Derece Bölüm Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm Üniversite Yıl"

Transkript

1 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara da tamamladı tarihinde Ankara Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun oldu. Atatürk Erzincan Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalında başladığı araştırma görevliliğine, 1994 yılından itibaren Selçuk Hukuk Fakültesinde devam etti yılında yüksek lisansı, 1997 yılında doktorayı tamamladı tarihi itibariyle Selçuk Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 17 Mayıs 2004 tarihi itibariyle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında doçentlik unvanını kullanmaya hak kazandım tarihinde, Selçuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalı profesörlük kadrosuna, tarihinden itibaren de Ankara, Yıldırım Beyazıt Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği kadrosuna atandı tarihi itibariyle de Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, Ankara, Yıldırım Beyazıt Hukuk Fakültesine kurucu dekan olarak atanmıştır yılında Birmingham Hukuk Fakültesinde ve Londra da Institutite of Advanced Legal Studies de ve 2001 yılında da Nottingham Hukuk Fakültesi ile Nottingham Trent Hukuk Fakültesinde, kendi imkanlarıyla, bilimsel çalışmalarda bulundu yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Konya Bölge Çalışma Müdürlüğü görev alanı çevresinde, tarihinden itibaren de Ankara ve Kırıkkale illerinde resmi arabulucu olarak görevlendirildi. Bir dönem, Konya İş mahkemeleri nezdinde bilirkişilik yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün hazırlamakta olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi danışma kurulu üyesi olarak da çalışmaktadır Eğitimi : Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Hukuk Fakültesi 1990 Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 Doktora Özel Hukuk Selçuk Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalıştığı Kurumlar : Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş.Gör. Erzincan Hukuk Fakültesi Atatürk Arş.Gör. Hukuk Fakültesi Selçuk Dr.Arş.Gör Hukuk Fakültesi Selçuk Yard.Doç.Dr. Hukuk Fakültesi Selçuk Doç. Dr. Hukuk Fakültesi Selçuk Prof. Dr. Hukuk Fakültesi Selçuk Prof. Dr. Hukuk Fakültesi Yıldırım Beyazıt Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

2 Fatih Özgökçen, Sosyal Güvenlik Hukukunda Rücu, Konya Ahmet Yalçın, 5510 Sayılı Kanuna Göre Kamu Görevlilerinin Maluliyeti, Konya Oğuzhan Tekin, 5510 Sayılı Kanun Ve Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalılık, Konya Gülin Karakaş, Toplu İş Sözleşmesinden Üyelik Dışında Yararlanma, Konya İlyas Topçuoğlu, Türk Hukukunda Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma, Konya İbrahim Kayhan, Türk Hukukunda Bireysel Emeklilik Sistemi, Konya Mehmet Günay, Ödünç İş İlişkisi, Konya Serkan Nogay, İş Hukukunda Geçerli Sebeple Fesih, Konya Neriman Hanahmedov, Türkiye ve Azerbaycan Hukukunda Yaşlılık Sigortası, Konya İletişim Bilgileri : Dekan, Yıldırım Beyazıt Hukuk Fakültesi, Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3, Altındağ/ANKARA İdari Görevler : Görev Yer Tarih Dekan Dekan Yardımcılığı Senato Üyeliği Özel Hukuk Bölüm Bşk.Yrd. Fakülte Kurulu Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Maliye Anabilim Dalı Başkanlığı Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt I. KİTAPLAR: YAYIN LİSTESİ 1. Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2.B. Ankara İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, C.1, İş Hukuku, Kolay Hukuk Serisi No:12, 2.B., Ankara İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve Rekabet Yasağı), Ankara İş ve Sosyal Sigorta Hukuku Uygulamasında Parça Başına Ücret, Ankara İş Hukukunda Sakat İstihdamı, Ankara Çıraklık Sözleşmesi, Konya Hukuka Giriş (Ortak Çalışma), editör Doç. Dr. İbrahim DÜLGER, 4. Bası, Konya

3 8. Temel İş Kanunları (Ortak Çalışma), Konya İşletme Hukuku, (Ortak Çalışma), (Bölüm yazarlığı) Ankara 2011 (Yayınlanacak) II. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER : 1. Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte), Prof. Dr. Sarper Süzek e Armağan, Ankara Yargıtay Kararları Işığında İşe İade Davalarının Sonuçları, Kamu-İş, C.10. S s İşçinin Kendisinin İşi İle İlgili Olmayan Bir Hastalığa Yakalanması, Haklı Fesih Nedeni Sayılıp, Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Bir Durum Mudur? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Yakın Tarihli İki Farklı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme), Çalışma ve Toplum, S.17, 2008/2, s sayılı İş Yasası nın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişik ve Uygulama Sorunları, DEÜ. HFD. C.9, Özel Sayı, Prof. Dr. Ünal NARMANLOĞLU na Armağan, İzmir 2007, s İş Kanununun İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ a Armağan, İstanbul İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İstanbul Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşyeri Hekiminin Sözleşmesinin Susma İle Yenilenmesi Halinde, Tarafların Sözleşmede Kararlaştırdıkları Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesinin Uygulanabilirliği, Çimento İşveren, C.20, S.3, Mayıs 2006, s Teşmil Edilen Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006, s Türk Tabipler Birliğinin İşyeri Hekimlerine İlişkin Ücret Belirleme Yetkisi Var Mıdır? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Çimento İşveren, C.19, S.5, Eylül 2005, s İş Sözleşmesinin Feshinde İşverenin Eşit Davranma Borcu Var Mıdır? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.2, S.8, 2005, s İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası mıdır? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.10, 2005, s Mirasçıların Alacakları Kıdem Tazminatında Borçlanılan Askerlik Süresi Dikkate Alınabilir Mi? (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Prof. Dr. A. Can Tuncay a Armağan, İstanbul Kamu ve Özel Sektör Açısından Özürlü İşçi İstihdamı (4857 sayılı İş Kanunu ve Buna Dayalı Düzenlemelerin Getirdiği Hükümlerin Eleştirel Açıdan Değerlendirilmesi), Öz-Veri, C.1, S.2, Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi ve İş Mevzuatı, e-akademi, S.15, Mayıs (http://www.e-akademi.org/makaleler/fusan-1.htm). 14. Yargıtay Kararları Işığında İş Kanunu Açısından Tarım İşleri (4773 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler de Dikkate Alınarak) Kamu-İş, C.7, S.2, 2003, Prof. Dr. Kamil Turan a Armağan, Ankara 2003, s Parça Başına Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Parça Başına Çalışan İşçinin Sorumluluğu, Gazi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.1-2, Haziran-Analık 2000, s Çıraklık Alanında Yapılan Son Yasal Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren, C.17, S.1, Ocak 2003, s Asıl İşverenin Alt İşverenin Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Borçlarından Sorumluluğu, (Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Kamu-İş, C.7, S.1, 2002, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Konut Kapıcıları (1994 tarihli Tüzük Hükümleri Çerçevesinde Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile Sosyal Sigortalar Hukuku ile Kapıcı Eşine Yardım Eden Kişinin Niteliği ile İlgili Bir Değerlendirme), Kamu-İş, C.5, S.1, Temmuz 1999,

4 19. Çıraklıkta Geçen Süre Sigortalılık Başlangıcının Tesbitinde Dikkate Alınır mı? (Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Selçuk Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.3-4, 2002, s Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Ölen İşçinin Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetleri Birleştirilebilir mi? (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Bir Değerlendirme), Selçuk Hukuk Fakültesi Dergisi, Milenyum Armağanı, C.8, S.1-2, 2000, s Sağlık Durumuna Bağlı Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi- Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Kamu-İş, C.5, S.2, Ocak 2000, s İşyeri Uygulaması-İşverenin Yönetim Hakkı-İşyerinin Değiştirilmesi-Hizmet Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi-Bildirimli Fesih-İhbar ve Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Selçuk Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, 1999, s Çıraklık Sözleşmesi-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Selçuk Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, 1999, s III. DİĞER MAKALELER (YAYINLAR): 1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Taşıması Gereken Şartlar Ve Bunun Geçerliliği Meselesi, (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Sicil, Mart Taşerona Müracaat Bazen Haklı Olabilir, Ama Bir de Yol Açtığı Sorunlar Olmasa! Taşeronlaşma Sorununa Siyasi ve Akademik Bakış, Tes-İş, Ağustos 2010, s Sayılı Kanun Karşısında İlave Tediyelerden Sosyal Sigorta Primi Kesilemeyeceğine İlişkin Kuralın Yürürlükte Olduğu Söylenebilir Mi? Sicil Dergisi, Mart Yargıtay ve Danıştay Kararları Işığında İşçi ve İşveren Sendikalarının Yargılama Hukukuna İlişkin Faaliyetleri, (Doç. Dr. Cemil KAYA ile birlikte), Haluk Konuralp Armağanı, Bilkent Hukuk Fakültesi, C.1, Ankara Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama Başlangıcına İlişkin Tespitler, Sicil, Y.4, S.14, Haziran 09, s Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı, Terazi, Y.4, S.34, Haziran Türkiyede Bulunan Şubede Çalışanlar İçin İş Güvencesi Uygulamasında Aynı İşverene Ait Yurt Dışında Bulunan İşçilerin De Sayıda Dikkate Alınması Kararına Getirilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi, (Yrd. Doç. Dr. Musa Aygülle Birlikte), Legal İHSGHD.,C.5, S.17, 2008, s İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatı Açısından Çalışılan Tüm Süre Birleştirilirken Bir Yıldan Az Olanlar da Dikkate Alınabilir mi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerin Değerlendirme), Prof. Dr. Bilge ÖZTAN a Armağan, Ankara 2008, s İş Güvencesi Kapsamında Olmayan Bir İşçi İçin Toplu İş Sözleşmesi İle Getirilen İş Güvencesi Tazminatı, İş Kanununda Öngörülen İş Güvencesi Tazminatından Daha Fazla Olabilir mi? Sicil, Y.3, S.9, Mart 2008, s İşyeri Hekimi ile İşveren Arasında Yapılan Sözleşmenin Belirli Süreli Yapılması Gerekliliği Konusunda Yargıtay Görüş mü Değiştirdi? (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerin Değerlendirme) İşveren, C.46, S.5, Şubat 2008, s Sosyal Güvenlik Hukukunda Neler Oluyor? Hukuk ve Strateji, Y.1, S.1, Ocak-Şubat 2008, s Kıdem Tazminatı Açısından Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetler Birleştirilirken Bir Yıldan Az Süreler De Dikkate Alınabilir Mi? Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Legal YKİ, C.2, S.4, Kamu İşverenleri Açısından Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği! Ne Kadar? (Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği-Toplu İş Sözleşmesine Yargısal Müdahale), Legal İHSGHD., C.4, S.15, 2007, s Kıdem Tazminatına İlişkin Düzenlemenin Hâla Mutlak Emredici Niteliğini Koruyup Korumadığı Sorunu, Terazi, Y.2, S.13, Eylül 2007, s

5 15. İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanmasında 30 İşçi Çalıştırılması Açısından Gerekli Sayının Tesbitinde Türkiye de Bulunan İrtibat Bürosunda Çalışan İşçiler İçin Yurt Dışındaki Çalışan İşçiler Dikkate Alınabilir mi? (Yrd. Doç. Dr. Musa AYGÜL ile birlikte), (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Legal YKİ, C.2, S.3, 2007, s.80 vd. 16. İş Güvencesi-İşe İade, DAK, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Temmuz 2006, s Eski İşçinin Sır Saklama Borcu (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Sicil, S.1, Mart 2006, s İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Mercek, Yıl 10, S.38, Nisan 2005, s İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tutuklu ve Hükümlü Çalışması, Prof. Dr. Nuri Çelik e Armağan, Marmara Hukuk Fakültesi, C.2, İstanbul 2001, s İşverenin İşçisini Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Sonuçları (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ın Anısına Armağan, İstanbul Hukuk Fakültesi, İstanbul 2000, s Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracı Borcunun Hizmet İfası (Kapıcılık) ile Yerine Getirilmesi Halinde Hukuki İlişkinin Niteliği Konusunda Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.1, S.1, Ocak 2002, s Özürlü Çalıştırma Yükümlülüğüne Aykırılığın Müeyyidesi: Yüzyirmidört Milyon Türk Lirası, Mercek Dergisi, Y.4, S.14, Nisan 1999, s İstifa-Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi-Haksız Fesih-İhbar Tazminatı-Kıdem Tazminatı, (Karar İncelemesi), Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay Hatırasına Armağan, Marmara Hukuk Fakültesi, İstanbul 1999, s İş Hukuku Uygulamasında Sözleşmeli Personel ve Özelleştirmenin Bunlara Etkisi, Prof. Dr. Halil Cin e Selçuk nde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Ayrı Basım, Selçuk Hukuk Fakültesi, Konya 1995, s İş Kaybı Tazminatı, Kamu-İş, C.4, S.1, Ocak 1995, s Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ve Yetkisi Açısından Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Yargıtay ile Öğreti Arasındaki Görüş Farklılıkları), Kamu- İş, C.3, S.4, Temmuz 1994, s Toplu Görüşme, Çimento İşveren, C.6, S.4, Temmuz 1994, s sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun Çıraklık Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıkları ve Çözüm Önerileri, Çimento İşveren, C.6, S.2, Mart 1994, s IV. ULUSLARASI SEMPOZYUMDA SUNULAN BİLDİRİ 1. Küreselleşme, Küresel Ekonomi ve İş Sağlığı ve Güvenliği İlişkisi (Globalisation, Global Economy And Their Relations With Occupational Health And Safety), 19. Dünya İş Sağlığı Kongresi, ISSA, ÇSGB., İstanbul 2. Employment of Disabled in Turkish Employment Law, International Conference for Academic Diciplines, International Journal of Arts and Sciences, , Boston University, Cambridge, Massachusetts. 3. Employment of Disabled in Turkish Employment Law, American Canadian Conference for Academic Disciplines, Ryerson University, International Journal of Arts and Sciences, , Toronto, Canada. 4. Sosyal Sigortaların Kişi Bakımından Kapsamı, 1. Uluslar arası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mayıs Ankara Sosyal Güvenlik Hukukunda Yeni Gelişmeler, Hukuk İlminin Güncel Problemleri, II. Uluslarası Konferans, Bakü Devlet ve Qafqaz, Bakü, 29 Nisan- 1.Mayıs 2010 (Yayınlanacak) 6. Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) Temel Özellikleri, (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak), Uluslar arası Özel Hukuk Sempozyumu, Qafqaz, Bakü Eylül 2005, s Ayrıca bu Tebliğ Sempozyum Kitapçığı dışında Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) 5

6 Temel Özellikleri (Türk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak) Kamu-İş, C.8, S.3, 2005, s de yayınlanmıştır. V. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER 1. Çalışma Hayatında İSG Alanında Yaşanan Hukuki Sorunlar, 24. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, , Konya 2. Türk Hukukunda Çıraklar, Çocuk İşçilerin Dünü, Bugünü Ve Yarını, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiler Çalışma Grubu, Nisan 2006 İstanbul 2006, z Özürlüler de İnsan: Özürlülere de İnsan Hakları (Mevzuatta Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi), Türkiye de İnsan Hakları Konferansı, Ankara, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara 2000, s İş Hukukunda Özürlü İstihdamı Yöntemleri, ( tarihinde Ankara da Altı Nokta Körler Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Müdürlüğünce düzenlenen Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sorunları Sempozyumu na sunulmuş olup, bildiri kitabında da yayınlanmıştır.) Prof. Dr. Süleyman Arslan a Armağan, Selçuk Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1-2, 1998, s VI. ÇEŞİTLİ MESLEKİ TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLERDEN BAZILARI 1. Kıdem Tazminatı Uygulama Sorunları, Kıdem Tazminatı Paneli, YBÜ Hukuk Fakültesi, Marmara Çalışanlar Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası, , İstanbul 2. İşveren ve İşveren Vekillerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarındaki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Botaş Eğitim Semineri, Çorlu Kasım Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Türk Mevzuatındaki Yeri, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Toplantıları, MESS, Ankara İşe İade Davalarında Önleyici İK Uygulamaları, Eğitim Semineri, Tepe Güvenlik Şirketi Yöneticilerine Yönelik, Bilkent Holding, Ankara İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları, Eğitim Semineri, Bilkent Holding, Ankara Ocak İşveren ve İşveren Vekillerinin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarındaki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, Botaş Eğitim Semineri, Ankara Aralık İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet-İşçi-İşveren Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?, Sosyal Sorumluluk Eğitim Semineri, Çasgem, Hak-İş, Konya Büyükşehir Belediyesi, , Konya sayılı İş Kanunu ve Uygulaması, Botaş, Eğitim Semineri, Ceyhan Adana Haziran sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulaması, Botaş, Eğitim Semineri, Ceyhan Adana Haziran İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Karatay Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programı, Konya. 11. Ekonomik Krizin Etkilerinden Kurtulmada İş Hukuku Düzenlemeleri, Çalışma Hayatı, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler, , Öz-İplik İş Sendikası Eğitim Semineri, Antalya İşe İade Davalarının Sonuçları, Adana Barosunun Avukatlar Günü Kutlama Etkinlikleri, 31 Mart-5 Nisan 2008 çerçevesinde, tarihinde sunulan tebliğ, sayılı Yasanın 22. Maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları, Yargı Kararları Işığında Ücret, Yıllık İzin, Fazla Çalışma, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve İbraname Uygulamaları, Mersin Barosu Hukuk Toplantıları, , Mersin. 14. İşçi ve İşverenlerin Hukuki Yönden Hakları ve Sorumlulukları, Selçuklu Belediye Başkanlığı, Konya. 15. SSK Mevzuatı ve Uygulamaları, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü AŞ Personel Ve Tahakkuk Şefleri İçin Eğitim Semineri, Eskişehir (26-27 Nisan 2005) ve Ilgın (3-4.Mayıs 2005). 6

7 16. Türkiye de Özürlülerin İstihdamı, Selçukludan Günümüze Özürlüler Politikası, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Selçuk Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi, 15 Nisan 2006 Konya 17. Sendika, Sendikal Örgütlenme, Sendikal Haklar, Sendikaların Görevleri ve Türkiyede Sendikal Örgütlenme, Şeker-İş Sendikası, Eğitim Semineri, Konya, Ilgın ve Ereğli, Mayıs sayılı İş Kanunu nun Değerlendirilmesi, Demiryolu İş Sendikası Eğitim Semineri, , Konya. 19. İş Hukuku Eğitim Semineri, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Konya sayılı İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümleri ile Çalışma Hayatında Özel Risk Grupları İçin Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik ve Çevre (HESME), Eğitim Treni Güneydoğu Anadolu Seferi (1-27 Eylül 2003), Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri ve Çalışma Yaşamında Özel Risk Gruplarının Önemi Paneli, Karaman. 21. İş Hukuku ve Güncel Gelişmeler (Yeni İş Kanunu, İşçi-İşveren İlişkileri), Karaman Ticaret ve Sanayi Odası İşletme Yöneticileri İçin Eğitim Semineri Programı, Haziran 2003, 12 Temmuz 2003, Karaman. 22. Mesleki Eğitim ve İstihdam, Devlet Personel Rejimi Mevzuatı ve İş Mevzuatı, Mülki ve Mahalli İdarelerin Sosyal Hizmet Kapasitesinin Artırılması, Engelliler ve Hukuk, Galatasaray, Bakırköy Belediyesi, İstanbul. 23. Sendikalar Hukuku, Teminatlar, Sendikal Faaliyetler, Sendika Üyeleri, Sendika Üyelerinin Güvencesi, Tes-İş Sendikası Eğitim Semineri, , Konya. Prof. Dr. M. Fatih UŞAN 7

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İŞYERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HUKUKUNDA İŞYERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TBB Dergisi 2010 (89) İştar URHANOĞLU CENGİZ 129 TÜRK HUKUKUNDA İŞYERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GROUP LABOUR CONTRACTS IN TURKISH LAW İştar URHANOĞLU CENGİZ Özet: 1982 Anayasası toplu iş sözleşmesinin kapsamı

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi Makale / 2 Yrd. Doç. Dr. İlhan Oral Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1970 yılında Niğde de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 Hakemli Dergi Labour World Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISSN: 2148-1245 Dr. Ali Kemal SAYIN Nurcan ÖNDER Hamza GÜNEŞ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE ALT İŞVEREN KAVRAMI VE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLARI

İŞ YASASINA GÖRE ALT İŞVEREN KAVRAMI VE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLARI İŞ YASASINA GÖRE ALT İŞVEREN KAVRAMI VE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLARI Prof. Dr. Ali GÜZEL * I. Giriş 4857 sayılı İş Yasasının yoğun tartışmalara neden olan hükümlerinin başında, asıl işveren-alt

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsi ve Bu Serbestînin Sınırları 101 BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT * 1. GİRİŞ İş Hukukunda,

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ Mevzuatımızda Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Yaşamında Korunmasına 481 H MEVZUATIMIZDA ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

ÜCRETLİ MÜHENDİSLER VE ÇALIŞMA YAŞAMI

ÜCRETLİ MÜHENDİSLER VE ÇALIŞMA YAŞAMI TMMOB MMO İstanbul Şubesi Ücretli / İşsiz Mühendisler Komisyonu Ücretli / işsiz mühendislerin sorunlarına ilişkin tespitler yapmak, önerilerde bulunmak, raporlar hazırlamak, konu ile ilgili etkinlikler

Detaylı

ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ *

ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ * Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve 255 ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ * Prof. Dr. Melda SUR ** GİRİŞ 6356

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Mutlu ve Güçlü bir Sason için Cuma UÇAR 4-5 Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU 10-11 CEVDET BAŞTUĞ 14-15 AYLİN NAZLIAKA 6-7 KAMU-DER SİZSİNİZ! BÜLENT

Detaylı

THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ

THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ İTHY A.O 23. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDELER 23. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı