İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER"

Transkript

1 T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Hazal Ezgi GERİHAN Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr M.Cemal AKAY İZMİR

2 İçindekiler 1. GİRİŞ 2. İMPLANT NEDİR? İMPLANTOLOJİNİN TARİHÇESİ İMPLANT TEDAVİSİNİN ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI İMPLANT ENDİKASYONLARI İMPLANT KONTRENDİKASYONLARI Sistemik Kontendikasyonlar Lokal Kontrendikasyonlar RADYOGRAFİK GRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Panoramik Radyografi Okluzal Radyografiler Lateralsefalografi Perapikal Radyografi Bilgisayarlı Tomografi KARŞILAŞILAN ANATOMİK YAPILAR Maxilla Anatomisi Mandibula Anatomisi İMPLANT UYGULAMASI SIRASIDA KARŞILAŞILABİLCEĞİMİZ ANATOMİK PROBLEMLER ALVEOLER KEMİK YETERSİZLİĞİ MAKSİLLER SİNÜS MANDİBULAR SİNİRİN ZEDELENMESİ ANATOMİK SIKINTILARIN GİDERİLME YÖNTEMLERİ ALVEOLER KEMİK YETERSİZLİĞİ Alveol kemiğinin transvers ve sagital yönde yetersizliği. 15

3 Alveol kemiğinin dikey yönde yetersizliği Distraksiyon osteogenezisi İNFERİOR ALVEOLER SİNİRİN REPOZİSYONU SİNÜS LİFTİNG Eksternal sinüs lifting İnternal yöntem MENTAL FOREMENİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ORTOGNATİK CERRAHİ Bilateral sagittal splint osteotomisi Lefort Posterior Dentoalveoler Segmental Osteotomi Subnasal Dentoalveoler Segment Osteotomisi KULLANILAN MATERYALLER KEMİK GREFTLERİ MEMBRAN MATERYALLERİ TARTIŞMA VE SONUÇ...39 KAYNAKLAR.42 ÖZGEÇMİŞ..45

4 ÖNSÖZ İmplant Yapımında Karşılaşılan Anatomik Yetersizliklerin Giderilmesinde Kullanılan Güncel Yöntemler konulu tez çalışmamın hazırlanmasında benden zamanını ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. M.Cemal AKAY a ve eğitim öğretim hayatım boyunca maddi manevi her konuda yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım İZMİR Stj. Diş Hekimi Hazal Ezgi GERİHAN

5 1.GİRİŞ: Diş eksikliği hastalarda estetik,fonksiyonel,fonetik olarak pek çok probleme yol açmaktadır. Çiğnemede, konuşmada, estetik açıdan güçlüklere neden olur. Yıllardan beri bu problemin en iyi şekilde giderilmesi için çeşitli yöntemler denenmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi de implant yapımıdır. Uzun süreli diş eksikliğine bağlı olarak çenelerde çeşitli anatomik değişiklikler meydana gelir. Hastanın anatomik özelliklerine bağlı olarak implant yerleştirilmesinde güçlükler yaşanabilir. Kemiğin ve çeneler arası ilişkinin uygun olduğu durumlarda bile alveol kemiğinin şekli, mandibular sinirin pozisyonu, maksiller ve nasal sinüsler implant cerrahisi için engel teşkil edebilmektedir.bu tür sıkıntılarla karşılaşıldığında implant uygulaması başarısızlıkla sonuçlanabilir. Böyle durumlarda karşılaşılan anatomik sıkıntıların giderilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Mezuniyet tezimde implant yapımında karşılaşılan anatomik sıkıntıların giderilmesinde hangi yöntemleri kullanabileceğimizi inceledim.

6 2.İMPLANT NEDİR? İmplant sözcüğü, Latince in:içerisinde, ve plato: ekme, yerleştirme, gömme anlamına gelen sözcüklerin birleşmesinden oluşmuştur.(1) Bilimsel olarak implant insan vücudundaki eksik bir bölümü restore etmek amacıyla doku içine yerleştirilen suni aygıtlara verilen isimdir. Cansız dokuların ya da alloplastik materyallerin organizma içine çeşitli fonksiyonlara yardımcı olmak amacıyla canlı dokuya yerleştirilmesine implantasyon denir. Dental implant ise; diş eksikliğini gidermek için ve çene kemiği içine, üzerine veya mukozaya yerleştirilen ve dişin yerini tutması amaçlanan yapılardır.(2) Diş implantlarını genel olarak eksik dişlerin yerine çene kemiklerine uygulanan ve protezlere destek veren unsurlar olarak tanımlayabiliriz. İmplant uygulaması; total dişsizlik vakaları, parsiyel diş eksiklikleri, tek diş eksikliklerinin tedavisi, diş çekimini takiben hemen (immediat) implant uygulamaları, ortodontik tedavide intraoral ankraj amaçlı implant kulanımı gibi geniş bir endikasyon alanına sahiptir.

7 3.İMPLANTOLOJİNİN TARİHÇESİ: Oral implantoloji oldukça eskilere dayanmaktadır. Tarih boyunca çekilmiş dişler, tahta parçaları, fil dişi, kurumuş kemik, altın, altın teller ve gümüş alaşımları implant maddesi olarak kullanılmıştır(1) Diş implantlarına yönelik en eski bilgi Çin imparatorlarının M.Ö3000 yıllarında altın ve gümüş iğnelerle diş implantasyonları ve reimplantasyon denemeleridir. Maya uygarlığı döneminde inorganik materyallerin de insanlara eksik diş yerine implante edildiği vurgulanmaktadır.1931 de Papanoe Houndras ta M.S 600 yıllarına ait bir çene kemiği bulunmuşur. Bugün Harward Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi nde saklanmakta olan bu alt çene kemiğinde,eksik olan üç kesici dişin yerine,deniz hayvanlarının kabuklarının diş formu verilmiş bir şekilde implante edildiği tespit edilmiştir. Bu bulgular yaşayan bir şahsa uygulanan ilk başarılı bir kemik içi alloplastik diş implantı olarak diş hekimliği tarihine geçmiştir. Oral implantolojinin tarihine baktığımızda geçen yüzyılın sonlarına ve bu yüzyılın başlarına kadar gelişmelerin daha çok reimplantasyon ve transplantasyon denemeleri şeklinde olduğunu görmekteyiz. Branemark ve çalışma arkadaşları 1955 yılında titanyumdan yapılmış silindir tipteki implantları insanlara uygulamaya başlamışlardır. Bu çalışmalar sırasında, iki aşamalı implant uygulamalarında osseointegrasyon tarifini ortaya atmışlar ve daha önce Linkow tarafından öne sürülen implant yüzeyi ile kemik arasında fibröz bir doku oluşması beklenen bir sonuç olması fikrine karşı olarak, titanyum ile kemik arasında sıkı bir temasın oluşumunu bir başarı kriteri olarak değerlendirmişlerdir.(3)

8 Osseointegre implantlar günümüzde diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu yöntem ile ilgili araştırmalar halen bütün hızıyla devam etmektedir. 4.İMPLANT TEDAVİSİNİN ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI 4.1.İMPLANT ENDİKASYONLARI: Hareketli protezlerin tutuculuğunun yetersiz olduğu vakalar, Hareketli protezlerin stabilitesinin sağlanamadığı durumlar, Hareketli protez kullanımından fonksiyonel olarak rahatsızlık hissedecek hastalar, Psikolojik olarak hareketli protez kullanımını reddeden hastalar, Ağızdaki mevcut dayanakların sayısının ve dağılımının yetersiz olduğu durumlar, Sabit protezlerde kullanacak dayanağın olmadığı durumlar, Ortodontik ankraj amaçlı, Komşu dişlerin sağlıksız olduğu tek diş eksiklikleri, 4.2.İMPLANT KONTRENDİKASYONLARI: 4.2.1Sistemik Kontendikasyonlar Kemik sistemi ile ilgili hastalıklar, Endokronolojik hastalıklar,

9 Romatizmal hastalıklar, Kronik böbrek hastalıkları, Karaciğer sirozu, Alerjik hastalıklar, İmmun sistem bozuklukları, Fokal enfeksiyon, Ağır psikiyatrik bozukuklar 4.2.2Lokal Kontrendikasyonlar Osteomyelit, Anotomik bozukluk ve yetersizlik, TME hastalıkları, Parafonksiyonlar, Yetersiz ağız hijyeni, Bruksizm(4) 5.RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ: İmplant cerrahisinin amacı yeterli çiğneme ve konuşma fonksiyonu ile estetiğin geri kazanılmasını sağlamak için; en uygun sayı, boyut ve pozisyonda implantın yerleştirilmesidir. Bunun için planlama safhasında, klinik muayene ile birlikte mevcut kemik yapılarının morfoloji, boyut ve kalite yönünden radyografik olarak

10 değerlendirilmesi, implant öncesi planlamanın en önemli basamağıdır. Cerrahi uygulamada meydana gelebilecek komplikasyonların önlenmesi için, implant bölgesine komşu nazal fossa, maxiller sinüs, mandibular kanal, nasopalatin kanal, mental foramen gibi anatomik yapıların pozisyonlarının iyi bilinmesi, implanta komşu dokulardaki patolojik oluşumların tesbiti hayati önem taşır. Bunlara ek olarak implant çevresi sert dokuların uzun dönem performansının değerlendirilmesinde de tek geçerli yol radyografi olup radyografik muayene implant tedavisinin vazgeçilmez bir parçasıdır.(5) Operasyon öncesi dikkatli bir radyolojik değerlendirme, aşırı rezorbsiyon gösteren vakalarda insizyonu kret tepesinin hafifçe lingualine kaydırmak, implantın ucu ile inferior alveolar kanal arasında 2 mm emniyet payı bırakmak gibi önlemlerle sinir yaralanmalarından kaçınabilir. İmplant yerleştirdikten hemen sonra yapılan 3 boyutlu radyografik değerlendirme olası implantın yanlış yerleştirme durumlarında erken müdahale imkanı vermektedir (6). Günümüzde implant tedavisinde yararlanılan maxillofasiyal görüntüleme yöntemleri; 2 boyutlu görüntü veren intraoral ve panaromik radyografi ile 3 boyutlu görüntü veren bilgisayarlı tomografi (BT), konik ışın hüzmeli bilgisayarlı tomografi, Tuned Aperture Computed Tomograpfy (TACT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) olarak sıralanabilir. 5.1.Panoramik Radyografi Panoramik radyografi, dental implant planlamasında kemik boyutları ve patolojilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Minimum radyasyon dozu ile maxilla ve mandibula tek bir film üzerinde izlenebilir. Bu görüntü, implant cerrahisi için önemli olan maxiller sinüs, nazal kavite, mandibular kanal ve mental foramen

11 gibi anatomik yapıların yeri ve boyutları hakkında bilgi edinmeyi sağlar. Ancak tam dişsiz hastalarda maxilla ve mandibulada pozisyon belirlemek zordur. Görüntülerin özellikle anterior bölgede, büyütme ve distorsiyona uğraması kaçınılmazdır. Panoramik radyografi görüntüleri kullanılarak yapılan ölçümler görüntü distorsiyonu nedeniyle sınırlı olmasın rağmen, diş boyutu, dikey yükseklik ölçümleri gibi ölçümler tam olarak yapılmaktadır. Ancak panoramik radyografi çene kemiklerinin bukko-lingual genişliği hakkında bilgi verememektedir. Çeşitli dezavantajlarına rağmen panoramik görüntüler; kolay ulaşılabilirlik, maksilla ve mandibulanın tek bir film üzerinde birden çok anatomik yapı ile ilişkilerinin görülebilmesi, düşük maliyet ve düşük radyasyon dozu nedeniyle günümüz implant tedavi planlamasında en yaygın kullanılan radyografik incelemedir.

12 5.2.Okluzal Radyografiler Okluzal radyografi görüntüleri, özellikle dişsiz mandibulada bukkolingual genişlik ve konturlarla ilgili bilgi edinmek için kullanılabilir. Ancak düzensiz dış konturlar nedeniyle, bukkolingual genişlik net belirlenemez. Ayrıca, kemiğin dikey boyutu ile ilgili hiçbir bilgi veremez. Okluzal radyografi görüntüleri, bazen mandibuladaki bilgisayarlı tomografi işlemleri öncesi ayarlama yapmak amaçlı kullanılır. Bu görüntüler, maxilla ve mandibuladaki çeşitli patolojilerin belirlenmesinde teşhise yardımcı olur. Öte yandan, kemik boyutlarının belirlenmesinde güvenilir bir teknik değildir.(7) 5.3.Lateral sefalografi Sefalometrik radyografi sayesinde, çenelerin, lateral, posterior-anterior ve oblik görünümleri en az distorsiyonla elde edilebilir. İmplant yerleşimi için anterior maxilla ve mandibulanın değerlendirilmesinde lateral görünümleri önerilir. Maxilla ve mandibulanın anterior bölgelerindeki kemik yüksekliği ve genişliği lateral ve postero-anterior sefolagramların kombine kullanılmasıyla doğru olarak ölçülebilir. Posterior bölgedeki kemik yüksekliği ve genişliği görülemez. Lateraf sefolometri kemik kalitesinin planlanmasında yararlıdır. Düşük maliyet ve düşük radyasyon dozu lateral sefalografinin avantajlarıdır. 5.4.Perapikal Radyografi Periapikal radyografi görüntüleri panaromik radyografi görüntülerinden daha detaylı görüntüleme gerektiren bölgelerin incelenmesinde kullanılmaktadır.

13 Dental implantlara komşu kemiğin incelenmesinde önerilmektedir. Oral implantolojide periapikal radyografi daha çok implant tedavisinin takibi ve kontrolü için önemlidir. Periapikal radyografinin avantajları, yüksek kalite, kolay ulaşılabilirlik, düşük maliyet ve düşük radyasyon dozudur. Dezvantajı ise; her bir görüntüde çenenin sınırlı bir bölümünün görülmesi 5.5.Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı tomografi; milimetrik radyografik kesitler ve bu kesitlerin bilgisayarda sentez edilmesiyle elde edilen görüntüleme yöntemidir. Bukkolingual mesafeyi ve mandibulada alveolar kanalı klinik muayne ile tespit etmek imkansızdır. Bu sebeple bilgisayarlı tomografiler gereklidir. Bilgisayar tomografi sonuçları çene kemiğinin bölgesel görünüşünü ortaya çıkarır. BT çene kemiğinin 3 boyutlu görüntüsünü sunar. Ancak radyasyon seviyesi normal bir tomografinin 5-10 katı kadardır.(8) Kemik kaybının miktarı ve yeri ogmentasyon tekniğinin seçiminde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır (9). İmplantın doğru pozisyonda yerleştirilmemesi kuron çıkış profilinde istenmeyen durumların ortaya çıkmasına yol açar. Klinik değerlendirme aşamasında çeneler arası ilişki transvers, sagital ve frontal düzlemde değerlendirilmelidir.

14 6.KARŞILAŞILAN ANATOMİK YAPILAR 6.1. Maxilla Anatomisi Korpus maksilla, üst çene kemiğinin orta bölümünü oluşturur. Bu kemik, göz çukuru, burun boşluğu ve ağız boşluğu gibi boşlukların meydana gelmesine yardım eder. Burun boşluğunu (apertura nasale) ve burun boşluğunda bulunan ve solunum sistemine ait olan konkaları taşır. Korpus maksilla sağında ve solunda, burun boşluğunun her iki yanında üst çene boşlukları (sinüs maxillaris) bulunur. Ayrıca maksilla, orbitanın alt duvarını facies orbitalisi yapar.(10) Maxillada implant yapımında karşılaşılacak en önemli anatomik oluşumlar sinüs maxillaris ve burun tabanıdır. 6.2.Mandibula Anatomisi Mandibula kranyumun tek hareketli kemiğidir. Dişler korpus mandibulada bulunan pars alveolaris ler içinde yer alırlar. Ramus mandibulanın iç yüzünde bulunan deliğe foramen mandibulae denir. Foramen mandibulae canalis mandibulanın başlangıcını

15 oluşturur ve vena, arteria ve nervus alveolaris inferior un kemiğe giriş yeridir. Vena, arteria ve nervus alveolaris inferior kanalda dallar vererek alt dişleri beslerler ve duyusunu taşırlar. Foramen mentale alt ikinci premolar diş veya birinci ile ikinci premolar diş arası seviyededir. Foramen mentale vena, arteria ve nervus alveolaris inferior un kemikten çıkış yeridir. Bu nörovasküler yapılar foramen mentale den çıktıktan sonra vena, arteria ve nervus mentalis olarak devam ederler ve alt çenenin ön bölgesini beslerler ve duyusunu taşırlar. Linea mylohyoidea gövdenin iç yüzünde öne doğru seyreden oblik bir kabartıdır ve musculus mylohyoideus tutunur. Fovea sublingualis linea mylohyoidea nın yukarısında bulunur ve içerisinde glandula sublingualis oturur.(7) 7. İMPLANT UYGULAMASI SIRASIDA KARŞILAŞILABİLCEĞİMİZ ANATOMİK PROBLEMLER 7.1. ALVEOLER KEMİK YETERSİZLİĞİ: Aşırı rezorbisyon gösteren mandibulalarda en çok korkulan komplikasyon çenenin kırılmasıdır. Atrofik mandibulada kemiğin yüksekliği en az 7 mm ve genişliği en az 6 mm olmalı, daha az olduğu durumlarda kemik ogmentasyon teknikleri kullanılmalıdır. Mandibulanın kırılması implant yerleştirirken olabildiği gibi post operatif dönemde de meydana gelebilir. Alveol kemiğinin genişliği ve/veya yüksekliği implant yerleştirilmesi için yeterli olmadığı durumlarda otogen kemik greftleri, alloplastik materyaller, distraksiyon osteogenezis gibi teknikler kullanılır.

16 7.2. MAKSİLLER SİNÜS: Atrofik ve rezorbe çenelerde rezorbsiyona ve sinüs sarkmasına bağlı olarak sinüs tabanı ile kretin tepe noktası birbirine yaklaşır. Bu durum özellikle kanin dişlerin distali ile 7 numaralar arasında kalan bölgeyi ilgilendirir. Dişsiz bir maksillanın arka bölgesindeki kemiğin yetersiz olması durumunda implantların yerleştirilmesi zorlaşır. Yapılan araştırmalar; implantların sinüs içine yerleştirilmeleri, implantların geleceğini etkilemediğini göstermiştir. Küçük çaptaki sinüs perforasyonları spontan olarak iyileşir. İmplantların sinüs membranı penetrasyonu 4 mm yi geçtiğinde; implant etrafında mukoza kalınlaşması gözlemlenmiştir(11). Mesafe yetersiz ise sinüs augmentasyon tekniklerine başvurulmalıdır. İleri derecede maksiller atrofi bulunan vakalarda geleneksel cerrahi yaklaşım; titanyum meş destekli ya da desteksiz iliak kemikten alınan kansellöz kemik greftleriyle ogmentasyon ya da sinus lifting uygulamalarıdır. Bir diğer yöntem ise Le fort 1 osteotomisini takip eden interpozisyonel kortikokansellöz iliak blok grefti uygulamasıdır posterior maxilladan daha geniş ve daha kalın bir trabeküler yapıya sahip olduğu için; implantlar için mükemmel bir ankraj oluşturur.

17 Yapılan son çalışmalar; zigoma implantlarının sinüs lift operasyonlarına uygun bir alternatif olabileceğini göstermektedir (12).İlk olarak Branemark, Aparicio ve ark., zigomatik kemiğe dental implantların yerleştirilmesi olasılığı üzerinde çalışmışlardır.1993 yılında, zigomatik kemiğin implant stabilizasyonunda destek olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir. Zigomatik implantlar titanyum esaslıdır ve uzunlukları 30 mm ile 52,5 mm arasında değişmektedir. Cerrahi prosedür genel anestezi altında uygulanmaktadır. İnsizyon şekli standart olarak LeFort 1 insizyonudur bu insizyona alternatif olarak iki insizyon çeşidi daha bulunmaktadır bunlar palatinalden geçen insizyon ve maksiller sinus bölgesinde zigomatik kemiğin altından geçen basit yatay insizyonlardır. Le Fort 1 insizyonunu takiben mukoperiosteal lambo vestibulden palatinal tarafa sert damak kubbesine kadar eleve edilir. Çift taraflı bukkal mukoperiostal dokunun elevasyonunu takiben lateral sinus bölgelerinde kemik penceresi açılır ve sinüsün antral mukozası kaldırılır. Zigomatik implantlar alveol kretinin palatinal tarafından ve ikinci küçük azı dişleri hizasında maxiller sinusleri çapraz olarak geçerek zigomatik kemiklerin gövdesine içeriden

18 yerleştirilir. Zigoma implantlarının doku içerisinde kaviteleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri, kullanılan tur motorunun 2000 rpm i geçmemesi, dolayısıyla kemik dokuya ısı yoluyla zarar gelmesini engellemektir.(13) 7.3 MANDİBULAR SİNİRİN ZEDELENMESİ: Mandibular sinir trigeminal sinirin 3. İnferior dalıdır ve 5. Cranial sinirin bir dalıdır. Mandibular sinir mandibulayı, dişleri,mandibulanın lateral mukozasını yanağı alt dudağı ve çeneyi innerve eder. Duyu ve motor sinirlerinin ikisini de içerir. Bu sinirin zedelenmesi lokal anestezi, implant osteotomisi ya da implant yerleştirmesi sırasında gerçekleşebilir. Bu komplikasyonun prevelansı %13 olarak rapor edilmiştir.(14).mandibulada implant yerleştirilmesinden sonra oluşan his bozukluğu mandibular sinirin bir ya da birkaç dalının zedelenmesi sonucu oluşur. Bu ciddi bir komplikasyondur. %0 dan 40 a kadar farklı oranlarda insidansı belirtilmiştir. Bu zedelenme hem hekim hem hasta açısından hiç hoş olmayan bir deneyimdir. Hafif bir paresteziden tamamen anesteziye ya da ağrıya dönüşebilir. Parestezi,distezi, analjezi ve anestezi şeklinde olabilir. Sonuç olarak yeme, içme öpüşme, konuşma, traş olma gibi pek çok fonksiyon etkilenir.(14) İnferior alveolar sinir, mental sinir ya da lingual sinir zedelenebilir. Bu sinirlerden bir tanesinin zedelenmesi dil dudak yanak ve etkili alanların dikkatsizce ısırılmasına neden olabilir. İnferior alveolar sinirin bloklanması inferior alveoler sinirin transpozisyonu ve lateralizasyonu ya da implantın mandibular kanal içine yerleştirilmesi ile olabilir, lingual sinir ligual fleplerin dikkatesizce kaldırılması ile zedelenebilir.

19 8. ANATOMİK SIKINTILARIN GİDERİLME YÖNTEMLERİ 8.1. ALVEOLER KEMİK YETERSİZLİĞİ Alveol kemiğinin genişliği yetersiz veya konturlarıı istendiği düzeyde olmadığı durumlarda değişik tedavi t yöntemlerindenn faydalanılabilir. Küçük çaptakii bukko- doku lingual defektler kemiği ikiye ayırarak (splitting)) veya yönlendirilmiş rejenerasyonu, allogreftler yadaa xenogreftler ile tedavi edilirken; büyük defektler iliak, tibia, skapula, kalvarya gibi ağız dışından, yada ramus, simfiz, tüber ve dişsiz alveol kretler gibi ağız içindenn elde edilen inlay ve onlay greftleme teknikleriyle başarı ile tedavi edilirr. Günümüzde defektlerin rekonstrüksiyonunda simfiz ve ramus bölgeleri primer verici bölgeler olarak kabul edilir (15) Alveol kemiğinin transvers ve sagital yönde yetersizliği: Tek diş implantlarında bukkal kemiği ikiye ayırarak, yönlendirilmişş kemik rejenerasyonu yada otojen greftlerden faydalanılır; ilk iki teknikte implant aynı aşamada yerleştirilebilirken; otojen kemik grefti kullanıldığında a çift cerrahi teknik

20 önerilmektedir (1). Distraksiyon osteogenezis tekniği ile alveol kemiği 3 boyutlu olarak oluşturulabilir.(16) Maksillada veya mandibulada bıçak sırtı şeklindeki kretler çok sınırlı bir şekilde düzeltilmelidir. Aşırı düzeltme spongiöz kemiğin açığa çıkmasına; implantların primer stabilitesinin tehlikeye girmesine ve rezorbisyonun hızlanmasına yol açmaktadır (17) Alveol kemiğinin dikey yönde yetersizliği: Ogmentasyon işlemi; tek aşamalı yada çift aşamalı olarak iliak kemik grefti kullanarak yapılabilir. Ayrıca LeFort 1 kemik kesisi ile bir miktar aşağı alınan maksillanın Sandwich Tekniği ile ogmentasyonu alveol kemiğinin vertikal yönde yetersizliğinde kullanılır (18). Maksillada arka bölgede dikey yetersizliğin giderilebilmesi için sinüs lift operasyonu yapılır Distraksiyon Osteogenezisi Distraksiyon osteogenezisi kallusu gererek yeni kemik oluşturma tekniğidir. Osteotomi, latent periyod, distraksiyon periyodu ve konsolidasyon periyodu olmak üzere 4 safhadan oluşur. Kemiğin doğal iyileşme proçesinin kullanılması ile sağlanır. Kolay, etkili ve komplikasyonu az olan bir uygulamadır. Distraksiyon osteogenezisi bölünmüş kemik fragmanları arasında oluşan tamir kallusuna dereceli traksiyon uygulanması ve bu traksiyonun kallus üzerinde stres oluşturarak yeni kemik formasyonu stimüle etmesidir. Osteotomi safhası; distraksiyon apareyinin yerleştirilmesi ve distraksiyon yapılacak bölgede kemiğin birbirinden ayrılmasını içerir.

21 Latent period; osteotomi gerçekleştirildikten ve aparey yerleştirildikten sonra beklenen zamandır. Bu zaman esnasında tamir kallusu oluşur. Kabul edilen latent periyod 7-15 gün arasındadır. Endoesteal ve periosteal osteogenik hücrelerin proliferasyonu ile birlikte iyi vaskülarize granülasyon dokusu oluşur. Distraksiyon safhası; tamir kallusunu gerilim altında bırakır. Distraksiyon kallus absorbsiyonuna neden olur bu da iskeletsel büyüme faktörlerinin devamlı olarak aktivasyonunu sağlar. Bu da prekapiller hücrelerin osteogenik hücrelere dönüşmesini sağlar. Bu yeni kemik oluşumundan sorumlu olduğu düşünülen gerilme stres etkisidir. Bu safhada aparey uygun oran ve ritimle aktive edilmeye başlanır. Oran apareye uygulanan günlük aktivasyon miktarı, ritim ise apareye uygulanan günlük aktivasyonun kaç bölüm halinde yapılacağını gösterir. Konsolidasyon safhası; Bu safhada distraksiyon tamamlanmış ve istenilen kemik miktarı elde edilmiştir. Kemik immobilizedir. Konsolidasyon periyodu fiksasyon periyodudur. Fiksasyon periyodu için kesin bir zaman yoktur ama en azından distraksiyon miktarı kadar fiksasyon yapılması gerektiği savunulmaktadır.

22 8.2. İNFERİOR ALVEOLER SİNİRİN REPOZİSYONU Osseointegre implantlar, posterior mandibulada çoğunlukla sabit restoratif protezleri desteklemek amacıyla kullanılmaktadırlar. Birçok vakada diş çekimini veya kaybını takiben ileri kemik rezorpsiyonu oluşmakta ve inferior alveoler sinire zarar vermeksizin implantların yerleştirilmesi olanaksızlaşmaktadır. Bu gibi durumlarda uygulanabilecek seçenekler arasında kısa köprülerin kullanılması veya kret

23 yüksekliğini arttırmak amacıyla onley kemik greftleme yapılması bulunmaktadır. Diğer bir seçenek ise inferior alveolar sinirin, lateralizasyon veya transpozisyon tekniği kullanılarak yeniden konumlandırılmasıdır. Atrofik mandibulanın protetik rehabilitasyonu amacıyla inferior alveolar sinirin konumunun laterale alınması ile birlikte kemik içi implant uygulamasını ilk olarak 1987 yılında Jensen ve Nock tanımlamışlardır (18). Mental foramenin distalinden,büyük çaplı yuvarlak frez kullanarak mandibulanın kortikal tabakası üzerinde inferior alveolar sinirin hareketine izin verecek şekilde kanal açarak Alling in tekniğini modifiye etmişlerdir.günümüze kadar bu metod üzerinde de birçok modifikasyon yapılmıştır. Alveolar sinirin repozisyonu tekniği, lateralizasyon ve transpozisyon olarak tanımlanan iki gruba ayrılmaktadır. Sinir lateralizasyonu, inferior alveolar sinirin açığa çıkarılmasını takiben lateralize edilmesi ile birlikte implantın yerleştirilmesini tanımlar.

24 Sinir transpozisyonunda ise mental foramen çevresi de dâhil olmak üzere kortikotomi uygulanır. Ayrıca mental foramenin daha posteriorda konumlanmasını sağlamak için insiziv sinir kesilir. Biyomekanik bir avantaj olarak inferior alveolar sinirin repozisyonu ile oklüzal kuvvetlere direnç artmakta ve implant ile protez arasındaki ilişki iyileşmektedir. Greftlerle rekonstrüksiyon metoduna göre inferior alveolar sinir repozisyonu, verici saha gerektirmeyen, göreceli olarak basit bir prosedürdür. Lokal anestezi altında uygulanır, düşük morbidite, stabil sonuçlar sağlar ve ek olarak düşük maliyete sahiptir. Bununla birlikte bu teknik alveolar kret anatomisini iyileştirmez, geçici olarak veya kısmen duyu değişikliklerinin kalıcı olma riskini taşır. Mandibular kanalın üzerindeki kemik yüksekliğinin daha az olduğu durumlarda inferior alveolar sinir transpozisyonundan önce daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla otojen kemik grefti uygulanması önerilmektedir (19).

25

26 İnferior alveolar sinirin repozisyonu tekniği atrofik mandibulanın rehabilitasyonu amacıyla kullanılabilecek yararlı bir cerrahi prosedürdür. Sinir üzerinde kalıcı bir hasar kalması riski düşük olarak görülmektedir. Ancak bu tekniğin rutin olarak kullanılması için prospektif klinik çalışmalara ve hastaların uzun dönemli takiplerde değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 8.3.SİNÜS LİFTİNG Posterior bölgede, üst çenede, alveole kemikteki rezorbsiyon, kretle sıkı ilişki içinden olan maksiller sinüs implant uygulamalarında ciddi sorun oluşturmaktadır.

27 Ayrıca sinüs anatomisindeki malpozisyonlar ve diş çekimi sonrası aşağı sarkmış maksiller sinüs tabanı da implant uygulamalarında engel teşkil etmektedir. Bu nedenle günümüzde sinüs membranının kaldırılması için çeşitli teknikler geliştirilmiş ve çeşitli greft materyallerinin tek veya kombine olarak kullanılması ile sinüs lifting cerrahisi yapılmaktadır. Yetersiz posterior maksillada kemik hacmini artırmak için sinüs augmentasyonu iyi bir yöntemdir. Sinüs lifting uygulanmadan önce; Hastanın genel durumu gözden geçirilmeli, mevcut maksiller alveolar kemiğin yüksekliği ölçülmeli, sinüs tabanı septumlarının varlığı araştırılmalı, maksiller sinüs boyutu, sinüs maksillaris hastalığının olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu amaçla okluzal, panaromik, periapikal, caldwell, waters, lateral, CT, MRI gibi radyografiler kullanılmalıdır. Sinüs lifting operasyonlarını eksternal ve internal olarak ayırabiliriz Eksternal Sinüs Lifting Rezidüel alveoler sinüs altı kemik yüksekliğine göre ikiye ayrılır; tek basamaklı ve çift basamaklı. İki basamaklı sinüs lifting ve implant uygulaması sinüs lift ve greft uygulandıktan 6-9 ay sonra implant uygulanmasıdır. Dezavantajı zamanın uzaması, ikinci cerrahi işleme ek travma olmasıdır. Antral membran balon yükseltme tekniği(ambe) sinüs membranını asgari travmayla kaldırır ve ulaşılması zor olan alanlarda özellikle faydalıdır. AMBE tekniği sınırlı insizyon, asgari mukoperiosteal flep refleksiyonu ve küçük bir pencere

28 ile gerçekleştirilir. Membran bitişik dişlerin kökleri etrafında keskin kesiklerden kaçınılarak sinüs boşluğunun orta duvarına yerleştirilir. Dişler dişsiz alana bitişik olduğundan zor bir cerrahi tekniktir. Tamamen dişsiz arka maksillada daha az sorun çıkar. AMBE 16 mm kadar uzun implantların yerleştirilmesine olanak vermek için yeterli kemik yüksekliği sağlayan bir cerrahi tekniktir. Kusurlu arka maksilla yönetimi için birçok yaklaşım açıklanmıştır. Bunların arasında, implantlar yerleştirilmeden önce 4-6 aylık bir aralık gereken 2-evreli klasik yaklaşım yer alır. Bu operasyon sayesinde 15 milimetre veya fazla kemik yüksekliği elde edilebilir. Aynı zamanda 2 evreli yaklaşımla aynı protokolü takip eden bir tekevreli prosedür de sıklıkla kullanılır. Burada gereken en azından 4-6 mm başlangıç kemik yüksekliğidir Osteotomi bolca serum fizyolojik ile soğutma altında gerçekleştirilir. Meydana getirilen kemik penceresinin altındaki membranla beraber nazikçe içeri doğru bastırılır. Bu disseksiyon sinüsün orta duvarına kadar ilerlemelidir. Sinüs membranının yükseltilmesi için lateksten yapılmış bir balon kullanılır. Balon 2-4 ml steril serum fizyolojik ile nazikçe şişirilir ve genleştikçe membran yükselir. Daha

29 sonra balon söndürülür ve çıkarılır. Daha sonra emilebilir bir kollagen membranla üstü örtülür. Şişen balonun yarattığı boşluk bir xenogreft veya allogreft ile kapatılır. AMBE kullanılması cerrahın sinüs membranını minimum yırtılma riskiyle ve dokuyucu koruyucu muhafazakar cerrahi yaklaşımla kaldırmasına olanak verir. Bu, ameliyat sonrası ağrıyı, kanamayı, olası infeksiyonu ve çoğu zaman sinüsü kaldırma prosedürüyle bağlantılı diğer marazi semptomları azaltır. Bu yazıda tanıtılan teknik çoğu zaman 30 dakika içinde tamamlanır. Ulaşım zor olduğunda ve bitişikteki dişler dişsiz alanın bitişiğinde olduğunda özellikle yararlıdır. Piezoelektrik cerrahi ile kemik pencere osteotomisi; Dişsiz maksillada posterior bölgenin implant cerrahisi için düzenlenmesinde maksiler sinüs tabanının cerrahi olarak yükseltilmesi en geçerli, diğer cerrahi tekniklere oranla daha basit ve sonuçları önceden tahmin edilebilir bir tekniktir. Maksiler sinüse modifiye bir Caldwell-Luc tekniği ile maksillanın dış yüzeyinden bir kemik pencere kaldırılarak girilir, sinüs membranı maksillanın iç yüzeyinden disseke edilerek ayrılır, yükseltilir, oluşan boşluk çeşitli greft materyalleri ile doldurularak sinüs tabanın yükseltilmesi

30 sağlanır. Prosedürün en büyük komplikasyonu, sağlıklı sinüs membranının çok ince ve yırtılabilir olmasından dolayı, döner aletlerle kemik pencere açılması sırasında membranın perfore olmasıdır. Tüm cerrahi vakaların yaklaşık %20-30 kadarında membran perfore olur. Bu komplikasyonun önüne geçebilmek için Torella ve ark yılında maksiler sinüse ulaşmak için yapılacak osteotomiyi, konvansiyonel bir periodontal ultrasonik cihazın aktif ucuyla ve cihazdan bağımsız steril serum fizyolojik irrigasyonu yaparak uygulamışlardır. Tekniğin, komplikasyon riskini azalttığını ancak güvenliğinin ve diğer tekniklere göre üstünlüğünün uzun dönem çalışma sonuçları ile belirlenmesinin uygun olacağını rapor etmişlerdir. Sonraki yıllarda Vercelotti ve ark. sinüs membranı yükseltilmesinde piezoelektrik kemik pencere osteotomisini, yeni ve basitleştirici bir teknik olarak yayımlamışlardır. Piezoelektrik elevatörlerin, anatomik olarak en kompleks vakalarda bile sinüsün iç duvarlarında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış uçlar ve piezoelektrik kavitasyon etkisine maruz kalan fizyolojik solüsyonun oluşturduğu hidropnömatik basınç sayesinde sinüs membranını yükseltilmesinde perforasyon riskini artırmaksızın güvenle kullanılabileceği bildirilmişir.

31 İnternal Sinüs Lifting 8-10 mm alveoler kemik yüksekliğine sahip hastalarda uygulanması tercih edilen bir yaklaşımdır. Uygulama sonrasında kemik seviyesinde 3-4 mm ye kadar bir

32 artış sağlanmaktadır. İnternal sinüs lift için lateral pencere,hidrolik sinüs lift ve osteotom (Summer) tekniği gibi çeşitli cerrahi teknikler önerilmiştir. Kret tepesi insizyonu ile dişeti insize edilir. Dişeti tam kalınlıklı flep olarak kemik üzerinden kaldırılır. İmplant osteotomisi sinüs tabanından 1-2 mm aşağıda olacak şekilde yapılır. Osteotoma nazikçe vurulur ve osteotomi tabanı çevresinde yeşil ağaç kırığı yaratılır. Soket içine bir kemik greft materyali yerleştirilir. İmplant implant taşıyıcı parça ile sokete yerleştirlir. İmplant taşıyıcı parça implanttan ayrılır ve iyileşme başlığı takılır. Flep dikilir. Minimum hafta beklenir.(20)

33 Summer s osteotomi tekniği ile sinüs lifting; Summers tekniği kullanılırken antral boşlukta hiçbir lateral osteotomi gerekmez. Kemiği tepeden membranın altına iterken birçok iç bükey uçlu, sivri osteotomlar kullanır. Bu metod yükseltilmiş ancak bozulmamış sinüs membranının altına 2-3 mm kemik yüksekliği ekleyen yukarıda anlatılan yeşil ağaç kırığı metodu na benzemez. İnternal sinüs lifting yöntemlerinden lateral pencere tekniği içerdiği pek çok komplikasyon ve postoperatif ağrılara rağmen invaziv niteliktedir. Buna tezat olarak Summer ve hidrolik sinüs prosedürleri daha az invaziv ama teknik açıdan çok daha hassastır. Post operatif komplikasyonlara daha az rastlanır. Cerrahi müdahalenin en yaygın komplikasyonu Schneiderian zarının delinmesi olarak bilinmektedir. Bu, sinüs zemini kaldırma prosedürlerinin %7-10 ile %35 aralığında gerçekleşmektedir. İmplant başarısızlığı ve sinüs zar delinmesi arasında bir ilişki olduğu kabul edilse de, yine de zar perforajı veya operasyon sonrası komplikasyonlar ile implantın ömrü arasında bir ilişki bulunamamıştır. Küçük çaptaki perforasyonlar genellikle tedaviyi gerektirmezler çünkü zar, kaldırma sırasında kendi kendine kapanmaktadır. Fakat büyük çaptaki perforasyonlar biyoabsorbable zar kullanılarak yönetilmektedir. (20) 8.4MENTAL FOREMENİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Mental foremen ve çevresine kortikotomi uygulanır. Amaç foremenin daha aşağıda konumlanmasını sağlamaktır.

34 8.5 ORTOGNATİK CERRAHİ Ortognatik cerrahi amaçları; Okluzyon, çiğneme, konuşma, yutkunma, TME işlevlerini düzenlemek. Dişsiz hastalarda protez yapımı için kret ilişkilerini düzenlemek Yüz estetiğini sağlamak Hastayı psikolojik yönden rahatlatmak Ortognatik cerrahi kontrendikasyonları; Hastanın tedaviyi istememesi Hastada bulunan bir operasyon riski Psikonörotik, pasif-agresif veya kooperasyon sağlanamayan hastalar Cerrahi sonucundan mantıksız ve gerçek dışı beklentileri olan hastalar Ortognatik cerrahi yüzün alt 1/3 kısmıyla, nadir olarak da orta 1/3 ile ilgilenir. Tedavi planı cerrah ve ortodontist ile birlikte yapılmalıdır. Hangi kemiğin ne yönde ve nasıl hareket edeceğinin saptanması için hastayı 3 düzlemde düşünmek faydalıdır.(21) Operasyon öncesi akıl dişlerinin, premolar yada süpernumerer dişlerin çekimi gerekli olabilir. Bir yüzeysel gömük akıl dişi, bir sagittal splint uygulaması durumu işlemi zorlaştırır. Gömük diş operasyonu minimum kemik kaybı ile yapılmalı ve

35 kemik en az 9 ay iyileşmeye bırakılmalıdır. En iyi okluzyonu ve cerrahi sonucu elde etmek için dişleri sıralamak ve diş ark ilişkisini operasyon öncesi bir ortodontik tedavi ile düzeltme esastır. Mandibular prognatizm durularında kullanılan operasyon teknikleri; Kondil boyunda osteotomi Ramusta vertikal osteotomi Subkondiller osteotomi İntraoral sagittal osteotomi Mandibula korpusunda yapılan osteotomi Anterior mandibular alveol operasyonu Ayrıca maxiller yetersizliğe bağlı olgularda maxillanın lefort 1 operasyonu ile iyileştirmesi işlemi uygulanır.(21) Sınıf 2 div 1 de mandibulayı öne götürmek tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bütün mandibulayı ilerletmenin yöntemi iste Obwegesser' in sagittal splint yönteminin dalpont modifikasyonudur. Sınıf 2 div 2 olgularında; Genioplasti Lefort 1 osteotomisi Simfizal osteotomi Anterior mandibular subapikal osteotomi Corpus osteotomisi Submental lipektomi

36 Rhinoplasti yöntemi Alt anterior yüz yüksekliğindeki azalma Lefort 1 osteotomi, genioplasti + kemik grefti, total mandibular subapikal osteotomi + kemik grefti ile yükseltilebilir. Bunun amacı yüz yüksekliğinin artması ve kapanışın açılmasıdır.(21) Open-bite vakalarında; Mandibular anterior alveolün yükseltilmesi Mandibular bilateral parsiyel osteotomi Ramusun yükseltilmesi Lefort 1 osteotomisi Maxiller post-alveolün yükseltilmesi Bilateral sagittal splint osteotomisi Bu uygulama sırasında mandibula ramusu sagittal olarak çift yanlı ayrılmakta, böylece mandibula korpusu uygun konuma getirilmektedir. Ancak genel uygulamada operasyon sırasında ramus parçası herhangi bir yere tespit edilmediğinden, lateral yada sagittal yönde yer değiştirmesi ve eklem fonksiyonlarında bir bozulmanın ortaya çıkması mümkündür. Cerrahi sırasında proksimal segment cerrah tarafından uygun pozisyona getirilir ve her iki osteotomi hattında mini vidalar kullanılarak rijid fiksasyon uygulanır. İntermaksiller fiksasyon (İMF) süresi 4-6 haftadır. Cerrahi sırasında uygun okluzyonun elde edilmesinde kullanılan akrilik splintler İMF süresince ağızda tutulur.(22)

37 Lefort 1 Yöntem membranöz septuma suturlanmış bir horizontal tüple genel hipotansif anestezi altında gerçekleştirilir. Mukogingival birleşim yaklaşık 7mm üzerinden mukoperiost boyunca bir insizyon yapılır. Mukoperiostun altı maksiller tüber bölgesi ve geriye doğru açılır. Yöntem diğer taraftan da tekrarlanır. Mukoza daha sonra nazal kavitenin yan duvar ve tabanından ayrıca septumun alttan görünen yerinden elevatörle genişletilir. Mekanik bir testere ile maksilla apertura piriformis kenarından geriye maksiller tüberlere doğru transvers şekilde kesilir. Osteotomi seviyesi diş apeksleri üzerinden 3-5 mm lik yeterince yüksek, yeterli kemiği bırakacak şekilde olmalıdır. Eğer miniplak kullanılacaksa fazladan 2-3 mm daha korunmalıdır. Septum vomer tabanında burun tabanının tüm uzunluğu boyunca kesilir. Septumu kesmenin en güvenli yolu çift korumalı bir osteotom yada karşılıcı bir testerenin tüp boyunca yerleştirilip kesme esnasında tüpten uzak tutulmasıyla elde edilir. Nazal kavitenin yan duvarları bir osteotom veya karşılayıcı bir testere ile kesilir. Yaklaşım nazal kaviteden yada mksillanın ön yüzünde önceden yapılan osteotomi boyunca maksiller sinüsü geçerek olur. Osteotomi hattı nazolakrimal bezin açılım deliğini zedelemekten kaçınmak için burun tabanı seviyesinde tutulur. Maksiler segment pteriygopalatinal suturla birleştiği yerden posteriora doğru ayrılır. Kavisli periugtal bir elevatör pterygomaksiller birleşimin mümkün olduğunca gerisinde maksiller tüberler ve çevresinde mukoperiost altında yerleştirilir. İnce, keskin kavisli bir osteotom tuber ve pterygoid proçes arasındaki birleşimi nazikçe böler. Uygun olmayan kuvvet uygulanması pterygoid tabakaları kırabilir. Eğer pterygoid tabakalar kırılırsa bölgeye yerleştrilien kemik grefti posterior destekten yoksun kalacaktır. İlerletmeye engel olan bir diğer dokular yumuşak dokulardır. Çift taraflı distal basınç uygulayarak ya

38 da bir çift Rowe çekici forsepsin yavaş yavaş ve dikkatli manipülasyonuyla bu engel aşılır. Forsepsin bir kolu burun tabanına ve diğer kolu sert damağa yerleştirilir. İstenen pozisyon sağlanana dek öne çekme ve sallama hareketi dairesel hareket şeklinde tatbik edilir. Alt maksiller segment bir kez sallanınca pozisyonuna ilerletilebilir. Kemiksel fiksasyon uygulamasından önce konileri glenoid fossaya yerleştirmek için mandibula serbest bırakılır. Eğer mini plaklar uygulanmışsa bunlar priform kenarındaki kalın kemiğe ve zygomatikomaksiller desteğe yerleştirilir. Plakalar kemiğe mükemmel şekilde uyumlandırılmalı ve kompresyon yöntemi kullanılmamalıdır. Yoksa okluzyonda aralıklar oluşur. Eğer maksiller 6-7 mm den az ileri alınmışsa kemik greftleri gereksizdir. Mukoperiostal insizyon suturlanır. Eğer miniplaklar ile fiksasyon uygulanmadıysa intermaksiller fiksasyon ve internal teller genellikle 6-8 hafta boyunca yerinde bırakılır.(22) Posterior Dentoalveoler Segmental Osteotomi İlk safhada palatal bir lambo kaldırıldıktan sonra sert damağın her iki tarafındaki alveoler proçes boyunca osteotomisi yapılır.2 safhada 6 hafta sonra bukkal mukoperiostal bir lambo kaldırılır ve diş apekslerinin üzerindeki bir seviyede dikey yönde anterior ve interdental osteotomiler gerçekleştirilir. İki vertikal osteotom bir horizontal osteotom ile birleştirilir. Diş apekslerinin üstündeki kemik rezeke edilir ve

39 openbite kapatılır. Anteriro openbite durumunda bir kemik segmenti süperiorda rezekte edilir ve premolar molar segmenti anterior openbite ı kapatmak için sinüs içine doğru yükseltilir. Eğer osteotomi burun tabanı içinde yapıldıysa lateral burun duvarı kısmen rezekte edilmelidir.(22) Subnasal Dentoalveoler Segment Osteotomisi Bu teknikte apertura piriformisin kenarı subperiostal olarak açılır ve kesi hattı aşağıda nazal septum ve burun tabanı boyunca ilerletilir. Osteotomi posterior yönde diş apeksleri üzerinden kemiği geçerek daha sonra inferiorda premolar bölgesinde devam eder. Teknik anterior open bite ı aynı zamanda derin ve örtülü kapanışı düzeltmek için de kullanılabilir.(22)

40 9.KULLANILAN MATERYALLER 9.1KEMİK GREFTLERİ Osteointegrasyon: Greftin arada fibröz doku oluşumuna yol açmayacak şekilde alıcı kemik yüzeyine kimyasal olarak tutunabilmesidir. Osteokondüksiyon: Alıcı kemikten vasküler ve perivasküler yapılanan grefte ilerlemesi için greftin çatı görevi üstlenerek yüzeyinde yeni kemik oluşumunu destekleyebilmesidir. Osteoindüksiyon: Plüripotent hücrelerin çevre dokuda osteoblastik fenotipe dönmelerini uyarabilmektir.

41 Osteogenezis: Greft materyali içindeki hücresel elemanların, transplantasyon sonrası canlı kalarak, nakledilen alanda yeni kemik oluşturabilmesidir. Greft materyallerinin sınıflandırılması: 1)Otojen kemik greftleri 2)Homojen kemik greftleri 3)Heterojen kemik greftleri 4)Alloplastik materyaller Otojen greftler; Bir canlıdan alınan doku paçasının yine aynı canlının vücudunun başka bir yerine yerleştirilmesine otojen greftleme denir. Osteojenik özelliktedir. Canlı hücrelere sahiptir. Otojen kortikal yada otojen kansellöz olabilir. Kortikal greftler osteoblastlar açısından daha zayıftır, kansellöz greftler osteojenite kapastiesi açısından daha iyidir. Ağız içinden simfiz, ramus, tüber bölgesinden, ağız dışından iliak, tibiadan elde edilebilir. Homojen greftler; Aynı türden alınan greftlere denir. Kadavradan veya yaşayan kimselerden alınıp doku bankalarında saklanan greftlerdir. Dondurulmuş,

42 dondurulmuş-kurutulmuş, demineralize dondurulmuş-kurutulmuş, radyasyon uygulanmış greftlerdir. Osteokondiktif özellik gösterirler. Heterojen greftler; Farklı bir tür vericiden alınan greftlerdir. Osteojenik potansiyelleri yoktur. Çatı oluştururlar. En yaygın kullanılanları sığır kemikleri ve mercanlardır. Alloplastik materyaller; Vücut dokularıyla uyumlu sentetik organik maddelerden arındırılmış biyuyumlu maddelerdir. Osteokondiktiftirler, matriks görevi görürler. Kristal veya amorf yapıdadırlar. Granüler halde veya istenilen kalıplara dökülerek kullanılırlar. Bioaktif camlar, biyoseramikler polimerler olarak gruplandırılır. Betatrikalsiyum fosfat, hidroksiapatit en çok kullanılan materyallerdir.(23) 9.2. MEMBRAN MATERYALLERİ Membran materyalleri absorbe olan membranlar ve absorbe olmayan membranlar olarak ikiye ayrılır. Absorbe olan membranlar ise doğal ve sentetik olarak ikiye ayırabiliriz. Absorbe olmayan membranlar; ilk kullanılan materyal selüloz asetat (millipore)dur. Daha sonra politetraflor etilen(e-ptfe Gore Tex) kullanılmaya başlanmıştır. Bu bariyerler 4-6 hafta sonra cerrahi olarak çıkartılır. En çok kullanılan PTFE ile titanyumdur.2. bir cerrahi girişim ile çıkarılmaları bir dezavantajdır. Absorbe olanlar; Absorbe olmayan membranı uzaklaştırmak için 2. Operasyon gerekliliği nedeniyle üretilmişlerdir. Kollogen,(doğal), Polilaktik asit,poliglikalik asit membranlara örnek olarak verilebilir. En çok kullanılan kollogendir. Bu bariyerler doku içi enzimlerle hidroliz yoluyla absorbe edilirler. (23)

43 10.TARTIŞMA VE SONUÇ İmplant uygulanacak bölgenin etrafındaki anatomik yapılar çeşitli doğuştan veya sonradan kazanılmış etkenler sayesinde implant uygulanmasını kısıtlayacak pozisyonlarda olabilirler. Örneğin maxiller sinüs sarkmış olabilir, mandibular kanal kret tepesine çok yakın olabilir, uzun süreli diş eksikliğine bağlı olarak çene kemikleri atrofiye uğramış olabilir, hastada hem estetik hem fonksiyonel olarak problem çıkaracak olan prognatie inferior, open-bite gibi ortodontik problemler olabilir. Sağlıklı ve düzgün bir implant yerleştirebilmek için ilk olarak bu anatomik sıkıntıları gidermemiz gerekmektedir. Bu sayede fonksiyonel ve estetik olarak daha uygun implantlar yapabiliriz. Sağlam ve dayanıklı implantlar yerleştirmek için alveol kemiğinin yatay ve dikey yönde yeterli genişliğe sahip olması istenir. Alveol kemikteki yetersizlik kemik greftleri kullanılarak tamamlanmaya çalışılır. Distraksiyon osteogenezisi implant uygulaması için alveol kemiğinde yer oluşturmaya yarayan bir başka güncel yöntemdir. Sinüs maksillarisin anatomik açıdan uygun olmaması implant uygulaması açısından büyük sorunlar oluşturur. Bu durumu önlemek için maksiller molar bölgesine zigoma implantları uygulanır. Ya da sinüs mukozasına müdahale edilerek sinüs lifting yöntemleri ile implanta yer açılmaya çalışılır. Sinüs lifting yöntemleri eksternal ve internal olarak iki çeşittir. Bunlar arasında en iyi yöntemler araştırmacılar tarafından AMBE tekniği ve Piezoelektrik teknik olarak belirtilmiştir.

44 AMBE tekniğinin kullanılması cerrahın sinüs membranını minimum yırtılma riskiyle ve dokuyu koruyucu muhafazakar cerrahi yaklaşımla kaldırmasına olanak verir. Ameliyat sonrası kanama, enfeksiyon gibi semptomlar bu teknikle azaltılır. Piezoelektrik cerrahi kullanılarak sinüs lifting uygulaması; Vercallati ve arkadaşları bu yöntemin membranın perfore olma riskini azaltması, osteotomi sırasında daha iyi bir görüş alanı sağlaması, döner cihazlarla yapılan osteotomilerden daha ince, hassas ve koruyucu kesiler sağlamasını tekniğin en büyük avantajları olduğunu bildirmişlerdir. Mandibular kanalın pozisyonunun uygunsuz olduğu durumlarda kret yüksekliğini artırmak için onley kemik greftleme yapılabilir ya da inferior alveoler sinirin lateralizasyon ve ya transpozisyon tekniği kullanılarak yeniden konumlandırılması uygulanır. Greftlerle rekonstrüksiyon metoduna göre inferior alveoler sinir repozisyonu verici saha gerektirmeyen göreceli olarak basit bir prosedürdür. Bu teknik alveoler kret anatomisini iyileştirmez geçici olarak veya kısmen duyu değişikliklerinin kalıcı olma riskini taşır. Open-bite, mandibular prognatizm, sınıf 2 div1 veya sınıf 2 div 2 olguları gibi ortodontik problemlerin implant uygulamasına engel olduğu vakalarda ortognatik cerrahi yöntemleri uygulanır. Ortognatik cerahi uygulamalarına bilateral sagittal splint osteotomisi, lefort 1 operasyonu, posterior dentoalveoler segmental osteotomi gibi opersayonlar örnek olarak gösterilebilir. İmplant yapımı günümüzde hastalar ve hekimler tarafından sıkça tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin düzgün bir şekilde uygulanmasına engel olacak tüm faktörlein ortadan kaldırılması tedavide başarı şansını arttırmaktadır. Yukarıda

45 anlattığım yöntemler anatomik sıkıntıların düzeltilmesinde kullanılabilecek güncel seçeneklerdir. Araştırmacılar tedaviyi iyileştirmek için daha iyi ve uygulaması kolay yöntemleri araştırmaya devam etmektedir.

46 KAYNAKLAR 1.Linkow LI.,Abutments for full mouth splitting, Prosthetic Dent., 1961 ; Granat J.,Was there implantology 7000 years ago?, Inf dent, 1990 ;72, Tosun T. Oral implantoloji nedir?oral İmplantoloji Tarihçesi ve Oral implantoloji Tedavi Planlaması 4..Sonugelen M. : İmplant protezler ders notu : Haziran Reiskin AB: İmplant imaging status, controveries and new developments. Dent Clin Nort Amer 1998 ; 42.1 : Lamas-Pelayo J, Peñarrocha-Diago M, MartíBowen E, Peñarrocha- Diago : M.Intraoperative complications during oral implantology. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2008 Aprl ; 2 (4): E Tuncer E. : Dental İmplant Tedavisinin Planlanması ve Takibinde Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi ve Karşılaştırılması : Bitirme Tezi Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bernstein S, Cooke J, Fotek P, Wang HL: Vertical bone augmentation: where are we now? Implant Dent, 2006 ; 15:

47 11. Jung JH ve ark. :A retrospective study of the effects on sinus complications of exposing dental implants to the maxillary sinus cavity. Oral Surgery, Oral Medicine Oral Pathology, Oral Radiology and Endontics, 2007; 103: Davo R, Malevez C, Rojas J. Immediate function in the atrophic maxilla using zygoma implants: A preliminary study. Journal of Prosthetic Dentistry, 2007;97: Atalay B. : İleri Derece Rezorbe Maxillaların Zigomatik İmplantlarla Rehbilitasyonu İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2010 ; 44 : 2: Alhassani AA, AlGhamdi AS. : Injury of the Inferior Alveolar Nerve during Implant Placement: a Literature Review Journal of implantology, 2010 ; 36(5): Reinert S, Konig S, Bremerich A, Eufinger H,Krimmel M: Stability of bone grafting and placement of implants in the severely atrophic maxilla. Br J Oral Maxillofac Surg, 2003 ; 41: 249, Chiapasco M, Consolo U, Bianchi A, Ronchi P: Alveolar distraction osteogenesis for the correction of vertically deficient edentulous ridges: a multicenter prospective study on humans. Int J Oral Maxillofac Implants, 2004 ; 19:399, 17. Eratalay K, Demiralp B, Akincibay H, Tozum TF: Localized edentulous ridge augmentation with upside down osteotomy prior to implant placement. Dent Traumatol, 2004 ; 20:300

48 18. Jensen O, Nock D. Inferior alveolar nerve reposition in conjunction with placement of osseointegrated implants: a case report. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, 1987 ; 63: Atalay B,Çetin Ö, Emes Y, Bultan Ö, Aybar B, Yalçın S : Atrofik Posterior Mandibulanın İnferior Alveolar Sinir Repozisyonunu Takiben İmplant Yerleştirilmesi ve Protetik Rehabilitasyonu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2011 : 45:1: Tanyeri T. : Sinüs lifting Güncel kavramlar : Bitirme Tezi Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Savaş Z., Çene Yüz Bölgesi Deformitelerinde Ortognatik Cerrahinin Yeri, Bitirme Tezi Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Henderson D., A Colour Atlas and Textbook of Ortognatik Surgery Wolfe Medical Publications, 1985 ; SEÇKİN T. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakultesi 4. Sınıf ders notları

49 Özgeçmiş 10 Nisan 1990 tarihinde İzmir de doğdum. İlköğretimimi Foça Bedia Midilli İlköğretim Okulu ve Reha-Necla ilköğretim okulunda tamamladım. Lise eğitimimi Karşıyaka Anadolu Lisesinde aldım.2008 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım.,

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT DENTISTRY

İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT DENTISTRY İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 43, Sayı: 1-2 Sayfa: 1-6, 2009 İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU

ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 1 Sayfa: 19-24, 2011 DERLEME ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Salih Cem BAĞCI Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Şükrü

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri GÖMÜLÜ DİŞLER Dişlerin gömülü kalma nedenleri 1. Evrim Teorisi: İnsanlar yüz yıllar içerisinde daha yumuşak gıdalara geçiş yaptıkları için evrimleşerek çene kemiklerinde küçülme meydana gelmesi sonucu

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA Hastanın Anatomik Yapısı ile tam uyumlu, Temporomandibular eklem (TMJ-Alt çene eklemi) Protezi Geliştirme, Tasarım ve Üretimi 40 Biyo/Agroteknoloji 14 Tıp Teknolojisi Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 20-21 Aralık 2014 Temel İmplantoloji 1 17-18 Ocak 2015 Temel İmplantoloji 2 21-22 Şubat 2015 Temel İmplantoloji 3 28-29 Mart 2015 İleri Cerrahi Konuşmacılar: Prof.

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARIN PREOPERATİF PLANLAMASINDA KONİK IŞIN HÜZMELİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (KIBT)NİN KULLANILMASI

DENTAL İMPLANTLARIN PREOPERATİF PLANLAMASINDA KONİK IŞIN HÜZMELİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (KIBT)NİN KULLANILMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTLARIN PREOPERATİF PLANLAMASINDA KONİK IŞIN HÜZMELİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (KIBT)NİN KULLANILMASI

Detaylı

AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ

AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Dr. Levent Vahdettin AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Ön Açık Kapanış Anomalisinin Tanımı Ön açık kapanış, mandibula tamamen oklüzyona getirildiğinde, üst kesici dişlerin kronlarının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) BİLİM SINAVI 25 EYLÜL 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARIN CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI

DENTAL İMPLANTLARIN CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANTLARIN CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Berinay KOCABAŞ Danışman Öğretim

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması Dr. Levent Vahdettin Gömülü Dişler Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KEMİK YOĞUNLUĞU, PROTETİK PLANLAMA VE İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Ortodonti

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010 Atrofik Alveoler Kretlerin Agumentasyonunda İntraoral Otojen Onley Kemik Grefti Uygulamalarının Komplikasyon

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

Çene Yüz Yaralanmaları

Çene Yüz Yaralanmaları ÇENE-YÜZ TRAVMALARI Çene Yüz Yaralanmaları Tedavi aşamaları İlk yardım ve acil tedavi Erken tedavi Kesin Tedavi Kontrol Basit Bridle Bağlama! Geçici redüksiyon ve sabitleme 0.5 mm çaplı tel ile lokal

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAXILLARY SINUS SEPTA: EVALUATION WITH COMPUTED TOMOGRAPHY AND PANORAMIC RADIOGRAPHY Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd.

Detaylı

Tarama yapılırken dikkat edilecek noktalar.

Tarama yapılırken dikkat edilecek noktalar. Tarama yapılırken dikkat edilecek noktalar. Çalışmanın temelini, yapılacak bilgisayarlı tomografi (kesityazar) taraması oluşturduğundan, bu nokta üzerinde özenle durulmalıdır. Bilgisayarlı kesityazar taramasında,

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BARTIN*, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARABÜK*, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS,

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Hareketli Protezler BR.HLİ.008

Hareketli Protezler BR.HLİ.008 Hareketli Protezler Hareketli Protez Nedir? Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir. Total protez, parsiyel protez, immediat protez ve diş üstü protezler olmak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 3 MODE IMPLANT UNIPACK 4 MODE IMPLANT UNIPACK 5 Mode Medikal Dental İmplant ambalajdan implant transferi ve yüklemesi aşamasında alışkanlıklarınızı değiştirmeyen çözümler sunar. Raşet, Anguldurva ve

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

ORTOGNATIK CERRAHİDE KOMBINE LE FORT I VE VERTIKAL RAMUS OSTEOTOM İSİ*

ORTOGNATIK CERRAHİDE KOMBINE LE FORT I VE VERTIKAL RAMUS OSTEOTOM İSİ* İ Ü Diş Hek Fak Der 1995: 30: 112-8 ORTOGNATIK CERRAHİDE KOMBINE LE FORT I VE VERTIKAL RAMUS OSTEOTOM İSİ* ismail Ermiş 1 Ufuk Emekli 2 Atakan Aydın 3 Bedrettin Görgün 4 Tahir Hayırlıoğlu 4 Yayın kuruluna

Detaylı

Rapid Maxillary Expansiyon. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi

Rapid Maxillary Expansiyon. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi Rapid Maxillary Expansiyon Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi Ortodontik tedavi amacı Estetik Fonksiyon Çene-diş sisteminde ortaya çıkan uyumsuzluklar malokluzyonlara neden olur. Trasversal yöndeki malokluzyonlar

Detaylı

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Uygar BAKŞİ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ

İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı İMPLANT YERLEŞTİRME VE YÜKLEME PROTOKOLLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Burçak GÜRSOY Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sema BECERİK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

1.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

1.GRUP 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, TRABZON İLÇELERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ

Detaylı

Anatomi Ders Notları

Anatomi Ders Notları REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini REGİONES

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

3.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

3.GRUP 2016 KDV 2016 KDV 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 3.GRUP ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ARDAHAN, BATMAN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, ÇANKIRI, ÇORUM, ELAZIĞ, HAKKARİ, IĞDIR, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KİLİS, KÜTAHYA, MARDİN,

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ORTOGNATİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ, KOMPLİKASYONLARIN VE İSKELETSEL RELAPSLARIN ANALİZİ

ORTOGNATİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ, KOMPLİKASYONLARIN VE İSKELETSEL RELAPSLARIN ANALİZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI ORTOGNATİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ, KOMPLİKASYONLARIN VE İSKELETSEL

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

DENTAL İMPLANT TEDAVİSİNİN PLANLAMASI VE TAKİBİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

DENTAL İMPLANT TEDAVİSİNİN PLANLAMASI VE TAKİBİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı DENTAL İMPLANT TEDAVİSİNİN PLANLAMASI VE TAKİBİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ VE KARŞILAŞTIRILMASI Bitirme Tezi

Detaylı

SİNÜS LİFTİNG-GÜNCEL KAVRAMLAR BİTİRME TEZİ. Stj Dişhekimi:Aliye Tuğçe TANYERİ. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Uğur TEKİN

SİNÜS LİFTİNG-GÜNCEL KAVRAMLAR BİTİRME TEZİ. Stj Dişhekimi:Aliye Tuğçe TANYERİ. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Uğur TEKİN T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı SİNÜS LİFTİNG-GÜNCEL KAVRAMLAR BİTİRME TEZİ Stj Dişhekimi:Aliye Tuğçe TANYERİ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ Restoratif tedavilerin planlama aşamasında iyi bir periodontal değerlendirme gereklidir. Hastaya planlanacak

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı