TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ"

Transkript

1 TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ Overview of Wind Energy Investments in Turkey ETK Uzman Yrd. /Asst. Energy & Natural Resources Specialist Ozan SOYDAŞ Türkiye Offshore Energy Conference 19/06/2013 İTÜ Süleyman Demirel Arts and Conference Center - İstanbul

2 Bin MW , , , , ,3 2/23 TÜRKİYE NİN ELEKTRİK KURULU GÜCÜ (31/05/2013 itibariyle) Installed Electricity Capacity of Turkey (As of 31/05/2013) 70,0 60,0 TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK KURULU GÜÇ GELİŞİMİ Turkey s Installed Electricity Capacity 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

3 3/23 TÜRKİYE NİN ELEKTRİK KURULU GÜCÜ (31/05/2013 itibariyle) Installed Electricity Capacity of Turkey (As of 31/05/2013) KÖMÜR ,8 21,3% ÇOK YAKITLILAR 3.939,9 6,8% FO+ASF. +NAF.+MOT ,3 2,3% B.KÜTLE+ATIK 189,2 0,3% D.GAZ +LNG ,7 29,8% Diğer 2.809,3 4,8% RÜZGAR 2.457,9 4,2% HİDROLİK ,9 34,9% JEOTERMAL 162,2 0,3%

4 4/23 MEVZUAT Legislation 2004 Elek. Enerjisi Sek. Strateji Belgesi 2008 Rüzgar Lisans Baş. Yön ETKB Stratejik Planı YEK Kan. Değişiklik 5346 YEK Kanunu 6446 Elektrik Piyasası Kanunu 4628 Elek. Piyasası Kanunu 5896 Kyoto Protok. ilişkin Kanun 2002 Elektrik Piyasası Lisans Yönet Jeotermal Kay. Kanunu 2009 Arz Güv. Strateji Belgesi 2011 Lisanssız Elek. Üret. Yön.

5 5/23 MEVZUAT Legislation Kanunlar 4628 Elektrik Piyasası Kanunu 5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 5836 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6094 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 6446 Elektrik Piyasası Kanunu Yönetmelikler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Tebliğler Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Stratejik Belgeler Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi (Mart 2004) Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi (2009) ETKB Dönemi Stratejik Planı

6 6/23 YEK in AMACI Aim of Renewable Energy Law Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması Promotion of the use of renewable energy sources for electricity generation Kaynak çeşitliliğinin artırılması Increasing the diversity of sources Sera gazı emisyonlarının azaltılması, Atıkların değerlendirilmesi, Çevrenin korunması Protection of environment Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir. Development of relevant manufacture sector

7 7/ STRATEJİK PLANINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ Renewable Energy in Strategic Plan Amaç 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artırmak Goal 2: To increase share of renewable energy resources (especially hydropower) 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içerisindeki payının en az %30 düzeyde olması Increase the share of renewable energy resources in electricity generation to at least %30 until 2023 Yapımına başlanılan 5000MW lık hidroelektrik santrallerin 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması To complete installation of at least 5000MW hydroelectric power plants until the end of 2013 Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2015 e kadar MW a çıkarılması To increase the total installed capacity of wind energy to 10000MW until 2015 Jeotermal enerji kurulu gücünün 2015 e kadar 300MW a çıkarılması To increase the total installed capacity of geothermal energy to 300MW until 2015

8 8/23 RES YATIRIM SÜRECİ Wind Investment Process Potansiyeli yüksek yerlerin belirlenmesi Başka başvuru olup olmadığı Rüzgar ölçümleri Yatırım Kararı Fizibilite (Feasibility) Lisans Süreci (Licensing) EPDK ye başvuru YEGM nin teknik değer. ÇED Süreci Bağlantı Görüşleri İzin, Onay, Ruhsat, Kamulaştırma Lisans alınması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na başvuru Proje Onayı Proje Kabulü Santralin Devreye Girmesi Yatırım (Investment)

9 9/23 MUAFİYETLER Exemptions TEŞVİK MUAFİYET MEVZUAT Lisans ücreti Şebekeye bağlantı ve Arazi kullanım bedelleri Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti Satın alma zorunluluğu Feed-in Tariff Lisans alma bedelinin sadece %1 i alınır Tesis tamamlanma tarihinden itibaren 8 yıl boyunca yıllık lisans ücreti alınmaz İletim ve dağıtım sistemine bağlantıda öncelik tarihine kadar işletmeye girecek tesislerden, ulaşım yollarından, enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanır. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmaz. 500kW e 1MW altı yenilenebilir enerjiden elektrik üreten tesisler 50kW e 100kW altı mikrokojenerasyon santralleri Belirli verime sahip ve yalnızca kendi ihtiyaçları için enerji üreten kojenerasyon santralleri Dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin perakende satış lisansını haiz ilgili dağıtım şirketi tarafından satın alınması zorunludur ten önce devreye giren santraller için 10 yıl süreyle (I sayılı Cetvel) + 5 yıl süreyle yerli üretim desteği (II sayılı Cetvel) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Madde 12) 5346 Sayılı YEK Kanunu (Madde 8) 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Madde 14) 5346 Sayılı YEK Kanunu (Madde 6/A) 5346 Sayılı YEK Kanunu (Madde 6)

10 10/23 LİSANSSIZ ÜRETİM VE MUAFİYETLER License Exemption Kaynak (Source): EPDK (Energy Market Regulatory Authority)

11 11/23 LİSANSSIZ ÜRETİM VE MUAFİYETLER License Exemption Kojenerasyon Santralleri Mikrokojenerasyon Santralleri Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Santraller Lisans alma şartı YOK YOK YOK Şirket kurma şartı YOK YOK YOK Gerçek/tüzel kişi başvuru yapabilir EVET EVET EVET Kurulu güç sınırı > 0kW 100kW 1MW İhtiyaç fazlası enerji satışı İhtiyaç fazlası enerji bedeli SİSTEME VEREMEZ Kaçan enerji için bedel ödenmez Tüzel kişi satabilir Gerçek kişi satamaz Cetvel 1 deki en düşük fiyat Gerçek ve tüzel kişi satabilir Kaynak için Cetvel 1 Aksam için Cetvel 2 Verimlilik sınırı Belirlenecek YOK YOK 1 tüketim tesisi için 1+ tesis kurulumu KURULABİLİR KURULAMAZ KURULABİLİR

12 Installed Capacity (MW) Feed-in Tariffs ($cent/kwh) 12/ YEK KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Law No Yenilenebilir Santrallere 10 Yıl Süreyle Uygulanacak Olan Taban Fiyatlar (I Sayılı Cetvel) (Feed-in Tariffs for Renewable Power Plants for 10 years) ,5 13,3 13, ,3 7, Hydraulic Wind Geothermal Biomass Solar

13 13/ YEK KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Law No Tesis Tipi (Source) B- Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi (Wind) II Sayılı Cetvel (Table II) Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat (Domestic Manufacture) Yerli Katkı İlavesi (Additional Incentive) (ABD$ sent/kwh) 1- Kanat (Blade) 0,8 2- Jeneratör ve güç elektroniği (Generator & Power Electronics) 3- Türbin kulesi (Turbine Tower) 4- Rotor ve nasel gruplarındaki mekanik aksamın tamamı (Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç) (Mechanical Equipment inside Rotor and Nacelle (Besides payment for Blade and Generator and Power Electronics)) 1,0 0,6 1,3

14 14/23 TÜRKİYE DE ENERJİ SANTRALLERİNİN YATIRIM MALİYETLERİ Investment Cost of Power Plants in Turkey AVERAGE COST $/MW MAX COST $/MW MİN COST $/MW RES JES BİO DG HES

15 15/22 DÜNYA RES KURULU GÜCÜ (2012 Sonu) Wind Installed Capacity Over the World (End of 2012) World Total: MW Türkiye: 2 260MW (%0.81) (Ranked 18 th ) Data Source: World Wind Energy Report 2012, World Wind Energy Association

16 8,7 8,7 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 20,1 59,0 135,4 352,5 791, , , , ,9 16/23 TÜRKİYE NİN RES KURULU GÜCÜ (31/05/ ,9MW) Wind Installed Capacity of Turkey RES İlave Yıl Kapasite (MW) , , , , , , , , , , ,35 Toplam 2457, RES KURULU GÜCÜ GELİŞİMİ (MW) Wind Installed Capacity x130

17 Potential (MW) 17/23 TÜRKİYE RES POTANSİYELİ Wind Energy Potential of Turkey Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Wind Energy Potential of Turkey On Land Offshore Offshore Potential: 10463MW On Land Potential: 47849MW Moderate m/s Good m/s Excellent m/s Outstanding m/s Superb >9.0m/s Wind

18 18/23 RES KURULU GÜCÜ (31/05/ ,9MW) Wind Installed Capacity Wind Speed Disrtribution at 50m

19 19/23 RES LİSANSLARI (10/06/2013 itibariyle) Wind Licenses (As of 10/06/2013) Kurulu Güce Göre RES Lisansları (MW) Sayısına Göre RES Lisansları Yürürlükte (In Force) 9905,25 86% Yürürlükte (In Force) % İncelemede (Under Examination) 408,6 4% Uygun Bulunan (Approved) 1192,45 10% İncelemede (Under Examination) 9 3% Uygun Bulunan (Approved) 21 7% Kaynak (Source): EPDK (Energy Market Regulatory Authority)

20 20/23 RES LİSANSLARI (10/06/2013 itibariyle) Wind Licenses (As of 10/06/2013) In Operation Licensed (Will be in operation)

21 21/23 TÜRKİYE DEKİ BAZI RES PROJELERİ Wind Projects in Turkey Düzova RES 30MW, Bergama-İzmir

22 22/23 TÜRKİYE DEKİ BAZI RES PROJELERİ Wind Projects in Turkey Bores Bozcaada RES 10,2MW, Bozcaada-Çanakkale İntepe RES 30,4MW, İntepe-Çanakkale

23 23/23 TÜRKİYE DEKİ BAZI RES PROJELERİ Wind Projects in Turkey Balıkesir RES 30MW, Bandırma-Balıkesir Soma RES 140MW, Soma-Manisa

24 ETK Uzman Yrd. Ozan SOYDAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Yatırımları Dairesi Başkanlığı (0 312) E-posta:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN 9385 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE YATIRIM YAPMALI ;07, 3, # ;,8,3 '& $9 ; 0 305x 2y0 ENERJİ Enerji insanlığın mal ve hizmet üretiminin her aşamasında kullandığı ve vazgeçemeyeceği en önemli girdidir.

Detaylı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı

Atıklardan Enerji. Ahmet OCAK. Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Atıklardan Enerji Ahmet OCAK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Side Antalya 24 Nisan 2012 Elektrik Piyasası ve Lisans Zorunluluğu Elektrik piyasasında faaliyette bulunabilmek için EPDK dan lisans alınması

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK TEŞVİKLER: TÜRKİYE VE İSKANDİNAV ÜLKELERİ UYGULAMALARI

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar

Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar Zerrin Taç ALTUNTAġOĞLU, Elektrik Mühendisi, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans zaltuntasoglu@gmail.com Özet Yenilenebilir enerji kaynakları

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ Leman ERDAL Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

ICCI 2015 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS BOOK

ICCI 2015 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS BOOK 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 21 st International Energy and Environment Fair and Conference ICCI 2015 BİLDİRİLER KİTABI / PROCEEDINGS BOOK 6-7-8 Mayıs / May 2015 İstanbul Fuar Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ 1131 TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ ÖZET ÖZDEMİR, Mahmut Temel * -DAĞHAN, İsmail Hakan ** ORHAN, Ahmet *** -CEBECİ, Mehmet **** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU RÜZGAR ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU RÜZGAR ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU RÜZGAR ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara RÜZGAR ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan Üye Üye Üye : Hatice Erdi : Nagehan Abacılar : Bilal

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARI VE JEOTERMAL ENERJİNİN KONUMU

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARI VE JEOTERMAL ENERJİNİN KONUMU 321 TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARI VE JEOTERMAL ENERJİNİN KONUMU Adil Caner ŞENER Başak ULUCA ÖZET Bu makalede Türkiye nin enerji kaynak portfolyosunda jeotermal enerjinin yeri ve oynayabileceği roller tartışılmaktadır.

Detaylı

ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ

ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ ENERJİ EKİPMANLARININ YERLİ ÜRETİMİ 08.02.2014 0DTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ ŞAYENDE YILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYESİ RÜZGAR SANTRALLARI Türkiye Rüzgâr Atlası (REPA) incelendiğinde:

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı