Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama"

Transkript

1 Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory: An Emprcal Evdence from Istanbul Stock Exchange Manufacturng Frms Yrd. Doç. Dr. Sbel Çelk Öz Çalışmada hsse senetler İMKB İmalat sektöründe şlem gören şrketlere a dönemne a verler kullanarak ve log, prob modeller uygulanarak yaşam döngüsü teorsnn Türkye de geçerllğ test edlmştr. Sonuçta yaşam döngüsünün geçerllğne yönelk bulgular elde edlmştr. Buna ek olarak, karlılığı ve nak oranı yüksek olan şrketler daha fazla kar payı ödeme eğlmndedr. Çalışmanın bulguları yatırımcılar açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelmeler: Kar payı Polkası, Yaşam Döngüsü Teors, Panel Log, Panel Prob Abstract The paper tests the valdty of lfe cycle theory of dvdends n the Turkey by usng the dataset of 146 ISE lsted manufacturng frms for the perod and employng the log and prob models. As a result we fnd the evdence supportng the lfe cycle theory of dvdends n Turkey. In addon to ths, frms wh hgh profably and cash rato tend to pay more dvdends. The fndngs have mportant mplcatons for nvestors. Keywords: Dvdend Payout Polcy, Lfe Cycle Theory, Panel Log, Panel Prob Grş Modglan ve Mller ın (1961) çalışması le brlkte, kar payı polkası konusu araştırmacıların lgsn çekmş ve bu konu üzerne çok sayıda teork ve amprk çalışma yapılmıştır (Easterbrook, 1984; Bernhardt vd.,2005; Xangwe, 2003; Baker ve Wurgler, 2004; Mwandenga, 2004; Ferrs vd., 2009). Kar payı polkası, şletmenn dönem sonunda elde ettkler karı ortaklara dağıtma ya da yatırımları fnanse etmek amacıyla şletmede bırakmaya lşkn kararlarını çermektedr. İşletmelerde yönetcler daha uzun vadel düşünürken, yatırımcılar daha kısa vadel düşünmektedr. Bu nedenle şletmeler karı şletmede alıkoyup yatırımların fnansmanında kullanma eğlmnde olablrken, hssedarlar se yatırımlarının karşılığını düzenl kar payı ödemeler le almayı beklerler. Bu durumda şletme yönetcler, şletme çıkarları le hssedarların beklentler arasında br denge kurmak zorundadır. İşletmelern kar payı polkaları etkleyen faktörler konusu leratürde tartışmalıdır. Araştırmacılar kar payı polkasındak değşmler farklı teorler le açıklamaya çalışmışlardır. Vekalet malyetler teors, aktarma teors, snyalleme teors araştırmacıların kar payındak değşmler açıklamakta en yaygın kullandıkları teorlerdr. Vekalet malyetler teorsnde kar payı dağıtmak vekalet malyetlern azaltmanın br yolu olarak görülmektedr (Easterbrook, 1984). Aktarma teors, şrketlern kar payı ödeme olasılığının yatırımcıların kar payı ödeyen ya da ödemeyen şrketler terch etmelerne bağlı olduğu varsayar. Dğer br deyşle, eğer yatırımcılar kar payı ödeyen şrketler ayrı br yere koyar ve bu şrketlern hsselerne daha yüksek fyat bçerse yönetcler kar payı ödeme eğlmnde olur (Baker ve Wurglar, 2004). Snyalleme teors se şrketlern kar payı dağıtarak, gelecek karlarının y olacağına lşkn pyasaya snyal gönderdklern ler sürmektedr (Bhattacharya, 1979). Fama ve Yrd. Doç. Dr. Sbel Çelk, Dumlupınar Ünverses Uygulamalı Blmler Yüksekokulu, sbd.anadolu.edu.tr 115

2 Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama French (2001) çalışması le brlkte, kar payı dağıtma kararlarında şrketn yaşam döngüsünde bulunduğu aşamanın da etkl olableceğ sonucu ortaya çıkmıştır. Yaşam döngüsü teors, şrketlern yaşam döngüsünde bulundukları aşamanın şrketn kar payı ödeme polkaları üzernde etkl olduğunu ler sürmektedr. Teorye göre, yaşam döngülernn büyüme aşamasında bulunan şrketler karlı yatırım fırsatları le karşılaşacaklarından ve bu yatırımları fnanse etmede yeterl kaynakları bulunmadığından kar payı dağıtma eğlmnde değldrler. Yaşam döngüsünün olgunluk aşamasında olan şrketler çn se karlı yatırım fırsatları daha azdır ve karlılığı da yüksek olan bu şrketlern kar payı dağıtma olasılığı daha yüksektr (DeAngelo, 2006). Yaşam döngüsü teorsnn geçerllğnn test edlmesne yönelk çalışmaların çoğunda teory destekleyen bulgular elde edlmştr. Fama ve French (2001), Amerka da şlem gören halka açık şrketlern kar payı dağıtım davranışlarını araştırmış ve kar payı ödeyen şrketlern daha büyük ve karlı olduklarını ve yeterl düzeyde brkmş karlarının olduğunu gözlemlemştr. Kar payı ödemeyen şrketler se küçük ve karlılığı düşük şrketler olarak bulunmuştur. Grullon vd., (2002) çalışmalarında dönemler arasında Amerkan şrketlernn kar payı dağıtım polkalarının hang faktörlerden etklendğn araştırmışlar ve elde ettkler bulgulara göre şrketlern kar payı ödemelerndek değşmlern olgunlaşma evresnde olmalarına bağlamışlardır. Araştırmacılara göre, şrketler büyüme aşamasındayken net bugünkü değer pozf olan pek çok projeye sahp olablr, bu nedenle yüksek ekonomk kar elde ederler, sermaye harcamaları yüksek, serbest nak akışları düşük olacak ve karlarında artış görülecektr. Şrket büyümeye devam ettkçe, sektöre yen şrketler grecek, bu şrketn pazar payının br kısmını alacak ve şrketn ekonomk karını düşürecektr. Bu noktada şrketn yatırım fırsatları, büyüme oranı, sermaye harcamaları düşmeye, serbest nak akışları yükselmeye başlayacaktır. Sonuçta şrket, yatırımlarından elde ettğ karı sermaye malyetne yakın olacağı ve serbest nak akışlarının yüksek olduğu olgunluk evresne grecektr. Bu nedenle olgunluk evresnde şrketler fazla olan bu nak akışlarını kar payı olarak ortaklarına dağıtma eğlmde olacaktır. Özetle Grullon vd., (2002) çalışmalarında yaşam döngüsü teorsn destekleyen bulgular elde etmştr. 116 DeAngelo vd., (2006) tarhler arasında Amerka da şlem gören şrketler çn yaşam döngüsü teorsnn geçerllğn test etmştr. Şrketlern yaşam döngüsünün hang evresnde olduğunu temsl eden değşken olarak se brkmş karların toplam özsermayeye oranını kullanmışlardır ve çalışmalarında yaşam döngüsü teorsnn geçerllğne yönelk bulgular elde etmştr. Bulan vd., (2007) dönem arasında Amerkan şrketlernn kar payı dağıtım kararlarını araştırmışlar ve yaşam döngüsü teorsn destekleyen bulgular elde etmşlerdr. Dens ve Osobov (2008) çalışmasında yaşam döngüsü teorsnn geçerllğn Amerka, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya çn test etmştr. Sonuçta, kar payı dağıtma eğlmnn büyük, karlı ve özsermayesnn büyük br kısmı brkmş karlardan oluşan şrketlerde daha fazla olduğunu gözlemlemştr. Coulton ve Ruddock (2009) yaşam döngüsü teorsnn geçerllğn Avustralya şrketlerne a verler kullanarak araştırmıştır. Çalışmanın bulguları yaşam döngüsü teorsn desteklemektedr. Şrketlern yaşam döngüsünde bulunduğu aşamayı temslen brkmş karların toplam varlıklara oranını kullanmışlar ve kar payı dağıtan şrketlern, dağıtmayan şrketlerden daha büyük ve karlı olduğunu, büyüme fırsatlarının az olduğunu ve brkmş karların yüksek olduğunu görmüşlerdr. Bununla brlkte şrket büyüklüğü, karlılığı, büyüme, nak denges ve daha öncek kar payı dağıtım kararlarını kontrol ettkten sonra kar payı dağıtma kararı le brkmş karlar/toplam varlıklar arasında pozf lşk olduğu görülmüştür. Yaşam döngüsü teorsnn geçerllğn desteklemeyen çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğn, Ishkwa (2011), Japon şrketler çn yaptığı araştırmada büyüme aşamasındak şrketlern olgunluk aşamasında bulunan şrketlerden daha fazla kar payı dağıttığını görmüştür. Leratür ncelendğnde araştırmacıların büyük br kısmının yaşam döngüsünün geçerllğn gelşmş ülkelerde araştırdığı görülmektedr. Gelşmekte olan ülkelerde faalyet gösteren şrketler üzerne yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) malat sektöründe faalyette bulunan şrketler üzernde yaşam döngüsü teorsnn geçerllğn test etmektr. Blndğ kadarıyla, bu çalışma yaşam döngüsü teorsnn

3 Clt/Vol.: 13 - Sayı/No: 2 ( ) geçerllğn Türkye de faalyet gösteren şrketler çn araştıran lk çalışmadır. Bu nedenle gelşmekte olan br ülke olan Türkye de faalyet gösteren şrketlern kar payı polkalarına yönelk bulgular sunması açısından çalışmanın mevcut leratüre katkı yapması beklenmektedr. Çalışmanın knc bölümünde analzde kullanılan ver, üçüncü bölümde kullanılan yöntem açıklanmıştır. Dördüncü bölümde çalışmanın kısıtları vurgulanmış, beşnc bölümde amprk bulgular yorumlanmış, altıncı bölümde se özet ve sonuca yer verlmştr. Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Ver Çalışmada kullanılan verler yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) malat sektöründe şlem gören 146 şrkete a yıllık fnansal tablo verlernden oluşmaktadır. Verler şrketlere a İMKB de yer alan fnansal tablolardan elde edlmştr. Kar payı ödenmes durumunu gösteren bağımlı değşkene a verler İMKB den sağlanmıştır. Tablo.1 de analzde kullanılan değşkenler ve bu değşkenlern nasıl hesaplandığı açıklanmıştır. Tablo 1. Analzde Kullanılan Değşkenler KRPY Bağımlı değşkendr. Şrketlern yıllara lşkn kar payı ödeme durumlarını temsl eden değşkendr. Eğer şrket o yıl çnde kar payı ödedyse KRPY 1, ödemedyse 0 değern almıştır. BITE OZTA BYK AKO NO ABO Brkmş karların toplam özsermayeye oranlanmasıyla hesaplanmıştır ve şrketn yaşam döngüsünde bulunduğu aşamayı temsl etmektedr. Yaşam döngüsü teorsne göre değşkenn şaret pozf beklenmektedr. Şrket özsermayesnn toplam aktflere oranıdır. DeAngelo (2006) çalışması dkkate alınarak, toplam özsermaye fnansmanının etks le özsermaye fnansmanı brleşmn etksnn karışmasını engellemek amacıyla regresyon modellerne dahl edlmştr. Şrketlern pyasa kapalzasyonunun doğal logarması alınarak hesaplanmıştır. Yaşam döngüsü teorsne göre büyük frmaların daha fazla kar payı dağıtması beklendğ çn şaret pozf beklenmektedr. Şrketn karlılığını göstermektedr ve faz ve verg önces karın toplam aktflere oranı şeklnde hesaplanmıştır. Frmanın karlılığı ne kadar yüksek olursa kar payı dağıtma olasılığı da o kadar yüksektr bu nedenle değşkenn şaret pozf beklenmektedr. Nak ve benzerlernn toplam aktflere oranı şeklnde hesaplanmıştır. Frmanın sahp olduğu nak mktarı ne kadar yüksekse kar payı dağıtma olasılığı o kadar yüksektr ve şaret pozf beklenmektedr. Aktf büyüme oranıdır ve t dönemndek aktf toplamından t-1 dönemndek aktf toplamının çıkartılarak t-1 dönemndek aktf toplamına oranını göstermektedr. ABO büyüme aşamasındak frmalarda olgunlaşma aşamasındak frmalara göre daha yüksek değerler alır bu nedenle büyüme oranı düşük olan frmaların daha fazla kar payı dağıtması beklenr ve bu değşkenn şaret negatf beklenmektedr. Not: BITE, brkmş karların toplam özsermayeye oranı; OZTA, özsermayenn toplam aktflere oranı; BYK, şrketlern pyasa kapalzasyonunun doğal logarması; AKO, faz ve verg önces karın toplam aktflere oranı; NO, nak ve benzerlernn toplam aktflere; ABO, t dönemndek aktf toplamından t-1 dönemndek aktf toplamının çıkartılarak t-1 dönemndek aktf toplamına oranını göstermektedr. sbd.anadolu.edu.tr 117

4 Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Metodoloj Sab Etkler Log Model Sab etkler log model 1 numaralı eşlkte verlmştr: Pr [Eşlk1] Eşlk 1 de ler brmler, t değerler zamanı, X k1 vektör bağımsız değşkenler, Y gözlenemeyen değşken ve F kümülatf lojstk dağılımı fade etmektedr. Gözlenen rassal değşken Y şu şeklde tanımlanablr: [Eşlk 2] 1(.) fades, Y nn 0 ve 1 olduğu gösterge fonksyonudur; Y X, hata term le bağımsız ve türdeş dağılır. Eşlk 1 de ve parametreler modelde blnmeyen parametrelerdr. Aynı zamanda, parametre sayısı N le artmaktadır. T sonlu br değer olduğu çn, panel ver analznde genellkle, görüldüğü gb, ' Y 1 PrY 1 F X Y 1 1,... n; t 1 T Y 1,... IN 2 0, ' tutarlı br bçmde tahmn edlememektedr. Doğrusal olmayan panel regresyon modellernde, ve parametrelernn tahmn brbrnden bağımsız değldr. Bu durumda koşulsuz olablrlk fonksyonu yerne Eşlk 3 te verlen koşullu olablrlk fonksyonunun maksmze edlmes önerlmektedr (Chamberlan, 1980). L c N Pr Y 1, Y,... Y [Eşlk 3] Sab etkler log yöntemnn k öneml dezavantajı vardır. Brnc dezavantajı zaman çnde değşmeyen değşkenlern koşullu sab etkler model le tahmn edlememesdr. İkncs se, koşullu olablrlk fonksyonunun maksmze edlmes le yapılan tahmn blg kaybına yol açablr; çünkü br brm çn Y değerler modele dahl edlen zaman aralığında hep 1 ya da 0 değern alıyor hç değşmyorsa bu brme a gözlemler tahmn sürecnden çıkarılmaktadır. Bu değerler her durumda geçerl gözlemler olmasına rağmen, brmn olablrlğe katkısının 0 olması nedenyle tahmn etklememektedr (Naceur ve Goaed, 2002). Rassal Etkler Prob Model Rassal etkler prob modelnn genel formu Eşlk [4] te verlmştr. Burada spesfk etkler 2 T 1 t1 ' [Eşlk 4] rassal ve X den bağımsızdır. Hatalar ve karşılıklı olarak bağımsızdır. Gözlenen Y çn olablrlk fonksyonu Eşlk 5 te verlmştr (Gulkey ve Murphy., 1993). T Y Y X 1,... n; t 1... T L n 1 n t 1,... Y { X ' 2Y 1} ( ) d P Y 1 t1 1 1/ 2 [Eşlk 5] Eşlk 5 te arasındak korelasyonu fade et- ardışık hatalar, mektedr /, aynı brm çn Çalışmanın Kısıtları Çalışmada, yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) malat sektöründe şlem gören 146 şrkete a yıllık fnansal tablo verler kullanılmıştır. Bu nedenle elde edlen sonuçlar sadece İMKB-malat sektörü çn bu peryotta geçerldr. Sonuçlar dğer gelşmş ya da gelşmekte olan ülke borsaları çn genellenemez. Amprk Bulgular Tablo 2. de analzde kullanılan bağımsız değşkenlern kar payı ödeyen şrketler le karpayı ödemeyen şrketlere a ortalamaları verlmştr. Tablo.2 de kar payı

5 Clt/Vol.: 13 - Sayı/No: 2 ( ) ödeyen şrketlern brkmş karlarının (retaned earnngs) toplam özsermayeye oranı pozf bulunmuşken, kar payı ödemeyen şrketlerde bu değer çoğu dönemde negatf bulunmuştur. Bu bulgu DeAngelo vd. (2006) nn çalışmalarındak bulguları le uyumludur. Tablo.2 de dkkat çeken dğer bulgu se kar payı ödeyen şrketlern karlılığının ödemeyen şrketlere göre yüksek olmasıdır. Elde edlen bu sonuç Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Fama ve French (2001), DeAngelo vd. (2006) nın bulguları le uyuşmaktadır. Kar payı ödemeyen şrketlern karlılığı negatftr. Nak oranları açısından br değerlendrme yapıldığında, kar payı ödeyen şrketlern nak oranının ödemeyen şrketlerden yüksek olduğu söyleneblr. Benzer şeklde kar payı ödeyen şrketlern aktf büyüme oranları kar payı ödemeyen şrketlerden daha yüksektr. Tablo 2. Değşkenler Yıllar İtbaryle Ortalama Değerler Kar Payı Ödeyen Şrketler BITE OZTA BYK AKO NO ABO Ortalama Kar Payı Ödemeyen Şrketler BITE OZTA BYK AKO NO ABO Ortalama Not: Örnekleme yılları arasında hsse senetler İMKB malat sektöründe şlem gören 139 şrket dahl edlmştr. BITE, brkmş karların toplam özsermayeye oranı; OZTA, özsermayenn toplam aktflere oranı; BYK şrketlern pyasa kapalzasyonunun doğal logarması; AKO, faz ve verg önces karın toplam aktflere oranı; NO, nak ve benzerlernn toplam aktflere; ABO, t dönemndek aktf toplamından t-1 dönemndek aktf toplamının çıkartılarak t-1 dönemndek aktf toplamına oranını göstermektedr. Öncelkle kar payı ödeme olasılığını etkleyen faktörler sab etkler log yöntem le tahmn edlmştr. Ancak bu yöntemde br brm çn Y değerler hep 1 ya da 0 değern alıyor, hç değşmyorsa bu brme a gözlemler tahmn sürecnden çıkarılmaktadır. Bu nedenle bu gözlemler analz kapsamından çıkarılınca 235 gözlem le model tahmn edlmştr. Tahmn edlen sab etkler log modelne lşkn sonuçlar Ek.1 de yer almaktadır. Gözlem sayısındak düşüşten kaynaklanan blg kaybı nedenyle değşkenler arasında anlamlı br lşk bulunamamıştır. Yöntemnn bu dezavantajından dolayı, malat sektöründek şrketlern kar payı ödeme olasılıklarını etkleyen faktörler belrlemek çn sab etkler log model yerne standard prob, rassal etkler prob ve rassal etkler log regresyon modeller kullanılmıştır. Her üç modeln brlkte kullanılmasının neden, elde edlen bulguların kullanılan yönteme göre farklılık gösterp göstermedğn, dğer br deyşle sonuçların tutarlılığını test etmektr. sbd.anadolu.edu.tr 119

6 Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Tablo 3. Karpayı Ödeme Olasılığını Etkleyen Faktörler Rassal Etkler Prob Standard Prob Tahmn Tahmn Rassal Etkler Log Tahmn Katsayı z-statstğ Katsayı z-statstğ Katsayı z-statstğ BITE OZTA BYK AKO NO ABO KRPY(-1) SABIT LOGL PSEUDO-R χ 2 χ 2 (7) (7)= = n χ 2 (7)= Not: n gözlem sayısı, BITE, brkmş karların toplam özsermayeye oranı; OZTA, özsermayenn toplam aktflere oranı; BYK, şrketlern pyasa kapalzasyonunun doğal logarması; AKO, faz ve verg önces karın toplam aktflere oranı; NO, nak ve benzerlernn toplam aktflere; ABO, t dönemndek aktf toplamından t-1 dönemndek aktf toplamının çıkartılarak t-1 dönemndek aktf toplamına oranını göstermektedr. KRPY(-1) şrket t-1 yılında kar payı ödedyse 1 değern, ödemedyse 0 değern almaktadır. Tablo.3 te şrketlern kar payı ödeme olasılığını araştırmaya yönelk kullanılan yöntemler benzer sonuçlar vermştr. Yaşam döngüsü teors ve DeAngelo vd. (2006), Coulton ve Ruddock (2011) un çalışmalarındak bulgularla uyumlu olarak şrketlern kar payı ödeme olasılıklarının şrketlern yaşam döngüsünde bulunduğu aşamayı temsl eden BITE değşken le pozf lşkl olduğu sonucuna ulaşılmıştır. BITE değşkennn katsayısı pozf ve statstksel olarak anlamlıdır. Bu nedenle yaşam döngüsünü olgunluk aşamasında bulunan şrketlern kar payı ödeme olasılıklarının, büyüme aşamasında bulunan şrketlere göre daha yüksek olduğu söyleneblr. Yaşam döngüsü teors le uyumlu olarak karlılık değşken ve büyüklük değşkennn katsayıları pozf ve anlamlıdır. Bu bulguya göre karlı ve daha büyük şrketlern kar payı ödeme olasılıkları daha fazladır. Bu bulgu Dens ve Osobov un (2008) bulguları le uyuşmaktadır. ABO katsayısının pozf ve anlamsız olması nedenyle, büyüme fırsatları olan şrketlern daha az kar payı ödeme olasılıklarının bulunduğuna yönelk br bulgu elde edlememştr. NO değşkennn katsayısı k model çn pozf ve anlamlı bulunmuştur. Bu durumda nak durumu y olan şletmelern kar payı ödeme olasılıklarının daha yüksek olduğu söyleneblr. Modelde KRPY(-1) değşken, DeAngelo vd. (2006) çalışması dkkate alınarak, frmanın geçen yılda kar payı dağıtmasının bu yıl da dağıtacağının br gösterges olarak değerlendrlp değerlendrlmeyeceğn test etmek amacıyla kullanılmıştır. KRPY(-1) değşkennn katsayısının pozf ve statstksel olarak anlamlı olması kar payı ödeme polkasının katı olduğunu göstermektedr (Lntner, 1956; Coulton ve Ruddock, 2011). Başka br deyşle bu yıl çersnde kar payı ödeyen şrketlerden br daha k yıl da kar payı ödemeler bekleneblr. Her üç modelde de bazı değşkenlern katsayıları anlamlı olmamasına rağmen, modeller genel olarak anlamlı bulunmuştur. Örneğn, standart prob tahmnnde NO ve ABO değşkenlernn katsayıları; rassal etkler prob tahmnnde ABO değşkennn katsayısı; rassal etkler log tahmnnde ABO değşkennn katsayısı anlamlı olmamasına rağmen, modeller genel olarak anlamlıdır. Bu sonuç, çoklu doğrusallık problemnn varlığını düşündüreblr. Çoklu doğrusallığın en öneml berllernden brs katsayılar anlamsızken R 2 değernn çok yüksek olması ve F statstğnn anlamlı olmasıdır. Ancak bu çalışmada R 2 değer çok yüksek olmayıp, katsayıların çoğu se anlamlıdır. Bu nedenle çoklu doğrusallığın test edlmesnde kullanılan pek çok yöntem olmasına rağmen 120

7 Clt/Vol.: 13 - Sayı/No: 2 ( ) en bas olarak, bağımsız değşkenler arasındak korelasyonlar ncelenmştr ve korelasyonların düşük düzeylerde olduğu görülmüştür. Aynı zamanda, çalışmada kullanılan verlern panel ver olması çoklu doğrusallık problemn mnmze etmektedr (Hso, 2003). Sonuç olarak, modelde anlamsız değşken olmasının, çoklu doğrusallık problem le lşkl olmadığı söyleneblr. Özet ve Sonuç Bu çalışmada, yaşam döngüsü teorsnn İstanbul Menkul Kıymetler Borsası malat sektöründe şlem gören şrketlerde geçerllğ log ve prob modeller kullanılarak araştırılmıştır. Sonuçta, yaşam döngüsü teors le uyumlu olarak şrketlern yaşam döngüsünde bulunduğu aşamayı temsl eden brkmş karların özsermayeye oranı değşken le şrketlern kar payı ödeme olasılıkları arasında pozf ve anlamlı br lşk bulunmuştur. Bu sonuç, leratürde yer alan dğer pek çok çalışmanın bulguları le uyuşmaktadır (Fama ve French, 2001; DeAngelo vd., 2006; Dens ve Osobov, 2008). Bununla brlkte büyük, karlılığı ve nak oranı yüksek olan şrketler daha fazla kar payı ödeme eğlmndedr. Çalışmada elde edlen bulgular Türkye de yaşam döngüsü teorsnn geçerllğn desteklemektedr. Dolayısıyla, şrketlern yaşam döngülernde bulundukları aşama kar payı dağıtım kararlarında etkldr. Olgunluk aşamasında bulunan şrketlern kar payı dağıtma olasılığı büyüme aşamasında bulunan şrketlerden daha yüksektr. Bu çalışmada yalnızca malat sektöründe faalyette bulunan frmaların kar dağıtım polkalarına lşkn bulgulara yer verlmştr. Gelecek çalışmalarda, bu ver kısıtı kaldırılarak tüm sektörler analze dahl edleblr ve malat sektöründe elde edlen bu bulguların dğer sektörler açısından geçerllğ test edleblr. Kaynakça Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Baker,M. ve Wurgler,J. (2004). A Caterng Theory of Dvdends, Journal of Fnance, 59, Bernhardt, Dan. Douglas, Alan ve Robertson, Fona (2005). Testng Dvdend Sgnallng Models, Journal of Emprcal Fnance, 12, Bhattacharya, S. (1979). Imperfect nformaton, dvdend polcy, and the brd n the hand fallacy, Bell Journal of Economcs, Vol. 10, Bulan, L., N. Subramanan ve L. Tanlu (2007). On the tmng of dvdend natons, Fnancal Management, (Wnter),pp Chamberlan, G. (1980). Analyss of Covarance wh Qualatve Data, Revew of Economc Studes, 47, Coulton, J.J. ve Ruddock, C., ( 2011). Corporate Payout Polcy n Australa and a Test of the Lfe-Cycle Theory, Accountng and Fnance, Vol. 51, DeAngelo, H., L.E. DeAngelo ve R.M. Stulz. (2006). Dvdend polcy and the earned/contrbuted capal mx: a test of the lfecycle theory, Journal of Fnancal Economcs, Vol. 81, Dens, D.J., Osobov, I., (2008). Why do frms pay dvdends? Internatonal evdence on the determnants of dvdend polcy, Journal of Fnancal Economcs 89, Easterbrook, F. (1984). Two agency-cost explanatons of dvdends, Amercan Economc Revew, Vol. 74, Fama, E.F. ve K.R. French (2001). Dsappearng dvdends: changng frm characterstcs or lower propensy to pay, Journal of Fnancal Economcs, Vol. 60, sbd.anadolu.edu.tr 121

8 Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Ferrs, S., Jayaraman, N., Sabherwal, S., (2009). Caterng effects n corporate dvdend polcy: The nternatonal evdence, Journal of Bankng and Fnance 33, Grullon, G., R. Mchaely ve B. Swamnathan (2002). Are dvdend changes a sgn of frm matury, Journal of Busness, Vol. 75, Gulkey, K.ve MurphyJ.L.(1993). Estmatng and testng n the random effects prob model, Journal of Econometrcs,59, Hso, Cheng (2003). Analyss of Panel Data, Cambrdge Unversy Press, Second Edon. Ishkawa H. (2011). Emprcal Analyss on the Dvdend Lfe-Cycle Theory: Evdence from Japan, The Japanese Accountng Revew, Volume:1, Lntner, J., (1956). Dstrbuton of ncomes of corporatons among dvdends, retaned earnngs and taxes, Amercan Economc Revew, 46, Mller, M. ve F. Modglan (1961). Dvdend polcy: growth and the valuaton of Shares, Journal of Busness,Vol. 34, Mwandenga Adam, (2004). Sgnallng Theory of Dvdends: A Revew of the Lerature and Emprcal Evdence, Afrcan Journal of Fnance and Management, Vol.13 (1), Naceur S.B. ve Goaled M. (2002). The relatonshp between dvdend polcy, fnancal structure, profably and frm value, Appled Fnancal Economcs, 12, Xangwe, Deng (2003). Does Agency Theory Explan Dvdend Polces of Chna s Lsted Companes?- An Emprcal Test, A Thess Submted to the Hong Kong Unversy of Scence and Technology, Hong Kong. Wang M.H. Lu D.Y ve Huang Y.S. (2011). Dvdend Polcy and the Lfe Cycle Hypothess: Evdence from the Tawan Stock Exchange, The Internatonal Journal of Busness and Fnance Research, Vol. 5, No. 1, Avalable at SSRN: abstract= Ek: Sab Etkler Log Tahmn Sonuçları Sab Etkler Log Tahmn Katsayı z-statstğ BITE OZTA BYK AKO NO ABO KRPY(-1) SABIT LOGL PSEUDO-R χ 2 (7)=13.66 n 235 Not: n gözlem sayısı, BITE, brkmş karların toplam özsermayeye oranı; OZTA, özsermayenn toplam aktflere oranı; BYK, şrketlern pyasa kapalzasyonunun doğal logarması; AKO, faz ve verg önces karın toplam aktflere oranı; NO, nak ve benzerlernn toplam aktflere; ABO, t dönemndek aktf toplamından t-1 dönemndek aktf toplamının çıkartılarak t-1 dönemndek aktf toplamına oranını göstermektedr. KRPY(-1) şrket.t-1 yılında kar payı ödedyse 1 değern, ödemedyse 0 değern almaktadır 122

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi?

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi? Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kaderl Yrd. Doç. Dr. Sezgn Demr Düşük Fyatlandırılmış Halka Arz Frma Kaltesnn Br Gösterges m? Yrd. Doç. Dr. Yusuf KADERLİ Adnan Menderes Ünverstes, İİBF. Yrd. Doç. Dr. Sezgn DEMİR Adnan

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi

Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi B. ÖZCAN, A. ARI Araştırma-Gelştrme Harcamaları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Panel Ver Analz Burcu ÖZCAN Ayşe ARI Özet Ekonomk büyümenn c gücü olarak değerlendrlen araştırma-gelştrme (Ar-Ge) faalyetler ülke

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 24, Sayı: 2, 2010 47 KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

Prof. Dr. Kemal Yıldırım - Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu

Prof. Dr. Kemal Yıldırım - Yrd. Doç. Dr. S. Fatih Kostakoğlu Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Ülkelern Ekonomk Performansı Üzernde Regülasyonun Etkler: Br Dnamk Panel Ver Analz The Impact of Regulaton on Economc Performance

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: Özel Sayı 0 ss. 59-73 Avrupa Brlğ ve Türkye de Mal Saydamlığın Panel Ver Yönem le Analz Fscal Transparency of he European Unon and Turkey wh Panel Daa Analyss

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ Gaz Ünverses İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 12/1 (2010). 159-184 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK

HisSE SENEDi FiYATlARıNDAKi SÜRPRiz HABERLERiN BULAŞICIlIK ETKiSi VESÜREKliliK HsSE SENED FYATlARıNDAK SÜRPRz HABERLERN BULAŞICIlIK ETKS VESÜREKllK Evrmlmer Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Özet Bu çalışmada hsse sened pyasalarındak sürprz haberlern ülkeler arasında yayılması olgusu

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı