İŞ KAZALARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ KAZALARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 İŞ KAZALARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

2 2 Tarih :../../. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacılar : 1) Cevriye Toklucu (TC..) 2) Esma Toklucu (TC..) (Velâyeten Cevriye Toklucu) 3) Eda Toklucu (TC..) (Velâyeten Cevriye Toklucu ) Adres:.. Vekilleri : Av.Burhan Altıntaş Adres: Davalılar : 1) Sağlık Bakanlığı (K Eğıtim ve Araştırma Hastanesi) Adres: 2) TEA Tıbbi ve Endüstriyel Atıklar Tic. Ltd..Şti. Adres: Dava : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. (Maddi tazminat için) ve TL. (Manevi tazminat için) Açıklamalar: 1- Olay: günü K Hastanesi nin temizlik işlerini üstlenen TEA Tıbbi ve Endüstriyel Atıklar Tic.Ltd.Şti. nin işçisi olan TC. kimlik no.lu ve SSK. sicil no.lu Emir Toklucu, yük asansörü ile tıbbi atıkları indirdiği sırada, asansör içinde kaza geçirerek yaralanmış; bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kurtarılamayıp tarihinde ölmüştür. (Kaza tutanakları, otopsi raporu) 2- Kusur: Kartal C.Savcılığı 2009/842 no.lu dosyası üzerinden yürütülen soruşturma sırasında alınan günlü Bilirkişi Raporunda, üst işveren konumundaki Hastanenin Müdür Yardımcısı K.Z. nin asli kusurlu, işveren TEA Tıbbi ve Endüstriyel Atıklar Tic.Ltd.Şti. sorumlusu Y.A. nın asli kusurlu, kazada ölen işçi Emir Toklucu nun tali kusurlu oldukları sonucuna varılmış ise de, yargılama sırasında toplanacak kanıtlara göre kusur durumları yeniden belirleneceğinden, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur. (Bilirkişi raporu eklidir.) 3- Maddi tazminat isteği : a) tarihinde geçirdiği iş kazasında ağır yaralanıp günü ölen sigortalı işçi d.lu Emir Toklucu evli ve iki çocuklu olup, ölümüyle d.lu eşi Cevriye Toklucu, d.lu kızı Esma Toklucu ve d.lu kızı Eda Toklucu maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu) b) Her ne kadar davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, bağlanan gelirlerin işverenden kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değeri ve aynı maddenin 4.fıkrasına göre üçüncü kişi konumundaki Sağlık Bakanlığı ndan kusur oranına isabet eden ilk peşin değerin yarısı Kurum un rücu edebileceği miktarlar olup, ancak belirtilen miktarda tazminattan indirim gerekeceğinden ve bundan fazlası indirilemeyeceğinden, davacıların davalılardan (bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri dışındaki) bakiye zararlarını isteme hakları bulunmaktadır. (Harca esas değerler eş için 500 TL. ve çocuklar için 250'şer TL.'dır.) c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiye tazminat hesabı yaptırılmak suretiyle, davacıların bakiye maddi zararlarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacılara ödetilmesi istenmiştir.

3 3 4- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. (Harca esas değerler eş için 500 TL. ve çocuklar için 250'şer TL.'dır.) Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tutanakları, ifadeler, Kartel C.Savcılığı 2009/842 sayılı Soruşturma dosyası, Kartal 5.Asliye Ceza Mah.2010/116 ve 2010/54 esas no.lu dosyaları, Müfettiş raporu, Hastane ile temizlik şirketi arasındaki hizmet alım sözleşmesi, işçi ile şirket arasındaki iş sözleşmesi, SGK kayıtları, işçinin özlük dosyası ve ücret belgeleri, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle: İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için miktarları yargılamanın son aşamasında bildirilecek manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine karar verilmesini davacılar adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacılar Vekili Av.Burhan Altıntaş Ekli belgeler: 1) Kartal C.Savcılığı iddianamesi 2) günlü Bilirkişi Raporu 3) SGK.gelir bağlama belgeleri 4) Aile nüfus tablosu İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) Kartal 5.Asliye Ceza Mah.2010/116 ve 2010/54 esas no.lu dosyaları 2) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 3) SGK. dan bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri 4) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

4 4 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacılar : 1) Aslı Aydın (TC.) 2) Kerem Aydın (TC.) (Velâyeten Aslı Aydın) 3) Gamze Aydın (TC.) (Velâyeten Aslı Aydın) Adres: Vekilleri : Av. Yılmaz Sarı Adres: Davalı : Ener Enerji Endüstri A. Ş. Adres:. Tarih:../../. Dava : Ölümlü iş kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için toplam TL. manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacılara ödetilmesine karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. (maddi tazminat için) ve TL. (manevi tazminat için) Açıklamalar: 1- Kaza ve kusur: günü meydana gelen trafik iş kazasında, davacıların eş ve babaları sigorta sicil no.lu Vedat Aydın, davalı şirketin Kadıköy Kozyatağı ndaki işyerinde satış müdürü olarak çalışmakta iken, şirket tarafından temin edilen 34 VT 3386 plâkalı otomobil ile görevli olarak Ankara ya giderken, araç sürücüsü Namık Orhun un Kızılcahamam yakınlarında kaza yapması sonucu ölmüştür. Bu bir trafik-iş kazası olup, araçta yolcu ve şirket görevlisi olarak bulunan Vedat Aydın ın kusura katılımı sözkonusu değildir. Buna göre, davalı şirket tehlike sorumlusu olarak zararın tamamından sorumludur. (Kaza tutanağı) 2- Ölen hakkında bilgiler: doğumlu Vedat Aydın kaza ve ölüm tarihinde 33 yaşında, henüz genç olmasına rağmen mesleğinde ilerlemiş, başarılı bir yönetici idi. İşyerinden edinilen bilgilere göre ücret, ikramiye, sosyal yardım ve primlerle birlikte ayda YTL. civarında bir para eline geçiyordu ve bununla ailesine yüksek bir yaşam seviyesi sağlıyordu. Onun vakitsiz ölümüyle eşi ve çocukları rahat ve sorunsuz yaşam olanaklarından yoksun kalmışlardır. (Desteğin işyerindeki görevi ile ilgili belge, diplomaları ve son ücret bordrosu) 3- Davacılar hakkında bilgiler: a) Eş Aslı Aydın doğumlu olup 32 yaşındadır. Bundan bir yıl önce biri kız diğeri oğlan ikiz çocuklar dünyaya getirmiş; eşinin ölümüyle henüz birer yaşındaki ikizleriyle bir başına kalmıştır. Onları yetiştirmesi, belli bir yaşa getirmesi uzun bir zaman alacağından, yeniden evlenmesi ve yeni bir destek bulması son derece zayıf bir olasılıktır. Ayrıca, eşinin çok yüksek bir gelire sahip olduğu düşünüldüğünde, aynı maddi olanakları yeniden elde edebilmesinin olanaksızlığını kabûl etmek gerekecektir. b) İkizler oğul Kerem Aydın ve kız Gamze Aydın doğumlu olup henüz (1 er) yaşındadırlar. Onlar için babasız büyümek ve geleceğe hazırlanmak oldukça zor olacaktır. (Aile nüfus tablosu) 4- Maddi tazminat isteği: 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca, yargılama sırasında toplanacak ve incelenecek delillere, davacıların yukarda açıklanan durumlarına ve desteğin yüksek kazanç düzeyine göre hesaplanacak destek tazminatı tutarından, SGK. nun bağladığı gelirlerin 5510 sayılı Yasa nın

5 5 21.maddesi 1.fıkrasına göre rücua tabi ilk peşin değeri nin indirilmesinden sonra, kalan zarar tutarı üzerinden tazminata hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas değerler eş için 500 TL. ve çocuklar için 250'şer TL.'dır.) 5- Manevi tazminat isteği: a) İş kazasında ölen Vedat Aydın ın yukarda açıklanan nitelikleri, meslekteki başarısı ve parlak geleceği ile genç eşinin henüz 1 er yaşındaki ikiz çocuklarla bundan sonra yoksunluklarla sürdüreceği yaşam koşulları, karşılaşacağı zorluklar ve çocukların babasız büyüyecek olmaları gibi durumlar manevi tazminatın takdirinde ölçü olacaktır. b) Öte yandan, manevi tazminat takdir edilirken her iki tarafın da sosyal ve ekonomik düzeyleri dikkate alınacağına göre, davalı şirketin yabancı sermayeli, ekonomik yapısı son derece güçlü, geniş iş ve kazanç olanakları bulunan bir kuruluş olduğu ve yüksek bir tazminatın onun ekonomik durumunu sarsmayacağı gözden uzak bulundurulmamalıdır. c) Bu açıklamalarımız çerçevesinde, eş Aslı Aydın için YTL. ve çocukların her biri için er YTL. olmak üzere, toplam YTL. manevi tazminatın indirim yapılmaksızın aynen hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz. Yasal neden : 4857 sayılı İş Yasası, 2918 sayılı KTK., Borçlar Yasası, 5510 sayılı Yasa, sayılı, 6100 sayılı HMK. Ve ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : Kızılcahamam C.Savcılığı 2010/866 sayılı dosyası, kaza tutanakları, SSK.Müfettiş Raporu, gelir bağlama belgeleri, işyeri kayıtları, ölen kişinin şahsi sicil dosyası, ücret bordroları ve sair ödeme belgeleri, bilirkişi incelemesi v.s Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle: Ölümlü iş kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için toplam TL. manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacılara ödetilmesine karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacılar Vekili Av.Yılmaz Sarı Ekli belgeler: 1) Kaza tutanağı 2) Ücret bordrosu 3) SGK.gelir bağlama belgeleri 4) Aile nüfus tablosu İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) Kızılcahamam 1.Asliye Ceza mahkemesi 2011/346 esas no.lu dosyası 2) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 3) SGK. dan bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri 4) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

6 6 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Tarih :../../. Davacı : Akif Altan (TC..) Adres: Vekili : Av. Serap Badur Adres: Davalılar : 1) Evsa İnşaat San.Tic. A.Ş. Adres: 2) Kapsan İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. Adres: Dava : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. (Maddi tazminat için) ve TL. (Manevi tazminat için) Açıklamalar: 1- Kazanın oluşu: günü asıl işveren Evsa İnşaat Sanayi A.Ş.nin üstlendiği ve bir kısım işleri Kapsan İnşaat Ltd.Şti. adlı taşerona yaptırdığı İstanbul Bahçeşehir 2.etap II.kısım inşaatında inşaat ustası ve kalıpçı olarak çalışan davacı Akif Altan, kule vinç ile kaldırılıp yerleştirilen merdiven boşluğu (tünel kalıp) çalışma iskelesini 4 adet pabuç üzerine oturtmak isterken, pabuçların yanlış kullanılması sonucu, iskeleyi kule vinçin halatından kurtardığı sırada, yaklaşık 19 metre yüksekten ve 4.kat seviyesindeki merdiven boşluğundan iskele ile birlikte zemine düşerek yaralanmıştır. 2- Kusur : İş Müfettişi İnş.Müh. Hasan Uyanık tarafından düzenlenen gün HU/8 no.lu raporun sonuç bölümünde işverenin %75 ve işçinin %25 kusurlu oldukları biçiminde bir görüş bildirilmiş ise de, yargılama sırasında mahkemece görevlendirilecek bilirkişi kurulunun inceleme ve değerlendirmeleri sonucu kesin durum belli olacaktır. (Müfettiş raporu) 3- Sürekli işgöremezlik : Bu kaza nedeniyle davacıya SSK.tarafından sürekli işgöremezlik geliri bağlanmış olup, Kurum Sağlık Kurulu nca saptanan sakatlık derecesi %34 tür. (Kurum gelir bağlama belgeleri) 4- Tazminat hesabına esas kazanç : Davacı Akif Altan ın davalı şirkete ait inşaat işyerinde kalıpçı ustası olarak çalıştığı, iş müfettişi Hasan Uyanık ın gün HU/8 no.lu raporunda belirtildiği gibi, bu rapora ekli tutanaklarda ifadeleri bulunan görevliler İnşaat Mühendisi Ömer Altınbaş, Mimar Hüseyin Sevil ve Formen Yaşar Karaaslan da davacının kalıpçı ustası olduğunu açıkladıklarına göre, tazminat hesabına esas kazançların, buna göre belirlenmesi gerekmektedir. (Müfettiş raporu) 5- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki

7 7 (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 6- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tutanakları, ifadeler, Müfettiş raporu, SGK kayıtları, işçinin özlük dosyası ve ücret belgeleri, nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt Sonuç ve istek:: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av.Serap Badur Ekli belgeler: 1) Vizite kağıdı 2) Sigortalı işe giriş bildirgesi 2) İş sözleşmesi 3) Müfettiş raporu 4) SGK.gelir bağlama belgeleri İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 2) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değeri nin sorulması 3) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

8 8 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (İhtiyati tedbir isteklidir) Davacı : Osman Sungur (TC.) Adres: Vekili : Av.. Adres: Davalı : Borsan Plastik Boru San.Tic.A.Ş. Adres: Tarih:../../. Dava : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline; davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- Kazanın oluşu: günü davacı işçi enjeksiyon makinesinde çalışmak iken, sol elinin iki kalıbın arasına sıkışması sonucu 2,3 ve 4. parmakları tam, 1 ve 5. parmakları ortaya yakın bölümlerinden koparak sürekli işgücü kaybına uğramıştır. (Vizite kâğıdı, kontrol kayıtlı hastane raporları) 2- Kusur: Müfettiş raporu işçinin eline geçmediğinden, kusur ve sorumluluk dereceleri hakkında müfettiş görüşü öğrenilememiştir. Kazanın oluşundaki etkenler ile tarafların kusur oranları yargılama sırasında belli olacaktır. 3- Maluliyet : SSK.gelir bağlama belgelerine göre, davacının sürekli işgöremezlik derecesi %39.2 dir. (Gelir bağlama belgesi eklidir.) 4- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca kusur derecesinin

9 9 karşılığı olan ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalı işverenden alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 5- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK.müfettişi raporları, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre : 1) İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline; 2) İşverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av. Ekli belgeler: 1) Vizite kağıdı 2) Sigortalı işe giriş bildirgesi 3) SGK.gelir bağlama belgesi İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 2) İş müfettişinin raporu 3) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değeri nin sorulması 4) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

10 10 Tarih:../../. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : Nursefa Dursun (TC :) Adres: Vekili : Av. Adres: Davalı : TCDD Genel Müdürlüğü Adres: Dava : İş kazasında kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : Açıklamalar: TL. Maddi tazminat için ve TL. Manevi tazminat için 1- İş kazası: Davacı sigorta sicil no.lu işçi olarak, T.C.Devlet Demiryolları Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünün sorumluluğundaki Haydarpaşa Liman Sahası 11. no.lu rıhtımda yükleme-boşaltma işinde çalışmakta iken, tarihinde maden yüklü bir geminin ambarındaki vincin kapma kısmının kafasına çarpması sonucu yaralanmış ve belinden sakatlanmıştır. Sorumluların kesin kusur dereceleri yargılama sırasında belli olacaktır. (Vizite kağıdı, tedavi belgeleri) 2- Sürekli işgöremezlik derecesi : S.S.K. belgelerine ve Sağlık Kurulu raporuna göre davacının sürekli işgöremezlik derecesi %10.20 olarak belirlenmiştir. (Gelir bağlama belgesinden öğrenilmiştir.) 3- S.S.K. tarafından gelir bağlanması durumu :- Bu kaza nedeniyle SSK. Genel Müdürlüğünce davacıya Tahsis No.su ile 7. derece 9. kademeden ve %56.10 oranı üzerinden gelir bağlanmıştır. (Gelir bağlama belgesi) 4- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir.

11 11 5- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası ile ilgili tutanaklar, müfettiş raporu, SSK.kayıtları, SSK Sağlık Kurulu Raporu, Gelir bağlama belgeleri ve ilk peşin değer, işçinin işi ve kazancı ile ilgili işyeri kayıtları, Toplu İş Sözleşmeleri, bilirkişi incelemeleri vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle: İş kazasında kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınıp davacıya ödetilmesine karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av.. Ekli belgeler: 1) Vizite kağıdı 2) Tedavi ve kontrol kaydı belgeleri 3)Sigortalı işe giriş bildirgesi 4)SGK.gelir bağlama belgesi 5) İşçinin son ücret bordrosu 6)Toplu İş Sözleşmesi (2 adet) İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1)Davacının sicil dosyası, 2)Kaza tarihinden bugüne ücret bordroları, 3) Müfettiş raporu 4)SSK. kayıtları 5) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması

12 12 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : Mehmet Zeki Duman (TC..) Adres:. Vekili : Av. Adres:. Davalı : İETT Genel Müdürlüğü Adres:. Tarih:../../. Dava : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- Olay: günü İETT Kadıköy Otobüs terminalinde halk otobüsü şoförü Musa Yağız adlı kişinin Belediye otobüsü şoförlerinden birini dövmesi üzerine, olayla ilgili görevlendirilen davacı Mehmet Zeki Duman, gerekli müdahaleyi yapmak üzere terminale gelip Halk Otobüsünü seferden men etmek istediği sırada, Musa Yağız adlı kişi tabancayla dizkapağından yaralamış ve sakatlanmasına neden olmuştur. 2- Kusur : a) Olayla ilgili olarak Kadıköy 1.Asliye Ceza Mahkemesi nde görülen dava sonucu verilen gün ve E. 2003/842 K.2004/33 sayılı kararla sanık Musa Yağız suçlu bulunmuş ve cezalandırılmıştır. (Mahkeme kararı eklidir.) b) Öte yandan, bu gibi olaylarda İş Güvenliği yönünden gerekli ve yeterli önlemleri alması gereken ve Halk Otobüslerinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlü bulunan davalı işveren kaza geçiren ve yaşam boyu sakat kalan işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür. 3- Sürekli işgöremezlik durumu Bu kaza nedeniyle davacıya SSK.tarafından sürekli işgöremezlik geliri bağlanmış olup, Kurum Sağlık Kurulu nca saptanan sakatlık derecesi %14 tür. (SGK. gelir bağlama belgesi) 4- Maddi tazminat isteği: a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. (Davacının ücret bordroları eklidir.) b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından,

13 13 Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 5- Manevi tazminat isteği : Davacının işveren adına görev yaptığı ve şoförler arasındaki kavgayı soruşturduğu sırada, herhangi bir tahriki olmaksızın, saldırıya uğraması ve beden gücü kaybına uğraması nedeniyle, olay ve niteliği belli olmasına göre TL. manevi tazminat istenmiştir. Yasal neden: 4857 sa. İş Kanunları, 5510 sayılı Yasa, Borçlar K., 5521 sa. kanun, 6100 sayılı HMK, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı,vb. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK.müfettişi raporları, Ceza mahkemesi dosyası, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancı, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Ekli belgeler: 1) Mahkeme kararı 2) SGK. gelir bağlama belgesi 3) Görev belgesi 4) Ücret bordroları 5)Toplu İş Sözleşmesi (2 adet) İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1)Davacının işyeri sicil dosyası, 2)Kaza tarihinden bugüne ücret bordroları, 3) Müfettiş raporu 4)SSK. kayıtları 5) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması Davacı Vekili Av.

14 14 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : İbrahim Esen (TC.) Adres:.. Vekili : Av.... Adres:.. Davalı : Alantar Vinç ve Makine Konstrüksiyon San.Tic,Ltd.Şti. Adres:.. Tarih :../../. Dava : İş kazasında beden gücü kaybına uğrama nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- İş kazası : günü meydana gelen iş kazasında, Alantar Vinç ve Makine Konstrüksiyon San.Tic.Ltd.Şti. adlı işyerinde kaynakçı olarak çalışan işçi İbrahim Esen, işverenin Telga Tel ve Galvanize A.Ş. ne ait işyerinde çift kiriş arabalı kaldırım makinesinin (gezer vinçin) elektrik bara tesisatının montajını diğer kaynakçı ustalarıyla birlikte yaptığı sırada, 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralanmış ve beden gücü kaybına uğramıştır. (Müfettiş tutanağı) 2- Kusur : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Çetin Ürüt tarafından düzenlenen gün 16 sayılı raporda, kazanın oluşunda işçinin %60 ve işverenin %40 kusurlu oldukları sonucuna varılmış ise de, bu raporda yapılan tespitler yanlış ve isabetsiz olup, Mahkemece görevlendirilecek bilirkişilerce, İş Yasası nın 77.maddesine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına göre işverenin işyerinde her türlü önlemleri alıp almadığı ve işçiyi olası tehlikelere karşı koruyup korumadığı değerlendirildikten sonra, kesin bir sonuca varılabilecektir. (Müfettiş raporu) 3- İşçinin beden gücü kayıp oranı : Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü nün günlü yazısında, davacı İbrahim Esen in beden gücü kayıp oranının % 43.2 olarak belirlendiği bildirilmiştir. (SGK. yazısı eklidir.) 4- Maddi tazminat isteği : a) d.lu işçi İbrahim Esen kaza tarihinde (33) yaşında olup, %43.2 beden gücü kaybı nedeniyle aynı işi yapamayacağından, başka bir işe de verilse ve kazançlarında bir azalma olmasa bile, Yargıtay ın yerleşik kararlarına göre, efor kaybı nedeniyle tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. b) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. (Kaynakçı ustalık belgesi) c) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak

15 15 ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. d) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 5- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK. Vs. Kanıtlar : İş kazası tutanakları, ifadeler, Silivri C.Savcılığı 2009/5252 sayılı Soruşturma dosyası,iş Müfettişinin gün 16 sayılı raporu, SGK.İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü nün günlü yazısı, davacının beden gücü kaybına ilişkin Sağlık Kurulu Raporu, SGK. kayıtları ve gelir bağlama belgeleri, işyeri kayıtları ve işçinin özlük dosyası ile ücret belgeleri, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt. Sonuç ve istek : Sunulan nedenlerle: İş kazasında beden gücü kaybına uğrama nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacı Vekili Av... Ekli belgeler: 1) SGK müfettişinin gün 16 sayılı raporu 2) SGK. gelir bağlama belgesi 3) SGK. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü günlü yazısı 4) Silivri C.Savcılığı 2009/5252 sayılı Soruşturma dosyası 5) Davacının ustalık belgesi İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1) SGK. kaza dosyası 2) 4) Silivri C.Savcılığı 2009/5252 sayılı Soruşturma dosyası 3) Dava açılmışsa, ceza davası dosyası 4)Davacının işyeri sicil dosyası 5) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması

16 16 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Tarih:../../. Davacılar : 1) Zühre Kayacan (TC ) 2) Çetin Kayacan (TC ) Velayeten Zehra Kankal 3) Metin Kayacan (TC ) Velayeten Zehra Kankal Adres: Vekilleri : Av. Serap Badur Adres: Davalı : Kar-San Kağıt Sanayi A.Ş. Adres: Dava Harca esas : : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesi dileğidir TL. Maddi tazminat için ve TL.manevi tazminat için Açıklamalar: 1- İş kazası: günü davalı işyerinde meydana gelen iş kazasında davacıların eş ve babaları sicil no.lu sigortalı işçi Mehmet Kayacan ölmüştür. 2- Kusur: Kazanın nasıl olduğu ve işverenin sorumluluk derecesi hakkında davacıların bir bilgisi olmayıp, durum yargılama sırasında aydınlanacaktır. 3- Destekten yoksun kalan davacılar: a) Bu kaza ile ilgili olarak SSK. tarafından gerekli tahkikat ve değerlendirmeler yapılıp, bir iş kazası olduğu sonucuna varıldıktan sonra, ölenin haksahiplerine gelir bağlanmış; böylece dava şartı gerçekleşmiş bulunmakla, sigorta gelirlerinden artan bakiye zararlar için işbu dava açılmıştır. (Gelir bağlama belgeleri eklidir.) b) d.lu sigortalı işçi Mehmet Kayacan ın tarihinde meydana gelen iş kazasında ölümüyle, desteğinden yoksun kalan haksahipleri : Eşi d.lu Zühre Kayacan, oğlu Çetin Kayacan ve oğlu d.lu Metin Kayacan dır. (Aile nüfus tablosu) 4- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, bağlanan gelirlerin işverenden kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değeri ve aynı maddenin 4.fıkrasına göre üçüncü kişi konumundaki Sağlık Bakanlığı ndan ilk peşin değerin yarısı Kurum un rücu edebileceği miktarlar olup, ancak belirtilen miktarda tazminattan indirim gerekeceğinden ve bundan fazlası indirilemeyeceğinden, davacıların davalılardan (bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri dışındaki) bakiye zararlarını isteme hakları bulunmaktadır. b) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiye tazminat hesabı yaptırılmak suretiyle, davacıların bakiye maddi zararlarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacılara ödetilmesi istenmiştir.

17 17 4- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK.müfettişi raporları, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre: İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacılar Vekili Av.Serap Badur Ekli belgeler: 1) SGK. gelir bağlama belgeleri 2) Aile nüfus tablosu İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1) SGK. kaza dosyası ve müfettiş raporu 2)Davacının işyeri sicil dosyası 3) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması

18 18 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (İhtiyati tedbir isteklidir) Davacı : Salih Caner (TC..) Adres: Vekili : Av.... Adres: Davalı : Güven Aydınlatma Tesisleri Ltd.Şti. Dava Harca esas : Açıklamalar: Tarih:../../. : İş kazasında sonucu kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine; davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi dileğidir TL. (Maddi tazminat için) TL. (Manevi tazminat için) 1- Kaza ve kusur: günü davalı işyerinde meydana gelen iş kazasında davacının sağ el işaret parmağı kopmuştur. Kazanın oluş şekline göre, sorumlular ve sorumluluk dereceleri yargılama sırasında kesin belli olacağından fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. (Vizite kâğıdı) 2- Maluliyet : SSK. belgelerine göre, sicil no.lu sigortalı işçi Salih Caner in sürekli işgöremezlik derecesi % 9.10 dur. Bu durumda SSK. tarafından gelir bağlanmayacağından, zararın tamamını işveren ödemekle yükümlü olacaktır. (SGK yazısı eklidir.) 3- Maddi tazminat isteği : Kazanın oluşuna ilişkin müfettiş raporundaki tespitlere, tanıkların anlatımlarına, davacının işyerindeki konumuna ve ücret durumuna göre, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca, tazminat hesabına esas bilgilerin toplanmasından ve hesap bilirkişisinden rapor alınmasından sonra, belirlenen maddi tazminat tutarının işverenden tahsiline karar verilmesi istenmiştir. 4- Manevi tazminat isteği: Davacının bedensel eksikliğinin karşılığı olarak, işveren yönünden caydırıcı etki yapacağına inandığımız bir miktar olarak YTL. manevi tazminat istenmiştir. Yasal neden : 4857 sayılı. İş Kanunu, 5510 sayılı SGK., Borçlar K., 5521 sayalı Yasa, 6100 sayılı HMK, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı,vb. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, müfettiş raporu, SSK. Sağlık Kurulu raporu, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle : İş kazasında sonucu kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine; davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile

19 19 bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av... Ekli belgeler: 1) SGK. Sağlık Kurulu raporu 2) SGK. yazısı 3) Nüfus kaydı İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1) SGK. kaza dosyası ve müfettiş raporu 2)Davacının işyeri sicil dosyası

20 20 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacılar : 1) Fatma Karataş (Eş) (TC..) 2) Zeynep Karataş (Kız) (TC..) 3) Ayşe Karataş (Kız) (TC..) 4) Ali Karataş (Oğul) (TC..) Adres:. Vekilleri : Av. Yasemin Gök Adres:. Davalılar : 1) Ekar Enerji Üretim A.Ş. Adres:. 2) Tam-İş İnş.San. Tic. A.Ş. Adres:. 3) Akım Enerji Müh.İnş.Tic.Ltd.Şti. Adres:. 4) Feyzi Yüksel Adres:. Dava Harca esas : Tarih:../../. : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesi dileğidir TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- Kazanın oluşu : günü Burdur ili Bucak ilçesi Alanköy mevkiinde doğalgaz boru döşeme işini yapan ana ve taşeron şirketlerin işçisi olarak çalışan Şehmuz Karataş, kaynak ve taşıma işleri yapıldığı sırada, iş makinesinin manevra yaparken frenlerinin tutmaması ve çalışan işçilere çarpması sonucu ölmüştür. (Jandarma karakol görevlileri tarafından düzenlenen kaza tutanağı) 2- Kusur : Bucak C.Savcılığı 2010/2365 Hz.sayılı dosyasına verilen günlü Bilirkişi Kurulu Raporunda, işveren Tam-İş İnş.San. Tic. A.Ş. adına şantiye müdürü Taşkın Bileyci nin asli kusurlu, taşeron Akım Enerji Müh.İnş.Tic.Ltd.Şti. adına şantiye şefi Kerim Çalık ın tali kusurlu oldukları; kazaya uğrayan işçi Latif Yılmaz ile ölen işçi Şehmuz Karataş ın herhangi bir kusur ve ihmalleri bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre, asıl işveren ile taşeron temsilcileri ortaklaşa %100 kusurludurlar. (Bilirkişi raporu eklidir.) 3- Ölenin destekliği : d.lu Şehmuz Karataş kaynakçı ustası olarak çalışmakta ve ailesini geçindirmekte idi. (İş sözleşmesi) 4- Destekten yoksun kalanlar hakkında bilgiler: Şehmuz Karataş ın ölümüyle d.lu eşi Fatma Karataş, d.lu kızı Zeynep Karataş, d.lu kızı Ayşe Karataş ve d.lu oğlu Ali Karataş destekten yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu)

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI 1- Yasa değişikliğine rağmen, sigorta şirketlerinin sorumlulukları üç yıl daha devam edecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98.maddesi,

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İncelememize konu olan kararda, iş kazası sebebiyle gerçekleşen

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 02.06.2014 tarih ve K-2014/ 1751 sayılı Hakem Kararı.... 1 28.06.2014 tarih ve K-2014/ 2098 sayılı Hakem Kararı.... 6 23.06.2014

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ

HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ Coşkun ERBAŞ Yargıtay 10.Hukuk Daire Üyesi I- GENEL OLARAK 506 Sayılı Yasa nın

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

Makale / 3 TİCARET ŞİRKET ORGANLARININ İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL VE CEZAİ SORUMLULUĞU. Giriş. A. Ticari Şirketler ve Organları

Makale / 3 TİCARET ŞİRKET ORGANLARININ İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL VE CEZAİ SORUMLULUĞU. Giriş. A. Ticari Şirketler ve Organları Makale / 3 UTKAN ARASLI Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı TİCARET ŞİRKET ORGANLARININ İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL VE CEZAİ SORUMLULUĞU Giriş Ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişme

Detaylı

İş Mahkemelerinde Bilirkişilik

İş Mahkemelerinde Bilirkişilik İş Mahkemelerinde Bilirkişilik Av. H. Argun Bozkurt *1 Av. Suat Yaşa'ya 1)GENEL GİRİŞ: İş Mahkemeleri 5521 sayılı kanunla, uzmanlık esasına dayalı olarak kurulmuş, tek hakimli özel mahkemelerdir. İş Mahkemelerinde

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

G E N E L G E 2011/50

G E N E L G E 2011/50 G E N E L G E 2011/50 İÇİNDEKİLER A- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İŞLEMLERİ... 3 1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI... 3 1.1. İş Kazası... 3 2. MESLEK HASTALIĞI... 8 2.1. Kapsam ve Tanımı... 8 2. 2. Meslek

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 19.03.2014 tarih ve K- 2014/789 sayılı Hakem Kararı.... 1 15.01.2014 tarih ve K-2014/111 sayılı Hakem Kararı.... 4 21.01.2014

Detaylı

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT Tamer DEMİRBİLEK * 1 Özet: Kendine özgü bir hukuki niteliği olan kıdem tazminatı;

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 11.08.2010 Tarih ve K-2010/323 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 11.08.2010 Tarih ve K-2010/323 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 11.08.2010 Tarih ve K-2010/323 Sayılı Karar... 1 22.07.2010 Tarih ve K-2010/278 Sayılı Karar... 8 12.07.2010 Tarih ve K-2010/294

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 09.12.2011 Tarih ve K-2011/1032 Sayılı Karar... 5 12.12.2011 Tarih ve K-2011/1047

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

HUKUKA GİRİŞ. Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ HUKUKA GİRİŞ Giriş: HUKUK DERSLERİNİN İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Hukuk dersleri, işletme programlarında ana dersler arasında yer alır. Çünkü gerek iktisadi, siyasi

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi. Karar Tarihi: 18.06.2013 Esas No: 2013/13792 Karar No: 2013/16661 Karar Tarihi: 18.06.2013 ALACAK DAVASI - DAVALI BANKA TARAFINDAN YENİDEN YAPILANDIRMA KOMİSYONUNUN TARAFLARCA İMZALANAN SÖZLEŞME İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK TAHSİL EDİLDİĞİ

Detaylı