PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY"

Transkript

1 PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI

2 Sunum Planı 1. Prostat nedir? 2. İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) 3. Prostatın İnfektif Hastalıkları (Akut ve Kronik Prostatitler) 4. Prostat Kanseri -Nasıl oluşur? -Tarama -Teşhis -Tedavisi

3 Prostat Nedir ve Nerede Yer Alır? Prostat bir salgı bezidir. Mesanenin altında, rektumun (makat) önünde yer alır. Prostatın tam merkezinde üretra denilen mesaneden idrarı boşaltmaya yarayan kanal yer alır.

4 Prostatın görevi nedir? Üreme sisteminin bir parçası Testisten ve meni torbasından gelen meninin boşaldığı yer Boşalma sırasında sperm, meni sıvısı ve prostat sıvısı kanalda karışır Sperm hücresi için uygun ortam İdrar tutmada görevi var

5 Prostatın büyümesi Erkek seks hormonu testosteron kontrol eder Çoğunluğu testislerde yapılır Prostat içinde daha kuvvetli olan şekle dönüşür dihidrotestosteron Bu da prostatın büyümesini sağlar Yaş arttıkça prostat da büyür Genellikle de iyi huyludur

6 BPH Normal BPH BLADDER PROSTATE URETHRA Hypertrophied detrusor muscle Obstructed urinary flow Kirby RS et al. Benign prostatic hyperplasia. Health Press, 1995.

7 BPH İnsidans yaşla ilişkili Histolojik BPH insidansı yaş % yaş % yaş üstü % 90 Semptomların görülmesi de yaşla ilişkili 55 yaş % yaş % 50 erkek semptomatik

8 BPH Doğal Seyri % 55 % 30 % 15 Kötüleşmekte Sabit kalmakta iyileşmekte Kirby RS et al. Benign prostatic hyperplasia. Health Press, 1995.

9 Alt Üriner Sistem Semptomları 1. Depolama (irritatif) semptomları artmış gündüz işeme sıklığı noktüri sıkışma hissi idrar inkontinansı 3. İşeme sonrası semptomlar (obstrüktif) işeme boşaltımının tam olmaması duyumu işeme sonrası damlama 2. İşeme (obstrüktif) semptomları zayıf idrar akımı çatallı-dağınık idrar kesik kesik işeme gecikmeli idrara başlama zorlanarak idrar boşaltma terminal damlama

10 STATİK KOMPONENT Büyümüş prostat bezinin obstrüksiyonuna bağlı, DİNAMİK KOMPONENT Prostatın α-1a reseptörü ile düzenlenen, prostatın kontraksiyonuna bağlı obstrüksiyondur.

11 Klinik değerlendirme Zorunlu Semptom skoru Serum kreatinin düzeyi ölçümü veya USG Tam idrar tahlili PRM Önerilen Klinik hikaye PMR Semptom ölçümü Fizik muayene Opsiyonel Serum PSA düzeyi ölçümü TRUS Uroflow Uriner USG IVU İşeme günlüğü Ürodinami Endoskopi

12 Fizik muayene, rektal tuşe ve bu bölgenin nörolojik muayenesi tüm hastalarda yapılmalıdır. Rektal tuşeyle prostatın boyutu ve kıvamı hakkında fikir edinilebilir. Nodülün varlığı prostat kanserini düşündürür ve daha ileri tetkiki gerektirir.

13 İdrar analizi enfeksiyonu ve hematüriyi ekarte etmek için istenmelidir. Serum kreatinin seviyesi belirlenerek böbrek fonksiyonları hakkında bilgi edinilir. Serum prostat spesifik antijen (PSA) ölçümü opsiyonel olarak kabul edilse de çoğu hekimin ilk incelemeleri arasındadır. BPH'da PSA seviyesi %75 normal sınırlar içerisindedir.

14 Nörolojik hastalık şüphesi olanlarda ve cerrahi tedavi uygulanmış ancak başarılı olunamamış hastalarda ürodinamik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar; idrar akım hızı, sistometri ve basınç-akım çalışmalarını içerir.

15 Semptomların şiddeti semptom skoruyla belirlenir (IPSS). Semptom skoru 0-7 arası hafif, 8-19 arası orta ve arası ise ağır olarak kabul edilir. Üst traktın görüntülenmesi (intravenöz pyelografi, renal ultrason) BPH'la birlikte farklı bir üriner sistem hastalığı varsa veya BPH'ya sekonder komplikasyon gelişmişse (hematüri, enfeksiyon, renal yetmezlik, taş hikayesi) istenmelidir. Sistoskopi, uygulanacak cerrahi tedavinin seçiminde faydalanılır.

16 BPH Tedavisinde Klinik Hedefler AÜSS nı düzeltmek, MÇO nu azaltmak, Detrüssör instabilitesini iyileştirmek, Renal yetmezliği geri döndürmek, Gelecekte olabilecek gross hematüri, İYE ve üriner retansiyon ataklarını azaltmak, Hayat kalitesini düzeltmek dir. Hidronefroz Mesane duvar hipertrofisi ve trabekülasyon Mesane Taşı Hidroüreter Divertikül Roger S Kirby: Atlas of prostatic diseaseas, s:69, 1997

17 Tedavi seçenekleri İzlem (watchful waiting) Medikal tedaviler Alfa adrenarjik blokerler Alfuzosin Doksazosin Tamsulosin Terazosin 5alfa reduktaz inhibitörleri Dutasterid Finasterid Kombinasyon tedavileri (alfa bloker+5alfa reduktaz inhibitörleri) Minimal invaziv tedaviler Transüretral mikrodalga ısı tedavileri Transüretral iğne ablasyonu Stentler Botilinium enjeksiyon tedavisi Alkol enjeksiyonu Cerrahi tedaviler Açık prostatektomi TURP TUVP TUIP Transuretral lazer rezeksiyon/enukleasyon/ vaporizasyon/ koagulasyon

18 Medikal Tedaviler

19 İncelenmeleri tamamlanan hastalara tüm tedavi seçenekleri anlatılmalıdır. BPH tedavisi başlıca üç başlık altında incelenir. Bunlar izlem, medikal ve cerrahidir. İzlem: BPH mutlak progresyon göstermez, semptomların kendiliğinden geçtiği veya düzeldiği hastalarda olmaktadır. Semptom skoru 0-7 arasında olan hastalar gözlem önerilmelidir.

20 ALFA BLOKERLER Kanıtlanmış Etkinlik : -IPSS (%30-40 ) -Akım hızı (%18-24 ) Çabuk Etki (ilk 48 saatte), Semptomatik düzelme ilk 2-3 haftada oluşmaktadır. Madersbacher S,Marszalek.Europ. Urol.51 (2007)

21 Alfa-blokerleri kimlerde kullanalım o Mutlak ameliyat endikasyonu olmayan AÜSS lu hastalarda semptomatik tedavi, o AUSS olup,ameliyat gerektiği halde, o Ameliyat olamayacak o Ameliyata istekli olmayan hastalarda, o Ameliyat bekleyen hastalarda, o Başka nedenle ameliyat olacak hastalarda akut retansiyon proflaksidir.

22 Kimlerde Kullanılmaz Kesin BPH ne sekonder böbrek yetmezliği Postural hipotansiyon BPH nedeniyle tekrarlayan akut idrar retansiyonu BPH ile birlikte tekrarlayan ciddi üriner infeksiyon varlığı Rölatif geçirilmiş serebrovasküler olay varlığı BPH ile beraber mesane taşı varlığı Kuvvetle pozitif senkop öyküsü

23 Alfa-blokörlerin yan etkileri Halsizlik Baş dönmesi Baş ağrısı Nazal konjesyon Ejekulasyon bozukluğu Postural hipotansiyon Floppy iris (IFIS) sendrom

24 Etkinlikteki benzerlikler 50 improvement in symptom score Semptom Skorunda İyileşme 40 improvement in Q max Qmax da Artış % improvement in symptom score % improvement in Qmax St. 22 St. 23 St. 24 St. 25 St. 22 St. 23 St. 24 St. 25 prazosin alfuzosin tamsulosin terazosin Eurp.Urology (suppl) 31 Aktif kontollü çalışmalarda

25 Aralarındaki farklılıklar Alfa reseptör selektiviteleri, Serum yarı ömürleri, Yan etkilerine bağlıdır.

26 Cerrahi Tedavi Kesin cerrahi endikasyonlar; BPH'ya sekonder rekürren retansiyon, üriner enfeksiyon, gros hematüri, mesane taşı, böbrek yetmezliği, medikal tedaviye dirençli hastalar mesane divertikülüdür.

27 KLİNİK ETKİNLİK ve MORBİDİTE MORBİDİTE BEKLE & GÖR ETKİNLİK

28 Transüretral Prostatektomi (TUR-P) BPH'nın tedavisinde altın standart olarak kabul edilir. Semptom skoru ve akım hızındaki iyileşmeler minimal invaziv yöntemlere göre daha üstündür. TUR-P'ye bağlı morbidite yaklaşık %18 dir. Mortalite %0.2 civarındadır.

29 TUR-P sonrası hastalarda işeme problemleri % düzelir. Fakat bu düzelme 5. yılın sonunda % 60-75'e düşer. Yaklaşık hastaların % 5'i 5 yıl içinde tekrar TUR-P ye ihtiyaç duyabilirler.

30 Üretral darlık, kanama ve üriner sistem enfeksiyonudur. Erektil disfonksiyon (% 5-10), inkontinans (<% 1) ve mesane boynu kontraktürü TUR-P nin geç komplikasyonlarındandır.

31

32

33

34 Prostatın Transüretral İnsizyonu (TUIP): Bu ameliyat küçük prostatlı (< 30 ml) genç hastalarda önerilmektedir. Doku rezeksiyonu yapılmaz, prostata bir veya iki lateral insizyon yapılır. Tedavide başarı seçilmiş vakalarda TUR-P'ye yakındır. Retrograd ejakulasyon görülme oranı TURP'ye göre daha düşüktür.

35 Açık Prostatektomi Transvezikal veya suprapubik yolla yapılır. Amaç adenomun enükleasyonudur. Prostat endoskopik yolla çıkarılamayacak kadar büyükse, divertikül ve yine endoskopik yöntemle tedavi edilemeyen mesane taşı varlığında gereklidir.

36 Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi Laser Prostatektomi: Birçok farklı laser tekniği BPH tedavisinde denenmiştir. Lokal anestezi altında uygulanabilirler. Birinci yılın sonundaki başarı oranı TURP'ye yakındır. Avantajları; minimal kan kaybı, TUR sendromunun çok nadir görülmesi ve antikoagülan tedavisindeki hastalarda da güvenle kullanılabilmesidir. Dezavantajları; uzamış postoperatif kateterizasyon süresi, operasyona sekonder irritasyonun uzun sürmesi ve yüksek maliyettir.

37 Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU): Termal doku ablasyonunun farklı bir türüdür. Bu etki genelde transrektal yolla sağlanır. Transrektal uygulanması postop üretral darlık ve üriner enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Median lobu büyük ve taşlı prostatlılarda uygun değildir. Semtom skoru ve akım hızındaki iyileşmeler TURP'ye yakındır.

38 PROSTATİTLER

39 Son epidemiyolojik çalışmalar ortaya koymuştur ki, sıklık, prevalans ve doktora müracaat etme bakımlarından prostatitler de artık bir prostat kanseri ya da benign hiperplazisi kadar önem taşımaktadır. Gerçektende erkek sağlığının bir major problemi halindedir. Rastlanılma sıklığı %5 ile %8 arasında değişmektedir. Üroloji muayenelerinin %8'ini oluşturmaktadır. Bir üroloğun prostatit tanısı koyduğu olgu sayısı ise yılda ortalama 100 ile 132 arasında değişmektedir. Bunlarında %38'ini yeni hastalar oluşturmaktadır.

40 Etyoloji/Enfeksiyon Üretrit, sistit, epididimit gibi tekrarlayıcı İYE Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Enfeksiyon ajanları arasında en sık etken bakteriler (%65-80 E.Coli)

41 ETYOLOJİ Mesane boynunda ve üretrada anatomik obstrüksiyon Yüksek basınçlı disfonksiyonel işeme İntraprostatik duktal reflü Tekrarlayıcı perineal travma (at, bisiklet) İmmünolojik nedenler- (otoimmünite)

42 İntra-Prostatik Duktal Reflü Prostat duktusları içine enfekte idrarın reflüsü

43 Otoimmün nedenler Mikroorganizma bulunamayan nonbakteriyal prostatit olgularında immünolojik olayların da gelişmiş olabileceği bildirilmiştir. Otoimmün nedenlere bağlı olarak ya da bazı bilinmeyen antijenlerin yol açtığı immünolojik mekanizma ile inflamasyon ortaya çıkabilir.

44 Kimyasal iritasyon İdrarın veya içindeki metabolitlerin (ürat gibi) prostat kanalları içine ya da asinilerine reflü olarak inflamasyonu uyarmaları da mümkündür.

45 Semptomlar AĞRI Perine Suprapubik bölge Penis Testisler Anüs Arka alt bölümde OBSTRÜKTİF ve İRRİTATİF İşeme Semptomları İdrar sıklığında artma Sıkışma Noktüri Mesaneyi tam boşaltamama hissi Disüri

46 Semptomlar Cinsel Fonksiyonlarda Bozulma Ejakülasyon sırasında veya sonrasında ağrı Erektil disfonksiyon Sonuçta yaşam kalitesini çok olumsuz olarak etkiler

47 Prostatit Tanısı ANAMNEZ Hastanın hikayesi Ağrının şiddeti, lokalizasyonu, süresi Obstrüktif ve irritatif işeme semptomları Cinsel problemler Eşlik eden başka hastalıklar FİZİK MUAYENE (DRE) Rektal tuşede prostat normalden daha yumuşak olarak bulunur

48 NIH Prostatit Sınıflandırma Sistemi Kategori I Akut Bakteriyel Prostatit Akut prostat bezi enfeksiyonu Kategori II Kronik bakteriyel prostatit Kronik, rekürren prostat bezi enfeksiyonu Kategori III Kronik pelvic ağrı sendromu (KPAS), Kronik abakteriyel prostatit En az 3 ay süreyle kronik genitoüriner ağrı (+) Bakteri (-) Kategori IIIA Enflamatuar KPAS Anlamlı Lökosit (+) Bakteri (-) Kategori IIIB Kategori IV Enflamatuar olmayan KPAS (prostadynia) Asemptomatik enflamatuar prostatit Lökosit (-) Bakteri (-) Lökosit (+), semptom (-)

49 Kategori I Prostat bezinin jeneralize enfeksiyonudur Perinede ve suprapubik bölgede akut başlayan şiddetli ağrı, yüksek ateş, titreme, halsizlik İnflame ve şişmiş prostat bezi nedeniyle obstrüktif ve irritatif işeme semptomları; dizüri, pollakiüri Pürülan görünümlü prostat sıvısı ve kültürde bakteri (+) İdrar ve kan kültürü sonrasında hemen I.V. geniş spektrumlu antibiyotik (ampisilin+gentamisin) verilir Tedavi süresi 4-6 haftadır ancak tedavi süresinin uzatılması prostat dokusunun sterilize olmasını sağlayarak kronik prostatit ya da abse oluşumu gibi komplikasyonları önler Tedaviye saat içinde yanıt vermeyen hastalarda prostat absesi düşünülmelidir

50 Kategori II Kronik bakteriyel prostatit Rekürren idrar yolu enfeksiyonu, kronik genitoüriner ağrı ve obstrüktif, irritatif işeme semptomları İYE epizodları arasında asemptomatik olabilirler TEDAVİ 8-12 hafta süreyle florokinolon grubundan bir antibiyotik, ciprofloxacin, levofloxacin, moksifloxacin Aşağıdaki kriterlerden birisi mevcutsa tedaviye alfa-bloker eklenir ve en az 6 ay kullanılır Obstrüktif idrar yakınması (+) Maksimum idrar akım hızı 20cc/sn den düşük Rezidü idrar volümü 50 cc den yüksek Hasta 50 yaşından büyük Tedaviye yanıtı iyi olmayan hastalara, haftada 2 gün birkaç dakika prostat masajı eklenir

51 Prostat Masajı Tıkanmış olan prostat kanallarının drenajını sağlar Prostat kan akımında geçici iyileşme sağlayarak, prostat bezi içine antibiyotik penetrasyonunu iyileştirir Haftada 2 defa birkaç dakika yapılır semtomlarda iyileşme görülürse devam edilir

52 Kategori III Kronik prostatit ile başvuran hastaların % 95 inden fazlası bu kategoriye dahildir Kronik Pelvik Ağrı Sendromu olarak adlandırılmaktadır En sık görülen ve en zor tedavi edilen kategoridir Bu hastalarda son 6 ay içinde 3 ay ya da daha uzun süreli perine, suprapubik bölge, penis veya testislerde pelvik ağrı öyküsü (+) İrritatif ve obstrüktif idrar semptomları Ejakülasyon sırasında veya sonrasında ağrı ve erektil disfonksiyon Hastaların hayat kalitesi çok düşüktür İdrar kültürleri negatiftir

53 Kategori IIIA Prostat sıvısı kültüründe bakteri üremez ancak mikroskopik pürülans vardır, prostat sıvısında anlamlı düzeyde lökosit (+) TEDAVİ 4 hafta süreyle antibiyotik tedavisi (prostat masajı eklenebilir) Alfa-Blokerler (Terazosin) antibiyotikle eş zamanlı başlanır ve en az 6 ay süreyle kullanılır Anti-inflamatuarlar (İbuprofen)

54 Kategori IIIB Prostadynia (Non-inflamatuar KPAS) olarak adlandırılır Prostat sıvısında anlamlı düzeyde lökosit yoktur TEDAVİ NSAII Alfa-Blokerler (Terazosin) antibiyotikle eş zamanlı başlanır ve en az 6 ay süreyle kullanılır Fizik Tedavi Psikolojik destek

55 Kategori IV Asemptomatik Enflamatuar Prostatit olarak adlandırılır Belirtilere neden olmaz, bu hastalarda eşlik eden BPH, PSA yüksekliği, prostat ca nedeniyle yapılan biyopsilerde tesadüfen prostatite rastlanır Semptomatik tedaviye gerek yoktur

56 Cerrahi uygulamalar Spesifik bir endikasyonu yoksa, kronik prostatit sendromunun tedavisinde cerrahinin önemli bir etkisi yoktur. Ürodinamik olarak mesane boynu obstrüksiyonu bulunduğu ortaya konan olgularda mesane boynunun transuretral insizyonu faydalı bir uygulamadır. Transuretral prostat rezeksiyonu ve hatta radikal prostatektomi (özellikle enfekte taş bulunanlarda) bile önerilmiş olmakla birlikte böyle invaziv tedavilerin faydaları konusunda yeteri kadar kanıt bulunmamaktadır.

57 PROSTAT KANSERİ

58 Prostat kanseri nedir? Prostatın kontrolsüz büyümesi Yeni hücreler ile eski hücre arasındaki denge bozulmuştur Kötü huylu prostat büyümesi Başka organlara da yayılabilir

59 En sık kanserlerden biri Kansere bağlı ölüm: İlk 3 sırada 50 Yaşındaki bir erkekte Yaşam boyu gelişme riski %42 Klinik saptanma %18 Ölüm %3

60 Prostat kanseri ne kadar sık? İngiltere ve Amerika da erkeklerde en sık görülen kanser Her yıl 20 bin hasta teşhis ediliyor 10 bin hasta prostat kanserinden ölüyor En sık yaş grubunda

61 Ülkemizde durum ne? Ülkemizde sağlıklı veri yok İzmir Kanser Kayıt Merkezi ( ) Erkeklerde 10.2/100 bin ile en sık 6.kanser Prostat Kanseri Sıklığı Çalışması ( ) Erkeklerde 2.en sık izlenen kanser 35/100 bin e yükseldi (İzmir) En sık görülme yaşı yıl

62 PROSTAT KANSERİ GELİŞMESİNİN SEBEBİ NEDİR?

63 NEDEN Sebebini tam bilmiyoruz? Genler Hormonlar RİSK FAKTÖRLERİ Yaş Irk (Asyalılarda Düşük) Coğrafya Aile öyküsü Beslenme şekli Egzersiz durumu Hava kirliliği Yüksek yağlı beslenme

64 AİLESEL PCa %10-20 sinde öykü (+) Risk 2-11 kat Daha erken yaşta Görülme yaşı <60 ise risk

65 Prostat kanseri bulguları? Parmakla muayenede prostat sert İdrar yapma şikayetleri Hastalığın yayılmasına ait bulgular Kemik ağrısı, kırıklar, güçsüzlük Kilo kaybı Menide kan Hiçbir şikayet yok (PSA yüksekliği)

66 Nasıl teşhis edilir? Genel sağlık durumu Prostata bağlı şikayetler Ailede benzer hastalıklar var mı? Fizik muayene Parmakla prostat muayenesi Kan testi

67 Nasıl teşhis edilir? Ultrason Biyopsi Akciğer grafisi Bilgisayarlı tomografi Sintigrafi (Kemik filmi)

68 PSA hangi durumlarda artar? İyi huylu prostat büyümesi Prostat kanseri Prostat iltihabı İdrar yapamama Sonda takılması Endoskopi yapılması Cinsel boşalma? Parmakla muayene?

69 PSA yüksekse biyopsi mi? Serbest PSA PSA hızı PSA değişikliği > 0.75 ng/ml/yıl Yaşa uygun PSA PSA seviyesi yaşla birlikte artar PSA yoğunluğu Serum PSA/prostat hacmi (USG)

70 Kanserin evresi ne demek? Kanserin yayılma durumu Sistemik yayılım Lokal ileri evre Hastalık Lenf nodu PROSTAT Tm Diğer organlar Tm Kemik Kapsül

71 Kanserin evresi ne demek? T1 T4

72 Prostat kanseri nasıl yayılır? Kanser hücreleri prostatın etrafını aşabilir Kan yoluyla yayılabilir (kemikler) Lenf sıvısı yoluyla yayılabilir

73 Kanser tanısı nasıl konuluyor? Adenokarsinom (%98) Hastalığın derecesi Gleason Skoru Skor arttıkça kanser daha kötü

74 Kanser dişisi mi? Erkeği yada dişisi yok Kanserin derecesi var Yayılma ihtimali? Nüks eder mi?

75 Prostat kanserinde tedavi Amaç: 1. Klinik önemli kanserin tanısını erken koymak 2. Gereksiz tedavilerden kaçınmak 3. Hastalığın durumunu belirlemek 4. Yaş, tedavi seçenekleri ve beklentisini değerlendirmek

76 Her hastada aynı tedavi mi? -HAYIR 1. Takip (Sıkı yada seyrek) 2. Radikal prostatektomi ameliyatı 3. Işın tedavisi ve/veya hormon ilaçları 4. Brakiterapi 5. Kriyoterapi, HIFU

77 Hastalığın seyrini nasıl belirliyoruz? Düşük, orta, yüksek riskli hastalık Partin tablosu Kattan tablosu D Amico sınıflandırması Kan testinin ikiye katlanma zamanı

78 Hastalığın seyrini nasıl belirliyoruz? Kattan Nomogramı

79 Kimler sadece takip edilir? Hastalık çok erken yakalandı ise Diğer tedaviler istenmiyorsa Anestezi alamayan biriyse İleri yaşlı bir hasta ise Aktif izlem yada sadece takip 6 aylık aralıklarla kan testi 18 ayda bir biyopsi tekrarı

80 Hangi durumlarda ameliyat uygun Genel durumu iyi ve en az 10 yıllık yaşam süresi Küçük hacimli tümör Kemikler ve lenf bezeleri temiz hastalar

81 Radikal Prostatektomi Cerrahi yaklaşım Genel anestezi İnsizyon:10-12 cm Üretra-mesane boynu tekrar birleştirilir Pelvik Kemik (Pubis) Mesane Rektum Üretra Prostat

82 Nasıl bir ameliyat? Ameliyat süresi 2.5 saat Prostat, seminal veziküller, lenf dokuları Diren 2-3.gün, taburcu Dikişler 7.gün ve sonda 2 hafta Kegel egzersizi idrar tutmayı sağlar

83 Hastayı ne bekler? Ameliyata bağlı yan etkiler Ameliyat sırasında ve hemen sonrasında Ciddi kanama, rektum yaralanması, derin ven trombozu, emboli Geç dönemde İdrar kaçırma (%5-20) Sertleşme bozukluğu (%40-60) İdrar kesesi çıkışında darlık (%5-15)

84 Ameliyat başarısı nedir? Ameliyat sonrası hastalığa ait uzun yaşam Çok sayıda hastada tam iyileşme 10 yılda: % yılda: %82

85 Laparoskopik prostat ameliyatı

86 Işın tedavisi

87 Prostat brakiterapisi Radyoaktif çekirdekler prostat içine yerleştirilir

88 Kriyoterapi

89 Ameliyat sonrası takip 1.ay ve 3. ay PSA testi Sonrasında 6. ay ve yıllık kan testleri Yıllık muayene Eğer PSA yükselirse PSA yükselme zamanı Muayene Sintigrafi

90 PSA yükselmeye başladı Prostat dokusu kalmış olabilir Uzak organlarda kanser Prostat çukurunda kanser var Hormon tedavisi Işın tedavisi Hormon + Işın tedavisi Gene PSA takibi

91 Prostatı aşmış kanser İlk teşhiste % 20 si (evre 3) Bunlarda tümör yayılma eğiliminde Lenf bezelerinde tümör ihtimali yüksek (%40) Kemik yayılımı araştırılır Ameliyat tek başına yetersiz (sadece 5 te birinde) İlaç yada ışın tedavisi eklenir

92 Hormon ilaçları Yayılmış kanserde Androgen blokajı Siproteron asetat Flutamide Bicalutumide Tedavi zamanlaması? (erken/geç dönem) Hangi tedavi? Hangi ilaç (lar)? (sürekli/aralıklı tedavi)

93 Hormonal Tedavi Orşiektomi (cerrahi kastrasyon) Altın standart Enjeksiyon tekrarına gerek yok Ortalama etkinlik süresi yıl Hastaların %85 inde hastalık cevabı olumlu

94 Yayılmış prostat kanseri Hormona dirençli Prostat Kanseri Hormona başlangıçta tedavi çok iyi Zamanla hormona dirençli Ortalama yaşam Kemoterapi Lokal radyoterapi Radyoizotoplar (Str-89)

95 Tamamlayıcı/Önleyici Tıp Finasterid, Dutasterid ilacı Bitkisel tedavi Mikrobesinler Yeşil çay sarımsak Hastaların yarısının kullandığı bilinmekte Likopen/karoten selenyum vitamin E vitamin D Diyet önlemleri Yağ azaltmak

96 Koruyucu hekimlik Prostat Kanseri Önleme Çalışması 55 yaş üstü 18 bin erkek 9 bin erkek, PSA<3.0 İki kol, Finasterid 5 mg Finasterid, prostat kanseri gelişme riskini %25 azalttı (%24, %18) Yüksek dereceli kanserler

97 Kanser Taraması EVET, ELBETTE! Kanserin klinik teşhisi öncesi sürecinin uzun olması erken tanıya olanak sağlar Metastatik prostat kanserinin yıkıcı etkileri Mortalite oranının %25 azalması Kolay ve ucuz tarama testlerinin bulunması (PRM ve PSA) Erken evre hastalık için tedavi alternatifleri

98 Erken Tanı Lokalize prostat kanseri hastalarında 5 yıllık sürvi oranı %100 İleri evre kanser olgularında 5 yıllık sürvi sadece %40

99 Kanser Taraması Amerikan Kanser Derneği (ACS), en az 10 yıllık hayat beklentisi olan erkeklerde 50 yaşından itibaren yıllık PSA testi ve PRM Yüksek risk grubuna daha erken yaşlarda (40-45) tarama önerilmekte Afrikan-Amerikan erkekler Bir veya daha fazla 1.derece akrabasında PCa öyküsü olan Taramanın yararları ve potansiyel riskleri?

100 Yaşam beklentisi >10 yıl PRM PSA 50 yaşından sonra her yıl Ailesinde risk (+) olanlar!!!! ÖNERİLİR! İlk test 40 yaşında, normalse; 45 yaşından sonra her yıl

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul PROSTAT HASTALIKLARI Doç.Dr.Cevdet Kaya Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul Sunum Planı 1. Prostat nedir? 2. İyi huylu prostat büyümesi / Tedavisi 3. Prostat kanseri

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT NEDİR? Prostat, sadece erkeklerde bulunan ve idrar yolu çevreleyen bir salgı bezidir. Prostat, salgıladığı sıvıyla meniye sperm fonksiyonunda önemli rol oynayan bazı maddeleri ekler. Çocukluk çağında

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr.

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. OLGU TARTIŞMALARI Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. Gökhan Atış Olgu - 1 76 yaş, Erkek KAH (+), by-pass (+), Coraspin 100 mg alıyor,

Detaylı

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat nedir? Ne işe yarar? Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Erken teşhis mümkün müdür? Teşhis nasıl koyulur?

Detaylı

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu BPH OLGU SUNUMLARI Dr. Ferruh Zorlu Olgu -1 Olgu -1 H.A., 50 Y İdrara sık çıkma ve idrar kalma hissi ( Bir yıldır) IPSS : 29 Depolama : 12, Boşaltım : 17 QoL : 5 FM: Glob yok PRM: Prostat gr 1 Benin, sfinkter

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR?

DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? DİSFONKSİYONEL İŞEME (İŞEME FONKSİYON BOZUKLUĞU) NEDİR? Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki

Detaylı

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ANTALYA, EKİM 2015 GEÇMİŞTEN BUGÜNE AÜSS TE KONUŞULANLAR BPH ETYOPATOGENEZ: hormonal faktörler, büyüme faktörleri/

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir:

Prostat kanserinin gerçek sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalar aşağıdaki faktörlerin prostat kanseri gelişiminde önemli olduğunu göstermiştir: PROPSTAT KANSERİ Prostatik kasrisnom; Prostat karsinomu; Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarır. Prostat ceviz büyüklüğünde,

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH)

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) Erkeklerde ellili yaşların başından itibaren prostat büyümesi görülmekte ve bu büyüme beraberinde bazı sorunlar getirmektedir. Bu kitapçık, sizi

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Aşırı Aktif Mesane ve BPH Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. BPH lı hastayı nasıl değerlendirelim? Kılavuzlar eşliğinde yaklaşım nedir? Tanısal değerlendirmede önerilen tetkikler

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Prostatın Cerrahi Hastalıkları Editör Adem Altunkol NİSAN 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-20-4 Eser Editör : Prostatın Cerrahi Hastalıkları : Adem Altunkol Editör İletişim Bilgileri : Üroloji Kliniği,

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Prostat organı nedir idrar tamamen

Prostat organı nedir idrar tamamen Prostat organı nedir Prostat kestane boyut ve şekillerinde bir salgı bezidir. Mesanenin altında, rektumun (makat) önünde yer alır. Prostatın tam merkezinden üretra denilen mesaneden idrarı boşaltmaya yarayan

Detaylı

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD

EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD KILAVUZLAR NE DİYOR D? EAU kılavuzu NCCN Dr. Şeref Başal GATA Üroloji AD EAU KılavuzuK Radikal prostatektomi (RP) Endikasyonları Düşük ve orta riskli lokalize prostat kanserli hastalar (ctb-t2 ve Gleason

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ. Dr. Necmettin PENBEGÜL

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ. Dr. Necmettin PENBEGÜL BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ Dr. Necmettin PENBEGÜL Prostat Mesane tabanı ile üretranın birleşim yerinin etrafını sarar. Seminal sıvının bir kısmını üreten bir seks bezidir. Esas olarak epitelyal ve stromal

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Prostat kanserine karşı erken teşhis için

Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat Erkeğin hassas noktasi Sayın Erkekler, Almanya da her yıl 40.000 den fazla erkek yeniden prostat kanserinden hastalanıyor. Ancak tüm erkeklerin % 15 ile

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ GÜNCELLEME

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ GÜNCELLEME BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ GÜNCELLEME Dr. Tahsin TURUNÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Kliniği 8 Şubat 2017, Trabzon Benign Prostat Hiperplazisi Prostatın transizyonel

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Dr. Ö. Levent ÖZDAL Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara Tarihçe 1979 da Wang ve ark. Prostat dokusunda PSA yı pürifiye ettiler Serumda

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonları Dr.Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. İçerik 1. Kompike İYE 2. Piyelonefrit 3. Kateterli hastada İYE 4. Asemptomatik bakteriüri

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Prof. Dr. M. İhsan Karaman. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği

Prof. Dr. M. İhsan Karaman. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Prof. Dr. M. İhsan Karaman Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği İşeme Bozukluğu-Tanım Sağlıklı çocuklarda yanlış tuvalet eğitimi yada psikolojik yada ailesel nedenlerle gelişen

Detaylı

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü

Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Üriner enfeksiyon ve Vezikoüreteral reflü Doç Dr Haluk Emir Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Üriner enfeksiyon Üriner sistemde; mikroorganizma invazyonu ve sayısının artması, Çoğunlukla

Detaylı

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR Dr. Selçuk Yücel Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı İstanbul Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi

Detaylı

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü Dr.Gökhan TEMELTAŞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD IV. ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

Ortaya çıkabilecek yan etkiler:

Ortaya çıkabilecek yan etkiler: TUR-P Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Bu işlem iyi veya kötü huylu prostat büyümesine bağlı işeme zorluğu olan hastalara uygulanır. Genel yada spinal anestezi kullanılır. Yaklaşık bir kalem kalınlığında metal

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları 26-27 Şubat 2016 26 Şubat 2016 - Benign Prostat Hastalıkları / 27 Şubat 2016 - Prostat ve Mesane Kanserleri İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü

NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü NONİNVAZİV ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME Üroflovmetri, rezidiv idrar, işeme günlüğü Dr.Gökhan TEMELTAŞ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD IV. ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür.

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. MEME KANSERİ { Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. Meme Kanserinde Erken Tanı İçin Ne Yapılmalı? 20 yaşından sonra tüm kadınlar ayda bir kez memenin yumuşak olduğu

Detaylı

Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü. Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği

Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü. Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği Epidemiyoloji Kökten tedavi sonrası 1/3 hastada PSA nüksü olur ABD de yılda yeni 200.000 PCa var Bunların

Detaylı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı GATA Üroloji AD. Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı EKİM 2015 1 WCE 2 WCE 3 WCE 4 WCE 5 6 ICS 7 ICS 12 13 14 ESPU 19 20 Türk Üroloji K. 26 27 28

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Reflü kronolojisi Üreterovezikal bileşke/tünel

Detaylı

Hangi alfa-1 blokeri, kime, neden tercih ediyorum?

Hangi alfa-1 blokeri, kime, neden tercih ediyorum? Hangi alfa-1 blokeri, kime, neden tercih ediyorum? Doç. Dr. Ahmet SOYLU ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ-GAZİANTEP 20.Aralık.2009 BPH lerde en sık görülen nonkutanöz benign tm İnsidans yaşla ilişkili Histolojik

Detaylı

İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin.

İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin. İdrar kaçırma hastalığına boyun eğmeyin. Hayatınızı kısıtlamayın! Bazı hastalıklar var ki günlük yaşantımızı büyük oranda etkileyip yaşam kalitemizi düşürüyor. Bu hastalıkların başında da enkotinans ya

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN MEDİKAL TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİN VE FİNASTERİDİN KOMBİNE KULLANIMI

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN MEDİKAL TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİN VE FİNASTERİDİN KOMBİNE KULLANIMI BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN MEDİKAL TEDAVİSİNDE DOKSAZOSİN VE FİNASTERİDİN KOMBİNE KULLANIMI COMBINED THERAPY OF DOXAZOSINE AND FINASTERIDE IN THE MEDICAL TREATMENT OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA ALTAY

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI TUR-P HASTA RIZA BELGESİ

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI TUR-P HASTA RIZA BELGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DOKÜMAN KODU CÜH.KYS.RB.58-36 YAYIN TARİHİ ŞUBAT 2013 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI TUR-P HASTA RIZA BELGESİ SAYFA NO 1/5 REV.TARİHİ/NO

Detaylı

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Genişlemiş Spektrumlu beta-laktamaz Üreten Escherichia coli veya Klebsiella pneumoniae ya

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİ HAKKINDA ÖZET BİR REHBER OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR GENEL CERRAHİ UZMANI www.cerrahiklinik.com BU SUNUMDA KULLANILAN VERİLER, 2004 YILINDA YAPILAN DÜNYA CERRAHLAR

Detaylı

Vaka Çalışması Prostat Kanseri. Kılavuzu

Vaka Çalışması Prostat Kanseri. Kılavuzu Vaka Çalışması Prostat Kanseri Şubat 2008 te basılmıştır Kılavuzu Teşhis ve tedaviyi kapsar Kılavuzu geliştirenler, yeni maliyet etkinlik analizi için hangi başlıkların uygun olduğunu göz önünde bulundurmak

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Üriner inkontinans terimleri sözlüğü

Üriner inkontinans terimleri sözlüğü Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe Üriner inkontinans terimleri sözlüğü Açık cerrahi Organlara doğrudan ulaşabilmek için cerrahın cildi ve dokuları kestiği bir cerrahi işlemdir. Anestezi (genel, spinal veya

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir.

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir. PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerinden biridir (cilt kanserinden sonra). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

Prostat Kanseri Hakkında Bilmeniz Gerekenler * Prostat Bezinin Hastalıkları Nelerdir? Genelde Prostat Kanseri için Risk Faktörleri

Prostat Kanseri Hakkında Bilmeniz Gerekenler * Prostat Bezinin Hastalıkları Nelerdir? Genelde Prostat Kanseri için Risk Faktörleri Prostat Kanseri Hakkında Bilmeniz Gerekenler * Prostat, semen (ejakulat, meni) içeriğinin bir kısmını oluşturan koyu kıvamlı salgının üretildiği bez dokusudur (Şekil 1). Prostat bezi vücudumuzda mesaneden

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali

İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel. idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali İDRAR KAÇIRMA Dr. Bülent Çetinel idrar kaçırma(üriner inkontinans) idrar tutamama hali Görülme Sıklığı kadında % 4.5-53 erkekde %1.6-24 Üroloji ve Jinekoloji Polikliniklerine İdrar Kaçırma Yakınması Dışında

Detaylı

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme

Cerrahi ne zaman gerekli. Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar. Mini-slingler. Mid-slingler. MiniArc MUS yerleştirme. MiniArc MUS yerleştirme Cerrahi ne zaman gerekli Mini-slingler Periuretral enjeksiyonlar Dr Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Konservatif veya medikal tedavi faydalı olmazsa Urodinamik

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi Kronik Böbrek Yetmezliği

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Dr.Ergün Gürer. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD. İzmir Kent Rehberi www.izmirde.biz, Sağlık Koordinatörü

Dr.Ergün Gürer. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD. İzmir Kent Rehberi www.izmirde.biz, Sağlık Koordinatörü Dr.Ergün Gürer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD İzmir Kent Rehberi www.izmirde.biz, Sağlık Koordinatörü Ege Metropol Gazetesi, Köşe Yazarı Sayın sitemizin değerli ziyaretçileri bu yazımda, çok

Detaylı

ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ

ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ ROBOT YARDIMI İLE PROSTAT KANSERİ AMELİYATINDA HASTA EĞİTİMİ Prostat kanserinin tedavisinde sık olarak uygulanan robotik radikal prostatektomi ameliyatında, cerrah tarafından yönetilen bir robot aracılığıyla

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı