TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN"

Transkript

1 TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

2 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 78 Osman Nuri Ergin Serisi No: 2 Kitabın Adı: Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Yayına Hazırlayan: Müslüm Yılmaz Tüm yayın hakları Marmara Belediyeler Birliği ne aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; izinsiz çoğaltılamaz, basılamaz. ISBN: Baskı Yeri ve Tarihi: İstanbul, 2013 Kapak Tasarımı ve İç Tasarım: Özhan Yurtseven Baskı ve Cilt: Birinci Baskı Adet Basım: MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü Fatih - İstanbul Tel: (PBX) Faks:

3 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 3 SUNUŞ Doğal güzelliğiyle dünyanın gözbebeği Osmanlı şehirleri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Birçok medeniyetin izi tarihi yapılarda, şehri çevreleyen surlarla beraber bu zamana kadar canlı bir şekilde gelmiştir. Özellikle dini bir inanç gereği olarak yolda kalmışların, kimsesi olmayanların dahi ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanması için atalarımız, hanlar ve kervansaraylar yaptırmıştır. Bu eserlerin vakfiyelerini okuduğumuzda, yolcuların yemek ve kıyafet ihtiyaçlarının hatta hayvanlarının nallarının bile bakımının yapıldığını görmekteyiz. Yabancı seyyahların eserlerinde hayranlıkla anlattığı hanlar ve kervansaraylar, ne yazık ki Cumhuriyet in ilk yıllarında hızla gelişen sanayileşme, köy ve kırsal bölgelerden olan göçlerin getirdiği bilinçsiz yerleşme ve çevre tahribatından da payını almıştır. Bu sorunlar tarihi yapıların tahrip olmasına ve çarpık bir kentleşmeye neden olmuştur. Bu sıkıntıyı gören belediyelerimiz, yaptığı restorasyonlarla tarihi yapılarımızı tekrar canlandırmaktadır. Osman Nuri Ergin in eserlerinin akademik camia ve belediyelerimiz için önemini dile getiren ve her fırsatta Birlik çalışmalarımızda bize destek veren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan a, Osman Nuri Ergin in torunu Osman Murat Akan a teşekkür ederim. Bu eserin belediyelerimize yararlı olmasını temenni ediyor ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Recep ALTEPE Birlik Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

4

5 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 5 İÇİNDEKİLER TAKRİZ... 9 GİRİŞ ÖNSÖZ I. TÜRKİYE DE YOLLAR, YOLCULUK TESİSLERİ VE VASITALARI Rumeli, Anadolu ve Hac Yolları Menziller Nüzul Emini Çeşitli Nakil Vasıtaları ve Mekareciler Tatar Ağaları, Kılavuzlar ve Kuryeler At Pazarları ve Kirahaneler II. İMARETLER İmaretlerin Kadroları ve Hizmet Sahaları İmaretin Umumî İdare Teşkilat ve Tahsisatı Gebze İmareti Memurları Eskişehir İmaretleri Memurları Mektepler Teşkilat ve Tahsisatı Gebze Camii Teşkilat ve Tahsisatı Eskişehir Camii ve Hanegâhı Teşkilat ve Tahsisatı Gebze Medresesi Teşkilat ve Tahsisatı III. İMARETLERDEN HANLARA Hanın Tarifi ve Çeşitleri Otel Hizmeti Gören Hanlar Sultan Hanları Elçi Hanı Han-ı sebil Ticaret Hanları... 68

6 6 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 7. Kapanlar, Haller, Balkapanı Funduklar Çarşı Hanlar İş Hanları Esir Pazarları ve Esir Hanları Avrat Pazarı IV. İMARETTEN KERVANSARAYLAR Kervansarayların Tarifi ve Çeşitleri Kervanpazarı Umûmî Kervansaraylar Husûsi Kervansaraylar Hasbi Kervansaraylar V. İMARETLERİ YAPAN MİMARLARIN MİLLİYETLERİ VI. HANLARDA VE KERVANSARAYLARDA GÖRÜLEN BAZI HUSÛSİYETLER VII. İMARETLERİN HARAP VE METRÛK KALIŞLARININ SEBEPLERİ VIII. ŞEHİR VE KASABALARDA İMARETTEN BAŞKA BEKÂR ODALARI VE BEKÂR HANLARI XIV. ŞEHİR VE KASABALARDA İMARETTEN BAŞKA ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ VE BİNALARI Rîbât Asitaneler, Hanegâhlar, Zaviyeler ve Tekkeler Kalenderhaneler Hanedan Konakları Teşthane Hükûmet Misafirhanesi Hısım, Akraba ve Bildik Evleri Camilerin Son Cemaat Yerleri Tabhaneler Medreseler, Talebe Yurtları Darü s-sulaha, Darü r-raha, Darü s-safa Miskinhaneler, Darülcüzzamlar İspatyalar

7 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Yabancı ve Gayrimüslimlerin Barındıkları Yerler Yahudihaneler Dulhane Darülaceze X. TÜRKİYE DE OTELLER XI. İSTANBUL UN BÜYÜK OTELLERİ Perapalas Konak Oteli Park Otel Hilton Oteli Divan Oteli XII. TÜRKİYE DE MOTELLER XIII. EKLER Eski İstanbul Han ve Otelleri İstanbul daki Han ve Otellerin Listesi Selçuklu-Osmanlı Hanlar ve Kervansaraylarının Listesi DİZİN...178

8 8 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri

9 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 9 Takriz Osman Nuri Ergin 1883 de dünyaya geldi. Osmanlı devri Türk kültürünün yetiştirmiş olduğu son bilim adamlarındandır. Sağlam bir Osmanlı Türkçesi ve Arapça dilbilgisine sahipti. Cumhuriyet döneminde vilâyet ve belediye başkanlığı bir arada tek elden idare edildiği yıllarda uzun yıllar bu bakanların mektupçusu olarak görev yaptı. Ancak bu resmi görevi dışında belediye hizmetleri ve şehircilik hususunda araştırmalar yapıp pek çok eser verdi. Bunların en başında bütün belediye kanun ve yönetmeliklerinin toplandığı bir külliyat olan Mecelle-i Umûr-ı Belediye başlıklı başka bir benzeri olmayan eseri meydana getirdi. Sekiz kalın ciltten oluşan bu önemli kitap yakın tarihlerde İstanbul Belediyesi tarafından Latin harflere çevrilerek dokuz cilt olarak tekrar basılmıştır. İstanbul şehreminleri yani belediye başkanları hakkındaki şehrin geçmişine dair bilgi veren önemli bir eserdir. Türkiye de Şehirlerin Tarihi İnkişafı hakkındaki eserinin dışında Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi başlıklı ufak kitabı son derecede önemlidir. Bilhassa şunu burada vurgulamak isterim ki Türk sanat ve mimarlık tarihi üzerinde çalışanların fazla hacimli olmayan bu ufak kitabı bir defa dikkatle okumaları gerektiği kanaatindeyim. Merhum, uzun yıllar İstanbul Belediyesi tarafından yayınlanan İstanbul Şehremaneti Mecmuası sonraki adıyla İstanbul Belediyesi Mecmuası nın yayın işlerini idare etmiş ve bu vesileyle İstanbul tarihiyle ilgili bazı önemli makalelerin burada yayınlanmasına vesile olmuştur. Ayrıca bir de çok yakın dostu olan Süheyl Ünver bibliyografyasını düzenlemiş ve yayınlamıştır. Osman Nuri Ergin, İstanbul Belediye Kütüphanesi ne bütün kitapları hibe edilmiş olan Muallim Cevdet için yayınladığı kalın cilt ise ne yazık ki klasik armağan kitaplarına hiç uymayan düzenlemesiyle bir yayın olmuştur. Rahmetli Ergin in İstanbul için yaptığı büyük hizmetlerden biri de büyük şehrin mahalle teşkilatını yeniden düzenleyerek sayılarını azaltması ve bu vesile ile cadde ve sokakların yeniden isimlendirilmesidir. Bunu da anonim olarak yayınlanan ve şehri paftalar halinde çok kullanışlı bir kitap halinde belirten 1933 yıllarında yayınladığı İstanbul Rehberi dir. Bu rehber gerçekten o dönem için gerek kullanılışı gerek baskısı bakımından çok başarılı bir yayın ise de tek eksik tarafı, haritalarında tarihi eserlerin hiç değilse önemlilerine işaret edilmemiş olmasıdır. Türk kültür öğretim hayatıyla ilgilenenlerin muhakkak başvurmaları gereken çok önemli bir yayını da Türkiye Maarif Tarihi başlığı altında yayınladığı, bütün öğretim kurumları hakkında bilgi verdiği çok ciltten oluşan yayınıdır. Yine bir başka yayını da Fatih İmareti Vakfiyesi dir.

10 10 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Osman Nuri Ergin in yaşamının son yıllarında meydana getirdiği ve gerek Selçuklu gerek Osmanlı döneminin en önemli vakıf eserleri arasında bulunan kervansaraylar ve hanlar hakkındaki bu eseri, ne yazık ki yayıncıların umursamazlığı yüzünden ihmale uğramış ve bugüne kadar basılamadan kalmıştır. Türk hayır yapıları arasında başlı başına bir öneme sahip olan ve dünya kültür mirası içinde, örneklerine İslam medeniyet havzasının dışında pek rastlamadığımız bu müesseselere dair görüşlerini yaşadığı yıllardaki bilgilere göre ortaya koymuştur. Osman Nuri Ergin 1961 de vefat etti. Yarım yüzyıl önce basıma hazır bir hâlde düzenlenen bu eser, ancak bugün kadirşinas bazı meslektaşlarının ilgileri ile gün ışığına çıkmaktadır. Şurası bir gerçek ki içinde bazı eksiklikler hatta bazı hatalar da olabilir; ancak bu küçük eser, sentez mahiyetinde yapılmış bir çalışma olması itibariyle çok önemli bir denemedir. Şahsen de tanışmış olduğum ve takdir ettiğim bir araştırmacı olan Osman Nuri Ergin i rahmetle anarken onun bu unutulmuş eserini gün ışığına çıkaranları da ayrıca şükranlarımla tebrik ederim. Prof. Dr. Semavi EYİCE

11 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 11 GİRİŞ Tarih boyunca bu gök kubbe içerisinde birçok milletler yaşamıştır. Kimi milletler bir kültür, bir medeniyet inşa edemeden bir yıldız gibi anlık parlamış ve tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Şüphesiz tarih içerisinde en etkili ışığı üç kıtada at koşturan milletimiz saçmıştır. Selçuklu ve Osmanlı devletleri arkalarında bırakmış olduğu kültür ve mimari eserlerle birer medeniyet inşa etmiş, bu gök kubbede hoş bir sada bırakmışlardır. Bu hoş sada olan eserlerin başında dini bir düşünce ile inşa edilen cami, medrese, han ve kervansaraylar gelmektedir. İnşa edilen han ve kervansaraylar her dinden, her milletten insanın barınabildiği, hatta yolcuların yanındaki hayvanlarının bile bakımlarının karşılıksız olarak yapıldığı müesseselerdi. Bu mekânlarda belli bir süre konaklayan yabancı seyyahlar eserlerinde bu mekânları ve milletimizin misafirperverliğini hayranlıkla anlatmıştır. Batılı yabancı seyyahlar, kendi toplumlarında böyle müesseselerin ve misafirlere hürmet, nezaketle ikram etme âdetinin bulunmadığından üzüntü ile seyahatnamelerinde bahsetmişlerdir. Hanlar, kervansaraylar ve çeşitli barınma müesseselerini ihtiva eden bu çalışma Osmanlı-Türk şehircilik ve belediyecilik tarihinin güncel işleyişini ülkemizde ilk defa bilimsel olarak inceleyip nitelikli eserlere dönüştüren Osman Nuri Ergin in vefatından önce hazırlamış olduğu son iki eserinden biridir. Bedii Şehsüvaroğlu Osman Nuri Ergin in vefatı sonrasında kabri başında yaptığı konuşmasında Ergin in vasiyetini şu cümle ile açıklamıştır: Üstadın son arzusu, bugün ise yakınlarına, dostlarına son vasiyeti bu iki eserin tab ıdır. * Osman Nuri Ergin e bir vefa göstergesi olarak onun eserlerini hazırlamaya başladık. Son iki eseri ile birlikte Osman Nuri Ergin in hayatını ve eserlerini ihtiva eden geniş bir biyografik çalışmayı da Marmara Belediyeler Birliği nin değerli Genel Sekreteri Züver Çetinkaya nın destekleri ile hazırlamaya gayret ettik. 1 Bu eserin hikâyesine gelince; Osman Nuri Ergin belediyedeki görevinden emekli * Osman Nuri Ergin in vefatından önceki tespit edebildiğim kadarıyla son çalışması Osmanlıca da Yanlış Kelimeler ve İbareler adlı eserdir. Eser, Osmanlıca el yazısı iki not defterlerine harf sırasına göre tertip edilmiştir. Bu eser, Osman Nuri Ergin in torunu Sayın Osman Murat Akan Bey in şahsi kütüphanesinde bulunmaktadır. (Y.N) 1 Müslüm Yılmaz, Osman Nuri Ergin Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri ( ), İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Bahar / 2013, s

12 12 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri olduktan sonra ilmi çalışmalarını, İstanbul kütüphanelerinde, Sahaf Raif Yelkenci nin dükkânında, bazen de can dostu Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver in İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü nde kurmuş olduğu geniş kütüphanede yapmaktaydı. Süheyl Ünver in sohbetlerinden istifade etmek için gelen ilim ehlinin uğrak yeri olan bu kütüphaneye üniversitede görev yapan hocalar da sık sık geliyordu. Bu kütüphanede Osman Nuri Ergin, İstanbul a gelecek seyyahlara rehberlik edecek kişiler için 1956 da Turizm Umum Müdürlüğü tarafından açılmış olan Tercümanlar ve Rehberler Kursu nda, Türk Medeniyet Tarihi ve İstanbul Abideleri hakkında vereceği konferansların notlarını hazırlıyordu. Bu notlarda İstanbul da bulunan 152 otel nevi barınma yerleri tanıtılmıştı. Bu notları ve Osman Nuri Ergin in İstanbul Şehir Rehberi ve Mecelle-i Umûr-ı Belediye çalışmalarını bilen ve bu mekânların tarihi serüvenini incelemiş olan dostlarından Ord. Prof. Dr. Cavid Baysun ve Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan Osmanlı nın başkenti İstanbul un barınma yerleri olan İstanbul Hanları hakkında bir müstakil çalışma hazırlamasını Osman Nuri Ergin e teklif ettiler. Osman Nuri Ergin ilerleyen yaşından dolayı bu görevi hakkıyla yerine getiremeyeceğini düşünürken teklifte bulunan hocaların bu çalışma esnasında kendisine yardımlarını esirgemeyeceklerini de bildirdiklerinde bu teklifi kabul etti. Fakat mevzuyu ele alır almaz, bu eseri yalnız İstanbul un otel ve hanlarına değil, bütün Türkiye ye teşmîl etmenin daha faydalı olacağına kanaat getirmiş, Anadolu da yer yer görülen abideler arasında yalnız Osmanlı Türkleri nin değil, hem daha ziyade Selçukluların eserlerinin bulunduğunu görmüştür. Malazgirt Zaferi ile Türkler e Anadolu kapılarını ardına kadar açmış olan Selçuklular dönemini de yaptığı çalışmaya dâhil etmiştir. Bir kronoloji içerisinde Anadolu ve Asya da daha önce yaşamış millet ve devletlerin bu ihtiyacı nasıl karşıladığından başlayarak, 1950 yıllarındaki modern otellere kadar olan bir süreç eserde anlatılmıştır. Eser yaklaşık iki senede tamamlanmıştır. Osman Nuri Ergin eseri tamamladıktan sonra, eseri hakkıyla neşredecek bir kurum ne yazık ki bulamamıştır. Bu eserin ve çalışmanın ehemmiyetini bir sohbet sırasında Yapı Kredi Bankası sahibi Kâzım Taşkent e söylemesi üzerine, Kâzım Taşkent bu eseri kendi kurumlarında basmayı Osman Nuri Ergin e teklif etmiştir. Ergin, bu eseri Yapı Kredi Bankası na basım için 1957 senesinin Ağustos ayında teslim etmesine rağmen, eser ne yazık ki o dönemde yaşanan siyasi krizlerin ve darbenin de etkisiyle basılamamıştır. Eser üzerine çalışmaya devam eden Ergin, yer yer kitaba yeni konular ve bazı bölümler eklemiş, gerekli gördüğü yerlere okuyucunun işini kolaylaştırmak için açıklayıcı dipnotlar ekleyerek kitabı genişletmiştir. Bu notlar ve eklenen bölümler sayfa numarası ve yer belirtilmeden dağınık bir hâlde bulunmakta, eklenen yerler kendi anlayacağı şekilde kısa notlarla belirtilmişti. İstifade ettiği kaynakları Osman Turan Belleten, Evliya Çelebi, Kral Yolu gibi kısaltılmış olarak, bazen de hiç dipnot vermeden de alıntıların kullandığı olmuştur. Kitabın bu şekildeki hâli eskilerin deyimiyle evrak-ı perişan bir vaziyetteydi. Osman Nuri Ergin, İsmail Fenni Ertuğrul un Hakikat Nurları adlı eserini yayına hazırlarmış ve eserin önsözünde şöyle bir açıklamada bulunmuştur: İsmail Fenni Ertuğrul merhum, yazılarını muhtelif zamanlarda, küçük büyük kıtalara, kâğıtlara yazmış, sonradan aklına gelen mütalâaları yahut mehazlarda rastladığı malumatı bu kâğıtların kenarlarına çıkıntı suretiyle eklemiş, buna imkân bulamadığı yerlerde ise çıkıntıları ayrı

13 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 13 kâğıtlara yazarak yapıştırmıştır. Velhasıl eserini muntazam bir kitap şeklinde değil, tomar hâlinde vücuda getirmiş olduğu için bu şekilde matbaaya verilemezdi, verilse ki hiçbir mürettip bunun içinden çıkamazdı. Bir de eser tebyiz olunan şeklinde de bastırılsaydı okuyacak olanlar yine içinden çıkamayacaklardı. Çünkü yazılarda mevzular kısım, bab ve fasıl gibi parçalara ayrılmamıştı. Bu mahzuru gidermek maksadıyla matbaaya verilmeden evvel eser gözden geçirilerek her bahse bir başlık konuldu. 2 Bu eser de aynen bu vaziyetteydi. Bizde bu eseri yayına hazırlarken aynen bu metodu izledik. Eserin aslı ve üslubuna asla müdahâle edilmemiştir. Osman Nuri Ergin in Osmanlıca ve eski kelimeleri kullandığı kelimelerin imlasına olabildiğince müdahâle edilmemiştir. Eserde Osmanlıca olan yerler günümüz alfabesine olduğu gibi aktarılmıştır. Metin aktarılırken kullanımı kolaylaştırmak ve aslına sadık kalmak gayesiyle genel olarak kısmi transkripsiyon tekniği uygulanmış, bazı kelimeler ve son ekler günümüz Türkçesinde de kullanıldığı gibi yazılmıştır. Müellifin istifade ettiği kaynaklar dipnot olarak metnin altına alıntı yapılan eserlerle karşılaştırıldıktan sonra verilmiştir. Metinde geçen Rûmî ve Hicrî tarihlerin Miladi tarih karşılığı parantez içerisinde verilmiştir. Eserde geçen batı dillerindeki özel kelimeler okunuşlarından ziyade kelimenin asıl yazılışlarına göre yazılmıştır. Metnin sonuna dizin eklenmiştir. Gerekli gördüğümüz yerlerde konunun anlaşılması için güncel bilgileri ihtiva eden dipnotlar verdik. Bu dipnotların sonuna yayınlayanın notu kısaltımı olan (Y.N) işaretini koyduk. Bu şekilde müellifin dipnotları ile bizim dipnotlarımız birbirine karışmamış oldu. Kitabın girişine Osman Nuri Ergin in kitap için yazdığı önsöz de eklenmiştir. Bu eserin telif edildiği tarihten günümüze kadar İstanbul, birçok değişikliğe uğramıştır. Özellikle bazı kamu binaları, ana caddeler yapılan imar ve iskân hareketleri nedeniyle değişmiştir. Bu kitap o dönemdeki bazı kamu binalarının, caddelerin, han ve kervansaraylarının durumunu belirtmesi açısından da tarihî bir kaynak olmaktadır. Osmanlı kültür medeniyet tarihi ve yerel yönetimler için böylesine önemli bir kaynak eseri yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yayına hazırladık. Bu eseri sabır ve dikkatle yayına hazırlarken erbabının da takdir edeceği üzere gözden kaçan hatalar olması muhtemeldir. Hataların tarafımıza bildirilmesi hâlinde, bu hatalar daha sonraki baskılarda giderilmeye çalışılacaktır. Bu kitabın müsveddelerini yayına hazırlamamız için bize veren ve yardımlarını esirgemeyen Osman Nuri Ergin in vefakâr torunu Osman Murat Akan a ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Züver Çetinkaya ya çok teşekkür ederim. Müslüm Yılmaz 2 İsmail Fenni Ertuğrul, Hakikat Nurları, haz. Osman Ergin, İstanbul Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul 1949, s.v

14 14 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri

15 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 15 ÖNSÖZ Turizm işlerini kolaylaştırıp memleketlerine çok miktarda seyyah getirebilmek için son asırda bütün hükümetlerce girişilen teşebbüslere Türk hükümeti de başvurup Cumhuriyet sonrası bunu bir hükümet politikası olarak ele almıştır. Bu amaçla ilkin Başvekâlete bağlı bir Umum Müdürlük ihdas edilmiş ve 1957 sonunda bu Müdürlük Vekâlet hâline getirilmiştir. Turizm çalışmalarının en başında gelen hizmet sektörünün memlekette çok sayıda modern ve konforlu oteller vücuda getirmek olduğunu kabule bir an bile tereddüt etmemek lazım gelir. Bunun içindir ki hükümet bir kısım malî devlet teşekküllerini meselâ Vakıflar Umum Müdürlüğü nü, Emekli Sandığı nı, Emlâk Kredi Bankası nı, hatta belediyeleri de yer yer turistik oteller yaptırmaya sevk ve icbar etmiştir. Aynı zamanda hususi teşekküller ve serbest sermayedarlar da bunları takip ederek memleketimizin turistik ehemmiyet taşıyan büyük şehirlerinde ve belli başlı kasabalarında oteller inşasına başlamıştır. Kısaca denilebilir ki turizm işlerinde diğer hükümetlerden hayli geri kalmış olan hükümetimiz, aradaki açıklığı bir an evvel kapatmak için bilhassa otel davasını, bugün ehemmiyetle ele almış ve esaslı surette bu işin hâlli için çalışmağa başlamıştır. Bu eserde Cumhuriyet hükümetinin bu hususta himmet ve gayretlerini şimdiden tesbit etmekle beraber, bugünkü otellerin inşa ve idare tarzı bütün dünyaca bilinmediği devirlerde, bilhassa memleketimizde, yolcuları barındırmak için kimler tarafından ne gibi tesisler yapılmış ve bu işte ne dereceye kadar muvaffakiyete erişilmiş olduğunu, tarihî bakımdan belirtmek için bu eser telif edilmiştir. Şunu arzedeyim ki bu âciz muharrir 45 sene İstanbul gibi büyük bir şehrin hükümet ve belediye işlerinde çalıştığım zamanlarda şehrin çeşitli müesseseleri ile ezcümle irfan mektepleri ile meşgul olarak bir kaç eser yazmış ve şehrin bazı sokak, semt, meydan ve mahallelerini isimlendirmiş olmaktan cesaret alarak, bu şehir için bir rehber yapmış, bu arada İstanbul da başlıca 152 otel tesbit edip adı geçen rehbere koyarak otellerle ilk defa ilgilenmiştim.

16 16 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri İstanbul a gelecek seyyahlara rehberlik edecekler için 1956 da Turizm Umum Müdürlüğü tarafından açılmış olan Tercümanlar ve Rehberler Kursu nda Türk Medeniyet Tarihi ve İstanbul Abideleri üzerinde konuşmak üzere bir vazife aldığım sırada 3, otel işleri ile daha yakından ilgilenerek biraz evvel bahsettiğim 152 otelden başka, şehrin belli başlı büyük otellerinin hangi tarihlerde kimler tarafından yaptırılmış olduğunu araştırmak fırsatını bulmuştum. Bu hususta bir hayli faydalı malumat elde etmiş isem de, bu mevzuda esaslı bir eser yazmak ve yayınlamak cesaretini gösterememiştim. Yine bu seneler içinde İstanbul un tarihi abideleri üzerine çalışmak ve bu konuda müstakil eserler telif etmek için teşekkül etmiş olan İstanbul Enstitüsü ne devam ettiğim sıralarda bu türlü çalışmalarımı yakından gören ve bilen dostlarımdan Prof. Dr. Cavid Baysun ve Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan İstanbul Hanları hakkında bir etüt hazırlamamı teklif ederek bu işte yardımlarını esirgemeyeceklerini de bildirdiklerinde, ben de İstanbul daki otelleri de eserin içine dâhil ederek, tekliflerini memnuniyetle kabul edip çalışmağa başladım. Fakat mevzuyu ele alır almaz, bu eseri yalnız İstanbul un otel ve hanlarına değil, bütün Türkiye ye teşmîl etmenin daha faydalı olacağına kanaat getirerek o cepheden faaliyete geçtim. Tedkiklerim ilerledikçe Anadolu da yer yer görülen abideler arasında yalnız Osmanlı Türkleri nin değil, hem daha ziyade Selçukluların eserlerinin bulunduğunu gördüm Malazgirt Zaferi ile Türkler e Anadolu kapılarını ardına kadar açmış olan Selçuklular dönemini de yaptığım çalışmaya dâhil ettim. Eseri hazırlarken aklıma geldiği gibi okuyucuların da haklı ve yerinde olarak burada şöyle bir sual soracaklarını tahmin ediyorum: Şimdiki hükümetlerin devlete bağlı malî müesseselere yaptırdıkları turistik tesisleri, acaba eski Türk devletlerinin şimdiki gibi malî teşkilâtı ve müesseseleri bulunmadığı devirlerde bunları kimler yapıyorlardı? Bu suale verilecek cevabın eserin en mühim bahsini teşkil edeceği için, bilhassa eserin ilgili bölümünde bu sual cevaplandırılmıştır. Yapılan bu müesseselerin işleyişini ve hizmet şekillerini şahit tutarak bu suale verilecek cevap herhâlde göğüslerimizi kabartacak ve yüzümüzü ağırtacak derecede tatmin edici olduğunu tereddütsüz söyleyebilirim. Sunduğum eseri okumağa tenezzül edecek olanlar örnekleri ile görüp tasdik edeceklerdir ki şehirler arasındaki gidiş ve gelişi, şehirler içinde barınmayı kolaylaştıracak çeşitli binaları hükümetler değil, memleketin servet kaynaklarını ellerinde tutan ve istedikleri gibi sarf eden hükümdarlar başta olmak üzere bir kısım tımar ve zeamet sahipleri, büyük fatihler ve vezirler resmî değil, şahsi bir hizmet olarak yaptırmışlardır. Bu şahıslar bulundukları mıntıkalarda yolculuğu ve ticaret eşyasının naklini kolaylaştırmak, aynı zamanda insanlara hizmet etmek maksadı ile bu yola 3 Osman Nuri Ergin in, bu konferanslarda anlatmış olduğu notlar Türklerin Medeniyet ve Sanat Tarihlerinden Notlar adı altında Umum Müdürlüğü tarafından çoğaltılarak rehberlik edecek talebelere dağıtılmıştır. Süheyl Ünver, Osman Ergin hakkında yazmış olduğu bibliyografya da bu notların toplanmadığını ve elinde de hiç bir nüsha bulunmadığını söylemektedir. (Y.N)

17 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 17 gitmişlerdir. Bunları binlerce Türk zengini takip ederek, adlarını ilelebet yaşatacak muazzam abideler ortaya koymuşlardır. Hatta bunlar arasında hayırsever ve şefkatli bir hayli kadın zenginler de bulunmuş, yaptıkları binalar sebebiyle adlarını Kadın Hanı, Hatun Hanı, Hatunsaray gibi kasabalara bile vermişlerdir. Bu zatların hizmet ve himmetleri yalnız bina yaptırmakla kalmamış, buralara konup göçenlerden otel parası, yani kira almadıkları gibi gerek kendisinin gerekse bindiği hayvanın yiyeceklerini de parasız taahhüt ve temin etmişlerdir. Bununla beraber haftalar ve aylarca yürüyerek bu müesseselere gelen yabancıların yırtılmış ve eskimiş ayakkabıları parasız yamatılır, tamir edilemeyecek derecede harap olanların yerine yenisi verilir ve hayvanları da parasız nallatılırdı. Isıtma ve aydınlatma masrafları da yine bu binaları yaptıranlar tarafından deruhte olunurdu. Bu cihetleri onların vakfiyelerinden öğrendiğimiz gibi yerli ve yabancı, Müslüman veya gayrimüslim seyyahların yazılarında da okuyoruz. Hatta bu binalarda yolcuların mutat ibadetlerini yapabilmeleri için mabetler bulunduğu gibi, bütün yolcuların yıkanıp temizlenmelerine mahsus hamamlar da vardı. Şayet gelen yolculara binanın hamamı kifâyet etmezse kasabanın hamamlarında da parasız yıkanmasına delâlet edilirdi. Bu insani muameleler bütün yerli ve yabancı, Müslüman veya gayrimüslim herkese aynı tarzda tatbik olunur, asla din ve milliyet farkı gözetilmezdi. İşte yabancı seyyahların da takdir edip hayretle eserlerine kaydettikleri bu ananevî Türk misafirperverliği bu eserde yer alan kısımlarda ayrı ayrı belirtilmiştir. Bununla beraber ayrı milliyete, farklı din ve mezhebe mensup olan yolcuların daha rahat, daha gönül hoşluğu ile gelip istedikleri kadar barınabilmeleri için yapılmış olan başka binalar ve yerler de vardır ki Çeşitli Barınma Yerleri başlığı altında bunlar da bu eserde yer almış ve ceddimizin yaptıkları hizmetler gösterilmiştir. Bu türlü barınma yerleri kırlarda değil, daha ziyade şehir ve kasabalar içindedir. Bütün bu vakıf binalar ve tesisler yukarda saydığım parasız hizmetleri seve seve yapıp dururken neden dolayı XIX. asrın sonuna doğru rağbetten düşerek bugün memleketimizde ancak yer yer harabelerinden başka bir hatıraları kalmamıştır tarzında bir sual sorulup cevabının da aranılacağını tahmin ettiğim için bu cihetler eserde etraflıca ele alınıp inkıraz sebepleri belirtilmiştir. Burada mühim olduğu için kısaca arz edeyim ki bu sebeplerin başında vakfın akarlarının, yani iratlarının muaccele adıyla peşin alınan toptan bir para ile başkasına devredilip yalnız yine aynı binadan senede bir defa müeccele adıyla alınan pek az bir bedelle uzun müddetle kiraya verilmiş olması, hatta bu kiranın da şimdiki milli korunmaya dâhil kiralar gibi asırlarca dondurulmuş bulunması keyfiyetidir. İşte vakıf sistemi esasında ne derece faydalı bir tesis ise icareteyn denilen uzun süreli kiralama usulü tatbik edildikten sonrasında vakıflar en geri bir müessese hâline gelmiştir. Bahsedilen bu tesisler ve binalar bu nedenle harap olmuştur.

18 18 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Maddiyat asrında yaşadığımız için atalarımızın bütün servetlerini harcayarak imâret adı altında han, kervansaray ve benzerlerini yaptırıp ilelebet yaşatacak gelirlerini de bırakmış olmaları, esefle söyleyeyim ki şimdilerde yanlış tefsir ve izah edilerek o hayır ve şefkat sahiplerinin ya malını hükümetin müsâderesinden kurtarmak, ya mütevelli olarak bıraktığı çocuklarına bir geçinecek temin etmek veya ahiret ve sevap endişesi ile hareket etmiş olmaları gibi sebepler ve iddialar ortaya sürmelerine sebep olmuştur İşte bu noktalar da eserde münakaşa edilerek atalarımızın yalnız bunlardan birisini değil de her üçünü birden düşünerek bu binaları yaptırmış olsalar da netice olarak insanlığın hizmetine yarar bir iş yapmış oldukları için yine o şefkatli ve uzak görüşlü adamları hayır ve rahmetle anmak mecburiyetinde bulunduğumuzu bu satırları okuduktan sonra teslim etmeyecek kimse bulunmayacaktır sanırım. Eserde bahis mevzu olan binaların ve müesseselerin mümkün olduğu kadar resim ve planlarının da bulundurulmasının sanat tarihi bakımından faydalı olacağına inanarak bazı resim ve planlar bulundurmayı faydalı gördüm. Bunları temin için yerli ve yabancı müelliflerin evvelce yapmış oldukları resimlerden faydalanıldığı gibi, onların eserlerinde olmayanlar da yeniden yaptırıldı. Faydalandığım başlıca eserlerin Albert Gabriel, Cornelius Gurlitt ile yüksek mühendis mimâr Gündüz Özdeş in eserleri ve Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver in Tıp Tarihi Enstitüsü ndeki zengin arşivinde bulduğum kaynaklar olduğunu ifade etmek isterim. Eserde yeterli kadar izah edilemeyen, fakat tarihimiz ve kültürümüzle ilgisi bulunan bazı hususlar not olarak ayrıca yazılıp esere ilave edilmekle mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi hususu temin olunduğunu ve bu notların kolaylıkla bulunup okunabilmeleri için de ayrı bir fihrist yapılıp esere eklendiğini ayrıca zikre lüzum görüyorum. 4 Müracaat olunan kaynakları sahife altında kayıt ve işaret ettiğim için bunlar hakkında ayrıca bibliyografya yapılmasına lüzum görmedim. Burada yalnız şunu söylemek isterim ki Prof. Dr. Osman Turan ın Türk Tarih Kurumu Belleten dergisinde neşretmiş olduğu Selçuk Vakfiyeleri adındaki yazılarından yaptığım geniş ölçüde iktibas ve istifadeden dolayı kendilerine şükranlarımı bildirmeyi bir vicdan ve irfan borcu bilirim. Prof. Dr. Osman Turan ın bu neşriyatı olmasaydı, Selçuklu eserleri hakkındaki bilgimiz çok noksan olacaktı. Her sahada ve her işte ilk defa ortaya konulan eserler, çok kere noksan ve hatalı oluyor. Bu eserde o türlü eserlerden birisi sayılmalıdır. Bütün tarihi kaynaklarımız meydana çıkmadıkça ve arşivlerdeki vesikalar tamamıyla tasnif edilip katalogları yayınlanmadıkça, hatta yabancı dillerde bu mevzuda yazılmış olan neşriyatta kısmen de olsa görülüp inceleninceye kadar tam ve noksansız eser yazmağa imkân yoktur. Bu vaziyet karşısında ben de mükemmel bir eser yazamadığımı itiraf edeyim. Yanlışlarımı düzeltecek, eksiklerimi tamamlayacak olanlara peşin olarak teşekkür eder ve himmetlerini beklerim. 4 Bu notlar metnin ilgili yerlerine tarafımızdan eklenmiştir. (Y.N)

19 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 19 İki sene devamlı çalışarak ortaya çıkarabildiğim bu eseri bastırmak imkânını bulamayınca çok üzülmüş ve emeğime acımıştım. Bir sohbet esnasında tesadüfen çalışmamın hazin akıbetine muttali olan muhterem Kâzım Taşkent e eseri heder olmaktan kurtararak Yapı ve Kredi Bankası nca bastırmasına çalışmış bulunmasından dolayı, sonsuz şükranlarımı sunarak sözlerimi bitiriyorum. Osman Ergin 23 Ağustos 1957

20 20 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu bu maksatla bir şehircilik müsabakası açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir TÜRKİYE EMLÂK İtalyan şehircilik profesörünün nezaretinde Türk mimar ve mühendislerinden KREDİ B AN K A S I ATAKÖY SOSYAL mürekkep

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe 20 Derste Eski Türkçe Sunuş: Yaklaşık iki yıldır Osmanlı madeni paraları toplamaktayım. Paraların üzerindeki eski türkçeyi okumak için bir kaç kitap inceledim, olmadı. Bu konudaki kurslara katılmaya da

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

Eğitim. Resul KESENCELİ EĞİTİMDE

Eğitim. Resul KESENCELİ EĞİTİMDE Eğitim Resul KESENCELİ EĞİTİMDE MEDRESE VE VAKIFLARIN ROLÜ Osmanlılar, medrese eğitimi ve dolayısıyla ilim ve bu sahanın adamlarına değer verdiklerinden, bunların tahsil ve eğitim konusunda karşılaşabilecekleri

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ LÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam GİRİŞ Madde 1-Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Devlet Başkanı ve Devlet Büyüklerine; Ofise katkıda bulunan yerli ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir HUKUKÇULAR İÇİN MUHASEBE BİLGİLERİ 2. Baskı Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar Muhasebenin düzeni Bilanço Gelir Tablosu Diğer

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

2. Gün 30/10/2016 Tebriz Sabah kahvaltımızın ardından tam günlük turumuza başlıyoruz ve 1958 tarihinde kurulmuş ve üç büyük salon, bahçe, ofis

2. Gün 30/10/2016 Tebriz Sabah kahvaltımızın ardından tam günlük turumuza başlıyoruz ve 1958 tarihinde kurulmuş ve üç büyük salon, bahçe, ofis İran Turu Geniş topraklarının binlerce yıllık geçmişi sizi insanlık tarihinin bir retrospektifine çağırıyor... Kültürel ve siyasal değişimler bir tarih kitabının en kapsamlı içeriğini oluşturur cinsten...

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Vakıflar fienel Nüdürlüğü'nün f urizme Katkısı

Vakıflar fienel Nüdürlüğü'nün f urizme Katkısı Vakıflar fienel Nüdürlüğü'nün f urizme Katkısı Güler BİLECEN H ^ Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Evkaf Nezaretinin yerini Vakıflar Umum Müdürlüğü almış, bu teşkilât Cumhuriyet İdaresinin ortaya koyduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE Yrd. Doç. Dr. Hülya BAYKAL Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren, Atatürk'ün ziyaret ettiği kuruluşlar için, O'nun görüşlerini almak, izlenimlerini belirlemek

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Gencmevtoo Sözlük Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Önsöz Bu sözlük, Gencmevtoo Okyanusu sitesinde, ürün ve hizmetlerinde kullanılan önemli terim ve sözcüklerin açıklamalarını barındırmaktadır. Kaynak olarak

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS OSMANLI PALEOGRAFYASI I 224031000001301 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : YOK. Önerilen

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

s12 s14 s16 s18 s20 s26 s28 s36 s38

s12 s14 s16 s18 s20 s26 s28 s36 s38 1 2 içindekiler s4 UNESCO nedir? s8 Miras nedir? s12 Dünya Mirası fikri nasıl doğdu? s14 UNESCO Dünya Miras Liste uygulaması nedir? s16 Dünya Mirası Amblemi ve PATRİMONİTO ilişkisi nedir? s18 Dünya Miraslarına

Detaylı

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER Prof. Dr. Yılmaz ÖNGE Memleketimizdeki eski eser kaçakçılığı, tahribi ve bunlarla ilgili nedenler ve alınması gerekli

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: 59 uncu Topçu Eğt.Tug.K.lığı Erzincan da bulunmaktadır. Erzincan otogarına her ilden ulaşım imkânı mevcuttur. Otogardan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

İstanbul un 100 Hamamı

İstanbul un 100 Hamamı Osmanlı nın Berrak Bakiyeleri İstanbul un 100 Hamamı Yayında! Osmanlı da Kuşluk Hamamı neye denirdi? Dinlere göre hamam farkı var mıydı? Erkekler kahvehaneye, kadınlar hamama mı giderdi? Hamamlarda sosyal

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar

Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar Burhan Ersoy Bana verilen süreyi ekonomik kullanmak suretiyle Osmanlı ve Selçuklu Vakıflarında İnsan Olgusu

Detaylı