TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / İNG İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TG Bu soruda collective noun sorulmaktadır. Collective noun topluluk ismidir. Yapısal olarak tekil bir isim gibi kullanılsa da anlamsal olarak bir grubu ifade eder. A seçeneğindeki colony, B seçeneğindeki audience, C seçeneğindeki family, D seçeneğindeki Fenerbahçe bir grubu ifade eder ve collective noun dur, oysa E seçeneğindeki my dogs çoğul bir isimdir ve bir grubu işaret etmez. Bu nedenle doğru cevap E 4. İngilizcede sözcükler content word ve function word olarak ikiye ayrılır. İsim, fiil, zarf ve sıfat gibi yapım ekleri alarak yeni sözcükler üretebilen sözcükler content word dür. Function word ler ise bağlaç, zamir, preposition, quantifier gibi çekimlenemeyen kelimelerdir. B seçeneğindeki happy sıfattır ve çekimlenebilir. Bu nedenle doğru cevap B 7. impede: engellemek, geciktirmek overstrain: zorlamak conceal: saklamak pursue: devam ettirmek, sürdürmek suspend: muallakta bırakmak Because more and more books in the natural sciences are published in English, students have to reach a high level of competence in English to pursue their studies. (Doğa bilimleri konusunda İngilizce olarak gittikçe daha çok kitap basıldığı için, öğrenciler çalışmalarını sürdürmek için iyi derecede İngilizceye sahip olmak zorundadır.) 2. Bu soruda altı çizili olan hangi ifadenin yanlış olduğu sorulmaktadır. C seçeneğinde only if yanlış kullanılmıştır. Only if başa geldiğinde, arkasından gelen cümle inversion olmalıdır. Cümlenin doğrusu: Only if you speak English well, can you find a job easily. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olmalıdır. 3. Kelimenin anlamlı olan en küçük birimi free morphem dir. Prefix ve suffix ler bound morpheme oluşturur. Örneğin cat s de cat free morpheme, -s bound morphem dir. Bound morpheme tek başına anlam taşımaz. B seçeneğindeki driving kelimesinde ing bound morpheme dir. Bu nedenle doğru cevap B 5. Derivational suffix ler yapım ekleridir ve yeni bir sözcük türetilmesini sağlarlar. A, B, D ve E seçeneklerindeki sözcükler inflectional suffix tir. Yani anlam değişikliğine uğramamışlardır. C seçeneğindeki drinkable kelimesi fiilden sıfat türetmiştir. Bu nedenle doğru cevap C 6. Bu soruda hangi cümlede belirsizlik olduğu sorulmaktadır. C seçeneğinde Ahmet ve Suzan kendileri yaşlı olmalarına rağmen eşyalarını tutuyorlar. şeklinde anlaşılabilir ya da Eşyaları eski olmasına rağmen eşyalarını tutuyorlar. şeklinde anlaşılabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Ahmet and Suzan are keeping their belongings although they are old. 8. The area of decision-making, although very old, has attracted the interest of many researchers and practitioners and is still highly debated as there are many methods which may yield very different results. Bu cümlede in spite of, due to ve in addition to arkasından isim alır. Bu nedenle B, C ve E seçenekleri doğru cevap olamaz. Notwithstanding rağmen anlamına gelir ve anlam olarak cümleye uyum sağlamaz. Bu nedenle D seçeneği de doğru cevap olamaz. A seçeneğinde although + sıfat kısaltması vardır. Although it is very old, Although very old şeklinde kısaltılabilir. Burada in spite of kullanılmaz çünkü in spite of arkasından sıfat değil isim alır. Bu nedenle doğru cevap A 3

4 9. Of all students with specific learning disabilities, 70%-80% have deficits in reading. Of arasında anlamına gelmektedir. (Öğrenme zorluğu olan tüm öğrenciler arasında yüzde i okumakta zorluk çeker.) Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olmalıdır. 12. Bu soruda compound cümle sorulmaktadır. Compound sentence coordinating conjuction larla (FANBOYS) yapılır. A seçeneğinde relative clause kullanılmıştır. Relative clause complex sentence oluşturur. B seçeneğinde subordinate conjuction (when) kullanılmıştır. Subordinate conjuction complex cümle yapar, bu nedenle B seçeneği doğru cevap olamaz. C ve D seçenekleri simple sentence dır. D seçeneğinde and olmasına karşın and den sonra tekrar bir özne kullanılmamıştır. E seçeneğinde ise for coordinating conjunction dır ve compound sentence oluşturur. Bu nedenle doğru cevap E 14. D seçeneğinde, well-structured öğrenme ortamının deneyimsiz öğrenciler için işlevsel olduğu belirtilmektedir. (Jonassen (1997) suggests wellstructured learning environments are useful for novice learners ) Novice, deneyimsiz anlamına gelmektedir. Bu nedenle doğru cevap D 10. By the end of 17th century half, a million immigrants had spoken different languages and English became the official language in most countries in the 1800 s. By dan sonra geçmiş zaman olduğunda, past perfect tense kullanılır. İkinci boşlukta da 1800 lerde şeklinde zaman ifadesi kullanılmıştır. Geçmiş zaman ifadesi ile simple past tense kullanılmalıdır. Bu nedenle doğru cevap D 11. Bu soruda definite article the nın hangi cümlede yanlış kullanıldığı sorulmaktadır. B seçeneğinde relative clause nedeniyle the kullanılmıştır. C seçeneğinde the + sıfat bir grubu ifade eder. The rich = rich people. Gazete isimleri the ile kullanılır. Bu nedenle D seçeneği de doğrudur. Nehirler the ile kullanılır. Bu nedenle E seçeneği de doğrudur. A seçeneğinde ise the yanlış kullanılmıştır çünkü hastaneye gerçek amaçlı olarak gidiliyorsa yani tedavi olmaya gidiliyorsa the kullanılmaz. Başka bir nedenle örneğin arkadaşını ziyaret etmek için gidiliyorsa the kullanılır. Bu nedenle doğru cevap A 13. Bu soruda noktalama işaretinin hangi cümlede yanlış olduğu sorulmaktadır. A seçeneğinde past participle kullanılmıştır ve bu cümle yapılarında ikinci cümleye başlandığında virgül kullanılmalıdır. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. therefore önüne noktalı virgül, arkasından virgül alır. Bu nedenle B seçeneği doğrudur. D seçeneğinde coordinating conjunction lar önüne virgül alır ancak bağlaç düşürülüp yerine noktalı virgül kullanılabilir. Yani bu cümle D seçeneğindeki gibi kullanılabilir ya da I lived in İzmir for years, so I know İzmir well. şeklinde kullanılabilir. Bu nedenle D seçeneği doğrudur. E seçeneğinde, however önüne noktalı virgül, arkasından virgül alır ancak özneden sonra kullanıldığında iki virgül arasında kullanılır. Bu nedenle E seçeneği doğrudur. C seçeneğinde ise relative clause larda özel isimler söz konusu olduğunda arkasında iki virgül arasında açıklama yapılmalıdır. İstanbul, which is the largest city in Turkey, constitutes the country s economic, cultural, and historical heart. Aksi takdirde iki İstanbul var ve birini diğerinden ayırıyormuşuz gibi bir anlam çıkar. Bu nedenle doğru cevap C 15. C seçeneğinde constructivist öğrenme ortamlarında yeni şeyler öğrenirken öğrencilerden geçmiş bilgilerini kullanmalarının beklendiği belirtilmektedir. (Constructivist learning environments require students to use their prior knowledge and experiences to formulate new, related, and/or adaptive concepts in learning.) Bu nedenle doğru cevap C 16. E seçeneğinde, constructivist öğrenmede öğretmenlerin rolünün, öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturabilmeleri için danışman olarak çalışmak olduğu belirtilmektedir. (Under this framework the role of the teacher becomes that of a facilitator, providing guidance so that learners can construct their own knowledge.) Bu nedenle doğru cevap E 4

5 17. Alex in İngilizce öğrenirken öğrencilerin çektiği zorluğun, öğrencilerin ana dilinin ne olduğuna bağlı olduğunu söylemesi üzerine Arthur, Haklısın. Eğer öğrenci aynı İngilizce ile aynı kökten olan bir dili biliyorsa, öğrencinin İngilizceyi öğrenmesi daha kolay olacaktır. şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine Alex, Örneğin Almanca bilen öğrenciler İngilizceyi kolaylıkla öğreniyor. demiştir. Arthur da Çok normal, kendi ana dilleri ile yeni dillerini ilişkilendiriyorlar. şeklinde cevap vermiştir. Bu nedenle doğru cevap A 19. Serdar ın Neden İngilizce öğrenmek zorundayız? Hadi başka bir dil öğrenmeyi deneyelim. önerisi üzerine Büşra Fakat İngilizce bilmek, çok dilli bir şirkette iyi bir iş bulma şansını artırır. şeklinde cevap vermiştir. Serdar da Ben şu anda çalışmak istemiyorum. Kariyerime devam etmek istiyorum. demiştir. Büşra da O zaman İngilizce senin için en iyi dil. İngilizce birçok ülkede konuşulduğu için, tüm dünyada programlar önerebilecek binlerce okul var. şeklinde karşılık vermiştir. Bu nedenle doğru cevap E 21. Phrasal verbs in English will certainly cause difficulties for many learners, because they often have several meanings. (İngilizcede phrasal verb ler kesinlikle birçok öğrenci için zorluklara neden olmaktadır çünkü birçok anlamı vardır.) That phrasal verbs in English often have more than one meaning causes many learners to have difficulty in learning them is beyond doubt. (İngilizcede phrasal verb lerin birden çok anlamı olmasının birçok öğrencinin bunları öğrenmekte zorluk çekmesine neden olduğu şüphe götürmez.) Doğru cevap C 18. Oliver ın İngilizce dünyada nasıl en yaygın dil hâline geldi? sorusu üzerine James, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Amerika, Sovyetler Birliği ile birlikte, dünyanın en güçlü 2 ülkesinden biri hâline geldi. şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine Oliver, O zaman Rusya da bu kadar güçlü ise neden Rusça global bir dil olmadı? şeklinde bir soru sormuştur. James de Rusya nın gücü sadece askerî güç fakat Amerikan bilim adamlarına, askerlerine ve filmlerine, TV showlarına, müziğine ve edebiyatına da saygı duyulmaktadır. şeklinde cevap vermiştir. Bu nedenle doğru cevap D 20. Although English is the principal language in both the US and the United Kingdom, it may differ between the two countries, in pronunciation and vocabulary. (İngilizce, hem Amerika da hem de İngiltere de temel dil olmasına rağmen telaffuz ve kelime iki ülkede farklılık göstermektedir.) US and the United Kingdom use English fundamentally, but even so it is possible that pronunciation and vocabulary are different in two countries. (Amerika ve İngiltere, temel olarak İngilizce kullanır fakat buna rağmen iki ülkede telaffuz ve kelime bilgisi farklıdır.) Doğru cevap D 22. A standard dialect is a dialect that is supported by institutions. Such institutional support may include government recognition or designation; presentation as being the correct form of a language in schools; published grammars, dictionaries, and textbooks that set forth a correct spoken and written form; and an extensive formal literature that employs that dialect (prose, poetry, non-fiction, etc.). Boşluktan sonraki cümlede, bu tip kurumsal desteğin hükûmet onayı ve belirlemesini içerebileceği belirtilmektedir. Boşluktan sonraki cümlede bu tip kurumsal destek ifade edildiği için, boşluktan önceki cümlede kuruluşlar ifadesi yer almalıdır. D seçeneğinde belirtilen standart bir dialect kuruluşlar tarafından desteklenen dialect tir ifadesi paragrafı en doğru şekilde tamamlamaktadır. Bu nedenle doğru cevap D 5

6 23. Many adjectives do not naturally lend themselves to comparison. For example, some English speakers would argue that it does not make sense to say that one thing is more ultimate than another, or that something is most ultimate, since the word ultimate is already absolute in its semantics. Such adjectives are called non-comparable or absolute. Boşluktan sonraki cümlede bir örnek verilmiştir ve örnekte bazı İngilizce konuşanların nihai (ultimate) kelimesinin bir şeyin başka bir şeyden daha nihai (more ultimate) ya da bir şeyin en nihai (most ultimate) denmesinin bir anlam ifade etmediği belirtilmektedir. Bu cümleyi en iyi tamamlayan cümle B seçeneğindeki birçok sıfatın karşılaştırma yapılmasına izin vermediğini ifade eden cümle paragrafı en iyi şekilde tamamlamıştır. Bu nedenle doğru cevap B 26. Romance, Orta Çağ da ortaya çıkmış ve şövalyelerin maceralarının konu edildiği şiirlerdir. Ballad, sözlü gelenekten gelen ve sade bir şekilde, genellikle trajik olayların işlendiği şiir türüdür. Pastoral, kırsal yaşamın ve çobanların aşk maceralarının ön planda bulunduğu bir şiir türüdür. Lyric, kısa ve kişisel olmasının yanı sıra konuşmacının duygu ve düşüncelerini de yansıtır. Sonnet, on dört dizeden oluşması ve aşk temasının sıkça işlenmesi ile ayırt edilen bir şiir türüdür. İtalya da ortaya çıkıp Rönesans Dönemi nin başlarında İngiltere ye getirilmiştir. Shakespeare in yanı sıra Edmund Spencer ve Sir Philip Sidney de İngiltere nin önemli sonnet yazarları arasındadır. Bu nedenle de cevap D seçeneğidir. 29. Epistolary novel, hikâye içerisindeki karakterlerin birbirlerine yazdıkları mektuplar ile anlatılan bir roman türüdür. Picaresque novel, serseri bir karakterin seyahatlerini ve bu seyahatler sırasında başına gelen maceraların anlatıldığı romanlardır. Dystopian novel, insanlığın ulaşabileceği kötü bir gelecek üzerinden kurgulanan ve genellikle eleştiri içeren bir roman türüdür. Bildungsroman, bir karakterin kişilik gelişiminin anlatıldığı romanlara verilen isimdir. Gothic novel, İngiltere de özellikle Romantik Dönem de popüler olmuş ve doğaüstü olaylar, bu olayların çevresindeki gizemli durumların anlatıldığı roman türüdür. Frankenstein ve Dracula bu türün önemli özellikleri arasındadır. Bu nedenle de doğru cevap E seçeneğidir. 24. A, C, D ve E seçeneklerinde Direct Approach B seçeneğinde Reading Approach anlatılmıştır ve anlamı bozmaktadır. Bir paragrafta konunun tek bir özelliğinden bahsetmeliyiz. Bu nedenle doğru cevap B 27. Virginia Woolf ve James Joyce, 20.yüzyılın önde gelen roman yazarları arasındadır. Samuel Beckett, özellikle absürt tiyatro başta olmak üzere, 20.yüzyıl edebiyatına büyük katkılarda bulunmuştur. T.S. Elliot da aynı şekilde 20.yüzyılda modern şiire damgasını vurmuş bir şairdir. Ancak Charles Dickens Victorian Age e ait bir yazardır ve bu dönemde roman türünde önemli eserler vermiştir. Bu nedenle de cevap D seçeneğidir. 30. Exposition, hikâyenin giriş kısmıdır. Denouement, hikâyenin sonuçlandırılığı bölüme verilen isimdir. Conflict, hikâye içerisindeki çatışmalardır. Rising action, hikâyelerin gelişme kısmını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Climax, hikâyenin zirve noktasıdır. Hikâye içerisindeki gerilim en üst noktaya ulaşır ve bundan sonra hikâyenin sonuna doğru olan yolculuk başlar. Bu nedenle de doğru cevap B seçeneğidir. 25. D seçeneğinde belirtilen this teacher B seçeneğinde belirtilen öğretmeni kastetmektedir. Bu, anlamı bozan cümlede kabul edilemez. Bu isim bir önceki cümlede geçmiş olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap C 28. Interlude, özellikle Rönesans Dönemi nde karşılaşılan ve büyük sahne prodüksiyonları sırasında oyunun iki bölümü arasında sahnelenen kısa oyunlardır. Comedy of manners, Restoration Period da ortaya çıkan ve aristokrat kesimin davranışlarının övülerek alt tabakanın sonradan görmeliği ile dalga geçilen komedilerdir. Farce, güldürünün tamamen fiziksel şeylere ve abartıya dayandığı bir komedi çeşididir. Masque, Elizabeth Dönemi nde popüler olmaya başlayan ve tamamen saray etrafında dönen bir eğlence çeşididir. Comedy of humours ise Elizabeth Dönemi nin sonlarına doğru ortaya çıkan ve insan vücudundaki sıvıların kişilerin davranışları üzerinde belirli bir etkisi olduğu teorisi üzerinden yola çıkan bir komedi türüdür. Bu nedenle de cevap A seçeneğidir. 31. Archaism, dili daha edebî yapabilmek için eser içerisinde eski kelimelerin kullanılmasıdır. Assonance, kelime içerisindeki sesli hecenin tekrarlanması sonucunda oluşur. Anaphora, vurgu amacı ile cümlenin başında yer alan kelimelerin tekrarlanmasıdır. Alliteration, kelimenin başındaki ilk sesin tekrarlanmasına verilen isimdir. Anachronism, eser içerisinde kullanılan herhangi bir ögenin, eserin içerisinde geçtiği zaman dilimine uymamasıdır. Bu nedenle de doğru cevap B seçeneğidir. 6

7 32. Realism, abartıdan ve aşırı duygusallıktan kaçınarak olayların eserlerde gerçek hayata uygun bir şekilde yansıtılmasıdır. Naturalism, realism in detaylandırılmış bir şeklidir. Symbolism, eserlerde anlam yüklü sembollerin kullanılmasıdır. Neoclassicism, Antik Çağlarda yazılan eserlerin incelenilerek taklit edildiği dönem içerisindeki edebî akıma verilen isimdir. Aestheticism, sanatın amacının sadece estetik olmak olduğu ve bu yüzden de herhangi başka bir amaca hizmet etmesine gerek olmadığını savunur. Bu yönü ile didacticism e karşı gelir. Bu nedenle de doğru cevap A seçeneğidir. 35. Derecelendirilebilir zıtlıkları (gradable antonyms) belirlemek için kullanılan en temel yöntemlerden biri karşılaştırma yapılarında (comparative superlative constructions) bu sözcükleri test etmektir. Bu çerçeveden bakıldığında eğer bir sözcüğün comparative ya da superlative yapıda uygulanması mümkünse bu tür sözcükler gradable antonym olarak işaretlenebilir. 38. Anlamı aşırı daraltmak olarak da bilinen underextension, bebeklerin sözcükleri öğrenme sıralarında gerçekleşen, sözcüğü daha dar alanda anlamlandırmak olarak da bilinen sürece dair bir kavramdır. Komşusunun köpeğini gören bir çocuğun sadece komşusunun köpeğini köpek olarak adlandırması ve diğerlerini köpek değil, başka bir şey, varlık olarak çağırmak istemesi örnek olarak verilebilir. 33. Soru kökünde verilen bilgi, bireylerin toplumdan uzak yaşamaları durumunda kalıtsal bir dil kullanımını gerçekleştiremeyeceğini belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında, dilin kültürel aktarım (cultural transmission) özelliği, dilsel üretimlerin gelecek nesillere kültür üzerinden aktarıldığını ifade eder. 36. Soruda, köke (root) dair verilen hangi bilginin doğru olduğu sorulmaktadır. A seçeneğinde verilen ve temel olarak kökün bir sözcükte her zaman bulunan birim olarak verilmesi, köklere dair verilebilecek en genel tanımsal özelliktir. 39. Spoonerism, iki sözcüğün ya da bir sözcük öbeğindeki sözcüklerin ilk seslerinin yer değiştirmesi sonucunda gerçekleşen anlık konuşma bozukluğudur. 40. Toplum dil biliminde (sociolinguistics), sosyoekonomik sınıf, etnik kimlik, yaş, cinsiyet vb. gibi toplumsal değişkenler çerçevesinde şekillenen dilsel üretimler toplumsal lehçe ya da sociolect olarak bilinir. 34. Ses düşmesi (elision), bir sözcükteki ya da söz öbeğindeki bir sesin, hecenin ya da sözcüğün konuşma sırasında düşmesi olarak tanımlanmaktadır. 37. A, B, C ve D seçeneğinde altı çizili olarak verilen sözcükler birer eylem-ad (verbnoun) birleşik sözcük gruplarıdır. Fakat E seçeneğinde sunulan lookout sözcüğü bir eylem-belirteç (verb-adverb) birleşik sözcük grubu olarak bilinmektedir. 41. Verilen tanım Chomsky tarafından ileri sürülen Generative Grammar konusuna aittir. Descriptive Grammar bir dilin sistematik incelenme ve açıklanmasıyla ilgilenmektedir. Competence edinilen bilgi seviyesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Discourse analysis yazılı metinlerin yapısal olarak incelenmesidir. Language Analysis yazılı bir metinde yazar tarafından kullanılan söz sanatıyla ilgili ifadelerin incelendiği bir yazın türüdür. 7

8 42. Verilen ifadenin ilk bölümü B seçeneğinde verilen schemata ifadesinin anahtar kelimelerini içermektedir. Genel bir ifadeyle schemata bireylerin zihninde depolanmış her tür bilgi parçasıdır. Cohesion ise bir okuma parçasının anlam bakımından tutarlı olmasını sağlayan ögeler üzerinde duran bir kavramdır. Collocation belirli kelimelerin kalıp hâlinde bir arada kullanılabilmesi durumunu ifade eden bir terimdir. Yabancı dil öğretiminde script sözlü ifadelerin yazılı metinlere dökülmüş hâline verilen isimdir. Bunun yanı sıra belirli bir durumun kabul görmüş sıralı olgularını ifade etmek için de kullanılmaktadır. Reference ifadesi bir olgu ile başka bir olgu arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Örneğin, bir okuma parçasında daha önceden tanıtılmış olan bir nesneye ilerleyen bölümde yeniden atıfta bulunulması reference olarak ifade edilmektedir. 43. Verilen seçenekler extensive listening ile ilişkili olmasına karşın E seçeneğinde verilen ifade genelde sınıfta yapılan ve bir şeyler öğretme amacına sahip olan Intensive Listening ile ilişkilidir. 45. Discrete point testleri belirli dil birimlerini ölçmeyi hedeflemektedir. Integrative testler dilin farklı unsurlarını bir test içerisinde beraber kullanır ve konuşma, yazma, anlama ve dinleme becerilerini eş zamanlı ölçmeyi hedefler. Diagnostic testler, bir öğrencinin kuvvetli ve zayıf yanlarını öğretme süreci başlamadan belirlemeyi hedeflemektedir. Direct testler, adayın ölçülen belirli bir becerideki yeteneğini göstermesi üzerinde durmaktadır. Indirect testler, bir test içerisinde ölçülen becerinin altında yatan yetenek ve bilgiyi ölçmeyi hedeflemektedir. 46. Verilen seçenekler English language portfolios konusunun amaçlarını ifade ediyor. Buna rağmen B seçeneğinde verilen ifade amaçlardan birini değil, sonuçlardan birini ifade etmektedir. 48. Verilen ifadeler küçük yaştaki çocuklar için doğrudur. Buna karşın E seçeneğinde verilen ifade küçük yaştaki öğrencilerin bir özelliği değildir. Bu yaştaki çocukların güven veya öz güven anlayışları yoktur. 49. Verilen ifade Early Production evresinin tanımıdır. Bu dönemde öğrenciler daha karmaşık soru yapılarına tepki verebilmektedir. Reproduction evresinde çocuklar dili minimum düzeyde anlamakta, gerek anlama gerekse konuşma açısından kelimeleri anlamlandıramamaktadır. One-Word evresi ile Holophrastic evresi aynı evreleri ifade etmektedir. Bu dönemde çocuklar belirli kelimeleri veya basit kalıplara benzeyen sesleri ifade edebilmektedir. Two-word evresinde çocuklar muhtelif sayıda kelimeden oluşan daha karmaşık kalıpları üretebilmekte ve bir evvelki evreye göre bunu daha mantıklı bir şekilde yapabilmektedir. 44. Verilen ifadeler multiple Intelligences konusunun tanımıdır. Multiple Intelligences belirli bir yetenek yerine genele yoğunlaşmaktadır. Linguistic Intelligence bireyin yazılı ve sözlü dili anlayabilme yeteneğiyle ilgilidir. Social Intelligence ise karmaşık sosyal ilişki ve çevrelerde etkili bir şekilde ortak paydalarda buluşabilme yeteneğidir. Emotional Intelligence bireyin kendi duygularının yanı sıra diğer insanların duygularını fark edebilme yeteneğidir. Multiple Intelligence teorisinde Intellectual Intelligence diye bir zekâ/ yetenek eğilim alanı bulunmamaktadır. 47. Verilen seçeneklerdeki ifadeler küçük yaştaki öğrencilere İngilizce öğretimi konusuyla ilgili doğru ifadelerdir. Buna karşın E seçeneğinde verilen ifade hatalıdır. Küçük yaştaki öğrenciler için önemli olan arkadaşlarının onayı değil, öğretmenin onayıdır. 50. Curran, bir şeyleri hatırlama hareketi veya gücünü, retention olarak ifade etmiştir. Security, öğrencinin girdiği öğrenme ortamında kendini güvende hissetmesidir. Aggression ise öğrencilerin öğrenme sürecinde daha etkin olması ve sürece doğrudan katılması gerektiğini ifade eden bir terimdir. Attention terimi öğrencinin her seferinde bir göreve yoğunlaşmasını ifade etmektedir. Discrimination terimi ise hedef diller arasındaki farklılıkları ortaya koymayı hedeflemektedir. 8

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002009008 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA 03-07.10.16 E 1

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

İngilizce. Brackets- Ayraçlar Base Form- Kök Biçim

İngilizce. Brackets- Ayraçlar Base Form- Kök Biçim İngilizce A Abberviation- Kısaltmalar Active Sentence- Etken Cümle Adjective Clause- Sıfat Tamlaması Antonym-Karşıt Anlamlı Accusative Case- Belirtme Durum Abstract Noun- Soyut İsim Adjective- Sıfat Adverb-

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 9 Haziran DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli.

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli. 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH ÜNİTELER DİLBİLGİSİ YAZMA DİNLEME KONUŞMA EKSTRA MATERYAL 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Entry Grammar Lesson 52 Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Ders 53: Edilgen Çatının Sorgulama Formu Reading (Okuma) Is that letter written by him? (Bu mektup onun tarafından mı yazılmış?)

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II)

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 1 Ders No : 0010080006 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Reading and Vocabulary. Reading Words Vocabulary bölümü, gruplandırılmış kelimeler üzerinde çalışmalar.

Reading and Vocabulary. Reading Words Vocabulary bölümü, gruplandırılmış kelimeler üzerinde çalışmalar. Grammar Reading and Vocabulary Test Teknikleri Ödev 1.gün Verb tenses&passive Voice Akın test kitabı Konu belirli bir kaynağa bağlı kalınmadan ve KPDS-ÜDS nda çıkan biçimiyle test kitabındaki sorular üzerinde

Detaylı

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Lesson 57 : all, both, each Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Reading (Okuma) All the birds flew away. ( Bütün kuşlar uçtu.) Did you eat all of the cakes? ( Tüm kekleri yedin mi?) Not all the seats

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11 ( - 6 Eylül) EYLÜL (5-9 Eylül) 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ. SINIFLAR A KURU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (FACE FACE ADVANCED + ) KNAK ATATÜRK- Practising and revising

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ Ders No : 03040004 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE Ders No : 0500000 : : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul Dersleri Zorunlu

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE I DERS PROGRAMI 2011-2012 Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin dili:

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı