EGE BÖLGESİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ NÜN GELECEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE BÖLGESİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ NÜN GELECEĞİ"

Transkript

1 EGE BÖLGESİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ NÜN GELECEĞİ 5. İzmir İktisat Kongresi 3o Ekim 1 Kasım 2013 Kenan YAVUZ SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Başkan/CEO

2 Ege Bölgesi Lojistik Sektörü Lojistik sektörü dünyada hızlı büyüme gösteren önemli sektörlerden biri Türkiye nin lojistik sektörünün GSYH içindeki %15 seviyelerinde Lojistik sektörünün kamu yatırımları içindeki oranı: %46 Bir liman Ģehri olan Ġzmir, Türkiye ekonomisi için en önemli turizm, üretim ve lojistik merkezlerinden biri Ġzmir in Türkiye deki bu konumunu koruyabilmesi ve dünyadaki yerini güçlendirebilmesi için lojistik kabiliyetini stratejik bir plan ve program çerçevesinde geliģtirmelidir.

3 Kaynak: İTO, Ar-Ge Bülten, 2010 Kasım + Sektör raporları + Liman web siteleri Ege Bölgesi Lojistik Sektörü: SWOT Analizi Strengths (Güçlü Noktalar) Jeostratejik önem; Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz in kesistiği bir noktada konumlanmış olması İzmir in sanayi, ticaret, hizmet, tarım ve turizm gibi sektörlerin birbirlerini engellemeden yaşayabileceği tek şehir olması, Lojistik alanda faaliyet gösteren birçok yerli-yabancı firmaya ev sahipliği yapması İç pazara yakın oluşu ( Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Bursa) İyi yetişmiş insan gücüne sahip olması Weaknesses (Zayıf Noktalar) Teknik altyapı yetersizlikleri ve büyük gemilerin limana yanaşamaması nedeniyle taşımacılık firmalarının İzmir yerine Yunanistan daki limanları tercih etmesi. Bölgedeki demiryolu ağlarının kara ve denizyollarına paralel gelişmemesi İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara otoyol bağlantılarının halen tamamlanamamış olması Opportunities (Fırsatlar) Uluslararası firmaların yatırım yaparken tercih ettiği illerden biri olması Halen devam eden İzmir-İstanbul, İzmir-Ankara, İzmir- Çanakkale otoyol projeleri Nemrut limanında Petkim Konteyner limanı ve Kuzey Ege Çandarlı Limanı projelerinin hayata geçmesi için çalışların devam etmesi İzmir in lojistik üs olabilmesi için Lojistik köy kurulmasının planlanması Threads (Tehditler) İzmir Alsancak limanında yaşanan yükleme-boşaltma gecikmeleri nedeniyle mail sahiplerinin başka limanları tercih etmesi İzmir Alsancak Limanının şehir içinde kalmasının getirdiği görüntü, gürültü ve çevre kirliği ve trafik problemleri nedeniyle giderek azalan yaşam kalitesi

4 Ege Bölgesi ve Ġzmir Karayolu TaĢımacılığı Mevcut Karayolları: Manisa üzerinden Balıkesir ve Bursa üzerinden İstanbul a bağlanan birinci Kuzey Hattı. Aliağa ve Bergama üzerinden Çanakkale ye bağlanan ikinci Kuzey hattı Uşak ve Afyon üzerinden Ankara ya bağlayan Doğu hattı. İzmir-Aydın otoyolu üzerinden güney hattı Otoyol Projeleri: Ġstanbul - Bursa - Balıkesir - Ġzmir Otoyolu, Aydın - Denizli Otoyolu Çiğli Aliağa Çandarlı Otoyolu Çiğli-Çandarlı otoyolunun SavaĢtepe de Ġzmir-Ġstanbul ve Kınalı-Çanakkale-SavaĢtepe otoyolları ile bağlanması planlanmaktadır. OTOYOL PROJELERĠYLE EGE BÖLGESĠ NĠN VE ĠZMĠR ĠN KARAYOLLARI BAĞLANTILARI GÜÇ KAZANACAK, ULAġIMDA HIZ VE VERĠMLĠLĠK SAĞLANACAKTIR. OTOYOL PROJELERĠNĠN TAMAMLANMASI EGE BÖLGESĠ LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAKTIR.

5 Ege Bölgesi Konteyner Elleçlemesi_ Bugün ve 2023 Öngörüleri 2012 Yılı Konteyner Elleçlemesi, TEU TEU Pay (%) Ege Bölgesi 1,119, Türkiye 7,3 Milyon yılı için konulan 1,2 trilyon dolar dıģ ticaret hedefinin karģılığı 17,8 milyon TEU dur arasında gerçekleģen %11,9 büyüme devam ederse 2023 yılında Türkiye Konteyner elleçleme kapasitesi 25 milyon TEU olacaktır. Ege Bölgesi 2023 Yılı Konteyner Tahmini, TEU Ortalama Pay (%) Yerel 1,957,031 Aktarma 1,027,258 Toplam Ege 2,984, Türkiye 18,801, Kaynak: Masterplan 2010 Ege Bölgesi 2023 Yılı Konteyner Tahmini, TEU Ortalama Pay (%) Ege Bölgesi 2,927, Türkiye 15,059, ULAġTIRMA ġurasi 2023 KAPASĠTE HEDEFĠ: Kaynak: TÜRKLİM Sektör Raporları, Liman web siteleri 32 MĠLYON TEU Kaynak: TÜRKLİM-Türk Limancılık Sektörü Raporu 2007-Vizyon 2023

6 Ege Bölgesi Konteyner Elleçlemesi_ Bugün ve 2023 Öngörüleri Ege Bölgesi Konteyner Elleçlemesi_ Mevcut Durum ve Projeksiyonlar_2023, TEU Mevcut Durum TEU Toplam 2015 Toplam 2023 Ġzmir 830,000 2,500,000 0 Nemport 400, , ,000 Ege Gübre 400,000 1,000,000 1,000,000 Petkim 1,500,000 3,000,000 Çandarlı 1,568,000 4,000,000 1,630,000 6,970,000 8,400, yılında Ege Bölgesi Türkiye Konteyner Elleçleme Kapasitesinin %16 sını gerçekleģtirmiģtir. UlaĢtırma Ģurasının 32 milyon TEU hedefi gerçekleģirse, Ege bölgesi 2023 yılında toplam Türkiye kapasitesinin üçte birini karģılama potansiyeline sahip olacaktır. Alsancak limanını bu kapasitenin dıģında tutarsak, Ege bölgesinin 2023 yılı kapasitesi 8,4 milyon TEU olacak, Türkiye kapasitesinin yaklaģık %26 sini karģılama potansiyeline sahip olacaktır. Alsancak limanı konteyner olarak kapatılsa dahi bölgede fazla kapasite oluyor.

7 Ġzmir Lojistik Sektörü BaĢlıca Sorunları UlaĢım ağlarının yetersizliği, Alsancak limanının kapasitesinin yetersizliği Çandarlı Limanı nın faaliyete geçmemesi, Yunanistan (Pire) ve Mersin Limanlarının artan rekabet baskısına karģı önlem alınmaması, Ġzmir in bir lojistik köye sahip olmaması, Ġzmir de lojistik sahaların dağılmıģ durumda olması, Kent yük-kamyon ve TIR trafiğinin, merkezdeki depolama alanları, konteyner sahaları nedeniyle fiziksel olarak sıkıģması, Kaynak: İzmir de Lojistik Sektörünün Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyelinin Analizi, IZKA Kuzey Ege liman projelerinin biran önce faaliyete geçirilmeli ve Kruvaziyer turizmi için planlanan yatırımlar sonuçlandırılmalıdır.

8 Ġzmir Alsancak Limanı _ Genel Bilgiler Yıllar Ġtibarıyla Elleçlenen Konteyner Miktarı, TEU Alsancak Limanı Yolcu Gemisi Miktarı ( ) Alan m2 Kapasite 1 Milyon TEU Azami Draft 10,5 metre Personel Sayısı 600 Yıllar itibarıyla Alsancak Limanına Gelen Yolcu Sayısı

9 Ġzmir Alsancak Limanı _ Operasyonel Sıkıntılar Operasyonel Sıkıntılar Personel Yetersizliği ve Mesai Kısıtları Araç-Ekipman-Vinç Yetersizliği Dar Liman Alanı DüĢük Draft DüĢük tahmil/tahliye Hızı ġehir içi trafiği nedeniyle liman çıkıģında yığılmalar Sınırlı Depolama Sahası Yüksek Bürokrasi Verimsiz Lojistik altyapısı nedeniyle yüksek maliyetler Demuraj, bekleme ücretleri

10 Ġzmir Alsancak Limanı _ Çevre ve ġehir Problemleri Köprü ve Viyadük düzenlemelerine rağmen kent trafiğini olumsuz etkileyen TIR yoğunluğu Yıllık 700 bin TEU = Günlük ortalama 2000 TIR TIR ların yol açmıģ olduğu yoğun Karbon salınımı Görüntü Kirliliği Gürültü Kirliliği Çevre Kirliliği

11 Bir zamanlar Ġzmir Alsancak Limanı

12 ÇÖZÜM: Alsancak Limanında Kruvaziyer ve Marina DönüĢümünün Sağlanması EGE BÖLGESĠ KONTEYNER OPERASYONLARI KUZEY EGE DE NEMRUT KÖRFEZĠ LĠMANLARI VE ÇANDARLI LĠMANI ÜZERĠNDEN YÜRÜTÜLMELĠDĠR. NEDEN KUZEY EGE LĠMANLARI? ġehir Trafiğinden uzak olması Liman sıkıģıklığının olmaması Otoyol ve Demiryolu bağlantıları Sanayi, Tarım bölgelerine yakınlık Modern, entegre liman altyapısı metre iskele derinlikleri Büyük Gemilerin direkt yanaģabilecek olmasının getireceği düģük navlun avantajı Verimli Liman Operasyonları Uygun Depolama alanları

13 NEDEN KUZEY EGE LĠMANLARI? (Nemrut Körfezi ve Çandarlı) Hedef 2023, Verimli Lojistik Turizme odaklanmıģ Alsancak Limanı ile birlikte daha güzel, daha zengin, YAġAM KALĠTESĠ ARTMIġ bir ĠZMĠR

14 Ġzmir Alsancak Limanı ve Turizm Alsancak limanının Turizm odaklı geliģtirilmesi fikri yeni ortaya atılmıģ bir fikir değil 2001 yılında «Ġzmir Liman Bölgesi Ġçin Kentsel Tasarım Uluslararası Fikir YarıĢması», Mimar Jochen Brandi nin projesinin birinciliği ile sonuçlandı. Bu proje, 2003 yılında "Ġzmir Yeni kent Merkezi Nazım Ġmar Planı" olarak kabul edildi.. Söz konusu planda; Mevcut liman, iskeleleri korunarak yat ve yolcu limanı olarak planlanırken, konteynerlerin bulunduğu alanların ise rekreasyon ve kültürel amaçlı yapılar inģa edilerek kullanılabileceği öngörüldü. Plan Ġzmir'in gelecekte turizm ve ticaret kenti olacağı öngörüsüyle hazırlandı.

15 Ġzmir Alsancak Limanı ve Turizm Alsancak limanının Turizm odaklı geliģtirilmesi fikri yeni ortaya atılmıģ bir fikir değil Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi nin 25 Aralık 2001 de yayınladığı rapordan alıntılar; Alsancak Limanı'nda 2000 yılı verileri ile TEU konteyner sayısı söz konusudur. Limana yük taģıyan araçların trafiği olumsuz etkilemesi, liman geri alanının yetersizliği nedeniyle Bornova'ya kadar yayılan bir bölgede depolama hizmetlerinin yer alması, bırakın kapasitenin iki katına çıkarılmasını, Ģu andaki kapasite ile bile olumsuzluklar yaratmaktadır. Alsancak Limanı'nın fiziksel gelişme olanaklarının sınırlılığı nedeniyle İzmir ve ardalanının gereksinimlerini karşılayamayacağı görülmektedir. Alsancak Limanı turizm ve yolcu trafiği iģlevine dönüģtürülmeli, dökme yük ve konteyner taģımacılığı açısından Çandarlı Limanı kullanılmalıdır.

16 Alsancak Limanı_Bugün Alsancak Limanı_2023 Bugün artan kapasitesiyle Alsancak Limanı Ġzmir insanının yaģam kalitesini olumsuz etkilemekte, Ġzmir Turizm Sektörünü baltalamaktadır. ĠZMĠR ĠN GELECEĞĠ TURĠZM DĠR. ALSANCAK LĠMANI SADECE KRUVAZĠYER GEMĠLERĠNE HĠZMET VERMELĠDĠR EGE BÖLGESĠ KONTEYNER OPERASYONLARI KUZEY EGE DE NEMRUT KÖRFEZĠ LĠMANLARI VE ÇANDARLI LĠMANI ÜZERĠNDEN YÜRÜTÜLMELĠDĠR

17 TEU Alsancak Limanı Konteyner Elleçlemesine Kapatılması Kapasitesi Varsayımımızla Bölgenin Durumu Ege Bölgesi Konteyner Elleçleme Kapasitesinin Yıllara Göre Değişimi (Alsancak Limanı'nın Kapatılması Varsayımıyla) TEU TEU TEU İzmir Alsancak Konteyner limanı Nemport Ege Gübre Petkim Nemrut Körfezi Limanları Çandarlı Konteyner Limanı TOPLAM Alsancak limanı konteyner olarak kapatılsa dahi bölgede fazla kapasite oluyor. Mevcut Durum Alsancak Limanı 830, Nemport 400, , Ege Gübre 400,000 1,000, Petkim _ 1,500, Nemrut Limanları 800,000 2,900,000 4,400,000 Çandarlı _ 1,568, TOPLAM 1,630,

18 Sonuçlar ve Öngörüler Alsancak limanının konteyner elleçlemesine kapatılması durumunda, Ege bölgesinin 2015 yılı kapasitesi yaklaģık 4,5 milyon TEU olacak, sadece kuzey ege limanlarının konteyner elleçleme kapasitesi dahi fazla kapasite yaratacak, Kuzey Ege limanları (Nemrut ve Çandarlı) Alsancak limanı olmaksızın 2023 yılında Ege Bölgesi Konteyner Elleçleme Kapasitesini 8,4 Milyon TEU ya çıkarabilme potansiyeline sahip, Ege Bölgesinin halihazırda %15 olan Türkiye Konteyner Elleçlemesi içindeki payının, konteyner elleçleme operasyonlarının Kuzey Ege de toplanmasıyla yükseltilmesi potansiyeli var, Alsancak limanında Kruvaziyer ve Marina DönüĢümü ile Daha fazla istihdam yaratılabilecek, Trafikte rahatlama; gürültü, görüntü ve çevre kirliliğindeki azalma sonucu Ġzmir nefes alacak, Ġzmir de YAġAM KALĠTESĠ artacak, Tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Ege nin incisi Ġzmir in, yapılacak planlı modernizasyon, restorasyon projeleri ile Turizm potansiyeli öne çıkarılabilecek.

19 Turizme odaklanmıģ Alsancak Limanı ile birlikte daha güzel, daha zengin, YAġAM KALĠTESĠ ARTMIġ bir ĠZMĠR

20 KATILIMINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ SAYGILARIMIZLA

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP)

MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP) MERSİN INTERNATIONAL PORT (MIP) Mart 2015 1 1 Hedef 500 Milyar ABD Doları İhracat Türkiye Sanayi Stratejisi nin uzun dönemli stratejisi, Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olmak,

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu 8,5 yıl geçirdik.

Hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu 8,5 yıl geçirdik. İZMİR PROJE ÖNSÖZ ÖNSÖZ 0 0 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Sevgili İzmirliler Hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu, yıl geçirdik. Türkiye nin bütün illerinde, 0 bin kilometrekarelik vatan toprağının

Detaylı

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Türkiye de ihracat her geçen gün artıyor. Dolayısıyla lojistik de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Lojistik, sanayi

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi

Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Lojistik Bir Merkez Olarak İstanbul un Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Özdemir Darby Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İstanbul Mayıs, 2008 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

ENTEGRE TOPLU TAŞIMA, KOMBİNE TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

ENTEGRE TOPLU TAŞIMA, KOMBİNE TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ENTEGRE TOPLU TAŞIMA, KOMBİNE TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK Oturum II : Karayolu Ulaştırması ve Diğer Ulaşım Modları İle Entegrasyonu Fatih TURAN Altyapı Yatırımları Genel Müdür V. Karayolu 3.Ulusal Kongresi,

Detaylı

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ

YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YENĠ KURULAN BAYRAKLI ĠLÇESĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Hazırlayan Kent DanıĢmanlığı Ofisi AraĢtırma ve Meslekleri GeliĢtirme Müdürlüğü ĠZMĠR Aralık 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport ĠZMĠR Çağrı

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ ALİAĞA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Yeni gelişen bir sektör olarak sera çiçekçiliğinin varlığı Çok parçalı tarımsal işletme yapısı Balıkçılık ve su ürünleri potansiyelinin

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Katılım Öncesi Türkiye ye Mali Yardım Ulusal Programı 2003 Türkiye nin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Bu proje Avrupa Birliği TINA Türkiye Ortak Girişimi tarafından

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1. TANIMLAR Tersane: Her cins ve boyda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI

2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI İSTANBUL Aralık 2011 2011 YILI FAALIYET RAPORU VE 2012 YILI İŞ PROGRAMI, 5174 Sayılı Kanunun 12. ve 19. maddelerinin ilgili fıkralarındaki hükümlerin

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı