Bölüm I Tespitlerin Özeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm I Tespitlerin Özeti"

Transkript

1 İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi (İUFM) olması için hazırlanacak olan Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında oluşturulan Mevcut Durum Analizi Çalışma Grubu nun talebiyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından Deloitte Danışmanlık A.Ş ye hazırlatılmış ve Çalışma Grubu görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilmiştir.

2 İçindekiler 1) Tarihsel Gelişim ve Yönetici Özeti 2) Finansal hizmetler alanında yaşanan küresel ve yurtiçi gelişmeler - Makroekonomik gelişmeler - Finans merkezlerinin stratejileri - Vergi - Düzenlemeler - Ürünler ve hizmetler 3) Seçilmiş rakiplere göre İstanbul un konumundaki değişim 4) Finansal modelin güncellenmesi 5) Anahtar performans göstergeleri - 1 -

3 Tarihsel Gelişim İstanbul un uluslararası finans merkezi olma potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu dönüşümü sağlayacak yol haritasının belirlenmesi konularını içeren bir rapor 2007 yılının Haziran ayında Deloitte tarafından düzenlenerek Türkiye Bankalar Birliği ne (TBB) sunulmuştur. Söz konusu rapor kapsamında incelenen hususlar şunlardır: - Ekonomik gelişmeler ve bunların uluslararası finans piyasaları üzerindeki etkileri - Avrupa Birliği, Balkanlar, Karadeniz Bölgesi, Kafkaslar ve Orta Doğu da konuyla ilgili yaşanan ekonomik ve ticari gelişmeler - Türkiye nin uluslararası ve bölgesel arenadaki ekonomik ve finansal potansiyeli - Başarılı finans merkezlerinin özellikleri: stratejik odak ve seçimler; ekonomi politikaları; genel ve finansal düzenlemeler; denetim ve vergi politikaları; piyasa uygulamaları; altyapı; insan kaynağı ihtiyacı; uluslararası kabul görmüş kurallara uyum düzeyi; kira ve yerleşim; sosyal hizmetlerin mevcudiyeti v.s. -İstanbul un güçlü ve zayıf yönleri ile önde gelen bir finans merkezi olmanın gerektirdiği unsurlar ve bunlara yönelik çıkarımlar -İstanbul un uluslararası bir finans merkezi olmasının Türkiye ye sağlayacağı faydalar ve potansiyel riskler Hazırlanan bu raporun TBB tarafından hükümete sunulmasını müteakiben İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi olması yolundaki çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir yılının başında Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren in talimatları doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi Strateji Dokümanı oluşturulmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda çalışmaları gerçekleştirmek üzere Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda dokuz adet çalışma grubu kurmuştur. Söz konusu strateji dokümanının 4-5 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilecek olan İMF/Dünya Bankası toplantılarında sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, oluşturulan dokuz çalışma gurubundan biri olan TBB başkanlığındaki Mevcut Durum Çalışma Grubu, Deloitte tan İstanbul Finans Merkezi Strateji Dokümanı na girdi sağlamak üzere, 2007 yılında düzenlenen raporun güncellenmesini talep etmiştir. Bkz.(http://www.tbb.org.tr/turkce/duyurular/tbb/ pdf) - 2 -

4 Tarihsel Gelişim Orijinal raporun güncellenmesi gereksinimi, hiç şüphesiz ki, son dönemde yaşanan küresel finansal krizin etkileri ve rakip finans merkezlerinin gösterdiği gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut Durum Çalışma Grubu, gerçekleştirilecek olan çalışmada, aşağıda yer verilen hususların incelenmesini talep etmiştir: - Yaşanmakta olan finansal krizin ekonomi üzerindeki mevcut ve potansiyel etkilerinin incelenmesi - Finansal merkezlerde, özellikle de Türkiye ile aynı bölgede yer alan ve Türkiye nin stratejik rakibi konumundaki ülkelerde son yıllarda yaşanan gelişmeler - Üç temel alanda yaşanan küresel ve yurtiçi gelişmelerin değerlendirilmesi: Vergi, Düzenlemeler, Finansal Ürünler ve Hizmetler - Bir önceki çalışmada hazırlanmış olan finansal modelin son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi - Uluslararası Finans Merkezi (UFM) tanımının yapılması ve bir UFM nin başarısını ölçmekte kullanılan göstergelerin belirlenmesi Bu doğrultuda, Deloitte tarafından gerçekleştirilen analizler aşağıdaki alanları kapsamaktadır: - Uluslararası finans merkezlerinde yaşanan gelişmelerin incelenmesi - Seçilmiş 7 finans merkezinin birbirleriyle kıyaslamalarının yapılması: İngiltere (Londra), Singapur, İrlanda (Dublin), İspanya (Madrid), Rusya (Moskova), İsrail (Tel Aviv) ve Türkiye (İstanbul) - 12 ana stratejik unsur çerçevesinde İstanbul un mevcut rekabetçi konumunun güncellenmesi - Küresel, bölgesel ve yurtiçi ekonomik gelişmeler doğrultusunda finansal model varsayımlarının ve tahminlerinin güncellenmesi - Uluslararası finans merkezini tanımlayan ortak özelliklerin ve anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi Proje kapsamında, bu ana raporun yanı sıra, İstanbul ve tüm rakip şehirlere ait detaylı bilgilerin yer aldığı ek bir rapor da hazırlanmıştır

5 Yönetici Özeti (1) Rapor kapsamında yer alan temel bulgular şunlardır: Küresel finansal piyasalarda ciddi bir değer ve güven kaybı yaşanmıştır ve halen yaşanmaya devam etmektedir. Hiç etkilenmediği söylenemeyecekse de, sürdürülen ihtiyatlı ekonomik politikalar ve yılları arasında özellikle finansal hizmetler sektöründe gerçekleştirilmiş olan yapısal reformlar sayesinde Türkiye bu krizden pek çok ülkeye göre daha az etkilenmiştir. Yaşanan küresel kriz sonrasında uluslararası finans merkezlerinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri ile ilgili tartışmalar yoğunlaşmıştır. Bu merkezlerin yarattığı değer ve riskler sorgulanmaya, finans merkezleri arasındaki küresel faaliyetler ve rekabet incelenmeye, finans merkezlerinin dünya ekonomisi üzerindeki artan etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Sonuç itibariyle, bu tartışmalar göstermektedir ki; - Dünyadaki finansal merkezlerin entegrasyonunda ve yönetim ilkelerinin belirlenmesinde OECD gibi uluslarüstü kuruluşların etkinliği artmaktadır. - Ekonomik ve politik gelişmeler ışığında, rekabet üstünlüğünü korumak ve/veya geliştirmek isteyen finans merkezleri süratle yeni stratejiler geliştirmektedir. Rekabetçi konumun geliştirilmesinde vergi politika ve düzenlemelerinin önemi artmıştır. Her ne kadar Türkiye mali ortamını iyileştirmek adına önemli değişiklikler yapmış olsa da hala özel işlem vergileri, işlemlerin kesinliği ve adilliği, vergi mevzuatının açıklığı ve tutarlılığı gibi önemli düzeyde iyileştirmeye açık alanlar bulunmaktadır. Türkiye de düzenleyici çerçeveye yönelik önemli değişiklikler yapılmaya devam edilmektedir. Düzenleyici kurumların kalitesinin iyileştirilmesi konusunda uzun bir yol kat edilmiştir ve bu konuda çabalar halen devam etmektedir. Ayrıca destekleyici yasal altyapının iyileştirilmesi ile uluslararası piyasalar ve yerel kurumlar arasındaki güven eksikliğinin giderilmesi önem arz etmektedir. Türkiye için mevcut konjonktürde yararlanılabilecek ürün ve hizmet bazlı pek çok fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatlar, türev işlemleri, çeşitli sigortacılık ürünleri (uluslararası reasürans, uluslararası hayat ve bağlı sigorta şirketleri), varlık hizmetleri, İslami finans ile toplum ve çevreye duyarlı finansal ürünler olarak özetlenebilir. İstanbul un bölgenin hakim uluslararası finans merkezlerinden birisi olmasına yönelik olarak ulaşılan sonuçlar önceki rapor ile önemli farklılıklar göstermemektedir. Bu nedenle, söz konusu çıkarımları özetleyen ve izleyen sayfada yer alan grafik bir önceki rapordaki ile aynıdır. Öte yandan İstanbul gizli kalmış işgücü, gelir yaratma potansiyeli, yaşam tarzı ve iş yapma maliyeti konularında ciddi bir rekabetçi güce sahiptir. Bu avantajlardan finans merkezinin kuruluşu aşamasında azami derecede istifade edilmelidir

6 Yönetici Özeti (2) Halen devam etmekte olan krizden çıkarılan önemli sonuçlardan birisi, piyasaların büyük bir gelgit yaşadığı ve hızlı bir değişim içerisinde olduğudur. Piyasalarda yaşanan bu hızlı değişim, İstanbul un rakibi olan diğer finans merkezlerinin stratejilerine de yansımaktadır. Bu çerçevede, İstanbul Finans Merkezinin oluşumunda görev alacak kurumların esnek ve hızlı karar alabilen bir yapıda olmaları büyük önem taşımaktadır. Türkiye piyasa katılımcılarının isteklerine ve makroekonomik çevrede yaşanan değişikliklere gereken tepkiyi en hızlı şekilde verebilmelidir. Türkiye nin önünde, küresel ekonomideki gelişmelerin yönünü kendi lehine çevirebilmek için kısa vadede önemli fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye, global kriz sonrası diğer ülkelerde açıkta kalan finansal hizmetler çalışanlarını kendisine çekebilir ve bu yetenekleri gelişmekte olan finansal piyasalarının güçlendirilmesinde kullanabilir. Türkiye uzun vadede önemli bir büyüme potansiyeline sahip olup, yapılan bir araştırma Türkiye nin 2050 yılında dünyanın 9., Avrupa nın ise Rusya veingiltere den sonra 3. en büyük ülkesi olacağını ortaya koymaktadır. Finansal modelin gözden geçirilmesi sonucunda orijinal varsayımların (büyüme, enflasyon, GSYİH ve pazar payları) oldukça ihtiyatlı olduğu bir kez daha teyit edilmiştir döneminde yaşanan hızlı büyüme, zayıflayan küresel ekonomi nedeniyle piyasalarda ortaya çıkan değer kayıplarını önemli düzeyde dengelemiştir. Bu nedenle finans merkezinin uzun vadede yaratacağı katma değer ve istihdam seviyesi değişmemiştir. - Finansal hizmetler sektörünün GSYİH ye katkısı 2025 yılında yaklaşık %8 e yükselecektir (Uluslararası Finans Merkezinin sağlayacağı ek katkı %4 civarında olacaktır) yılında GSYİH de yıllık yaklaşık 20 Milyar$ artış (2006 satın alma gücüyle) yaşanacaktır. - Finansal hizmetler sektöründe toplam çalışan sayısındaki artış yaklaşık kişi olacaktır. - İlintili hizmetlerde büyümeye paralel olarak (ekonomik çarpan etkisi ile) ek faydalar sağlanabilecektir. Bu rapor, İstanbul un değer yaratan ve rekabetçi bir finans merkezi olabileceğini, bu sayede uluslararası iş dünyasına hizmet eden ve söz konusu piyasalardaki katılımcıların ilgi odağı durumundaki bir ülke konumuna gelerek yurtiçi piyasalarını daha da geliştirebileceğini ortaya koymaktadır. Öte yandan, Türkiye nin finansal hizmetler alanında, önerilen değişikliklerin büyük kısmını uygulamadan bir dünya ekonomisi haline gelebilmesi mümkün görünmemektedir. Nihai olarak üzerinde durulması gereken temel nokta ise, bahse konu katma değerlerin yaratılabilmesi için İstanbul Finans Merkezi çalışmaları ile ilgili sürecin olabildiğince hızlı işletilmesi gerekliliğidir

7 Yönetici Özeti (3) Rapor Kapsamında Türkiye nin İyileştirme İhtiyacı Tespit Edilen Alanlar 1.Yasal Çevre 2. Mali Ortam 3. Düzenleyici Çerçeve Mahkemelerin daha etkin çalışmasını ve uyuşmazlıkların hızlı çözümünü sağlayacak Finansal alanda uzman hukukçular yetiştirilmesinin yolunu açacak İhtisaslaşmış finans mahkemelerinin kuruluşunu düzenleyecek adalet reformunun yapılması Vergi politikalarının rekabetçi konumunu güçlendirmeye odaklanan Finansal aracılık maliyetlerini azaltacak Dolaylı-dolaysız vergi dengesini kuracak Kayıt dışılığı azaltacak Vergi sistemine güveni sağlayacak, uluslararası normlara uygun vergi sistemini oluşturacak vergi reformunun yapılması Düzenleyici kurumların piyasa oyuncuları ile koordineli olarak çalışma gereksinimi Nitelikli personelin elde tutulma zorluğu Bağımsız düzenleyici kurumların geliştirilerek güçlendirilmesi 4. Nitelikli İşgücü 5. Altyapı 6. İmaj 7. Diğer Ticaret ve finans sektöründeki nitelikli ara personel eksikliği Genç ve potansiyel iş gücünün niteliklerini arttıracak bir eğitim reformunun yapılması Trafik sorununu çözecek ulaşım altyapısının oluşturulması Kaliteli işyeri ve konut arzının arttırılması Mevcut imajın İFM konseptini desteklemesi Finans hizmetlerine özgü markalaşma stratejisinin oluşturulması Diğer ülkelerin kapsamlı markalaşma stratejileri ile rekabet edilmesi İş kanunlarında işverenin hareket alanını kısıtlayan maddelerin düzeltilmesi İş piyasasında işe alım ve işten çıkarmaların esnek hale getirilmesi - 6 -

8 Uluslararası Finans Merkezinin Tanımı Uluslararası Finans Merkezi kavramı üzerinde mutabık kalınan tek bir tanım olmadığı gibi, böyle bir tanımın oluşturulmasının pratikte bir fayda da sağlamayacağı düşünülmektedir. Nitekim, birbiriyle iç içe geçmiş ekonomilerde bu tanımlamayı yapmak, uluslararası finansal ticaretin ana unsurlarının zaman zaman gözden kaçırılmasına sebebiyet vermektedir (Örneğin uluslararası finans merkezlerinin aslen Londra, New York ve Tokyo olduğunu savunanlar, New York ta yurtiçine yönelik hizmetlerin ağırlık teşkil ettiğini, Singapur dan Tokyo ya önemli düzeyde beyin gücü ihracı yaşandığını ve Londra menşeli şirketlerin işlemlerinde sıklıkla off-shore merkezlerini kullandıkları gerçeklerini görmezden gelmektedirler). Uluslararası kurumlar (ekonomik, ticari ve düzenleyici), açık olmayan bir tanım kullanma ve bu tanımı duruma göre değiştirme eğiliminde değildirler. Dolayısıyla bir şehrin uluslararası finans merkezi olarak kabulü ve değerlendirilmesi bakış açılarına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle stratejik kararlar da bu husus gözetilerek alınmalıdır. Buna karşın, aşağıda yer alan özellikler uluslararası finans merkezlerinin ortak özellikleri olarak kabul edilmektedir. İstanbul un göreceli pozisyonunun analizinde de bu özellikler referans alınmış olup, aynı zamanda stratejik ve operasyonel öneriler için de bu unsurlar yol gösterici olarak kabul edilmiştir. - Finansal hizmetler piyasasının büyüklüğü - Uluslararası nitelikli finans uzmanlarının adedi - Uluslararası şirketlerce erişilebilir yerel piyasanın büyüklüğü - Yüksek hacimli ve farklı piyasalara hizmet verebilme yeteneğine sahip bir merkez olma imajı/itibarı/profili - Uluslararası normlara sahip yasal ortam - Politik ve ekonomik istikrar - Etkin ve kabul görmüş yasal düzenlemeler - Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte iş kurma ve yönetme kolaylığı - Finansal hizmetler sektöründe iş yapma maliyetleri - Rekabetçi mali ortam (kurumsal ve bireysel) - Nitelikli finansal hizmet sektörü çalışanlarını ülkeye çekebilecek nitelikte yaşam tarzının mevcudiyeti - Destek hizmetlerine erişilebilirlik, yeterli iletişim ve fiziki altyapı ile ulaşım altyapısı Bu özelliklerin her biri, finans merkezini tanımlarken birer alt unsur olarak düşünülebilir. Değinilen özellikler bir bütün olarak, dünya çapındaki özel ve kamu kurumlarınca yayınlanan ve genel olarak kamusal ve kurumsal algıları yansıtan UFM göstergelerine katkı sağlamaktadır

9 İçindekiler 1) Tarihsel Gelişim ve Yönetici Özeti 2) Finansal hizmetler alanında yaşanan küresel ve yurtiçi gelişmeler - Makroekonomik gelişmeler - Finans merkezlerinin stratejileri - Vergi - Düzenlemeler - Ürünler ve hizmetler 3) Seçilmiş rakiplere göre İstanbul un konumundaki değişim 4) Finansal modelin güncellenmesi 5) Anahtar performans göstergeleri - 8 -

10 Küresel Ekonomik Görünüm (1) Riskli varlıklara dayalı olarak ihraç edilen finansal enstrümanların piyasalarda yoğun olarak işlem görmeye başlaması Menkul kıymetleştirme faaliyetlerindeki hızlı büyüme Varlık fiyatlarındaki aşırı şişme Düzenleme, denetleme ve risk yönetim faaliyetlerinin tatmin edici düzeyde olmaması Küresel finansal piyasalara erişimin kolaylaşması neticesinde giderek artan sistemik risk Genel Bakış YATIRIMCILARIN VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERİN FİYATLARINA OLAN GÜVENİ YİTİRMELERİ LİKİDİTE KRİZİ DÜNYA ÇAPINDA BİR RİSKTEN KAÇINMA SÜRECİNİN BAŞLAMASI Reel GSYİH Yüzde Değişimleri 4% 3% 2% 1% 0% OECD Ülkeleri Reel GSYİH Toplam Yüzde Değişimleri Toplam OECD Yurtdışı yatırımların yerel ekonomilere geri dönüşü Üretimin azaltılması ve yatırım harcamalarının ertelenmesi İşgücü pazarının giderek zayıflaması Servetlerdeki azalma ve zorlaşan kredi temin sürecinin bir sonucu olarak harcamalarda yaşanan keskin düşüşler Finansal piyasalarda yaşanan hızlı değer kayıpları (Borsalar ve türev piyasaları) Canlandırma paketleri sonucu kamu borçlanma miktarlarının önemli düzeyde artması Gelişmekte olan pazarların para birimlerinin değer kaybetmesi ve artan kur riski Hükümetlerin vergi gelirlerinde ortaya çıkan büyük düşüşler Kaynak: OECD Ekonomiye Genel Bakış, Mart

11 Küresel Ekonomik Görünüm (2) Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler Ağustos 2007: Likidite krizinin patlak vermesi Ocak 2008: Borsalarda yaşanan büyük çalkantı Şubat 2008: Northern Rock ın kamulaştırılması Mart 2008: Bear Stearns in batışı ve Fannie Mae ile Freddie Mac e FED tarafından el konulması Temmuz 2008: Petrol fiyatlarının varil başına 145$ seviyesine çıkması Eylül 2008: Lehman Brothers ın iflasını açıklaması, Merrill Lynch in satışı ve Fortis Grubu nun kısmi kamulaştırılması Ekim 2008: İzlanda nın önde gelen bankalarının kamulaştırılması Kasım 2008: Çin hükümetinin canlandırma paketi açıklaması Aralık 2008: Avustralya hükümetinin canlandırma paketini açıklaması, Madoff Ponzi skandalı Ocak 2009: Amerika Hükümeti tarafından 1 Trilyon $ lık harcama planı teklifinin parlamentoya sunulması ve parlamentonun planı onaylaması Şubat 2009: Kanada hükümetinin canlandırma paketi, JP Morgan Chase ve Citigroup tarafından geçici borç erteleme sürecine gidilmesi, Amerikan başkanı Barack Obama tarafından 787 Milyar $ lık Amerikan Kalkınma ve Yeniden Yatırım Yasası nın imzalanması, Doğu Avrupa finansal krizi Mart 2009: S&P endeksinin Mart ayları içerisinde tarihin en düşük fiyat seviyesinden işleme açılması; Amerika Merkez Bankasının 1,15 Trilyon $ tutarında varlık alımı yapacağını açıklaması, Amerikan hükümetinin yatırım programı kapsamında 500 Milyar $ tutarında varlık alımı için Milyar $ TARP Fonu ihraç edeceğini açıklaması

12 Küresel Ekonomik Görünüm (3) Beklentiler Tahminler GSYİH Reel Büyüme Dünya -1,3 1,9 Gelişmiş Ülkeler -3,8 0,0 Euro Bölgesi -4,2-0,4 Japonya -6,2 0,5 Amerika -2,8 0,0 Gelişmekte olan ülkeler 1,6 4,0 Doğu Asya ve Pasifik Çin 6,5 7,5 Endonezya 2,5 3,5 Tayland -3,0 1,0 Avrupa ve Orta Asya Rusya -6,0 0,5 Türkiye -5,1 1,5 Polonya -0,7 1,3 Latin Amerika & Karayipler Brezilya -1,3 2,2 Meksika -3,7 1,0 Arjantin -2,0 0,0 Orta Doğu / Kuzey Afrika Mısır 3,6 3,0 İran 3,2 3,0 Cezayir 2,1 3,9 Güney Asya Hindistan 4,5 5,6 Pakistan 2,5 3,5 Bangladeş 5,0 5,4 Güney Africa Nijerya 2,9 2,6 Kenya 3,0 4,0 Küresel GSYİH nin 2009 yılında %1,3 küçülmesi beklenmektedir yılında gelişmiş ekonomilerin %3,8 oranında küçüleceği öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin GSYİH lerinin ise %1,6 oranında büyüyeceği düşünülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde sadece Avrupa ve Orta Asya ile Latin Amerika ve Karayipler bölgelerinde 2009 yılında düşüş yaşanılması beklenmektedir yılında küresel ticaret hacminin %11,0 oranında azalacağı öngörülmektedir yılında 2008 yılı fiyatlarına göre petrol fiyatlarının %46,4, diğer emtia fiyatlarının ise %27,9 oranında azalacağı düşünülmektedir. Küresel işsizlik oranının %7,1 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir yılında bütçe açıklarının artması öngörülmektedir. Kaynak: IMF World Ecomomic Outlook, April

13 Küresel Ekonomik Görünüm (4) Ülkeler Bazında GSYİH Büyüme Yüzdeleri Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri için orta vadeli riskler GSYİH Büyüme Yüzdeleri 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Ukrayna Türkiye Macaristan Rusya Polonya Güney Afrika Yoğun ihracat nedeniyle gelişmiş ekonomilerin performanslarına yüksek düzeyde bağımlılık Artan dış borç ve kamu maliyesinde yaşanan zorluklar Küresel finansal krizin banka bilançolarında yol açtığı hasar Petrol fiyatlarına olan bağımlılık (petrol fiyatlarında yaşanan 10 dolarlık bir sapma GSYİH de %1,1 oranında daralma ve bütçe açığında %2,2 oranında artışa neden olmaktadır) 2010'da az gelişmiş ülkeler için daha fazla ekonomik düzelme beklenmektedir Bölge ekonomileri için fırsatlar E** 2009F** 2010F** Londra daki G-20 zirvesinde alınan kararlar çerçevesinde AB ve IMF kaynaklarının artırılması ve bu şekilde bölge ülkelerine daha esnek krediler ve daha fazla IMF desteği sağlanması yolunun açılması İş gücü pazarlarının göreceli olarak daha esnek olması Bölgedeki bankaların bilançolarındaki zehirli varlık oranının düşük seviyelerde olması nedeniyle sistemik riske maruz kalma oranlarının görece düşük olması Küresel ekonominin dengeye oturmasından sonra bölge ülkeleri için ortaya çıkacak güçlü büyüme potansiyelleri **E hesaplanan, F tahmini değer anlamına gelmektedir. Kaynak: EIU, Barclays Capital

14 Yurtiçi Ekonomik Görünüm (1) yılları arasında izlenen istikrarlı ekonomi politikaları ve yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir Geçmişte yaşanan krizler nedeniyle iş adamları, özel sektör ve kamu kurumları kriz yönetimi konusunda deneyim sahibi olmuşlardır Bankacılık sistemi bölgedeki diğer bankacılık sektörleri arasında en yüksek sermaye yeterlik oranlarına ve marjlara sahiptir Bilançolardaki zehirli varlık oranının çok düşük seviyelerde olması nedeniyle ekonomik yapı krizden göreceli olarak daha az etkilenmiştir Genel Bakış Finansal piyasalarda son yıllarda ürün ve hizmet çeşitliliği artmış ve küresel piyasalarla tam entegrasyonu sağlanmıştır Genç, dinamik ve girişimci bir işgücü bulunmaktadır Kriz sonrası pek çok sektörde büyüme potansiyeli ve yatırım fırsatları oluşacaktır Vergi ve yasal düzenlemeler ile ilgili olarak son yıllarda önemli yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir Türkiye, Küresel Krizden En az Etkilenen Ülkelerden Biridir GSYİH (Milyar $ / cari fiyat) 647,1 730,0 GSYİH Büyüme Oranı (%) 4,7 1,1 Kişi Başı GSYİH ($) DYY Girişi (Milyar $) 22,2 18,2 DYY Çıkışı (Milyar $) -2,1-2,6 İşsizlik (%) 9,9 10,7 Enflasyon (%) 8,61 10,54 İhracat (Milyar $) 115,4 140,7 İthalat (Milyar $) 162,0 193,9 Bölgedeki En Güçlü Ekonomilerden Biri Olarak Krizden Sonra Hızla Toparlanması Beklenmektedir GSYİH (Milyar $ / nominal) 571,5 609,5 GSYİH Büyüme Oranı (%) -5,1 1,5 Kişi Başı GSYİH ($) Enflasyon (%) 6,0 5,3 İhracat (Milyar $) 104,9 109,0 İthalat (Milyar $) Dış Borç (Milyar $) 247,2 276,8 Kaynak: TurkStat, Türkiye Merkez Bankası, EIU Tahminleri, IMF World Economic Outlook

15 Yurtiçi Ekonomik Görünüm (2) Goldman Sachs tarafından yürütülen bir araştırmaya göre......türkiye, 2050 YILINDA DÜNYANIN 9., AVRUPA NIN İSE RUSYA VE İNGİLTERE DEN SONRA 3. EN BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK, 2030 YILINDA İTALYA YI, 2040 LARIN SONLARINA DOĞRU İSE ALMANYA VE FRANSA YI GERİDE BIRAKACAKTIR... Gerekçeler Türkiye nin uzun vadede bu hedeflere ulaşmak için gerekli yetkinliklere ve motivasyona sahip olduğuna inanmamızı sağlayan unsurlarşunlardır: - Türkiye, 741,8 Milyar $ lık ekonomisi ile gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında başta gelmektedir. Son 27 çeyrekte ekonominin ortalama büyüme oranı %7 olarak gerçekleşmiştir. - Türkiye bölgenin önde gelen oyuncularından birisi konumundadır. - Tam olarak değerlendirilememiş nitelikli işgücü ve gelir yaratma potansiyeli bulunmaktadır. - İş yapma maliyetleri oldukça düşüktür. - Finansal piyasalar gelişime açıktır. - Küresel finansal krizin sona ermesi ile yabancı yatırımcılar için çekici uzun vadeli yatırım olanakları ortaya çıkacaktır. Araştırmanın Ana Unsurları Küresel kriz Türkiye için muhtelif sıkıntılar yaratsa da, uzun vadede büyüme ve gelişmiş ekonomileri yakalama konusunda önemli bir potansiyeli de beraberinde getirmektedir yılında AB üyeliği ile birlikte Türkiye nin kişi başına GSYİH oranı diğer AB üyesi ülkeler seviyesine yükselecektir. Türkiye de nüfus yaşlanmaktadır, öte yandan nüfustaki büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edecek olması ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır. Türkiye nin büyüme ortamı diğer pek çok gelişmekte olan ülkeye nispeten daha avantajlıdır. Türkiye nin kurumsal yapısı sağlam olmakla birlikte gelişime açıktır. Türkiye demografik avantajını tam olarak kullanamamaktadır. AB üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda bile Türkiye nin AB ülkelerini pek çok açıdan yakalama potansiyeli yüksektir. Başarı Faktörleri Kurumsal ve kültürel yapı, düzenleyici çerçeve ve gelir düzeyi kriterleri açısından AB ülkelerine daha da yaklaşmak gerekmektedir. İş gücünün eğitim düzeyinin artırılması önem arz etmektedir. Kurumsal yönetişim konusunda son dönemde gerçekleştirilen reformlara devam edilmelidir. Sivil toplum örgütleri güçlendirilmelidir. Fakirlik ve bölgesel eşitsizlik sorunlarına çözümler getirilmesi yönünde çabalar sürdürülmelidir. Türkiye uzun vadede önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir

16 İçindekiler 1) Tarihsel Gelişim ve Yönetici Özeti 2) Finansal hizmetler alanında yaşanan küresel ve yurtiçi gelişmeler - Makroekonomik gelişmeler - Finans merkezlerinin stratejileri - Vergi - Düzenlemeler - Ürünler ve hizmetler 3) Seçilmiş rakiplere göre İstanbul un konumundaki değişim 4) Finansal modelin güncellenmesi 5) Anahtar performans göstergeleri

17 Finans Merkezlerinin Stratejilerindeki Küresel Gelişmeler (1) Genel Bakış Dünyanın önemli bölgelerinde yer alan 20 den fazla finans merkezindeki son dönem gelişmeleri göstermektedir ki, finans merkezlerine ilişkin tartışmaların yoğunluğu, yaratılan değerlere ilişkin farkındalık ve finans merkezleri arasındaki küresel rekabetin boyutu artmaya devam etmektedir. Piyasada yaşanan mevcut dalgalanmalar bu durumu yok etmemekte, aksine UFM pazar payı kapma rekabetini artırmaktadır. Bir finans merkezinin uzun dönemdeki başarısı, stratejiyi bugün doğru olarak belirlemesine, ulusal varlıklarını ve değerlerini bu strateji doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmasına ve yapılması gerekenlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlanmasına bağlıdır. Küresel Gelişmeler Makroekonomik dengenin sağlanmasında finans merkezlerinin rolü konusunda OECD, G7 ve İMF/Dünya Bankası tarafından ciddi bir tartışma sürdürülmektedir. Bu konudaki genel görüş Finans merkezleri, makroekonomik çöküşe yol açan sorunların bir parçası değildir ama çözümün bir parçası olacaktır. şeklinde ifade edilmektedir. Mevcut durumda bunu gösteren birçok önemli gelişme mevcuttur: - Obama nın Vergi Cennetlerinin Haksız Rekabetini Durdurun söylemleri - Turner İncelemesi (Yönetişim, risk yönetimi, ücretlendirme, likidite gereksinimleri, muhasebe standartları, uluslararası koordinasyon v.b. ile ilgili) - Maliye Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen zirveler Küresel Tartışma (Devam) - Uluslararası Vergi Standartlarının uygulanmasına ilişkin G20/OECD Forumları (Bu toplantılar daha çok küçük ülkeleri, gelişmiş ülkelerin beklentilerine uygun bir şekilde, vergi konusundaki bilgileri paylaşmaya zorlamak amacıyla düzenlenmektedir.) Ne yazık ki, ekonomik krizin yoğun baskısı ve kamuoyunun bankacılık sektörüne karşı olumsuz tutumu nedeni ile küresel düzeydeki tartışmalar, iyi düşünülmüş, mantıklı tartışmalardan çok politik çıkarlar doğrultusunda ilerlemektedir yılı Nisan ayında yayımlanan G20/OECD kara listesindeki ülkeler incelendiğinde bu durum açıkça gözlemlenebilir: - OECD vergi standartlarına uyum sağlamayan ama ticarette güçlü ülkeler listeye dahil edilmemişdir (örn. Suudi Arabistan) - Vergi Bilgisi Değişimi Anlaşması na uyum sağlamayan küçük ama stratejik önemi haiz ülkeler listeye dahil edilmemiştir (örn. Amerika için önemli olan Panama) - Büyük OECD ülkeleri içerisinde vergisel açıdan ciddi boyutta zararlı davranışlar sergileyen bölgeler ya listeye hiç dahil edilmemiş ya da Özel İdare Bölgesi ilan edilmiş (örn. Hong Kong, Delaware) Açıkçası, şu anda birçok ülke güç elde etme amaçlı ekonomi yönetimi uygulamasına sahiptir. Bu durum, kendi finansal merkezini geliştirmekte olan büyük ülkeler için, yoğun rekabet içinde kendi stratejisini koruma, yürütülecek finansal hizmetler stratejisinde net olma ve tüm finansal merkez anlaşmalarını ticari anlaşmalarla birleştirme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Özellikle AB/G7 dışındaki ülkelerin ciddi pazarlıklar yapması gerekmektedir.).

18 Finans Merkezlerinin Stratejilerindeki Küresel Gelişmeler (2) Küresel Gelişmeler (Devam) Belki de hepsinden önemlisi, finansal ve vergisel düzenlemeler ile faaliyetlerin aşırı küreselleşmesi, Türkiye benzeri büyük ticaret ülkelerini dünya standartlarında yerel ve uluslararası finansal hizmetler uygulamalarına ve düzenleyicilerine sahip olmaya doğru yöneltecektir. Bu nedenle, Türkiye nin bölgesinde baskın bir güç olmaya başladığı andan itibaren, bu konuda da etkin bir rol oynaması oldukça önemlidir. Hükümet Baskısı Değinilen küresel gelişmeler ve piyasalardaki mevcut belirsizliğin yanı sıra, halkın daralan kişisel gelirler nedeni ile şirketlerin ve varlıklı kişilerin vergi planlaması uygulamalarına karşı bir tavır sergilemeleri, hükümetin gelirleri üzerinde sınırlandırıcı bir etki yapmaktadır. Hükümetler de şirketleri daha fazla on-shore çalışmaya ve off-shore merkezlerin sağladığı vergi avantajlarından vazgeçmeye mecbur etmektedirler. Bu durum, birçok hükümeti daha önceden uyguladıkları vergi muafiyeti ve zararlı vergi uygulamalarını hızla yeniden değerlendirmeye yöneltmektedir. Bununla birlikte, istikrarlı, rekabetçi (sıfır olmak zorunda değil) veşeffaf bir vergisel ortamın, uzun vadeli gelirleri açısından daha güvenli ve politik açıdan da daha kabul edilebilir olduğu konusunda dünya liderleri arasında mecburi bir mutabakat oluşmuştur. Hükümetin finansmanı ile ilgili bu zorluk, tam da rekabette fırsatların ortaya çıktığı ve rakipler pay kapmadan ya da işlemler yeniden yapılanmakta olan önemli finansal merkezlere geri dönmeden önce değer yaratacak bir finans merkezinin kurulması için yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğu zamanda ortaya çıkmaktadır. Stratejik Karşılıkların Doğası Dünyada tartışılan UFM stratejilerinin bir çoğundaki ana faktörün, makroekonomik koşullara ve pazar katılımcılarının değişen taleplerine karşı esnek olabilme ve cevap verebilme ihtiyacı olduğu gözlemlenmiş ve belirlenmiştir. Bir yıl önce finansal merkezler tarafından hizmet sağlama ve katılımcıların teşvik edilmesi konusu çok daha fazla önemsenirken, şu anda daha çok gözetim ve kontrole doğru yönelme mevcuttur ancak pazar katılımcılarını teşvik eden uygulamalara olan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmamıştır. Halen yaşanana benzer hızlı değişen piyasa koşullarında, stratejik esneklik için takip etme den daha çok hızlı hareket etme yönünde gayret göstermek gerekmektedir. Hükümetler düzeyinde yapmış olduğumuz birçok görüşme neticesinde reaktif stratejinin kısa vadeli kazanımlar için gerekli olduğu, ama uzun dönem gelişim hedeflerinin de gözden kaçırılmaması gerektiği saptanmıştır. (Bu durumda Neden uzun vadeli hedeflere göre hareket edilmiyor? sorusu sorulabilir. Ancak, bu gibi yönetilmesi zor çevre koşullarında yalnızca geleceğe göre hareket etmek uygun olmamakta, reaktif bir stratejiyi uygulamak daha tercih edilebilmektedir.) Ancak bu gibi stratejiler, takip edenler için gerçek bir çeviklik gerektirir. Başarılı UFM ler gerekli esneklik ve piyasanın taleplerine cevap verebilirlik ile sistematik riske karşı koruma sağlamak ve mutlak ihtiyaç olan istikrarı sürdürmek arasındaki dengeyi sağlayabilen merkezlerdir. Böyle bir esnekliği sağlamak ise ancak düzenleyicilerin uygulamalarını sıfır hata talep eden hükümetler ve çevrelerin taleplerine uygun şekilde bedeli ne olursa olsun riskin minimizasyonu yerine riskin ve getirinin uygun şekilde dengelenmesi ve sıfır hata yerine kabul edilebilir düzeyde hata uygulamalarının kabul edilmesi şeklinde değiştirmelerini olası kılacak yasak düzenlemelerle mümkün olabilecektir

19 Finans Merkezlerinin Stratejilerindeki Küresel Gelişmeler (3) Stratejik Karşılıkların Doğası (devamı) Stratejik esneklik aşağıdaki dört ana tasarım ilkesinin hayata geçirilmesi ile mümkün olabilecektir: - UFM organları (düzenleyiciler, vergi otoriteleri, hukukçular v.b.) ve piyasa oyuncuları (hem yeni hem de potansiyel) arasındaki çok etkin bir çift yönlü iletişimin ve karşılıklı görüş alışverişinin sağlanması - Düzenlemelerin ve idari zorunluluklarının basitleştirilmesi verim artırıcı iş akış süreçleri vb - Vergi sisteminin açıklık ve kesinlik düzeyinin artırılması iş ve piyasa ihtiyaçlarına hızlı cevap verir hale getirilmesi - İş yapabilme kolaylığının artırılması bürokrasinin yok edilmesinin sağlanması ve gerekli hizmetlerin sunulması Küçük off-shore finansal merkezler, iyi bir etki yaratabilmek için halihazırda çevikliklerini kullanmaktadırlar. Ancak bunun yanı sıra, küresel finans şirketlerinin sektörel (ürün) ihtiyaçlarını anlamaları ve belirli ürünlerin büyümesini teşvik edecek düzenleyici, mali ve hukuki çerçeveyi de kurmaları gerekmektedir. Bankaların ve sigorta şirketlerinin iş yapacakları yerleri seçerken dikkate aldıkları tek konu esneklik değildir. Bazı finans merkezleri yeni işlerin kurulması için çekici ve esnek bir ortam sunmalarına rağmen, tüm iş çevreleri hemen gelip merkezlerde iş yapmaya başlamamaktadırlar. Bunun en önemli nedeni, mevcut merkezlerin kendilerini her türlü iş alanı için doğal seçim olacak şekilde yapılandırmış ve işin yürütülmesi için gerekli piyasayı, süreçleri ve marka değerini oluşturmayı başarmış olmalarıdır. Mevcutta kurulu merkezler hata yapmadıkları ya da pazardaki yeni gelişmeleri takip etmeyi bırakmadıkları sürece, yeni etki alanlarının bu pozisyonu ele geçirmesi kolay olmayacaktır. Büyük bir yerel/bölgesel ekonomik alana hitap eden büyük ve iyi konumlandırılmış UFM lerin piyasa oyuncularına gereken esnekliği sağlamaları, finans sektörü oyuncularının yerel, bölgesel ve uluslararası pazardan daha fazla pay almak için rahatlıkla rekabet etmelerine ve bu verimli ortamda hangi ürünün en hızlı biçimde büyüyeceğinin piyasa oyuncuları tarafından belirlenmesine imkan sağlayacaktır

20 Finans Merkezlerinin Stratejilerindeki Küresel Gelişmeler (4) Seçilen Bazı Rakiplerin Faaliyetleri Türkiye ile rekabet eden birçok bölgesel ve küresel finans merkezi, krize karşı stratejilerini oluşturmak üzere geçen yıldan bu yana yoğun çalışmalar yapmışlardır. Konuya ilişkin bazı örnekler: - Londra ve New York azalan iş hacmini yerine koyabilmek için birçok uygulamayı hayata geçirmiştir. Özellikle Londra kaybettiği iş hacmini geri kazanabilmek için, kurumlar vergisi, işlem vergileri ve yabancı işgücünün gelir vergilerine ilişkin kurallarını değiştirmek yönünde gayret göstermektedir. Ancak düzenleyici kurumlar, piyasa oyuncuları ve politikacıların farklı görüşleri nedeni ile çalışmaların çok koordineli ve başarılı bir şekilde yürütüldüğü söylenemez. - İsrail, Ariav komitesinin yardımıyla finans merkezinin oluşturulmasına yönelik stratejisini belirlemiştir ve bu çalışmanın yeni seçilen Başbakan tarafından onaylanmasının beklemektedir. (Dünyadaki serbest fonlarının üst düzey yöneticilerinin yaklaşık %50 si Musevi iken, diğer finansal merkezlerin mali açıdan çekiciliklerine karşın İsrail de bu sektörün yerel gelişiminin nasıl sağlanabileceğine ilişkin halen yoğun tartışmaların yapılması dikkat çekicidir. ) - Dubai belli alanlarda DIFC nin geliştirilmesi için çalışmaya ve destek almaya devam etmektedir. (örn gelecek aşama sadece İslami finans ürünlerine yönelik bir borsanın oluşturulması), Ancak, emlak fiyatlarındaki hızlı düşüşün yanı sıra birçok bankanın DIFC deki faaliyetlerine son vereceği yönündeki söylentiler nedeniyle, çalışmalar beklenen hızda gitmemektedir Katar Finans Merkezi faaliyetleri ve gelişimi açısından önemli bir değişiklik göstermemiştir. Hidrokarbon fiyatlarının düşmesine rağmen, Katar GSYİH nın 2009 yılında % 18 oranında büyümesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra, Katar hükümeti finansal sektörün düşen varlık değerleri nedeni ile göreceği zararı telafi etmek amacı ile yerel bankacılık sektörünü destekleyecek önlemler almıştır. Katar Finans Merkezi Düzenleme Kurumu nun (QFCRA) tek düzenleyici rolünü üstlenip üstlenmeyeceği belirsizliğini korusa da, 2010 yılında bu rolü üstlenmesi beklenmektedir. - Pekin ve Şangay küresel ölçekte rekabet etmek amacı ile kendilerini iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedirler. - Singapur, OECD ve ABD gibi unsurların baskısı nedeniyle, vergilendirme yapısını tekrar gözden geçirecek ve bu da stratejik avantajını yeniden sağlamak için neler yapılması gerektiğini detaylı birşekilde ele almasını gerektirecektir. - ABD piyasasına hizmet etmekte olan birçok Karayip ülkesi, özel servet varlıklarının yönetimi konusunda büyük ölçüde tehdit altında olduğunu hissetmektedir (müşteri sırrı gizlilik kuralının değişmesi ve ABD, Kanada, Brezilya v.b. devletlerin off-shore bankacılık uygulamalarını kendi piyasalarına geri çekmeye başlamaları nedeni ile). Bu durum onları, daha kapsamlı finansal stratejiler geliştirerek, sahip oldukları uzmanlık sayesinde BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinde ortaya çıkan cazip piyasa imkanlarından faydalanmak yönünde teşvik etmektedir. Cayman, Panama ve Bahama gibi yerlerde bu faaliyetler hızla geliştirilmekte ve stratejik önlemler hızla oluşturulmaktadır.

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

İstanbul Finans Merkezi

İstanbul Finans Merkezi İstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul Zirvesi Attila Köksal, CFA TSPAKB Başkanı 11 Mayıs 2012 İçindekiler TSPAKB İstanbul Finans Merkezi Projesi Global Finans Merkezleri İstanbul un Potansiyeli İFM ve Gayrimenkul

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Erdem Başçı Başkan Yardımcısı, TCMB 17 Aralık 2008, İstanbul, EAF 1 Sunuş Planı 1. Küresel Likidite Sorunu 2. Küresel Kriz, Küresel Çözüm Arayışları 3. Yükselen

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI SUNUM PLANI 1 KÜRESEL KRİZİN GELİŞİMİ 2 KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 3 4 TÜRKİYE NİN KONUMU KRİZDE SON DURUM KÜRESEL KRİZ 1929 DÜNYA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma (Madde 41 nin 2.fıkrası) kapsamında hazırlanan DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM

Detaylı

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 0 Bankacılık sektöründeki zararlar 1 trilyon $ ı aştı... :: :: IMF nin tahminlerine göre zararlar 2 trilyon $ ı aşabilir Hükümetler

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi

Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi /2/2 Finansal Piyasalar, Ürün ve Hizmetler Açısından İstanbul Finans Merkezi Deloitte Danışmanlık Haziran 2 Deloitte; 27 yılında Türkiye Bankalar Birliği sponsorluğunda İstanbul un Uluslararası Finans

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100, Aralık ta %10,5 değer kaybederek 67.801 den kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,4,

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

TKBB Olağan Genel Kurulu

TKBB Olağan Genel Kurulu TKBB Olağan Genel Kurulu Ekonomi ve Katılım Bankacılığı Görünüm ve Beklentiler Melikşah Utku Yönetim Kurulu Başkanı 25 Mayıs 2017 Dünya da 2016 yılı da, sarsıcı değişimler dolayısı ile kırılganlık ve belirsizliklerin

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi

IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi IMF Küresel Ekonomi Raporu Nisan 2016 Çok Uzun Süredir Çok Yavaş Büyüyen Dünya Ekonomisi Hazırlayan: Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Nisan 2016 IMF Küresel Ekonomi

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE 20 Ocak 2004 CORPORATE GOVERNANCE ve TÜRKİYE için fırsatlar Dr.Melsa Ararat İçerik Corporate Governance nedir, neden önemlidir? Dünyanın gündemini neden CG işgal ediyor? Anglo Saxon ülkelerde ve Kıta Avrupasında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı