BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI"

Transkript

1 BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

2 GAZETESİ Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği ortak bir metin ve sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak TBMM tarafından 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bireysel emeklilik sistemi, mutlu bir emeklilik dönemi için bugünden birikim yapmanızı sağlayan, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı ve devlet tarafından vergi avantajıyla desteklenen bir sistemdir. 18 yaşını dolduran herkesin katılabileceği sistemden emekli olabilmeniz için en az 10 yıl boyunca düzenli ödeme yapmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi ister toplu para, ister aylık maaş olarak alabilirsiniz.

3 BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMİ Ocak 2014 Eğitim Akışı; Eğitim Akışı; Bireysel Emeklilik Sistemi Sosyal Güvenlik ve Bireysel Emeklilik Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik Vakıf ve Derneklerden Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim Adli Cezalar Bireysel Emeklilik Sisteminde Kurumlar Bireysel Emeklilik Aracıları

4 Finansal Planlama Erken ölmek de uzun yaşamak da RİSKTİR!

5 Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir? Çalışma hayatının sonunda ek gelir sağlamaya yönelik Ödenen katkı paylarının her katılımcı adına ayrı hesaplarda takip edildiği Her katılımcının kendi birikimi oranında gelir elde edebileceği Devletin günlük gözetim ve denetiminde Özel şirketlerce yürütülen Gönüllü katılıma dayalı Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı yeni bir emeklilik sistemidir.

6 BES e Neden İhtiyaç Doğmuştur? Sosyal Güvenlik Sistemleri Eşitlik & Etkinlik İlkeleri Mali Nedenler Demografik Nedenler Populist Politikalar Dünya Örnekleri Şili (İkame) Türkiye (Tamamlayıcı) İsviçre (Zorunlu)

7 Sosyal Güvenlik Sistemi ile BES in Farklılıkları

8 BES in Hukuki Kaynakları Kanun 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Yayın Tarihi; 07 Nisan 2001 Yürürlük Tarihi; 07 Ekim 2001 Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik Tebliğler & Kararlar & Özelgeler

9

10 Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı Nedir?

11 Temel Kavramlar Katılımcı Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Lehdar

12 Temel Kavramlar Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan veya Bakanlığı Giriş Bilgi Formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen formu Grup Kurucusu Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluşu ifade eder.

13 Temel Kavramlar Sponsor Kuruluş İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusu Teklif Formu Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan form Tanıtım Klavuzu Bireysel emeklilik sistemine, şirkete, emeklilik planına, plan kapsamındaki fonlara ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri içerir.

14 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kurumlar Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Emeklilik Şirketi Sermaye Piyasası Kurulu Portföy Yönetim Şirketi Emeklilik Gözetim Merkezi Takasbank

15 Hazine Müsteşarlığı nın BES İle İlgili Sorumlulukları 1. Emeklilik şirketinin kuruluşu 2. Faaliyet izni 3. İflas, tasfiye ve devir işlemleri 4. Emeklilik ürünleri için lisanslama 5. Emeklilik faaliyetlerinin günlük gözetim ve denetimi

16 Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Görevi Bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikaları belirlemek Belirlediği politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler hakkında önerilerde bulunmak Mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak Oluşumu Hazine Müsteşarı (Başkan) Maliye Bakanlığı temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Hazine Müsteşarlığı temsilcisi SPK temsilcisi (Temsilcilerin en az Genel Müdür seviyesinde olması zorunludur.)

17 Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Danışma Kurulu nun Toplantıları Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu en az 3 ayda bir kez Hazine Müsteşarı nın belirleyeceği gündem, yer ve zamanda toplanır Olağan toplantılar dışında başkanın gerekli gördüğü hallerde ya da üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Danışma Kurulu Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir Olağan toplantıların gündemi, yeri, saati ve tarihi en az 7 gün önceden üyelere duyurulur Danışma Kurulu nda Karar Alma Süreci Danışma Kurulu toplantıya çağrılan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar

18 Emeklilik Şirketi ve Emeklilik Fonu Nasıl Kurulur? 1-Emeklilik Şirketi Kuruluş / Dönüşüm İzni Başvurusu Hazine 2-Faaliyet Ruhsatı Başvurusu Hazine 3-Emeklilik Yatırım Fonu Kuruluş Başvurusu SPK 4-Emeklilik Yatırım Fonu Halka Arz Başvurusu SPK 5-Emeklilik Planı Onay Başvurusu Hazine

19 Bireysel Emeklilik Şirketi Kuruluş Esasları ve İzni Kuruluş için Müsteşarlığa başvurulur. Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakanlığın izni gereklidir Kurulacak olan şirketin ünvanında Emeklilik ibaresinin bulunması zorunludur Kurulacak Şirketin Özellikleri Anonim şirket olarak kurulur dolayısıyla en az 5 kişiden oluşan yönetim kurulu bulunur Şirket sermayesinin 20 Milyon TL den az olmaması, sermayesinin asgari 10 Milyon TL sinin ödenmiş ve kalanın 3 yıl içerisinde taahhüt edilmiş olması gerekmektedir Genel müdür ve yardımcılarının lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve genel müdürün 10 yardımcılarının en az 7 yıllık deneyime sahip olmaları gereklidir Genel müdür veya yardımcısı olarak atanacakların Müsteşarlığa önceden bildirilmesi gereklidir, bildirimden itibaren 10 işgünü içerisinde olumsuz görüş iletilmediği taktirde atama gerçekleştirilir Görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının ayrılma nedenleri Müsteşarlığa 10 işgünü içerisinde hem görevden ayrılan hem de emeklilik şirketi tarafından bildirilir. Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkartılması ve tamamının nama yazılı olması gereklidir

20 Bireysel Emeklilik Şirketi Sermaye ve Yükümlülük Karşılama Yeterliliği Emeklilik şirketi için gerekli özsermayetutarı katılımcılara ait bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ilk 250 Milyon TL lik kısmı için %0, Milyon TL ile 500 Milyon TL arasındaki kısmı için %0, Milyon TL yi aşan kısmı için %0,25 oranında olmalıdır. Şirketin sermaye yeterliliğinin hesaplanan tutardan az olması durumunda eksik tutar en geç 6 ay içerisinde tamamlanır Hayat sigortası şirketinden bireysel emeklilik şirketine dönüşen şirket hastalık ve sağlık sigortası portföyünüemeklilik ruhsatınıaldığı tarihten itibaren 2 yıliçerisinde sigortalıların tüm haklarını koruyarak devreder

21 Bireysel Emeklilik Şirketi Sermaye Yeterliliği Tabloları Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülürken; Şirketler şekli ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen sermaye yeterliliği tablosunu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defahazırlar ve bu dönemleri takip eden 2 ay içerisinde Müsteşarlığa gönderir.

22 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Katılımcı Emeklilik Sözleşmesi Emeklilik Şirketi Emeklilik Sözleşmesi Katılımcının sisteme girmesini Katkı paylarının ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesini Birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesini Yapılacak kesintileri Katılımcının sistemden ayrılmasını ve emekli olmasını Katılımcı veya lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir. Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır.

23 Diğer Sözleşme Tanımları Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Grup emeklilik planına bağlı olarak emeklilik şirketi ile katılımcının taraf olarak yer aldıkları emeklilik sözleşmesidir. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir. İşveren Grup Emeklilik Sertifikası Grup emeklilik planının genel esasları ile sistemin işleyişine ilişkin temel bilgileri içerir.

24

25 Devlet Katkısı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan Devlet Katkısı modelinde katılımcı katkı payını öder Devlet, katılımcının ödediği katkı payının %25 i kadar ek katkı yatırır (1 yılda maksimum yıllık brüt asgari ücret tutarının %25 i kadar) Ek katkılar, katılımcının cebine değil, bireysel emeklilik sözleşmesine yansır. Devlet katkıları farklı bir hesapta takip edilir Katılımcının, devlet katkılarını hak edişine istinaden belirli koşullar konmuştur.

26 Devlet Katkısı Devlet katkısının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kart Sahibi olan katılımcılar adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri dikkate alınır. Yabancı uyruklu kişiler devlet katkısından faydalanamaz. Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak, EGM tarafından hesaplanır. Katılımcının birden fazla sözleşmesi olması durumunda devlet katkısı paylaştırılacaktır. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri hariç Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde yer alan her katılımcı toplamda ödenen katkı payları ve ek katkı paylarının %25 i kadar Devlet Katkısı almaya hak kazanır.

27 Devlet Katkısı Katılımcının devlet katkılarını hak edişi, sistemde kaldığı süre ile ilişkilendirilecektir. Buna göre katılımcılar; 0-3 yılları arasında ; %0 3-6 yılları arasında ; % yılları arasında ; %35 10 yıl ve emeklilik öncesi ; %60 Emeklilik, vefat ve maluliyette ; %100 hak ediş sağlayacaktır.

28 Bonus Süre Kazanımı tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere ek süre kazanırlar. *Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl, *Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl, *Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir. En az 3 yılını doldurmuş olan sözleşmeler için geçerlidir.

29 tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde, bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, tarihine kadar BES e ödeyecekleri katkı payları için devlet katkısı alamayacaklar. Bu düzenlemedeki amaç, mevcut katılımcıların sistemde kalmasını desteklemektir. Sistemden erken çıkış yapmak isteyen müşterilere bu bilgi mutlaka verilmelidir.

30 Grup Emeklilik Sözleşmesi Grup emeklilik sözleşmesi, en az 10 kişiyi kapsayacak şekilde düzenlenen emeklilik sözleşmesidir. 10 kişiden az olsa dahi bir işyerinde, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşunda, dernekte ve sair kuruluş veya grupta çalışan yahut üye olanların tamamını kapsayacak şekilde düzenlenen emeklilik sözleşmeleri de grup emeklilik sözleşmesi kapsamında değerlendirilir. Sözleşmenin akdinden sonra grubun 10 kişinin altına düşmesi sözleşmenin geçerliliğine etki etmez. İşveren katkılı grup emeklilik planlarında işverence ödenen tutarlar için 7 yıl a kadar haketme süresi konulabilir. (Vesting-Haketme)

31 Emeklilik Sözleşme İçin Bilgilendirme ve Teklif 1 Şirket, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyenlere, sisteme girme kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir 2 Şirket kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve risk getiri profili formundaki bilgilere göre uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar. Katılımcı, giriş bilgi formunu ve teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. İmzalı formların birer örneği derhal katılımcıya verilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu sponsor kuruluş tarafından doldurulup imzalanır; tüm katılımcılar için genel bir risk getiri profili oluşturulabilir.

32 Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi 3 Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında, sisteme giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşmesidir. 4 Şirket, emeklilik sözleşmesini, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde matbu halde katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa gönderir.

33 Cayma Hakkı Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş teklif formunun imzalanması yada onaylanmasını takiben altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

34 Genel Bilgiler Emeklilik Planı Plan kapsamında katılımcıya sunulan fonlara, giriş aidatına, yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulamasına dair teknik esasları içerir. Asgari Katkı Payı Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin yüzde beşinden az olamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre ödenen katkı paylarında bu sınırlama uygulanmaz. Fon Dağılımı Değişikliği Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır.şirketdeğişiklik talebini,talebinulaştığı tarihi takiben iki iş günüiçerisinde gerekli talimatları vermek suretiyle gerçekleştirir.

35 Genel Bilgiler Katkı Payının Yatırıma Yönlendirilmesi Katkı payı, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden sonra ve şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir. Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemeler,intikal tarihini müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir. Emeklilik Plan Değişikliği Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Şirketin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına,plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır. Yeni emeklilik planına değişiklik tarihi itibarıyla geçiş yapılır ve on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcıya ve varsa sponsor kuruluşa gönderilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba dahil olan katılımcılara işveren grup emeklilik sertifikası gönderilir.

36 Bilgilendirilmesi Amacıyla Hazırlanan Tablolar Katılımcıların Bilgilendirilmesi Amacıyla Hazırlanan Tablolar 1. Biriktirme Dönemi Muhtemel Birikim Tablosu 2. Geri Ödeme Dönemi Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu Yıllık Gelir Sigortası Muhtemel Geri Ödeme Tablosu

37 Katılımcıların Bilgilendirilmesi Amacıyla Hazırlanan Tablolar Biriktirme dönemi tablolarında; Hazırlanacak tablolarda net (fon işletim gideri kesintisi sonrası) reel getiri oranları kullanılır. Net reel getiri oranı şirketin ilgili planda sunmuş olduğu fonların fon işletim gideri kesintisinin son takvim yılı sonundaki (son iş günü) ağırlıklı ortalaması, muhtemel brüt reel getiri oranından çıkartılarak hesaplanır. Muhtemel brüt reel getiri oranı, iyimser senaryoda yıllık % 10, kötümser senaryoda ise yıllık %6 olarak alınacaktır. Sunulan planda yer alan yönetim gideri kesintisi oranı kullanılacaktır. Bir yıldan kısa vadeler için yapılacak hesaplamalarda, aylık fon işletim gideri kesintisi oranı günlük fon işletim gideri kesintisi x 30 formülüyle hesaplanır.

38 Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım Yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimler aktarılabilir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir. Aktarım talebinin yazılı bildirimden itibaren katılımcının tüm birikimlerinin 10 iş günü içerisinde birikim, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Plana ait ertelenen giriş aidatı varsa tahsil edilir Aktarım yapılan emeklilik şirketine ikinci kez giriş aidatı ödenmez

39 Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım Süreci 1 Aktarım talebi katılımcı veya sponsor kuruluş tarafından yapılır. 2 Şirket talep edilen hesap özetini beş iş günü içinde aktarım bilgi formu ile birlikte gönderir. Aktarım İşlemlerinin yapıldığı tarih itibarıyla katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş bir Devlet Katkısı bulunması halinde;sonradan hak edilen tutar EGM nin ilgili tutarı şirket hesabına gönderdiği tarihi takip eden 2 iş gününde katılımcının yeni şirketine aktarılır. 3 Katılımcı veya sponsor kuruluş, hesap özetiyle birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir.

40 Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım Süreci 4 Katılımcı veya sponsor kuruluş imzaladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapacak şirkete gönderir. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde birikimler aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Katılımcının bireysel emeklilik hesabına ilişkin bilgi ve belgeler eş zamanlı olarak elektronik ortamda aktarım yapılacak şirkete gönderilir. Katılımcıya ait gerekli bilgilerin eksiksiz olarak ve uygun şekilde aktarılmasından aktarım yapacak şirket sorumludur. 5 Şirket, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını takiben iki iş günü içinde hesap özetini elektronik veri olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir. 6 Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimlerin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer ve on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa gönderilir.

41 Hakların Kullanılması Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon Dağılımı Değişikliği Emeklilik Planı Değişikliği Birikimlerin Aktarımı Haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından veya grup kurucusu tarafından kullanılması kararlaştırılabilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı hakları, 21 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

42 Katılımcının Hakları Katkı payı ödemelerine ara verebilir Katkı payı ödemelerinin hangi fonlarda yatırıma yönlendirileceğine karar verebilir Emeklilik hakkını kazanabilir ya da sistemden istediği zaman birikimlerini alarak ayrılabilir Mevcut emeklilik planını değiştirebilir Mevcut birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilir

43 Mesafeli Satış Yoluyla Sözleşme Düzenlenmesi İşveren grup emeklilik sözleşmesi hariç,emeklilik sözleşmesi,karşı karşıya gelinmeksizin şirketin internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığı ile düzenlenebilir. Katılımcı,emeklilik sözleşmesine,emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi çağrı merkezi veya elektronik imza ile onaylar. Şirket onay işlemini takiben beş işgünü içinde giriş bilgi formunu ve teklif formunu katılımcının tanımlı elektronik posta adresine ya da faksına yahut posta adresine gönderir.

44 Katkı Payının Değiştirilmesi ve Ödemeye Ara Verme Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı ve ödeme dönemi değiştirilebilir. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

45

46 Sistemden Ayrılma 1 Katılımcı istediği zaman bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerini alarak sistemden ayrılabilir. 2 Şirket katılımcıdan ayrılma talebi geldiğinde, sistemden ayrılmanın doğuracağı mali sonuçları içeren ayrılma bilgi formunu ve hesap özetini beş iş günü içinde gönderir. 3 Katılımcının ayrılma talep formunu imzalayarak şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, yasal kesintiler yapılarak formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde katılımcıya ödenir.

47 Sistemden Ayrılma Durumunda Vergi Kesintisi 10 Yıl Katkı Payı Ödemeden Önce Sistemden Ayrılma Durumunda Getiri üzerinden %15 i kadar vergi kesintisi yapılır 10 Yıl KP Ödeyip 56 Yaşından Önce Sistemden Ayrılma Durumunda Getiri üzerinden %10 u kadar vergi kesintisi yapılır Emeklilik Hakkının Kazanılması Durumunda Getiri üzerinden %5 vergi kesintisi yapılır ( Yıllık Gelir Sigortası sözleşmesi sonrası elde edilen kazançlar vergilendirilmez)

48 EGM Anketi Sistemden ayrılan sözleşme sahibinin belirttiği ayrılma nedenleri

49 EGM Anketi

50 EGM Anketi

51 Zorunlu Nedenlerle Sistemden Ayrılma Vefat Durumu Katılımcının sistemdeyken vefat etmesi halinde mevcut birikimleri ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri lehdarına yoksa kanuni mirasçılarına ödenir. Katılımcının vefat etmesi nedeniyle yapılan ödemelerde, emeklilik hakkı kazanmış katılımcılara sağlanan vergi avantajı sağlanır. Maluliyet Durumu Katılımcının sistemdeyken malul kalması durumunda mevcut birikimleri talebi doğrultusunda kendisine ödenir. Bu durumda katılımcı emeklilik hakkı kazanmış katılımcılara sağlanan vergi avantajından da yararlanır. (Katılımcının bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunca işgöremez olarak kabul edilmesi gereklidir)

52 Emeklilik Hakkının Kazanılması 1 Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. 2 Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir. Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine emekliliğe hak kazanan katılımcıya emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma seçeneklerini içerir; formda katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerinden de emekli olabileceği belirtilir.

53 Emeklilik Hakkının Kazanılması 3 Şirket emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve devlet katkısı hesabındaki tutarlarının tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini on iş günü içinde yerine getirir. Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamaz. Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını kullanmaya devam edebilir.

54 Emeklilik Hakkının Kazanılması Katılımcı, birikimini aşağıdaki seçenekler arasında paylaştırabilir veya bu seçenekler haricinde emeklilik kararını erteleyebilir. Toplu Para Programlı Geri Ödeme Yıllık Gelir Sigortası olarak kullanabilir. Toplu para seçeneği birikimlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılabilir. Ancak birikimlerin bir kısmının alınması durumunda bakiyenin programlı geri ödeme şeklinde veya yıllık gelir sigortası şeklinde alınması gerekir. Birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak programlı geri ödeme şeklinde almak isteyen katılımcılar plan değişikliği yoluyla emeklilik gelir planı adı altında şirketçe oluşturulacak emeklilik planına dahil edilir. Katılımcı sözleşme yılı içerisinde tüm plan değişiklik haklarını kullanmış olsa dahi emeklilik gelir planına geçiş hakkı vardır.

55

56

57 Emeklilik Hakkının Kazanılması Emeklilik Gelir Planı Emeklilik Gelir Planına Geçişte Sunulacak Asgari Bilgiler 1. Emeklilik gelir planında sunulan fonlar ve fon işletim gider kesintisi oranları, 2. Varsa emeklilik gelir planında sunulan programlı geri ödeme şablonları, 3. Önerilen programlı geri ödeme ve muhtemel ödeme tablosu, 4. Fon dağılımı değişikliği, plan değişikliği (sadece gelir planları arasında yapılabilir) ve birikimlerin aktarımına ilişkin uygulama esasları, 5. Programlı geri ödeme seçeneğinin değiştirilmesine ilişkin esaslar, 6. Birikimlerin tamamen ödenmesine ilişkin esaslar, 7. Programlı geri ödemenin yıllık gelir sigortasından farkı ve buna ilişkin ödemelerin sadece bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerle sınırlı olduğu hususuna ilişkin açıklamalar, 8.Geri ödeme planındaki tutarların varsa seçilen endekse veya piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceği hususuna ilişkin açıklamalar.

58 Emeklilik Hakkının Kazanılması Emeklilik Gelir Planı Programlı Geri Ödeme Teklifinde; Katılımcının yaşı, birikim tutarı, varsa diğer gelir ve giderleri ile ödeme dönemi, ödeme tutarı ve ödeme süresi konularındaki tercihleri dikkate alınır. Ödeme dönemi boyunca gerçekleştirilecek ödeme tutarları başlangıçta belirlenebilir veya bu tutarların her yıl katılımcının hesabındaki birikime göre yeniden belirlenmesi öngörülebilir. Programlı Geri Ödeme Kapsamında; Katılımcıya ara ödeme yapılması öngörülebilir. Ara ödeme yapılabilecek durumlar ile ara ödemelerin azami tutarı veya oranı emeklilik gelir planında belirtilir. Katılımcıya ödenecek tutarlar sabit, azalan veya artan şekilde yahut belli bir endekse veya fon pay adedine bağlı olarak belirlenebilir. Buna ilişkin uygulama esasları emeklilik gelir planında belirtilir.

59 Emeklilik Hakkının Kazanılması Emeklilik Gelir Planı Emeklilik gelir planında aksine bir fon tercihinde bulunulmadığı taktirde katılımcının birikimleri düşük riskli fonlarda değerlendirilir. Bu amaçla, başka bir fon dağılımı tercihi yapmayan katılımcıların emeklilik gelir planına aktarılan birikimleri için şirketçe belirlenecek bir standart fon dağılımı uygulanır. Standart fon dağılımında, ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinin birikim tutarı içindeki oranı %70 in altında olamaz. Emeklilik gelir planında, fon işletim gider kesintisi ile bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderlerin katılımcının birikimlerinden indirilmesine yönelik kesinti dışında bir kesintiye yer verilemez. Emeklilik gelir planını kapsamındaki birikimler de istenirse başka bir emeklilik şirketine aktarılabilir.

60 Emeklilik Hakkının Kazanılması Yıllık Gelir Sigortası Yıllık Gelir Sigortasına Geçişte Sunulacak Asgari Bilgiler 1.Sunulan yıllık gelir sigortası ürünlerinin genel özellikleri ve yıllık gelir sigortası ürünlerinde verilen teminatların kapsamı, 2. Sigortanın süresi, 3. Varsa yıllık gelir garanti ödeme süresi, 4. Sigortalının vefatı halinde yıllık gelirin eşe veya lehdara devrine ilişkin esaslar ve yıllık gelir devir oranları, 5. Yıllık gelir ödeme dönemleri, 6. Ödenecek yıllık gelir tutarları ve artışları, 7. Sigortanın sonlandırılmasına ilişkin şartlar.

61 Emeklilik Hakkının Kullanılması Geri Ödeme Tabloları Sisteme giriş aşamasında isteyen katılımcıya sunulacak olan Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu; Tabloda, enflasyonsuz bir ortam varsayılır ve net reel getiri oranı yıllık %3 olarak alınır. Program dahilinde yapılacak ödemelerin; emeklilik hakkı kazandıktan sonra ve aksi katılımcı tarafından talep edilmedikçe aylık olarak dönem sonlarında yapılacağı, katılımcıya ara bir dönemde ek ödemede bulunulmayacağı, emeklilik hakkı kazanılan yaş da dikkate alınarak emeklilik yaşından itibaren 10, 15 veya 20 yıl boyunca ödemede bulunulacağı kabul edilir ve tabloda ödemelerin vergi sonrası net tutarı gösterilir.

62 Emeklilik Hakkının Kullanılması Geri Ödeme Tabloları Sistemden emekliliğe hak kazanan veya iki yıl içinde hak kazanacak olan katılımcılara sunulacak Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablolarında; Tabloda, enflasyonsuz bir ortam varsayılır ve fon işletim gideri kesintisi yapıldıktan sonra bulunan net reel getiri oranı kullanılır. Muhtemel brüt reel getiri oranı, 1. senaryoda yıllık %6, 2. senaryoda ise yıllık %4 olarak alınır. Program dahilinde yapılacak ödemelerin; emeklilik hakkı kazandıktan sonra ve aksi katılımcı tarafından talep edilmedikçe aylık olarak yapılacağı, katılımcıya ara bir dönemde ek ödemede bulunulmayacağı, emeklilik hakkı kazanılan yaş da dikkate alınarak emeklilikten itibaren 5, 10, 15, 20 veya 30 yıl boyunca ödemede bulunulacağı kabul edilir ve tabloda ödemelerin vergi sonrası net tutarı gösterilir. Muhtemel yıllık gelir sigortası tablolarında; Yıllık Gelir Sigortası ürün bazlı hesaplanır.herhangi bir yıllık gelir sigortası olmayan şirketler bu tabloyu sunamaz.

63 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kesintiler Giriş Aidatı Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini, b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini, c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz

64 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kesintiler Yönetim Gider Kesintisi Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden azami %2 oranında yönetim gider kesintisi alınabilir. Ek Yönetim Gider Kesintisi Ayrıca, ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.

65 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kesintiler Fon Toplam Gider Kesintisi Grup Emeklilik Yatırım Fonları Azami günlük fon toplam gider kesintisi oranı Azami yıllık fon toplam gider kesintisi oranı (%) I Para Piyasası Fonları Yüz binde üç 1,09 II Kamu / Özel Sektör / Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları/ Kıymetli Madenler/ Endeks Fonları Yüz binde beş virgül yirmi beş 1,91 III Hisse / Diğer Fonlar Yüz binde altı virgül yirmi beş 2,28

66 Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri Bireysel Emeklilik Sistemine kimler katılabilir? Fiil ehliyeti kullanma ehliyetine sahip herkes sisteme katılabilir. Sisteme katılım zorunlu mudur? Bireysel emeklilik sisteminde hem işverenler için hem de bireyler için gönüllü katılım esastır. Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de kamu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi durumunda mıdır? Hayır. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı niteliktedir. Bireysel Emeklilik Sistemi nden emekli olabilmenin şartı nedir? 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak

67 Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri Emeklilik fonlarına yatırılan tutarlar daha sonra başka fonlara yönlendirilebilir mi? Evet. Tercih edilen emeklilik planları 4 kez emeklilik fonları ise yılda en çok 6 kez değiştirilebilir. Bireysel emeklilik fonlarında biriken tutarlar nasıl takip edilir? Herkes için ayrı ayrı olmak üzere bireysel emeklilik hesaplarında günlük olarak takip edilir. Emeklilik fonlarını kimin tarafından kurulur ve yönetilir? Bireysel emeklilik fonlarını emeklilik şirketi tarafından kurulur. Mevzuat gereği emeklilik fonlarını portföy yönetim şirketleri yönetmektedir. Sisteme katılımcılarca ödenebilecek tutarların alt ve üst sınırları var mıdır? Üst sınır olmamakla birlikte, ödenebilecek asgari tutarlar emeklilik şirketleri tarafından belirlenmektedir. Asgari katkı payı tutarı, aylık brüt asgari ücretin %5 inden az olamaz. *** Sistem belirlenmiş katkı ve tam fonlama esasına göre çalışır.

68 Uygulamalar Hesap Bildirim Cetveli Hesap dönemlerini takip eden 10 işgünü içinde yıllık hesap bildirim cetveli gönderilir Emeklilik Hatırlatması Emeklilik şirketi, katılımcıya emeklilik hakkını kazanacağı tarihi 30 gün önceden bildirmek zorundadır. Emeklilik Fonlarının Seçimi İle İlgili Uyarı Emeklilik şirketi, katılımcının emeklilik hakkını kazanmasına 2 yıl kala mevcut fon birikimini düşük riskli fonlara yönlendirmesi konusunda bilgilendirme yapmalıdır.

69 Katılımcının Emeklilik Fon Birikiminin Hacze Konu Olması Durumu Katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmı haczedilemez, rehnedilemez ya da iflas masasına dahil edilemez. (Nafaka borçları hariçtir.) İstisna uygulanacak olan tutar şu şekilde hesaplanır; Katılımcının emeklilik fonlarında bulunan birikiminin, bireysel emeklilik sisteminde bulunduğu her ay için brüt asgari ücret tutarı kadar ki kısmı haczedilemez. Örnek; Mehmet Yılmaz 4,5 yıl önce bireysel emeklilik sistemine katılmıştır. Bugün itibari ile emeklilik yatırım fonlarında TL si bulunmaktadır. Mehmet Yılmaz ın birikimlerinin ne kadarlık kısmı hacze konu edilemez? Bireysel Emeklilik Sisteminde Geçen Süre; 54 Ay Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarı ; 1071 TL Hacze Konu Edilemeyecek Birikim Tutarı; TL Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez,rehnedilemez,iflas masasına dahil edilemez.

70 İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri

71 İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Hak Kazanma Süresi ve Birikimler (Westing) Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre yedi yılı aşamaz. Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%) Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi (Yıl) *

72 İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Hak Kazanma Süresi ve Birikimler (Westing) Katılımcı hangi hallerde hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklenmeden birikimlerin tamamını alabilir? Katılımcının Sponsor kuruluş tarafından haklı neden olmaksızın işine son verilmesi Katılımcınınİş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması Katılımcının maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması Sponsor kuruluşun işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi Sponsor kuruluşun iflas yahut konkordato ilan etmesi Katılımcının vefat etmesi

73 İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerindeki Birikimlerin Aktarımı İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı hesaplarda bulunan birikimler, başka bir işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında açılacak hesaplara aktarılabilir İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre birikimlerin başka bir emeklilik şirketine aktarım işleminde giriş aidatı katılımcının fonlarından tahsil edilemez, ertelenen giriş aidatı var ise işveren tarafından ödenir

74 İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerindeki Birikimlerin Aktarımı Emeklilik Sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra,işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında sponsor kuruluş tarafından katılımcı adına katkı payı ödemesi yapılmaya devam ettiği süre zarfında,hesabında bulunan birikim katılımcının hesabında kalır. Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, sponsor kuruluş tarafından katılımcı adına katkı payı ödenmesine son verilmesi halinde bu birikim katılımcının hesabında kalmaya devam eder veya yazılı talebi doğrultusunda katılımcının aynı veya başka bir şirkette yürürlükte olan veya yeni düzenlenen bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılabilir. Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması halinde, katılımcının hak etmediği tutar, işverene ödenecektir.

75 Bireysel Emeklilik Sisteminde Gözetim ve Denetim

76 Bireysel Emeklilik Sisteminde Gözetim ve Denetim Faaliyet Sırasında Denetim Aktüeryal Denetim Yerinde Denetim Bağımsız Dış Denetim Şirketin İçi Denetim

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır. Devlet Katkısı Nedir? Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU 1 Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Sayı : 26941 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 09.04.2008 Sayı: 26842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren En az 10 yıl sistemde kalmak kaydı ile 56 yaşını tamamlayan katılımcı EMEKLİLİĞE hak kazanır Sisteme

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SĐRKÜLER ĐZMĐR 14/04/2008 SAYI 2008/63 REFERANS 4/63 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: Amaç ve kapsam Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu (2014/11) 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun (A.II.), (A.IV.), (B.II.) ve (B.III.)

Detaylı

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26941 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB.

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 0009 - YENİ HALK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Sözleşmenizin güncel birikim bilgilerini görmek ve online işlem yapmak için telefonunuzda bulunan karekod okuyucuları ile bu karekod

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Önce Sen Hayalinizdeki emeklilik için BES BES nedir? BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES güvenli midir? BES güvenli bir sistemdir.

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz...

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Değerli Katılımcımız, Bireysel emeklilik sözleşmeniz için Asya Emeklilik i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Türkiye nin İlk Faizsiz Emeklilik

Detaylı

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI T.C. Kimlik No Adı Soyadı Anne Adı Baba Adı Doğum Tarihi İletişim Adresi KATILIMCI BİLGİLERİ Telefon Ev: İş: Cep: SERTİFİKA BİLGİLERİ Sertifika Numarası İşveren Grup

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30)

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 15/12/2016 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (2016/30) 10/8/2016 tarihli ve 6740 sayılı Kanun

Detaylı

GRUP EMEKLİLİK PLANLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

GRUP EMEKLİLİK PLANLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR GRUP EMEKLİLİK PLANLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR İŞVEREN (SPONSOR KURULUŞ) İşveren, katkı payı tutarını nasıl belirleyebilir? Bu sistemde işveren sabit bir katkı payı belirleyebilir ya da katkı

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

Yayımlandığı Resmi Gazete: 12.01.2008 26754 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yayımlandığı Resmi Gazete: 12.01.2008 26754 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 12.01.2008 26754 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 20/06/2017 Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı Önce Sen KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES, güvenli bir sistemdir, NN Hayat ve

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 1 29.01.2015 13:35 ÖN KAPAK İÇİ Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 2 29.01.2015 13:35 Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA SUNULACAK BİLGİ, BELGE VE FORMLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/21) Bu genelge 09/04/2008 tarihli

Detaylı

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3)

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3) Genelge No: 2003/3 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3) 1. Emeklilik Planlarının Gönderilmesi: Şirketlerin

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.237/629

Detaylı

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı 0 'i kadardır. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 88 İST, 07.12.2016 ÖZET: 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan otomatik katılım uygulaması (zorunlu bireysel emeklilik) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Detaylı

Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 28 Şubat 2002 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 24681 YÖNETMELİK Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ve sonrasında muhtelif tarihlerde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi Resmi Gazete : 28.02.2002 Sayı : 24681 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.) BİRİNCİ

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı Önce Sen KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES güvenli bir sistemdir, NN Hayat ve

Detaylı

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır.

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA Yasal Dayanak 6740 Sayılı Kanun (25.08.2016 Tarihli Resmi Gazete) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda

Detaylı

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir. Tarih : 15.11.2016 Sayı : 2016-51 Konu : Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2017/20 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine zorunlu/otomatik katılım 03.04.2017 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmek

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUP ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.239/629

Detaylı

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031 GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12/12/2014 TARİH VE 435 SAYI İLE

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.238/629

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler DURU PLAN BİLGİLERİ PLAN 009 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/202-1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 92 No lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; - 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? 18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Medeni hakları kullanma

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: 27156

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: 27156 Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayınlanan Resmin Gazete: 27156 Yayınlanan Tarih: 1.3.2009 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayınlayan Kurum: Başbakanlık

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999 SAYI

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu ÖNEMLİ BİLGİ

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu ÖNEMLİ BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 21/10/2003 TARİH

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 KONU: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete de "Bireysel Emeklilik Sisteminde

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.241/629

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 15/11/2013 TARİH VE 12233903-310.01.01-1045

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00 Genelge No: 2003/4 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/4) 1.

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24.04.2013 TARİH VE 424 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı