ÜSSÜ E T M SEFERBERL ÖZEL RÖPORTAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜSSÜ E T M SEFERBERL ÖZEL RÖPORTAJ"

Transkript

1 E T M ÜSSÜ SEFERBERL DE K E T M EKONOM S fi KONSEY, TÜRK YE N N E T M ÜSSÜ OLAB LMES Ç N HAREKETE GEÇT. HEDEF 2023 YILINDA 150 B N YABANCI Ö RENC Y TÜRK ÜN VERS TELER NE KAZANDIRMAK VE 6 M LYAR DOLAR DÖV Z G RD S SA LAMAK. DE K E T M EKONOM S fi KONSEY BAfiKANI DR. MUSTAFA AYDIN: TÜRK YE N N YÜKSEK Ö RET MDE B R CAZ BE MERKEZ OLMASI Ç N ÇALIfiIYORUZ. Ek vitrin ÖZEL RÖPORTAJ

2 Dr. Mustafa Ayd n: 2023 hedefimiz 150 bin yabanc ö renci, 6 milyar dolar döviz girdisi sa lamak Ahmet DO AN DE K E itim Ekonomisi fl Konseyi nin ana hedefi; Türkiye de sunulan yüksek ö renim hizmetlerini uluslararas pazarlarda tan nmas n baflta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararas e itim talebinin Türkiye ye yönlendirilmesini sa lamakt r. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın; Yükseköğretimdeki uluslararası öğrenci pazarından arzuladığımız payı alabilmemiz için; üniversitelerimiz ve ilgili paydaşlar, hedef ülkelerde Türkiye'nin ve Türk üniversitelerinin tanıtımını yapmak, üniversitelerin ve eğitimin kalitesini artırarak, Türkiye'nin sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm imkânlarını anlatacak kanallar oluşturulmalı diyor. Dr. Aydın, ülkemizin bir eğitim üssü olabilmesi için kamu ve özel sektör iş ve güç birliğinin şart olduğunu vurguluyor. Dr. Aydın ile DEİK Eğitim Ekonomisi başlattığı projeleri ve dünya yüksek öğretim pazarındaki Türkiye nin yerini ve hedeflerini konuştuk... Geçtiğimiz günlerde Türkiye ye öğrenci çekmek için geliştirilecek projeleri ele almak üzere DEİK bünyesinde Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Çalıştayı düzenlendi. Türkiye, eğitim ekonomisi konusunda milyarlarca doları ülkelerine çeken Fransa, İngiltere, ABD gibi ülkelerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu çalışmalardan söz eder misiniz? Konuyu daha iyi anlatabilmek için DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi nin kuruluş amacına ve hedeflerine değinmek gerekiyor. DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, Türkiye nin uluslararası bir yüksek öğrenim merkezi olması amacı ile çalışmalar yürütmek üzere 2011 yılında kuruldu. İş Konseyi nin ana hedefleri; Türkiye de sunulan yüksek öğrenim hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanınmasını başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası eğitim talebinin Türkiye ye yönlendirilmesini, Türkiye nin yüksek öğretimde bir cazibe merkezi ne dönüştürecek gerekli alt yapının, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ve tüm paydaşlarca yüksek düzeyli bir işbirliği içerisinde oluşturulmasını sağlamak. Hedefimiz 2015 yılına kadar ülkemize 100 bin uluslararası öğrenci getirebilmek. Bu konuda lider ülkelerin kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye deki üniversiteler dünya çapındaki bu kulvarda öncü koşan üniversiteler ile rekabet edebilecek düzeyde teknik altyapı, akademisyen ve diğer birçok standarda fazlası ile sahip. Hükümetimizin 2023 vizyonuna paralel olarak biz de bir vizyonumuz var te en az 150 bin uluslararası öğrenciyi ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu da yaklaşık 6 milyon dolarlık bir döviz 86 87

3 Uluslararas ö rencilerin transfer, denklik ve baflvurular n n h zl sonuçland r lmas için YÖK içerisinde bir birim oluflturulmas n istedik. E itim sistemindeki de iflikliklerin uzun vadede önemli sonuçlar olaca n düflünüyorum ve bunlar olumlu sonuçlar olacak. Biz de E itim Ekonomisi fl Konseyi olarak Türkiye deki de iflime paralel olarak flartlar n iyilefltirilmesi ve uluslararas ö rencilerin temini için çal flmalar m z sürdürece iz. girdisi demek. Şunu da unutmayalım ki bir öğrenciden elde edilen gelirin sadece 1/3 ü üniversitelere kalıyor. Geri kalan 2/3 ülke ekonomisine yeme-içme, konaklama, alışveriş, seyahat olarak kazandırılmış oluyor. UNESCO verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 3,3 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında, başka bir ülkede üniversite eğitimi almaktadır. Bir öğrencinin yıllık ortalama maliyeti 40 bin dolar civarında olup, 3,3 milyon öğrencinin dünyadaki yıllık yarattığı uluslararası öğrenci bütçesi 132 milyar dolara ulaşmaktadır. Bizim bu pastadaki payımız şimdilik çok küçük ama DEİK eğitim ekonomisi iş konseyi olarak amacımız bu pazarda 2023 yılına kadar hak ettiğimiz paya kavuşmak. AMACA ULAfiMAK Ç N PAYDAfiLARIN B RL KTE ÇALIfiMASI GEREK YOR Bu amaca ulaşmak için hangi kurumlarla birlikte çalışıyorsunuz? Amacımıza ulaşmak için tüm üniversiteler, kamu kurumları ve ilgili paydaşların bir arada çalışması gerekmekte. Bu nedenle biz konseyimize çeşitli bakanlıkları, TİKA, TÜ- BİTAK gibi kurumları ve benzer kuruluşları danışman üye olarak aldık. Örneğin, Yüksek Öğretim Kurulu muzdan bütün Türk Yüksek Öğretim Kurumları nın (devlet ve vakıf) bölge ülkelerinin Milli Eğitim Bakanlıkları nca tanınması için YÖK ün bu ülkelerdeki ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunmasını, uluslararası öğrencilerin transfer, denklik ve başvurularının hızlı sonuçlandırılması için YÖK içerisinde bir birim oluşturulmasını istedik. Dışişleri Bakanlığı mızdan büyükelçilik yetkililerimizin bölge ülkelerdeki ulusal eğitim sistemi, üniversiteye kabul sistemi, öğrenci sayısı, öğrencilerin temayülleri, ülkenin İK ihtiyaçları gibi konularda bilgi toplaması ve üniversitelerimizle paylaşmasını, vize işlemleri için özel bir statü ve kurallar geliştirilmesi ve öğrencilerin kısa sürede vize alabilmeleri sağlanmasını, İçişleri Bakanlığı mız bizlere ikamet başvurularının hızlı sonuçlanması için resmi işlemlerin tüm ilçe emniyet müdürlüklerinde yapılacak şekilde düzenlenmesi ve ikamet izinleri için yetkili olan kuruluşlarda dil bilen, donanımlı personelin istihdam edilmesi konusunda destek vermekte. Turizm ve Kültür Bakanlığı, turizm sektöründe görüldüğü gibi devlet eliyle eğitim sektörünün de reklam ve tanıtımının yapılması, yurtdışı etkinliklerinde üniversitelerin de katılabileceği pavillionlar hazırlanması ve ICEF, NAFSA gibi fuarlarda Türkiye nin tanıtımının yapılması konusunda hızla çalışmalara başladı. Bu sene Amerika daki NAFSA Fuarı nda ilk kez Türkiye pavillionu ile bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Eğitim sistemindeki değişikliklerin uzun vadede önemli sonuçları olacağını düşünüyorum ve bunlar olumlu sonuçlar olacak. Biz de Eğitim Ekonomisi İş Konseyi olarak Türkiye deki değişime paralel olarak şartların iyileştirilmesi ve uluslararası öğrencilerin temini için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uluslararası öğrencileri ülkemize çekerken, üniversitelerimiz tanıtım ve markalaşma konusunda ne gibi çalışmalar yürütecek? Öncelikle web sitemizi kurduk. Bu site, uluslararası öğrencilerin Türkiye ye açılan kapısı olacak. Neden Türkiye bölümünde ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerini tanıtırken sitemizde ülkemizin üniversitelerini detaylı şekilde dünya ile tanıştıracağız. Artık fuarlara 88 89

4 Mühendislik ve iflletme ra bet görüyor Eğitim Ekonomisi İş Birliği Konseyi üyeleri olarak bir arada katılıyoruz. Bu da bizim gücümüzü artırıyor. Ekonomi Bakanlığı döviz getirici faaliyet destekleri ile daha fazla yurtdışı tanıtım çalışması yapma fırsatı buluyoruz. Görsel ve yazılı tüm materyallerimiz hazır ve artık Türkiye yi eğitim sektöründe de bir cazibe merkezi haline getireceğiz. E T MDEK KAL TE Ç N Ö RET M ÜYES SIKINTISINI ÇÖZMEL Y Z Diğer bir konu ise öğretim üyesi hareketliliği Bu hareketlilik nasıl sağlanacak? Yükseköğretimde kaliteyi artırmak için öğretim üyesi getirmek istediğimizde yaşadığımız sıkıntıları çözmeliyiz. Zamanla yüksek lisans ve doktora eğitimlerine talep daha da fazla olacak, ihtiyaçlar bu doğrultuda düzenlenmeli. Akademisyenlerin değişim programları ile yurtdışına gitmeleri ve özellikle yabancı dillerini geliştirmeleri sağlanmalı. Yabancı öğretim görevlilerinin ülkemizde çalışmaları kolaylaştırılmalı, idari pozisyonlarda da çalışmalarının önünün açılması gerekiyor. Bu tür konularda YÖK yeni uygulamalar başlatmalı, gerekli değişiklikleri yapmalı. Ancak o zaman engeller aşılmış olacak. ÜLKEMIZE GELEN Ö RENC SAYISI 25 B N C VARINDA Her yıl milyonlarca genç, daha iyi eğitim almak için farklı ülkelere gidiyor. Türkiye den bu kervana katılanların sayısı ise 100 bin civarında. Peki, dışarıdan bize gelen öğrenci sayısı ne kadar? Ülkemize gelen öğrenci sayısı bugün 25 bin civarında. Uluslararası öğrenci hareketliliği içindeki öğrencilerin çoğunun bizim bulunduğumuz bölgeden gittiğini düşünürsek bu rakam çok çok az. Bu rakamı artırmak için Birçok bakanlık ve müdürlükle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BÖLGEDE TERC H SEBEB M Z Ülkemizde bulunan mevcut yabancı öğrencilerin Türkiye yi tercih etme nedenleri nelerdir? Tanınan burs imkânları, bölgede konumumuz ve gücümüz sebebiyle duyulan güven, istikrarlı ekonomimiz diyebiliriz. Tabii bu öğrencilerin çoğunun bölgemizde ortak din, kültür ve sosyal alışkanlıkları paylaşan ülkelerden geldiğini unutmayalım. Ayrıca ülkemizde eğitim öğretime devam eden üniversitelerin diplomalarının dünya üzerinde tanınır olması da büyük bir etken. Ülkemizde eğitim gören yabancı öğrenciler daha çok hangi meslek gruplarına ilgi gösteriyorlar? En fazla mühendislik ve işletme bölümlerine rağbet gösterdiklerini görüyoruz. Bu bölümlerde ülkemizde uluslararası standartlarda eğitim veriliyor ve her yerde geçerli sayılan meslekler. Türkiye de yükseköğretim sistemi ne yazık ki; uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri açısından henüz cazip hale gelemedi. Size göre bunun nedenleri nelerdir ve bu konuda neler yapılmalıdır? Tüm paydaşlarımız ile herkes üzerine düşeni büyük bir özveri ile yaparak hızla amacımıza ulaşmak üzere çalışıyoruz. Ülkemizdeki eğitim sektörü yurtdışında adına çok ciddi anlamda duyurmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da bunun meyvelerini görmeye başlayacağız. Katıldığımız fuarlar, burada öğrenim gören öğrencilerin ülkelerine döndüğünde bizden duydukları memnuniyeti aktarmaları ve sektörlerde gösterdikleri başarılar, ülkemizin tanınırlığını artıracak. Yabancı dil akreditasyonu da bir diğer önemli konu. Rusça, İngilizce ve Arapça gibi dil çeşitliliğini üniversitelerde sağlamlaştırmamız lazım. Bu konuda neler yapılmalıdır? Türkiye deki tüm üniversiteler İngilizce eğitim vermekte. Ama artık tek bir dilin ülkemizde de dünya üzerinde de geçerliliği kalmamıştır. Artan rekabet ve işsizlik gibi sorunlar dil konusunda da gençleri eğitime yönlendirmekte. Ülkemizden sade dil eğitimi için yurt dışına çıkan birçok öğrenci bulunmakta. Bu öğrencilerin orada aldıkları kalitede eğitim almalarını sağlamak için ülkemizdeki üniversitelerde iyileştirme çalışmaları yapmakta. Dil çeşitliliğinin artırılması, daha fazla uluslar arası öğretim üyesinin ülkemize gelmesini sağlamak ya da yapılan öğrenci değişimi projeleri bu çalışmalara en iyi örneklerdir. Artık ülkemizdeki üniversitelerde özellikle de vakıf üniversitelerinde dil seçenekleri oldukça fazla. Dünyada rağbet gören İngilizce, Rusça, İspanyolca, Arapça ve hatta Çince eğitimi ilgi görmekte. Ortak tan t m stratejisi Uluslararas tan t mlarda, üniversiteler birbirleriyle rekabet etmek yerine, ortak tan t m yöntemlerini kullanarak birbirlerini desteklemeliler. DE K E itim Ekonomisi fl Konseyi ile bu amac m za ulaflt k. Vak f üniversiteleri, YÖK, MEB, D fliflleri, Ekonomi Bakanl ve birçok paydafl kamu kurulufllar ile ortak bir tan t m stratejisi belirledik. Şu anda vakıf üniversitelerinde okuyan kaç yabancı öğrenci var? Daha çok hangi ülkelerden geliyorlar? Vakıf üniversiteleri, üniversite eğitimimizde nasıl ve ne şekilde bir katma değer yaratıyor? Vakıf üniversiteleri gerek akademik kadroları gerekse modern ve dünya standartlarındaki altyapıları ile 2023 hedeflerine ulaşmakta zorlanmayacaklardır. Vakıf üniversitelerinde ortalama 50 ila 350 arasında uluslararası öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakamı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmamız gerekenleri irdelemek gerekirse; vakıf üniversiteleri olarak, ne tür insan kaynağına ihtiyaç olduğunu detaylı araştırmamız ve ona uygun programlar geliştirmemiz gerekiyor. Diğer ülkelerde eksik ve açık olan programları belirlememiz ve üniversitelerimizde bu programların oluşturulmasını sağlamalıyız. Ayrıca, uluslararası tanıtımlarda, üniversiteler birbirleriyle rekabet etmek yerine, ortak tanıtım yöntemlerini kullanarak birbirlerini desteklemeliler. DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ile bu amacımıza ulaştık. Vakıf üniversiteleri, YÖK, MEB, Dışişleri, Ekonomi Bakanlığı ve birçok paydaş kamu kuruluşları ile ortak bir tanıtım stratejisi belirledik. Bu sene katıldığımız dünyanın en büyük eğitim konferans ve fuar organizasyonu NAFSA 2012 de Türk üniversitelerini temsilen kurulan Türkiye pavilyonunun gördüğü ilgiden büyük gurur duyduk. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, bir süre önce yurt dışından öğrenci getirmeyi ihracat gibi sayacaklarını ve çok iyi teşviklerin verileceğini açıkladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Sayın bakanımıza bu konuda minnettarız. Eğitim sektörümüzü tanıtmak ve yurt dışından öğrenci getirmek için bu destekler bize büyük fayda sağladı. Bugün fuar katılımlarından, yurtdışında düzenlenen konferanslara, basılan broşürlerden internet reklamlarına kadar birçok alanda devletimiz yüzde 60 a varan destekler veriyor. En önemlisi de artık uluslararası öğrenci temini bir ekonomi girdi, döviz kazandırıcı faaliyet olarak kabul ediliyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk. TÜRK YE, ÜN VERS TE E T M NDE B R DEVR M GERÇEKLEfiT RD Eğitimde başarılı ve başarısız olduğumuz alanlar nelerdir? Siz, her platformda mesleki eğitim sürecinin çok iyi işlenmesi ve ara eleman değil ana eleman yetiştirilmesi gerektiğini ve meslek eğitimi gören öğrencilerin de bu bakımdan kendilerini önemli hissetmelerini sağlamanın şart olduğunu ifade ediyorsunuz. Türkiye de mesleki eğitim konusunda yürütülen politikayı ve uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye nin bu konuda ne yapması gerekiyor? Hangi sektörde olursanız olun Türkiye mizin eğitilmiş insan kaynağına ihtiyacı var. Bu anlamda da Türkiye nin son yıllarda yapmış olduğu atılımlar her türlü takdire şayan. Son 5 yıla baktığımız zaman daha dün larda olan üniversite sayımız şu anda 180 lere dayandı

5 YÖK ve di er kamu kurulufllar n n bizlerin önünü açmalar, destek olmalar ve taleplerimize karfl l k vermelerini temenni ediyoruz. çinde bulundu umuz ça da ülkemizdeki vak f üniversitelerinin gerek idari gerekse mali özerkliklerinin art r lmas gerekiyor. Bu, Türkiye için bir devrim aslında. Sonuç itibarıyla eğitimde büyük bir atak yapılmıştır. Eğitim kurumlarımıza, eğitim sistemimize büyük bir çağdaşlık kazandırılmıştır. Artık insanlar uluslararası hedeflere doğru koşmaya başlamıştır. Bu, sadece üniversite bazında da değil artık ilkokuldan, ortaöğretime kadar tüm okullar yerel pazar için değil; dünya pazarında rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek durumundalar. Aksi takdirde yarın zaten yok olursunuz. Yarından sonra bir politikanız yoksa hangi sektörde olursanız olun özellikle eğitim sektöründeyseniz batmaya mahkumsunuz. Dolayısıyla Türkiye deki eğitimciler bunun farkında. Türkiye de son 10 yıl içerisinde özellikle iktidar bu konuya tüm kurumlarıyla birlikte çok önem verdi. Ayrılan bütçelere baktığımız zaman eğitim ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri ne ayrılan bütçenin önüne geçti. Bu, ülkede izlenen politikanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sadece hükümette değil hükümetten muhalefete kadar topyekün eğitim seferberliği verilmiştir Türkiye de. Onun için Türkiye eğitime ve teknolojiye yapmış olduğu yatırımlarla ülkenin ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara göre insan kaynağı üreterek o insan kaynağını o ihtiyaçlar çerçevesinde donatarak yarınlara hazırlanmaktadır. VAKIF ÜN VERS TELER NE DESTEK VER LMEL Türkiye, jeostratejik bir konumda. Sizce, eğitim olarak bu konumumuzu yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Türkiye nin bir eğitim üssü olabilme konusu sıklıkla konuşuluyor. Biz de bu konuyu Ekovitrin Dergisi nde sıklıkla işledik. Türkiye nin eğitim üssü olabilme konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu konuda neler yapılmalı, çözüm önerirlinizi aktarır mısınız? YÖK ve diğer kamu kuruluşlarının bizlerin önünü açmaları, destek olmaları ve taleplerimize karşılık vermelerini temenni ediyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin gerek idari gerekse mali özerkliklerinin artırılması gerekiyor. Uluslararası platformlarda vakıf üniversitelerine karşı tereddütlerin önlenmesi ve bölge ülkelerinde etkin olarak tanınması için vakıf üniversitesi sistemi ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin (yasa ile kurulduklarını, devlet güvencesinde olduğunu, tüm program ve diplomalarının akredite edildiğini belirten) YÖK ün web sitesinde ve ENIC (Avrupa Akademik Bilgi Merkezi Ağı)- NARIC (Ulusal Akademik Tanınma Bilgi Merkezi) sitesinde İngilizce olarak sunulması da çok önemli. Sorunlara bir an önce çözümler bulunmalı, aksi takdirde yapmayı planladığımız birçok projeyi hayata geçirmekte zorlanacağız. 92

6 ARAfiTIRMA / E T M EKONOM S E T M HRACATINDA NEREDEY Z? Türkiye ye En Çok Ö renci Gönderen lk 5 Ülke (2011 y l ) 1. Azerbaycan KKTC Türkmenistan İran Bulgaristan Ç N YILDA 265 B N TÜRK YE 27 B N YABANCI Ö RENC ÇEK YOR OECD raporlar na göre uluslararas ö renci say s son on y lda yüzde 100 ün üzerinde bir büyüme göstererek 4 milyona ulaflm fl durumda. UNESCO tahminlerine göre bu say n n 2020 y l nda 7 milyonu aflmas bekleniyor. Uluslararas ö renci pastas ndan en büyük pay ABD, ngiltere, Kanada, Fransa, Almanya gibi geliflmifl ülkeler al rken geliflmekte olan ve dünyan n yeni cazibe merkezleri aras na giren Çin, Malezya, Kore, Rusya, Brezilya gibi geliflmekte olan ülkeler pastadaki paylar n her y l art r yorlar. Dünya genelinde uluslararas ö renci say s 4 milyona ulafl rken Türkiye de okuyan yabanc ö renci say s ise sadece 27 bin... Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye nin son yıllarda belirlediği finans, moda, Ar-Ge, turizm, sağlık, lojistik alanlarında uluslararası bir merkez olma hedeflerine bir yenisini daha ekledi: Uluslararası bir eğitim merkezi olmak. Bu amaçla kurulan DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi başta vakıf üniversiteleri ve YÖK olmak üzere üniversite eğitiminin tüm paydaşlarını bünyesinde bir araya getirdi. Konsey, DEİK/Türk Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü Özyeğin in önerisi ve TOBB-DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun talimatı ile kurulmuştu. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın tarafından başkanlığı yürütülen Konsey, Türkiye nin uluslararası bir üniversite eğitimi merkezi olması için yapılması gerekenleri belirlemek üzere bir rapor hazırladı. Ayrıca, bir web sitesi hazırlayarak, Türkiye deki üniversitelerin tanıtımı için ortak bir platform kurdu

7 ARAfiTIRMA / E T M EKONOM S Uluslararas Ö renci hangi kriterlere göre ülke tercihi yap yor? Öğrencilerin okul ve ülke seçimi yaparken dikkat ettikleri bazı hususlar bulunuyor. Bunların arasında; Okuduğu ülkede mezun olduktan sonra oturma ve çalışma izni alabilmesi, Öğrencilerin çalışmak istedikleri alanda iyi eğitim veren bir okul olması, İyi İngilizce eğitimi, Kendi kültürlerine yakın yani kolay uyum sağlayabileceği bir ülke olması, Eğitimine burslu devam etmek isteyenler için burs imkanlarının olması geliyor. DEİK in raporunda uluslararası öğrenci hareketliliğinin mevcut durumu analiz edilirken Türkiye nin bu yükselen alanda cazibe merkezi olması yönünde güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak tüm paydaşlar tarafından atılması gereken adımlar yer alıyor. Ekonomi Bakanlığı nın bu yıl sağlık turizmi ile birlikte eğitim alanının da devlet yardımlarından yararlanmasını sağlayacak teşvikleri hayata geçirmesi ile birlikte bu alandaki beklentiler arttı. DE K E itim Ekonomisi fl Konseyi, 2015 y l na kadar Türkiye nin y lda 100 bin ö renci çekerek pazardan yüzde 5 pay alabilece ini belirtiyor YILINDA 7 M LYON Ö RENC OECD raporlarına göre uluslararası öğrenci sayısı son on yılda yüzde 100 ün üzerinde bir büyüme göstererek 4 milyona ulaşmış durumda. UNESCO tahminlerine göre bu sayının 2020 yılında 7 milyonu aşması bekleniyor. Halen bu pastadan en büyük payı ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkeler alırken gelişmekte olan ve dünyanın yeni cazibe merkezleri arasına giren Çin, Malezya, Kore, Rusya, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler pastadaki paylarını her yıl artırıyorlar. DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, 2015 yılına kadar yılda 100 bin öğrenci çekerek pazardan yüzde 5 pay alabileceğini belirtiyor. E T M HRACATININ ÜLKE EKONOM S NE KATKISI Özellikle bilim ve mühendislik alanında yabancı öğrencilerin ilgisini çeken ABD üniversiteleri bu sayede iş gücünün yüzde 25 ini karşılamış oluyor. Avustralya da bir öğrenci yaklaşık 40 bin Avustralya dolarını bir yılda harcıyor. Avustralya 2010 yılında 19,1 milyar dolar eğitim ihracatından gelir elde etti. İngiltere de bu rakam, 8 milyar pound. Yeni Zelanda da ise yabancı öğrencilerin ülke ekonomisine 2 milyar dolar seviyesinde bir katkısı bulunuyor. Uluslararası öğrenciler eğitim ücretlerinin yanı sıra ortalama beş yıl boyunca ülkede kalan bir turist gibi konaklamadan, yeme içmeye kadar pek çok alanda gelir getiriyor. YURT DIfiINA Ö RENC GÖNDERMEDE 5. SIRADAYIZ Yurt dışına öğrenci gönderen ülkeler arasında Asya ülkeleri başta geliyor. Çin, Hindistan ve Güney Kore nin ilk sıralarda yer aldığı Asya ülkeleri arasında Malezya da yer alıyor. Avustralya gönderdiği her bir öğrenciye karşılık 24 yabancı öğrenci, Yeni Zelanda ise her bir öğrenciye karşılık 15 yabancı öğrenci alarak bu alanda en başarılı ülke konumunda. Asya ülkeleriyle birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti de özellikle Afrika Kıtası içerisinde popülerliğini arttırmakta ve uluslararası eğitim sektöründe dünya genelinde uluslararası öğrencilerin yüzde 2 sine ev sahipliği yapıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti bu sayede Afrika Kıtası ndan gelen uluslararası öğrencilerin öncelikli tercihi haline geldi. Türkiye ise 65 bin öğrenci ile dünyada yurt dışına en fazla öğrenci gönderen beşinci ülke konumunda. TÜRK YE DE 27 B N YABANCI Ö RENC Çin de 2005 yılında 140 bin dolaylarında uluslararası öğrenci varken, 2011 yılında bu rakam 265 bin uluslararası öğrenciye ulaştı. Japonya ise; 2005 yılında 110 bin uluslararası öğrenci varken, 2011 yılında yaklaşık 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptı. Türkiye de ise yılında yeni uluslararası öğrenci kaydı 5 bin 100 olarak gerçekleşti. Ancak, 2011 de bu sayı yüzde 38 oranında arttı ve 7 bin 39'a yükseldi öğretim yılı içerisinde Türkiye de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı bu artışla 27 bin olarak kaydedildi. Bu artış toplam uluslararası öğrenci sayısında da yüzde 20 ye yakın bir büyüme gerçekleşmesini sağladı. Ülkemize gelen öğrencilerin bölüm tercihleri İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik alanlarında yoğunlaşıyor. Türkiye nin e itim merkezi olabilmesi için neler yap lmal? DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, Türkiye nin eğitim merkezi olabilmesi için atılması gereken adımlar konusunda şu önerilerde bulunuyor: Burs verme ve tanıtım faaliyeti düzenleme Ülkeye öğrenim görmek için gelen uluslararası öğrencilerin iş gücü olarak da değerlendirilmesi amacıyla yarı zamanlı çalışma imkanı verilmesi Uluslararası öğrencilerin ülkeye girişlerinde her türlü vize kolaylıklarının sağlanması Üniversitelerin belli alanlarda uzmanlaşmaya gitmesi Tanıtım ve rehberlik için yurt dışı şubelerin faaliyete geçmesi Bölgeler arası ve içi öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi amacıyla değişimi hedefleyen anlaşmalar imzalanması Ülke içi ve dışında sisteme dahil olan tüm iç dinamiklerin katkıda bulunacağı çalıştaylar düzenlenmesi Dünyada hızla yükselen açık öğretim sistemleri ve internet üzerinden gerçekleştirilen programların altyapı çalışmalarının hızlandırılması Uluslararası öğrencilerin beklentilerinin iş dünyası ile uyumlu olması amacıyla ortak çalışmalar yürütülmesi Öğrenci başına yapılan harcamaların artırılması ve verimli bir şekilde kullanılması Akademisyenlerin bağımsız araştırmayla elde ettiklerini ifade etme ve öğretme hakkı güçlendirilmeli YÖK, üniversiteler ve iş dünyası arasında üst düzeyde bir Yüksek öğretim-iş Dünyası İşbirliği Forumu kurulmalı 96 97

HEDEF İŞ DÜNYASI YIRCALI: TÜRKİYE KÜRESEL EĞİTİM MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

HEDEF İŞ DÜNYASI YIRCALI: TÜRKİYE KÜRESEL EĞİTİM MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR HEDEF 150 BİN YABANCI ÖĞRENCİ DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, 2015 e kadar 100 bin, 2020 ye kadar 150 bin uluslararası öğrenciyi Türkiye ye çekmeyi hedefliyor. Şu an dünyada 4 milyon öğrenci başka ülkelerde

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL 1 II. Öğrenci Temini Çalıştayı Sonuç Raporu, altı paralel oturumda yer alan katılımcıların görüşlerinin derlenmesi ile ortaya

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. Uzmanı 1 2012 YILI İTİBARIYLA DÜNYADA HİZMET TİCARETİ 2 KÜRESEL HİZMET

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TARIMDAKİ BÜYÜME İŞSİZLİĞİ GERİLETTİ Tarım sektörü son 10 yılın 8 inde büyüyerek yakaladığı istikrarı, 2015 yılında da sürdürürken yarattığı istihdamla toplam işsizlik

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI 1. OMÜ-YÖS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek a) OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinin belirlenmesi,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de!

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! BASIN BÜLTENİ 18 Mart 2014 Türkiye busuu'da en hızlı büyüyen ülkelerden birisi... Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı busuu şimdi Türkiye de! 40 milyonun üzerinde kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ Giriş Türkiye de hemen her sektör son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Sağlıktan enerji sektörüne, eğitimden yatırımlara, ulaştırmadan tarım sektörüne kadar bu değişimin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ Sağlık Turizmine Yönelik Destekler Türkiye nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz MAKİNATEK AYIN KONUĞU Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz Türkiye deki büyümenin süreceği beklentisini aktaran Avrupa Forklift, İstifleme ve Depo Ekipmanları Federasyonları (FEM) Yönetim Kurulu

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri Dünyada Sağlık Turizmi Toplam Harcamaları 2004 Yılında 20 Milyar USD 2012 Yılında 100 Milyar USD (Tahmini) * Medikal Turizmde

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ) DÜNYA HİZMET TİCARETİ TOPLAM İHRACAT 2013 (milyar $) TOPLAM İTHALAT 2013 (milyar $) Sıra Ülke Değer Pay

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Not: Bu tebliğ çerçevesinde 4 ana hizmet sektörü desteklenmektedir.. biz burada sadece sağlık turizmine verilen devlet desteklerinden bahsedeceğiz.

Not: Bu tebliğ çerçevesinde 4 ana hizmet sektörü desteklenmektedir.. biz burada sadece sağlık turizmine verilen devlet desteklerinden bahsedeceğiz. Sağlık sektörüne ve Sağlık turizm şirketlerine çok güzel verimli faydalı devlet destekleri geldi 1. pazara giriş, destekleri 2. yurt dışı tanıtım, destekleri 3. yurt dışı birim, destekleri 4. belgelendirme,

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2003/04 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2003 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4-5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 23.07.2014 Jak ESKİNAZİ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçim maratonu devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Seçimi, ülkenin en sıcak gündemi 10 Ağustos'ta

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı