NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE"

Transkript

1 NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II A descriptive analysis of English syntax, with emphasis on the classification of elements and constructions as well as on the study of the general principles determining sentence formation in current usage. ELL101/ELL İngilizce Dilbilgisi I/II (3-0) 3 Bugünkü dil kullanı için gerekli olan cümle oluşturmanın genel ilkelerinin çalışmasını da içeren elemanların sınıflandırılması ve oluşturulmasına odaklanarak İngilizce sözdiziminin anlatımsal analizini sunar. ELL 103 Reading & Interpretation I This is an introductory course in which students read a series of short stories. The aim of this course is to have students develop their reading, writing, speaking, analysing, thinking, observing and creating skills through selected readings. ELL Okuma Becerileri I (3-0) 3 Bu öğerncilerin bir seri kısa öyküler okudukları bir giriş dersidir. Bu dersin amacı öğrencilerin, seçilmiş okuma parçaları yoluyla okuma, yazma, konuşma, analiz, düşünme, gözlemleme ve yaratma becerilerini geliştirmektir. ELL 104 Composition I An introduction to basic structure and concepts of the sentence. Terminology of sentence analysis and recognition of sentence parts will be studied. It will also concentrate on the study of grammar, punctuation and mechanics of standard English through intensive work in sentence combining and basic composition skills; intensive writing practice is carried out to develop the basic skills of paragraph construction. ELL 104 Yazma Becerileri I (3-0) 3 Cümlelerin temel yapısına ve kavramlarına giriş. Bu derste, cümle analiz terminolojisi ve cümle bileşenlerini algılama ve tanıma çalışılacaktır. Ayrıca, temel komposizyon becerileri ve cümle birleştirme ile ilgili yoğun çalışma vasıtasıyla standart İngilizce nin mekaniklerine, noktalama ve dilbilgisi çalışmasına da odaklanacaktır. Paragraf oluşturmanın temel becerilerini geliştirmek için yoğun yazma çalışması yapılır. ELL 105/ELL 115 Speech & Communication I/II This lively and highly interactive course is designed to give students the opportunity to practice their speaking and listening skills in English by promoting realistic use of the English language through individual, pair and small-group work. Task-oriented and problem-solving activities simulate real-life situations and help develop fluency. ELL 105 / ELL Konuşma Becerileri I/II (3-0)3 Bu canlı ve yüksek derecede etkilişimli ders, bireysel, ikili ve küçük grup çalışmaları yoluyla İngilizce nin gerçekçi kullanımını teşvik ederek öğrencilere İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini uygulama fırsatı vermek için tasarlanmıştır. Görev-merkezli ve problem-çözme etkinlikleri gerçek yaşam durumlarını yansıtır ve akıcılığı geliştirmeye yarar. ELEC I Elective I Students are required to complete one of the following ELEC I courses : GER 101 Basic German I

2 FRE 101 GRE 101 Basic French I Basic Greek I ELEC I - Seçmeli I (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ I derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde ilgili dersin harfleri, okunması, yazılması, düzenli-düzensiz fiiller sayılar, soru kelimeleri, soru cümleleri, emir cümleleri konuları işlenmektedir. GER 101 Almanca FRE 101 Fransızca GRE 101 Yunanca AIT 101 Atatürk Principles and History of Turkish Revalution I (2-0) 2 This course will provide an exciting historical and literary introduction to the life and achievements of the Father of the Turks Atatürk from his birth in 1881 to the foundation of the Turkish Republic in The course will be unique in that it will provide a thematic as opposed to a strict chronological survey of Atatürk and the Turkish revolution. The following topics will form the fundamental structure of the course. The Ottomans as the Sick man of Europe, A Psychological and Sociological Profile of Atatürk, Atatürk in Western and Turkish Sources, The National Turkish War of Independence up to and including the congresses of Erzurum and Sivas. Finally, the concept of the National War of İndependence will be examined in literary sources too. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyopsikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ve kuruluş aşamasında Atatürk ün üstün organizasyon yeteneği ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ele alınacaktır. ELL 112 Literary Terminology This course offers some major literary terms to provide students with background information on certain aspects of literature. ELL 112 Edebiyat Terimleri (3-0) 3 Edebiyat alanına özgü terimleri örneklerle ele almayı amaçlayan bu ders özellikle İngiliz edebiyatında geçen belli başlı terimleri öğrencilere yine adı geçen edebiyattan tipik örneklerle sunar. ELL 113 Reading & Interpretation II This course aims to develop further students ability to read with greater insight and understanding in elaborating a critical response to language in a variety of selected texts, including short stories, poetry and prose. The aim is threefold: comprehension of content, stylistic analysis and critical interpretation. ELL Okuma Becerileri II (3-0) 3 Bu ders, öğrencilerin kısa öyküler, şiir ve düzyazıyı da içeren seçilmiş çeşitli okuma parçalarındaki dil ile olan eleştirel tepkiyi incelemeyi ortaya koyar. Aynı zamanda derin bir biçimde okuma becerilerini geliştirir. Dersin amacı üç yölüdür: İçeriğin kavranması, sözdizimsel analiz ve eleştirel yorumlama. ELL 114 Composition II An introduction to basic structure and concepts of the sentence. Terminology of sentence analysis and recognition of sentence parts will be studied. It will also concentrate on the study of grammar, punctuation and mechanics of standard English through intensive work in sentence combining and on the development of essay writing skills. ELL 114 Yazma Becerileri II (3-0) 3 Cümlelerin temel yapısına ve kavramlarına giriş. Bu derste, cümle analiz terminolojisi ve cümle bileşenlerini algılama ve tanıma çalışılacaktır. Ayrıca, temel komposizyon becerileri ve cümle birleştirme ile ilgili yoğun çalışma vasıtasıyla standart İngilizcenin mekaniklerine, noktalama ve dilbilgisi çalışmasına ve deneme yazma becerilerinin geliştirilmesine de odaklanacaktır. AIT 102 Atatürk Pri. and History of Turkish Rev. II (2-0) 2 This course also aims to be based on a thematic survey of the period. This course will examine in detail the Six Arrows of Kemalism ranging from Nationalism to Revolutionism and will chart the effect of Kemalism on the reforms

3 implemented in Turkey between 1923 and The reforms of Atatürk which will be the subject of study, include the Abolition of the Sultanate and Caliphate and Atatürk s radical educational reforms. AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0) 2 Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu modern milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti nin dinamiği kendini gelişmiş ülkeler sürecine sokabilme yolunda Atatürk ün İlkeleri esasına dayalı irdemeler yapılacaktır. ELEC II Elective II Students are required to complete one of the following ELEC II courses : GER 111 FRE 111 French GRE 111 German Modern Greek ELEC II - Seçmeli II (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ II derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde Fiillerle cümle kurmak, pratiğe yönelik(saat, buluşma,yer), parçaların okunması ve çevrilmesi konuları işlenmektedir. GER 111 Almanca FRE 111 Fransızca GRE 111 Yunanca ELL 201 Advanced Grammar This course has a dual purpose, being suitable either for independent use as a survey of the main syntactic structures in contemporary English or as an introduction to the descriptive framework used in more comprehensive grammars. Students are also expected to be creative in using grammatical points for communicative purposes. ELL İleri Dilbilgisi (3-0) 3 Bu dersin iki amacı var; çağdaş İngilizce deki ana sözdizimsel yapıların bir tarama olarak bağımsız kullanılması için ya da daha kapsamlı dilbilgisinde kullanılan anlatımsal çerçeveye giriş için uygun olmak. Öğrencilerin ayrıca iletişimsel amaçlar için dilbilgisel noktaları kullanmada yaratıcı olmaları beklenir. ELL 202 Introduction to Literature An introduction to English Literature from Beowulf to the eighteenth century, including fiction, drama, and poetry. Representative masterpieces will be studied in class. Students will develop their analytical skills in a series of short papers. ELL Edebiyata Giriş (3-0) 3 İngiliz edebiyatına roman, oyun ve şiiri de içeren Beowlf'dan 18.yüzyıla kadar giriş. Öğrenciler bir seri kısa makalelerle analitik becerilerini geliştireceklerdir. ELL 203 World Mythology This course provides a thematic introduction to World Mythology. Myths from a wide range of cultures and civilisations are chosen to help students gain a global taste of past mythology. As well as gaining an insight into selected myths, more importantly students will see the direct link between different cultures and the way in which this influences the development of mythology. ELL Dünya Mitolojisi (3-0) 3 Bu ders dünya mitolojisine tematik girişi sağlar. Geniş bir kültür ağından ve uygarlıklardan seçilen mitolojiler, öğrencilerin eski mitolojiye ilişkin global bir görüş oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Seçilen mitolojileri derin bir biçimde incelemenin yanında öğrenciler değişik kültürlerle bunların mitoloji gelişimine etkilerinin direkt bağını göreceklerdir.

4 COM 101 Computer Literacy An analysis of teaching methodologies, modes of computer use and types of software, looking closely at language teaching. COM Bilgisayar (3-0) 3 Bu ders, dil öğretimi merkezinde bilgisayar kullanımı ve yazılım çeşitlerinin öğretim metodolojisi açısından analizini içerir. ELEC III Elective III Students are required to complete one of the following ELEC III courses : GER 201 FRE 201 GRE 201 German French Modern Greek ELEC III - Seçmeli III (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ III derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde Soru ve Cevap Şekilleri, Tekiller ve Çoğullar, kelime öğrenip, öğrenilen fiillerle kullanmak, Renkleri kullanmak(tekil-çoğul). GER 201 Almanca FRE 201 Fransızca GRE 201 Yunanca ELEC IV Elective IV Students are required to complete one of the following ELEC IV courses : ELL 206 Vocabulary Building Word-formation is studied; the emphasis is on the technique of analysing words into morphemes. The syntactic rules of the grammar are also viewed from a collocational perspective. ELL 207 History of English Language A survey of the major historical trends in the development of the English Language. ELL 208 English Phonetics This course helps students of English improve their production of the spoken language. It deals with each sound separately and words in combinations, rhythm patterns and intonations; plenty of practice materials are provided; sound problems experienced by non-native speakers are discussed. ELEC IV - Seçmeli IV (2-0) 2 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ IV derslerinden birini tamamlamaları gerekir. ELL 206 Sözcük Bilgisi Kelime oluşturma çalışılmaktadır; esas vurgu sözcüklerin morfemlere dönüşüm tekniği analizi üzerinedir. ELL İngiliz Dili Tarihi Bu ders, İngilizcenin art zamanlı ses, sözcük ve tümce düzeyinde değişimini ve bu değişim olgusunu dilbilimi açısından ele alır. ELL208 İngilizDiliSesbilgisi Bu ders, İngilizce öğrencilerinin konuşma dillerini geliştirmelerine yardım eder. Her bir sesi ayrı olarak, kelimleri birleşimlerinde, ritim biçimlerinde ve vurgularda ele alır. Materyallere dayalı birçok alıştırma sunulur ve ana dili olmayanların karşılaştıkları problemler tartışılır. ELL 221 XVIII Century British Poetry

5 The aim of the course is to enable the student to appreciate and evaluate the main developments in British poetry from Dryden and the Restoration up to the Romantic period. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri (3-0) 3 Bu dersin amacı öğrencilerin Dryden ve Restorasyon döneminden Romantik Döneme kadar olan İngiliz Şiirindeki ana gelişmeleri değerlendirme ve takdir etmelerini sağlamaktır. ELL 222 XVIII Century British Novel Introduction to the development of the novel, Daniel Defoe and Moll Flanders, Samuel Richardson and Pamela. Literary evaluation of the two novels. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı (3-0) 3 Romanın gelişimine giriş; Daniel Defoe ve "Mol Flanders", Samuel Richardson ve "Pamela". Bu iki romanın edebi değerlendirmesini içerir. ELL 223 Advanced Composition Practice in conceiving, composing and polishing essays, articles and reviews on largely controversial cultural, political, social, historical, artistic and literary subjects. The context assumed is what the British call "high journalism". The aim of this course is to generate materials professional enough for publication. ELL İleri Yazma Becerileri (3-0) 3 Çelişkisel, kültürel, politik, sosyal, tarihsel, sanatsal ve edebi konular hakkında yazılmış eleştiri, makale ve denemelerin tasarlanması, komposizyonu ve cilası ile ilgili alıştırmalar içerir. Buradaki bağlam İngiliz'lerin "Yüksek Gazetecilik" diye andıkları bağlamdır. Bu dersin amacı yayımlanabilecek kadar profesyonel materyaller yaratmaktır. ELL 224 British Culture & Civilisation British culture and civilisation from the Middle Ages to the Present. Interdisciplinary survey of the geography, literature, film, art, architecture, music and theatre in the context of English cultural history. The main aim of this course is to tap into the vast cultural, historical and social heritage of England that is often overlooked. Students will have the opportunity to delve into the following interesting themes: What is the role of the Queen and Monarchy in England? What are the most famous and historically important historical places in England? The course will also examine the following aspects of English Culture: English Literature, the different dialects of English used in England, Social Customs and Practices, English Architecture and Religious belief. Again, teaching will place more emphasis on student participation as opposed to rigid lectures. ELL İngiliz Kültürü ve Medeniyeti (3-0) 3 Orta Çağlardan günümüze kadarki İngiliz kültürünü ve uygarlığını içerir. İngiliz kültürü bağlamında coğrafya, edebiyat, film, sanat, mimari, müzik ve tiyatroların disiplinler arası taraması. Bu dersin amacı, genelde gözden kaçan İngilizlerin derin kültürel, tarihsel ve sosyal mirasını irdelemektir. Öğrenciler aşağıdaki ilgi çekici konularla çalışabileceklerdir: İngiltere'de Kraliçenin ve Kraliyetin rolü nedir? İngiltere'de en ünlü ve tarihsel olarak önemli olan tarihi yerler nelerdir? Bu ders ayrıca İngiliz kültürünün aşağıdaki özelliklerini de inceleyecektir: İngiliz Edebiyatı, İngiltere'de konuşulan değişik diyalektler, sosyal gelenekler ve uygulamalar, İngiliz mimarisi ve dini inanç. Burada da, öğrencilerin katılımı katı kurallı ders anlatmaya göre daha fazla vurgulanacaktır. ELL 225 General Linguistics I General survey of the study of language and its structure: language origins; phonetics and phonology; morphology and the semantics of the lexicon; language change and diversification, language typology; transformational generative grammar, formal semantics, linguistic pragmatics and the structure of discourse; spoken and written language. ELL Genel Dilbilimi I (3-0) 3 Dilin ve yapısının çalışmasının genel bir taraması: Dil oluşumları; Fonetik ve Fonoloji; Morfoloji ve semantik; Dilin değişimi ve çeşitlilik; Dil tipolojisi; transformasyonal türetimci dilbilgisi; formal semantik; dilbilimsel pragmatik ve metinin yapısı; sözlü ve yazılı dil. ELEC V Elective V

6 Students are required to complete one of the following ELEC V courses : GER 211 FRE 211 French GRE 211 German Modern Greek ELEC V - Seçmeli V (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ V derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde kelime haznesini geliştirici parçaların okunması, sıfatların incelenmesi, Bağlaçlar konuları incelenmektedir. GER 211 Almanca FRE 211 Fransızca GRE 211 Yunanca ELL 301 XIX Century British Poetry I Against a brief social-historical background this course traces the origins of Romanticism as a European literary movement and a reaction against XVIII Century Classicism and examines the development of ideas and practice in the poetical and critical works of the major proponents from Blake to Byron. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri I (3-0) 3 Bu ders, kısa sosyal-tarihsel bir girişten sonra Avrupaya ait bir edebi hareket olarak, 18. Yüzyıl Klasisizmine bir tepki olan Romantizmin oluşumunu izler ve Blake'ten Byron' a kadarki şiirsel ve eleştirel çalışmaların ana unsurlarının düşünsel ve pratik gelişimini inceler. ELL 302 XIX Century British Novel I Victorian Era, Industrial Revolution, social developments, Charles Dickens and Great Expectations, Jane Austen and Persuasion and evaluation. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı I (3-0) 3 Victoria Çağı, endüstri devrimi, sosyal gelişmeleri Charles Dicken ve " Büyük Umutlar", Jane Austin ve "Persuasion" ve değerlendirme dersin ana unsurlarıdır. ELL 304 Linguistics II A continuation of ELL 225. ELL 304 Genel Dilbilimi II (3-0) 3 Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin toplumsal işlevini anlama. ELL 305 Translation I (English-Turkish) Translation from English to Turkish is done by going from the form of English to the form of Turkish by way of semantic structure. ** ELL 305- İngilizce-Türkçe Çeviri I (3-0) 3 İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler, bu dillerin semantik biçimlerinin ve işlevlerinin incelenmesi ve algılanması yoluyla yapılır. ELEC VI Elective VI Students are required to complete one of the following ELEC VI courses : PED 101 Fundamentals of Education Teaching as a profession: knowledge and skills required; realities and issues involved in teaching; aims of education; philosophical, social, psychological and economic foundations of education; main characteristics, problems and priorities of the Turkish Educational System. PED 315 LT Methodology I

7 An introduction to theory and practice in language teaching methodology. This course gives students a familiarity with the major issues in the field, fosters a critical awareness of current trends and practice, and provides opportunities to acquire practical skills needed by classroom teachers. ELL 316 The Internet and The Language Classroom This course introduces students to the internet and provides a collection of activities for use in the language classroom. ELEC VI - Seçmeli VI (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VI derslerinden birini tamamlamaları gerekir. PED101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi. PED Özel Öğretim Yöntemleri I Dil öğretimi metodolojisindeki kuram ve uygulamalara bir giriş. Bu ders öğrencilere bu dillerdeki kuramsal ve uygulamaya ilişkin ana unsurları sunar ve şu anki eğilimlere eleştirel bakmayı geliştirir ve sınıf öğretmeni olarak gereken pratik becerileri kazanmalarına fırsat verir. ELL 316 Yabancı Dil Sınıflarında İnternet Bu ders öğrencileri internetle bilgilendirir; sınıfta kullanılabilecek bir çok aktivite sağlar. ELL 321 XIX Century British Poetry II This course examines the work of the principal poets of the Victorian period (Tennyson, Browning, Arnold, Hopkins) with regard to the social context and the elaboration of key themes and forms (e.g. religious doubt and the dramatic monologue respectively). It also includes a study of Victorian women poets and the poetry of the Pre-Raphaelites. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri II (3-0) 3 Bu ders Victoria döneminin ana şairlerinin ( Tennyson, Browning, Arnold, Hopkins) çalışmalarının sosyal bağlam doğrultusunda ana tema ve biçimlerini ( örneğin "dini kuşku" ve " dramatik monolog") inceler. Ayrıca Victoria dönemi kadın şairleri ve Raphaelites öncesi şiiri inceler. ELL 322 XIX Century British Novel II Intended to view the social and literary developments of the late Victorian period through analysis of Emily Bronte s Wuthering Heights and Oscar Wilde s The Picture of Dorian Gray. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı II (3-0) 3 Geç Victoria dönemi sosyal, kültürel ve edebi gelişmeleri Emily Bronte'in "Wuthering Heights" ve Oscar Wilde'ın "The Picture of Dorian Gray" romanlarını analiz ederek yansıtır. ELL 323 Translation II The theory and practice of translation; translation techniques with special reference to English and Turkish. To improve the students knowledge of English; and the passages carefully chosen for specific purposes help students to equip themselves with translation skills. ** ELL 323 Türkçe-İngilizce Çeviri II (3-0) 3 Çevirinin kuramı ve pratiği; Türkçe ve İngilizce'ye ilişkin özel çeviri teknikleri içerir. Öğrencilerin İngilizce Dil bilgilerini geliştirmek ve özellikle seçilmiş okuma parçalarının çevirisiyle de öğrencilerin kendi çevirme becerilerini oluşturmalarana yardımcı olur. ELL 324 British Drama I Introduction to drama. The origins, Miracles, Moralities and Interludes. The beginnings of Tragedy, of the History play and of comedy; The development of the theatre. Early Elizabethan comedy and Shakespeare s other predecessors.

8 ELL İngiliz Draması (3-0) 3 Dramaya giriş; oluşumlar, mucizeler ve ahlaki yapılar. Trajedinin, tarihi oyunun ve komedinin başlangıcı. Tiyatronun gelişimi. Erken Elizabeth komedisi ve Shakespeare öncesi oyun ve yazıları inceler. ELL 325 Shakespeare I This course is intended to familiarise students with Shakespeare as a dramatist through an understanding of the Elizabethan world-picture, a survey of the canon and a close study of at least two contrasting texts (e.g. a comedy and a tragedy) from the point of view of language and structure. ELL Shakespeare I (3-0) 3 Bu dersin ana amacı öğrencilerin Shakespeare'i bir oyun yazarı olarak algılayarak, Elizabeth dönemini anlamalarıdır. Bu döneme ilişkin edebi ve sanatsal ögeler ön planda tutularak birbiriyle çelişen ( komedi ve trajedi) iki metinin dil ve yapısı açısından incelenmesini kapsar. ELEC VII Elective VII Students are required to complete one of the following ELEC VII courses : ELL 317 Error Analysis This course provides a technique for identifying, classifying and interpreting the errors made by foreign language learners; error correction techniques are discussed in detail. ELL 318 Testing & Evaluation in EFL The role of evaluation in teaching, relating evaluation to instructional objectives. Constructing tests, validity, reliability and other characteristics of tests. Marking and reporting. ELL 319 Advanced Reading This course provides a study of the rhetorical conventions and social functions of academic prose. ELL 320 Study & Teaching of Short Stories Study of the structures, techniques and themes of short stories; and teaching with intensive analysis of a special theme, author or form. ELL 330: Film Studies The purpose of this course is to introduce students to the fundamentals of film as an art form. The course aims to guide students to watch films more critically and widen their analytical viewing skills. Selected films are viewed and discussed in connection with their style and themes. Films which were produced as films that is, not based on books or works of drama constitute the material of the course. The course covers a close analysis of at least seven films by directors such as Spielberg, Tarantino, Kubrick or Lynch who have made a great impact on cinema. By the end of the course, students will be able to trace major developments in film history, discuss the concepts of film in considerable detail and identify the various elements of film style. PED 316 LT Methodology II An introduction to theory and practice in language teaching methodology. This course gives students a familiarity with the major issues in the field, fosters a critical awareness of current trends and practice and provides opportunities to acquire practical skills needed by classroom teachers. ** These courses are optional for non-turkish speaking students. ELL 311 Pragmatics This course is introductory, with emphasis on the use of language in communication, particularly the relationships between sentences and the contexts and situations where they are used. ELL 312 Sociolinguistics

9 This course explores linguistic and cultural diversities of the United Kingdom and the United States. Topics covered include: language prestige, language change, regional and social dialect variation, bias and multilingualism, language and gender. ELL 313 Study & Teaching of Drama This course offers a study of the structures, techniques, themes and elements of drama (play) as a genre, and an intense analysis of English and American drama. ELEC VII - Seçmeli VII (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VII derslerinden birini tamamlamaları gerekir. ELL 317 Yanlış Çözümlemesi Yanlış çözümlemesi, öğrencilere yanlışların sadece anadilin etkisinden dolayı oluşmadığını, öğrenme, öğretme ve dilin yapısından da ortaya çıkabileceğini, dil öğrenmede ve öğretmede aşırı genellemevinin de yanlışlar oluşturabileceğini örneklerle ortaya koyar; yapılan ve yapılması muhtemel yanlışların giderilmesini öz-düzeltim, arkadaş kümesi içinde düzeltim ve öğretmen düzeltimi açısından ele alır. ELL 318 Ölçme ve Değerlendirme Öğretimde değerlendirmenin rolü üzerinde durulur ve değerlendirmeyi öğretimsel amaçlarla ilişkilendirir. Test oluşturma, geçerlilik, güvenirlilik ve benzer test elemanlarını sınar. Sınav okuma ve bunları raporlaştırarak sunma da dersin bir başka ögesini oluşturur. ELL 319 İleri Okuma Becerileri Çeşitli stillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme. ELL 320 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi Kısa öykülerin nitelikleri ve edebiyattaki yeri; kısa öyküleri inceleme, çözümleme yöntemleri; çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ndan seçme kısa öykülerin incelenmesi. ELL 330: Film Çalışmaları (2-0-2) Dersin amacı bir sanat biçimi olarak kabul edilen filmin temel bileşenlerini öğrenciye aktarmaktır. Öğrenciler filmleri izlerken nasıl eleştirel ve analitik olabileceklerini bu ders sayesinde öğrenebileceklerdir. Ders boyunca biçem ve konularına göre seçilmiş Spielberg, Tarantino, Kubrick ve Lynch gibi yöntemler tarafından üretilmiştir en az yedi film incelenip, çözümlenecektir. Dersin sonunda, öğrenciler filmlerin biçem ve kavramlarını etkili bir biçimde algılayabilme ve değerlendirme becerisi ve yetisine sahip olacaklardır. PED Özel Öğretim Yöntemleri II Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. ELL Edimbilim Bu ders iletişim sırasındaki dilin kullanımı, özellikle cümleler ve kullanıldakları bağlamlar ve durumlarla ilişkilerini içeren bir giriş dersidir. ELL Sosyodilbilim Bu ders Birleşik Krallık ve Amerikan Birleşik Devletler'indeki dilbilimsel ve kültürel çeşitlilikleri araştırır. Derste çalışılan konular şunlardır: Dil prestiji, dilin değişimi, bölgesel sosyal diyalekt çeşitliliği, yanlılık ve çokdillilik, dil ve cinsiyet. ELL Drama (Oyun) İncelemesi ve Öğretimi Edebiyat türü olarak tiyatro eserlerinin nitelikleri; tiyatro eserlerinin türleri; tiyatro eserlerini inceleme; ve çözümleme yaklaşımları; çeşitli tiyatro akımlarını temsil eden İngiliz, Amerikan tiyatro eserlerinden örneklerin incelenmesi.

10 ELL 401 XX Century British Poetry I This course is intended to provide an insight into the poetry published in Britain between by detailed textual study of individual poets from Hardy to Eliot. At the same time, consideration is given to contrasting currents and literary movements, to the Georgians, the War Poets and the emergence of Modernism. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri (3-0) 3 Bu ders yılları arasında Britanya'da yayınlanmış şiire derin bir bakış sağlar. Ders Hardy'den Eliot'a bireysel şairlerin metinsel ayrıntılı incelemelerini de içerir. Aynı zamanda, bir biriyle çelişen akım ve edebi oluşumları, I-IV. George devrini, savaş şairlerini ve modernizmin ortaya çıkışını irdeler. ELL 402 XX Century British Novel I Overview of the novel in England Modernism. Conrad s life and works; Detailed study: Heart of Darkness. The Bloomsbury Group. Stream of Consciousness. Virginia Wolf; Detailed study: To the Lighthouse. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı (3-0) yılları arasındaki İngiliz modern romanına bakış. Bu derste incelenenler Conrad'ın yaşamı ve çalışmaları, özellikle "Heart of Darkness", Bloomsbury Grubu, Beyin Akışı ve Virginia Wolf'un "To the Lighthouse". ELL 403 British Drama II Further developments of drama. Shakespeare s contemporaries, Ben Johnson, Thomas Dekker, Domestic drama. John Heywood, George Chapman. The Restoration drama. The 18 th century. ELL İngiliz Draması II (3-0) 3 Oyun ile ilgili daha sonraki gelişmeler. Shakespeare'in çağdaşları Ben Johnson, Thomas Dekker ve Domestik Drama. Aynı zamanda John Heywood, George Chapman, Restorasyon dönemi drama ve 18. Yüzyıl da bu derste etraflıca incelenmektedir. ELL 404 Shakespeare II The aim of this course is to complement the introductory course by extensive further reading and discussion of plays of contrasting character and from different periods in order to demonstrate the development and diversity of Shakespeare s art. ELL Shakespeare II (3-0) 3 Bu dersin ana amacı daha önceki giriş dersinde sunulan ana bakış açılarını ve olguları daha da incelemek ve döneme ait oyunlarının analitik irdelenmesi ile Shakespeare sanatının çeşitliliğini göstermek ve algılamaktır. ELL 405 Survey of American Literature This course offers intense study of the works of important writers of American Literature. ELL Amerikan Edebiyatı Taraması (3-0) 3 Bu ders Amerikan Edebiyatının önemli yazarlarının çalışmalarını irdeler. ELEC VIII Elective VIII Students are required to complete one of the following ELEC VIII courses : ELL 420 Approaches & Methods in English Language Teaching This course offers an overview and analysis of the approaches and methods utilised in second and foreign language teaching. ELL 423 Language Acquisition

11 Research in language acquisition is discussed. Differences and similarities emphasised between child and adult language are studied from a psycholinguistic perspective. ELL 424 Contrastive Analysis This course provides a comparison of Turkish and English phonology, morphology syntax, semantics and discourse in a contrastive analysis of two languages of the differences identified are studied as areas of potential difficulty in foreign language learning. ELL 426 Advanced Translation The theory and practice of translation; translation techniques with special reference to English and Turkish languages. To improve the students knowledge of English; the passages carefully chosen for specific purposes help students to equip themselves with translation skills. ELEC VIII - Seçmeli VIII (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VIII derslerinden birini tamamlamaları gerekir. ELL İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar İngilizce öğretiminde yaklaşım, yöntem ve tekniklerin tarihsel açıdan incelenmesi; Dilbilgisi Çeviri, Doğrudan Anlatım, Dinle-Konuş (Audio-Lingual) Yöntemler, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım gibi temel yaklaşım, yöntem ve tekniklerin incelenmesi ve uygulama örnekleri sunulması. ELL 423 Dil Edinimi Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları, karşılaştırılması ve örneklendirilmesi; dil gelişimi ve dil edinimi sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. ELL Karşılaştırmalı Dilbilgisi Bu ders karşılaştırmacı analiz ile özellikle yabancı dil öğretimindeki potansiyel zorluklara değinerek Türk dili ve İngiliz dili fonolojisi, morfolojisi, sözdizimi ve semantiğini karşılaştırarak analiz eder. ELL İleri Çeviri Öğrencilere çevirinin kuramsal ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde özellikle Türk ve İngiliz dillerine dayanan çeviri teknikleri sunar. Derste, öğrencilerin İngilizce bilgilerini geliştirmek ve kendilerine özgü bir çeviri yöntemi oluşturmalarına yarayan dikkatlice seçilmiş okuma parçaları kullanılır. ELL 406 Research Methods and Paper Writing This course is designed to emphasise scientific methods, their properties and concepts; it attempts to teach how to make use of a scientific study and how to utilise it in a certain format, and it also teaches how to benefit from primary and library sources in any research project and paper writing. ELL Araştırma Yöntemleri ve Metinsel Yazım (3-0) 3 Bu ders, bilimsel araştırma yönteminin ilkelerini, kavramları ve uygulamasını organize bir biçimde sunmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, derste araştırma tekniklerini kullanarak belirli bir format doğrultusunda bir araştırma yapmaya ve bununla bağlantılı olarak birincil ve ikincil kaynakları araştırmalarında kullanmaya odaklanırlar. ELL 413 British Drama III The 19 th century developments in drama G.B. Shaw. The background of the English theatre in the 20 th century. Contemporary drama. ELL İngiliz Draması III (3-0) Yüzyıl Dramasındaki gelişmeler sunulur ve tartışılır. Ders ayrıca Bernand Shaw, 20. Yüzyıldaki İngiliz tiyatrosunun ana hatlarını ve çağdaş dramayı içerir. ELL 421 XX Century British Poetry II This course aims to familiarise students with the main developments in the poetry of each decade from the 1930 s to the present day with particular regard to tradition and innovation in theme, form and poetic technique and the poet s view of his task. Poets studied include W.H. Auden, D. Thomas, J. Betjeman, P. Larkin and T. Hughes among others.

