SEVİYE BELİRLEME SINAVI e BAŞVURU KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEVİYE BELİRLEME SINAVI e BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 2009 SEVİYE BELİRLEME SINAVI e BAŞVURU KILAVUZU *Danıştay Sekizinci Daire Esas No: 2008/10580 kararı gereği sınıf puanı hesaplamasında davranış puanı dikkate alınmayacaktır. *Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarihli 1487 sayılı yazısı gereği özürlü öğrencilere yönelik sınav hizmetlerinde yeni düzenleme yapılmıştır. Belirtilen nedenlerden dolayı 27 Mart 2009 tarihinde Seviye Belirleme Sınavı e Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir.

2 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -1- Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. SINIF BAŞVURU ve ÜCRET YATIRMA SINIFLARA GÖRE 2009 SBS TAKVİMİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV SINAV SONUÇLARI 6 ncı sınıf Mart Haziran Haziran Temmuz nci sınıf Mart Mayıs Haziran Temmuz inci sınıf Mart Mayıs Haziran Temmuz 2009 İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon: Çağrı Merkezi 0(312) Faks: Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 0(312) İnternet adresi: okul.meb.gov.tr e Posta : SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SINAV ÜCRETİ: 10 (on) TL T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine yatırılacaktır. * 2828 ve sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacaktır. KISALTMALAR SBS YBP DP SP OYP PYBS Seviye Belirleme Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Davranış Puanı Sınıf Puanı Ortaöğretim Yerleştirme Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı DİKKAT: 2009 Seviye Belirleme Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -2- ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SEVİYE BELİRLEME SINAVII Ortaöğretimee Geçiş Sistemi; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda belirlenen oranlarından elde edilen ortaöğretime yerleştirme yerleştirmenin yapılacağı yeni bir sistemdir. hesaplanann sınıf puanlarının, puanına (OYP) göre merkezî Ortaöğretimee Geçiş Sistemi; Seviye Belirleme Sınavı Puanı (SBS), Davranış puanı (DP) ve yıl sonu başarı puanından (YBP) elde edilen sınıf puanları (SP) temelinde yürütülmektedir. Seviye Belirleme Sınavı; öğrencinin çok yönlü olarak ölçme ve değerlendirmesini yapmayı amaçlayarak yenilenen Ortaöğretime Geçiş Sistemininn sınav sürecini oluşturmaktadır. Seviye Belirleme Sınavları; ilköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarında; görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik, beden eğitimi, rehberlik/sosyal etkinlikler dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından ders yılı sonunda yapılan merkezî sistem sınavlarıdır. Yıl Sonu Başarı Puanı; öğrencininn derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanması ve bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile hesaplanan puandır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır, okuldaki 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüştürülür. Yıl sonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırmaa yoluyla veya özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır. Davranış Puanı; öğrencinin okul içindeki okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, ortak değerlere uyma, çözüm odaklı olma, sosyal faaliyetleree katılım, takım çalışması ve sorumluluk, verimli çalışma, çevre duyarlılığı ölçütlerinin notla değerlendirilmesi sonucunda elde edilen davranış notunun 100 lük puana çevrilmesi ve 500 tam puana dönüştürülmesi ile hesaplanan puandır. Herhangi bir nedenle ders/derslerden davranış notu eksik olan öğrencilerin davranış puanları, mevcut notlar üzerinden belirlenir. Emsalleri, örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmektee olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken Açık İlköğretim Okulunda öğrenim görmelerinee izin verilen öğrencilerin yıl sonu başarı puanları, sınıf puanlarının hesaplanmasında davranış puanı olarak da kullanılır. Sınıf puanı hesaplanırken, seviye belirleme sınavı puanının %70 inin, yıl sonu başarı puanınınn %25 ininn ve davranış puanının %5 inin etki ettiği çok boyutlu performans göstergelerine dayalı olarak ölçme ve değerlendirme yapılmaktad dır. Ortaöğretimee geçişte esas alınacak Ortaöğretime Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ise; öğrencilerin 6 ncı sınıf Sınıf Puan ının yüzde 25 i, 7 inci sınıf Sınıf Puan ının yüzde %35 i ve 8 incii sınıf Sınıf Puan ının yüzde 40 ı alınarak hesaplanır. Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır eğitim öğretim yılında ilk defa SBS ye 7 nci sınıftan katılan öğrencilerin 7 nci sınıf puanının %40 ı, 8 inci sınıf puanınınn % 60 nın toplamı alınarak ortaöğretime yerleştirme puanı hesaplanır. Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin sınıf puanı, sınıf tekrarı yapılan yıla ait seviye belirleme sınav puanı, davranış puanı ile yıl sonu başarı puanı kullanılarak hesaplanacaktır.

4 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -3-1 GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuzda; 2009 yılı Seviye Belirleme Sınavıyla ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. SBS tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Aşgabat, Bakü ve Bişkek de gerçekleştirilecektir. Başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde de sınav yapılabilecektir. SBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle saat da merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. SBS başvurusu; Mart 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıftan PYBS ye girmek isteyen öğrenciler ise 23 Mart 03 Nisan 2009 tarihleri arasında sınav başvurusunu yapacaklardır. Bu öğrenciler 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencileri için yapılan SBS sınav tarihlerinde PYBS sınavına gireceklerdir. Tüm iş ve işlemler e Okul sistemi kapsamı içinde elektronik ortamda gerçekleştirildiği için öğrencinin e Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Başvurunun Seviye Belirleme Sınavı e Başvuru Kılavuzuna uygun olarak, doğru ve zamanında yapılmasından ÖĞRENCİNİN VELİSİ ve OKUL MÜDÜRLÜĞÜ sorumlu olacaktır. Veli, yaptığı başvuru ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır. Emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrenciler isterlerse SBS ye katılabilecektir. Ancak, bu öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluktan faydalanamaz. Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler 2009 yılı SBS ye girmek zorundadır. Bu öğrenciler SBS için bankaya sınav ücreti yatırdığından dolayı Polis Koleji için sınav ücreti yatırmayacaktır. Bu öğrenciler öğrenim gördükleri okullardan Nisan 2009 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. 2 BAŞVURU ŞARTLARI eğitim öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. Emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrenci olmak. (Ancak, bu öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluktan faydalanamaz.) 3 BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ a. Seviye Belirleme Sınavı ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıflardan sınava başvuracak öğrenciler, 10 (on) TL sınav ücretini Mart 2009 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. b. Polis Koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS ye girmek zorunda olduğu ve bankaya sınav ücreti yatırdığı için Polis Koleji başvurusu yaparken sınav ücreti yatırmayacaktır.

5 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -4- c. Sınav ücreti yatırma işlemi sırasında öğrencinin e Okul sisteminde 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda kayıtlı olup olmadığı anında e Okul sisteminden karşılaştırılmaktadır. e Okul bilgilerinde hata olan öğrencilerden sınav ücreti tahsilâtı yapılmayacaktır. Dolayısıyla da sınav başvuru yapılmayacaktır. d. KKTC den sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaklardır. e. KKTC hariç, yurt dışından sınava başvuracak öğrenciler sınav ücretini yurtiçindeki yakınları vasıtasıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre yatıracaktır. f. Öğrencilerin, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödenmeyecektir. g. Sınav ücreti kesinlikle Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bankaya yatırılacak; mektup, elden, havale, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. h. Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Para yatırma işleminden sonra dekont üzerinde bulunan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığı kontrol edilecek, bilgilerden herhangi birinde yanlışlık varsa başvuru yapmadan aynı gün ödeme iptal ettirilerek öğrencinin e Okul sistemindeki bilgileri düzeltildikten sonra ödeme yeniden yapılacaktır. i. Öğrenciler ayrıca başvuru döneminde okul müdürlüğüne, kırtasiye, internet, fotokopi giderleri için okul aile birliği makbuzu karşılığında 2 (iki) TL ödeyecektir sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti, alınmayacaktır. 4 BAŞVURU İŞLEMLERİ 4.1. Yurtiçinden Sınav Başvurusu a. Seviye belirleme sınav başvuruları Mart 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. b. Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e Okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. c. Bilgiler e Okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğruluğundan ve güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. d. Öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücreti yatırıldığında başvurusu otomatik olacak yapılmış sayılacaktır. e. Süresi içinde bankaya sınav ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapamamış olacaktır. f. 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıflardan PYBS ye girmek isteyen öğrenciler, 23 Mart 03 Nisan 2009 tarihleri arasında başvuru yapacaktır. PYBS ye girmek isteyen öğrencilerin PYBS ile ilgili belgeleri kontrol edildikten sonra okul müdürlüğü tarafından elektronik onaylama yapılacaktır.

6 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -5- g. Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, Nisan 2009 tarihleri arasında ile okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacaktır. h sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmadığı için bu öğrencilerin durumu okul müdürlüğü tarafından e Okul sisteminden takip edilecektir Yurtdışından e Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvurusu Yurt dışından SBS ye başvuru yapmak isteyen öğrenciler öncelikle tablo 1 de belirtilen okullardan e Okul sistemine kayıt olacaktır. Bu öğrenciler; T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı ise e Okul sisteminde kayıtlı geçici numarayla T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 10 (on)tl sınav ücretini bankaya yatıracaktır. Kurumsal Tahsilât Programı, KKTC dışında kullanılamadığından diğer ülkelerden başvuru yapacak öğrencilerin sınav ücretini yurtiçinden yakınları vasıtasıyla yatırmaları gerekmektedir. AZERBAYCAN KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN TÜRKMENİSTAN Tablo 1 Yurtdışından Başvurunun Alınacağı Okullar Ülke Adı Okul Adı SUUDİ ARABİSTAN LİBYA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Bakü Türk İlköğretim Okulu Bişkek Türk İlköğretim Okulu Taşkent Türk İlköğretim Okulu Aşgabat Türk İlköğretim Okulu Medine Uluslararası Türk Okulu Cidde Uluslararası Türk Okulu Riyad Uluslararası Türk Okulu Tebük Uluslararası Türk Okulu Libya Türk İlköğretim Okulu (Trablusgarp) Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Anafartalar Lisesi Çanakkale Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu Bekirpaşa Lisesi 4.3. Yurtdışında e Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvurusu; e Okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; ile adreslerinde yayımlanan EK 1 deki formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup, çıktısını alarak başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı Teknikokullar ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecek, faksla veya e posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. e Okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beşevler/ANKARA Şubesinin nolu hesabına 10 (on)tl sınav ücretini yatıracaktır. Öğrenciler, sınav ücretini yatırdığı banka dekontunu saklayacaktır.

7 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -6-5 BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR Öğrencilerin; a. e Okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, b. Öğrenci sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa (başvuru ücretinden muaf olan öğrenciler hariç) başvurusu geçersiz sayılacaktır. 6 MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, a. e Okul sistemi MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek. b. Başvuruları süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak. c. Başvuruları süresi içinde onaylama yapmayan okul müdürlerini uyarmak. d. Sınava girecek özürlü öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarını İLSİS RAM İşlemleri Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak. 7 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek. b. Seviye belirleme sınavına başvurmak isteyen öğrenciler ile velileri bilgilendirmek, başvuru tarihleri arasında öğrencilerinin başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek. c. SBS e Başvuru Kılavuzunu ile adreslerinden alarak öğrencilere dağıtmak. d. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özürlü öğrenci varsa, öğrenciyi bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin İLSİS RAM İşlemleri Modülüne işlenmesini sağlamak. e. Okulunda görmeyen öğrencilere, sınav sırasında sorular Braill alfabesinde hazırlanmış soru kitapçığı olarak, CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) veya resim, şekil ve grafik içeren sorulardan muaf olarak basılmış soru kitapçı şeklinde sunulabileceğinden öğrencinin kullanım becerisine göre kendine uygun yöntemi seçmesine yardımcı olmak, f. Bu öğrencilerin tercihlerini başvuru tarihleri arasında e Okul sisteminde açılan ekran üzerinden öncelik sırasına göre yapmak, g. SBS ye katılacak 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıf öğrencilerinden PYBS ye başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek ve okulda kurulan komisyon tarafından belgelerini kontrol etmek. h. Polis Koleji için başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler Nisan 2009 tarihleri arasında ile adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlüklerince başvuruda bulunacaktır. Bu öğrenciler SBS ye girmek zorunda olduğu için ayrı bir sınav ücreti yatırmayacaktır. i. Polis Koleji başvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı vermek.

8 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -7- j. Fotoğraflı sınav giriş belgesini Internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek. k. Sınav sonuç belgesinin Internet adreslerinden çıktısını almak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye vermek. l. Başvuru tarihleri arasında okul müdürlüğünde varsa özürlü öğrencilere ait özür belgelerini topluca RAM a göndermek. Bu belgelerin incelenmesiyle ilgili işlemlerin takipçisi olmak. m sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini e Okul sistemi üzerinden takip etmek. n. Okulun Internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün Internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularının onaylanmasını sağlamak. o. Bursluluk sınavını kazanan 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıf öğrencilerinin bursluluğa kayıt işlemlerini e burs modülü üzerinden yapmak. 8 SINAV GİRİŞ BELGESİ SBS fotoğraflı sınav giriş belgesi 6 ncı sınıf için 01 Haziran 2009, 7 nci ve 8 inci sınıflar için 25 Mayıs 2009 tarihinde veya adreslerinden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Öğrencilere fotoğraflı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonu nun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir. Sınavdan önce sınava gireceği bina ve salonu görmesi öğrenciye önerilir. 9 ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER Özürlü öğrencilerin sınavlarda, durumlarına uygun hizmet alabilmeleri amacıyla özür bilgilerinin sisteme işlenmesi için özürlü sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartı veya özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan ından biriyle okul müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmeleri zorunludur. Müracaatların Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönlendirilmesinde ve takibinde öğrencinin kayıtlı bulunduğu OKUL MÜDÜRLÜĞÜ birinci derecede sorumludur. Belirtilen belgelerin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca aslı gibidir onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak; görme, işitme ve ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) müdürlüklerince,

9 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -8- resmi yazıyla özürlü sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince işlem görmeyen yetersizlik durumu İLSİS RAM İşlemleri Modülünde işlenmeyen öğrencilere sınavlarda yetersizliği ile ilgili hizmet verilmeyecektir. Yetersizliği olan öğrencinin beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacaktır. Özürlü öğrencilere ait yetersizlik durumlarını gösteren belgeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Öğrenciler yetersizlik durumuna göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, İLSİS RAM İşlemleri Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda düzenlenmiş salonlarda sınava alınacaktır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler a. Az Gören Öğrenciler Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kişilik salonda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Bununla birlikte soru kitapçıkları için aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilecek ve sınavda tercih edilen grubun hizmeti alınacaktır. a. 18 punto soru kitapçığı ve cevap kâğıdı. b. Resim, şekil ve grafik içeren soruları yazılı olarak tasvir eden soru kitapçığı. c. Braill alfabesiyle basılan soru kitapçığı. b. Görmeyen Öğrenciler Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Bununla birlikte soru kitapçıkları için aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilecek ve sınavda tercih edilen grubun hizmeti alınacaktır. a. Braill alfabesiyle basılan soru kitapçığı. b. CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek)hazırlanan soru kitapçığı. c. Resim, şekil ve grafik içeren soruları yazılı olarak tasvir eden soru kitapçığı İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler İşitme yetersizliği olan öğrencinin, öğrenim süresince yabancı dil dersi alıp almadığına bakılmaksızın, yabancı dil sınavından muaf tutulması velinin isteği ve sorumluluğundadır. İşitme yetersizliği olan öğrencinin sınavda yabancı dil sorularından muafiyetine ilişkin başvuru, veli tarafından okul müdürlüğüne yapılacak ve kayıtlı olduğu okul tarafından e Okul sistemine

10 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -9- işlenecektir. Okul müdürleri bu durumda olan öğrencilerinin bilgilerini Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde işletecektir. Yabancı dil sorularından muafiyet istenmemesi durumunda bu öğrenciler yaban dil sorularından muaf tutulacaktır. İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir Ruhsal ve Duygusal Yetersizliği Olan Öğrenciler Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere iki öğretmen kodlayıcı/okuyucu olarak yardımcı olacaktır Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olan Öğrenciler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. 9.5.Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde yetersizliği olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bununla birlikte aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilecek ve sınavda tercih edilen gurubun hizmeti alınacaktır. a. Kodlayıcı b. 30dakika ek süre Bedensel yetersizliği olan öğrenciler yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini tercih edebilecekleri için, daha önce her iki hizmeti de tercih eden öğrenci velilerinin işlem yaptırdıkları Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurarak yeniden giriş yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır. Kaba motor becerilerde yetersizlik gösteren ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. 9.6.Süreğen Hastalık Olan Öğrenciler Süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatağa bağımlılığı olan ya da sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrenciler durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaktır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. 10 SINAV UYGULAMASI a. 6 ncı sınıfların sınavı 13 Haziran 2009 Cumartesi günü saat da başlayıp 80 soru sorulacak ve 90 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır. b. 7 nci sınıfların sınavı 07 Haziran 2009 Pazar günü saat da başlayıp 90 soru sorulacak ve 100 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır.

11 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -10- c. 8 inci sınıfların sınavı 06 Haziran 2009 Cumartesi günü saat da başlayıp 100 soru sorulacak ve 120 dakika sürecek, tek oturum olarak yapılacaktır. d. SBS ve PYBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle da merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. e. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. f. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır. g. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulundurup bulundurmadığı kontrol edilecektir. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır. h. Öğrenciler sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir. i. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav salonunda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencinin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. j. Öğrenci cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrencinin kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. k. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda özürlü öğrenciler hariç en az 2 (iki) öğrenci sınıfta tutulacaktır. l. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenci de kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. m. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. n. Cevap kâğıdındaki imza bölümüne öğrenci adını kendi el yazısıyla yazacaktır. o. Cevap kâğıdında bulunan Bu Bölüme Dokunmayınız. kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. r. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. s. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

12 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -11- t. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. u. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır. v. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi durumunda kopya tespit işlemi yapılarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. y. Öğrenciler, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. z. Sınav bitiminden sonra; i) Öğrenciler, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına adını kendi el yazısıyla yazacaktır. ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı Başkanlık tarafından geçersiz sayılacaktır. 11 SINAV DEĞERLENDİRMESİ İlköğretim kurumlarının 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarında Seviye Belirleme Sınavına katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Her öğrencinin cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. b. Seviye belirleme sınavı, yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir. c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunacaktır. Şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak özürlü öğrencilerin ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar, testlerdeki toplam soru sayılarına dönüştürülerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır. Böylece her öğrenci için beş ayrı ham puan hesaplanmış olacaktır. d. Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunacaktır. e. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin

13 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -12- standart sapması hesaplanacaktır. f. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecektir. g. Her test için hesaplanan standart puanlar tablo 2 de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunacaktır. h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacaktır. Yabancı Dil testinden muaf olan işitme özürlü öğrencilerin TASP si ise yabancı dil testi hariç diğer testlerin ağırlıklı standart puanları toplamının, tüm testlerin toplam soru sayısına ötelenmesi ile hesaplanacaktır. Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 Test No Test Adı ASP Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 4 3 Fen Bilimleri 3 4 Sosyal Bilimler 3 5 Yabancı Dil 1 TOPLAM 15 Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir. Şekilli Sorulardan Muaf Olan Görme Özürlü Öğrencilerin Ham Puanı HPXiGörme = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3) HPXi = (HPXiGörme / Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Sorumlu Olduğu Soru Sayısı) x Xi Testindeki Toplam Soru Sayısı Diğer Öğrencilerin Ham Puanı HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı (Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3) Xi HPXi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil., Fen Bil. veya Yab. Dil testlerinden herhangi birini ifade eder. : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı HPXiGörme: Şekilli Sorulardan Muaf Görme Özürlü Öğrencinin Xi Testindeki Geçici Ham Puanı SPXi = HPxi ORT SSXİ x SPXi ORTXi SS Xi : Xi Testi Standart Puanı : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması : Xi Testinin Standart Sapması ASPXi = AKXi x SPXi ASP Xi AK Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı : Xi Testi Ağırlık Katsayı

14 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -13- Yabancı Dil Testinden Muaf Olan İşitme Özürlü Öğrencilerin TASP Hesaplaması İÖSS = TSS YDSS İTASP = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal TASP = ( İTASP / İÖSS) x TSS Diğer Öğrencilerin TASP Hesaplaması TASP = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal + ASP Yab. Dil TSS : Toplam Soru Sayısı (Tüm Testlerdeki Soru Sayılarının Toplamı) İÖSS : İşitme Özürlüler Toplam Soru Sayısı YDSS : Yabancı Dil Testi Soru Sayısı İTASP : İşitme Özürlüler İçin Geçici Toplam Ağırlıklı Standart Puan TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan ASP Türkçe : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Fen : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Sosyal : Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı ASP Yab. Dil : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı i. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır. SBS = x (TASP En Küçük TASP) En Büyük TASP En Küçük TASP TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP j. Formülde kullanılan En Küçük TASP, kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki En Küçük TASP tır. k. Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP, En Küçük TASP altında olan öğrencilerin, SBS ları 100 puan olarak kabul edilecektir. l. Polis kolejine girmek isteyen öğrenciler seviye belirleme sınavına girmek zorunda olup Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre tespit edilecektir Sınıf Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanının Hesaplanması Danıştay Sekizinci Daire Esas No: 2008/10580 kararı gereği sınıf puanı hesaplamasında davranış puanı dikkate alınmayacaktır.

15 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -14- Ortaöğretim Yerleştirme Puanı; 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıftan SBS puanı, davranış puanı ve yıl sonu başarı puanından elde edilen sınıf puanı esas alınarak hesaplanır. Yıl sonu başarı puanı; öğrencinin derslerden aldığı yıl sonu puanları, o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı hesaplanır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır, okuldaki 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki en yüksek puan 500 tam puana dönüştürülür. Yıl sonu başarı puanlarının 500 tam puana dönüştürülmesi işlemi, kaynaştırma yoluyla veya özel eğitim sınıf/okullarında eğitim gören öğrenciler için diğer öğrencilerden ayrı olarak ve kendi grupları içinde yapılır. YBP = ( ybp_aday / ybp_okul ) x 500 YBP: Öğrencinin 500 tam puana dönüştürülmüş yıl sonu başarı puanı. ybp_aday: Öğrencinin 100 puan üzerinden hesaplanan yıl sonu başarı puanı. ybp_okul : Okuldaki 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki en yüksek yıl sonu başarı puanı. Davranış puanı; Davranış puanı, Yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre şubede ders okutan öğretmenlerin 1 ve 2 nci dönemde her davranış ölçütü için verecekleri notların aritmetik ortalamasının 20 (yirmi) ile çarpımından elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır ve 500 tam puana dönüştürülür. Herhangi bir nedenle ders/derslerden davranış notu eksik olan öğrencilerin davranış puanları, mevcut notlar üzerinden belirlenir. Emsalleri, örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken Açık İlköğretim Okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrencilerin yıl sonu başarı puanları, sınıf puanlarının hesaplanmasında davranış puanı olarak da kullanılır. DP = dp x 5 DP: Öğrencinin 500 tam puana dönüştürülmüş davranış puanı. dp: Öğrencinin 100 puan üzerinden hesaplanan davranış puanı Sınıf puanı; o yılın seviye belirleme sınavı puanının % 70 i, yıl sonu başarı puanının %25 i ve davranış puanının % 5 i esas alınarak elde edilen puandır. Ortaöğretime yerleştirme puanı; 6 ncı sınıfın sınıf puanının (SP6) % 25 i, 7 nci sınıfın sınıf puanının (SP7) % 35 i ve 8 inci sınıfın sınıf puanının (SP8) % 40 ı toplanarak elde edilen puandır. Herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanıdır Eğitim öğretim yılında ilk defa SBS ye 7 nci sınıftan katılan öğrencilerin 7 nci sınıf puanının %40 ı, 8 inci sınıf puanının % 60 nın toplamı alınarak ortaöğretime yerleştirme puanı hesaplanacaktır. 12 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri

16 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -15- Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek yerleştirme işlemi, ortaöğretime yerleştirme puanına göre yapılacaktır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tercih başvuruları alınmak suretiyle puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacaktır. Ortaöğretim yerleştirme puanlarının eşit olması halinde 8 inci sınıf SBS puanı, eşitliğin devamı hâlinde, 7 nci SBS puanı, yine eşitliğin olması halinde 6 ncı sınıf SBS puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Bunlarında eşit olması halinde 8 inci sınıf Türkçe testi eşitliğin devamı halinde 7 nci sınıf Türkçe testi yine eşitlik olması durumunda 6 ncı sınıf Türkçe testi tamamının eşit olması durumunda tercih önceliği dikkate alınır. Bakanlık her yıl ortaöğretime geçiş sistemiyle yerleştirme yapılacak olan okulların kontenjanlarını tespit ederek adresinden ilan edecektir. Öğrenciler bu kontenjanlara göre tercih yapacaktır. 13 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 8 inci sınıf SBS sonuçları 13 Temmuz 2009 tarihinde, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfların PYBS sonuçları 31 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ile adreslerinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Okul müdürlükleri Internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye verecektir. 14 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların bursluluk sınavlarını kazanarak kayıtlarını yaptıran öğrencilerden, burslu okuma şartlarını taşıyanlara, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile burslu öğrenim görme hakkı sağlanır. İlköğretimin 6 ncı, 7 nci veya 8 inci sınıfında öğrenim gören, parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru koşullarını taşımaları hâlinde PYBS başvurusu yaparak SBS içinde yapılacak PYBS ye girebilecektir. PYBS ile ilgili açıklamalar ve istenen belgeler Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı e Başvuru Kılavuz unda yer almaktadır. PYBS için okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden kurulacak komisyon tarafından, öğrencinin başvuru için getirdiği beyan ve belgeler okulda incelenecektir. İnceleme yapmayan okul müdürlükleri hakkında yasal işlem yapılacaktır. 15 INAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması, c. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

17 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -16- d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, g. Sınav giriş belgesinde ve cevap kâğıdında bulunan fotoğraflarda uyuşmazlık olması, h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, i. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, j. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda adayların oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit edilmesi (durumunda adayın ilgili testi iptal edilir), k. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesi nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanakların da dikkate alınarak öğrencinin sınavı/testi geçersiz sayılacaktır. 16 SINAV İTİRAZLARI a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir. b. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi nin /5001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir. c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, öğrencilerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; öğrencinin kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. e. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. * Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7 nci maddesine göre öğrenci dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. * Bu sınavlara başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılırlar.

18 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -17- EK 1 SBS YURT DIŞI BAŞVURU TALEP FORMU Öğrenimlerinin tamamını veya bir kısmını yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan her hangi bir eğitim kurumunda gören öğrenciler isterlerse denklik belgesi ile başvurarak seviye belirleme sınavlarına katılabilirler. Bu öğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça sınav yapılması halinde sınava bulundukları ülkede katılabilirler. Bu öğrencilerin yerleştirme başvurularında, her yıl için yönergede belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış yıl sonu başarı puanları ile davranış puanlarını da getirmeleri gereklidir. Bu form, yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sistemine başvuru yapabilmesi için kullanılacaktır. Ortaöğretimini ülkemizde devam ettirmek isteyen öğrenciler bu formu ve öğrenci belgesini kılavuzda belirtilen adrese göndereceklerdir. Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur. A ÖĞRENCİ BİLGİLERİ T.C. Kimlik No / Geçici No Adı Soyadı Ülke / Şehir / Geldiği Okul Adı Okul Numarası(*) Sınıfı Doğum Tarihi Yabancı Dili Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe / Baba Adı Anne Adı İletişim Telefonları ( ).. ( ).. e Posta Adresi Cinsiyeti Alan /Bölümü Veli T.C. Kimlik No / Geçici No Veli Adı Soyadı Veli Cep Telefonu (*) Okul numarası, Internet ten girilerek başvuru durumunun izlenmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle doldurulması zorunludur. Aksi durumda başvuru durumunuzu izleyemezsiniz. B ÖĞRENCİ ÖZÜR BİLGİLERİ Herhangi bir özrüm yoktur Görme Beden Yetersizlik Özür Durumu Belgesi Özürlü sağlık kurulu raporu Özürlü için kimlik kartı Özürlülük bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı Görmeyen Okutman Kodlayıcı İstiyorum Az Gören 18punto soru kitapçığı ve cevap kâğıdı istiyorum Üst beden kullanamıyor Kodlayıcı istiyorum 30 Dakika ek süre istiyorum (Yalnızca birini tercih edebilirsiniz) Alt beden kullanamıyor Alt kat salonda yerleştirilmek istiyorum Alt ve üst beden kullanamıyor Kodlayıcı istiyorum 30 Dakika ek süre istiyorum (Yalnızca birini tercih edebilirsiniz) İşitme İşitme özürlüyüm 30 Dakika ek süre istiyorum Ruhsal ve Duygusal Hiperaktivite Kodlayıcı istiyorum Yetersizlik Özel öğrenme güçlüğü Okutman istiyorum Yaygın Gelişimsel Bozukluk Okutman istiyorum Kodlayıcı istiyorum Süreğen Süreğen hastalığım var Tek kişilik salonda girmek istiyorum Sınav başvuru formlarınızla birlikte özrünüzü gösteren belgeyi Başvuru Adresine göndermeniz gerekir. C TERCİH SIRASINA GÖRE SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ İLLER YA DA KILAVUZDA YER ALAN YURT DIŞI SINAV MERKEZLERİ D BAŞVURU ADRESİ Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar /Ankara ÖĞRENCİ VELİSİ../../2009 Adı Soyadı İmza ONAYLAYAN (*)././2009 Adı Soyadı Unvanı (*) Türkçe çevrisi yapıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk Yetkililerince Onaylanacaktır.

19 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -18- EK 2 YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARINA AİT DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ 6 nci Sınıflar İçin Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan Türkiye deki resmî okullara naklen gelen 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri için doldurularak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar /ANKARA adresine gönderilecektir. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ T.C. Kimlik No / Geçici No Adı Soyadı * Bu form bir öğrenci için doldurulacak ve onaylanacaktır. DAVRANIŞ BİLGİLERİ I. DÖNEM II. DÖNEM SIRA NO DERSLER Okul kültürüne uyum Öz bakım Kendini tanıma İletişim ve sosyal etkileşim Ortak değerlere uyma Çözüm odaklı olma Sosyal faaliyetlere katılım Takım çalışması ve sorumluluk Verimli çalışma Çevreye duyarlılık Okul kültürüne uyum Öz bakım Kendini tanıma İletişim ve sosyal etkileşim Ortak değerlere uyma Çözüm odaklı olma Sosyal faaliyetlere katılım Takım çalışması ve sorumluluk Verimli çalışma Çevreye duyarlılık Derse Giren Öğretmenin İmzası Yetersiz (1), Geliştirilmeli (2), Orta (3), İyi (4), Çok iyi (5) şeklinde değerlendirilir. AĞIRLIKLI YIL SONU ORTALAMALARI (100 Puan üzerinden) 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF...,.....,.....,.. *Onaylayan, bu formu dolduran öğretmendir. ONAYLAYAN./.../2009 Adı Soyadı Unvanı

20 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -19- EK 3 YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARINA AİT DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ 7 nci Sınıflar İçin Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan Türkiye deki resmî okullara naklen gelen 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri için doldurularak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar /ANKARA adresine gönderilecektir. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ T.C. Kimlik No / Geçici No Adı Soyadı * Bu form bir öğrenci için doldurulacak ve onaylanacaktır. DAVRANIŞ BİLGİLERİ I. DÖNEM II. DÖNEM SIRA NO DERSLER Okul kültürüne uyum Öz bakım Kendini tanıma İletişim ve sosyal etkileşim Ortak değerlere uyma Çözüm odaklı olma Sosyal faaliyetlere katılım Takım çalışması ve sorumluluk Verimli çalışma Çevreye duyarlılık Okul kültürüne uyum Öz bakım Kendini tanıma İletişim ve sosyal etkileşim Ortak değerlere uyma Çözüm odaklı olma Sosyal faaliyetlere katılım Takım çalışması ve sorumluluk Verimli çalışma Çevreye duyarlılık Derse Giren Öğretmenin İmzası Yetersiz (1), Geliştirilmeli (2), Orta (3), İyi (4), Çok iyi (5) şeklinde değerlendirilir. AĞIRLIKLI YIL SONU ORTALAMALARI (100 Puan üzerinden) 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF...,.....,.....,.. *Onaylayan, bu formu dolduran öğretmendir. ONAYLAYAN./.../2009 Adı Soyadı Unvanı

21 Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -20- EK 4 YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARINA AİT DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ 8 inci Sınıflar İçin Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan Türkiye deki resmî okullara naklen gelen 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri için doldurularak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar /ANKARA adresine gönderilecektir. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ T.C. Kimlik No / Geçici No Adı Soyadı * Bu form bir öğrenci için doldurulacak ve onaylanacaktır. DAVRANIŞ BİLGİLERİ I. DÖNEM II. DÖNEM SIRA NO DERSLER Okul kültürüne uyum Öz bakım Kendini tanıma İletişim ve sosyal etkileşim Ortak değerlere uyma Çözüm odaklı olma Sosyal faaliyetlere katılım Takım çalışması ve sorumluluk Verimli çalışma Çevreye duyarlılık Okul kültürüne uyum Öz bakım Kendini tanıma İletişim ve sosyal etkileşim Ortak değerlere uyma Çözüm odaklı olma Sosyal faaliyetlere katılım Takım çalışması ve sorumluluk Verimli çalışma Çevreye duyarlılık Derse Giren Öğretmenin İmzası Yetersiz (1), Geliştirilmeli (2), Orta (3), İyi (4), Çok iyi (5) şeklinde değerlendirilir. AĞIRLIKLI YIL SONU ORTALAMALARI (100 Puan üzerinden) 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF...,.....,.....,.. *Onaylayan, bu formu dolduran öğretmendir. ONAYLAYAN./.../2009 Adı Soyadı Unvanı

Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı

Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı On5yirmi5.com Asil öğretmenliğe geçiş sınav yerleri açıklandı MEB asil öğretmenliğe geçiş sınav yerlerini açıkladı. Yayın Tarihi : 12 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma : 2/3/2017) Milli Eğitim Bakanlığı asil

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU 2009 SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru KILAVUZU Seviye Belirleme Sınavı e-başvuru Kılavuzu -2- Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

Detaylı

Mazeret Sınavlarının Uygulanması

Mazeret Sınavlarının Uygulanması Mazeret Sınavlarının Uygulanması 1 Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Merkezi sınava giremeyen öğrencilerden

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKA ANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavu uzu 20100 http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2010 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

http://www.meb.gov.tr

http://www.meb.gov.tr MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI e-başvuru Kılavuzu 2011 http://www.meb.gov.tr 1 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİCİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMEN ADAYI SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 Bu kılavuz

Detaylı

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3, 4 ve 5 inci SINIFLAR SEVİYE TESPİT SINAVI Başvuru : http://www.meb.gov.tr (Sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru yapılabilmektedir.)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2 Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın Merkezi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi SEVİYE BELİRLEME SINAVI Başvuru Kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2013 - SBS UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Başvuru ve Ücret Yatırma Tarihi Sınav

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI

DÜZEY BELİRLEME SINAVI ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK, 9, 10 VE 11. SINIFLAR DÜZEY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015-İSTANBUL 1 KÜLTÜR LİSESİ HAZIRLIK-9-10-11. SINIFLAR OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZEY

Detaylı

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ http://bursa.meb.gov.tr/oges

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ http://bursa.meb.gov.tr/oges MERKEZİ ORTAK SINAV TEMEL BİLGİLER BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ http://bursa.meb.gov.tr/oges MODÜL 1 MERKEZİ ORTAK SINAVLARDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 16 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2, 3, 4, 5 ve 6. SINIFLAR ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI e KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Eğitim Teknolojileri

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2, 3, 4, 5 ve 6. SINIFLAR ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU

Detaylı

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. SBS, ilköğretim 7. sınıflar için 5 Haziran 2011 Cumartesi, 8. sınıflar için 4 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak. Sınav, yurtiçinde 81 ilde, yurtdışında Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU 1 Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e-başvuru KILAVUZU 2010 http://www.meb.gov.tr SINIF 5, 9, 10 ve 11 inci sınıflar SINIFLARA GÖRE 2010 PYBS YİBO TAKVİMİ PYBS- YİBO

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı. SINAV ÜCRETİ Aday; 80 (seksen) TL KDV dahil sınav ücretini

Detaylı

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 13 HAZİRAN 2015 SAAT-14:00 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için gerçekleştirilecek Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS); 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.

Detaylı

Bu kılavuzda öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Bu kılavuzda öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuzda 2016-2017 öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 13 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2, 3, 4, 5 ve 6. SINIFLAR ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURU

Detaylı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜRKİYE DE SINAV SİSTEMİ 1997-2004 Yılları Arasında Liselere

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU 2014 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. pergel_orta_ogretime_gecis_sistemi.indd 1 27.11.2013 09:57 pergel_orta_ogretime_gecis_sistemi.indd

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. Mesut YAŞAR MEB Uzman Yardımcısı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. Mesut YAŞAR MEB Uzman Yardımcısı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Mesut YAŞAR MEB Uzman Yardımcısı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçişe dair yeni uygulamanın işlevsel,sürdürülebilir ve esnek

Detaylı

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, g. Cevap kâğıdı değerlendirilirken aynı sınıfta oturan adaylarının

Detaylı

2017 ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (ĠOKBS) a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2017 ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (ĠOKBS) a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2017 ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (ĠOKBS) 1. GENEL AÇIKLAMALAR 5, 6, 7. sınıflara yönelik olarak İOKBS, 10 Haziran 2017 tarihinde Türkiye saatiyle saat 14.00 da, ÖDSGM tarafından

Detaylı

MEB ORTAK SINAVLAR UYGULAMADA TEMEL İLKELER. Ali ERDOĞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

MEB ORTAK SINAVLAR UYGULAMADA TEMEL İLKELER. Ali ERDOĞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN MEB ORTAK SINAVLAR UYGULAMADA TEMEL İLKELER Ali ERDOĞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçişe dair yeni uygulamanın işlevsel,sürdürülebilir

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI e-kilavuzu 2017 Bu kılavuz MEB Merkezi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY ÖĞRETMEN SINAV KILAVUZU 2016 Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/ KADROLU) ADAYLIK KALDIRMA SINAVI

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi KAMİL ÖZKAN MERCİN (Rehber Öğretmen) (GÜNCELLENME TARİHİ 7 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni

Detaylı

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu 2011 http://www.meb.gov.tr 1 SINIFLARA GÖRE 2011 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) e BAŞVURU KILAVUZU 2009 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına (YİBO) başvuru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMAR, MÜHENDİS, TEKNİKER VE TEKNİSYEN KADROLARI İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU Bu kılavuz, Millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının

Detaylı

MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2014 Bu kılavuz Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI e-kilavuzu 2016 Bu kılavuz MEB Merkezi

Detaylı

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2010 DİKKAT: Bu kılavuzu

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (NÜYÖS),

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın 19.04.2006 tarih ve 5855 sayılı onayı ve eki Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmış ve basılmıştır. DEVLET PARASIZ YATILILIK

Detaylı

KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR Aday, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen adayın 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Adayın

Detaylı

TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı On5yirmi5.com TEOG tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi doğrultusunda lise tercih ve yerleştirme işlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV BAŞVURU KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2013 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) SINAV KILAVUZU http://www.meb.gov.tr SINIFLARA GÖRE 2013 PYBS TAKVİMİ SINIF PYBS BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV TARİHİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME SINAVI (OKS) BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME SINAVI (OKS) BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın 19.04.2006 tarih ve 5855 sayılı onayı ve eki Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmış ve basılmıştır. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu Bu kılavuz, Bakanlık Makamı nın Merkezi

Detaylı

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KAVRAMLARI (SBS) SEVİYE BELİRLEME SINAVI NEDİR? Maksimum SBS puanı: 500 SP(Sınıf Puanı) Katkı Payı : %70 İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında

Detaylı

2013-2014 ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ORTAK SINAVLAR TARİHİ VE SÜRESİ

2013-2014 ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ORTAK SINAVLAR TARİHİ VE SÜRESİ 2013-2014 ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ORTAK SINAVLAR TARİHİ VE SÜRESİ 8 inci sınıflar için yapılacak ikinci dönem ortak sınavları; 28 Nisan 2014 Pazartesi ve 29 Nisan 2014 Salı günleri yapılacaktır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU. Sıkça Sorulan Sorular

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU. Sıkça Sorulan Sorular ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU Sıkça Sorulan Sorular 1.Okulların kontenjan tabloları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek? Yerleştirme yapılacak okulların tercihlere

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2015 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU Sıkça Sorulan Sorular 1 1.Okulların kontenjan

Detaylı

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2009 DİKKAT: Bu kılavuzu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2016 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2016 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAV TAKVİMİ SINIF PARASIZ YATILILIK

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU. İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. www.bildershaneleri.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU. İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. www.bildershaneleri. 2014 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) ÖĞRENCİ ve VELİ KILAVUZU İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. www.bildershaneleri.com 2014 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (OGES) Sistemin Niteliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) SINAV KILAVUZU 2012 http://www.meb.gov.tr l SINIF SINIFLARA GÖRE 2012 PYBS YİBO TAKVİMİ PYBS- YİBO BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ BELGESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANI KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan

Detaylı

EĞĠTĠM KURUMLARI MÜDÜR BAġYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI / MÜDÜRLÜK SEÇME SINAVI BAġVURU KILAVUZU

EĞĠTĠM KURUMLARI MÜDÜR BAġYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI / MÜDÜRLÜK SEÇME SINAVI BAġVURU KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 EĞĠTĠM KURUMLARI MÜDÜR BAġYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI / MÜDÜRLÜK SEÇME SINAVI BAġVURU KILAVUZU 1 2

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2009 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yılı aktüerlik sınavları (2009-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK ve EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-sınav Uygulama Kılavuzu ANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi: Sınav uygulamasıyla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim

Detaylı

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde)

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde) GİH SINIFI ŞEF UNVANLI KADRO İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında, genel idare hizmetleri sınıfında münhal bulunan (00) adet şef unvanlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2014 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAV TAKVİMİ SINIF PARASIZ YATILILIK

Detaylı

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2017 YILI HAYAT DIŞI SİGORTA HAKEMİ SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2017 ADRES : SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, No: 10 K:3 Şişli

Detaylı

ÖD.SHŞ.FR /5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU. 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı

ÖD.SHŞ.FR /5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU. 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı Doküman Kodu Yayın Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No Tarihi ÖD.SHŞ.FR.01 25.06.2008 - - 1/5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1 / 5 MERKEZ BİRİMLER + BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 26608920-902.03/104254 sayılı yazı. İlgi yazımız ile yapılan duyuru üzerine; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleģtirileceklerdir.

Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleģtirileceklerdir. TEOG SINAVI 2016-2017 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleģtirileceklerdir. 2016-2017 eğitim - öğretim yılından başlayarak 6 temel

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU 2017 2018 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ... 6 2. GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI... 6 3. İL TANILAMA SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI

Detaylı

MODÜL 1 BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SUNU 1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI GENEL ESASLARI MERKEZİ ORTAK BİLGİLER SINAV TEMEL

MODÜL 1 BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SUNU 1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI GENEL ESASLARI MERKEZİ ORTAK BİLGİLER SINAV TEMEL MERKEZİ ORTAK SINAV TEMEL BİLGİLER BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ http://bursa.meb.gov.tr/oges MODÜL 1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

KISALTMALAR. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Yerleştirmeye Esas Puanı

KISALTMALAR. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Yerleştirmeye Esas Puanı KISALTMALAR AOSP PYBS YBP YEP Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yıl Sonu Başarı Puanı Yerleştirmeye Esas Puanı TERCİH İŞLEMLERİ 8 inci sınıfı başarıyla tamamlayan

Detaylı

Sınav Öncesi Velilere Öneriler

Sınav Öncesi Velilere Öneriler Sınav Öncesi Velilere Öneriler ÖZDEN AKSUNGUR (GÜNCELLENME TARİHİ 13 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-kılavuzu http://www.meb.gov.tr 2015 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAV TAKVİMİ SINIF PARASIZ YATILILIK

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI SORULARLA TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ 1 1. Tercih yapılacak okulların

Detaylı

2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU

2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU 2015-2016 BİLİM V SANAT MRKZLRİ ÖĞRNCİ TANILAMA KILAVUZU İÇİNDKİLR 1. BİLİM V SANAT MRKZLRİ... 5 2. BİLİM V SANAT MRKZLRİN ADAY GÖSTRM... 6 3. BİLİM V SANAT MRKZLRİN ÖĞRNCİ SÇİM SÜRCİ... 10 4. GRUP TARAMA

Detaylı

ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ORTAK SINAVLAR GENEL AÇIKLAMALAR

ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ORTAK SINAVLAR GENEL AÇIKLAMALAR 2014-2015 ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ORTAK SINAVLAR GENEL AÇIKLAMALAR İkinci dönem ortak sınavları; 29 Nisan 2015 Çarşamba ve 30 Nisan 2015 Perşembe günleri yapılacaktır. Her sınav günü,

Detaylı

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR BİLGE GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU www.ozelbilge.k12.tr BAŞVURU TARİHİ : 25MART 2014 18 NİSAN 2014 SINAV TARİHİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 YILI PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI (PYBS) TERCİH ve YERLEŞTİRME e- KILAVUZU http://www.meb.gov.tr 1 Telefon Faks İnt. Adr. E-Posta İLETİŞİM Tercih ve Yerleştirme

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- KILAVUZU. http://www.meb.gov.tr

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- KILAVUZU. http://www.meb.gov.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- KILAVUZU http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının

Detaylı

2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS) KILAVUZU

2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS) KILAVUZU 2014 ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS), Ankara Üniversitesi ve

Detaylı

ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN BAŞVURU VE SINAV KILAVUZU

ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN BAŞVURU VE SINAV KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN BAŞVURU VE SINAV KILAVUZU DİKKAT : * e-başvuru Formunu bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında, 8.Sınıf öğrencilerine Kasım ve Nisan ayının sonunda, 6 dersten Merkezi Sınav yapılacak. 1 dönemde 3 sınavı olan dersten 2.si,

Detaylı

201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 201 201 ÖĞRETİM YILI 4 SINIFLAR ATABEY' E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ATABEY'E GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU BAŞVURU TARİHİ : 19 OCAK 20 28 ŞUBAT 20 SINAV TARİHİ : 07 MART 20 CUMARTESİ SINAV BAŞLAMA

Detaylı

MALAZGİRT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MALAZGİRT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALAZGİRT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir. 2014-2015 eğitim - öğretim yılından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 2015 yılı aktüerlik sınavları (2015-AS) aşağıdaki tarihlerde

Detaylı

Başvuru Tarihi ERÜYÖS Sınav Tarihi Sınav Sonuçları Sınav/Başvuru Ücreti : Türkiye: 250,00 TL : Almanya: 100 : Azerbaycan: 100 $

Başvuru Tarihi ERÜYÖS Sınav Tarihi Sınav Sonuçları Sınav/Başvuru Ücreti : Türkiye: 250,00 TL : Almanya: 100 : Azerbaycan: 100 $ BAŞVURU TAKVİ Mİ Başvuru Tarihi : 16 Şubat 21 Nisan 2017 ERÜYÖS Sınav Tarihi : 20 Mayıs 2017 Cumartesi Türkiye Saati ile 13.00 Sınav Sonuçları : 10 Haziran 2017 Sınav/Başvuru Ücreti : Türkiye: 250,00 TL

Detaylı

2014 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR. 1. Yerleştirme işlemlerindeki güncellemeye neden ihtiyaç duyulmuştur?

2014 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR. 1. Yerleştirme işlemlerindeki güncellemeye neden ihtiyaç duyulmuştur? 2014 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yerleştirme işlemlerindeki güncellemeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Yerleştirme işlemleri Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulamasında

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı