Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI"

Transkript

1 Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

2

3 BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret hayatına yön veren bir kurum olmuştur. Aynı zamanda günümüze kadar elde ettiği deneyim ve birikim ile kentimizin geleceğinin belirlenmesinde en etkili kurumlardan birisidir. İzmir Ticaret Odası çalışma ve projelerini geçmişten gelen tecrübesi ile günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlamaktadır. Odamızın iç işleyişi ve gelişimi ile yürütülecek projelerin planlanması bakımından Çalışma Programları önemli belgelerdir. Bu belgeler hem üyelerimizin, hem de İzmir in ekonomik refahı açısından çok yönlü bir anlam taşıdığından, kurumsal geçmişimiz ve İzmir in ticari birikiminin yansıması olarak da okunabilir. Çünkü Odamız, bir liman kenti olan İzmir in tarihsel birikimi üzerinde kurulmuş olduğundan sadece 128 yıllık birikimi değil, kurumsal olarak ortaya çıktığı 1885 yılından öncesine giden uzun bir geçmişin deneyimini de yapısında barındırmaktadır. Dolayısıyla daha kurulurken çok ayrıcalıklı bir geçmişe sahip bulunmaktaydı. Dünyanın belli başlı ticaret kentleri ve merkezleriyle ilişkili ve yine dünyanın değişik ülkelerinden gelerek ticaret yapan her milletten tüccarın deneyiminin sentezlendiği İzmir adeta bir uluslararası ticaret arenasıydı. Kentimizin yüzlerce yıllık birikiminin Ticaret Odası nın kurumsal yapısı içinde olduğunu düşünürsek İzmir Ticaret Odası nın, asırlar boyunca oluşmuş bulunan ve İzmir in kentsel kimliğinin en başta gelen unsuru olan ticaret geleneğini, kuruluşundan daha eski yıllar dahil olmak üzere temsil eden bir kurum olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Odamız, bu geleneği çağın gereklerine göre dönüştürerek İzmir ve Türkiye nin geleceği için kullanan bir kurum olmaya özen göstermektedir. İzmir Ticaret Odası nın tarihsel gelişimine baktığımızda öne çıkan özelliklerinden birisi, kurumsal hizmet altyapısını geliştirme isteğindeki kararlılıktır. Bu özelliğini hem geçmişten, hem de günümüzden örnekler aracılığıyla görmek mümkündür Eylül ündeki büyük yangında yok olan Oda Binası nın yeniden inşa edilmesi için o günlerdeki Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu nun yeri geldiğinde kişisel olarak maddi destekten bile kaçınmamaları İzmir Ticaret Odası na özgü vurgulanması gereken bir tutumdur. 181

4 Halim Ağa Çarşısında kiralanan binada yeterli ve kaliteli hizmet üretemediklerinden, şimdiki Oda hizmet binasının yerindeki yeni binalarını yılının zorlu koşullarına rağmen inşa etmeyi kaçınılmaz bir görev olarak algılamışlardı. İzmir ve Odamızın gelişmesine paralel olarak yaptırılan hizmet binası yetersiz gelmeye başladığında yine aynı tutarlılıkla davranılmıştır. İTO Meclisinin 23 Kasım 1983 gün ve 29 sayılı oturumunda; Odamızın yeni bir hizmet binasına kavuşturulması için girişimlerin başlatılması ve bina projelerinin yaptırılması kararı alınmış ve yeni hizmet binasının temel atma töreni 17 Nisan 1985 tarihinde gerçekleşmiştir. Şimdiki hizmet binamız bu çalışmanın sonunda ortaya çıkmıştır. Aynı yaklaşım günümüzde de devam etmekte ve İzmir Ticaret Odası üyelerine en hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için kurumsal olarak kendini sürekli yenilemektedir. Bu nedenle günümüzün bilgi teknolojisinden yararlanarak hizmet üretmek, üyelerine doğrudan ve kolay hizmet sunabilmek, internet ağları üzerinden yerli ve yabancı pazarlara ulaşabilmek İzmir Ticaret Odası nın geçmişiyle tutarlı ve geleceği yakalayan çalışma prensibinin göstergelerinden biri olmaya devam etmektedir. Odamızın bugün ulaştığı mekansal hacim ne 1928 ne de 1985 yıllarındaki durumla karşılaştırılamayacak kadar büyütülmüştür. Bu süreklilik yukarıda belirtilen kurumsal süreklilik ve yüzlerce yıllık geleneğin Odamız bünyesinde bulunduğu ve bunun kurumsal kimliğimizin önemli bir unsuru olduğunun göstergesidir. İzmir Ticaret Odası nın bu özelliği İzmir in ticaret hayatını sürekli canlandırmak ve üyelerinin gelirlerini artırmak için kentimizin her türlü imkanını seferber etme konusunda da izlenmektedir. 182

5 Odamız bu konuda sadece talep eden değil, aynı zamanda sorumluluk alan ve diğer kurumlarla birlikte çalışmalar üreten tutumunu da geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdürmektedir. Nasıl ki, 1927 ve 1928 yıllarında İzmir Dokuz Eylül Sergisi ni düzenleyerek kentimizin yarattığı önemli kurumlardan İzmir Enternasyonal Fuarı nın doğmasına öncülük ettiyse, günümüzde de benzer bir girişimle kruvaziyer turizmini başlatma konusunda insiyatif alarak İzmir in ticari ve kültürel hayatında önemli bir adımı atmayı başarmıştır. Bilindiği üzere 1980 li yıllardan itibaren ülkemiz dünyaya açılırken, bu dönüşümle çelişen bir gelişmeyle İzmir de yabancı turist göremez olmuştuk. Bu olumsuz durum 2000 li yıllara girdiğimiz günlerde de seyrini korumuştur. Yaklaşık yirmi yıl süren ve kentimize her açıdan çok şey kaybettiren bu olumsuz gelişme İzmir Ticaret Odası nın girişimleri sayesinde tersine dönmüştür. Giderek artan bir taleple büyük kruvaziyer gemilerini limanımızda görmek için İzmir Ticaret Odası nın harcadığı emek ve mesainin arkasında uzun geçmişimizden devraldığımız deneyim bulunmaktadır. Bugün, İzmir e gelen turist sayısını yüz binlerle ifade edebilmekten ve bunu milyonlara taşımayı hedeflemekten dolayı Oda camiası olarak son derece gururluyuz. On sene öncesine kadar İzmir sokaklarında bir tek turist göremezken, bugün kısa bir süre sonra İzmir in homeport olabileceği konuşabiliyorsa, hiç şüphe yok ki Odamızın katkısı belirleyicidir. İzmir açısından son derece önemli olan ve Odamız tarafından gerçekleştirilen kruvaziyer turizmi ve genel olarak turizm alanındaki çalışmalar gelecekte İzmir in kaderini belirleyecek bir içerik ve niteliğe sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla, kruvaziyer limanının olabildiği kadar hızla tamamlanması, turizmi çeşitlendirecek bir dizi yatırımın yapılması önemli başlıklar olarak önümüzde durmaktadır. Liman ve iç körfez projelerinin yapılması İzmir in gelirlerinin hızla büyümesini sağlayacaktır. Kemeraltı ve mevcut diğer çarşılarımızın dünyanın ilgisini çekecek şekilde elden geçirilmesi, yeni kültürel kurumlar yaratılması, ziyaret edilebilir noktaların çoğaltılması, konteynır limanının yapılması, ulaşım sorunlarının çözülmesi kentimizin ve İzmir Ticaret Odası camiasının geleceğine yönelik olumlu gelişmeleri sağlayacak projeler arasında yer almaktadır. Söz konusu projeler Odamız tarafından yakından takip edilecektir. İzmir Ticaret Odası nın gelecek stratejisi; İzmir de ticaretin artması, kentimizin dışarıdan yatırım alması ve kentsel olarak geleceğin eğilimlerine göre hızlı bir gelişme çizgisi yakalayabilmesinin sağlanması hedefiyle uyumlu olarak tasarlanmaktadır. Yıllık çalışma programlarımız da bu stratejinin adımları olarak düzenlenmektedir. Gelecek stratejileri ile yıllık çalışma programlarımız bu nedenle uyumludur. 183

6 Stratejik planlarımıza göre, 15 yıllık bir zaman periyodunu kapsayan çalışmanın, yıllarını içine alan birinci aşaması, İzmir in ekonomik yapısında Yapısal Dönüşümün Başlaması Dönemi olarak isimlendirilmiştir yıllarını kapsayan ikinci aşamada İzmir in Kalkışa Geçişi öngörülmüştür. Üçüncü ve son aşamada ise İzmir in bir Dünya Kenti olması için gereken önlemler yer almıştır. Dünya ve Türkiye 21. yüzyıla girerken, İzmir Ticaret Odası aydınlık bir geleceğin eğitimden geçtiğinin bilinciyle, vakıf üniversitesi kurma girişimini başlatmış ve 2000 yılının daha ilk günlerinde İTO yönetiminin ve meclisinin gündeminde üniversite konusu bulunmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001 yılında hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak öğretime başlamıştır. Günümüz dünyasında ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak genişleyen pazar olanaklarından İzmir Ticaret Odası olarak daha fazla pay almak ve açılan yeni pazarlarda şimdiden yer bulabilmek için iş gezilerimiz 2014 yılında da devam edecektir. İzmir de ticareti ve ekonomik faydayı artırmak için mutlaka dış pazarlarla ticareti artırmak gerekmektedir. Kentimize yabancı yatırımcı gelmesi de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Günümüzde internet, sanal olarak ticari aktörlerin buluşmasını ve birbirlerini görmeden alış veriş yapmalarını mümkün kılmaktadır. Ancak, yüz yüze görüşmelerin fonksiyonu her zaman önemli olduğundan, ülke ziyaretleri ve fuar katılımları faaliyetlerimizin önemli bir maddesi olarak 2014 yılında da sürdürülecektir. İzmir Ticaret Odası, 2014 yılında da bilgi ve iletişim teknolojilerini ve sahip olduğu insan kaynağını kullanarak üyelerimiz, kentimiz ve ülkemizin gelişimi adına her türlü çalışmayı gerçekleştirmeye devam edecektir. 2. İzmir Ticaret Odası Hep Bir Adım Önde 2.1. Yeni Hizmet Binası Odamız ana hizmet binası brüt m2 olup 1987 yılından bu yana hizmet vermektedir. 184

7 Odamız ek hizmet binası 1984 yılında inşa edilmiş; brüt m 2 olup zemin kat, batar kat ve birinci kat 2001 yılından bu yana; 2., 3., 4., ve 5. katlar 2007 yılından bu yana hizmet vermektedir. 6. ve 7. katlar yine Odamız mülkiyetinde olup İzmir İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında Odamız mülkiyetinde 1198 Ada 9 parsel üzerindeki arsamızda İTO İş Merkezi Binası (yapım 1964 yılı), Özgün Dershanesi Binası (yapım yılı 1979 yılı) bulunmaktadır. Odamız ana hizmet binası özgün ve nitelikli bir mimariye sahip olmasına karşın Odamız hizmetlerini layıkıyla yerine getirmekte güçlük çekmekte ve hizmetleri çok daha fazla çeşitlendirememektedir. Ek Hizmet Binamız ise bir işhanı olarak tasarlandığı için Odamız faaliyetlerine gereği gibi cevap verememektedir. Üstelik her iki bina da eski binalar olması nedeniyle sürekli tadilat gerektirmekte ve masraf çıkartmaktadır. Değişen gereksinimler ve teknolojiler, Odamız hizmet kalitesinin devamlı artması ve çeşitlenmesi neticesinde yeni hizmet binamızın yapılması ile çalışmalar 2013 yılında başlamıştır Haziran 2013 tarihinde Odamız web portalı üzerinde tüm Oda üyelerimize açık olarak gerçekleştirilen ankette İTO İş Merkezi-Özgün Dershane nin bulunduğu nokta 249 oy farkla yeni hizmet binası kompleksi için açık ara ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte, Meslek Komiteleri üyeleri arasında yapılan ankette İTO İş MerkeziÖzgün Dershane ile İnciraltı eşit sayıda oy almıştır. Oylar ve alternatif öneriler ile birlikte değerlendirildiğinde her iki mecrada yapılan anketlerde ortaya çıkan ortak sonuç, Oda üyelerimizin ve Meslek Komitesi üyelerimizin İzmir in merkezi noktasında, ulaşımı kolay ve yeterli otopark alanına sahip olacak yerleri tercih etmesidir. Odamız yeni bina yeri olarak şu an için İTO İş Merkezi ve Özgün Dershanesi nin bulunduğu alanda yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda mevzuat incelemesi yapılmış, gayrimenkullerimizin değerlemesi yaptırılmış, İTO İş Merkezi ve Özgün Dersanesi Binaları için performans tespitine yönelik ön teklifler alınmış, Şehircilik Müdürlüğümüzce bazı mimari konsept çalışmalar yapılmış, İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış, üyelerimizle birlikte yeni hizmet binamızla ilgili anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu arsamız m2 büyüklüğünde olup bitişik düzende 8 katlı bina yapma hakkımız bulunmaktadır. Odamız yeni bina ve arsa temini çalışmaları için 2014 yılında yine 10 milyon TL bütçe ayırmıştır. Bu kaynağa ek olarak yedek akçe birikimlerinden kullanım yöntemi ile inşaat tamamlanacaktır. 185

8 2.2. Yenilikçiliğin Öncüsü Ülkemizin ticaret, verimlilik ve rekabet gücünü etkileyen önemli bir coğrafi bölgesinde yer alan Odamızda, uluslararası çalışma kültürünün yerleşmiş olması, toplumun geniş kesimlerini temsil eden sektör temsilcileri ve üyelerimizle güçlü ilişkiler kurulması kurumsal kimliğimizi güçlü kılan nedenlerden sadece birkaçıdır. Kurumumuz, vizyonu ve üstlendiği misyonun bilinciyle, toplumdaki saygın yerini koruyacak atılımlarda bulunmaya, yeniliklere öncülük etmeye devam edecektir Hizmeti Üyenin Ayağına Götüren Web Portalımız Bilginin çoğalması ve yaygınlaşmasına bağlı olarak bilgi ihtiyacının artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, güvenliğinin sağlanması, kullanımının artması, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sektörler arası ilişkilerin yaygın hale gelmesiyle web sitelerine ve sosyal medya platformlarına ilgi eskisinden çok daha fazla hale gelmiştir. Köklü deneyim ve geçmişiyle güçlü kurumsal geleneğe sahip olan Odamız, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında da ileri düzeydedir. Odamızın üyelerimize sunduğu web portalı ve verdiği hizmetler de yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Odamız, web portalımız üzerinde (http://ehizmet.izto.org.tr) kurulan e-hizmet noktası aracılığıyla, e-imza ile Oda sicil sureti ile ihale belgelerinin temini, ticaret sicil arşivimizin sorgulanması, online aidat borç sorgulama ve ödeme hizmeti, online değerli evrak ve hizmet satışı ile fuar teşvik başvuruları hizmetleri internet üzerinden verilebilmektedir. 186

9 Odamızın E-Oda olma sürecinde hali hazırda birebir üyeye temasla verdiği hizmetleri Odalar ve Borsalar Birliği Kanunları ile Türk Ticaret Kanunlarının izin verdiği ölçülerde elektronik ortama taşıma hizmetleri devam edecektir. Güvenli veri, bilgi, doküman ve uygulama paylaşımını sağlayan, her türlü dijital içerik (doküman, e-posta, zengin içerikli resim, ses ve görüntü dosyası) için kurumsal erişim, paylaşım, yayınlama ve arşivleme imkanı sağlayarak kurumsal bir hafıza oluşturan yeni portalımız 2009 yılının ardından ikinci kez 2012 Bilişim Yıldızları E-Dönüşüm Yarışması nda Bilişim Yıldızları EDönüşüm e-hizmet kategorisinde birincilik ödülünü almıştır. Teknoloji alanındaki gelişmeler geçmişten beri dikkatle takip edilmiş ve gerekli girişim sağlanmıştır. Birçok iş ve işlemin elektronik ortama taşınması ile işlemlerde hız ve etkinlik sağlanmıştır. Bu yöndeki çabaların kurumsal gelişimin bir parçası olarak, bu plan döneminde de sürdürülmesi hedeflenmektedir İzmir Ticaret Odası Mobil Uygulaması Çağımızda mobil telefonlar ve tabletler iş hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ofis kavramı yavaş yavaş yerini teknolojiye bırakırken, işlerin pek çoğu bu cihazlar üzerinden yürütülür hale gelmiştir. Türkiye, akıllı telefon ve tablet kullanımının dünya üzerinde en hızlı arttığı ülkelerden birisidir. Ünlü araştırma şirketi Nielsen tarafından yayınlanan 'Mobil Tüketici: Küresel Bakış' isimli raporunda, aralarında Türkiye nin de bulunduğu 10 ülkenin mobil cihazların kullanımına ait istatistiklere yer verilmektedir. Seçili 10 ülke: Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, İtalya, Rusya, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri dir. ABD, İngiltere, Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerdeki akıllı telefon (Smartphone) kullanım oranı % 50 düzeylerini geçmiş durumdadır. Gelişmekte olan Türkiye, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerde ise bu oran % 50'nin altındadır. Akıllı telefon kullanım oranlarında Türkiye % 19 ile 10 ülke arasında sondan ikinci sırada yer alırken, listenin sonunda % 10'luk oranla Hindistan bulunmaktadır. 187

10 Raporun diğer bir bölümünde ise mobil uygulama kullanım alışkanlıkları bilgisine yer verilmektedir. Akıllı telefonlardaki mobil uygulamaların 9 farklı kategoride ele alındığı araştırmada, Türkiye'de mobil uygulamaların en çok sosyal ağlara bağlanmak ve oyun oynamak için kullanıldığı görülmektedir. Türk kullanıcıların harita, hava durumu, bankacılık uygulamalarını pek kullanmadığı da araştırmada göze çarpan bir sonuçtur. Türkiye'de harita uygulamalarının, akıllı telefon sahiplerinin sadece %5'i tarafından kullanıldığı, bu oranın ABD'de % 84 olduğu dikkati çekmektedir. Önümüzdeki yıllarda mobil cihazların kullanım amacının daha çok bilgiye ulaşma yönünde gelişeceğini gözönünde bulundurarak akıllı telefonlar ve tabletler için İzmir Ticaret Odası Mobil uygulamasını geliştirdik. İzmir Ticaret Odası Mobil Uygulaması Google Play ve Apple AppStore dan ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Bu uygulamayı telefon veya tabletine indiren üyemiz Odamızın faaliyet takviminden, duyurularından anında haberdar olabilmektedir. Fuarlar, vize hizmetleri gibi en çok yararlanılan hizmetlerimiz ile ilgili olarak bilgi alınabilecektir. Tek tuş ile Odamız aranabilecektir yılında da üyelerimize en iyi hizmeti vermek için teknolojik gelişmeleri takip etmeye, ilklere imza atmaya devam edeceğiz. İzmir Ticaret Odası Mobil Uygulamasını indirmek isteyenler kullandıkları telefonun işletim sistemine göre ilgili uygulama marketlerine girdikten sonra, arama bölümünde izto veya IZTO şeklinde yazıp aratarak mobil uygulamayı indirebilecektir Üyelerimizi Bilgilendirme Amaçlı Diğer Hizmetlerimiz Odamızca önemli duyuru ve bilgilendirme yaptığımız kanallardan birisi E-bülten gönderimlerimizdir. Gönderimlerimizin sağlıklı yapılabilmesi için öncelikle, üyelerimizin iletişimde kullandıkları mail adreslerini Odamız Sicil Müdürlüğü ne kaydettirmeleri, değişiklik istenen durumlarda da bu durumu en yakın zamanda Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Bunun için yüzyüze iletişim kurarak, telefon veya web portalımızda bulunan Bilgi Güncelleme Formu nu kullanarak geri dönüş yapılabilmektedir. E-Bülten çalışmalarımız gerek tüm üyelerimize genel duyurular gerekse meslek gruplarımıza özel duyuru şeklinde yapılmaktadır. 188

11 Yine Sicil Müdürlüğü datalarından çekilerek alınan, cep numaralarına kurumsal sms gönderimlerimiz, üyelerimizi bilgilendirme adına yaptığımız çalışmalardan biridir yılı içerisinde mobil iletişim teknolojilerinde yaşanacak gelişmeler yakından takip edilerek, kurumsal sms gönderim hizmetimize uyarlanarak geliştirilecektir numaradan ulaşılan çağrı merkezimiz, arayan kişilerin firmalarının her türlü şirket işlemine ilişkin olarak bilgi aktarılabildiği, üyelerimizle iletişim kurduğumuz en önemli kanallardan birisidir. Üyelerimiz çağrı merkezimizden dilerlerse konularına ilişkin olarak, faks ve elektronik posta yoluyla bilgilendirme alabilmektedir. Odamıza gelmeden hazırlamaları gereken belgelere bu kanalla ulaşan üyelerimiz, zamandan tasarruf etmektedir. Aylık ortalama üyemize çağrı merkezimiz aracılığıyla hizmet sunulmaktadır. Çağrı merkezimizi kullanan üyelerimizin gün geçtikçe artması, hizmet numaramızın üyelerimizce benimsendiğinin ve bu kanalı kullanarak bilgiye ulaşabileceklerinin bir göstergesi olmuştur Elektronik İmza Çalışmalarımız 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Odamız e-imza konusunu yasaların izin verdiği ölçüde hizmetlerine yansıtmıştır. Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi ve İhale Belgesi üyelerimizin internet ortamında eimza kullanılarak mail yolu ile alabilmeleri ve aynı belgeler ile birlikte nace kodlu belgeyi de kurye aracılığı ile temin etmeleri sağlanmıştır. Odamız, 2014 yılında diğer belgelerin de bu şekilde alınabilmesine yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanabilmesi hususunda girişimlerde bulunulacaktır. 189

12 Oda giden evrak sistemine, iç yazışmalara ve personel izin sistemine de uyarlanan eimza yöntemi, çalışanlarımıza süreçlerin işleyişinde zaman kazandırmakla kalmayıp, kağıtsız esnek Oda olma yolunu da açmıştır. Önümüzdeki çalışma dönemimizde, daha fazla Oda içi uygulamamıza e-imza entegre edilmesi yönünde girişimlerimiz olacaktır Kalite Yönetimi Çalışmalarımız Odamız kuruluş amacına uygun olarak, her zaman üyelerine kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiş, tüm çalışmalarını prosedürler çerçevesinde kurumsal kimlikle yürüten, üyeleri arasında ayrım gözetmeyen ve herkese en kısa sürede doğru, eksiksiz ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan bir kurumdur. İzmir Ticaret Odasının 1997 yılından beri sürdürdüğü kalite yolculuğu, bu tarihten beri kesintisiz olarak devam etmektedir. ISO 9001 in yanı sıra TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde de akredite olan Odamız, 2014 yılında hizmet yelpazesini genişleterek üyelerine daha fazla destek olmayı ve sistemine yeni akreditasyonlar eklemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede EFQM Mükemmellik Modeli, OHSAS 18001, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gibi sistemler ve bunların sistemimize entegrasyonuna yönelik araştırmalarımız devam edecektir. Öte yandan ilk etapta Odamız mevcut Kalite Yönetim Sisteminin tamamının elektronik otama taşınması planlanmaktadır. Böylece hizmetlerimizin daha kısa sürede verilmesi, süreçlerimizin ölçülebilirliğinin sağlanması, süreçlerin sürekli gözetim altında tutularak iyileştirilmesi ve üyelerimizin aldıkları hizmetten memnuniyetlerinin sağlanıp sağlanmadığının takip edilmesi mümkün olacaktır. Sistemimizde gerçekleştirmeyi planladığımız düzenlemelerin, hizmetlerimizi iyileştirmemize ve üye memnuniyetimizin artmasına katkı sağlayacağı inancındayız. Kurum içinde motivasyonun arttırılması ve hedef/sonuç odaklı çalışma biçiminin geliştirilmesi amacı ile Odamız personelinin temel kalite eğitimleri birebir Odamız ilgili personeli tarafından verilecektir. Ayrıca üyelerimize kalite yönetim sistemleri ile ilgili temel danışmanlık hizmeti verilmeye başlanacaktır Eğitim Projelerimiz Üyelerimize Yönelik Eğitimler Odamız ile İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında imzalanan üçlü protokol çerçevesinde üyelerimize yönelik eğitimler düzenlenmektedir. 190

13 2013 yılında düzenlenen eğitimlerin 2014 yılında da devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim programlarımız arasında, sektöre yönelik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil eğitimleri ve dış ticaret eğitimlerine ağırlık verilecektir. Bu çerçevede, 2014 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan eğitim başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. Aynı yıl içerisinde üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda farklı konularda eğitimler planlanmaya devam edecektir. Dış Ticaret Uzmanlığı sertifika Programı Gayrimenkul Danışmanlığı Uzmanlık Sertifika Programı KOSGEB İşbirliği İle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Diksiyon, Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi Yaşam Koçluğu Eğitimi 3 Oyun Çatışma Yönetimi Eğitimi Zaman Yönetimi Eğitimi Devlet Destekleri Eğitimi E-Ticaret Eğitimi Yaratıcı Satış ve Pazarlama Eğitimi Pazarlamada Farklılaşma Eğitimi 21. Yüzyıl Liderlik Eğitimi KOSGEB Proje Hazırlama Eğitimi Dış Pazarda Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi Lojistik Eğitimi Seo Sem Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Müşteri ilişkileri Yönetimi ve Gülümsemenin Önemi Marka Yönetimi ve Markalaşma Eğitimi İlişkisel Pazarlama ile Müşteri Sadakati Oluşturma Eğitimi Çatışma Yönetimi Eğitimi Yabancı Dil Eğitimleri Meslek Komitesi üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda aşağıda yer alan konularda eğitimler düzenlenecektir. Kişisel iletişim İşletme muhasebesi Yönetim ve organizasyon Satış ve Pazarlama eğitimi İnsan Kaynakları uzman eğitimi Pazarlama ve Operasyon Konularını içeren perakende sektörüne yönelik mesleki Eğitim Programı Perakende Satış Eğitimi KOSGEB Destekleri Eğitimi 191

14 Jack Desange vb. bir eğitim kurumu işbirliği ile Bakım, Makyaj vb konularda eğitim Koray Alboğa işbirliği ile Kuaför Salonları işletmeciliği eğitimi Topuz yapımı eğitimi Ücretsiz İşletme Yönetimi Eğitimi Ücretsiz Yönetim Koçluğu Eğitimi Ücretsiz Yaşam Koçluğu Eğitimi Ücretsiz Pazarlama Eğitimi Ücretsiz Etkili konuşma, Diksiyon Eğitimi Ücretsiz Zayıflama/Obezite Eğitimi Ücretsiz Deri Anatomisi Eğitimi Ücretsiz Beden dili-iletişim-imaj ve teknik kuaförlük eğitimi Perde Dikimi ve Montajı Eğitimi Odamızca daha önce Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gerçekleştirilen Emlak Müşavirliği Sertifika Programı çerçevesinde sektörün ihtiyacı olan ara teknik eleman yetiştirilmesi konusunda eğitim Ofset Baskı kalitesinin artırılmasına yönelik (baskı, baskı öncesi, baskı sonrası) eğitimi Türk Hava Yolları Bilet Satış Kursu Halen bir seyahat acentasında çalışmakta olan, seyahat Acenteliği Faaliyetini Bilen, Tam Donanımlı, Seyahat acentesi İçin Uygun Kalifiye Eleman Yetiştirilmesi Amacıyla, Odamızca Sektör Temsilcilerinin Eğitmen Olarak Yer Alacağı Eğitim Seyahat acentalarının sahipleri, ortakları ve sorumlu müdürlerine yönelik olarak pratiğe yönelik ücretsiz mesleki İngilizce kursu Türk Mutfağı ve İzmir mutfağına sahip çıkılması, mutfak değerlerimizin korunması ve gençlerin meslek edinmesi amacıyla Odamızca Sertifikalı Aşçılık Kursu Yiyecek İçecek ve Eğlence Sektöründeki ara eleman açığının giderilmesi amacıyla; Odamızca komi, garson, yamak, soğukçu, hijyen eğitimi vb. alanlarda eğitimler Meslek Kazandırma projeleri ile sokak çocuklarına yönelik meslek kursları Meslek Komitemiz yedek ve asil üyelerine yönelik başlangıç düzeyinde İngilizce eğitimi Kargo ve kurye sektörüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Parti Lojistik Eğitimi E-Ticaret Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi KOSGEB Proje Hazırlama Gayrimenkul ekspertiz eğitimleri Yönetim Danışmanı Ahmet Şerif İzgören in konuşmacı olarak katılacağı Liderlik ve İletişim Uzmanı Yetiştirme Eğitimi Ulaşım Araçları Parçaları ve Aksesuarları Satış Yerleri Grubu için sektörde çalışanların gelişimine yönelik olarak pazarlama teknikleri, iş İngilizcesi vb. konularda eğitimler 192

15 Otomotiv sektörüne yönelik pazarlama, satış, müşteri ilişkileri gibi konularda Eğitimler Beden Dili Eğitimi Meslek Gruplarına yönelik Yabancı Dil (Almanca-İngilizce) Eğitimleri Sertifikalı Satış ve Pazarlama Eğitimleri Tezgahtar Eğitimi Satış Elemanı Yetiştirme Eğitimi CNC Operatörü Eğitimi AUTO-CAD Operatörü Eğitimi Grafik Tasarım Programcıları Yetiştirme Eğitimi Tüm grafik tasarımcıların gazete, dergi, broşür, katalog, dijital tasarım ve kartvizit vb çalışmalarda var olan grafik-tasarım sorunlarının çözümüne yardımcı olacak grafik tasarım kursu İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile köylerde köylülere yönelik zirai ilaç kullanımına ilişkin eğitimler 10 Parmak Klavye Eğitimi Etkili Sunum Eğitimi Pazarlık Etme ve Müzakere Eğitimi Takım Çalışması Eğitimi Dış Ticaret Eğitimleri Fotoğrafçılık Eğitimleri (profesyonel ve amatör) Tasarımda Ortak Dil Eğitimi Sertifikalı Sağımcılık Kursu Yardımcı Muhasebe Elemanı Yönetim Danışmanlığı Sertifika Programı Eğitimi Londra Ticaret Odasıyla dil eğitiminde iş birliği yapılması İş-Kur Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa Bilişim Sektörü eğitimleri Yazılım ve Donanım Sektörü Ara Eleman Eğitimi KOSGEB Genç Girişimcilik Eğitimi Bilişim Sektörü Bilirkişi Eğitimi Dikiş Makinesi Operatörlüğü Eğitimi Personel Eğitimleri Odamız personeline yönelik eğitim faaliyetlerinin tamamı 2013 yılında elektronik ortama taşınmıştır. Bu çerçevede personel eğitimlerine yönelik faaliyetlerimizin tamamı elektronik ortam üzerinden yönetilmektedir. Personelimizin sürekli kendini geliştirmesi ve yüksek motivasyonlu olması amacı ile eğitim taleplerine her zaman destek verilmektedir. Bu nedenle 2014 yılında da tüm personelimiz öncelikle Vakfımız bünyesinde açılacak eğitimlerden istediklerine kontenjan dahilinde katılım gösterebilecektir. 193

16 Vakıf bünyesinde açılacak eğitimler haricinde, ihtiyaç halinde Odamız personelinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitimlere katılması veya kurumumuz içinde belirli sayıda personelimiz için özel eğitim imkanları sağlanması mümkün olacaktır yılı içinde personelimizin bütçe imkanlarımız dahilinde ve iş için gerekli olan eğitimlere öncelik verilmek koşulu ile aşağıdaki konularda eğitim taleplerinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Stres Yönetimi Yöneticilik ve Liderlik İletişim ve Beden Dili Müşteri Memnuniyeti Takım Çalışması ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Oda Akreditasyon Sistemi ISO 9001 İç Denetçilik İngilizce TOEFL IBT Kursu İş Yaşamında Ofis Yazılımlarının Etkin Kullanımı Eğitimi Business Talk-1 (İngilizce İş Konuşmaları-1) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Eğitimi Uluslararası Ticaret İngilizcesi Sertifika Programı Anlayarak Hızlı Okuma Eğitim Programı Yönetim Becerileri Sertifika Programı Takım Çalışması-Motivasyon ve Performans Geliştirme Sertifika Programı İş Geliştirmede Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri Sertifika Programı İş Yaşamında Yaratıcılık Uygulamaları ve Çözüm Bulma Teknikleri Excel ile Veri Analizi Eğitimi Bireysel Gelişim Seminerleri İş Yaşamında Bireysel Gelişim Dizisi Eğitim Programı Yaşam Koçluğu Eğitim Programı ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Tanıtım ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Genel Tanıtım İş Güvenliği ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi Uluslararası Yaşam ve Performans Koçluğu Sertifika Programı 2.5. Oda Hizmet Birimlerimizin Çalışma ve Projeleri Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü ile İlgili Çalışmalarımız Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü; Araştırma Şefliği ve Meslekleri Geliştirme Şefliği nden oluşmaktadır. Müdürlüğümüzce 2014 yılında yürütülecek çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 194

17 Odamız Yıllık Çalışma Programı Hazırlık Çalışmalarının Koordinasyonu Odamız Çalışma Programı Hazırlıkları, her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı nda bir sonraki yılın çalışma programına ilişkin görüş ve önerilerinin alınması ile başlamaktadır. Ekim ayında Genel Sekreterimizin başkanlığında Odamızın tüm birimlerinden temsilcilerin katılımıyla, çalışma programının teması ve çalışma yönteminin belirlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıda ortaya çıkan temel ilkeler çerçevesinde; Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve ilgili birim temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda Çalışma Programı Taslak Planı oluşturulmaktadır. Sözkonusu plan, Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulumuzun onayına müteakip uygulamaya geçmektedir. Geçmiş yıllardaki Çalışma Programlarında olduğu gibi, 2014 Yılı Çalışma Programı nda da meslek komitelerimizin talep ve görüşleri tek tek irdelenmiş, azami ölçüde programa yansıtılmış ve ilgili bölümler altında sınıflandırılarak yer verilmiştir Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Raporları, Bildiri ve Konuşmaların Hazırlanması Müdürlüğümüz uzmanlarınca, mesleki, sektörel, ekonomik, bölgesel ve kentsel konulara ilişkin re sen ve/veya meslek komitelerimizin ve yönetim kurulumuzun talepleri doğrultusunda araştırma ve inceleme raporları hazırlanmaktadır yılında Odamızca tertip edilen veya Odamız adına katılım gösterilen toplantı, konferans ve seminerler için bildiri ve konuşma hazırlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlere İlişkin Odamız Beklentilerini içeren raporlar, üyelerimizin taleplerini de kapsayacak şekilde güncellenecektir. Ayrıca, Odamız için İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından çalışmaları sürdürülen; 4 ve 10 yıllık Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarının Odamız ayağındaki koordinasyonu Müdürlüğümüzce yürütülmeye devam edilecektir Meslek Komitelerimizin Olağan ve Olağanüstü Toplantılarının Düzenlenmesi Odamızda sektörlerin temsil edildiği 76 adet meslek komitemiz ve bunlara bağlı 428 Meslek Komitesi üyemiz bulunmaktadır Sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu ile Oda Muamelat Yönetmeliği ne göre; meslek komitelerimiz ayda en az bir kez olağan toplantı yapmaktadır. Ayrıca, mahkemelerin talepleri, teknik şartnamelerin görüşülmesi, süreli mesleki veya sektörel konuların ortaya çıkması gibi ihtiyaç durumlarında olağanüstü toplantılar da düzenlenmektedir. Sözkonusu toplantılara bir memur ve uzman katılmakta, konunun gerektirmesi halinde Odamızın ilgili birimlerinden de yetkililer katılmaktadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2014 yılında da yaptığımız araştırma, inceleme ve değerlendirmeler ile meslek komitelerimizin karar almasını kolaylaştırıcı bir ortam hazırlamayı sürdüreceğiz. 195

18 Kongre, Konferans, Panel ve Seminerlerin Düzenlenmesi Meslek komiteleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerimizden gelen taleplerin Yönetim Kurulumuzca değerlendirildikten ve onaylandıktan sonra kongre, konferans, panel ve seminer gibi toplantılar tertip edilmektedir. Münferiden veya paydaşlarımızla birlikte müştereken yaptığımız bu toplantılarda, Cumhurbaşkanımızdan Bakanlarımıza, kamu kurumu temsilcilerinden iş ve akademik dünyadan kanaat önderlerine kadar pek çok ismi ağırlamaktayız yılında üyelerimizin en fazla bilgiye ve paylaşıma ihtiyaç duydukları alanlarda (EFatura, Türk Ticaret Kanunu vb.) toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz. Söz konusu toplantılarda; fiziksel koşullar ve organizasyondan beklenti tatminini en üst düzeyde tutmak için üyelerimize memnuniyet anketleri uygulayacak, ölçme ve değerlendirmelerden aldığımız geri bildirimlere göre hizmetlerimize yön vereceğiz. Örneğin, aldığımız bildirimlerden yola çıkarak ihtiyaçların yoğunlaştığı alanları tespit edecek, yeni toplantı konu ve konuşmacıların belirlenmesinde bu tespit ve analizlerden yararlanacağız Ekonomik, Mesleki ve Sektörel Hakkında Görüş Oluşturulması Konulardaki Mevzuat Bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ekonomik, mesleki ve sektörel konulara ilişkin kanun, yönetmelik, genelge, standart taslaklarına ilişkin Odamızdan görüş talep etmektedir. Müdürlüğümüz, istenen görüşün niteliğine göre; Odamız Hukuk İşleri Müdürlüğü, danışmanlarımız, Odamızın ilgili birimleri ve meslek komitelerimiz ile işbirliği halinde görüş oluşturmakta, oluşturulan görüşün Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına müteakip talep eden kuruma iletmeye devam edecektir Meslek Komiteleri İletişim Formu Üye odaklı hizmet anlayışımızın bir gereği olarak Odamız Meslek Grubu üyelerimizin Meslek Komitelerimiz ile iletişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla Odamız Web Portalı nda Meslek Komiteleri İletişim Formu oluşturulmuştur. Bu form alanında; üyelerimiz ileteceği sorun, görüş ya da beklenti hangi komiteyi ilgilendiriyorsa, o komiteyi seçmekte ve görüşlerini elektronik ortamda Odamıza iletmektedir. İletilen görüş elektronik olarak ilgili uzman ve memurunun bilgisayarına düşmektedir. Sözkonusu görüş ilgili meslek komitesine iletilmekte, komite tarafından değerlendirilmekte ve gerekirse görüş sahibi komite toplantısına davet edilerek, derinlemesine görüş alışverişinde bulunulabilmektedir. Sözkonusu iletişim formu sayesinde; üyelerimizin ilettiği görüş ve talebleri hakkında hızlı ve etkin bir şekilde geri-bildirim yapılmaktadır. 196

19 Müdürlük Faaliyetlerinin MS Sharepoint Programı Üzerinden İzlenmesi Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerin % 90 a yakını MS Sharepoint Programı üzerinde dijital ortamda tutulmakta ve izlenebilmektedir. Hazırlanan araştırma-inceleme raporlarından, meslek komitelerimizin kararlarına, çalışma programı ve girişim konularına kadar tüm kayıtlar geniş bir yelpazede ve güncel bir şekilde kayıt altında tutulmaktadır. Genişleyen hizmet ve görev alanlarımıza paralel olarak, MS Sharepoint Programının işlevselliğinden en üst düzeyde yararlanmak üzere, 2014 yılında yeni liste ve raporlama tasarımları gerçekleştirilmeye devam edilecektir Meslek Komitesi Toplantılarının Video-Konferans Yöntemiyle Gerçekleştirilebilmesine Dönük Araştırma Yapılması Günümüzde bilgi işlem ve iletişim teknolojileri son derece hızlı gelişmektedir. Özellikle iş dünyası için oldukça kıymetli olan zamanı verimli kullanmak adına bahsi geçen bu teknolojinin nimetlerinden faydalanmak kaçınılmaz olmaktadır. Mevzuat gereği meslek komitesi toplantılarının ayda bir defa yapılması ve komite üyelerimizin de bu toplantılara katılımı zorunludur. Komite üyelerimiz iş yoğunluğu ve mekansal uzaklıklar gibi nedenlerle toplantılara zaman zaman katılamamakta, yönetmeliğin belirlediği devamsızlık sınırları aşıldığında da üyelikleri sona ermektedir. Bu duruma bir çözüm olarak; video-konferans yoluyla toplantı yapmanın ve yasal geçerliliğinin hukuki boyutu araştırılacak, hukuken bir sıkıntı olmaması halinde Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile birlikte teknik altyapısı ve mali portresi hazırlanarak Yönetim Kurulumuza arz edilecektir. Video-Konferans Yöntemiyle Toplantı Projesi nin fizibl çıkması halinde, bir meslek komitemiz ile pilot uygulama gerçekleştirilecek ve uygulama tedricen tüm meslek komitelerimize yaygınlaştırılacaktır. Bu sayede; meslek komitesi üyelerimiz mekana bağlı kalmadan uzaktan video-konferans yöntemiyle meslek komitesi toplantılarına katılabilecek, görüşlerini dile getirebilecek ve gündem maddelerinde oy kullanabilecektir Diğer Faaliyetler Yukarıda sayılan konuların dışında; 2014 yılında talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara ekonomik, finansal ve sektörel konularda danışmanlık hizmeti verilecek, yurtiçi sektörel fuarlara katılınacak ve uçak organizasyonlarına eşlik edilecektir. Ayrıca, üyelerimizin talebi doğrultusunda; fire, zayiat ve randıman oranlarına ilişkin belge düzenlenecek, ticari örf ve adet, randıman, fire-zayiat konularında teamül ile azami fiyat tarifelerinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapılacaktır. 197

20 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Müdürlüğü ile İlgili Çalışmalarımız Organizasyonlar Gelişen teknoloji, artan iletişim imkanları ve mesafelerin kısalması, ülke ekonomilerinin birbirleri ile etkileşimini hızlandırmıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan aşağı ya da yukarı yönlü ekonomik hareketler, yakın çevresinden başlamak üzere tüm dünyayı etkilemektedir. Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü, uluslararası etkileşimin sınır tanımadığı günümüzde İzmir in yabancı ülke, kuruluş ve şirketlerle olan ilişkilerini geliştirme, üyelerinin dış ticaretini artırma, İzmir i yabancı sermaye için bir cazibe merkezi haline getirme, kentin prestij ve tanıtımına katkı sağlama, yeni uluslararası organizasyonları şehrimize kazandırma misyonu çerçevesinde etkin çalışmalar yapmaktadır. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği ve Uluslararası Organizasyonlar Masası, Dış Ekonomik İlişkiler Masası ve Fuarcılık Masası aracılığıyla, üyelerimizin, dış ticaretin sunduğu fırsatlardan yararlanma, buna karşın, risklerden korunmalarına yardımcı olmak amacıyla; Yurtdışı iş ve inceleme gezileri düzenlenmekte, Yurt dışından yabancı heyetler getirilerek üyelerimizle ticari görüşmeler organize edilmekte, Pazar araştırmaları yapılarak üyelerimize sunulmakta, AB fonları ve AB nin sunduğu diğer fırsatlar konusunda üyelerimize bilgiler aktarılmakta, Üyelerimizin yurt dışına kolay ve uzun süreli çıkışlarını sağlamak amacıyla vize hizmeti sunulmakta, Kentimizin kruvaziyer turizmde gelmiş olduğu noktayı daha da ileriye taşımak için çalışmalar yapılmakta, İzmir dışında düzenlenen fuarlara grup ziyaretleri organize edilmekte, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara şemsiye stand katılımları düzenlenmekte, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda bireysel stand açan üyelerimize mali destekler verilmekte, Yabancı yatırımcıların İzmir e çekilmesi için çalışmalar yürütülmekte, Uluslararası ticari kuruluşların faaliyetleri takip edilerek raporlar hazırlanmakta, hedef ülkeler başta olmak üzere ülke raporları hazırlanarak yayımlanmakta, bunlara ilave olarak, üyelerimizin yurtdışı faaliyetlerine destek olacak her türlü çalışma ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 198

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ 1 Tanıtım Rehberi SUNUS İzmir Ticaret Odası, 130 yıllık tarihi ve 70 bini aşkın üyesi ile sadece kentimizin değil ülkemizin de en köklü ve güçlü meslek kuruluşlarından

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR DİZİNİ... v SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2014 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1.

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı