CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına ayrılan öğrenci kontenjanları dâhilinde Celal Bayar Üniversitesi ne yapılacak yurt dışı öğrenci başvuruları ile kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektedir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönerge, a) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik in 6 ncı madde (E) bendine, b) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu nun 13/02/2013 tarihli Toplantı Kararına, c) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/02/2013 ve /8033 sayılı yazısına, dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Yönergede geçen: a) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini, b) Rektörlük: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünü, c) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü, ç) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu, d) Başvuru Değerlendirme Komisyonu: Rektör tarafından öğretim üyelerinden seçilen komisyonu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Başvuru Değerlendirme Komisyonu MADDE 4- (1) Başvuru Değerlendirme Komisyonu Rektör tarafından Fakülteleri temsilen birer kişi, Yüksekokulları temsilen bir ve Meslek Yüksekokullarını temsilen bir olmak üzere birimleri temsil edecek şekilde belirlenir. (2) Komisyon, başvuruları değerlendirme ve yerleştirme işlerini gerçekleştirir. (3) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) İlan edilen toplam kontenjanın açıkta kalanlarının Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlara aktarılabilmesi kararını verir. (4) Komisyon değerlendirmeyi gerektiğinde alt komisyonlar kurarak yapabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kontenjan, Başvuru ve Tercih, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt Kontenjan MADDE 5- (1) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) Öğrenci kabul edecek lisans ve önlisans programları (METEB bağlantılı programlar hariç) ile bu programlara ayrılacak kontenjanlar ilgili birimlerin önerileri üzerine Üniversite Senatosu tarafından kesinleştirilerek YÖK e bildirilir. Bu kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Öğrenci Kılavuzu ile ilan edilir. (2) Bölümlere/Programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması ya da kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar için tekrar başvuru almak suretiyle ek yerleştirme yapılabilir veya bu kontenjanlar Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından gerektiğinde diğer birimler için kullanılabilir. (3) (Ek: Senato 08/03/2013/XIX) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı takvimi belirlenerek akademik takvimde belirtilir. Başvuru ve Tercih MADDE 6- (1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: a) Yabancı uyruklu olanlar, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklu olanlar, 1/6

2 ç) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını (KKTC hariç) yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), d) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, (2) Başvuruları kabul edilmeyecek olanlar: a) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanlar, b) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) Uyruğundan birisi TC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç,) ç) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), d) (Ek: Senato 08/03/2013/XIX) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 6 maddenin 1 fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular, e) TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC de tamamlayanlar. (3) (Ek: Senato 08/03/2013/XIX) Adaylar başvurularında en fazla 10 (On) bölüm veya program tercih yapabilirler. Başvuruda gerekli belgeler MADDE 7- (1) (Değişiklik: Senato 08/03/2013/XIX) Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Başvurular ilanda belirlenen tarihlerde Üniversite web sayfası üzerinden internetten yapılır. Buna göre: a) Üniversite tarafından açıklanan başvuru için kabul edilecek sınavlardan biri ya da değerlendirme komisyonunun bu sınavlara eşdeğer saydığı sınavlara ilişkin belgelerin aslı ya da onaylı örneği ile TÜBİTAK Bilim Ödülleri aldığına ilişkin belge, b) (Mülga: Senato 08/03/2013/XIX) c) Lise diploması ya da mezun olabilecek durumda olduğunu gösterir belge ve not durum belgesinin aslı ile resmi kurumlar tarafından onaylanmış Türkçe veya İngilizce örneği, ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, d) (Mülga: Senato 08/03/2013/XIX) e) (Mülga: Senato 08/03/2013/XIX) Başvurular için asgari taban puanlar ve koşullar MADDE 8- (1) Adaylardan, başvuru için, aşağıdaki sınavlardan alınan asgari taban puanlar ve koşullar aranır: a) ÖSYM nin yaptığı YGS / LYS sınavlarından, başvurulan programın puan türünde ön lisans programları için en az 140, lisans programları en az 180 puan, b) SAT I dan en az 1000 toplam puan ve en az 600 matematik puanı, c) ACT (American College Testing) sınavından Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) olarak en az 21 puan, ç) GCE (General Certificate Education / A Level Sertificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası, d) I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar, e) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan, 2/6

3 f) FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olanlar, g) ÜRDÜN ve FİLİSTİN de yapılan TAWJİHİ sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan, ğ) LÜBNAN da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olanlar, h) AL-SAHADA-AL TAHANAWIYYA (Suriye, Libya Bakaloryası), Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan, ı) Çin Halk Cumhuriyeti nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan, i) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 50 puan, j) TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya alanlar, k) İran lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 15/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 16/20, l) Kazakistan Ulusal Üniversite Testi en az 80, m) Matura 3,5/5, n) TQDK Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı 400/700, o) WAEC (West African Examination Council) Sınavı Matematik, İngilizce dersleri dâhil olmak üzere en az 6 dersten başarı ve en az 3 kredi, ö) JAMP (Nijerya) En az 185 puan, p) KONKUR General State Examination (Moğolistan Üniversite Giriş Sınavı en az 650/800), (Afganistan Üniversite Giriş Sınavı en az 265/350) r) Ujlan Akhir National UAN (Endonezya) Sınavı en az 60, s) KCE (Kenya Certificate Of Education Sınavı) en az C+, ş) Kamerun, Nijer, Burkina Faso, Çad, Orta Afrika, Togo, Benin de yapılan Bakalorya Sınavı en az 12/20, t) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavı En az 8, u) Makedonya Üniversite Giriş Sınavı Olgunluk sınavında tam puanının %50 si, ü) Kosova Üniversite Giriş Sınavı Olgunluk sınavında tam puanının %50 si. v) Türkiye de bulunan Üniversitelerin yurt dışından öğrenci alımı için yaptıkları sınav sonuç belgesine sahip olanlar, y) Merkezi sınavın yapılmadığı ülkelerden gelecek olanların başvurularında lise diploma mezuniyet not ortalaması dikkate alınabilir. Bu ülkelerden başvuru yapacak öğrencilerin 4 üzerinden en az 3,50 veya eşdeğer diploma not ortalamasına sahip olmaları ve son iki yıl içerisinde mezun olmaları gerekir. z) Başvuruya kabul edilen sınavların dışındaki diğer sınavların asgari taban puanlarını ve koşullarını Başvuru Değerlendirme Komisyonu belirler. (2) Yukarıda belirtilen sınavlar ve bu sınavlar dışında Başvuru Değerlendirme Komisyonu nun kabul edeceği sınavlardan, lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Fakat bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri iki yıldır. Başvuruların değerlendirilmesi MADDE 9- (1) Celal Bayar Üniversitesi yurtdışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmeleri ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri, Rektörlük tarafından oluşturulan Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. (2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (3) Yerleştirmede adayların; a) Değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilen uluslararası bilim ve spor yarışmalarında derece alan öğrencilere öncelik verilir. b) (Mülga: Senato 08/03/2013/XIX) c) Başvuruların değerlendirme sürecinde farklı sınavların sonuçlarının veya lise mezuniyet not ortalamalarının ortak puan çizelgesinin belirlenmesinde değerlendirme komisyonu yetkilidir. 3/6

4 (4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergelerindeki ölçütlere göre komisyonca yapılır. Sonuçların duyurulması ve kayıt MADDE 10- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir Kabul Belgesi gönderilir. (3) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde İlgili fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu tarafından yapılır. (4) (Ek: Senato 08/03/2013/XIX) Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kayıt için gerekli belgeler MADDE 11- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluğu ndan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınacak) "Denklik Belgesi", b) Sunduğu sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ndan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, c) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili TC Büyükelçiliği/Konsolosluğu ya da noterden onaylı fotokopisi, ç) Katkı payı ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, d) Varsa Türkçe Yeterlik Belgesi, e) Varsa Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, f) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, g) 12 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı), h) Ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliğinden alınacak Öğrenim Vizesi, ı) İl emniyet müdürlüklerinden alınacak ikametgâh belgesi (Kayıt olduktan sonra) i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, Türkçe yeterlilik düzeyleri MADDE 12- (1) Başvuran adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi olmayanların Türkçe düzeyleri Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınav sonucuna göre belirlenir. Bu sınavın esaslarını Türk Dili Bölüm Başkanlığı belirler (2) Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır. C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak, yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç bir yıl izinli sayılıp Türkçe öğrenimi görüp seviyesini A veya B düzeye çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. (3) Yabancı dil hazırlık programı zorunlu ve eğitimin bir kısmı Türkçe olan bölümlere kaydı yapılanlardan, Türkçe düzeyleri B ve C olanlar hazırlık programlarında öğrenimlerine başlayabilirler. (4) Tüm öğrenciler mezun olana kadar Türkçelerini A düzeyine çıkarmakla yükümlüdürler. Mezun olma seviyesine gelen öğrencinin A düzeyinde olduğunu belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun edilmezler. (5) Türkçe yeterlilik düzeyi C olan öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca, bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda, başka kurumlardan A veya B düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce kayıtlı oldukları fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokuluna ibraz ederler. (6) İlgili birimler, öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerini, denkliği için doğrudan Rektörlük Türk Dili Bölümü Başkanlığına gönderirler.. Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi MADDE 13- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan 4/6

5 ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile yabancı dil hazırlık sınıflarında Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nde yer alan hükümler uygulanır. (2) Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlilik düzeyi B veya A düzeyinde olanlar eğitime başlarlar. C düzeyindekiler ise Türkçe düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli sayılırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Ücret ve maddi imkan MADDE 14- (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. (2) Ayrıca, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürebilecek düzeye getirebilmek amacıyla, koşul ve ilkeleri Üniversite Yönetim Kurulu nca belirlenecek maddi bir güven miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir. Sağlık hizmetleri MADDE 15- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından karşılanır. (2) Yabancı uyruklu öğrencilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili Genel Sağlık Sigortası işlemleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Yurt Dışı Öğrenci Ofisi MADDE 16- (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde üniversitemizi seçmelerine imkan sağlamak üzere tanıtıcı doküman ve kataloglar hazırlamak, üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarını desteklemek ve başvuran ya da gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Rektör oluru ile Uluslararası İlişkiler Birimi altında Yurt Dışı Öğrenci Ofisi oluşturulur. Kaydın silinmesi MADDE 17- (1) Kayıt yaptırdıktan sonra Üniversitemize verdiği kayıt belgelerinin ve beyanının gerçeğe uymadığı tespit edilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Diğer hükümler MADDE 18- (1) Yurt dışı öğrenci kontenjanından kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili konularda Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre tabi olurlar. Yürürlükten Kaldırılan Yönerge MADDE 19- (1) Celal Bayar Üniversitesi Senatosu nca, 10/03/2011 tarihinde kabul edilen Yurt Dışından Öğrenci Alımı, Başvuru ve Kayıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Celal Bayar Üniversitesi Senatosu nca kabul edilip Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. *Bu Yönerge; Üniversite Senatosunun tarih ve 2013/02-XIX sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5/6

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı