7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar"

Transkript

1

2 7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar KATILIMCI PROF L Aç k deniz kafes sistemleri Havuzlar, tanklar Tekneler A boyalar Kafes a lar Afl ve laç sanayi Kuluçkahaneler Laboratuar cihazlar Proje ve dan flmanl k hizmetleri Oksijenlendirme, havaland rma sistemleri nkübasyon sistemleri Yem ve yem katk sanayi Yaz l m programlar Su ürünleri iflleme sanayi ve ihracat firmalar Su ürünleri ithalat/ihracatç lar Bal k çiftlikleri Su ürünleri toptanc lar Can ve ifl güvenli i araçlar ve giysileri Dal fl ekipmanlar G da güvenli i ve hijyen Su ürünleri iflleme makinalar ve ekipmanlar Paketleme ekipmanlar ve malzemeleri Tart, ölçü ve kontrol sistemleri So utma sistemleri Bal k nakliye araç ve ekipmanlar Buz makinalar Kalite kontrol ekipmanlar Deniz motorlar Jeneratör sistemleri Akü sistemleri Akaryak t ve motor ya lar Radar, sonar, bal k bulma cihazlar Telsiz ve telekomünikasyon sistemleri Bal k a lar Halatlar, flamand ralar, mantarlar Su alt ve su üstü fl k sistemleri Vinç, rgat, dümen vb. güverte ekipmanlar Tersaneler Türkiye nin Tek Su Ürünleri Fuar FUTURE FISH EURASIA Türkiye nin tek su ürünleri fuar Future Fish Eurasia Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar, Haziran 2014 tarihlerinde, zmir Uluslararas Fuar Alan nda, Avrasya Fuarc l k taraf ndan organize edilecektir. Future Fish Eurasia 2014 Fuar nda, m 2 lik alanda, 300 ün üzerinde yerli ve yabanc firma, en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecektir y l nda 7. edisyonu organize edilecek olan fuar, sadece ülkemizin de il, bölgemizin de en önemli ve etkili uluslararas su ürünleri organizasyonlar ndan biri haline gelmifltir. Yerli ve yabanc birçok yay n organ nda ve dünyan n dört bir yan nda düzenlenen uluslararas fuarlarda tan t larak, kat l mc ve ziyaretçi say s n her y l art ran Future Fish Eurasia Fuar, Türk su ürünleri sektörünün gelifliminde, markalaflmas nda, su ürünleri tüketiminin ve ihracat n n art r lmas nda katk lar sa lamaya devam edecektir. Future Fish Eurasia Fuar, baflta T.C. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, Ege hracatç Birlikleri ve Su Ürünleri Tan t m Grubu (STG) olmak üzere, sektörün tüm dernek, birlik, kurum ve kurulufllar n n, lider firmalar n n, üniversitelerin ve bas n n tam deste i ile organize edilmektedir. hracat fiampiyonu Sektör SU ÜRÜNLER Türk Su Ürünleri Sektörü'nün ihracat verilerine bak ld nda; 2011 y l nda 1 milyar 418 milyon dolar olan ihracat rakam m z n, 2012 y l nda yüzde 17 lik bir art flla 1 milyar 664 milyon dolara ulaflt n görüyoruz y l n n ilk üç ay nda, bal k fiyatlar nda ve ihracat m zda yaflanan art fl da göz önünde bulundurdu umuzda, 1 milyar 850 milyon dolarl k ihracat bekleniyor. Sektör, 2014 y l için 2 milyar dolarl k ihracat hedefi koyarken, 2023 hedefi ise 3,5 milyar dolar olarak belirlenmifl durumda. Türkiye nin AB ye ihraç edebildi i tek hayvansal ürün olan su ürünleri, iç pazardaki tüketimi de her geçen gün art rarak, y ld z parlayan sektör olmaya devam edecektir. Future Fish Eurasia Fuar, üreticiden tedarikçiye ö renciden akademisyene kadar bu y ld z sektörün her kesiminin alternatifsiz buluflma platformudur. Vakit Kaybetmeden Stand n z REZERVE ED N Sektörden gelen yorumlar ve gösterilen büyük ilgi, Future Fish Eurasia 2014 Fuar n n son derece baflar l ve verimli olaca n n sinyallerini vermektedir. Fuara her y l düzenli olarak kat lan firmalar n büyük ço unlu u mevcut stantlar n korumaktad rlar. Fuar sat fl ve tan t m çal flmalar n n bafllamas ndan k sa bir süre sonra, alan n büyük k sm h zla dolmaktad r. Bu nedenle, Future Fish Eurasia 2014 Fuar na kat lmay planlayan firmalar n, diledikleri konum ve metrajla fuarda yer alabilmek için vakit kaybetmeden standlar n rezerve etmeleri önerilmektedir.

3 7 th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries Future Fish Eurasia, Focusing On Aquaculture, Processing & Fish Trade Future Fish Eurasia, the 7th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries will be organised by Eurasia Trade Fairs at the Izmir International Fair Centre between June Future Fish Eurasia 2014 will be organised in a hall of m 2, where over 300 local & international companies will display their products and services. The concept of Future Fish Eurasia is a combination of fish products, aquaculture and fish processing equipment. Catering for fish traders, fish farmers & processors. Future Fish Eurasia is organised with the full support of the Ministry Of Food, Agriculture & Livestock, Aegean Exporters Association, stanbul Exporters Association, zmir Fish Producers Assoc., Turkish Seafood Promotion Committee and Eurofish Organisation. Turkey; One of the leading countries in aquaculture Turkey s 8.333km coastline which runs from the Mediterranean Sea through the Aegean Sea and leading all the way up to the Marmara and the Blacksea, along with rich inland freshwater resources provides Turkey with ideal conditions for aquaculture. Turkey is very well utilizing these water resources with the main production of tons of Seabass/Seabream and tons of rainbow trout this year. Seatrout, Dentex, Meagre, Shi drum & Sharpsnout Seabream are other species that are also farmed in Turkish waters. A good percentage of the seabass/ seabream production is exported fresh and/or processed throughout the world whereas rainbow trout is exported mainly to Europe as a hot smoked vacuum packed product. Statistics show that Turkish aquaculture & fisheries exported 1 billion 418 million USD of product in Export figures in 2012 rose by 17%, reaching 1 billion 664 million USD. EXHIBITOR PROFILE Off-shore cage systems Tanks Work boats Antifouling Nets, mooring systems Vaccines & medical products Hatcheries Laboratory equipment Consultancy Oxygenation, airation systems Incubation systems Feed & feed additives industry Sofware Seafood producers Seafood importers/exporters Fish farms Seafood wholesalers Work & safety clothing and equipment Diving equipment Food safety and hygiene Fish processing machinery & equipment Packaging machinery & equipment Weighing, measuring & control equipment Cold storage and shock systems Seafood transport & handling equipment Ice machines Quality control equipment Fishing boat engines Generators Battery systems Fuel & motor oil Radar, sonar & fish finding equipment Telecommunication systems Fishing nets & twines Ropes, bouys & floats Under water and deck lighting systems Winches & deck equipment Shipyards Book Now! The dynamic stucture of Turkish aquaculture and Future Fish Eurasia form a perfect platform for those in the fish business. Providing an opportunity to introduce your aquaculture and/or processing technology to Turkey and its neighbouring countries, buy quality farmed products or sell alternatif seafood. Book now ensure your share in a market thats on the move.

4 FUTURE FISH EURASIA 2012 FUAR SONUÇ RAPORU / POST SHOW REPORT Toplam Kat l mc Say s / Total Exhibitors 237 Yerli Kat l mc Say s / Local Exhibitors 119 Yabanc Kat l mc Say s / Foreign Exhibitors 118 Kat l mc Ülke Say s / Exhibiting Countries 23 Toplam Ziyaretçi Say s / Total Visitors Yerli Ziyaretçi Say s / Local Visitors Yabanc Ziyaretçi Say s / Foreign Visitors Ziyaretçi fiehir Say s / Local Visiting Cities 49 Ziyaretçi Ülke Say s / Visiting Countries 26 Ziyaret Eden Ülkeler/Visiting Countries Worldwide UK Norway Sweden Ireland Germany USA Spain Austria Romania Serbia Bulgaria Italy Macenonia Greece Turkey Russia Azerbaijan Kazakhstan Iraq Iran Japan Libya Saudi Arabia Thailand Malaysia Zambia Ziyaret Eden fiehirler/local Visiting Cities Kırklareli Bartın Zonguldak İstanbul Sakarya Yalova Kocaeli Bolu Çanakkale Balıkesir Manisa Bursa Kütahya Bilecik Eskişehir Afyon İzmir Aydın Denizli Isparta Burdur Muğla Antalya Ankara Konya Mersin Sinop Çorum Adana Samsun Nevşehir Kayseri Tokat Ordu Sivas Giresun Malatya Trabzon Tunceli Elazığ K.Maraş Adıyaman Osmaniye Şanlıurfa Gaziantep Hatay Rize Mardin Bitlis Van

5 Scenes from FUTURE FISH EURASIA 2012 den kareler...

6

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

2013 Post Show Report

2013 Post Show Report 2013 Post Show Report 1) Introduction 2) The Market 3) Exhibitor Statistics 4) Visitor Statistics 5) Media & Pr Activities 6) Invitation for Modef Expo 2014 1) INTRODUCTION Fair: MODEF EXPO 2013 Furniture

Detaylı

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE Concurrent Congresses 7th International ANKIROS Foundry Congress Organized by TÜDÖKSAD - the Turkish Foundry Association 17th International Metallurgy & Materials Congress Organized by the UCTEA Chamber

Detaylı

WIN Fuarları Kazandırır WIN Fairs Make You WIN

WIN Fuarları Kazandırır WIN Fairs Make You WIN WIN Fuarları Kazandırır WIN Fairs Make You WIN İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry 19-22 Mart March 2014 TÜYAP Büyükçekmece

Detaylı

FUAR SONUÇ RAPORU 24. ANFAŞ ULUSLARARASI HOTEL EQUIPMENT

FUAR SONUÇ RAPORU 24. ANFAŞ ULUSLARARASI HOTEL EQUIPMENT FUAR SONUÇ RAPORU Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları sektörünün en büyük buluşma noktası olan 24. ANFAŞ ULUSLARARASI HOTEL EQUIPMENT 2013 fuarımız 23-26 Ocak 2013 tarihleri arasında tüm sektör profesyonellerini

Detaylı

23-26 OCAK İZMİR ULUSLARARASI FUAR ALANI İZMİR INTERNATIONAL FAIR CENTER

23-26 OCAK İZMİR ULUSLARARASI FUAR ALANI İZMİR INTERNATIONAL FAIR CENTER 2015 Z M R 23-26 OCAK JAN 23 nd - 26 th ZMR ULUSLARARASI FUAR ALANI ZMR INTERNATIONAL FAIR CENTER ORGANZASYON / ORGANIZATION KATKILARIYLA / SUPPORTERS BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞNCE TOBB (TÜRKYE ODALAR

Detaylı

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT Fuar Ana Sponsoru Exhibition Main Sponsor Medya Partneri Media Partner Destekleyenler

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT. Organizatör Organiser

KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT. Organizatör Organiser Kozmetik,Kişisel ve Ev Bakım Ürünleri Hammaddeleri, Bileşenleri ve Teknolojileri Özel Bölümü Cosmetics, Personal & Home Care Ingredients, Raw Materials and Technologies Special Zone KAPANIŞ RAPORU POST

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry

Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry 10-13. 4. 2014 TÜYAP, Istanbul / Turkey Türkiye nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisin Fuarı Turkey s Leading International Trade Fair for the Automotive Industry The Turkish market is booming: Now

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, Turkey BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

Engineering a safer world. Güven içinde hayırlı işler.

Engineering a safer world. Güven içinde hayırlı işler. Connecting Global Competence Engineering a safer world. Güven içinde hayırlı işler. International Trade Fair for Earthquake Resistance, Fire Protection and Intelligent Urbanization April 28 29, 2014, Istanbul,

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

ÜLKE KATILIMLARI POLONYA MISIR TUNUS AZERBAYCAN ALMANYA KAZAKİSTAN HİNDİSTAN

ÜLKE KATILIMLARI POLONYA MISIR TUNUS AZERBAYCAN ALMANYA KAZAKİSTAN HİNDİSTAN FUAR SONUÇ RAPORU Sağlık Turizminin buluşma platformu 4. Anfaş Uluslararası Hetex Sağlık Turizm 2012 Fuarı 01-03 Kasım 2012 tarihleri arasında turizmin her konuda göz bebeği Antalya da gerçekleşti. 11

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTADOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, TÜRKİYE. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, TURKEY

TÜRKİYE VE ORTADOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, TÜRKİYE. FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, TURKEY TÜRKİYE VE ORTADOĞU ZEMİN FUARI İstanbul Fuar Merkezi, TÜRKİYE FLOORING TRADE FAIR FOR TURKEY AND MIDDLE EAST Istanbul Expo Center, TURKEY BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

Güven veren kalite...

Güven veren kalite... Güven veren kalite... Reliable quality... Güven veren kalite... Reliable quality... Kalite politikam z Quality policy Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek, To manufacture reliable and high quality products,

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Türkiye yüzünü bakliyat sektörüne mi dönüyor? Hububat ve bakliyat işleme sektörü bazında dünya gündemine baktığımızda, hububat her zaman bakliyattan bir adım önde durmaktadır.

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı