Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa"

Transkript

1 Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür bir belge verilmiş oldu. Ön onayın aşının kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini ve hassas koşullara uyma yetisinin uygun olduğunu gösterdiği ve bu kararın, Pan American Health Organization (PA- HO), UNICEF gibi BM kuruluşlarının çok miktarda aşı al masını ve büyük aşılama programlarında kullanmasını sağlayacağı açıklandı. GSK Biologicals ın başkanı Jean Stphenne, DSÖ nün ön onayının dünyadaki milyonlarca çocuk için iyi bir haber olduğunu belirterek GSK nın, gelişmekte olan ülkelerde hastalıkla mücadele etmek için eskiden verilmiş bir sözü vardır. Uygulamada geri kalmamak için, yoksul ülkelerde kamu kesimi için daha düşük fiyat belirlemeye çalışıyoruz diye konuştu. PAHO dan Aşılama Bölümü Teknik Başdanışmanı Dr.Jon Andrus ise bu kararın halk sağlığı açısından birinci sırada önceliği olan rotavirüs aşılamasının önemini gösterdiğini dile getirerek kararın PAHO ve diğer uluslararası kuruluşların zaman geçirmeksizin, kaynakları yetersiz ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin lehine rotavirüs aşısı almasını sağlayacağını ve böylece aşıların en çok gereksinim duyan çocuklara uygulanabileceğini vurguladı. Albert V. Sabin Aşı Enstitüsü nün Başkanı ve yöneticisi Dr.Ciro de Quadros ise söyle konuştu: DSÖ nün kararı özellikle, yıllık ölüm vakasının %90 ının rotavirüs enfeksiyonuna bağlı olduğu gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haberdir. Yaygın aşılama milyonlarca çocuğun korunmasını sağlayabilir. Ön onay, Pan-American Health Organization (PAHO), UNICEF gibi BM kuruluşlarının çok miktarda aşı almasını ve 2015 yılında dünyadaki çocukların %80 inin rotavirüse karşı aşılanması hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. DSÖ ön onayı, en acil olarak gereksinim duyulan bölgelere yeni aşıların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan yerleşik bir mekanizmadır. GSK, bu kuruluşlara büyük aşılama programlarında kullanılmak üzere rotavirüs aşısı sağlayabilen tek şirket olacaktır. DSÖ nün onayı, GAVI kurulunun, gelişmekte olan ülkelerde kullanılmak üzere rotavirüs aşısını finanse etme kararını tamamlamaktadır. Aşı günümüzde 90 ülkede onaylanmış durumda ve yaklaşık 50 ülkede çocuklar halen aşıdan yararlanıyor. Brezilya, Meksika, Panama ve Venezüella da ulusal aşılama programlarının bir parçası. Belçika ve Lüksemburg 2006 da aşı için geri ödeme yapmaya da karar verdi. Yaşlanma Ayrıcalığı Haktır Yaşlanan dünyadaki her yaşlı bireyin toplum içinde aktif olma ve aktif yaşlanma şansına ve hakkına sahip olması gerektiği açıklandı. Geriatri Derneği nin 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nede niy le yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde dünyada 629 mil yon olan 60 ve üstü yaşlı nüfusun, 2050 de 2 milyara ula şacağının tahmin edildiği vurgulandı. Türkiye de ise 2030 lu yıllarda nüfusun yaklaşık 15 ininin yaşlı olacağı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) yaşlanmanın toplumlar için bir ayrıcalık olduğunu ifade ettiğinin belirtilen açıklamada beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğum hızının azalması ile dünya nüfusunun bir önceki elli yıla göre daha hızlı yaşlanması; tıp bilim ve teknoloji üçgenindeki gelişmelerin ve doğum oranlarındaki azalmanın, toplumların yaşlanmasında temel taşı oluşturduğu ifade edildi. Bazı ülkelerin yaşlanma ayrıcalığına erişemediği de vurgulanırken, özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaşam süresinin 40 lı yaşların altında olduğu açıklanırken, dünyanın bir yandan yaşlı nüfusa ilişkin hazırlıkları tamamlaması, diğer yandan da yaşlanma ayrıcalığının yaşanabilirliğini herkes için eşit hale getirebilmesi istendi. Yaşlı nüfus açısından, sağlık güvencesine kavuşabilmenin, sağlık hizmetlerine ulaşabilmenin, yataklı ve temel koruyucu sağlık hizmetlerinin tatmin edici bir düzeye ulaşmasının, sağlıklı yaşlanma konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılmasının, yaşlıların ya- 70 ACTUAL MEDICINE AĞUSTOS 2007

2 şam kalitesini arttıracağı ve yaşam süresini uzatacağı savunuldu. Yaşlı nüfusa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ise; kazalardan korunma, görmenin ve işitmenin korunması, bağışıklama ve aşılama, kanser araştırmaları, anemi, nörolojik ve psikiyatrik işlevler, beslenme, ayak bakımı, sigara sorunu ve egzersiz şeklinde sıralandı. Kırım Kongo ya Karşı İstanbullular Bilinçlendiriliyor Yaz aylarının korkulu hastalıklarından biri haline gelen Kırım Kongo Ka na - ma lı Ateşi hastalığına karşı İs tan bul halkını bilinçlendirme çalışmaları başladı. Bu amaç doğrultusunda İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul İl Genel Mec - li si Çevre ve Sağlık Ko mis yonu, hastalıkla ilgili bilgilerin bu lunduğu broşür hazırlattı. Hastalık ko nusunda uzman doktorlar tarafından hazırlanan broşürler başta mesire alanları olmak üzere, has tane, okul ve belediyelerde de dağıtılıyor. Sağlığınız için 5 dakika başlığı al tın - da Kene ve Kırım-Kongo Ka na ma lı Ateşi Hastalığından Korunma Yol ları isimli broşürde; Kırım Kongo Has ta lı - ğı nedir?, Kırım-Kongo Nasıl Bu laşır, Nasıl Önlenir?, Keneler Na sıl Yaşar?, Isır mış Kene Nasıl Çıkartılır? ve Ke - neden Nasıl Ko ru nurum? gibi konular yer alıyor. Broşürden ilk etapta 250 bin adet basıldı. İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sek re te ri Sabri Kaya, İl Özel İdaresi nin sağ lık yatırımlarının sadece yeni hastane yapmak ya da tıbbi malzeme almakla sı nır - lı olmadığını belirterek sağ lık alanında halkı aydınlatacak çalışmalara da destek verdiklerini söyledi. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Has talığı yla ilgili olarak kamuoyunda çok yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yer aldığını da vurgulayan Kaya, Bu na karşılık İstan bul lu lar ı bu hastalığı karşı doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla bu çalışmaya destek verdik. Ayrıca Büyükşehir Be - lediyesi yle belirleyeceğimiz alanlarda ilaçlama çalışmaları yapacağız dedi. Halkın Hükümetten Beklentisi Sağlıkta Eşitlik Sağlığa Erişim Derneği (SERDE) nin seçimlerden önce yaptığı Ulusal Hasta Memnuniyeti Araştırması nın sonuçları açık landı. Sonuçlar, Türk halkının yeni hükümetten en büyük beklentisinin Sağlık Hizmetlerinde Eşitlik olduğunu or taya koydu. Türkiye yi temsil eden 12 ilde yüzde 65 i kentsel, yüzde 35 i kırsal alanda 608 kişiyle görüşülerek yürütülen araştırma vatandaşın yeni hükümetten beklentilerine ışık tuttu. Araş tır ma sonuçlarına göre sağlık sistemini başarılı bulan vatandaşların sayısı, geçen yıldan bu yana, yüzde 38 den yüzde 44 e yükseldi. Vatandaşların yarısından çoğu (yüzde 53) ise ilaçlarını çok büyük zorluklar yaşamadan edinebildiklerini ifade etmekteler ve yüzde 62 gibi önemli bir grup yeni genel sağlık sigortası sisteminin hizmetlere erişimi ko- AĞUSTOS 2007 ACTUAL MEDICINE 71

3 nusunda olumlu bir etki yarattığına inanıyor. Vatandaşların çoğunluğu, hakları konusunda daha yüksek bilince sahip olduklarını ve bu hakların önemli olduğuna inandıklarını ifade ediyor. Vatandaşların yarıdan fazlası ise en iyi tedaviye ulaşabilme, tedavi hakkında bilgilenme, tedaviye kısa sürede başlanması ve kendi seçtiği doktor tara - fın dan tedavi edilmesi konularında mevcut sistemi başarılı buldukları doğrultusunda görüş bildirdi. Ne var ki halkın yüzde 57 si hükümetin sağlık alanına yeterli fon ayır ma dı - ğına inanırken, yüzde 59 u ise başta hastanedeki uzun bekleme süreleri, doktor yetersizliği, doktorların hastalarla yeterince ilgilenmemesi ve tedaviye erişim konusundaki bürok - ratik engel ler olmak üzere, ciddi problemlerin devam ettiğine inanıyor. Yeni hükümetten beklentiler dikkate alındığında her üç 3 vatandaştan 2 si, tedavi kalitesinin iyileşeceği inancını taşıyor. Bu oran 2006 yılı çalışmalarına göre bir miktar artış göstermekte. Hastaların en önemli sorun olarak gördüğü hastanelerde bekleme sürelerinin kısaltılması için vatandaşların yüzde 69 u gibi büyük bir bölümü, özel hastanelere ve kliniklere erişebilmeyi ve mevcut hastanelerinin kapa - sitelerinin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılmasını istiyor. En önemli ikinci sorun olarak görülen doktorların ilgisizliği sorununa çözüm olarak doktor sayısının ve doktorların hastalarına ayırdıkları zamanın artırılmasını talep eden vatandaşların oranı ise, yüzde 94. Bürokrasi yi sorun olarak görenlerin yüzde 84 ü, kayıt, sevk ve benzeri işlemlerin azal tılması gerektiğine inanıyor. Vatandaşların yüzde 72 si sağlık alanında kesinti ya pıl ma - sı na karşı çıkıyor, kansere ve kalp hastalıklarına öncelikli olarak kaynak ayrılması gerektiğini düşünüyor. Bu duyarlılık diyabet, bulaşıcı hastalıklar ve çocuk hastalıkları konusunda da görülüyor. Ne var ki alınan bütün önlemlere rağmen, hastaların yaklaşık üçte biri, hala ilaçlarını alırken sorun yaşadıklarını bildiriyor. Dahası yüzde 71 i Amerika veya Av ru pa da piyasaya çıkan yeni ilaçların Türkiye de de aynı za man da veya en geç 6 ay içinde piyasada olması gerektiğini ifa de ediyor. SERDE Genel Sekreteri Dr. Abdurrahman Arıman Anket so nuçları, Hükümetin sağlık sigortasını daha çok kişiyi kapsayacak şekilde genişletme ve olanaklara erişimi kolaylaştırma konusunda gelişme sağladığını yansıtmaktadır, ancak dok tor yetersizliği, uzun kuyruklar ve kısa muayene süreleri va tandaşların memnuniyetsizliğine neden oluyor diye konuştu. Eczacıbaşı İlaç da İşlem Tamam Eczacıbaşı İlaç Sanayi nin bağlı ortaklıklarından Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ile Eczacıbaşı Özgün Kimya daki ortaklık paylarının yüzde 75 inin, eşdeğer ilaç alanında Avrupa nın önde gelen kuruluşlarından Zentiva N.V ye devri tamamlandı. Eczacıbaşı-Zentiva dan yapılan açıklamada, iki kuruluştaki yüzde 75 hisse için ödenen 460 milyon avronun, Zentiva N.V. tarafından geçtiğimiz günlerde alınan 550 milyon avro tutarındaki kredi ile finanse edildiği belirtildi. Açıklamada, hisse devir işlemlerinin tamamlanmasıyla dünyanın en hızlı ve dinamik pazarı olan Türkiye ilaç pazarında lider kuruluşlardan biri konumuna gelen Zentiva nın, kalan yüzde 25 hisseyi gelecek iki yılın sonunda satın alma hakkına sahip olduğu da ifade edildi. Ayrıca, yeni şirketin Tür ki ye de faaliyetlerine Eczacıbaşı-Zentiva adı altında devam edeceği vurgulandı. Zentiva Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Jiri Michal de yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirdikleri en büyük stratejik işbirliği anlaşmasının tamamlanmasının, Orta ve Doğu Avrupa ilaç pazarında lider konuma gelme hedeflerinde atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. Zen ti - va nın son beş yıldır organik büyümeyi, seçkin satın almalarla birleştirerek tutarlı ve kârlı bir büyüme politikası izlediğine değinen Michal, 2003 senesinde, Slovakya nın lider ilaç firmalarından biri olan Slovakofarma yı ve 2005 senesinde de Ro man ya nın lider eşdeğer ilaç firmalarından biri olan Sicomed i satın aldıklarını hatırlattı. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ve Eczacıbaşı Özgün Kimya nın çoğunluk hisselerinin satın alınmasıyla birlikte, Türkiye nin Zentiva nın dördüncü ana pazarı olacağına dikkat çeken Michal, şu açıklamayı yaptı: Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri nin güçlü ürün yelpazesini pazarlayarak ve Zentiva nın yeni ve modern eşdeğer ilaç portföyünü Türkiye ile tanıştı- 72 ACTUAL MEDICINE AĞUSTOS 2007

4 rarak, yakında Türkiye de lider konuma geleceğimize inancım tam. Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ile Eczacıbaşı Özgün Kimya nın yönetim ekibi ve tüm çalışanlarına Zentiva ya Hoşgeldiniz demek istiyorum. Hep birlikte çalışarak, şirketimizin hisse değerini artırmak ve daha çok sayıda Türk hastaya modern eşdeğer ilaçlar sunmak konusundaki ortak hedeflerimize kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz. Eczacıbaşı-Zentiva işbirliği sürecini hiçbir çalışanı kaybetmeden tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı İlaç Grubu Başkanı Sedat Birol ise Ec za - cı başı nın mükemmel üretim tesisinde üretilecek ürünlerin, Zentiva nın etkinlik gösterdiği diğer ülkelerde de yaygın bir şekilde pazara sunulacak olması; daha çok üretim, daha verimli çalışma anlamına gelmektedir. Uluslararası pazarlara olan ilgimizin artmasının doğal sonucu olarak, teknik üstünlüğümüze dayalı rekabet avantajına, global pazarlara açılmış olmanın getireceği ölçek artışı da eklenmiş olmaktadır dedi. Yapılan hisse devri sonrasında, Eczacıbaşı Holding Yö ne - tim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı Zentiva N.V. nin yönetim kurulunda yer alacak. Eczacıbaşı Topluluğu İcra Ku - ru lu Baş ka nı Dr. Erdal Karamercan ve İlaç Grubu Başkanı Se dat Bi rol un ise Eczacıbaşı-Zentiva yönetim kurulu üyelikleri devam edecek. Mustafa Nevzat a ISO Belgesi İlaç sektörünün öncü kuruluşlarından Mustafa Nevzat ın Yenibosna da bulunan üretim tesisleri, İngiliz Yönetim Sis - tem leri Kuruluşu nun BSI ın Haziran ayında tamamladığı de netimleri sonrasında ISO Çevre Yönetim Sis tem - le ri belgesi almaya hak kazandı. Üretim tesislerinin bir süre önce Amerikan Gıda ve İlaç Ku rumu nun denetiminden geçtiğini, bunun sonucunda ABD ye ürün ihraç etmeye başladıklarını hatırlatan Mus ta - fa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Genel Müdürü M. Levent Se - lam oğlu şunları söyledi: 1984 yılında kurulan Yenibosna te sislerimizde, 84 yıllık köklü geçmişimize dayanan bir kalite anlayışı benimsiyoruz. Kalite alanında bugüne kadarki çalışmalarımızla, dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde faaliyet göstermemizi sağlayan bir altyapı oluşturmayı başardık. Bir süre önce, Amerikan Gıda ve İlaç Ku ru mu nun (Food and Drug Administration- FDA) onayını alarak ABD ye ürün ihraç etmeye başladık. Aldığımız ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgesi ile kalite alanındaki başarımızı pekiştirdik. Bugüne kadar Türk ilaç endüstrisinden pek çok ilki gerçekleştiren ve modern ilaç sektörünün gelişimine katkıda bulunan Mustafa Nevzat olarak, kalite alanında da öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Avandia FDA Danışma Kurulu Toplantısı nda Olumlu Görüş Aldı Prof. Nissen ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve 23 Mayıs 2007 de New England Journal of Medicine adlı dergide çıkan bir makalede Avandia(rosiglitazon) nun kardiyovasküler yan etki riskini artırdığı ileri sürülmüştü. Bu çalışmanın yarattığı tartışmalar Amerikan Gıda ve İlaç Dai - resi (FDA) nin konuyu gündemine almasına neden oldu. Rosiglitazonun kardiyovasküler emniyet profilini değerlendirmek üzere ilgili danışma kurulları 30 Temmuz 2007 tarihinde toplantıya çağırıldı. GSK, rosiglitazon ile yapılmış in üzerinde hastayı kapsayan 116 klinik çalışmadan alınan verileri FDA in ilgi - li birimlerine sunmuş, ayrıca 1.3 milyondan fazla diyabetli hastada, diyabet ilaçlarının gerçek yaşamdaki kullanımını yansıtan üç epidemiyolojik çalışmanın sonuçlarını da toplantı öncesinde FDA ye iletmişti. 30 Temmuz da Philadelphia da toplanan FDA Endok ri - nolo jik ve Metabolik İlaçlar Danışma Kurulu ile FDA İlaç Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışma Kurulu, rosiglitazonun emniyet profilini tartışmaya açtı ve yapılan oylama sonucunda 22 ye 1 gibi bir çoğunlukla ilacın diyabet tedavisinde kullanılmaya devam edilmesine karar verildi. GlaxoSmithKline ın Medikal Bölüm Başkanı Dr. Ronald Kral, FDA nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Bu toplantı sayesinde bilim adamları ilk defa ro- AĞUSTOS 2007 ACTUAL MEDICINE 73

5 siglitazon ile ilgili tüm bilimsel verileri inceleme fırsatı bulmuştur. Diyabet hastalığının hastalar üzerindeki yıkıcı etkilerini göz önünde bulunduran Danışma Kurulu üyeleri bu karar ile diyabet tedavisinde birden çok tedavi seçeneği olmasının önemini kabul etmiştir. Diyabet, hastalara ağır bedeller ödeten ilerleyici bir hastalıktır ve rosiglitazonun bu hastalar için ilave bir tedavi seçeneği olarak kalması önemlidir diye konuştu. Novartis Türkiye İlaç İhracatında da Lider Türkiye toplam ihracatının 3 te 1 ini gerçekleştirerek 28 mil yar dolarlık ihracat rakamına ulaşan İstanbul Maden ve Me taller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) nin üyeleri arasında dü zenlediği İhracat Yıldızları Ödülleri törenle verildi. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen in de katıldığı ödül töreninde Eczacılık Ürünleri İhracatı kategorisinde Novartis üçüncülük ödülünü kazandı. Aynı kategoride birincilik ödülünü ise Novartis in jenerik ilaç firması olan Sandoz aldı. Novartis Türkiye, 2006 yılında başta İsviçre, Almanya, Ma caristan, Avusturya, Tayland, İngiltere olmak üzere 25 mil yon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Novartis in jenerik ilaç firması Sandoz ise 2006 yılında 61 milyon dolarlık ihracat yaptı. Novartis ve Sandoz un birlikte gerçekleştir - di ği 86 milyon dolarlık ihracat, 326,2 milyon dolar olarak ger çekleşen 2006 yılı Eczacılık Ürünleri alt sektörü ihracat toplamının yaklaşık % 25 ini oluşturuyor. İMMİB in üyeleri arasında düzenlediği İhracat Yıldızları Ödülleri, bu yıl Maden, Demir/Demirdışı, Kimya, Elektrik, Mücevher ve Demir-Çelik olmak üzere toplam 6 birlikten 30 kategoride 90 başarılı ihracatçı şirkete verildi. Pfizer Türkiye nin Çevre ve İş Güvenliğine Verdiği Önem Belgelendi Pfizer Türkiye, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gösterdiği performans ile ISO (Çevre Yönetim Sis te - mi) ve OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis temi) sertifikaları almaya hak kazandı. Belgeler, Mart 2007 de Bureau Veritas firması denetçileri tarafından Or ta - köy fabrikası ve İkitelli deposunda yapılan denetimler sonucunda verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pfizer Türkiye Genel Mü dürü Melih Memecan, Doğrudan insan sağlığını etkileyen bir sektörde faaliyet gösterdiğimiz için gerek üretim gerekse satış ve pazarlama faaliyetlerinde etik değerlere uyma, dürüstlük, insana, topluma ve çevreye saygı kriterlerini zaten her zaman gözönünde tutuyoruz. Ancak ISO ve OHSAS belgeleri ile bu taahhütlerimizi daha da kalıcı hale getirdik dedi. Pfizer Türkiye son yıllarda üretim tesislerinde kalıcı adımlar atarak; bir dizi sistemi hayata geçirdi. Bu sistemler, sürekli olarak iyileştiriliyor; konularına göre Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İSKİ, Pfizer Genel Merkezi ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından sürekli denetleniyor. sanofi-aventis ACP-AB Temsilcileri ile İlaçlara Erişim Programını Paylaştı G8 Zirvesi nden birkaç hafta sonra; Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri (ACP)-AB Birleşik Parlamenter Meclisi nin 60 üyesi sanofi-aventis ile biraraya gelerek firmanın İlaçlara Erişim isimli Programı ile ilgili bilgi aldı. Sanofi- aventis Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Heinz-Werner Meier in açılışını yaptığı çalıştayda başta sıtma tedavisinde kullanılmak üzere yoksul ülkeler için özel olarak geliştirilmiş, yeni kombine bir tedavi projesinin yanı sıra uyku Hastalığına (sleeping sickness) karşı yürütülen mücadele programı ile ilgili örnekler de sunuldu. Çalıştayda firmanın sıtma ve uyku hastalığının yanı sıra, Leishmaniasis (Şark Çıbanı veya Kalaazar), Buruli Ülseri ve 74 ACTUAL MEDICINE AĞUSTOS 2007

6 Chagas Hastalığı na karşı genişletilmiş bir program için 20 milyon Euro kaynak ayırdığı da belirtildi. Sanofi-aventis İlaçlara Erişim Programı ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Çalıştayı nın Dr. Robert Sebbag ise, dünya nüfusunun yüzde sekseninin sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişemediğini belirterek Bu durum kabul edilemez. İşlerin bu halde olmasının kuşkusuz pek çok nedeni var ancak sağlık hizmetleri alanında sanofi-aventis gibi önemli bir oyuncunun bu konuda harekete geçmesi şarttı. Sağlık politikalarını tek başına ilaçlar belirleyemez ancak iyi kalitede ilaçlar olmaksızın da, sağlık hizmeti politikaları yürütülemez dedi. Sıtmaya Karşı Mücadele Ortaklığı nın Emtia Hizmetleri Kıdemli Danışmanı Dr. Jan Van Erps ise iyi kalitede ilaçlara erişimin önündeki en büyük engelin ilaçların maliyeti olduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin pek çok organizasyonel ve lojistik zorluklarla da yüz yüze geldiğini belirten Dr. Erps şunları söyledi: Biz, ilaç şirketlerinin bu gibi ülkelerde ilaçlara erişimin iyileştirilmesi için patent haklarından vazgeçmeleri veya hayat kurtaran ilaçları maliyet fiyatına ya da kamu sağlığı merkezlerine ücretsiz olarak temin etmeleri şeklindeki bu tip inisiyatiflerini sevinçle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. İlaç şirketlerinin küresel sağlık ortaklıklarına giderek artan katılımları ile sağlık sistemlerini güçlendirmelerini takdir ediyoruz. Toplantıda ayrıca, Sanofi-aventis in aşılarla ilgili bölümü olan sanofi pasteur ünde, çok sayıda başka ortakla birlikte, onlarca yıldır en yoksul ülkelerin aşılara erişimine ve bu aşıların uygun şekilde kullanımının sağlanmasına odaklanan programları olduğu da belirtildi. Sanofi-pasteur Inter na ti o - nal ın Başkanı Jacques Cholat, DSÖ ve UNICEF gibi uluslararası sağlık örgütlerine 2006 yılında 490 milyon doz aşı tedarik ettiklerini söyledi. Yağlı Saçlara Özel Priorin Şampuan Eczanelerde Saç dökülmesi tedavisini destekleyici olarak geçtiğimiz nisan ayında tüm eczanelerde satışa sunulan Priorin Şampuan ın yağlı saçlara özel formu da tüketiciyle buluştu. Etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanarak 3 yıl önce pazara sunulan doğal özlü Priorin Kapsül den sonra geçtiğimiz nisan ayında saç dökülmesi tedavisini güçlendirmek amacıyla Normal/kuru saçlara özel formu ile raflardaki yerini alan Priorin Şampuan ın şimdi de Yağlı saçlara özel formu tüm eczanelerde satışa sunuldu. Saç sağlığına önem veren her yaş grubundaki kadınlar ve erkekler tarafından kullanılabilen ürünün yeni formu 200 mililitrelik ambalajlarda tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Kalıtsal kellik dışında kalan tüm saç dökülmesi tedavilerini güçlendirmek amacıyla bir saç dökülmesi tedavisi ürünüyle beraber önerilen Priorin Şampuan günlük kullanım için de uygun. Priorin Şampuan doğal bitki özleri ve vitaminlerle zenginleştirilmiş içeriğiyle; saç dökülmesi tedavisini destekleyici özelliğinin yanısıra, saç yapısını güçlendirip, saçın uzamasını hızlandırıyor, saça parlaklık ve canlılık veriyor. 3M Biotrace International Plc yi Satın Aldı 3M, endüstriyel mikrobiyoloji pazarının öncü ve lider kuruluşu Biotrace International Plc yi satın aldı. Satınalma ile birlikte 3M, gıda üreticilerine 3M Mikrobiyoloji ürün grubunu tamamlayan daha geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet verecek. Endüstriyel mikrobiyoloji sürekli büyüyen önemli bir sektör olarak göze çarpıyor. Tüketici sağlığının her geçen gün daha da önem kazandığı gıda sektörü de gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını artırıyor. Tüm bu gelişmeleri yıllardır yakından takip eden 3M, Biotrace International Plc yi endüst - riyel mikrobiyoloji ürünlerini genişletmek için satın aldı. 3M Medikal Ürünler Başkan Yardımcısı Chuck Kummeth, Biotrace International ın, 3M in temel gıda işleme güvenliği işini tamamladığını belirterek Bu da diğer sağlık ürünleri pazarlarına geçmemizi sağlıyor. 3M ve Biotrace birlikte gıda işlemcilerinin daha sağlıklı ve güvenli besinler sunmalarını sağlayacak diye konuştu. AĞUSTOS 2007 ACTUAL MEDICINE 75

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

BASIN BÜLTENİ Bilgi için: Sevil Utku Telefon: 0 212 267 16 00 Email: sevil.utku@aifd.org.tr

BASIN BÜLTENİ Bilgi için: Sevil Utku Telefon: 0 212 267 16 00 Email: sevil.utku@aifd.org.tr BASIN BÜLTENİ Bilgi için: Sevil Utku Telefon: 0 212 267 16 00 Email: sevil.utku@aifd.org.tr GfK Türkiye ülke çapında araştırdı TÜRK HALKI HASTALARIN YENİ İLAÇLARA DAHA KOLAY ERİŞMESİNİ İSTİYOR Halkın %69

Detaylı

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde UZM. ECZ. HARUN KIZILAY GENEL SEKRETER TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 3. Uluslararası İlaç Kullanımını Geliştirme Konferansı,i 14-18 18 Kasım 2011, Antalya Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

Z E N T I VA N I N. Ze n t i va n ı n za m a n i ç i n d e k i d ö n ü ş ü m ü

Z E N T I VA N I N. Ze n t i va n ı n za m a n i ç i n d e k i d ö n ü ş ü m ü Z E N T I VA N I N TA R İ H Ç E S İ Ze n t i va n ı n za m a n i ç i n d e k i d ö n ü ş ü m ü Z E N T I V A Y Ü K S E K K A L İ T E D E İ L A Ç Ü R E T İ M İ N D E U Z U N B İ R T A R İ H E S A H İ P

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

DÜNYADAN SEKTÖREL HABERLER EKİM-KASIM 2011. Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. Willy Brandt Sok. No:9 06690 Çankaya Ankara

DÜNYADAN SEKTÖREL HABERLER EKİM-KASIM 2011. Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. Willy Brandt Sok. No:9 06690 Çankaya Ankara DÜNYADAN SEKTÖREL HABERLER EKİM-KASIM 2011 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. Willy Brandt Sok. No:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: 12 Ülke Avrupa Konseyi nin Tıbbi Ürün Sahteciliği

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

''2012 İhracatın Yıldızları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Fe-Ni Madencilik Yöneticileri Ödül Törenine katıldılar.

''2012 İhracatın Yıldızları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Fe-Ni Madencilik Yöneticileri Ödül Törenine katıldılar. ''2012 İhracatın Yıldızları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Fe-Ni Madencilik Yöneticileri Ödül Törenine katıldılar. (14-15 Mart 2013) Altı Birliği bünyesinde barındıran ve toplam 21.436 üyeye sahip, İstanbul

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM 2017 KAMPANYAMIZA KATILIN

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM 2017 KAMPANYAMIZA KATILIN BASIN YAPABİLİRİZ. BİLDİRİSİ YAPABİLİRİM. YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM 2017 KAMPANYAMIZA KATILIN TÜRK ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ 4 Şubat 2017 Du nya Kanser Gu nu : Ankara Dünya Kanser Günü Nedir? Her

Detaylı

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Novorossiysk civarındaki bir limanda başlatılacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulamasıyla Türkiye'den denizyoluyla limana gelen ihraç ürünleri, ek kontrollere

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER BASIN BİLDİRİSİ YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER TÜRK ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ 3 Şubat 2016 Du nya Kanser Gu nu : Ankara Konuşmacılar Prof. Dr. Tezer Kutluk Uluslararası Kanser Kontrol Örgu

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Türkiye lojistik sektörü, sektörün dinamiklerini değiştiren çok önemli bir satın almaya sahne oldu. Borusan Lojistik, Türkiye nin önde gelen lojistik şirketlerinden Balnak ın hisselerinin tamamını satın

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı 26 Temmuz 2014 BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

Nasdaq da Açılış Gongu, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Varlık Fonu için çaldı

Nasdaq da Açılış Gongu, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Varlık Fonu için çaldı Nasdaq da Açılış Gongu, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Varlık Fonu için çaldı 25 Ocak 2017-09:16 Nasdaq ta seans, 24 Ocak Salı günü Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Nasdaq

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

E ş d e ğ e r i l a ç a l a n ı n d a s i z i n i ç i n s ayg ı n b i r o r t a k o l m ay ı h e d e f l i y o r u z

E ş d e ğ e r i l a ç a l a n ı n d a s i z i n i ç i n s ayg ı n b i r o r t a k o l m ay ı h e d e f l i y o r u z Z E N T İ VA YA B A K I Ş E ş d e ğ e r i l a ç a l a n ı n d a s i z i n i ç i n s ayg ı n b i r o r t a k o l m ay ı h e d e f l i y o r u z Polonya Büyük Britanya France Portekiz Çek Cumhuriyeti Almanya

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2013 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 15 Temmuz 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI

TÜRKİYE NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI TÜRKİYE NİN İLK 1000 İHRACATÇI FİRMASI ÇAĞIMIZ İLETİŞİM VE İTİBAR ÇAĞI Küresel itibarımız dahilde ve hariçte yönetmek rekabetin her geçen gün fazlalaştığı bu dönemde büyük bir marifet gerektiriyor. İnsanlar,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA GÜNDEM Türkiye - Genel Bilgiler Orijinal - Jenerik İlaç Türkiye İlaç Sektörü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırma Değerlendirme ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com 20. yıl Merkez Sarıgazi Cad. Bulgurlu Mah. No: 39 34696 Çamlıca - Üsküdar İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 (216) 524 12 24 Fax: + 90 (216) 524 12 80-81 Depolama ve Laboratuvar Tesisleri GEBKİM İhtisas Organize

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde

Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde Başkan Gökalp İlhan 12. Türkiye Eczacılık Kongresi nde SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -2008 YILINDA TOPLAM 10 MİLYAR 717 MİLYON LİRA OLAN İLAÇ HARCAMALARI 2013 YILINDA YÜZDE 46 ORANINDA

Detaylı

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın * belli human papillom virüsleri neden olur TÜM INSANLARIN %80 i hayatları boyunca bunlarla temas eder HPV nedir ve neye yol

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, 2013 yılının ilk yarısındaki zorlu ortamda iyi bir ticari performans sergiledi 26.07.2013 2013 yılı ikinci çeyreği - Satışlar 18.4 milyar Avro (%3 artış) - Özel kalemler öncesi

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) KISA

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)*

TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)* 6 İlaç TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)* Kaynak: IMS, 2009 * 2009 Yüzdesel büyüme oranı 2009 projeksiyonundan hesaplanmıştır. ** Çizgiler yıllık yüzdesel büyümeyi belirtmektedir.

Detaylı

SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Açılış Toplantısı

SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Açılış Toplantısı SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Açılış Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KURUM OLARAK VATANDAŞLARIMIZA KARŞI ÇOK BÜYÜK SORUMLULUKLARIMIZ VAR -KURUL ÜYELERİMİZ

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Şenol Çomoğlu 2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Basın Bülteni. BASF, 3. çeyrekte satış hacmini artırdı

Basın Bülteni. BASF, 3. çeyrekte satış hacmini artırdı Basın Bülteni BASF, 3. çeyrekte satış hacmini artırdı BASF, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde satışlarını yüzde 3 artırarak 18,3 milyar Avro ya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi karı ise (FAVÖK) yüzde 9

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi 1. Masa başı araştırmasında. Masa başı araştırmasında şu soruların cevabını vermeliyiz;

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Mobil SGK Araçları Yollarda

Mobil SGK Araçları Yollarda Mobil SGK Araçları Yollarda ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -SOSYAL GÜVENLİKTEKİ GÜVENSİZLİK DÖNEMİNİ KAPATIP, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ -HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN

Detaylı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Özet bilgi dokümanı MAYIS 2010 Şirket e genel bakış Şirket in faaliyetleri 2007 yılında kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ( Başkentgaz veya Şirket ), Türkiye nin en büyük

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim.

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, OSB Başkanları, Değerli Basın Mensupları Ayhan Zeytinoğlu, 13 Eylül 2017 Eylül ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005

Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005 Türkiye Sağlık Harcamaları: Uygunluk, Verimlilik, Hakkaniyet Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005 Sunum İçeriği Amaç & Yaklaşım Temel Bulgular Politika Önerileri 2 Çalışmanın Cevaplamaya

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi

Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 12 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkiye, Avrupa nın en girişimci ülkesi Amway Avrupa tarafından yaptırılan 2011

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR. Genel Bilgiler Ortaklık Yapısı İştirakler ve Ortaklıklar Mevcut Konsolide Yapı

ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR. Genel Bilgiler Ortaklık Yapısı İştirakler ve Ortaklıklar Mevcut Konsolide Yapı İÇERİK Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri Dağıtılan Kar Payı Bilgileri ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL

Detaylı

DÜNYADAN SEKTÖREL HABERLER

DÜNYADAN SEKTÖREL HABERLER DÜNYADAN SEKTÖREL HABERLER OCAK 2015 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: Avustralya da Bir Eyalet Daha Eczacıların Aşı Yapmasına İzin

Detaylı

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip.

Bu toplantı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası nın kuruluşunun 50 inci yılına denk gelmesi vesilesiyle bizler için ayrı bir öneme sahip. Saygıdeğer Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcım, Sayın Kamu Temsilcilerimiz, Akademik Camiamızın Değerli Temsilcileri, Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, Değerli Basın Mensupları, Sayın Konuklar, Hoş

Detaylı

Groupama Türkiye de Sürdürülebilir Büyümeyi Hedefliyor

Groupama Türkiye de Sürdürülebilir Büyümeyi Hedefliyor World Finance Dergisinde Yer Alan Haberin Türkçe Çevirisi Groupama Türkiye de Sürdürülebilir Büyümeyi Hedefliyor Türkiye de 1991 den bu yana 800 milyon ABD Doları değerinde şirket alımı yapan Groupama,

Detaylı