(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)"

Transkript

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ) 19 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Daha sonra düzenlenen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanması Hakkında Tebliğ ile 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayan yatırımları kapsayacak teşviklerin usul esasları belirlenmiştir. Teşvik sisteminin kapsamı geniş tutulmuş, teşvik kararının ekinde(ek 4) teşvikten yararlanamayacak ya da teşviki belli şartlara bağlı yatırımlar tek tek sayılmıştır. Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar 1) Tarım ve Tarımsal Sanayi Un, irmik (Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) yem, nişasta ve nişasta bazlı şeker ( Balık unu, balık yağı, balık yemi ile entegre hayvancılık üretimindeki yem üretimi teşvike tabidir.) Dışarıya yemek hizmeti veren hazır yemek işletmeleri Küp şeker 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları ve bitkisel üretim. ( 5 dekar ve üstü seracılık ile kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımlarındaki yem bitkileri yetiştiriciliği yatırım teşvikinden faydalanabilecektir.) Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları. 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları. 2) İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları Tuğla ve kiremit üretimine yönelik yatırımlar. Kütlü pamuk işleme yatırımları. İplik ve dokuma (Yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar teşvik kapsamına alnmıştır.) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları

2 Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları teşvikten faydalanacaktır.) Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre düşük C kategorisinde yer alan kömürler teşvik kapsamındadır.) Ek 5 de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar. Ancak demir çelik ürünlerine yönelik yatırımlar, belli şartları taşımaları halinde genel teşvik uygulamalarından faydalanabilecektir. Bu konuya genel teşvik uygulamalarında değinilecektir. Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar 3) Hizmetler Sektörü İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar. Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri. Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları. Sinema salonu yatırımları. Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar. Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç). Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar. Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları. Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları. Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları. Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları. Yat ithali yatırımları. Taşıt kiralama yatırımları. Halı yıkama yatırımları. Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri

3 (Yazılım, AR GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri eşvik kapsamındadır) Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları. Kapalı alanı 500 m 2 nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları. Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları. Teşviki Belli Şartlara Bağlı yatırımlar 1) Tarım ve Tarımsal sanayi Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem. Kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem. Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) küçükbaş/dönem 2) İmalat Sanayi Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır. Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m 3 /saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 3) Hizmetler Sektörü Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez. Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir. Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m 2, kongre merkezlerinde asgari

4 koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır. Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır. Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez. Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir. Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez. Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır. Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır. II TEŞVİK UYGULAMALARI Sözkonusu düzenlemelere göre yatırımcılar teşviklerden aşağıdaki 4 ana grupta yararlanabilecektir. 1 Genel Teşvik Uygulamaları 2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3 Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4 Stratejik Yatırımların Teşviki A GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Diğer 3 grup teşvik uygulaması kapsamına girmeyen ve 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon türk lirası, kalan diğer bölgelerde ise beşyüzbin türk lirası asgari sabit yatırım tutarı şartını yatırımlar için bölge ayrımı yapılmaksızın uygulanmaktadır. Yatırım finansal kiralama yoluyla yapılıyorsa; finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın toplam tutarının her bir finansal kiralama şirketi için en az iki yüz bin türk lirası olması gerekmektedir.

5 Bu arada teşvik belgeli yatırımlarla ilgili harcamalarda maddi olmayan duran varlıkların bedeli toplam sabit yatırımın yarısını aşamayacaktır. Ek 5 de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar aşağıdaki şartların tümün taşımaları halinde genel teşvik sisteminden yararlanabilir. a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması. b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması. c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması. Genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara sağlanan destekler aşağıdaki gibidir: 1) Gümrük Vergisi muafiyeti 2) KDV İstisnası 3) Gelir vergisi Stopajı desteği (Sadece 6. Bölge için) 4) Sigorta primi İşveren Hissesi (tersanelerin gemi inşa yatırımları için) B BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İller, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri bakımından 6 bölgeye ayrılmıştır. Böylelikle bölge sistemi yerine İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi getirilmiştir. İllerin bölgesel dağılımdaki yerlerinin, TÜİK in periyodik çalışmaları çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla şu anda 4. Bölgede yer alan bir il daha sonra 3. Ya da 5. Bölgede yer alabilecektir. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari

6 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Sivas Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Bölgesel teşvik, genel teşvikte olduğu gibi, 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon türk lirası, kalan diğer bölgelerde ise beşyüzbin türk lirası asgari sabit yatırım tutarı şartını taşıyan yatırımlar için uygulanmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı nın ekinde (Ek 2 A) yer alan listede bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari sabit yatırım tutarları ya da kapasiteleri; Ek 2 B de yer alan listede ise il bazında teşvikten yararlanabilecek sektörler yer almaktadır. Örneğin; makine ve teçhizat imalatı ile iştigal eden bir yatırımcının teşvikten yararlanabilmesi için, asgari yatırım tutarının I. Bölgede 4 milyon TL, II. Bölgede 3 milyon TL, III. Bölgede 2 milyon TL, IV. ve V. Bölgelerde 1 milyon TL ve VI. Bölgede ise 500 bin TL olması gerekmektedir. Bölgesel teşvik uygulamasında 2. Bölgede yer alan Konyalı yatırımcıların teşvikten faydalanabileceği sektörler ve asgari yatırım tutarları (ya da kapasiteleri) aşağıdaki gibidir: Sektörler Asgari yatırım tutarı (ya da kapasitesi) 1 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre 1 milyon TL 2 Hayvancılık yatırımları ( süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş,

7 et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz ) 3 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurta üretimi dahil 1 milyon TL 4 Gıda ürünleri ve içecek imalatı ( makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, 2 milyon TL şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. 5 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı imalatı 6 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna 1 milyon TL 3 milyon TL benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 7 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 8 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 9 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 10 Demir çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 11 Metal eşya 12 Makine ve teçhizat imalatı 13 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 14 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 15 Radyo, televizyon,haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 10 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL

8 16 Tıbbi aletler,hassas ve optik aletler imalatı 1 milyon TL 17 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi ( motorlu kara taşıtlarında yatırım Tutarı 50 milyon TL, yan sanayinde ise 3 milyon TL) 18 Motosiklet ve bisiklet üretimi 19 Mobilya imalatı ( sadece plastikten yapılanlar hariç) 20 Oteller 21 Öğrenci yurtları 22 Soğuk hava deposu hizmetleri 23 Lisanslı depoculuk 24 Eğitim hizmetleri (okul öncesi dahil, yetişkinlerin eğitilmesi 3 milyon TL 3 milyon TL 3 yıldız ve üzeri 100 öğrenci 1000 metrekare 2 milyon TL 1 milyon TL Ve diğer eğitim faaliyetleri hariç ) 25 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 milyon TL Huzurevi: 100 kişi 26 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 27 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 28 Seracılık 1 milyon TL 50 milyon TL 40 dekar Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara sağlanan destekler aşağıdaki gibidir: 1)KDV İstisnası 2)Gümrük Vergisi Muafiyeti 3)Vergi İndirimi 4)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden) 5)Faiz Desteği 6)Yatırım Yeri Tahsisi Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. C BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak aşağıda yer alan yatırımlar asgari sabit yatırım tutarını aştığı takdirde büyük ölçekli yatırım kapsamında değerlendirilmektedir.

9 Yatırım Konuları Asgari Sabit Yat Tut (Milyar TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Elektronik Sanayi Yatırımları 50 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları 50 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 50 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50 Bölgesel teşvik uygulamalarında yatırımcılara tanınan avantajlar aşağıdaki gibidir: 1)KDV İstisnası 2)Gümrük Vergisi Muafiyeti 3)Vergi İndirimi 4)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden) 5)Yatırım Yeri Tahsisi Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır.

10 D STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar bu teşvikten fayalanmaktadır. Bu kapsamdaki teşvikin amacı, GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi) ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi), Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması dır. Bir yatırımın stratejik yatırım kapsamında sayılabilmesi için; a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil). b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması. c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması. Rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz. ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması. Yurt içinde üretimi olmayan ürünler için bu şart aranmaz. Stratejik Yatırımlara Bölge Ayrımı Yapılmaksızın Uygulanacak Destek Unsurları;. 1)Gümrük vergisi muafiyeti 2) KDV istisnası. 3) Vergi indirimi. 4) Sigorta primi işveren hissesi desteği. 5) Yatırım yeri tahsisi. 6) Faiz desteği. 7) KDV iadesi. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1., 2., 3., 4., 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.

11 f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları. h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. Bu arada, demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenecek ve tersanelerin inşa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 18 ay boyunca Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. III TEŞVİK SİSTEMİNDE YATIRIMCILARA TANINAN DESTEK UNSURLARI 1) Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthalat Rejimi Kararı gereğince teşvik belgesi kapsamındaki, yatırım malı makine ve teçhizatın ithali otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali gümrük vergisinden muaftır. 2)KDV İstisnası ve İadesi: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13/d maddesindeki, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden müstesna tutulacağı hükmü yer almaktadır. Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilecektir. 3)Vergi İndirimi: Yatırımcılar, bölgesel teşvik desteği kapsamındaki bir yatırımın maliyetinin o bölge için belirlenen yatırım katkı oranı ile çarpılması sonucu bulunacak yatırım katkı tutarına ulaşıncaya kadar her yıl belli bir oranda gelir ya da kurumlar vergisi indiriminden faydalanacaklardır. Bölgeler itibariyle uygulanacak yatırım katkı ve vergi indirim oranları aşağıdaki gibidir:

12 a)yatırıma Katkı Oranı tarihi ve öncesinde yatırıma başlanılmış olması halinde uygulanacak yatırım katkı ve vergi indirimi oranları Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kurumlar vergisi Yatırıma katkı veya gelir vergisi oranı (%) indirim oranı (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) tarihi ve öncesinde yatırıma başlanılmış olması halinde uygulanacak yatırım katkı ve vergi indirimi oranları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Örneğin Niğde de yatırım yapan bir Konyalı yatırımcı, yatırım döneminde yararlanacağı %50 oranındaki vergi desteğini Konya da elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecek. Kalan %50 lik indirimden ise işletme döneminde sözkonusu yatırımdan doğan kazancın vergisinden indirebilecektir. Bu imkandan birinci bölgede yer alan Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla daki yatırımcılar yararlanamayacaktır. Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım döneminde yararlanılabilecek vergi indirim desteği oranları bölgeler itibariyle aşağıdaki gibidir:

13 BÖLGELER YATIRIM DÖNEMİ % I. BÖLGE II.BÖLGE III.BÖLGE IV.BÖLGE V.BÖLGE VI.BÖLGE İŞLETME BÖNEMİ % Stratejik yatırımlarda, 6. Bölgede yatırım tutarının % 80 ini, diğer bölgelerde ise %50 sini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. Yatırım, Organize sanayi bölgesinde yapılıyorsa, Aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 yatırımcı bir araya gelip yatırım yapıyorsa bir alt bölgenin avantajlarından yararlanacaktır. Örneğin Konyalı bir yatırımcı yukardaki şartlardan birini sağlarsa III. Bölgede bulunan illere tanınan oranlardan faydalanacaktır. Vergi indirimi desteğinden yararlanamayacak yatırımlar ve yatırımcılar Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar 4)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Asgari Ücret Üzerinden) Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımda istihdam edilen, b) Diğer yatırımlarda ise, ilave istihdam edilen işçinin sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdam işçi sayısı aşılamaz. BÖLGELER E KADAR BAŞLANAN TEN SONRA Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

