T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008

2 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.

3

4 İçindekiler BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞu 6 I- GENEL BİLGiler 8 A. Misyon ve Vizyon 8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kuruluş ve Gelişme 10 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 49 II- AMAÇ ve HEDEFler 52 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 52 4 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 62

5 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMeler 63 A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 65 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu 69 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESi 78 A - Eğitim Swot Analizi 78 B - Araştırma Swot Analizi 83 C - İnsan Kaynakları Swot Analizi 89 D - Finans Swot Analizi 91 E - Alt Yapı Swot Analizi 93 F - Toplumla İlişkiler Swot Analizi Mezunlarla İlişkiler Orta Öğretim Kurumlarıyla İlişkiler Medyayla İlişkiler Özel, Kamu Ve Sanayi Kuruluşlarıyla İlişkiler Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Konya Halkıyla İlişkiler 101 G - Uluslararası İlişkiler Swot Analizi 102 H - Sosyal Faaliyetler Swot Analizi 106 I- Değerlendirme 108 V- ÖNERİ VE TEDBirler 109 5

6 Birim / Üst Yönetici Sunuşu 6 Dünya, 20. yüzyılın son çeyreğinde büyük bir değişime girerken de sürekli değişime açık bir yapı ile eğitimde kalite güvencesini sağlamayı hedefledi. Bilim çağı olan 21. yüzyıla çağdaş ve Atatürkçü perspektifi, bilimsel, sosyal ve kültürel altyapısı ve sürekli yükselen grafiğiyle adımını atan, bugün bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor. nde bugün 15 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 4 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 4 enstitüsünde yaklaşık 80 bin öğrenci eğitim alıyor. araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, demokratik, toplumsal değerlere saygılı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Sağlam bir teknolojik alt yapıya sahip olan, bünyesinde Avrupa nın en büyük bilgisayar merkezi konumundaki BİLMER (Bilgisayar Merkezi)ni barındırıyor. Teknik altyapı açısından çığır açan, bir ilk niteliği taşıyan bu merkezde, son teknoloji ürünü olan yüksek kapasiteli 2000 adet bilgisayar ile çok uygun olanaklarla hizmet sunuluyor. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ortaklığıyla Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. kurulmuş ve merkezi İspanya da olan Uluslararası Teknoparklar Birliği ne üye, ülkemizdeki 3 Teknoloji Geliştirme Bölgesinden biri olarak çağı yakalamak adına zincire bir halka daha ekliyor. Bir diğer taraftan 9 çalışma salonu ile 500 okuyucu kapasitesine sahip Merkez Kütüphanesi, 140 bin kitap, 300 ye yakın süreli yayın, 28 binden fazla elektronik kitap arşivler ve veri tabanları ile dünyayı Konya ya taşıyor. Birçok etkinliğin yapıldığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi ise ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, sempozyumlara, konferanslara, bilimsel ağırlıklı söyleşilere ev

7 sahipliği yaparak ni bir kongre merkezi haline getiriyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Konya nın toplumsal yaşamına da yön veren Üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışarak kente ışık tutuyor. Bu doğrultuda, Üniversite nin Ders Dışı Etkinlikler Danışma Kurulu tarafından birçok sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve projeler koordine ediliyor. Etkinlikler kapsamında Öğrenci Toplulukları içerisinde benzer nitelikte olanların aynı organizasyonlar içinde birlikte yer alması sağlanıyor. Bunun en güzel örneği ise her eğitim yılının kayıt döneminde yeni gelen öğrencilere yönelik uygulanan Takip Et projesi. Bu ve benzeri organizasyonlarla Üniversite nin farkı gösterilmeye çalışılıyor ve öğrenciyi merkez alan nin değişen vizyonu yansıtılıyor. Ayrıca Hoş Geldiğiniz Şenliği, Bahar Şenliği gibi birçok şenliğin düzenlendiği Üniversite de, büyük önem atfedilen Öğrenci Toplulukları yıl boyunca sokak basketbolundan satranca, binicilikten diksiyona, fotoğrafçılıktan geziye kadar her türlü organizasyona imza atıyor. Böylelikle, Öğrenci Toplulukları ile öğrencilerin inisiyatif kullanmalarına ve istedikleri alanda çalışmalar yapmalarına olanak sağlanıyor. Sportif faaliyetler kapsamında da Spor ve Eğlence Topluluğu (S.Ü.S.E.T), öğrenciler ile akademik ve idari personele sağlıklı yaşam koşulları içinde spor yaptırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Avrupa Üniversiteler Birliği ne(eua) üye olan nde fakülte ve yüksekokulların akreditasyonları için kurullar ve komisyonlar oluşturuluyor. Daha iyi bir eğitim seviyesine ve uluslararası kaliteye ulaşmanın bilinciyle 2006 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı ndan başarıyla geçen Selçuk Üniversitesi nde yapılan akreditasyon çalışmalarıyla 2010 yılına kadar Avrupa Yüksek Öğretim Alanı içinde yer alınabilmesi amaçlanıyor. Bilimsel çalışmalar bakımından tırmanışa geçen Selçuk Üniversitesi, toplam yayın sıralamasında alt sıralardan daha üst sıralara çıkıyor. Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinen, öğrencisi, akademisyeni ve idari personeli ile büyük ve güçlü bir aile olarak ülkesine hizmet etmeye devam ediyor. günden güne GELİŞİYOR, DEĞİŞİYOR VE DEĞİŞTİRİYOR... Prof. Dr. Süleyman OKUDAN Rektör, öğrencisi, akademisyeni ve idari personeli ile büyük ve güçlü bir aile olarak ülkesine hizmet etmeye devam ediyor. günden güne gelişiyor, değişiyor ve değiştiriyor...

8 I Genel Bilgiler A Misyon ve Vizyon Genel Bilgiler Üniversitemizin Misyonu: Demokratik, laik ve insan haklarına saygılı çağdaş bir üniversite ortamı oluşturmak, Öğrenci öğrenciler yetiştirmek, Ulusal merkezli eğitim anlayışı ile evrensel bilgi idealine sahip paylaşmak ve uygulamaya sokmak, Öncelikli ve uluslar arası alanda akademik bilgi üretmek, yerel ve ulusal ihtiyaçları gözeterek araştırmalar yapmak, Bölgenin olarak tarım, hayvancılık, sanayi ve sağlık alanlarında yapmak ve bunların uluslar arası paylaşımını sağlamak, Yönetimde tarihi ve kültürel değerleri üzerinde araştırmalar devretmek, Yerel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, Tüm rekabet gücüne sahip bir üniversite olmak, 2010 katılımcılığı esas almak ve yetkileri ilgili kurullara aktörlerle ve özel sektörle işbirliği içinde bölgesel ve ulusal alanlarda ulusal ve uluslar arası işbirliğine önem vermek, yılına kadar Avrupa Yüksek Öğrenim alanı içerisinde yer alabilmek. Üniversitemizin Vizyonu: 8 Kurumsallaşan yapısı ile ulusal ve uluslararası alanda akademik bilgi üretip paylaşan çağdaş eğitimiyle; girişimci, özgüven sahibi mezunlar yetiştiren, bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde problemlere çözüm üretebilen, sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinen bir üniversite olmak.

9 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar a) b) c) d) e) f) g) Anayasamızın 130 uncu maddesinde yükseköğretim kurumları, Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile, ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerdir sayılı Kanunun 12.maddesinde Yükseköğretim Kurumlarının görevleri şu şekilde sıralanmıştır; Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim- öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer 9

10 h) i) hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 1.1 Kuruluş ve Gelişme nin kurulması 1975 yılında 1873 sayılı Kanunla gerçekleşmiş ve Üniversitemiz eğitim-öğretim yılında Fen ve Edebiyat Fakülteleri olmak üzere iki fakülte ile öğretime başlamıştır sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile Üniversitemiz yeni bir yapıya kavuşmuştur. Genel Bilgiler 10, 1975 yılında Konya da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Konya da üniversite açılması konusunun gündeme geldiği tarih 1955 yılıdır. Bu tarihte Konya da üniversitenin kurulması için TBMM de bir kanun tasarısı hazırlandı. Tasarı, Milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından da imzalandı. Ancak tasarı talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu ndan geçemedi. Bu tarihten 7 yıl sonra, 1962 de Konya, M.E.B. e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adımını atmış oldu. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968 yılında Konya da Üniversite yi Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayret ve sarf edilen çabalar boşa gitmedi ve bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi nin nüvesini teşkil eden Mühendislik- Mimarlık Yüksekokulu kuruldu. Binası, dershanesi, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite yi Kurma ve Yaşatma Derneği nin gayretleri ile eğitim-öğretim yılında çocuk esirgeme kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9.maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını aldı. Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhasını teşkil eden bu üç okuldan asıl üniversiteye geçiş ise, 1975 yılında gerçekleşti. 11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren 4 üniversitenin kurulması ile ilgili 1873 sayılı kanunla yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976

11 1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen, 1982 yılına kadar kayda değer bir gelişme gösterememiştir. için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi nin kurulmasına, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu nun Eğitim Fakültesi ne dönüştürülmesine, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne dönüştürülmesine, Konya Yüksek İslam Enstitüsü nün İlâhiyat Fakültesi ne dönüştürülmesine, Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri nin kurulmasına, Yabancı Diller Yüksekokulu nun kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu na dönüştürülmesine, Niğde de Niğde Meslek Yüksekokulu nun kurulmasına, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu nun Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu na dönüştürülmesine, Niğde Eğitim Enstitüsü nün Eğitim Yüksekokulu na dönüştürülmesine karar verilmiştir. 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır. 1.1.A Fakülteler 1. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında açılan Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesi ile eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 2. EĞİTİM FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Selçuk Eğitim Enstitüsü olarak açılmış, eğitim-öğretim yılında Yüksek Öğretmen Okulu ismini almış, eğitimöğretim yılında da Fakülteye dönüştürülerek Üniversitemize bağlanmıştır. 3. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu olarak açılmış, 1971 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi ismini almış, eğitim-öğretim yılında da Fakülteye dönüştürülerek Üniversitemize bağlanmıştır. 4. İLAHİYAT FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Konya Yüksek İslâm Enstitüsü adıyla açılmış, eğitimöğretim yılında Fakülteye dönüştürülerek Üniversitemize bağlanmıştır. 11

12 5. MERAM TIP FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamış olup, 22 Kasım 2001 tarihinde yayımlanan Kararname ile adı Meram Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir ZİRAAT FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. VETERİNER FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. HUKUK FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 10. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 11. MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu olarak açılmış, eğitim-öğretim yılında Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu olarak Eğitim Fakültesine bağlanmış ve 3837 sayılı Kanunla Mesleki Eğitim Fakültesine dönüştürülerek eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 12. İLETİŞİM FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 13. KARAMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır yılı içinde, 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine devredilmiştir 14. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ tarihinde yayımlanan Kararname ile kurulmuş olup, eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ tarihinde yayımlanan Kararname ile kurulmuş olup, eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 16. SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ 22 Kasım 2001 tarihinde yayımlanan Kararname ile kurulmuştur.

13 1.1.C Yüksekokullar 1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak eğitim yaparken eğitim-öğretim yılında fakülteden ayrılarak 4 yıllık yüksekokula dönüştürülmüştür. 2. DEVLET KONSERVATUARI eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 3. KONYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 4. KARAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır yılı içinde, 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine devredilmiştir 5. KARAMAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU tarihinde yayınlanan Kararname ile kurulmuş olup eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır yılı içinde, 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine devredilmiştir 6. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU tarihinde yayımlanan Kararname ile kurulmuştur. 7. AKŞEHIR SAĞLIK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 13

14 1.1.C Meslek Yüksekokulları 1. EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 2. KARAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır yılı içinde, 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine devredilmiştir 3. AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 4. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 5. SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 6. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Konya Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık programlarının ayrılması ile oluşmuş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 7. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Konya Meslek Yüksekokulunun iki ayrı Meslek Yüksekokuluna ayrılması ile oluşmuş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Konya Meslek Yüksekokulunun iki ayrı Meslek Yüksekokuluna ayrılması ile oluşmuş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.

15 9. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır yılı içinde, 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine devredilmiştir 10. HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 11. ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 12. SİLİFKE-TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 13. ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 14. SA RAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 15. KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretim başlamıştır. 16. GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 17. KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 15

16 18. CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 19. HUĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 20. BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 21. KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır yılı içinde, 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine devredilmiştir 22. KULU MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 23. AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. 24. DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. 25. HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nun Adalet Programı olarak eğitim-öğretim yaparken tarihli Yükseköğretim kurulu toplantısında Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu na dönüştürülmüştür. 16

17 1.1.D Enstitüler SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1982 yılında kurulmuştur. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1982 yılında kurulmuştur. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1982 yılında kurulmuştur. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 1991 yılında kurulmuştur. 1.1.E Araştırma Merkezleri 1. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2. SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3. TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4. TÜRK EL SANATLARINI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 5. MANTARCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6. ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 17

18 7. BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 8. AİLE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 9. E.S.W.L.UYGULAMA VE TAŞ HASTALIKLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ Senatosu nun tarih ve 7 sayılı toplantısında alınan 92/28 no lu karar gereğince kurulmuştur. 10. UYGULAMALI MATEMATİK ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 11. KAZALARI ARAŞTIRMA, ÖNLEME VE UYGULAMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 12. DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 13. STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 14. AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 15. MEVLANA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 16. SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 17. İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir KONYA YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

19 19. İMALAT SİSTEMLERİ OTOMASYONU VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM, ÜRETİM, ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 20. KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 21. TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 22. RADYO TELEVİZYON YAPIM VE YAYINCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 23. S.Ü SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 24. S.Ü BİYOYAKITLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19

20 C İdareye İlişkin Bilgiler 1 Yapı Fiziksel 1.1. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam

21 1.2. Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 47 Adet Kantin Alanı: m2 Kafeterya Sayısı: 11 Adet Kafeterya Alanı: 2823 m Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 26 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 6293 m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 7162 Kişi Personel yemekhane Sayısı: 14 Adet Personel yemekhane Alanı: 2006 m2 Personel yemekhane Kapasitesi: 2183 Kişi Lojmanlar Lojman Sayısı: 97 Adet Lojman Bürüt Alanı: 9217 m2 Dolu Lojman Sayısı: 92 Adet Boş Lojman Sayısı: 5 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 11 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 40 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Alanı m Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplam

22 Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: 9 Adet Misafirhane Kapasitesi: 146 Kişi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 10 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: 86 m Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: 1 Adet Sinema Salonu Alanı: 100 m2 Sinema Salonu Kapasitesi: 100 Kişi 1.3. Hizmet Alanları Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: 1 Adet Anaokulu Alanı: 1500 m2 Anaokulu Kapasitesi: 120 Kişi Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam

23 Ambar Alanları Ambar Sayısı: 46 Adet Ambar Alanı: m2 Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 73 Adet Arşiv Alanı: 3446 m Atölyeler Atölye Sayısı: 121 Adet Atölye Alanı: 9123 m Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Diğer 621 Hastane Toplam Kapalı Alanı

24 2 Örgüt Yapısı 24

25 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI REKTÖR İÇ DENETİM BİRİMİ REKTÖR YARDIMCILARI SENATO-YÖNETİM KURULU FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI DİŞ HEKİMLİĞİ KONYA BESYO AKÖREN A.RIZA E. KADINHANI EĞİTİM DEVLET KONSERV. AKŞEHİR KARAPINAR FEN-EDEBİYAT KONYA SAĞLIK BEYŞEHİR KULU GÜZEL SANATLAR KARAMAN SAĞLIK BOZKIR SAĞLIK HİZMETLERİ HUKUK AKŞEHİR SAĞLIK CİHANBEYLİ SARAYÖNÜ İKT.VE İD.BİLİMLER KARAMAN BESYO ÇUMRA SEYDİŞEHİR İLAHİYAT YABANCI DİLLER DOĞANHİSAR SİLİFKE-TAŞUCU İLETİŞİM EREĞLİ SOSYAL BİLİMLER MESLEKİ EĞİTİM ENSTİTÜLER GÜNEYSINIR TEKNİK BİLİMLER MÜH.MİM. SOSYAL BİLİMLER HADİM ADALET MERAM TIP FEN BİLİMLERİ HUĞLU VETERİNER SAĞLIK BİLİMLERİ ILGIN ZİRAAT TÜRKİYAT ARAŞTIR. TEKNİK EĞİTİM SELÇUKLU TIP BÖLÜMLER ATATÜRK İLK.VE İN. TÜRK DİLİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİ GENEL SEKRETER Türk Halk Kültürü Aile Uygulamaları GENEL SEKRETER YARDIMCILARI Türk El Sanatları ESWL. Taş. Hast. Öğr.İşl.Dai.Bşk. Sivil Savunma Uzm. Mantarcılık Uygulamalı Matematik Personel Dai.Bşk. Döner Ser.İşl.Müd. Bilgisayar Bilimleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İda.ve Mali İşl.Dai.Bşk. Hukuk Müşavirliği Selçuklu Araştırmaları Kazaları Arş.Önleme S.Kül.Spor Dai.Bşk. Üniversite Hastanesi Çevre Sorunları Deneysel Tıp Yapı İşl.Tek.Dai.Bşk. Araştırma Fonu Avrupa Birliği Stratejik Araştırma Küt.ve Dök.Dai.Bşk. Özel Güv. Teşkilatı Mevlana Arş.Mrz. İleri Teknoloji Bilgi İşlem Dai.Bşk. Basın Müşavirliği Su Ürünleri Konya Yöresi Tarih Arş. Strateji G.Dai.Bşk. İmalat Sist. Otomasyonu ve Bil.Dest.Tas.Ürt. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Kariyer Planlama Radyo TV Yapım ve Yayıncılık Bioyakıtlar Uygulama Sürekli Eğitim

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI KASIM-2010 PERFORMANS PROGRAMI 2011 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı