İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr"

Transkript

1 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüs Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: Faks: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İletişim Hattı: Web: E-posta:

3 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

4 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

5 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

6 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversite Kurucu Vakfı Üniversitenin Kuruluşu Danışma Toplantıları Üniversitenin Açılışı Strateji / Arama Toplantısı Misyon, Vizyon ve Değerlerin Belirlenmesi Üniversitenin Misyonu Üniversitenin Vizyonu Üniversitenin Değerleri YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.1. Üniversite Mütevelli Heyeti Üniversitenin İdari Yapısı Üniversite Senatosu Üniversite Yönetim Kurulu İdari Yapı Organizasyon Şeması YÖNETMELİK ve YÖNERGELER 3.1. Yönetmelikler Yönergeler FİZİKİ ve TEKNOLOJİ ALTYAPI 4.1. Fiziki Altyapı Üniversitenin Kapalı / Açık Alanları Hizmet Alanları Diğer Alanlar Teknolojik Altyapı Laboratuvar ve Atölyelerin Donanımı Bilgisayarlar Yazılımlar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar AKADEMİK BİRİMLER 5.1. Lisans Eğitimi Veren Bölümler Yüksekokullar Lisansüstü Programlar Araştırma Merkezleri İNSAN KAYNAKLARI 6.1. Akademik Personel Akademik Personel Temin Kaynakları Akademik Persenoelin Bölüm/Birimlere Göre Dağılımı Akademik Personelin Bölümlere Göre Dağılımı İsim Listesi Akademik Personelin Lisans ve Lisanüstü Bilgileri Yabancı Uyruklu Akademik Personel...50

7 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Akademik Personelin Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Kadın-Erkek Dağılımı İdari Personel İdari Personel Temin Kaynakları ve İşe Alım Süreci İdari Personel İsim Listesi ve Çalıştıkları Birimler İdari Personel Fiili Durumuna Göre İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Bayan-Erkek Dağılımı Personel Atanmasına/Ayrılmasına İlişkin Bilgiler SUNULAN HİZMETLER 7.1. Eğitim Hizmetleri Eğitim Programları ve Öğrenci Sayıları Programlar Bazında Kontenjanlar ve Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları Öğrencilerimizin Geldikleri Lise Bilgileri ve Sayıları Sağlık Hizmetleri İdari Birimler ve Hizmetleri Öğrencilere Sunulan Burs Olanakları Öğrenci Kulüpleri Diğer Hizmetler Barınma Hizmeti (yurt kapasitesi, ücretler, hizmetler) Yemek Hizmeti Ulaşım Hizmeti Psikolojik Danışmanlık Desteği Akademik ve Sosyal Danışmanlık Desteği Kariyer Planlama Desteği PERFORMANS BİLGİLERİ / FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 8.1. Üniversite Tarafından Düzenlenen Bilimsel Toplantılar Öğretim Elemanlarının Katıldıkları Bilimsel Toplantılar Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencilere Yönelik Etkinlikler Tablosu Tanıtım Faaliyetleri Basın Yansımaları Görsel Basında Reklam Çalışmaları Üniversite İle Çeşitli Kurumlar Arasında Gerçekleştirilen Karşılıklı Protokoller Üniversiteler ile Üniversitemiz Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Proje Bilgileri AMAÇ ve HEDEFLER 9.1. Stratejik Amaç ve Hedefler Temel Politika ve Öncelikler KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...106

8 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Sunuş Prof. Dr. Adem Esen Rektör Üniversitemiz, Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili 5981 sayılı yasa ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Dolayısıyla Akademik yılı üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetlerine başladığı ilk yıl olmuştur. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu, üniversitemizin ilk akademik yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında genel bilgilerin edinebileceği kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır. Raporun ilk bölümünde kuruluş amacımız ve aşamaları, ikinci bölümünde yönetim yapımız, üçüncü bölümünde ise yönetmelik ve yönergeler yer almaktadır. Şehir içerisinde bir kampüs üniversitesi olarak öğrencilerimize sunduğumuz fiziki yapı ve altyapı koşullarını değerlendirdiğimiz 4. bölüm sonrasında ise akademik birimlerimiz gelmektedir. Raporda detaylı olarak yer verdiğimiz bir diğer bölüm ise akademik ve idari olarak iki şekilde ele aldığımız insan kaynakları bölümüdür. Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize verdiğimiz her türlü hizmeti değerlendirdiğimiz bölüm sonrasında, Akademik yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlere dair bilgiler tablolar halinde yer almaktadır. Akademisyenlerimiz ve birimlerimiz tarafından düzenlenen, bir dünya üniversitesi olmamız yönünde ilk adımlarımız olan tüm faaliyetler, raporun 7. bölümünde bulunmaktadır. Raporun son iki bölümünde amaç ve hedefler ile kurumsal kabiliyet ve kapasitemizin değerlendirmesine yer verilmiştir. Raporda ortaya çıkan veriler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin eğitim öğretim yolculuğuna sağlam adımlarla başladığının bir göstergesidir. Bu vesileyle, Kurucu Vakfımız ile Mütevelli Heyetimize ve bu yola bizlerle birlikte çıkan tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ederim.

9 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

10 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversite Kurucu Vakfı Üniversitenin kurucu vakfı olan İlim Yayma Vakfı nın tarihi, 1951 yılında 68 hayırsever insan tarafından kurulan ve tarihli ve 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünü kazanan İlim Yayma Cemiyeti ne dayanmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti nin Umumi Heyeti (Genel Kurul) tarafından İlim Yayma Vakfı kurulması kabul edilmiş ve tarihli ve 7 sayılı kararıyla vakıf senedinin hazırlanması kararlaştırılmıştır. Hazırlanan vakıf senedi tarih ve 37 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Resmî işlemleri tamamlanan İlim Yayma Vakfı tarihinde tescil edilerek faaliyete başlamıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulu nun tarihli ve 7/9268 sayılı Kararnamesi ile kamu yararına çalışan vakıflardan sayılmıştır. Amacı eğitimin her kademesindeki yetenekli öğrencilere nakdî yardımlar sağlamak, öğrencilerin barınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak; bilimsel çalışmaları desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek; her kademede eğitim kurumu kurmak; eğitim alanında bilimsel, kültürel, sosyal, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek olan İlim Yayma Vakfı, bu alandaki çalışmalarını daha kapsamlı ve kalıcı hale getirmek için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ni kurmuştur Üniversitenin Kuruluşu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi; İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Vakıf Yükseköğretim Kurumları na ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na

11 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ek maddeler eklenmesiyle ilgili 5981 sayılı Yasa ile tüzel kişiliğe sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile birlikte üniversite bünyesinde Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün kuruluşu gerçekleşmiştir. Mevcut akademik birimlere ilaveten Eğitim-Öğretim döneminde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İslami İlimler Fakültesi, ve sayılı Resmi Gazete ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nun kuruluşu gerçekleşmiştir Akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Üniversitemiz ile Marmara Üniversitesi arasında Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Ortak Tezli/Tezsiz yükseklisans ile doktora programlarının kuruluşu ile ilgili protokol imzalanmış ve bahar yarıyılında öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Yine akademik yıl içerinde Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı Tezli/Tezsiz Yükseklisans programı ile Kent Çalışmaları ve Yönetimi Tezli/Tezsiz Yükseklisans programları açılmış, ancak akademik yılında öğrenci alınmamıştır. Araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak, topluma katkı sunmak amacı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yerel ve Bölgesel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuştur. Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi olarak kurulan bu tarihi bina, kurucu vakfımız İlim Yayma Vakfı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, Eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Üniversiteye tahsis edilmiştir.

12 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversite, büyüme ve gelişme planları kapsamında avan proje çalışmaları tamamlanma aşamasında olup, proje içerisinde fakülte ve yurt binaları, konferans salonları, spor alanları, kütüphane ve diğer sosyal tesisler yer almaktadır Danışma Toplantıları Üniversitemizin kuruluşundan itibaren bölüm açılması kararlarında sözkonusu bölümleri ilgilendiren meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri (dernek ve vakıflar) temsilcileri ve başta Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi nden olmak üzere öğretim üyelerinin katıldığı pek çok toplantı yapılmıştır. Üniversitemiz Eyüp Yerleşkesi nde yapılan bu toplantılarda, hangi bölümlerin açılacağı, açılacak bölümler için öğretim üyesi bulunması gibi konular görüşülmüştür Üniversitenin Açılışı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Yılı na Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY ın 28 Eylül 2011 günü verdiği açılış dersiyle başladı. Açılış dersinden önce İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem ESEN bir açılış konuşması yaptı: Konuşmasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin kuruluş ve gelişme süreci ile ilgili bilgiler verdikten sonra öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulundu. Törende Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Aziz YENİAY ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Başkanı ve İstanbul Sabahattin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ile Üyeler de yer aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu ise 12 Ekim 2011 tarihinde, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan EVREN ve Rektör Prof. Dr. Adem ESEN in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende İlim Yayma Vakfı Başkanı Mustafa UĞUR ile Vakıf ve Üniversite Mütevelli Heyeti üyeleri hazır bulundu. Törende Başbakanımız Sayın Erdoğan ın yanı sıra bazı bakan ve milletvekilleri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Prof. Dr. Berrak Kurtulmuş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, üniversite rektörleri, ilçe kaymakamları ve

13 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU belediye başkanları, akademisyenler, veliler ve öğrenciler de yer aldı. Tören, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ün gönderdiği anlamlı kutlama mesajının okunmasıyla başladı. Açılışta İşletme bölümü öğrencisi Yağmur Karan, öğrenciler adına bir konuşma yaparak Bu üniversitede bulunmaktan son derece mutluyum ve bize bu imkânları sunan herkese teşekkür ediyorum dedi. Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Adem ESEN, üniversitenin kısa bir tanıtımını yaparak, gelinen son durum ve sempozyum hakkında bilgi verdi. Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan EVREN yaptığı konuşmada, üniversitenin geleceğine yönelik bir vizyon çizerek model üniversite olmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye nin son yıllarda dış politikada yaşadığı kazanımlara paralel planlamalar yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Evren, bu çerçevede yakın coğrafyamız Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar başta olmak üzere yurt dışından da gençlerin İSZÜ yu tercih edecekleri bir kurum haline getirmek için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade etti. Evren, konuşmasına şöyle devam etti: Yoğun siyasi, kültürel ve sosyal değişimlere tanık olan yakın coğrafyamızdaki gençlerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ev sahipliği yapmayı arzulamaktayız. Tarihi ve kültürel hinterlandımızdaki değişimin öncülerini ve yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Programa geniş vakit ayıran ve üniversite sorunlarıyla tek tek ilgilenen Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Büyük eserler bırakan Mehmet Akif ve onun izini süren Sabahattin Zaim in izini sürmenin büyük bir imkân ve büyük bir talih olduğunu belirterek Biliyorsunuz bu iki rehber insan, evlad-ı fatihandır. İkisi de kökleriyle Balkan coğrafyasındandır. İkisi de medeniyetimizin merkezi İstanbul a aşık ve hayrandır. İkisi de istiklale, ilme, irfana, medeniyete âşıktır ve her ikisi de hayatlarını ideallerine adamıştır. Geleceği emanet edeceğimiz genç nesillerimiz için bu iki büyük insan birer numunedir. Biz işte Asım ın nesillerini inşallah Sabahattin Zaim Üniversitesi nde de göreceğiz, ben buna inanıyorum dedi. Tören sonunda Sayın Başbakanımıza Mütevelli Heyeti başkanımız Prof. Dr. Ramazan Evren Rektörümüz Prof. Dr. Adem Esen tarafından İstiklal Marşı Murakkaası takdim edildi.

14 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Mütevelli Heyeti üyeleri ile bir araya gelen Başbakan Erdoğan a Üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren ve Rektör Prof. Dr. Adem Esen tarafından bir brifing verildi. Oldukça sıcak ve coşkulu bir atmosferde geçen programın ardından Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi nin açılışı gerçekleştirildi Strateji / Arama Toplantısı Bu toplantı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin, bir bütün olarak, temel doğrultusunun belirlenmesi ile ilgili paydaş görüşlerinin, düşüncelerinin ve önerilerinin sergilenmesini sağlamıştır. İSZÜ - Strateji/ Arama Toplantısı na yoğun bir katılım ile 81 paydaş temsilcisi katılmıştır. Katılımcılar aşağıdaki tabloda alfabetik sıralamaya göre sıralanmıştır. Arama Toplantısı, İSZÜ nün temel tercihlerini tanımlayan Stratejik Planı oluşturmak ve Stratejik Planlama sürecinin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesine yerleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen, Stratejik Planın hazırlanması çalışmalarında yol gösterici kılavuz niteliği taşımıştır. İSZÜ - Strateji / Arama Toplantısı esas olarak SWOT Modeli üzerine kurulmuştur. Buna göre, toplantıda dört ana oturumda gerçekleştirilmiştir. Çevre Analizi Oturumu İç Analiz Oturumu Grup Çalışmaları Değerlendirme Oturumu Çevre analizinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin dışındaki unsurlar ve olaylar incelenmiştir. Bu oturum sonucunda çevredeki fırsatlar ve tehditler sergilenmiştir. Bu oturumda Beyin Fırtınası metodu kullanılarak, 58 adet fırsat ve 36 adet tehdit listelenmiştir. Oturum sonunda bütün katılımcılar fırsat ve tehditleri önemlerine göre sıralamıştır. Böylece grubun öne çıkardığı kritik fırsat ve kritik tehditler belirlenmiştir. İç analizde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin içindeki kaynaklar, ilişkiler, yönetsel vb. birikimler incelenmiştir. Bu oturum sonucunda üstünlükler ve zayıflıklar sergilenmiştir.

15 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİK PLAN ARAMA TOPLANTISI KATILIMCILARI Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Abdullah TRABZON Doç. Dr. A. Erdal OSMANLIOĞLU Av. Abdurrahim TAŞ Yrd. Doç. Dr. Abdül Kasım VARLI Prof. Dr. Adem ESEN Adem YAVUZ Dr. Ahmet KAPLAN Ahmet TAŞGETİREN Prof. Dr. Ali ATA Prof. Dr. Ali DEMİR Dr. Ali TÜRKMENOĞLU Alparslan İlhami MOTUR Doç. Dr. Aslıhan NASIR Dr. Aydoğan DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Bahadır TUNABOYLU Doç. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ Bünyamin SOYLU Cavide PALA Dr. Cevat ÖZARPA Cihan KARAMIK Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL Dr. Erol KAM Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ORAL Fatih BAŞCI Fatih KUÇUR Fatih ŞİŞMAN Prof. Dr. H. Hüsnü GÜNDÜZ Doç. Dr. Hacı Ali MANTAR Prof. Dr. Hamza ATEŞ Havva ORHAN Yrd. Doç. Dr. Hızır ASLIYÜKSEK Prof. Dr. Hikmet SAVCI Hüsnanur EKŞİ Prof. Dr. İbrahim GÜNEY İbrahim VELİ Prof. Dr. İbrahim YILGÖR Prof. Dr. İsmail ÖZSOY Prof. Dr. Kadir ESMER Kasım ÇELİK Köksal SARICA Kurumu, Branşı ve/veya Görevi İstanbul Üniversitesi İlahiyat TAEK / ÇNAEM Nükleer Fizik - Müdür İSZÜ Hukuk Müşaviri İSZÜ İngilizce Eğitimi - Bölüm Başkanı İSZÜ İktisat - Rektör İSZÜ - Daire Başkanı TÜBİTAK Elektrik-Elektronik Müh. - Direktör Altınoluk/Bugün/Aksiyon İlahiyat - Yazar GYTE Malzeme Bilimi ÖSYM Başkanı Akademisyen Friedrich Alexander Univ. - Akademisyen Hospitadent - Genel Müdür Boğaziçi Üniversitesi İşletme Gazikent Üniversitesi İktisat İstanbul Şehir Üniversitesi Malzeme Bilimi İstanbul Üniversitesi - İlahiyat İSZÜ - Daire Başkanı BİKSAD - Hattat İGDAŞ Mühendis - Yönetici Schneider Electric Mühendis - Direktör ÖSYM/Marmara Üniversitesi - Endüstri Müh. - ÖSYM Başkan Yardımcısı TAEK/ÇNAEM Nükleer Fizik - Yönetici İSZÜ -Tarih- Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. ÖNDER - Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Üniversitesi YL Öğrencisi İSZÜ - Daire Başkanı İSZÜ Fizik - Rektör Yardımcısı GYTE/ULAKBİM Elektronik Haberleşme Medeniyet Üniversitesi - Siyaset Bilimi Fiziksel Engelliler Vakfı / Yönetici ADLİ TIP - Başkan Yardımcısı İSZÜ Kimya/Eğitim Bilimleri - Dekan İSZÜ - Öğrenci İSZÜ İstatistik/Matematik-Dekan Yardımcısı İSZÜ - TAHİM Sorumlusu İSZÜ - İngiliz Dili ve Edebiyatı-Bölüm Başkanı Fatih Üniversitesi İktisat Marmara Üniversitesi Fizik İSZÜ - Daire Başkanı Kuveyt Türk Yönetici

16 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİK PLAN ARAMA TOPLANTISI KATILIMCILARI Adı Soyadı Kurumu, Branşı ve/veya Görevi Yrd. Doç. Dr. Latife Kabaklı ÇİMEN İSZÜ - Okul Öncesi Eğitim - ABD Başkanı M. Mürşit ÇAKIR İSZÜ - Daire Başkanı Prof. Dr. M. Nizamettin ERDURAN İSZÜ - Nükleer Fizik - Dekan Yrd. Yrd. Doç. Dr Mehmet Ali DOĞAN İTÜ Uluslararası İlişkiler / Tarih Mehmet BİRİNCİ İSZÜ - Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet DUMAN Artvin Çoruh Üniversitesi - İktisat - Rektör Prof. Dr. Mehmet Emre BULUT Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-İktisat- Rektör Yrd. Mehmet ÖZKAN İSZÜ - Daire Başkanı Merve TOMAŞ İSZÜ - Gıda Müh. - Araştırma Görevlisi Prof. Dr. Muammer YAYLALI Erzurum T. Üniversitesi - İşletme/İktisat Rektör Yrd. Doç. Dr. Murat MAKARACI Kocaeli Üniversitesi - Makine Mühendisi Mustafa GÜÇLÜ Milli Eğitim Bakanlığı - Eğitimci Yönetici Doç. Dr. Mustafa Kemal AYDIN Sakarya Üniversitesi - İktisat - MYO Md. Mustafa KILIÇARSLAN İSZÜ - Genel Sek. Yardımcısı Mustafa KÜÇÜK TEMA Holding - Yönetici / CEO Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ İSZÜ - Matematik - Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. N. Serdar TUNABOYLU Mevlana Üniversitesi-Elektrik ve Bilgisayar Müh.- FBE Md. Yrd. Necdet BARLAS Gübretaş / Yarımca - Genel Müdür Dr. Necdet YILMAZ M. Esad Coşan Arş. ve Eğitim Merkezi Başkanı-Tasavvuf / Yazar Neslihan YAVUZ İSZÜ - Öğrenci Prof. Dr. Nihat İNANÇ Muş Alparslan Üniversitesi - Elektrik/Elektronik Müh. - Rektör Nurullah BAYHAN İYV - Yurt Müdürü Prof. Dr. Orhan AYDIN KTÜ Termodinamik - Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan CANBOLAT Gazi Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Orkun Emre SOLMAZ İSZÜ - Öğrenci Prof. Dr. Ömer İNAN İSZÜ - İşletme/İstatistik - Rektör Yardımcısı Ömer YAHŞİ MEB-Kartal Şb. Md. / İYC İst. Şube Bşk. - Eğitimci Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖKALAN İSZÜ - İşletme - Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAR İTÜ- Elektrik Mühendisi Recep KABAKCI İYC İlahiyat - Eğitim Kültür Md. Rıdvan POLAT İSZÜ - Öğrenci Sadettin KILIÇTAŞ İSZÜ - Fakülte Sekreteri Serkan KELEŞER UGETAM Makine Mühendisi - Genel Müdür Sevba ABDULLAH İstanbul Üniversitesi YL Öğrencisi Doç. Dr. Süphan NASIR İstanbul Üniversitesi - İktisat Dr. Şenol DUMAN SM5 Com. İşletme/Halka İlişkiler - CEO Dr. Şenol ERGÜNEY Kocaeli Devlet H. Eski Başhekimi - Tıp Doktoru Yrd. Doç. Dr. Turgay Geçer İSZÜ İşletme - Bölüm Başkanı Dr. Veysel TÜRKER İGDAŞ Malzeme- Uluslararası Projeler Direktörü Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTCU İSZÜ Fizik - Dekan Yrd. Doç. Dr. Zehra Kılıç ÖZMEN İSZÜ - Okul Öncesi Eğitim

17 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Bu oturumda yeni kurulan bir üniversite olduğu için, Bir üniversitenin üstün yönleri neler olmalıdır? sorusunun cevabı da aranmıştır. Bu oturumda da Beyin Fırtınası metodu kullanılarak, 32 adet üstünlük ve 57 adet zayıflık listelenmiştir. Oturum sonunda bütün katılımcılar üstünlük ve zayıflıkları önemlerine göre sıralamıştır. Böylece grubun öne çıkardığı kritik üstünlükler ve kritik zayıflıklar belirlenmiştir. İlk iki oturum ortak bir düşünce üretme toplantısı olarak yapılmış, üçüncü oturum ise dört ayrı grup çalışması şeklinde yürütülmüştür. Grup çalışmaları oturumunda dışarıdaki fırsat ve tehditlerle, içerdeki üstünlük ve zayıflıklar eşleştirilmiştir. Bu oturum sonucunda paydaşlar İSZÜ ile ilgili strateji, proje, vb. inisiyatif ve önerileri sergilemişlerdir. Çevre ve iç analiz oturumları ortak bir düşünce üretme toplantısı olarak yapılırken, üçüncü oturum dört ayrı grup çalışması şeklinde yürütülmüştür. Bunun için katılımcılar dört gruba ayrılmış ve ilk iki oturumda elde edilen bilgiler ışığında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin vizyonuna ulaşmak için stratejilerini, projelerini ve/veya önerilerini belirlemişlerdir. Dış ve iç bulguların eşleştirilmesi ile ortaya konan öneriler ise sayısal olarak aşağıdaki gibidir: Fırsat / Üstünlük Önerileri : 24 adet Fırsat / Zayıflık Önerileri : 25 adet Tehdit / Üstünlük Önerileri : 29 adet Tehdit / Zayıflık Önerileri : 11 adet Dört ayrı çalışma grubu tarafından geliştirilen bu önerilerin içindeki belirgin stratejiler/öneriler ayrıştırıldığında ve bunların farklı gruplardaki önerilme sıklıklarına bakıldığında 50 civarında farklı strateji, proje veya öneri elde edilmiştir. Son oturumda ise gruplar, çalışma sonuçlarını sunmuşlar ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. Üniversitede Düzenlenen Stratejik Amaçlı Toplantılar Üniversite bünyesinde, ana hedef ve stratejilerimizin belirlenmesi, kararlaştırılan proje ve planları uygulama yöntemlerinin tespiti ve açılması düşünülen bölümlerle ilgili olarak çeşitli meslek mensubu ve üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla istişare toplantıları düzenlenmiştir. Yoğun ve kayda değer katılımların olduğu bu toplantılardan çıkan sonuçların değerlendirilmesi suretiyle, alınan kararların etkin şekilde değerlendirildiği bir yapı oluşup, ilgili bölüm başvuruları resmi makamlara kısa sürede yapılmıştır. Bu toplantılar kısa aralıklarla ve periyodik biçimde devam etmektedir. Bunun yanında, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında her hafta üst yönetimin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılmıştır. Üniversite için altın değerinde fikir ve uygulamalara kapı aralayan benzer istişare ve beyin fırtınası toplantıları farklı zamanlarda ve mekanlarda organize edilmeye devam edilmektedir. Tüm bu toplantıların amacı, üniversite mensuplarından ve paydaşlarından en etkin şekilde istifade etmek, tüm mensuplarımıza takım ruhu ile çalışmanın önemini benimsetmek, ortaya çıkan düşüncelerden üniversiteye fayda sağlamaktır.

18 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 1.6. Misyon, Vizyon ve Değerlerin Belirlenmesi Kararlar bütünü olan Stratejik Plan hazırlanırken, temel yol gösterici ve rehber kurumun misyon, vizyon ve değerleridir. Stratejilerin, misyon ve vizyonun tanımladığı sınırlar içerisinde ele alınması ve hazırlanması sağlanmıştır. Misyon, vizyon ve değerler, kurumun içindeki ve dışındaki tüm sosyal paydaşlara kurumun işi, değerleri ve felsefesiyle ilgili açıklamalarda bulunurlar. Ortaya konulan değer ve felsefe normları, çalışanları birbirine bağlar. Kurumun bütünü açısından bakıldığında, kurumun temel bir misyon ve vizyonu olmasının yanında, her yönetim düzeyindeki değişik iş birimlerinin de bu temel misyon ve vizyonla uyumlu, kendine ait misyon ve vizyonları hatta stratejik planları olabilir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi için bu birimler; bütün akademik, idari ve destek birimleridir. Misyonun belirlenmesi için Geçmiş Analizi yapılmıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ni kuran İlim Yayma Vakfı yetkilileri, üniversitenin mevcut yöneticileri ve ek olarak üniversitenin kurulmasında etkisi olan profesyonellerden oluşan 21 kişi ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar Yapılandırılmış Mülakat tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu mülakatlarda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ni kurma fikrinin nasıl doğduğu, üniversitenin yıl sonra nerede olmasını bekledikleri ve hangi değerlere sahip olduğu/olması gerektiği sorgulanmıştır. Bu mülakatların dışında İSZÜ nün kurulmasına katkıda bulunan paydaşlara bilgi toplama formları ile ulaşılarak misyon, vizyon ve değerler hakkındaki görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda, 55 kişiden bilgi toplama formu gelmiştir. Bu bilgi toplama formlarında da, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ni kurma fikrinin nasıl doğduğu, üniversitenin yıl sonra nerede olmasını bekledikleri ve hangi değerlere sahip olduğu/olması gerektiği bilgileri elde edilmiştir. Toplam 76 kişiden elde edilen tüm bu bilgiler Semantik Arama metodu ile analiz edilmiş ve değerlendirmeler sonucunda beş misyon ana teması belirlenmiştir. Belirlenen beş misyon ana teması İSZÜ Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda verilecek olan Misyon kabul edilmiştir. Vizyon belirleme sürecinde, Gelecek ve Çevre Analizi Metodu uygulanmıştır. Bunun için hem mülakatlarda hem de tüm paydaşlara uygulanan bilgi toplama formları ile aşağıdaki sorular doğrultusunda bilgi toplanmıştır: Görünür gelecek için (yaklaşık yıl) dünyadaki ve Türkiye de, eğitim alanındaki ana eğilimler nelerdir? Dünyada ve Türkiye de gelecek yıl içinde eğitimde ne tür önemli değişiklikler olacaktır? Bu eğilimlerin ve değişikliklerin genelde eğitim dünyası, özelde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi üzerindeki etkileri neler olacaktır? yıl sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nerede ve nasıl olmalı, hangi sonuçlara ulaşmalıdır?

19 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Elde edilen bilgiler analiz edilmiş ve değerlendirmeler sonucunda dokuz vizyon ana teması belirlenmiştir. Belirlenen dokuz vizyon ana teması İSZÜ Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda verilecek olan Vizyon kabul edilmiştir. Değer; kuruluşun derinden inandığı ve içten bağlı olduğu, temel ve kalıcı öğretisidir. Kuruluşun, gerçekten kim olduğunun ve tercihleriyle ne ye taraf olduğunun kaynağıdır. Değerler, kuruluşun ne için var olduğunu anlatır ve belirli durumlarda, rekabette bir dezavantaj haline gelseler bile onlara inanılmaya devam edilir. Değerler tepeden tırnağa gerçekten neye değer verdiğimizi gösterir. Vizyona sahip kuruluşlar yaşatılan değerlerinden ödün vermeden değişime ve adaptasyona olanak tanıyarak gelişim için güçlü bir ivme gösterirler. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin değerlerinin belirlenmesi için kurucu ve çalışanlarla yapılandırılmış mülakatlar ve bilgi toplama formu kullanılmıştır. Daha sonra edinilen bilgilerin sentezlenmesiyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin değerleri elde edilmiştir. Bu değerler gruplandırılıp listelenmiştir. Misyonun ve vizyonun belirlenmesinde olduğu gibi sonuçlar İSZÜ Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda verilecek olan Değerler kabul edilmiştir. Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına 2011 Ekim başından itibaren başlanmış ve bu konudaki çok katılımlı ilk arama toplantısı 24 Aralık 2011 de gerçekleşmiştir. Bu toplantı sonucu kurumun güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar, tehditler konusundaki analizler yapılmış ve yukarıda detaylı bir şekilde değinilen Üniversitenin misyon, vizyon ve değerleri belirlenerek tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır Üniversitenin Misyonu: Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmektir Üniversitenin Vizyonu: Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmaktır. Üniversitenin temel değerleri aşağıdaki şekildedir Üniversitenin Değerleri: Bilimsellik Özgünlük Düşünceye Saygı ve Hoşgörü Mükemmeliyet Sürekli Gelişme Özgürlük Buluşçuluk İddia Sahibi Olmak İnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım Değerlerimize Bağlılık Toplumumuza ve İnsanlığa Değer Katma

20 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 2.1. Üniversite Mütevelli Heyeti Üniversitemiz Mütevelli Heyeti aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. Prof. Dr. Ramazan EVREN Prof. Dr. Adem ESEN Mustafa Latif TOPBAŞ Orhan ÖZOKUR Abdullah TİVNİKLİ Prof. Dr. İsmail ADAK Sabahattin KIRKAN İsmet AĞAN Özkan GÖKSAL Mustafa BÜYÜKABACI Ömer Hulusi TOPBAŞ Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK Mütevelli Heyeti Başkanı Rektör / Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 2.2. Üniversitenin Yapısı Üniversitemiz 24/04/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili, 5981 sayılı yasa ile 2010 yılında kurulmuştur.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 214 YILI PERFORMANS PROGRAMI Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Sunuş Yeni kurulan bir devlet üniversitesi olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ), ülkemizde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON...5 I.A.1.MİSYON...5 I.A.2.VİZYON...5

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı