi KASAPOĞLU Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. A. Kamil TANRIKULU Yıl: 2008, Sayfa: 163 Jüri: Prof. Dr. A.Kamil TANRIKULU Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Yrd. Doç. Dr. Seren GÜVEN Bu çalışmada, taşıyıcı sistemleri farklı kalıp sistemlerine uygun olarak tasarlanan binaların deprem davranışları ve maliyetlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Toplu Konut İdaresi tarafından yaygın olarak kullanılan; Y, FG ve DG tipi çok katlı bina projelerinden yararlanılmış olup toplamda altı farklı yapı modeli ele alınmıştır. Yapıların Statik ve dinamik analizleri Sta4cad v-12.1 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Tüm modellerin dinamik analizinde Mod Birleştirme Yöntemi kullanılmıştır. Karşılaştırmalı maliyet analizlerinde; kaba inşaat malzeme ve işçilik bedelleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Maliyet analizleri sırasında piyasadan güncel fiyat araştırması yapılarak, değerlendirmelerin günümüz şartlarına uygun olması sağlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; son yıllarda kullanımı giderek artan tünel kalıp sistemlerinin, konvansiyonel kalıp sistemlere göre ilk yatırım maliyetinin daha fazla olduğu ancak kalıp ömrünün diğer kalıp sistemlerine göre daha uzun olması nedeniyle seri yapı imalatlarında (toplu konut) daha avantajlı olduğu, uygulama sayısının nispeten az olması durumunda ise geleneksel ahşap kalıp sisteminin daha avantajlı olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Tünel Kalıp Sistemi, Geleneksel Kalıp Sistemi, Maliyet Analizleri, Perdeli Yapı, Perde-Çerçeveli Yapı. I

3 ABSTRACT MSc THESIS COMPARISON OF TUNNEL FORM BUILDING STRUCTURES WITH CONVENTIONAL SHEAR WALL- FRAME SYSTEMS Fehmi KASAPOĞLU DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor : Prof. Dr. A. Kamil TANRIKULU Year: 2008, Pages:163 Jüri: Prof.Dr.A.Kamil TANRIKULU Prof.Dr.Cengiz DÜNDAR Yrd.Doç.Dr. Seren GÜVEN In this study, comparison of the earthquake behavior and constructional costs of the building whose structural systems are designed according to the different mould systems is aimed. For this purpose, in total six different structural models are dealt with by benefiting from the multi-story buildings project named as Y, FG and DG which are widely used by Housing Development Administration of Turkey (TOKİ). Static and dynamic analyses of the structure are realized by the computer program Sta4Cad V The Mode Superposition Method is used in the dynamic analysis of all models. In the comparative cost analysis, the accounts are made according to the prices of common constructions materials and workmanship. During the cost analysis, by making actual price investigation it is supplied that the evaluation is suitable for our daily conditions. According the results of analysis, the first investment cost of tunnel form system whose usage are increasing in recent years are too much but because of the lifetime of form is too long according to the traditional form systems, it has more advantage in the mass production (collective building). If the number of application is in less condition, it s seemed that traditional form system has more advantageous. Key words: Tunnel Form System, Traditional Form System, Cost Analyses, Shear-Wall Building, Shear Wall - Frame System I

4 TEŞEKKÜR Yüksek lisans tez konumun seçiminde ve çalışmalarım sırasında benden yardımını ve bilgisini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. A. Kamil TANRIKULU ya ve hayatım boyunca beni her konuda destekleyen ve her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi sunarım. III

5 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ I ABSTRACT II TEŞEKKÜR III İÇİNDEKİLER IV ÇİZELGELER DİZİNİ VIII ŞEKİLLER DİZİNİ XII SİMGELER XIII 1. GİRİŞ 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2 3. MATERYAL VE YÖNTEM Betonarme Yapı İmalatında Kullanılacak Kalıp Sistemleri; Tünel Kalıp Sistemi ve Konvansiyonel Kalıp Sistemi Yapı Kalıbı Yapı kalıbı ve Yapı Kalıbının Yapıdaki Önemi Betonarme Yapı Kalıbındaki Gelişmenin Tarihsel Süreci Yapı Kalıplarının Sınıflandırılması Kalıp Maliyetini Oluşturan Faktörler Kalıp Malzmesinin Kalıp Seçiminde Önemi Tünel Kalıp Sistemi Tünel Kalıp Sisteminde Donatı Düzenlenmesi Tünel Kalıp Sisteminin Avantajları Tünel Kalıp Sisteminin Dezavantajları Konvansiyonel Kalıp Sistemi Geleneksel Ahşap Kalıp Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Perde Kalıbı Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Kolon Kalıbı Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Döşeme Kalıbı Geleneksel Ahşap Kalıp Sistemi İle Kiriş Kalıbı 20 IV

6 3.2. Hesap Yöntemlerinin 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre İrdelenmesi Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar Düzensiz Binalar Düzensiz Binalara İlişkin Koşullar Elastik Deprem Yüklerinin Tanımlanması: Spektral İvme katsayısı Elastik Deprem Yüklerinin Azaltılması: Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Taşıyıcı Sistemlerin Süneklik Düzeylerine İlişkin Genel Koşullar Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Boşluksuz Perdeli Çerçeveli Sistemlere İlişkin Koşullar Deprem Analizinde Hesap Yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin Uygulama Sınırları Toplam Eşdeğer Dep. Yükünün Belirlenmesi Katlara Etkiyen Eşd. Dep. Yüklerinin Belirlenmesi Göz önüne Alınacak Yer değiştirme Bileşenleri ve Deprem Yüklerinin Etkime Noktaları Binanın Birinci Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi Eleman Asal Eksen Doğrultularındaki İç Kuvvetler Mod Birleştirme Yöntemi İvme Spektrumu Göz önüne Alınacak Dinamik Serbestlik Dereceleri Hesaba Katılacak Yeterli Titreşim Modu Sayısı Mod Katkılarının Birleştirilmesi Hesaplanan Büyüklüklere İlişkin Altsınır Değerleri Eleman Asal Eksen Doğrultularındaki İç Kuvvetler 46 V

7 4. UYGULAMALAR Genel Bilgiler Taşıyıcı Sistem Seçimi Malzeme ve Analiz Parametreleri Y tipi Binanın İrdelenmesi Taşıyıcı Sistemin Tünel Kalıp Sistemine Uygun Seçilmesi Durumu (Y-TK Binası) Taşıyıcı Sistemin Geleneksel Kalıp Sistemlerine Uygun Seçilmesi Durumu (Y-GK Binası) Y-TK ve Y-GK Binaları İçin Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Dinamik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması Y-TK ve Y-GK Binaların Maliyet Yönünden Karşılaştırılması FG Tipi Binanın İrdelenmesi Taşıyıcı Sistemin Tünel Kalıp Sistemine Uygun Seçilmesi Durumu (FG-TK Binası) Taşıyıcı Sistemin Geleneksel Kalıp Sistemlerine Uygun Seçilmesi Durumu (FG-GK Binası) FG-TK ve FG-GK Binaları İçin Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Dinamik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması FG-TK ve FG-GK Binalarının Maliyet Yönünden Karşılaştırılması DG Tipi Binanın İrdelenmesi Taşıyıcı Sistemin Tünel Kalıp Sistemine Uygun Seçilmesi Durumu (DG-TK Binası) Taşıyıcı Sistemin Geleneksel Kalıp Sistemlerine Uygun Seçilmesi Durumu (DG-GK Binası) DG-TK ve DG-GK Binaları İçin Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması 114 VI

8 Dinamik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması DG-TK ve DG-GK Binaların Maliyet Yönünden Karşılaştırılması DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR Dinamik ve Statik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Maliyet Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sonuçlar 131 KAYNAKLAR 134 ÖZGEÇMİŞ 136 EKLER 137 VII

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1 Düzensiz Binalar-Planda Düzensizlik Durumları Çizelge 3.2 Düzensiz Binalar-Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları Çizelge 3.3 Etkin Yer İvme Katsayısı Çizelge 3.4 Bina Önem Katsayısı Çizelge 3.5 Spektrum Karakteristik Periyotları (T A, T B ) Çizelge 3.6 Yerel Zemin Sınıfları Çizelge 3.7 Zemin Grupları Çizelge 3.8 Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) - Yerinde Dökme Betonarme Binalar ve Prefabrike Betonarme Binalar Çizelge 3.9 Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) - Çelik Binalar Çizelge 3.10 Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nin uygulanabileceği binalar Çizelge 3.11 Hareketli Yük Katılım Katsayısı (n) Çizelge 4.1 Y-TK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.2. Y-TK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.3 Y-TK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.4 Y-TK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.5 Y-TK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.6 Y-TK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.7 Y-GK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.8 Y-GK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.9 Y-GK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.10 Y-GK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.11 Y-GK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.12 Y-GK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.13 Y-TK ve Y-GK Binalarına ait kat yüklerinin karşılaştırılması Çizelge 4.14 Y-TK ve Y-GK Binalarına ait modal periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.15 Y-TK ve Y-GK Binaları için hesaplanan deprem yüklerin karşılaştırılması VIII

10 Çizelge 4.16 Y-TK ve Y-GK Binalarına ait demir-beton metraj ve maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.17 Y-TK ve Y-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve işçilik maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.18 Y-TK ve Y-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve malzeme maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.19 Y-TK ve Y-GK binasına ait kalıp maliyeti karşılaştırması Çizelge 4.20 Y-TK ve Y-GK Binalarının kalıp-demir işçiliği metrajı ve maliyet karşılaştırması Çizelge 4.21 FG-TK binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.22 FG-TK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.23 FG-TK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.24 FG-TK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.25 FG-TK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.26 FG-TK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.27 FG-GK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.28 FG-GK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.29 FG-GK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.30 FG-GK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.31 FG-GK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.32 FG-GK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.33 FG-TK ve FG-GK Binalarına ait kat yüklerinin karşılaştırılması Çizelge 4.34 FG-TK ve FG-GK Binalarına ait modal periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.35 FG-TK ve FG-GK Binaları için hesaplanan deprem yüklerin karşılaştırılması Çizelge 4.36 FG-TK ve FG-GK Binalarına ait demir - beton metraj ve maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.37 FG-TK ve FG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve işçilik maliyetlerinin karşılaştırılması IX

11 Çizelge 4.38 FG-TK ve FG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve malzeme maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.39 FG-TK ve FG-GK Binasına ait kalıp maliyeti karşılaştırması Çizelge 4.40 FG-TK ve FG-GK Binalarının kalıp-demir işçiliği metrajı ve maliyet karşılaştırması Çizelge 4.41 DG-TK binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.42 DG-TK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.43 DG-TK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.44 DG-TK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.45 DG-TK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.46 DG-TK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.47 DG-GK Binasına ait genel bilgiler Çizelge 4.48 DG-GK Binasına ait kat yükleri Çizelge 4.49 DG-GK Binasına ait periyot değerleri Çizelge 4.50 DG-GK Binasına ait yatay deprem yükleri Çizelge 4.51 DG-GK Binasının; kat deprem yük ve moment değerleri Çizelge 4.52 DG-GK Binasına ait perde taban kesme kuvveti değerleri Çizelge 4.53 DG-TK ve DG-GK Binalarına ait kat yüklerinin karşılaştırılması. 114 Çizelge 4.54 DG-TK ve DG-GK Binalarına ait modal periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.55 DG-TK ve DG-GK Binaları için hesaplanan deprem yüklerinin karşılaştırılması Çizelge 4.56 DG-TK ve DG-GK Binalarına ait demir-beton metraj ve maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.57 DG-TK ve DG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve işçilik maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.58 DG-TK ve DG-GK Binaları için iç-dış duvar metraj ve malzeme maliyetlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.59 DG-TK ve DG-GK binasına ait kalıp maliyeti karşılaştırması Çizelge 4.60 DG-TK ve DG-GK Binalarının kalıp-demir işçiliği metrajı ve maliyet karşılaştırması X

12 Çizelge 5.1 Tüm modellere ait yapı genel bilgileri Çizelge 5.2 Değişik tip binalara ait yük analizleri karşılaştırılması Çizelge 5.3 Çizelge 5.4 Değişik tip binalara ait göçme yükü ve deprem yükü değerlerinin karşılaştırılması Değişik tip binalara ait taban kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması Çizelge 5.5 Değişik tip binalara ait periyot değerlerinin karşılaştırılması Çizelge 5.6 Çizelge 5.7 Çizelge 5.8 Değişik tip binalara ait demir beton maliyeti karşılaştırılması Değişik tip binalara ait duvar işçilik-malzeme maliyeti karşılaştırılması Değişik tip binalara ait kalıp işçilik-malzeme maliyeti karşılaştırılması Çizelge 5.9 Değişik tip binalara ait toplam maliyetlerin karşılaştırılması XI

13 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1 Döşemelerin kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak çalışmaları durumu 24 Şekil 3.2 A2 türü düzensizlik durumları 25 Şekil 3.3 A3 türü düzensizlik durumu 26 Şekil 3.4 B3 türü düzensizlik durumları 26 Şekil 3.5 Spektrum katsayısı nın periyot ile değişimi 31 Şekil 3.6 Katlara etkiyen eşdeğer deprem yükleri 38 Şekil 3.7 Deprem yüklerinin etkime noktası 40 Şekil 3.8 Düzensizlik durumunda deprem yüklerinin etkime noktası 40 Şekil 3.9 Kat hizalarına etkitilen fiktif yükler 41 Şekil 3.10 Eleman asal eksen doğrultuları 42 Şekil 4.1 Y-TK binasına ait normal kat kalıp planı 52 Şekil 4.2 Y-TK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 53 Şekil 4.3 Y-GK Binasına ait normal kat kalıp planı 60 Şekil 4.4 Y-GK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 61 Şekil 4.5 FG-TK Binasına ait normal kat kalıp planı 76 Şekil 4.6 FG-TK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 77 Şekil 4.7 FG-GK Binasına ait normal kat kalıp planı 84 Şekil 4.8 FG-GK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 85 Şekil 4.9 DG-TK Binasına ait normal kat kalıp planı 100 Şekil 4.10 DG-TK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 101 Şekil 4.11 DG-GK Binasına ait normal kat kalıp planı 108 Şekil 4.12 DG-GK Binasına ait 3 boyutlu model görünüşü 109 XII

14 SİMGELER A(T) = Spektral İvme Katsayısı A o B a B ax B ay B b B bx B by B B B D D i d fi F fi F i = Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda tasarıma esas iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda, x doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda, x e dik y doğrultusunda ki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda tasarıma esas iç Kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda, x doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda, x e dik y doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü = Mod Birleştirme Yöntemi nde mod katkılarının birleştirilmesi ile bulunan herhangi bir büyüklük = B B büyüklüğüne ait büyütülmüş değer = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nde burulma düzensizliği olan binalar için i inci katta ± %5 ek dışmerkezliğe uygulanan büyütme katsayısı = Binanın i inci katında F fi fiktif yüklerine göre hesaplanan yer değiştirme = Birinci doğal titreşim periyodunun hesabında i inci kata etkiyen fiktif yük = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nde i inci kata etkiyen eşdeğer deprem yükü g = Yerçekimi ivmesi (9.81 m/s 2 ) g i H i H N = Binanın i inci katındaki toplam sabit yük = Binanın i inci katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i inci katın zemin kat döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği) = Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği XIII

15 h i I M n M xn M yn = Binanın i inci katının kat yüksekliği = Bina Önem Katsayısı = n inci doğal titreşim moduna ait modal kütle = Göz önüne alınan x deprem doğrultusunda binanın n inci doğal titreşim modundaki etkin kütle = Göz önüne alınan y deprem doğrultusunda binanın n inci doğal titreşim modundaki etkin kütle m i = Binanın i inci katının kütlesi (m i = w i / g) m θi N n q i P x, P y R = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalışması durumunda, binanın i inci katının kaydırılmamış kütle merkezinden geçen düşey eksene göre kütle eylemsizlik momenti = Binanın temel üstünden itibaren toplam kat sayısı (Bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren toplam kat sayısı) = Hareketli Yük Katılım Katsayısı = Binanın i inci katındaki toplam hareketli yük = X ve Y yönü göçme kapasitesi = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R a (T) = Deprem Yükü Azaltma Katsayısı S(T) = Spektrum Katsayısı S ae (T) = Elastik spektral ivme [m /s 2 ] T = Bina doğal titreşim periyodu [s] T 1 T A, TB = Binanın birinci doğal titreşim periyodu [s] = Spektrum Karakteristik Periyotları [s] T m, T n = Binanın m inci ve n inci doğal titreşim periyotları [s] V i V t = Göz önüne alınan deprem doğrultusunda binanın i inci katına etki eden kat kesme kuvveti = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nde göz önüne alınan deprem doğrultusunda binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) XIV

16 V tb W W q W g w i α S β F N Φ xin Φ yin Φ θin θ i = Mod Birleştirme Yöntemi nde, göz önüne alınan deprem doğrultusunda modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti) = Binanın, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı = Binanın bir katına etkiyen hareketli yükü = Binanın bir katına etkiyen ölü yükü = Binanın i inci katının, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan ağırlığı = Süneklik düzeyi yüksek perdelerin tabanında elde edilen kesme kuvvetleri toplamının, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetine oranı = Mod Birleştirme Yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan katsayı = Binanın n inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n inci mod şeklinin i inci katta x ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n inci mod şeklinin i inci katta y ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n inci mod şeklinin i inci katta düşey eksen etrafındaki dönme bileşeni = i inci katta tanımlanan İkinci Mertebe Gösterge Değeri XV

17 1. GİRİŞ Fehmi KASAPOĞLU 1. GİRİŞ Son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremler, depreme dayanıklı yapı tasarım ve üretimini çok önemli hale getirmiştir. Ülkemizdeki konut açığı dikkate alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Çerçeveli yapılar deprem yüklerine, kiriş-kolon birleşim yerlerindeki deformasyon, dolayısıyla enerji yutma kapasiteleri oranında karşı koymaktadırlar. Bu nedenle, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırması gibi yöntemlerle süneklik artırılmakta, bu da maliyeti artırmaktadır. Buna karşılık perdeli yapıların yanal rijitlikleri diğer sistemlere göre çok daha fazladır. Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu düşünülürse, perdeli yapılar model olarak çok uygun görülmektedir. Bu nedenle, son yıllarda, perdeli yapıların üretimine çok uygun olan tünel kalıp sistemleri yaygınlaşmaktadır (Aydın,2005; Api,2005; Alataş, 2002; Sucu,2006; Sümer, 2003) Tünel kalıp sistemleri ile yapılan binalarda taşıyıcı duvarların ve döşemelerin bütün halinde ve tek işlemle dökülmesi sonucu, monolitik bir yapı elde edilmektedir. Tünel kalıp teknolojileri ile üretilen tek parça yapı sistemi, deprem bölgeleri için en elverişli sistemlerden biridir. Ancak bu tip binaların yapılabilmesi için öncelikle özel kalıplar, kule vinç gibi ilk yatırım maliyeti yüksek malzemelere ihtiyaç vardır. Yapı üretiminde, düşey ve yatay yüklere karşı dayanım en önemli tasarım kriteri olmakla birlikte, ülkemiz koşulları dikkate alındığında, malzeme ve işçilik maliyetleri, teknik ve idari kadro masrafları ve şantiye genel giderlerinin üretim stratejilerinin belirlenmesinde çok önemli olduğu açıktır. Bu nedenle, gün geçtikçe yaygınlaşan tünel kalıp sistemlerinin geleneksel yapım sistemlerine göre maliyet yönünden karşılaştırılması önem arzetmektedir. Bu tez çalışmasının amacı; tünel kalıp sistemi ile üretilmekte olan değişik tip konut yapılarının, geleneksel yapım sistemleri ile üretilmesi durumunda dayanım ve maliyet yönlerinden karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, toplu konut projelerinde tünel kalıp sistemi ile uygulanmakta olan değişik tiplerdeki yapı projeleri, aynı mimariye uygun olarak perde-çerçeveli taşıyıcı sistem şeklinde en ekonomik olarak modellenmiş yapılar ile dayanım ve maliyet yönlerinden karşılaştırılmıştır. 1

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fehmi KASAPOĞLU 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Peköz (1997), Yüksek Lisans çalışmasında; Türkiye de Gerçekleştirilen Yüksek Konut Binalarında Perdeli Sistem Uygulama Örneklerinin İncelenmesi üzerine bir çalışma yapmıştır. Sözkonusu çalışmada, Türkiye de perdeli sistemde uygulanmış yüksek konut yapılarında strüktürel sistem ile mekânsal özellikler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışma beş ana bölümden oluşmakta olup ilk bölümde yüksek yapıların taşıyıcı sistemleri ve yapım teknolojileri açıklanmıştır. Uygulanmakta olan toplu konutlar üzerinde çalışılmış ve tünel kalıp sistemin; kullanım amaçları, uygulama şekli ve yöntemlerinden, taşıyıcı duvar ve döşemelerin yapımı detaylı olarak açıklanmıştır. Şenel (2001), Doktora çalışmasında; Tünel Kalıp Perde Duvarlarının Deprem Davranışının Deneysel Olarak Araştırılması üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada çok katlı betonarme yapıların deprem karşısında güvenliğini artırmak için bulunabilecek en uygun ve ucuz çözümün perde duvarlar kullanmak olduğu üzerine deneysel ve kuramsal çalışmalar yapışmıştır. Yaşanan deprem felaketleri perde duvarlı binaların çok daha az hasar görerek bu büyük felaketlere dayandığını göstermiştir. Çalışma süresince değişik sayıda perde duvar üzerinde; farklı gövde ve sargılama yöntemleri kullanarak donatı yerleştirilmesi ve farklı yüklemeler altında perdelerin davranışları incelenmiştir. Alataş (2002), Yüksek Lisans çalışmasında; Tünel Kalıp Sistemi İle Yapılan Betonarme Perdeli Yapıların Deprem Davranışlarının Çerçeveli, Perde Çerçeveli Yapılarla Karşılaştırılması üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada, çerçeve, perdeçerçeveli ve perdeli yapı modellerinin deprem davranışlarının ve yapım maliyetlerinin karşılaştırılması için analizler yapılmıştır. Analizler esnasında, birçok yapı modeli ele alınmış, farklı kat sayısı ve düzensizlik durumlarına göre incelenmiştir. Dinamik analizlerde, Zaman Tanım Alanında Hesap Metodu kullanılmıştır. Çalışma esnasında perdeli yapıların tünel kalıp sistemiyle yapılacağı düşünülmüş olup diğer modellerin geleneksel yöntemlerle yapılacağı kabul edilmiştir. Ayrıca tünel kalıp sistemleri ile geleneksel kalıp sistemlerinin uygulamada 2

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fehmi KASAPOĞLU karşılaşılan avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. Maliyet analizlerinde; temel ve taşıyıcı sistem; beton ve demir maliyeti, kalıp, işçilik ve malzeme maliyeti üzerine analizler yapılmış olup analizlerde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2001 yılı birim fiyatları esas alınmıştır. Sözkonusu çalışmada sonuç olarak; taban kesme ve taban devrilme momenti değerlerinin deprem yer ivme kayıtlarında elde edilen spektrum eğrisine bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca tüm modellerde, en küçük titreşim periyodu değerleri tünel kalıp sistemde elde edilmiştir. Sonuçlar maliyetler bakımından incelendiğinde kalıp kullanım sayısının maliyeti etkilediği anlaşılmıştır. Optimum tünel kalıp kullanım sayısının altındaki imalat sayılarında perde çerçeveli yapı modeli bu sayının üstünde ise tünel kalıp sisteminin seçilmesi daha uygun olacağı görülmüştür. Korur (2004), Yüksek Lisans çalışmasında; Tünel Kalıp Sistemi Uygulamalarında Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Üretilen Çözümlerin İrdelenmesi üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada, özellikle toplu konut üretimine sağladığı hız, deprem güvenliği, işçilikten tasarruf, kalite, süreklilik ve ekonomiklik gibi özellikleriyle tercih edilen bir yapı üretim teknolojisi haline gelen tünel kalıp sistemi üzerinde uygulamadaki sorunlar üzerinde durulmuştur. Uygulama aşamasında; bodrum kat kalıp kurulumu, beton dökümünde oluşan sıkıntılar, prekast cephe elemanlarının yapı ile birleşim yerlerindeki sorunlar, ısı ve ses yalıtımındaki sorunlar irdelenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde tünel kalıp sisteminin uygulamadaki dezavantajları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın bir başka bölümünde; tünel kalıp sistemi ile taşıyıcı duvar ve döşemelerin bütün halinde ve tek bir işlemle dökülmesiyle monolitik bir yapı elde edildiği, dolayısıyla depreme ve yangına karşı dayanımın arttığı, bu sistemde kullanılan temiz ve pürüzsüz kalıplar sayesinde düzgün beton yüzeyleri elde edildiği, bunun da boya ve kaplama işlemleri sırasında süreden ve paradan ekonomi sağladığı ifade edilmiştir. Sucu (2006), Yüksek Lisans çalışmasında; Tünel Kalıplarla İnşa Edilen Tamamen Perdeli Betonarme Yapıların Tasarımı üzerine çalışmıştır. Sözkonusu çalışmada, taşıyıcı sistemi tamamen perdelerden oluşan tünel kalıp sistemle inşa edilecek örnek bir yapı ile taşıyıcı sistemi perde-çerçevelerden oluşan geleneksel sistemle inşa edilecek bir yapının Etabs programı ile analiz ve tasarımı yapılmıştır. 3

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fehmi KASAPOĞLU Bahsi geçen bu iki yapı inşa teknikleri, yapım maliyetleri ve yapım süreleri bakımından incelenmiş, hangi yapım tekniğinin hangi koşullarda daha avantajlı olacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiş, örnek bir betonarme binanın ilk olarak tünel kalıp sistemiyle, ikinci olarak da; geleneksel sistem teknolojisiyle inşa edildiği kabul edilmiştir. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen binanın taşıyıcı sistemi tamamen perdelerden, geleneksel sistemle inşa edilen binanın taşıyıcı sistemi ise perdeçerçevelerden oluşmaktadır. Örnek binanın seçilen bu iki farklı taşıyıcı sisteme göre projelendirilmesinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik gereği depreme dayanıklı yapı tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmuş, yapılan analizler sonucu elde edilen iç kuvvet ve yer değiştirme büyüklükleri çalışmada incelenmiştir. Projelerin yapısal analizlerinin yanında; her iki sistem, imalat hızı, işçilik ve yapım maliyetleri açısından da karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilerek tablolaştırılmıştır. Maliyet araştırması için, T.C. Başbakanlık Toplu Konut dairesi Başkanlığı nda halen taahhütleri bulunan 6 firma ile görüşülmüştür. Aynı mahal listelerine sahip geleneksel sistemle inşa edilecek perde-çerçeve yapı ve tünel kalıpla inşa edilecek tamamen perdeli yapı için 1 Blok 44 Konut ve 10 Blok 440 konut yapılmak üzere teklifler alınmıştır. Bu tekliflerden, her iki yapının m2 daire maliyetleri incelenmiştir. Bulunan veriler ışığında, tünel kalıp sistemler; imalatlarındaki kolaylık, kalite ve standardizasyonla tekrarlı projelerin uygulanabilmesine olanak vermesi, yapım süresinin kısa olması, çoklu blok inşaatlarında yapım maliyetlerinin geleneksel sistem inşaatlarına göre oldukça düşük olmasından dolayı toplu konut üretimine en elverişli yapım tekniği olduğu ifade edilmiştir. Yukarıda sözü edilen tüm çalışmalar, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce yapılan çalışmalardır. Bu tez çalışmasında, tünel kalıp sistemi ve geleneksel yapım sistemleri arasında 2007-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve güncel birim fiyatlar dikkate alınarak karşılaştırılmalar yapılmıştır. 4

21 3. MATERYAL VE YÖNTEM Fehmi KASAPOĞLU 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Betonarme Yapı İmalatında Kullanılacak Kalıp Sistemleri; Tünel Kalıp Sistemi ve Konvansiyonel Kalıp Sistemi Yapı Kalıbı Yapı kalıbı ve Yapı Kalıbının Yapıdaki Önemi Beton ve betonarme yapılarda taze betona istenen şekli (projenin gerektirdiği) verebilmek için betonun kendini taşıyabileceği süreye kadar onu taşımaya yarayan ve yapım imalatının bünyesine girmeyen yardımcı sistemlere yapı kalıbı denir. Yapım maliyetinin ekonomikliğinin sağlanmasında kalıp giderinin önemi dikkate değerdir. Toplam yapım giderlerinin yaklaşık % 10 luk bir dilimini kalıp maliyeti oluşturmaktadır. Bu ve başka nedenlerden dolayı yapımda kalıp ve kalıp sistemi seçimi önemlidir. İş iskeleleri, beton ve betonarme kalıp yüklerini taşıma amacıyla kullanılan dikey ve ona yakın elemanlardır. İş iskelesi yapı elemanlarının montajı ve yapımı sırasında iş yapan eleman ve ekipmanları taşıyabilen ve yüksekte yapılacak işlere ulaşmayı sağlayan yeterli güvenlikteki elemanlardır. Kalıp iskeleleri genel olarak betonarme elemanların kalıplarında taze beton yüklerini zemine aktaran, daha çok çelikten yapılma elemanlardır. Çelik kalıp ve iş iskeleleri yine çelik bağlama elemanlarıyla birleştirilmektedir. Yapı kalıbı çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Kalıbın ana bileşenleri yüzey ve taşıyıcı elemanlar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Kalıp yüzeyleri betonla direkt temasta olduklarından yüzeylerin betonun yıpratıcı etkisine dayanıklı olması gerekmktedir. Ayrıca kalıp yüzeyleri geçirimsiz olmalı ve taze beton yüklerini güvenli şekilde taşıyıcılara aktarmalıdır. 5

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

KOLON VE KİRİŞ KALIBI

KOLON VE KİRİŞ KALIBI KOLON VE KİRİŞ KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KOLON VE PERDE KALIPLARI Kirişlerden gelen yükü temele ileten

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 242 TAŞIYICI SİSTEMLER VE TEKNOLOJİLERİ I 2017-2018 BAHAR YARIYILI Dr. Öğr.Üyesi Cahide AYDIN İPEKÇİ Arş. Gör. Nurşah SERTER Taşıyıcı Sistemlerin

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 242 TAŞIYICI SİSTEMLER VE TEKNOLOJİLERİ I 2017-2018 BAHAR YARIYILI Dr. Öğr.Üyesi Cahide AYDIN İPEKÇİ Arş. Gör. Nurşah SERTER KALIP SİSTEMLERİ

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) TS 500 / Şubat 2000 Temel derinliği konusundan hiç bahsedilmemektedir. EKİM 2012 10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) 10.0 - KULLANILAN SİMGELER Öğr.Verildi b d l V cr V d Duvar altı temeli genişliği Temellerde,

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması

Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması Kirişsiz Döşemelerin Uygulamada Tasarım ve Detaylandırılması İnş. Y. Müh. Sinem KOLGU Dr. Müh. Kerem PEKER kolgu@erdemli.com / peker@erdemli.com www.erdemli.com İMO İzmir Şubesi Tasarım Mühendislerine

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I AHŞAP KALIPLARI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I AHŞAP KALIPLARI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I AHŞAP KALIPLARI TANIM Beton ve betonarme yapı elemanlarının inşasında, yerine dökülen betonun projedeki biçimde durmasını sağlamak için kullanılan yüzey kaplaması ile

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları 7. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi,

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi, KALIP ÇÖKMESİ Kalıp çökmeleri inşaatlarda sık yaşanan ve malesef büyük çoğunluğu işçi ölümleriyle sonuçlanan hasarlardan birisidir. Kalıp çökmeleri genellikle yanlış iskele kurulumları sebebiyle yaşanmaktadır.

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 1-1 ile B-B aks çerçevelerinin zemin kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı KONTROL TARİHİ: 19.02.2019 Zemin Kat Tavanı

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

MULTİ PANEL SİSTEM Perde ve kolon kalıbı teknolojisinde hız, sağlamlık ve uzun ömür

MULTİ PANEL SİSTEM Perde ve kolon kalıbı teknolojisinde hız, sağlamlık ve uzun ömür MULTİ PANEL SİSTEM Perde ve kolon kalıbı teknolojisinde hız, sağlamlık ve uzun ömür 1 İçindekiler Multi Panel Sistem 4 Kalıp sistemleri içinde Multi Panel 6 Yapsar Multi Panel özellikleri 8 Tamamlanmış

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi N. MERT/APJES III-I (015) 48-55 Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 1 Ezgi SEVİM, 1

Detaylı

ITP13103 Yapı Malzemeleri

ITP13103 Yapı Malzemeleri ITP13103 Yapı Malzemeleri Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 1 Bölüm 5.1 GAZBETON 2 Giriş Gazbeton; silisli kum ( kuvarsit ), çimento,

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş 1 Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi İbrahim ÖZSOY Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kınıklı Kampüsü / DENİZLİ Tel

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Önceki Depremlerden Edinilen Tecrübeler ZEMİN ile ilgili tehlikeler Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL MİMARİ tasarım dolayısıyla oluşan hatalar 1- Burulmalı Binalar (A1) 2- Döşeme

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Planda Düzensizlik Durumları 6. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı Ders

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Prefabrike Beton Kolonlar. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi

Prefabrike Beton Kolonlar. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi. Prefabrike Beton Kolon - Temel Birleşimi Prefabrike Beton Yapılar TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 09.1 PREFABRİKE BETON YAPILAR Kurgu, Kolon, Kiriş Prefabrike beton yapılar, genellikle öngerilmeli olarak fabrika koşullarında imal

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekiye Aysu TAŞAN TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ-1998 ( TDY- 98) İLE DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK-2007 (DBYBHY-2007)

Detaylı

BETONARME. Çözüm 1.Adım

BETONARME. Çözüm 1.Adım Çözüm 1.Adım Çözüm 2. Adım Çözüm 3. Adım Kiriş No Çelik Çapı Bir Adet Donatı Uzunluğu (m) Donatı Adedi Kat Sayısı Aynı Tip Kiriş Sayısı Çelik Ağırlığı (kg/m) Toplam Ağırlık (kg) K1 Ø8 (ertiye) Ø14 (montaj)

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI KOLEKSİYON A.Ş. TEKİRDAĞ MOBİLYA FABRİKASI DEPREM GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Danyal KUBİN İnşaat Y. Mühendisi, Prota Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Haluk SUCUOĞLU Prof. Dr., ODTÜ, Ankara Aydan SESKİR

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 2 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe kadar

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

DÖŞEME KALIBI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DÖŞEME KALIBI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEME KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEME Binayı katlarına ayıran ve üzerine gelen yükleri taşıyarak

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞRUSAL ELASTİK DEPREM HESABI YÖNTEMLERİNİN TABAN KESME KUVVETİ VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Murat SAYAR YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 5. Hafta KİRİŞLER Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Malzeme Katsayıları Beton ve çeliğin üretilirken, üretim aşamasında hedefi tutmama

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) İlk Yayın Tarihi : 2.9.1997 23098 mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. ZENON PANEL DUVAR SİSTEMİ AÇIKLAMALARI... 4 2.1. Zenon Panel duvar sisteminin esasları... 4 2.2. Zenon Panel

Detaylı

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri

Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Çift Plaka Taşıyıcı Duvar Panelleri Prefabrik yarı mamul plakları çalıştırma fikri, sadece döşemeler için değil aynı zamanda duvarlar içinde, kısmen prefabrik duvar elemanları ile yeni bir bina sisteminin

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

Proje Genel Bilgileri Proje Genel Bilgileri Çatı Kaplaması : Betonarme Döşeme Deprem Bölgesi : 1 Yerel Zemin Sınıfı : Z2 Çerçeve Aralığı : 5,0 m Çerçeve Sayısı : 7 aks Malzeme : BS25, BÇIII Temel Taban Kotu : 1,0 m Zemin Emniyet

Detaylı

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi OTOPARK PROJELERİNDE ÖN-ÜRETİM VE ÖN-GERME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi BOŞLUKLU DÖŞEME VE ARD-GERMELİ KİRİŞ KULLANIMI Türkiye

Detaylı

AHŞAP KALIPÇI Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular

AHŞAP KALIPÇI Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır. Yapılacak uygulama sınavında A1 yeterlilik birimi kapsamında aşağıdaki

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ İLE BETONARME YAPI UYGULAMASI

ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ İLE BETONARME YAPI UYGULAMASI ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ İLE BETONARME YAPI UYGULAMASI ÖN ÜRETİMLİ ÇİFT DUVAR SİSTEMİ NEDİR? Çift Duvar, iki adet betonarme duvar elemanın, aralarında projesine göre boşluk kalacak şekilde özel bağlantı

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YAPI STATİĞİ 1 DERSİ PROJE RAPORU

GÜZ DÖNEMİ YAPI STATİĞİ 1 DERSİ PROJE RAPORU 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ YAPI STATİĞİ 1 DERSİ PROJE RAPORU GRUP 1 ÖĞRENCİ NO - ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO - ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO - ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO - ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO - ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO - ADI SOYADI

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı