ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI"

Transkript

1 ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa No. Sunuş ve Hoşgeldiniz 2 1. Felsefemiz ve Misyonumuz 3 2. Okulumuzun Eğitim Programı 3 3. İkinci Dil Edinim Süreci 4. Branş Dersleri Rehberlik Servisi 5 6. Okul Saatleri Bahçe Zamanı 8. Yemek 9. Sağlık ve Acil Durumlar 10. Okul Kıyafeti 11. Okul Servisleri 12. Çocuk Teslimi 13. Veli Toplantıları 14. Geziler 15. Haftanın Günleri 16. Doğum Günü Kutlamaları 17. Kayıp Eşya Dolabı 18. Okula Gönderilmemesi Gerekenler 19. İletişim 20. Akademik Takvim

2 Sevgili Velimiz, Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu Okul Öncesi Programına hoş geldiniz. Çocuğunuzun okul öncesi döneminde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ekibi olarak önümüzdeki eğitim dönemi sürecinde çocuğunuza olumlu okul öncesi deneyim ve edinimleri kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu kitapçığı çocuğunuzun okul dönemi süresince kılavuzluk edeceğini düşünerek hazırladık. Okul öncesi eğitimin amacı çocuğunuzun eğitimi için temel oluşturmak ve her çocuğun okulla tanışmasının başarılı ve mutlu bir deneyim olmasını sağlamaktır. Yeni eğitim döneminde Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ekibi olarak tüm çocuklarımıza büyümeleri ve çiçek açmaları için gerekli atmosferi sağlamaya hazırız. Birlikte keyifli bir yıl geçirmek dileği ile, Okulumuzdan sevgilerle Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu 2

3 1. FELSEFEMİZ VE MİSYONUMUZ Anaokulu programımız her çocuğa, sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarının desteklendiği öğrenme ortamı sağlar. Çocuklar öğrenmeye teşvik eden uygun oyunlarda aktif rol alarak, fark etmeden oynayarak öğrenirler. Öğretmenler gerektiği zaman çocukları desteklerler, rehberlik ederler ve ihtiyaç olduğunda onlara gelişimlerine uygun oyunlar ve sosyal beceriler öğretirler. Amacımız çocuklarda özgüveni, bağımsız karar verebilme yetisini, güçlü bilişsel ve sosyal becerileri geliştirecek zengin deneyimler sağlayarak, öğrenmeye meraklı, araştırmacı ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Her çocuğun değeri ve bireysel özelliklerinin farkında olarak çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlayabilmek bizim için büyük önem taşır. Hedefimiz çocukların kendilerine özgüvenli, çevrelerindeki insanlara da saygılı bir şekilde yetişmelerine yardımcı olmaktır. Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu olarak öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasındaki ilişkinin çok önemli olduğunu biliyor, karşılıklı saygı çerçevesinde sürekli bir işbirliği ve sorumluluk paylaşımını her zaman destekliyoruz. 2. OKULUMUZUN EĞİTİM PROGRAMI Okulumuzda uygulanan eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiliz Kültür Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Programımız, ulusal değerlerin yanı sıra uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanır. Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar. Çocuklar, öğretmenleri tarafından çevreleri ve arkadaşları ile olan etkileşimlerinin desteklendiği bir öğrenme ortamında hem küçük gruplar olarak hem de bireysel olarak çalışırlar. Öğretmenler her çocuğun aktivitelerini gözlemler ve müfredatı çocukların bireysel ihtiyaçlarını ve ilgilerini karşılayacak şekilde genişletirler. 3. İKİNCİ DİL EDİNİM SÜRECİ Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu nda çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerini de destekleyen İngilizce eğitim programı profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. İngilizce iletişim ve eğitim dili olarak gün içindeki bütün aktivitelere (eğitim, yemek, özbakım ) eşlik etmektedir. Bu şekilde çocuklar İngilizceyi bir ders olarak değil, iletişim dili olarak benimsemekte, öğretmenleriyle kurdukları sıcak ilişki sayesinde farkında olmadan ikinci bir dili anlamaya ve kullanmaya başlamaktadırlar. Bu öğrenme doğal, kolay ve eğlencelidir. Çocuklarda dil edinimi üzerine yapılan çalışmalara göre; insanlar doğuştan, dil öğrenebilmek için özel bir beceriye sahiptir. Bu beceri, çocuğun etrafında konuşulan dili edinmesini, dil kurallarını anlayıp öğrenmesini, sonra da bu kurallar ile konuşmasını sağlar. Bu beceri sayesinde bütün çocuklar aynı safhalardan geçerek, biyolojik olarak belli bir olgunluğa geldiklerinde, tıpkı yürümeyi öğrendikleri gibi konuşmayı öğrenirler. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, zengin eğitim materyalleri ile desteklenen prog- 3

4 ramla çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar. Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ndan mezun olan her öğrenci "Avrupa Dil Portfolyosu (The European Language Portfolio)"nun B1 seviyesi için gerekli temel bilgileri kazanmış olur. Avrupa Dil Portfolyosu, kültürler arası deneyimlerin ve yaşam boyunca okulda, günlük yaşamda ve evde edinilen dil deneyimlerinin kayıt ve rapor edildiği bir dosyadır. Bu portfolyo dosyası, çocuğun eğitim yaşantısında kullanılmak üzere dil öğrenme nitelik ve deneyimlerinin Avrupa Eğitim Sistemi ölçütlerinde net biçimde yansıtıldığı bir kayıt sağlamaktadır. 3 yıl boyunca 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaşa ait portfolyoları tamamlayan öğrenci Avrupa Dil Pasaportu almaya hak kazanır. 4. BRANŞ DERSLERİ Öğretim yılında programımızda Müzik, Pilates, Drama, Satranç branş dersleri yer alıyor. Branş derslerimiz günlük eğitim programımıza dahildir. Bu dersler okulumuzda konusunda uzman öğretmenler tarafından uygulanır. Her yaş grubu gelişimine uygun branş derslerini alır. 4 yaş: Orff Müzik, Kids Pilates 5 yaş: Orff Müzik, Kids Pilates, Satranç, Yaratıcı Drama 6 yaş: Orff Müzik, Kids Pilates, Satranç, Yaratıcı Drama Kids Pilates: Erken çocukluk döneminde spor, fiziki ve ruhsal gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklar fiziksel olarak esneklik kazanmayı, el ve ayak koordinasyonlarını geliştirmeyi ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Kaba motor becerileri gelişir, bedenlerini tanırlar. Erken yaşta spor eğitimi özgüven kazanmayı, olgunlaşmayı, paylaşmayı, araç ve gereç kullanımını öğrenmelerini sağlamaktadır. Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu'nda spor programımızın hedefi çocuklara sporu sevdirmektir. İlerleyen yıllarda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için bir alt yapı hazırlamayı amaçlar. Dersler beden kontrolü ve mekansal farkındalık, spor etkinlikleri, oyunlar, müzikle hareket alanlarında düzenlenmiştir. Öğrenciler çeşitli sporlarda kullanılabilecek büyük kas becerilerini geliştirici bir takım aktivitelerle tanışırlar. Bu aktivitelere katılırken güvenli davranış uygulamalarını, işbirliğinin ve bir grubun bir parçası olarak hareket edebilme becerisinin önemini keşfederler. Orff Müzik: Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir dil olan Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Alman eğitimci ve besteci Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metoddur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişme ile birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Orff eğitiminde çocuğa beden bilinci verilirken bir yandan da mekan bilinci ile bireyselliği bozmadan eş ve grup oluşturma bilinci desteklenir. Çocuk doğaçlama yoluyla keşfederek, canlandırarak, hayal gücünü kullanarak kendini ifade etmeyi öğrenir. 4

5 Yaratıcı Drama: Drama çocuğu geliştiren, yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama çocuklar için kendilerini ifade biçimi olan oyunun pek çok özelliğini barındırır, çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar. Drama derslerimizde de Orff tekniği kullanılmaktadır. Satranç: Tarihi çok eski yıllara dayanan bu strateji oyunu, çocuklarda olaylara odaklanma, değişik açılardan bakabilme, kuramsal düşünme, doğru karar verme ve sorun çözme mekanizmasını geliştirirken aynı zamanda sportmenliği de öğretir. Başarı ile kazanmak veya defansa çekilirken oyunu bırakmadan mücadeleye devam etme becerisini kazandırır. Satrancın çocuklarda, motivasyonu yükselttiği, davranışları düzelttiği, kendine güveni ve katılımcılığı artırdığı yönünde çok fazla örnek vardır. 5. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik Servisinin Felsefesi Rehberlik Servisinin felsefesi, her bireyi kendine has olumlu özellikleri olan bir varlık olarak ele almaktır. Okul psikoloğunun işlevi her öğrencinin kendi kişisel gelişim alanlarında ilerlemesinde, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmesinde, hem kendisini hem de başkalarını anlamasında yardımcı olmaktır. Yardım kavramı ile kastedilen tavsiye vermek, akıl öğretmek, onun adına karar vermek, onun sorununu çözmek, öğrenciyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzı benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp, öğrencinin çeşitli seçenekleri görebilmesi ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesi için çalışmaktır. Rehberlik Servisinin Amacı Rehberlik Servisi tarafından gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalar öğrenciyi tanıma amaçlı olup öğrenci, veli ve öğretmenlere gelişim ve öğrenme süreçlerinde yardımcı olmayı hedefler. Okul psikoloğu, aileden aldığı bilgiler, öğrenciyle yaptığı bireysel çalışmalar ve sınıf içi gözlemleri neticesinde çocuklarla ilgili raporlar düzenler ve izlenimlerini veli toplantısında aile ile paylaşır. Okul içinde yaşanan farklı bir durumda rehberlik servisi aile ile iletişime geçer ve çözüm yolları üzerinde aile ile birlikte çalışılır. Okul Psikoloğumuz ile görüşmek için İdari Koordinatörümüz Sibel Hanım dan randevu almanız gerekmektedir. 6. OKUL SAATLERİ Öğrencilerimiz için sabah okula geliş saati en erken en geç dir. Eğitim programı da başladığı için bütün öğrencilerimizin en geç de okulda bulunmalarını bekleriz. Okuldan çıkış saati ise en erken en geç tir. Eğitim programı ye kadar devam ettiği için o saatten önce çocuk teslimi yapılamaz. Özel bir durum sebebiyle çocu- 5

6 ğunuzu erken almanız gerektiğinde önceden haber vererek saat e kadar alabilirsiniz. Servis kullanan öğrenciler sabah te okula gelir, akşam de okuldan ayrılmış olurlar. Öğrencilerin okula zamanında gelmesi, çocuğun eğitim programını kavraması ve iç disiplin geliştirmesi açısından önemlidir. Eğitim saatlerine uymakta göstereceğiniz titizlik, öğrencimizin okul sorumluluğunun gelişmesine yardımcı olur. 7. BAHÇE ZAMANI Bahçe zamanı günlük programın önemli bir parçasıdır. Çocuklar yaş gruplarına göre ayrı saatlerde bahçeyi kullanır. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır. Sağlıklı çocuklar için her gün açık havada geçirilen zaman önemlidir. 8. YEMEK Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi ara öğünü verilmektedir. Okul menümüz aylık olarak İngiliz Kültür Derneği tarafından hazırlanıp bize gönderilir. Yemekler okulumuzun mutfağında Aşçımız Burcu Hanım tarafından günlük olarak hazırlanır. Çocuklarımız öğünlerini okulumuzun yemekhanesinde yerler. Okulumuzda hazır gıda ve paket yiyecekler kullanılmaz. Örneğin köfte okulda yoğrulur. Mevsiminde meyve ve sebzeler kullanılır. Tavuk kullanılmaz. Kıyma ve et kullanılır. Pınar ın doğal süt ve süt ürünleri kullanılır. Amacımız her çocuğa yemek seçmeden düzenli yemek yeme alışkanlığı kazandırmaktır. Bu konuda öğrencilerimizi destekliyor ve teşvik ediyoruz. Sınıf öğretmenleri tarafından istenmediği sürece, veliler sınıfta paylaşılmak üzere okula yiyecek-içecek göndermemelidirler. Çikolata, kurabiye ya da pasta gibi yiyecekler olası allerji ve yiyecek güvenliği nedeniyle okula getirilmemelidir. 9. SAĞLIK VE ACİL DURUMLAR Okula yeni başlayan çocukların ilk aylarda hastalığa yakalanma olasılığı yüksek olacaktır. Bunun sebebi toplu yaşamaya başlamalarıdır. Zaman geçtikçe çocukların bağışıklık sistemleri güçlenir ve hastalık sıklığı azalır. Çocuklarımız ateşli ya da keyifsiz olduklarında evde kalıp dinlenmeleri hem hastalığı çabuk atlatmaları, hem de arkadaşlarına bulaştırmamaları açısından önemlidir. Hasta çocuklar diğer çocukların sağlığını tehdit ettiğinden iyileşene kadar okula alınmamaktadırlar. Bulaşıcı hastalıklarda velilerimizin hassas davranarak bize haber vermelerini rica ederiz. Böylece diğer velilerimizi de hastalık konusunda bilgilendirip gereken önlemleri almaları konusunda yönlendirebiliriz. Hasta ve ilaç kullanan çocukların iyileşme sürecini hızlandırmak adına evde dinlendirilmeleri gerekmektedir. Okulda öğrencilere ilaç verilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştır. Okula ilaç gönderilmemesini rica ederiz. 6

7 Allerjik çocuklar mutlaka okul yönetimine ve sınıf öğretmenlerine bildirilmelidir. Okulda meydana gelebilecek kazalarda hemen veliye haber verilir ve veli ile görüşülerek ne yapılacağına karar verilir. Veliye ulaşılamayan acil durumlarda çocuk Kadıköy Acıbadem hastanesine götürülür. Okul saatleri içinde oluşabilecek doğal afet durumunda en uygun zamanda telefon, SMS mesajı gibi iletişim kanalları kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak ve çocuğunuzun güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanacaktır. 10. OKUL KIYAFETİ Okulumuzda belirli bir kıyafet uygulaması yoktur. Öncelik çocukların rahat hareket etmesidir. Çocukların gün içinde branş derslerine katılacağı ve aktivite yapacağı göz önünde bulundurularak rahat ve günlük kıyafetler giydirilmesi önerilir. Çocuklar okul içinde ayrı bir ayakkabı giyerler. Bu sebeple tüm öğrencilerin okulda giymek üzere bir çift okul ayakkabısı olmalıdır. Okulda giyilecek ayakkabılar yapışkan bantlı ( tokasız ve bağcıksız) tercih edilmelidir. Her öğrencinin bir sırt çantası olmalı ve bu çantada günlük 2 takım yedek iç çamaşırı ve kıyafet bulunmalıdır. Yedek giysiler veliler tarafından her gün kontrol edilmeli ve kullanılmış olanlar temizleri ile değiştirilip ertesi gün okula gönderilmelidir. Okuldaki etkinliklerde (kum havuzu, sanat ve boya çalışmaları vb.) kirlenip lekelenebileceğini göz önünde bulundurarak rahat, günlük kıyafetler giydirilmesini ve değerli takıların okulda takılmamasını rica ederiz. Okula gönderdiğiniz eşyalara, monta, çantaya ve su matarasına çocuğunuzun ismini yazmanızı rica ederiz. Üzerinde isim yazılı olmayan eşyaların kaybolması durumunda okul sorumlu değildir. 11. OKUL SERVİSLERİ Eğitim döneminde okulumuza servis hizmetini SOYHAN Servis Hizmetleri firması sağlayacaktır. Şoför, servis abla, araç vb. konularda okulun ilk haftası yapılacak olan tanıtım toplantısında detaylı bilgi verilecektir. Veli çocuğu kendisine bildirilen zamanda servis görevlisine teslim etmelidir. Ancak okulun açıldığı ilk günlerde servis saatlerinde güzergahlar nedeni ile farklılıklar olmaktadır. Bu konuda sizden anlayış bekliyoruz. Servisler çocukları alırken ya da akşam dönüşte eve bırakırken teslim edilecek veya teslim alacak bir yetişkin bulunmalıdır. Çocukları servise verecek ve karşılayacak kişinin eğitim yılı başında servis sorumlusu ile tanıştırılması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle çocuk eve dönüş için servis kullanmayacaksa velisi okul idaresine ve servis görevlisine mutlaka saat 13:00 e kadar bilgi vermelidir. 7

8 12. ÇOCUK TESLİMİ Çocuklarımız yalnızca velilerine ya da izin dilekçesinde belirtilen kişilere teslim edilir. Veli tarafından izin dilekçesinde belirtilen kişiler dışında, çocuk teslimi yapılmaz. Servisle giden çocuklar servislerle eve gönderilir. Anne ve babası dışında çocuğu alacak kişilerin kimlik bilgilerinin veli tarafından okul yönetimine yazılı olarak (Mail ya da SMS) bildirilmesi ve gelen kişilerin yanlarında mutlaka kimlik olması, yönetime göstermesi gerekmektedir. 13. VELİ TOPLANTILARI Yıl içinde yapılacak olan toplantı, konferans ve etkinliklere düzenli olarak katılım göstermeniz okul-aile işbirliği açısından önem taşımaktadır. Tanışma Toplantısı: Okulun açıldığı ilk hafta sonu tüm sınıfların Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ekibi ile tanışma toplantısı olacaktır. Bu toplantıya okul yönetimi, sınıf öğretmenleri, rehberlik birimi, servis firması yetkilisi katılacaktır. Genel olarak yıl içinde yapılacaklar sizlere sunulacaktır. Bireysel Veli Toplantısı: Bu toplantıya sınıf öğretmenleri, okul psikoloğu ve veliler katılır. Görüşmeler her veli ile bireysel olarak yapılır. Her bir çocuk için 20 dakikalık süre ayrılır. Bireysel randevular için sınıf öğretmenleri velileri arayarak belirlenen gün için randevu verirler. Rehberlik Görüşmesi: Okul psikoloğumuz öğrencilerle yaptığı çalışmalar sonucunda gerekli görürse sizi okula davet ederek görüşme gerçekleştirebilir. 14. GEZİLER Okulumuz programında her yaş grubu için programa ve yaş grubuna uygun olarak çeşitli geziler planlanır. Gezi izin kağıtları dönem başında tanıtım toplantısında sizlere imzalattırılacaktır. Tüm geziler için okula kayıt olurken kırtasiye ve gezi ücreti başlığı altında bir ödeme alınır. Yıl içinde ayrıca ücret talep edilmez. Çocuklarımızın dikkatlerinin dağılmaması için velilerimizin gezilere katılmamaları veya gezinin yapıldığı alanda dışarıdan grubu takip etmemeleri gerekmektedir. Bu konuda işbirliğinizi bekliyoruz. 15. HAFTANIN GÜNLERİ Pazartesi / Oyuncak Günü: Her pazartesi okulumuzun oyuncak günüdür. Çocuklar getirdikleri oyuncakları arkadaşlarıyla paylaşarak oynarlar. Okula getirilen oyuncaklar şiddet içermemelidir, çok büyük ya da çok küçük, sivri veya kesici olmamalıdır. Kullanım aşamasında zarar vermeyeceğini düşündüğünüz oyuncakları sadece pazartesi günü okula gönderebilirsiniz. Salı / Kitap Günü: Kitap günlerinde, çocuğunuza uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği bir kitabı okula gönderebilirsiniz. Sınıf öğretmeni çocukların getirdiği tüm kitapları sırayla okur. Aynı gün hepsini okuyamayacağı için kitaplar birkaç gün okulda kalabilir. Öğretmenler kitabı sınıfta okuduktan sonra eve gönderir. Perşembe/ Puzzle günü: Puzzle günlerinde, çocuğunuzun yaş grubuna uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği puzzle oyunlarını okula gönderebilirsiniz. 8

9 Cuma / Kutu oyunları günü: Kutu oyunları günlerinde, çocuğunuzun yaş grubuna uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği kutu oyunlarını okula gönderebilirsiniz. Okula gönderdiğiniz kitap, puzzle ve kutu oyunların üzerine çocuğunuzun ismini yazmanızı rica ederiz. 16. DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI Doğum günü kutlaması sınıfta çocuk ve arkadaşları ile birlikte yapılır. Kutlamaya aileler katılmaz. Sağlık ve güvenlik sebepleri ile pasta ya da atıştırmalık gibi hiçbir yiyeceğin doğum günü ve benzeri kutlamalarda paylaşımına izin verilmemektedir. Tüm çocukların doğum günlerinde çocuklara sınıf içinde özel sürprizler hazırlanacak (örneğin doğum günü kartı hazırlanması, o gün doğum günü çocuğuna özel şapka hazırlanması) ve şarkılar söylenecektir. 17. KAYIP EŞYA DOLABI Okulda unutulan eşyalar okulumuzda alt katta bulunan ve üzerinde Kayıp Eşya yazılı olan bir dolapta tutulmaktadır. Bu konuda okuldan yardım istenebilir. Değerli eşyalar sahibi belirlenene kadar mümkün olabildiğince saklanacaktır. 18. OKULA GÖNDERİLMEMESİ GEREKENLER Normal şartlarda çocukların okula para getirmemeleri gerekmektedir. Çocuklar yalnızca Okul İdaresi nin herhangi bir etkinlik için belirlediği tutarı (okula ziyarete gelen bir yazarın kitabını alabilir vs.) getirebilirler. Ayrıca okula sakız, şeker, çikolata, sivri oyuncak, çok küçük oyuncak, çocuğunuz için çok değerli olan oyuncak, oyuncak silah, kozmetik ve mücevher gönderilmemelidir. 19. İLETİŞİM Çocuklarımızın gün içi programlarını aksatmamak için öğretmenlerimiz gün içinde telefon ile veli görüşmesi yapmazlar. Gün içinde Okul Asistanımıza mesaj bırakırsanız okul çıkışından sonra arası öğretmenlerimiz sizinle irtibata geçecektir. Okul müdürü ve okul psikoloğu ile görüşmek için lütfen Okul Asistanımızdan randevu alınız. Okul kuralları gereği öğretmenlerin GSM ve ev telefonları kesinlikle veliler ile paylaşılmaz. Öğretmenler veliler ile sosyal medya üzerinden arkadaş olamazlar. Velilerimizin bu konuda anlayışını rica ederiz. Okul - Veli iletişimi: Eğitim döneminde okul-veli iletişimi iletişim defterleri üzerinden yapılacaktır. Tanışma toplantısında bu konuda detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Yıl içindeki adres, telefon ve adresi değişikliklerinizi en kısa sürede güncellemeniz iletişimimizin sürekliliği açısından çok önemlidir. Çocuğun gün içinde yaşadığı herhangi bir olumsuz durum (ateş çıkması, düşme, duygusal sıkıntı vb.) gün içerisinde size bildirilecektir. 9

10 Bültenlerimiz, yemek listeleri vs. aylık olarak web sitemizde yayımlanacaktır. Tatillerde ve karlı günlerde; televizyon ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz. Okulun öğrencilerimiz okula ulaştıktan sonra tatil edildiği durumlarda mümkün olan en kısa sürede okulun aldığı kararları, mesaj ile öğrenebilirsiniz. SMS mesajları: Okulun genelini kapsayan önemli duyurular, servis olanakları elverdiği durumlarda, cep telefonunuza SMS yolu ile iletilecektir. Telefon numarası değişikliklerini vakit kaybetmeden lütfen yönetime bildiriniz. Okuldan gönderilen SMS leri alabilmeniz ve acil mesajlardan zamanında haberdar olabilmeniz için cep telefonu hattınızın toplu mesaj gönderimine açık olması gerekmektedir. Okulumuzun web adresi: Okulumuzun mail adresi: 10

11 20. AKADEMİK TAKVİM 2013 ve 2012 doğumlu öğrenciler için Sınıf Toplantısı (Strawberry, Lollipops, Stars sınıfları) 2013 ve 2012 doğumlu öğrenciler için Oryantasyon Haftası (Strawberry, Lollipops, Stars sınıfları) 31 Ağustos 2015 Pazartesi Eylül Öğretim yılı / Okul açılıyor 07 Eylül 2015 Pazartesi 2011 ve 2010 doğumlu öğrenciler için Sınıf Toplantısı (Buzzy Bees, Butterflies sınıfları) Kurban Bayramı (Tatil) Cumhuriyet Bayramı (Tatil) Bireysel Veli Toplantısı 2-3 yaş (Strawberry sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 4 yaş (Lollipops sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 4 yaş (Stars sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 5 yaş (Buzzy Bees sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 6 yaş (Butterflies sınıfı) Yılbaşı Tatili 1.Dönemin Sona Ermesi Yarıyıl Tatili 2.Yarıyıl Başlangıcı 12 Eylül 2015 Cumartesi 23 Eylül 2015 yarımgün Eylül Ekim 2015 Perşembe 28 Kasım 2015 Cumartesi 05 Aralık 2015 Cumartesi 12 Aralık 2015 Cumartesi 19 Aralık 2015 Cumartesi 26 Aralık 2015 Cumartesi 01 Ocak 2016 Cuma 22 Ocak 2016 Cuma 23 Ocak 2016 Cumartesi 31 Ocak 2016 Pazar 1 Şubat 2016 Pazartesi 11

12 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tatil) 23 Nisan 2016 Cumartesi 1 Mayıs Emekçi Bayramı (Tatil) 1 Mayıs 2016 Pazar 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Tatil) 19 Mayıs 2016 Perşembe Öğretim Yılının Sona Ermesi 24 Haziran 2016 Cuma 12

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır.

Aşağıda sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır. Yeni çocuklarımızla tanışmanın, devam eden çocuklarımızı yeniden görmenin heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte keyifli bir eğitim yılı geçireceğimize inanıyoruz. Birlikte geçireceğimiz bu süre, çocuklarımız

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33 (0 324) 224 13 35 Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Detaylı

MISYONUMUZ ANASINIFINDA EĞİTİM SÜRECİ

MISYONUMUZ ANASINIFINDA EĞİTİM SÜRECİ MISYONUMUZ Özel Esayan Ermeni İlk Orta ve Lisesi, anasınıfından 12. sınıfa kadar eğitim veren 118 yıllık köklü bir eğitim kurumudur. Okulumuz, güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş

Detaylı

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1 BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU ANASINIFI BİLGİ KILAVUZU Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33

Detaylı

PİNOKYO AÇI ANAOKULU

PİNOKYO AÇI ANAOKULU Hoş geldiniz! Bir Pinokyo yılında daha birlikteyiz. Tüm Pinokyo Açı ekibi çocuklarımızla yeniden birlikte olmanın ve yeni başlayanlarla tanışmanın heyecanı içindeyiz. Hep birlikte keyifli bir eğitim yılı

Detaylı

PİNOKYO AÇI ANAOKULU

PİNOKYO AÇI ANAOKULU Hoş geldiniz! Bir Pinokyo yılında daha birlikteyiz. Bundan böyle Pinokyo Açı olarak anılacak olan okulumuzda çocuklarımızla yeniden birlikte olmanın ve yeni başlayanlarla tanışmanın heyecanı içindeyiz.

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

ÖZEL ÇERKEZKÖY GÜLERÇİN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ÇERKEZKÖY GÜLERÇİN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ÇERKEZKÖY GÜLERÇİN EĞİTİM KURUMLARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise ÖĞRENCİLERİMİZİN ve VELİLERİMİZİN DİKKATİNE! 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı için tüm hazırlıkların

Detaylı

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu. 2013-2014 Veli Oryantasyonu

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu. 2013-2014 Veli Oryantasyonu Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2013-2014 Veli Oryantasyonu 2013-2014 2014 AKADEMİK K YILI AÇILIŞ TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ Veli Tanıtım KARTLARI ORYANTASYON GÜN G N VE SAATLERİ Merkur 1. Grup: Merkur

Detaylı

ANASINIFI EYLÜL AYI BÜLTENİ

ANASINIFI EYLÜL AYI BÜLTENİ ANASINIFI EYLÜL AYI BÜLTENİ OMÜ VAKFI KOLEJİ OKUL KURALLARIMIZ: Anasınıfımızda eğitim-öğretim sabah saat 8:50 da başlamakta, akşam 16:50 da sona ermektedir.ancak çocuklarımızı okula daha erken getirmek

Detaylı

İçindekiler MISYONUMUZ ANASINIFINDA EĞİTİM SÜRECİ 3-4

İçindekiler MISYONUMUZ ANASINIFINDA EĞİTİM SÜRECİ 3-4 ANASINIFI EL KİTABI 2 İçindekiler MISYONUMUZ Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu anasınıfından 8.sınıfın sonuna kadar eğitim veren bir Türk eğitim kurumudur. Okulumuz, güncel öğretim teknik ve yöntemleri

Detaylı

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu. 2015-2016 Veli Oryantasyonu

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu. 2015-2016 Veli Oryantasyonu Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2015-2016 Veli Oryantasyonu 2015-2016 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KURUM VE BÖLÜM TANITI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI EĞİTİM

Detaylı

SEV İlköğretim Okulu anasınıfında öncelikle çocukların okulu sevmeleri, okuldaki

SEV İlköğretim Okulu anasınıfında öncelikle çocukların okulu sevmeleri, okuldaki ANASINIFI EL KİTABI ANASINIFINDA EĞİTİM SÜRECİ SEV İlköğretim Okulu anasınıfında öncelikle çocukların okulu sevmeleri, okuldaki etkinliklere zevkle ve isteyerek katılmaları hedeflenir. Yapılan etkinlikler

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ

İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ ANASINIFI EL KİTABI İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ 2 ANASINIFINDA EĞİTİM SÜRECİ 3-4 GÜNLÜK İŞLEYİŞ 5 UYGULAMALAR: SORUMLULUK SİSTEMİ 6 İLETİŞİM DEFTERİ 6 AYLIK BÜLTENLER 7 PAYLAŞIM SAATİ 8 ANASINIFINDA İŞLEYİŞ

Detaylı

YAZ SPOR OKULU 2015. 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ!

YAZ SPOR OKULU 2015. 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ! YAZ SPOR OKULU 2015 15 HAZiRAN - 15 TEMMUZ SINIRSIZ SPOR VE EĞLENCEYE DAVETLİSİNİZ! Cent Koleji Yaz Spor Okulu Okulumuz Tarabya da 21.000 m2 lik eğitim yerleşkesinde, 1991 y l ndan itibaren, yüce Atatürk

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULLARI BÜLTENİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULLARI BÜLTENİ ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULLARI BÜLTENİ Sayı : 1 Yaş Grubu : 5-6 EYLÜL 2014 İÇİNDEKİLER Merhaba, KGP etkinlikleri YGP Etkinlikleri Düşünme Becerileri Etkinlikleri 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız.

Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız. Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız. Milli Eğitim Bakanlığı nın genel amaçları doğrultusunda öğrencilerimizin; evrensel dünya görüşü çerçevesinde çağının çizgilerini yeniden

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

İçindekiler. 1.Önsöz. 2.Çalışma Takvimi. 3. Rehberlik Çalışmaları. 4.Ders Programları. 5.Anabilim de TEOG Hazırlık Çalışmaları

İçindekiler. 1.Önsöz. 2.Çalışma Takvimi. 3. Rehberlik Çalışmaları. 4.Ders Programları. 5.Anabilim de TEOG Hazırlık Çalışmaları İçindekiler 1.Önsöz 2.Çalışma Takvimi 3. Rehberlik Çalışmaları 4.Ders Programları 5.Anabilim de TEOG Hazırlık Çalışmaları 6.Sınıflara Göre Eğitmenler 7.Programda Kullanılacak Malzemeler 8. ASKOB Yönetsel

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayın Velimiz, Birlikte olacağımız yeni eğitim-öğretim yılı için yapılan planlamayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizlere ve öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz. Ayşe PEKER

Detaylı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı 5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı DERS SAATLERİ İngilizce Main Course 12 Skills- Native 5+1 Türkçe 6 Matematik 5 Fen ve Teknoloji 4 Sosyal Bilgiler- 3 Beden Eğitimi 2 Din Kültürü - 2

Detaylı

HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ!

HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! SÖMESTR TATİLİNDE HEM SPOR YAPIYOR HEM EĞLENİYORUZ! Beden Atölyesi nde çocuklar için dopdolu sömestr programı hazır. Temel cimnastikden dramaya, eğlenceli parkurlardan sanat atölyelerine kadar farklı ders

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayın Velimiz, Aramıza yeni katılan tüm öğrenci ve velilerimize sımsıcak bir hoş geldin diyor; yeni eğitim-öğretim yılı için en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Birlikte olacağımız yeni eğitim-öğretim yılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi pişirdik. Topla tanışma oyunları oynadık. Heykel ol, adını

Detaylı

Amacımız:Gözlem yapma,sorgulama ve yorumlama Çocukların tüm dünyaya gözlemci bir ruhla

Amacımız:Gözlem yapma,sorgulama ve yorumlama Çocukların tüm dünyaya gözlemci bir ruhla ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ İngilzce Programı İngilizce sınıf öğretmenlerinin programı paralelinde uygulandı. school, house, classroom, toilet, table, chair, pencil, bus, school bus- kelimeleri başta olmak üzere

Detaylı

VELİ EL KİTAPÇIĞI. www.mazeretyokfarklicocuk.com

VELİ EL KİTAPÇIĞI. www.mazeretyokfarklicocuk.com VELİ EL KİTAPÇIĞI www.mazeretyokfarklicocuk.com İÇİNDEKİLER SUNUŞ VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ EĞİTİM FELSEFEMİZ OKULDA YAŞAM KILIK KIYAFET YEMEK DÜZENİ UYKU DÜZENİ SERVİS HİZMETLERİ GELİŞİM DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRMESİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLK /ORTAOKUL FAALİYET RAPORU 2 Gelenekten Geleceğe 4 Eğitim Felsefemiz 7 Faaliyet Raporu 21 Belirli Gün Ve Haftalar 25 Kulüp Çalışmaları 29 Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PROGRAMIN AMACI: Öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı www.fmv.edu.tr kisokulu@fmv.edu.tr Önce İyi İnsan Yetiştirir. Sayın Velimiz, Günümüzde şehir yaşantısının olumsuz koşulları, teknolojik gelişime bağlı olarak bilgisayar kullanımı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İZMİR NESAN YERLEŞKESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. VELİ BÜLTENİ ARILAR OKULDA! REHBERLİK Oryantasyon haftasında anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak:

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayın Velimiz, Birlikte olacağımız yeni eğitim-öğretim yılı için yapılan planlamayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizlere ve öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz. Tuba AKSOY

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTEN 23.SAYI

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTEN 23.SAYI 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLKOKUL BÜLTEN 23.SAYI TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:5 Hafta:30 Sayı: 23 03 Nisan 2015 Değerli Velilerimiz, Bugün bir haftalık tatilimiz başlıyor. Tatil sonrası ilk okul günümüz

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR OKUL LARI VE SORUMLULUKLAR KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazeret bildirerek geç

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016 VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR YENİ YIL ETKİNLİĞİ Okul Öncesi öğrencilerimiz için planladığımız Yeni Yıl Etkinliği okulların kar tatili olması dolayısıyla yapılamadı. Bu

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU

ÖZEL BEYKENT ANAOKULU 2016-2017 ÖZEL BEYKENT ANAOKULU KULÜP TANITIM KİTAPÇIĞI Değerli Velimiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sizlerden gelen talepler doğrultusunda kulüplerimizi oluşturduk. Öğrencilerimiz için belirlemiş

Detaylı

AYDİL ANAOKULU VELİ EL KİTABI

AYDİL ANAOKULU VELİ EL KİTABI Sevgili Aydil Ailesi, Günümüzde yaşamın ilk altı yılının önemine değinen araştırmacılar ve bilim insanları bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi oldukları konusunda

Detaylı

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül 2012 İÇİNDEKİLER AKASYA KOLEJİ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ ZAMAN ÇİZELGESİ AKASYA KOLEJİ YÖNETİCİ LİSTESİ AKASYA KOLEJİ TARİHÇE

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Ağustos 2015 Kırşehir 1 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlgi : M.E.B.Ortaöğretim Genel

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ AĞUSTOS EYLÜL EKİM TARİH 12 Ağustos Çarşamba - 03 Eylül Perşembe 18 Ağustos Salı - 28 Ağustos Cuma 27 Ağustos Perşembe 30 Ağustos Cuma 01 Eylül 2015 Salı -03 Eylül 2015 Perşembe 01 Eylül 2015 Salı 02 Eylül

Detaylı

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE T.C KOZAN KAYMAKAMLIĞI 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 10167268-776/272 14.08.2015 Konu: Mesleki lar TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE İlgi: a)milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği b)ortaöğretim

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları. İçin Bilgiler. Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü

Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları. İçin Bilgiler. Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Bern Kantonu nun Almanca Konuşulan Kesimindeki Anaokulları Ana-Babalar İçin Bilgiler Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü Hazırlayan: Yayımcı ve telif hakkı sahibi: Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü 1. Baskı, Ağustos

Detaylı

ANAOKULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

ANAOKULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ E Y L Ü L 01 Eylül 2014 Pazartesi 10.00-11.30 Tüm Anaokulları Oryantasyon Programı Tüm Öğrenciler - Öğretmenler Okul Müdürleri 02 Eylül 2014 Salı 03 Eylül 2014 Çarşamba 04 Eylül 2014 Perşembe 05 Eylül

Detaylı

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM BROŞÜRÜ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM BROŞÜRÜ 2013 2014 1. ve 2. SINIFLAR ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM BROŞÜRÜ BALE KULÜBÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TERCİH FORMU Öğrencinin, Adı Soyadı :.. Sınıfı:.. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra psikososyal

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayın Velimiz, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için yapılan planlamayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Olası sorularınız için, aşağıda belirtilen e-posta adresleri ve telefonlardan ilgili kişilere ulaşabilirsiniz.

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 13 OCAK 2017

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 13 OCAK 2017 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 13 OCAK 2017 VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR HASTA ÖĞRENCİLER Hastalıkların biraz daha arttığı kış mevsimine girmiş bulunuyoruz. Özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla

Detaylı

Açılışımıza özel indirimli ücretlerimizden yararlanmak için u arayınız.

Açılışımıza özel indirimli ücretlerimizden yararlanmak için u arayınız. Açılışımıza özel indirimli ücretlerimizden yararlanmak için 0212 669 59 59 u arayınız. İç ve dış mekanı, özel güvenlik kameralarıyla donatılmış çocuklar için her türlü güvenlik önlemleri alınmış, 600m

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı

Özel Amerikan Robert Lisesi. 2009-2010 Eğitim Yılı. Çocuk İnceleme Merkezi Değerlendirme Anketi

Özel Amerikan Robert Lisesi. 2009-2010 Eğitim Yılı. Çocuk İnceleme Merkezi Değerlendirme Anketi Öğrencinin Adı Soyadı: Grubu: Öğretmeni: Özel Amerikan Robert Lisesi 2009-2010 Eğitim Yılı Çocuk İnceleme Merkezi Değerlendirme Anketi 1. Okul Müdürü EVET HAYIR BİLMİYORUM Okul müdürü, bir üniversitenin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 22.10.2011 TOPLANTI PLANI 14:00 Veli Bilgilendirme Semineri Okul Müdürü 14:30 14:45 15:30 Sınıf Öğretmenleri Toplantısı Her sınıf kendi sınıfının dersliğinde

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSE

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSE 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSE FAALİYET RAPORU 2 Gelenekten Geleceğe 4 Eğitim Felsefemiz 7 Faaliyet Raporu 25 Belirli Gün Ve Haftalar 29 Kulüp Çalışmaları 33 Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları 48 Veli

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

5-6 YAŞ EKİM EĞİTİM PROGRAMI

5-6 YAŞ EKİM EĞİTİM PROGRAMI 05-09- Ekim 2015 5-6 YAŞ EKİM EĞİTİM PROGRAMI AY GENELİNDE YAPILACAK ETKİNLİKLER Tema: Ağaç Evler (GEMS) Özel Gün ve Kutlamalar: Hayvanları Koruma Günü Dünya Çocuk Hakları Günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari ve akademik işleri yürütür.

Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari ve akademik işleri yürütür. 1 GİRİŞ Sayın Veli, Veli El Kitapçığında; okul işleyişimizle ilgili ihtiyaç duyacağınız temel bazı bilgiler ile eğitim sisteminin etkili bir şekilde işlemesi için, okulumuzdaki günlük yaşamın önemli bir

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

SAINT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS ANAOKULU. Veli Oryantasyon Toplantısına Hoşgeldiniz

SAINT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS ANAOKULU. Veli Oryantasyon Toplantısına Hoşgeldiniz SAINT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS ANAOKULU Veli Oryantasyon Toplantısına Hoşgeldiniz 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ ORYANTASYON PROGRAMI Gülşen GÖR Anaokulu Müdürü Açılış Toplantısı

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Veli Oryantasyonu

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Veli Oryantasyonu Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu 2016-2017 Veli Oryantasyonu 2016-2017 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ 05.09.2016 Veli Oryantasyonu Okul Açılışı 06 Eylül 2016 Salı 09:30-10:30 Atlas ve Venüs

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

Veli toplantısı - HAZIRLIK 4 Ekim 2012

Veli toplantısı - HAZIRLIK 4 Ekim 2012 Veli toplantısı - HAZIRLIK 4 Ekim 2012 SAİNT-BENOÎT'YA HOŞ GELDİNİZ Okulla İletişim Adres : Saint-Benoît Fransız Lisesi Kemeraltı Cad. N 11 Karaköy 34425 İstanbul Telefon : (0212) 244 10 26 Fax : (0212)

Detaylı

1.Dönem 20 Haziran - 01 Temmuz. 2.Dönem 11 Temmuz - 21 Temmuz

1.Dönem 20 Haziran - 01 Temmuz. 2.Dönem 11 Temmuz - 21 Temmuz 1.Dönem 20 Haziran - 01 Temmuz 2.Dönem 11 Temmuz - 21 Temmuz S2 GÖRSEL SANATLAR ODTÜ Geliştirme Vakfı görsel sanatlar zümresi olarak yaz okulu sürecinde ahşap üzerine akrilik boya ile öğrencilerimizin

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ HAZİRAN 2013

REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 TATİLDE NELER YAPALIM? Tatil, çocuklar için her gün yapmak zorunda kaldıkları işlerden uzaklaşmak için bir fırsattır. Tatil döneminde her çocuk anne ve babası ile

Detaylı

altın çocukları biraraya geliyor Altın çağın, mutlu ve eğlenceli eğitim için

altın çocukları biraraya geliyor Altın çağın, mutlu ve eğlenceli eğitim için çocuk akademisi Altın çağın, altın çocukları mutlu ve eğlenceli eğitim için biraraya geliyor Tohum için güneş, su ve toprak ne kadar önemliyse, çocuk için de eğitim o kadar önemlidir. Altınşehir Koleji

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 31 MART PAZARTESİ 01 NİSAN SALI 02 NİSAN ÇARŞAMBA 03 NİSAN PERŞEMBE 04 NİSAN CUMA CUMARTESİ-PAZAR II. DÖNEM ARA TATİL II. DÖNEM ARA TATİL II. DÖNEM

Detaylı