İNGİLİZ SERİ OYUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZ SERİ OYUNLARI"

Transkript

1 İNGİLİZ SERİ OYUNLARI York Serisi York Gizem oyunları yaratılıştan Hesap Verme gününe kadar kutsal tarihi kapsayan kırk yedi gizem oyunundan veya geçit alayından oluşan bir seridir. Bunlar geleneksel olarak Corpus Christi (May 23 ve Haziran 24 arasında değişen bir gün) festivallerinde gösterilirdi. Orta Çağ dan itibaren 1569 yılına kadar York şehrinde gösterilmiştir. Günümüze kadar neredeyse tam olarak ulaşan dört İngiliz seri oyunundan biridir. Diğer seriler Chester Gizem Oyunları, Towneley/Wakefield oyunları ve N Town oyunları olarak kabul edilir. Bunlara ek olarak, iki uzun, karma ve son gizem geçit alayı Coventry serisinden günümüze kadar ulaşmıştır. Başka yerlerde yapılan benzer etkinliklerden kayıtlar ve bölümler bulunmaktadır yılları arası York oyunlarının bir yazması British Kütüphanesindedir. York Gizem oyunlarının ilk gösterimi hakkında elimizde bilgi yoktur, ancak ilk defa geçit alayları arabalarının çoktan kullanılmaya başladığı 1376 yılında York ta Corpus Christi festivali kutlamalarında kayıtlara geçmiştir. Oyunlar York Esnaf Loncası tarafından düzenlendi, maddi olarak desteklendi ve icra edildi. Burada önemli bir noktanın altı çizilmelidir. Bugün gizem oyunu olarak tanımlamamız İngilizce mystery kelimesine dayanır. Ancak İngilizce mystery kelimesi dini doğruyu veya ayini tanımlayabileceği gibi Orta İngilizce de ticaret veya el sanatı anlamına gelir. Arabalar York sokaklarında geçit alayı yaparken, şehir bayrakları ile işaretlenen 12 yerde dururdu. Seriler on iki farklı şiir biçimi kullanır ve eleştirel denge bu oyunların yazımından sorumlu birkaç din adamının lehineydi. Bunlardan biri geleneksel olarak York Realist olarak bilinir. Seri oyunlar, etkinliğe göre dekore edilmiş arabaların üstünde gösterilen kırk sekiz geçit alayından oluşur. Bazı görüşlere göre en az elli altı geçit alayı vardır. Bu oyunlar Eski ve Yeni Ahitten Yaratılış ile Karar Günü ye kadar öyküleri anlatır. Oyunlar Corpus Christi nin İngiltere de yasaklandığı 1548 yılından sonra Reform döneminde de devam etti. Oyunlar yeni dinsel katılığa uyum sağladı ancak 1569 yılında bütünüyle yok oldu. Geleneksel olarak her oyundan bir esnaf loncası sorumlu olurdu. 1. Deri Tabakçıları Yaratılış ve Şeytanın Yıkılışı 2. Sıvacılar Beşinci güne kadar Yaratılış Miti. 3. Kaşağı Yapımcıları Adem ve Havva nın Yaratılışı 4. Yünlü giysi yapımcıları Adem ve Havva Cennet te 5. Fıçıcılar İnsanın Çöküşü 6. Silah Yapımcıları Cennetten Kovulma 7. Eldivenciler Kabil ve Habil in Kurban Edilmesi 8. Gemi Yapımcıları Nuh un Gemisinin İnşası 9. Balıkçılar ve Denizciler Nuh ve Karısı 10. Parşömenciler ve Ciltçiler Hz. İbrahim ve Hz. İshak 11. Dokumacılar İsraillilerin Mısır dan Ayrılışı; On Hastalık; Kızıl Denizin Geçilmesi 12. Baharatçılar Bildiri ve Ziyaret 13. Kalaycılar ve Dökümcüler Joseph'in Mary Hakkındaki Rahatsızlığı 14. Çatıcılar Beytüllahim Ziyareti 1

2 15. Mumcular Çobanlar 16. Duvarcılar Üç Kralın Herod a Gelişi 17. Kuyumcular Kralların Gelişi: Tapınma 18. Polisler Mısır a Uçuş 19. Semerciler ve Nalbantlar Masumların Katli 20. Mahmuzcular ve Eyerciler Doktorlar ve İsa 21. Berberler İsa nın Vaftizi 22. Demirciler Baştan Çıkartma 23. Tımarcılar Başkalaşım 24. Şapkacılar Zina Yapan Kadın; Azir 25. Dericiler İsa nın Kudüs e Gelişi 26. Bıçakçılar Suikast 27. Ekmekçiler Son Yemek 28. Ayakkabıcılar Acı ve İhanet 29. Okçular ve Yaycılar Peter'in İnkarı; Caiphas Önünde İsa 30. Kilimciler ve Yaygıcılar Pilate'nin Karısının Rüyası 31. Vergi Memurları Herold Önünde Mahkeme 32. Aşçılar ve Sakalar Mürşit Önünde İkinci Suçlama; Judas ın Pişmanlığı; Kanlı Toprakların Satın Alınması 33. Kiremitçiler Pilate Önünde İkinci Mahkeme 34. Koyun Kırkıcılar Felakete Giden İsa 35. Çiviciler ve Boyacılar Çarmıh 36. Kasaplar İsa nın Ölümü; Gömülmesi 37. Saraçlar Cehennem Acısı 38. Marangozlar Diriliş 39. Şarap Dağıtıcıları Magdala lı Meryem e İsa nın Görünmesi 40. Kızakçılar Emmaus a Seyahat Edenler 41. Şapkacılar, Duvarcılar, Rençperler Meryem in Arınması; Simeon ve Anna 42. Arzuhalciler Thomas ın Kuşkuculuğu 43. Terziler Yükseliş 44. Çanakçılar Kutsal Ruhun Soyu 45. Kumaşçılar Meryem in Ölümü 46. Dokumacılar Meryem in Thomas a Görünmesi 47. Seyisler Bakirenin Taçlandırılması 48. Kumaş Tüccarları Karar Günü 1909 yılında York Tarihi Geçit Alayı Loncaların bayraklarını sokaklarda taşımaya başladı ve bu vagonlardan biri İsa nın Doğumunu simgeliyordu. İngiliz festivallerinin bir parçası olan York Sanat Festivali kapsamında oyunların serisi 1951 yılında yeniden düzenlendi. Oyunlar ilk defa Müze Bahçesi nde ve York Manastırında sabit sahnede oynandı. Pazar tezgahları ve bira arabaları kullanılarak yapılan deneysel bir çalışma Leeds Üniversitesi civarında 1975 yılında sahnelendi. Günümüz York Esnaf Loncaları 1998 ve 2002 yıllarında araba ile gösteriler yaptı yılında York Antik Müzik Festivali kapsamında on iki araba sokaklarda gösteri yaptı yılında da arabalarla bir gösteri yapılması planlanmakta ve geleneğin sürdürülmesine çalışılmaktadır. Ayrıca Gizem Oyunları adında bir metin şair Tony Harrison tarafından Orta Çağ metinlerine dayanarak düzenlenmiştir. Çoğunlukla York ve Wakefield Serilerine dayanan bu metinler 1985 yılında Kraliyet Ulusal Tiyatrosu tarafından Bill Bryden in yönetmenliğinde sahnelenmiştir. Oyun üç bölümden oluşmuş ve her biri iki saat kadar sürmüştür. 2

3 Doğum Acı Kader Günü Bu gösterim oyuncuların seyircinin içinde oynadıkları yürüyerek yapılan bir gösterimdi, Cottesloe Tiyatrosunda seyirciler daha sonra bir başka küçük oyuna geçiyordu. Chester Gizem Oyunları Chester Gizem Oyunları on beşinci yüzyılın ilk yıllarına kadar tarihlenen seri oyunlardır yılındaki bir kayıt oyunların Corpus Christi festivali sırasında yapıldığını işaret etmekte ve bu oyunlar 1521 yılına kadar sürmüştür. Corpus Chirsti Günü nde gerçekleştirilen oyunlar İsa nın Mahkemesi ve Kırbaçlanması ve Çarmıha Gerilşmesi. Oyunlar daha sonra üç günlük bir seri haline getirildi. Oyunlar İncil den alınan öykülere dayanıyordu ve Yaratılış ile Hüküm Günü ne kadar geçen dinsel tarihi konu ediyordu. Oyunlar yerel esnaf loncaları tarafından şehrin sokaklarında dolaştırılan arabalara monte edilmiş sahnelerde oynanıyordu. Kraliçe I. Elizabeth oyunları Katolik olarak gördü ve İngiliz kilisesi tarafından yasaklandı. Bununla birlikte bu seri 1568 yılında sahnelendi ve kilise sahneler ve bira için 1562 yılında ödeme yaptı. Oyunların 1575 yılında dört gün süreyle yeniden sahnelendiği bilinmektedir. Bu durum belediye başkanının Londra da hakkındaki suçlamalar için sorguya çekilmesiyle sonuçlandı, ancak şehir meclisinin desteği ile serbest bırakıldı. Oyunlar günümüzde yeniden gözden geçirilmiş ve Chester da her beş yılda bir sahnelenmiştir yılı gösterimi resmi olarak 28 Haziran da başlamış ve 19 Temmuz a kadar sürmüştür. Chester oyunlarının en bilinenleri Nuh ve Tufan dı ve bu oyunlar geleneksel olarak sakalar tarafından oynanırdı. Bu oyunda, karısı komşularla dedikodu yaparken, Nuh ve oğulları erzakı sağlayarak hayvanları gemiye bindirir. Nuh karısını gemiye binmeye çağırır, "Sel çok hızlı geliyor; Her yerde son hızla ilerliyor; Boğulma korkusuyla titriyorum; ". Ancak Nuh un karısı içmeye ve dedikodu yapmaya devam eder, bu sırada oğullarından biri onu zorla gemiye bindirir. Oyunun sonunda, tanrı insanoğlunun günahkar davranışlarının cezasını yeterince çektiğinin işareti bir gökkuşağı çıkarır. Wakefield Gizem Oyunları Bu şehrin seri oyunları hiç şüphesiz iki yüzyıllık ismi bilinmeyen bir yazarlığın ürünüdür. Aslında, bazı oyunlar yakındaki York Serisiyle paylaşılmıştır. Bununla birlikte, en dikkate değer oyunlar "İkinci Çoban ın Oyunu" gerçek adı bilinmese de Wakefield Ustası olarak bilinen yazar tarafından yazılmıştır. Wakefield Ustası aynı zamanda "Nuh," "Birinci Çoban ın Oyunu," "Büyük Herod" ve "Mücadele" oyunlarını yazmış, aynı zamanda "Habil in Öldürülmesi" oyununu gözden geçirmiştir. "Wakefield Ustası" terimi Towneley deki başarılı işleri sıradan topluluktan ayırma ihtiyacından ortaya çıkmıştır yılında, Gayley ve Alwin Thaler İngiliz Komedileri Örnekleri kitabını yayınlamıştır. Uzun zaman Towneley (Wakefield) Oyunlarının diğer oyunlardan alıntılardan oluşan, ancak ilginç malzemeler içeren sıradan işler olduğuna inanılmıştı. Dört veya beş geçit alayı oyunu ve büyük çaplı adaptasyonların tek bir yazar tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Gayley bu kişiye kitabında usta" adını verdi ( u küçük harftir). Daha sonra 1907 yılında, Gayley bu hatasını Wakefield Ustası olarak günümüzde kullanıldığı şekline getirerek düzeltti. 3

4 Eleştirmenler Towneley oyunlarında ilgiye değer birçok nitelik bulmuşlardır. Bu nitelikler kendine özgü şiirsel bir beceriyi işaret etmektedir ve bu işretlerin Wakefield Ustası'nın özelliği olduğuna inanılır. Bu niteliklerin en belirgin olanı birçok geçit alayında ayırıcı bir kıtanın kullanılmasıdır. Buna bazen Wakefield Kıtası adı verilir. Wakefield Kıtası nın kullanıldığı aynı geçit alayları özellikle komedi, sosyal hiciv ve yoğun psikolojik gerçekçiliği ile dikkat çeker. Bu özellikler aynı zamanda Towneley Serisinde de görülür. Böylece bunların aynı kaynaktan geldiğini söylemek mümkündür. Sadece bir "Wakefield Ustası olduğuna dair şüpheler ve Wakefield Kıtasını yazan birden fazla yazar olabileceğine dair iddialar vardır. Bununla birlikte, araştırmacılar ve eleştirmenler, özellikle oyunların kendine özgü şiirsel niteliği nedeniyle, bu oyunların ardında sadece bir ustanın bulunduğu hipotezini daha akla yatkın bulurlar. Wakefield Stanza Nuh, İkinci Çoban ın Oyunu, Herod Oyunu ve İsa nın Mücadesi oyununda kullanılan en dikkate değer özellikle Wakefield Kıtasıdır. Bu kendine özgü niteliği tanımlamak gerekirse: Dokuz mısra, kendi içinde kafiyeli bir dörtlük ve kafiyeli bir eklentiden oluşur: AAAABCCCB veya on üç mısra, çapraz kafiyeli sekizlikler, kafiyeli eklentili üçlükten oluşabilir: ABABABABCDDDC. The thryd tyme wille I prufe what depnes we bere Now long shalle thou hufe, lay in thy lyne there. I may towch with my hufe the grownd evyn here. Then begynnys to grufe to us mery chere; Bot, husband, What grownd may this be? The hyllys of Armonye. Now blissid be he That thus for us can ordand. Araştırmacılar arasında Wakefield Serisinin sahnelenmesi konusunda genel bir anlaşmazlık vardır. York Serisinde oyunların şehirde bir yerden diğerine çekilen arabaların üstünde oynandığı, böylece şehrin farklı yerlerinde farklı oyunların oynandığı bilinmektedir. Bununla birlikte, Wakefield oyunlarının bu biçimde sahnelenip sahnelenmediği konusunda ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Birinci sorun oyunların başladığı zamanlarda 1377 yılında Wakefield da 567 on altı ve daha yaşlı kişinin yaşıyor olmasıdır. Bunların yarısının erkek olduğu farz edersek, oyunlardaki 243 rolü oynayacak 280 erkek geriye kalır. Bu nedenle oyunlarda birden fazla rol üslenen oyuncuların olduğu tezini kuvvetlendirir. Wakefield serisinin sahnelenmesini diğer serilerden farklılaştıran bir başka unsur bu şehirdeki lonca sayısının azlığıdır. York ve Coventry gibi diğer şehirlerde belirli oyunlar çeşitli loncalar tarafından sahnelenirdi. Yazılı belgelerde ekmekçiler, eldivenciler, balıkçılar ve odunculardan oluşan dört loncanın adı geçmesine rağmen, bu belgeler daha sonraki tarihlere aittir. Bu nedenle Wakefield Serisinin dini veya yönetim kurumları tarafından desteklendiği düşüncesi ortaya çıkar. İki biçimde de profesyonel olmayan oyuncular tarafından sahnelendiği açıktır. 4

5 N Town Serisi Ayrıca Hegge Serisi ve Ludus Coventriae döngüsü olarak da bilinen N Town oyunları 1450 ve 1500 yılları arasında oynanan 42 gizem oyunundan oluşur. Metinler BL MS Cotton Vespasian adı adlında günümüzde British Kütüphanesindedir. Adından da anlaşılacağı gibi, yazılı metinler on yedinci yüzyıl antikacısı Sir Robert Bruce Cotton a aitti ve geniş bir kitaplığın parçasıydı. Cotton'un kütüphanecisi, Richard James, yazıtları çabucak inceledi ve bunların on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Coventry de sahnelenen İncil e dayalı oyunlar olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle bunları Ludus Coventriae veya "Corpus Christi Adı Verilen Oyun" olarak adlandırıldı. Kütüphaneci her iki durumda da yanılmıştı, ancak bu hatanın ispatlanması oldukça güçtü. Ludus Coventriae adı ikicil kaynaklarda anılarak yirminci yüzyıla kadar gelindi. N Town oyunları hakkında bir başka karışıklık Hardin Craig tarafından yaratıldı. Craig 1955 yılında yazdığı Ortaçağ Draması adlı kitabında bu oyunları, oyunların bir önceki sahibine atfen Hegge Oyunları olarak adlandırdı. Hegge Oyunları isimlendirmesi kısa bir süre kullanıldı ve daha sonra günümüzde bu oyunların çoğunlukla anıldığı biçimde N Town Oyunları olarak adlandırılmaya başlandı. Bu isim oyunun başlangıcındaki oyunun N Town da oynanacağına dair bir ifadeye atıfla konulmuştur. Oyunlar kasabadan kasabaya dolaşılıp oynanırken N (Latince hiç kimse anlamında) hangi kasaba oynanırken oranın adı söylensin diye verilmiştir. Oyun oynanırken N yerine kasabanın adı kullanılırdı. N Town oyunları genellikle İncil metinlerinin okunması biçimde dinsel olan basit oyunlardan, İncil den alınan temalar üstüne yazılan natüralist ve canlı ilk drama örnekleri olan komplike metinlere kadar uzanıyordu. Basit metinlere örnek olarak Musa nın On Emri gösterilebilir. Komplike oyunlar için ise Heord un Ölümü ve Zina Yapan Kadın örnektir. Bu oyunlar arabalarda veya çadır sahnelerde gösterildi. Diğer taraftan, iki Meryem Oyunu ve Acı Çekme Oyunu meydan ve iskele yapımları için yazılmıştı. Yazıtların gerçek yapısı Yaratılış tan Son Yargı ya kadar olan olayları kronolojik düzende epizodik olarak vermesinde gizlidir. Bu aslında York ve Chester serilerinde yapılanın bir benzeridir. Bununla birlikte Meryem Oyunu nu Doğum epizoduna gömülmüş ve Acı Çekme Oyunu, Lazarus un Yetişmesi ile Diriliş oyunlarının arasına alınmıştır. Eski yazıt bilimi ve yazıt çözümlemesi alanından bilim adamları tarafından bu oyunları yazan asıl kişiyi bulmak için yapılan yoğun araştırmalar yapılmıştır. Meselenin daha karmaşık hale gelmesi, zaman içinde metinler kopyalanırken bunlara birer açıklama eklenmiş olmasıdır. Bildiriler birbirini izleyen oyunlarla eşleşmemesine rağmen, olasılıkla yazıtların yazarı metinlerin kenarına rakamlar koymuştur. Bu rakamlarla açıklamalardaki geçit alayı tanımlamaları eşleşmektedir. Bu sadece bir geçit alayını etkilemez, ayrıca Acı Çekme Oyunu nun akışını böler ve bu nedenle Meryem Oyunu nun varlığı yüzyıllarca karanlıkta kalmıştır. Bu yazıtın bir başka yazım özelliği ilginç sahneleme niyetlerin bir arada gösterildiği sahne açıklamalarıdır. Bunlar gösterim ayrıntılarının kayıt altına alınması anlamındayken, aynı zamanda, metni, gösterimi yapılacak bir metin haline getirmekten çok, bir tefekkür metni olarak yazıtın okunmasını kolaylaştırma işine yarıyordu. Sahne açıklamaları geçit alaylarında Latince, Meryem Oyunu nda ham Latince ham İngilizce ve Acı Çekme Oyunu nda ise tamamına yakını İngilizcedir. Bununla birlikte, sahne açıklamalarının okuyucuya yardım etmenin yanında yönetmenlere yardımcı olmayı da amaçlandığı düşünülebilir. Acı Çekme Oyunu nda kostüm, aksiyon açıklamaları nereceyse oyunun bütün gösterimini göz önüne serer. Meryem Oyunu ve Tahmin Oyunu nda dini müzik ilahinin 5

6 birinci kelimesi sahne açıklamasına eklenerek belirlenir. Diğer taraftan, bir çok geçit alayında sahne açıklamaları vecizdir. Oyunların yazıtlarını inceleyen bilim adamlarının neredeyse tamamı bu oyunların Orta İngiltere ye ait olduğu konusunda anlaşırlar. Bu oyunları en kuzeye Lincoln a dayandırmak istenmiştir (bu dönemlerde oyunların bazı bilim adamları tarafından Lincoln Serisi olarak anılmıştır), ancak genel anlaşma nu yazıtların Doğu East Anglia ya ait olduğudur. Stephen Spector ihtiyatlı davranarak "dini kanıtlar kodeksin Doğu Anglia da eğitim görmüş yazmanlar tarafından kayda geçirildiğini belirtir. 6

Bir Sahne Uygulaması Daha

Bir Sahne Uygulaması Daha Bir Sahne Uygulaması Daha Değerli seyircilerimiz, Sahne Sanatları Bölümümüz Sahne Uygulaması dersi kapsamasında hazırlanan yeni oyunuyla sizleri selamlıyor. C. Marlowe un Faustus eserinden uyarlanarak

Detaylı

KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1

KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1 KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1 İçindekiler BAŞLARKEN...4 DİNLERİN ABC si...5 MORONİ ve ALTIN TABLETLER...7 TAHRAN DAN AKKA YA...8 14. ASRIN MÜCEDDİDİ...8 BİLİM - KURGU...9 DİNLERİN GÖSTERDİĞİ...10 TARİHİ

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FARUK BARMAN

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FARUK BARMAN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WILLIAM SHAKESPEARE - VENEDİK TACİRİ ESERİNDEKİ SHYLOCK KARAKTERİNİN STANISLAVSKI YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi FARUK BARMAN İSTANBUL, 2013 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal SÖZ VE EYLEM METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal Yazarlar: Maria Schejbal, Piotr Kostuchowski, Krystyna Sztuka, Andrew McGuire (Bielskie Stowarzyszenie

Detaylı

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK *

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 337-348, ELAZIĞ-2006 SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * To Be Woman in Assyrian Community Mehmet

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü SÛRNÂMELERDE 1582 ŞENLİĞİ GÜLSÜM EZGİ KORKMAZ Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

AMERİKAN EDEBİYATININ ANA HATLARI

AMERİKAN EDEBİYATININ ANA HATLARI AMERİKAN EDEBİYATININ ANA HATLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM :1776'YA KADAR ERKEN AMERİKAN VE KOLONİ DÖNEMİ KEŞİF GEZİLERİ EDEBİYATI NEW ENGLAND'DA SÖMÜRGE DÖNEMİ William Bradford (1590-1657) Anne Bradstreet

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 7-22, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms

Detaylı

GÖZ BONCUĞU. Hazırlayan Ümit ÇİÇEK

GÖZ BONCUĞU. Hazırlayan Ümit ÇİÇEK GÖZ BONCUĞU Hazırlayan Ümit ÇİÇEK Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1. Camın Bulunuşu ve Tarihsel Gelişimi (Kısa Özet) 4 2. Nazar İnanışı 5 3. İzmir de Nazar Boncuğu Yapımı ve Geleneği 8 4. İzmir Kurudere ve Görece

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN DA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

DOĞU TÜRKİSTAN DA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM 537 DOĞU TÜRKİSTAN DA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM EMET, Erkin * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türkoloji araştırmalarında Uygur Türkleri önemli yere sahiptir. Türk tarihini, dilini, edebiyatını ve kültürünü araştırmak için

Detaylı

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında

Detaylı

BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR?

BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? Prof. Dr. Ali Demirsoy Hacettepe Üniversitesi Zorluk nerede? Evrimin toplu olarak tartışıldığı panel-simpozyum ve benzeri toplantılara aktif olarak katılmama

Detaylı

LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ 2

LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ 2 _ 1 LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ 2 Aykırı Yayıncılık _ _ MaximumBilgi.com Notu: 2 Bu kitabın tamamı sitemizde bulunan "Genel Kültür", "Bilim" ve "Sağlık" bölümlerine de dağıtılmıştır. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

İNSAN KURBAN ETME KONULU BİR KIBRIS TÜRK EFSANESİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KURBAN ETME KONULU BİR KIBRIS TÜRK EFSANESİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA İNSAN KURBAN ETME KONULU BİR KIBRIS TÜRK EFSANESİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Yard. Doç.Dr. Faruk ÇOLAK Asian Age gazetesi 5 yaşındaki erkek çocuğunun, Tanrıça Durga ya kurban edilmek için gözlerinin

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ RAPORLARI, No. 5. Müslüman Toplumlarda Feminist Dayanışmaya bir Örnek: MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA YAŞAYAN KADINLAR AĞI WLUML

KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ RAPORLARI, No. 5. Müslüman Toplumlarda Feminist Dayanışmaya bir Örnek: MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA YAŞAYAN KADINLAR AĞI WLUML 1 KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ RAPORLARI, No. 5 Müslüman Toplumlarda Feminist Dayanışmaya bir Örnek: MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA YAŞAYAN KADINLAR AĞI WLUML Yazan: Farida Shaheed Yayıma Hazırlayanlar: İpek İlkkaracan,

Detaylı

içindekiler Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak Kargo uçaklarının öyküsü Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı

içindekiler Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak Kargo uçaklarının öyküsü Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı www.tnt.com.tr içindekiler 10 Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak 14 Kargo uçaklarının öyküsü 18 Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı 24 Sanatla iç içe bir ömür: Tomris İncer 26 Gizli köşeler:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET

BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET i YAZAR ADI-SOYADI: YASĐN ACAR BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET Bu çalışmada tiyatroya gelen izleyicinin profili ve tiyatro talebini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu

Detaylı

Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR TUHAFLIK

Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR TUHAFLIK Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 651-685 Tahsin YAPRAK 1 Mustafa Said KIYMAZ 2 Emrah SERMİSAKÇI 3 POSTMODERNİZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BİR

Detaylı

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI

ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLERİ OYUNCULUK PROGRAMI ANTON ÇEHOV UN ÜÇ KIZKARDEŞ adlı eserinde VERŞİNİN KARAKTERİNİN İNCELENMESİ VE ROL ÇALIŞMASI Yüksek Lisans Tezi ALİ RIZA

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

Hitler Almanyası nda Sanat ve Propaganda

Hitler Almanyası nda Sanat ve Propaganda İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü, Ataköy Yerleşkesi, 34156 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0 212 498 41 98 E-Posta: s.altun@iku.edu.tr Hitler Almanyası nda Sanat

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı