BİLDİRİ ÖZETLERİ KURULTAY DÜZENLEME KURULU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLDİRİ ÖZETLERİ KURULTAY DÜZENLEME KURULU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ"

Transkript

1 BİLDİRİ ÖZETLERİ KURULTAY DÜZENLEME KURULU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. DOÇ. DR. BEKİR SAVAŞ 2. DOÇ. DR. İMRAN KARABAĞ 3. YRD. DOÇ. DR. BİLGE ÖZTÜRK 4. ARŞ. GÖR. ELÇİN KANDİLCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1. YRD. DOÇ. DR. DİLEK FİDAN 2. YRD. DOÇ. DR DOĞAN YÜKSEL 3. YRD. DOÇ. DR. BANU İNAN KARAGÜL 1

2 KONUŞMA ve BİLDİRİ BAŞLIKLARI Davetli konuşmacılar Konuşma Konuları Prof. Dr. İclâl Ergenç Prof. Dr. Nalân Büyükkantarcıoğlu Prof. Dr. V. Doğan Günay Beyindeki Dil ve Cinsiyet Türk Politika Söyleminde Retorik Sorular Dil Politikaları ve Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi Bildiriler ve Konuşmacıları Konuşma Başlıkları Syf Yuvarlak masa toplantısı Yönetici; Sumru Özsoy Konuşmacılar 1 Aslı Göksel, Emre Hakgüder, Meltem Kelepir 2 Selçuk İşsever, Bahtiyar Makaroğlu, İclal Ergenç, Türk İşaret Dili (TİD) Üzerinde Farklı Alan ve Boyutlarda Yürütülmekte Olan Çalışmaların Yöntem ve Bulguları Çerçevesinde Görsel Bir Dilin Özelliklerinin İrdelenmesi İşaret Dillerinde Karmaşık Tümceleri Belirlemek: TİD (Türk İşaret Dili) Üzerine bir Yöntem ve Betimleme Çalışması Çift-kanallı İkidillilikte Sözdizimsel Öykünme ve Koşut Yapılar Cihat Eryiğit Türk İşaret Dili Sözlüklerinin Çevrimiçi Ortamda Birleştirilmesi Çalışmaları 9 Bireysel Bildiriler Bildiri Başlıkları 1 Aslı Özkul Türkçede -la Eki ile Türemiş Fiillerin Olay ve Temel Öğe Yapısı 10 2 Ayda Sevin Türkçede Hareket Olaylarının Anlatımında Yol ve Tarz 11 3 Bekir Savaş Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Deneme Metinlerinde Dil-düşünce İlişkisinin İzleri 4 Caner Çetiner, Mehtap Aral Çeviri Bellekleri ve Bilişsel Sürece Etkisi: Basılı Sözlüklerden Ekrandaki Belleklere Kayan Dokunuşlar Çiler Hatipoğlu Yabancı Dil Olarak Türkçede 'Sarih' Özürler 15 6 Didem Gökçay, Sahura Ertuğrul Sözcüksel Karar Verme Görevinde Duygu Faktörünün Etkisi 16 7 Dilek Peçenek Dil ve Dilbilgisi Eğretilemelerine İlişkin Gözlemler 18 8 Ecehan Sönmez, Nalan Babür, Belma Haznedar Türkçede Yazma Becerisinin İncelenmesi: Dilbilimsel ve Bilişsel Süreçler 19 9 Elçin Esmer Mahkeme Duruşma Tutanaklarında Yer Alan Sanık İfadelerinde Kiplik Biçimbirimleri Aracılığı ile Tutumun Kodlanışına Yönelik Gözlemler 20 2

3 10 Elifcan Öztekin, Belma Haznedar 11 Emel Kökpınar Kaya, Oktay Çınar, Emre Yağlı Dillerarası Etkileşim: Çokdilli Ortamlarda Sözdizimsel Gelişim ve Adıl Düşürme Türkiye Gazetelerinde Suriyeli mültecilerin Söylemsel Gösterimleri: Suriyeliler Üzerine tehdit ve mağdur Çerçevesinde Farklı Tartışmalar Engin Arık, Pınar Öztop Yaratıcı ve Yaratıcılık: Anlam, Gönderim ve Kavramsallaştırma 13 Filiz Çetintaş Yıldırım Çünkü Bağlacını İçeren Tümcelerde Öznellik Sunumu: Süreli Yayınlardaki Görünümler Hazel Zeynep Kurada, Özgür Aydın,Tuba Yarbay Duman 15 Mehmet Aygüneş, Özgür Aydın, Tamer Demiralp Broca Afazide Olasılık Kipliği Etkisi: Anlambilimsel Karmaşa İkinci Dilde Sözdiziminin İşlemlenmesinde Birinci Dilin Etkisi: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) İncelemesi Mehmet Erguvan Disiplinlerarası Etkileşim Çerçevesinde Çeviribilim- Edimbilim İlişkisine İletişim Odaklı Yaklaşım 17 Meltem Sargın Politik Söylemde Balkon Konuşmaları: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme 18 Meltem Sargın, Özgür Koşaner Erkek Eşcinsellerin Konuşmasını Farklılaştıran Özellikler Üzerine Akustik ve Sesbilimsel Bir Araştırma Murat Özgen Türkçe KDB Yapılarında Eksik Olan Ne? Nazlı Baykal Değerlendirme Kuramı Açısından Türkler ve Türkçe Orhan Varol, Jochen Rehbein İkidilli Çocukların Sözceleri Arasındaki Bağıntılar: Türkiye nin Farklı Bölgelerinden Örneklerle Ömer Demircan Birimsel Ayrımlar, Bürünsel Uyumlar Özge Cengiz, Hamide Çakır Öğretmen Soruları: Açık Uçlular Kapalı Uçlulara Karşı! Özgün Koşaner Türkçede Sayıların Biçim-Sözdizimsel Özellikleri Seda Gökmen Okul Öncesi Dönemde ( Yaş) Anlamsal ve Algısal Ulamlar 26 Sevgi Şahin, Çiler Hatipoğlu, Türkçede Eşit Statüdeki Konuşucuların Reddetme Sözeylem Stratejilerine Bir Bakış Soner Akşehirli Türkçede Sıfat Dizilim Sınırlılıkları Songül Ercan, Bilge Öztürk Tarih Ders Kitaplarında Metin Tipi ve Ünite Sonu 43 Soruları İlişkisi 29 Tacettin Turgay Türkçe de Sonuç Bildirgeli Gösterimli Yapılar Tuğba Çelik, Kamil İşeri Sercan Demirgüneş, Türkçe Ders Kitaplarında Aile ve Akrabalık Kavramlarına Dönük Bir Çözümleme 46 3

4 31 Tuğba Tülü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sınıflarında Sözcük Öğretiminde Tanım Türlerinden Yararlanma Umut Yozgat, Mübeccel Çubukçuoğlu, Ceyda Ekici, Murat Özgen, Ç. Can Birant Türkçe için Bir Eylem Ağı Çalışması Ülkü Çevik Şavk Türkiye Nogaycasi: Dil durumu ve Dili Yaşatma Çabaları 34 Zeynep Erk Emeksiz Eski Türkçede Algı Eylemleri ve Çok Anlamlılık: Eşid, TıNla ve Tuy POSTER Bildiri Bahtiyar Makaroğlu, Pınar Bekâr Türkçe İşaret Dilinde (TİD) Seslem Yapısının Dağılımsal Görünümleri 51 4

5 BİLDİRİ ÖZETLERİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI Türk İşaret Dili (TİD) Üzerinde Farklı Alan ve Boyutlarda Yürütülmekte Olan Çalışmaların Yöntem ve Bulguları Çerçevesinde Görsel Bir Dilin Özelliklerinin İrdelenmesi Yönetici: Sumru ÖZSOY Boğaziçi Üniversitesi İşitme engelli bireyler ve işitme kaybı olmayan fakat işitme engelli aile bireyleriyle işaret diliyle anlaşan bireyler tarafından kullanılan doğal diller olan işaret dilleri üzerine yürütülen dilbilim çalışmaları tüm dünyada ancak son yıl içinde ivme kazanmıştır. Ülkemizdeki işitme engellilerin iletişim aracı olan Türk İşaret Dili (TİD) üzerine çalışmaların tarihçesi ise 10 yılı geçmemektedir. TİD üzerine yapılan bilimsel çalışmalar son yıllarda ivme kazanmış olmasına karşın halen TİD in kapsamlı bir kaynak dilbilgisi kitabı bulunmamaktadır. Bir dilin betimlemeli dilbilgisinin bulunması, o dilin ölçününün belirlenmesi, öğretim ve eğitiminin temelinin oluşturulması ve dil üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılara dilin yapısı hakkında bilgi kaynağının oluşturulmasında en büyük etkendir. Halen TİD in yazılı bir dilbilgisi kitabı olmamasının nedenlerinden biri işitme engellilerin iletişimini sağlayan işaret dilleri için, dolayısıyla TİD için, dilbilgisinde hangi kavram ve ulamların temel oluşturduğu henüz belirlenememiş olmasıdır. Bu açıdan TİD in yapısal özelliklerinin betimlenmesi gerekmektedir. İşaret dili çalışmalarının bir başka boyutu da anadilleri görsel ve sesli dil olan çift-dillilerin dil üretim süreçlerinin niteliğidir. Çift-kanallı dil üretiminde yer alan iki dilin bağımsız dilbilgisel bileşenlerde üretildiğini Bu bağlamda TİD ile eklemeli bir dil olan Türkçe yi anadili olarak edinmiş olan çift-kanallı ikidilli bireylerin dil üretimi üzerine yürütülecek çalışmalar, çift-kanallı dil üretiminde yer alan iki dilin bağımsız ya da örtüşen dilbilgisel bileşenlerde üretildiği sorunsalına açıklık getirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. İşitme engellilere yardımcı teknolojiler olarak özel bilgisayar destekli çözümlerin tasarlanması gerekmektedir. Halen ülkemizde konuşma dilini duyamayan, yazılı metinleri anlamakta güçlük çeken işitme engelli bireyler için bu konuda teknolojik boşluk bulunmaktadır. Teknolojik destek verilebilecek alanlardan biri sözlük oluşturulmasıdır. Birçok kaynakta TİD için geliştirilmiş olan sözlükler bulunmasına karşın bu sözlükler bütünleştirilmiş, etkileşimli çevrimiçi bir TİD sözlüğü niteliğini taşımamaktadır. İşaret dilleri için geliştirilecek olan sözlük programında bu eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Yuvarlak masada önerilen sunumlar TİD üzerine yukarıda belirtilen alanlardaki çalışmaları yansıtmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. 5

6 İşaret Dillerinde Karmaşık Tümceleri Belirlemek: TİD (Türk İşaret Dili) Üzerine bir Yöntem ve Betimleme Çalışması Aslı GÖKSEL, Emre HAKGÜDER, Meltem KELEPİR Boğaziçi Üniversitesi İşaret dillerinde yantümceleştirici biçimbirimlerin yokluğu (Tang & Lau 2012) ve konuşulan dillerde yantümceleri ayrıştıran kimi özelliklerin (Bošković 1997) işaret dillerindeki varlığının henüz tam saptanamamış olması işaret dilleri bağlamında yantümcelerin varlığını araştırmada başka unsurlara bakmayı zorunlu kılmaktadır. Alanyazındaki az sayıda çalışmada (Padden 1988, Geraci ve ark. 2008) bu konuda bazı önerilerde bulunulmuştur. Çalışmamızda (i) TİD verilerine dayanarak bir tümcenin yantümce olup olmadığını anlamaya yönelik geliştirdiğimiz kıstasları, (ii) bu kıstasları uygulayarak ayrıştırdığımız yantümce çeşitlerini, (iii) yantümcesi olan tümcelerde sözdizim ve ezgi özelliklerine ilişkin gözlem ve çözümlemelerimizi sunmayı amaçlıyoruz. Gözlemlerimiz TİD de yantümcelerin varlığını kesinleştirmektedir. Çalışmamız TİD i anadili olarak kullanan katılımcıların serbest ve yarı yapılandırılmış konuşmalarıyla birkaç aşamalı 6 deneye dayanmaktadır (toplam 22 kişi). Bu sunumda üzerine eğileceğimiz ilk konu bağımsız tümcelerin ezgi özelliklerin bakarak art arda sıralanmış tümcelerin bağımlı olup olmadıklarını anlamaya yöneliktir (Bkz. Gökgöz & Arık 2011, Wilbur & Patschke 1998). Buna ek olarak (kimini kendimiz geliştirdiğimiz) aşağıdaki sözdizimsel ve ezgisel özelliklerin karmaşık tümcelerin varlığını belirlemede yerini tartışacağız. (i) ana eylemin tümcedeki yeri ve bunun yantümce çeşitlerini anlamadaki işlevi (ii) soru öbeklerinin yeri ve bunun yantümcesellikle ilişkisi (iii) alanyazında Amerikan İşaret Dili bağlamında kullanılmış olan adıl öznelerin yeriyle ilgili testin TİD de geçerliliği (iv) soru tümcelerinin ezgisel özelliklerinin (Göksel & Kelepir 2013) soru yantümcelerine ne şekilde yansıdığı (v) olumsuzluğun yayılma alanı (vi) el dışı hareketlerin belirleyiciliği ve yayılma alanı Çalışmamızda bu teslerin işaret dilleri yapısı bağlamındaki yerini tartışacağız, ve bunların sonucunda TİD de yantümcelerin varlığını savunacağız. Bošković, Ž. (1997). The syntax of nonfinite complementation. Cambridge: MIT Press. Geraci, C., C. Cecchetto & S. Zucchi. (2008). Sentential complementation in Italian Sign Language. In Michael Grosvald & Dionne Soares (eds.), Proceedings of the 38 th Western Conference on Linguistics, Davis, CA: California State University. Gökgöz, K. & E. Arık. (2011). Distributional and syntactic characteristics of nonmanual markers in Turkish Sign Language (Türk İşaret Dili, TİD). MIT Working Papers in Linguistics 62: Proceedings of the 7 th Workshop on Altaic Formal Linguistics Göksel, A. & M. Kelepir The bifurcation of the functions encoded by a single articulator: The HEAD in TİD questions. Sign Language & Linguistics, 16/1:1-31. Padden, C Interaction of morphology and syntax in American Sign Language. New York: Garland. Tang, G. & P. Lau Coordination and subordination. Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll (y.h.), Sign languages. An international handbook, Berlin: De Gruyter Mouton. Wilbur, R. B. & C. G. Patschke. (1998). Body leans and the marking of contrast in American Sign Language. Journal of Pragmatics

7 Çift-kanallı İkidillilikte Sözdizimsel Öykünme ve Koşut Yapılar Selçuk İŞSEVER, Bahtiyar MAKAROĞLU, İclâl ERGENÇ Ankara Üniversitesi Çift-kanallı ikidilli üretimde (bimodal bilingual production) gözlemlenen kaynaştırma (blending) türlerinden biri olan sözdizimsel öykünme (syntactic calque), eşzamanlı olarak üretilen yapılarda dillerden birinin sözdizimsel yapısının diğer dildeki yapıyı etkilemesidir. Örneğin, Donati ve Branchini (2013) tarafından İtalyanca-LIS (İtalyan İşaret Dili) ikidilli verisinde gözlemlenen (1)- (2) deki örneklerde her iki dilin de, farklı sözcük dizilişlerine sahip olmalarına karşın, ya İtalyanca nın (1) (ÖEN) ya da LIS in (2) (ÖNE) sözcük dizilişini izlediği görülmektedir: (1) Una bambina va allo zoo [İtalyanca] KIZ GİTMEK HAYVANAT-BAHÇESİ [LIS] Bir kız hayvanat bahçesine gidiyor (2) Il papà la mamma la sorella mangiato finito [İtalyanca] BABA, ANNE, KIZKARDEŞ YEMEK BİTMEK [LIS] Baba, anne ve kızkardeş yemeyi bitirdi Türkçe-TİD çift-kanallı ikidillilik verisi incelendiğinde, sözdizimsel öykünmelerin sözcük dizilişiyle sınırlı olmadığı görülmektedir. Örneğin, destek ver- bileşik eylemi TİD de tek bir eylemle ifade edilmesine karşın, (3) teki çift-kanallı üretimde Türkçenin etkisiyle aslında TİD yapısında bulunmaması gereken VERMEK yardımcı eyleminin eklendiği, (4) te ise TİD de alışkanlık görünüşünün (habitual aspect) gerçekleşmesini sağlayan eylem yinelemesinin, bu dilin etkisiyle Türkçeye aktarıldığı görülmektedir. Ayrıca, TİD de görünüş ulamının gerçekleşmesi belirteç yinelemesini de içermekte ve (5) te görüldüğü gibi çift-kanallı üretimde bu yapı da Türkçeye aktarılabilmektedir. (3) Şimdi devlet biraz destek veriyor [Türkçe] ŞİMDİ DEVLET BİRAZ 3TK DESTEKLEMEK 1TK 3TK *VERMEK 1TK [TİD] (4)?Öğrendim öğrendim öğrendim geliştirdim [Türkçe] ÖĞRENMEK ÖĞRENMEK ÖĞRENMEK GELİŞTİRMEK [TİD] (5)??/*Anlık anlık anlık yaşamak olmaz [Türkçe] ANLIK ANLIK ANLIK YAŞAMAK YOK [TİD] Çift-kanallı ikidillilikte bir koşutluk kısıtlaması (parallelism constraint) bulunmamasına karşın (Donati ve Branchini, 2013), (3)-(5) teki örneklere benzer sözdizimsel öykünme türündeki kaynaştırmalarda gözlenen koşutlaştırma eğilimi dikkat çekicidir. Çift-kanallı dil üretiminin doğurduğu bilişsel işlemleme yükünü azaltmak amacını taşıdığını düşündüğümüz bu olgunun, özellikle hedef dilin dilbilgisine uyma zorunluluğu olmadığı düşünüldüğünde, çift-kanallı ikidilli bireylerin dilbilgisinde oynadığı rol ve ortaya çıkan yapıların hangi dilbilgisel süreçleri içerdiği ve dilbilgisel olarak nasıl çözümlenmeleri gerektiği açıklanmaya muhtaçtır. Bu sorular bağlamında bu çalışmada, Türkçe-TİD çift-kanallı ikidilli bireylerden toplanan dil verisi incelenerek paralelleştirme eğilimi sergileyen yapıların kapsamlı bir betimlemesi yapılacak ve bu yapıların üretiminin dilbilgisel olarak nasıl açıklanması gerektiği, çift-kanallı dil üretiminde yer alan iki dilin bağımsız dilbilgisel bileşenlerde üretildiğini öngören Etkileşimsel Dil Üretim Modeli (ör. Emmorey ve diğ., 2008) ve bunların tek bir sözdizimsel yapıda üretildiğini, görünürdeki farklarının ise Sesçil Biçimde (phonetic form) ele alınması gerektiğini iddia eden Minimalist Dil Üretim Modeli (ör. Donati ve Branchini 2013, MacSwan, 2000) bağlamında tartışılacaktır. 7

8 Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge: MIT Press. Chomsky, N. (2001). Derivation by phase. M. Kenstowicz (haz.) içinde, Ken Hale: A life in language (s. 1-52). Cambridge: MIT Press. Donati, C. ve Branchini, C Challenging linearization: Simultaneous mixing in the production of bimodal bilinguals. T. Biberauer ve I. Roberts (Der.) içinde, Challenges to linearization (pp ). Berlin/Boston: Mouton de Gruyter. Emmorey, K., Borinstein, H. B., Thompson, R., Gollan, T. H. (2008). Bimodal bilingualism. Bilingualism: Language and Cognition 11(1), MacSwan, J. (2000). The architecture of the bilingual language faculty: Evidence from intrasentential code switching. Bilingualism: Langage and Cognition 3(1),

9 Türk İşaret Dili Sözlüklerinin Çevrimiçi Ortamda Birleştirilmesi Çalışmaları Cihat ERYİĞİT İstanbul Teknik Üniversitesi Bu çalışmada TİD için çevrimiçi sözlük platformu (Eryiğit ve diğ. 2015) üzerinde yapılan geliştirme çalışmaları sunulmaktadır. Amacı kayıtlı kullanıcıların yeni terimleri ekleyebildikleri ve mevcut terimleri tartışabildikleri etkileşimli çevrimiçi bir TİD sözlüğü geliştirmek olan TİD sözlük platformu akıllı cihazlar üzerinde çalışarak, kullanıcıların, bir işaretin görüntüsünü saniyeler içerisinde resim veya video olarak platforma yüklemelerine ve sosyal bir platformda tartışmalarına olanak sağlamaktadır. Platformda her işaret tekil bir girdiye eşleştirilmiş olup tekil/eşşiz bir şekilde ifade edilmektedir. İşaretler video klipler veya 3-D animasyonlar ile görüntülenebilmektedirler. Sözlük ayrıca her işaretin anlam bilgisi ve dilbilimsel ulamı belirtmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında her türlü veri görsel ve işitsel olarak elektronik ortamda paylaşılmakta ve bilgiye erişim her gün daha hızlı ve kolay hale gelmektedir. Fakat ne yazık ki konuşma dilini duyamayan, yazılı metinleri anlamakta güçlük çeken işitme engelli bireyler için bu konuda halen teknolojik boşluk bulunmaktadır. İşitme engellilere yardımcı teknolojiler olarak özel bilgisayar destekli çözümlerin tasarlanması gerekmektedir. Çevrimiçi sözlükler, bu amaç doğrultusunda bir ilk adım niteliğindedir ve buluşun önemli bir bileşenini oluşturmaktadırlar. Hem işitme engelli bireyler hem de bu bireylerle iletişim ihtiyacı olan bireyler bu sözlüklere iletişimin vazgeçilmez bir aşaması olarak ihtiyaç duymaktadırlar. Oldukça az miktarda işaretli elektronik veri kaynağına sahip olan Türkçe nin yanı sıra Türk İşaret Dili alanında da elektronik işlenebilir veri eksikliği yaşanmaktadır. Literatürde TİD için sözlük oluşturma konusunda girişimler olsa da, bunlar uluslararası alandaki mevcut teknolojik ilerlemeleri kullanmamaktadırlar. Bu açığı kapatmak üzere Eryiğit ve diğ. (2015) literatürde ilk kez TİD için çevrimiçi etkileşimli bir sözlük platformu ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada alanda yapılan gelişmeler ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Eryiğit,C., H. Köse, G. Eryiğit, M. Kelepir-Woods, A. S. Özsoy, Türk İşaret Dili için etkileşimli çevrimiçi sözlük platformu, XVII World Congress of the World Federation of the Deaf, İstanbul, Johnston T., (2013), Auslan Corpus Annotation Guidelines, media.auslan.org.au/attachments/auslancorpusannotationguidelines_johnston.pdf 9

10 BİLDİRİ ÖZETLERİ Türkçe de -la Eki ile Türemiş Fiillerin Olay ve Temel Öğe Yapısı Aslı ÖZKUL Bilgi Üniversitesi -la ekinin Türkçe de fiillerde çok geniş bir kullanım alanı vardır. Bu ekin asıl görevi isimlerden ve sıfatlardan fiil türetmektir. Biz bu çalışmamızda -la ile türemiş fiillerin anlamsal olarak aynı olay yapısına (event structure) sahip olup olmadığını ve temel öğe yapısı (argument structure) bakımından aynı gruba dâhil olup olmadıklarını incelemekteyiz. -la ile türemiş fiiller anlamlarına göre şöyle gruplandırılabilir: sağlama fiilleri (locatum verbs), yer (location) filleri, araç (instrument) fiilleri, tarz bildiren (manner) fiiller, duyulara hitap eden (emission) fiiller ve durum değişimi gösteren (change of state) fiillerdir. Bu makalede -la ekinin özelliklerini olay yapısı bakımından sözcüksel düzeyde Rappaport Hovav (1993) analizini ve sözdizim düzeyinde Hale and Keyser (1993) analizini takip ederek incelemekteyiz. Her iki analiz de -la ekiyle ortaya çıkan tek bir olay yapısının olmadığını ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, -la ekinin sözcüğe kattığı tek bir olay yoktur. Bu ekin event yapısında çok farklı görevleri bulunmaktadır. Temel öğe yapısı bakımından gözlemimiz ise, -la ekinin çoğunlukla geçişli fiil türettiği yönünde. Yer, sağlama ve araç fiilleri temel öğe yapısı bakımından bu kategoriye girmektedir. Öte yandan, bu ek tek temel öğeli fiiller de türetmektedir. Bu kategorideki filler çoğunlukla duylara hitap eden fiiler ve tarz bildiren fiillerdir. Durum değişimi gösteren fiiller ise tek temel öğeli ya da iki temel öğeli olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu yüzden, bu makalede -la ekinin arguman yapısında tek bir değişikliği kodlamadığı fonksiyonlarının çok yönlü olduğu saptanmıştır. Aşağıdaki tabloda -la ekinin olay ve temel öğe yapısı hakkındaki analizimizin özetini bulunmaktadır: Olay yapısına göre fiiller Temel öğe sayısına göre fiiller Örnek cümleler a. Tarz bildiren [ x ACT<MANNER> ] Özneli geçissiz Kedi miyavladı. b. Araç bildiren [ x ACT<INSTRUMENT> ] c. Sağlama bildiren [ x CAUSE [ BECOME [ x WITH <THING> ] ] ] d. Yer bildiren [ x CAUSE [ BECOME [ x <PLACE> ] ] ] e. İçsel değişim bildiren [ x <STATE> ] (state) f. Dışsal değişim bildiren [ [ x ACT ] CAUSE [BECOME [ y <STATE>]]] Geçişli Geçişli Geçişli Özneli geçissiz Geçişli Özneli geçissiz Çocuk çorbayı kaşıkladı. Ali koliyi bantladı. Ali sütü şişeledi. Kulağım çınladı. Ali masayı kuruladı. Bardak çatladı. Clark, E. V. & Clark, H. H. (1979). When Nouns Surface as Verbs. Langugage, Hale, K. & Keyser, S. J. (1991). On the syntax of argument structure. Lexicon Project Working Papers, Center for Cognitive Science, Massachusetts Institute of Technology. Pustejovsky, J. (1991). The syntax of event structure. Cognition 41: Rappaport Hovav, M., & Levin, B. (1998). Building verb meanings. In The projection of arguments: Lexical and compositional factors, ed. Miriam Butt and Wilhelm Geuder. Stanford, California: CSLI Publications 10

11 Türkçede Hareket Olaylarının Anlatımında Yol ve Tarz Ayda SEVİN Ankara Üniversitesi Talmy (1985) in tipolojik sınıflandırmasına göre Türkçe, yolun ana hareket eyleminin içinde kodlandığı, tarzın ise çoğunlukla belirtilmediği veya belirteçler vb. ile eylem dışında kodlandığı eylem çerçeveli veya yol çerçeveli diller sınıfına girmektedir. Bu çalışmada Türkçenin genel olarak bu sınıflandırmaya uygun olduğu -kısıtlı bir veriye dayanıyor olunmasına karşın- edinilen bulgular sonucunda doğrulanmakla birlikte, eylemin içerdiği yol kavramının anlamsal içeriği, özellikle de yön belirliliği bakımından farklılıklar gösterdiği ve buna bağlı olarak da yalnızca ana eylem üzerinde kodlanmayabildiği anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak, bu çalışmada yolun ana eylemde ne tür farklı biçimlerde kodlandığı ve ana eylem dışında yol ifade etmekte kullanılan diğer araçlar tartışılmaktadır. Bu çerçevede, yolun tarz ile ilişkisinin de hareket olayının anlatımında belirleyici olabildiği görülmüş ve veri tabanının kısıtlılıkları dâhilinde ele alınmıştır. Çalışmada Türkçede yol ve tarz anlatımında karşılaşılan ve istatistiki olarak da önemli olduğu görülen anlamsal ayrımlar belirlenmekte, bunların bilişsel temelleri ve sonuçları tartışılmakta, hareket eylemlerinin sınıflandırılması ve çocuk/yetişkin dili arasındaki hareket olayları ile ilgili bazı kullanımsal farklılıkların yol/tarz ilişkisi aracılığıyla temellendirilmesine ilişkin bir değerlendirilme sunulmaktadır. Gennari, S. P., Sloman, S. A., Malt, B. C., & Fitch, W. T. (2002). Motion Events in Language and Cognition. Cognition, 83, Özçalışkan, Ş. (2003). Typological Variation in Encoding the Manner, Path, and Ground Components of a Metaphorical Motion Event. Annual Review of Cognitive Linguistics University of Chicago. Özçalışkan, Ş. & Slobin, D. I. (2003). Manner of Motion in Turkish and English. A. S. Özsoy, D. Akar, M. Nakipoğlu-Demiralp, E. Erguvanlı-Taylan, & A. Aksu-Koç (Eds.) (2003). Studies in Turkish Linguistics (pp ). İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi. Özyürek, A., & Özçalışkan, Ş. (2000). How Do Children Learn to Conflate Manner and Path in Their Speech and Gestures? Differences in English and Turkish. E. V. Clark (Yay.), The Proceedings of the Thirtieth Annual Child Language Research Forum (pp ). Stanford, CA: CSLI Yayınları. Pourcel, S. (2004). What Makes Path of Motion Salient? Proceedings of the Berkeley Linguistics Society, 30, Slobin, D. I. (1996). Two Ways to Travel: Verbs of Motion in English and Spanish. M. Shibatani & S. Thompson (Eds.), Grammatical Constructions: Their Form and Meaning. Oxford: Oxford Üniversitesi Yayınları. Slobin, D. I. (2004). The Many Ways to Search for a Frog: Linguistic Typology and the Expression of Motion Events. S. Strömqvist & L. Verhoeven (Eds.) (2004), Relating Events in Narrative: Vol. 2. Typological and Contextual Perspectives (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Papafragou A. & Selimis S. Lexical and Structural Cues for Acquiring Motion Verbs Cross-Linguistically. Delaware Üniversitesi ve Atina Üniversitesi. Talmy, L. (2000). Toward a Cognitive Semantics: Vol. II: Typology and Process in Concept Structuring. Cambridge, MA: MIT Yayınları. Toplu, A. B. (2011). Linguistic Expression and Conceptual Representation of Motion Events in Turkish, English and French: An Experimental Study. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 11

12 Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Deneme Metinlerinde Dil-düşünce İlişkisinin İzleri Bekir SAVAŞ Kocaeli Üniversitesi Dilin düşünceyi etkilediği savı 1956 yılında Whorf tarafından dile getirilmesinden bu yana tartışılan bir konudur. Araştırmacılar bu konuda evrenselciler ve görecelikçiler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İlk grup dilin evrenselliğine vurgu yaparak tüm dillerin aynı temel alt yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle de diller arası farkların yine tüm toplumlarda ortak olan temel bilişsel süreçleri etkilemeyeceğini savunur (Berlin & Kay, 1969; Pinker, 2007). Görecelikçi yaklaşım ise dil ve düşünce arasında dilden dile göre farklar olabileceğini ve bunun bilişsel süreçlerde de farklılık yaratabileceğini öne sürer. Bu grup savlarını desteklemek için özellikle ikidilli konuşucuların dil kullanımını araştırmaktadırlar. Örneğin Chen ve diğ. (2013), Çince ve İngilizce konuşan iki dillilerle yaptıkları çalışmada dil kullanımının kişilik algısı ve diyalektik düşünme üzerine etkili olduğu, Levinson, (1996) Lucy, (1997) ile Fausey & Boroditsky, (2011) ise ikidilli konuşucuların uzamsal betimlemeler ve dilbilgisel kullanımlarının konuştukları dile göre farklılık gösterdiği, yani gerçek algısı ile dünyayı bilişsel olarak algılamasını farklı şekilde etkilediğini gözlemlemişlerdir. Bezer şekilde Brown (1986) ve Özgen, (2004) belli bir dilsel kodlamanın algı, dikkat ve belleği etkilediği, Boroditsky & Gaby, (2010) ile Roberson ve diğ. (2000) zaman ve renk terimlerinin kültürden kültüre farklılık gösterdiği ve zaman ve renk algısının sınırladığı sonucuna varmışlardır. Bu ikinci yaklaşımı savunan bu çalışma, dil-düşünce ilişkisini betimlemek için onlardan farklı olarak aynı dil konuşucularının dil kullanımını temel almıştır. Çünkü gerçeklik algısı farkı aynı dili konuşan bireyler arasında da bulunur. Örneğin ilkokul ve üniversite mezunları arasında sosyal gerçeklik farkındalığı ve eleştirel düşünme düzeyleri açısından farklar vardır (Büyükkantarcıoğlu, 2005). Bu çalışmada dil edinimi sürecindeki farkların, eleştirel düşünme becerilerilerini ve buna bağlı olarak gerçeklik ve dünya algısını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Bu amaçla araştırma yöntemi çerçevesinde üniversite birinci sınıf öğrencilerinden oluşturulan 60 kişilik denek grubuna Wells (1985) in dil edinimi süreci etmenleri çerçevesinde hazırlanan sormaca uygulandı. Ayrıca eleştirel düşünme düzeylerini belirlemek için Suriyeli göçmenler gitmeli mi kalmalı mı? konulu eleştirel bir deneme yazmaları istendi. Metinler içerik olarak CTILAC eleştirel düşünme ölçütleri çerçevesinde, sayısal olarak Coleman &Liau (1975) okunabilirlik testi ile incelendi. Sormaca verileriyle yazma deney verileri bilgisayar ortamına SPSS programıyla yüklenip değerlendirildi. Pearson bağıntı analizlerine göre deneklerin dil ve bilişsel gelişim sürecinde yaşadıklarıyla üretimsel dil becerileri, dolayısı ile eleştirel düşünce üretme düzeyleri arasında anlamlı koşutluklar olduğu görüldü. Özetle, bu çalışmada, evrenselcilerin savladığı gibi bireyler doğuştan aynı bilişsel ve dilsel yeteneklere sahip olsalar da bunların zaman içinde, dil edinim sürecindeki kültürel aktarım yoğunluğu ve tutumları farklarından dolayı kişiye göre farklı geliştiği ve bu nedenle de gerçeklik algılarında ve buna bağlı olarak eleştirel düşünme düzeylerinde de farklar yarattığı sonucuna varılmıştır. Whorf 'un dilsel belirleyicilik varsayımını görecelikçi yaklaşımla değerlendirenlerin savladığı gibi, bireylerin gerçeklik algısı, iletişimsel edinç ve eleştirel düşünme becerisi kazandıkları sosyo-kültürel gelişimlerine koşut olarak şekillenmektedir. Bu nedenle çağdaş anlamda düşüncenin gelişimi için sosyo-kültürel gelişime bağlı yoğun bir dilsel ve düşünsel gelişim ön koşul olmaktadır. 12

13 Boroditsky, L., & Gaby, A Remembrances of times East: Absolute spatial representations of time in an Australian Aboriginal community. Psychological Science, V. 21, pp Berlin, B., & Kay, P Basic color terms: Their universality and evolution. Berkeley: University of California Press. Brown, R Social psychology: The second edition. New York: Free Press. Büyükkantarcıoğlu, N Social and critical construction of reality in educationally different individuals: a discourse-based analysis. Chen, S. X., & Bond, M. H Two languages, two personalities? Examining language effects on the expression of personality in a bilingual context. Personality and Social Psychology Bulletin, V.36, pp Chomsky, N Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press. Gleitman, L The structural sources of verb meaning. In Language Acquisition, I, (pp.3-55). Coleman, M.; and Liau, T. L A computer readability formula designed for machine scoring, Journal of Applied Psychology, Vol. 60, pp Pinker, S The Language Instinct. New York: Harper Perennial Modern Classics. Powel, G Language, Thought and Reference. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Seliger, H. W. & Shohamy, E. (1989). Second language research methods. Oxford: OUP. Wells, G Language development in the pre-school years. Cambridge, CambridgeUniversity Press. Vygotsky, L.S Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Whorf, B.L "The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language". In Carroll, J.B. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. pp

14 Çeviri Bellekleri ve Bilişsel Sürece Etkisi: Basılı Sözlüklerden Ekrandaki Belleklere Kayan Dokunuşlar Caner ÇETİNER, Mehtap ARAL Kırıklale Üniversitesi Genelde teknolojide özelde ise dijital dünyamızdaki devrim niteliğinde gelişmeler sayesinde profesyonel çeviri artık sade bir insan eylemi olmaktan çıkmıştır. Çoğunlukla, çevirmenlerin yeni metinleri çevirirken daha önce çevrilmiş metinleri yeniden kullanabilmesi için erişebildiği bölünmüş ve parçalara ayrılmış hedef ve kaynak metin veritabanları olarak tanımlanan çeviri belleği teknolojisi aracılığıyla yapılır hale gelmiştir. (Christensen P., Schjoldager A. 2011). Çeviri teknolojilerinin gelişimi çevirmen tanımlarında ve görevlerinde olduğu kadar çevirmenin bilişsel süreçlerindeki değişimi de beraberinde getirmiştir. Kaynak ve hedef dilde yetkinlik, arka plan bilgisi, anadil kültürüne hâkim olma ve hedef dilin kültürüne yakınlık vs. gibi çevirmende bulunması gereken niteliklerin yanına teknolojik gelişmelere duyarlılık, farklı yazılımlar hakkında bilgi sahibi olma, bilgisayar teknolojilerini kullanıp bunlardan maksimum faydayı sağlayabilme gibi yeni şartlar eklenmiştir. Bu kapsamda çevirmen bir taraftan hedef metnin yazarı durumuna gelirken diğer taraftan editör, son okuyucu rollerini üstlenmiştir. Tüm bu şartlar ise çevirmenin zihin dünyasında yeni kapıları aralamıştır. Bu bağlamda daha önce yapılan farklı çalışmalarda da (Christensen, Schjoldager, 2010) belirtildiği üzere çevirmenin bilişsel süreçlerinin, zihin dünyasındaki yükün çeviri bellekleri tarafından ne derecede etkilendiğini ölçen çok fazla çalışma yapılmamıştır. Özellikle Türk literatürü incelendiğinde bu konuda yapılmış çalışmaların eksikliği daha çok göze çarpmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda Kırıkkale Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngilizce Mütercim- Tercümanlık Anabilim dalı öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Çeviri dersi kapsamında öğrendikleri çeviri bellekleri konusu dikkate alınacaktır. Öğrencilerden önce bir metni bilgisayar destekli çeviri aracı kullanmadan çevirmeleri istenecektir. Ardından bilgisayar destekli çeviri araçlarından biriyle %100 eşleşmelerin (full match) ve bulanık eşleşmelerin (fuzzy match) olduğu çeviri belleklerini kullanarak verilen başka bir metni çevirmeleri istenecektir. Öğrenciler çeviriyi bitirdikten hemen sonra çeviri yaparkenki bilişsel süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için öğrencilere bir anket çalışması yöneltilecektir. Anket çalışmasından elde edilen verilere göre iki çeviri süreci arasındaki bilişsel farklılıklar ve çeviri belleklerinin çevirmenin bilişsel süreçlerini nasıl etkilediği ortaya konacaktır. Christensen, Tina Paulsen. "Studies on the mental processes in translation memory-assisted translation The state of the art." trans-kom. Zeitschrift für Translationswissenschaft und Fachkommunikation 4.2 (2011): Christensen, Tina Paulsen, and Anne Schjoldager. "The Impact of Translation-Memory (TM) Technology." Human-Machine Interaction in Translation: Proceedings of the 8th International NLPCS Workshop. Vol. 41. Samfundslitteratur, Christensen, Tina Paulsen, and Anne Schjoldager. "Translation-memory (TM) research: what do we know and how do we know it?." Hermes, Journal of Language and Communication Studies 44 (2010): Garcia, Ignacio. "Beyond translation memory: Computers and the professional translator." The Journal of Specialised Translation (2009): LeBlanc, Matthieu. "Translators on translation memory (TM). Results of an ethnographic study in three translation services and agencies." Translation & Interpreting 5.2 (2013): Reinke, Uwe. "State of the art in translation memory technology." Translation: Computation, Corpora, Cognition 3.1 (2013). Seljan, Sanja, and Damir Pavuna. "Translation Memory Database in the Translation Process." Proceedings of the 17th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS Croatia, Varaždin: FOI, 2006a,

15 Yabancı Dil Olarak Türkçede 'Sarih' Özürler Çiler HATİPOĞLU Ortadoğu Teknik Üniversitesi Aradil üzerine yapılan çalışmalar yabancı dil öğrenenlerin hedef dildeki edimbilimsel kuralları öğrenmede ve kullanmada zorlandıklarını göstermektedir (Alfattah 2010; Al-Zumor 2011; Barron 2003; Bataineh & Bataineh 2006; Shardakova 2005a, 2005b). Yabancı dil öğrenenlerin bu alanda zorlanmalarının sebebi edimbilimsel kuralların genellikle örtük olması ve kültürden kültüre değişiklik göstermesidir (Fernandez Amaya 2008; Ishihara 2010). Bunun yanında, yeni dil öğrenenler kendi ana dil ve kültürlerinin etkisiyle hedef kültürde karşılaştıkları sosyal durumları doğru yorumlayamamaktadır ve beklenilen söz eylemlerini çoğu zaman kullanmamaktadırlar. Bu yüzden, yeni dil öğrenenler hedef dilin konuşulduğu ülkeye gitmeyi ve belirli bir süre orada yaşamaya çalışmaktadırlar. Peki, hedef dilin konuşulduğu ülkede yaşamak yeterli midir? Dil öğrenenlerin edimbilimsel gelişimine nasıl ve ne kadar katkı sağlamaktadır? Bu çalışma son yıllarda üzerinde sıkça durulan bu soruların cevaplanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Hedef dil ortamında yaşama süresinin, dil öğrenenlerin ana dil ve kültürlerinin hedef dil ve kültürü ile arasındaki edimbilimsel farklılıkların ve anadilden transfer faktörlerinin hedef dilde edimsel gelişimi nasıl etkilediklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu soruların cevaplanabilmesi için ana dilleri Arapça ve Rusça olan ve Türkiye de Türkçe öğrenen 60 öğrenci ile çalışılmıştır. Bu öğrencilerden toplanan veriler ana dili Türkçe olan 414 üniversite öğrencisinden elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. Ana dili Arapça ve Türkçe olan katılımcılar veri toplama sırasında Türkiye de 6-12 ay arasında yaşamış olan ve TÖMER de sunulan yabancı dil olarak Türkçe kurslarının yüksek seviye sınıflarını takip eden öğrenciler arasından seçilmiştir. Veriler iki bölümden oluşan sormaca kullanılarak toplanmıştır. Sormacanın ilk bölümünde katılımcılardan kendileriyle ilgili bilgi vermeleri istenmiştir (örn, yaş, cinsiyet, Türkiye de yaşadıkları süre, Türkçe öğrendikleri süre). Sormacanın ikinci bölümünde, katılımcılardan verilen 22 senaryoyu okumalarını, kendilerini hata yapanın yerine koymalarını ve farklı özellikler taşıyan (örn, yaş, cinsiyet, yakınlık derecesi) muhataplarından özür dilemeleri istenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sarih özür dileme stratejileri ana dili Türkçe olan katılımcılardan toplanan sözeylemleriyle karşılaştırılmıştır ve bu nitel analizler için CLAN programı kullanılmıştır. Nicel verilerin analizi ise SPSS programı ile yapılmıştır. Elde edilen veriler yabancı dilin ana dil olarak kullanıldığı ülkede kalma süresinin önemli olduğunu ancak uzaksal incelik sözeylemi olan özürlerin edinilmesi için tek başına yetersiz olabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte yabancı dil öğrenenlerin anadil ve kültürlerinin ve de edimbilimsel kurallarıyla ilgili verilen eğitimin önemi ortaya çıkmıştır. Alfattah, Mohammed Apology strategies of Yemeni EFL university students. MJAL, 2(3), Al-Zumor, Abdul Wahed Qasem Ghaleb Apologies in Arabic and English: An inter-language and cross-cultural study. Journal of King Saud University Languages and Translation, 23, Barron, Anne Acquisition in interlanguage pragmatics: Learning how to do things with words in a study abroad context. Amsterdam: John Benjamins. Bataineh, Ruba Fahmi & Bataineh, RulaFahmi Apology strategies of Jordanian EFL university students. Journal of Pragmatics, 38, Fernández Amaya, Lucía Teaching Culture: Is it Possible to Avoid Pragmatic Failure? Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 21, Shardakova, Maria. 2005a. Intercultural pragmatics in the speech of American L2 learners of Russian: Apologies offered by Americans in Russian. Intercultural Pragmatics, 2-4, Shardakova, Maria. 2005b. Interlanguage Pragmatics in the Speech of American Second Language Learners of Russian: Apologies Offered by Americans in Russian. PhD Thesis. Bryn Mawr College. 15

16 Sözcüksel Karar Verme Görevinde Duygu Faktörünün Etkisi Didem GÖKÇAY, Sahura ERTUĞRUL Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sözcüksel karar verme görevi, duygu değerlerinin otomatik kelime işlemleme sürecine etkisini gözlemlemek için güvenilir bir araçtır. Kelimeleri, kelime olmayan kelimemsi harf dizilerinden ayırmaya dayalı olan sözcüksel karar verme görevi, kelimelerin anlamsal temsillerini içeren semantik depolama ve yeniden çağırma sistemlerini barındırır. Kelimemsi harf dizileri, kelimelerden daha uzun sürede işlemlenirken, duygu içeren kelimeler, yüksüz (nötr) kelimelere oranla daha hızlı işlemlenir. Sözcüksel karar verme görevinde olumlu/olumsuz kelime işlemlemenin nötr kelimelere göre daha hızlı olduğu, yakın zamanda pek çok farklı dilde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Duygu yüklü kelimelerin nötr kelimelere oranla daha hızlı işlemlenmesinin iki temel nedeni vardır: 1. Evrimsel olarak, hayatta kalmak için olumsuz uyarandan kaçmak büyük bir önem taşıdığından, olumsuz uyarana karşı dikkate dayalı ek sistemler geliştirilmiştir 2. Olumluluk avantajı adı verilen bir kavram uyarınca, olumlu bilgi, hafızada daha yüksek yoğunlukta bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu yoğunluk olumlu kelimelerin işlemlenmesinde ayrıcalık oluşturur. Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalarla tutarlı olarak Türkçe kelimelerin duygu değerlerinin, sözcüksel karar verme işlemindeki reaksiyon zamanları üzerinde etkili olduğunu göstermeyi hedefledik. 14 katılımcı ve 48 Türkçe kelime ile (16şar adet nötr, olumlu ve olumsuz kelime) bir sözcüksel karar verme deneyi tasarladık. Kelimeler, bir Tubitak projesi kapsamında hala sürmekte olan TÜDADEN veri tabanı çalışmamızdaki olumluluk ve heyecan değerlerine göre belirlendi. Çalışmamız sonrasında, olumlu kelimelerin nötr ve negatif kelimelere göre belirgin bir şekilde daha hızlı işlemlendiğini, olumsuz kelimelerin işlemlenmesinde ise nötr kelimelere göre bir fark olmadığını saptadık. Sonuç olarak, henüz duygu değerlerinin, kelimelerin tanınmasını ne şekilde etkilediğini kesin ve net bir şekilde açıklayamamamıza rağmen duygunun sözcüksel karar vermede önemli bir etkiye sahip olduğunu Türkçe kelimeler içeren çalışmamızda gösterdik. Son olarak, kelimelerin taşıdıkları sıklık, edinim yaşı, uzunluk, somutluk ve soyutluk gibi kelimesel ve alt-kelimesel özellikler de kelime işlemlemede önemli etkiler yaratan faktörler olduğundan, çalışmamızın ileride bu faktörleri de değerlendirebilecek şekilde geliştirilmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Binder, J. R., McKiernan, K. A., Parsons, M. E., Westbury, C.F., Possing, E. T., Kaufman, J. N., Buchanan, L.(2003). Neural Correlates of Lexical Access during Visual Word Recognition. Journal of Cognitive Neuroscience 15:3, pp Bradley, M. M. (2000). Emotion and motivation. In J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary, & G. Berntson (Eds.), Handbook of Psychophysiology (pp ). New York: Cambridge University Press. Cacioppo, J. T., & Gardner, W. L. (1999). Emotion. Annual Review of Psychology, 50, Erten, B. (2013). Adapting and Testing Psycholingistic Toolboxes for Turkish Visual Word Recognition Studies. Middle East Technical University. Estes, Z., & Adelman, J. S. (2008). Automatic vigilance for negative words in lexical decision and naming: Comment on Larsen, Mercer, and Balota (2006). Emotion, 8, Fox, E., Russo, R., Bowles, R., & Dutton, K. (2001). Do threatening stimuli draw or hold visual attention in subclinical anxiety? Journal of Experimental Psychology: General, 130, Gençöz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Positive and Kousta, S.-T., Vinson, D. P., & Vigliocco, G. (2009). Emotion words, regardless of polarity, have a processing advantage over neutral words. Cognition, 112, Kuchinke, L., Vo, M. L.-H., Hofmann, M., Jacobs, A. M. (2007). Pupillary responses during lexical decisions vary with word frequency but not emotional valence. International Journal of Psychophysiology. 65, Lang, P. J, Bradley, M. M, & Cuthbert, M. M (1997). Motivated attention: Affect, activation and action. In P. J. Larsen, R. J., Mercer, K. A., & Balota, D. A. (2006). Lexical characteristics of words used in emotional Stroop 16

17 experiments. Emotion, 6, MacLeod, C., Tata, P., & Matthews, A. (1987). Perception of emotionally valenced information in depression. British Journal of Clinical Psychology, 26, Mendez-Bértolo, C. & Hinojosa, J. A. (2012). Effects of Word Frequency during the Processing of Emotional Words. 1st Conference of the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience. Scott, G. G., O'Donnell, P. J., Leuthold, H., and Sereno, S. C. (2009). Early emotion word processing: Evidence from event-related potentials. Biological psychology, 80(1):95{104. Tse, C.-S. & Altarriba, J. (2009). The word concreteness effect occurs for positive, but not negative, emotion words in immediate serial recall. British Journal of Psychology, 100, Unkelbach, C., Fiedler, K., Bayer, M., Stegmüller, M., &Danner, D. (2008). Why positive information is processed faster: the density hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 95(1): Vinson,D., Ponari, M., & Vigliocco, G. (2014) How does emotional content affect lexical processing?, Cognition and Emotion, 28:4, Wentura, D., Rothermund, K., & Bak, P. (2000). Automatic vigilance: The attention-grabbing power of approach and avoidance-related social information. Journal of Personality and Social Psychology, 78,

18 Dil ve Dilbilgisi Eğretilemelerine İlişkin Gözlemler Dilek PEÇENEK Ankara Üniversitesi Kavramsal eğretileme (metafor) kuramına (Lakoff ve Johnson, 1980) göre, düşünme süreçleri eğretilemeye dayanır. Eğretilemeler doğrultusunda düşünmekte ve eylemler gerçekleştirmekteyiz. Başka bir deyişle, kavram sistemimiz eğretilemelerle yapılanmıştır, yani eğretilemelere dayalı olarak nesneleri deneyimlemekte ve eğretilemeler kullanarak nesneler hakkında konuşmaktayız. Dil kullanımı, bedensel deneyimlerin biçimlendirdiği eğretileme şemaları tarafından güdülenmekte ve sınırlanmaktadır. Eğretileme, bir düşünme yolu (Cameron ve Marlen, 2010), bir deneyim alanının farklı bir deneyim alanına yansıdığı bilişsel bir düzenektir. Dilsel eğretileme ise özel bir (kavramsal) eğretilemeyi gerçekleştirmek için seçilen öğedir, eğretilemenin araç terimidir. Bireylerin kullandıkları ya da ürettikleri dilsel eğretilemeleri incelemek, bireylerin kavramsallaştırma yollarını anlamada (Cameron ve Marlen, 2010), görüş ve bilişlerini çıkarımlamada pencereler (Ellis ve Barkhuizen, 2005, s.303) sunmaktadır. Eğretilemelerin aktardıkları, bireylerin bir alan ya da konuyla ilgili doğrudan bildirimlerine göre, dolaylı, ancak daha ayrıntılı ve kimi zaman da daha doğru bilgiler ortaya koyabilmektedir. Alagözlü (2009) da vurgulandığı üzere, Fairclough (2001), dilin dünya görüşünü yansıtmasına ilişkin olarak dilsel eğretilemelerin sözvarlığı düzlemindeki rolüne dikkat çeker. Anlatılmak istenen kavramın ilişkilendirildiği diğer kavramlar dizininin olumlu ya da olumsuz çağrışımlar yaratması, anlatılmak istenen kavrama yönelik tutum ve görüşleri açığa çıkarmaktadır (Alagözlü, 2009, s.39). Bu çerçevede çalışmamızda, dilbilim ve dil eğitimi alan lisansüstü öğrencilerin deneyimledikleri öğrenme alanının temel öğeleri arasında olan dil ve dilbilgisi ile ilgili biliş ve düşünce örüntülerini eğretileme çözümlemesi ile ortaya çıkarabilmek amaçlanmıştır. Katılımcıların benzetme ilgeci ya da koşaçlı yapı kullanarak ürettikleri dilsel eğretilemeler (sözgelimi, dilbilgisi bir evin kolonları gibidir, dilbilgisi dominoya benzer, dil kalemdir ) çözümlenerek çeşitli eğretileme grupları (sözgelimi, dilbilgisi BİNAdır, dil YOLCULUKtur) belirlenmiştir. Kavramsal eğretilemeler (sözgelimi, dilbilgisi BİTKİdir) ve içerimleri/gerektirimleri (sözgelimi, dilbilgisi gülün dikeni gibidir ) incelenerek dil ve dilbilgisi ile ilgili kavramsal görünümler ve buna dayalı olarak da düşünce örüntüleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca katılımcıların öz bildirim yoluyla aktardıkları dil ve dilbilgisi tanımlarıyla ortaya çıkan kavramsal örüntü, eğretilemelerden çıkarımlanan kavramsal örüntü ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Alagözlü, N. (2009). Language and Sex: Metaphors of Woman in Turkish Proverbs and Idioms and Sociocognitive Structure. Festschrift to commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin Articles on Turkology. International Journal of Central Asian Studies, 13, Seoul, Korea Barcelos, A. M. F. (2003). Researching beliefs about SLA: A critical review. P. Kalaja ve A. M. F. Barcelos (Haz.) içinde, Beliefs about SLA: New research approaches (7-33). Dordrecht: Kluwer. Cameron, L. ve Maslen, R. (Haz.). (2010). Metaphor analysis: Research practice in applied linguistics, social sciences and the humanities. London: Equinox. Ellis, R. ve Barkhuizen, G. (2005). Analysing learner language. Oxford: Oxford University Press. Fairclough, N. (2001). Language and power. London: Pearson Education. Lakoff, G. ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. 18

19 Türkçede Yazma Becerisinin İncelenmesi: Dilbilimsel ve Bilişsel Süreçler Ecehan SÖNMEZ, Nalân BABÜR, Belma HAZNEDAR Boğaziçi Üniversitesi Okuma edinimi alanında uzun yıllardır yapılan araştırmalar, otomatik isimlendirme (Rapid Automatized Naming (RAN) testlerindeki performansın okuma başarısını yordadığını göstermiştir (Cornwall, 1992; Wolf & Bowers, 1999; Norton & Wolf, 2012). Buna karşın, alanyazında otomatik isimlendirme testleri ile yazma becerisi arasındaki ilişki hakkında yeterince araştırma bulunmamaktadır. Katılımcılardan belirli harf, rakam veya resim dizilerini mümkün olan en kısa sürede isimlendirmelerinin beklendiği otomatik isimlendirme testleri aracılığıyla, okunan sözcüğe ait fonolojik temsillerin uzun süreli bellekten hızlı ve doğru bir şekilde çağrılmasını sağlayan becerilerin ölçüldüğü kabul edilmektedir. Benzer şekilde, bir sözcüğü yazmak için gerekli olan bütünsel veya kısmi ortografik bilgiye erişimin de, bu yolla ölçülebilmesi mümkün görünmektedir. İngilizce gibi yazım derinliği yüksek dillerde yürütülen çalışmalar, otomatik isimlendirme performansının, fonolojik farkındalıktan bağımsız olarak yazma becerisini yordadığı sonucuna varmıştır (Stainthorp & Powell, 2013; Savage, Pillay, & Melindona, 2008). Öte yandan, Babayiğit ve Stainthorp (2010), saydam bir yazı sistemi olan Türkçede yaptıkları çalışmada, 1. sınıftan 2. sınıfa geçen öğrencilerin otomatik isimlendirme becerilerinin yazma başarısını yordamadığını saptamıştır. Bu durum, düzenli sesbirimyazıbirim örtüşmesinin olmadığı İngilizce gibi dillerde sözcüğe ait ortografik bilgiye bütünsel olarak ulaşılabilirken, Türkçenin düzenli yazı sisteminde yazma stratejilerinin sesbirim-yazıbirim seviyesinde sürdürüldüğünü düşündürmektedir. Ancak, yazma becerisinin akıcı bir hal aldığı sonraki seviyelerde, otomatikleşme ile yazma süreçleri arasındaki ilişkinin hangi yönde geliştiği yeterince açık değildir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin fonolojik kodlama, otomatik isimlendirme ve yazma becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Araştırma kapsamında Denckla ve Rudel (1974) tarafından geliştirilen ve Bakır ve Babür (2009) tarafından Hızlı Otomatik İsimlendirme (HOTI) adıyla Türkçeye uyarlanan testler kullanılarak, İstanbul da bir devlet okulunda 3. sınıfa devam etmekte olan 46 öğrenciden veri elde edilmiştir. Bulgular, fonolojik kodlama becerilerinin yanı sıra otomatik isimlendirme performansının da yazma başarısını yordadığı yönündedir. Buna göre, saydam bir yazı sisteminde dahi, öğrenciler sık karşılaşılan sözcüklerin yazımı esnasında sesbirim-yazıbirim eşleştirme stratejilerinin ötesinde, sözcüğe ait ortografik bilgiye bütünsel olarak ulaşabilmektedir. Babayigit, S. ve Stainthorp, R. (2007). Preliterate phonological awareness and early literacy skills: Evidence from Turkish. Journal of Research in Reading, 30, Babayiğit, S., & Stainthorp, R. (2010). Component process of early reading, spelling, and narrative writing skills in Turkish: A longitudinal study. Reading and Writing, 23, Denckla, M. B., & Rudel, R. (1974). Rapid automatized naming of pictured objects, colors, letters and numbers by normal children. Cortex, 10, Powell, D., Stainthorp, R., Stuart, M., Garwood, H., & Quinlan, P. (2007). An experimental comparison between rival theories of rapid automatized naming performance and its relationship to reading. Journal of Experimental Child Psychology, 98, Wolf, M., & Bowers, P. G. (1999). The Double-Deficit Hypothesis for the Developmental Dyslexias. Journal of Educational Psychology, 91, Wolf, M., & Bowers, P. G. (2000). Naming-speed processes and developmental reading disabilities: An introduction to the special issue on The Double Deficit Hypothesis. Journal of Learning Disabilities, 33,

20 Mahkeme Duruşma Tutanaklarında Yer Alan Sanık İfadelerinde Kiplik Biçimbirimleri Aracılığı ile Tutumun Kodlanışına Yönelik Gözlemler Elçin ESMER Mersin Üniversitesi Alanyazında metin üreticisinin herhangi bir önermeye ilişkin kendi düşünce ve değerlendirmelerini diğer bir ifade ile tutumlarını yansıtan dilsel düzenekler ile ilgili bilinen ilk çalışma Franz Boas tarafından 1938 yılında yapılmıştır. Sonraki yıllarda bu dilsel düzenekler üzerine yapılan çalışmalara ağırlık verilerek değerlendirme, değer biçme kaçınsama, tanıtlama ve tutum gibi farklı kavramlar altında birçok çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalarda ortak bir biçimde metin üreticisinin bir önermeye ilişkin tutumlarının dillerde dilbilgisel, sözcüksel, tonlama veya mimik jest gibi yöntemlerle de ifade edilebileceği vurgulanarak tutum bir kiplik ulamı olarak ele alınmıştır. Ancak çalışmaların tutumu bir kiplik ulamı olarak ele alışları anlamsal bakımdan farklılık sergilemektedir. Alanyazında kimi çalışmalarda üreticinin tutumu sadece bilgisellik kipliği ile; kimilerinde sadece tanıtsallık kipliği ile, bazılarında ise hem bilgisellik hem de tanıtsallık kipliği ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada da tanıtsallık kipliğini bilgisel kipliğin bir alt ulamı olarak gören yaklaşım benimsenecektir. Bu çalışmanın amacı mahkeme duruşma tutanaklarında yer alan sanık ifadelerinde tutum gösteren kiplik biçimbirimlerin dağılımının nasıllığını sorgulayarak ifadelerde sunulan bilgi içeriğine yönelik metin üreticisinin (sanık) tutumunu betimlemektir. Araştırmanın amacına uygun olarak çalışmada betimsel tarama araştırma deseni kullanılacaktır. Bu çalışmada nitel ve nicel yaklaşımlar benimsenecektir. Çalışmanın veri tabanını çeşitli avukatlık bürolarından toplanacak olan 50 mahkeme duruşma tutanakları oluşturacaktır. Mahkeme duruşma tutanaklarında yer alan sanık ifadeleri çekimli eylemlerine ayrılarak Nooj Derlem İşleme Aracına aktarılacaktır. Sargın (2014) ün Türkçe kiplik biçimbirim sınıflaması temel alınarak nitel ve nicel çözümlemeleri yapılacaktır. Bu araştırma sonunda sanık metinlerinde kesinlik ve konuşucunun güçlü bir tanıta sahip olduğunu kodlayan Dır, -Dı, -Iyor biçimbirimlerinin yüksek kullanım değeri sergileyeceği dolayısıyla da metin üreticisinin ifadesinde vermiş olduğu bilginin doğruluğuna katılımının tam olduğu sonucuna ulaşılacağı varsayılmaktadır. Aikhenvald, A. Y. (2004). Evidentiality. New York: Oxford. Aksu-Koç, A., ve Slobin, D. (1986). A Psychological Account of the Development and Use of Evidentials in Turkish. W. Chafe ve J. Nichols (ed.) Evidentiality: Linguistic coding of Epistemology, Norwood: Ablex Publishing Corporation. Biber, D. (2004). Historical patterns for the grammatical marking of stance A cross-register comparison. Journal of Historical Pragmatics, 5 (1), Biber, D. ve Finegan, E. (1989). Styles of stance in English: Lexical and grammatical marking of evidentiality and affect. Text (9), Chafe, W.L., ve Nichols, J. (1986). Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. Norwood, N.J.: Ablex. Corcu-Gül, D. (2010). Tanıtsallığın durum anlambilimsel sunumu: Türkçede tanıt türleri. Ankara: Ankara Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Dendale, P., ve Tasmowski L. (2001). Introduction: Evidentiality and related notions. Journal of Pragmatics 33: De Haan, F. (1998) The category of Evidentiality. University of Mexico. (Yayınlanmamış Tez) Faller, M. (2002). Semantics and Pragmatics of Evidentials in Cuzco Quechua. Stanford University. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Frawley, W. (1991). Lnguistic Semantics. New Jersey: Lawrence Arblaum Associates. Gencan, T.N. (2001). Dilbilgisi. Ankara: TDK. Göksel, A., ve Kerslake, C. (2005). Turkish: A Comprehensive Grammar. New York: Routledge. Izvorski, R. (1997). The present perfect as an epistemic modal. Proceedings of SALT 7.(Yay.) A. Lawson and E. Cho, StanfordUniversity. Johanson, L. (2000). Turkic indirectives. İçinde Johanson and Utas (Yay.), Evidentials: Turkic, Iranian and Neighbouring Languages. Berlin: Mouton de Gruyter Kareem, S. (2008). Linguistic and Extralinguistic Study of Evidentiality In English With Reference to Fitzgerald'sThe Great Gatsby. Journal of Al-qadisiya in arts and educational science, 7 (1), Kocaman, A.(1988). Modality in the Turkish discourse. Proceedings of the Fourth International Conference on 20

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 205-230 Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri Serkan ÇELİK 1 ÖZ Derlem destekli söylem çözümleme

Detaylı

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in:

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in: Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 3 Special Issue of Student Research Congress on Educational Sciences 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board

Detaylı

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKÇE DERSLERİNDE SÖZ EDİMLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Seda Gökmen - Nilay Çağlayan Dilber Özet Okuldaki anadili eğitiminin ve öğretiminin dil edinim sürecine destek vermesi beklenmektedir.

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları

Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 8, SAYI: 1, OCAK 2015 41 Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları Mehmet FIRAT 1, Işıl Kabakçı YURDAKUL 2 1 Uzaktan Öğretim Bölümü, Açıköğretim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract Bilgisayar Destekli Hikaye Anlatımı Yöntemi: Alanyazın Araştırması The Use of Computer-aided Story in Education: Literature Review Gökben Turgut Bornova Halk Eğitim Merkezi, Turkey gokbenyilmaz@gmail.com

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz

Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz 747 Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz Giriş Belma Haznedar Boğaziçi üniversitesi Bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerini belirleyen en önemli etken, o ülkenin bireylerinin

Detaylı

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS

ANALYSIS OF PERCEPTION OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER ABOUT FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS THROUGH METAPHORS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts

Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 179-196 179 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KAVRAMINA METAFORİK BAKIŞ Metaphorical Perspective to Geographical Information System Concepts Yavuz

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET

AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 855-869, ANKARA-TURKEY AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE

Detaylı

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Firdevs.gunes@gmail.com Özet Dil eğitiminin önemli bir anahtarı olan dil bilgisi,

Detaylı

TÜRKÇEDE BİLGİ YAPISI

TÜRKÇEDE BİLGİ YAPISI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI TÜRKÇEDE BİLGİ YAPISI Doktora Tezi Selçuk İşsever Ankara, 2000 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2

BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2 BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2 Özet; Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Açık Sınıflar Eski Moda Bir Yenilik Olabilir mi?: ABD den Bir Örnek

Açık Sınıflar Eski Moda Bir Yenilik Olabilir mi?: ABD den Bir Örnek İlke Evin GENCEL 1 Arzu Güngör LEUSHUIS 2 Özet: 1950 li yıllara kadar öğrenme-öğretme sürecinin öğretmen merkezli ve dinlemeye dayalı olduğu görülmektedir. 1950 li yılların sonundan itibaren açık sınıflar,

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi

Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi İhsan Seyit Ertem * Özet Son yıllarda, Türk nüfusu tıpkı Avrupa da olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerinde

Detaylı

Tasarım Çalışmaları-1 Stüdyosunda Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Mimarlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin Gelişimine Etkisi

Tasarım Çalışmaları-1 Stüdyosunda Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Mimarlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin Gelişimine Etkisi MAKALE / ARTICLE Tasarım Çalışmaları-1 Stüdyosunda Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Mimarlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünce Becerilerinin Gelişimine Etkisi The Effect of Creative Drama Activities

Detaylı