İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303"

Transkript

1 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 İŞL 203 İstatistik I Z 303 İŞL 128 Yönetim ve Organizasyon Z 303 İŞL 207 Pazarlama İlkeleri Z 303 İŞL 204 İstatistik II Z 303 Z 303 İŞL 222 Pazarlama Yönetimi Z 303 İŞL 223 Karar Analizi İŞL 301 Üretim Yönetimi I Z 303 İŞL 226 Örgüt Teorisi Z 303 İŞL 303 Finansal Yönetim I Z 303 İŞL 302 Üretim Yönetimi II Z 303 TUK İŞL 307 Maliyet Muhasebesi I Z 303 İŞL 304 Finansal Yönetim II Z 303 İŞL 311 Yöneylem Araştırması I Z 303 İŞL 308 Maliyet Muhasebesi II Z 303 İŞL 309 İŞL 431 İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Politikaları ve tratejileri Z 303 İŞL 312 Yöneylem Araştırması II Z 303 Z 303 İŞL 402 Proje Değerlendirme Z 303

2 Kodu Adı TC ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ABD TEZLİ YÜKEK LİAN PROGRAMI İŞLETME ABD TEZLİ YÜKEK LİAN PROGRAMI ZORUNLU DERLER HAVUZU Türü İŞL 501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Z İŞL502 eminer Z TUK Kodu İŞL 503 İŞL 505 İŞL 507 İŞL 509 İŞLETME ABD TEZLİ YÜKEK LİAN PROGRAMI EÇMELİ DERLER HAVUZU Adı TUK Adı Türü Kodu tratejik Pazarlama Yönetimi Tüketici Davranışları Analizi Envanter Modelleri ve istemleri İstatistiksel Örnekleme İŞL 511 İşletme Denetimi İŞL 513 Finansal Yatırımlar İŞL 515 tratejik Yönetim İŞL 517 Örgüt Kuramı İŞL 519 Portföy Yönetimi Çağdaş Yönetim İŞL 521 Düşüncesi İŞL 523 Yönetim Ekonomisi Girişimcilik ve Küçük İŞL 525 İşletme Yönetimi İŞL 527 İŞL 529 Pazarlama Araştırması tratejik atış Yönetimi İŞL 531 Dağıtım tratejileri İŞL 533 Bütünleşik Pazarlama Kurumsal osyal İŞL 535 orumluluk Fiyatlandırma İŞL 537 tratejileri Bütçeleme ve İŞL 539 Performans Yönetimi İŞL 541 istem Benzetimi Algoritma ve İŞL 543 Programlama İŞL 504 İşletmelerde Motivasyon Yatırım Projelerinin İŞL 506 Değerlendirilmesi İŞL 508 Pazarlamada Etik İŞL 510 Finansal Risk Yönetimi Hizmet İşletmelerinde İŞL 512 Pazarlama tratejileri İŞL 514 Üretim Yönetimi İŞL 516 Finansmanda Güncel Konular İŞL 518 ağlık Hizmetleri Pazarlaması İŞL 520 Turizm Pazarlaması Rekabete Dönük Üretim İŞL 522 Yönetimi Karar Verme Yöntem ve İŞL 524 Teknikleri İŞL 526 Avrupa Gümrük Birliği İŞL 528 Örgütlerde Bilgi Yönetimi Takım Yönetimi ve Etkin İŞL 530 Problem Çözme İŞL 532 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar İŞL 534 E-Ticaret Perakende Yönetiminde İŞL 536 tratejik Yaklaşımlar İŞL 538 Müşteri İlişkileri Yönetimleri Yeni Ürünlerde Rekabet İŞL 540 tratejileri Üretim isteminin Tasarımı ve İŞL 542 Analizi İŞL 544 Tedarik Zinciri Yönetimi Türü TUK

3 İleri Yöneylem İŞL 545 Araştırması Teknikleri İŞL 546 Çok Ölçütlü Karar Verme İŞL 547 Muhasebede Etik İŞL 548 Karar Destek istemleri tratejik Maliyet Yönetim İŞL549 Olasılık* İŞL 550 sistemleri Bilimsel İŞL551 Araştırmalarda Hipotez Testleri İŞL 552 Mali Analiz Teknikleri Finansal Raporlama ve Paydaş İŞL553 Parametrik Testler İŞL 554 İlişkileri İŞL556 Regresyon ve Zaman erileri İŞL558 NonparametrikTeknikler (P Uygulamalı) Mezuniyet Şartı: Programı bitirebilmek için İŞL 501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İŞL 502 eminer zorunlu derslerini ve 6 tane seçimlik ders (18 kredi) olmak üzere toplam 21 kredilik ders ve seminer dersinden başarılı olunması zorunludur. Öğrenci her dönem en fazla 12 kredilik ders ile seminer dersini alabilir. YÜKEK LİAN ZORUNLU VE EÇMELİ DER İÇERİKLERİ İŞL501 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri; örneklen ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması. Teori Geliştirme ve Metodoloji: Niceliksel ve Niteliksel Araştırmalar, Odak Grup Görüşmeleri, İçerik Analizi, Örnek Olay Araştırmaları, Niteliksel Verilerin Analizi, Geçerliliği ve Güvenilirliği, Nicel Araştırmanın Doğası: Ölçme ve Ölçeklendirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri, istematik Yeniden Gözden Geçirme, Nedensellik Çalışmaları ve Deneysel Tasarım, Alan Araştırması Tasarımı Örnekleme üreci-teorileri-örnek ayısı, Veri eti Hazırlama ve Öncül Analizler, Hipotez Testi1: Parametrik Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Hipotez Testi2: Parametrik Olmayan Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Araştırma Taslaklarının unumu ve Tartışılması, Genel Değerlendirme İŞL503 TRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ: Pazarlama ve tratejik Düşünme, tratejik Analiz ve Pazar Fırsat, ektör ve Rekabet Analizleri Pazarlama tratejileri Kapsamında Yeni Pazarlara Giriş tratejileri, Büyüyen ve Olgunlaşan Pazarlarda Pazarlama tratejileri, Gerileyen Pazarlar ve Kriz Döneminde Pazarlama tratejileri, Pazar Konumuna Göre Pazarlama tratejileri, ınav haftası, Pazarlama tratejilerinin Uygulanması, tratejik Kontrol ve Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi İŞL 505 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ: Tüketici davranışlarına giriş, tüketici kavramı, tüketici davranışını etkileyen çevresel faktörler; kültür, alt kültür, sosyal sınıf, sosyal grup, aile, tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler; kişilik ve benlik, güdüleme ve öğrenme, algılama, tutum ve inançlar, tüketici karar süreci.

4 İŞL507 ENVANTER MODELLERİ VE İTEMLERİ: Envanter sistemleri; envanter maliyetleri; ekonomik miktar sipariş modelleri; sabit veya değişken yeniden sipariş aralığı ve temin süreli belirli ve stokastik modeller; çok basamaklı modeller; bazı envanter modelleri için sezgisel (heuristic).çözümler İŞL509 İTATİKEL ÖRNEKLEME: Örneklemede temel kavramlar. Basit, rasgele, tabakalandırılmış ve sistematik örnekleme. Küme örneklemesi ve alt örnekleme. Homojenlik ölçümleri ve tasarım etkinliği. Maliyet faktörlerinin analizi. Alan araştırmalarında temel yöntemler. Anket uygulanacak örneklemin planlanması ve tasarımı. Veri toplama aşamaları. Anket tasarımı. Araştırma yönetimi. Örnekleme ve örnekleme dışı hatalar. İŞL511 İŞLETME DENETİMİ: Denetim kavramı ve türleri, denetim standartları, denetim raporunun hazırlanması, muhasebe denetimi, denetim raporları ve içeriği, raporların sonuçları, işgüvenliği denetimi, vergi denetimi ve diğer denetim türleri. İŞL513 FİNANAL YATIRIMLAR: Yatırımlar, yatırım tipleri, kurumlar ve bireylerin nasıl ve niçin yatırım yaptıklarının vurgulanması; risk ve getirilerin ölçümlenmesi; sermaye ve para piyasaları, yatırım değerlendirme süreç ve metodları; yatırım araçlarının analizi ve bono ve hisse senetlerinin yönetimi; portföy teorisi ve uygulamaları; yatırım kararlarında matematiksel programlama uygulamaları. İŞL 515 TRATEJİK YÖNETİM: Küresel iş çevrelerinde karşılaştırmalı üstünlük sağlamak için gerekli stratejilerin geliştirme ve uygulamaları, stratejik yönetim alanındaki teoriler, karşılaştırmalı strateji sürecinde kullanılan çeşitli ampirik yaklaşımlar, endüstrilerin artan hızla küreselleşmesi, rekabetin bölgeselleşmesi; stratejilerin küresel olarak geliştirilip uygulanmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran kurumsal faktörler, örgütsel değişme, rakip dinamikler, firma kaynaklarının ve imkanlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, rekabet stratejisine bölgesel yaklaşımlar, stratejik birleşmeler ve firma-içi ağlar. İŞL517 ÖRGÜT KURAMI VE İDARİ DAVRANIŞ: Örgüt kavramı; biçimsel ve biçimsel olmayan örgütler; örgütsel dinamikler, etkililik, bir örgütün etkinlik ve ekonomik ağırlıklı tasarım ve geliştirilmesi; değişim ve gelişim yönetimi. İŞL 519 PORTFÖY YÖNETİMİ: Yatırımın tanımı, çeşitleri, amacı, ekonomik durumuyla ilgili faktörler, yatırımın verimi, vergi karşısındaki durumu, likidite derecesi, riskliliği; Para ve ermaye Piyasalarının İşleyişi, Para Piyasası Araçları ve Değerlemeleri, Tahvil ve Yatırım Kararları, Faiz Teorileri, Tahvilde üre ve Bağışıklık, Tahvil Portföyünün Yönetimi, Hisse enetleri ve Yatırım Kararları, hisse senetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan "temel analiz" ve "teknik analiz" yöntemleri, temel analiz kapsamında hisse senedinin gerçek değerinin hesaplanmasında kullanılan

5 modeller, Teori: Teknik, Temel ve Portföy Analizi, erbest Nakit Akımı Yöntemi İle Değerleme, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları, Arbitraj Fiyatlama Modeli İŞL521 ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCEİ: Çağdaş kavram ve yaklaşımlar, toplam kalite yönetimi anlayışı, temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma, organizasyonların yeniden yapılandırılmaları, şebeke organizasyonlar, değişim organizasyonu, değişim mühendisliği, işletmelerarası karşılaştırma, personeli güçlendirme, stratejik ortaklıklar, küçülme ve kademe azaltma, öğrenen organizasyonlar, sanallık ve sanal organizasyonlar. İŞL 523 YÖNETİM EKONOMİİ: Yönetim ekonomisinin içeriği; maksimizasyon ve optimizasyona giriş; risk ve belirsizlik koşullarında karar analizi; rekabet, stratejik karar ve işlem maliyetleri; işletme amaçları; öngörü, talep teorisi, talep tahmini teknikleri; maliyet teorisi ve ölçümü; doğrusal programlama; çeşitli fiyatlandırma şekilleri, kontrollü piyasalarda fiyatlandırma, reklam kararı, sermaye bütçelemesi, kamu politikası ve iş hayatının düzenlenmesi; karar değerlendirmesi, karlar ve kontrol, sermaye bütçelemesi; yatırım kararları. İŞL 525 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ: Girişimciliğin doğası, yaratıcılık ve yenilikçilik, girişimcinin özellikleri, işletmelerde girişimciliğin gelişmesi, çevresel değerlendirmeler, yeni bir yatırıma hazırlanma, yeni yatırımın değerlendirilmesi, etkili bir işletme planı geliştirme, yeni bir yatırıma ilişkin yasal konular ve pazarlama konuları, girişimcilerin sermaye birikim kaynakları, girişimsel gelişmenin yönetimi, yeni bir işletmenin satın alınması, uluslararası gelişme ve girişimcilik, girişimciler için ahlaki ve sosyal sorunlar konusunda teorik bilgiler vermektir. İŞL 527 PAZARLAMA ARAŞTIRMAI: Pazarlama kararları için bilgi ihtiyacı; pazarlama bilgi sistemi; pazarlama araştırma sureci; pazarlama araştırmasında problemin belirlenmesi, araştırma amaçlarının belirlenmesi, araştırma tasarımı, başlıca veri toplama yöntemleri; pazarlama araştırmasında etik. İŞL529 TRATEJİK ATIŞ YÖNETİMİ: atış ve atış Yönetimine Giriş, atış Yönetimi Fonksiyonları, atış ve tratejik Planlama, atış ürecini Kavrama ve atış Teknikleri Hakkında Bilgi Edinme, Potansiyel Müşteriler ve atış Tahminleri, atış Elemanlarının eçimi ve Yönetimi ürecini Kavrama, atış Organizasyon Yapısı ve Oluşumunu Kavrama, atış üreci onrası Taraflar Arası İlişkiyi Anlama, atışçıların Motivasyonu ve Liderlik, atış Performansının Değerlendirilmesi, atış Gücü Ücretlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi, atışta Etik ve atış Elemanlarının Ahlaki orumluluklarının Neler Olduğu Anlama, atış ürecinin ürekli Gelişen Dinamik Yapısı 531 DAĞITIM TRATEJİLERİ: Dağıtımın doğası, kanal yönetimi etkileyen faktörler, kanal yönetimin pazarlamadaki rolü, dağıtım kanalı sistemi, dağıtım kanalı stratejileri, stratejinin seçimi, uygulanması ve denetlenmesi, Türkiye de dağıtım kanalları ve e-dağıtım kanalları gibi konular ele alınacaktır

6 İŞL533 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ: Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tarihçesi / Pazarlama İletişimi Nasıl Çalışır? / Bütünleşik Pazarlama Programı Oluşturmanın Temelleri / İletişim Programının Yönünün Planlanması / Yaratıcılığın Kullanılması / Telafi Yöntemleri / Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Ölçülmesi / Tüketici Cevaplarının Ölçülmesi / Bütünleşme Engelleri İŞL535 KURUMAL OYAL ORUMLULUK: Kurumsal sosyal sorumluluğu giriş, K stratejisi, K yönetimi, K politikları, ilke ve hedefleri, kurum içi uygulamaları İŞL535 FİYATLANDIRMA TRATEJİLERİ: fiyatlama ile ilgili temel kavramlar, fiyatlama stratejileri; uluslararası ürün ve fiyat yönetimi; büyüme ve genişleme stratejileri; İŞL 539 PERFORMAN YÖNETİMİ: tratejik Açıdan Performans Ölçümü ve Yönetiminin Kapsam ve Önemi,Finansal Performans Ölçüleri,Finansal Olmayan Performans Ölçüleri,Performans Ölçülerinin Karşılaştırılması,Performans Ölçümünde Zaman Ufku ve Etkileri,Çağdaş Performans Ölçüm istemleri,dengeli Puan Kartı ve Uygulamaları,Örnek Olay İncelemeleri,Kıyaslama,Örnek Olay İnceleme,Özdeğerleme, Örnek Olay İnceleme, EFQM Modeli, Örnek Olay İnceleme, Çokuluslu Şirketlerde Performans Ölçümü, Örnek Olay İnceleme, Performans Ölçüm ve Yönetiminde Karşılaşılan orunlar İŞL541 İTEM BENZETİMİ: Benzetim, benzetim türleri, benzetimin avantaj ve dezavantajları. Kalite mühendisliğinde benzetimin yeri ve rolü. Monte Carlo Benzetimi. istem analizi. Benzetim ile süreç iyileştirme, ürün ve servis kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, sistem kontrolü ve eniyileme. Kesikli olay benzetimi. Temel modelleme kavramları ile model kurma. Girdi analizi. Rassal sayı ve değişken üreteçleri. Doğrulama ve geçerlilik. Çıktı analizi. İŞL543 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA: Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları, programlama ortamının kullanımı ve kod yazım kuralları, sabitler, değişkenler, özel kelimeler, standart veri tipleri, aritmetik ve mantıksal işlem operatörleri, kontrol deyimleri ve döngüler, diziler, matrisler, standart fonksiyonlar, örnek algoritmalar ve alınmaktadır grafik konuları ele İŞL545 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMAI TEKNİKLERİ: Problem formüle etmek, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, gelişmiş eniyi incelemesi, ikilik teorisi, dağıtım problemleri, tamsayısal programlama, tümleşik çözüm yöntemleri, yönetim bilimlerinin gelişimi, psikolojik modeller İŞL 547 Muhasebede Etik Bu dersle, muhasebe mesleğinin temelini oluşturan etik ilkeleri ve yasal sorumlulukları bilmek, benimsemek ve uygulamak, muhasebe ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin neler olduğunu anlamak,

7 meslek mensubunun mesleki değerleri ve etik ilkelerini müşterileri, diğer meslek mensupları, meslek örgütü ve toplum yararına koruma ve güçlendirme zorunluluğunun öneminin kavranması amaçlanmaktadır. İŞL 549 OLAILIK ( ) aymanın temel kuralları, permütasyon, kombinasyon, olasılığın tanımı, temel kavramları, rassal değişkenler, birikimli olasılık fonksiyonları, ortak olasılık fonksiyonları, marjinal olasılık fonksiyonları, birikimli ortak dağılım fonksiyonları, bağımsız rassal değişkenler, koşullu olasılık fonksiyonları, tek boyutlu rassal değişkenlerin fonksiyonları, iki boyutlu rassal değişkenlerin fonksiyonları, beklenen değer, varyans, momentler, mod, medyan, limit teoremleri. Kesikli olasılık dağılımları (Binom dağılımı, Poisson dağılımı, hipergeometrik dağılım). ürekli olasılık dağılımları (normal dağılım, düzgün (üniform) dağılım, üstel dağılım, ki-kare dağılımı, t dağılımı, F dağılımı) İŞL 551 BİLİMEL ARAŞTIRMALARDA HİPOTEZ TETLERİ ( ) Hipotez testi, I. hata tip, II. tip hata, önem (anlam) seviyesi, testin gücü, uygun bir istatistiksel test seçme, istatistiksel model, güç ve etkinlik, ölçme ve ölçekler, ölçeklerin karşılaştırılması. z testi; anakütle ortalamasının testi, anakütle oranının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olması hali, eşlenik çift örnekler hali, iki anakütle oranı arasındaki farkın testi t testi; anakütle ortalamasının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olma hali, eşlenik çift örnekler hali. F- testi (varyans analizi); tek yönlü sınıflama, iki yönlü sınıflama, etkileşimsiz varyans analizi, etkileşimli (interaksiyonlu) varyans analizi, farklı grupların tespiti, asgari önemli fark metodu, gerçekten önemli fark metodu (Tukey metodu), homojenlik testi Ki-kare testi; uygunluk testi (belirli bir hipoteze uygunluk testi, ihtimal dağılımlarına uygunluk testi), bağımsızlık testi, Yates düzeltmesi Fisher'in kesin 2 testi, varyans testi, homojenlik testi, bağımlı grupların testi, ki-kare testinde dikkat edilmesi gereken durumlar. Nonparametrik testler; tek örnek durumu (işaret testi, Kolmogorov-mirnov testi, dizi sayıları testi (Runs test)), eşlenik-çift örnek durumu (işaret testi, Wilcoxon eşlenik-çift testi), iki bağımsız örnek durumu (Wilcoxon sıra-toplam testi, Mann- Whitney U testi, Wald -Wolfowitz dizi sayıları testi, Kolmogorow-mirnov testi, ikiden fazla örnek durumu (Kruskal-Wallis testi, Friedman testi), çapraz tablolarla (cross tabulations) kullanılan ilişki katsayıları İŞL 553 PARAMETRİK TETLER ( ) Hipotez testi, uygun bir istatistiksel test seçme, istatistiksel model, güç ve etkinlik, ölçme ve ölçekler

8 z testi; anakütle ortalamasının testi, anakütle oranının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olması hali, eşlenik çift örnekler hali, iki anakütle oranı arasındaki farkın testi t testi; anakütle ortalamasının testi, iki anakütle ortalaması arasındaki farkın testi, örneklerin bağımsız olma hali, eşlenik çift örnekler hali F testi (Varyans Analizi); tek yönlü ANOVA, iki yönlü ANOVA, çok faktörlü deneylerde ANOVA, farklı grupların tespiti, asgari önemli fark metodu, gerçekten önemli fark metodu (Tukey metodu), homojenlik testi, tek yönlü MANOVA, iki yönlü MANOVA Regresyon analizi, korelâsyon analizi, zaman serileri analizi. İŞL 502 EMİNER: Araştırma türleri ve veri toplama metotları, bilimsel araştırma, araştırma dizaynı, kütüphane araştırması, araştırma raporlanması, referans yazımı, tablo ve şekiller, formel yapılar ve formel kurallar, İŞL 504 İŞLETMELERDE MOTİVAYON: Motivasyon kavramı ve kapsamı, motivasyon teşvik araçları, movitasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar, başlıca motivasyon kuramları: kapsam ve süreç kuramları, iş tatmini ve ölçümü, iş tatminini artırıcı yönetici temelli araçlar, örgütsel bağlılık, yılgınlık ve bıkkınlığın önlenmesi yöntemleri, başarılı kurumu yöneticileri üzerine incelemeler, çatışma yönetimi, empati geliştirme konuları ele alınacaktır. İŞL 506 YATIRIM PROJELENİN DEĞERLENDİRİLMEİ: Proje yatırımını önemi ve temel kavramlar, proje yatırımının finansal, ekonomik ve teknik boyutlarının evrimi, risk ve enflasyon durumlarında proje yatırımlarının değişimi ve devlet ve özel proje yatırımlarının farkları İŞL 508 PAZARLAMADA ETİK: Ahlak ve etik tanımları, pazarlamada etiğin doğası ve pazarlamadaki rolü, pazarlamada sosyal sorumluluğun etkileri, pazarlamada etik sorunlar( ürün, promosyon, fiyat ve dağıtım sorunları), pazarlamada ahlak felsefesi, etik karar verme süreç anlayışı, pazarlamada etiksel kararların gelişimi, etik kodları ve etik dışı davranışların kontrolü İŞL 510 FİNANAL RİK YÖNETİMİ Piyasa değişim tahmini ( teknik analizler, temel analizler), mevcut piyasalar ( ileri piyasalar, gelecek piyasalar, türev piyasalar,). Fiyat alternatifleri ( alternatif stratejileri, black scholes metodu, indeks alternatifleri, değişim ve gelecek alternatifler). Risk yönetimi, muhasebe ve kontrol tanımları, çeşitleri, kontrol sistemleri ve işletmelerde uygun denetim sistemlerinin araştırılması, maliyet denetimi ve içi denetim İŞL 512 HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA TRATEJİLERİ: Hizmetlerin karakterleri ve doğası, hizmet ekonomileri, hizmetlerin önemi ve gelişimi, Hizmet karmasının

9 gelişimi(7p), hizmet pazarlamalarında ürün, dağıtım, fiyat, tutundurma stratejileri, hizmette ilişki pazarlama, hizmette talep ve tedarik yönetimi, pazarlamada hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve örnek olaylar. İŞL 514 ÜRETİM YÖNETİMİ: Üretim yönetimine giriş, rekabetçilik, strateji ve verimlilik kavramları, talep tahmin yöntemleri, ürün ve servis dizaynı, ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması, proses seçimi ve işyeri düzeni, yer seçimi planlaması ve analizleri, kalite yönetimi, kalite kontrol. İŞL 516 FİNANMANDA GÜNCEL KULAR: Türkiye de finans konuları, rekabet şartları, Türkiye de bireysel emeklilik sistemi, Türkiye de Ekim 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizleri, ekonomik krizin finans kurumlarına etkileri, İstanbul yaklaşımı İŞL 518 AĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMAI: ağlık hizmet pazarlaması kapsamları, önem ve fonksiyonları, kamu hizmeti olarak sağlık, piyasaların bölünmesi, pazarlamanın durumu, fiyatlandırılması ve tutundurması İŞL520 TURİZM PAZARLAMAI: Turizm Pazarlaması Kavramı Gelişimi ve Önemi, Turizmde Pazarın Yapısı, Turistik Tüketici Davranışı, Tatil atınalma Karar üreci, Turistik İstem ve Turist Tiplendirmesi, Turizm Pazarları ve Pazar Bölümlendirmesi, Turistik Ürün ve Hizmet Politikaları, Turizmde Fiyatlandırma, Turizm Dağıtım Kanalları, Turizmde Tutundurma Çalışmaları, Turizmde Pazarlama Araştırması, Turizmde tratejik Planlama ve Yönetim, - Global Turizm tratejileri Gelecekte Turizm Pazarlamasında Belirecek Ana Eğilimler İŞL 522 REKABETE FÖNÜK ÜRETİM YÖNETİMİ: Üretim stratejilerinin önemi, rekabet süreçlerinin gelişimi, kalite ve rekabet, takım çalışması, otomasyon esnekliği, yalın üretim, uluslararası rekabet ve uluslararası üretim İŞL 526 AVRUPA VE GÜMRÜK BİRLİĞİ: Avrupa Birliği kurumlarının işleyişi, KOBİ lere yönelik dış ticaret mevzuatlarının neler olduğu ve nasıl uygulandığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği Komisyonu kararlarının incelenmesi ile AB'nin kurumsal örgüt yapısının incelenerek siyasi, ekonomik bir örgüt olarak üye ülkelerin ekonomi-politik yapılarının irdelenmesi. Türkiye ile AB ilişkilerinin 1959 yılından itibaren tarihsel sürecinin incelenerek özellikle Gümrük Birliği'nin tam üyelik sürecine ve Türkiye ekonomisine etkileri gibi konular oluşturmaktadır. İŞL 528 ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ: Veri, enformasyon, bilgi, Açık ve örtük bilgi, Bilgi toplumu kavramının sosyal, kültürel ve ekonomik tanımları, Ağ Toplumu. Bilginin yönetimi, Bilgi yönetiminin ilkeleri ve süreçleri, Bilgi yönetiminde insan ve teknoloji unsurları

10 İŞL 530 TAKIM YÖNETİMİ VE ETKİN PROBLEM ÇÖZME: Liderlik perspektifleri ve yaklaşımları ortaya konulması, takım yönetimi ve liderlik rollerinin belirtilmesi amaçlanmaktadır. İçeriği: Liderlik Perspektifleri, Özellik Yaklaşımları, Davranışsal Yaklaşımlar, Michigan Çalışmaları, Ohio tate liderlik çalışmaları, Liderlik Izgarası, Fiedler'in Koşulsallık teorisi, Araç-amaç teorisi, Vroom-yetton-Jago modeli, Liderlik motivasyon kalıbı, Yaşam eğrisi modeli, Liderliğin ikamesi, Dönüştürümcü Liderlik, Liderlikte nitelik modeli, Liderlik ve Örgütsel Kültür, açılmış Liderlik, Takım felsefesi, Takım çelişkileri, Takım yapılanma süreci, Etkin takımlar, Takım oyuncuları ve takımları geliştirmek için araçlar, Takım bazlı örgütleri tasarlamak ve yol göstermek, Takım yönetimi ve liderlik rolleri, Yönlendirme süreci, Takım performansını ölçmek. İŞL 532 PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR: Pazar bölümlendirme, konumlandırma, hedef pazar seçimi ve farklılaşma, pazar karması stratejisi, mamul stratejileri, fiyat stratejileri, dağıtım stratejileri, tutundurma stratejileri ve planlaması. Modern Pazarlama Yaklaşımı ve Pazar Yönlülük, Post modern Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Veri Tabanlı Pazarlama, İzinli Pazarlama, Gedik Pazarlama, İlişkisel Pazarlama, İçsel Pazarlama İŞL 534 E-TİCARET: Klasik ticaret yaklaşımının etkilerinin devamı yanında e-ticaret kavramı etkilerinin güçlenerek büyümesi ve önemli bir alternatif ticaret kanalı haline gelmesi detayları teorik olarak incelenmektedir. E-ticaret kavramı tanımı, e-ticaret sınıflandırılması, e-ticarette pazar araştırmaları ve pazarlama karması gelişimi, e-ticarette tarafların hukuksal olarak korunması sorunu ve e-ticaretin ürün ve hizmet piyasaları gelişimine katkıları irdelenmektedir. İŞL 536 PERAKENDE YÖNETİMİNDE TRATEJİK YAKLAŞIMLAR: Perakende yönetimi ile ilgili temel kavramlar, pazarlama açısından önem taşıyan perakendecilik ile ilgili uygulama örnekler ile desteklenmiş temel bilgiler. Perakendecilikte Çevre ve Çevresel Koşullar, Perakendeci Kuruluş ve Müşterileri Anlama ve Tanımlama, Perakendeci Mağazalar, Mağaza Kuruluş Yeri Değerlemesi, Perakende Yönetiminde Departmanlar ve İşleyiş, Mağaza Tasarımı ve Yerleşimi, Mağaza İmajı, Pazar Doygunluğu ve Müşteri Tatmini, Perakendecilikte Müşteri Bilgilerinin Araştırılması, Perakendecilik Yönetim tratejisi ve Gelişen Perakendecilik Pazarlama tratejileri, Küreselleşme ve Perakendecilik, Dünya da Perakendecilik, Perakendecilik ektöründe Rekabet, Teknolojik Gelişmelerin Perakendeciliğe unduğu Gelişmeler, Discount / elfervis / Franchising / Nonfood / Kooperatif / atış Zinciri Mağazaları, Alışveriş Merkezleri, Elektronik / Tele Alışveriş, Otomatik Makineli / Katalog atış İŞL 538 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMLERİ: Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi tratejileri, Müşterilerle İletişim, Müşterilerle İletişimi İyileştirme Yolları: Empatik İletişim, Müşteri Hizmeti ve Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini ve Müşteri adakati, Müşteri Kazanma ve Elde Tutma Programları, Uzun Dönemli Müşteri İlişkileri Geliştirme, Müşteri Şikayetleri ve Şikayet Yönetimi, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi, Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü, Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü Uygulamaları, Müşteri Odaklı Değişim Yönetimi

11 İŞL 540 YENİ ÜRÜNDE REKABET TRATEJİLERİ: Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yeni ürün geliştirme ile ilgili alternatif stratejilerin analizi, yeni ürün geliştirme sürecinin tanıtılması, yeni ürün geliştirme sürecinin aşama aşama analizi, proje çalışması İŞL 542 ÜRETİM İTEMİNİN TAARIMI VE ANALİZİ: Bu ders üretim ve servis sistemlerinin tasarımı, planlanması ve işletilmesi ile ilgili birçok değişik konuyu kapsamaktadır. Özellikle talep tahmini, üretim planlama, deterministik ve rassal envanter kontrolü alanlarındaki yöneylem araştırması uygulamalarına ağırlık verilecektir. İtme ve çekme üretim kontrol sistemlerinin temel prensipleri ve tedarik zinciri yönetiminde son dönemdeki meydana gelen gelişmelere de değinilecektir. Atölye tipi üretimde çizelgeleme, montaj hattı dengeleme konuları. Tesis yerleşimi ve konuşlandırma problemleri tartışılacaktır. İŞL 544 TEDARİK ZİNCİRİ ÖNETİMİ: tedarik zinciri, lojistik, satın alma, üretim planlama, envanter yönetimi, büyük mağazacılık, dağıtım, müşteri konuları işlenmektedir. İŞL 546 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME: Bu dersi tamamlayan öğrencilerin ÇKKV tabanlı sayısal yöntemleri kullanarak organizasyonları sayısal yönden analiz edebilmeleri beklenmektedir. içeriği; Analitik hiyerarşi süreci, karar ağaçları, Çok kriterli karar verme yöntemleri, Aşamaları, Entropy, Analitik Hiyerarşi üreci, Topsis, Electre, Promethee I-II gibi konulardır.. İŞL 548 KARAR DETEK İTEMELRİ: Yönetim ve Karar Verme Fonksiyonu; istem, Model ve Model Kurma üreci, Karar Vermede Bilgisayar Desteği ve Yönetim Bilişim istemleri; Karar Destek istemlerinin (KD) Yapısı ve Öğeleri; KD Oluşum Koşulları; KD Tasa-rım ve Kuruluş üreci, KD Örnekleri, Üst Yönetici Bilgi istemleri ve Uzman istemlere Giriş; Karar Destek istemi Yazılımları ve Kullanımı. İŞL 550 TRATEJİK MALİYET YÖNETİM İTEMLERİ: Bu ders günümüzün yoğun rekabet koşullarında işletmelerin kullandıkları maliyet ölçüm ve yönetim sistemlerinin incelenerek bu tür sistemlerin uygulanmasına dönük örnek olaylar ele alınmaktadır. İŞL 552 Mali Analiz Teknikleri Bu ders çeşitli bilgi kullanıcılarına sunulan finansal tabloların nasıl hazırlanıp sunulacağı ve bu tablolardaki bilgilerin analiz edilip değerlendirilmelerinde kullanılacak mali analiz teknikleri açıklanmasını kapsamaktadır. Ders içeriğinde Finansal tabloların genel nitelikleri ve kullanım sınırları; temel ve ek finansal tabloların içerikleri ve hazırlanma çalışmaları, finansal analiz teknikleri (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Yüzde Yöntemi ile Analiz, Oran Analizi ve Trend Analizi gibi) ve bunların kullanılması, finansal tabloların fiyat hareketlerine göre düzeltilmesi konuları yer almaktadır.

12 İŞL 554 Finansal Raporlama ve Paydaş İlişkileri Bu dersle, öğrencilerin kurumsal yönetim ile ilgili temel teorik çerçeveyi ve kurumsal yönetim uygulamalarının etki alanını anlamaları amaçlanmaktadır. İŞL 556 REGREYON VE ZAMAN ERİLERİ ( ) İki değişkenli basit doğrusal regresyon modeli; EKK yöntemi, tahminin standart hatası ve varyansı, korelasyon katsayısı, belirlilik katsayısı, dağılma diyagramlarının önemi ve standartlaştırılmış hata terimleri, iki değişkenli doğrusal regresyon modeli tahmininde en küçük kareler yönteminin varsayımları, EKK tahminlerinin standart hataları ve kullanılışı, EKK tahminlerinin sahip oldukları özellikler, iki değişkenli doğrusal modelin katsayılarının yorumu, sabit terimsiz regresyon analizi, doğrusal olmayan regresyon modelleri. Çok değişkenli regresyon; çoklu regresyonun anlamı ve basit regresyonla karşılaştırılması, çoklu regresyon denkleminin tahmini, polinominal ve doğrusal olmayan çoklu regresyon, çoklu regresyon modelinin matrislerle çözümü. Doğrusal regresyon modelinin varsayımlarının analizi; normal dağılım, çoklu doğrusal bağlantı, farklı varyanslılık, otokorelasyon. Zaman serilerinin analizi; zaman serilerinin özellikleri, nedensellik kavramı ve analizi, zaman serisi modelleri. İŞL 558 NONPARAMETRİK TEKNİKLER (P UYGULAMALI) ( ) Hipotez testi, I. hata tip, II. tip hata, önem (anlam) seviyesi, testin gücü, uygun bir istatistiksel test seçme, istatistiksel model, güç ve etkinlik, ölçme ve ölçekler. Tek örneği analiz eden testler; tek örnek işaret testi, wilcoxon işaretli sıralar testi, wilcoxon işaretli sıralar testi. İki bağımsız örneği analiz eden testler; Mann- Whitney testi, Kolmogorov-imirnov testi, moses exreme reactions testi, Wald-Wolfowitz Runs testi, medyan testi. Birbirleriyle ilişkili iki örneği analiz eden testler; Wilcoxon testi, sign testi, McNemar testi, marginal homogeneity test. Ki-kare; bağımsızlık testi, Yates ki-kare testi, Fisher'in kesin ki-kare testi ve homojenlik testi, ki-kare testinde dikkat edilmesi gereken durumlar). Uygunluk testleri; ki-kare uygunluk testleri, Kolmogorov-mirnov tek örnek testi, Kolmogorov- mirnov iki örnek testi, ki-kare ve Kolmogorov-mirnov uygunluk testlerinin karşılaştırılması. İlişki katsayıları; Theil in belirsizlik katsayısı, Kendall-tuart'ın Tau c katsayısı, omers'in d katsayısı, pearman sıra korelâsyon katsayısı, Pearson korelâsyon katsayısı, eta katsayısı, Kappa, risk ve McNemar katsayıları, Chochran s and Mantel-Haenszel statistics katsayısı.

13 Üç veya daha fazla bağımsız örneği analiz eden testler (Kruskal-Wallis h testi, medyan testi, Joncheere-Terpstra sıralı alternatifler testi). Birbirleriyle ilişkili üç ya da daha fazla örneği analiz eden testler (Friedman testi, Kendall s W testi,, Cochran s Q testi page testi, Durbin testi).

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Dersin Kodu TC ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Dersin Adı İŞLETME ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERLER Dersin Türü İŞL

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Modern Pazarlama ve Pazar Yönlülük Sosyal Bilimlerde Araştırmaya Giriş Tüketici Araştırmaları dersine giriş Giriş : Temel kavram

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI

LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI İŞ545 STRATEJİK YÖNETİM 3 (3+0+0) 7,5 ECTS Stratejik yönetim ve işletme performansı; dış çevre analizi; iç çevre analizi; değer zinciri analizi; firma

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSTATİSTİK II Ders No : 0020050027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon PROGRAMIN TANIMI: Kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Üretim Yönetimi ve Pazarlama İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı kurumların her

Detaylı

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü eçmeli Ders Uygulama Esasları; 1. Bölüm seçmeli ders (ENDD 411): Bölüm seçmeli ders listesinden seçilmelidir. 2. Fakülte seçmeli ders (MFD 421): Fakülte seçmeli ders listesinden

Detaylı

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN TEORİK ÇALIŞMA BAŞLIKLARI Ø Coğrafi Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Weber) Probleminin Çözümü için Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar Ø Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Pmedyan) Probleminin

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans *Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans *Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri ANABİLİM DALI : Spor Yöneticiliği Bilim Dalı : ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans *Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri * Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi,

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Mevcut Program: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1.Dönem 2.Dönem 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri 2-2-3 10 524

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010)

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) STAT 101 Temel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan)

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İşletme Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle,

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dersler Tablosu Zorunlu Dersler Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Toplam AKTS IENG540 Optimizasyon Modelleri ve Algoritmalar 3 0 3 8 IENG560 Olasılıksal Analiz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü eçmeli Ders Uygulama Esasları; 1. Bölüm seçmeli ders (ENDD 411): Bölüm seçmeli ders listesinden seçilmelidir. 2. Fakülte seçmeli ders (MFD 421): Fakülte seçmeli ders listesinden

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Derse Baslangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve isleme biçimi Dersin Tanıtımı İnternet, Özellikleri ve

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

İşletme Bölümü Ders Tanımları

İşletme Bölümü Ders Tanımları İşletme Bölümü Ders Tanımları BBA 101 İşletmeye Giriş (3,0,0,3,6) Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim bilgi sistemlerine kadar işletmenin

Detaylı