YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI"

Transkript

1 ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi. Eitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Öretim Görevlisi. B. Dilek KARADUMA Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi. Eitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Aratırma Görevlisi. E. Arzu ORAL Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi. Eitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Aratırma Görevlisi. Belka ÖZDOA Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi. Eitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Öretim Üyesi ÖZET Bu çalımada yurtdıı örenim yaantısı olan ve olmayan Türk örencilerin uyum ve benlik (öz) algılamaları düzeyleri arasındaki farklılıklar incelenmektedir. Aratırma grubunu, yurtdıından gelen örencilerin Ankara da yönlendirildikleri üç Anadolu Lisesi nden toplam 299 örenci oluturmaktadır. Bu örencilerden 29'u son bir yıl içinde Türkiye'ye dönmü, 132'si daha önceki yıllarda dönmü ve 138'inin ise yurt dıı yaantısı bulunmamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, grupların Uyum Ölçei toplam puanları, Sosyal Uyum Alt Ölçei ve Akademik Uyum Alt Ölçei puanları arasında anlamlı bir fark olmamakla birlikte, yurt dıından son bir yıl içinde gelen örencilerin sadece Okula Uyum Alt Ölçei puanları her iki gruptan da anlamlı olarak daha düük bulunmutur. Yurt dıı örenim yaantısı olmayan örencilerin, Piers-Harris Öz Kavramı Ölçei'nin 6 farklı boyutundan sadece Zihinsel ve Okul Durumu Alt Ölçei puan ortalamaları dier iki gruptan anlamlı olarak daha yüksek bulunmutur. Anahtar kelimeler: Lise, uyum, okula uyum, benlik algısı, akademik performans, yurt dıı, Türk örenciler ABSTRACT This study examines the adaptation and self perception level differences between the Turkish students who had been and not been in a foreign country. A total of 299 students, attending three different Anatolian high schools, participated in the study. Three groups of students were compared; the first group had come from abroad within a year, the second group had come more than a year ago and the third group had not been in a foreign country.

2 The results demonstrated that there were no differences between the group's Total, Social Adjustment Subscale and Academic Adjustment Subscale scores. The exception for this were the fırst group, who scored lower on School Adaptation Subscale of the Adjustment Scale than those of the other two groups. Additionally, It was found that the third group scored higher on only one of the six sub-scales of the Piers-Harris'Self Concept Scale, namely the Cognitive and Academic Performance Subscale from the other two groups. Key Words: High-school, adaptation, school adaptation, self-perception, academic performance, foreign country, Turkish students Atmılı yıllarda Türkiye den Avrupa ülkelerine çalımaya giden Türk içilerinin sayısı yetmili yılların balarında en üst düzeye ulamıtır. Özellikle Almanya, Türkiye den yurt dıına çalıma amaçlı gidilerde hep ilk sırada yer almıtır. Çalıma ve Sosyal Güvenlik (ÇSG) Bakanlıı'nın 2001 yılı istatistiklerinden alınan bilgilere göre, yurt dıında bulunan yaklaık 4 milyon vatandaımızın 2/3'ünün Almanya'da yaadıı belirtilmektedir. Almanya'nın yurt dıına gidilerde en çok tercih edilen ülke olması nedeniyle bu ülkedeki vatandalarımızın yaadıkları sorunlar hem kendileri, hem ülkemiz hem de Alman toplumu açısından önemli sonuçlar dourmaktadır. Türkiye de tarım toplumunda yaarken, çok hızlı bir ekilde Almanya da sanayi toplumunda yaamaya balayan vatandalarımızdan bir kısmı, bu hızlı deiime direnç gösterip sonuçta Alman toplumundan uzaklamı, dier bir kısmı ise, tam tersine ait oldukları topluma yabancılamı, çok az bir kısmı ise, bu iki kültürün sentezini yapmayı baarmı olabilirler. Yetmili yılların sonlarına doru, Avrupa da ortaya çıkan ekonomik kriz sonucunda yabancı içilerin dönülerini özendirici yasal düzenlemeler yapılmı ve yapılan bu düzenlemeler sonucunda 1973 yılından itibaren Türkiye ye geri dönüler balamıtır. Bu süreçte, etkilenmeye daha açık konumdaki çocuk ve gençlerimizin gerek yurt dıında iken gerekse geri dönülerinde özellikle eitim yaamında karılaabilecekleri sorunların çözümleri için, ilk kez 1976 yılında Türkiye de Milli Eitim Bakanlıı bünyesinde Yurtdıı çi Çocukları Eitim Öretim Genel Müdürlüü kurulmutur (Tek-ıık,1979). Türkiye'ye geri dönüler ise yıllarında doruk noktasına ulamıtır (Doan,1990). Tüm bu gelimeler dikkate alındıında, önceleri yurt dıında çalımaya giden vatandalarımızın gittikleri ülkeye uyumları üzerinde düünülürken, geri dönülerle birlikte hem yurt dıında yaamaya devam eden, hem de geri dönen vatandalarımızın sorunlarını saptamaya yönelik aratırmalara ve uyum salamayı kolaylatırıcı program ve politikalara gereksinim domutur. Örnein, yurt dıında yaayan vatandalarımızın gittikleri ülkenin dillerini yeterince bilmemeleri uyumlarını güçletiren bir sorun olarak görülürken, zaman içinde bu vatandalarımızın çocuklarının Türkiye ye dönülerinde Türkçe yi yeterince bilememeleri de ülkelerine uyumlarını zorlatıran temel bir sorun olarak karımıza çıkmaktadır. Genel olarak göç ve geri dönü sürecinin her biri ayrı bir uyum sürecini ifade etmektedir. Hatta geri dönü sürecindeki uyumun daha zor olduu bildirilmektedir (Hisli, 1986). Zaten, hem bedensel, hem de psiko-sosyal alanlarda hızlı ve youn bir deime ve gelimeye uyum salama sürecinde olan ergenlerin, göç ve geri dönülerde yetikinlerden daha fazla etkilenebilecekleri düünülmektedir. Bu uyum sürecinde kültürlerarası deerlerin ve kuralların deimesi, gelecee ilikin planların deimesi, günlük yaam etkinliklerindeki dei- imler, ergenlerin bu dönemde yaayabilecekleri salıklı çatımaları daha da artırabilecek ve belki de salıksız boyutlara kaymasına yol açabilecektir. Çünki uyum süreci, karılaılan zorluklara uygun çözüm yollarının bulunmasıyla kiinin geliimine katkı salarken, uygun olmayan çözüm yollarının kullanılmasıyla, kronik zorlukların olumasına da açık bir durum yaratabilmektedir. Hem göç hem de geri dönüün, Türkiye- Almanya-Türkiye boyutundaki uyum sürecinin beklendik zorluklarını artıran unsurların neler olduuna kısaca deinmek yararlı olacaktır. En çok Türk içisini kabul eden Almanya da, Türklere uzun zaman oturma izni verilmemi ve yabancı içilere bir gün ülkelerine geri dönecekler gözü ile bakılmıtır. Bu arada aileleri ile gelen Türklerin çocuklarının Alman toplumuna ve eitim sistemine 2

3 uyumları bir sorun olarak Alman eitimcilerinin ve Türk yöneticilerinin karısına çıkmıtır. Alman eitimciler de Türk çocuklarını kısa süreli misafir örenciler olarak görmüler, onların meslek edinmeleri ve okullarda okumaları için kalıcı çözümler üretmemilerdir. Dier taraftan Türk aileleri de çocuklarının eitimi ile fazla ilgilenmemilerdir. Türk çocuklarına bir taraftan "siz ülkenize döneceksiniz" denirken, dönecekleri ülkelerine göre de yetitirilmemilerdir (Özdoan, 2002). Boss-unning (1983) tarafından Almanya da yapılan bir aratırmaya göre; yabancı çocuklar en fazla okulla ilgili problem yaamakta, sosyal uyum ve dil sorunları da bu problemlere elik etmektedir. Burada yabancı çocuun ait olduu ülkeye göre farklılıklar olabildii, genellikle dou ülkelerinden gelen çocukların dılandıını, batı ülkelerinden gelen çocukların ise (Örn, U.S.A ve orveç) dılanmadıklarını vurgulamaktadır. Petillon'a (1986) göre ise, Türk çocukları sınıf arkadaları arasında en az sevilen yabancı çocuklardır. Bu tutum Almanya'da yaayan Türk çocuklarının kendilerine ilikin algılamalarını da olumsuz etkilemektedir (Özdoan,1992). Yurt dıında yaayan ve Türkiye'ye dönü yapan çocuk ve gençlerimizle ilgili olarak, geri dönülerin younlatıı dönemlerde çeitli aratırmalar yapıldıı görülmektedir. Çözüm politikaları üretmeye yönelik olarak yapılan ilk kapsamlı çalıma; Türkiye de farklı kurumlar arası ibirlii ile 1979 yılında Yurtdıındaki Türk Çocuklarının Eitim Sorunları adıyla A.Ü. Eitim Fakültesi, Eitim Aratırmaları Merkezi tarafından yürütülen bir seminer çalıması olarak gerçekletirilmitir (A.Ü., Eitim Aratırmaları Merkezi, 1979) Yurt dıından dönen gençlerimizin Türkiye'ye uyumlarını kolaylatırmak amacıyla, 1984 yılında Milli Eitim Gençlik ve Spor Bakanlıı bu gençler için yaz aylarında kurslar düzenlemi ve önceleri sadece stanbul ve Ankara'da bulunan 5 Anadolu Lisesi nde (uyum salayıcı) eitim ve öretim olanaı salamıtır. Uyum salayıcı ilev üstlenen Anadolu Liselerinin çou önceleri sadece yurt dı- ından dönen çocuk ve gençlerimize yönelik olarak hizmet vermitir. Günümüzde ise yurt dıından dönen örencilerimiz sınavsız olarak, yurt dıına çıkı yapmamı örenciler sınavla girdikleri Anadolu Liselerinde karma biçimde eitimlerini sürdürmektedirler. Geçmite yurt dıı yaantısı olan (örenim yaantısı) ve Türkiye koullarında yaamaya ve eitim görmeye devam eden çocuk ve gençlerle ilgili olarak hemen her dönem bir çalımaya rastlanmaktadır. Bu çalımalarda yurt dıından dönen gençlerin sorunları sosyal, psikolojik ve akademik açıdan incelenmitir (Akıncı, 1999; Arıcı, 1987; Dinçer, 1994; Doan, 1990; Hakan, 1995; Huvaz, 1994; Lin, 2000; Özben, 1991; ahin, 1999; Tufan, 1984,1985; Ültanır, 1992). Aaıda yurt dıından dönen örenciler ve yurt dıı yaantısı olmayan örenciler karılatırılarak yapılan yukarıdaki aratırmalardan ulaılabilen bazılarına yer verilmitir. Doan (1990) yurt dıı yaantısı olan lise örencilerinin yurt dıı yaantısı olmayan örencilerden her alanda (önem sırasına göre, okul yaamı, gelecekteki örenim ve i olanakları, ev ve aile yaamı, bakalarıyla iliki kurma, arkadalık yaamı, benlik ve iç yaam, salık ve beden geliimi gibi alanlar) daha fazla sorun yaadıklarını belirtmitir. Bu aratırmada, yurt dıından gelen kız örencilerin ise, yurt dıından gelen erkek örencilere göre daha fazla sorun yaamakta oldukları bulunmutur. Yurt dıından dönen örencilerin deerlendirildii sınırlı sayıdaki çalımalara bakıldıında, bu örencilerin uyumlarının daha çok depresyon, kaygı, benlik tasarımı, sosyal beceri, atılganlık düzeyi, deerler, ana-baba tutumlarının algılanması, bazı bilisel ve duyusal etkenler, problem çözme yetenekleri gibi deikenler açısından deerlendirildii görülmektedir (Özben, 1991; Ültanır, 1992; Huvaz 1994; Hakan, 1995; Akıncı, 1999; ahin, 1999; Tufan, 1984,1985). F. Almanya dan dönen örencilerin Türkiye de yetien sınıf arkadaları düzeyindeki örencilere göre depresyon ve kaygı düzeylerinin ve akademik baarılarının anlamlı düzeyde daha düük olduu ( Özben,1991), yurt dıı yaantısı geçiren örencilerin kiisel deerlerinin bu yaantıyı geçirmeyen örencilerden daha düük olduu (Ültanır,1992), Almanya dan gelen örencilerle yurt dıı yaantısı olmayan örencilerin kendilerini algılamaları açısından aralarında anlamlı fark bulunmadıı (Huvaz 1994), yurt dıı yaantısı geçiren Anadolu Lisesi örencilerinin, yurt dıı yaantısı geçirmeyen gruba göre anne ve babalarının tutumlarını daha otoriter ve ilgisiz olarak algıladıkları, benlik tasarımlarının daha düük olduu ancak daha içsel denetimli oldukları, yurt dıına çıkma yaının, yurt dıında kalma süresinin, yurt dıına çıkmadan önce Türkiye'de 3

