Şifremi Unuttum bölümünden doldurulması gereken alanlardan bir tanesi de TSPAKB Sicil Numarasıdır. Bu bilgiye sahip olmayan adaylardan;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şifremi Unuttum bölümünden doldurulması gereken alanlardan bir tanesi de TSPAKB Sicil Numarasıdır. Bu bilgiye sahip olmayan adaylardan;"

Transkript

1 Lisans Başvurusu Lisans başvurusu iki aşamalı bir süreçtir. Adaylar öncelikle elektronik ortamda Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) adı verilen internet üzerinden ulaşılabilen bir program üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedirler. Elektronik ortamda başvuruyu takiben Birliğe ulaştırılması gereken belgeler posta ya da şahsen Birliğe teslim edilerek lisans başvuru tamamlanmış olur. (Sermaye piyasası kurumlarında çalışan adaylar başvuru belgelerini kurumları aracılığı ile Birliğimize ileteceklerdir.) LSTS ye Birliğimizin internet adresi üzerinden ulaşıla bilinmektedir. LSTS de Kullanıcı Adı olarak T.C. Kimlik Numarası kullanılmaktadır. Şifre ise kullanıcı tarafından Yeni Şifre bölümünden oluşturulmaktadır. Yeni Şifre bölümü giriş ekranında (https://www.tspakb.org.tr:8443/login.jsp) sol üst bölümünde yer almaktadır. Şifre oluştururken; Şifrenin 8 karakterli olduğuna Harf kullanılacak ise Türkçe karakterler içermediğine dikkat edilmelidir. LSTS ye ilk kez girecek kişiler Yeni Şifre bölümünden, daha önce bir şifre oluşturmuş olup şifresini kaybedenler ise Şifremi Unuttum bölümünden şifrelerini oluşturmaktadırlar. Şifremi Unuttum bölümünden doldurulması gereken alanlardan bir tanesi de TSPAKB Sicil Numarasıdır. Bu bilgiye sahip olmayan adaylardan; Sermaye piyasası kurumunda çalışmayanlar, Ad/Soyad, T.C. Kimlik No bilgilerini de içeren bir e-posta ile adresine mail göndererek sicil numaralarını talep edebilirler. Bu yönde gelen taleplere üç iş günü içerisinde cevap verilmektedir. Sermaye piyasası kurumlarında çalışanlar, çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları yetkililerinden TSPAKB Sicil Numaralarını öğrenebilirler. DİKKAT: Bilgi güvenliği kapsamında Birliğimiz tarafından kesinlikle şifre verilmemekte ancak şifre alma adımında yaşan sıkıntılar hakkında yönlendirici nitelikte yardım edilmektedir. 1

2 LSTS nde lisans başvurusu yapacak adaylar, LSTS ana menüsünde yer alan Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Sicil Bilgileri ekranlarında ilgili alanları eksiksiz doldurmak durumundadırlar. Kimlik Bilgileri alanı adayın Nüfus Cüzdanında yer alan bilgiler kapsamında doldurulacaktır. Kullanıcılar, LSTS de bir defaya mahsus Kimlik Bilgilerini güncelleyebilecektir. Güncelleme işlemini takiben Kimlik Bilgilerinde değişiklik meydana gelmesi halinde kimlik fotokopisi ve Ek 3 de yer alan dilekçesini (212) no lu faks aracılığı ile Birliğimize iletilmesi durumunda güncelleme işlemi yapılabilecektir. İletişim bilgileri alanında ev adresi, telefon bilgileri ve e_posta bilgilerinin bulunduğu alanlar doldurulmalıdır. Adayların iş adresi alanına veri girmesine izin verilmemektedir. Sermaye piyasası kurumlarının (Aracı Kurum, Banka, Yatırım Ortaklıkları, Portföy Yönetim Şirketleri, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri, Vadeli İşlem Aracılık Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri, Derecelendirme Şirketleri) tüm yerleşim (Genel Müdürlük, Şube, İrtibat Bürosu vb..) adresleri ile birlikte LSTS de tanımlıdır. Sermaye piyasası kurumlarında çalışan kişilerin iş adresi alanı, kurumların insan kaynakları yetkilileri tarafından LSTS üzerinde iş kayıtlarının oluşturulmasını takiben otomatik olarak dolacaktır. Sermaye piyasası kurumlarında çalışmayan kişiler ise iş adresi alanına veri girişi yapamayacaklardır. Adres alanında yer alan veriler, adayın resmi yazışma adresini ifade eder. Lisans belgesi gönderimi dâhil Birliğimiz tarafından yapılacak yazışmalarda bu alanda yer alan veriler kullanılacaktır. (Sermaye piyasası kurumları çalışanlarının lisansları insan kaynakları yetkililerine teslim edilecektir.) Bir sonraki aşamada adaylar Eğitim Bilgileri ekranında mezun olduğu okula ilişkin bilgileri oluşturacaklardır. Adaylar bu alanda oluşturdukları bilgilerin doğruluğunu gösterir diploma ya da çıkış belgelerini Birliğe ulaştırmakla yükümlüdür. Belgelendirilemeyecek bilgilerin girilmemesi gerekmektedir. Eğitim bilgilerinin girilmesini takiben adaylar Sicil Bilgileri ekranından sicil bilgilerini oluşturacaktır. Sicil Bilgileri ekranı 2 bölümden oluşmaktadır. Aday her iki bölümde yer alan maddeleri dikkatlice okumak ve kendisi ile ilgili bir alan olması halinde eksiksiz doldurmak ile yükümlüdür. DİKKAT: Sicil bilgileri ekranında lisans başvurusu aşamasında tamamlanması gereken belgelerden olan noter beyanı ve adli sicil belgelerine ait Noter Beyan Tarihi, Adli Sicil Belge No ve Adli Sicil Belge Tarihi alanlarının doldurulması zorunludur. Aday son olarak Lisans Başvurusu ekranından lisans ücretini ödemesini gerçekleştirerek elektronik ortamda lisans başvuru işlemini tamamlayacaktır. Lisans Başvurusu ekranında adayın sahip olduğu lisanslar ve/veya katıldığı sınavlara ait notlar yer almaktadır. Aday başvuru yapmak istediği lisansı 2

3 seçerek (lisans adının üzerine tıklayarak) başvuru ekranına ulaşacaktır. Başvuru ekranı 3 bölümden oluşmaktadır. (Lisans Bilgileri, Lisans Başvurusu, Lisans İşlemleri ve Lisans Başvurusu Takibi) Birinci bölüm Lisans Bilgileri ekranıdır. Bu bölümde lisansa ait bilgiler yer almaktadır. İkinci Bölüm Lisans Başvuru ekranıdır. Bu bölümde kredi kartı ile lisans ücreti ödemesi yapılarak başvuru tamamlanır. Lisans başvuru ücreti 75 TL olup tüm lisans tipleri için aynıdır. Lisans başvuru ekranında, bu bölüme kadar zorunlu veri girilmesi gereken alanlara verilerin girilip girilmediği, lisansın eğitim ihtiyacının olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilir. Eğer veri girişi eksikliği ya da lisansın eğitim ihtiyacı durumunda olması söz konusu ise bu ekranda uyarı olarak adaya bildirilir. Lisans Eğitim İhtiyacında ise ya da zorunlu alanlara veri girişleri eksik yapılmış ise lisans başvurusu yapılamayacaktır. Söz konusu eksikler tamamlanana kadar lisans ücreti ödenmesine izin verilmeyecek olup aday lisans başvurusunu tamamlayamayacaktır. Veri girişlerinde herhangi bir eksiklik ya da lisansın eğitim ihtiyacı statüsünde olmaması durumunda Ödeme Yap ve Başvur butonu ekranda belirecektir. Aday sanal pos üzerinden kredi kartı ile lisans ücretini ödeyerek lisans başvurusunu tamamlayacaktır. Ödeme işleminin gerçekleşmesini takiben başvuru aşamasında tamamlanması gereken belgelerden olan Başvuru ve Aday Beyan Formu ekrana gelecektir. Başvuru ve Aday Beyan Formu nun alınması başvurunun eksiksiz olarak tamamlandığını ifade etmektedir. (Form bir barkot içermekte olup kişiye özeldir ve ancak bu form ile lisans başvurusu yapılabilir. Başkasına ait ya da başka bir ortamda taklit edilen formlar ile başvuru yapılamaz, bu tip başvurular kabul edilmez.) LSTS den başvuru yapılmasını takiben adaylar başvuru dosyalarını Birliğimize ulaştıracaklardır. Sermaye piyasası kurumlarında çalışan kişiler başvuru dosyalarını çalıştıkları kurumun insan kaynakları yetkilileri aracılığı Birliğe göndereceklerdir. Aksi halde lisans başvuruları kabul edilmeyerek iade edilecektir. Sermaye piyasası kurumlarında çalışmayan kişiler lisans başvuru dosyalarını bireysel olarak Birliğe ileteceklerdir. Başvuru dosyasının elden teslim edilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup herhangi bir yolla (Posta, Kargo, Kurye vb ) Birliğe iletilmesi yeterlidir. Sermaye piyasası kurumları çalışanları başvuru dosyalarını İ.K. Yetkilileri aracılığı ile ulaştıracaklardır. Lisans başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda yer almaktadır. Başvuru dosyasında herhangi bir belgenin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmez, başvuru dosyası iade edilir. 1. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (2 Adet 4.5 x 6) 2. Nüfus Hüviyet Cüzdanının Noter Onaylı Örneği 3. Öğrenim Durumunu Gösterir Diploma veya Çıkış Belgesinin Noter, Mezun Olunan Okul veya Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumunun İnsan Kaynakları Onaylı Örneği Söz konusu belge Yurtdışından alınmış bir yükseköğrenim belgesi ise YÖK Eşdeğerlilik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği Ortaöğrenim seviyesini gösteren bir belge ise Milli Eğitim Bakanlığından alınacak denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği) 3

4 4. Hakkında İflas Kararı ve Konkordato İlan Edilmemiş Olduğuna Faaliyet Yetki Belgesi İptal Edilen ve Durdurulan Kuruluşlarda Sorumluluğu Olmadığına İlişkin Noter Beyanı (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı) (Ek 1) 5. Çalışılan Sermaye Piyasası Kurumu tarafından kişi hakkında; Kurumun Yönetim Kurulu, Disiplin veya Personel Komitesi tarafından verilen Ceza Bilgisine ilişkin yazı (Var ise) 6. Cumhuriyet Savcılığından Kişinin Arşiv Kayıtlarını İçeren Adli Sicil Belgesi (Son Altı Ay İçinde Alınmış Olmalı) (Ek 2) 7. Başvuru ve Aday Beyan Formu 8. Tecrübe koşulunu gösterir belgeler. (*) (*) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, Konut Değerleme Uzmanlığı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisans başvurularında iş tecrübesi koşulu bulunmaktadır. Bu madde ile istenen belgelerin sadece belirtilen lisanslara başvuruda bulunacak adaylar tarafından tamamlanması gerekmektedir. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, Konut Değerleme Uzmanlığı lisans başvurusu yapacak adaylar İş tecrübesi koşulunun sağlandığını tevsik eder belgelere buradan ulaşabilirsiniz. (*) Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 8/366 sayılı Kararı ile Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı'nda başarılı olan ancak, gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansının verilmesine karar verilmiştir. Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Konut Değerleme talep formuna buradan ulaşabilirsiniz. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisans başvurusu yapacak adaylar bu konudaki tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. Lisans başvurusu yapan aday daha önce Birliğimize başka bir lisans için başvurmuş ve/veya lisans almış ise sadece 6 ve 7 inci maddeleri tamamlayacaktır. Adayın, Takas ve Operasyon Lisansı var ve SPF Temel Düzey Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Takas ve Operasyon Lisansının aslını ekleyecektir. Adayın, Takas ve Operasyon Lisansı var ve SPF İleri Düzey Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Takas ve Operasyon Lisansının aslını ekleyecektir. Adayın, Temel Düzey Müşteri Temsilcisi Lisansı var ve SPF Temel Düzey Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Temel Düzey Müşteri Temsilcisi Lisansının aslını ekleyecektir. Adayın, Temel Düzey Müşteri Temsilcisi Lisansı var ve SPF İleri Düzey Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Temel Düzey Müşteri Temsilcisi Lisansının aslını ekleyecektir. Adayın, SPF Temel Düzey Lisansı var ve SPF İleri Düzey Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası 4

5 içerisine SPF Temel Düzey Lisansının aslını ekleyecektir. Adayın, Türev Araçlar Muhasebe Operasyon Lisansı var ve Türev Araçlar Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Türev Araçlar Muhasebe Operasyon Lisansının aslını ekleyecektir. Adayın, Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi Lisansı var ve Türev Araçlar Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi Lisansının aslını ekleyecektir. Adayın, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı var ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuruda bulunacak ise yukarıda belirtilen 6 ve 7 inci maddelerin yanı sıra başvuru dosyası içerisine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansının aslını ekleyecektir. ÖNEMLİ UYARI 1. Sermaye piyasası kurumlarında çalışan adayların (banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, yatırım ortaklıkları ve değerleme şirketleri) başvuru belgeleri insan kaynakları yetkililerince kurum ön yazısı ekinde Birliğimize iletilecektir. 2. Herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayanlar başvuru belgelerini Birliğimize iadeli taahhütlü posta ile veya elden teslim edilebilir. LİSANS İŞLEMLERİ VE LİSANS BAŞVURUSU TAKİBİ Adaylar lisans başvurularını LSTS nde Lisans ekranı üzerinden takip edebileceklerdir. Lisans ekranı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm lisans ait bilgileri içermektedir. İkinci bölüm lisans başvurusunun yapıldığı ekrandır. Üçüncü bölüm ise Lisans İşlemleri ve Lisans Başvurusu Takibi bölümüdür. Adaylar lisans ve lisans başvuruları ile ilgili yapılan tüm işlemleri bu bölümden takip edeceklerdir. Bu bölümün haricinde telefon ya da başka herhangi bir yolla adayların lisans başvurularını takip etme olanakları bulunmamaktadır. Lisans başvurusu takibi için lütfen telefon etmeyiniz. LİSANS İŞLEMLERİ VE LİSANS BAŞVURU TAKİBİ EKRANINDA YER ALAN KONU BAŞLIKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Lisans İşlemleri ve Lisans Başvuru Takip ekranında oluşan kayıtlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır: * Lisans Belgesi Başvurusu Birlik Kaydına Alındı: Lisans başvuru evrakları, Birliğe ulaştığında öncelikle kurum kaydına alınır. Bu başlık altında yer alan bilgiler başvurunun Birlik kaydına alınmasına ilişkin bilgileri içerir. Bu aşamada henüz başvuru belgeleri kontrol edilmemiştir. * Lisans Belgesi Başvurusu Kabul Edildi: 5

6 Birlik kaydına alınan lisans başvurusuna ait belgelerin Birlik yetkililerince kontrol edildiği ve başvuru dosyasında eksik belge bulunmadığını ifade etmektedir. * Lisans Belgesi Başvurusu İade Edildi (Elden) Lisans başvurusu dosyasında belge eksiği olması, başvuru dosyasının iade nedenidir. Bu başlık altında başvuru dosyasının iadesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Elden İade başvuru dosyasının bizzat başvuru sahibine, başvuru sahibinin yetkilendirdiği bir kişiye ya da başvuru sahibinin bir sermaye piyasası kurumunda çalışması halinde kurum tarafından yetkilendirilen kişiye iadesi anlamına gelir. * Lisans Belgesi Başvurusu İade Edildi (Posta İle) Lisans başvurusu dosyasında belge eksiği olması, başvuru dosyasının iade nedenidir. Bu başlık altında başvuru dosyasının iadesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Posta İle İade başvuru dosyasının, başvuru sahibinin LSTS nde iletişim bilgileri alanında yer alan yazışma adresine ya da başvuru sahibinin bir sermaye piyasası kurumunda çalışması halinde kurum tarafından yetkilendirilen kişiye iadeli taahhütlü posta ile iadesi anlamına gelir. * Lisans Belge Başvurusu İçin Görüş Talep Edildi Kredi Derecelendirme Uzmanlığı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisans başvurularında, başvuruda bulunulan lisans tipine göre değişebilen sürelerde mesleki tecrübe koşulu aranmaktadır. Lisans başvuru dosyası içerisinde yer alan tecrübe koşulun sağlandığını gösterir belgeler Birliğimiz tarafından değerlendirilmemektedir. Belgeler değerlendirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmekte ve lisans başvurusuna ilişkin süreç Sermaye Piyasası Kurulundan gelen cevaba göre işlemektedir. Bu başlık altında yer alan bilgiler, söz konusu belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine ilişkin bilgileri içermektedir. * Lisans Belge Başvurusu İçin Görüş Alındı Kredi Derecelendirme Uzmanlığı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisans başvurularında, başvuruda bulunulan lisans tipine göre değişebilen sürelerde mesleki tecrübe koşulu aranmaktadır. Birliğimize iletilen lisans başvuru dosyasında bulunan tecrübe koşulun sağlandığını gösterir belgeler Birliğimiz tarafından değerlendirilmemektedir. Belgeler değerlendirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmekte ve lisans başvurusuna ilişkin süreç Sermaye Piyasası Kurulundan gelen cevaba göre işlemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ndan gelen cevaba ilişkin bilgiler bu başlık altında yer almaktadır. Bir sonraki süreçte cevabın olumlu olması durumunda lisansın düzenleneceği ve teslim edileceği, olumsuz olması durumunda ise başvuru dosyasının iade edileceği anlamına gelir. * Lisans Başvurusu Onaylandı Bu başlık altında yer alan bilgiler, lisans başvurusunun Birlik yetkilileri tarafından onaylandığını ifade eder bilgileri içerir. Bu aşamada henüz lisans düzenlenmemiş ancak düzenlenmeye hazırdır. Bundan sonraki süreçte lisans düzenlenecek (basılacak) ve teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Bu aşamada lisans henüz numara ve tarih almamıştır. * Lisans Belgesi Düzenledi. 6

7 Lisansın düzenlendiği (basıldığı) anlamına gelir. Lisans numara ve tarih almıştır. Bu başlık altında lisans numarası ve lisans tarihi bilgilerine ulaşılabildiği gibi bu bilgilere Lisans Bilgileri ekranından da ulaşılabilir hale gelmiştir. * Lisans Belgesi Teslim Edildi (Posta ile) Bu başlık altında yer alan bilgiler, lisans belgesinin iadeli taahhütlü posta ile teslim edildiğine dair bilgileri içerir. Lisans, başvuru sahibinin LSTS nde iletişim bilgileri alanında yer alan yazışma adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Bu başlık altında yer alan adres, lisansın gönderildiği tarihte LSTS nde yer alan adrestir. LSTS de İletişim Bilgileri alanında yer alan bilgiler aday tarafından girilmektedir. Bu alanda yer alan bilgiler resmi yazışma adresi olarak kabul edilmektedir. İletişim bilgileri alanında yer alan adres bilgileri her zaman güncellenebilen bir alandır. Lisans postaya verilene kadar yani bu alanda lisansın postaya verildiğine dair bilgiler oluşana kadar LSTS nde İletişim Bilgileri içerisinden adres değişikliği yapılabilir. Lisans en son kaydedilen adrese gönderilecektir. Lisans gönderildikten sonra yani bu alanda lisansın gönderildiğine dair bilgiler yer aldıktan sonra yapılan adres değişikliği güncellemeleri lisansın gönderileceği adresi etkilemeyecektir. Lisansın gönderileceği adres bilgisi hiçbir zaman telefon ya da başka bir yolla bildirilemez. Ancak sadece LSTS nde İletişim Bilgileri altında yer alan adres bilgileri içerisinden değiştirilebilecektir. * Lisans Belgesi Teslim Edildi (Kurum Yetkilisine Posta ile) Bu başlık altında yer alan bilgiler, lisans belgesinin iadeli taahhütlü posta ile adayın çalıştığı sermaye piyasası kurumunun Birliğimiz nezdinde görevlendirdiği kişilere gönderildiğini ifade eder ve gönderime ilişkin bilgileri içerir. Sermaye piyasası kurumları çalışanlarının lisansları, kurumların Birliğimiz nezdinde yetkilendirdiği kişilere gönderilmektedir. * Lisans Belgesi Teslim Edildi (Kurum Yetkilisine İmza Karşılığı) Bu başlık altında yer alan bilgiler, lisans belgesinin adayın çalıştığı sermaye piyasası kurumunun Birliğimiz nezdinde görevlendirdiği kişilere imza karşılığı teslim edildiğini ifade eder ve teslim işlemine ilişkin bilgileri içerir. * Lisans Belgesi Teslim Edildi (Talimatla) Bu başlık altında yer alan bilgiler, lisans belgesinin adayın çalıştığı sermaye piyasası kurumunun Birliğimiz nezdinde görevlendirdiği kişilere imza karşılığı teslim edildiğini ifade eder ve teslim işlemine ilişkin bilgileri içerir. * Lisans Belgesi Teslim Edildi (Elden) Bu başlık altında yer alan bilgiler, lisans belgesinin adaya bizzat imza karşılığı teslim edildiğini ifade eder ve teslim işlemine ilişkin bilgileri içerir. 7

8 * Posta Teslimi İhbar Girişi Bu başlık altında yer alan bilgiler, posta ile yapılan teslimat işleminin gerçekleştiğini ifade eder ve teslim işlemine ilişkin bilgileri içerir. * Lisans Belgesi İptal Edildi Bu başlık altında yer alan bilgiler, lisansın iptal edildiğini, kullanılamaz durumda olduğunu ifade eder ve lisansın iptaline ilişkin bilgileri içerir. * İptal Edilen Lisans Belgesi Yeniden Aktif Hale Getirildi Bu başlık altında yer alan bilgiler, iptal edilen lisansın yeniden aktif edildiği, kullanılabilir durumda olduğunu ifade eder ve lisansın aktif edilmesine ilişkin bilgileri içerir. * Postaya Verilen Lisans İade Oldu Bu başlık altında yer alan bilgiler, posta ile yapılan teslimatın gerçekleşmediği ve lisansın Birliğe iade edildiğini ifade eder ve iade işlemine ilişkin bilgileri içerir. Önemli Uyarılar: 1. Lisans başvurularına, lisanslar ile ilgili yazışmalara ya da lisansların teslim edilmesi süreçlerine ilişkin işlemler hakkında Birliğimizden telefon yolu ile bilgi alınması mümkün değildir. Lütfen telefon etmeyiniz. 2. Lisans başvurularının sonuçlanmasına ilişkin belirgin bir süre yoktur. Lisans başvuruları, Birlik kaydına alındığı tarih itibariyle bir sıraya alınır. Bu sıra gözetilerek değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun ne zaman sonuçlandırılacağına dair bilgi almak üzere lütfen telefon etmeyiniz. 3. Birliğimizin, posta ile gönderilen lisanslar hakkında, postada geçen sürelere ilişkin bir bilgisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile postaya verilen bir lisansın ne kadar sürede adaya teslim edileceği konusunda bilgi verilmesi mümkün olmadığından lütfen telefon ile bilgi talep etmeyiniz. 8

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2014 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti ne başvurmadan önce yapmanız gereken işlemler ve başvuru koşulları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2011 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı