Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Tel: /166

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Tel: 0 236 237 18 28/166 bernur.acikgoz@bayar.edu.tr"

Transkript

1 Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Tel: /166 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bernur Açıkgöz Ersoy Doğum Tarihi: 27 Mart 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Maliye Ankara Maliye Meslek Lisesi 1995 Lisans Maliye Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans Maliye/Mali Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 Doktora Maliye Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Post-doktora Ekonomi University of Neuchâtel, Institute for Research in Economics, İsviçre 2010 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemine Dolaylı Vergiler Bakımından Uyumlaştırılması. Tez Danışmanı Prof. Dr. Zeynep ARIKAN Doktora Tezi ve Danışmanı: Yoksulluk, Kalkınma ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği. Tez Danışmanı Prof. Dr. Asuman ALTAY Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Gelir Memuru Kadifekale Vergi Dairesi, İzmir Gelir Memuru Buca Mal Müdürlüğü, İzmir Gelir Memuru Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İzmir Gelir Uzmanı Hasan Tahsin Vergi Dairesi Başkanlığı, İzmir Araş.Gör. Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Mis.Araştırmacı Harvard University, Center of Middle Eastern Studies, ABD 2006 (3 ay) (Vis. scholar) Dr.Ar.Gör. Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Yrd.Doç.Dr. Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

2 Post-Doc University of Neuchâtel, (IRENE) Institute for Research in Economics, İsviçre Doç.Dr. Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 2011-halen Misafir Öğretim Üyesi Bern University of Applied Sciences, İsviçre Bildiği Diller: İngilizce (çok iyi) (TOEIC 815/ KPDS 90), Fransızca (iyi). KİTAPLAR Açıkgöz Ersoy, B. (2009) Devletlerin Mali Rolleri Ekonomik Büyümelerini Nasıl Etkiler?, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Manisa. Açıkgöz Ersoy, B. (2011) Globalization and Global Public Goods. InTech book " New Knowledge in a New Era of Globalization, Edited by: Piotr Pachura, ISBN MAKALELER SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler: Kök, R. ve B. Açıkgöz Ersoy (2009), Analyses of FDI Determinants in Developing Countries, International Journal of Social Economics, Vol. 36, 1/2, (Applied Social Science Index) Açıkgöz Ersoy, B. ve A. Mack (2011), Relation between the Efficiency of Public Forestry Firms and Subsidies: The Swiss Case, Springer. SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranmayan uluslar arası dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler: Yılmazer, M. ve B. Açıkgöz Ersoy (2007) Dışa açılım performansı-vergi ilişkisinde ülke karşılaştırmalarına yeni bir yaklaşım: Dışa açılım performansı endeksi denemesi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 22, Sayı 261:

3 Açıkgöz Ersoy B. ve C. Muter Şengül (2008) Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 15, 1, Açıkgöz B., R. Kök ve S. İspir (2008) Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri: Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi ( ) Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 13, 1, Yılmazer, M. ve Açıkgöz Ersoy, B. (2009) Kirlilik Sığınağı Hipotezi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kamu Politikaları, Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt 9, Sayı 4, İzmir. Açıkgöz Ersoy, B. (2010) OECD Ülkelerinde Eğlence Vergisi Uygulamaları Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 17, 2. Açıkgöz Ersoy, B., A. Mack ve A. Schoenenberger (2011), Do small member countries of the European Union benefit economically more than the large countries? A Swiss Perspective, International Journal of Economics and Finance. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler: Yılmazer, M.; H. Aktaş; M. Kargın ve B. Açıkgöz (2006) Türkiye de İllere Göre Kamu Yatırımlarının Etkinliği, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 8 Sayı 2. Açıkgöz Ersoy, B.ve Yılmazer, M.(2007) Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü: Panel Eşbütünleşim Analizi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 23 Sayı 2. İspir, S.; B.Açıkgöz Ersoy ve M.Yılmazer (2009) Türkiye nin Büyüme Dinamiğinde İhracat mı İthalat mı Daha Etkin?, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 24, Sayı:1, İzmir. ULUSLARARASI BİLDİRİLER Açıkgöz Ersoy, B. (2007) E-Devlet ve İletişim Teknolojileri İlişkisi: Panel Eşbütünleşim Analizi Denemesi, International Symposium on Media and Politics, Ege Üniversitesi, 1, Cilt 1, Üniversiteliler Ofset, İzmir,

4 Mack A. ve B. Açıkgöz Ersoy (2010) Efficiency of Public Forestry Firms in Switzerland, Euro XXIV, 24 th European Conference on Operational Research, Lisbon. Açıkgöz Ersoy, B. ve A. Mack, Relation between the Efficiency of Public Forestry Firms and Subsidies: The Swiss Case, OR2011 International Conference on Operations Research, August 30 to September 2, (2011), Zurich, Switzerland. Springer tarafından basıma kabul edildi. Açıkgöz Ersoy, B., A. Mack ve A. Schoenenberger, Do small member countries of the European Union benefit economically more than the large countries? A Swiss Perspective, International Conference on Economics and Finance, Izmir (2011). International Journal of Economics and Finance de yayımlandı. ULUSAL BİLDİRİLER Onay Ozkaya M., C. Muter Şengül, İ. Fındıkçı ve B. Açıkgöz (2006) "Aile Şirketlerinde, İkinci Kuşağın Kurumsallaşma Konusuna Bakış Açısı, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayını, İspir, S.; B. Açıkgöz Ersoy ve M. Yılmazer (2008) Türkiye nin Büyüme Dinamiğinde İhracat mı İthalat mı Daha Etkin?, 2. Ulusal İzmir İktisat Kongresi (İzmir İktisat Kongresi Anısına), DEÜ İİBF İktisat Bölümü, ARAŞTIRMA PROJELERİ VE RAPORLARI Devletlerin Mali Rolleri Ekonomik Büyümelerini Nasıl Etkiler?, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, no.lu kitap projesi, Proje Yöneticisi, Proje tamamlandı. YAYINLANMIŞ ÇEVİRİLER Douglass C. North, An Introduction to Institutions and Institutional Change, (Kurumlar ve Kurumsal Değişim, English into Turkish), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, (Anayasal İktisat, C.C.AKTAN, 2002)

5 Wolfgang Kasper and Manfred E. Streit, Institutional Economics, Social Order and Public Policy, (Kurumsal İktisat, English into Turkish), The Locke Institute, Cheltenham, Edward Elgar, 1998, pp (AKTAN C.C. Anayasal İktisat, 2002) Thomas S. Szasz, The Myth of Mental Illness (New York: Harper & Row, 1961); James M. Buchanan, The Samaritan s Dilemma (Samaritan İkilemi ve Bireysel Tercih, English into Turkish) in Edmund Phelps, ed., Altruism, Morality and Economic Theory (New York: Russell Sage, 1975), pp (www.canaktan.web) C. William Mitchell, T. Randy Simmons, Pathological Politics: The Anatomy of Government Failure, (Politikanın Patolojisi: Devletin Başarısızlığının Anotomisi, English into Turkish), Society, Vol. 32, Issue 6, Sept.-Oct (www.canaktan.web) DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinliklerde: Başkanlık yapmak: International Conference on Economics and Finance (2011) de Başkanlık. ATIFLAR R.KÖK, S.İSPİR ve A.ARI, (2006) Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma Mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme Türkiye Ekonomi Kurumu, International Conference on Economics, Ankara, Eylül. Majeed, M.T. and Ahmad, E. (2009) An Analysis of Host Country Characteristics that Determine FDI in Developing Countries: Recent Panel Data Evidence. The Lahore Journal of Economics, 14:2 (Winter 2009): pp Laskienė, D. (2010) Ryšys tarp tiesioginių užsienio investicijų ir investicijas priimančios šalies tarptautinės prekybos: Lietuvos atvejis // Ekonomika ir vadyba. Nr. 15. Shamima Nasrin, Angathevar Baskaran & Mammo Muchie (2010) A Study of Major Determinants and Hindrances of FDI inflow in Bangladesh DIR Research Center on Development and International Relations Aalborg University Fibigerstraede 2 DK-9220 Aalborg East.

6 Guncu, D (2010) Foreign Direct Investment in Turkey: Sectoral Determinants, Maastricht University School of Business and Economics Maastricht, I , Master: International Business Finance, Master Thesis Supervisor: Yonder, E. A.S. Bilman ve U. Utkulu (2010) Inflation and Output Gaps Reconsidered: Assymetries and Nonlinear Phillips Curve Evidence For The Turkish Economy, Journal of Yaşar University, Muhammad Muazzam Mughal, Muhammad Akram (2011) Does market size affect FDI? The Case of Pakistan Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business vol.2, No:9. Janko Boehm (2011) Foreign Direct Investment- A Qualitative determinant Assessment, International Business and Economics. Rahul S. Sahgal (2011) Foreign Direct Investment Decision-Making Processes: The Case of Swiss Companies in India, Dissertation of the University of St. Gallen, School of

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Genel Bilgiler. Doğum Yılı 1963. 2. Öğrenim Durumu. Unvan Alan Kurum Yıl. Profesörlük. İktisat Teorisi İktisat Teorisi İktisat Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. 1. Genel Bilgiler. Doğum Yılı 1963. 2. Öğrenim Durumu. Unvan Alan Kurum Yıl. Profesörlük. İktisat Teorisi İktisat Teorisi İktisat Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Genel Bilgiler Adı Soyadı Ömer Demir Doğum Yılı 1963 Doğum Yeri Trabzon Ünvanı Prof. Dr. 2. Öğrenim Durumu Unvan Alan Kurum Yıl Profesörlük Doçentlik İktisat Teorisi İktisat Teorisi İktisat

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

B. Ayça Ülker Erkan. Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 2005 Post-Doktora İngilizce Bölümü University of Minnesota 2008

B. Ayça Ülker Erkan. Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 2005 Post-Doktora İngilizce Bölümü University of Minnesota 2008 B. Ayça Ülker Erkan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: B. Ayça Ülker Erkan Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Muradiye Kampüsü, 45140 Manisa. Phone:

Detaylı