ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI"

Transkript

1 ÖZEL KOŞUYOLU İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ ANAOKULU VELİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa No. Sunuş ve Hoşgeldiniz 2 1. Felsefemiz ve Misyonumuz 3 2. Okulumuzun Eğitim Programı 3 3. İkinci Dil Edinim Süreci 4. Branş Dersleri Rehberlik Servisi 5 6. Okul Saatleri Bahçe Zamanı 8. Yemek 9. Sağlık ve Acil Durumlar 10. Okul Kıyafeti 11. Okul Servisleri 12. Çocuk Teslimi 13. Veli Toplantıları 14. Geziler 15. Haftanın Günleri 16. Doğum Günü Kutlamaları 17. Kayıp Eşya Dolabı 18. Okula Gönderilmemesi Gerekenler 19. İletişim 20. Akademik Takvim

2 Sevgili Velimiz, Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu Okul Öncesi Programına hoş geldiniz. Çocuğunuzun okul öncesi döneminde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ekibi olarak önümüzdeki eğitim dönemi sürecinde çocuğunuza olumlu okul öncesi deneyim ve edinimleri kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu kitapçığı çocuğunuzun okul dönemi süresince kılavuzluk edeceğini düşünerek hazırladık. Okul öncesi eğitimin amacı çocuğunuzun eğitimi için temel oluşturmak ve her çocuğun okulla tanışmasının başarılı ve mutlu bir deneyim olmasını sağlamaktır. Yeni eğitim döneminde Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ekibi olarak tüm çocuklarımıza büyümeleri ve çiçek açmaları için gerekli atmosferi sağlamaya hazırız. Birlikte keyifli bir yıl geçirmek dileği ile, Okulumuzdan sevgilerle Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu 2

3 1. FELSEFEMİZ VE MİSYONUMUZ Anaokulu programımız her çocuğa, sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarının desteklendiği öğrenme ortamı sağlar. Çocuklar öğrenmeye teşvik eden uygun oyunlarda aktif rol alarak, fark etmeden oynayarak öğrenirler. Öğretmenler gerektiği zaman çocukları desteklerler, rehberlik ederler ve ihtiyaç olduğunda onlara gelişimlerine uygun oyunlar ve sosyal beceriler öğretirler. Amacımız çocuklarda özgüveni, bağımsız karar verebilme yetisini, güçlü bilişsel ve sosyal becerileri geliştirecek zengin deneyimler sağlayarak, öğrenmeye meraklı, araştırmacı ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Her çocuğun değeri ve bireysel özelliklerinin farkında olarak çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlayabilmek bizim için büyük önem taşır. Hedefimiz çocukların kendilerine özgüvenli, çevrelerindeki insanlara da saygılı bir şekilde yetişmelerine yardımcı olmaktır. Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu olarak öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasındaki ilişkinin çok önemli olduğunu biliyor, karşılıklı saygı çerçevesinde sürekli bir işbirliği ve sorumluluk paylaşımını her zaman destekliyoruz. 2. OKULUMUZUN EĞİTİM PROGRAMI Okulumuzda uygulanan eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiliz Kültür Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Programımız, ulusal değerlerin yanı sıra uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanır. Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar. Çocuklar, öğretmenleri tarafından çevreleri ve arkadaşları ile olan etkileşimlerinin desteklendiği bir öğrenme ortamında hem küçük gruplar olarak hem de bireysel olarak çalışırlar. Öğretmenler her çocuğun aktivitelerini gözlemler ve müfredatı çocukların bireysel ihtiyaçlarını ve ilgilerini karşılayacak şekilde genişletirler. 3. İKİNCİ DİL EDİNİM SÜRECİ Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu nda çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerini de destekleyen İngilizce eğitim programı profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. İngilizce iletişim ve eğitim dili olarak gün içindeki bütün aktivitelere (eğitim, yemek, özbakım ) eşlik etmektedir. Bu şekilde çocuklar İngilizceyi bir ders olarak değil, iletişim dili olarak benimsemekte, öğretmenleriyle kurdukları sıcak ilişki sayesinde farkında olmadan ikinci bir dili anlamaya ve kullanmaya başlamaktadırlar. Bu öğrenme doğal, kolay ve eğlencelidir. Çocuklarda dil edinimi üzerine yapılan çalışmalara göre; insanlar doğuştan, dil öğrenebilmek için özel bir beceriye sahiptir. Bu beceri, çocuğun etrafında konuşulan dili edinmesini, dil kurallarını anlayıp öğrenmesini, sonra da bu kurallar ile konuşmasını sağlar. Bu beceri sayesinde bütün çocuklar aynı safhalardan geçerek, biyolojik olarak belli bir olgunluğa geldiklerinde, tıpkı yürümeyi öğrendikleri gibi konuşmayı öğrenirler. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, zengin eğitim materyalleri ile desteklenen prog- 3

4 ramla çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar. Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ndan mezun olan her öğrenci "Avrupa Dil Portfolyosu (The European Language Portfolio)"nun B1 seviyesi için gerekli temel bilgileri kazanmış olur. Avrupa Dil Portfolyosu, kültürler arası deneyimlerin ve yaşam boyunca okulda, günlük yaşamda ve evde edinilen dil deneyimlerinin kayıt ve rapor edildiği bir dosyadır. Bu portfolyo dosyası, çocuğun eğitim yaşantısında kullanılmak üzere dil öğrenme nitelik ve deneyimlerinin Avrupa Eğitim Sistemi ölçütlerinde net biçimde yansıtıldığı bir kayıt sağlamaktadır. 3 yıl boyunca 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaşa ait portfolyoları tamamlayan öğrenci Avrupa Dil Pasaportu almaya hak kazanır. 4. BRANŞ DERSLERİ Öğretim yılında programımızda Müzik, Pilates, Drama, Satranç branş dersleri yer alıyor. Branş derslerimiz günlük eğitim programımıza dahildir. Bu dersler okulumuzda konusunda uzman öğretmenler tarafından uygulanır. Her yaş grubu gelişimine uygun branş derslerini alır. 4 yaş: Orff Müzik, Kids Pilates 5 yaş: Orff Müzik, Kids Pilates, Satranç, Yaratıcı Drama 6 yaş: Orff Müzik, Kids Pilates, Satranç, Yaratıcı Drama Kids Pilates: Erken çocukluk döneminde spor, fiziki ve ruhsal gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklar fiziksel olarak esneklik kazanmayı, el ve ayak koordinasyonlarını geliştirmeyi ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Kaba motor becerileri gelişir, bedenlerini tanırlar. Erken yaşta spor eğitimi özgüven kazanmayı, olgunlaşmayı, paylaşmayı, araç ve gereç kullanımını öğrenmelerini sağlamaktadır. Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu'nda spor programımızın hedefi çocuklara sporu sevdirmektir. İlerleyen yıllarda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için bir alt yapı hazırlamayı amaçlar. Dersler beden kontrolü ve mekansal farkındalık, spor etkinlikleri, oyunlar, müzikle hareket alanlarında düzenlenmiştir. Öğrenciler çeşitli sporlarda kullanılabilecek büyük kas becerilerini geliştirici bir takım aktivitelerle tanışırlar. Bu aktivitelere katılırken güvenli davranış uygulamalarını, işbirliğinin ve bir grubun bir parçası olarak hareket edebilme becerisinin önemini keşfederler. Orff Müzik: Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir dil olan Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Alman eğitimci ve besteci Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metoddur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişme ile birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Orff eğitiminde çocuğa beden bilinci verilirken bir yandan da mekan bilinci ile bireyselliği bozmadan eş ve grup oluşturma bilinci desteklenir. Çocuk doğaçlama yoluyla keşfederek, canlandırarak, hayal gücünü kullanarak kendini ifade etmeyi öğrenir. 4

5 Yaratıcı Drama: Drama çocuğu geliştiren, yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama çocuklar için kendilerini ifade biçimi olan oyunun pek çok özelliğini barındırır, çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar. Drama derslerimizde de Orff tekniği kullanılmaktadır. Satranç: Tarihi çok eski yıllara dayanan bu strateji oyunu, çocuklarda olaylara odaklanma, değişik açılardan bakabilme, kuramsal düşünme, doğru karar verme ve sorun çözme mekanizmasını geliştirirken aynı zamanda sportmenliği de öğretir. Başarı ile kazanmak veya defansa çekilirken oyunu bırakmadan mücadeleye devam etme becerisini kazandırır. Satrancın çocuklarda, motivasyonu yükselttiği, davranışları düzelttiği, kendine güveni ve katılımcılığı artırdığı yönünde çok fazla örnek vardır. 5. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik Servisinin Felsefesi Rehberlik Servisinin felsefesi, her bireyi kendine has olumlu özellikleri olan bir varlık olarak ele almaktır. Okul psikoloğunun işlevi her öğrencinin kendi kişisel gelişim alanlarında ilerlemesinde, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmesinde, hem kendisini hem de başkalarını anlamasında yardımcı olmaktır. Yardım kavramı ile kastedilen tavsiye vermek, akıl öğretmek, onun adına karar vermek, onun sorununu çözmek, öğrenciyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzı benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp, öğrencinin çeşitli seçenekleri görebilmesi ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesi için çalışmaktır. Rehberlik Servisinin Amacı Rehberlik Servisi tarafından gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalar öğrenciyi tanıma amaçlı olup öğrenci, veli ve öğretmenlere gelişim ve öğrenme süreçlerinde yardımcı olmayı hedefler. Okul psikoloğu, aileden aldığı bilgiler, öğrenciyle yaptığı bireysel çalışmalar ve sınıf içi gözlemleri neticesinde çocuklarla ilgili raporlar düzenler ve izlenimlerini veli toplantısında aile ile paylaşır. Okul içinde yaşanan farklı bir durumda rehberlik servisi aile ile iletişime geçer ve çözüm yolları üzerinde aile ile birlikte çalışılır. Okul Psikoloğumuz ile görüşmek için İdari Koordinatörümüz Sibel Hanım dan randevu almanız gerekmektedir. 6. OKUL SAATLERİ Öğrencilerimiz için sabah okula geliş saati en erken en geç dir. Eğitim programı da başladığı için bütün öğrencilerimizin en geç de okulda bulunmalarını bekleriz. Okuldan çıkış saati ise en erken en geç tir. Eğitim programı ye kadar devam ettiği için o saatten önce çocuk teslimi yapılamaz. Özel bir durum sebebiyle çocu- 5

6 ğunuzu erken almanız gerektiğinde önceden haber vererek saat e kadar alabilirsiniz. Servis kullanan öğrenciler sabah te okula gelir, akşam de okuldan ayrılmış olurlar. Öğrencilerin okula zamanında gelmesi, çocuğun eğitim programını kavraması ve iç disiplin geliştirmesi açısından önemlidir. Eğitim saatlerine uymakta göstereceğiniz titizlik, öğrencimizin okul sorumluluğunun gelişmesine yardımcı olur. 7. BAHÇE ZAMANI Bahçe zamanı günlük programın önemli bir parçasıdır. Çocuklar yaş gruplarına göre ayrı saatlerde bahçeyi kullanır. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır. Sağlıklı çocuklar için her gün açık havada geçirilen zaman önemlidir. 8. YEMEK Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi ara öğünü verilmektedir. Okul menümüz aylık olarak İngiliz Kültür Derneği tarafından hazırlanıp bize gönderilir. Yemekler okulumuzun mutfağında Aşçımız Burcu Hanım tarafından günlük olarak hazırlanır. Çocuklarımız öğünlerini okulumuzun yemekhanesinde yerler. Okulumuzda hazır gıda ve paket yiyecekler kullanılmaz. Örneğin köfte okulda yoğrulur. Mevsiminde meyve ve sebzeler kullanılır. Tavuk kullanılmaz. Kıyma ve et kullanılır. Pınar ın doğal süt ve süt ürünleri kullanılır. Amacımız her çocuğa yemek seçmeden düzenli yemek yeme alışkanlığı kazandırmaktır. Bu konuda öğrencilerimizi destekliyor ve teşvik ediyoruz. Sınıf öğretmenleri tarafından istenmediği sürece, veliler sınıfta paylaşılmak üzere okula yiyecek-içecek göndermemelidirler. Çikolata, kurabiye ya da pasta gibi yiyecekler olası allerji ve yiyecek güvenliği nedeniyle okula getirilmemelidir. 9. SAĞLIK VE ACİL DURUMLAR Okula yeni başlayan çocukların ilk aylarda hastalığa yakalanma olasılığı yüksek olacaktır. Bunun sebebi toplu yaşamaya başlamalarıdır. Zaman geçtikçe çocukların bağışıklık sistemleri güçlenir ve hastalık sıklığı azalır. Çocuklarımız ateşli ya da keyifsiz olduklarında evde kalıp dinlenmeleri hem hastalığı çabuk atlatmaları, hem de arkadaşlarına bulaştırmamaları açısından önemlidir. Hasta çocuklar diğer çocukların sağlığını tehdit ettiğinden iyileşene kadar okula alınmamaktadırlar. Bulaşıcı hastalıklarda velilerimizin hassas davranarak bize haber vermelerini rica ederiz. Böylece diğer velilerimizi de hastalık konusunda bilgilendirip gereken önlemleri almaları konusunda yönlendirebiliriz. Hasta ve ilaç kullanan çocukların iyileşme sürecini hızlandırmak adına evde dinlendirilmeleri gerekmektedir. Okulda öğrencilere ilaç verilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştır. Okula ilaç gönderilmemesini rica ederiz. 6

7 Allerjik çocuklar mutlaka okul yönetimine ve sınıf öğretmenlerine bildirilmelidir. Okulda meydana gelebilecek kazalarda hemen veliye haber verilir ve veli ile görüşülerek ne yapılacağına karar verilir. Veliye ulaşılamayan acil durumlarda çocuk Kadıköy Acıbadem hastanesine götürülür. Okul saatleri içinde oluşabilecek doğal afet durumunda en uygun zamanda telefon, SMS mesajı gibi iletişim kanalları kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak ve çocuğunuzun güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanacaktır. 10. OKUL KIYAFETİ Okulumuzda belirli bir kıyafet uygulaması yoktur. Öncelik çocukların rahat hareket etmesidir. Çocukların gün içinde branş derslerine katılacağı ve aktivite yapacağı göz önünde bulundurularak rahat ve günlük kıyafetler giydirilmesi önerilir. Çocuklar okul içinde ayrı bir ayakkabı giyerler. Bu sebeple tüm öğrencilerin okulda giymek üzere bir çift okul ayakkabısı olmalıdır. Okulda giyilecek ayakkabılar yapışkan bantlı ( tokasız ve bağcıksız) tercih edilmelidir. Her öğrencinin bir sırt çantası olmalı ve bu çantada günlük 2 takım yedek iç çamaşırı ve kıyafet bulunmalıdır. Yedek giysiler veliler tarafından her gün kontrol edilmeli ve kullanılmış olanlar temizleri ile değiştirilip ertesi gün okula gönderilmelidir. Okuldaki etkinliklerde (kum havuzu, sanat ve boya çalışmaları vb.) kirlenip lekelenebileceğini göz önünde bulundurarak rahat, günlük kıyafetler giydirilmesini ve değerli takıların okulda takılmamasını rica ederiz. Okula gönderdiğiniz eşyalara, monta, çantaya ve su matarasına çocuğunuzun ismini yazmanızı rica ederiz. Üzerinde isim yazılı olmayan eşyaların kaybolması durumunda okul sorumlu değildir. 11. OKUL SERVİSLERİ Eğitim döneminde okulumuza servis hizmetini SOYHAN Servis Hizmetleri firması sağlayacaktır. Şoför, servis abla, araç vb. konularda okulun ilk haftası yapılacak olan tanıtım toplantısında detaylı bilgi verilecektir. Veli çocuğu kendisine bildirilen zamanda servis görevlisine teslim etmelidir. Ancak okulun açıldığı ilk günlerde servis saatlerinde güzergahlar nedeni ile farklılıklar olmaktadır. Bu konuda sizden anlayış bekliyoruz. Servisler çocukları alırken ya da akşam dönüşte eve bırakırken teslim edilecek veya teslim alacak bir yetişkin bulunmalıdır. Çocukları servise verecek ve karşılayacak kişinin eğitim yılı başında servis sorumlusu ile tanıştırılması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle çocuk eve dönüş için servis kullanmayacaksa velisi okul idaresine ve servis görevlisine mutlaka saat 13:00 e kadar bilgi vermelidir. 7

8 12. ÇOCUK TESLİMİ Çocuklarımız yalnızca velilerine ya da izin dilekçesinde belirtilen kişilere teslim edilir. Veli tarafından izin dilekçesinde belirtilen kişiler dışında, çocuk teslimi yapılmaz. Servisle giden çocuklar servislerle eve gönderilir. Anne ve babası dışında çocuğu alacak kişilerin kimlik bilgilerinin veli tarafından okul yönetimine yazılı olarak (Mail ya da SMS) bildirilmesi ve gelen kişilerin yanlarında mutlaka kimlik olması, yönetime göstermesi gerekmektedir. 13. VELİ TOPLANTILARI Yıl içinde yapılacak olan toplantı, konferans ve etkinliklere düzenli olarak katılım göstermeniz okul-aile işbirliği açısından önem taşımaktadır. Tanışma Toplantısı: Okulun açıldığı ilk hafta sonu tüm sınıfların Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ekibi ile tanışma toplantısı olacaktır. Bu toplantıya okul yönetimi, sınıf öğretmenleri, rehberlik birimi, servis firması yetkilisi katılacaktır. Genel olarak yıl içinde yapılacaklar sizlere sunulacaktır. Bireysel Veli Toplantısı: Bu toplantıya sınıf öğretmenleri, okul psikoloğu ve veliler katılır. Görüşmeler her veli ile bireysel olarak yapılır. Her bir çocuk için 20 dakikalık süre ayrılır. Bireysel randevular için sınıf öğretmenleri velileri arayarak belirlenen gün için randevu verirler. Rehberlik Görüşmesi: Okul psikoloğumuz öğrencilerle yaptığı çalışmalar sonucunda gerekli görürse sizi okula davet ederek görüşme gerçekleştirebilir. 14. GEZİLER Okulumuz programında her yaş grubu için programa ve yaş grubuna uygun olarak çeşitli geziler planlanır. Gezi izin kağıtları dönem başında tanıtım toplantısında sizlere imzalattırılacaktır. Tüm geziler için okula kayıt olurken kırtasiye ve gezi ücreti başlığı altında bir ödeme alınır. Yıl içinde ayrıca ücret talep edilmez. Çocuklarımızın dikkatlerinin dağılmaması için velilerimizin gezilere katılmamaları veya gezinin yapıldığı alanda dışarıdan grubu takip etmemeleri gerekmektedir. Bu konuda işbirliğinizi bekliyoruz. 15. HAFTANIN GÜNLERİ Pazartesi / Oyuncak Günü: Her pazartesi okulumuzun oyuncak günüdür. Çocuklar getirdikleri oyuncakları arkadaşlarıyla paylaşarak oynarlar. Okula getirilen oyuncaklar şiddet içermemelidir, çok büyük ya da çok küçük, sivri veya kesici olmamalıdır. Kullanım aşamasında zarar vermeyeceğini düşündüğünüz oyuncakları sadece pazartesi günü okula gönderebilirsiniz. Salı / Kitap Günü: Kitap günlerinde, çocuğunuza uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği bir kitabı okula gönderebilirsiniz. Sınıf öğretmeni çocukların getirdiği tüm kitapları sırayla okur. Aynı gün hepsini okuyamayacağı için kitaplar birkaç gün okulda kalabilir. Öğretmenler kitabı sınıfta okuduktan sonra eve gönderir. Perşembe/ Puzzle günü: Puzzle günlerinde, çocuğunuzun yaş grubuna uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği puzzle oyunlarını okula gönderebilirsiniz. 8

9 Cuma / Kutu oyunları günü: Kutu oyunları günlerinde, çocuğunuzun yaş grubuna uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği kutu oyunlarını okula gönderebilirsiniz. Okula gönderdiğiniz kitap, puzzle ve kutu oyunların üzerine çocuğunuzun ismini yazmanızı rica ederiz. 16. DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI Doğum günü kutlaması sınıfta çocuk ve arkadaşları ile birlikte yapılır. Kutlamaya aileler katılmaz. Sağlık ve güvenlik sebepleri ile pasta ya da atıştırmalık gibi hiçbir yiyeceğin doğum günü ve benzeri kutlamalarda paylaşımına izin verilmemektedir. Tüm çocukların doğum günlerinde çocuklara sınıf içinde özel sürprizler hazırlanacak (örneğin doğum günü kartı hazırlanması, o gün doğum günü çocuğuna özel şapka hazırlanması) ve şarkılar söylenecektir. 17. KAYIP EŞYA DOLABI Okulda unutulan eşyalar okulumuzda alt katta bulunan ve üzerinde Kayıp Eşya yazılı olan bir dolapta tutulmaktadır. Bu konuda okuldan yardım istenebilir. Değerli eşyalar sahibi belirlenene kadar mümkün olabildiğince saklanacaktır. 18. OKULA GÖNDERİLMEMESİ GEREKENLER Normal şartlarda çocukların okula para getirmemeleri gerekmektedir. Çocuklar yalnızca Okul İdaresi nin herhangi bir etkinlik için belirlediği tutarı (okula ziyarete gelen bir yazarın kitabını alabilir vs.) getirebilirler. Ayrıca okula sakız, şeker, çikolata, sivri oyuncak, çok küçük oyuncak, çocuğunuz için çok değerli olan oyuncak, oyuncak silah, kozmetik ve mücevher gönderilmemelidir. 19. İLETİŞİM Çocuklarımızın gün içi programlarını aksatmamak için öğretmenlerimiz gün içinde telefon ile veli görüşmesi yapmazlar. Gün içinde Okul Asistanımıza mesaj bırakırsanız okul çıkışından sonra arası öğretmenlerimiz sizinle irtibata geçecektir. Okul müdürü ve okul psikoloğu ile görüşmek için lütfen Okul Asistanımızdan randevu alınız. Okul kuralları gereği öğretmenlerin GSM ve ev telefonları kesinlikle veliler ile paylaşılmaz. Öğretmenler veliler ile sosyal medya üzerinden arkadaş olamazlar. Velilerimizin bu konuda anlayışını rica ederiz. Okul - Veli iletişimi: Eğitim döneminde okul-veli iletişimi iletişim defterleri üzerinden yapılacaktır. Tanışma toplantısında bu konuda detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Yıl içindeki adres, telefon ve adresi değişikliklerinizi en kısa sürede güncellemeniz iletişimimizin sürekliliği açısından çok önemlidir. Çocuğun gün içinde yaşadığı herhangi bir olumsuz durum (ateş çıkması, düşme, duygusal sıkıntı vb.) gün içerisinde size bildirilecektir. 9

10 Bültenlerimiz, yemek listeleri vs. aylık olarak web sitemizde yayımlanacaktır. Tatillerde ve karlı günlerde; televizyon ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz. Okulun öğrencilerimiz okula ulaştıktan sonra tatil edildiği durumlarda mümkün olan en kısa sürede okulun aldığı kararları, mesaj ile öğrenebilirsiniz. SMS mesajları: Okulun genelini kapsayan önemli duyurular, servis olanakları elverdiği durumlarda, cep telefonunuza SMS yolu ile iletilecektir. Telefon numarası değişikliklerini vakit kaybetmeden lütfen yönetime bildiriniz. Okuldan gönderilen SMS leri alabilmeniz ve acil mesajlardan zamanında haberdar olabilmeniz için cep telefonu hattınızın toplu mesaj gönderimine açık olması gerekmektedir. Okulumuzun web adresi: Okulumuzun mail adresi: 10

11 20. AKADEMİK TAKVİM 2013 ve 2012 doğumlu öğrenciler için Sınıf Toplantısı (Strawberry, Lollipops, Stars sınıfları) 2013 ve 2012 doğumlu öğrenciler için Oryantasyon Haftası (Strawberry, Lollipops, Stars sınıfları) 31 Ağustos 2015 Pazartesi Eylül Öğretim yılı / Okul açılıyor 07 Eylül 2015 Pazartesi 2011 ve 2010 doğumlu öğrenciler için Sınıf Toplantısı (Buzzy Bees, Butterflies sınıfları) Kurban Bayramı (Tatil) Cumhuriyet Bayramı (Tatil) Bireysel Veli Toplantısı 2-3 yaş (Strawberry sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 4 yaş (Lollipops sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 4 yaş (Stars sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 5 yaş (Buzzy Bees sınıfı) Bireysel Veli Toplantısı 6 yaş (Butterflies sınıfı) Yılbaşı Tatili 1.Dönemin Sona Ermesi Yarıyıl Tatili 2.Yarıyıl Başlangıcı 12 Eylül 2015 Cumartesi 23 Eylül 2015 yarımgün Eylül Ekim 2015 Perşembe 28 Kasım 2015 Cumartesi 05 Aralık 2015 Cumartesi 12 Aralık 2015 Cumartesi 19 Aralık 2015 Cumartesi 26 Aralık 2015 Cumartesi 01 Ocak 2016 Cuma 22 Ocak 2016 Cuma 23 Ocak 2016 Cumartesi 31 Ocak 2016 Pazar 1 Şubat 2016 Pazartesi 11

12 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tatil) 23 Nisan 2016 Cumartesi 1 Mayıs Emekçi Bayramı (Tatil) 1 Mayıs 2016 Pazar 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Tatil) 19 Mayıs 2016 Perşembe Öğretim Yılının Sona Ermesi 24 Haziran 2016 Cuma 12

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin çalışma alışkanlığı

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Amerikan Kültür Kolejine Hoş Geldiniz... 2 İletişim Detayları 2 Amacımız... 2 İşleyiş... 2 Okul Saatleri.. 3 Teneffüs 3 Aile İletişimi... 3 Veli Görüşmeleri...

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu Geri dönüþümlü kaðýt 2 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Ýçindekiler BÖLÜM I. YAPILANMA SAYFA 1. Ýletiþim Bilgileri.................................................4 2. Kurum Vizyon ve Misyonu..........................................5

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

VELİ EL KİTAPÇIĞI. www.mazeretyokfarklicocuk.com

VELİ EL KİTAPÇIĞI. www.mazeretyokfarklicocuk.com VELİ EL KİTAPÇIĞI www.mazeretyokfarklicocuk.com İÇİNDEKİLER SUNUŞ VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ EĞİTİM FELSEFEMİZ OKULDA YAŞAM KILIK KIYAFET YEMEK DÜZENİ UYKU DÜZENİ SERVİS HİZMETLERİ GELİŞİM DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRMESİ

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji Pın@r da Dil SAYI (1) 2013/ 2014 Pekİ NEDİR BU KUR SİSTEMİ DEDİKLERİ? uluslararası standartlar objektif ölçme değerlendirme müfredat programları Türkiye mi Turkey mi? Amerikan kökenli bir kuşun hikayesi

Detaylı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU 2012 2013 ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER I. Hazırlık Okulu Misyonu ve Vizyonu... 3 II. Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı