TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN"

Transkript

1 TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

2 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 78 Osman Nuri Ergin Serisi No: 2 Kitabın Adı: Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Yayına Hazırlayan: Müslüm Yılmaz Tüm yayın hakları Marmara Belediyeler Birliği ne aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; izinsiz çoğaltılamaz, basılamaz. ISBN: Baskı Yeri ve Tarihi: İstanbul, 2013 Kapak Tasarımı ve İç Tasarım: Özhan Yurtseven Baskı ve Cilt: Birinci Baskı Adet Basım: MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü Fatih - İstanbul Tel: (PBX) Faks:

3 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 3 SUNUŞ Doğal güzelliğiyle dünyanın gözbebeği Osmanlı şehirleri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Birçok medeniyetin izi tarihi yapılarda, şehri çevreleyen surlarla beraber bu zamana kadar canlı bir şekilde gelmiştir. Özellikle dini bir inanç gereği olarak yolda kalmışların, kimsesi olmayanların dahi ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanması için atalarımız, hanlar ve kervansaraylar yaptırmıştır. Bu eserlerin vakfiyelerini okuduğumuzda, yolcuların yemek ve kıyafet ihtiyaçlarının hatta hayvanlarının nallarının bile bakımının yapıldığını görmekteyiz. Yabancı seyyahların eserlerinde hayranlıkla anlattığı hanlar ve kervansaraylar, ne yazık ki Cumhuriyet in ilk yıllarında hızla gelişen sanayileşme, köy ve kırsal bölgelerden olan göçlerin getirdiği bilinçsiz yerleşme ve çevre tahribatından da payını almıştır. Bu sorunlar tarihi yapıların tahrip olmasına ve çarpık bir kentleşmeye neden olmuştur. Bu sıkıntıyı gören belediyelerimiz, yaptığı restorasyonlarla tarihi yapılarımızı tekrar canlandırmaktadır. Osman Nuri Ergin in eserlerinin akademik camia ve belediyelerimiz için önemini dile getiren ve her fırsatta Birlik çalışmalarımızda bize destek veren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Bozlağan a, Osman Nuri Ergin in torunu Osman Murat Akan a teşekkür ederim. Bu eserin belediyelerimize yararlı olmasını temenni ediyor ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Recep ALTEPE Birlik Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

4

5 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 5 İÇİNDEKİLER TAKRİZ... 9 GİRİŞ ÖNSÖZ I. TÜRKİYE DE YOLLAR, YOLCULUK TESİSLERİ VE VASITALARI Rumeli, Anadolu ve Hac Yolları Menziller Nüzul Emini Çeşitli Nakil Vasıtaları ve Mekareciler Tatar Ağaları, Kılavuzlar ve Kuryeler At Pazarları ve Kirahaneler II. İMARETLER İmaretlerin Kadroları ve Hizmet Sahaları İmaretin Umumî İdare Teşkilat ve Tahsisatı Gebze İmareti Memurları Eskişehir İmaretleri Memurları Mektepler Teşkilat ve Tahsisatı Gebze Camii Teşkilat ve Tahsisatı Eskişehir Camii ve Hanegâhı Teşkilat ve Tahsisatı Gebze Medresesi Teşkilat ve Tahsisatı III. İMARETLERDEN HANLARA Hanın Tarifi ve Çeşitleri Otel Hizmeti Gören Hanlar Sultan Hanları Elçi Hanı Han-ı sebil Ticaret Hanları... 68

6 6 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 7. Kapanlar, Haller, Balkapanı Funduklar Çarşı Hanlar İş Hanları Esir Pazarları ve Esir Hanları Avrat Pazarı IV. İMARETTEN KERVANSARAYLAR Kervansarayların Tarifi ve Çeşitleri Kervanpazarı Umûmî Kervansaraylar Husûsi Kervansaraylar Hasbi Kervansaraylar V. İMARETLERİ YAPAN MİMARLARIN MİLLİYETLERİ VI. HANLARDA VE KERVANSARAYLARDA GÖRÜLEN BAZI HUSÛSİYETLER VII. İMARETLERİN HARAP VE METRÛK KALIŞLARININ SEBEPLERİ VIII. ŞEHİR VE KASABALARDA İMARETTEN BAŞKA BEKÂR ODALARI VE BEKÂR HANLARI XIV. ŞEHİR VE KASABALARDA İMARETTEN BAŞKA ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ VE BİNALARI Rîbât Asitaneler, Hanegâhlar, Zaviyeler ve Tekkeler Kalenderhaneler Hanedan Konakları Teşthane Hükûmet Misafirhanesi Hısım, Akraba ve Bildik Evleri Camilerin Son Cemaat Yerleri Tabhaneler Medreseler, Talebe Yurtları Darü s-sulaha, Darü r-raha, Darü s-safa Miskinhaneler, Darülcüzzamlar İspatyalar

7 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Yabancı ve Gayrimüslimlerin Barındıkları Yerler Yahudihaneler Dulhane Darülaceze X. TÜRKİYE DE OTELLER XI. İSTANBUL UN BÜYÜK OTELLERİ Perapalas Konak Oteli Park Otel Hilton Oteli Divan Oteli XII. TÜRKİYE DE MOTELLER XIII. EKLER Eski İstanbul Han ve Otelleri İstanbul daki Han ve Otellerin Listesi Selçuklu-Osmanlı Hanlar ve Kervansaraylarının Listesi DİZİN...178

8 8 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri

9 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 9 Takriz Osman Nuri Ergin 1883 de dünyaya geldi. Osmanlı devri Türk kültürünün yetiştirmiş olduğu son bilim adamlarındandır. Sağlam bir Osmanlı Türkçesi ve Arapça dilbilgisine sahipti. Cumhuriyet döneminde vilâyet ve belediye başkanlığı bir arada tek elden idare edildiği yıllarda uzun yıllar bu bakanların mektupçusu olarak görev yaptı. Ancak bu resmi görevi dışında belediye hizmetleri ve şehircilik hususunda araştırmalar yapıp pek çok eser verdi. Bunların en başında bütün belediye kanun ve yönetmeliklerinin toplandığı bir külliyat olan Mecelle-i Umûr-ı Belediye başlıklı başka bir benzeri olmayan eseri meydana getirdi. Sekiz kalın ciltten oluşan bu önemli kitap yakın tarihlerde İstanbul Belediyesi tarafından Latin harflere çevrilerek dokuz cilt olarak tekrar basılmıştır. İstanbul şehreminleri yani belediye başkanları hakkındaki şehrin geçmişine dair bilgi veren önemli bir eserdir. Türkiye de Şehirlerin Tarihi İnkişafı hakkındaki eserinin dışında Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi başlıklı ufak kitabı son derecede önemlidir. Bilhassa şunu burada vurgulamak isterim ki Türk sanat ve mimarlık tarihi üzerinde çalışanların fazla hacimli olmayan bu ufak kitabı bir defa dikkatle okumaları gerektiği kanaatindeyim. Merhum, uzun yıllar İstanbul Belediyesi tarafından yayınlanan İstanbul Şehremaneti Mecmuası sonraki adıyla İstanbul Belediyesi Mecmuası nın yayın işlerini idare etmiş ve bu vesileyle İstanbul tarihiyle ilgili bazı önemli makalelerin burada yayınlanmasına vesile olmuştur. Ayrıca bir de çok yakın dostu olan Süheyl Ünver bibliyografyasını düzenlemiş ve yayınlamıştır. Osman Nuri Ergin, İstanbul Belediye Kütüphanesi ne bütün kitapları hibe edilmiş olan Muallim Cevdet için yayınladığı kalın cilt ise ne yazık ki klasik armağan kitaplarına hiç uymayan düzenlemesiyle bir yayın olmuştur. Rahmetli Ergin in İstanbul için yaptığı büyük hizmetlerden biri de büyük şehrin mahalle teşkilatını yeniden düzenleyerek sayılarını azaltması ve bu vesile ile cadde ve sokakların yeniden isimlendirilmesidir. Bunu da anonim olarak yayınlanan ve şehri paftalar halinde çok kullanışlı bir kitap halinde belirten 1933 yıllarında yayınladığı İstanbul Rehberi dir. Bu rehber gerçekten o dönem için gerek kullanılışı gerek baskısı bakımından çok başarılı bir yayın ise de tek eksik tarafı, haritalarında tarihi eserlerin hiç değilse önemlilerine işaret edilmemiş olmasıdır. Türk kültür öğretim hayatıyla ilgilenenlerin muhakkak başvurmaları gereken çok önemli bir yayını da Türkiye Maarif Tarihi başlığı altında yayınladığı, bütün öğretim kurumları hakkında bilgi verdiği çok ciltten oluşan yayınıdır. Yine bir başka yayını da Fatih İmareti Vakfiyesi dir.

10 10 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Osman Nuri Ergin in yaşamının son yıllarında meydana getirdiği ve gerek Selçuklu gerek Osmanlı döneminin en önemli vakıf eserleri arasında bulunan kervansaraylar ve hanlar hakkındaki bu eseri, ne yazık ki yayıncıların umursamazlığı yüzünden ihmale uğramış ve bugüne kadar basılamadan kalmıştır. Türk hayır yapıları arasında başlı başına bir öneme sahip olan ve dünya kültür mirası içinde, örneklerine İslam medeniyet havzasının dışında pek rastlamadığımız bu müesseselere dair görüşlerini yaşadığı yıllardaki bilgilere göre ortaya koymuştur. Osman Nuri Ergin 1961 de vefat etti. Yarım yüzyıl önce basıma hazır bir hâlde düzenlenen bu eser, ancak bugün kadirşinas bazı meslektaşlarının ilgileri ile gün ışığına çıkmaktadır. Şurası bir gerçek ki içinde bazı eksiklikler hatta bazı hatalar da olabilir; ancak bu küçük eser, sentez mahiyetinde yapılmış bir çalışma olması itibariyle çok önemli bir denemedir. Şahsen de tanışmış olduğum ve takdir ettiğim bir araştırmacı olan Osman Nuri Ergin i rahmetle anarken onun bu unutulmuş eserini gün ışığına çıkaranları da ayrıca şükranlarımla tebrik ederim. Prof. Dr. Semavi EYİCE

11 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 11 GİRİŞ Tarih boyunca bu gök kubbe içerisinde birçok milletler yaşamıştır. Kimi milletler bir kültür, bir medeniyet inşa edemeden bir yıldız gibi anlık parlamış ve tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Şüphesiz tarih içerisinde en etkili ışığı üç kıtada at koşturan milletimiz saçmıştır. Selçuklu ve Osmanlı devletleri arkalarında bırakmış olduğu kültür ve mimari eserlerle birer medeniyet inşa etmiş, bu gök kubbede hoş bir sada bırakmışlardır. Bu hoş sada olan eserlerin başında dini bir düşünce ile inşa edilen cami, medrese, han ve kervansaraylar gelmektedir. İnşa edilen han ve kervansaraylar her dinden, her milletten insanın barınabildiği, hatta yolcuların yanındaki hayvanlarının bile bakımlarının karşılıksız olarak yapıldığı müesseselerdi. Bu mekânlarda belli bir süre konaklayan yabancı seyyahlar eserlerinde bu mekânları ve milletimizin misafirperverliğini hayranlıkla anlatmıştır. Batılı yabancı seyyahlar, kendi toplumlarında böyle müesseselerin ve misafirlere hürmet, nezaketle ikram etme âdetinin bulunmadığından üzüntü ile seyahatnamelerinde bahsetmişlerdir. Hanlar, kervansaraylar ve çeşitli barınma müesseselerini ihtiva eden bu çalışma Osmanlı-Türk şehircilik ve belediyecilik tarihinin güncel işleyişini ülkemizde ilk defa bilimsel olarak inceleyip nitelikli eserlere dönüştüren Osman Nuri Ergin in vefatından önce hazırlamış olduğu son iki eserinden biridir. Bedii Şehsüvaroğlu Osman Nuri Ergin in vefatı sonrasında kabri başında yaptığı konuşmasında Ergin in vasiyetini şu cümle ile açıklamıştır: Üstadın son arzusu, bugün ise yakınlarına, dostlarına son vasiyeti bu iki eserin tab ıdır. * Osman Nuri Ergin e bir vefa göstergesi olarak onun eserlerini hazırlamaya başladık. Son iki eseri ile birlikte Osman Nuri Ergin in hayatını ve eserlerini ihtiva eden geniş bir biyografik çalışmayı da Marmara Belediyeler Birliği nin değerli Genel Sekreteri Züver Çetinkaya nın destekleri ile hazırlamaya gayret ettik. 1 Bu eserin hikâyesine gelince; Osman Nuri Ergin belediyedeki görevinden emekli * Osman Nuri Ergin in vefatından önceki tespit edebildiğim kadarıyla son çalışması Osmanlıca da Yanlış Kelimeler ve İbareler adlı eserdir. Eser, Osmanlıca el yazısı iki not defterlerine harf sırasına göre tertip edilmiştir. Bu eser, Osman Nuri Ergin in torunu Sayın Osman Murat Akan Bey in şahsi kütüphanesinde bulunmaktadır. (Y.N) 1 Müslüm Yılmaz, Osman Nuri Ergin Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri ( ), İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Bahar / 2013, s

12 12 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri olduktan sonra ilmi çalışmalarını, İstanbul kütüphanelerinde, Sahaf Raif Yelkenci nin dükkânında, bazen de can dostu Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver in İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü nde kurmuş olduğu geniş kütüphanede yapmaktaydı. Süheyl Ünver in sohbetlerinden istifade etmek için gelen ilim ehlinin uğrak yeri olan bu kütüphaneye üniversitede görev yapan hocalar da sık sık geliyordu. Bu kütüphanede Osman Nuri Ergin, İstanbul a gelecek seyyahlara rehberlik edecek kişiler için 1956 da Turizm Umum Müdürlüğü tarafından açılmış olan Tercümanlar ve Rehberler Kursu nda, Türk Medeniyet Tarihi ve İstanbul Abideleri hakkında vereceği konferansların notlarını hazırlıyordu. Bu notlarda İstanbul da bulunan 152 otel nevi barınma yerleri tanıtılmıştı. Bu notları ve Osman Nuri Ergin in İstanbul Şehir Rehberi ve Mecelle-i Umûr-ı Belediye çalışmalarını bilen ve bu mekânların tarihi serüvenini incelemiş olan dostlarından Ord. Prof. Dr. Cavid Baysun ve Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan Osmanlı nın başkenti İstanbul un barınma yerleri olan İstanbul Hanları hakkında bir müstakil çalışma hazırlamasını Osman Nuri Ergin e teklif ettiler. Osman Nuri Ergin ilerleyen yaşından dolayı bu görevi hakkıyla yerine getiremeyeceğini düşünürken teklifte bulunan hocaların bu çalışma esnasında kendisine yardımlarını esirgemeyeceklerini de bildirdiklerinde bu teklifi kabul etti. Fakat mevzuyu ele alır almaz, bu eseri yalnız İstanbul un otel ve hanlarına değil, bütün Türkiye ye teşmîl etmenin daha faydalı olacağına kanaat getirmiş, Anadolu da yer yer görülen abideler arasında yalnız Osmanlı Türkleri nin değil, hem daha ziyade Selçukluların eserlerinin bulunduğunu görmüştür. Malazgirt Zaferi ile Türkler e Anadolu kapılarını ardına kadar açmış olan Selçuklular dönemini de yaptığı çalışmaya dâhil etmiştir. Bir kronoloji içerisinde Anadolu ve Asya da daha önce yaşamış millet ve devletlerin bu ihtiyacı nasıl karşıladığından başlayarak, 1950 yıllarındaki modern otellere kadar olan bir süreç eserde anlatılmıştır. Eser yaklaşık iki senede tamamlanmıştır. Osman Nuri Ergin eseri tamamladıktan sonra, eseri hakkıyla neşredecek bir kurum ne yazık ki bulamamıştır. Bu eserin ve çalışmanın ehemmiyetini bir sohbet sırasında Yapı Kredi Bankası sahibi Kâzım Taşkent e söylemesi üzerine, Kâzım Taşkent bu eseri kendi kurumlarında basmayı Osman Nuri Ergin e teklif etmiştir. Ergin, bu eseri Yapı Kredi Bankası na basım için 1957 senesinin Ağustos ayında teslim etmesine rağmen, eser ne yazık ki o dönemde yaşanan siyasi krizlerin ve darbenin de etkisiyle basılamamıştır. Eser üzerine çalışmaya devam eden Ergin, yer yer kitaba yeni konular ve bazı bölümler eklemiş, gerekli gördüğü yerlere okuyucunun işini kolaylaştırmak için açıklayıcı dipnotlar ekleyerek kitabı genişletmiştir. Bu notlar ve eklenen bölümler sayfa numarası ve yer belirtilmeden dağınık bir hâlde bulunmakta, eklenen yerler kendi anlayacağı şekilde kısa notlarla belirtilmişti. İstifade ettiği kaynakları Osman Turan Belleten, Evliya Çelebi, Kral Yolu gibi kısaltılmış olarak, bazen de hiç dipnot vermeden de alıntıların kullandığı olmuştur. Kitabın bu şekildeki hâli eskilerin deyimiyle evrak-ı perişan bir vaziyetteydi. Osman Nuri Ergin, İsmail Fenni Ertuğrul un Hakikat Nurları adlı eserini yayına hazırlarmış ve eserin önsözünde şöyle bir açıklamada bulunmuştur: İsmail Fenni Ertuğrul merhum, yazılarını muhtelif zamanlarda, küçük büyük kıtalara, kâğıtlara yazmış, sonradan aklına gelen mütalâaları yahut mehazlarda rastladığı malumatı bu kâğıtların kenarlarına çıkıntı suretiyle eklemiş, buna imkân bulamadığı yerlerde ise çıkıntıları ayrı

13 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 13 kâğıtlara yazarak yapıştırmıştır. Velhasıl eserini muntazam bir kitap şeklinde değil, tomar hâlinde vücuda getirmiş olduğu için bu şekilde matbaaya verilemezdi, verilse ki hiçbir mürettip bunun içinden çıkamazdı. Bir de eser tebyiz olunan şeklinde de bastırılsaydı okuyacak olanlar yine içinden çıkamayacaklardı. Çünkü yazılarda mevzular kısım, bab ve fasıl gibi parçalara ayrılmamıştı. Bu mahzuru gidermek maksadıyla matbaaya verilmeden evvel eser gözden geçirilerek her bahse bir başlık konuldu. 2 Bu eser de aynen bu vaziyetteydi. Bizde bu eseri yayına hazırlarken aynen bu metodu izledik. Eserin aslı ve üslubuna asla müdahâle edilmemiştir. Osman Nuri Ergin in Osmanlıca ve eski kelimeleri kullandığı kelimelerin imlasına olabildiğince müdahâle edilmemiştir. Eserde Osmanlıca olan yerler günümüz alfabesine olduğu gibi aktarılmıştır. Metin aktarılırken kullanımı kolaylaştırmak ve aslına sadık kalmak gayesiyle genel olarak kısmi transkripsiyon tekniği uygulanmış, bazı kelimeler ve son ekler günümüz Türkçesinde de kullanıldığı gibi yazılmıştır. Müellifin istifade ettiği kaynaklar dipnot olarak metnin altına alıntı yapılan eserlerle karşılaştırıldıktan sonra verilmiştir. Metinde geçen Rûmî ve Hicrî tarihlerin Miladi tarih karşılığı parantez içerisinde verilmiştir. Eserde geçen batı dillerindeki özel kelimeler okunuşlarından ziyade kelimenin asıl yazılışlarına göre yazılmıştır. Metnin sonuna dizin eklenmiştir. Gerekli gördüğümüz yerlerde konunun anlaşılması için güncel bilgileri ihtiva eden dipnotlar verdik. Bu dipnotların sonuna yayınlayanın notu kısaltımı olan (Y.N) işaretini koyduk. Bu şekilde müellifin dipnotları ile bizim dipnotlarımız birbirine karışmamış oldu. Kitabın girişine Osman Nuri Ergin in kitap için yazdığı önsöz de eklenmiştir. Bu eserin telif edildiği tarihten günümüze kadar İstanbul, birçok değişikliğe uğramıştır. Özellikle bazı kamu binaları, ana caddeler yapılan imar ve iskân hareketleri nedeniyle değişmiştir. Bu kitap o dönemdeki bazı kamu binalarının, caddelerin, han ve kervansaraylarının durumunu belirtmesi açısından da tarihî bir kaynak olmaktadır. Osmanlı kültür medeniyet tarihi ve yerel yönetimler için böylesine önemli bir kaynak eseri yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yayına hazırladık. Bu eseri sabır ve dikkatle yayına hazırlarken erbabının da takdir edeceği üzere gözden kaçan hatalar olması muhtemeldir. Hataların tarafımıza bildirilmesi hâlinde, bu hatalar daha sonraki baskılarda giderilmeye çalışılacaktır. Bu kitabın müsveddelerini yayına hazırlamamız için bize veren ve yardımlarını esirgemeyen Osman Nuri Ergin in vefakâr torunu Osman Murat Akan a ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Züver Çetinkaya ya çok teşekkür ederim. Müslüm Yılmaz 2 İsmail Fenni Ertuğrul, Hakikat Nurları, haz. Osman Ergin, İstanbul Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul 1949, s.v

14 14 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri

15 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 15 ÖNSÖZ Turizm işlerini kolaylaştırıp memleketlerine çok miktarda seyyah getirebilmek için son asırda bütün hükümetlerce girişilen teşebbüslere Türk hükümeti de başvurup Cumhuriyet sonrası bunu bir hükümet politikası olarak ele almıştır. Bu amaçla ilkin Başvekâlete bağlı bir Umum Müdürlük ihdas edilmiş ve 1957 sonunda bu Müdürlük Vekâlet hâline getirilmiştir. Turizm çalışmalarının en başında gelen hizmet sektörünün memlekette çok sayıda modern ve konforlu oteller vücuda getirmek olduğunu kabule bir an bile tereddüt etmemek lazım gelir. Bunun içindir ki hükümet bir kısım malî devlet teşekküllerini meselâ Vakıflar Umum Müdürlüğü nü, Emekli Sandığı nı, Emlâk Kredi Bankası nı, hatta belediyeleri de yer yer turistik oteller yaptırmaya sevk ve icbar etmiştir. Aynı zamanda hususi teşekküller ve serbest sermayedarlar da bunları takip ederek memleketimizin turistik ehemmiyet taşıyan büyük şehirlerinde ve belli başlı kasabalarında oteller inşasına başlamıştır. Kısaca denilebilir ki turizm işlerinde diğer hükümetlerden hayli geri kalmış olan hükümetimiz, aradaki açıklığı bir an evvel kapatmak için bilhassa otel davasını, bugün ehemmiyetle ele almış ve esaslı surette bu işin hâlli için çalışmağa başlamıştır. Bu eserde Cumhuriyet hükümetinin bu hususta himmet ve gayretlerini şimdiden tesbit etmekle beraber, bugünkü otellerin inşa ve idare tarzı bütün dünyaca bilinmediği devirlerde, bilhassa memleketimizde, yolcuları barındırmak için kimler tarafından ne gibi tesisler yapılmış ve bu işte ne dereceye kadar muvaffakiyete erişilmiş olduğunu, tarihî bakımdan belirtmek için bu eser telif edilmiştir. Şunu arzedeyim ki bu âciz muharrir 45 sene İstanbul gibi büyük bir şehrin hükümet ve belediye işlerinde çalıştığım zamanlarda şehrin çeşitli müesseseleri ile ezcümle irfan mektepleri ile meşgul olarak bir kaç eser yazmış ve şehrin bazı sokak, semt, meydan ve mahallelerini isimlendirmiş olmaktan cesaret alarak, bu şehir için bir rehber yapmış, bu arada İstanbul da başlıca 152 otel tesbit edip adı geçen rehbere koyarak otellerle ilk defa ilgilenmiştim.

16 16 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri İstanbul a gelecek seyyahlara rehberlik edecekler için 1956 da Turizm Umum Müdürlüğü tarafından açılmış olan Tercümanlar ve Rehberler Kursu nda Türk Medeniyet Tarihi ve İstanbul Abideleri üzerinde konuşmak üzere bir vazife aldığım sırada 3, otel işleri ile daha yakından ilgilenerek biraz evvel bahsettiğim 152 otelden başka, şehrin belli başlı büyük otellerinin hangi tarihlerde kimler tarafından yaptırılmış olduğunu araştırmak fırsatını bulmuştum. Bu hususta bir hayli faydalı malumat elde etmiş isem de, bu mevzuda esaslı bir eser yazmak ve yayınlamak cesaretini gösterememiştim. Yine bu seneler içinde İstanbul un tarihi abideleri üzerine çalışmak ve bu konuda müstakil eserler telif etmek için teşekkül etmiş olan İstanbul Enstitüsü ne devam ettiğim sıralarda bu türlü çalışmalarımı yakından gören ve bilen dostlarımdan Prof. Dr. Cavid Baysun ve Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan İstanbul Hanları hakkında bir etüt hazırlamamı teklif ederek bu işte yardımlarını esirgemeyeceklerini de bildirdiklerinde, ben de İstanbul daki otelleri de eserin içine dâhil ederek, tekliflerini memnuniyetle kabul edip çalışmağa başladım. Fakat mevzuyu ele alır almaz, bu eseri yalnız İstanbul un otel ve hanlarına değil, bütün Türkiye ye teşmîl etmenin daha faydalı olacağına kanaat getirerek o cepheden faaliyete geçtim. Tedkiklerim ilerledikçe Anadolu da yer yer görülen abideler arasında yalnız Osmanlı Türkleri nin değil, hem daha ziyade Selçukluların eserlerinin bulunduğunu gördüm Malazgirt Zaferi ile Türkler e Anadolu kapılarını ardına kadar açmış olan Selçuklular dönemini de yaptığım çalışmaya dâhil ettim. Eseri hazırlarken aklıma geldiği gibi okuyucuların da haklı ve yerinde olarak burada şöyle bir sual soracaklarını tahmin ediyorum: Şimdiki hükümetlerin devlete bağlı malî müesseselere yaptırdıkları turistik tesisleri, acaba eski Türk devletlerinin şimdiki gibi malî teşkilâtı ve müesseseleri bulunmadığı devirlerde bunları kimler yapıyorlardı? Bu suale verilecek cevabın eserin en mühim bahsini teşkil edeceği için, bilhassa eserin ilgili bölümünde bu sual cevaplandırılmıştır. Yapılan bu müesseselerin işleyişini ve hizmet şekillerini şahit tutarak bu suale verilecek cevap herhâlde göğüslerimizi kabartacak ve yüzümüzü ağırtacak derecede tatmin edici olduğunu tereddütsüz söyleyebilirim. Sunduğum eseri okumağa tenezzül edecek olanlar örnekleri ile görüp tasdik edeceklerdir ki şehirler arasındaki gidiş ve gelişi, şehirler içinde barınmayı kolaylaştıracak çeşitli binaları hükümetler değil, memleketin servet kaynaklarını ellerinde tutan ve istedikleri gibi sarf eden hükümdarlar başta olmak üzere bir kısım tımar ve zeamet sahipleri, büyük fatihler ve vezirler resmî değil, şahsi bir hizmet olarak yaptırmışlardır. Bu şahıslar bulundukları mıntıkalarda yolculuğu ve ticaret eşyasının naklini kolaylaştırmak, aynı zamanda insanlara hizmet etmek maksadı ile bu yola 3 Osman Nuri Ergin in, bu konferanslarda anlatmış olduğu notlar Türklerin Medeniyet ve Sanat Tarihlerinden Notlar adı altında Umum Müdürlüğü tarafından çoğaltılarak rehberlik edecek talebelere dağıtılmıştır. Süheyl Ünver, Osman Ergin hakkında yazmış olduğu bibliyografya da bu notların toplanmadığını ve elinde de hiç bir nüsha bulunmadığını söylemektedir. (Y.N)

17 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 17 gitmişlerdir. Bunları binlerce Türk zengini takip ederek, adlarını ilelebet yaşatacak muazzam abideler ortaya koymuşlardır. Hatta bunlar arasında hayırsever ve şefkatli bir hayli kadın zenginler de bulunmuş, yaptıkları binalar sebebiyle adlarını Kadın Hanı, Hatun Hanı, Hatunsaray gibi kasabalara bile vermişlerdir. Bu zatların hizmet ve himmetleri yalnız bina yaptırmakla kalmamış, buralara konup göçenlerden otel parası, yani kira almadıkları gibi gerek kendisinin gerekse bindiği hayvanın yiyeceklerini de parasız taahhüt ve temin etmişlerdir. Bununla beraber haftalar ve aylarca yürüyerek bu müesseselere gelen yabancıların yırtılmış ve eskimiş ayakkabıları parasız yamatılır, tamir edilemeyecek derecede harap olanların yerine yenisi verilir ve hayvanları da parasız nallatılırdı. Isıtma ve aydınlatma masrafları da yine bu binaları yaptıranlar tarafından deruhte olunurdu. Bu cihetleri onların vakfiyelerinden öğrendiğimiz gibi yerli ve yabancı, Müslüman veya gayrimüslim seyyahların yazılarında da okuyoruz. Hatta bu binalarda yolcuların mutat ibadetlerini yapabilmeleri için mabetler bulunduğu gibi, bütün yolcuların yıkanıp temizlenmelerine mahsus hamamlar da vardı. Şayet gelen yolculara binanın hamamı kifâyet etmezse kasabanın hamamlarında da parasız yıkanmasına delâlet edilirdi. Bu insani muameleler bütün yerli ve yabancı, Müslüman veya gayrimüslim herkese aynı tarzda tatbik olunur, asla din ve milliyet farkı gözetilmezdi. İşte yabancı seyyahların da takdir edip hayretle eserlerine kaydettikleri bu ananevî Türk misafirperverliği bu eserde yer alan kısımlarda ayrı ayrı belirtilmiştir. Bununla beraber ayrı milliyete, farklı din ve mezhebe mensup olan yolcuların daha rahat, daha gönül hoşluğu ile gelip istedikleri kadar barınabilmeleri için yapılmış olan başka binalar ve yerler de vardır ki Çeşitli Barınma Yerleri başlığı altında bunlar da bu eserde yer almış ve ceddimizin yaptıkları hizmetler gösterilmiştir. Bu türlü barınma yerleri kırlarda değil, daha ziyade şehir ve kasabalar içindedir. Bütün bu vakıf binalar ve tesisler yukarda saydığım parasız hizmetleri seve seve yapıp dururken neden dolayı XIX. asrın sonuna doğru rağbetten düşerek bugün memleketimizde ancak yer yer harabelerinden başka bir hatıraları kalmamıştır tarzında bir sual sorulup cevabının da aranılacağını tahmin ettiğim için bu cihetler eserde etraflıca ele alınıp inkıraz sebepleri belirtilmiştir. Burada mühim olduğu için kısaca arz edeyim ki bu sebeplerin başında vakfın akarlarının, yani iratlarının muaccele adıyla peşin alınan toptan bir para ile başkasına devredilip yalnız yine aynı binadan senede bir defa müeccele adıyla alınan pek az bir bedelle uzun müddetle kiraya verilmiş olması, hatta bu kiranın da şimdiki milli korunmaya dâhil kiralar gibi asırlarca dondurulmuş bulunması keyfiyetidir. İşte vakıf sistemi esasında ne derece faydalı bir tesis ise icareteyn denilen uzun süreli kiralama usulü tatbik edildikten sonrasında vakıflar en geri bir müessese hâline gelmiştir. Bahsedilen bu tesisler ve binalar bu nedenle harap olmuştur.

18 18 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri Maddiyat asrında yaşadığımız için atalarımızın bütün servetlerini harcayarak imâret adı altında han, kervansaray ve benzerlerini yaptırıp ilelebet yaşatacak gelirlerini de bırakmış olmaları, esefle söyleyeyim ki şimdilerde yanlış tefsir ve izah edilerek o hayır ve şefkat sahiplerinin ya malını hükümetin müsâderesinden kurtarmak, ya mütevelli olarak bıraktığı çocuklarına bir geçinecek temin etmek veya ahiret ve sevap endişesi ile hareket etmiş olmaları gibi sebepler ve iddialar ortaya sürmelerine sebep olmuştur İşte bu noktalar da eserde münakaşa edilerek atalarımızın yalnız bunlardan birisini değil de her üçünü birden düşünerek bu binaları yaptırmış olsalar da netice olarak insanlığın hizmetine yarar bir iş yapmış oldukları için yine o şefkatli ve uzak görüşlü adamları hayır ve rahmetle anmak mecburiyetinde bulunduğumuzu bu satırları okuduktan sonra teslim etmeyecek kimse bulunmayacaktır sanırım. Eserde bahis mevzu olan binaların ve müesseselerin mümkün olduğu kadar resim ve planlarının da bulundurulmasının sanat tarihi bakımından faydalı olacağına inanarak bazı resim ve planlar bulundurmayı faydalı gördüm. Bunları temin için yerli ve yabancı müelliflerin evvelce yapmış oldukları resimlerden faydalanıldığı gibi, onların eserlerinde olmayanlar da yeniden yaptırıldı. Faydalandığım başlıca eserlerin Albert Gabriel, Cornelius Gurlitt ile yüksek mühendis mimâr Gündüz Özdeş in eserleri ve Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver in Tıp Tarihi Enstitüsü ndeki zengin arşivinde bulduğum kaynaklar olduğunu ifade etmek isterim. Eserde yeterli kadar izah edilemeyen, fakat tarihimiz ve kültürümüzle ilgisi bulunan bazı hususlar not olarak ayrıca yazılıp esere ilave edilmekle mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi hususu temin olunduğunu ve bu notların kolaylıkla bulunup okunabilmeleri için de ayrı bir fihrist yapılıp esere eklendiğini ayrıca zikre lüzum görüyorum. 4 Müracaat olunan kaynakları sahife altında kayıt ve işaret ettiğim için bunlar hakkında ayrıca bibliyografya yapılmasına lüzum görmedim. Burada yalnız şunu söylemek isterim ki Prof. Dr. Osman Turan ın Türk Tarih Kurumu Belleten dergisinde neşretmiş olduğu Selçuk Vakfiyeleri adındaki yazılarından yaptığım geniş ölçüde iktibas ve istifadeden dolayı kendilerine şükranlarımı bildirmeyi bir vicdan ve irfan borcu bilirim. Prof. Dr. Osman Turan ın bu neşriyatı olmasaydı, Selçuklu eserleri hakkındaki bilgimiz çok noksan olacaktı. Her sahada ve her işte ilk defa ortaya konulan eserler, çok kere noksan ve hatalı oluyor. Bu eserde o türlü eserlerden birisi sayılmalıdır. Bütün tarihi kaynaklarımız meydana çıkmadıkça ve arşivlerdeki vesikalar tamamıyla tasnif edilip katalogları yayınlanmadıkça, hatta yabancı dillerde bu mevzuda yazılmış olan neşriyatta kısmen de olsa görülüp inceleninceye kadar tam ve noksansız eser yazmağa imkân yoktur. Bu vaziyet karşısında ben de mükemmel bir eser yazamadığımı itiraf edeyim. Yanlışlarımı düzeltecek, eksiklerimi tamamlayacak olanlara peşin olarak teşekkür eder ve himmetlerini beklerim. 4 Bu notlar metnin ilgili yerlerine tarafımızdan eklenmiştir. (Y.N)

19 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri 19 İki sene devamlı çalışarak ortaya çıkarabildiğim bu eseri bastırmak imkânını bulamayınca çok üzülmüş ve emeğime acımıştım. Bir sohbet esnasında tesadüfen çalışmamın hazin akıbetine muttali olan muhterem Kâzım Taşkent e eseri heder olmaktan kurtararak Yapı ve Kredi Bankası nca bastırmasına çalışmış bulunmasından dolayı, sonsuz şükranlarımı sunarak sözlerimi bitiriyorum. Osman Ergin 23 Ağustos 1957

20 20 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

KARDAŞLIK 63 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR OLAN TÜRKMENLER QARDASHLIQ

KARDAŞLIK 63 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR OLAN TÜRKMENLER QARDASHLIQ QARDASHLIQ SAYI/ISSUE KARDAŞLIK 63 YIL/YEAR 16 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ TEMMUZ - EYLÜL REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JULY - SEPTEMBER 2014 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ ve BUGÜNÜ Konuşmacılar Hamit

Detaylı

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Yaklaşık olarak bir buçuk asırdan beri, gerek Türkiye de ve gerekse Türkiye dışında, özellikle Avrupa da, Kürt türkleri hakkında çok şey söylendi, çok

Detaylı

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 830 İSLAM KÜLTÜRÜRÜNDE DİĞER DİNLERLE BİR ARADA YAŞAMA HOŞGÖRÜSÜ Prof. Dr. Hasan ONAT (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель) 1 : Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak paneli başlatıyorum. 1.5 saatlik

Detaylı

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin "Rönesans ıdır.

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin Rönesans ıdır. AHİLİK AHİLİK HAFTASI - Ekimin 2. pazartesi ile başlayan hafta Cumhuriyetimizin kuruluşunun yetmiş sekiz, Osmanlı devletinin kuruluşunun yedi yüz ve Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin bininci yıl

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER KIRIM KÜLTÜR EVİ Hasan KIRIMER Editör Murat Küçük Görsel Tasarım Fatih TOKÖZ Tashih Bilal AKAN Baskı Sistem Ofset, Ankara 1.Basım, Ocak 2010 ISBN 978-605-378-168-4 Sunuş Rus devleti içinde toprakları işgal

Detaylı

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti.

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti. Sunuş Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal i 1914 te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan

Detaylı

Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın

Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın Prof. Dr. Bülent ARI TYYÇ çalıştayı / Nisan 2014 Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın Hepiniz hoş geldiniz. Hocalarımız bana çok enteresan bir konu tevdi ettiler: Türkiye

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

T Ü R K İ Y E M A Â R İ F T A R İ H İ C i l t : 2

T Ü R K İ Y E M A Â R İ F T A R İ H İ C i l t : 2 7 T -fv L 3 ^ Millî Kütüphanemize Mühim Zenginlik Veren bir Eser T Ü R K İ Y E M A Â R İ F T A R İ H İ C i l t : 2 Kazan Osm an E r g in : İstanbul M e k tu p çu su C. A L İ İM E R Çok bilgili, Sayın Osman

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 STRATEJİK PLANI 1 2011 2014 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne

Detaylı

Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar

Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yavuz Akpınar Hüseyinzade Ali Turan ın arşivi kızı Feyzaver Alpsar hanımefendi tarafından 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

http://burdurtarihi.com

http://burdurtarihi.com MĐLLĐ TARĐHĐMĐZ VE KĐMLĐĞĐMĐZ 5 BUCAK VE ÇEVRESĐ TARĐHĐNE DAĐR BĐR ARAŞTIRMA Hayati KUZUCU (Yazarından izin alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz) Kısaltmalar:Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA,Salname i Devleti

Detaylı

KARDAŞLIK 65 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015

KARDAŞLIK 65 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015 QARDASHLIQ SAYI/ISSUE KARDAŞLIK 65 YIL/YEAR 17 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015 Fethi Safvet ve Yaptığı Kral Faysal

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III

TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali AÇIKEL Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLMAZ Öğrt. Gör. Murat HANİLÇE TOKAT-2012 Eser

Detaylı

NEVŞEHİRLİ DAMÂD İBRAHİM PAŞAʹNIN İSKÂN FAALİYETLERİ: LÂLE DEVRİ NİN ŞANSLI ŞEHRİ NEVŞEHİR. Mustafa Fırat GÜL

NEVŞEHİRLİ DAMÂD İBRAHİM PAŞAʹNIN İSKÂN FAALİYETLERİ: LÂLE DEVRİ NİN ŞANSLI ŞEHRİ NEVŞEHİR. Mustafa Fırat GÜL TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2013, Sayı: 10 Sayfa: 237 254 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2013, Issue: 10

Detaylı

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ G. Seyyit CENGĠZ 1 1. COĞRAFĠ KONUM Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 Km kuzeyinde

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı