ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025"

Transkript

1 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU

2 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam Yöntem Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar Akdeniz Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum AkedaĢ Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Aras Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Aydem Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum BaĢkent Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Boğaziçi + Anadolu Yakası Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Çamlıbel Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Çoruh Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Dicle Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum /45

3 2.10. Fırat Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Gediz Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Kayseri ve Civarı Elektrik TAġ Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Meram Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Osmangazi Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Sakarya Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Toroslar Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Trakya Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Uludağ Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Vangölü Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum YeĢilırmak Mevcut durum ve 10. Yıllarda öngörülen durum Sonuçlar /45

4 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi mevcut durumu, TEĠAġ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları ve mevcut bağlantı görüģü verilmiģ üretim santrallerinin durumu göz önüne alınarak, sisteme güvenli ve sorunsuz bir Ģekilde bağlanabilir üretim kapasitesini belirlemek amacıyla gerçekleģtirilen çalıģmayı ve çalıģmanın sonuçlarını içermektedir. Bu raporun amacı, yürürlükteki Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 5. maddesinde ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 31. Maddesinde belirtilen elektrik sistemi bölgesel bağlanabilir üretim kapasitelerin hesaplanmasıdır. Bu raporda gelecek yatırımlara yön vermesi amacıyla önümüzdeki 5 yıl (2020) ve 10 yıl (2025) için bağlanabilir kapasite değerleri bölgesel bazda belirlenmiģtir. Raporda maksimum bağlanabilir kapasite değerleri hesaplanırken, bölgesi bazında üretimin kademeli olarak arttırıldığı senaryolar yük akıģı ile çözülmüģ ve bölgede olan üretim artıģının bölgeler arası 400 kv ve 154 kv iletim hatları ile bölge içi yüksek gerilim iletim hatlarının yüklenmesine olan etkileri incelenmiģtir. Bu bilgiler ıģığında sisteme bağlanabilecek maksimum üretim kapasitesi değerleri dağıtım Ģirketleri bazında analiz edilmiģtir. Tablo 1 de Bölgesel bazda Mevcut Kurulu Güç ve Yeni BaĢvurular ile ilgili rakamsal veriler verilmiģtir. Tablo 2 de ise yapılan analizler sonucunda bölgesel bazda sisteme bağlanabilecek maksimum kurulu güçlerin rakamsal değerleri verilmiģtir. Elde edilen sonuçlara göre, mevcut baģvurular göz önünde bulundurularak sistemde ilk beģ yıllık dönemde ( ) 13 GW; bir sonraki beģ yıllık dönemde ise ( ) 11,2 GW bağlanabilir üretim kapasitesi olduğu gözlemlenmiģtir. Bunun yanında yenilenebilir ve yerli kaynak elektrik üretim santralleri belirtilen bağlanabilir kapasite miktarlarının dıģında değerlendirileceği göz önüne alınmalıdır. 4/45

5 Tablo 1. Bölgesel bazda Mevcut Kurulu Güç ve Yeni BaĢvurular ADI KURULU GÜÇ (MW) 1 BAġVURU GÜCÜ (MW) 2 AKDENĠZ AK ARAS AYDEM BAġKENT BOĞAZĠÇĠ + ANADOLU YAKASI ÇAMLIBEL ÇORUH DĠCLE FIRAT GEDĠZ KAYSERĠ VE CĠVARI TAġ MERAM OSMANGAZĠ SAKARYA TOROSLAR TRAKYA ULUDAĞ VANGÖLÜ YEġĠLIRMAK TOPLAM tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi nden alınan kurulu güç değerleri kullanılmıģtır tarihine kadar verilen bağlantı görüģlerini içermektedir. 5/45

6 Tablo 2. 5 Yıllık ve 10 Yıllık Dönem için Açıklanan Bölgesel Bağlanabilir Üretim Kapasiteleri Bölge Adı 2020 yılı sonu (MW) 2025 yılı sonu* (MW) AKDENĠZ AK ARAS AYDEM BAġKENT 0 0 BOĞAZĠÇĠ ANADOLU YAKASI ÇAMLIBEL ÇORUH 0 0 DĠCLE FIRAT GEDĠZ 0 0 KAYSERĠ VE CĠVARI TAġ MERAM OSMANGAZĠ SAKARYA TOROSLAR 0 0 TRAKYA ULUDAĞ 0 0 VANGÖLÜ YEġĠLIRMAK Toplam: (*) Ġkinci 5 yıllık periyottaki ilave kapasite değeri 6/45

7 Amaç ve Kapsam Bu rapor, Türkiye Elektrik Ġletim Sistemi mevcut durumu, TEĠAġ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları ve mevcut bağlantı görüģü verilmiģ üretim santrallerinin durumu göz önüne alınarak, sisteme güvenli ve sorunsuz bir Ģekilde bağlanabilir üretim kapasitesini belirlemek amacıyla gerçekleģtirilen çalıģmayı ve çalıģmanın sonuçlarını içermektedir. Bu raporun amacı, yürürlükteki Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 5. maddesinde ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 31. Maddesinde belirtilen elektrik sistemi bölgesel bağlanabilir üretim kapasitelerin hesaplanmasıdır. Bu raporda gelecek yatırımlara yön vermesi amacıyla önümüzdeki 5 yıl (2020) ve 10 yıl (2025) için bağlanabilir kapasite değerleri bölgesel bazda belirlenmiģtir. Yürütülen çalıģmalarda TÜBĠTAK-MAM dan DanıĢmanlık hizmeti alınmıģtır. ÇalıĢmada maksimum bağlanabilir kapasite değerleri hesaplanırken, bölgesi bazında üretimin kademeli olarak arttırıldığı senaryolar yük akıģı ile çözülmüģ ve bölgede olan üretim artıģının bölgeler arası 400 kv ve 154 kv iletim hatları ile bölge içi yüksek gerilim iletim hatlarının yüklenmesine olan etkileri incelenmiģtir. Analizler sonrasında sistemde kısıta yol açmayan bağlanabilir üretim kapasiteleri belirlenmiģ ve sonuçlar bölgesel bazda açıklanmıģtır. Raporun ilk kısmında sisteme bağlanabilir üretim kapasitesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleģtirilen hesaplamalar, bu hesaplamalarda kullanılan varsayımlar ve analize konu baz sistem için açıklamalara yer verilmiģtir. Daha sonrasında her bir dağıtım bölgesi bazında gerçekleģtirilen çalıģmaların sonuçları aktarılmıģtır. Sonuçlarda dağıtım bölgesindeki mevcut durum ve gelecek yıllarda öngörülen talep ve üretim projeksiyonları hakkında bilgiler verilmiģ ve analizler sonrasında bölgede belirlenen üretim kapasitesi ile ilgili sonuçlar paylaģılmıģtır. 7/45

8 1. Yöntem Ġletim sistemine bağlanabilir üretim kapasitesinin belirlenmesi, iletim sisteminin üretici ve tüketicilere yeterli ve güvenli bir Ģekilde planlanabilmesi, gerekli iletim hattı, transformatör merkezi vs. yatırımlarının belirlenebilmesi ve tüketim - üretim dengesinin planlanabilmesi için önemli bir çalıģmadır. Bu çalıģma, iletim sistemi master planlama çalıģmasına paralel olarak 5 yıllık ve 10 yıllık dönemler baz alınarak gerçekleģtirilmiģ, 2020 ve 2025 yılları için sonuçlar elde edilmiģtir. Ġletim sistemine bağlanabilir üretim kapasitesinin analiz çalıģmaları yapılırken 2020 ve 2025 yılları için yük akıģ çalıģmaları yapılmıģtır. Temel olarak yük akıģ dosyalarında kullanılan girdiler aģağıdaki gibidir; Ġletim sistemi mevcut durumu için iletim sistemi master planı kapsamında oluģturulan yük akıģ dosyası, 2020 ve 2025 yıllarında sistem talebini oluģturmak için Türkiye Elektrik Sistemi için Bölgesel Talep Projeksiyonu Raporu, Mevcut iletim sistemi elemanların yanı sıra analiz edilecek yıllara kadar tamamlanması beklenen yatırımlar için TEĠAġ 2015 Yatırım Planı, 5 yıllık ve 10 yıllık dönemde devreye girmesi beklenen TEĠAġ tan bağlantı görüģü almıģ santraller olarak tanımlanabilir. Bu bilgiler ıģığında oluģturulan yük akıģı dosyalarında sisteme bağlanabilecek maksimum kapasite değerleri dağıtım Ģirketleri bazında analiz edilmiģtir. bölgesi bazında üretimin kademeli olarak arttırıldığı senaryolar statik yük akıģı ile çözülmüģ ve bölgede olan üretim artıģının bölgeler arası ve bölge içi yüksek gerilim iletim hatlarının yüklenmesine olan etkileri incelenmiģtir. Ġncelenen enerji iletim hatlarında kısıta yol açmayan maksimum bağlanabilir güç bu analizler ıģığında bulunmuģtur. Bağlanabilir maksimum güç bilgisi ıģığında bağlanabilir 8/45

9 maksimum kapasite değerlerini elde ederken bölgenin 2014 yılı itibariyle olan kurulu güç ve yakıt tipi trendinin devam edeceği kabul edilmiģtir. Yöntem, ġekil 1 de özetlenmektedir. ġekil 1. Yöntem 9/45

10 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar 2.1. Akdeniz EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 2235 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 2 de verilmiģtir. ġekil 2. Akdeniz Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Akdeniz bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2692 MW tır yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 3429 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %5,2 sini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 791 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 3 te verilmiģtir. 10/45

11 Tablo 3. Akdeniz Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 791 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 4 de verilmiģtir. Tablo 4. Akdeniz Bölgesi Bağlantı GörüĢü Verilebilir Üretim Kapasitesi 2020 yılı sonu 2025 yılı sonu 800 MW 800 MW 2.2. Akedaş EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 4322 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 3 te verilmiģtir. 11/45

12 ġekil 3. AkedaĢ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini AkedaĢ bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 940 MW tır. AkedaĢ bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 1106 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %1,7 sini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 1073 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 5 te verilmiģtir. Tablo 5. AkedaĢ Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) /45

13 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgelerde devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 6 da verilmiģtir. Tablo 6. AkedaĢ Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 600 MW 300 MW 2.3. Aras EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 886 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı 4 te verilmiģtir. ġekil 4. Aras Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Aras bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 609 MW tır. Aras bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 753 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %1,1 ini oluģturmaktadır. 13/45

14 Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 1719 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 7 de verilmiģtir. Tablo 7. Aras Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 1719 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 8 de verilmiģtir. Tablo 8. Aras Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 0 MW 500 MW 2.4. Aydem EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3939 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı 5 te verilmiģtir. 14/45

15 ġekil 5. Aydem Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Aydem bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2153 MW tır. Aydem bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2599 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %3,9 unu oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 3264 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 9 da verilmiģtir. Tablo 9. Aydem Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı AnlaĢma Süreci Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) /45

16 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 10 da verilmiģtir. Tablo 10. Aydem Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 300 MW 300 MW 2.5. Başkent EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 4152 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı 6 da verilmiģtir. ġekil 6. BaĢkent Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini BaĢkent bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 3913 MW tır. BaĢkent bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 4999 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %7,6 sını oluģturmaktadır. 16/45

17 Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 11 de verilmiģtir. Tablo 11. BaĢkent Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 12 de verilmiģtir. Tablo 12. BaĢkent Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı Boğaziçi EDAŞ + Anadolu Yakası EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3037 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 7 de verilmiģtir. 17/45

18 ġekil 7. Boğaziçi + Anadolu Yakası Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Boğaziçi + Anadolu Yakası bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 9297 MW tır. Boğaziçi + Anadolu Yakası bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %19 unu oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 776 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 13 te verilmiģtir. Tablo 13. Boğaziçi + Anadolu Yakası Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) /45

19 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 14 de verilmiģtir. Tablo 14. Boğaziçi + Anadolu Yakası Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 2000 MW 2000 MW 2.7. Çamlıbel EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 1192 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 8 de verilmiģtir. ġekil 8. Çamlıbel Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 19/45

20 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Çamlıbel bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 553 MW tır. Çamlıbel bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 658 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %1,0 ini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 944 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 15 te verilmiģtir. Tablo 15. Çamlıbel Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 944 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 16 da verilmiģtir. Tablo 16. Çamlıbel Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 200 MW 200 MW 20/45

21 2.8. Çoruh EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3775 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 9 da verilmiģtir. ġekil 9. Çoruh Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Çoruh bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 583 MW tır. Çoruh bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 777 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %1,2 sini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 2450 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 17 da verilmiģtir. 21/45

22 Tablo 17. Çoruh Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 2450 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 18 de verilmiģtir. Tablo 18. Çoruh Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı Dicle EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 6668 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 10 da verilmiģtir. 22/45

23 ġekil 10. Dicle Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Dicle bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 5936 MW tır. Dicle bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 8003 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %12,2 sini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 4398 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 19 de verilmiģtir. Tablo 19 Dicle Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) /45

24 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 20 de verilmiģtir. Tablo 20. Çamlıbel Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 1200 MW 1200 MW Fırat EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 2623 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 11 de verilmiģtir. ġekil 11. Fırat Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 24/45

25 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Fırat bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 576 MW tır. Fırat bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 848 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %1,3 ünü oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 2336 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 21 de verilmiģtir. Tablo 21 FIRAT Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 2336 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 22 de verilmiģtir. Tablo 22. Kayseri ve Civarı Elektrik TAS Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 500 MW 500 MW 25/45

26 2.11. Gediz EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 5553 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 12 de verilmiģtir. ġekil 12. Gediz Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Gediz bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 4758 MW tır. Gediz bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 5769 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %8,8 ini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 6733 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 23 te verilmiģtir. 26/45

27 Tablo 23 Gediz Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 6733 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 24 te verilmiģtir. Tablo 24. Gediz Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 517 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 13 te verilmiģtir. 27/45

28 ġekil 13. Kayseri ve Civarı Elektrik TAġ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Kayseri ve Civarı Elektrik TAġ bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 683 MW tır. Kayseri ve Civarı Elektrik TAġ bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 883 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %1,3 ünü oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 843 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 25 te verilmiģtir. Tablo 25 Kayseri ve Civarı Elektrik TAġ Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) /45

29 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 26 da verilmiģtir. Tablo 26. Kayseri ve Civarı Elektrik TAġ Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 500 MW 500 MW Meram EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 981 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 14 te verilmiģtir. ġekil 14. Meram Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 29/45

30 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Meram bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2212 MW tır. Meram bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2565 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %3,9 unu oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 2922 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 27 de verilmiģtir. Tablo 27 Meram Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 2922 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 28 de verilmiģtir. Tablo 28. Meram Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 1000 MW 1000 MW 30/45

31 2.14. Osmangazi EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 2255 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 15 te verilmiģtir. ġekil 15. Osmangazi Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Osmangazi bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 1783 MW tır. Osmangazi bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2316 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %3,5 ini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 2889 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 29 da verilmiģtir. 31/45

32 Tablo 29 Osmangazi Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 2889 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 30 da verilmiģtir. Tablo 30. Osmangazi Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 700 MW 700 MW Sakarya EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 5214 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 16 da verilmiģtir. 32/45

33 ġekil 16. Sakarya Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Sakarya bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2976 MW tır. Sakarya bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 3884 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %5,9 unu oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 1881 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 31 de verilmiģtir. Tablo 31 Sakarya Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) /45

34 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 32 de verilmiģtir. Tablo 32. Sakarya Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 1300 MW 1300 MW Toroslar EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 7780 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 17 de verilmiģtir. ġekil 17. Toroslar Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 34/45

35 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Toroslar bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 3884 MW tır. Toroslar bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 4589 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %7,0 sini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 1881 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 33 de verilmiģtir. Tablo 33 Toroslar Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Doğal Lisans Durumu Gaz Kömür JES HES RES Nükleer Toplam Bağlantı AnlaĢması var 2611 Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde 436 bağlanan santrallar 436 Toplam (MW) Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 34 te verilmiģtir. Tablo 34. Toroslar Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı /45

36 2.17. Trakya EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3454 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 18 de verilmiģtir. ġekil 18. Trakya Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Trakya bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2018 MW tır. Trakya bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2678 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %4,1 ini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 7441 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 35 da verilmiģtir. 36/45

37 Tablo 35 Trakya Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 7441 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 36 da verilmiģtir. Tablo 36. Trakya Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 3200 MW 1200 MW Uludağ EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 6624 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 19 da verilmiģtir. 37/45

38 ġekil 19. Uludağ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Uludağ bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 4034 MW tır. Uludağ bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 5188 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %7,9 unu oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 37 de verilmiģtir. Tablo 37 Uludağ Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) /45

39 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 38 de verilmiģtir. Tablo 38. Uludağ Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı Vangölü EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 391 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 20 de verilmiģtir. ġekil 20. Vangölü Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 39/45

40 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini Vangölü bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 479 MW tır. Vangölü bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 612 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %0,9 unu oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 2387 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 39 de verilmiģtir. Tablo 39 Vangölü Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 2387 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 40 da verilmiģtir. Tablo 40. Vangölü Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 600 MW 600 MW 40/45

41 2.20. Yeşilırmak EDAŞ Mevcut durum 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 1192 MW olup, bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı ġekil 21 de verilmiģtir. ġekil 21. YeĢilırmak Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı 5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum Bölgesel Talep Tahmini YeĢilırmak bölgesinde 2020 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 1154 MW tır. YeĢilırmak bölgesinde 2025 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 1666 MW olup, bu değer 2025 Türkiye yaz puant talep tahmininin yaklaģık %2,5 sini oluģturmaktadır. Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç 2015 yılı itibari ile bölgedeki bağlantı görüģü verilen santral kurulu gücü 2794 MW a ulaģmıģ olup, bağlantı görüģü verilmiģ bölgedeki santrallerin kaynak türlerine göre dağılımı Tablo 41 de verilmiģtir. 41/45

42 Tablo 41 YeĢilırmak Bağlantı Gücü Verilen Kurulu Gücün Dağılımı Lisans Durumu Doğal Gaz Kömür JES HES RES Toplam Bağlantı AnlaĢması var Lisanslı/Önlisanslı Bağlantı GörüĢü var Dağıtım seviyesinde bağlanan santrallar Toplam (MW) 2794 Sonuçlar BaĢvuru yapmıģ ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 42 de verilmiģtir. Tablo 42. YeĢilırmak Bölgesel Kapasite 2020 yılı 2025 yılı 200 MW 200 MW 3. Sonuçlar Bu rapor, 2020 ve 2025 yılları için bağlanabilir üretim kapasitesini belirlemek amacıyla gerçekleģtirilen analizleri ve bu analizlerin sonuçlarını içermektedir. Ġletim sistemine bağlanabilir üretim kapasitesinin analiz çalıģmaları yapılırken 2020 ve 2025 yılları için tahmini yük akıģ dosyaları oluģturulmuģtur. Bu dosyalar oluģturulurken Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, talep tahmini, TEĠAġ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları ve mevcut bağlantı görüģü verilmiģ üretim santrallerinin durumu göz önüne alınmıģtır. Bu bilgiler ıģığında oluģturulan yük akıģı dosyalarında sisteme bağlanabilecek maksimum kapasite değerleri dağıtım Ģirketleri bazında analiz edilmiģtir. Analiz sonuçlarına göre 2020 yılı sonuna kadar olan beģ yıllık dönemde 13 GW; 2025 yılı sonuna kadar ikinci beģ yıllık dönemde 42/45

43 ise 11,2 GW ilave bağlanabilir üretim kapasitesi olduğu gözlemlenmiģtir. Bağlanabilir üretim kapasitesinin bölgelere göre dağılımı ġekil 22 de ve ġekil 23 te gösterilmektedir. Bunun yanında yenilenebilir ve yerli kaynak elektrik üretim santrallerinin açıklanan bağlanabilir kapasite miktarlarının dıģında değerlendirilecektir. Bu çalıģma sonucunda elde edilen bağlantı kapasite değerleri, mevcut planlamalar ve verilen bağlantı görüģlerinin sonuçlarını yansıtmakta olup, ekonomik koģulların etkisi, planlanan projelerin gerçekleģme durumu, sistem geliģimindeki değiģimlere göre ilerleyen yıllarda değiģim gösterebilecektir. Bunun yanında iptal edilen lisans, önlisans ve önlisans baģvuru kurulu güç değerleri göz önüne alınacak, bu değer ilgili bölgenin belirtilen bağlanabilir üretim kapasitesine eklenecektir. 43/45

44 TRAKYA BOĞAZĠÇĠ & 3200 MW ANAD. YAK MW SAKARYA ULUDAĞ 0 MW GEDĠZ 0 MW ADM 300 MW 1300 MW OSMANGAZĠ 700 MW AKDENĠZ 800 MW BAġKENT 0 MW MERAM 1000 MW YEġĠLIRMAK 200 MW KAYSERĠ 500 MW ÇAMLIBEL 200 MW AK 600 MW TOROSLAR 0 MW ÇORUH 0 MW ARAS 0 MW FIRAT 400 MW DĠCLE 1200 MW VANGÖLÜ 600 MW ġekil Yılı Sonuna Kadar Bağlanabilir Üretim Kapasitesinin Bölgelere Göre Dağılımı 44/45

45 TRAKYA BOĞAZĠÇĠ & 1200 MW ANAD. YAK MW SAKARYA ULUDAĞ 0 MW GEDĠZ 0 MW ADM 300 MW 1300 MW OSMANGAZĠ 700 MW AKDENĠZ 800 MW BAġKENT 0 MW MERAM 1000 MW YEġĠLIRMAK 200 MW KAYSERĠ 500 MW ÇAMLIBEL 200 MW AK 300 MW TOROSLAR 0 MW ÇORUH 0 MW ARAS 500 MW FIRAT 400 MW DĠCLE 1200 MW VANGÖLÜ 600 MW ġekil Yılı Sonuna Kadar Bağlanabilir Üretim Kapasitesinin Bölgelere Göre Dağılımı 45/45

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE DE RÜZGAR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Rüzgâr Enerjisi ÇalıĢtayı, TÜREB 27 Mart 2013 ANA FAALĠYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta

Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı Ülkemiz Enerji Sektörü ÖzelleĢtirmelerinde Gelinen Nokta Ġbrahim Halil KırĢan BaĢkan Yardımcısı Kasım, 2015 Türkiye de ÖzelleĢtirmenin Yasal ve Kurumsal

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM)

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) 1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 03.02.2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) E.Emel Dilaver, 22 Ocak 2013 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2 03.02.2013 TÜRKİYENİN ENERJİ KONUSUNDAKİ

Detaylı

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan TÜREK 2012 Lisanssız Elektrik Üretimi i Oturumu Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan 1 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu 2001 Lisanssız

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ICCI İSTANBUL SAMİ KOVANCI AYEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ 26-NİSAN-2011

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ICCI İSTANBUL SAMİ KOVANCI AYEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ 26-NİSAN-2011 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ICCI İSTANBUL SAMİ KOVANCI GENEL MÜDÜRÜ 26-NİSAN-2011 1 SEKTÖRÜN GEÇMİŞİ TEİAŞ TEAŞ EÜAŞ TETAŞ TEK (1970 1994) TEDAŞ BEDAŞ GEDİZ ULUDAĞ 21 DAĞITIM ŞİRKETİ

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

GENSED SUNUMU 12.04.2012

GENSED SUNUMU 12.04.2012 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENSED SUNUMU 12.04.2012 1 SEKTÖRÜN GEÇMİŞİ TEİAŞ TEAŞ EÜAŞ TETAŞ TEK (1970 1994) TEDAŞ BEDAŞ GEDİZ ULUDAĞ 21 DAĞITIM ŞİRKETİ 1) 2002 YILINDAN İTİBAREN ENERJİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mart/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-E.8048 T.C. *BEA546DTN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı (Yatırım ve Mevzuat Müdürlüğü) Sayı : 64541391-824.99

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017 Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Temmuz / 2017 I Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Haziran/2017

Elektrik Piyasası Sektör Raporu / Haziran/2017 I Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA 2017 Önemli

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Nisan/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 )

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) TÜRKİYE KURULU GÜCÜ 2017 MART SONU TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM 79.178,3 MW) KATI+SIVI; 667,1; 0,85%

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ Ercüment ÖZDEMİRCİ Ar-Ge Müdürü APK Dairesi Başkanlığı 2013 TÜREK İstanbul, 6-7 Kasım 2013 1 İSPANYA RES KURULU GÜCÜ İspanya kurulu gücü 95.043 MW tır.

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM)

TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) TÜRKĠYE ELEKTRĠK SĠSTEMĠ VE ARZ GÜVENLĠĞĠ (ENTERKONNEKTE SĠSTEM) Bu sunumda Türkiye elektrik sisteminin son durumu, üretim ve tüketim değerleri, yakın gelecekteki olası geliģmeler ile elektrik kullanıcılarının

Detaylı

LİSANSSIZ RES VE DAĞITIM ŞİRKETİ İLİŞKİSİ 10 EKİM 2015 İZMİR

LİSANSSIZ RES VE DAĞITIM ŞİRKETİ İLİŞKİSİ 10 EKİM 2015 İZMİR LİSANSSIZ RES VE DAĞITIM ŞİRKETİ İLİŞKİSİ 10 EKİM 2015 İZMİR Son günlerde çok cazip hale gelen lisanssız elektrik üretiminde ilk sırayı GES ler almaktadır.yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 10 YILLIK ÜRETĠM KAPASĠTE PROJEKSĠYONU (2010 2019)

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 10 YILLIK ÜRETĠM KAPASĠTE PROJEKSĠYONU (2010 2019) TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 10 YILLIK ÜRETĠM KAPASĠTE PROJEKSĠYONU (2010 2019) EKĠM 2010 ĠÇĠNDEKĠLER I GĠRĠġ... 2 II TALEP GELĠġĠMĠ...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU ( )

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU ( ) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2016-2020) EYLÜL 2016 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 3 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı %

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 3 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Enerji Dağıtımı Enerji Dağıtımı Proje BaĢarı Değerlendirmesi: ENERJĠ DAĞITIMI Güz Dönemi Bahar Dönemi Dersin Kredisi 3 + 0 + 0 Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Ders Kitapları: Ders Kitapları:

Detaylı

OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 Türkiye Enerji Sektöründe Tekelleşme Bu sunum, "TMMOB Makine

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

FORUM 2009 Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, Kasım 2009, Trabzon

FORUM 2009 Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, Kasım 2009, Trabzon TEDAŞ ÇALIŞMALARI Sami KOVANCI Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Daire Başkanı 233 sayılı KHK ye istinaden, TEK nun TEDAŞ ve TEİAŞ olarak yeniden yapılandırılması ile 1993 yılında kurulmuştur. Şirketimiz,

Detaylı

Firma Profili. Yeteneklerimiz Ankara - 2015. www.endoks.com.tr

Firma Profili. Yeteneklerimiz Ankara - 2015. www.endoks.com.tr Firma Profili Yeteneklerimiz Ankara - 2015 Yol Haritası Endoks ENDOKS Firma Profili Tarihçe Firma Yapısı İlgi Alanlarımız ENDOKS Hakkımızda FİRMA PROFİLİ Yeteneklerimiz Kadromuz Başarılarımız Ürünlerimiz

Detaylı

Kredi Kartı ile Ödeme Yapılabilen Online Kurumlar: Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi. Afyon Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Kredi Kartı ile Ödeme Yapılabilen Online Kurumlar: Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi. Afyon Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kredi Kartı ile Ödeme Yapılabilen Online Kurumlar: Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Afyon Doğalgaz Dağıtım A.Ş Agdaş Adapazarı Akdeniz Edaş Burdur İl Müdürlüğü Akdeniz Edaş Isparta İl Müdürlüğü Akedaş

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU ( 20 NİSAN 2007 SİVAS ) Sami KOVANCI AR-GE Plan. Ve Dış İliş. Daire Başkanı Sunum İçeriği Hakkında Faaliyet Alanları Temel

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 10 YILLIK ÜRETĠM KAPASĠTE PROJEKSĠYONU (2011 2020)

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 10 YILLIK ÜRETĠM KAPASĠTE PROJEKSĠYONU (2011 2020) TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ 10 YILLIK ÜRETĠM KAPASĠTE PROJEKSĠYONU (2011 2020) KASIM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER I GĠRĠġ... 2 II TALEP GELĠġĠMĠ...

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

YEPDİS. (Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemi) 23 Kasım 2017, Ankara

YEPDİS. (Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemi) 23 Kasım 2017, Ankara YEPDİS (Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemi) 23 Kasım 2017, Ankara YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YEPDİS (Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemi)

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı %

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Enerji Dağıtımı Enerji Dağıtımı Proje BaĢarı Değerlendirmesi: ENERJĠ DAĞITIMI Güz Dönemi Bahar Dönemi Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Ders Kitapları: Ders Kitapları:

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) KOCAELİ BURSA İLLERİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) KOCAELİ BURSA İLLERİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) KOCAELİ BURSA İLLERİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU Türkiye elektrik sistemi enterkonnekte bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme

Detaylı

HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI

HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI Gülden SAMANCIOĞLU, Elif CANBEK, Ercüment ÖZDEMĐRCĐ Türkiye Elektrik Đletim A.Ş (TEĐAŞ) ÖZET Bilindiği

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

OLGUN SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 06 Aralık 2012 AÜ / SBF - KAYAUM

OLGUN SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 06 Aralık 2012 AÜ / SBF - KAYAUM OLGUN SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 06 Aralık 2012 AÜ / SBF - KAYAUM ĠÇERĠK Elektrik Sektöründeki Dağınık Yapı Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Dönemi Elektrik Sektöründe SerbestleĢtirme ve ÖzelleĢtirme

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0. Başarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı %

ENERJİ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0. Başarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Enerji Dağıtımı Enerji Dağıtımı Proje Başarı Değerlendirmesi: ENERJİ DAĞITIMI Güz Dönemi Bahar Dönemi Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Ders Kitapları: Ders Kitapları:

Detaylı

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ Sorumluluk alanımıza giren coğrafi bölge aģağıdaki Ģekil1 de gösterilen haritada da görüldüğü gibi Ġstanbul ve Çanakkale nin Trakya bölgesinde kalan bölümleri

Detaylı

EMO Basın- AKP iktidarının, elektrikte kayıp ve kaçak

EMO Basın- AKP iktidarının, elektrikte kayıp ve kaçak KAYIP ve KAÇAK HEDEFLERİ TEPETAKLAK Banu Salman-Kahraman Yapıcı EMO Basın- AKP iktidarının, elektrikte kayıp ve kaçak kullanımı önleyecekleri; kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektrik sunacakları iddiasıyla

Detaylı

TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI Kazım ŞENOCAK Elektrik Mühendisi Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 08/05/2015 www.teias.gov.tr Kurulu Güç Bilgileri Rüzgar Kurulu Güç

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Rüzgar Enerji Santrallerinin Türkiye nin Enerji Çeşitliliğindeki Yeri. İstanbul, Kasım 2013

Rüzgar Enerji Santrallerinin Türkiye nin Enerji Çeşitliliğindeki Yeri. İstanbul, Kasım 2013 Rüzgar Enerji Santrallerinin Türkiye nin Enerji Çeşitliliğindeki Yeri İstanbul, Kasım 2013 TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ Türkiye de ilk Rüzgar Enerji Santrali Otoprodüktör Lisansı ile Üretim EPDK

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI

ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI Dersin Adı Dönemi Dersin Kredisi AKTS Elektrik Enerjisi Dağıtımı Güz Dönemi 2 + 0 4 Başarı Değerlendirmesi Yılsonu Notuna Katkısı Vize (Ara) Sınav %30 Kısa Sınav %10 Ödev %10

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına Dair Varsayımlar 3. Elektrik

Detaylı

Lisanssız Elektrik Üretiminde Yeni Dönem. Yalçın KIROĞLU, Başkan

Lisanssız Elektrik Üretiminde Yeni Dönem. Yalçın KIROĞLU, Başkan Lisanssız Elektrik Üretiminde Yeni Dönem Yalçın KIROĞLU, Başkan 1 Rüzgar, Güneş, Hidro, Biyokütle 2 Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği Açılışı 26 Eylül 2012 3 Derneğimizin Amacı Abone EDAŞ Lİ-DER Lisanssız

Detaylı

TRC2 Bölgesi Enerji Raporu

TRC2 Bölgesi Enerji Raporu TRC2 Bölgesi Enerji Raporu Hikmet Deniz - Halil Çakallı 01.09.2010 TRC2 Bölgesi Enerji Raporu Hazırlayan: Hikmet Deniz 1, Halil Çakallı 2 ÖZET Nüfus artıģı, kentleģme, sanayileģme ve küreselleģme ile beraber

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerine İlişkin İhbar Ve Şikâyet Raporu

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerine İlişkin İhbar Ve Şikâyet Raporu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerine İlişkin İhbar Ve Şikâyet Raporu (2015 2. Çeyrek) Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Dairesi Başkanlığı Orhan KIZILYURT- Abdurrahman TEMİZKÖK Sayfa 1 / 7 İçindekiler

Detaylı

Ar-Ge Projeleri. 1- Kırsal Şebekede 3 fazlı OG/AG Dağıtım Transformatörlerinden 1 fazlı Transformatörlere Dönüşüm Teknik-Ekonomik Analiz Projesi

Ar-Ge Projeleri. 1- Kırsal Şebekede 3 fazlı OG/AG Dağıtım Transformatörlerinden 1 fazlı Transformatörlere Dönüşüm Teknik-Ekonomik Analiz Projesi Ar-Ge Projeleri A) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile dağıtım faaliyetleri kapsamında verilen Ar-Ge

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet Bu özet, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan Ekim 2010 tarihli projeksiyonu,

Detaylı

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 29 NİSAN 2013 ÇEYREKLER İTİBARİYLE GSYH VE İMALAT SANAYİ BÜYÜME ORANLARI (%) 25 20 15 2012 yıllık Büyüme oranı %2,2 İmalat Sanayi %1,9

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI. Dersin Kredisi Başarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı %

ENERJİ DAĞITIMI. Dersin Kredisi Başarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Enerji Dağıtımı Enerji Dağıtımı Proje Başarı Değerlendirmesi: ENERJİ DAĞITIMI Güz Dönemi Bahar Dönemi Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Ders Kitapları: Ders Kitapları:

Detaylı

TPIS Değerlendirme Raporu

TPIS Değerlendirme Raporu TPIS Değerlendirme Raporu Fiyat neden «0» çıktı? 2 Temmuz 2012 Fiyat Neden «0» çıktı? 18 Haziran 2012 günü 05 ve 06 saatlerinde Gün Öncesi Piyasasında elektriğin fiyatı 0 olarak gerçekleşmiştir. 1 ve 2

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017) KASIM 2013 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SORUMLULUK BÖLGESİ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM SUNUMU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SORUMLULUK BÖLGESİ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM SUNUMU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SORUMLULUK BÖLGESİ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM SUNUMU ŞİRKETİMİZİN POLİTİKASI ŞİRKETİN TÜRKİYE BAZINDAKİ ORANLARI İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN DEMOKRATİK ENERJİ PROGRAMI: BİZ NE İSTİYORUZ?

TÜRKİYE İÇİN DEMOKRATİK ENERJİ PROGRAMI: BİZ NE İSTİYORUZ? TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRKİYE ENERJİ DE NE YAPMALI,NASIL YAPMALI TÜRKİYE İÇİN DEMOKRATİK ENERJİ PROGRAMI: BİZ NE İSTİYORUZ? SBF ŞEREF SALONU ANKARA 12.5.2016 OĞUZ TÜRKYILMAZ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin "Serbest Tüketici" Kapsamına Alınması

Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin Serbest Tüketici Kapsamına Alınması Elektrik Tüketimi 100.000 kwh Olan İşyerlerinin "Serbest Tüketici" Kapsamına Alınması EPDK'nın 3/2/2010 tarihli kararı gereği yıllık en az 100.000 kwh elekrik tüketimi olanların "Serbest Tüketici" kapsamına

Detaylı

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Genel olarak aģağıdaki bütün açıklamalar bir soruya bağlıdır: Fotovoltaik için bir yenilenebilir enerji yasasındaki

Detaylı

T.C. *BENF4LAZN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı (Proje Müdürlüğü)

T.C. *BENF4LAZN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı (Proje Müdürlüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 29/02/2016-E.12272 T.C. *BENF4LAZN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi (Proje Müdürlüğü) Sayı : 16554458-110.99 Konu : Elektrik Tesislerinin

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR 1 TEİAŞ ANA FAALİYETLERİ Türkiye İletim Sistemini işletmek Türkiye İletim Sistemi işletme ve bakımını yapmak Türkiye İletim

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) Haziran 2009 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerine İlişkin İhbar ve Şikâyet Raporu

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerine İlişkin İhbar ve Şikâyet Raporu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerine İlişkin İhbar ve Şikâyet Raporu (2015 3. Çeyrek) Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Dairesi Başkanlığı Orhan KIZILYURT- Abdurrahman TEMİZKÖK Sayfa 1 / 7 İçindekiler

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ

FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ FİRMA PROFİLİ YETENEKLERİMİZ Mayıs 2013 İçindekiler ENDOKS - Hakkımızda Firma Profili Başlıca Müşterilerimiz SVC Uygulamaları OG Kompanzasyon Sistemleri Enerji İzleme Sistemleri SCADA Uygulamaları 2 Hakkımızda

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016) TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Güneş Enerjisi Toplantısı

Güneş Enerjisi Toplantısı Güneş Enerjisi Toplantısı 6 Kasım 2012 Güneş Ev /ANTALYA Bilal Şimşek Elektrik Y. Mühendisi TEDAŞ Genel Müdürlüğü 1 Sunum İçeriği 1 Türkiye Elektrik Piyasası ve Dağıtım Şirketleri 2 Lisanssız Elektrik

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ - 62 ADET 400 kv TRANSFORMATÖR MERKEZİ - 459 ADET 154 kv TRANSFORMATÖR

Detaylı

2013-2022 Yılları Türkiye İletim Sistemi Bölgesel Talep Tahmin ve Şebeke Analiz Çalışması. Metodoloji ve Özet Sonuçlar

2013-2022 Yılları Türkiye İletim Sistemi Bölgesel Talep Tahmin ve Şebeke Analiz Çalışması. Metodoloji ve Özet Sonuçlar 2013-2022 Yılları Türkiye İletim Sistemi Bölgesel Talep Tahmin ve Şebeke Analiz Çalışması Metodoloji ve Özet Sonuçlar 21.06.2013 İçindekiler 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Bölgesel Talep Tahmin Yöntemi... 9

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) www.tedas.gov.tr

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) www.tedas.gov.tr Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) www.tedas.gov.tr Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Tebliği Değerlendirme Toplantısı Bilal Şimşek Elektrik Mühendisi

Detaylı