İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303"

Transkript

1 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 İŞL 203 İstatistik I Z 303 İŞL 128 Yönetim ve Organizasyon Z 303 İŞL 207 Pazarlama İlkeleri Z 303 İŞL 204 İstatistik II Z 303 Z 303 İŞL 222 Pazarlama Yönetimi Z 303 İŞL 223 Karar Analizi İŞL 301 Üretim Yönetimi I Z 303 İŞL 226 Örgüt Teorisi Z 303 İŞL 303 Finansal Yönetim I Z 303 İŞL 302 Üretim Yönetimi II Z 303 TUK İŞL 307 Maliyet Muhasebesi I Z 303 İŞL 304 Finansal Yönetim II Z 303 İŞL 311 Yöneylem Araştırması I Z 303 İŞL 308 Maliyet Muhasebesi II Z 303 İŞL 309 İŞL 431 İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Politikaları ve tratejileri Z 303 İŞL 312 Yöneylem Araştırması II Z 303 Z 303 İŞL 402 Proje Değerlendirme Z 303

2 Kodu Adı TC ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ABD TEZLİ YÜKEK LİAN PROGRAMI İŞLETME ABD TEZLİ YÜKEK LİAN PROGRAMI ZORUNLU DERLER HAVUZU Türü İŞL 501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Z İŞL502 eminer Z TUK Kodu İŞL 503 İŞL 505 İŞL 507 İŞL 509 İŞLETME ABD TEZLİ YÜKEK LİAN PROGRAMI EÇMELİ DERLER HAVUZU Adı TUK Adı Türü Kodu tratejik Pazarlama Yönetimi Tüketici Davranışları Analizi Envanter Modelleri ve istemleri İstatistiksel Örnekleme İŞL 511 İşletme Denetimi İŞL 513 Finansal Yatırımlar İŞL 515 tratejik Yönetim İŞL 517 Örgüt Kuramı İŞL 519 Portföy Yönetimi Çağdaş Yönetim İŞL 521 Düşüncesi İŞL 523 Yönetim Ekonomisi Girişimcilik ve Küçük İŞL 525 İşletme Yönetimi İŞL 527 İŞL 529 Pazarlama Araştırması tratejik atış Yönetimi İŞL 531 Dağıtım tratejileri İŞL 533 Bütünleşik Pazarlama Kurumsal osyal İŞL 535 orumluluk Fiyatlandırma İŞL 537 tratejileri Bütçeleme ve İŞL 539 Performans Yönetimi İŞL 541 istem Benzetimi Algoritma ve İŞL 543 Programlama İŞL 504 İşletmelerde Motivasyon Yatırım Projelerinin İŞL 506 Değerlendirilmesi İŞL 508 Pazarlamada Etik İŞL 510 Finansal Risk Yönetimi Hizmet İşletmelerinde İŞL 512 Pazarlama tratejileri İŞL 514 Üretim Yönetimi İŞL 516 Finansmanda Güncel Konular İŞL 518 ağlık Hizmetleri Pazarlaması İŞL 520 Turizm Pazarlaması Rekabete Dönük Üretim İŞL 522 Yönetimi Karar Verme Yöntem ve İŞL 524 Teknikleri İŞL 526 Avrupa Gümrük Birliği İŞL 528 Örgütlerde Bilgi Yönetimi Takım Yönetimi ve Etkin İŞL 530 Problem Çözme İŞL 532 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar İŞL 534 E-Ticaret Perakende Yönetiminde İŞL 536 tratejik Yaklaşımlar İŞL 538 Müşteri İlişkileri Yönetimleri Yeni Ürünlerde Rekabet İŞL 540 tratejileri Üretim isteminin Tasarımı ve İŞL 542 Analizi İŞL 544 Tedarik Zinciri Yönetimi Türü TUK

3 İleri Yöneylem İŞL 545 Araştırması Teknikleri İŞL 546 Çok Ölçütlü Karar Verme İŞL 547 Muhasebede Etik İŞL 548 Karar Destek istemleri tratejik Maliyet Yönetim İŞL549 Olasılık* İŞL 550 sistemleri Bilimsel İŞL551 Araştırmalarda Hipotez Testleri İŞL 552 Mali Analiz Teknikleri Finansal Raporlama ve Paydaş İŞL553 Parametrik Testler İŞL 554 İlişkileri İŞL556 Regresyon ve Zaman erileri İŞL558 NonparametrikTeknikler (P Uygulamalı) Mezuniyet Şartı: Programı bitirebilmek için İŞL 501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İŞL 502 eminer zorunlu derslerini ve 6 tane seçimlik ders (18 kredi) olmak üzere toplam 21 kredilik ders ve seminer dersinden başarılı olunması zorunludur. Öğrenci her dönem en fazla 12 kredilik ders ile seminer dersini alabilir. YÜKEK LİAN ZORUNLU VE EÇMELİ DER İÇERİKLERİ İŞL501 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklen ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması. Teori Geliştirme ve Metodoloji: Niceliksel ve Niteliksel Araştırmalar, Odak Grup Görüşmeleri, İçerik Analizi, Örnek Olay Araştırmaları, Niteliksel Verilerin Analizi, Geçerliliği ve Güvenilirliği, Nicel Araştırmanın Doğası: Ölçme ve Ölçeklendirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri, istematik Yeniden Gözden Geçirme, Nedensellik Çalışmaları ve Deneysel Tasarım, Alan Araştırması Tasarımı Örnekleme üreci-teorileri-örnek ayısı, Veri eti Hazırlama ve Öncül Analizler, Hipotez Testi1: Parametrik Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Hipotez Testi2: Parametrik Olmayan Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Araştırma Taslaklarının unumu ve Tartışılması, Genel Değerlendirme İŞL503 TRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ: Pazarlama ve tratejik Düşünme, tratejik Analiz ve Pazar Fırsat, ektör ve Rekabet Analizleri Pazarlama tratejileri Kapsamında Yeni Pazarlara Giriş tratejileri, Büyüyen ve Olgunlaşan Pazarlarda Pazarlama tratejileri, Gerileyen Pazarlar ve Kriz Döneminde Pazarlama tratejileri, Pazar Konumuna Göre Pazarlama tratejileri, ınav haftası, Pazarlama tratejilerinin Uygulanması, tratejik Kontrol ve Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi İŞL 505 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ: Tüketici davranışlarına giriş, tüketici kavramı, tüketici davranışını etkileyen çevresel faktörler; kültür, alt kültür, sosyal sınıf, sosyal grup, aile, tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler; kişilik ve benlik, güdüleme ve öğrenme, algılama, tutum ve inançlar, tüketici karar süreci.

4 İŞL507 ENVANTER MODELLERİ VE İTEMLERİ: Envanter sistemleri; envanter maliyetleri; ekonomik miktar sipariş modelleri; sabit veya değişken yeniden sipariş aralığı ve temin süreli belirli ve stokastik modeller; çok basamaklı modeller; bazı envanter modelleri için sezgisel (heuristic).çözümler İŞL509 İTATİKEL ÖRNEKLEME: Örneklemede temel kavramlar. Basit, rasgele, tabakalandırılmış ve sistematik örnekleme. Küme örneklemesi ve alt örnekleme. Homojenlik ölçümleri ve tasarım etkinliği. Maliyet faktörlerinin analizi. Alan araştırmalarında temel yöntemler. Anket uygulanacak örneklemin planlanması ve tasarımı. Veri toplama aşamaları. Anket tasarımı. Araştırma yönetimi. Örnekleme ve örnekleme dışı hatalar. İŞL511 İŞLETME DENETİMİ: Denetim kavramı ve türleri, denetim standartları, denetim raporunun hazırlanması, muhasebe denetimi, denetim raporları ve içeriği, raporların sonuçları, işgüvenliği denetimi, vergi denetimi ve diğer denetim türleri. İŞL513 FİNANAL YATIRIMLAR: Yatırımlar, yatırım tipleri, kurumlar ve bireylerin nasıl ve niçin yatırım yaptıklarının vurgulanması; risk ve getirilerin ölçümlenmesi; sermaye ve para piyasaları, yatırım değerlendirme süreç ve metodları; yatırım araçlarının analizi ve bono ve hisse senetlerinin yönetimi; portföy teorisi ve uygulamaları; yatırım kararlarında matematiksel programlama uygulamaları. İŞL 515 TRATEJİK YÖNETİM: Küresel iş çevrelerinde karşılaştırmalı üstünlük sağlamak için gerekli stratejilerin geliştirme ve uygulamaları, stratejik yönetim alanındaki teoriler, karşılaştırmalı strateji sürecinde kullanılan çeşitli ampirik yaklaşımlar, endüstrilerin artan hızla küreselleşmesi, rekabetin bölgeselleşmesi; stratejilerin küresel olarak geliştirilip uygulanmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran kurumsal faktörler, örgütsel değişme, rakip dinamikler, firma kaynaklarının ve imkanlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, rekabet stratejisine bölgesel yaklaşımlar, stratejik birleşmeler ve firma-içi ağlar. İŞL517 ÖRGÜT KURAMI VE İDARİ DAVRANIŞ: Örgüt kavramı; biçimsel ve biçimsel olmayan örgütler; örgütsel dinamikler, etkililik, bir örgütün etkinlik ve ekonomik ağırlıklı tasarım ve geliştirilmesi; değişim ve gelişim yönetimi. İŞL 519 PORTFÖY YÖNETİMİ: Yatırımın tanımı, çeşitleri, amacı, ekonomik durumuyla ilgili faktörler, yatırımın verimi, vergi karşısındaki durumu, likidite derecesi, riskliliği; Para ve ermaye Piyasalarının İşleyişi, Para Piyasası Araçları ve Değerlemeleri, Tahvil ve Yatırım Kararları, Faiz Teorileri, Tahvilde üre ve Bağışıklık, Tahvil Portföyünün Yönetimi, Hisse enetleri ve Yatırım Kararları, hisse senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan "temel analiz" ve "teknik analiz" yöntemleri, temel analiz kapsamında hisse senedinin gerçek değerinin hesaplanmasında kullanılan

5 modeller, Teori: Teknik, Temel ve Portföy Analizi, erbest Nakit Akımı Yöntemi İle Değerleme, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları, Arbitraj Fiyatlama Modeli İŞL521 ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCEİ: Çağdaş kavram ve yaklaşımlar, toplam kalite yönetimi anlayışı, temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma, organizasyonların yeniden yapılandırılmaları, şebeke organizasyonlar, değişim organizasyonu, değişim mühendisliği, işletmelerarası karşılaştırma, personeli güçlendirme, stratejik ortaklıklar, küçülme ve kademe azaltma, öğrenen organizasyonlar, sanallık ve sanal organizasyonlar. İŞL 523 YÖNETİM EKONOMİİ: Yönetim ekonomisinin içeriği; maksimizasyon ve optimizasyona giriş; risk ve belirsizlik koşullarında karar analizi; rekabet, stratejik karar ve işlem maliyetleri; işletme amaçları; öngörü, talep teorisi, talep tahmini teknikleri; maliyet teorisi ve ölçümü; doğrusal programlama; çeşitli fiyatlandırma şekilleri, kontrollü piyasalarda fiyatlandırma, reklam kararı, sermaye bütçelemesi, kamu politikası ve iş hayatının düzenlenmesi; karar değerlendirmesi, karlar ve kontrol, sermaye bütçelemesi; yatırım kararları. İŞL 525 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ: Girişimciliğin doğası, yaratıcılık ve yenilikçilik, girişimcinin özellikleri, işletmelerde girişimciliğin gelişmesi, çevresel değerlendirmeler, yeni bir yatırıma hazırlanma, yeni yatırımın değerlendirilmesi, etkili bir işletme planı geliştirme, yeni bir yatırıma ilişkin yasal konular ve pazarlama konuları, girişimcilerin sermaye birikim kaynakları, girişimsel gelişmenin yönetimi, yeni bir işletmenin satın alınması, uluslararası gelişme ve girişimcilik, girişimciler için ahlaki ve sosyal sorunlar konusunda teorik bilgiler vermektir. İŞL 527 PAZARLAMA ARAŞTIRMAI: Pazarlama kararları için bilgi ihtiyacı; pazarlama bilgi sistemi; pazarlama araştırma sureci; pazarlama araştırmasında problemin belirlenmesi, araştırma amaçlarının belirlenmesi, araştırma tasarımı, başlıca veri toplama yöntemleri; pazarlama araştırmasında etik. İŞL529 TRATEJİK ATIŞ YÖNETİMİ: atış ve atış Yönetimine Giriş, atış Yönetimi Fonksiyonları, atış ve tratejik Planlama, atış ürecini Kavrama ve atış Teknikleri Hakkında Bilgi Edinme, Potansiyel Müşteriler ve atış Tahminleri, atış Elemanlarının eçimi ve Yönetimi ürecini Kavrama, atış Organizasyon Yapısı ve Oluşumunu Kavrama, atış üreci onrası Taraflar Arası İlişkiyi Anlama, atışçıların Motivasyonu ve Liderlik, atış Performansının Değerlendirilmesi, atış Gücü Ücretlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi, atışta Etik ve atış Elemanlarının Ahlaki orumluluklarının Neler Olduğu Anlama, atış ürecinin ürekli Gelişen Dinamik Yapısı 531 DAĞITIM TRATEJİLERİ: Dağıtımın doğası, kanal yönetimi etkileyen faktörler, kanal yönetimin pazarlamadaki rolü, dağıtım kanalı sistemi, dağıtım kanalı stratejileri, stratejinin seçimi, uygulanması ve denetlenmesi, Türkiye de dağıtım kanalları ve e-dağıtım kanalları gibi konular ele alınacaktır

6 İŞL533 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ: Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tarihçesi / Pazarlama İletişimi Nasıl Çalışır? / Bütünleşik Pazarlama Programı Oluşturmanın Temelleri / İletişim Programının Yönünün Planlanması / Yaratıcılığın Kullanılması / Telafi Yöntemleri / Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Ölçülmesi / Tüketici Cevaplarının Ölçülmesi / Bütünleşme Engelleri İŞL535 KURUMAL OYAL ORUMLULUK: Kurumsal sosyal sorumluluğu giriş, K stratejisi, K yönetimi, K politikları, ilke ve hedefleri, kurum içi uygulamaları İŞL535 FİYATLANDIRMA TRATEJİLERİ: fiyatlama ile ilgili temel kavramlar, fiyatlama stratejileri; uluslararası ürün ve fiyat yönetimi; büyüme ve genişleme stratejileri; İŞL 539 PERFORMAN YÖNETİMİ: tratejik Açıdan Performans Ölçümü ve Yönetiminin Kapsam ve Önemi,Finansal Performans Ölçüleri,Finansal Olmayan Performans Ölçüleri,Performans Ölçülerinin Karşılaştırılması,Performans Ölçümünde Zaman Ufku ve Etkileri,Çağdaş Performans Ölçüm istemleri,dengeli Puan Kartı ve Uygulamaları,Örnek Olay İncelemeleri,Kıyaslama,Örnek Olay İnceleme,Özdeğerleme, Örnek Olay İnceleme, EFQM Modeli, Örnek Olay İnceleme, Çokuluslu Şirketlerde Performans Ölçümü, Örnek Olay İnceleme, Performans Ölçüm ve Yönetiminde Karşılaşılan orunlar İŞL541 İTEM BENZETİMİ: Benzetim, benzetim türleri, benzetimin avantaj ve dezavantajları. Kalite mühendisliğinde benzetimin yeri ve rolü. Monte Carlo Benzetimi. istem analizi. Benzetim ile süreç iyileştirme, ürün ve servis kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, sistem kontrolü ve eniyileme. Kesikli olay benzetimi. Temel modelleme kavramları ile model kurma. Girdi analizi. Rassal sayı ve değişken üreteçleri. Doğrulama ve geçerlilik. Çıktı analizi. İŞL543 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA: Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları, programlama ortamının kullanımı ve kod yazım kuralları, sabitler, değişkenler, özel kelimeler, standart veri tipleri, aritmetik ve mantıksal işlem operatörleri, kontrol deyimleri ve döngüler, diziler, matrisler, standart fonksiyonlar, örnek algoritmalar ve alınmaktadır grafik konuları ele İŞL545 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMAI TEKNİKLERİ: Problem formüle etmek, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, gelişmiş eniyi incelemesi, ikilik teorisi, dağıtım problemleri, tamsayısal programlama, tümleşik çözüm yöntemleri, yönetim bilimlerinin gelişimi, psikolojik modeller İŞL 547 Muhasebede Etik Bu dersle, muhasebe mesleğinin temelini oluşturan etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları bilmek, benimsemek ve uygulamak, muhasebe ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin neler olduğunu anlamak,

7 meslek mensubunun mesleki değerleri ve etik ilkelerini müşterileri, diğer meslek mensupları, meslek örgütü ve toplum yararına koruma ve güçlendirme zorunluluğunun öneminin kavranması amaçlanmaktadır. İŞL 549 OLAILIK ( ) aymanın temel kuralları, permütasyon, kombinasyon, olasılığın tanımı, temel kavramları, rassal değişkenler, birikimli olasılık fonksiyonları, ortak olasılık fonksiyonları, marjinal olasılık fonksiyonları, birikimli ortak dağılım fonksiyonları, bağımsız rassal değişkenler, koşullu olasılık fonksiyonları, tek boyutlu rassal değişkenlerin fonksiyonları, iki boyutlu rassal değişkenlerin fonksiyonları, beklenen değer, varyans, momentler, mod, medyan, limit teoremleri. Kesikli olasılık dağılımları (Binom dağılımı, Poisson dağılımı, hipergeometrik dağılım). ürekli olasılık dağılımları (normal dağılım, düzgün (üniform) dağılım, üstel dağılım, ki-kare dağılımı, t dağılımı, F dağılımı) İŞL 551 BİLİMEL ARAŞTIRMALARDA HİPOTEZ TETLERİ ( ) Hipotez testi, I. hata tip, II. tip hata, önem (anlam) seviyesi, testin gücü, uygun bir istatistiksel test seçme, istatistiksel model, güç ve etkinlik, ölçme ve ölçekler, ölçeklerin karşılaştırılması. z testi; anakütle ortalamasının testi, anakütle oranının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olması hali, eşlenik çift örnekler hali, iki anakütle oranı arasındaki farkın testi t testi; anakütle ortalamasının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olma hali, eşlenik çift örnekler hali. F- testi (varyans analizi); tek yönlü sınıflama, iki yönlü sınıflama, etkileşimsiz varyans analizi, etkileşimli (interaksiyonlu) varyans analizi, farklı grupların tespiti, asgari önemli fark metodu, gerçekten önemli fark metodu (Tukey metodu), homojenlik testi Ki-kare testi; uygunluk testi (belirli bir hipoteze uygunluk testi, ihtimal dağılımlarına uygunluk testi), bağımsızlık testi, Yates düzeltmesi Fisher'in kesin 2 testi, varyans testi, homojenlik testi, bağımlı grupların testi, ki-kare testinde dikkat edilmesi gereken durumlar. Nonparametrik testler; tek örnek durumu (işaret testi, Kolmogorov-mirnov testi, dizi sayıları testi (Runs test)), eşlenik-çift örnek durumu (işaret testi, Wilcoxon eşlenik-çift testi), iki bağımsız örnek durumu (Wilcoxon sıra-toplam testi, Mann- Whitney U testi, Wald -Wolfowitz dizi sayıları testi, Kolmogorow-mirnov testi, ikiden fazla örnek durumu (Kruskal-Wallis testi, Friedman testi), çapraz tablolarla (cross tabulations) kullanılan ilişki katsayıları İŞL 553 PARAMETRİK TETLER ( ) Hipotez testi, uygun bir istatistiksel test seçme, istatistiksel model, güç ve etkinlik, ölçme ve ölçekler

8 z testi; anakütle ortalamasının testi, anakütle oranının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olması hali, eşlenik çift örnekler hali, iki anakütle oranı arasındaki farkın testi t testi; anakütle ortalamasının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olma hali, eşlenik çift örnekler hali F testi (Varyans Analizi); tek yönlü ANOVA, iki yönlü ANOVA, çok faktörlü deneylerde ANOVA, farklı grupların tespiti, asgari önemli fark metodu, gerçekten önemli fark metodu (Tukey metodu), homojenlik testi, tek yönlü MANOVA, iki yönlü MANOVA Regresyon analizi, korelâsyon analizi, zaman serileri analizi. İŞL 502 EMİNER: Araştırma türleri ve veri toplama metotları, bilimsel araştırma, araştırma dizaynı, kütüphane araştırması, araştırma raporlanması, referans yazımı, tablo ve şekiller, formel yapılar ve formel kurallar, İŞL 504 İŞLETMELERDE MOTİVAYON: Motivasyon kavramı ve kapsamı, motivasyon teşvik araçları, movitasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar, başlıca motivasyon kuramları: kapsam ve süreç kuramları, iş tatmini ve ölçümü, iş tatminini artırıcı yönetici temelli araçlar, örgütsel bağlılık, yılgınlık ve bıkkınlığın önlenmesi yöntemleri, başarılı kurumu yöneticileri üzerine incelemeler, çatışma yönetimi, empati geliştirme konuları ele alınacaktır. İŞL 506 YATIRIM PROJELENİN DEĞERLENDİRİLMEİ: Proje yatırımını önemi ve temel kavramlar, proje yatırımının finansal, ekonomik ve teknik boyutlarının evrimi, risk ve enflasyon durumlarında proje yatırımlarının değişimi ve devlet ve özel proje yatırımlarının farkları İŞL 508 PAZARLAMADA ETİK: Ahlak ve etik tanımları, pazarlamada etiğin doğası ve pazarlamadaki rolü, pazarlamada sosyal sorumluluğun etkileri, pazarlamada etik sorunlar( ürün, promosyon, fiyat ve dağıtım sorunları), pazarlamada ahlak felsefesi, etik karar verme süreç anlayışı, pazarlamada etiksel kararların gelişimi, etik kodları ve etik dışı davranışların kontrolü İŞL 510 FİNANAL RİK YÖNETİMİ Piyasa değişim tahmini ( teknik analizler, temel analizler), mevcut piyasalar ( ileri piyasalar, gelecek piyasalar, türev piyasalar,). Fiyat alternatifleri ( alternatif stratejileri, black scholes metodu, indeks alternatifleri, değişim ve gelecek alternatifler). Risk yönetimi, muhasebe ve kontrol tanımları, çeşitleri, kontrol sistemleri ve işletmelerde uygun denetim sistemlerinin araştırılması, maliyet denetimi ve içi denetim İŞL 512 HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA TRATEJİLERİ: Hizmetlerin karakterleri ve doğası, hizmet ekonomileri, hizmetlerin önemi ve gelişimi, Hizmet karmasının

9 gelişimi(7p), hizmet pazarlamalarında ürün, dağıtım, fiyat, tutundurma stratejileri, hizmette ilişki pazarlama, hizmette talep ve tedarik yönetimi, pazarlamada hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve örnek olaylar. İŞL 514 ÜRETİM YÖNETİMİ: Üretim yönetimine giriş, rekabetçilik, strateji ve verimlilik kavramları, talep tahmin yöntemleri, ürün ve servis dizaynı, ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması, proses seçimi ve işyeri düzeni, yer seçimi planlaması ve analizleri, kalite yönetimi, kalite kontrol. İŞL 516 FİNANMANDA GÜNCEL KULAR: Türkiye de finans konuları, rekabet şartları, Türkiye de bireysel emeklilik sistemi, Türkiye de Ekim 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizleri, ekonomik krizin finans kurumlarına etkileri, İstanbul yaklaşımı İŞL 518 AĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMAI: ağlık hizmet pazarlaması kapsamları, önem ve fonksiyonları, kamu hizmeti olarak sağlık, piyasaların bölünmesi, pazarlamanın durumu, fiyatlandırılması ve tutundurması İŞL520 TURİZM PAZARLAMAI: Turizm Pazarlaması Kavramı Gelişimi ve Önemi, Turizmde Pazarın Yapısı, Turistik Tüketici Davranışı, Tatil atınalma Karar üreci, Turistik İstem ve Turist Tiplendirmesi, Turizm Pazarları ve Pazar Bölümlendirmesi, Turistik Ürün ve Hizmet Politikaları, Turizmde Fiyatlandırma, Turizm Dağıtım Kanalları, Turizmde Tutundurma Çalışmaları, Turizmde Pazarlama Araştırması, Turizmde tratejik Planlama ve Yönetim, - Global Turizm tratejileri Gelecekte Turizm Pazarlamasında Belirecek Ana Eğilimler İŞL 522 REKABETE FÖNÜK ÜRETİM YÖNETİMİ: Üretim stratejilerinin önemi, rekabet süreçlerinin gelişimi, kalite ve rekabet, takım çalışması, otomasyon esnekliği, yalın üretim, uluslararası rekabet ve uluslararası üretim İŞL 526 AVRUPA VE GÜMRÜK BİRLİĞİ: Avrupa Birliği kurumlarının işleyişi, KOBİ lere yönelik dış ticaret mevzuatlarının neler olduğu ve nasıl uygulandığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği Komisyonu kararlarının incelenmesi ile AB'nin kurumsal örgüt yapısının incelenerek siyasi, ekonomik bir örgüt olarak üye ülkelerin ekonomi-politik yapılarının irdelenmesi. Türkiye ile AB ilişkilerinin 1959 yılından itibaren tarihsel sürecinin incelenerek özellikle Gümrük Birliği'nin tam üyelik sürecine ve Türkiye ekonomisine etkileri gibi konular oluşturmaktadır. İŞL 528 ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ: Veri, enformasyon, bilgi, Açık ve örtük bilgi, Bilgi toplumu kavramının sosyal, kültürel ve ekonomik tanımları, Ağ Toplumu. Bilginin yönetimi, Bilgi yönetiminin ilkeleri ve süreçleri, Bilgi yönetiminde insan ve teknoloji unsurları

10 İŞL 530 TAKIM YÖNETİMİ VE ETKİN PROBLEM ÇÖZME: Liderlik perspektifleri ve yaklaşımları ortaya konulması, takım yönetimi ve liderlik rollerinin belirtilmesi amaçlanmaktadır. İçeriği: Liderlik Perspektifleri, Özellik Yaklaşımları, Davranışsal Yaklaşımlar, Michigan Çalışmaları, Ohio tate liderlik çalışmaları, Liderlik Izgarası, Fiedler'in Koşulsallık teorisi, Araç-amaç teorisi, Vroom-yetton-Jago modeli, Liderlik motivasyon kalıbı, Yaşam eğrisi modeli, Liderliğin ikamesi, Dönüştürümcü Liderlik, Liderlikte nitelik modeli, Liderlik ve Örgütsel Kültür, açılmış Liderlik, Takım felsefesi, Takım çelişkileri, Takım yapılanma süreci, Etkin takımlar, Takım oyuncuları ve takımları geliştirmek için araçlar, Takım bazlı örgütleri tasarlamak ve yol göstermek, Takım yönetimi ve liderlik rolleri, Yönlendirme süreci, Takım performansını ölçmek. İŞL 532 PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR: Pazar bölümlendirme, konumlandırma, hedef pazar seçimi ve farklılaşma, pazar karması stratejisi, mamul stratejileri, fiyat stratejileri, dağıtım stratejileri, tutundurma stratejileri ve planlaması. Modern Pazarlama Yaklaşımı ve Pazar Yönlülük, Post modern Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Veri Tabanlı Pazarlama, İzinli Pazarlama, Gedik Pazarlama, İlişkisel Pazarlama, İçsel Pazarlama İŞL 534 E-TİCARET: Klasik ticaret yaklaşımının etkilerinin devamı yanında e-ticaret kavramı etkilerinin güçlenerek büyümesi ve önemli bir alternatif ticaret kanalı haline gelmesi detayları teorik olarak incelenmektedir. E-ticaret kavramı tanımı, e-ticaret sınıflandırılması, e-ticarette pazar araştırmaları ve pazarlama karması gelişimi, e-ticarette tarafların hukuksal olarak korunması sorunu ve e-ticaretin ürün ve hizmet piyasaları gelişimine katkıları irdelenmektedir. İŞL 536 PERAKENDE YÖNETİMİNDE TRATEJİK YAKLAŞIMLAR: Perakende yönetimi ile ilgili temel kavramlar, pazarlama açısından önem taşıyan perakendecilik ile ilgili uygulama örnekler ile desteklenmiş temel bilgiler. Perakendecilikte Çevre ve Çevresel Koşullar, Perakendeci Kuruluş ve Müşterileri Anlama ve Tanımlama, Perakendeci Mağazalar, Mağaza Kuruluş Yeri Değerlemesi, Perakende Yönetiminde Departmanlar ve İşleyiş, Mağaza Tasarımı ve Yerleşimi, Mağaza İmajı, Pazar Doygunluğu ve Müşteri Tatmini, Perakendecilikte Müşteri Bilgilerinin Araştırılması, Perakendecilik Yönetim tratejisi ve Gelişen Perakendecilik Pazarlama tratejileri, Küreselleşme ve Perakendecilik, Dünya da Perakendecilik, Perakendecilik ektöründe Rekabet, Teknolojik Gelişmelerin Perakendeciliğe unduğu Gelişmeler, Discount / elfervis / Franchising / Nonfood / Kooperatif / atış Zinciri Mağazaları, Alışveriş Merkezleri, Elektronik / Tele Alışveriş, Otomatik Makineli / Katalog atış İŞL 538 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMLERİ: Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi tratejileri, Müşterilerle İletişim, Müşterilerle İletişimi İyileştirme Yolları: Empatik İletişim, Müşteri Hizmeti ve Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini ve Müşteri adakati, Müşteri Kazanma ve Elde Tutma Programları, Uzun Dönemli Müşteri İlişkileri Geliştirme, Müşteri Şikayetleri ve Şikayet Yönetimi, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi, Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü, Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü Uygulamaları, Müşteri Odaklı Değişim Yönetimi

11 İŞL 540 YENİ ÜRÜNDE REKABET TRATEJİLERİ: Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yeni ürün geliştirme ile ilgili alternatif stratejilerin analizi, yeni ürün geliştirme sürecinin tanıtılması, yeni ürün geliştirme sürecinin aşama aşama analizi, proje çalışması İŞL 542 ÜRETİM İTEMİNİN TAARIMI VE ANALİZİ: Bu ders üretim ve servis sistemlerinin tasarımı, planlanması ve işletilmesi ile ilgili birçok değişik konuyu kapsamaktadır. Özellikle talep tahmini, üretim planlama, deterministik ve rassal envanter kontrolü alanlarındaki yöneylem araştırması uygulamalarına ağırlık verilecektir. İtme ve çekme üretim kontrol sistemlerinin temel prensipleri ve tedarik zinciri yönetiminde son dönemdeki meydana gelen gelişmelere de değinilecektir. Atölye tipi üretimde çizelgeleme, montaj hattı dengeleme konuları. Tesis yerleşimi ve konuşlandırma problemleri tartışılacaktır. İŞL 544 TEDARİK ZİNCİRİ ÖNETİMİ: tedarik zinciri, lojistik, satın alma, üretim planlama, envanter yönetimi, büyük mağazacılık, dağıtım, müşteri konuları işlenmektedir. İŞL 546 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME: Bu dersi tamamlayan öğrencilerin ÇKKV tabanlı sayısal yöntemleri kullanarak organizasyonları sayısal yönden analiz edebilmeleri beklenmektedir. içeriği; Analitik hiyerarşi süreci, karar ağaçları, Çok kriterli karar verme yöntemleri, Aşamaları, Entropy, Analitik Hiyerarşi üreci, Topsis, Electre, Promethee I-II gibi konulardır.. İŞL 548 KARAR DETEK İTEMELRİ: Yönetim ve Karar Verme Fonksiyonu; istem, Model ve Model Kurma üreci, Karar Vermede Bilgisayar Desteği ve Yönetim Bilişim istemleri; Karar Destek istemlerinin (KD) Yapısı ve Öğeleri; KD Oluşum Koşulları; KD Tasa-rım ve Kuruluş üreci, KD Örnekleri, Üst Yönetici Bilgi istemleri ve Uzman istemlere Giriş; Karar Destek istemi Yazılımları ve Kullanımı. İŞL 550 TRATEJİK MALİYET YÖNETİM İTEMLERİ: Bu ders günümüzün yoğun rekabet koşullarında işletmelerin kullandıkları maliyet ölçüm ve yönetim sistemlerinin incelenerek bu tür sistemlerin uygulanmasına dönük örnek olaylar ele alınmaktadır. İŞL 552 Mali Analiz Teknikleri Bu ders çeşitli bilgi kullanıcılarına sunulan finansal tabloların nasıl hazırlanıp sunulacağı ve bu tablolardaki bilgilerin analiz edilip değerlendirilmelerinde kullanılacak mali analiz teknikleri açıklanmasını kapsamaktadır. Ders içeriğinde Finansal tabloların genel nitelikleri ve kullanım sınırları; temel ve ek finansal tabloların içerikleri ve hazırlanma çalışmaları, finansal analiz teknikleri (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Yüzde Yöntemi ile Analiz, Oran Analizi ve Trend Analizi gibi) ve bunların kullanılması, finansal tabloların fiyat hareketlerine göre düzeltilmesi konuları yer almaktadır.

12 İŞL 554 Finansal Raporlama ve Paydaş İlişkileri Bu dersle, öğrencilerin kurumsal yönetim ile ilgili temel teorik çerçeveyi ve kurumsal yönetim uygulamalarının etki alanını anlamaları amaçlanmaktadır. İŞL 556 REGREYON VE ZAMAN ERİLERİ ( ) İki değişkenli basit doğrusal regresyon modeli; EKK yöntemi, tahminin standart hatası ve varyansı, korelasyon katsayısı, belirlilik katsayısı, dağılma diyagramlarının önemi ve standartlaştırılmış hata terimleri, iki değişkenli doğrusal regresyon modeli tahmininde en küçük kareler yönteminin varsayımları, EKK tahminlerinin standart hataları ve kullanılışı, EKK tahminlerinin sahip oldukları özellikler, iki değişkenli doğrusal modelin katsayılarının yorumu, sabit terimsiz regresyon analizi, doğrusal olmayan regresyon modelleri. Çok değişkenli regresyon; çoklu regresyonun anlamı ve basit regresyonla karşılaştırılması, çoklu regresyon denkleminin tahmini, polinominal ve doğrusal olmayan çoklu regresyon, çoklu regresyon modelinin matrislerle çözümü. Doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının analizi; normal dağılım, çoklu doğrusal bağlantı, farklı varyanslılık, otokorelasyon. Zaman serilerinin analizi; zaman serilerinin özellikleri, nedensellik kavramı ve analizi, zaman serisi modelleri. İŞL 558 NONPARAMETRİK TEKNİKLER (P UYGULAMALI) ( ) Hipotez testi, I. hata tip, II. tip hata, önem (anlam) seviyesi, testin gücü, uygun bir istatistiksel test seçme, istatistiksel model, güç ve etkinlik, ölçme ve ölçekler. Tek örneği analiz eden testler; tek örnek işaret testi, wilcoxon işaretli sıralar testi, wilcoxon işaretli sıralar testi. İki bağımsız örneği analiz eden testler; Mann- Whitney testi, Kolmogorov-imirnov testi, moses exreme reactions testi, Wald-Wolfowitz Runs testi, medyan testi. Birbirleriyle ilişkili iki örneği analiz eden testler; Wilcoxon testi, sign testi, McNemar testi, marginal homogeneity test. Ki-kare; bağımsızlık testi, Yates ki-kare testi, Fisher'in kesin ki-kare testi ve homojenlik testi, ki-kare testinde dikkat edilmesi gereken durumlar). Uygunluk testleri; ki-kare uygunluk testleri, Kolmogorov-mirnov tek örnek testi, Kolmogorov- mirnov iki örnek testi, ki-kare ve Kolmogorov-mirnov uygunluk testlerinin karşılaştırılması. İlişki katsayıları; Theil in belirsizlik katsayısı, Kendall-tuart'ın Tau c katsayısı, omers'in d katsayısı, pearman sıra korelâsyon katsayısı, Pearson korelâsyon katsayısı, eta katsayısı, Kappa, risk ve McNemar katsayıları, Chochran s and Mantel-Haenszel statistics katsayısı.

13 Üç veya daha fazla bağımsız örneği analiz eden testler (Kruskal-Wallis h testi, medyan testi, Joncheere-Terpstra sıralı alternatifler testi). Birbirleriyle ilişkili üç ya da daha fazla örneği analiz eden testler (Friedman testi, Kendall s W testi,, Cochran s Q testi page testi, Durbin testi).

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı