Albert Long Hall, Boğazi. aziçi Üniversitesi 4-55 Nisan 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Albert Long Hall, Boğazi. aziçi Üniversitesi 4-55 Nisan 2008"

Transkript

1 BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ Uğur Halıcı Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA) kas aktivitesi veya çevre nöronları kullanılmadan sadece beyin sinyalleri aracılığıyla bir cihazı kontrol etmek üzere geliştirilen bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayarla Görme ve Akıllı Sistemler Araştırma Laboratuvarı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Ankara Burada kontrol edilen cihaz, bir tekerlekli sandalye, bir nöroprotez ya da bir bilgisayar olabilir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 2 Bir BBA sisteminde kullanıcı niyetini örneğin sağ ya da sol elin hareket ettirilmesinin düşünülmesi gibi zihinsel bir durum ile temsil eder. Bunun sonucunda üretilen beyin sinyalleri toplanarak sisteme aktarılır veişledikten sonra sistem tarafından bir karar verilerek bir kontrol sinyali üretilir. Bu kontrol sinyalinin kontrol edilmek istenen sistemin durumunda oluşturduğu değişim kullanıcıya geri-beslenir. Kullanıcının bu yeni duruma göre zihinsel durumunu değiştirmesiyle döngü devam eder Ugur Halıcı, ODTÜ 3 BBA çalışmalarının başlagıcı 1970 lerin başlarına dek uzanmaktdır. O yıllarda J. Vidal BBA yı bilgisayar fonksiyonları üzerinde detaylı bilgi üreten bilgisayar tabanlı birsistemtanımlamış ve görsel uyarılı potansiyellere dayanan ilk BBA yı geliştirmişti. Eski BBA sistemleri temel olarak, özellikle Amiotrofik Lateral Siklerois ve Omirlik yaralanmaları gibi sebeplerle, dış dünya ile iletişim yeteneklerinlerini kaybetmiş hastalar için geliştirilmişti. Eğer beyinleri hala erişilebilir durumda ise, BBA bu hastaların diğer kişilerle iletişim kurabilmeleri için son çare olabilmekteydi. BBA ayrıca kol/el/bacağını kaybetmiş hastaların daha rahat bir yaşam sürmeleri için de yardımcı olabilmektedir. Ugur Halıcı, ODTÜ 4 Son zamanlarda, çeşitli gruplar sağlıklı insanlar için de oyun gibi uygulamalarda veya gerçek hayatta daha değişik bir iletişim hattı olarak BBA nın kullanılabileceğini söylemişlerdir. Ancak, BBA ların fonksiyoniletesi henüz çok sınırlıdır ve iş ortamında kullanmak için yeterli değildir. Son zamanlardaki çalışmalar bu sistemlerin geliştileceği ve sağlıklı insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılabileceği umudunu vermektedir. BBA ile ilgili ilk çalışmalarda, sistem genellikle önceden tanımlanmış nörofizyolojik öznitelikler üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sistem kullanıcısı, sabit bir set-up ile sağlanan geri besleme üzerinden sistemi kontrol edebilecek biçimde nörofizyolojik sinyal üretmeyi kendisi öğrenmektedir. Çeşitli çalışmalarda, kullanıcının haftalar (hatta aylar) sürebilen bir kişisel öğrenim sürecinden sonra insan beyninin adaptasyon özelliği ile bu sitemleri kullanabilmeyi başardıkları rapor edilmiştir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 6 1

2 Son zamanlarda bir çok grup, BBA sistemlerinin kullanıcıya özel beyin fonksiyonlarına adapte edilmesi ile sistem kotrolünün daha kolay olacağı fikrini ortaya atmışlardır Burada iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde genel bir bio-geri-besleme kullanılarak başlanmakta ve kullanım sürecinde sistem adapte edilmektedir. İkincisinde ise makine öğrenme tekniklerine dayalı bir ön- öğrenme oturumu ile optimum set-up parametreleri ayarlanmaktadır ve biyo-geri besleme ile sistemin ayrıca adaptasyonu mümkündür. Şüphesiz geri besleme sırasında insan öğrenme yeteneği de sistemin başarısını etkilemektedir. Ancak sistem daha yüksek bir başarı seviyesi ile çalışmaya başlamakta ve böylece kullanıcı için öğrenme daha kolay ve çekici hale gelmektedir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 8 BBA nörofizyoloji, psikoloji, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi alanlardaki araştırmacıların katkıda bulunduğu disiplinler arası bir araştırma konusudur. Elektrik/Bilgisayar mühendisliğinin katkıları sensör geliştirme, yazılım geliştirme, sinyal işleme, makina öğrenmesi, enformasyon teorisi gibi alanlardadır. BBA sistemlerinin geliştirilmesi için şimdiye kadar bir çok değişik yaklaşım izlenmiştir. Bunlar, kullanılan beyin sinyali toplama tekniğine, BBA da insan ya da makinanın öğrenmesine göre, Uyarılmış potansiyel yada Uyarılmamış Beyin Sinyali kullanılmasına göre çeşitli biçimlerde gruplanmaktadır Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 10 Beyin aktivitelerini gözlemlemek üzere günümüzde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır: Elektrik Potansiyel Ölçümleri elektoensefalogram (EEG) invaziv elektro-fizyolojik yöntemler, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fmri), manyeto-ensefalogram (MEG), pozitron emisyon tomografi (PET) Ugur Halıcı, ODTÜ 11 Günümüzde, fmri ve MEG systemleri büyük, çok pahalıdır ve manyetik korumalı ortam gerektirmektedir. fmri ve PET kan akışına dayalı olduğundan, sinyalin alınması için uzun zamana ihtiyaç duyulmakta ve hızlı iletişim için uygun olmamaktadır Dolayısı ile BBA uygulamalarında elektriksel potansiyel ölçümleri beyin aktivitelerini ölmede daha uygun gözükmektedir. Bu potansiyeller iyi zamansal çözünürlüğe sahiptir, verilen bir mental aktivitenin yapılmasıyla birlikte bu aktivitelere karşılık gelen sinyallerde belirgin değişimler gözlenebilmektedir, invaziv yaklaşımlar bir yana bırakılırsa bu sinyaller kolaylıkla toplanabilmektedir Ugur Halıcı, ODTÜ 12 2

3 Elektriksel potansiyeller aksiyon veya alan potansiyelleri olarak ölçülebilmektedir. Beyin korteksi içine yerleştirilen elktrotlar yardımıyla ölçülen aksiyon potansiyeli tek bir nöronun aktivitesini yansıtırken, alan potansiyeli nöron gruplarının birleşik aktivitesini yansıtmaktadır. Alan potansiyelleri, kafatası üzerinden EEG olarak kayıt edildiğinde beyin korteksinde büyük bir alanın aktivitesini yansıtırken, bunlar beyine yerleştirilen küçük elektrotlar ile ölçüldüğünde ise dokununu elektroda çok yakın küçük bir bölgesindeki aktiviteyi yansıtmaktadır. Bu iki ekstrem arasında epidural ve subdural bölgelerden yine alan potansiyeli ölçülebilmektedir. Genel olarak, elktrodlar invasziv oldukça, daha iyi topografik çözünürlük ve sinyal-gürültü oranı elde edilmektedir Intra-kortikal elekrotla arasındaki uzamsal ölçek (10 μm - 1 mm) elektrot ucunun büyüklüğüne bağlıyken, işlenmemiş kafatsı EEGsi için uzamsal ölçek (6-10 cm) elektrot büyüklüğünden oldukça bağımsızdır. Kafatası EEGsinde uzamsal ölçek, 64 veya 128 çoklu elektrot dizini ve yüksek çözünürlüklü EEG algoritmaları (uzamsal filtre) birlikte kullanılarak düşürülebilir Intrakortical (veya invaziv) electrotlarla daha yüksek uzamsal çözünürlük elde edilebilir ancak bu durumda masraf ve risk önemli ölçüde artmaktadır Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 14 Invaziv yöntemlerde amaliyat ile implant yerleştirilmesi gerekmektedir ve ilk kez uyanık haldeki hayvanların serebral korteksteki aksiyon potansiyellerini kaydetmek üzere kullanılmışladır Bir çok çalışma, edimsel koşullama yöntemleri kullanılarak maymunların motor kortekste yer alan tek bir nöronun deşarjını kontrol etmeyi öğrenebildiklerini göstermektedir İnvaziv teknolojiler kullanılarak sinyal-gürültü oanı önemli ölçüde artırılabilir. Ancak bu alandaki çalışmalar, mevcut invaziv BBA sistemlerinde iletişimin ve başarılı bir kontrolün garanti edilemesinden ve kişilerin sadece araştırma amacıyla beyin implantları taktırmaya uzak bakmasından dolayı oldukça kısıtlıdır. Buna karşılık, yüksek zamansal çözünürlük, göreceli olarak basit sinyal toplama ve düşük maliyeti dolayısı ile kafatası üzerinden kayıt edilen EEG şu andaki BBA sistemlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 16 Mevcut beyin sinyali toplama teknikleri TEKNİK KULLANIM BİÇİMİ UZAMSAL VE RİSK ZAMANSAL ÇÖZÜNÜRLÜK MeA : tek tek nöronların aksiyon potansiyelini U: Yüksek fazla invasiv Çoklu-Elektrot-Dizini ölçmek üzere serebral kortekse Z: Yüksek olduğu için yerleştirilen elektrotlar çok riskli BBA İÇİN KULLANIMI Maymunlarda uygulanmış, insan uygulaması az ECoG : Nöronların toplu olarak yarattığı elektrik U: Uygun Electro-kortikogram alanını yüksek SNR ile ölçmek üzere Z: Yüksek kafatası ile beynin arasında yerleştirilen elektrotlar Invasiv olduğu BBA amacıyla kullanımı için riskli önerilmiş PET : Pozitron Emisyon Topografi İçilerek vücuda alınan rayoaktif madde U: Yüksek içeren glikoz vb kimyasal maddenin U: yok vasküler yolla yayılımı radyoaktif madde riski Çok pahalı ve genel ortamlarda uygulanması zor fmri : Fonksiyonel Yüksek Manyetik alan altında vücuttaki Manyetik Yanıt hidrojen dipollerinin etkilemesi Görüntüleme U: yüksek Z: Çok düşük Varsa Manyetik Çok pahalı ve genel alan riski ortamlarda uygulanması zor NIRS : Kızılötesi-yakını Spektroskopi MEG : Magneto- Ensefalografi EEG: Elektro- Ensefalografi Kan akışı ve elektrik aktiviteye bağlı olarak U: Düşük beyin hücrelerinin optik Z: Düşük özelliklerindeki değişimler Beyindeki elektriksel akımlarınkafaüzerdeu: Yüksek yarattığı toplu manyetik alanların Z: Yüksek dışarıdan elektrotlarla ölçülmesi ile elde edilen EEG benzeri sinyaller Korteksteki çok sayıda nöronun birlikte U: Uygun aktivite göstermesiyle kafatasına Z: Uygun yakın olanların toplam etkisinin dışarıdan elktrotlarla ölçülmesi Varsa Kızıl Uygun değil ötesi ışın riski Varsa Manyetik Pahalı ve genel alan riski ortamlardauygulanması kısmen zor BBA da kullanılmış Yok Ucuz ve BBA için uygun, BBA da en yaygın kullanılan teknik 128 kanallı kep üzerinde EEG, EoG ve EMG kaydı için Elektrot yerleri ve kanal etiketleri Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 18 3

4 İnsan vücut parçalarına beyin üzerinde karşılık gelen bölgeler. Sağ yarı küre vucudun sol tarafını ve sol yarı küre ise vücudun sağ tarfını kontrol etmektedir. EEG ile kaydedilmiş beyin dalgaları Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 20 Frekans Bantları Bant frekans (Hz) Delta :Δ Teta: Θ Alfa (mü) : α (μ) 8 13 Beta: β Gamma: γ Görülüş biçimi Harekete hazırlanma Hafıza Gevşeme, sensor boşlama (idling) Motor boşlama Nitelik birleştirme Bir Deneğin sol (kırmızı) ve sağ (yeşil) el hareketini imgelemi sırasında elde edilen topograflar 3.5 sn lik tekli denemelerde alfa bandındaki spektral gücü göstermektedir. Bu örüntüler aynı denekten aynı gün içinde alınmasına karşın oldukça farklılıklar göstermektedir. (Blankertz vd 2006) Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ Mental Aktivite Tipleri Günümüzdeki BBA larda kafatası üzerinden kayıt edilen EEG ler kullanılmaktadır Bu sistemlerde, insan beyninin iki yarıküresinin değişik kognitif fonksiyonlara özelleşmiş olmasına dayalı olarak farklılık gösteren Mental Aktiviteler (MA) üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sol yarı küre baskın olarak sözsel ve diğer analitik fonksiyonlar ile etkinleşirken, sağ yarı küre ise uzamsal ve bütünsel işlemede etkinleşmektedir 3. Mental Aktivite Tipleri Kullanılan tipik MA lar arasında, dışarıdan gelen uyaralara karşı oluşan Uyarılmış Yanıt (evoked response, ER), hayal edilmiş eklem hareketi, uzaysal, geometrik, aritmetik ve sözsel operasyonlar bulunmaktadır. BBA lar kullanılan MA tipine göre ERP tabanlı BBA lar ve edimsel koşullu BBA lar olarak gruplanabilir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 24 4

5 3.1 ERP tabanlı BBA lar Uyarılmış cevaplar, psikolojide konitif yöntemlerle ilgilidir Kognitif yöntemler zihini, uyaranlar ile kognitif prosesler arasındaki ilişkiye göre çıktı üreten bir bilgi işleme aygıtı gibi ele almaktadır. Dışarıdaki görsel veya işitsel olgular (örneğin bilgisayar ekranında yanıp sönen nesne, bir grid üzerinde parlayan elemanlar veya belirli sesler), EEG üzerinde, Olgu İlgili Potansiyel (event related potentials (ERPs)) olarak adlandırılan ve geçici voltaj kaymaları ile karakterize edilen belirgin sinyaller yaratırlar. 3.1 ERP tabanlı BBA lar Denek özel bir uyarana dikkat gösterdiğinde, uyarana zaman kilitli olarak ortaya çıkan bir ERP, EEG de gözlenir. EEG de ERP tarafından indüklenen sinyal değişimleri ortalama alarak veya kör kaynak ayrışımı (blind source separation) yöntemi ile yakalanabilir Eğer aksiyonlar uyaranlar ile eşlenebilmişe, denek dikkatini arzu edilen aksiyona karşılık gelen uyarana odaklayarak BBA kontorolü yetisine sahip olur. Uyarılmış Potansiyele dayalı BBA larda P300 ve Görsel Uyarılmış Kararlı Hal Tepkisi (steady state visual evoked response SSVER) kullanılmaktadır Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ P300 e dayalı BBA lar Sık gelen rutin uyaranlar arasına karıştırılan seyrek gelen seçilmiş sessel, görsel veya dokunsal uyaranlar, bu tür uyaranın sunuluşundan yaklaşık 300 ms sonra parietal korteks üzerinden alınan EEG de bir pozitif tepe oluşmasına sebep olmaktadır P300 e dayalı BBA lar Daha önceden özel aksiyonlarla ilintilendirilmiş değişik uyaranlar BBA tarafından kullanıcıya sunulur. P300 yanlızca arzu edilen seçimlerdeki tepkilerde ortaya çıktığından, BBA kullanıcının niyetini belirlemek üzere bu etkiyi kullanır. Çevrimiçi deneylerde ve çevrim dışı simulasyonlarda, örneğin ortalama (averaging), bağımsız bileşen analizi (independent component analysis gibi çeşitli algoritmalar arzu edilen seçimi tanımada kullanılır Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ P300 e dayalı BBA lar Donchin vd 2000 de sunulan çalışmada harfler, sayılar, semboller veya komutlar kullanıcıya 6 6 matris biçiminde sunulmaktadır P300 e dayalı BBA lar Her 125 milisaniyede, tek bir satır veya kolon parıldamaktadır. Kullanıcı seçimini, arzu edilen elemanı içeren kolon veya satır geldiğinde içiden sayarak belli eder. Parietal korteksteki EEG sayısallaştırılır, her bir satır ve kolona ortalama tepki hesaplanır ve her bir olası seçim için P300 genliği bulunur. İlgili çalışmalarda, tek denemeli P300 uyarılmış potasiyeller sanal ortamlardaki bazı elemanların seçilmesinde kullanılmıştır Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 30 5

6 3.1.1 P300 e dayalı BBA lar SSVER tabanlı BBA P300 e dayalı BBA kullanıcı ön eğitimi gerektirmediğinden avantaj taşımaktadır: P300 arzu edilen seçime kendiliğinden oluşan tipik bir tepkidir. Koşullandırma protokollerine göre tepkilerdeki P300 ve ilgili potansiyeller değişiklik göstermektedir BBA da kullanılan P300 de zaman içinde değişim gösterebilir. Şimdiye kadarki çalışmalar kısa-vadeli yapılmıştır. Uzun vadede, P300 ün alışkanlık ile kaybolabilmesi BBA nın performansını azaltabilir Ugur Halıcı, ODTÜ 31 Görsel Uyarılmış Kararlı Hal Tepkisi (SSVER) tabanlı BBA larda değişen frekanslarda (2-90 Hz) yanıp-sönme ile yaratılan görsel uyaran, EEG de uyaranla aynı frekasta bir salınım (osilasyon) biçiminde karakterize edilen SSVER ortaya çıkarmaktadır. Böylece, görsel bölgeye karşılık gelen elektrotlardan (örneğin uluslararası sistem için O1 ve O2 elektrotları) kaydedilen sinyalin spektral içeriği incelenerek saptanabilir. Aksiyonlar farklı frekanslarda yanıp sönen hedeflerle eşlendirildiğinde, kullanıcı arzu edilen aksiyona karşılık gelen hedefe bakarak BBA yı kontrol edebilir Bu prensibe dayalı BBA lar kullanıcının bakış yönünü kontrol edebilmesine bağlıdır. Ugur Halıcı, ODTÜ SSVER tabanlı BBA ERP tabanlı BBA ların avantajı, BBA yı kontrol edecek yeni bir kullanıcının hiç bir öğrenme olmadan ya da çok az bir öğrenme ile bunu başarabilmesinde yatmaktadır. Ancak, ERP tabanlı bir BBA da hem ilgili uyaranın gelmesinin beklenmesinden dolayı, hem de ERP nin güvenli bir biçimde saptanabilmesi için ortalama alınması gerektiğinden iletişim hızı düşük olabilir Ayrıca, zamanla kullanıcıda alışkanlık yaratmasından dolayı uyarılmış yanıt genliği zamanla azalabilir Ugur Halıcı, ODTÜ 33 Edimsel koşullama piskolojide davranışsal yöntemlerle ilgilidir Buna göre, denek yeterli geribesleme (edimsel koşullama geribeslemesi) ile kontrol becerisi geliştirebilir. Edimsel koşullama geribeslemesi ile kontrol sağlanması üzerine çalışmalar 50 li yıllarda başlamıştır. O zamanlar, bazı klinisyenler nöro-geribesleme olarak adlandırılan yöntemi kullanarak dikkat kayıbı, hiperaktivite, depresyon ve hatta epilepsi şikayetli hastaları tedavide kullanıyorlardı. Otonom ve merkezi sistemi fonksiyonlarının daha iyi adapte olmuş biçimde yeniden eğitilebilmesi prensibine dayanarak, nöro-geribesleme uygulamacıları, edimsel koşullama ile hastaların beyin aktvitelerini kendi kendilerine düzenlemelerini öğretiyorlardı Ugur Halıcı, ODTÜ 34 Bir kullanıcının kendi niyetini BBA nın yerine getirebilmesini sağlayabilmesi için, beyin aktivitelerini modüle etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bu öğrenme süreci (eğer başarılı ise) oldukça uzun (haftalar mertebesinde) sürebilir. Bunun üstesinden gelmek üzere, aynı zamanda Makine Öğrenmesi algoritmaları kullanılarak BBA nın kullanıcıya adapte olması sağlanabilir. Bu durumda BBA işlemleri, hem kullanıcın hem de bilgisayarın adapte edilmesine dayanmaktadır Teorik olarak, bir kullanıcı BBA kontrolü için herhangi bir mental aktivite (MA) seçebilir. Aslında, Makine Öğrenmesi ve yeterli geribesleme ile BBA böyle bir MA yı nasıl tanıyacağını öğrenirken, kullanıcının sonunda BBA yı kontrol edebileceği ümit edilebilir. Ancak, günümüz BBA larıda EEG den saptanabildiği gösterilmiş MA lar, yani beyin hemisferinde özelleştirilmesi çalışılmış MA lar kullanılması tercih edilmektedir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 36 6

7 Kullanıcı ve BBA aşağıda açıklanan sürece göre birbirlerine adapte olmaktadır. Geribesleme verilmeyen ön-eğitim seanslarında, kullanıcının kontrol kümesinde yer alan MA ları yerine getirmesi istenir ve bu arada EEG kayıtları alınır. Toplanan veri analiz edildikten sonra makine öğrenmesi yöntemleri kullanlarak her bir MA yı tanıyacak bir model oluşturulur. Geri beslemenin yer aldığı sonraki öğrenme seanslarında, kullanıcının kontrol kümesinde yer alan MA lardan yerine getirmesi istenir BBAnın önceki öğrenme seanslarında hesaplanan model aracılığıyla bu MA yı ne dercede tanıyabildiğini gösteren bir geri-besleme sağlanır. Her bir eğitim seansı sonrasında tanıma modeli güncellenir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 38 Bu süreç BBA operasyonu sırasında da bir çok kez tekrarlanır. Böylece BBA sürekli olarak kullanıcıya adapte olurken kullanıcı da kendi performansını görme ve geliştirme olanağına sahip olur. Edimsel koşullama altında çalışan BBA larda Kotekse ilişkin Yavaş Potansiyel Kayması, salınımsal sensör-motor aktiviteleri ve diğer hemisferik özelleştirilmiş MA lar kullanılmaktadır SCPS tabanlı BBAlar Kotekse ilişkin Yavaş Potansiyel Kaymaları (Slow Cortical Potential Shifts (SCPSs)) bir kaç yüz milisaniyeden bir kaç saniyeye kadar sürebilmektedir. Bunlar korteks ağının hazırlanma uyarılma seviyesini göstermektedirler. Negatif SCPSler tipik olarak hareket ve korteks aktivasyonu içeren diğer fonksiyonlarla ilintilidir. Pozitif SCPS ler ise azaltılmış kortikal aktivasyonla ilgilidir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ SCPS tabanlı BBAlar Hinterberger vd 2003 de çalışmada, EEG den SCPS çıkarılması için alçak-geçirgen filtreden dalgacık ayrışımına kadar bir çok yöntem tarif edilmiştir. Çevrim-içi uygulamalarda alçak-geçirgen filtre en uygun gözükmektedir. Denekler, ikili kontrol amacıyla elektriksel pozitif veya negatif yönde SCPS üretmeyi edimsel geribesleme ile öğrenebilmektedirler Eğer deneklere kendi SCPS üretimleri sırasında, doğru tepkiler için pozitif pekiştirim (ödül) sağlanacak şekilde geribesleme sağlandığıda bu beceriyi kazanabilmektedirler SCPS tabanlı BBAlar Birbaumer vd 2003, Birbaumer vd de, SCPS lerin düzenlenmesi ile ikili kontrol sağlanmış ve anlamsal bilgileri göz önüne alan bir heceleme yazılımı TTM (Thought Translation Machine) geliştirilerek kenetlenmiş (locked-in) hastalar ile dakikada 1-2 harf hızında iletişim sağlanabilmiştir. H. SALZMANN, TTM (Thought Translation Machine) kullanırken Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 42 7

8 SCPS tabanlı BBAlar TTD kullanıcısının H. Salzmann In TTM kullanarak aktardığı metin: (Metnin orjinali Almancadır, TTDyi nasıl kullandığını açıklamaktadır ) ---EXPERIENCES OF A TTD USER--- FIRST I BRIEFLY WANT TO DESCRIBE THE STRATEGY WHICH I HAVE DEVELOPED. TO PRODUCE POSITIVE POTENTIAL SHIFTS I TRY TO GENERATE PRESSURE IN THE BRAIN DURING THE FEEDBACK PHASE. IN CONTRAST, TO PRODUCE NEGATIVE POTENTIAL SHIFTS, I TRY TO CREATE A KIND OF MENTAL VOID BY RELAXING THE BRAIN BOTH DURING THE BASELINE PHASE AND THE FOLLOWING FEEDBACK PHASE. ----TO PRODUCE PRESSURE, I USE DIFFERENT MENTAL STRATEGIES. FOR EXAMPLE I IMAGINE A SET OF TRAFFIC LIGHTS TURNING GREEN WITH THE SECOND TONE INDICATING THE BEGINNING OF THE FEEDBACK PHASE, OR I IMAGINE AN ATHLETE STARTING TO RUN WITH THE STARTING SIGNAL OR AN ARROW SHOOTING UP FROM THE BOW OR THE CURSOR JUMPING INTO THE LETTER RECTANGLE. HOWEVER, THE EFFICACY OF THESE MENTAL STRATEGIES DEPENDS ON BUILDING UP ENOUGH TENSION OR EXPECTANCY DURING THE BASELINE PHASE. IN CASE OF THE TRAFFIC LIGHTS I IMAGINE THE YELLOW LIGHT, IN THE IMAGE OF THE ARROW THE DRAWING OF THE BOW, ETC. THE BUILD-UP OF TENSION IN THE BRAIN INDUCED BY MENTAL IMAGES MAY BE LOCALIZED AT THE CENTRAL ELECTRODE CZ IN DIRECTION OF ELECTRODE FZ. LET S CALL THIS THE PHYSIOLOGICAL BASIS OF THE PRESSURE MENTIONED ABOVE. IN CONTRAST, IT IS NOT POSSIBLE TO LOCALIZE THE GENESIS OF THE MENTAL IMAGES THEMSELVES, WHICH ARISE INSOFAR FROM NOWHERE. UNFORTUNATELY, THE USE OF THESE IMAGES CAN NOT BE REPEATED CONSTANTLY, DIRECTLY AND INFINITELY. THIS MAY BE ATTRIBUTABLE TO THE LACK OF CONCENTRATION OR TO THE TRANSIENT NATURE OF THOUGHTS AND IMAGES WHICH ENTAILS THAT NO THOUGHT OR IMAGE OF THE SAME CONTENT CAN BE REPRODUCED IDENTICALLY. ONE SOURCE OF ERROR IS THE UNPRECISE USAGE OF THE IMAGES IN THE BASELINE PHASE, UNPRECISE MEANING PARTICULARLY TOO SHORT AND FUZZY. SOMETIMES I FORGET TO USE THE MENTAL IMAGES IN THE HEAT OF THE MOMENT WHILE FIGHTING WITH THE LETTERS. THIS IS USUALLY ACCOMPANIED BY A SUBJECTIVE REDUCTION OF TIME IN WHICH BOTH PHASES BLEND INTO EACH OTHER. IN ADDITION THOUGHTS WITH A STRONG AFFECTIVE CONTENT, LIKE EVENTS OR NAMES, ARE SUITED TO PRODUCE POSITIVE POTENTIAL SHIFTS. BECAUSE OF THEIR EMOTIONAL QUALITY NO ADDITIONAL TENSION IS REQUIRED. AT THE SAME TIME THIS CONSTITUTES A DISADVANTAGE, FOR THE EXISTING POTENTIAL CAN LEAD TO AN UNINTENDED POSITIVE SHIFT IN THE NEXT TRIAL, TOO. THE SAME PHENOMENON CAN BE OBSERVED IN THE DESCRIBED BUILD-UP OF TENSION. IN SUCH A CASE IT IS ALREADY WITH THE FIRST TONE, I.E. THE BEGINNING OF THE FOLLOWING TRIAL S BASELINE PHASE, THAT I REALIZE THAT A POSITIVE SHIFT WILL OCCUR. HERE IT IS UNCLEAR WHETHER THIS WAS DUE TO A DELAYED INCREASE IN TENSION OR TO AN INSUFFICIENT DISCHARGE OF TENSION. SOMETIMES NO MENTAL STRATEGY IS REQUIRED, WHICH IS ALSO TRUE FOR THE PRODUCTION OF NEGATIVE POTENTIAL SHIFTS DESCRIBED BELOW. THEN THE SEQUENCE RUNS AUTOMATICALLY INDEPENDENT OF THE ALTERNATION OF NEGATIVE AND POSITIVE SHIFTS AND ITS PLAYFUL EASE GIVES THE IMPRESSION AS IF THE BRAIN AND THE MACHINE OSCILLATE IN THE SAME RHYTHM. THEN I GET THE IMPRESSION OF BEING BOTH FULLY ENGAGED IN THE TASK AND OF BEING ABLE TO WATCH MYSELF FROM THE OUTSIDE. TO PRODUCE NEGATIVE SHIFTS I TRY TO ACHIEVE A MENTAL VOID BY RELAXATION. WITH RELAXATION I MEAN TO LET GO, TO SAY GOOD-BYE TO MY THOUGHTS. HOWEVER, IT TURNS OUT THAT ALMOST REGULARLY NEW, UNINVITED THOUGHTS DISTURB THE VOID. THIS CAN LEAD TO A POSITIVE POTENTIAL SHIFT DEPENDING ON THEIR EMOTIONAL QUALITY. TO FORCE ONESELF TO IMAGINE THE VOID DOES NOT HELP MUCH, SINCE MY BRAIN BEHAVES IN A COMPLETELY UN-PRUSSIAN WAY. I FOUND AN IMAGE FOR THIS SITUATION: THERE IS A REAR AREA FREE OF THOUGHTS AGAINST WHICH UNINVITED THOUGHTS FORM A FRONT AREA MAKING THE REAR AREA DISAPPEAR. THE EMOTIONAL QUALITY OF A THOUGHT CANNOT BE CHANGED DIRECTLY. HOWEVER, IT TURNED OUT THAT THIS IS POSSIBLE WITH THE AID OF THE SPATIAL ARRANGEMENT OF THE TWO AREAS, WITH THE INNER EYE CHANGING THE PERSPECTIVE TO WATCH BOTH AREAS AND OBSERVING THE THOUGHT. THIS IS ASSOCIATED WITH A SPATIAL DISSOCIATION FROM THE TOPIC AND LEADS TO A REDUCTION OF THE EMOTIONAL QUALITY. SINCE THE MENTAL STRATEGIES HAVE THE SAME EFFECT AS THE UNINVITED THOUGHTS, THERE IS EVIDENCE THAT THEY ALSO APPEAR IN THE FRONT AREA. THIS MAY REPRESENT AN APPROACH TO AUTOMATION OF WRITING WITH THE TTD AS PROPOSED BY NIELS BIRBAUMER. LAST BUT NOT LEAST THE EXPERIENCE WITH AUTOMATICALLY RUNNING SEQUENCES POINTS TO THIS FACT, AND PROXIMITY AND DISTANCE SEEM TO HARMONIZE WELL IN THEIR DOUBLE MEANING. IT REMAINS AN EXCITING Ugur QUESTION Halıcı, WHETHER ODTÜ OR NOT AUTOMATION SUCCEEDS COMPLETELY IN THIS KIND 43 OF WORKING WITH THOUGHTS. (H. SALZMANN) Nöron toplulukları, salınımsal aktivitenin merkezinde yer alan kompleks ağlar oluşturabilmektedirler. Genel olarak, topluluktaki senkronize nöron sayısı arttıkça bu salınımların frekansı azalmaktadır Bu osilasyonlardan, sensör-motor kortekte oluşan Rolandik mu ritmi (7-13 hz) ve merkezi beta ritmi (13 hz yukarısı) özel bir önem taşımakadır. Sensör uyarımı, motor davranış ve mental imgeleme ile korteksteki fonksiyonel bağlantı değişebilmektedir Bu durum, mu ve merkezi beta ritimlerinde, olaya dayalı desenkronizasyon (event-related desynchronization ERD) dolayısı ile genlik azalması ya da olaya dayalı senkronizasyon (event-related synchronization ERS) dolayısı ile genlik artışı biçiminde gözlenmektedir Ugur Halıcı, ODTÜ 44 El hareketinin kendi temposunda planlanması ve hazırlanması Rolandik mu ve merkezi bata ritimlerinde kısa süreli bir ERD yaratmakdır. Çeşitli çalışmarda, el ve ayak hareketleriyle ilintilemiş alfa bandında ERD gözlenmiştir. Motor hareketin planlanması ve gerçekleştirlmesi sırasında, Mu ritminin (10 Hz civarı) ve beta salınımlarının da benzer biçimde desenkronize olduğu gözlenmiştir Motor imgeleme, gerçek motor hareket yapılmadan bunun zihinde canlandırılması olarak gerçekleştirmektedir. Hareketin mental imgelenmesi, bu hareketin planlanması ve hazırlanması sırasındakine benzer beyin bölge/fonksiyonları yartmaktadır Örneğin sağ-el ya da sol-el hareketinin imgelenmesi sırasında, beyinin kontra-lateral el bölgesinde ERD ortaya çıkmaktadır Bu ERD gerçek hareketin hazırlanması ve planlanması aşaması ile aynı karekteristik özellikleri taşımaktadır Gerçek hareket ile bunun imgelenmesi arasındaki temel fark, imgeleme durumunda hareketin gerçekleştirilmesinin kortiko-spinal seviyede bloke edilmesidir Bu gözlem, motor imgelemlemenin BBA uygularında kontrol amacıyla kullanılabilmesi olanağını ortaya çıkarmaktadır Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 46 Pfurtscheller vd 2003 de sol/sağ el hareketi ve ayak hareketi imgelemi ile yaratılan Salınımsal Sensor-motor Aktivite, sanal klavye uygulamasında ve bir el ortosizini kontrol etmede kullanılmıştır. İlgili bir başka çalışmada, mu ve beta ritimlerindeki değişimlerle, bilgisayar imlecinin 2B hareketinin kontrolü sağlanmıştır. Altı gün boyuca operasyon zamanları (ortosis açma/kapama ile ilgili yedi operasyon için). Altı gün sonrasında performans yaklaşık aynı kalmaktadır. (Pfurtscheller vd 2003) Ugur Halıcı, ODTÜ 47 Mental daktilo 'Hex-o-spell'. BBA sistemi. Sağ el hareketi imgelemi ile ok saat yönünde dönmektedir. Yak hareketi imgelemi il okun hareketi durmkta ve ok büyümeye başlamaktadır. Ok hekzagona değdiğinde o hekzagon seçilmiş olur. Harfler iki adımda seçilmektedir. (Blankertz vd 2006) Ugur Halıcı, ODTÜ 48 8

9 Berlin BBA kullanıcıları çeşitli geribesleme senaryoları Sol ve Sağ üst köşelerde verilen hedef ilerlemek üzere imlecin yaptığı hareketler sol ve sağ el hareketi imgelemi ile yaratılmıştır. (Dornhege 2006) Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 50 BBA Sistemlerinin Karşılaştırılması Araştırma Grubu Mental Aktivite / Elektrotlar EEG deneme Öznitelikler süresi / Tanıma algoritması aksiyon süresi (ms) Uygulama Denek sayısı Ortalama Hız Öğrenme zamanı Graz Teknik Üniversitesi Sol vesağ elin, ve C3 ve C4 e 2.5 cm anterior Sanal senkron klavye, el orthosis Günler [Pfurtscheller vd 2000] ayağın ve posterior 2 elektrot kontrolü hareketinin Alfa ve beta bandındaki güç, oto-regresif 4 denek, 17 bit/dakika hayal edilmesi bileşenler. İmleç hareketi /500 Doğrusal Ayraç Analizi (Linear. 99 denek discriminant analysis), Saklı bit/dakika Markov Modeli Tsinghua Universititesi Çin [Cheng vd 2002, Xiaorong vd 2003] SSVEP 3000/3000 O1 and O2 Çevresel kontrol amacıyla bir Dakikalar Seçilen frekanslara karşılık gelen paneldeki hedeflerin senkron spektrumdaki tepelerin bulunması seçilmesi 13 denek 27 bit/dakika Sanal kolun beyin sinyalleriyle hareket ettirilmesi. Soldaki resimde hareket sadece imgelenmektedir. Ortadaki resimde parmak hareketi, sağdaki resimde ise kol hareketi yaılmaktadır, ancak BBA ya yalnızca EEG ile bilgi aktarılmaktadır (Dornhege 2006) Illinois Üniversitesi ABD VEP P300 bileşeni Fz, Cz, Pz, O1, O2 [Donchin vd 2000, 1500/1500 Ortalama Farwell and E. Eşikleme Donchin 1998] Rochester Üniversitesi P300 component of Fz, Cz, Pz, P3, P4 ABD [Bayliss 2001, Bayliss the Ortalama 2003]. ERP Eşikleme 1600/1600 Tubingen Üniversitesi, Control of slow Fz, Pz, Cz Almanya brain Alçak-bant-geçirgen filtre [Birbaumer vd 2000, potentials Eşikleme Hinterberger vd 2003] 8000/8000 Wadsworth Merkezi Muvebeta ritmi 64 EEG elektrodu ABD [McFarland vd 2003, modülasyonu muvebeta McFarland vd 1998, 200/100 bandındaki güç Wolpaw vd 2000] doğrusal Sınıflayıcı senkron 6 6 sanal klavye Dakikalar Ten subjects 9 bits/min sanal bir apartmanda beş Dakikalar elemanın senkron kontrolü 9 denek 12 bit/dakika Senkron açık/kapalı anahtar Aylar 11 hareketsiz hasta 6 bit/dakika İmlecin Senkron 2B yerleştirilmesi Haftalar 8 denek 22.5 bit/dakika Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ İnvaziv BBA İnvaziv yöntem kulllanan çalışmaların çoğu maymunla üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmalarda beyin sinyali toplamak üzere beyinlerine çoklu elektrot dizini yerleştirilen maymunlar, genellikle kolları hareket edemeyecek şekilde sabitlendikten sonra, kollarının yerine bir protezi kullanmak üzere eğitilmişlerdir. Başlangıçta maymunların kollarını oynatma eğilimleri açıklıkla görülürken, protezin maymun tarafından yetkin bir biçimde kullanılmasının öğrenilmesiyle birlikte maymunlar kollarını oynatma eğilimlerinden vazgeçerek sadece düşünce yoluyla protezleri hareket ettirmeye başlamışlardır. 4. İnvaziv BBA Bu çalışmalarda, eğer geribesleme verilirse maymunların protez kollarını 3B uzayda neredeyse mükemmel bir biçimde kullanmayı öğrendikleri, hatta yakın zamandaki çalışmada bir maymunun bir meyvayı tutarak yiyebildiği rapor edilmiştir Ugur Halıcı, ODTÜ Ugur Halıcı, ODTÜ 54 9

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI

GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖZ-BAKIŞI TABANLI 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLA GÖRME UYGULAMALARI Ulaş VURAL DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Olay İlişkili Potansiyeller Uyarılmış Potansiyeller

Olay İlişkili Potansiyeller Uyarılmış Potansiyeller MONOMER MEDİKAL Olay İlişkili Potansiyeller Uyarılmış Potansiyeller NeXus Serisi Biofeedback / Neurofeedback sistemleri için ERP / EP Fonksiyonları www.monomermedikal.com Uyarı: Bu kılavuz kesinlikle bir

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

ANA AKIMA BİR ALTERNATİF: NÖROİKTİSAT

ANA AKIMA BİR ALTERNATİF: NÖROİKTİSAT Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011 s.157-176 ANA AKIMA BİR ALTERNATİF: NÖROİKTİSAT Oya KENT 1 ÖZET İktisat yazınında bireylerin karar alma davranışları neoklasik

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008,251-262 UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Ali Osman ENGİN Yrd.

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI D. Uçar 1, R. Deniz 1,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi

Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Yetişkinlere Yönelik Çevrimiçi Zihinsel Eğitim Araçlarının Bilişsel Yük Kuramı ve Kullanıcı Deneyimi Açısından Değerlendirilmesi Uygar AYDIN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır.

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır. Sinir ağları çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmıştır.günümüzde artık onların kullanılmadığı yada kullanım potansiyellerinin olmadığı alanlar görmek neredeyse imkansızdır. Sinir ağları diğer metotların

Detaylı

KÜTÜPHANE WEB SĐTELERĐNDE KULLANILABĐLĐRLĐK VE KULLANILABĐLĐRLĐK ĐLKELERĐNE DAYALI TASARIM. Elif Aytek GÜRSES

KÜTÜPHANE WEB SĐTELERĐNDE KULLANILABĐLĐRLĐK VE KULLANILABĐLĐRLĐK ĐLKELERĐNE DAYALI TASARIM. Elif Aytek GÜRSES KÜTÜPHANE WEB SĐTELERĐNDE KULLANILABĐLĐRLĐK VE KULLANILABĐLĐRLĐK ĐLKELERĐNE DAYALI TASARIM Elif Aytek GÜRSES Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı