BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU"

Transkript

1 MTADergisi 121, 17-31, 1999 BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU Ümit ŞAFAK*, Niyazi AVŞAR* ve Engin MERiÇ" ÖZ Bu çalışmada Bakırköy havzasının batı kesiminde açılmış su sondajı örnekleri incelenmiş, elde edilen mikropaleontolojik veriler değerlendirilmiştir, lâboratuvar incelemeleri sonucunda, sondajla yüzeyden tabana doğru Pliyosen. Geç Miyosen ve Geç Eosen yaşlı çökellerin kesildiği gözlenmiştir, Pliyosen'de ostrakodlardan 14 cins ve 25 tür. bentik foraminiferlerden 10 cins ve 8 tür, Geç Miyosen'de ostrakodlardan 6 cins ve 11 tür, bentik foraminiferlerden 9 cins ve 9 tür, Geç Eosen'de ostrakodlardan 11 Cins ve 11 tür, bentik foraminiferlerden 20 cins ve 6 tür tanımlanmıştır, istifte Pliyosen yaş aralığında Cyprideis seminulum (Reuss), C. Pannonica (Mehes), C. anatolica Bassionuni, C. torosa (Jones), C. sublittoralis sublittoralis Pokorny gibi Tetis provensi özelliği sunan, C. tuberculata (Mehes), C. trituberculata Krstic, C. pontica Krstic gibi az sayıda olup Pontik havza karakteri taşıyan türler yer almaktadır. Ayrıca Loxoconcha sp.. Semicytherura sp., Xestoleberis margaritae Mueller. X, ventricosa Mueller, X. reymenti Ruggieri, X. communis Mueller, Darwinula stevensoni (Brady ve Robertson), D. cylindrica Straub, llyocypris cf. bradyi (Norman), Candona (Candona) altoides Petrovski. C. (Candona) parallela pannonicazalanyi, C. (Candona) decimai Freels, C. (Candona) candida (Muller). C. (Candona) neglecta Sars, Heterocypris salına salina (Brady), Eucypris dulcifons Diebel ve Pietrzenuik gibi türler istifte gözlenmektedir. Pliyosen yaş aralığında Siphonaperta aspera (d'orbigny), Quinqueloculina seminula (Linne), Eponides concameratus (Wiliamson), Cibicidoides sp., Cibicides advenum (d'orbigny), Asterigerina sp., Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), Challengerella bradyi Bulman. Hottinger ve Oesterle, Elphidium crispum (Linne) gibi bentik foraminiferler de tanımlanmıştır. Üst Miyosen'de Cyprideis seminulum (Reuss). C. pannonics (Mehes), C. anatolica Bassionuni. C. torosa (Jones), C. pontica Krstic, Tyrrhenocythere triebeli Krstic. Xestoleberis ventricosa Mueller. X. reymenti Ruggieri, llyocypris cf. gibba (Ramdohr), Heterocypris salına salina (Brady) gibi ostrakod türleri, Quinqueloculina seminula (Linne), Q cf. lamarckiana (d'orbigny), Quinqueloculina sp. 1. Ouinquelocu!ina sp. 2, Cibicidoides sp. Eponides concameratus (Williamson), Lobatula lobatula (Walker ve Jacobs). Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), Porosononion subgranosum (Egger), Elphidium crispum (Linne) gibi bentik foraminiferler yer alır. Üst Eosen Cytherella triestina Kollmann, Bairdia subdeltoidea (Muenster), B. elongata Lienenklaus, B. cymbula Deltel, ö. crebra Deltel, Bairdoppilata cf. gtoberti Keij, Triebelina punctata Deltel, Schizocythere appendiculata appendiculata Triebel, S. tessellata tessellata (Bosquet), Eucythere sp. 1. Eucythere sp. 2, Thracella apostolescui Sönmez, Krithe rutoti Keij. Echinocythereis isabenana Oertli, Leguminacytherets genappensis Keij, Nucleolina multicostata (Deltel). Pokornyella osnabrugensis (Lienenklaus), P. ventricosa (Bosguet), Hermanites paijenborchiana Keij, H. triebeli Stchepinsky, Ouadracythere vermiculafa (Bosquet), O. hulusu Sönmez-Gökçen, Cytheretta tenuistrata (Reuss). C. bartonica Sönmez-Gökçen, Xestoleberis subglobosa (Bosquet), X. muelleriana Lienenklaus, Uroleberis sp.. Paracypris contracta (Jones) gibi ostrakodları içerir. Bu seviyede Halkyardia minima (Liebus), Sphaerogypsina globula (Reuss). Asterigerina rotula (Kaufmann), Chapmanina gassinensis (Silvesiri), Nummulites fabianii (Prever), N. striatus (Bruguiere) gibi bentik foraminiferler gözlenmiştir. Batı Bakırköy-Ataköy civarında açılmış iki sondaj kuyusu örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda yörede Geç Eosen'de sığ denizel, Geç Miyosen'de oldukça sığlaşmaya yönelik bir tuzluluk azalması ve kapalı yerel çanaklar şeklinde birikmelerin başladığı ortamların varlığı söz konusudur. Pliyosen'de ise sudaki tatlılaşma bütünüyle çoğalarak lagüner, zaman zaman da çok sığ denizel koşullara dönüşüm göstermiştir. GiRiŞ metre derinlikli iki su sondajı kuyusuna ait örneklerin incelenmesi sonucunda gerçekleştirilmiş- İnceleme alanı civarında Akartuna, 1953; tır (Şek. 1). Erentöz, 1953-Pamir, 1954; Ozansoy, ; Araştırmanın amacı, inceleme bölgesinin Ter- Sönmez, 1963; Sönmez-Gökçen, 1964, 1973; Asla- siyer stratigrafisini, ostrakod faunasundan ağırlıklı ner, 1966, Şafak, 1997 değişik zamanlarda ayrıntılı jeolojik çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışma da Ata- yararlanılarak, ostrakod ve bentik foraminiferler ile ortaya koymak ve bu zaman aralığında oluşan orköy civarı (Bakırköy batısı) için açılmış ve tam değişimlerini yansıtmaktır. * Çukurova Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Balcalı-Adana. ' istanbul Üniversitesi Müh. Fak. jeoloji Mühendisliği Bölümü , Avcılar-lstanbul.

2 18 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ Yapılan sondajla tanımlanan ostrakodların or- Eucypris gibi tatlı su karakteri taşıyan ostrakod cins tamsal dağılımlarından, Pliyosen düzeyinde Cypri- lerinin de aynı düzeylerde bulunması ile, ortamın de/s, Loxoconcha cinsleri İle, Xestoleberis gibi la- çok sığ denizel koşullar yanı sıra, akarsu etkinliğinin gün ve litoral özellikli cinslerin bulunduğu, bu arada fazlaca görüldüğü lagün özelliği taşıdığı belirlenmiştir. Darwinula, llyocypris. Condona, Heterocypris, tir.

3 Üst Miyosen'de Cyprideis ile, özellikle Tyrrhenocythere cinsi gibi lagün, Xestoleberis gibi litoral deniz özellikli, llyocypris, Heterocypris gibi göl ortamı özelliği sunan cinslerin bir arada bulunması, akarsu etkinliğinin görüldüğü bir lagüne geçişi yansıtmaktadır. Üst Eosen ise içerdiği Cytherella, Bairdia, Schizocythere, Eucythere, Echinocythereis, Leguminocythereis, Pokornyella, Hermanites, Ouadracythere, Xestoleberis gibi ostrakod cinsleri ile genellikle sığ denizel bir ortama işaret etmektedir. Araştırma başlarken 50 gr. lik kuru örnek tartılarak yıkama yapılmış, ayıklanarak mikrofosil tayinine geçilmiştir. Tayini yapılan ostrakodların cins ve türleri sayılmış, buradan ostrakodların yanal ve düşey dağılımları hesaplanmış ve sayısal olarak bollukları ortaya çıkarılmıştır. Ostrakodların frekansını belirten simgeler Çizelge 1'de gösterilmiştir. Çizelge 1- Ostrakodların frekans tablosu (Sissingh, 1972 den değiştirilerek alınmıştır). STRATİGRAFİ inceleme alanında yapılan sondaj örneklerinin incelenmesi sonucunda bölgede tabanda Geç Eosen, üzerinde uyumsuzlukla Geç Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimlerin yer aldığı ortaya çıkarılmıştır. Ataköy W, kuyusu olarak bilinen kuyudan alınan verilere göre, üst düzeyden itibaren m ye kadar kireçtaşı bantlı kiltaşı ve silttaşı, metreler arasında marn, kireçtaşı bantlı kiltaşı-silttaşı seviyeleri yer alır metreler arası kiltaşı bantlı marn ve kireçtaşı seviyelerinden oluşur. Bu sondaja ait mikropaleontolojik verilerle metreler arasında Pliyosen, metreler arasında Geç Miyosen, metreler arasında ise Geç Eosen düzeylerinin varlığı saptanmıştır (Şek. 2). kuyusunda metreler arasında kireçtaşı, marn bantlı kiltaşı ve silttaşı seviyeleri gözlenmiştir. Bu sondajdan derlenen mikropaleontolojik verilerle metrelerden başlayarak kuyu tabanına doğru metrelere dek devam eden bir Geç Eosen'in varlığı belirlenmiştir (Şek. 3). EOSEN Priyaboniyen Bu kat, istif içerisinde kiltaşı bantlı, beyazımsı sarı renkli kireçtaşı, marn, kiltaşı-silttaşı litolojisinde gözlenmiştir. Bu seri istif ortalarında Cytherella triestina Kollmann, alt düzeylerinde Bairdia elongata Lienenklaus, B. cymbula Deltel, B. crebra Deltel, B. inceğizensis Sönmez-Gökçen, istifte yaygın olarak Bairdoppilata gliberti Keij, Schizocythere appendiculata appendiculata Triebel, S. tesseliata tessellata (Bosguet), Eucythere sp., üst kesimlerde ve az sayıda görülen Krithe rutoti Keij, K. obesa Sönmez- Gökçen, istifte yaygın ve sayıca fazla olan Leguminocythereîs genappensis Keij, Nucteolina multicostata (Deltel), Pokornyella osnabrugensis (Lienenklaus), P. ventricosa (Bosguet), Hermanites paijenborchiana Keij, H. triebeli Stchepinsky, Ouadracythere vermiculata (Bosguet), Cytheretta bartonica Sönmez-Gökçen, Cyîherurasp., Xestoleberis subglobosa (Bosguet), X. mueiieriana Lienenklaus, Uroteöerissp., Paracypris contracta (Jones) gibi sığ deniz özelliği gösteren ostrakod türlerini, Pyrgo sp.. Triloculina sp., Lenticulina sp., Polymorphina sp., Vaginulopsis sp., Lagena sp., Siphonodosaria sp., Cibicidoides sp., Textularia sp., Stomatorbina sp., Nuttalides sp., Elphidium sp., Halkyardia minima (Liebus), Sphaerogypsina globula (Reuss), Asterigerina rotula (Kaufmann), Amphistegina sp., Pullenia sp., Chapmanina gassinensis (Silvestri), Heterostegina sp., Nummulites fabianii (Prever), N. striatus (Bruguiere), Operculina sp., Discocyclina sp., Asterocyclina sp. gibi sığ denizel bentik foraminiferleri içermektedir (Morkhoven, 1962; Sönmez-Gökçen, 1964) (Çizelge 1, 2, 5 ve 6) (Levha l, II, III; IV).

4 20 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERİÇ

5 BAKIRKÖY TERSİYER ÇÖKELLERi 21

6 22 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ ÜST MİYOSEN Tortoniyen Tortoniyen açık renkli, marn ve kireçtaşı arabantlı kiltaşı, silttaşı litolojisinden oluşmuştur. Bu kat, istifin başından sonuna dek gözlenen Cyprideis seminulum (Reuss), C. pannonica (Mehes), C. anatolica Bassiouni, istifin başlangıç kesiminde daha çok bulunan C. torosa (Jones) gibi lagüner, sayısı ve bulunduğu örnek adedi az, istifin taban kesimlerinde görülen Xestoleberis ventricosa Mueller, X. reymenti Ruggieri gibi litoral, llyocypris bradyi (Norman), /. cf gibba (Ramdohr) ile istifte yaygın görülen Heterocypris salina salina (Brady) gibi gölsel özellikli ostrakodlar, Ouinqueloculina seminula (Linne), Q. cf. lamarckiana d'orbigny, Quinqueloculina sp. 1, Ouinqueloculina sp. 2, Triloculina cf. schreiberiana d'orbigny, Eponides concameratus (Williamson), Cibicidoides sp., Lobatula lobatula (Walker ve Jacob), Asterigerina sp., Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), Porosononion subgronosum (Egger), Elphidium crispum (Linne) gibi lagüner litoral ortam karakteristiği bentik foraminiferleri içerir (Çizelge 3 ve 4). (Levha l, II, IV) Ayrıca istifte Prienella sp., Viviparussp., gibi mikro gastropodlar (Levha V), pelesipodlar, Chara sp. ve otolitler gözlenmiştir. Tortoniyen ile alt sınırında yer alan Priyaboniyen (Üst Eosen) katı arasında açılı uyumsuzluk vardır. Ortamın, çok sığ denizel koşullar yanı sıra zaman zaman akarsu etkinliğinin baskın olduğu bir lagün özelliği taşıdığı düşünülür (Morkhoven, 1962; Sissingh, 1972; Carbonnel, 1978; Bassiouni, 1979; Yassini, 1979; Freels, 1980, Taner, 1982; Ünal. 1996). Messiniyen Messiniyen katı yine açık renkli marn ve kireçtaşı arabantlı kiltaşı, silttaşı litolojisinde gözlenir. Sayıca az C. anatolica Bassiouni ile Cyprideis seminulum (Reuss), C. Pannonica (Mehes), C. pontica Krstic, Tyrrhenocythere triebeli Krstic gibi lagün ortamının karakteristiği ostrakod türleri, Quinqueloculina seminula (Linne), Asterigerina sp., Ammonia compacta Hofker, Elphidium crispum (Linne) gibi bentik foraminifer cins ve türleri bu katı temsil ederler (Çizelge 3 ve 4) (Levha l, II; lll). Yukarıda adı geçen ve Tetis bölgelerinde çok gözlenen Cyprideis türleri yanında, Paratetis kuşağı içerisinde ve Ponsiyen'de tanımlanmıştır Tyrrhenocythere triebeli Krstic türünün (Krstic, 1975; Tunoğlu ve Gökçen, 1985) istifte yer aldığı örnekten itibaren bu katın sınırı çizilmiştir, istif içerisinde Avimactra sp., Pirenella sp. gibi mikro pelesipod ve gastropodlar (Levha V), Chara sp. bulunmuştur. Ortam genellikle lagüner karakter gösterir (Bassiouni, 1979, Taner, 1997). PLİYOSEN Yer yer kireçtaşı bantlı kiltaşı ile silttaşları bu serinin litoljisini oluşturur. Cyprideis seminulum (Reuss), C. pannonics (Mehes), C. anatolica Bassiouni, C. torosa (Jones), C. sublittoralis sublittoralis Pokorny, X. ventricosa Mueller, Heterocypris salina salina (Brady), Eucypris dulcifons Diebel ve Pietrzenuik, Eucypris sp., Amonia compacta Hofker, Elphidium crispum (Linne) Pliyosen'in başından sonuna dek gözlenen ostrakod ve bentik foraminifer cins ve türleridir. Pliyosen'in ortalarında Urocythereis favosa exedata Uliczny, Loxoconcha sp. 1, Loxoconcha sp. 2, X. reymenti Ruggieri, llyocypris cf. bradyi (Norman), llyocypris sp., Eucypris sp., Ammonia parkinsoniana (d'orbigny), Elphidium crispum (Linne) gibi ostrakod ve bentik foraminifer türleri görülür. Urocythereis favosa exedata Uliczny dışındaki diğer fosiller Pliyosen'in başından sonuna dek yer alır. C. pontica Krstic serinin alt düzeylerine doğru, Cyamocytheridea dertonensis Ruggieri, Semicytherura sp., Danwinula stevensoni (Brady ve Robertson), D. cylindrica Straub, Candona (Candona) para/e/a Pannonica Zalanyi, C. (Candona) decimai Freels, C. (Candona) candida Muller, C. (Candona) neglecta Sars istifin üst kesimine doğru olan örneklerde yer alan ostrakod türleridir. Cypria sp. ise serinin alt düzeyinde gözlenir. Ayrıca çoğunlukla Pliyosen başı ve orta düzeylerinde Avimactra, Hydrobia, Pirenella, Gyraulus, Valvata gibi mikro mollüskler, Pliyosen sonlarında Chara sp, istifin tümünde otolitler gözlenmiştir (Çizelge 7 ve 8) (Levha l, II, V). Çalışmada Pliyosen yaş aralığında yer alan lagün ortamının karakteristiği Cyprideis seminulum (Reuss), C. Pannonica (Mehes), C. anatolica Bassi-

7 BAKIRKÖY TERSİYER ÇÖKELLERi 23

8 24 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ

9 BAKIRKÖY TERSİYER ÇÖKELLERi 25

10 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ

11 BAKIRKÖY TERSİYER ÇÖKELLERi 27

12 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ

13 BAKIRKÖY TERSİYER ÇÖKELLERi 29 ouni, C. torosa (Jones), C. sublittoralis sublittoralis Pokorny gibi, Akdeniz provensinde çoklukla bulunan türler sayıca bol olarak, C. tuberculata (Mehes), C. trituberculata Krstic, C. pontica Krstic gibi, daha çok Pontik havza karakteri taşıyan türler ise sayıca çok az bulunmaktadır. Loxoconcha cinsinin farklı türde olabilecek değişik tipleri ile Semicytherura sp. ise litoral ortam için iyi bir belirteçtir. Xestoleberîs margaritae Mueller, X. ventricosa Mueller, X. reymenti Ruggieri, X. communis Mueller türleri litoral deniz, Darwinula stevensoni (Brady ve Robertson), D. cylindrica Straub, llyocypris cf. bradyi (Norman), Candona (Candona) altoides Petrovski, C. (Candona) parallela pannonica Zalanyi,, C. (Candona) decimai Freels, C. (Candona) candida (Muller), C. (Candona) neglacta Sars, Heterocypris salina salina (Brady), Eucypris dulcifons Diebel ve Pietrzenuik, Cypria sp. ise göl ortamı özelliği gösteren türlerdir (Morkhoven, 1962; Freels, 1980). Pliyosen'de ayrıca Siphonaperta aspera (d'orbigny), Quinqueloculina seminula (Linne), Eponides concameratus (Williamson), Cibicidoides sp., Cibicides advenum (d'orbigny), Asterigerina sp., Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), Challengerella bradyi Billman, Hottinger ve Oesterle, Elphidium crispum (Linne) gibi genellikle litoral ortam özellikli bentik foraminiferler tanımlanmıştır. Ortam oldukça sığ denizden akarsu etkinliğinin fazla olduğu bir lagüne geçişi simgeler. SONUÇLAR Bu çalışma Bakırköy havzasının (istanbul) batı kesiminde açılmış iki su sondajı kuyusunun örneklerinin incelenmesi ile gerçekleşmiştir. W, adı ile bilinen ilk kuyunun örneklerindeki mikropaleontolojik verilerle üstten tabana doğru Pliyosen-Miyosen ve Eosen serileri, W 2 adı ile bilinen ikinci kuyuda ise Eosen serisi kesilmiştir. Bu durumda iki sondaj arasında bir fayın varlığı söz konusu olmalıdır. istif kireçtaşı, kiltaşı bantlı marn ve kireçtaşı, marn-kireçtaşı bantlı kiltaşı-silttaşı ile kireçtaşı bantlı kiltaşı-silttaşı litolojisinde gözlenmektedir. Bu iki sondaj kuyusu örneklerinin mikropaleontolojik değerlendirilmesi sonunda Priyaboniyen'de (Üst Eosen) W, kuyusu içerisinde Cytherella triestina Kollmann, Bairdia subdeltoidea (Muenster), Bairdoppilata gliberti Keij, Thracella apostolescui Sönmez, Leguminocythereis genappensis Keij, Nucteolina multicostata (Deltel), Pokornyella ventricosa (Bosquet), P. osnabrugensis (Lienenklaus), Cytheretta tenuistriata (Reuss), C. bartonica Sönmez-Gökçen, Xestoleberis subglobosa (Bosquet), gibi ostrakod; Halkyardia minima (Liebus), Sphaerogypsina globula (Reuss), Asterigerina rotula (Kaufmann), Chapmanina gassinensis (Silvestri), Elphidium sp., Nummulites fabianii (Prever), N. striatus (Bruguiere) gibi bentik foraminifer cins ve türleri, W 2 kuyusu içerisinde Cytherella triestina Kollmann, C. ihsaniyensis Sönmez-Gökçen, Bairdia subdeltoidea (Muenster), B. elongata Lienenklaus, B. cymbula Deltel, B. crebra Deltel, Bairdoppilata gliberti Keij, Triebelina punctata Deltel, Schizocythere appendiculata appendiculata Triebel, S. tessellata tessellata (Bosquet), Krithe rutoti Keij, K. obesa Sönmez-Gökçen, Echinocythereis isabenana Oertli, Leguminocythereis genappensis Keij, Leguminocythereis sp., Nucleolina multicostata (Deltel), Pokornyella osnabrugensis (Lienenklaus), P. ventricosa (Bosquet), Hermanites paijenborchiana Keij, H. triebeli Stchepinsky, Quadracythere vermiculata (Bosguet), Q. hulusu Sönmez-Gökçen, Cytheretta concinna Triebel, Xestoleberis subglobosa (Bosquet), X. muelleriana Lienenklaus, Uroleberis sp., Paracypris contracta (Jones) gibi ostrakod; Halkyardia minima (Liebus), Sphaerogypsina globula (Reuss), Asterigerina rotula (Kaufmann), Chapmanina gassinensis (Silvestri), Nummulites fabianii (Prever), N. striatus (Bruguiere), gibi bentik foraminifer cins ve türleri bulunmuş olup, bu formlar sığ denizel ortamı belirtmektedir. Tortoniyen'de (Üst Miyosen) Cyprideis seminulum (Reuss), C. pannonica (Mehes), C. anatolica Bassiouni, C. torosa (Jones), C. pontica Krstic, Semicytherura sp., Xestoleberis ventricosa Mueller, X. reymenti Ruggieri, llyocypris bradyi (Norman), I. cf. gibba (Ramdohr), Heterocypris salina salina (Brady) gibi ostrakod, Ouinqueloculina seminula (Linne), O. cf. lamarckiana d'orbigny, Triloculina cf. schreiberiana d'orbigny, Eponides concameratus (Williamson), Cibicidoides sp., Lobatula lobatula

14 30 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ (Walker ve Jakob), Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), Porosononion subgranosum (Egger), Elphidium crispum (Linne) gibi bentik foraminifer türleri bulunmuştur. Ortam, değinilen mikrofaunanın özelliklerine göre akarsu etkinliğinin baskın olduğu sığ denizel bir özellik sunar. Messiniyen'de (Üst Miyosen) Cyprideis seminulum (Reuss), C. pannonica (Mehes), C. anatolica Bassiouni, C. pontica Krstic, Pontik havzada, ponsiyen'de tanımlanmış olan Tyrrhenocythere triebeli Krstic gibi ostrakod; Quinqueloculina seminula (Linne), Asterigerina sp., Ammonia compacta Hofker, Elphidium crispum (Linne) gibi bentik foraminifer cins ve türleri bulunmuştur. Pliyosen'de ise Limnocythere sp., Cyprideis seminulum (Reuss), C. pannonica (Mehes), C. anatolica Bassiouni, C. torosa (Jones), C. tuberculata (Mehes), C. trituberculata Krstic, Cyamocytheridea dertonensis Ruggieri, Urocythereis favosa exedata Uliczny, Loxoconcha sp., Xestoleberis ventricosa Mueller, X. reymenti Ruggieri, X. communis Mueller, Darwinula stevensoni (Brady ve Robertson), D. cylindrica Straub, llyocypris cf. bradyi (Norman), llyocypris sp., Candona (Candona) altoides Petkovski, C. (Candona) parallela pannonica Zalanyi, C. (Candona) decimai Freels, C. (Candona) candida Muller, C. (Candona) neglecta Sars, Heterocypris salina salina (Brady), Eucypris dulcifons Diebel ve Pietrzenuik, Eucypris sp. gibi ostrakod; Siphonaperta aspera (d'orbigny), Quinqueloculina seminula (Linne), Eponides concameratus (Williamson), Cibicidoides sp., Cibicides advenum (d'orbigny), Asterigerina sp., Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), Challengerella bradyi Billmann, Hottinger ve Oesterle, Elphidium crispum (Linne) gibi bentik foraminifer cins ve türleri tatlı su girişiminin bulunduğu sığ denizel koşulları sunar. Sonuç olarak bu çalışma ile Bakırköy havzası batısında, iki sondaja ait veriler ile, Pliyosen-Eosen yaş aralığını simgeleyen istifin tüm ortamsal ve kronostratigrafik konumlan ortaya konulmuştur. KATKI BELİRTME Yazarlar, bu araştırmanın gerçekleşmesi için sondaj örneklerini sağlayan Prof. Dr. Okay Eroskay'a (Kültür Üniversitesi) teşekkürlerini sunarlar. Ayrıca ostrakod örneklerinin elektron mikroskobunda (Jeol. JSM-6400 Scanning Microscope) fotoğraflarının çekimi için gerekli olanağı sağlayan Sayın Refik Üreyen (Arçelik Ar-Ge Merkezi Başkanı) ve fotoğrafları çeken Sayın Turgay Gönül'e (Arçelik Ar- Ge Merkezi) teşekkürü borç bilirler. DEĞİNİLEN BELGELER Yayına verildiği tarih, 29 Temmuz 1998 Akartuna, M., 1953 Çatalca-Karacaköy bölgesinin jeolojisi: istanbul Üniv. Fen Fak. Monog. No. 13, istanbul. Aslaner, M., 1966 Tozaklı-Poyralı linyitleri ve Pınarhisar civarının jeolojisi: MTA Derg Ankara. 126-

15 BAKIRKÖY TERSİYER ÇÖKELLERi Bassiouni, M. A., 1979 Brackische und marine Ostrakoden (Cytherideinae, Hemicytherinae, Trachyleberidinae) aus dem Oligozaen und Neogen der Turkei: Geol. Jb. Reihe B, Heft 31, 200 Honnover. Carbonnel, G., 1978 L'espece Cyprideis pannonica Mehes: 1908 {Ostracoda} dans la Tethys au Messinien (Miocene). Docum. Lab. Geol. Fac. Sci. 72, s: 79-97, Lyon. Erentöz, C., 1953 Etudes geologiques dans la region de Çatalca (istanbul). MTA Yayl. Ser. B, no. 17, Ankara. Freels, D., 1980 Limnische Ostrakoden aus Jungtertiaer und Quartaer der Turkei: Geol. Jb., B 39, 3-169, 2Abb., 18 Taf., Hannover. Krstic, N., 1975 Pontian ostracodes in Paratethys and Tethys. Proc. VI congres R. C. Mediterranean Neogen Stratigraphy, Bratislava. Morkhoven, F. P. M. van, 1962 Post Paleozoic Ostracoda. Elsevier edit., 1: 244 s. Ozansoy, F., 1962 Doğu Trakya Alt Oligosen Antrakoterienleri. MTA Derg., 58, 85-96, Ankara., 1964 Fosil memeli faunizon birimleri ışığında Trakya Tersiyer kronostratigrafisi. Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji, cilt l, no. 2, Ankara. Pamir, H. N., 1954 Recherches geologiques au Bassin d'ergene. Rev. Fac. Sci. Univ. d'istanbul, serie B, t. 19, fasc. 1, istanbul Sissingh, W., 1972 Late Senozoic Ostracoda of the South Aegean Island Arc. Utrecht Micropaleontological Bulletins. 6: 187, Utrecht. Sönmez, N., 1963 Deux nouveaux genres d'ostracodes du Paleogene de Thrace (Turquie). Rev. Micropal. v. 6, no. 2. Paris. Sönmez-Gökçen, N., 1964 Notice sur le nouvel age determine par les Ostracodes de la serie a Congeria du Neogene des environs de Çatalca (Thrace): MTA 63, Ankara., 1973, Etüde paleontologique (Ostracodes) e! stratigraphique de niveaux du Paleogene du Sud- Est de la Thrace, MTA Yayl. 147, 1-117, Ankara. Şafak, Ü., 1997 Bakırköy Havzası (istanbul) Tersiyer Çökellerinin Ostrakod Faunası, Yerbilimleri, Sayı 30. s , Adana. Taner, G., 1982 Die Molluskenfauna und Pliozaen Stratigraphie des Halbinsel-Gelibolu, Tome 25, Serie C1: Geologie., 1997 Das Pliozaen des östlichen Dardanellen- Beckens, Turkei: Molluskenfauna und Stratigraphie. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 98 A, Wien. Tunoğlu, C. ve Gökçen, N., 1985, İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop batısı) yöresi Üst Miyosen istifinin Yeni Ostrakod Faunası, Yerbilimleri, 12, 19-38, Ankara. Ünal, A., 1996 Gelibolu Yarımadası Neojen istifinin ostrakod biyostratigrafisi: Yüksek Müh. Tezi, Hacettepe Üniv. 160 s, Ankara. Yassini, l., 1979 The littoral system ostracodes from the Bay of Bou-İsmail, Algeiers, Algeria. Revista Espanola de Micropaleontologia, 11 (3), , Espagne.

16 LEVHALAR

17 LEVHA-I Şek. 1- Cytherella triestina Kollmann Ataköy W, sondaj kuyusu, 274 no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek. 2- Bairdoppilata cf. gliberti Keij Ataköy W, sondaj kuyusu. 273 no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x40 Şek Triebelina punctata Deltel 3- sondaj kuyusu, no.lı örnek. Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x80 4- sondaj kuyusu no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sağ yan görünüm. x80 Şek.5- Schizocythere tessellata tessellata (Bosquet) sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek. 6- Schizocythere appendiculata appendiculata Triebel sondaj kuyusu, no.lı örnek. Üst Eosen (Priyaboniyen) Sol kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 7- Callistocythere sp. Ataköy W, sondaj kuyusu, 5 no.lı örnek. Pliyosen Sol kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 8- Limnocythere sp. sondaj kuyusu, 5 no.lı örnek. Pliyosen Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek Eucythere sp. 1 sondaj kuyusu no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 9. Kabuk, sağ yan görünüm, x Kabuk, sol yan görünüm, x60 Şek. 11- Eucythere sp. 2 sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Sağ kapak, dıştan görünüm, x80 Şek Cyprideis pannonica (Mehes) sondaj kuyusu. 3 no.lı örnek, Pliyosen 12- Kabuk, sağ yan görünüm, x8û 13- Sol kapak, dıştan görünüm, x Sol kapak, içten görünüm, x80 Şek. 15- Cyprideis torosa (Jones) sondaj kuyusu. 118 no.lı örnek, Pliyosen Sağ kapak, dıştan görünüm, x80

18 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ LEVHA-I

19 LEVHA-II Şek Cyprideis seminulum (Reuss) 1. sondaj kuyusu, 28 no.lı örnek, Pliyosen Sağ kapak, dıştan görünüm, x80 2. sondaj kuyusu, 14 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sol yan görünüm. x80 Şek. 3- Cyprideis sublittoralis sublittoralis Pokorny sondaj kuyusu, 59 no.lı örnek, Pliyosen Sağ kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 4- Cyprideis pontica Krstic sondaj kuyusu, 82 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek. 5- Cyprideis trituberculata Krstic sondaj kuyusu, 65 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek Cyprideis anatolica Bassiouni sondaj kuyusu. 56 no.lı örnek, Pliyosen 6- Sağ kapak, dıştan görünüm, x80 7- Sağ kapak, dıştan görünüm, x80 Ataköy W, sondaj kuyusu, 41 no.lı örnek, Pliyosen 8- Sol kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 9- Thracella apostolescui Sönmez sondaj kuyusu, 262 no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Sağ kapak, dıştan görünüm, x60 Şek. 10- Echinocythereis isabenana Oertli sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sağ yan görünüm, x60 Şek. 11- Leguminocythereis genappensis Keij sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sağ yan görünüm, x60 Şek Nucleolina multicostata (Deltel) sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 12- Sağ kapak, dıştan görünüm, x Kabuk, sol yan görünüm, x60 sondaj kuyusu, no.lı Örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 14- Kabuk, sağ yan görünüm, x60 Şek. 15- Pokomyella ventricosa (Bosquet) sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sağ yan görünüm, x80

20 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ LEVHA-II

21 LEVHA-III Şek. 1- Pokomyella ventricosa (Bosquet) sondaj kuyusu no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek. 2-3, Pokomyella osnabrugensis (Lienenklaus) sondaj kuyusu no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 2. Kabuk, sol yan görünüm, x80 3. Sol kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 4-5, Hermanites triebeli Stchepinsky sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 4. Kabuk, sağ yan görünüm, x60 sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 5. Kabuk, sağ yan görünüm, x80 Şek Quadracythere vermiculata (Bosquet) sondaj kuyusu, no.lı örnek. Üst Eosen (Priyaboniyen) 6. Kabuk, sağ yan görünüm, x80 7. Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek Quadracythere hulusii Sönmez-Gökçen sondaj kuyusu, no.lı örnek. Üst Eosen (Priyaboniyen) 8. Kabuk, sol yan görünüm, x60 9. Kabuk, sol yan görünüm, x60 Şek. 10. Urocythereis favosa exedata Uliczny sondaj kuyusu, 86 no.lı Pliyosen Sağ kapak, dıştan görünüm, x60 Şek. 11. Tyrrhenocythere triebeli Krstic sondaj kuyusu, 124 no.lı örnek, Messiniyen Sol kapak, dıştan görünüm. x80 Şek Cytheretta bartonica Sönmez-Gökçen sondaj kuyusu, 267 no.lı Örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 12. Kabuk, sağ yan görünüm, x60 sondaj kuyusu, 288 no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 13. Kabuk, sağ yan görünüm, x80 Şek. 14, Cytheretta tenuistriata (Reuss) sondaj kuyusu, 254 no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm. x60 Şek. 15. Cytheretta concinna Triebel sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x60 Şek. 16. Loxoconcha sp. 2 sondaj kuyusu, 2 no.lı örnek, Pliyosen Sol kapak, yandan görünüm. x80

22 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ LEHVA-III

23 LEVHA - IV Şek. 1. Loxoconcha sp.3 sondaj kuyusu, 23 no.lı örnek, Pliyosen Sol kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 2. Semicytherura sp. sondaj kuyusu, 32 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek. 3. Xestoleberis ventricosa Mueller sondaj kuyusu, 61 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sırttan görünüm, x80 Şek. 4. Xestoleberis muelleriana Lienenklaus sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek. 5-6, Xestoleberis subglobosa (Bosquet) sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 5. Kabuk, sol yan görünüm, x80 6. Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek Uroleberis sp. sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) 7. Kabuk, sağ yan görünüm, x80 8. Kabuk, sırttan görünüm, x80 Şek. 9- Danwinula cylindrica Straub sondaj kuyusu, 65 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sağ yan görünüm, x80 Şek. 10, Darwinula stevensoni (Brady ve Robertson) sondaj kuyusu, 31 no,lı örnek, Pliyosen Kabuk, sağ yan görünüm, x80 Şek. 11. llyocypris cf. Bradyi (Norman) Ataköy \N 1 Sondaj Kuyusu, 33 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, Sağ kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 12. llyocypris cf. gibba (Ramdohr) sondaj kuyusu, 221 no.lı örnek, Tortoniyen Kabuk sağ yan görünüm, x80 Şek llyocypris sp. Ataköy W, sondaj kuyusu, 33 no.lı Örnek, Pliyosen 13. Sol kapak, dıştan görünüm, x Sağ kapak, dıştan görünüm, x80 Şek. 15. Paracypris contracta (Jones) sondaj kuyusu, no.lı örnek, Üst Eosen (Priyaboniyen) Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek. 16. Candona (Candona) parallela pannonica Zalanyi sondaj kuyusu, 14 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, dış görünüm, x80 Şek. 17. Candona (Candona) candida (Muller) sondaj kuyusu, 12 no.lı örnek. Pliyosen Kabuk, sağ yan görünüm. x80

24 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ LEVHA-IV

25 LEVHA-V Şek. 1. Candona (Candona) neglecta Sars sondaj kuyusu, 13 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk.. sol yan görünüm, x80 Şek. 2. Candona (Candona) decimai Freels sondaj kuyusu, 17 no. lı örnek. Pliyosen Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek- 3. Candona (Candona) altoides Petkovski sondaj kuyusu, 106 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sol yan görünüm, x80 Şek Heterocypris salina salina (Brady) sondaj kuyusu, 82 no.lı örnek, Pliyosen 4. Kabuk, sol yan görünüm, x80 5. Kabuk, sağ yan görünüm, x80 Şek. 6. Eucyris dulcifons Diebel ve Pietrzenuik sondaj kuyusu, 33 no.lı örnek, Pliyosen Kabuk, sağ yan görünüm, x80 Şek Avimactra sp. sondaj kuyusu, 107 no.lı örnek, Pliyosen 7. Kabuk, dıştan görünüm, x40 8. Kapak, içten görünüm, x40 Şek- 9. Pirenella sp. sondaj kuyusu, 57 no.lı örnek. Pliyosen, x40

26 Ümit ŞAFAK; Niyazi AVŞAR ve Engin MERiÇ LEVHA-V

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi Türkçe Baskı 2016 İzmı r -Dış- Körfezı ndekı Adaların Neojen Stratı grafisi... Fikret GÖKTAŞ / Araştırma Makalesi 1 Eskı şehı r Fay Zonu nun Güneydoğu Bölümünü Oluşturan Ilıca Kolu: Orta Anadolu da Sağ

Detaylı

MTA Dergisi (2016) 152:1-17. Maden Tetkik ve Arama Dergisi. http://dergi.mta.gov.tr

MTA Dergisi (2016) 152:1-17. Maden Tetkik ve Arama Dergisi. http://dergi.mta.gov.tr Türkçe Baskı 2016 İZMİR -DIŞ- KÖRFEZİ NDEKİ ADALARIN NEOJEN STRATİGRAFİSİ Fikret GÖKTAŞ...2 ESKİŞEHİR FAY ZONU NUN GÜNEYDOĞU BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURAN ILICA KOLU: ORTA ANADOLU DA SAĞ YANAL DOĞRULTU ATIMLI AKTİF

Detaylı

KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU

KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU MTA Dergisi 119, 89-102, 1997 KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU Ümit ŞAFAK* ÖZ.- Çalışmada Karaman ili ve çevresinde yüzeylenen Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 4 7, Sayı 2, Ağustos 2004. Genlogical Bulletin of Turkey Volume 47, Number 2, August 2004

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 4 7, Sayı 2, Ağustos 2004. Genlogical Bulletin of Turkey Volume 47, Number 2, August 2004 Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 4 7, Sayı 2, Ağustos 2004 Genlogical Bulletin of Turkey Volume 47, Number 2, August 2004 Çanakkale Formasyonu'nun Ostrakod Faunasına Bağlı Kronostratigrafisi ve Eskiortam Yorumu

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr YEDİKULE-İSTANBULBÖLGESİ TERSİYER (PALEOJEN-NEOJEN)ÇÖKELLERİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ OSTRACOD FAUNA AND ENVIRONMENTAL FEATURES

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi Türkçe Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 43, Sayı 2, Ağustos 2000 Volume 4X Mmmimr2 9 ÂumsiSmO Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi

Detaylı

Amasra kýyý alanlarýnda GŸncel Ostrakod topluluûu

Amasra kýyý alanlarýnda GŸncel Ostrakod topluluûu Yerbilimleri, 26 (2002), 27-43 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University KaradenizÕin Üstanbul

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ARGUVAN-PARÇİKAN (MALATYA) YÖRESİ NEOJEN OSTRAKODLARININ İNCELENMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI ADANA, 2006 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

EDĠRNE - TRAKYA BÖLGESĠ PALEOJEN-NEOJEN ÇÖKELLERĠNĠN (EDĠRNE-KEġAN, UZUNKÖPRÜ, MERĠÇ, SÜLOĞLU SONDAJLARI) MĠKROPALEONTOLOJĠK ĠNCELENMESĠ

EDĠRNE - TRAKYA BÖLGESĠ PALEOJEN-NEOJEN ÇÖKELLERĠNĠN (EDĠRNE-KEġAN, UZUNKÖPRÜ, MERĠÇ, SÜLOĞLU SONDAJLARI) MĠKROPALEONTOLOJĠK ĠNCELENMESĠ Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(2), ss. 17-31, Aralık 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(2), pp. 17-31, December 2016 EDĠRNE

Detaylı

KILBASAN YÖRESİNDE (KARAMAN KUZEYİ) BULUNAN KUVATERNER TATLI SU FAUNASI

KILBASAN YÖRESİNDE (KARAMAN KUZEYİ) BULUNAN KUVATERNER TATLI SU FAUNASI MTA Dergisi 120, 35-43, 1998 KILBASAN YÖRESİNDE (KARAMAN KUZEYİ) BULUNAN KUVATERNER TATLI SU FAUNASI Ümit ŞAFAK* ve Güler TANER** ÖZ. - Karaman ili kuzey kesiminde, Kılbasan köyü yakın civarında yüzlek

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

Adana Havzas Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu

Adana Havzas Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu Yerbilimleri, 27 (1), 1-21 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Havzas

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ Yerbilimleri, 33 (2), 99-130 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Alt Pliyosen

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

SU-MA. 69 th Geological Congress of Turkey. Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book. Geopolitics of Natural Resources. Yurtdışı Çalışmalarımız

SU-MA. 69 th Geological Congress of Turkey. Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book. Geopolitics of Natural Resources. Yurtdışı Çalışmalarımız SU-MA 69 th Geological Congress of Turkey SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde % 90 Karot) Adres

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aysun AKSU ERDEK KÖRFEZİ (GB MARMARA DENİZİ) GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK İNCELEMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KARSANTI YÖRESİNDE (KKD ADANA) YÜZEYLEYEN TERSİYER İSTİFİNİN OSTRAKOD DAĞILIMI VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

KARSANTI YÖRESİNDE (KKD ADANA) YÜZEYLEYEN TERSİYER İSTİFİNİN OSTRAKOD DAĞILIMI VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36,95-111, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 95-111, February 1993 KARSANTI YÖRESİNDE (KKD ADANA) YÜZEYLEYEN TERSİYER İSTİFİNİN OSTRAKOD DAĞILIMI VE ORTAMSAL

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

Erdek Körfezi (GB Marmara Denizi) bentik foraminifer toplulukları

Erdek Körfezi (GB Marmara Denizi) bentik foraminifer toplulukları Yerbilimleri, 27 (3), 125-141 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Erdek Körfezi

Detaylı

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma P R O G R A M 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 29-31 Ekim 2010, ADIYAMAN 29 Ekim, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer ÖRÇEN 11.PSÇ Başkanı Dündar ÇAĞLAN JMO Başkanı Adıyaman

Detaylı

Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer fauna ofholocene sediments in Golden Horn (İstanbul)

Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer fauna ofholocene sediments in Golden Horn (İstanbul) Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, Sayı 2,87-102, Ağustos 1996 GeologicalBıılletin of Turkey, V. 39, No.2,87-102, August 1996 Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer

Detaylı

Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası

Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 2, Ağustos 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 2, August 2009 2008 Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen

Detaylı

Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular

Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt. 43, No.l, 73-118, Ocak 2000 Geological Bulletin of Turkey Vol.43, No. 1, 73-118, January 2000 Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU P R O G R A M 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU 30 Eylül, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.l, 63-84, Şubat 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.l, 63-84, February 1998

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.l, 63-84, Şubat 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.l, 63-84, February 1998 Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.l, 63-84, Şubat 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.l, 63-84, February 1998 Yenice (Tarsus) kuzeyi (Adana Havzası) ÜstMiyosen- Pliyosen istifinin ostrakod

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 2

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 2 Kömür içeren Dombayova Grabeni (Batı Anadolu) üzerine paleo-ortamsal ve paleoiklimsel yorumlar: Ostrakod ve palinomorflara dayalı bir çalışma Demirer, Ş.S. 1, Tunoğlu, C. 2, Tuncer, A. 2, Akgün, F. 3 ve

Detaylı

Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları

Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları Yerbilimleri, 29 (3), 111-136 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Antalya Körfezi

Detaylı

Cilt 44, Sayı 2, Ağustos Volume 44, Number 2, August 2001

Cilt 44, Sayı 2, Ağustos Volume 44, Number 2, August 2001 Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 44, Sayı 2, Ağustos 2001 Volume 44, Number 2, August 2001 Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Bentik Foraminifer Faunası ve Bu Toplulukta Gözlenen Yerel

Detaylı

Ulukışla Tersiyer İstifinin Foı^tminifer ve Ostrakod Faunasına göre stratigrafîk yorumu

Ulukışla Tersiyer İstifinin Foı^tminifer ve Ostrakod Faunasına göre stratigrafîk yorumu Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 32, 89-99 Geological Bulletin of Turkey, V. 32, 89-99 Şubat - Ağustos 1989 February - August 1989 Ulukışla Tersiyer İstifinin Foı^tminifer ve Ostrakod Faunasına göre stratigrafîk

Detaylı

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM PROGRAM 1 2 16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize 25.10.2015-PAZAR BATUM GEZİSİ (7.00-19.00) Kalkış: Dedeman Otel önü 26.10.2015-PAZARTESİ AÇILIŞ VE KAYIT (8.00-10.00) 10.00 10.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 57-71 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ANADOLU HİSARI (İSTANBUL BOĞAZI) HOLOSEN ÇÖKELLERİNİN DENİZEL MİKRO VE MAKRO FAUNASI İLE XANTHO PORESSA (OLIVI) (Crustacea:

Detaylı

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular

Adana Baseni Üst Miyosen-Pliyosen istifinde Messiniyen Tuzluluk Krizine ait bulgular Yerbilimleri, 22 (2000), 183-192 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Baseni

Detaylı

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir.

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. SENOZOYİK Eosen lokaliteleri Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. Green River Formasyonu: Zengin bitki, böcek, ve balık

Detaylı

ÇANAKKALE HAVZASININ ORTA-ÜST MİOSEN STRATİGRAFİSİ, ÇANAKKALE, KB TÜRKİYE

ÇANAKKALE HAVZASININ ORTA-ÜST MİOSEN STRATİGRAFİSİ, ÇANAKKALE, KB TÜRKİYE MTA Dergisi 128, 79-97, 2004 ÇANAKKALE HAVZASININ ORTA-ÜST MİOSEN STRATİGRAFİSİ, ÇANAKKALE, KB TÜRKİYE Eşref ATABEY'; Ayhan ILGAR' ve Alper SAKITAŞ' ÖZ.- Çanakkale havzasında çökelen Orta-Üst Miyosen yaşlı

Detaylı

Engin MERİÇ 1, Atike NAZİK 2, 3, Niyazi AVŞAR 3, Bedri ALPAR 4, Selma ÜNLÜ 4, Erkan GÖKAŞAN 5

Engin MERİÇ 1, Atike NAZİK 2, 3, Niyazi AVŞAR 3, Bedri ALPAR 4, Selma ÜNLÜ 4, Erkan GÖKAŞAN 5 İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 22, S. 1, SS. 1-19, Y. 2009 KUVATERNER DE OLASI MARMARA DENİZİ-İZNİK GÖLÜ BAĞLANTISININ DELİLLERİ: İZNİK GÖLÜ (BURSA-KB TÜRKİYE) GÜNCEL SEDİMANLARINDAKİ OSTRAKOD VE FORAMİNİFERLERİN

Detaylı

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ Vedia TOKER* ÖZ. Karadeniz'in güney bölgesindeki 23 durak noktasında elde edilen karotlardan ahnan 62 örnekte Nannoplankton'-

Detaylı

ÇATALCA (TRAKYA) CİVARI NEOJENİNDEN CONGERİA' LI SERİNİN OSTRACOD'LARLA BULUNAN YENÎ YAŞI HAKKINDA NOT

ÇATALCA (TRAKYA) CİVARI NEOJENİNDEN CONGERİA' LI SERİNİN OSTRACOD'LARLA BULUNAN YENÎ YAŞI HAKKINDA NOT ÇATALCA (TRAKYA) CİVARI NEOJENİNDEN CONGERİA' LI SERİNİN OSTRACOD'LARLA BULUNAN YENÎ YAŞI HAKKINDA NOT Nuran SÖNMEZ-GÖKÇEN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Bu not, Trakya fosil Ostracod'ları

Detaylı

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, ADANA

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, ADANA Yerbilimleri, 30 (2), 127 144 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Büyük Menderes

Detaylı

UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU *

UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU * UĞRUCA (GAZİANTEP) CİVARI TERSİYER İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ VE ORTAMSAL YORUMU * Micropaleontological Investigation and Environmental Interpretation of Tertiary Sequence in Uğruca (Gaziantep)

Detaylı

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında i Türlüye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 24, 75-77 Ağustos 1981 Bulletin of ffee Geological Society of Turkey V. 24, 75-77 August 1981 Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in

Detaylı

Anahtar kelimeler: Doğu Ege Denizi, Göçmen foraminiferler, Ilıca Koyu, ostrakod, renkli kavkılar, termal su kaynağı.

Anahtar kelimeler: Doğu Ege Denizi, Göçmen foraminiferler, Ilıca Koyu, ostrakod, renkli kavkılar, termal su kaynağı. MTA Dergisi 145, 62-78, 2012 ILICA KOYU (ÇEŞME-İZMİR) BENTİK FORAMİNİFER-OSTRAKOD TOPLULUKLARI İLE PASİFİK OKYANUSU VE KIZILDENİZ KÖKENLİ GÖÇMEN FORAMİNİFERLER VE ANOR- MAL BİREYLER Engin MERİÇ, * Niyazi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müge Gül ÇEVİK BÜYÜK MENDERES NEHRİ ÖNÜ (DİP BURNU-TEKEAĞAÇ BURNU ARASI) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN

Detaylı

Tekirdağ Yöresi Oligosen-Miyo-Pliyosen Çökellerinin (Hacusungur Sondajı) Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri

Tekirdağ Yöresi Oligosen-Miyo-Pliyosen Çökellerinin (Hacusungur Sondajı) Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 293-310 ss., Aralık 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(2), pp. 293-310 December 2015

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. TUNCELİ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Emekli memur Mehmet Demirci kara avcılığı yaparken, bir ı kaya bloğu içinde omurga parçaları görmüş ve fotoğrafını

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ KARAİSALI YÖRESİ ORTA MİYOSEN İSTİFİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ Atike NAZİK* ve Vedia TOKER** ÖZ. Bu çalışmada, Adana ilinin Karaisalı yöresi Orta Miyosen istifinde 21 planktonik Foraminifera türü

Detaylı

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM MTA Dergisi 120, 223-232, 1998 İSTANBUL BOĞAZI (HALlÇ - SARAYBURNU - ÜSKÜDAR BENTİK FORAMİNİFER (HOLOSEN PALEOBİYOFASIYESLERİ: AKDENiZ - KARADENiZ SU GEÇiŞi ÜZERiNE YENİ BİR YAKLAŞIM Mehmet SAKINÇ* ÖZ.

Detaylı

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj)

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) SU MA SU-MA SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde %90 Karot) Adres : Haydarbey

Detaylı

13. «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» EKİM. 2012

13. «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» EKİM. 2012 PALEONTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU - Doğa Tarihi Müzeciliği - Biyostratigrafi - Paleoiklim - Evrim 13. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» 12-14. EKİM. 2012 Dokuz

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. KARABÜK İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Kırklareli yöresi (kuzey Trakya) denizel Oligosen'inin stratigrafisi ve Nummulites türleri

Kırklareli yöresi (kuzey Trakya) denizel Oligosen'inin stratigrafisi ve Nummulites türleri Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 19, 155-158, Ağustos 1976 Bulletm of the Geological Society of Turkey, v. 19, 155-158, August 1976 Kırklareli yöresi (kuzey Trakya) denizel Oligosen'inin stratigrafisi

Detaylı

Ostracoda Biostratigraphy and Chronostratigraphy of Pannonian-Pontian Sequence of Gelibolu Peninsula, NW Turkey

Ostracoda Biostratigraphy and Chronostratigraphy of Pannonian-Pontian Sequence of Gelibolu Peninsula, NW Turkey Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 44, Sayı 1, Şubat 2001 Volume 44, Number 1, February 2001 Ostracoda Biostratigraphy and Chronostratigraphy of Pannonian-Pontian Sequence of Gelibolu

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara, Türkiye

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara, Türkiye Yerbilimleri, 36 (3), 97-120 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Geç Erken-Orta

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Çanakkale - Bayraktepe'nin Tortoniyen Yaşlı Balık Fosilleri. On the fossil fishes from the Tortonian of Çanakkale-Bayraktepe

Çanakkale - Bayraktepe'nin Tortoniyen Yaşlı Balık Fosilleri. On the fossil fishes from the Tortonian of Çanakkale-Bayraktepe Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 21, 141,144, Ağustos 1978 Bulletin of the Geological Society of Turkey, v. 21, lkl-lhh> August 1978 Çanakkale - Bayraktepe'nin Tortoniyen Yaşlı Balık Fosilleri On the

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU

SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU Fikret KURTMAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Sivas civarındaki jips teressübatı umumiyetle Oligosen yaşında kabul edilmekte idi. Bu

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. KARS İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. ADIYAMAN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

zmit Körfezi nin do usu, Adapazar, Sakarya Deltas ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) çökellerinin özellikleri

zmit Körfezi nin do usu, Adapazar, Sakarya Deltas ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) çökellerinin özellikleri Yerbilimleri, 29 (2004), 55-76 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University zmit Körfezi

Detaylı

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan JEOLOJİ RAPORU YAZIMI Doç.Dr. Gültekin Kavuşan Jeoloji raporu, yazılan bir belgedir ve jeoloji j mühendisinin yaptığı ğ çalışmayı ş anlattığı, bir soruna ışık tuttuğu dokümandır. Bu belge onun ortaya koyduğu

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

KARABURUN (B İSTANBUL) DENİZEL OLİGOSENİNİN STRATİGRAFİSİ VE PALEONTOLOJİSİ. GiRiŞ

KARABURUN (B İSTANBUL) DENİZEL OLİGOSENİNİN STRATİGRAFİSİ VE PALEONTOLOJİSİ. GiRiŞ MTA Dergisi 116,9-14. 1994 KARABURUN (B İSTANBUL) DENİZEL OLİGOSENİNİN STRATİGRAFİSİ VE PALEONTOLOJİSİ Mehmet SAKINÇ* ÖZ- Karaburun ve civarında Orta-Üst Eosen yaşlı Soğucak formasyonu üzerinde uyumsuz

Detaylı

Üskenderun KšrfeziÕndeki bentojenik sedimanlarýn foraminifer i eriûi

Üskenderun KšrfeziÕndeki bentojenik sedimanlarýn foraminifer i eriûi Yerbilimleri, 24 (2001), 97-112 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Üskenderun KšrfeziÕndeki

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe ALRAMAZANOĞLU ANTALYA KÖRFEZİ (GÜNEY BATI TÜRKİYE) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

ANKARA-HAYMANA BÖLGESİ EOSENİNDE BULUNAN CAMPANILE BAYLE (in FİSCHER), 1884, CİNSÎNE AİT TÜRLERİN ETÜDÜ

ANKARA-HAYMANA BÖLGESİ EOSENİNDE BULUNAN CAMPANILE BAYLE (in FİSCHER), 1884, CİNSÎNE AİT TÜRLERİN ETÜDÜ ANKARA-HAYMANA BÖLGESİ EOSENİNDE BULUNAN CAMPANILE BAYLE (in FİSCHER), 1884, CİNSÎNE AİT TÜRLERİN ETÜDÜ Ayhan GÜNGÖR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ Bu çalışma Ankara-Haymana, Hasanfakı

Detaylı

Kovancılar (Elazığ, Türkiye) Jeositi: Nummulites li seviyeler ve Antiklinal

Kovancılar (Elazığ, Türkiye) Jeositi: Nummulites li seviyeler ve Antiklinal Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 29(1), 295-301, 2017 29(1), 295-301, 2017 Kovancılar (Elazığ, Türkiye) Jeositi: Nummulites li seviyeler ve Antiklinal Özet Sibel KAYĞILI

Detaylı

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi Havza Veritabanının Oluşturulması (ArcHydro) Baraj ve gölet gibi

Detaylı

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin

Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi Neogene Nannoplankton biostratigraphy with well data in the Adana Basin Yerbilimleri, 31 (2), 83 98 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Havzası

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTÜTÜSÜ DOKTORA TEZĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTÜTÜSÜ DOKTORA TEZĠ i ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTÜTÜSÜ DOKTORA TEZĠ MALATYA HAVZASINDAKĠ SIĞ DENĠZEL SEDĠMANLARIN EOSEN (ORTA-GEÇ EOSEN) BENTĠK FORAMĠNĠFER TANIMLAMASI VE BĠYOSTRATĠGRAFĠSĠ Birkan ALAN JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Semih ERCAN MALATYA HAVZASINDA YER ALAN BEYLERDERESİ FORMASYONU NUN SEDİMANTOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. RİZE İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

BİRECİK BARAJ GÖLÜ HAVZASI (ŞANLIURFA) VE HAZAR GÖLÜ(ELAZIĞ) OSTRACODLARI (CRUSTACEA) HAKKINDA ÖN ÇALIŞMA

BİRECİK BARAJ GÖLÜ HAVZASI (ŞANLIURFA) VE HAZAR GÖLÜ(ELAZIĞ) OSTRACODLARI (CRUSTACEA) HAKKINDA ÖN ÇALIŞMA DOI 10.18864/iujfas.8610 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi (2014) 29-2: 1-8 Istanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2014) 29-2: 1-8 BİRECİK BARAJ GÖLÜ HAVZASI (ŞANLIURFA) VE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ (İSLAMOĞLU) Doğum Tarihi: 17 Ekim 1968 Doğum yeri: Ankara Yabancı dil: İngilizce ÜDS: 80 (2008-Mart) İş telefonu: - Ev telefonu:

Detaylı

YİĞİTLER FOSİL LOKALİTESİ

YİĞİTLER FOSİL LOKALİTESİ YİĞİTLER FOSİL LOKALİTESİ Özet Ahmet Cem ERKMAN 1 Çankırı-Çorum çökellerinin güneydoğu sınırında yer alan Yozgat ilinde Neojen döneme (24-2 milyon yıl öncesi) tarihlendirilen potansiyeli oldukça yüksek

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Jeoarkeoloji. Prof.Dr. Atike NAZİK

Jeoarkeoloji.  Prof.Dr. Atike NAZİK Jeoarkeoloji http://bizansconstantin.files.wordpress.com/2013/01/316604_10150290162638558_5427655_n.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Jeoarkeoloji Jeoarkeoloji, yer-doğa bilimleri araştırmalarından sağlanan bilgilerin

Detaylı

ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ

ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ William T. DEAN University College, Cardiff ve Necdet ÖZGÜL Maden Tetkik ve

Detaylı

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 1, Nisan 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 1, April 2009 Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer

Detaylı

TRAKYA HAVZASI DOĞUSUNUN NEOTEKTONİĞİ

TRAKYA HAVZASI DOĞUSUNUN NEOTEKTONİĞİ Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu D 303 TRAKYA HAVZASI DOĞUSUNUN NEOTEKTONİĞİ Hayrettin Koral Trakya Havzası doğusu günümüzden yaklaşık 50 my öncesinden (Orta Eosen) başlayarak 35 my öncesine kadar

Detaylı

OMURGALI GÖÇLERİ VE ANADOLU. Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL

OMURGALI GÖÇLERİ VE ANADOLU. Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL OMURGALI GÖÇLERİ VE ANADOLU Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL OMURGALI GÖÇLERİ Miyosen dönemde fosil memelilerin evrimsel ilişkileri, coğrafik dağılımları, göç olayları ve in situ evrimleri oldukça tartışmalıdır.

Detaylı