14 YATIRIM Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar I.BÖLGE 2 YIL 10 3 II. BÖLGE 3 YIL 15 5 III.BÖLGE 5 YIL 3 YIL 20 8 IV.BÖLGE 6 YIL 5 YIL V.BÖLGE 7 YIL 6 YIL VI.BÖLGE 10 YIL 7 YIL Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğ oranı, bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının yüzde onbeşini geçemez. 5)Yatırım Yeri Tahsisi 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a tarihinde eklenen Ek 3. Madde hükmüne göre;, belli şartları taşıyan yatırımcılara, Hazine, özel bütçeli idareler, il özel idaresi veya belediyelere ait arazi ve arsalar üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilebilir ya da kullanım izni verilebilir.. Yatırım yeri tahsisinden yararlanamayacak yatırımlar ve yatırımcılar Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar 6)Faiz Desteği Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine faiz ya da kar payı desteğinden yaralanılabilecektir. BÖLGELER DESTEK ORANI TL CİNSİ KREDİ DESTEK ORANI DÖVİZ CİNSİ KREDİ AZAMİ TUTARI (BİN TL) I.BÖLGE II.BÖLGE III.BÖLGE 3 PUAN 1 PUAN 500 IV.BÖLGE 4 PUAN 1 PUAN 600 V.BÖLGE 5 PUAN 2 PUAN 700 VI.BÖLGE 7 PUAN 2 PUAN 900 DESTEK

15 Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanlık, döviz cinsi kredilerde ise iki puanlık destek öngörülmektedir. Faiz destek tutarı, AR GE ve çevre yatırımlarında beşyüzbin Türk Lirasını, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemeyecektir. Maalesef Konyalı işadamları Konya daki yatırımlarından dolayı faiz desteğinden faydalanamamakta, ancak 100 km ötedeki Karaman daki bir yatırımından dolayı Türk lirası cinsinden kredide 3 puanlık, Aksaray daki bir yatırımı için ise 5 puanlık bir indirimden faydalanabilecektir. 7 Sigorta Primi Desteği 6 ncı bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki teşvik belgeli yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. 8 Gelir Vergisi Stopajı Desteği 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeli yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. IV BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK Konyalı işadamları A; I. Bölgede yer alan Ankara da; B; II. Bölgede yer alan Konya da; C; III. Bölgede yer alan Karaman da; D; IV. Bölgede yer alan Malatya da; E; V. Bölgede yer alan Niğde de ve F; VI. Bölgede yer alan Şanlıurfa da Her biri tarihli teşvik belgesine sahip ve TL maliyetli fabrika yapımına başlasınlar. Bahsi geçen fabrikalarda tarihinde üretime başlansın ve 2015 yılında TL 2016 yılında TL 2017 yılında TL ve

16 2018 yılında TL 2019 yılında TL 2020 yılında TL kar elde edilsin. Bahsi geçen fabrikaların yapımında TL tutarında ve yıllık %15 faiz oranı ile kredi kullanılsın. Bu fabrikaların her birinde 30 işçi çalışsın. A işadamının I. Bölgede yer alan Ankara daki yatırımında teşvik paketi kapsamında elde ettiği avantajlar: 1) Vergi İndirimi Yatırım tarihinden önce başladığından %15 yatırım katkı oranından faydalanacak ve yatırım katkı tutarı: X %15 = TL olacaktır. I. Bölgede teşvik belgeli yatırımlar için hesaplanan katkı tutarının tümü işletme döneminde başka bir deyişle söz konusu yatırım faaliyete geçtikten sonra elde edilen kazanç üzerinden hesaplanan vergiden indirim konusu yapılacaktır. Vergi indirim oranı Ankara için %50 kabul edilmiştir. Buna göre; Yıl Matrah Hesaplanan Ödenecek Vergi İndirilecek Vergi Vergi İşadamı A, 2019 yılında kalan ( =) TL lık indirimden faydalanacak, 2020 yılında ise normal hesaplanan vergisini ödeyecektir. 2) Sigorta Primi İşveren Desteği Teşvik kapsamındaki fabrikada 30 işçi çalışmaktadır. Yatırım tarihinde başladığından 1. Bölgede yer alan Ankara daki yatırımdan 2 yıl süre sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarını ödemeyecektir. Burada sınır sabit yatırım maliyetinin %10 udur. Bu durumda işadamı A nın bu prim desteğinden yararlanacağı azami tutar, X%10 = TL dır.

17 2012 yılında asgari ücrete tekabül eden işveren primi 172 TL dır. Tabii ki bu her yıl asgari ücretteki artışla değişecektir. Ancak biz 2012 yılı tutarı üzerinden örneğimizde hesaplama yaparsak; Fabrikada 30 işçi çalışmaktadır. 30 X172= 5160 TL, aylık yararlanabilecek destek X24= TL ise 2 yıl boyunca yatırımcının yararlanabileceği destek tutarıdır. Hesaplanan toplam sigorta primi işveren desteği ( TL); yatırımcının yararlanabileceği azami destek tutarı olan TL nı aşmadığından tümünden faydalanabilecektir. Yatırıma 2013 yılından sonra başlansa idi işadamı A bu destekten hiç faydalanamayacaktı. Zira yılından sonra başlayan yatırımlar için 1. Ve 2. Bölgelerde sigorta primi işveren desteği bulunmamaktadır. 3) Faiz Desteği Teşvik paketinde 1. Bölge için faiz desteği öngörülmemiştir. Bu durumda işadamı A nın Ankara da organize sanayi bölgesi dışındaki TL lık yatırım için yaralanabileceği teşvik toplamı; Vergi indirimi = TL Sigorta Prim Desteği = TL Faiz Desteği = 0 TOPLAM = TL olmaktadır. Örneğimizde Bölgesel Teşvik Uygulamasında yer alan KDV istisnası ve Gümrük muafiyeti ile yatırım yeri tahsisine yer vermedik. KDV istisnası ve Gümrük muafiyeti, bu istisna ve muafiyet kapsamına giren iş ve işlemler gerçekleştiğinde faydalanılabilecektir. Yine teşvik uygulamaları kapsamında yatırım yeri için 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilebilmekte ya da kullanım izni verilebilmektedir. B işadamının II. Bölgede yer alan Konya daki yatırımında teşvik paketi kapsamında elde ettiği avantajlar: 1) Vergi İndirimi Yatırım tarihinden önce başladığından %20 yatırım katkı oranından faydalanacak ve yatırım katkı tutarı: X %20 = TL olacaktır. Toplam yatırım katkı tutarının %10 u yani TL nı, yatırım dönemi olan 2013 ve 2014 yıllarında diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarından düşebilecektir. Kalan TL lik indirim tutarını ise faaliyet döneminde ve sözkonusu yatırımdan elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecektir.

18 II.Bölge için yararlanacağı vergi indirim oranı %55 tir. Yani o dönem için hesaplanan kurumlar vergisinin %45 ini ödeyecek, %55 lik bölümünü işletme döneminde yararlanabileceği TL lık indirim tutarına ulaşıncaya kadar indirim konusu yapacaktır. Yıl Matrah Hesaplanan Ödenecek Vergi İndirilecek Vergi Vergi İşadamı B, ilk 5 yılda toplam TL lık vergi indiriminden faydalanmıştır yılında sadece = TL lık indirimden faydalanacaktır. 2) Sigorta Primi İşveren Desteği Teşvik kapsamındaki fabrikada 30 işçi çalışmaktadır. Yatırım tarihinde başladığından 2. Bölgede yer alan Konya daki yatırımdan 3 yıl süre sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarını ödemeyecektir. Burada sınır sabit yatırım maliyetinin %15 idir. Bu durumda işadamı B nın bu prim desteğinden yararlanacağı azami tutar, X%15 = TL dır yılında asgari ücrete tekabül eden işveren primi 172 TL dır. Tabii ki bu her yıl asgari ücretteki artışla değişecektir. Ancak biz 2012 yılı tutarı üzerinden örneğimizde hesaplama yaparsak; Fabrikada 30 işçi çalışmaktadır. 30 X172= 5160 TL, aylık yararlanabilecek destek X 36= TL ise 3 yılda yatırımcının yararlanabileceği destek tutarıdır. Yatırıma 2013 yılından sonra başlansa idi işadamı B bu destekten hiç faydalanamayacaktı. 3) Faiz Desteği Teşvik paketinde 2. Bölge için faiz desteği öngörülmemiştir. Bu durumda işadamı B nin Konya da organize sanayi bölgesi dışındaki TL lık yatırım için yaralanabileceği teşvik toplamı; Vergi indirimi = TL Sigorta Prim Desteği = TL Faiz Desteği = 0 TOPLAM = TL olmaktadır.

19 C işadamının III. Bölgede yer alan Karaman daki yatırımında teşvik paketi kapsamında elde ettiği avantajlar: 1) Vergi İndirimi Yatırım tarihinden önce başladığından %25 yatırım katkı oranından faydalanacak ve yatırım katkı tutarı: X %25 = TL olacaktır. Toplam yatırım katkı tutarının %20 si yani TL nı, yatırım dönemi olan 2013 ve 2014 yıllarında diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarından düşebilecektir. Kalan TL lik indirim tutarını ise faaliyet döneminde ve sözkonusu yatırımdan elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecektir. III.Bölge için yararlanacağı vergi indirim oranı %60 tir. Yani o dönem için hesaplanan kurumlar vergisinin %40 ini ödeyecek, kalan %60 lik bölümünü işletme döneminde yararlanabileceği TL lık indirim tutarına tamamlayana kadar indirim konusu yapacaktır. Yıl Matrah Hesaplanan Ödenecek Vergi İndirilecek Vergi Vergi İşadamı C, 2020 yılında sadece = TL lık indirimden faydalanacaktır. 2) Sigorta Primi İşveren Desteği Teşvik kapsamındaki fabrikada 30 işçi çalışmaktadır. Yatırım tarihinde başladığından 3. Bölgede yer alan Karaman daki yatırımdan 5 yıl süre sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarını ödemeyecektir. Burada sınır sabit yatırım maliyetinin %20 idir. Bu durumda işadamı C nın bu prim desteğinden yararlanacağı azami tutar, X%20 = TL dır yılında asgari ücrete tekabül eden işveren primi 172 TL dır. Tabii ki bu her yıl asgari ücretteki artışla değişecektir. Ancak biz 2012 yılı tutarı üzerinden örneğimizde hesaplama yaparsak; Fabrikada 30 işçi çalışmaktadır. 30 X172= 5160 TL, aylık yararlanabilecek destek X 60= TL ise 5 yıl boyunca yatırımcının yararlanabileceği destek tutarıdır. Ancak yaralanabileceği azami destek sınırı TL olduğundan toplam TL lık işveren primi desteğinden faydalanabilecektir.

20 Yatırıma 2013 yılından sonra başlansa idi işadamı C bu destekten 5 yıl değil 3 yıl faydalanacaktı. 3) Faiz Desteği Teşvik paketinde 3. Bölge için 3 puanlık faiz oranı indirimi öngörülmüştür. Faiz indiriminde yararlanılacak azami tutar TL dır. C, Karaman daki yatırımı için yıllık %15 faiz oranından TL kredi kullanmıştır. Bu durumda kredinin tümü üzerinden %15 değil %12 oranından faiz hesaplanacaktır. Basit bir hesaplama ile ( X%15=) TL faiz ödemesi gerekirken ( X%12=) TL faiz ödeyecektir. Bu durumda işadamı C nin Karaman da organize sanayi bölgesi dışındaki TL lık yatırım için yaralanabileceği teşvik toplamı; Vergi indirimi = TL Sigorta Prim Desteği = TL Faiz Desteği = TL TOPLAM = TL olmaktadır. D işadamının IV. Bölgede yer alan Malatya daki yatırımında teşvik paketi kapsamında elde ettiği avantajlar: 1) Vergi İndirimi Yatırım tarihinden önce başladığından %30 yatırım katkı oranından faydalanacak ve yatırım katkı tutarı: X %30 = TL olacaktır. Toplam yatırım katkı tutarının %30 u yani TL nı, yatırım dönemi olan 2013 ve 2014 yıllarında diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarından düşebilecektir. Kalan TL lik indirim tutarını ise faaliyet döneminde ve sözkonusu yatırımdan elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecektir. IV.Bölge için yararlanacağı vergi indirim oranı %70 tir. Yani o dönem için hesaplanan kurumlar vergisinin %30 unu ödeyecek, kalan %70 lik bölümünü işletme döneminde yararlanabileceği TL lık indirim tutarına tamamlayana kadar indirim konusu yapacaktır. Yıl Matrah Hesaplanan Ödenecek Vergi İndirilecek Vergi Vergi

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri

Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri Konya Sanayi Odası İstanbul, 18 Kasım 2009 1 Program 13:30 14:00 Kayıt ve Kahve 14:00 14:10 Açılış konuşması Tahir Şahin, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı