İŞ KAZALARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ KAZALARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 İŞ KAZALARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

2 2 Tarih :../../. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacılar : 1) Cevriye Toklucu (TC..) 2) Esma Toklucu (TC..) (Velâyeten Cevriye Toklucu) 3) Eda Toklucu (TC..) (Velâyeten Cevriye Toklucu ) Adres:.. Vekilleri : Av.Burhan Altıntaş Adres: Davalılar : 1) Sağlık Bakanlığı (K Eğıtim ve Araştırma Hastanesi) Adres: 2) TEA Tıbbi ve Endüstriyel Atıklar Tic. Ltd..Şti. Adres: Dava : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. (Maddi tazminat için) ve TL. (Manevi tazminat için) Açıklamalar: 1- Olay: günü K Hastanesi nin temizlik işlerini üstlenen TEA Tıbbi ve Endüstriyel Atıklar Tic.Ltd.Şti. nin işçisi olan TC. kimlik no.lu ve SSK. sicil no.lu Emir Toklucu, yük asansörü ile tıbbi atıkları indirdiği sırada, asansör içinde kaza geçirerek yaralanmış; bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kurtarılamayıp tarihinde ölmüştür. (Kaza tutanakları, otopsi raporu) 2- Kusur: Kartal C.Savcılığı 2009/842 no.lu dosyası üzerinden yürütülen soruşturma sırasında alınan günlü Bilirkişi Raporunda, üst işveren konumundaki Hastanenin Müdür Yardımcısı K.Z. nin asli kusurlu, işveren TEA Tıbbi ve Endüstriyel Atıklar Tic.Ltd.Şti. sorumlusu Y.A. nın asli kusurlu, kazada ölen işçi Emir Toklucu nun tali kusurlu oldukları sonucuna varılmış ise de, yargılama sırasında toplanacak kanıtlara göre kusur durumları yeniden belirleneceğinden, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur. (Bilirkişi raporu eklidir.) 3- Maddi tazminat isteği : a) tarihinde geçirdiği iş kazasında ağır yaralanıp günü ölen sigortalı işçi d.lu Emir Toklucu evli ve iki çocuklu olup, ölümüyle d.lu eşi Cevriye Toklucu, d.lu kızı Esma Toklucu ve d.lu kızı Eda Toklucu maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu) b) Her ne kadar davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, bağlanan gelirlerin işverenden kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değeri ve aynı maddenin 4.fıkrasına göre üçüncü kişi konumundaki Sağlık Bakanlığı ndan kusur oranına isabet eden ilk peşin değerin yarısı Kurum un rücu edebileceği miktarlar olup, ancak belirtilen miktarda tazminattan indirim gerekeceğinden ve bundan fazlası indirilemeyeceğinden, davacıların davalılardan (bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri dışındaki) bakiye zararlarını isteme hakları bulunmaktadır. (Harca esas değerler eş için 500 TL. ve çocuklar için 250'şer TL.'dır.) c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiye tazminat hesabı yaptırılmak suretiyle, davacıların bakiye maddi zararlarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacılara ödetilmesi istenmiştir.

3 3 4- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. (Harca esas değerler eş için 500 TL. ve çocuklar için 250'şer TL.'dır.) Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tutanakları, ifadeler, Kartel C.Savcılığı 2009/842 sayılı Soruşturma dosyası, Kartal 5.Asliye Ceza Mah.2010/116 ve 2010/54 esas no.lu dosyaları, Müfettiş raporu, Hastane ile temizlik şirketi arasındaki hizmet alım sözleşmesi, işçi ile şirket arasındaki iş sözleşmesi, SGK kayıtları, işçinin özlük dosyası ve ücret belgeleri, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle: İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için miktarları yargılamanın son aşamasında bildirilecek manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine karar verilmesini davacılar adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacılar Vekili Av.Burhan Altıntaş Ekli belgeler: 1) Kartal C.Savcılığı iddianamesi 2) günlü Bilirkişi Raporu 3) SGK.gelir bağlama belgeleri 4) Aile nüfus tablosu İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) Kartal 5.Asliye Ceza Mah.2010/116 ve 2010/54 esas no.lu dosyaları 2) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 3) SGK. dan bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri 4) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

4 4 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacılar : 1) Aslı Aydın (TC.) 2) Kerem Aydın (TC.) (Velâyeten Aslı Aydın) 3) Gamze Aydın (TC.) (Velâyeten Aslı Aydın) Adres: Vekilleri : Av. Yılmaz Sarı Adres: Davalı : Ener Enerji Endüstri A. Ş. Adres:. Tarih:../../. Dava : Ölümlü iş kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için toplam TL. manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacılara ödetilmesine karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. (maddi tazminat için) ve TL. (manevi tazminat için) Açıklamalar: 1- Kaza ve kusur: günü meydana gelen trafik iş kazasında, davacıların eş ve babaları sigorta sicil no.lu Vedat Aydın, davalı şirketin Kadıköy Kozyatağı ndaki işyerinde satış müdürü olarak çalışmakta iken, şirket tarafından temin edilen 34 VT 3386 plâkalı otomobil ile görevli olarak Ankara ya giderken, araç sürücüsü Namık Orhun un Kızılcahamam yakınlarında kaza yapması sonucu ölmüştür. Bu bir trafik-iş kazası olup, araçta yolcu ve şirket görevlisi olarak bulunan Vedat Aydın ın kusura katılımı sözkonusu değildir. Buna göre, davalı şirket tehlike sorumlusu olarak zararın tamamından sorumludur. (Kaza tutanağı) 2- Ölen hakkında bilgiler: doğumlu Vedat Aydın kaza ve ölüm tarihinde 33 yaşında, henüz genç olmasına rağmen mesleğinde ilerlemiş, başarılı bir yönetici idi. İşyerinden edinilen bilgilere göre ücret, ikramiye, sosyal yardım ve primlerle birlikte ayda YTL. civarında bir para eline geçiyordu ve bununla ailesine yüksek bir yaşam seviyesi sağlıyordu. Onun vakitsiz ölümüyle eşi ve çocukları rahat ve sorunsuz yaşam olanaklarından yoksun kalmışlardır. (Desteğin işyerindeki görevi ile ilgili belge, diplomaları ve son ücret bordrosu) 3- Davacılar hakkında bilgiler: a) Eş Aslı Aydın doğumlu olup 32 yaşındadır. Bundan bir yıl önce biri kız diğeri oğlan ikiz çocuklar dünyaya getirmiş; eşinin ölümüyle henüz birer yaşındaki ikizleriyle bir başına kalmıştır. Onları yetiştirmesi, belli bir yaşa getirmesi uzun bir zaman alacağından, yeniden evlenmesi ve yeni bir destek bulması son derece zayıf bir olasılıktır. Ayrıca, eşinin çok yüksek bir gelire sahip olduğu düşünüldüğünde, aynı maddi olanakları yeniden elde edebilmesinin olanaksızlığını kabûl etmek gerekecektir. b) İkizler oğul Kerem Aydın ve kız Gamze Aydın doğumlu olup henüz (1 er) yaşındadırlar. Onlar için babasız büyümek ve geleceğe hazırlanmak oldukça zor olacaktır. (Aile nüfus tablosu) 4- Maddi tazminat isteği: 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca, yargılama sırasında toplanacak ve incelenecek delillere, davacıların yukarda açıklanan durumlarına ve desteğin yüksek kazanç düzeyine göre hesaplanacak destek tazminatı tutarından, SGK. nun bağladığı gelirlerin 5510 sayılı Yasa nın

5 5 21.maddesi 1.fıkrasına göre rücua tabi ilk peşin değeri nin indirilmesinden sonra, kalan zarar tutarı üzerinden tazminata hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz. (Harca esas değerler eş için 500 TL. ve çocuklar için 250'şer TL.'dır.) 5- Manevi tazminat isteği: a) İş kazasında ölen Vedat Aydın ın yukarda açıklanan nitelikleri, meslekteki başarısı ve parlak geleceği ile genç eşinin henüz 1 er yaşındaki ikiz çocuklarla bundan sonra yoksunluklarla sürdüreceği yaşam koşulları, karşılaşacağı zorluklar ve çocukların babasız büyüyecek olmaları gibi durumlar manevi tazminatın takdirinde ölçü olacaktır. b) Öte yandan, manevi tazminat takdir edilirken her iki tarafın da sosyal ve ekonomik düzeyleri dikkate alınacağına göre, davalı şirketin yabancı sermayeli, ekonomik yapısı son derece güçlü, geniş iş ve kazanç olanakları bulunan bir kuruluş olduğu ve yüksek bir tazminatın onun ekonomik durumunu sarsmayacağı gözden uzak bulundurulmamalıdır. c) Bu açıklamalarımız çerçevesinde, eş Aslı Aydın için YTL. ve çocukların her biri için er YTL. olmak üzere, toplam YTL. manevi tazminatın indirim yapılmaksızın aynen hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz. Yasal neden : 4857 sayılı İş Yasası, 2918 sayılı KTK., Borçlar Yasası, 5510 sayılı Yasa, sayılı, 6100 sayılı HMK. Ve ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : Kızılcahamam C.Savcılığı 2010/866 sayılı dosyası, kaza tutanakları, SSK.Müfettiş Raporu, gelir bağlama belgeleri, işyeri kayıtları, ölen kişinin şahsi sicil dosyası, ücret bordroları ve sair ödeme belgeleri, bilirkişi incelemesi v.s Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle: Ölümlü iş kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için toplam TL. manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacılara ödetilmesine karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacılar Vekili Av.Yılmaz Sarı Ekli belgeler: 1) Kaza tutanağı 2) Ücret bordrosu 3) SGK.gelir bağlama belgeleri 4) Aile nüfus tablosu İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) Kızılcahamam 1.Asliye Ceza mahkemesi 2011/346 esas no.lu dosyası 2) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 3) SGK. dan bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri 4) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

6 6 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Tarih :../../. Davacı : Akif Altan (TC..) Adres: Vekili : Av. Serap Badur Adres: Davalılar : 1) Evsa İnşaat San.Tic. A.Ş. Adres: 2) Kapsan İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. Adres: Dava : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. (Maddi tazminat için) ve TL. (Manevi tazminat için) Açıklamalar: 1- Kazanın oluşu: günü asıl işveren Evsa İnşaat Sanayi A.Ş.nin üstlendiği ve bir kısım işleri Kapsan İnşaat Ltd.Şti. adlı taşerona yaptırdığı İstanbul Bahçeşehir 2.etap II.kısım inşaatında inşaat ustası ve kalıpçı olarak çalışan davacı Akif Altan, kule vinç ile kaldırılıp yerleştirilen merdiven boşluğu (tünel kalıp) çalışma iskelesini 4 adet pabuç üzerine oturtmak isterken, pabuçların yanlış kullanılması sonucu, iskeleyi kule vinçin halatından kurtardığı sırada, yaklaşık 19 metre yüksekten ve 4.kat seviyesindeki merdiven boşluğundan iskele ile birlikte zemine düşerek yaralanmıştır. 2- Kusur : İş Müfettişi İnş.Müh. Hasan Uyanık tarafından düzenlenen gün HU/8 no.lu raporun sonuç bölümünde işverenin %75 ve işçinin %25 kusurlu oldukları biçiminde bir görüş bildirilmiş ise de, yargılama sırasında mahkemece görevlendirilecek bilirkişi kurulunun inceleme ve değerlendirmeleri sonucu kesin durum belli olacaktır. (Müfettiş raporu) 3- Sürekli işgöremezlik : Bu kaza nedeniyle davacıya SSK.tarafından sürekli işgöremezlik geliri bağlanmış olup, Kurum Sağlık Kurulu nca saptanan sakatlık derecesi %34 tür. (Kurum gelir bağlama belgeleri) 4- Tazminat hesabına esas kazanç : Davacı Akif Altan ın davalı şirkete ait inşaat işyerinde kalıpçı ustası olarak çalıştığı, iş müfettişi Hasan Uyanık ın gün HU/8 no.lu raporunda belirtildiği gibi, bu rapora ekli tutanaklarda ifadeleri bulunan görevliler İnşaat Mühendisi Ömer Altınbaş, Mimar Hüseyin Sevil ve Formen Yaşar Karaaslan da davacının kalıpçı ustası olduğunu açıkladıklarına göre, tazminat hesabına esas kazançların, buna göre belirlenmesi gerekmektedir. (Müfettiş raporu) 5- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki

7 7 (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 6- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tutanakları, ifadeler, Müfettiş raporu, SGK kayıtları, işçinin özlük dosyası ve ücret belgeleri, nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt Sonuç ve istek:: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av.Serap Badur Ekli belgeler: 1) Vizite kağıdı 2) Sigortalı işe giriş bildirgesi 2) İş sözleşmesi 3) Müfettiş raporu 4) SGK.gelir bağlama belgeleri İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 2) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değeri nin sorulması 3) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

8 8 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (İhtiyati tedbir isteklidir) Davacı : Osman Sungur (TC.) Adres: Vekili : Av.. Adres: Davalı : Borsan Plastik Boru San.Tic.A.Ş. Adres: Tarih:../../. Dava : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline; davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- Kazanın oluşu: günü davacı işçi enjeksiyon makinesinde çalışmak iken, sol elinin iki kalıbın arasına sıkışması sonucu 2,3 ve 4. parmakları tam, 1 ve 5. parmakları ortaya yakın bölümlerinden koparak sürekli işgücü kaybına uğramıştır. (Vizite kâğıdı, kontrol kayıtlı hastane raporları) 2- Kusur: Müfettiş raporu işçinin eline geçmediğinden, kusur ve sorumluluk dereceleri hakkında müfettiş görüşü öğrenilememiştir. Kazanın oluşundaki etkenler ile tarafların kusur oranları yargılama sırasında belli olacaktır. 3- Maluliyet : SSK.gelir bağlama belgelerine göre, davacının sürekli işgöremezlik derecesi %39.2 dir. (Gelir bağlama belgesi eklidir.) 4- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca kusur derecesinin

9 9 karşılığı olan ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalı işverenden alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 5- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK.müfettişi raporları, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre : 1) İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline; 2) İşverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av. Ekli belgeler: 1) Vizite kağıdı 2) Sigortalı işe giriş bildirgesi 3) SGK.gelir bağlama belgesi İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar: 1) SGK dan müfettiş raporu ve iş kazası dosyası 2) İş müfettişinin raporu 3) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değeri nin sorulması 4) İşyerinden işçinin özlük dosyası ve ücret bordroları

10 10 Tarih:../../. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : Nursefa Dursun (TC :) Adres: Vekili : Av. Adres: Davalı : TCDD Genel Müdürlüğü Adres: Dava : İş kazasında kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : Açıklamalar: TL. Maddi tazminat için ve TL. Manevi tazminat için 1- İş kazası: Davacı sigorta sicil no.lu işçi olarak, T.C.Devlet Demiryolları Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünün sorumluluğundaki Haydarpaşa Liman Sahası 11. no.lu rıhtımda yükleme-boşaltma işinde çalışmakta iken, tarihinde maden yüklü bir geminin ambarındaki vincin kapma kısmının kafasına çarpması sonucu yaralanmış ve belinden sakatlanmıştır. Sorumluların kesin kusur dereceleri yargılama sırasında belli olacaktır. (Vizite kağıdı, tedavi belgeleri) 2- Sürekli işgöremezlik derecesi : S.S.K. belgelerine ve Sağlık Kurulu raporuna göre davacının sürekli işgöremezlik derecesi %10.20 olarak belirlenmiştir. (Gelir bağlama belgesinden öğrenilmiştir.) 3- S.S.K. tarafından gelir bağlanması durumu :- Bu kaza nedeniyle SSK. Genel Müdürlüğünce davacıya Tahsis No.su ile 7. derece 9. kademeden ve %56.10 oranı üzerinden gelir bağlanmıştır. (Gelir bağlama belgesi) 4- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir.

11 11 5- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası ile ilgili tutanaklar, müfettiş raporu, SSK.kayıtları, SSK Sağlık Kurulu Raporu, Gelir bağlama belgeleri ve ilk peşin değer, işçinin işi ve kazancı ile ilgili işyeri kayıtları, Toplu İş Sözleşmeleri, bilirkişi incelemeleri vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle: İş kazasında kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınıp davacıya ödetilmesine karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av.. Ekli belgeler: 1) Vizite kağıdı 2) Tedavi ve kontrol kaydı belgeleri 3)Sigortalı işe giriş bildirgesi 4)SGK.gelir bağlama belgesi 5) İşçinin son ücret bordrosu 6)Toplu İş Sözleşmesi (2 adet) İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1)Davacının sicil dosyası, 2)Kaza tarihinden bugüne ücret bordroları, 3) Müfettiş raporu 4)SSK. kayıtları 5) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması

12 12 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : Mehmet Zeki Duman (TC..) Adres:. Vekili : Av. Adres:. Davalı : İETT Genel Müdürlüğü Adres:. Tarih:../../. Dava : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- Olay: günü İETT Kadıköy Otobüs terminalinde halk otobüsü şoförü Musa Yağız adlı kişinin Belediye otobüsü şoförlerinden birini dövmesi üzerine, olayla ilgili görevlendirilen davacı Mehmet Zeki Duman, gerekli müdahaleyi yapmak üzere terminale gelip Halk Otobüsünü seferden men etmek istediği sırada, Musa Yağız adlı kişi tabancayla dizkapağından yaralamış ve sakatlanmasına neden olmuştur. 2- Kusur : a) Olayla ilgili olarak Kadıköy 1.Asliye Ceza Mahkemesi nde görülen dava sonucu verilen gün ve E. 2003/842 K.2004/33 sayılı kararla sanık Musa Yağız suçlu bulunmuş ve cezalandırılmıştır. (Mahkeme kararı eklidir.) b) Öte yandan, bu gibi olaylarda İş Güvenliği yönünden gerekli ve yeterli önlemleri alması gereken ve Halk Otobüslerinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlü bulunan davalı işveren kaza geçiren ve yaşam boyu sakat kalan işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür. 3- Sürekli işgöremezlik durumu Bu kaza nedeniyle davacıya SSK.tarafından sürekli işgöremezlik geliri bağlanmış olup, Kurum Sağlık Kurulu nca saptanan sakatlık derecesi %14 tür. (SGK. gelir bağlama belgesi) 4- Maddi tazminat isteği: a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. (Davacının ücret bordroları eklidir.) b) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından,

13 13 Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 5- Manevi tazminat isteği : Davacının işveren adına görev yaptığı ve şoförler arasındaki kavgayı soruşturduğu sırada, herhangi bir tahriki olmaksızın, saldırıya uğraması ve beden gücü kaybına uğraması nedeniyle, olay ve niteliği belli olmasına göre TL. manevi tazminat istenmiştir. Yasal neden: 4857 sa. İş Kanunları, 5510 sayılı Yasa, Borçlar K., 5521 sa. kanun, 6100 sayılı HMK, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı,vb. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK.müfettişi raporları, Ceza mahkemesi dosyası, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancı, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Ekli belgeler: 1) Mahkeme kararı 2) SGK. gelir bağlama belgesi 3) Görev belgesi 4) Ücret bordroları 5)Toplu İş Sözleşmesi (2 adet) İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1)Davacının işyeri sicil dosyası, 2)Kaza tarihinden bugüne ücret bordroları, 3) Müfettiş raporu 4)SSK. kayıtları 5) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması Davacı Vekili Av.

14 14 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : İbrahim Esen (TC.) Adres:.. Vekili : Av.... Adres:.. Davalı : Alantar Vinç ve Makine Konstrüksiyon San.Tic,Ltd.Şti. Adres:.. Tarih :../../. Dava : İş kazasında beden gücü kaybına uğrama nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi dileğidir. Harca esas : TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- İş kazası : günü meydana gelen iş kazasında, Alantar Vinç ve Makine Konstrüksiyon San.Tic.Ltd.Şti. adlı işyerinde kaynakçı olarak çalışan işçi İbrahim Esen, işverenin Telga Tel ve Galvanize A.Ş. ne ait işyerinde çift kiriş arabalı kaldırım makinesinin (gezer vinçin) elektrik bara tesisatının montajını diğer kaynakçı ustalarıyla birlikte yaptığı sırada, 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralanmış ve beden gücü kaybına uğramıştır. (Müfettiş tutanağı) 2- Kusur : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Çetin Ürüt tarafından düzenlenen gün 16 sayılı raporda, kazanın oluşunda işçinin %60 ve işverenin %40 kusurlu oldukları sonucuna varılmış ise de, bu raporda yapılan tespitler yanlış ve isabetsiz olup, Mahkemece görevlendirilecek bilirkişilerce, İş Yasası nın 77.maddesine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına göre işverenin işyerinde her türlü önlemleri alıp almadığı ve işçiyi olası tehlikelere karşı koruyup korumadığı değerlendirildikten sonra, kesin bir sonuca varılabilecektir. (Müfettiş raporu) 3- İşçinin beden gücü kayıp oranı : Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü nün günlü yazısında, davacı İbrahim Esen in beden gücü kayıp oranının % 43.2 olarak belirlendiği bildirilmiştir. (SGK. yazısı eklidir.) 4- Maddi tazminat isteği : a) d.lu işçi İbrahim Esen kaza tarihinde (33) yaşında olup, %43.2 beden gücü kaybı nedeniyle aynı işi yapamayacağından, başka bir işe de verilse ve kazançlarında bir azalma olmasa bile, Yargıtay ın yerleşik kararlarına göre, efor kaybı nedeniyle tazminat isteme hakkı bulunmaktadır. b) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. (Kaynakçı ustalık belgesi) c) Öte yandan, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değer ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak

15 15 ilk peşin değer kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun 55.maddesiyle yasakoyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez. d) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına göre belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum ca bağlanan gelirin 5510 sayılı Yasa nın 21/1.maddesine göre yalnızca ilk peşin değeri indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir. 5- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK. Vs. Kanıtlar : İş kazası tutanakları, ifadeler, Silivri C.Savcılığı 2009/5252 sayılı Soruşturma dosyası,iş Müfettişinin gün 16 sayılı raporu, SGK.İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü nün günlü yazısı, davacının beden gücü kaybına ilişkin Sağlık Kurulu Raporu, SGK. kayıtları ve gelir bağlama belgeleri, işyeri kayıtları ve işçinin özlük dosyası ile ücret belgeleri, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt. Sonuç ve istek : Sunulan nedenlerle: İş kazasında beden gücü kaybına uğrama nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacı Vekili Av... Ekli belgeler: 1) SGK müfettişinin gün 16 sayılı raporu 2) SGK. gelir bağlama belgesi 3) SGK. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü günlü yazısı 4) Silivri C.Savcılığı 2009/5252 sayılı Soruşturma dosyası 5) Davacının ustalık belgesi İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1) SGK. kaza dosyası 2) 4) Silivri C.Savcılığı 2009/5252 sayılı Soruşturma dosyası 3) Dava açılmışsa, ceza davası dosyası 4)Davacının işyeri sicil dosyası 5) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması

16 16 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Tarih:../../. Davacılar : 1) Zühre Kayacan (TC ) 2) Çetin Kayacan (TC ) Velayeten Zehra Kankal 3) Metin Kayacan (TC ) Velayeten Zehra Kankal Adres: Vekilleri : Av. Serap Badur Adres: Davalı : Kar-San Kağıt Sanayi A.Ş. Adres: Dava Harca esas : : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesi dileğidir TL. Maddi tazminat için ve TL.manevi tazminat için Açıklamalar: 1- İş kazası: günü davalı işyerinde meydana gelen iş kazasında davacıların eş ve babaları sicil no.lu sigortalı işçi Mehmet Kayacan ölmüştür. 2- Kusur: Kazanın nasıl olduğu ve işverenin sorumluluk derecesi hakkında davacıların bir bilgisi olmayıp, durum yargılama sırasında aydınlanacaktır. 3- Destekten yoksun kalan davacılar: a) Bu kaza ile ilgili olarak SSK. tarafından gerekli tahkikat ve değerlendirmeler yapılıp, bir iş kazası olduğu sonucuna varıldıktan sonra, ölenin haksahiplerine gelir bağlanmış; böylece dava şartı gerçekleşmiş bulunmakla, sigorta gelirlerinden artan bakiye zararlar için işbu dava açılmıştır. (Gelir bağlama belgeleri eklidir.) b) d.lu sigortalı işçi Mehmet Kayacan ın tarihinde meydana gelen iş kazasında ölümüyle, desteğinden yoksun kalan haksahipleri : Eşi d.lu Zühre Kayacan, oğlu Çetin Kayacan ve oğlu d.lu Metin Kayacan dır. (Aile nüfus tablosu) 4- Maddi tazminat isteği : a) Her ne kadar davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, 5510 sayılı Yasa nın 21.maddesi 1.fıkrasına göre, bağlanan gelirlerin işverenden kusur derecesinin karşılığı olan ilk peşin değeri ve aynı maddenin 4.fıkrasına göre üçüncü kişi konumundaki Sağlık Bakanlığı ndan ilk peşin değerin yarısı Kurum un rücu edebileceği miktarlar olup, ancak belirtilen miktarda tazminattan indirim gerekeceğinden ve bundan fazlası indirilemeyeceğinden, davacıların davalılardan (bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri dışındaki) bakiye zararlarını isteme hakları bulunmaktadır. b) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiye tazminat hesabı yaptırılmak suretiyle, davacıların bakiye maddi zararlarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacılara ödetilmesi istenmiştir.

17 17 4- Manevi tazminat isteği : a) Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir. b) 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesindeki "belirsiz alacak" davasında, harca esas bir "simgesel değer" gösterilerek "manevi tazminat" istenebileceği, bilim çevrelerince kabul edilmekte; bunun Alman ve İsviçre hukukunda da uygulandığı; davacı, uğradığı zararın tümünün tazminini dava konusu yaptığına göre, hakimin, davacının dava açtığı anda göstermiş olduğu "geçici değer" ile bağlı kalmaksızın, olayın özelliklerini de dikkate alarak uygun miktarda manevi tazminata hükmedebileceği, bunun manevi tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesine aykırı olmayacağı ve usul ekonomisine uygun düşeceği görüşü benimsenmiş bulunmaktadır. Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı, Borçlar Kanunu hükümleri, 5510 sayılı ve 506 sayılı yasalar, 5521 sayılı yasa, 6100 sayılı HMK vs. ilgili mevzuat hükümleri. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK.müfettişi raporları, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre: İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim.../../. Davacılar Vekili Av.Serap Badur Ekli belgeler: 1) SGK. gelir bağlama belgeleri 2) Aile nüfus tablosu İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1) SGK. kaza dosyası ve müfettiş raporu 2)Davacının işyeri sicil dosyası 3) SGK. dan bağlanan gelirin ilk peşin değerinin sorulması

18 18 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (İhtiyati tedbir isteklidir) Davacı : Salih Caner (TC..) Adres: Vekili : Av.... Adres: Davalı : Güven Aydınlatma Tesisleri Ltd.Şti. Dava Harca esas : Açıklamalar: Tarih:../../. : İş kazasında sonucu kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine; davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi dileğidir TL. (Maddi tazminat için) TL. (Manevi tazminat için) 1- Kaza ve kusur: günü davalı işyerinde meydana gelen iş kazasında davacının sağ el işaret parmağı kopmuştur. Kazanın oluş şekline göre, sorumlular ve sorumluluk dereceleri yargılama sırasında kesin belli olacağından fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. (Vizite kâğıdı) 2- Maluliyet : SSK. belgelerine göre, sicil no.lu sigortalı işçi Salih Caner in sürekli işgöremezlik derecesi % 9.10 dur. Bu durumda SSK. tarafından gelir bağlanmayacağından, zararın tamamını işveren ödemekle yükümlü olacaktır. (SGK yazısı eklidir.) 3- Maddi tazminat isteği : Kazanın oluşuna ilişkin müfettiş raporundaki tespitlere, tanıkların anlatımlarına, davacının işyerindeki konumuna ve ücret durumuna göre, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi uyarınca, tazminat hesabına esas bilgilerin toplanmasından ve hesap bilirkişisinden rapor alınmasından sonra, belirlenen maddi tazminat tutarının işverenden tahsiline karar verilmesi istenmiştir. 4- Manevi tazminat isteği: Davacının bedensel eksikliğinin karşılığı olarak, işveren yönünden caydırıcı etki yapacağına inandığımız bir miktar olarak YTL. manevi tazminat istenmiştir. Yasal neden : 4857 sayılı. İş Kanunu, 5510 sayılı SGK., Borçlar K., 5521 sayalı Yasa, 6100 sayılı HMK, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı,vb. Kanıtlar : İş kazası tahkikat belgeleri, müfettiş raporu, SSK. Sağlık Kurulu raporu, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt. Sonuç ve istek: Sunulan nedenlerle : İş kazasında sonucu kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine; davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile

19 19 bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim /../. Davacı Vekili Av... Ekli belgeler: 1) SGK. Sağlık Kurulu raporu 2) SGK. yazısı 3) Nüfus kaydı İlgili yerlerden istenecek belgeler : 1) SGK. kaza dosyası ve müfettiş raporu 2)Davacının işyeri sicil dosyası

20 20 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacılar : 1) Fatma Karataş (Eş) (TC..) 2) Zeynep Karataş (Kız) (TC..) 3) Ayşe Karataş (Kız) (TC..) 4) Ali Karataş (Oğul) (TC..) Adres:. Vekilleri : Av. Yasemin Gök Adres:. Davalılar : 1) Ekar Enerji Üretim A.Ş. Adres:. 2) Tam-İş İnş.San. Tic. A.Ş. Adres:. 3) Akım Enerji Müh.İnş.Tic.Ltd.Şti. Adres:. 4) Feyzi Yüksel Adres:. Dava Harca esas : Tarih:../../. : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesi dileğidir TL. Maddi tazminat için ve TL. manevi tazminat için Açıklamalar: 1- Kazanın oluşu : günü Burdur ili Bucak ilçesi Alanköy mevkiinde doğalgaz boru döşeme işini yapan ana ve taşeron şirketlerin işçisi olarak çalışan Şehmuz Karataş, kaynak ve taşıma işleri yapıldığı sırada, iş makinesinin manevra yaparken frenlerinin tutmaması ve çalışan işçilere çarpması sonucu ölmüştür. (Jandarma karakol görevlileri tarafından düzenlenen kaza tutanağı) 2- Kusur : Bucak C.Savcılığı 2010/2365 Hz.sayılı dosyasına verilen günlü Bilirkişi Kurulu Raporunda, işveren Tam-İş İnş.San. Tic. A.Ş. adına şantiye müdürü Taşkın Bileyci nin asli kusurlu, taşeron Akım Enerji Müh.İnş.Tic.Ltd.Şti. adına şantiye şefi Kerim Çalık ın tali kusurlu oldukları; kazaya uğrayan işçi Latif Yılmaz ile ölen işçi Şehmuz Karataş ın herhangi bir kusur ve ihmalleri bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre, asıl işveren ile taşeron temsilcileri ortaklaşa %100 kusurludurlar. (Bilirkişi raporu eklidir.) 3- Ölenin destekliği : d.lu Şehmuz Karataş kaynakçı ustası olarak çalışmakta ve ailesini geçindirmekte idi. (İş sözleşmesi) 4- Destekten yoksun kalanlar hakkında bilgiler: Şehmuz Karataş ın ölümüyle d.lu eşi Fatma Karataş, d.lu kızı Zeynep Karataş, d.lu kızı Ayşe Karataş ve d.lu oğlu Ali Karataş destekten yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu)

İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 2 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : Süleyman Garip (TC.14625700887) Güllübağlar Mh.Aydın Sk.33/1-Pendik/İst. Vekili : Av.Serap Badur Miralay Nazım Sk.No:23/1

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (İhtiyati tedbir isteklidir.) Davacı : Deniz Bartınlı (TC ) Adres:.. Vekili : Av.Serap Badur Adres:..

Detaylı

DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 2 ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE (İhtiyati tedbir isteklidir) Tarih:../../. Davacılar : 1- Emine Sarıca (TC ) 2- Samet Sarıca (TC ) (Velâyeten

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası na Göre DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası na Göre DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası na Göre DİLEKÇE ÖRNEKLERİ DİLEKÇELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 1- Dilekçe türleri 6100 sayılı Yasa ya göre düzenlediğimiz dilekçeler şu bölümlerden oluşmaktadır: a) Ölüm nedeniyle

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat)

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) Çelik Ahmet Çelik İsmet Demirağ Programın Amacı: Bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ÇELİK AHMET ÇELİK I- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI Kısaca Trafik Sigortası denilen Yasa daki adıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası na başvurularda ve açılacak davalarda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/19635 Karar No. 2013/11653 Tarihi: 28.05.2013 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET ÖZETİ: Sigortalı ya da hak sahibini tatmin eden kurumun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25228 Karar No. 2013/4512 Tarihi: 12.03.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 RUCÜAN TAZMİNAT MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ

Detaylı

4.HD , E.1998/ K.1998/10906

4.HD , E.1998/ K.1998/10906 KİŞİLERİN GÜNLÜK YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜRLERKEN VE YAŞLILIK YILLARINDA DA SAKATLIKLARI ORANINDA ZORLANACAK OLMALARI NEDENİYLE GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI (1) Davacı yaşadığı

Detaylı

İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU MUVAZAA GEÇERSİZ FESİH

İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU MUVAZAA GEÇERSİZ FESİH İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, 18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18815 Karar No. 2015/27192 Tarihi: 05.10.2015 İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER

İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER 1- Kazasının Bildirimi Ve Bildirim Süreleri ait yazı 2- İş kazalarında yapılması gereken idari işlemler yazısı 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne

Detaylı

6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi 3. fıkrasına göre TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi 3. fıkrasına göre TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesi 3. fıkrasına göre TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 2 Tarih:../../. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : Mehmet Emin Helvacı (TC..) Adres:. Vekili : Av.. Adres:. Davalı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarında bazı önemli hususlar ve usuli işlemlere değinmek yerinde olacaktır. Nitekim iş kazası davaları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/41520 Karar No. 2010/669 Tarihi: 21.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157 ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ KAMU İŞVERENLERİNİN

Detaylı

İnşaat Sektörü Hakkında

İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat sektörü, dünyanın heryerinde en çok işçi ölümlerinin yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada dakikada 4, Türkiye de ise günde 176 işçi iş kazası sonucu hayatını

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATI YARGITAY KARARLARI

BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATI YARGITAY KARARLARI BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATI YARGITAY KARARLARI BEDEN GÜCÜ EKSİLEN KİŞİNİN KAZANÇLARINDA BİR AZALMA OLMASA BİLE GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLECEĞİNE İLİŞKİN KARARLAR (1) Bugün uygulamada, kişinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı)

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı) SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- DAVACI VEKİLİ : K.Y. : Av. M.E. D. NO : 2013 /. E. DAVALI VEKİLİ KONUSU :Sinop İl Özel İdaresi : Av. E.Y. :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.), Asansörün bakım anlaşması kopyası İşletme ve Ürün Sorumluluk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/12378 Karar No. 2016/19443 Tarihi: 27.06.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /29 TOPLU İŞTEN ÇIKARTMAYA İLİŞKİN YASAL PROSEDÜRE UYULMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI

TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI ÇE LİK AHMET ÇELİK 1) Zarar görenlerin yaşam süreleri, PMF-1931 yaşam tablosuna göre belirlenecektir. Bu tablo eskimiş de olsa, ülkemiz koşullarına

Detaylı

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 2004 YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI OKTAY TAN (MSc) Öğr. Gör UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş Kazası yükleyen: Khaine Yayınladığı Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ T. 19.12.1995 E. 1995/10669 K. 1995/10932 ANNE VE BABANIN DESTEK PAYLARI

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ T. 19.12.1995 E. 1995/10669 K. 1995/10932 ANNE VE BABANIN DESTEK PAYLARI T. 19.12.1995 E. 1995/10669 K. 1995/10932 ANNE VE BABANIN DESTEK PAYLARI ÖZET : Baba destekten çıktıktan sonra, destek görmeye devam eden annenin destek payının artırılması gerekir. KARAR : Davacı iş kazası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı?

Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı? Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı? Değerli okuyucularım, günümüzde ağır işlerde, özellikle, inşaat, liman, gemi, maden, taş ocağı, yol ve fabrikalardaki benzeri ağır işlerde çalıştırılan işçilerimizin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18890 Karar No. 2015/24594 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Özel Durumlar Tebliği Uyarınca Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Hk.(İşletmeler ve Hukuki Davalar) Özel Durum

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI I- YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI (06.03.1978 gün 1/3 sayılı

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 01.03.2017 isin@eryigithukuk.com Eşlerden birinin sadakat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Yolcuların ölümü veya bedensel zarara uğramaları durumunda, taşıyıcının sorumluluğu TTK.767/5. uyarınca on yıldır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık

Detaylı

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM?

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? NEYE GÖRE HESAPLANIR? TRAFİK KAZALARINDAN TAZMİNAT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRİMİ ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK

GÖRÜŞ BİLDİRİMİ ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK GÖRÜŞ BİLDİRİMİ Tarih: 15.10.2014 ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK İnceleme konusu: İş sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ltd.Şti. ile yüklenici Prizma-33 İnşaat Taah.Müh. Ltd.Şti. arasında imzalanan

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1450 K. 2013/9838 T

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1450 K. 2013/9838 T T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1450 K. 2013/9838 T. 21.3.2013 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

HUKUK YARGITAY KARARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ. dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

HUKUK YARGITAY KARARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ. dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. YARGITAY KARARLARI Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/12 KARAR NO: 2009/6 KARAR TARİHİ: 04.05.2009 İLGİLİ MEVZUAT: 5510 sayılı Kanun md. 13. KARAR ÖZETİ: İŞ KAZASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/352 Karar No. 2009/12165 Tarihi: 30.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015 818/m.50,51,141 ÖZET : Dava, meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya Kurumca yapılan sosyal sigorta

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALI

ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALI ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- BEDENSEL ZARARLAR Haksız eylem veya hukuka aykırı bir olay sonucu bedensel zarara uğrayan kişilerin iyileşemeyip yaşam boyu sakat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ I. GENEL BİLGİLER 01.10.2008 tarihine karar yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa da ve bu Yasa nın uygulamasını gösteren Sosyal Sigorta

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16407 Karar No. 2014/3724 Tarihi: 13.02.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6667 Karar No. 2012/12185 Tarihi: 04.06.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAA KAMU KURULUŞLARININ KURDUĞU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 BODRUM Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup (Grup Tazminat) Grup Başkanı : Canan KÜÇÜKALİ (İstanbul Hâkimi) Grup Sözcüsü : Aslı

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Nitelikli işçinin yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak ilgili meslek kuruluşlarından ne kadar ücret alabileceği sorulmalıdır.

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/12297 Karar No. 2011/12872 Tarihi: 02.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 412 FAZLA ÇALIŞMANIN İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN

Detaylı

DAVACININ CEVABA CEVAPLARI

DAVACININ CEVABA CEVAPLARI DAVACININ CEVABA CEVAPLARI 2 Tarih:../../. İ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Dosya No:2011/416 Davacı : Dilek Coşkun Vekili : Av.Serap Badur Davalı : A Sigorta Şirketi Vekili : Av. Halide İlker Konu

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/6705 Karar No. 2015/16192 Tarihi: 04.05.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLER VE

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı