NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE"

Transkript

1 NEAR EAST UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE UNDERGRADUATE PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE COURSE DESCRIPTION ELL 101/ELL 111 English Grammar I/II A descriptive analysis of English syntax, with emphasis on the classification of elements and constructions as well as on the study of the general principles determining sentence formation in current usage. ELL101/ELL İngilizce Dilbilgisi I/II (3-0) 3 Bugünkü dil kullanı için gerekli olan cümle oluşturmanın genel ilkelerinin çalışmasını da içeren elemanların sınıflandırılması ve oluşturulmasına odaklanarak İngilizce sözdiziminin anlatımsal analizini sunar. ELL 103 Reading & Interpretation I This is an introductory course in which students read a series of short stories. The aim of this course is to have students develop their reading, writing, speaking, analysing, thinking, observing and creating skills through selected readings. ELL Okuma Becerileri I (3-0) 3 Bu öğerncilerin bir seri kısa öyküler okudukları bir giriş dersidir. Bu dersin amacı öğrencilerin, seçilmiş okuma parçaları yoluyla okuma, yazma, konuşma, analiz, düşünme, gözlemleme ve yaratma becerilerini geliştirmektir. ELL 104 Composition I An introduction to basic structure and concepts of the sentence. Terminology of sentence analysis and recognition of sentence parts will be studied. It will also concentrate on the study of grammar, punctuation and mechanics of standard English through intensive work in sentence combining and basic composition skills; intensive writing practice is carried out to develop the basic skills of paragraph construction. ELL 104 Yazma Becerileri I (3-0) 3 Cümlelerin temel yapısına ve kavramlarına giriş. Bu derste, cümle analiz terminolojisi ve cümle bileşenlerini algılama ve tanıma çalışılacaktır. Ayrıca, temel komposizyon becerileri ve cümle birleştirme ile ilgili yoğun çalışma vasıtasıyla standart İngilizce nin mekaniklerine, noktalama ve dilbilgisi çalışmasına da odaklanacaktır. Paragraf oluşturmanın temel becerilerini geliştirmek için yoğun yazma çalışması yapılır. ELL 105/ELL 115 Speech & Communication I/II This lively and highly interactive course is designed to give students the opportunity to practice their speaking and listening skills in English by promoting realistic use of the English language through individual, pair and small-group work. Task-oriented and problem-solving activities simulate real-life situations and help develop fluency. ELL 105 / ELL Konuşma Becerileri I/II (3-0)3 Bu canlı ve yüksek derecede etkilişimli ders, bireysel, ikili ve küçük grup çalışmaları yoluyla İngilizce nin gerçekçi kullanımını teşvik ederek öğrencilere İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini uygulama fırsatı vermek için tasarlanmıştır. Görev-merkezli ve problem-çözme etkinlikleri gerçek yaşam durumlarını yansıtır ve akıcılığı geliştirmeye yarar. ELEC I Elective I Students are required to complete one of the following ELEC I courses : GER 101 Basic German I

2 FRE 101 GRE 101 Basic French I Basic Greek I ELEC I - Seçmeli I (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ I derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde ilgili dersin harfleri, okunması, yazılması, düzenli-düzensiz fiiller sayılar, soru kelimeleri, soru cümleleri, emir cümleleri konuları işlenmektedir. GER 101 Almanca FRE 101 Fransızca GRE 101 Yunanca AIT 101 Atatürk Principles and History of Turkish Revalution I (2-0) 2 This course will provide an exciting historical and literary introduction to the life and achievements of the Father of the Turks Atatürk from his birth in 1881 to the foundation of the Turkish Republic in The course will be unique in that it will provide a thematic as opposed to a strict chronological survey of Atatürk and the Turkish revolution. The following topics will form the fundamental structure of the course. The Ottomans as the Sick man of Europe, A Psychological and Sociological Profile of Atatürk, Atatürk in Western and Turkish Sources, The National Turkish War of Independence up to and including the congresses of Erzurum and Sivas. Finally, the concept of the National War of İndependence will be examined in literary sources too. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyopsikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ve kuruluş aşamasında Atatürk ün üstün organizasyon yeteneği ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ele alınacaktır. ELL 112 Literary Terminology This course offers some major literary terms to provide students with background information on certain aspects of literature. ELL 112 Edebiyat Terimleri (3-0) 3 Edebiyat alanına özgü terimleri örneklerle ele almayı amaçlayan bu ders özellikle İngiliz edebiyatında geçen belli başlı terimleri öğrencilere yine adı geçen edebiyattan tipik örneklerle sunar. ELL 113 Reading & Interpretation II This course aims to develop further students ability to read with greater insight and understanding in elaborating a critical response to language in a variety of selected texts, including short stories, poetry and prose. The aim is threefold: comprehension of content, stylistic analysis and critical interpretation. ELL Okuma Becerileri II (3-0) 3 Bu ders, öğrencilerin kısa öyküler, şiir ve düzyazıyı da içeren seçilmiş çeşitli okuma parçalarındaki dil ile olan eleştirel tepkiyi incelemeyi ortaya koyar. Aynı zamanda derin bir biçimde okuma becerilerini geliştirir. Dersin amacı üç yölüdür: İçeriğin kavranması, sözdizimsel analiz ve eleştirel yorumlama. ELL 114 Composition II An introduction to basic structure and concepts of the sentence. Terminology of sentence analysis and recognition of sentence parts will be studied. It will also concentrate on the study of grammar, punctuation and mechanics of standard English through intensive work in sentence combining and on the development of essay writing skills. ELL 114 Yazma Becerileri II (3-0) 3 Cümlelerin temel yapısına ve kavramlarına giriş. Bu derste, cümle analiz terminolojisi ve cümle bileşenlerini algılama ve tanıma çalışılacaktır. Ayrıca, temel komposizyon becerileri ve cümle birleştirme ile ilgili yoğun çalışma vasıtasıyla standart İngilizcenin mekaniklerine, noktalama ve dilbilgisi çalışmasına ve deneme yazma becerilerinin geliştirilmesine de odaklanacaktır. AIT 102 Atatürk Pri. and History of Turkish Rev. II (2-0) 2 This course also aims to be based on a thematic survey of the period. This course will examine in detail the Six Arrows of Kemalism ranging from Nationalism to Revolutionism and will chart the effect of Kemalism on the reforms

3 implemented in Turkey between 1923 and The reforms of Atatürk which will be the subject of study, include the Abolition of the Sultanate and Caliphate and Atatürk s radical educational reforms. AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0) 2 Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu modern milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti nin dinamiği kendini gelişmiş ülkeler sürecine sokabilme yolunda Atatürk ün İlkeleri esasına dayalı irdemeler yapılacaktır. ELEC II Elective II Students are required to complete one of the following ELEC II courses : GER 111 FRE 111 French GRE 111 German Modern Greek ELEC II - Seçmeli II (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ II derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde Fiillerle cümle kurmak, pratiğe yönelik(saat, buluşma,yer), parçaların okunması ve çevrilmesi konuları işlenmektedir. GER 111 Almanca FRE 111 Fransızca GRE 111 Yunanca ELL 201 Advanced Grammar This course has a dual purpose, being suitable either for independent use as a survey of the main syntactic structures in contemporary English or as an introduction to the descriptive framework used in more comprehensive grammars. Students are also expected to be creative in using grammatical points for communicative purposes. ELL İleri Dilbilgisi (3-0) 3 Bu dersin iki amacı var; çağdaş İngilizce deki ana sözdizimsel yapıların bir tarama olarak bağımsız kullanılması için ya da daha kapsamlı dilbilgisinde kullanılan anlatımsal çerçeveye giriş için uygun olmak. Öğrencilerin ayrıca iletişimsel amaçlar için dilbilgisel noktaları kullanmada yaratıcı olmaları beklenir. ELL 202 Introduction to Literature An introduction to English Literature from Beowulf to the eighteenth century, including fiction, drama, and poetry. Representative masterpieces will be studied in class. Students will develop their analytical skills in a series of short papers. ELL Edebiyata Giriş (3-0) 3 İngiliz edebiyatına roman, oyun ve şiiri de içeren Beowlf'dan 18.yüzyıla kadar giriş. Öğrenciler bir seri kısa makalelerle analitik becerilerini geliştireceklerdir. ELL 203 World Mythology This course provides a thematic introduction to World Mythology. Myths from a wide range of cultures and civilisations are chosen to help students gain a global taste of past mythology. As well as gaining an insight into selected myths, more importantly students will see the direct link between different cultures and the way in which this influences the development of mythology. ELL Dünya Mitolojisi (3-0) 3 Bu ders dünya mitolojisine tematik girişi sağlar. Geniş bir kültür ağından ve uygarlıklardan seçilen mitolojiler, öğrencilerin eski mitolojiye ilişkin global bir görüş oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Seçilen mitolojileri derin bir biçimde incelemenin yanında öğrenciler değişik kültürlerle bunların mitoloji gelişimine etkilerinin direkt bağını göreceklerdir.

4 COM 101 Computer Literacy An analysis of teaching methodologies, modes of computer use and types of software, looking closely at language teaching. COM Bilgisayar (3-0) 3 Bu ders, dil öğretimi merkezinde bilgisayar kullanımı ve yazılım çeşitlerinin öğretim metodolojisi açısından analizini içerir. ELEC III Elective III Students are required to complete one of the following ELEC III courses : GER 201 FRE 201 GRE 201 German French Modern Greek ELEC III - Seçmeli III (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ III derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde Soru ve Cevap Şekilleri, Tekiller ve Çoğullar, kelime öğrenip, öğrenilen fiillerle kullanmak, Renkleri kullanmak(tekil-çoğul). GER 201 Almanca FRE 201 Fransızca GRE 201 Yunanca ELEC IV Elective IV Students are required to complete one of the following ELEC IV courses : ELL 206 Vocabulary Building Word-formation is studied; the emphasis is on the technique of analysing words into morphemes. The syntactic rules of the grammar are also viewed from a collocational perspective. ELL 207 History of English Language A survey of the major historical trends in the development of the English Language. ELL 208 English Phonetics This course helps students of English improve their production of the spoken language. It deals with each sound separately and words in combinations, rhythm patterns and intonations; plenty of practice materials are provided; sound problems experienced by non-native speakers are discussed. ELEC IV - Seçmeli IV (2-0) 2 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ IV derslerinden birini tamamlamaları gerekir. ELL 206 Sözcük Bilgisi Kelime oluşturma çalışılmaktadır; esas vurgu sözcüklerin morfemlere dönüşüm tekniği analizi üzerinedir. ELL İngiliz Dili Tarihi Bu ders, İngilizcenin art zamanlı ses, sözcük ve tümce düzeyinde değişimini ve bu değişim olgusunu dilbilimi açısından ele alır. ELL208 İngilizDiliSesbilgisi Bu ders, İngilizce öğrencilerinin konuşma dillerini geliştirmelerine yardım eder. Her bir sesi ayrı olarak, kelimleri birleşimlerinde, ritim biçimlerinde ve vurgularda ele alır. Materyallere dayalı birçok alıştırma sunulur ve ana dili olmayanların karşılaştıkları problemler tartışılır. ELL 221 XVIII Century British Poetry

5 The aim of the course is to enable the student to appreciate and evaluate the main developments in British poetry from Dryden and the Restoration up to the Romantic period. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri (3-0) 3 Bu dersin amacı öğrencilerin Dryden ve Restorasyon döneminden Romantik Döneme kadar olan İngiliz Şiirindeki ana gelişmeleri değerlendirme ve takdir etmelerini sağlamaktır. ELL 222 XVIII Century British Novel Introduction to the development of the novel, Daniel Defoe and Moll Flanders, Samuel Richardson and Pamela. Literary evaluation of the two novels. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı (3-0) 3 Romanın gelişimine giriş; Daniel Defoe ve "Mol Flanders", Samuel Richardson ve "Pamela". Bu iki romanın edebi değerlendirmesini içerir. ELL 223 Advanced Composition Practice in conceiving, composing and polishing essays, articles and reviews on largely controversial cultural, political, social, historical, artistic and literary subjects. The context assumed is what the British call "high journalism". The aim of this course is to generate materials professional enough for publication. ELL İleri Yazma Becerileri (3-0) 3 Çelişkisel, kültürel, politik, sosyal, tarihsel, sanatsal ve edebi konular hakkında yazılmış eleştiri, makale ve denemelerin tasarlanması, komposizyonu ve cilası ile ilgili alıştırmalar içerir. Buradaki bağlam İngiliz'lerin "Yüksek Gazetecilik" diye andıkları bağlamdır. Bu dersin amacı yayımlanabilecek kadar profesyonel materyaller yaratmaktır. ELL 224 British Culture & Civilisation British culture and civilisation from the Middle Ages to the Present. Interdisciplinary survey of the geography, literature, film, art, architecture, music and theatre in the context of English cultural history. The main aim of this course is to tap into the vast cultural, historical and social heritage of England that is often overlooked. Students will have the opportunity to delve into the following interesting themes: What is the role of the Queen and Monarchy in England? What are the most famous and historically important historical places in England? The course will also examine the following aspects of English Culture: English Literature, the different dialects of English used in England, Social Customs and Practices, English Architecture and Religious belief. Again, teaching will place more emphasis on student participation as opposed to rigid lectures. ELL İngiliz Kültürü ve Medeniyeti (3-0) 3 Orta Çağlardan günümüze kadarki İngiliz kültürünü ve uygarlığını içerir. İngiliz kültürü bağlamında coğrafya, edebiyat, film, sanat, mimari, müzik ve tiyatroların disiplinler arası taraması. Bu dersin amacı, genelde gözden kaçan İngilizlerin derin kültürel, tarihsel ve sosyal mirasını irdelemektir. Öğrenciler aşağıdaki ilgi çekici konularla çalışabileceklerdir: İngiltere'de Kraliçenin ve Kraliyetin rolü nedir? İngiltere'de en ünlü ve tarihsel olarak önemli olan tarihi yerler nelerdir? Bu ders ayrıca İngiliz kültürünün aşağıdaki özelliklerini de inceleyecektir: İngiliz Edebiyatı, İngiltere'de konuşulan değişik diyalektler, sosyal gelenekler ve uygulamalar, İngiliz mimarisi ve dini inanç. Burada da, öğrencilerin katılımı katı kurallı ders anlatmaya göre daha fazla vurgulanacaktır. ELL 225 General Linguistics I General survey of the study of language and its structure: language origins; phonetics and phonology; morphology and the semantics of the lexicon; language change and diversification, language typology; transformational generative grammar, formal semantics, linguistic pragmatics and the structure of discourse; spoken and written language. ELL Genel Dilbilimi I (3-0) 3 Dilin ve yapısının çalışmasının genel bir taraması: Dil oluşumları; Fonetik ve Fonoloji; Morfoloji ve semantik; Dilin değişimi ve çeşitlilik; Dil tipolojisi; transformasyonal türetimci dilbilgisi; formal semantik; dilbilimsel pragmatik ve metinin yapısı; sözlü ve yazılı dil. ELEC V Elective V

6 Students are required to complete one of the following ELEC V courses : GER 211 FRE 211 French GRE 211 German Modern Greek ELEC V - Seçmeli V (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ V derslerinden birini tamamlamaları gerekir. Bu derslerde kelime haznesini geliştirici parçaların okunması, sıfatların incelenmesi, Bağlaçlar konuları incelenmektedir. GER 211 Almanca FRE 211 Fransızca GRE 211 Yunanca ELL 301 XIX Century British Poetry I Against a brief social-historical background this course traces the origins of Romanticism as a European literary movement and a reaction against XVIII Century Classicism and examines the development of ideas and practice in the poetical and critical works of the major proponents from Blake to Byron. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri I (3-0) 3 Bu ders, kısa sosyal-tarihsel bir girişten sonra Avrupaya ait bir edebi hareket olarak, 18. Yüzyıl Klasisizmine bir tepki olan Romantizmin oluşumunu izler ve Blake'ten Byron' a kadarki şiirsel ve eleştirel çalışmaların ana unsurlarının düşünsel ve pratik gelişimini inceler. ELL 302 XIX Century British Novel I Victorian Era, Industrial Revolution, social developments, Charles Dickens and Great Expectations, Jane Austen and Persuasion and evaluation. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı I (3-0) 3 Victoria Çağı, endüstri devrimi, sosyal gelişmeleri Charles Dicken ve " Büyük Umutlar", Jane Austin ve "Persuasion" ve değerlendirme dersin ana unsurlarıdır. ELL 304 Linguistics II A continuation of ELL 225. ELL 304 Genel Dilbilimi II (3-0) 3 Dil edinimi işlemlerini anlama; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve dilin toplumsal işlevini anlama. ELL 305 Translation I (English-Turkish) Translation from English to Turkish is done by going from the form of English to the form of Turkish by way of semantic structure. ** ELL 305- İngilizce-Türkçe Çeviri I (3-0) 3 İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler, bu dillerin semantik biçimlerinin ve işlevlerinin incelenmesi ve algılanması yoluyla yapılır. ELEC VI Elective VI Students are required to complete one of the following ELEC VI courses : PED 101 Fundamentals of Education Teaching as a profession: knowledge and skills required; realities and issues involved in teaching; aims of education; philosophical, social, psychological and economic foundations of education; main characteristics, problems and priorities of the Turkish Educational System. PED 315 LT Methodology I

7 An introduction to theory and practice in language teaching methodology. This course gives students a familiarity with the major issues in the field, fosters a critical awareness of current trends and practice, and provides opportunities to acquire practical skills needed by classroom teachers. ELL 316 The Internet and The Language Classroom This course introduces students to the internet and provides a collection of activities for use in the language classroom. ELEC VI - Seçmeli VI (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VI derslerinden birini tamamlamaları gerekir. PED101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi. PED Özel Öğretim Yöntemleri I Dil öğretimi metodolojisindeki kuram ve uygulamalara bir giriş. Bu ders öğrencilere bu dillerdeki kuramsal ve uygulamaya ilişkin ana unsurları sunar ve şu anki eğilimlere eleştirel bakmayı geliştirir ve sınıf öğretmeni olarak gereken pratik becerileri kazanmalarına fırsat verir. ELL 316 Yabancı Dil Sınıflarında İnternet Bu ders öğrencileri internetle bilgilendirir; sınıfta kullanılabilecek bir çok aktivite sağlar. ELL 321 XIX Century British Poetry II This course examines the work of the principal poets of the Victorian period (Tennyson, Browning, Arnold, Hopkins) with regard to the social context and the elaboration of key themes and forms (e.g. religious doubt and the dramatic monologue respectively). It also includes a study of Victorian women poets and the poetry of the Pre-Raphaelites. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri II (3-0) 3 Bu ders Victoria döneminin ana şairlerinin ( Tennyson, Browning, Arnold, Hopkins) çalışmalarının sosyal bağlam doğrultusunda ana tema ve biçimlerini ( örneğin "dini kuşku" ve " dramatik monolog") inceler. Ayrıca Victoria dönemi kadın şairleri ve Raphaelites öncesi şiiri inceler. ELL 322 XIX Century British Novel II Intended to view the social and literary developments of the late Victorian period through analysis of Emily Bronte s Wuthering Heights and Oscar Wilde s The Picture of Dorian Gray. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı II (3-0) 3 Geç Victoria dönemi sosyal, kültürel ve edebi gelişmeleri Emily Bronte'in "Wuthering Heights" ve Oscar Wilde'ın "The Picture of Dorian Gray" romanlarını analiz ederek yansıtır. ELL 323 Translation II The theory and practice of translation; translation techniques with special reference to English and Turkish. To improve the students knowledge of English; and the passages carefully chosen for specific purposes help students to equip themselves with translation skills. ** ELL 323 Türkçe-İngilizce Çeviri II (3-0) 3 Çevirinin kuramı ve pratiği; Türkçe ve İngilizce'ye ilişkin özel çeviri teknikleri içerir. Öğrencilerin İngilizce Dil bilgilerini geliştirmek ve özellikle seçilmiş okuma parçalarının çevirisiyle de öğrencilerin kendi çevirme becerilerini oluşturmalarana yardımcı olur. ELL 324 British Drama I Introduction to drama. The origins, Miracles, Moralities and Interludes. The beginnings of Tragedy, of the History play and of comedy; The development of the theatre. Early Elizabethan comedy and Shakespeare s other predecessors.

8 ELL İngiliz Draması (3-0) 3 Dramaya giriş; oluşumlar, mucizeler ve ahlaki yapılar. Trajedinin, tarihi oyunun ve komedinin başlangıcı. Tiyatronun gelişimi. Erken Elizabeth komedisi ve Shakespeare öncesi oyun ve yazıları inceler. ELL 325 Shakespeare I This course is intended to familiarise students with Shakespeare as a dramatist through an understanding of the Elizabethan world-picture, a survey of the canon and a close study of at least two contrasting texts (e.g. a comedy and a tragedy) from the point of view of language and structure. ELL Shakespeare I (3-0) 3 Bu dersin ana amacı öğrencilerin Shakespeare'i bir oyun yazarı olarak algılayarak, Elizabeth dönemini anlamalarıdır. Bu döneme ilişkin edebi ve sanatsal ögeler ön planda tutularak birbiriyle çelişen ( komedi ve trajedi) iki metinin dil ve yapısı açısından incelenmesini kapsar. ELEC VII Elective VII Students are required to complete one of the following ELEC VII courses : ELL 317 Error Analysis This course provides a technique for identifying, classifying and interpreting the errors made by foreign language learners; error correction techniques are discussed in detail. ELL 318 Testing & Evaluation in EFL The role of evaluation in teaching, relating evaluation to instructional objectives. Constructing tests, validity, reliability and other characteristics of tests. Marking and reporting. ELL 319 Advanced Reading This course provides a study of the rhetorical conventions and social functions of academic prose. ELL 320 Study & Teaching of Short Stories Study of the structures, techniques and themes of short stories; and teaching with intensive analysis of a special theme, author or form. ELL 330: Film Studies The purpose of this course is to introduce students to the fundamentals of film as an art form. The course aims to guide students to watch films more critically and widen their analytical viewing skills. Selected films are viewed and discussed in connection with their style and themes. Films which were produced as films that is, not based on books or works of drama constitute the material of the course. The course covers a close analysis of at least seven films by directors such as Spielberg, Tarantino, Kubrick or Lynch who have made a great impact on cinema. By the end of the course, students will be able to trace major developments in film history, discuss the concepts of film in considerable detail and identify the various elements of film style. PED 316 LT Methodology II An introduction to theory and practice in language teaching methodology. This course gives students a familiarity with the major issues in the field, fosters a critical awareness of current trends and practice and provides opportunities to acquire practical skills needed by classroom teachers. ** These courses are optional for non-turkish speaking students. ELL 311 Pragmatics This course is introductory, with emphasis on the use of language in communication, particularly the relationships between sentences and the contexts and situations where they are used. ELL 312 Sociolinguistics

9 This course explores linguistic and cultural diversities of the United Kingdom and the United States. Topics covered include: language prestige, language change, regional and social dialect variation, bias and multilingualism, language and gender. ELL 313 Study & Teaching of Drama This course offers a study of the structures, techniques, themes and elements of drama (play) as a genre, and an intense analysis of English and American drama. ELEC VII - Seçmeli VII (3-0) 3 Öğrencilerin aşağıdaki SEÇMELİ VII derslerinden birini tamamlamaları gerekir. ELL 317 Yanlış Çözümlemesi Yanlış çözümlemesi, öğrencilere yanlışların sadece anadilin etkisinden dolayı oluşmadığını, öğrenme, öğretme ve dilin yapısından da ortaya çıkabileceğini, dil öğrenmede ve öğretmede aşırı genellemevinin de yanlışlar oluşturabileceğini örneklerle ortaya koyar; yapılan ve yapılması muhtemel yanlışların giderilmesini öz-düzeltim, arkadaş kümesi içinde düzeltim ve öğretmen düzeltimi açısından ele alır. ELL 318 Ölçme ve Değerlendirme Öğretimde değerlendirmenin rolü üzerinde durulur ve değerlendirmeyi öğretimsel amaçlarla ilişkilendirir. Test oluşturma, geçerlilik, güvenirlilik ve benzer test elemanlarını sınar. Sınav okuma ve bunları raporlaştırarak sunma da dersin bir başka ögesini oluşturur. ELL 319 İleri Okuma Becerileri Çeşitli stillerde yazılmış metinleri anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki bilgileri sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme. ELL 320 Kısa Öykü İncelemesi ve Öğretimi Kısa öykülerin nitelikleri ve edebiyattaki yeri; kısa öyküleri inceleme, çözümleme yöntemleri; çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ndan seçme kısa öykülerin incelenmesi. ELL 330: Film Çalışmaları (2-0-2) Dersin amacı bir sanat biçimi olarak kabul edilen filmin temel bileşenlerini öğrenciye aktarmaktır. Öğrenciler filmleri izlerken nasıl eleştirel ve analitik olabileceklerini bu ders sayesinde öğrenebileceklerdir. Ders boyunca biçem ve konularına göre seçilmiş Spielberg, Tarantino, Kubrick ve Lynch gibi yöntemler tarafından üretilmiştir en az yedi film incelenip, çözümlenecektir. Dersin sonunda, öğrenciler filmlerin biçem ve kavramlarını etkili bir biçimde algılayabilme ve değerlendirme becerisi ve yetisine sahip olacaklardır. PED Özel Öğretim Yöntemleri II Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. ELL Edimbilim Bu ders iletişim sırasındaki dilin kullanımı, özellikle cümleler ve kullanıldakları bağlamlar ve durumlarla ilişkilerini içeren bir giriş dersidir. ELL Sosyodilbilim Bu ders Birleşik Krallık ve Amerikan Birleşik Devletler'indeki dilbilimsel ve kültürel çeşitlilikleri araştırır. Derste çalışılan konular şunlardır: Dil prestiji, dilin değişimi, bölgesel sosyal diyalekt çeşitliliği, yanlılık ve çokdillilik, dil ve cinsiyet. ELL Drama (Oyun) İncelemesi ve Öğretimi Edebiyat türü olarak tiyatro eserlerinin nitelikleri; tiyatro eserlerinin türleri; tiyatro eserlerini inceleme; ve çözümleme yaklaşımları; çeşitli tiyatro akımlarını temsil eden İngiliz, Amerikan tiyatro eserlerinden örneklerin incelenmesi.

10 ELL 401 XX Century British Poetry I This course is intended to provide an insight into the poetry published in Britain between by detailed textual study of individual poets from Hardy to Eliot. At the same time, consideration is given to contrasting currents and literary movements, to the Georgians, the War Poets and the emergence of Modernism. ELL Yüzyıl İngiliz Şiiri (3-0) 3 Bu ders yılları arasında Britanya'da yayınlanmış şiire derin bir bakış sağlar. Ders Hardy'den Eliot'a bireysel şairlerin metinsel ayrıntılı incelemelerini de içerir. Aynı zamanda, bir biriyle çelişen akım ve edebi oluşumları, I-IV. George devrini, savaş şairlerini ve modernizmin ortaya çıkışını irdeler. ELL 402 XX Century British Novel I Overview of the novel in England Modernism. Conrad s life and works; Detailed study: Heart of Darkness. The Bloomsbury Group. Stream of Consciousness. Virginia Wolf; Detailed study: To the Lighthouse. ELL Yüzyıl İngiliz Romanı (3-0) yılları arasındaki İngiliz modern romanına bakış. Bu derste incelenenler Conrad'ın yaşamı ve çalışmaları, özellikle "Heart of Darkness", Bloomsbury Grubu, Beyin Akışı ve Virginia Wolf'un "To the Lighthouse". ELL 403 British Drama II Further developments of drama. Shakespeare s contemporaries, Ben Johnson, Thomas Dekker, Domestic drama. John Heywood, George Chapman. The Restoration drama. The 18 th century. ELL İngiliz Draması II (3-0) 3 Oyun ile ilgili daha sonraki gelişmeler. Shakespeare'in çağdaşları Ben Johnson, Thomas Dekker ve Domestik Drama. Aynı zamanda John Heywood, George Chapman, Restorasyon dönemi drama ve 18. Yüzyıl da bu derste etraflıca incelenmektedir. ELL 404 Shakespeare II The aim of this course is to complement the introductory course by extensive further reading and discussion of plays of contrasting character and from different periods in order to demonstrate the development and diversity of Shakespeare s art. ELL Shakespeare II (3-0) 3 Bu dersin ana amacı daha önceki giriş dersinde sunulan ana bakış açılarını ve olguları daha da incelemek ve döneme ait oyunlarının analitik irdelenmesi ile Shakespeare sanatının çeşitliliğini göstermek ve algılamaktır. ELL 405 Survey of American Literature This course offers intense study of the works of important writers of American Literature. ELL Amerikan Edebiyatı Taraması (3-0) 3 Bu ders Amerikan Edebiyatının önemli yazarlarının çalışmalarını irdeler. ELEC VIII Elective VIII Students are required to complete one of the following ELEC VIII courses : ELL 420 Approaches & Methods in English Language Teaching This course offers an overview and analysis of the approaches and methods utilised in second and foreign language teaching. ELL 423 Language Acquisition

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİMİZ INHALTE ZU UNSEREN LEHRVERANSTALTUNGEN sin Adı/Titel der Lehrveranstaltung: YDA 103

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 6, No. 15, 69-88, Haziran 2008 Değerler Eğitimi Merkezi Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik İsmail H. Demircioğlu* Muhammet A. Tokdemir**

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 891-906 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7882 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered

Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 2, 265-277 Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered Z. Canan CANDAŞ KARABABA * ABSTRACT. Currently,

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE ABD MASSACHUSETTS İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇERÇEVE PROGRAMI NIN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi cebia@omu.edu.tr

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Eurasian Journal of Educational Research, Issue 38, Winter 2010, 19-36 An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Canan Aslan Suggested Citation: Aslan, C. (2010). An

Detaylı

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in:

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in: Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 3 Special Issue of Student Research Congress on Educational Sciences 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board

Detaylı

From Discourse to Practice: Rethinking Translation (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition

From Discourse to Practice: Rethinking Translation (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition From Discourse to Practice: Rethinking Translation (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition Cemal Demircioğlu Boğaziçi University 2005 ii From Discourse

Detaylı