12 ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri II (3-0) 3 Bu dersin amacı, 1930 yılından başlayarak her onyıldaki şiire ait gelişmeleri, tematik yenikler, biçim ve şiirsel teknik ve şairin kendi görevine ilişkin görüşü bağlamında incelemektedir. Şiirleri üzerinde çalışılan bazı şairler şunlardır: W.H. Auden. D. Thomas, J. Betjemen, P. Larkin ve T. Hughes. ELL 422 XX Century British Novel II Social and historical context of the novel 1939-today. Survey of principal authors and titles. The novel in the 1950 s and 1960 s. Detailed study of W. Golding and J. Fowles. Narratology and the theory of the novel. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı II (3-0) 'dan günümüze kadarki romanın sosyal ve tarihsel gelişimini irdeler. Ana yazar ve yapıtların inclenmesi ve taranması dersin ana amaçları arsındadır. 1950'li ve 60'lı yılların romanı ve özellikle W. Golding ve J. Fowles'ın çalışmaları incelenmektedir. Derste ayrıca roman anlatım tekniği ve roman kuramı üzerinde durulmaktadır. ELEC IX Elective IX Students are required to complete one of the following ELEC IX courses : ELL 425 Semantics in LT The course is introductory, with emphasis on a pragmatic approach to semantics. In addition to traditional topics, the course attempts to analyse the semantic aspects of language from a textual perspective. ELL 428 Translation Theory This course presents a body of literature on translation theory, strongly influenced by modern linguistics. The purpose is to show that translation consists of transferring the meaning of the source language into the receptor language; this is done by going from the form of the first language to the form of a second language by way of semantic structure. PED 209 Learning & Developmental Psychology A life-span approach to behavioural development. Topics include: biological, physical, social, moral and cognitive bases of development; learning theory and strategies; and individual variations in learning. ELL 429 Post Colonial Literature The course examines literature and theory from countries formerly colonized by the British. Topics include writing in the English language, relations to English literature, and the influences of multiple cultural contexts. Special attention is given to the examination of themes ranging from the problem of identity to double consciousness. ELEC IX - Seçmeli IX (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ IX derslerinden birini tamamlamaları gerekir. ELL Dil Öğretiminde Anlambilim Bu ders bir giriş dersidir ve özellikle semantik bilimine pragmatik yaklaşımı vurgular. Geleneksel konulara ek olarak, bu ders metinsel bir perspektif ile dilin semantik özelliklerini analiz etmeyi amaçlar. ELL 428 Çeviri Kuramı Bu derste, çeviri sorunları ele alınır; bu sorunların, Çeviri Kuramı açısından çözüm biçimleri tartışılır; ayrıca çeviri sorunlarının çözümüne dilbilimin yanısıra edimbilimin de katkıları belirtilir. PED 209 Gelişim ve Öğrenme Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.). öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar. ELL 429 Sömürge sonrası Edebiyat Bu ders önceden ingiliz sömürgesi olan ülkelerin edebiyatını ve kuramını inceler. Konular İngiliz dilinde yazmayı, ingiliz edebiyatıyla bağlantıları ve çok kültürlü metinlerin etkilerini kapsar.kimlik bunalımı ve aşırı bilinçlilik arasında değişen konuların incelenmesine özel önem verilmiştir.

13 ** Türkçe konuşamayan öğrenciler * yıldızla işaretli derslerin yerine aşağıdakilerden birini almalıdırlar.

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I. SINIF / I. YARIYIL 1 YDA101 YDF101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) in ön koşulu var mı? Yok in önceki eğitim programında

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1 SINIF / 1 YARIYIL DERS KODU 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) 4-4 4 1 2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (History of the Republic

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT DOĞRULTUSUNDA ALINAN İNTİBAK KARARLARI 1. Bağıl sistemde 1. Sınıfı tekrar etmesi gereken öğrenciler, önceki

Detaylı

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk's Principles and History of Revolution I 2 0 2 2 AİT 282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM BÖLÜM KODU : (3107) 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI .SINIF / YARIYIL Temel Yabancı Dil (İngilizce) (English Language) YDİ/YDA/YDF Temel Yabancı Dil (Almanca) (German Language) 0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French Language) TDİ 0 Türk Dili I (Turkish

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. 4. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ELEC 002 ETI 401 ETI 403 ETI 451 EU 403 SFL 401 Seçmeli Ders II Elective Course II Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları Analyzing

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Grammar (2) /Turkish 2 Course number 2204329 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours (theory,

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM GÜZ DÖNEMĐ YENĐ PROGRAM --- Ders Kodu ETI 301. ĐEÜ Kredi 3 0 3

3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM GÜZ DÖNEMĐ YENĐ PROGRAM --- Ders Kodu ETI 301. ĐEÜ Kredi 3 0 3 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu ETI 301 ETI 303 ETI 305 ETI 307 ETI 309 INT 303 SFL 301 Dersin Adı Teo. Uyg. Çeviri Kuramı Translation Theory AB ve Anlaşma Metinleri Translation

Detaylı

2010 2011 Güz Dönemi Ara Sınav Programı

2010 2011 Güz Dönemi Ara Sınav Programı YDYO 1 Mütercim Tercümanlık (İng) TRG101 Foreign Language (German I) E2 23 22.11.10 16:00 D.AYDIN YDYO 1 Mütercim Tercümanlık (İng) TRG101 Foreign Language (German I) E2 24 22.11.10 16:00 D.AYDIN YDYO

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANADAL PROGRAMI İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM PROGRAMI FORMU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ0 YDF0 YDA0 ATA0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 INTRODUCTION B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 The course, to begin with, seeks to acquaint the students with

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. Not: 2. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ECON 100 ETI 203 ETI 207 ETI 209 ETI 201 HIST 201 HUM 101 SFL 201 Ekonominin Đlkeleri Principles of Economics Ekonomi Metinleri

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0108102

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P hour Credits ECTS Turkish Language 1 TKL 201 3 2+0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are:

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are: COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2 Prerequisites Language Instruction Course Level Course Type Course Coordinator Instructors of Turkish

Detaylı

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF / 1. YARIYIL YDİ 101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Basic English 1 YDA 101 Temel Yabancı Dil (Almanca) Basic German 4 4 4 1 2 ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I History of Turkish Revolution

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME Studyin Professional Development at Oxford House College adds credibility to any teacher! The central objectives of the Professional Development Course are: - to help

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ARAPÇA Ö Ğ RETMENL İĞİ

ARAPÇA Ö Ğ RETMENL İĞİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Arapça Dilbilgisi I 3 0 3 A Arapça Dilbilgisi II 3 0 3 A Okuma Becerisi I 3 0 3 A Okuma Becerisi II 3 0 3 A Yazma Becerisi

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1376 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2671 DELTA Part Time 32 29.Eyl 2671 ITTC Certificate in TESOL 4 Aralık hariç her ay 1268 BEET Refresher Courses

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÇALIŞAN VE TEZ YAZMAK YERİNE DERS ALMAK İSTEYENLER İÇİN Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İnsan ve Toplum Bilimleri Department of Humanities and Social Sciences

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İnsan ve Toplum Bilimleri Department of Humanities and Social Sciences İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı : Felsefeye Course Name: Philosophy Kodu (Code) ITB 205/ ITB 205E Bölüm / Program (Department/Program) Yarıyılı (Semester) Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam prepared by the Preparatory School. The students

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM TDEU The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam (IPEX) prepared by the Preparatory School Test

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU 0-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 SİN 1 Çincede

Detaylı

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3 MAVA Curriculum (For students matriculating at MAVA in Fall 2014 or later) MAVA Ders Programı (Güz 2014 yılında ve sonrasında MAVA ya kayıt yaptıran öğrenciler için) For undergraduate students entering

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 101 102 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 105 I 106 II Sözlü İletişim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU 1. Yıl Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili GÜZ DÖNEMİ ESN725 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 6 3 0 3 Zorunlu Türkçe

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (BOLOGNA PROGRAMI)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (BOLOGNA PROGRAMI) 1.. ABAN İZZE BAYSAL ÜNİVERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ ARİH ANABİLİM DALI YÜSE LİSANS PROGRAMLARI (BOLOGNA PROGRAMI) ABAN IZZE BAYSAL UNIVERSIY INSIUE OF SOIAL SIENES DEPARMEN OF HISORY GRADUAE PROGRAMMES

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları)

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 Dersin Kodu Dersin Adı Tarihi Saati Salonu MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 PSY 103 Psikoloji içi İstatistik 27.11.2014 13:00 D 303 PSY 101 Psikolojiye Giriş 01.12.2014 09:00

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish Poetry 2 Course number 2204334 Credit hours (theory, practical 3 3 Contact hours (theory, practical

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish in the Field of Media 2 Course number 2204333 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2 Prerequisite Courses Language Level Type Turkish First Cycle Face to face / Required Coordinator

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1371 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2907 DELTA Part Time 32 29.Eyl

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) Yıl:2005

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) Yıl:2005 15 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ THE STUDENTS COMPETENCE IN USING FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION IN THE ENGLISH DEPARTMENT

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, GERMANY CONTENTS VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS PERCEPTIONS OF A NEWLY IMPLEMENTED ONLINE COURSE OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Abdullah YÖRDEM 1 9 CONTIRIBUTION TO CHILDREN S

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

Uluslararası Standart Sınavlar. Sunan: M. Suna Coşkun POSITIVE ENGLISH

Uluslararası Standart Sınavlar. Sunan: M. Suna Coşkun POSITIVE ENGLISH Uluslararası Standart Sınavlar Sunan: M. Suna Coşkun POSITIVE ENGLISH TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) Standart Amerikan İngilizcesini akademik ortamlarda kullanma ve anlamayı ölçer. Pek çok

Detaylı

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kısa Öykünün Yeri 1

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kısa Öykünün Yeri 1 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) June 2016 : 2 (1) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Language Education Type : Review Article Recieved: 03.03.2016 - Accepted: 09.06.2016

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME DANS SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO SOCIOLOGY OF DANCE AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı