YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004"

Transkript

1 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) Faks: (312) Cep telefonu : e-posta: İŞKUR İL Müdürlüğü Sağlık Sokak No. 1, Kat 2, Sıhhiye/ANKARA 1

2 Bu belge, "Hibe Başvuruları İçin Rehber"de yer alan rehber notları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Adı geçen rehberin yerine geçecek bir belge değildir ve "Hibe Başvuruları İçin Rehber" ve eklerinin iyice okunması gereklidir. Özellikle de "Hibe Başvuruları İçin Rehber", içindeki tüm kurallar iyice anlaşılana dek tekrar tekrar okunmalıdır. Uygun başvuru sahibi ve ortaklar, uygun maliyetler ve uygun faaliyetler ile ilgili şartların sizin projenize göre uyarlanacağını ya da hafifletileceğini asla düşünmeyin. "Hibe Başvuruları İçin Rehber" ve eklerde yer alan tüm şartların yerine getirilmesi zorunludur. Program şartlarını yerine getirmemeniz halinde projeniz seçilebilirlik ve idari uygunluk kontrolünden geçemeyerek elenebilir ya da teknik ve mali değerlendirme sonucu hibe almasına engel olacak kadar düşük bir puan alabilir. Sonuç olarak, Program şartlarını bütünüyle yerine getirmemeniz halinde, tüm çabalarınız boşa gidecektir. 1. Temel Prensipler: 1. Kendinize soracağınız ilk soru şu olmalıdır: Neden bu özel hibe planı kapsamında fon almak için bir başvuru hazırlıyorsunuz? Bu sorunun en basit yanıtı şudur: Siz, kendi kurumunuza ya da projenize para desteği sağlayacak birini etkilemek için teklif yazıyorsunuz. Bu teklif, Değerlendirme Komitesi/değerlendiricilerin ele aldığınız sorun alanı konusunda sizinle aynı bakış açısına sahip olmalarını sağlamak, bu Değerlendirme Komitesini/değerlendiricileri projenizin yüksek öncelikli projelerden biri olduğuna, verilecek hibenin doğru şekilde kullanılacağına ve projeyi etkin ve verimli bir şekilde önerilen zaman kısıtı içerisinde tamamlanacağına ikna etmeniz için önemli bir araçtır. Bu nedenle, başvurunuzun esas amacı tanımlama değil, etkileme olmalıdır. Teklifinizi kimler okuyacaktır 1? Teklifi, projenize para vermesi için birini etkilemek amacıyla yazdığınızı unutmayın. Peki, bu BİRİ kimdir? Bu Hibe Planı çerçevesinde sunacağınız proje teklifi iki farklı grup tarafından okunacaktır: En az iki bağımsız uzman, teklifin teknik yeterliliğini ve maliyet etkinliğini değerlendirecektir. Bu kişiler proje teklifinizi puanlandıracak ve projeniz hakkında rapor yazacaktır; ancak, projenizin hibe alıp almaması ile ilgili nihai kararı vermeyeceklerdir. Değerlendirme Komitesi, bağımsız teknik değerlendiricilerin hazırlayacağı rapor üzerinden projenizin hibe alıp alamayacağına karar verecek ve olumlu 1 Değerlendirme sürecinin ayrıntıları için Hibe Başvuruları İçin Rehberin ilgili bölümüne bakınız. 2

3 bir karar çıkması halinde, desteklenmesi talebiyle projenizi Merkezi Finans ve İhale Birimine sunacaktır. Bu nedenle, proje teklifinizin ikna edici ; teknik olarak detaylı ve doğru; ve maliyet etkinliği olması gerekmektedir. 2. Bir bilim sayılan ve mantıksal çerçeve ve diğer analitik araçları ile planlama araçlarını kullanan proje geliştirmeyle karşılaştırıldığında proje yazımının daha ziyade bir sanat ya da hüner olduğunu unutmamak gerekir. Projenizi iyice geliştirmeden önce, asla proje yazmaya başlamamalısınız. Bunu ters sırada yapmak, gereksiz emek harcanmasına neden olur ve çoğu kez eksikliklere ve mantıksal uyumsuzluklara neden olur. 3. Gerekli araştırmayı, düşünmeyi ve planlamayı yapmadan proje teklifi yazmaya başlamamalısınız. Eğer mümkünse, teklifinizi sunacağınız tarihten en az bir ay önce yazmaya başlayın. 4. Kurumunuzu iyice tanıyın; yani, kurumsal kimliğinizi açıkça tanımlayın, zayıf ve güçlü yanlarınızı belirleyin ve mali yönetim, proje etkisi, teknik yetkinlik ve genel yönetim becerisi konularında başarılı bir geçmişiniz olduğunu açıkça gösterin. 5. Dil kullanımında dikkatli olun. Teknik bilgisi olmayan okuyucu için yazın ve kısa cümleler kurun. Anlaşılır bir dil kullanılıp kullanmadığınızı öğrenmek amacıyla hazırladığınız teklifi uzmanlık/çalışma alanınız dışından bir arkadaşınızın okuması faydalı olacaktır. Bu sayede, jargon moda sözcükler kısaltmalar konuşma diline ait deyimler ağdalı cümleler kafa karıştırıcı bir dil kullanımını olabildiğince azaltabilirsiniz. Mümkün olan her durumda cümlelerinizi edilgen çatı yerine etken çatı ile kurunuz. (ör: "tüm eğitim kursları özel eğitilmiş proje personeli tarafından yürütülecektir" yerine, "özel eğitilmiş proje personeli tüm eğitim kurslarını yürütecektir". Teklifiniz hacmine göre değil, teknik içerik, maliyet etkinliği ve sunum açısından değerlendirilecektir. 3

4 6. Teklifinizi muntazam, profesyonel ve düzenli bir paket halinde sunun. Proje teklifini daktilo ile yazınız. Teklifinizi başvuru formu ve rehberde belirtilen sırada yazınız, düzenleyiniz ve sununuz. Başvuru formunu değiştirmeye kalkışmayınız; böyle bir durumda proje teklifiniz idari uygunluk açısından reddedilecektir. Başvuru formunun ve destekleyici belgelerin, özellikle de asıl kopyaların sağlam bir şekilde birbirlerine iliştirildiğinden/ciltlendiğinden ve doğru sıralamada olduklarından emin olun. (Değerlendiriciler tarafından kolaylıkla okunabilmesi açısından plastik spiral dosyalama en tercih edilen sistemdir.) Ciltlenmiş her dosyanın içindekileri ve sayfa numaralarını gösteren bir içindekiler listesi olmasına özen gösterin; böylelikle, değerlendiricinin belgelere kolaylıkla ulaşması mümkün olacaktır. Ön kapak profesyonel ve muntazam gözükmelidir. Ancak, şaşaalı rapor kapakları, pahalı ciltler ya da Hibe veren kuruluşu yanlış yönlendirebilecek diğer prosedürlerle zaman kaybetmeyin. Hibe veren kuruluşu bu hibeye ne kadar ihtiyacınız olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyorsunuz, kuruluşunuzun her şeyi ne kadar pahalı yaptığı konusunda değil. Fark yaratabilecek bazı küçük noktalar: Teklifinizi sunmadan önce yazdığınız metni yazım denetiminden geçirin. Metni dikkatlice gözden geçirin. "Hibe Başvuruları İçin Rehber"de yer alan tüm direktiflere, özellikle de sayfa sınırlamalarına uyun. Genelde kısaltma yapmayın. Örneğin, laboratuar yerine lab kullanmayın. İlk kez kullanacağınız kısa adlarda, önce kısalttığınız ibareyi yazın, parantez içinde de kısa adı yazın. Örneğin, Türkiye Matematik Derneği (TMD). Daha sonra yalnız kısa adı kullanabilirsiniz. Başvuru formunda yer verdiğiniz tüm referansların doğru olduğuna emin olun. 2. Hedeflerin, Faaliyetlerin ve Sonuçların Tanımlanması: BU özel hibe planı için başvuru formu dört ana bölümden ve eklerden oluşmaktadır. Bölüm I. Faaliyet bu bölümde projenin hedeflerini belirtmeli, proje gerekçelerini açıklamalı, faaliyet ve yöntemi tanımlamalı ve proje sonuçlarından bahsetmelisiniz. Bölüm II. Başvuru sahibi bu bölümde kuruluşunuz hakkında temel verileri sunmalı ve kuruluşunuzun kapasite ve deneyimini anlatmalısınız. Bölüm III. Başvuru sahibinin projeye katılan ortakları proje ortakları deneyimleri ve yönetimleri de belirtilmek hususuyla tanımlanmalıdır. Bölüm IV. Başvuru sahibinin beyanı başvuru sahibinin beyanlarını içerir. 4

5 Bütçe ve beklenen fon kaynakları (EK B de yer alan biçime uygun olarak hem elektronik kopya (Excel) hem de kağıt kopya halinde hazırlanacaktır.) Faaliyet Mantıksal Çerçeve (Excel dosyası) Kilit uzmanların özgeçmişleri Özgeçmişler AB formatında olmalıdır ve teklifteki her kilit uzmanın pozisyonu hakkında açık bir tanımlama içermelidir. Ek Belgeler Başvuru sahibinin ve ortaklarının kuruluş tüzükleri ve ortaklık anlaşmaları, yıllık rapor, vergi kaydının bir kopyası, kâr/zarar tabloları ve bilanço, eğitim programı (EK E de sıralanan tüm belgeler eksiksiz sağlanacaktır; aksi halde başvurunuz idari olarak uygunsuz Kabul edilecektir. ) Bu rehber el kitapçığının takip eden bölümlerinde, Başvuru formunun her bölümü hakkında yol gösterici yorumlar sunmaktayız. Bu yorumlar başvuru formu bölümlerinin numaralarını aynen takip etmektedir. Bölüm I. Faaliyet (Proje) 1. Faaliyet Tasviri 1.1 Faaliyetin Başlığı (Proje başlığı) Bu çok önemli bir bölüm değildir; yine de, başlığınız kısa, açık, ilgi çekici ve kolay anlaşılır olmalıdır ("Sevimli" olmasına çalışmayın). Başlığınızı küçük bir özet olarak düşünün. İyi bir başlık okuyucuya projenizin anahtar fikir(ler)i hakkında hızlı bir resim çizmek zorundadır. Başlığınızda kullandığınız sözcükler teklifinizin merkezini açıkça yansıtmak zorundadır. En önemli kelimler önce gelmeli, sonra daha az önemliler yer almalıdır. Aşağıdaki örneklere dikkat edecek olursanız her ikisi de aynı sözcükleri farklı bir sırayla kullanmaktadır. 1 no.lu başlıklı Proje işsiz göçmen kadınlar üzerine odaklanmıştır. 2 no.lu başlıklı proje ise girişimcilik teşviki üzerine odaklanmış gibi gözükmektedir. Halbuki iki proje de aynıdır! Kelimelerinizi doğru sırada olduğundan emin olun Başlık 1 Kırsal kesimdeki İşsiz Kadınlar ve Girişimciliğin Teşviki Başlık 2 Kırsal Kesimdeki İşsiz Kadınlar arasında Girişimciliğin Teşviki Anlama için gerçekten gerekli olmayan kelimeleri başlığınızdan çıkartmaya çalışın. Aşağıdaki 1. başlıkta çok fazla sözcük yer almakta. 2. başlık ise aynı açıklıktadır, ancak daha az sözcüğe yer vermektedir. Başlık 1 Uzun Dönem İşsizler için bir eğitim Merkezi oluşturmak için yerel inisiyatifin sistematik gelişimi Başlık 2 Uzun Dönem İşsizler için Yerel Eğitim Merkezi. Başlığınız için yalnız bir cümle kullanmaya çalışın. Eğer cümle çok uzun olursa, bazı kelimeleri çıkarmaya çalışın. Eğer hiçbiri işe yaramazsa, iki nokta üst üste ile ayırdığınız iki kısımlı bir başlık kullanmaya çalışın. (Sadece son çare olarak kullanın!). Başlığı tüm teklifinizin özeti olarak kullanmaya kalkışmayın!! 5

6 Bu hibe planında başlıkla ilgili herhangi bir zorunluluk bulunmamasına rağmen proje başlığınızı belirlerken dikkatli olun; zira, bazı hibe planlarının başlıkla ilgili özel istekleri bulunabilir. 1.2 Faaliyetin Yeri Bu bölümde projenin uygulanacağı ve projeden fayda sağlayacak yeri tanımlamanız gerekmektedir. Bölgenin büyüklüğüne karar verilirken gerçekçi olmak çok önemlidir. Bu hibe planı altındaki projelerin (en fazla hibe ) orta büyüklükte bir şehirden daha büyük bir bölgeyi kapsaması ya da belediyelerin temsil ettiği sayıdan daha fazla bir hedef grubu hedeflemesi pek olası değildir. 1.3 Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) talep edilen miktar Burada tüm üç kutuya da rakam yazmak zorundasınız. İlk kutuya, (bütçeden) projenizin beklenen toplam maliyetini (euro olarak) yazmanız gerekir. İkinci kutuya Programdan talep ettiğiniz hibe miktarını (euro olarak) yazmanız gerekmektedir. Bu miktarların maksimum ve minimum miktarları geçmediğinden (sırasıyla ve ) ya da Programda belirtilen maksimum yüzdeyi (90%) oranı geçmediğinden kesinlikle emin olun. Bu tabloya eklediğiniz tüm rakamlar proje için oluşturduğunuz Bütçede belirttiğiniz rakamlarla uyumlu olmalıdır. 1.4 Proje Özeti Proje özetinizi önemli bir özet olarak düşünün. Kesin, kısa ve öz yazın. Teklifinizde daha sonraki bir noktada açıklanacak bölümlerin ayrıntılarına inmeyin. Proje genel Açıklaması okuyucunun zihninde teklifinizin "tablosunu çizmelidir." Genel çerçeveyi öyle çizebilmelidir ki teklifin geri kalan kısmı bu çerçevenin içerisinde yer alabilsin. Uzunluk açısından, yaklaşık satır olması gerekir. Proje özetiniz aşağıdakilerin kısa ve öz bir özetini içermelidir: Proje Hedefleri; Ana faydalananlar ve coğrafi bölge; Ana faaliyetler; Sonuçlar. Eğer başka kuruluşlar ile ortaklık yapıyorsanız, proje özetinizde ortaklarınızın uzmanlık ve rolleri ile ilgili yeterli düzeyde bilgi verdiğinizden emin olun. Teklifinizin en başında bu ortaklardan bahsetmeniz işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olur. Proje özetini hazırlamak için en iyi zaman, tüm proje tasarımının tamamlanmasından ve projenin geliştirilmesinden (ve projenizin tüm yönlerini çok iyi anladıktan) 6

7 sonradır. Özet, proje yazımının en son parçası olmalıdır, ancak teklifinizin en başında yer almalıdır. Bir kişinin teklifinizi okuyacağını ve bu kişinin sizin yazdıklarınız hakkında olumlu görüşe sahip olması gerektiğini hatırlayın. Proje Özeti, Değerlendiricide büyük bir olasılıkla güçlü bir izlenim bırakacaktır. Proje özetiniz üzerinde iyi çalışırsanız, değerlendiricinin aşağıdakiler gibi yorumlarda bulunmasını önlersiniz: Orijinal bir fikir değil sorun çok önemli değil mantık göreceli olarak zayıf beklenen sonuçlar çok geniş tutulmuş ve belirsiz uygun deneyimi yok Teklif dağınık (yeterince odaklanmamış). Proje teklifinize geniş bir İngilizce özet eklemeniz gerekecektir. İngilizce özet, başvuru paketinde verilen biçime uygun hazırlanmalıdır. Proje Özeti Örnekleri 2 Örnek 1. Proje, Vardun bölgesindeki genç işsiz kişilere işgücü piyasasına yeniden katılmalarını sağlayacak ulusal niteliklerin kazandırılmasını, böylelikle bu kişilerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını arttırmayı amaçlamaktadır. Proje, 90 genç işsize (21 yaş üstü) başlangıç düzeyinde mesleki beceriler kazandıracak pilot bir plan olarak tasarlanmıştır. Genç işsizler için bir merkez kurulacak ve bu merkez faydalananların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak bir "mönü" yaklaşımı işletecektir. Proje, 7 aylık bir dönemde tam zamanlı olarak eğitim kursları düzenleyecektir. Bu eğitimler ücretsiz olacaktır ve katılımcılar eğitim boyunca cep harçlığı alacaklardır. Kurslar proje ortakları (mesleki eğitim merkezleri) tarafından verilecektir; bu kurslarda, temel düzey bilgisayar eğitiminden Grafik/Tasarım kurslarına, Hobi ve Boş Vakit eğlencelerine, Elişleri ve tasarım kurslarına kadar değişik konular işlenecektir. Katılımcıların %70 inin bir iş bulması ve uzun vadede kendi eğitim ve mesleki eğitimlerini sürdürmeleri beklenmektedir. Örnek 2. Proje, Sale kasabasındaki özelleştirme sonucu küçülen işletmelerde çalışan ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya olan işçilerin lehine, erken müdahale için bir model geliştirmeyi amaçlar. Proje Ortakları bir İş Kaynağı Ekibi oluşturacaklardır. Ekip, şirketlere Yönetim, İşçi Temsilcileri (mevcut bulunduğunda) ve etkilenen işçilerle birlikte çalışanların ihtiyaçlarını ve varolan kaynakları belirlemek amacıyla Yeniden İstihdam Komiteleri kurma konusunda yardımcı olacaktır. Proje süresince, işsizlik tehlikesi altında bulunan bu işçilere yeniden eğitim imkanları ve 2 günlük iş arama çalıştayları sunulacaktır. Ekibin 10 şirkete hizmet etmesi ve işten çıkarılmış yaklaşık 1000 işçiye destek vermesi beklenmektedir. 1.5 Hedefler Bu bölümde projenizin genel ve özel hedeflerini tanımlamanız gerekmektedir. Genel hedef projenizin geniş ve uzun vadede hedefini daha geniş bir politika çerçevesinde tanımlar. "proje neden önemlidir" sorusuna cevap verir. Genel hedef sizin daha özgün proje amacınızın katkıda bulunması gereken toplam gelişme 2 Lütfen, bu proje özet örneklerinin diğer ülkelerdeki değişik programlara sunulan projeler olduğunu unutmayınız. Lütfen kopyalamaya kalkışmayın. 7

8 amacını belirtir. Genel hedeflerle çoğunlukla aşağıdaki sözcüklerle başlar: ". ye katkıda bulunmak". Genel hedeflerle ilgili hatırlanması gereken önemli hususlar aşağıdaki gibidir: Bir proje kuruluşu olarak genel hedef ya da amaca tek başına ulaşmanıza olanak yoktur. Projeniz, buna ulaşmak için bir katkıda bulunacaktır. Genel Hedef veya amaç projenizin ve aynı amaçlı diğer projelerin başarılarının ölçülebileceği bir kıyas noktası oluşturur. Genel Hedef ya da amaç kuruluşunuzun misyonu ile ve aynı zamanda Yeni Fırsatlar Programının genel hedefi ile uyumlu olmak zorundadır. Özel hedef ise genellikle sizin projenizin çalışması sonucunda elde etmesi gereken bir şeydir. Belirli zaman sürecinde mümkün olan bir sonuçtur ve belirli bir bölgede belirli bir sorunla baş edebileceğine ve genel hedef ve amaca katkıda bulunabileceğine kuruluşunuzun ve projenin inandığı bir stratejidir. Unutmayın ki iyi bir özel hedef tanımında genellikle şu noktalara yer verilir: Neye ulaşmak istiyorsunuz (sınırlarınız); Nasıl ulaşmak istiyorsunuz (araçlarınız); Nihai faydalananlar kimler olacaklardır? Proje hedefi ne kadar özel olursa, onu ulaşmak için tasarlanması o kadar kolay olacaktır. Özel hedefler dahil etmeye çalışın ör: kaç tane hane halkı reisi kadın kendi yaşam standartlarını yükseltecek ve bu düzey ne oranda olacaktır? Bunu yaparak ilerlemenizi ölçmeye yardımcı olacak göstergeleri de dahil edeceksiniz. Proje özel hedefine ulaşma amacı projenin yargılanacağı sonuçtur; bu nedenle buna ulaşmak imkan dahilinde olmalıdır. Kuruluşunuzun beceri ve kapasitesini abartarak imkansızı taahhüt etmeyin. Proje hedefi örnekleri Projenin genel hedefi Erdine bölgesindeki uzun dönemli işsiz kadınların işgücü piyasasına entegrasyonlarına katkıda bulunmak. Projenin özel hedefi düşük eğitim seviyesine sahip 60 işsiz kadının mesleki becerilerini geliştirmek ve yeniden işgücü piyasasına girmeleri konusunda desteklemek Hedefler, mastar halinde kullanılan güçlü fiillerle (bir şeyi yapmak) belirtmelidir; proje tarafından elde edilecek değişimin doğasını belirtmelidir (hedef gruplar) ve hem Hibe veren kuruluşu hem de proje uygulayıcıları projenin özel ve genel hedeflerinin ne kadar elde edildiğine dair bilgilendirecek ölçülebilir göstergeler sunmalıdır. Unutmayın ki özel hedefleriniz projenizin faaliyetleri için temel oluşturacak ve aynı zamanda projenizin değerlendirilmesinde de temel olarak alınacaktır. Normal olarak, her proje için yalnız bir tane özel hedef olmalıdır; yine de, birden fazla alt-hedef olabilir, ancak bunlar da üçten fazla olmamalıdır. Genel ve özel hedefler birbirleri ile açıkça ilintili olmalıdır, eğer olmazlarsa değerlendirici projenize bu yüzden düşük puan verebilir. Özet olarak: 8

9 Hedefler size amacınızı belirlemede ve bu amaca ulaşmanız için strateji ve hedefiniz belirlemede yardımcı olurlar. Hedefler Proje sürecinin tasarlanması için bir çerçeve sunarlar. Hedefler değerlendiricinin muhtemel başarıları görebilmesi için gerçek bir kontrol listesi görevi görürler. Unutmayın: Hedefleriniz, projenizi okuyan kişiye şu konularda hemen bilgi verecektir: Projenizin Hibe Planı Programı öncelikleri ile uyumlu olup olmadığı; Ulaşmak istediğiniz hedef konusunda ne kadar açık olduğunuz; Gerçekçi olup olmadığınız; ve öyle ise projenin faydalı bir etkisi olup olmayacağı. Şu hatalardan kaçının: Projenin genel hedefinin Yeni Fırsatlar Programının hedefleri ile uyumlu olmaması; Projenin özel hedefinin açık bir şekilde tanımlanmaması (bu durum, Değerlendiricinin özel hedefin Projenin Genel hedefi ve Program Hedefleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmesini imkansız kılar); Proje hedefleri ile belirlenen ihtiyaç ve problemler arasında tutarsızlık bulunması; Projenin özel hedefinin gerçekçi olmaması ve proje süresi boyunca bu hedefe ulaşmanın mümkün görünmemesi; Proje özel hedeflerinin faaliyetler şeklinde biçimlendirilmesi (bu durum, özel hedeflerin belirlenmesinde yapılan en yaygın hatadır). 1.6 Gerekçelendirme Bu bölüm en fazla üç sayfadan oluşmalıdır. Bu bölümde, projeniz programın amaçları ve öncelikleri ile aynı olduğu, hedef bölgenin ve hedef grubunun öncelikle projenize ihtiyaç duyduğunu göstermelisiniz. Bir başka deyişle, projenizin Hibe programı ile örtüştüğünü ve yerin ve faydalananların projenize ihtiyaç duyduğunu ispatlamanız gerekmektedir. Bu kısmın proje teklifinizin en önemli kısmı olduğunu hatırlayınız. Bir proje ne kadar tecrübeli biri tarafından sunulursa sunulsun, ne kadar iyi tasarlanmış ve maliyet etkin olursa olsun, Hibe Planı Programının amaçları ve öncelikleri ile bağdaşmıyorsa desteklenmeyecektir. Bu bölüm (1.6) yedi alt bölümden oluşmaktadır. (a) Projenin ("projeniz") programın (Yeni Fırsatlar Hibe Planı) genel amaçlarla olan ilişkisi ve (b) Programın öncelikleriyle olan ilişkisi Projenizin genel ve özel amaçları ile Yeni Fırsatlar Programının genel ve özel amaçlarına mutlaka uygun olması ve örtüşmesi gerekmektedir. Bu uygunluğun 9

10 sağlanmaması halinde projeniz uygunsuz olarak sınıflandırılacak ve daha ilk safhada uygunluk kriterleri ve idari uyumsuzluktan dolayı reddedilecektir. Bu bölümde projenizin Yeni Fırsatlar Programının amaçlarına nasıl katkıda bulunacağını çok net olarak açıklamalısınız. (Lütfen aşağıdaki kutuya bakınız.) Yeni Fırsatlar Programının Amaçları Yeni Fırsatlar Programının temel amacı, bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini arttırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmektir. Yeni Fırsatlar Programı çerçevesinde Aktif İşgücü Projeleri (AİP), bölgesel düzeyde artan işsizliği azaltmak ve değişen iş piyasasının ihtiyaçlarını gidermek üzere işsiz insanların yeteneklerinin yeniden yapılandırılmasının finansmanını sağlar. Özel Hedefler şu şekilde sıralanabilir: 1. Gelecekteki ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde girişimcilik ve iş yönetimi konularında yoğunlaşmak üzere yapısal değişiklikler ve beceri taleplerine daha fazla uyum sağlayabilecek bir iş piyasasının geliştirilmesi. 2. Etkin istihdam önlemleri yanı sıra iş piyasasının değişen ihtiyaçları karşısında yeni beceriler geliştirebilme olanakları yaratarak iş arayanların daha kolay istihdam edilmesini sağlamak, kadınlar,işsiz gençler,özürlü ve eski hükümlüler vb. dezavantajlı gruplara eşit iş olanakları yaratabilmek. Bir başka deyişle, projenizin genel hedefi, projenizin Yeni Fırsatlar Programının amaçlarına katkıda bulunacağını açıkça gösterebilmelidir. Bu durum projenizin özel amaçları içinde geçerlidir. (c) Hedef bölgenin (projenizin uygulanacağı bölge) projenize olan ihtiyaç ve sınırlamaların tanımlanması Bu alt bölümde çok açık bir şekilde problemi belirtmek ve teklifini yaptığınız projenin gerekli olduğunu ve bu yüzden finanse edilmesi ortaya koymalısınız. Projenizdeki hedef bölgeyi şu sorular çerçevesinde incelemelisiniz: Hedef bölgedeki temel işgücü piyasası sorunları nelerdir? Sorunların nedenleri nelerdir? Sorunların etkileri nelerdir? Olası çözüm önerileri nelerdir? Bu incelenmenin merkezinde, projenizde yer verdiğiniz sorun alanları bulunmalıdır. Örneğin, projeniz genç işsizlere yönelikse, bölgede genç işsizler ile ilgili önemli bilgilere yer vermelisiniz ve özel olarak genç insanların önündeki engellileri belirterek nasıl işgücü piyasasına dahil edeceğinizin analizini yapmalısınız (işgücü piyasasındaki arz ve taleple ilişkilendirerek). 10

11 Eğer projeniz yapısal bir gelişmeyi destekliyor ise (örnek olarak, eğitim enstitüleri, ağlar vs.) şimdiki yapının kapsamını, faaliyetlerini, performansı vb. ihtiyaçları ve kısıtlarıyla ilgili bir analiz yapmanız gerekmektedir. Örnek 1 : Hedef Bölgenin İhtiyaç ve Kısıtlarının Analizi Sial de yaklaşık kişi işsizdir. Yeni işsiz olarak adlandırılan kişilerin yarısından çoğu genç ve şimdiye kadar normal bir işte çalışma fırsatı bulamamış olanlardır. Pazarın küreselleşmesi sonucunda ortaya çıkan dünya genelinde üretim yapısındaki değişiklikten Sial özellikle etkilenmiştir. Son on yılda meydana gelen hızlı yapısal değişiklik geleneksel işgücü piyasasını da değiştirmiştir. Sial de sanayi ve inşaat işlerinde 10 yıl öncesine göre daha az insan çalışmaktadır. Bununla beraber, bu olumsuzluklara rağmen iyi eğitilmiş ve değişen ortamlara uyabilecek kimselere bu şehirde hizmet sektöründe bir çok fırsatlar sunulmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yerel ekonominin büyüyen sektörlerdeki talep ile işgücü piyasasına girmekte olan gençlerin temel beceri ve vasıfları arasında hatırı sayılır bir farklılık vardır. Bu araştırmalar göstermiştir ki, uzun bir dönemde mesleki eğitim kurumlarının işgücü piyasasındaki değişikliklere cevap verebilecek şekilde düzenlenmeleri gerekecektir. Bu araştırma aynı zamanda işgücü piyasasına girmekte olan genç insanlara verilen hizmet koşullarında da eksiklik bulunduğunu göstermiştir. Bu durum, bu işgücü grubu arasında uzun süreli işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Örnek 2: Hedef Bölgenin İhtiyaç ve Kısıtlarının Analizi Civar yöre, yörenin kuzeyinde bulunan karışık yerleşim yeri olup perakende ve küçük firmaların bulunduğu çeşitli toplulukları barındırır. Yöre, genelde azınlıkların çoğunlukta olduğu, kuzeyde çok sayıda Polonya kökenliler, güneyde hatırı sayılır bir Çinli nüfusu, geri kalanda ise İspanyol, diğer Asya kökenliler ile zencilerden oluşan bir etnik karışımdır. Nüfus, 200X'li yılın son 10 yılına kadar sürekli bir düşüş kaydetmiştir. Son 50 yıldır toplumu ayakta tutan önceki hakim imalat sektörünün çöküşü nüfusun kaçış nedeni olmuştur. Bölgede fakirlik oranı son derece yüksektir. Yöre şehirdeki en yüksek fakirlik oranına sahip bir yerdedir. Nüfusun üçte biri fakirlik sınırının altındadır. Yöre halkının %50'sinden fazlası başka yerlerde doğmuş olup İngilizce konuşma ve yazmada büyük güçlükleri vardır. İşsizlik oranı %10'u geçmekte, bazı anketlere göre %20'yi dahi geçmektedir. Bu ise gizli işsizlik ile bölgede çok yaygın olan kayıtsız işsizleri kapsamamaktadır. Mevcut rakamlar gelecek açısından pek bir umut vermemektedir. Mevcut nüfusun yarısı işgücü piyasasına girmiştir. Bunun büyük bir kısmının yeterli, işe yarar bilgi ve beceriden mahrum olduğu veya bunların iş tecrübeleri ile bölgesel sanayi kuruluşlarının aradıkları özellikler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmek mümkündür. Çalışan yerel yöre halkının çoğu makine operatörü, müstahdem, hizmet işçisi, satış ve genel işçilik gibi düşük ücretli işlerde çalışmaktadırlar. Nüfusun %13'ü yönetici veya teknik pozisyonlarda çalışan meslek sahiplerinden oluşurken, diğer 11

12 %12'si zanaatkâr olarak çalışmaktadır. İşgücü piyasasına girmekte olan yeni genç nüfus yüzünden yörede yeni iş imkanlarına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Yöredeki üretim işleri azalmaktadır. Geçmişte üretim yapan firmalar ülkenin başka yerlerine veya dışarıya gitmiş ve gitmektedir. Son on beş yılda fabrikaların beşte biri yöreyi terk ederken bu sürede bu sanayilerde eksilen iş sayısı %41'i bulmuştur. Her geçen gün daha az işçi çalıştıran endüstriler ise temel beceriler üzerinde dururken istihdam şekli ve düşük ücretler yüzünden yüksek bir giriş-çıkış sıkıntısı yaşamaktadırlar. Yöre, çevredeki toplulukları ve endüstriyi, çalışan yerli halkı ayakta tutabilmek için kaçınılmaz bir krizi yaşamaktadır. Mevcut durumda köklü bir değişiklik yapılmazsa genç nüfus ailelerini geçindirmek için iş bulmak amacıyla göçe zorlanacaktır. Gelecek 10 yılın potansiyel ekonomik büyüme alanının konut inşaat sektörü olacağı anlaşılmaktadır. Konut sektörü kriz içindedir. 19X0'den 19X0 e kadar meydana gelen ilk nüfus azalmasından sonra, 19X0 in sonlarında nüfus çok hızlı bir şekilde artmıştır. Son 10 yılda resmi olarak %10 a yakın bir artış göstermiştir. Bu artışın daha yüksek bir düzeyde olduğuna inanılmaktadır; çünkü, göçmen sayısı (toplumun 1/3 ü) ve potansiyel kayıt dışı işgücünü oluşturan geniş aileler, lisan güçlüğü ve kapalı toplum oluşu gibi faktörler yüzünden resmi anketlerin yapılmasını güçleştirmektedir. Bu yüzdendir konut üretimi revaçtadır ve hatta satın alınabilir bir konut daha da kıymetlidir. Son zamanlarda genç aileler sayısındaki büyük artış ve yerleşim yerlerinde yapılan değişiklik, konut üretiminin yerel ekonomideki ana gelişme sektörü olacağını göstermektedir. Son bir kaç yıldır arsalar çok değer kazanmıştır. Boş endüstri alanlarının yeniden planlanması ve federal hükümetin kıyıları açmasıyla gerekli geniş arazilerin oluşması hem Pazar oranının ve hem de konut yapımının artmasına yardımcı olacaktır. Bu şartlar altında inşaatla ilgili eğitimin yerel işgücü üzerinde önemli bir potansiyel etkisi olacaktır. Bina inşaat işlerinde sağlanacak sendikalı ve sendikasız istihdam hem konut yapımında ve hem de altyapı geliştirilmesinde yakın bir gelecekte büyüyen bir endüstri olmaya adaydır. Gençlerin inşaat işleri ve alakalı görevleri yapabilmelerine yönelik eğitimleri için tahsis edilecek dolarlar doğru harcama yapılabilmesine bağlıdır. İş eğitimi ve genel eğitim bu toplum için bir lüks değil fakat gerekliliktir. (İlgili anketler ve bilgiler için bakınız: 199X tarihli Şehir Toplumunun İhtiyaçlarının Tespiti, ilişik ek-a) (d) Hedef Grupların Listesi ve Doğrudan ve Dolaylı Faydalananların Tahmini Sayısı Bu bölümdeki teknik terimlere çok dikkat ediniz ve lütfen tanımları aşağıda verildiği şekilde kullanınız: Hedef Grup projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup veya topluluk 12

13 Doğrudan Faydalananlar projeden doğrudan doğruya fayda sağlayacak olan topluluk veya kesim Dolaylı Faydalananlar projeden uzun vadede fayda sağlayacak olan topluluk veya kesim Hedef gruplar arasında doğrudan ve dolaylı faydalananları birbirinden ayırmak her zaman mümkün olmayabilir. Kesin ayırım sadece projenin bir grubu (hedef grup), belli bir sosyo-ekonomik grubun (doğrudan faydalananlar) yararına hizmet sağlamak üzere kapasitesini arttırmak üzere desteklemesi halinde ve bu grubun durumunun geliştirilmesi toplumdaki bir başka grubun da (dolaylı faydalananlar) gelişmesine neden olduğunda mümkün olabilir. Böylece KOBİ lere destek veren kuruluşların (hedef grup) kapasitelerinin geliştirilmesini hedefleyen bir proje, KOBİ lerin (doğrudan faydalananlar) gelişimini beraberinde getirirken bu sayede yeni iş olanakları yaratarak işsizlerin (dolaylı faydalananlar) yararına da hizmet etmiş olabilir. Eğitim kuruluşlarının (hedef grup) kapasite ve olanaklarının geliştirilmesini amaçlayan bir projede, doğrudan faydalananlar daha kaliteli eğitim alarak sahip oldukları nitelikleri iyileştiren işsizler ve dolaylı faydalananlar ise daha iyi eğitilmiş iş gücünü istihdam eden kuruluşlardır. Hibe Planı Programı kapsamında belirtilmiş olan hedef gruplar içinden bir grubun seçilmiş olması önemlidir. Yeni Fırsatlar Programı bir aktif işgücü piyasası programıdır ve herhangi bir projenin programda belirtilmiş olan hedef grupların istihdam edilebilirlik sıkıntıları olan - lehine açık ve elle tutulur faydalar sağlıyor olması gereklidir. (aşağıdaki kutucuğu inceleyiniz) Yeni Fırsatlar Programının Hedef Grupları 1. İşsiz gençler,kadınlar, sakatlar, eski hükümlüler ve İŞKUR a kayıtlı uzun süreli işsizler, kırsal kesimden göç etmiş olanlar gibi toplumdaki dezavantajlı gruplar ve tüm diğer dezavantajlı kişi veya gruplar. 2. İş gücü piyasasında yer almakla birlikte işini kaybetme riski ile karşı karşıya olanlar veya kendilerine yeni beceriler kazandırmak ya da var olan becerilerini geliştirmek isteyenler Hedef gruplar ve doğrudan faydalananlar detaylı olarak tanımlanmış olmalıdır. Başvuru formu hedef grup ve doğrudan faydalananların sayı ve özellikleri ile ilgili bilgiler içermelidir cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, dezavantajı, işsizlik tipi (ilk defa iş başvurunda bulunanlar, işten çıkarılmış işçiler, vs.) Proje hedef grubunun çok geniş olmamasına ve homojen bir dağılıma sahip olmasına dikkat edilmelidir. Buna bağlı olarak, hedef kitlesi tüm işsizler olan bir projenin, iyi eğitimli genç işsizler için etkili olacak bir yaklaşım düşük eğitim düzeyine sahip genç işsizler için aynı şekilde etkili olamayacağından, bazı zayıflıklara sahip olması kaçınılmaz olacaktır. 13

14 (e) Hedef kitlelerin ve faaliyetlerin seçim nedenleri Eğer sorun(lar) dikkatle değerlendirilir ve hedef grupların seçimi iyi yapılmış ihtiyaçlar analizine dayandırılırsa, hedef grupların seçimi kolay olacaktır. Nedenler aşağıdakilerle ilişkilendirilebilir; Hedef Grupların karşılanamayan acil ihtiyaçları Hizmetlerin sunumundaki açıklar Yeni fırsatlar Seçilmiş hedef kitleye verilecek hizmetin sağlanmasında önceki deneyimler (f) Faaliyetin hedef gruplarla bağlantısı Bu alt bölümde, öngörülen faaliyetler ile hedef grupların ihtiyaç ve özelliklerinin ilişkisini göstermeniz gerekmektedir. Daha önce gerçekleştirmiş olduğunuz proje, araştırma ve çalışmalardaki deneyimlerinizi betimleyebilirsiniz. En iyi uygulama projenin hedef gruplarla yapılmış olan görüşme, mülakat, odak grup çalışması gibi bazı çalışma sonuçlarına dayandırılmasıdır. Bu nedenle, bu bölümde hedef grupla nasıl bağlantılar sağladığınızı, hedef gruptaki kişilerin başvuru formunun hazırlanmasındaki katkılarını ve projenin uygulanması için verecekleri desteği anlatınız. Hedef grubun temsilcilerinden alacağınız destek mektupları bu açıdan yararlı olabilir. (bkz. Ek 2) İlgili ekleri başvuru formuna ekleyiniz. Projenin hazırlanma aşamasında eğer özel bir ihtiyaç analizi araştırması yaptıysanız veya proje yöntemlerini test etme olanağınız oldu ise, araştırmalarınızın sonuçlarını gösteren bir raporu başvuru formuna eklemeyi unutmayın. (g) Eğer projeniz bir sorunu çözmek için yenilikçi bir yaklaşım getirmek, model olabilecek bir uygulama başlatmak, kadın erkek eşitliğine katkıda bulunmak, dezavantajlı gruplara eşit şanslar sunmak gibi bir değer taşıyorsa bunu lütfen açıklayın. Bu alt bölüm projenizin yukarıda bahsedilen tarzda ekstra özelliklerini anlatmalıdır. Bunlar özellikler aşağıdakiler gibi olabilir: Yeni ve etkili bir yaklaşımla bir sorunun çözümüne katkıda bulunmak; Farklı bölgelerde kullanılmak üzere bir model oluşturabilecek uygulamalar; Kadın erkek eşitliğini destekleyici, yaygınlaştırıcı uygulamalar; Dezavantajlı grupların (örneğin, engelliler) toplumun diğer kesimleriyle eşit fırsatlara sahip olmasına katkıda bulunacak uygulamalar. Yaratıcılık ve başarılı uygulama her projenin kendine has özelliğidir. Bu özellikler, hedef kitlenin özelliklerine göre tasarlanmış, onların iş arama/bulma ihtiyaçlarını karşılamak için bölgede iş yaratılması sürecine bölge halkının dahil edilmesi ve ağ oluşturmaya yönelik yeni yöntemlerin kullanılmasını olabilir. Kullanılacak uygulamaların tamamen yeni olması gerekmez; diğer bölgelerde/ülkelerde hataya geçirilen başarılı uygulamaların alarak kendi bölgenize uyarlayabilirsiniz. Göz önünde bulundurulması gereken nokta yaratıcılık ve yenilikçiğin ancak hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap verdiği, onlar tarafından benimsendiği taktirde faydalı 14

15 olacağıdır. Yani elektronik eğitim (veya internet üzerinden eğitim) bazı bölgeler için başarılı bir yeni yaklaşım/uygulama olabilir, ama bazı bölgelerde uygulanması, kabul görmesi imkansız bir uygulamadır. Genellikle yeni uygulamalar bire bir kopyalanmamalı, uygulamanın yapılacağı bölgeye göre adapte edilmelidir. Örnek 1: Bir projede olabilecek yenilikçi yaklaşımlara ilişkin bir örnek LIP projesi, eski uyuşturucu bağımlılarının çalışma hayatına entegrasyonu için yeni yaklaşım geliştirmeyi planlamaktadır. Projenin 4 temel unsuru bulunmaktadır: Bu durumdaki kişilere iş vermeyi düşünen işverenlere destek Bu durumdaki kişilerin iş aramalarına destek Bu durumdaki kişilerin tedavisini yapan projelere ve kurumlara destek Yerel iş ve işçi bulma hizmeti veren kurumlara, aracılık yapanlara destek. Bu projenin ana amacı eski uyuşturucu madde kullanıcılarının iş hayatına katılımlarını sağlayacak, bu konuda sorun yaratan hususların belirlenip ortadan kalkmasına katkıda bulunacak ve hatta bu kişilerin iş hayatına katılmalarını destekleyici devlet politikası geliştirilmesine yardımcı olacak bir pilot uygulama yaratmaktır. Örnek 2: Bir projede olabilecek yenilikçi yaklaşımlara ilişkin bir örnek Bu proje, öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden daha fazla yararlanmaları ve e-öğrenme sürecini daha iyi kavramaları için eğitilecekleri yenilikçi bir projedir. Projenin iki ana hedefi vardır: (1) dil öğreniminde internet tabanlı işbirliği faaliyetleri modeli yaratacak olan SIMULAB (Web'de Çevrim İçi Simulasyonlar) genel çerçevesinin öğretmenlere tanıtılması; ve (2) Avrupa'da çevrim içi faaliyetlere ilgi duyan dil öğretmenleri arasında bir ağ oluşturulması. Web tabanlı platformlar konusunda bilgi sahibi olmayan öğretmenlere yönelik olarak, Belçika, Danimarka, Norveç, İspanya ve İsveç'te aynı anda 7'şer günlük çalıştaylar düzenlenecektir. Bu çalıştaylara katılacak öğretmenlere şu konularda destek sağlanacaktır: "TELSI" internet platformunun kullanımı web tabanlı işbirliği faaliyetleri özellikle de SIMULAB'ın kullanımı Diğer yerlerde yaşayan meslektaşlarıyla gerçek zamanlı iletişim olanakları Web tabanlı bir dizi konferans sisteminin sağladığı çokdilli iletişim olanakları Çalıştayların tamamlanmasından sonra, öğretmenlerden WILL Çevrim içi Seminerine katılmaları istenecektir. TELSI platformunu kullanacak olan öğretmenler, dil öğrenimini geliştirmek için web tabanlı işbirliği faaliyetlerinden ne şekilde yararlanabileceklerini deneyerek göreceklerdir. AB nin "işgücü piyasalarında en iyi uygulamaların desteklenmesine" yönelik birikimleri içeren, kaynak olarak kullanılabilecek bilgiler aşağıdaki internet adresinde bulunmaktadır: Bölüm 1.6 yı yazarken yapılan başlıca hatalar 15

16 Bölüm 1.6 yı yazarken yapılan başlıca hatalar Projenin yürütüleceği bölgenin ve hedef kitlenin yeterince analiz edilmemesi ve kullanılan verilerin gerçekçi olmaması, yetersiz ya da abartılı bulunması; Projenin hedef kitlenin önemli sorunlarına, ihtiyaçlarına hitap etmemesi, proje hazırlanırken bu ihtiyaçların/sorunların göz önünde bulundurulmaması; Hedef kitlenin yeterince ayrıntılı tanımlanmaması veya çok geniş tutulması Hedef kitlenin hibe planı tarafından öngörülen "hedef kitle kriterlerine" uymaması (Yeni Fırsatlar Hibe Programının çocukları, lise öğrencilerini, üniversite öğrencilerini, emeklileri ve benzeri kitleleri hedef kitle olarak kabul etmediği hatırlanmalıdır). Seçilen hedef kitlenin ve diğer faydalananların proje ile ilgileneceklerine, proje konusundaki beklentilerine dair bir kanıtın bulunmaması. 1.7 Faaliyetlerin Detaylı Açıklaması Faaliyet, projenin amaçlarına ulaşmak için neler yapacağını (hangi eylemlerin gerçekleştirileceğini) anlatır. Sadece somut sonuçları olan faaliyetlerin anlatılması gerekir. Bu bölüm 9 sayfayı geçmemelidir. Bu 9 sayfa içinde bölüm 2.0 da belirtilen sonuçlara ulaşmak için yapılacak her faaliyetin başlığı, detaylı tanımı, her ortağın/iştirakçinin/alt yüklenicinin faaliyete katkısı anlatılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken noktalar; faaliyetlerin detaylı tanımı ile bölüm 1.9 un (süre ve faaliyet tanımı) birbirine karıştırılmaması ve ortaklar için belirtilen sorumlulukların Bölüm IV deki "Ortakların Tanımı" ile çelişkili olmamasıdır. Unutmayın ki bir faaliyeti eğer bu bölümde göstermezseniz veya bu bölümden çıkarırsanız, projenin uygulanması sırasında onu tekrar projeye eklemek için onay alma şansınız neredeyse hiç yoktur. Bu nedenle projeyi hazırlarken çok dikkatli bir şekilde amaçlarınıza ulaşmak için hangi faaliyetleri yapmanız gerektiğini düşünün ve bunların hepsini baştan projeye dahil edin! 16

17 İyi Açıklanmış Faaliyet Örneği Faaliyet 1. Eğitime katılacak kişilerin seçilmesi Bu faaliyetin amacı, projemizin sağlayacağı olanaklara ihtiyacı olan genç bay ve bayanlara ulaşarak, aralarından projenin gerektirdiği şartlara (7 ay boyunca, haftada 5 gün Pazartesiden Cumaya sabah 9 akşam 6 arası katılım şartı) uyarak projeye katılacak olanların seçilmesidir. Projeye katılacakların seçimi sırasında kesinlikle katılımcının cinsiyeti ve etnik kökeni göz önünde bulundurulmayacaktır. Proje ile ilgili bilgiler hedef kitleye aşağıda belirtilen yollarla ulaştırılacaktır: kamunun yapacağı duyurular, basın duyuruları (3 yerel gazete ve bir yerel televizyon kanalı proje çerçevesinde verilecek eğitimlerle ilgili bilgiyi yayınlamak istediklerini belirttiler) ve hedef kitlenin yaşadığı fakir bölgelere asılacak afişler. Hedef kitle ile doğrudan temas kurulması konusunda bölgenin ileri gelenlerinden ve kurumlarının (muhtar, yerel istihdam ofisleri vs.) destek alınacaktır. Tanıtım kampanyası 30 gün sürecektir. Başvuranlar arasından 60 kişi eldeki bilgilere ve başvuranın mesleki rehberlik uzmanlarıyla yapacağı mülakata göre seçilecektir. Seçim işlemi sırasında aşağıda belirtilen kriterler esas alınacaktır: Katılımcılar yaşları arasında olmalıdır; Liseden okulu terk etmiş olmalıdırlar; Kendileri veya aileleri çok düşük gelir seviyesinde olmalıdır; İnşaat işlerini öğrenmeye istekli olduklarını belirtmiş olmaları gerekmektedir. Katılımcıların seçilmesi işlemi, projenin başladığı ilk ay içinde yapılacaktır. Tanıtım kampanyasından Girişimciliğin Geliştirilmesi Vakfı sorumlu olacak, katılımcıların seçilmesi süreci ise VEDA Halk Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu işlemler için uzmanların harcayacağı zaman 20 adam/iş günüdür. Beklenen çıktı ve sonuçlar: Gerekli kapasiteye sahip 60 katılımcının şeffaf bir süreç sonunda seçilmesi; halkın projeye olan ilgisinin ve AB nin projeye olan katkısı hakkında bilgisinin artması. 17

18 İyi Açıklanmış Faaliyet Örneği Faaliyet 2. İnşaat ustalığının gerektirdiği becerilerin kazandırılması ilgili eğitim verilmesi Çeşitli ustalık alanlarında, konusunda usta olan eğitmenler tarafından eğitim verilecektir (eğitim verilecek ustalık konuları: elektrik tesisatı, su tesisatı, tuğla örme, yer döşemesi ve boru döşeme). Öğrenciler aldıkları bilgileri inşaatlarda bire bir uygulayarak deneyim kazanacak, genel olarak şantiyelerin nasıl işlediğine dair fikir sahibi olacak ve şantiyede hakim olan iş ortamını/insan ilişkilerini görecektir. Her öğrenciye şantiyelerde iş yapması ve derslere katılması karşılığı olarak küçük bir cep harçlığı ödenecektir. Ödenecek miktarın hesaplanmasında, öğrencilerin ders göreceği 10 aylık süre esas alınacaktır. Kalan süre katılımcıların işe yerleştirilmesine yardımcı olacak faaliyetlere ayrılacaktır. Her öğrenci inşaat işlerinde gerekli güvenlik ekipmanı, kıyafet ve diğer ekipmanla donatılacak (örneğin; çelik burunlu inşaat ayakkabıları, inşaat eldiveni, çekiç vs.). Ayrıca, sınıflarda kullanılmak üzere, eğitimcilerin gerekli gördüğü ekipman da temin edilecektir. Beklenen çıktı ve sonuçlar: Katılımcılar bir veya daha fazla inşaat ustalığı konusunda eğitilecek ve katılımcıların en az %80 i kurs bitiminden sonra 6 ay içinde inşaat sektöründe iş bulacaktır. 18

19 İyi Açıklanmış Faaliyet Örneği Faaliyet 3. Projeyi yürütecek ekibin eğitimi CHT Projesini yürütmek için seçilen ekibin tam bir uyum içinde ekip çalışması yürütmesi gerekmektedir. Ekibin çoğu katılımcılarla birden fazla konu üzerinde çalışacak, bu nedenle sınıflarda ders anlatmanın yanı sıra katılımcılara danışmanlık yapacak, onların liderlik becerilerini geliştirme gibi konularda da yardımcı olacaktır. Bütün proje ekibinden dersler dışındaki kendilerine ait zamanı kullanarak ders programını, derslerde kullanılacak materyali hazırlamaları beklenmektedir. Ekip uyumunun sağlanabilmesi için tüm CHT personeli, inşaat işçiliği, katılımcı kitlesi, projenin amaçları, hedefleri gibi konuların işleneceği, çalıştaylar ve tartışmaların yapılacağı 5 günlük programa katılacaktır. Bu program CHT nin ofisinde gerçekleştirilecek ve aşağıdaki faaliyetleri kapsayacaktır: Pazartesi Sabahı: Takım Kurma Çalıştayı (dışarıdan danışmanın katılımıyla) ekip üyelerinin birbirlerinin tecrübeleri hakkına daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak rol oynama, tartışma ve benzer çalışmalar. Pazartesi Öğleden Sonra: CHT nin misyonu ve hedefleri hakkında proje yöneticilerinin yapacağı sunumlar ve tartışma. Salı Sabahı: İnşaata Giriş I; Projeye katılacakların vaktinin büyük bir kısmını geçireceği İnşaat Sahasının proje ekibine tanıtmak amacıyla yapılacak bilgilendirme gezisi. Salı Öğleden: İnşaata Giriş II; Uzmanlar tarafından verilecek olan, proje ekibinin iş terminolojisini ve işin yürütülüşünü anlamasına yardımcı olacak dersler. Çarşamba Sabahı: İngilizce'ye Giriş I; Ana dili İngilizce olmayanlara İngilizce öğretmenin temelleri konusunda İngilizce Dil Okulu personelinin yapacağı sunum. Çarşamba Öğleden Sonra: İngilizce'ye Giriş II; İngilizce bilmeyenlere ders veriyormuş gibi ders verme üzerine pratik yapma. Perşembe Sabahı: Bilgisayar Laboratuarının eğitimlerde faydalı bir şekilde kullanılması üzerine laboratuar sorumlusu tarafında verilecek sunum. Perşembe Öğleden Sonra: Bilgisayar Laboratuarı II; bilgisayar yardımıyla eğitim ve yazılım paketlerinin bazı sıkıntıları olan katılımcılara nasıl yardımı olabileceğine dair tartışma. Cuma Sabahı: Danışmanlık I; yöre halkının durumu ve CHT projesinin kaynaklarının katılımcılara sağlık, çocuk bakımı, yaşam standartları, aile, yasal konularla ile ilgili nasıl yardımcı olabileceği üzerine tartışma. Cuma Öğleden Sonra: Danışmanlık II; Öğrenme zorluğu, uyuşturucu madde, alkol, tiner bağımlılığı, aile içi şiddet, psikolojik sorunlar gibi sorunları olan kişilerin belirlenmesi ve bu kişilere ne şekilde yardım edilebileceği üzerine çalıştay. Beklenen çıktı ve sonuçlar: Projenin uygulanmasından sorumlu olacak, daha önceden bu işi yapmamış 20 kişiye, projeyi başarılı bir şekilde uygulayabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması. 19

20 Yapacağınız faaliyet açıklamaları, projeleri değerlendiren ve daha sonara denetleyecek olan kişilere ne yapmak istediğinizi açıkça anlatacak ayrıntıları içermelidir. Bundan başka, değerlendiricilerin ve denetçilerin her faaliyet için belirlediğiniz maliyetleri değerlendirebilmesine olanak sağlamalıdır. Her faaliyet ayrıntılarıyla açıklanmalı ve her bir faaliyet tanımlanırken aşağıdaki sorulara cevap verilmelidir: Ne? Nasıl? Kaç Adet? Nerede? Kim? Ne Kadar Sürede? Ne Zaman? 1.8 Yöntem Bu bölümde, tanımladığınız sorun alanına yönelik çalışmanızı gerçekleştirmek için kullanacağınız yaklaşımın etkili ve verimli olduğu, projenin iyi yönetildiği konusunda değerlendiricileri ikna etmemiz gerekmektedir. Bu bölüm en fazla dört sayfa olabilir ve aşağıda anlatılan noktaları ayrıntılarıyla açıklamalıdır: (a) Uygulama Yöntemleri Bu alt bölümde projenin (ve kullanılacak yöntemlerin) uygulanabilir olduğunu ve bu sayede hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı etkiler yaratacağını anlatmalısınız. Anlatımınız açık olmalı ve tercih ettiğiniz yöntemlerin sizi hedeflerinize nasıl ulaştıracağını, projenizin sorunlarına/ihtiyaçlarına nasıl yanıt vereceğini açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Kullanacağınız yöntemlerle elde etmeyi planladığınız (diğer bölümlerde tanımladığınız) hedefler arasında çok açık bir bağlantı olmalıdır. Projede ortaklarla ve diğer katılımcılarla geliştireceğiniz işbirliğine yer vermeyi unutmayın. İşbirliğini en iyi şekilde yöntemlerinizi açıklarken gösterebilirsiniz. Projenizde kullanacağınız yöntemlerin projenin ilgilendiği konulara diğer grupların katkıda bulunmasını ne şekilde sağlayacağını açıklayın. (b) Önerilen yöntemlerin seçilme nedenleri Bu bölümde kullanacağınız yöntemleri seçmenizin gerekçelerini anlatmalısınız. Yeni ya da daha önce kullanılmamış yöntemlerden bahsediyorsanız, bu bölüm daha da önemli olacaktır. Anlatımınız açık olmalı ve tercih ettiğiniz yöntemlerin sizi hedeflerinize nasıl ulaştıracağını, projenizin betimlediği sorunları nasıl çözeceğini, projenizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Bu bölümde şunları gerekçeleriyle göstermelisiniz: Önerilen yöntemin çevreyle (toplumla) olan bağlantısı Uygulama yöntemi ile hedef kitlenin özellikleri arasındaki bağlantı (seçilen yöntem hedef kitle için neden uygundur, hedef kitle bu yöntemi neden benimseyecektir?). Planlanan faaliyetlerin hedeflediğiniz sonuçlara sizi nasıl ulaştıracağı. 20

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI

2. Baskı, 1997 T.C. Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şehir Sağlığı Profilleri Şehrinizdeki Sağlık Göstergelerinin Rapor Edilmesi Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Baskı, 1997 Çeviri Editörleri Dr.E.Didem EVCİ Kim.Yük.Müh.Atila

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ -

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ - Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi LEONARDO DA VINCI İnovasyon Transferi 2011-1-TR1-LEO05-27961 Contents UN and EU Situation in Italy Glossary Literature

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı