TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / İNG İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TG Bu soruda collective noun sorulmaktadır. Collective noun topluluk ismidir. Yapısal olarak tekil bir isim gibi kullanılsa da anlamsal olarak bir grubu ifade eder. A seçeneğindeki colony, B seçeneğindeki audience, C seçeneğindeki family, D seçeneğindeki Fenerbahçe bir grubu ifade eder ve collective noun dur, oysa E seçeneğindeki my dogs çoğul bir isimdir ve bir grubu işaret etmez. Bu nedenle doğru cevap E 4. İngilizcede sözcükler content word ve function word olarak ikiye ayrılır. İsim, fiil, zarf ve sıfat gibi yapım ekleri alarak yeni sözcükler üretebilen sözcükler content word dür. Function word ler ise bağlaç, zamir, preposition, quantifier gibi çekimlenemeyen kelimelerdir. B seçeneğindeki happy sıfattır ve çekimlenebilir. Bu nedenle doğru cevap B 7. impede: engellemek, geciktirmek overstrain: zorlamak conceal: saklamak pursue: devam ettirmek, sürdürmek suspend: muallakta bırakmak Because more and more books in the natural sciences are published in English, students have to reach a high level of competence in English to pursue their studies. (Doğa bilimleri konusunda İngilizce olarak gittikçe daha çok kitap basıldığı için, öğrenciler çalışmalarını sürdürmek için iyi derecede İngilizceye sahip olmak zorundadır.) 2. Bu soruda altı çizili olan hangi ifadenin yanlış olduğu sorulmaktadır. C seçeneğinde only if yanlış kullanılmıştır. Only if başa geldiğinde, arkasından gelen cümle inversion olmalıdır. Cümlenin doğrusu: Only if you speak English well, can you find a job easily. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olmalıdır. 3. Kelimenin anlamlı olan en küçük birimi free morphem dir. Prefix ve suffix ler bound morpheme oluşturur. Örneğin cat s de cat free morpheme, -s bound morphem dir. Bound morpheme tek başına anlam taşımaz. B seçeneğindeki driving kelimesinde ing bound morpheme dir. Bu nedenle doğru cevap B 5. Derivational suffix ler yapım ekleridir ve yeni bir sözcük türetilmesini sağlarlar. A, B, D ve E seçeneklerindeki sözcükler inflectional suffix tir. Yani anlam değişikliğine uğramamışlardır. C seçeneğindeki drinkable kelimesi fiilden sıfat türetmiştir. Bu nedenle doğru cevap C 6. Bu soruda hangi cümlede belirsizlik olduğu sorulmaktadır. C seçeneğinde Ahmet ve Suzan kendileri yaşlı olmalarına rağmen eşyalarını tutuyorlar. şeklinde anlaşılabilir ya da Eşyaları eski olmasına rağmen eşyalarını tutuyorlar. şeklinde anlaşılabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Ahmet and Suzan are keeping their belongings although they are old. 8. The area of decision-making, although very old, has attracted the interest of many researchers and practitioners and is still highly debated as there are many methods which may yield very different results. Bu cümlede in spite of, due to ve in addition to arkasından isim alır. Bu nedenle B, C ve E seçenekleri doğru cevap olamaz. Notwithstanding rağmen anlamına gelir ve anlam olarak cümleye uyum sağlamaz. Bu nedenle D seçeneği de doğru cevap olamaz. A seçeneğinde although + sıfat kısaltması vardır. Although it is very old, Although very old şeklinde kısaltılabilir. Burada in spite of kullanılmaz çünkü in spite of arkasından sıfat değil isim alır. Bu nedenle doğru cevap A 3

4 9. Of all students with specific learning disabilities, 70%-80% have deficits in reading. Of arasında anlamına gelmektedir. (Öğrenme zorluğu olan tüm öğrenciler arasında yüzde i okumakta zorluk çeker.) Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olmalıdır. 12. Bu soruda compound cümle sorulmaktadır. Compound sentence coordinating conjuction larla (FANBOYS) yapılır. A seçeneğinde relative clause kullanılmıştır. Relative clause complex sentence oluşturur. B seçeneğinde subordinate conjuction (when) kullanılmıştır. Subordinate conjuction complex cümle yapar, bu nedenle B seçeneği doğru cevap olamaz. C ve D seçenekleri simple sentence dır. D seçeneğinde and olmasına karşın and den sonra tekrar bir özne kullanılmamıştır. E seçeneğinde ise for coordinating conjunction dır ve compound sentence oluşturur. Bu nedenle doğru cevap E 14. D seçeneğinde, well-structured öğrenme ortamının deneyimsiz öğrenciler için işlevsel olduğu belirtilmektedir. (Jonassen (1997) suggests wellstructured learning environments are useful for novice learners ) Novice, deneyimsiz anlamına gelmektedir. Bu nedenle doğru cevap D 10. By the end of 17th century half, a million immigrants had spoken different languages and English became the official language in most countries in the 1800 s. By dan sonra geçmiş zaman olduğunda, past perfect tense kullanılır. İkinci boşlukta da 1800 lerde şeklinde zaman ifadesi kullanılmıştır. Geçmiş zaman ifadesi ile simple past tense kullanılmalıdır. Bu nedenle doğru cevap D 11. Bu soruda definite article the nın hangi cümlede yanlış kullanıldığı sorulmaktadır. B seçeneğinde relative clause nedeniyle the kullanılmıştır. C seçeneğinde the + sıfat bir grubu ifade eder. The rich = rich people. Gazete isimleri the ile kullanılır. Bu nedenle D seçeneği de doğrudur. Nehirler the ile kullanılır. Bu nedenle E seçeneği de doğrudur. A seçeneğinde ise the yanlış kullanılmıştır çünkü hastaneye gerçek amaçlı olarak gidiliyorsa yani tedavi olmaya gidiliyorsa the kullanılmaz. Başka bir nedenle örneğin arkadaşını ziyaret etmek için gidiliyorsa the kullanılır. Bu nedenle doğru cevap A 13. Bu soruda noktalama işaretinin hangi cümlede yanlış olduğu sorulmaktadır. A seçeneğinde past participle kullanılmıştır ve bu cümle yapılarında ikinci cümleye başlandığında virgül kullanılmalıdır. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. therefore önüne noktalı virgül, arkasından virgül alır. Bu nedenle B seçeneği doğrudur. D seçeneğinde coordinating conjunction lar önüne virgül alır ancak bağlaç düşürülüp yerine noktalı virgül kullanılabilir. Yani bu cümle D seçeneğindeki gibi kullanılabilir ya da I lived in İzmir for years, so I know İzmir well. şeklinde kullanılabilir. Bu nedenle D seçeneği doğrudur. E seçeneğinde, however önüne noktalı virgül, arkasından virgül alır ancak özneden sonra kullanıldığında iki virgül arasında kullanılır. Bu nedenle E seçeneği doğrudur. C seçeneğinde ise relative clause larda özel isimler söz konusu olduğunda arkasında iki virgül arasında açıklama yapılmalıdır. İstanbul, which is the largest city in Turkey, constitutes the country s economic, cultural, and historical heart. Aksi takdirde iki İstanbul var ve birini diğerinden ayırıyormuşuz gibi bir anlam çıkar. Bu nedenle doğru cevap C 15. C seçeneğinde constructivist öğrenme ortamlarında yeni şeyler öğrenirken öğrencilerden geçmiş bilgilerini kullanmalarının beklendiği belirtilmektedir. (Constructivist learning environments require students to use their prior knowledge and experiences to formulate new, related, and/or adaptive concepts in learning.) Bu nedenle doğru cevap C 16. E seçeneğinde, constructivist öğrenmede öğretmenlerin rolünün, öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturabilmeleri için danışman olarak çalışmak olduğu belirtilmektedir. (Under this framework the role of the teacher becomes that of a facilitator, providing guidance so that learners can construct their own knowledge.) Bu nedenle doğru cevap E 4

5 17. Alex in İngilizce öğrenirken öğrencilerin çektiği zorluğun, öğrencilerin ana dilinin ne olduğuna bağlı olduğunu söylemesi üzerine Arthur, Haklısın. Eğer öğrenci aynı İngilizce ile aynı kökten olan bir dili biliyorsa, öğrencinin İngilizceyi öğrenmesi daha kolay olacaktır. şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine Alex, Örneğin Almanca bilen öğrenciler İngilizceyi kolaylıkla öğreniyor. demiştir. Arthur da Çok normal, kendi ana dilleri ile yeni dillerini ilişkilendiriyorlar. şeklinde cevap vermiştir. Bu nedenle doğru cevap A 19. Serdar ın Neden İngilizce öğrenmek zorundayız? Hadi başka bir dil öğrenmeyi deneyelim. önerisi üzerine Büşra Fakat İngilizce bilmek, çok dilli bir şirkette iyi bir iş bulma şansını artırır. şeklinde cevap vermiştir. Serdar da Ben şu anda çalışmak istemiyorum. Kariyerime devam etmek istiyorum. demiştir. Büşra da O zaman İngilizce senin için en iyi dil. İngilizce birçok ülkede konuşulduğu için, tüm dünyada programlar önerebilecek binlerce okul var. şeklinde karşılık vermiştir. Bu nedenle doğru cevap E 21. Phrasal verbs in English will certainly cause difficulties for many learners, because they often have several meanings. (İngilizcede phrasal verb ler kesinlikle birçok öğrenci için zorluklara neden olmaktadır çünkü birçok anlamı vardır.) That phrasal verbs in English often have more than one meaning causes many learners to have difficulty in learning them is beyond doubt. (İngilizcede phrasal verb lerin birden çok anlamı olmasının birçok öğrencinin bunları öğrenmekte zorluk çekmesine neden olduğu şüphe götürmez.) Doğru cevap C 18. Oliver ın İngilizce dünyada nasıl en yaygın dil hâline geldi? sorusu üzerine James, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Amerika, Sovyetler Birliği ile birlikte, dünyanın en güçlü 2 ülkesinden biri hâline geldi. şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine Oliver, O zaman Rusya da bu kadar güçlü ise neden Rusça global bir dil olmadı? şeklinde bir soru sormuştur. James de Rusya nın gücü sadece askerî güç fakat Amerikan bilim adamlarına, askerlerine ve filmlerine, TV showlarına, müziğine ve edebiyatına da saygı duyulmaktadır. şeklinde cevap vermiştir. Bu nedenle doğru cevap D 20. Although English is the principal language in both the US and the United Kingdom, it may differ between the two countries, in pronunciation and vocabulary. (İngilizce, hem Amerika da hem de İngiltere de temel dil olmasına rağmen telaffuz ve kelime iki ülkede farklılık göstermektedir.) US and the United Kingdom use English fundamentally, but even so it is possible that pronunciation and vocabulary are different in two countries. (Amerika ve İngiltere, temel olarak İngilizce kullanır fakat buna rağmen iki ülkede telaffuz ve kelime bilgisi farklıdır.) Doğru cevap D 22. A standard dialect is a dialect that is supported by institutions. Such institutional support may include government recognition or designation; presentation as being the correct form of a language in schools; published grammars, dictionaries, and textbooks that set forth a correct spoken and written form; and an extensive formal literature that employs that dialect (prose, poetry, non-fiction, etc.). Boşluktan sonraki cümlede, bu tip kurumsal desteğin hükûmet onayı ve belirlemesini içerebileceği belirtilmektedir. Boşluktan sonraki cümlede bu tip kurumsal destek ifade edildiği için, boşluktan önceki cümlede kuruluşlar ifadesi yer almalıdır. D seçeneğinde belirtilen standart bir dialect kuruluşlar tarafından desteklenen dialect tir ifadesi paragrafı en doğru şekilde tamamlamaktadır. Bu nedenle doğru cevap D 5

6 23. Many adjectives do not naturally lend themselves to comparison. For example, some English speakers would argue that it does not make sense to say that one thing is more ultimate than another, or that something is most ultimate, since the word ultimate is already absolute in its semantics. Such adjectives are called non-comparable or absolute. Boşluktan sonraki cümlede bir örnek verilmiştir ve örnekte bazı İngilizce konuşanların nihai (ultimate) kelimesinin bir şeyin başka bir şeyden daha nihai (more ultimate) ya da bir şeyin en nihai (most ultimate) denmesinin bir anlam ifade etmediği belirtilmektedir. Bu cümleyi en iyi tamamlayan cümle B seçeneğindeki birçok sıfatın karşılaştırma yapılmasına izin vermediğini ifade eden cümle paragrafı en iyi şekilde tamamlamıştır. Bu nedenle doğru cevap B 26. Romance, Orta Çağ da ortaya çıkmış ve şövalyelerin maceralarının konu edildiği şiirlerdir. Ballad, sözlü gelenekten gelen ve sade bir şekilde, genellikle trajik olayların işlendiği şiir türüdür. Pastoral, kırsal yaşamın ve çobanların aşk maceralarının ön planda bulunduğu bir şiir türüdür. Lyric, kısa ve kişisel olmasının yanı sıra konuşmacının duygu ve düşüncelerini de yansıtır. Sonnet, on dört dizeden oluşması ve aşk temasının sıkça işlenmesi ile ayırt edilen bir şiir türüdür. İtalya da ortaya çıkıp Rönesans Dönemi nin başlarında İngiltere ye getirilmiştir. Shakespeare in yanı sıra Edmund Spencer ve Sir Philip Sidney de İngiltere nin önemli sonnet yazarları arasındadır. Bu nedenle de cevap D seçeneğidir. 29. Epistolary novel, hikâye içerisindeki karakterlerin birbirlerine yazdıkları mektuplar ile anlatılan bir roman türüdür. Picaresque novel, serseri bir karakterin seyahatlerini ve bu seyahatler sırasında başına gelen maceraların anlatıldığı romanlardır. Dystopian novel, insanlığın ulaşabileceği kötü bir gelecek üzerinden kurgulanan ve genellikle eleştiri içeren bir roman türüdür. Bildungsroman, bir karakterin kişilik gelişiminin anlatıldığı romanlara verilen isimdir. Gothic novel, İngiltere de özellikle Romantik Dönem de popüler olmuş ve doğaüstü olaylar, bu olayların çevresindeki gizemli durumların anlatıldığı roman türüdür. Frankenstein ve Dracula bu türün önemli özellikleri arasındadır. Bu nedenle de doğru cevap E seçeneğidir. 24. A, C, D ve E seçeneklerinde Direct Approach B seçeneğinde Reading Approach anlatılmıştır ve anlamı bozmaktadır. Bir paragrafta konunun tek bir özelliğinden bahsetmeliyiz. Bu nedenle doğru cevap B 27. Virginia Woolf ve James Joyce, 20.yüzyılın önde gelen roman yazarları arasındadır. Samuel Beckett, özellikle absürt tiyatro başta olmak üzere, 20.yüzyıl edebiyatına büyük katkılarda bulunmuştur. T.S. Elliot da aynı şekilde 20.yüzyılda modern şiire damgasını vurmuş bir şairdir. Ancak Charles Dickens Victorian Age e ait bir yazardır ve bu dönemde roman türünde önemli eserler vermiştir. Bu nedenle de cevap D seçeneğidir. 30. Exposition, hikâyenin giriş kısmıdır. Denouement, hikâyenin sonuçlandırılığı bölüme verilen isimdir. Conflict, hikâye içerisindeki çatışmalardır. Rising action, hikâyelerin gelişme kısmını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Climax, hikâyenin zirve noktasıdır. Hikâye içerisindeki gerilim en üst noktaya ulaşır ve bundan sonra hikâyenin sonuna doğru olan yolculuk başlar. Bu nedenle de doğru cevap B seçeneğidir. 25. D seçeneğinde belirtilen this teacher B seçeneğinde belirtilen öğretmeni kastetmektedir. Bu, anlamı bozan cümlede kabul edilemez. Bu isim bir önceki cümlede geçmiş olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap C 28. Interlude, özellikle Rönesans Dönemi nde karşılaşılan ve büyük sahne prodüksiyonları sırasında oyunun iki bölümü arasında sahnelenen kısa oyunlardır. Comedy of manners, Restoration Period da ortaya çıkan ve aristokrat kesimin davranışlarının övülerek alt tabakanın sonradan görmeliği ile dalga geçilen komedilerdir. Farce, güldürünün tamamen fiziksel şeylere ve abartıya dayandığı bir komedi çeşididir. Masque, Elizabeth Dönemi nde popüler olmaya başlayan ve tamamen saray etrafında dönen bir eğlence çeşididir. Comedy of humours ise Elizabeth Dönemi nin sonlarına doğru ortaya çıkan ve insan vücudundaki sıvıların kişilerin davranışları üzerinde belirli bir etkisi olduğu teorisi üzerinden yola çıkan bir komedi türüdür. Bu nedenle de cevap A seçeneğidir. 31. Archaism, dili daha edebî yapabilmek için eser içerisinde eski kelimelerin kullanılmasıdır. Assonance, kelime içerisindeki sesli hecenin tekrarlanması sonucunda oluşur. Anaphora, vurgu amacı ile cümlenin başında yer alan kelimelerin tekrarlanmasıdır. Alliteration, kelimenin başındaki ilk sesin tekrarlanmasına verilen isimdir. Anachronism, eser içerisinde kullanılan herhangi bir ögenin, eserin içerisinde geçtiği zaman dilimine uymamasıdır. Bu nedenle de doğru cevap B seçeneğidir. 6

7 32. Realism, abartıdan ve aşırı duygusallıktan kaçınarak olayların eserlerde gerçek hayata uygun bir şekilde yansıtılmasıdır. Naturalism, realism in detaylandırılmış bir şeklidir. Symbolism, eserlerde anlam yüklü sembollerin kullanılmasıdır. Neoclassicism, Antik Çağlarda yazılan eserlerin incelenilerek taklit edildiği dönem içerisindeki edebî akıma verilen isimdir. Aestheticism, sanatın amacının sadece estetik olmak olduğu ve bu yüzden de herhangi başka bir amaca hizmet etmesine gerek olmadığını savunur. Bu yönü ile didacticism e karşı gelir. Bu nedenle de doğru cevap A seçeneğidir. 35. Derecelendirilebilir zıtlıkları (gradable antonyms) belirlemek için kullanılan en temel yöntemlerden biri karşılaştırma yapılarında (comparative superlative constructions) bu sözcükleri test etmektir. Bu çerçeveden bakıldığında eğer bir sözcüğün comparative ya da superlative yapıda uygulanması mümkünse bu tür sözcükler gradable antonym olarak işaretlenebilir. 38. Anlamı aşırı daraltmak olarak da bilinen underextension, bebeklerin sözcükleri öğrenme sıralarında gerçekleşen, sözcüğü daha dar alanda anlamlandırmak olarak da bilinen sürece dair bir kavramdır. Komşusunun köpeğini gören bir çocuğun sadece komşusunun köpeğini köpek olarak adlandırması ve diğerlerini köpek değil, başka bir şey, varlık olarak çağırmak istemesi örnek olarak verilebilir. 33. Soru kökünde verilen bilgi, bireylerin toplumdan uzak yaşamaları durumunda kalıtsal bir dil kullanımını gerçekleştiremeyeceğini belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında, dilin kültürel aktarım (cultural transmission) özelliği, dilsel üretimlerin gelecek nesillere kültür üzerinden aktarıldığını ifade eder. 36. Soruda, köke (root) dair verilen hangi bilginin doğru olduğu sorulmaktadır. A seçeneğinde verilen ve temel olarak kökün bir sözcükte her zaman bulunan birim olarak verilmesi, köklere dair verilebilecek en genel tanımsal özelliktir. 39. Spoonerism, iki sözcüğün ya da bir sözcük öbeğindeki sözcüklerin ilk seslerinin yer değiştirmesi sonucunda gerçekleşen anlık konuşma bozukluğudur. 40. Toplum dil biliminde (sociolinguistics), sosyoekonomik sınıf, etnik kimlik, yaş, cinsiyet vb. gibi toplumsal değişkenler çerçevesinde şekillenen dilsel üretimler toplumsal lehçe ya da sociolect olarak bilinir. 34. Ses düşmesi (elision), bir sözcükteki ya da söz öbeğindeki bir sesin, hecenin ya da sözcüğün konuşma sırasında düşmesi olarak tanımlanmaktadır. 37. A, B, C ve D seçeneğinde altı çizili olarak verilen sözcükler birer eylem-ad (verbnoun) birleşik sözcük gruplarıdır. Fakat E seçeneğinde sunulan lookout sözcüğü bir eylem-belirteç (verb-adverb) birleşik sözcük grubu olarak bilinmektedir. 41. Verilen tanım Chomsky tarafından ileri sürülen Generative Grammar konusuna aittir. Descriptive Grammar bir dilin sistematik incelenme ve açıklanmasıyla ilgilenmektedir. Competence edinilen bilgi seviyesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Discourse analysis yazılı metinlerin yapısal olarak incelenmesidir. Language Analysis yazılı bir metinde yazar tarafından kullanılan söz sanatıyla ilgili ifadelerin incelendiği bir yazın türüdür. 7

8 42. Verilen ifadenin ilk bölümü B seçeneğinde verilen schemata ifadesinin anahtar kelimelerini içermektedir. Genel bir ifadeyle schemata bireylerin zihninde depolanmış her tür bilgi parçasıdır. Cohesion ise bir okuma parçasının anlam bakımından tutarlı olmasını sağlayan ögeler üzerinde duran bir kavramdır. Collocation belirli kelimelerin kalıp hâlinde bir arada kullanılabilmesi durumunu ifade eden bir terimdir. Yabancı dil öğretiminde script sözlü ifadelerin yazılı metinlere dökülmüş hâline verilen isimdir. Bunun yanı sıra belirli bir durumun kabul görmüş sıralı olgularını ifade etmek için de kullanılmaktadır. Reference ifadesi bir olgu ile başka bir olgu arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Örneğin, bir okuma parçasında daha önceden tanıtılmış olan bir nesneye ilerleyen bölümde yeniden atıfta bulunulması reference olarak ifade edilmektedir. 43. Verilen seçenekler extensive listening ile ilişkili olmasına karşın E seçeneğinde verilen ifade genelde sınıfta yapılan ve bir şeyler öğretme amacına sahip olan Intensive Listening ile ilişkilidir. 45. Discrete point testleri belirli dil birimlerini ölçmeyi hedeflemektedir. Integrative testler dilin farklı unsurlarını bir test içerisinde beraber kullanır ve konuşma, yazma, anlama ve dinleme becerilerini eş zamanlı ölçmeyi hedefler. Diagnostic testler, bir öğrencinin kuvvetli ve zayıf yanlarını öğretme süreci başlamadan belirlemeyi hedeflemektedir. Direct testler, adayın ölçülen belirli bir becerideki yeteneğini göstermesi üzerinde durmaktadır. Indirect testler, bir test içerisinde ölçülen becerinin altında yatan yetenek ve bilgiyi ölçmeyi hedeflemektedir. 46. Verilen seçenekler English language portfolios konusunun amaçlarını ifade ediyor. Buna rağmen B seçeneğinde verilen ifade amaçlardan birini değil, sonuçlardan birini ifade etmektedir. 48. Verilen ifadeler küçük yaştaki çocuklar için doğrudur. Buna karşın E seçeneğinde verilen ifade küçük yaştaki öğrencilerin bir özelliği değildir. Bu yaştaki çocukların güven veya öz güven anlayışları yoktur. 49. Verilen ifade Early Production evresinin tanımıdır. Bu dönemde öğrenciler daha karmaşık soru yapılarına tepki verebilmektedir. Reproduction evresinde çocuklar dili minimum düzeyde anlamakta, gerek anlama gerekse konuşma açısından kelimeleri anlamlandıramamaktadır. One-Word evresi ile Holophrastic evresi aynı evreleri ifade etmektedir. Bu dönemde çocuklar belirli kelimeleri veya basit kalıplara benzeyen sesleri ifade edebilmektedir. Two-word evresinde çocuklar muhtelif sayıda kelimeden oluşan daha karmaşık kalıpları üretebilmekte ve bir evvelki evreye göre bunu daha mantıklı bir şekilde yapabilmektedir. 44. Verilen ifadeler multiple Intelligences konusunun tanımıdır. Multiple Intelligences belirli bir yetenek yerine genele yoğunlaşmaktadır. Linguistic Intelligence bireyin yazılı ve sözlü dili anlayabilme yeteneğiyle ilgilidir. Social Intelligence ise karmaşık sosyal ilişki ve çevrelerde etkili bir şekilde ortak paydalarda buluşabilme yeteneğidir. Emotional Intelligence bireyin kendi duygularının yanı sıra diğer insanların duygularını fark edebilme yeteneğidir. Multiple Intelligence teorisinde Intellectual Intelligence diye bir zekâ/ yetenek eğilim alanı bulunmamaktadır. 47. Verilen seçeneklerdeki ifadeler küçük yaştaki öğrencilere İngilizce öğretimi konusuyla ilgili doğru ifadelerdir. Buna karşın E seçeneğinde verilen ifade hatalıdır. Küçük yaştaki öğrenciler için önemli olan arkadaşlarının onayı değil, öğretmenin onayıdır. 50. Curran, bir şeyleri hatırlama hareketi veya gücünü, retention olarak ifade etmiştir. Security, öğrencinin girdiği öğrenme ortamında kendini güvende hissetmesidir. Aggression ise öğrencilerin öğrenme sürecinde daha etkin olması ve sürece doğrudan katılması gerektiğini ifade eden bir terimdir. Attention terimi öğrencinin her seferinde bir göreve yoğunlaşmasını ifade etmektedir. Discrimination terimi ise hedef diller arasındaki farklılıkları ortaya koymayı hedeflemektedir. 8

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ TEMEL İNGİLİZCE III YD-211 II/I 2+0+4 4 5

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ TEMEL İNGİLİZCE III YD-211 II/I 2+0+4 4 5 YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS TEMEL İNGİLİZCE III YD-211 II/I 2+0+4 4 5 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu Dersin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11 ( - 6 Eylül) EYLÜL (5-9 Eylül) 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ. SINIFLAR A KURU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (FACE FACE ADVANCED + ) KNAK ATATÜRK- Practising and revising

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İlköğre(m Öğrencileri için Online İngilizce Eği(m Programı

İlköğre(m Öğrencileri için Online İngilizce Eği(m Programı İlköğre(m Öğrencileri için Online İngilizce Eği(m Programı Li9le Bridge Little Bridge, İngilizce dil eğitimi ile teknolojiyi birleştiren, çocukların eğlenirken öğrenmelerini ve tekrar etmelerini sağlayan,

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE I DERS PROGRAMI 2011-2012 Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin dili:

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN. Örgün Eğitim. İngilizce-Türkçe

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN. Örgün Eğitim. İngilizce-Türkçe YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II. Dersin Adı İngilizce II Dersin Kodu 6309208 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal) Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS TEMEL İNGİLİZCE IV YD-221 II/II 1+0+ 3 5 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

Kayhan Karlı kayhankarli@gmail.com Twitter.com/kayhankarli

Kayhan Karlı kayhankarli@gmail.com Twitter.com/kayhankarli Kayhan Karlı kayhankarli@gmail.com Twitter.com/kayhankarli İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir.

Detaylı

TG 8 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Hareketlerin Niteliğine Göre Fiiller HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak /

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM) YENİ DÖNEM KURSLARI Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YTÜ SEM) halen Yıldız Kampüste sürdürdüğü programlarına ek olarak Davutpaşa

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

Adjectives in Turkish Language. . Abstract

Adjectives in Turkish Language. . Abstract [433] Adjectives in Turkish Language Abstract Adjectives in Turkish Language come before the nouns An adjective is known by the word which explains the meanings of nouns, its characteristics and things

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ HAZİRAN 04 PAZAR TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MART AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MART AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MART AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Akıcı okuma, yazmada imla kurallarını uygulama ve noktalama işaretlerini doğru kullanma, dikkatli dinleme

Detaylı