4 yaanılan yerleim bölgesinin, Türkiye'ye dönme süresinin, Türkiye'ye dönme yaının, Türkçe'yi kullanma becerisinin, yurt dıına yeniden dönmeyi istemenin, bu gençlerin ana babalarının tutumlarını algılamalarını, benlik tasarımlarını, denetim odaının içte veya dıta olmasını etkilemedii görülmütür (Hakan,1995). Ayrıca, yurt dıı yaantısı geçiren örencilerin sosyal beceri düzeylerinin ve atılganlık düzeylerinin de daha yüksek olduu ortaya konulmutur (Akıncı,1999; ahin,1999). Anadolu Lisesi 6. ve 7. sınıf örencileri ile yapılan bir dier çalımada, Almanya'dan dönen örencilerin akademik baarı oranları yurt dıı yaantısı olmayanlardan daha düük olmakla birlikte, iki grubun genel uyum puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadıı bulunmutur (Tufan,1984). Bu çalıma örencilerin uyum düzeylerini genel olarak belirlemekle birlikte, kullanılan ölçek incelendiinde, uyumun bir dier boyutu olan okula uyum ya da akademik uyum boyutlarını deerlendirmedii görülmektedir. Tufan (1985) tarafından yapılan bir dier aratırmada ise, yurt dıından dönen örencilerin karılatıkları güçlükler arasında okul ve eitim birinci sırada yer almıtır. Arıcı (1987), yurt dıından dönen örencilerin Türkçe ile ilgili güçlüklerine deinmekte ve bu örencilerin Türk kültüründeki davranı kalıplarıyla ilgili eksikliklerine balı olarak, derslerde ve toplumsal ilikilerde geri kalma, baarısız olma, bunun sonucu olarak da okuldan ve toplumsal ilikilerden souyup uzaklatıklarını ya da toplum kurallarıyla çatıtıklarını belirtmektedir. Konuyla ilgili olarak dier aratırmalarda da dil sorunun önemine dikkat çekilmektedir (Doan,1990; Hakan,1995; Tufan,1984). Yurt dıı yaantısı olan lise örencilerinin okul baarılarında rol oynayan sosyo-ekonomik etkenlerin neler olduunun incelendii, Dinçer (1994) tarafından yapılan çalımada, göçmen içi çocuklarının da hazırlık sınıfından geçirilmeleri ve Türkçe yi çok iyi örenmeleri gerei, uyum kurslarının zorunluluu, örencilerin yurtdıında bulundukları sırada Türkiye ye dönmeden önce de bir uyum kursundan geçirilerek Türkiye ye dönmeleri için hazırlanmaları gerei, Türkiye'deki rehberlik servislerinin etkinletirilmesi, yurt dıı deneyimli örencilerin youn olduu okullarda öretmenlere de bu örenciler hakkında bilgi verilmesi ve gerekli becerilerinin kazandırılması gerei vurgulanmıtır. Yukarıda belirtilen çalımalar incelendiinde, yurt dıı yaantısı olan örencilerle olmayanların uyumlarının farklı boyutlarda deerlendirildii ve çelikili sonuçlara ulaıldıı görülmektedir. Oysaki 2000 yılı Düsseldorf ÇSG Aylık Raporuna göre (T.C. ÇSG Bakanlıı Bülteni, 2001) yurt dıında bulunan vatandalarımızdan % 22'si Türkiye'ye dönmeyi düünmektedir. Bu vatandalarımızın uyum sorunlarını azaltabilmek için sorun alanlarının hızla belirlenmesi ve bu alanlardaki sorunların azaltılması için uyum programları hazırlanması gerekmektedir. Bu aratırmanın, yurt dıından dönen gençlerimizin benlik tasarımı ve okula uyumunun bir arada deerlendirilerek, sorun alanlarının belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin gelitirilmesine katkı salayacaı düünülmektedir. Amaç Çalımanın genel amacı, yurtdıı yaantısı olan ve olmayan örencilerin benlik algılamaları ve uyum düzeyleri arasındaki farklılıkların incelenmesidir. Bu genel amaç dorultusunda u sorulara yanıt aranacaktır: (1) Yurtdıı yaantısı olan ve olmayan örencilerin benlik (öz) kavramları ve alt boyutları (davranı, zeka ve okul durumu, fiziksel görünüm ve nitelikleri, kaygı, sosyal beenirlik ya da gözde olma ve mutluluk) arasında anlamlı bir fark var mıdır? (2) Yurtdıı yaantısı olan ve olmayan örencilerin genel uyum düzeyleri ve alt boyutları (akademik, sosyal ve okula uyum) arasında anlamlı bir fark var mıdır? YÖTEM Aratırma Grubu Aratırma grubunu, yurtdıından gelen örencilerin Ankara da yönlendirildikleri üç Anadolu Lisesi nden (Ankara Anadolu Lisesi, Çankaya Anadolu Lisesi, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi) toplam 299 (143 kız, 155 erkek ve cinsiyeti belirtilmemi 1 örenci), yurt dıı yaantısı olan ve olmayan örenci oluturmaktadır. Bu örencilerin 161 i yurt dıı yaantısı olan (29 örenci son bir yıl içinde, 132 örenci ise daha önceki yıllarda gelen) örenciler iken, 138 i yurt dıı yaantısı olmayan örencilerdir. Aratırma grubu ile ilgili demografik bilgiler Tablo 1 de sunulmutur. 4

5 Tablo 1: Çalımada yer alan örencilerin demografik özelliklerine ait bilgiler: Cinsiyet Sınıf Düzeyi Kız % Erkek % Hazırlık % Lise 1.sınıf % Lise 2.sınıf % Lise 3.sınıf % Yurt dıı yaantısı olanlar Yurt dıı yaantısı olmayanlar Toplam Tablo 1 incelendiinde, gruplardaki örencilerin sınıf ve cinsiyet açısından benzer özellikler gösterdikleri görülmektedir. Yurt dıı deneyimi olan ve olmayan her iki gruptaki örencilerin ya ortalamaları aynı (17) olmakla birlikte, yurt dıı deneyimi olmayan örencilerin yaları 15 ile 19 arasında, yurt dıından dönen örencilerin yaları ise 13 ile 21 arasında deiim göstermektedir. Çalımanın amacı dorultusunda yurt dıı yaantısı olan örenciler; yurt dıından son bir yıl içerisinde dönen ve daha önceki yıllarda dönen örenciler olarak iki grupta incelenmitir. Yurt dıı yaantısı olan örencilerin geldikleri ülkelere göre daılımları ise Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Yurtdıı yaantısı olan örencilerin yurt dıında bulundukları ülkelere göre daılımları Ülke Sayı % Almanya Fransa Belçika A.B.D sviçre Avusturya Avustralya K.K.T.C Japonya/Kanada/Makedonya/Özbekistan/talya/G.Afrika/Hindistan/ Hollanda (her birinden bir örenci) ki ya da üç farklı ülkede birden bulunanlar Toplam

6 Tablo 2 incelendiinde, yurt dıından dönen örencilerin yarısının (% 50.31) Almanya'dan geldii görülmektedir. Veri Toplama Araçları Bu aratırmada kullanılan ölçme araçları aaıda yer almaktadır. 1. Bilgi Formu: Genel demografik bilgileri (okul, ya, cinsiyet, sınıf, Türkiye ye dönü tarihi) belirlemek amacıyla aratırıcılar tarafından gelitirilmitir. 2. Piers-Harris Öz Kavramı Ölçei (P-H ÖKÖ): 9-16 ya grubundaki örencilerin benlik anlayıını belirlemek amacıyla gelitirilmi 80 tanımlayıcı ifadeden olumaktadır. Bu ifadelere evet ya da hayır eklinde yanıt verilmesi beklenmektedir. Ölçek benlik kavramının 6 farklı boyutunu ( mutluluk ve doyum, kaygı, popülaritesosyal beeni-gözde olma, davranı-uyma, fiziksel görünüm, zihinsel ve okul durumu) içermektedir. Zihinsel ve Okul Durumu Alt Ölçei'nde yer alan maddeler akademik benlik kavramı ile ilikilidir. Ölçein yanıt anahtarına göre, yüksek puan olumlu, düük puan ise olumsuz öz kavramının varlıına iaret eder. Ölçein Türkiye koullarına uyarlanması Çataklı (1985) ve Öner (1996) tarafından yapılmıtır. Ölçein test-tekrar test yöntemi ve Pearson Momentler Çarpımı korelasyon teknii ile hesaplanan deimezlik katsayıları ilköretim 1. kademe için.72 ile.91; ikinci kademe için.79 ile.98 arasında deimitir. Kuder Rıchardson 20 formülünün genelletirilmi bir formu olan alfa korelasyonları ile belirlenen iç tutarlılık katsayıları ilköretim 1.kademe için.87, ikinci kademe için.86 bulunmutur. Ölçein yapı geçerlilii için toplam 1388 örenciye Piers-Harris çocuklar için Öz kavramı Ölçei ile Sınav Kaygısı Envanteri uygulanmıtır. ki ölçek arasındaki korelasyonlar (ikinci kademe için.50, lise için.47),.01 düzeyinde anlamlı bulunmutur. 3. Uyum Ölçei (U.Ö): Üniversite örencilerinin akademik çevreye uyumlarını deerlendirmek için gelitirilmi bir uyum ölçeidir (Akbalık, 1999). U.Ö'nin ve alt ölçeklerinin (Akademik Uyum ve Sosyal Uyum) Cronbach-Alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla.90,.82 ve.91 olup, bu güvenirlik katsayıları ölçein aratırma amacıyla kullanılması için yeterli bulunmutur. Ölçekte yer alan maddeler bana tamamen uyuyor, bana oldukça uyuyor, bana biraz uyuyor ve bana hiç uymuyor eklinde dörtlü derecelendirme yapılarak yanıtlanmaktadır. Ölçekten alınacak puanın yüksek olması, uyum düzeyinin daha yüksek olduunun göstergesidir. Ancak orijinal ölçekte yer alan fakülte ifadelerinin hepsi okul olarak deitirilmi ve örencilerin ölçein isminden etkilenmelerini azaltabilmek amacıyla ölçek, Okul Davranı Anketi (Lise Formu) olarak yeniden adlandırılmı, geçerlik ve güvenirlik çalıması yeniden yapılmıtır. Temel bileenler analizi kullanılarak yapılan faktör analizinde özdeerleri 2 nin üzerinde olan 3 faktör elde edilmitir. "Fakültedeki örenci topluluk ve klüplerine katılıyorum" maddesinin toplam ölçek puanları ile korelasyonu düük olduundan bu madde ölçekten çıkarılmıtır. Elde edilen 3 faktöre göre yinelenen temel bileenler analizinde bu 3 faktörün varyansın %35.6 sını açıkladıı gözlenmitir. Birbirinden baımsız faktörlere ulaabilmek üzere temel bileenler analizi varimaks ile sürdürülmütür. Elde edilen faktörler içerdikleri maddelere göre birinci faktör Sosyal Uyum, ikinci faktör Akademik Uyum ve üçüncü faktör Okula uyum olarak adlandırılmıtır. Sosyal Uyum Alt Ölçei, okul dıı sosyal ilikileri içerirken, Okula Uyum Alt Ölçei daha çok okul içindeki sosyal ilikileri, Akademik Uyum Alt Ölçei ise akademik programa uyumu içermektedir. Ölçein Lise Formunda toplam 30 madde yer almaktadır. Tüm ölçein Cronbach alfa güvenirlik katsayısı.84 olarak bulunmutur. Bu bulgu da ölçein iç tutarlılıının yeterli olduunu göstermektedir. Alt ölçeklerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları ise Okula Uyum ve Sosyal Uyum Alt Ölçekleri için.77 ile Akademik Uyum Alt Ölçei için.86 olarak bulunmutur. Ölçein ölçüt geçerlii için, Piers-Harris Öz Kavramı Ölçei ile ilikisi incelenmi ve aralarında anlamlı bir iliki (r=.56, p < 0.01) bulunmutur. lem Yukarıda belirtilen okullarda, okul yönetimi ve rehberlik servisi aracılıı ile yurt dıı en az bir yıl eitim yaantısı olan örenciler belirlenmitir. Ayrıca karılatırma grubu olarak yurt dıı yaantısı olan örencilere cinsiyet ve eitim düzeyi açısından benzer olan ve aynı okulda yurt dıı eitim yaantısı olmayan örencilerden de bir grup rastlantısal olarak seçilmitir. Ölçeklerin tamamı, Eitim- Öretim yılı birinci döneminde, 6

7 okul ortamında, bir ders saati içinde gruplar halinde uygulanmıtır. Verilerin Analizi Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıtır. Ölçek puanları açısından gruplar arasındaki farklar tek-yönlü varyans analizi ile incelenmi farkın hangi gruptan kaynaklandıını bulmak amacıyla Tukey anlamlılık testi uygulanmıtır. En düük anlamlılık düzeyi olarak.05 benimsenmitir. BULGULAR Aratırma kapsamı içinde yer alan grupların (yurt dıından son bir yıl içinde dönmü olanlar, yurtdıından daha önceki yıllarda dönmü olanlar ve yurt dıı yaantısı olmayan örenciler), Piers- Harris Öz Kavramı Ölçei ve Okul Davranı Anketi (Lise Formu) puanlarının varyans analizine ilikin bulgular Tablo 3'de sunulmutur. Tablo 3: Çalımada yer alan örenci gruplarının Piers Harris Öz-kavramı Ölçei'nin alt boyutları ve toplamından aldıkları puanların ortalamaları, standart sapmaları, örenci sayıları ve F deerleri Mutluluk Ve Doyum Alt Ölçei Yurt dıından son bir yıl içinde dönenler Yurt dıından önceki yıllarda dönmü olanlar Yurt dıı yaantısı olmayanlar F(sd) F(2,276) =. 25 Piers Harris Öz Kavramı Ölçei Kaygı Alt Ölçei Popülarite-Sosyal Beeni- Gözde Olma Alt Ölçei Davranı-Uyma Alt Ölçei Fiziksel Görünüm Alt Ölçei Zihinsel ve Okul Durumu Alt Ölçei TOPLAM F(2,282) =. 05 F(2,272) = F(2,281) = F(2,279) =. 38 F(2,283) = 5. 91* F(2,253) =. 29 *p<.003 7

8 1. Piers Harris Öz Kavramı Ölçei'nden elde edilen bulgular. Tablo 3 te görüldüü gibi, grupların ölçek toplam puan ortalamaları ve alt ölçek puanlarının ortalamaları arasında farklar tek yönlü varyans analizi ile incelendiinde; grupların sadece Zihinsel ve Okul Durumu Alt Ölçei puanları arasında (F(2,283) =5.48; p<.01) anlamlı bir farklılık bulunmutur. Yalnızca zihinsel ve okul durumu alt ölçei açısından anlamlı çıkan F deeri (F2,283 = 5.914) için farkın hangi gruptan kaynaklandıını bulmak amacıyla Tukey anlamlılık testi yapılmı, yurt dıı yaantısı olmayan örencilerin puan ortalamaları ( =4.50; S= 1.50) hem yurt dıından önceki yıllarda dönmü olanların ( =3.97; S=1.55) hem de yurt dıından son bir yıl içinde dönenlerin puan ortalamalarından ( =3.69;S=1.62) anlamlı olarak daha yüksek bulunmutur. 2. Uyum düzeylerine ilikin bulgular Tablo 4'de görüldüü gibi, gruplar arasındaki farklar tek yönlü varyans analizi ile incelendiinde; grupların okula uyum alt ölçei puanları arasında (F(2,278) = 4.61; p<.01) anlamlı farklılıklar bulunmutur. Yurt dıından son bir yıl içinde gelen örencilerin okula uyum alt ölçeinden aldıkları puan her iki gruptan da anlamlı olarak daha düüktür. Tablo 4: Çalımada yer alan örenci gruplarının Uyum Ölçei'nin alt boyutları ve toplamından aldıkları puanların ortalamaları, standart sapmaları, örenci sayıları ve F deerleri Akademik Uyum Alt Ölçei Yurt dıından son bir yıl içinde dönenler Yurt dıından önceki yıllarda dönenler Yurt dıı yaantısı olmayanlar F(sd) F(2,284) =.76 Uyum Ölçei Sosyal Uyum Alt Ölçei Okula Uyum Alt Ölçei F(2,276) = 2.04 F(2,278) = 4.60* Toplam Puan F(2,255) = 2.43 * p<.01 Yalnızca okula uyum alt ölçei açısından anlamlı çıkan farkın hangi gruptan kaynaklandıını bulmak amacıyla Tukey anlamlılık testi yapılmı, yurt dıından son bir yıl içinde dönen örencilerin puan ortalamaları ( = 25.86; S= 6.51) hem yurt dıından önceki yıllarda dönmü olan gruptan ( =29.41; S=5.54) hem de yurt dıı yaantısı olmayan gruptan ( =29.16; S= 5.67) anlamlı olarak daha düük bulunmutur. SOUÇ VE ÖERLER Bu çalımada örencilerin Piers-Harris Öz Kavramı Ölçei'nden aldıkları puanlar incelendiinde, toplam ve alt ölçek (mutlulukdoyum, kaygı, popülarite-sosyal beenirlik-gözde olma, davranı-uyma, fiziksel görünüm) puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Sadece zihinsel ve okul durumu alt ölçei puanları açısından, yurt dıı yaantısı olmayan örencilerin, 8

9 yurt dıı yaantısı olan her iki gruptan (yeni dönen ve daha önceki yıllarda dönen örencilerden) anlamlı olarak daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Öz Kavramı Ölçeinin Zihinsel ve Okul durumu alt ölçeinin bazı maddeleri incelendiinde (Örnein; "Büyüdüümde önemli bir kimse olacaım", "Derse kalktıımda bildiklerimi sıkılmadan anlatırım", "Çok okurum", "Okulda baarılı bir örenciyim", "Büyüdüümde önemli bir kimse olacaım.") bu alt ölçein daha çok örencinin akademik benlik kavramı ile ilikili olduu görülmektedir. Yurt dıı yaantısı olmayan örenciler sınavla seçilerek gelen örencilerdir. Oysa ki yurt dıından dönen örenciler sınava girmeden kayıt yaptırabilmektedirler. Bu durumun doal bir sonucu olarak yurt dıından dönen örenciler kendilerini zihinsel olarak daha düük algılamı olabilirler. Yurt dıından son bir yıl içinde Türkiye'ye dönü yapan, önceki yıllarda dönü yapan ve yurt dıı yaantısı olmayan lise örencilerinin Uyum Ölçei (lise formu) ve alt ölçeklerinden aldıkları puanlar incelendiinde ise, örencilerin sosyal uyum, akademik uyum ve toplam uyum puanları açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmamakta, sadece okula uyum alt ölçei puanları açısından yurtdıından son bir yıl içinde dönü yapan örencilerin dier örencilerden (geçmi yıllarda dönen ve yurt dıı yaantısı olmayan örencilerden) anlamlı olarak daha düük puan aldıkları görülmektedir. Uyum Ölçeinin Okula Uyum Alt Ölçei'nde yer alan bazı maddeler incelendiinde, (Örnein; "Okulda bir çok kiiyle tanıtım ve çou ile arkada oldum.", "Okuldaki sosyal etkinliklere katılıyorum.", "Sınıfta oldukça aranan bir kiiyim.", "Okuldaki sosyal yaantımdan memnunum.", "htiyacım olduunda okuldaki arkada ve tanıdıklarımdan yardım istemekten çekinmem.") bu alt ölçein okuldaki sosyal çevreye uyumla ilikili olduu görülmektedir. Yurt dıından yeni dönen örencilerin çou, okul dıındaki sosyal çevreye ve akademik çevreye kısa sürede uyum salarken (yurt dıından daha önce dönen ve yurt dıı yaantısı olmayan grupların sosyal uyum ve akademik uyum puanları ile aralarında anlamlı bir fark yok iken), okul içi ilikilere uyum sürecinde sorunlar yaamaktadırlar. Bu bulgu ile tutarlı olarak, Doan (1990) yurt dıı yaantısı olan lise örencilerinin okul yaamı ile ilgili olarak, yurt dıı yaantısı olmayan örencilerden daha fazla sorun yaadıklarını belirtmitir. Boss-unning'de (1983) Almanya da yaayan yabancı çocukların en fazla okulla ilgili problem yaamakta olduklarını belirtmektedir. Bu bulgu da örencilerin en önemli uyum sorunlarının okulla ilikili olduunu düündürmektedir. Huvaz (1994), Almanya dan gelen örencilerle yurt dıı yaantısı olmayan örencilerin kendilerini algılamaları açısından aralarında anlamlı fark bulunmadıını belirtmitir. Bu bulgu bu aratırmadaki sonuçlarla da kısmen tutarlık göstermektedir. Öz Kavramı Ölçei ve Uyum Ölçei'nin toplam puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte alt ölçek (zihin ve okul durumu ve okula uyum) puanları arasında anlamlı farklılıklar vardır. Dinçer (1994) de uyum kurslarının zorunluluu, örencilerin yurtdıında bulundukları sırada Türkiye ye dönmeden önce de bir uyum kursundan geçirilerek Türkiye ye dönmeleri için hazırlanmaları gerei, Türkiye'deki rehberlik servislerinin etkinletirilmesi, yurt dıı deneyimli örencilerin youn olduu okullarda öretmenlere de bu örenciler hakkında bilgi verilmesi ve gerekli becerilerinin kazandırılması gereini vurgulanmıtır. Bu aratırmada, daha önceki yıllarda dönen örenciler ile yurt dıı yaantısı olmayan örencilerin puanları arasında anlamlı bir fark olmaması, örencilerin çounun birinci yılın sonunda okul çevresine de uyum saladıklarını göstermektedir. Toplam puanlar ile sosyal ve akademik uyum alt ölçekleri puanları açısından gruplar arasında fark bulunmaması ise sevindirici bir bulgudur. Bu bulgu ile tutarlı olarak Türkiye'de Anadolu Lisesi örencileri ile Hacettepe Kiilik Envanteri kullanılarak yapılan aratırmada (Tufan, 1984) yurt dıından gelen örenciler ile kontrol grubunda yer alan örencilerin genel uyum puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıtır. Tufan (1985) tarafından yapılan bir dier aratırmada ise yurt dıından dönen örencilerin karılatıkları güçlükler arasında okul ve eitim birinci sırada yer almıtır. Akademik Uyum Alt Ölçei; ("Ders çalımakta güçlük çekiyorum.", "Ders çalımaya 9

10 balarken çok zorlanıyorum.", "Çalıma zamanlarımı verimli olarak kullanamıyorum.", "Sınavlara hazırlanmada güçlük çekiyorum.", "Sınavlarda baarılı olamıyorum.") gibi daha çok akademik programa uyumla ilgili maddeleri ölçerken, Piers-Harris Öz Kavramı Ölçei'nin, Zihin ve Okul Durumu Alt Ölçei akademik benlik kavramını, ölçmektedir. Bu nedenle örenciler akademik olarak kendilerini düük algılamakla birlikte, akademik programa uyum açısından bir zorluk yaamamaktadırlar. Örencilerin okula uyum boyutunda yaadıkları sorunların azaltılabilmesi için bazı öneriler aaıda sunulmutur; Uyum Ölçeinin okula uyum alt ölçeinde yer alan bazı maddeler incelendiinde, (Örnein; "Okulda bir çok kiiyle tanıtım ve çou ile arkada oldum.", "Okuldaki sosyal etkinliklere katılıyorum.", "Sınıfta oldukça aranan bir kiiyim." "Okuldaki sosyal yaantımdan memnunum.", "htiyacım olduunda okuldaki arkada ve tanıdıklarımdan yardım istemekten çekinmem.") bu alt ölçein okuldaki sosyal çevreye uyumla ilikili olduu görülmektedir. Örencilerin okula uyum boyutunda yaadıkları sorunların azaltılabilmesi için, aaıda bazı öneriler sunulmutur. 1. Sosyal çevre ile etkileimde bulunurken önemli olan ana dilin kullanılmasında yaanılan sorunları azaltabilmek için, Türkiye'ye dönmeden önce bulundukları ülkede Türk Dili ve Kültürü derslerinin okul programlarının içine alınabilir, Türk Dili ikinci yabancı dil olarak kabul edilebilir. Türk dı temsilcilikleri tarafından gezici kütüphaneler oluturularak bu kütüphanelerde oyuncaklar ve her yaa uygun kitaplar bulundurulabilir. Yurt dıında yaayan okul öncesi dönemdeki çocuklarımıza iki dilli anaokulları açılabilir. 2. Türk ailelerine yurt dıında ve içinde çocuklarının çevreye uyum salamalarını kolaylatırabilmeleri için, çocuk eitimi konusunda danımanlık hizmetleri verilebilir. 3. Türkiye ile Türklerin yaadıkları ülkeler arasında örenci deiim programları gelitirilebilir. 4. Yurt dıından dönmeden önce ve döndükten sonra örencilerin yeni okul çevresine geçilerini kolaylatıracak bazı programlar ile yeni çevreye uyumlarını kolaylatıracak oryantasyon programları hazırlanabilir. Bu oryantasyon programlarında özellikle Türkçe'yi kullanma becerisinin gelitirilmesine yönelik zorunluluklar oluturulabilir. Ayrıca bu oryantasyon programında örencilerin deerleri belirlenerek bu yeni çevredeki arkadalarının deerleri konusunda da bilgilendirilebilirler. 5. Rehber öretmenler, Türkiye'ye dönen örencilerin kendilerini ve dier örencileri daha fazla tanımasını, etkileime girmelerini, farklı deer yargılarını örenmelerini ve sorunlarını daha kolay çözerek okul çevresine uyumlarını kolaylatıracak etkileim grupları oluturabilirler. Bu çalımalarda yurt dıı yaantısı olan ve olmayan örencilerin birlikte ve eit oranda yer almalarına özen gösterilebilir. 6. Türkiye'ye dönen örencilerin sınıflarda kendilerini yalnız hissetmemeleri için sınıflara tek olarak yerletirilmeleri yerine, kendilerini yakın hissettikleri dier yurt dıından gelen örencilerle küçük gruplar oluturacak ekilde yerletirilmeleri salanabilir. 7. Okuldaki sosyal etkinlikler artırılarak bu etkinliklere Türkiye'ye dönen örencilerin katılımı desteklenebilir. 8. Yurt dıından son bir yıl içinde dönen örencilerin akademik benlik kavramlarının yurt dıı yaantısı olmayanlardan daha düük bulunmasının okula giri biçiminden etkilenip etkilenmediinin daha iyi anlaılabilmesi için, yurt dıından yeni dönen örencilerle sınavsız normal liselere devam eden örencilerin karılatırılması konuya daha açıklık kazandırabilir. KAYAKLAR A.Ü. Eitim Fakültesi Eitim Aratırmaları Merkezi (1979). Yurt dıındaki Türk çocuklarının eitim sorunları. Ankara 10

11 T.C. Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı Dı likiler ve Yurtdıı çi Hizmetleri Genel Müdürlüü (Ekim 2001). Bülten. Sayı 3. Akbalık, G. (1999). Bilgilendirme ve grupla psikolojik danımanın üniversite birinci sınıf örencilerinin üniversiteye uyumları üzerine etkisi. A.Ü. Eitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 30 (1): Akıncı, T. (1999). Yurt dıı yaantısı geçiren ve geçirmeyen gençlerin atılganlık düzeylerinin karılatırılması. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi. M.Ü. Eitim Bilimleri Enstitüsü. Arıcı, H. (1987). Türkiye'ye dönü yapan gençlerin ve çocukların bazı uyum sorunları. Türkoloji Çalımaları ve Federal Almanya'daki Türk Çocuklarının Eitimi. Kültür Problemleri Sempozyumu. (s.78-86). H.Ü. Edebiyat Fakültesi. Ankara. Boss-unning, U. (1983) Problem oder chance? Überlegungen zum unterricht mit auslandischen schülern. In kunst und unterricht, Themenheft: Auslandische schüler. H. Juni s: Çataklı, M. (1985). Transliteral equivalence and reliability of the Piers- Harris Children s Self Concept Scale. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Boaziçi Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü.stanbul. Dinçer, M. (1994). Yurtdıı deneyimli lise örencilerinin okul baarılarında rol oynayan sosyo-ekonomik etkenler. Yayınlanmamı Doktora Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. zmir. Doan, S. (1990). Yurt dıından dönen gençlerin sorunları. Türk Eitim Dernei Yayınları. Ankara. Hakan, S. (1995). Anadolu Lisesi Örencileri ile Yurt Dıı (Almanya) Yaantısı geçiren ve Anadolu Liselerine Gelen Örencilerin Bazı Deikenler Açısından Karılatırılması. Yayınlanmamı Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. zmir. Hisli,. (1986). Yurda dönen içi çocuklarının uyum sorunları. Yayınlanmamı Aratırma Raporu. Ege Üniversitesi. zmir. Huvaz, S. (1994). Almanya dan gelen lise örencilerinin benlik tasarımı düzeylerini etkileyen faktörler. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Lin, A.K. (2000). Integration und reintegration in das schul system. Yayınlanmamı Yüksek Lisans tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale Öner,. (1996). Piers-Harris in Çocuklarda Öz- Kavramı Ölçei El Kitabı. Türk Psikologlar Dernei. Ankara Özben,. (1991). Yurt dıından dönen içi çocuklarının uyum problemlerinin okul baarılarına etkisi ve Türkiye de yetien örencilerle karılatırılması. Yayınlanmamı Doktora Tezi. Dokuz eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. zmir. Özdoan, B. (1979) Federal Almanya daki Türk çocuklarının eitiminde karılaılan darboazlar. Yurt Dıındaki Türk Çocuklarının Eitim Sorunları Semineri. A.Ü. Eitim Fakültesi Eitim aratırmaları Merkezi s Ankara Özdoan, B. (1992). Almanya daki Türk çocuklarının benlik algısı. Bonn. (yayınlanmamı aratırma raporu). Özdoan, B. (2002). 78. Yılında Öretim Birlii ve Yurt Dıında Eitim Gören Türk Örenciler Paneli. Ankara Üniversitesi. Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Yayın o: 190. Petillon, H. (1986). Schulanfang mit auslandischen und deutschen kindern. Forschungsbericht aus den Erzie-hungswissensshaften. ahin, C. (1999). Yurt dıı yaantısı geçiren ve geçirmeyen anadolu lisesi örencilerinin sosyal beceri düzeyleri. Yayınlanmamı Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü.Ankara. Tekıık, H.H. (1979) Yurt Dıındaki Çocuklarımız. Yurt Dıındaki Türk Çocuklarının Eitim Sorunları Semineri. A.Ü. Eitim Fakültesi Eitim Aratırmaları Merkezi.Ankara Tufan, B. (1984). Dıgöçe katılan çocukların yurda döndükten sonraki uyum durumları. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 2(1-3): Tufan, B. (1985). Federal Almanya'dan dönen Türk içi çocuklarının Türkiye'ye döndükten sonra karılatıkları güçlükler. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi. Cilt:3, Sayı:3. s Ültanır, E. (1992). Yurt dıı yaantısı geçiren lise örencilerinin bazı deikenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamı Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. 11

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YALI HASTALARDA

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * ÖZET

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * ÖZET M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 99-106 MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * Jale DENİZ ** Sema

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

rol paylaımı ile çocuklar için örnek tekil edecek bir model olmasını salamaktır. Ancak günümüzde elerin aile içindeki rolleri paylatıı çou ailede

rol paylaımı ile çocuklar için örnek tekil edecek bir model olmasını salamaktır. Ancak günümüzde elerin aile içindeki rolleri paylatıı çou ailede Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL ÖNCES DÖNEM

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI erife TERZ ** Özet Bu aratırmada, ilköretim okulu altıncı sınıf örencilerinin sosyo-ekonomik düzey, ana-baba tutumu, cinsiyet ve karde sayılarına

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİYARBAKIR DA HASTA-HEKİM-ECZACI İLETİŞİMİNDE DİLDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ARAŞTIRMASI - 2012 - - 1 - Bu araştırmayı destekleyen kuruluşlar: Açık Toplum Enstitüsü,

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı