2012 YILI SARIYER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI SARIYER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 2012 YILI SARIYER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Sariyer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır. 1

3 2 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

4 SUNUŞ Sayın Başkanlık Divanı Değerli Meclis Üyeleri Sarıyer e hizmet sevdası yolunda verdiğimiz mücadelenin 4. yılını geride bıraktık. Bugün sizlere dördüncü kez faaliyet raporu sunuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Görevde olduğumuz 4 yıl boyunca sadece bugüne kadar çeşitli nedenlerle yapılmayan veya yapılamayan birçok hizmeti hayata geçirmekle kalmadık, kurduğumuz sistemle belediyeyi çağın gerekliliklerine cevap verebilen, altyapısı sağlam, güçlü ve aktif bir kurum haline getirdik. Faaliyetlerimizin içerikleri ve kalitesi ile de çağdaş belediyecilik konusunda öncü ve lider bir belediye olmayı başardık. Faaliyet dönemimiz boyunca bizim yanımızda yer alan ve bize desteklerini esirgemeyen tüm belediye personelimize ve siz değerli Meclis Üyeleri ne tek tek teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bugün büyük bir mutlulukla söyleyebiliyorum ki; yerel yönetim anlayışımız ve sorunlara farklı yaklaşabilme yeteneğimizle Sarıyerimize 4 yılda çağ atlattık. Yerel yönetim anlayışımızdaki insanı yaşama, sürece katma ve yaşamın her alanına dokunma prensibi ile Sarıyer de dokunmadığımız alan kalmadı. Sarıyer Belediye Başkanı olarak bugün, seçim sürecinde verdiğim sözleri tek tek gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyorum. SÖZÜMÜZÜ TUTUYOR, SARIYER İ BERABER YÖNETİYORUZ Seçim döneminde verdiğimiz temel bir söz vardı Sarıyer i beraber yöneteceğiz. 4 yıllık yönetimimizde sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız, mahalle örgütlerimiz, üniversitelerimiz ve kent konseyimizle aktif işbirliği içerisine girerek ilçemizin sorunlarının tespiti ve çözümlerinin geliştirilmesi için ortak bir akıl yarattık, ilçemizi ilgilendiren önemli kararları bu doğrultuda beraber aldık. Ayrıca düzenlediğimiz halk günleri, mahalle ve site toplantıları ile de halkımızla buluşuyor onların da sürecin bir parçası olmasına önem veriyoruz. Katılımcı ve yerel yönetimi yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz 7 adet semt ve 3 adet yaşam evlerimizden 2012 yılında 100 binin üzerinde vatandaşımız yararlandı. ÇÖZÜM ÜRETEN, DEĞER YARATAN PLANLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI NI BENİMSEDİK Yönetimimizin temel önceliği insan. Faaliyetlerimizin odak noktasına insanımızı koyarak sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan projelere öncelik verdik. Temel hedefimiz yaşam refahını ve kalitesini artırmak. Göreve geldiğimiz gün biliyorduk ki alt yapı sorunları çözülmemiş ve mali disiplini sağlanmamış bir belediyenin ilerleme imkânı yoktu. Bu nedenle biz günü kurtaran, popülist bir belediyecilik anlayışını benimsemek yerine, uzun vadeli, çözüm odaklı politikalar geliştirebilen, planlı programlı bir belediyecilik anlayışını esas aldık. İşte bu anlayış ile bugüne kadar yapılmak istenip de yapılamamış ancak Sarıyerli nin hep ihtiyacını duyduğu projelerin hepsini büyük bir cesaretle 5 yıllık planlarımıza dahil ettik. Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) bu anlayış ile ortaya çıktı. SKEP, Türkiye için de bir model oluşturabilecek, yerelden, demokratik ve şeffaf belediyecilik anlayışını esas alan bir eylem planı olarak bizim de çalışmalarımıza yön veren temel kaynağımızı oluşturdu. Bu anlayış doğrultusunda planlı kent mekânları oluşturulmuş, altyapı sorunları çözülmüş, sosyal politikalarda öncü bir Sarıyer yaratmak ana hedefimiz oldu. Maksimum hizmet, maksimum yatırım ve maksimum tasarruf anlayışı ile Sarıyerimizi bir dünya kentine dönüştürebilmek belediyemizin temel prensibidir. Çünkü biz çağdaş kent ve kentli yaşamını savunuyoruz. Yapılanma bilincimiz, yaşamın her alanına dokunma isteğimiz, sürdürülebilir hizmet ve yatırım yaratma projelerimiz ile oluşturduğumuz Planlı Belediyecilik Anlayışı bizim bu konudaki samimiyetimizin en temel göstergesidir. Bütçe politikalarında uyguladığımız tasarruf politikaları ve kaynak kullanımındaki etkinlik ve verimlilik ile belediyemizi daha güçlü bir pozisyona getirdik. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ BELEDİYE Sarıyer Belediyesi nin kentsel dönüşüme bakışı; uzlaşmacı, paylaşımcı yerinde dönüşümdür. Halkın tam katılımı ile bütüncül, özgün ve yerel, kamu yararını gözeten yerinde dönüşüm projeleri uygulamak, gecekondu sorununun çözümüne bakış açımızı tanımlamaktadır. Kentsel dönüşümde halkçı yaklaşım; dönüşüme konut hakkı açısından değil barınma hakkı açısından bakıldığında mümkün olabilir. Sadece dönüşüm alanlarını göz önünde bulundurarak mevcut kent dokusundan bağımsız hareket edilmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dönüşüme parsel bazında değil de mahalle ölçeğinde bakılması gerekmektedir. Biz bu nedenle Sarıyer Belediyesi olarak mülkiyet farklılıklarını göz önünde bulundurarak her mahallemize uygun çözüm senaryoları üretiyoruz. Sarıyer Belediyesi olarak dönüşüm planlarını sadece depreme dayanıksız mevcut konut stokunun yenilenmesi olarak değil, Sarıyer in kimliği ve gelişimini de göz önünde bulundurarak yeşil alanları, sosyal, kültürel alanları, otopark alanlarını, ticaret ve hizmet alanlarını, eğitim alanlarını, sağlık alanlarını göz önünde tutarak dönüşüm alanı ilan edilmemiş kent parçaları ile de bütünlük sağlayacak şekilde planladık. Özetle dönüşüm planlarını sadece fiziki mekânın iyileştirilmesi olarak algılamıyor, sorun çözen imar planlarını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Dönüşüm uygulamalarında kalıcı bir çözüme ulaşmak ancak sosyal koşulları dikkate alıp, onları iyileştirmek ve geliştirmekle mümkün olabilmektedir. Yerinde dönüşüm projelerimizin başlangıç noktası, fiziksel ve sosyal yapının bir bütün olarak ele alınmasıdır. Sarıyer halkının hemşerilik ve eğitim durumu, yaşadıkları yerden hoşnutluğu, sosyo-ekonomik durumu, kültürel özellikleri, gelenek ve görenekleri, bilinçlilik düzeyi, içinde yaşadığı bölgede oluşan yeni feodal yapılanmalar/ ilişkiler gibi değişkenleri mutlaka dikkate alarak çözüm üretiyoruz. Dönüşümün içeriğinde sağlık, eğitim, konut, kişisel sosyal hizmetlerin sağlanması, kentsel politikalar, çevre koruma ve ekoloji gibi konu başlıklarının da bulunması şarttır. Tüm bu bileşenleri değerlendirerek kalıcı çözümler üretmek için de sosyal programlara ihtiyaç oluğunun bilincindeyiz. Yaptığımız tüm çalışmalarımızı bu öncelikleri göz önünde bulundurarak halkımızla birlikte yapıyor, onların istekleri doğrultusunda projeler üretiyoruz. Çünkü biz dönüşümün yerinde ve yerel halkla birlikte yapılırsa mümkün olduğuna inanıyoruz. Konuyla ilgili uyguladığımız plan, tadilat ve imar çalışmalarımızla ilgili kapsamlı listeleri faaliyet raporumuzda incelemek mümkündür. 3

5 Sarıyer de ilk kez 2010 yılında kurulan Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, mülkiyet sorununun çözümü için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla birlikte barınma hakkını dikkate alan kentleşme politikası oluşturmaya devam etmektedir. DÜNYANIN İLK YEŞİL KAMU HİZMET BİNASI SARIYER BELEDİYESİ NDEN Sarıyer Belediyesi olarak Sarıyer in geleceğini planlıyor, yatırımlar yapıyoruz. Türkiye ye örnek, öncü bir belediye olduğumuz iddiasının arkasındayız. Birçok alanda imza attığımız ilk ler bunun bir göstergesidir. Dünyanın ilk sertifikalı Yeşil Kamu Hizmet Binası na da yine Sarıyer Belediyesi olarak imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya çapında bir otorite olan BREEAM kuruluşunun sertifika kriterlerine göre inşaa edilen ve temelini 7 ocak 2012 tarihinde attığımız Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, engelsiz, çevreci ilk yeşil kamu hizmet binası olma özelliği ile sadece Türkiye de değil, dünyada bir ilktir. Tüm hizmetleri tek noktada sağlayarak yaratacağı kolaylık ile Sarıyerlilerin uzun süredir var olan ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, ihtiyacı olan elektriğin bir kısmını kendi rüzgâr türbinleri ile üreten, yağmur suyunu ve gri suyu toplayarak bünyesinde yeniden kullanabilen, hizmet alanlarının büyük bir bölümü doğal ışık ile aydınlatılabilen çevreci özellikleri ile de dünyada yerel yönetim hizmet binası olarak bir ilki gerçekleştirecektir. Ayrıca, üzerinde kurulacak Demo Park İstanbul Boğazı oluşum süreci ve günümüz yapısını anlatacak olup üniversiteler tarafından eğitim amaçlı kullanılabilecektir. SARIYERLİ NİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ HİZMET: SARIYER BELEDİYESİ NİKAH SALONU VE KÜLTÜR MERKEZİ Sarıyerli nin özlemi bizim de özlemimiz Seçim döneminde sadece yeni bir Belediye Hizmet Binası yapmakla kalmayacak, yıllardır mütevazı bir salonda hizmet vermeye çalışan Nikâh Salonu yerine de Sarıyerliye yakışan modern bir nikâh salonu yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Nikâh Salonu ve Kültür Merkezi yapılacak alanda altyapı çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık m² üzerinde yer alan, 2 adet nikâh salonu, sergi alanları bulunan merkezimiz 2013 yılında kapılarını Sarıyerlilerin hizmetine açacak. DÜNYA STANDARTLARINDA BİR SARIYER YARATMA ÇALIŞMALARINDA 8 DEV PROJE DAHA! Dünya standartlarında bir Sarıyer demek, dünya standartlarında projelere imza atmak demektir yılında çalışmalarını bitirdiğimiz 8 adet prestij cadde ve engelsiz erişim projelerimiz ile Sarıyer dünya standartlarında kent olmaya bir adım daha yaklaşıyor. Katılımcı Belediye prensibimiz gereği yapılan tüm projelerimiz halkımızın ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın katılımı ve onayı ile gerçekleşmektedir. 1- Nispetiye Engelsiz Erişim ve Prestij Caddesi Projesi: Bogaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinden Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Tesisleri ne kadar olan caddede yapılacak çalışmamız sayesinde araç trafiğini düzene sokarken bir yandan da yayaların rahat ve engelsiz erişimi için alan kazandırıyoruz. 2- Tuncay Artun- Emirgan Çınaraltı Engelsiz Erişim ve Prestij Caddesi Projesi: Emirgan Çınaraltı ndan başlayarak Reşitpaşa Tuncay Artun Caddesi nde yer alan Körler Okulu na kadar devam eden proje ile Emirgan Çınaraltı nın tarihi dokusuna uygun olarak araç yolu ve kaldırımları yeniledik. Gerçekleştirdiğimiz çalışma tamamlandığında engelli vatandaşlarımız Tuncay Artun Caddesi nden, herhangi bir engelle karşılaşmadan Emirgan Çınaraltı na inebilecek, ayrıca cadde üzerinde sosyal ve kültürel mekânlar oluşturulacaktır. 3- Kılıçpınar Yolu: Sarıyer in trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için Kılıçpınar Yolu ile Sarıyer i köylere bağlayacak olan Büyükdere Maltız Deresi yolunun altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak; vatandaşlarımızın köyler bölgesine ulaşımını daha kolay ve güvenli hale getirdik 4- İstinye Çayır Caddesi Yayalaştırma Projesi: Prestij Caddesi projeleri kapsamında çalışmalarımızı tamamladığımız İstinye Çayır Caddesi Yayalaştırma Projesi ni mahalle sakinlerimizden gelen talepler doğrultusunda revize ederek uygulayacağız. 5- Pınar Mahallesi Projesi: Prestij Caddesi Projesi kapsamında tüm caddenin bakımı ve yenileştirme çalışmaları yapılmış, ayrıca hem trafiği rahatlatacak hem de engelli vatandaşlarımızın kolay ulaşım öncelikleri göz önünde bulundurularak uygun şekilde düzenlenmiştir. 6- Kestane Suyu Projesi: Sarıyer in tarihi ve mistik dokusunu yansıtan önemli yerlerinden biri olan Kestane Suyu nu eski görkemine kavuşturduk. Belediyemiz öncülüğünde, Mimar Sinan Üniversitesi nin ve Kazım Karabekir Mahalle Dernekleri nin katkıları ile hayata geçirilen proje; belediye, vatandaş ve akademi işbirliği adına güzel bir örnek teşkil etmektedir. 7- Büyükdere Canfes Sokak ve Çevre Düzenlemesi: Büyükdere Canfes Sokak ta gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışması ile Çayırbaşı Caddesi nden kazıklı yola ulaşımı kolaylastırdık. 700 m² traverten kapladığımız sokakta daha önce yaşanan çökmelerin önüne geçmekle kalmadık, gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu kanalı çalışmasıyla da sel ve su baskını problemini ortadan kaldırdık. 8- Uskumruköy- Zekeriyaköy İmar Yolları Açılması Projesi: Uskumruköy Zekeriyaköy de 2013 yılında açılmak üzere toplam 25 km lik imar yolu projesini hazırladık. ALTYAPI ÇALIŞMALARINA SON HIZ DEVAM: 5 YENİ REKOR! Çağdaş bir kent yaratmanın temel prensiplerinden biri altyapı sorunları çözülmüş bir kent yaratmaktır yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi altyapı yatırımlarına büyük önem verdik ve şimdiye kadar görülmemiş bir çalışmaya imza attık. Yapılan çalışmalardan teker teker bahsetmek istemiyorum. Faaliyet raporumuz içerisinde bu bilgiler mevcut. Uyguladığımız asfalt çalışmaları, korkuluk çalışmaları, bordür, baca-ızgara, beton zemin kaplama, bakım-onarım, boya-badana vs. çalışmalarımız bizim dönemimizde Sarıyerliler in görmeye alıştığı hizmetler haline geldi. Ancak, - %116 artış ile 10,354 mtül e çıkan merdiven çalışmaları - %32 oranında artışla 11,056 mtül e çıkan kanal çalışmaları - 2,448 mtül yol bariyeri çalışmaları - 6,827 m2 istinat duvarı yapımı - %33 artışla toplam m2 kilit taşı ve tretuvar çalışması gerçekleştirerek altyapı alanında 5 yeni rekor kırdığımızı belirtmeden geçemeyeceğim. Ayrıca bitirmiş olduğumuz yol genişletme ve imarlı yol açma çalışmalarımız ile Sarıyerimizin trafik sorununa çözüm yaratmaya çalışıyoruz. AFET KOORDİNASYON MERKEZİMİZ İLE SARIYERLİYİ YOLDA BIRAKMADIK Coğrafi dokusu sebebiyle yoğun kar yağışı, buzlanma, yağmur ve sel felaketlerinin ağır şartlarda yaşandığı Sarıyer de 24 saat hizmet sunan kriz ekipleri oluşturarak çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük, karla mücadele çalışmalarımız diğer ilçelere örnek oldu. NUMARATAJ ÇALIŞMASI İLE VERİ TABANI EKSİĞİNİ TAMAMLIYORUZ Tamamını kendi personelimizden oluşturduğumuz bir ekiple ilçemiz sınırlarında bulunan tüm caddelerimizi, sokaklarımızı ve binalarımızı en son halleriyle güncelliyor, aynı zamanda halkımızın demografik envanterini çıkartıyoruz. Pınar, PTT Evleri, Çayırbaşı, Büyükdere, Kazım Karabekir Paşa, Kocataş, Derbent, Maden Mahallelerimizde çalışmalarını tamamladığımız numaratajla halkımızın veri tabanı eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetine de son verdik. HALKIMIZIN KÜLTÜREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARINI UNUTMADIK Sosyal Belediyecilik anlayışımızın gereği olarak kent yaşamının sadece altyapı ve yatırımlarla sınırlı tutulamayacağı bilinciyle 2012 yılında da halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak faaliyetlerimize devam ettik. Tüm gerçekleştirdiğimiz aktivitelerimizde Çoğulculuk İlkesini göz önünde tuttuk ve her kesime hitap edebilecek geniş bir yelpazeden oluşan etkinlikler dizisi sunduk. Konserler, festivaller, şiir/kitap okuma günleri, sohbetler, seminerler vs. düzenledik. 20 tiyatro oyunumuzu 25,800 izleyici izlerken 20 mahallede 22 gösterimle halkımızı sinema ile de buluşturduk. Düzenlediğimiz kurslarımıza 2 binin üzerinde öğrenci katılımı sağlandı. Sarıyer Belediyesi klasiği haline gelen Ramazan Ayı Etkinlikleri ni 2012 yılında da büyük bir coşku ile kutladık. Ay boyunca kurduğumuz çadır ve dağıtım noktaları dışında her akşam farklı mahallelerimize kurduğumuz iftar sofralarımızla misafir olarak toplam 89,500 kişiye iftar yemeği verdik. Muharrem Ayı Aşure Günü nde de adet aşure dağıtımı yaptık. 1 Eylül Dünya Barış Günü ile her dinden tüm dünyaya barış mesajları gönderirken Cumhuriyet Bayramı nı da rekor katılımla kutladık. 4

6 SUNUŞ SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA DA SARIYER DE İLK LERİ BAŞARIYORUZ Bir Sarıyerli olarak Sarıyer de ilkleri gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Sarıyer Belediyesi geçmiş yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da birçok ilk e imza attı. Sarıyer de bir ilki gerçekleştirerek 1. Edebiyat Günleri ve Kitap fuarını açtık. Yoğun ilgiyle karşılanan kitap fuarı bizim bir ilki daha gerçekleştirmemize vesile oldu: Sarıyer Belediyesi Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanemizi 2012 sonu itibariyle içinde çocuk kitaplarının da yer aldığı 5423 kitap ile hizmete açtık. Biz Sarıyerimizi yönetirken kimsenin inanışına, siyasi düşüncesine, yaşam şekline bakmıyoruz. Herkes bizim için eşit. Tüm halkımızın etkinliklerine katılmaya çalışıyoruz. Hıdırellez Şenlikleri esnasında Bolca Nine Şenlikleri ne katılan ilk belediye başkanı olmak da bana gurur verdi. Hep söylediğimiz bir şey var. Kadınlarımız bizim önceliğimiz. Sarıyer de ilk kez gerçekleşen Mikrokredi Uygulaması ile ilçemizde ihtiyaç sahibi kadınımıza sağlanan 334,937 TL lik kredi kadınlarımızın emek dünyasındaki rolünü güçlendirmesi açısından bize umut veriyor. Sarıyer Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte başvurduğumuz Avustralya Büyükelçiliği nin Doğrudan Yardım Programı nda Sarıyer Kadın Girişimcilerini Destekleme Atölyesi projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bu atölyemizde kadınlarımız ürettikleri ürünleri Sarıyer de kurduğumuz el emeği pazarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca, Belediyemizin İsveç Başkonsolosluğu nun desteği ile yürütmüş olduğu bir diğer proje Sarıyer deki Kadın Tarım Girişimcilerinin Desteklenmesi projesi kapsamında Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur. SPORTİF FAALİYETLERE DEVAM EDİYORUZ Sosyal belediyecilik anlayışı ile Sarıyer de spor kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Açtığımız yaz spor okullarında 10 dalda 2 bin 545 öğrencinin yararlanması ve açtığımız Sarıyer Belediyesi Cevahir Spor Tesisleri mize halkımızın yoğun katılımı bizlere mutluluk veriyor. Yine Sarıyer imiz ilklerinden, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde başlattığımız voleybol takımımız Boğazın Sultanları 1. Lig de mücadele etmeye başlamakla kalmadı, 1. Uluslararası Boğaziçi Voleybol Turnuvası nda da şampiyon oldu. HEDEFİMİZ ENGELSİZ SARIYER Engelsiz Sarıyer hedefimiz doğrultusunda 168 noktada engelli vatandaşlarımıza uygun düzenlemeler yaptık. Yukarıda bahsettiğim Engelsiz Erişim Projelerimizin çalışmalarını tamamladık. Kurmuş olduğumuz Engelliler Koordinasyon Merkezimizde sürekli danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor, sosyal rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki tüm engelli dernekleri ile aktif iletişim içinde çalışıyor, beraber projeler üretiyoruz. Hedefimiz açık: Engelsiz Sarıyer. ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ Sosyal Belediyecilik anlayışımız eğitim konusunda da titiz olmamızı sağlıyor ve bize sorumluluklar yüklüyor. Maddi durumu nedeniyle kurslara ve özel etüt eğitim merkezlerine gidemeyen İlk ve Ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak, sosyal kültürel gelişimlerini sağlamak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğretmek amacıyla oluşturduğumuz Sarıyer Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (SAGEM) 9 şubesi ile hizmet vermeye devam etti yılında; öğrencimizin yanı sıra, 901 veli başta olmak üzere okuma yazma ve çeşitli konularda eğitim gördüler. SAGEM de 4 yılda toplam 40,000 e yakın öğrencimize hizmet verdik. Öğrencilerimize eğitim yardımı yapmaya devam ediyoruz yılında 1663 öğrencimize 8 ay süresince eğitim yardımı yaptık. İlçemiz sınırlarında okuyan kız öğrencilerimizin barınma problemini göz önünde bulundurarak açtığımız Bahçeköy Kız Konuk Evinden 118 öğrenci hizmet alırken, 73 öğrenciyle gündüz bakım evimiz faaliyetine devam ediyor, 35 öğrenci kapasiteli Bahçeköy Gündüz Bakım Evi ni açma hazırlığımız ise sürüyor. SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODEL BELEDİYE Poliklinik hizmetleri, Portör Muayenesi Hizmeti ile model bir belediye konumuna gelmiş bulunuyoruz yılı içerisinde Sarıyerliye muayene hizmeti sunduk. 4 yılda bu hizmetten yararlanan Sarıyerli sayısı laboratuar hizmeti, tetkik hizmet, hasta nakil hizmeti yanı sıra ilaç desteği de sunarak Sarıyerlilerin sağlık konusunda rahatlamalarını sağlıyoruz. 21 mahallede yaptığımız genel sağlık taramalarının yanı sıra Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi SADEM ile ailelere ve bireylere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik edici ve psikolojik destek hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl Sarıyerli, 4 yılda da yaklaşık 13,000 Sarıyerlimiz bu hizmetten yararlandı. PARK VE MEYDAN ÇALIŞMALARIMIZ 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da park yapımı-yenilenmesi ve meydan çalışmaları belediyemizin öncelikleri arasında yer aldı yılında toplam m2 park yaptık. Ferahevler Mahallesi nde m2 alanda kurguladığımız Japon Bahçesi Parkı Projesi ni başlatarak uygulamaya geçirdik. Ayrıca m2 lik alanda Kireçburnu Çamlık (Erguvan Tepesi) Parkı nın çalışmalarına başladık. İlçemizdeki ibadethaneler, okullar ve kamu kurumlarının çevre düzenlemelerini yaptık. Yenilenen parklarımız ile meydan ve sokak düzenlemelerinin tüm listesi faaliyet raporunda ayrıntılarıyla bulunuyor. ÇEVREYE DUYARLIYIZ Çevre konusundaki hassasiyetimiz bizi çeşitli projelere ev sahipliği yapmamızı sağlıyor. Düzenlemiş olduğumuz kapak toplama, ambalaj atıklarının toplanması, atık pil toplama, tıbbı atık toplama, atık yağları toplama gibi faaliyetler büyük ilgi gördü. Ayrıca, nüfusa göre en fazla geri dönüşüm ürünü toplayan belediye seçildik. İlçemizdeki okulların, ibadethanelerin, muhtarlıkların, vb. kamu hizmet binalarının temizliklerini yapıyor, onarımlarını gerçekleştiriyoruz. HAYVAN DOSTU SARIYER BELEDİYESİ Havyan haklarına duyarlı bir belediyeyiz. Bu nedenle veterinerlik hizmetlerinin bizim için büyük önemi var. Uluslararası Sınır Tanımayan Hayvan Vakfı yöneticileri tarafından takdir kazanan Kısırkaya Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezimizde sahipsiz sokak hayvanlarımızın tedavi ihtiyaçlarını karşılıyor, karantina hizmeti veriyoruz. BALIKÇILIĞIN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK Balıkçılığın gelişmesi ve Sarıyer balıkçılığının hak ettigi standartlara gelmesi için uluslararası projelere imza attık. Balıkçılarımızın eğitimine sunduğumuz katkılarımızdan ötürü Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından 15. Yıl Tüdav Hizmet ve Barış ödülü aldık. HUZURUN VE GÜVENLİĞİN ADRESİ SARIYER İlçemizin güvenliği bizim temel konularımızdan biri. Bayram ve etkinliklerde başarıyla yürütülen güvenlik önlemleri dışında düzenli olarak iş yeri denetimleri, pazar denetimleri yapıyor, inşaat ekiplerimiz ile kaçak yapılaşmayı engelliyoruz. SARIYER İ DİJİTAL AĞLARLA ÖRDÜK Bilişim teknolojilerinde öncü bir belediyecilik anlayışımız var. Coğrafi bilgi sistemi, kent rehberi, mobil uygulama, elektronik imza, dijital arşiv ve belediye otomasyon sistemi ve 12 ayrı noktada verdiğimiz kablosuz internet hizmeti ile bilişim konusunda öncü bir belediye olduk. HEDEFİMİZ SORUNSUZ SARIYER Başta da belirttiğimiz gibi hedefimiz tüm sorunları çözülmüş, dünya standartlarında bir kent yaratmaktır. İddiamız, tüm birikim ve vizyonumuzu bu doğrultuda kullanarak çağdaş projeler üretmek; toplumun hiçbir kesimine ayrım yapmadan hizmette eşitlik ilkesi içerisinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmektir. Sonuç olarak, bizim tek önceliğimiz var: SARIYER İ YAŞAMAK, SARIYER DE YAŞAMAK sloganımızda belirttiğimiz gibi Sarıyer ve Sarıyer halkıdır. Konuşmamda sadece ana hatlarıyla değindiğim, ilçemizde 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ve projelerimiz, bu faaliyet raporunda ayrıntıları ile yer alıyor. Bana verdiğiniz ve vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla, İnş. Müh. Şükrü Genç Sarıyer Belediye Başkanı 5

7 ŞÜKRÜ GENÇ Başkan BAŞKAN YARDIMCILARI ADNAN AYBER Başkan Yardımcısı GÜLPERİ ÖZDEMİR Başkan Yardımcısı MEHMET METİLLİ Başkan Yardımcısı RECEP YEL Başkan Yardımcısı SEÇKİN ÖZDEMİR Başkan Yardımcısı SEVGİ ATALAY Başkan Yardımcısı MUSTAFA TOK Başkan Yardımcısı 6

8 ORGANİZASYON ŞEMASI MECLİS ÜYELERİ H.Mehmet Bayraktar CHP Seçkin Özdemir CHP Hayati Kaptanoğlu CHP Ali Rıza Yılmaz CHP Ekrem Tekçe CHP Gökhan Zeybek CHP Mehmet Oğuz Güney CHP Timur Göksoy CHP Seher Suaydın CHP Erol Aydın CHP Erdal Sarıgöl CHP Hüseyin Coşkun CHP Oktay Aydın CHP Orhan Çoban CHP Nasuh Aşantuğrul CHP Niyazi Tomba CHP Özgür Doğan CHP Muzaffer Abdaloğlu CHP Adnan Ayber CHP Mustafa Tok CHP 7

9 MECLİS ÜYELERİ Ayla Serpil Bağrıaçık AKP Halil Canarıkan AKP Cemil Özbalta AKP Osman Kabil AKP Yakup Güngör Mutlu AKP Hüseyin Çoşkun AKP Fuat Bay AKP Hamdi Akdağ AKP Kadir Onur Yılmazer AKP Meral Yalçınkaya AKP Mehmet Çakır AKP İsmail Bülbül AKP Ahmet Kuzpınar AKP Osman Güloğlu MHP Oğuzkan Yüksel MHP Abdullah Erol Akkuş MHP Serap Boz Bağımsız 8

10 ORGANİZASYON ŞEMASI MAHALLE MUHTARLARI Ahmet Çınar Yenimahalle Ali Kaptan Demirciköy Ahmet Özçelik Bahçeköy Kemer Muhittin Atmaca Bahçeköy Merkez Ali Haydar Aslan Baltalimanı İbrahim Bektaş Çayırbaşı Cevdet Bayraktar Rumeli Kavağı Nevzat Aktan Cumhuriyet Hüseyin Sarıuçak Darüşşafaka Metin Ateş Derbent Şakir Şahin Emirgan Engin Cevahiroğlu Yeniköy Erdoğan Kavraz Bahçeköy Yeni Mahalle Ferda Yıldırım Kocataş Feridun Berber Garipçe Abdullah Gündoğdu Gümüşdere Halil Özkaya Uskumruköy Hasan Kılıçöz Poligon Hasan Refet Üstün Tarabya Mehmet Hançer İstinye 9

11 MAHALLE MUHTARLARI Raşit Erbaş Kazim Karabekir Turan Öztürk Ferahevler Erdoğan Bezeroğlu Kilyos Genco Çağlayan Kireçburnu Erol Kocaer Kısırkaya Mehmet Gümüş Maden Ömer Akyüz Sarıyer Merkez Nahide Gül Bayrak Büyükdere Osman Karaçam Fatih Sultan Mehmet Ayhan Yılmaz Pınar Mahallesi Yusuf Yıldırım Ptt Evleri Bekir Ekiz Resitpaşa Şafak Kılıç Rumeli Feneri Çetin Karayılan Rumelihisarı Semra Özkaya Zekeriyaköy 10

12 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKAN SUNUŞU 3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 12 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 12 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 238 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 238 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 243 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 256 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 257 B- Zayıflıklar 257 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Ekler

13 GENEL BİLGİLER I. GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz; Sarıyer, denizi ve ormanlarından oluşan doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel şehri olan İstanbul un göz bebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir yere sahip olan ilçemizde, görev, yetki ve sınırları kanunlarla belirlenmiş Sarıyer Belediyesi nin misyonu, çevreye ve insana saygı anlayışını ilke edinmiş, sosyal, katılımcı ve şeffaf yönetim özelliklerine sahip bir belediye olmaktır. Vizyonumuz; Şehircilik anlayışı ve sunduğu hizmetlerle yaşayanlarına yüksek düzeyde yaşam standardı sağlamış; tarihi değerlerine, kültürel varlıklarına, çevresine, doğal ve beşeri kaynaklarına en üst düzeyde sahip çıkmış; erişilmiş yüksek düzeyli standartları sürdürebilir kılmaya yönelik tüm tedbirleri almış modern bir belediye olmaktır. İlkelerimiz; Yerel yönetime bakış açımız, Belediye faaliyetlerinde önce insan odaklılık, Yönetimde katılımcılık, Şeffaflık, Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik, Hizmette tarafsızlık, İşletmecilik kriterlerine uygun planlama ve denetleme, Hizmet ve yatırımlarda sürdürülebilirlik, Çevreye duyarlı yaklaşım, Yaşamın her alanına dokunma, Yapılanma bilinci, Çözüm odaklı yönlendirme politikalarımız. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Sarıyer Belediyesi faaliyetlerine dayanak oluşturan mevzuat analizi ekte yer almaktadır. (Ek-2) İlçenin toprakları yaklaşık olarak 155 km 2 lik bir alan üzerine yayılmaktadır. SARIYER toplamda 35 mahalleden oluşmaktadır. Sarıyer, İstanbul Boğazının Avrupa yakasında Boğazın kuzey kesiminde yer alır. Doğusunda İstanbul, Batısında Eyüp İlçesi, Kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde Beşiktaş ve Şişli ilçeleri bulunur. SARIYER Belediye Meclisi nde 38 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin 1 si Bağımsız, 21 i CHP, 13 si AKP, 3 ü MHP üyesidir. Prensipleri; Meclis toplantısında görüşülen konuların ve komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar. Meclis toplantısında görüşülen konuların ve komisyona havale edilen dosyaları inceler, rapor hazırlar ve mecliste görüşür. Belediyenin bir önceki yıla ait gelir ve gider hesaplarını inceler, sonuçlar hakkında analiz yapar ve rapor hazırlar. Meclis toplantısında görüşülen konuların ve bu komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar Meclis toplantısında görüşülen konuların ve bu komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar. Meclis toplantısında görüşülen konuların ve bu komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar. Meclis toplantısında görüşülen konuların ve bu komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar. Meclis toplantısında görüşülen konuların ve bu komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar. Meclis toplantısında görüşülen konuların ve bu komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar. Belediyenin her yıl belirlemiş olduğu yıllık ücret tarifelerini inceler konu hakkında rapor hazırlar, fiyat belirlemesinde bulunur ve meclise sunar. Avrupa Birliğinin yerel yönetimler için çalışmalarını analiz eder, raporlar. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı Sarıyer Belediyesinin fiziksel yapısına ait bilgiler ekte yer almaktadır. (Ek:3) Bunların muhasebe kayıtlarındaki değeri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. 12

14 Belediyenin Sahip Olduğu Gayrimenkuller Kategoriler 2012 Yılı Değeri Arazi ,90 Arsalar ,93 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ,58 Park Ve Bahçeler ,58 Hizmet Binaları ,33 Diğer Binalar ,08 Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Binalar ,88 Sağlık Amaçlı Binalar ,01 Spor Amaçlı Binalar ,74 Tarihi Yapılar ,15 TOPLAM ,18 Belediyenin araç ve iş makineleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. S.No CİNSİ FAAL (Adet) 1 Binek 12 2 Motosiklet 2 3 Pikap 8 4 Otobüs 2 5 Bilgi İşlem 3 6 Ambulans 3 7 Sağlık 2 8 Sakat Aracı 1 9 Cenaze Nakil Aracı 1 10 Damp.Kamyon Kapaklı Kamyon 1 12 Bom Aracı 5 13 Su Tankeri 2 14 Hayvan Toplama Aracı 2 15 Okul Temizleme Aracı 1 16 Asfalt Robotu 3 17 Yol Süpürgesi 3 18 Tıbbi Atık Aracı 1 19 Kaynak Aracı 4 20 Mazot İkmal Aracı 1 21 İş Makine Taşıyıcı 1 22 Vidanjör Kuka 1 23 Baca Kesme Aracı 1 24 Yol Bakım Aracı 3 25 Tamir Aracı 3 26 Traktör 1 27 Jeneratör Aracı 2 28 Araç Çekicisi 1 29 Vinç 1 30 Tır 1 31 Kanal Makinesi 2 32 Traskavatör 1 33 Dozer 1 34 Mikro Yükleyici 1 35 Silindir 3 36 Beko Loder 4 37 Yükleyici 6 38 Grayder 2 39 Diyaliz Aracı 1 40 Anons Aracı 1 41 Bakanlık Vip Aracı 1 42 Özel Amaçlı Minibüs 1 43 Yağlama Aracı 1 44 Fork Lift 1 Genel Toplam

15 GENEL BİLGİLER 2. Örgüt Yapısı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI Gülperi Özdemir MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE ENCÜMENİ BAŞKAN YARDIMCISI Sevgi Atalay İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI Adnan Ayber SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa Tok YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI Mehmet Metilli FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI Seçkin Özdemir RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI Recep Yel TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 14

16 3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Kullanılan Yazılımlar Adı Fonksiyonları Edinim Yılı Edinim Şekli Evrak kayıt,ödeme emri,demirbaş bilgileri, 2012 Otomasyon Sistemi Taşınır işlem fişi, Şikayet istek, E.Belediye, 4734 Yolu Çağrı Merkezi, Genel Tahakkuk, Genel Tahsilat, ile e-imza, İş zekası, Kent Rehberi DHCP Sunucusu Bütün Belediye İntranetine ip dağıtımının 4734 Yolu yapılması ile DNS Sunucusu İsme göre çözümleme işlemlerinin yapılması 4734 Yolu ile 5651 e göre Loglama İntranet ve İnternetten yapılan bütün işlemlerin 4734 Yolu Sağlayıcısı kayıt altına alınması ile WEB SERVER nin belediye bünyesinde 4734 Yolu güvenli olarak barındırılması ile MAİL uzantılı maillerin barındırılması 4734 Yolu ve güvenliğinin sağlanması ile İnternet üzerinden gelebilecek olan her türlü 4734 Yolu FİREWALL Cihazları saldırı ve reklam içeriklerine karşı kurumun ile korunması TELEFON SANTRAL Dahili ve harici telefon numaralarının kişiye ve 4734 Yolu PROGRAMLARI birime göre yetki seviyelerinin belirlenmesi ile MOBİL BELEDİYE Vatandaşlarımızın iphone ve Android işletim 4734 Yolu sistemi olan mobil cihazlarından belediye ile uygulamalarını kullanabilmelerinin sağlanması 15

17 GENEL BİLGİLER 4. İnsan Kaynakları Sarıyer Belediye Başkanlığı MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ Dolu Kadro Boş Kadro Dolu Kadro Boş Kadro Dolu Kadro Boş Kadro Kadro Durumu SÖZLEŞMELİ 6% İŞÇİ 35% MEMUR 59% 2012 Yılı Cinsiyet Durumuna Göre Personel Sayısı Kadın Erkek 16

18 Eğitim Durumuna Göre; MEMUR İŞÇI SÖZLEŞMELİ TOPLAM Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) İlkokul 14 4, , ,83 Ortaokul 15 5, , ,26 Lise , ,13 3 9, ,62 2 Yıllık Y.O , , ,74 4 Yıllık Fakülte , , , ,98 Lisans Üstü 5 1, ,68 8 1,57 TOPLAM Yılı Personel Eğitim Durumu İlkokul Ortaokul Lise 2 Yıllık Yüksekokul Yıllık Yüksekokul Lisansüstü Memur İşçi Sözleşmeli 17

19 Personel Yaş Durumuna Göre; MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM Yaş aralığı Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) ,34 1 0, , , , , , , , ,91 3 9, , , ,31 0 0, ,49 60 yaş üstü 5 1, ,00 5 0,98 TOPLAM Yılı Personel Yaş Durumuna Göre üstü Memur İşçi Sözleşmeli 18

20 HİZMET SINIFINA GÖRE MEMUR SAYISI Sınıfın Adı Memur Sayısı GİH 204 SH 14 YH 15 TH 92 AH 5 TOPLAM 330 MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) 0-5 Yıl 1 4 1, , , Yıl 9 4 4, , , Yıl 5 4 3, , , Yıl , , , Yıl , , ,79 25 Yıl Üstü , , ,39 TOPLAM

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve. Cumhurbaşkanı. Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve. Cumhurbaşkanı. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Recep Tayyip Erdogan İstanbul Valisi Muammer Güler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ. 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ. 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU 4 KOCASİNAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ İSİM LİSTESİ 6 I. GENEL BİLGİLER 9

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı1 faaliyet raporu www.beyoglu.bel.tr 2011 Faaliyet Raporu 2 Beyoğlu Belediyesi Mustafa Kemal ATATÜRK 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

Keçiören Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Keçiören Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü / Mart 2013 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu...9 I- Genel Bilgiler A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz... 14 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019)

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) İÇİNDEKİLER BAŞKANDAN... 2 I. GİRİŞ... 3 1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAĞI... 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE KATILIMCILIK... 4 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel.

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel. BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 www.yenimahalle.bel.tr 1 Yenimahalle Belediye YENİMAHALLE Başkanlığı BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1 1 I. SUNUŞ 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2014 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2014 Mali Yılı için hazırlanmış

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I- GENEL BİLGİLER...16 A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...17 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...18 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi Kars Belediye Binası No:19 KARS İletişim Bilgileri: Telefon: 0474 223 21 50-54 Fax: 0474 223 21 55 Web: www.kars.bel.tr

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı