ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER KASA Müşterilerden Tahsilat Yapıldığında Satıcılara Ödeme Yapıldığında Bankaya Para Yatırıldığında Bankadan Para Çekildiğinde ALINAN ÇEKLER Çek Alındığında Alınan Çek Tahsil Edildiğinde Karşılığı Olmayan Alınan Çek İade Edildiğinde Alınan Çek Ciro Edildiğinde BANKALAR Kasadan Bankaya Para Yatırıldığında Müşteriler Bankaya Para Gönderdiğinde Bankadan Satıcılara Para Gönderildiğinde Mevduat Hesabına Faiz Tahakkuk Ettirildiğinde Döviz Hesaplarının Sene Sonu Değerlemelerinde Kur Farkı Geliri Oluştuğunda Döviz Hesaplarının Sene Sonu Değerlemelerinde Kur Farkı Gideri Oluştuğunda VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ (-) Satıcılara Çek Verildiğinde Verilen Çekler Bankadan Ödendiğinde

2 108-DĠĞER HAZIR DEĞERLER Müşteriler Posta Havalesi İle Para Gönderdiğinde Kredi Kartı İle Tahsilat Yapıldığında Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilat Banka Hesabına Geçtiğinde Alınan Tahvillerin Faiz Ödeme Dönemi Geldiğinde Tahvil Faizi Tahsil Edildiğinde Alınan Hisse Senetleri İçin Kar Payı Ödeneceği Öğrenildiğinde Hisse Senetleri Kar Payı Tahsil Edildiğinde MENKUL KIYMETLER HĠSSE SENETLERĠ Hisse Senedi Alındığında Alınan Hisse Senetleri Karlı Olarak Satıldığında Alınan Hisse Senetleri Zararlı Olarak Satıldığında Bedelsiz Hisse Senedi Alındığında ÖZEL KESĠM TAHVĠL, SENET VE BONOLARI Özel Kesim Tahvili Satın Alındığında Alınan Tahvillerin Faiz Ödeme Dönemi Geldiğinde Tahakkuk Eden Faizler Tahsil Edildiğinde Tahvil Ana Para Ödemesi Yapıldığında KAMU KESĠMĠ TAHVĠL, SENET VE BONOLARI Kamu Kesimi Tahvili Satın Alındığında Tahvilin Faiz Ödeme Vadesi Geldiğinde Tahvil Faizi Tahsil Edildiğinde Tahvil Anapara Ödemesi Yapıldığında DĠĞER MENKUL KIYMETLER Diğer Menkul Kıymet Alındığında Diğer Menkul Kıymet Karlı Olarak Elden Çıkartıldığında Diğer Menkul Kıymet Zararlı Olarak Elden Çıkartıldığında MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Ayrılan Karşılık Kadar Gerçekleştiğinde Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Ayrılan Karşılıktan Daha Fazla Olduğunda Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Ayrılan Karşılıktan Daha Az Olduğunda Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde

3 12-TĠCARĠ ALACAKLAR ALICILAR Türk Lirası İle Olan Kısa Vadeli Alacaklar Türk Lirası İle Olan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda Türk Lirası İle Olan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacaklar İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacaklar İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacaklar İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa İhracatla İlgili Döviz İle Olan Kısa Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa ALACAK SENETLERĠ Alacak Senedi Alındığında Alınan Alacak Senedi Tahsil Edildiğinde Alınan Alacak Senetleri Satıcılara Ciro Edildiğinde ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) Alacak senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında Alacak senetleri İçin Hesaplanan Reeskontun İzleyen Dönemde Kapatılması KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA FAĠZ GELĠRLERĠ (-) Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapılınca Dönem Sonunda Finansal Kiralama Faizlerinin Gelir Hesabına Devri Esas Faaliyet Konusu Finansal Kiralama Olan İşletmeler Esas Faaliyet Konusu Finansal Kiralama Olmayan İşletmeler Dönem Sonunda Uzun Vadeli Anapara ve Faizlerden Kısa Vadeli Hale Gelenlerin Devri

4 126-VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR Depozito ve Teminat Verildiğinde Verilen Depozito ve Teminat Geri Alındığında DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR Tahsili Geciken Ancak Şüpheli Alacak Niteliği Kazanmayan Alacağın Tahsili Geciktiğinde Tahsili Geciken Alacak Tahsil Edildiğinde ġÜPHELĠ TĠCARĠ ALACAKLAR Alacak Şüpheli Hale Geldiğinde Şüpheli Hale Gelen Alacak Tahsil Edildiğinde ġÜPHELĠ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI (-) Şüpheli Hale Gelen Alacak İçin Karşılık Ayrıldığında Karşılık Ayrılan Alacak Tamamen Tahsil Edildiğinde Karşılık Ayrılan Alacak Ayrılan Karşılık Kadar Eksik Tahsil Edildiğinde Karşılık Ayrılan Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan Karşılığı Karşılamıyorsa Karşılık Ayrılan Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan Karşılıktan Fazla İse DĠĞER ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda Ortaklardan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde Ortaklardan Olan Kısa Vadeli Alacaklara Faiz Hesaplandığında ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR İştiraklerden Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda İştiraklerden Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR Bağlı Ortaklıklardan Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda Bağlı Ortaklıklardan Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde PERSONELDEN ALACAKLAR Personelden Kısa Vadeli Alacak Doğduğunda Personelden Kısa Vadeli Alacak Tahsil Edildiğinde DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR Kısa Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Doğduğunda

5 2-Kısa Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Tahsil Edildiğinde DĠĞER ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) Diğer Alacak Senetleri İçin Reeskont Ayrıldığında Diğer Alacak Senetleri İçin Hesaplanan Reeskontun İzleyen Dönemde Kapatılması ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR Diğer Alacak Şüpheli Hale Geldiğinde Şüpheli Hale Gelen Alacak Tahsil Edildiğinde ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR KARġILIĞI (-) Şüpheli Hale Gelen Diğer Alacak İçin Karşılık Ayrıldığında Karşılık Ayrılan Diğer Şüpheli Alacak Tamamen Tahsil Edildiğinde Karşılık Ayrılan Diğer Şüpheli Alacak Ayrılan Karşılık Kadar Eksik Tahsil Edildiğinde Karşılık Ayrılan Diğer Şüpheli Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan Karşılığı Karşılamıyorsa Karşılık Ayrılan Alacak İçin Yapılan Tahsilat Ayrılan Karşılıktan Fazla İse STOKLAR ĠLK MADDE VE MALZEME İlk Madde ve Malzeme Satın Alındığında İlk Madde ve Malzeme Üretime Verildiğinde İlk Madde ve Malzeme Satıldığında Satılan İlk Madde ve Malzemenin Dönem Sonunda Maliyet Kaydı YARI MAMULLER-ÜRETĠM Maliyet Dönemi Sonunda Yarı Mamullerin Tespitinde Dönem Sonunda Gider ve Yansıtma Hesapları Karşılıklı Kapatılınca MAMULLER İmalatı Tamamlanan Mamullerin Mamul Ambarına Alınmasında Mamul Mallar Satıldığında Satılan Mamul Malların Dönem Sonu Maliyet Kaydı TĠCARĠ MALLAR Ticari Mal Satın Alındığında Ticari Mal Satıldığında Satılan Ticari Malların Dönem Sonu Maliyet Kaydı DĠĞER STOKLAR

6 1-Hurda ve Artık Oluştuğunda Hurda KDV den İstisna Olarak Satıldığında Hurda KDV li Olarak Satıldığında Hurda KDV Tevkifatına Tabi Olarak Satıldığında Hurda KDV Tevkifatına Tabi Olarak Satıldığında Satıcının Muhasebe Kaydı Hurda KDV Tevkifatına Tabi Olarak Satıldığında Alıcının Muhasebe Kaydı STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) Stok Değer Düşüklüğü Gerçekleştiğinde Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılan Mallar Satıldığında VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI Kısa Vadeli Sipariş Avansı Verildiğinde Kısa Vadeli Avans Verilen Mal Satın Alındığında YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM MALĠYETLERĠ YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM MALĠYETLERĠ Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Harcaması Yapıldığında Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Harcamalarının Dönem Sonunda İşin Maliyetine Yansıtması Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşinin Geçici Kabul Tutanağı Onaylandığında YILLARA YAYGIN ĠNġAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI Dönem Sonunda 697-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı Borç Kalanı Veriyorsa Geçici Kabul Tutanağı İdarece Onaylandığında TAġERONLARA VERĠLEN AVANSLAR Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşi İçin Taşeronlara Avans Verildiğinde Avans Verilen Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşi İçin Hakediş Faturası Düzenlendiğinde GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER Gelecek Aylara Ait Gider Yapıldığında Peşin Ödenen Giderin Ait Olduğu Dönemde GELĠR TAHAKKUKLARI Gelir Tahakkuk Ettiğinde

7 2-Bir Önceki Dönemde Gelir Tahakkuku Yapılan Gelirin Ait Olduğu Dönemde DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ Devreden KDV Oluştuğunda İzleyen Dönemde Ödenecek KDV Oluşuyorsa İzleyen Dönemde de Devir KDV Oluşuyorsa ĠNDĠRĠLECEK KDV İndirilecek KDV Ödendiğinde Dönem Sonlarında İndirilecek KDV Hesabı Kapatılınca DĠĞER KDV İhraç Kayıtlı Mal Satıldığında İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil ve Terkin Edilecek KDV İle İade Alınacak KDV nin Kaydı İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil ve Terkin Edilecek KDV nin Kaydı PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR Peşin Vergi Ödendiğinde Dönem Sonunda Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hesabı Kapatılınca Ödenecek Vergiden Fazla Olan Peşin Ödenen Verginin İadesi Alınınca Ġġ AVANSLARI İş Avans Verildiğinde Avans Verilen İş Tamamlandığında PERSONEL AVANSLARI Personel Avansı Verildiğinde Ücret Tahakkuku Yapıldığında SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Kasa Sayım Noksanlığı Kasa Sayım Noksanlığı Ortaya Çıkınca Kasa Sayım Noksanlığının Nedeni Bulununca Kasa Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve Kasa Sayım Noksanlığının Sorumlu Personelden Tahsil Edilmesi Halinde Kasa Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve Kasadan Sorumlu Personel Olmaması Halinde Stok Sayım Noksanlığı

8 2.1- Stok Sayım Noksanlığı Ortaya Çıkınca Stok Sayım Noksanlığının Nedeni Bulununca Stok Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve Stok Sayım Noksanlığının Sorumlu Personelden Tahsil Edilmesi Halinde Stok Sayım Noksanlığının Nedeninin Bulunamaması ve Sorumlu Personel Olmaması Halinde DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR KARġILIĞI (-) DURAN VARLIKLAR TĠCARĠ ALACAKLAR ALICILAR Türk Lirası İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar Türk Lirası İle Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda Türk Lirası İle Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Gelince Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa İhracat Dışında Kalan Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacaklar İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa İhracatla İlgili Döviz İle Olan Uzun Vadeli Alacakların Dönem Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa ALACAK SENETLERĠ Uzun Vadeli Alacak Senedi Alındığında Uzun Vadeli Alacak Senetleri Kısa Vadeli Hale Gelince ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) Uzun Vadeli Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında İzleyen Dönemde Reekont Hesabı Kapatılınca

9 224-KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA FAĠZ GELĠRLERĠ (-) VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR Uzun Vadeli Depozito Verildiğinde Uzun Vadeli Olarak Verilen Depozito Kısa Vadeli Hale Geldiğinde ġÜPHELĠ ALACAKLAR KARġILIĞI (-) Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrıldığında DĠĞER ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda Ortaklardan Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Geldiğinde Ortaklardan Olan Uzun Vadeli Alacaklara Faiz Hesaplandığında ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR İştiraklerden Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda İştiraklerden Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Geldiğinde BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR Bağlı Ortaklıklardan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda Bağlı Ortaklıklardan Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Geldiğinde PERSONELDEN ALACAKLAR Personelden Olan Uzun Vadeli Alacak Doğduğunda Personelden Olan Uzun Vadeli Alacak Kısa Vadeli Hale Geldiğinde DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR Uzun Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Doğduğunda Uzun Vadeli Diğer Çeşitli Alacak Kısa Vadeli Hale Gelince DĠĞER ALACAK SENETLERĠ REESKONTU (-) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesaplandığında Diğer Alacak Senetleri Reeskontu İzleyen Dönemde Kapatılınca ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR KARġILIĞI (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Ayrıldığında MALĠ DURAN VARLIKLAR BAĞLI MENKUL KIYMETLER Bağlı Menkul Kıymet Satın Alındığında

10 2-Geçici Amaçlarla Elde Tutulmak İçin Alınan Menkul Kıymetlerin Paraya Dönüşme Niteliği Kaybolduğunda Paraya Dönüşme Niteliği Kaybolduğundan Bağlı Menkul Kıymetlere Kaydedilen Menkul Kıymetlerin Paraya Dönüşme Niteliği Kazanması Halinde BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) Bağlı Menkul Kıymet İçin Karşılık Ayrıldığında Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde ĠġTĠRAKLER İştirak İçin Sermaye Taahhüdünde Bulunulduğunda Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirildiğinde İştirakler Karlı Olarak Elden Çıkartıldığında İştirakler Zararlı Olarak Elden Çıkartıldığında ĠġTĠRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERĠ (-) ĠġTĠRAKLER SERMAYE PAYLARI, DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde BAĞLI ORTAKLIKLAR Bağlı Ortaklık İçin Sermaye Taahhüdünde Bulunulduğunda Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirildiğinde Bağlı Ortaklık Karlı Olarak Elden Çıkartıldığında Bağlı Ortaklık Zararlı Olarak Elden Çıkartıldığında BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERĠ (-) BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) Bağlı Ortaklık Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrıldığında Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR Diğer Mali Duran Varlık Alındığında

11 2-Diğer Mali Duran Varlık Karlı Olarak Satıldığında Diğer Mali Duran Varlık Zararlı Olarak Satıldığında DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIĞI (-) Diğer Mali Duran Varlık Karşılığı Ayrıldığında Değer Düşüklüğü Gerçekleşmediğinde Karşılıktan Daha Fazla Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde Karşılıktan Daha Az Değer Düşüklüğü Gerçekleşdiğinde MADDĠ DURAN VARLIKLAR ARAZĠ VE ARSALAR Arazi ve Arsa Satın Alındığında Arazi ve Arsa İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde Arsa ve Arazi Karlı Satıldığında Arsa ve Arazi Zararlı Satıldığında YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ Yeraltı ve Yerüstü Düzeni İnşaası İçin Harcama Yapılınca Yeraltı ve Yerüstü Düzeni İnşaa İşi Tamamlandığında Yeraltı ve Yerüstü Düzeni İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde BĠNALAR Bina Satın Alındığında Bina İnşası İçin Harcama Yapılınca Binanın İnşa İşi Tamamlandığında Bina İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde Bina Karlı Satıldığında Bina Zararlı Satıldığında TESĠS, MAKĠNA VE CĠHAZLAR Tesis Makine ve Cihaz Satın Alındığında Tesis Makine ve Cihaz İçin Amortisman Ayrıldığında Tesis Makine ve Cihaz Karlı Satıldığında Tesis Makine ve Cihaz Zararlı Satıldığında TAġITLAR Taşıt Satın Alındığında

12 1.1-Taşıt İçin Ödenen KDV nin İndirim Hakkı Varsa Taşıt İçin Ödenen KDV nin İndirim Hakkı Yoksa Taşıt İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde Taşıt Karlı Satıldığında Taşıt Zararlı Satıldığında DEMĠRBAġLAR Demirbaş Satın Alındığında Demirbaş İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde Demirbaş Karlı Satıldığında Demirbaş Zararlı Satıldığında DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR Diğer Maddi Duran Varlık Satın Alındığında Diğer Maddi Duran Varlık İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde Diğer Maddi Duran Varlık Karlı Satıldığında Diğer Maddi Duran Varlık Zararlı Satıldığında BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Yatırım İçin Harcama Yapılınca Yatırım Tamamlandığında VERĠLEN AVANSLAR Sipariş Avansı Verildiğinde Avans Verilen Mal Satın Alındığında MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKLAR Haklar Elde Edildiğinde Haklar İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde ġEREFĠYE Şerefiye Ödendiğinde Şerefiye İçin Amortisman Ayrıldığında

13 2.1-7/A Seçeneğinde /B Seçeneğinde KURULUġ VE ÖRGÜTLENME GĠDERLERĠ Kuruluş ve Örgütlenme Gideri Yapıldığında Kuruluş ve Örgütlenme Gideri İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ Aktifleştirelen Araştırma ve Geliştirme Gideri Yapıldığında Araştırma ve Geliştirme Gideri İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde ÖZEL MALĠYETLER Özel Maliyet Bedeli Harcaması Yapıldığında Özel Maliyetler İçin Amortisman Ayrıldığında /A Seçeneğinde /B Seçeneğinde DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) VERĠLEN AVANSLAR Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı İçin Sipariş Avansı Verildiğinde Avans Verilen Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alındığında ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR ARAMA GĠDERLERĠ Arama Giderleri Aktifleştirildiğinde Üretilebilir Cevher Bulunmamışsa Arama Giderleri İçin Tükenme Payı Hesaplandığında HAZIRLIK VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ Hazırlık ve Geliştirme Gideri Yapıldığında Hazırlık ve Geliştirme Gideri İçin Tükenme Payı Hesaplandığında DĠĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR BĠRĠKMĠġ TÜKENME PAYLARI (-) VERĠLEN AVANSLAR Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar İçin Avans Verildiğinde

14 2-Avans Verilen Özel Tükenmeye Tabi Varlık Satın Alındığında GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER Gelecek Yıllara Ait Gider Yapıldığında Peşin Ödenen Gider Kısa Vadeli Hale Geldiğinde GELĠR TAHAKKUKLARI Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkuk Ettiğinde Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkuku Kısa Vadeli Hale Geldiğinde DĠĞER DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLARDA ĠNDĠRĠLECEK KDV DĠĞER KDV GELECEK YILLAR ĠHTĠYACI STOKLAR Gelecek Yıllar İhtiyacı Stok Satın Alındığında Gelecek Yıllar İhtiyacı İçin Alınan Stokların Kullanım Dönemi Bir Yılın Altına Düştüğünde ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR Stok Kullanma ve Satış İmkanını Yitirdiğinde Kullanma ve Satış İmkanını Yitiren Stok Elden Çıkartıldığında PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR Sonraki Yıllarda İndirim Konusu Yapılacak Vergi Ödendiğinde Sonraki Yıllarda İndirim Konusu Yapılacak Peşin Ödenen Vergilerin İndirim Süresi Bir Yılın Altına Düştüğünde DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALĠ BORÇLAR BANKA KREDĠLERĠ Kısa Vadeli Banka Kredisi Alındığında Kısa Vadeli Banka Kredisi İçin Faiz Ödendiğinde

15 3-Kısa Vadeli Banka Kredisinin Anaparası Ödendiğinde FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapılınca Finansal Kiralama Faturası Düzenlenince Dönem Sonunda Kısa Vadeli Hale Gelen Finansal Kiralama Borçlarının Devri ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA BORÇLANMA MALĠYETLERĠ(-) UZUN VADELĠ KREDĠLERĠN ANAPARA TAKSĠTLERĠ VE FAĠZLERĠ Uzun Vadeli Kredilerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve Faizlerinin Hesaba Aktarımı Uzun Vadeli Kredilerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve Faizleri Ödendiğinde TAHVĠL ANAPARA BORÇ TAKSĠT VE FAĠZLERĠ Uzun Vadeli Tahvillerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve Faizlerinin Hesaba Aktarımı Uzun Vadeli Tahvillerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve Faizlerinin Ödenmesinde ÇIKARILMIġ BONOLAR VE SENETLER Nominal Bedel İle Bono ve Senet İhraç Edildiğinde Nominal Bedel İle İhraç Edilen Bono Ve Senet Faizi İle Birlikte Ödendiğinde ÇIKARILMIġ DĠĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKLARI (-) Nominal Değerinin Altında Senet İhraç Edildiğinde Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabından Aktarma Yapılınca Nominal Değerin Altında İhraç Edilen Senet Vadesinde Ödendiğinde DĠĞER MALĠ BORÇLAR TĠCARĠ BORÇLAR SATICILAR Satıcılara Kısa Vadeli Borç Doğduğunda Satıcılara Kısa Vadeli Borç Ödemesi Yapıldığında Dövizli Borçların Sene Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Geliri Oluşmuşsa

16 4-Dövizli Borçların Sene Sonu Değerlemesinde Kur Farkı Gideri Oluşmuşsa BORÇ SENETLERĠ Senede Bağlı Borç Doğduğunda Senede Bağlı Borç Ödendiğinde BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) Sene Sonunda Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında İzleyen Yılda Borç Senetleri Reeskontunun Kapatılması ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR Depozito Ve Teminat Alındığında Alınan Depozito İade Edildiğinde Alınan Depozito Ve Teminatın İade Edilmeyip Gelir Yazılması DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR Diğer Ticari Borç Doğduğunda Diğer Ticari Borç Ödendiğinde DĠĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR Ortaklara Borç Doğduğunda Ortaklara Olan Borç Ödendiğinde ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR İştiraklere Borç Doğduğunda İştiraklere Olan Borç Ödendiğinde BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR Bağlı Ortaklıklara Borç Doğduğunda Bağlı Ortaklıklara Olan Borç Ödendiğinde PERSONELE BORÇLAR Personele Borç Doğduğunda Personele Olan Borç Ödendiğinde DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR Diğer Çeşitli Borç Doğduğunda Diğer Çeşitli Borç Ödendiğinde DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) Diğer Çeşitli Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında

17 2-İzleyen Yılda Diğer Borç Senetleri Reeskontunun Kapatılması ALINAN AVANSLAR ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI Müşterilerden Avans Alındığında Müşterlerden Avans Alınan Mal Teslim Edildiğinde Ya Da Hizmet İfa Edildiğinde ALINAN DĠĞER AVANSLAR Diğer Avans Alındığında YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM HAKEDĠġLERĠ YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM HAKEDĠġ BEDELLERĠ Yıllara Yaygın İnşaat İşi İçin Hakediş Faturası Düzenlendiğinde Yıllara Yaygın İnşaat İşinin Geçici Kabul Tutanağı İdarece Onaylandığında YILLARA YAYGIN ĠNġAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI Dönem Sonunda 697-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı Alacak Kalanı Veriyorsa Geçici Kabul Tutanağı İdarece Onaylandığında ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜ-LÜKLER ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Vergiler Sorumlu Sıfatıyla Vergi Kesintisi Yapılınca Sorumlu Sıfatıyla Yapılan Vergi Kesintisi Ödenince Mükellef Sıfatıyla Ödenen Vergiler Gelir Ya Da Kurumlar Vergisi Gelir Ya da Kurumlar Vergisi Hesaplanınca Gelir Ya da Kurumlar Vergisi Tahakkuk Edince Gelir Ya Da Kurumlar Vergisi Ödenince Katma Değer Vergisi Katma Değer Vergisi Tahakkukunda Tahakkuk Eden Katma Değer Vergisi Ödenince Vadesinde Ödenmeyen Vergilerin Bir Yıldan Daha Uzun Sürede Ödenecekler Şekilde Yeniden Yapılandırılması Halinde Vadesinde Ödenmeyen Vergilerin Bir Yılda Ödenecekler Şekilde Yeniden Yapılandırılması Halinde ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ

18 1-Sosyal Güvenlik Kesintisi Yapılınca Sosyal Güvenlik Kesintisi Ödenince Bir Yıldan Daha Uzun Sürede Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesinde Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Bir Yılda Ödenecekler Şekilde Yeniden Yapılandırılması Halinde VADESĠ GEÇMĠġ ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Vadesinde Ödenmemesi Halinde Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Şekilde Yeniden Yapılandırıldığında Bir Yıldan Daha Uzun Süre İle Ertelenen Vergilerin Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde Ertelenen Vergilerin Vadesi Geldiğinde ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Sendika Aidatı Tahakkuk Edince Sendika Aidatı Ödenince BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI Dönem Karı Üzerinden Vergi ve Yasal Yükümlülükler Hesaplandığında Vergi Tahakkuku Kesinleşince Dönem İçinde Peşin Ödenen Vergi Yoksa Dönem İçinde Peşin Ödenen Vergi Tahakkuk Eden Vergiye Eşit Ya Da Daha Az İse Dönem İçinde Peşin Ödenen Vergi Tahakkuk Eden Vergiden Daha Fazla İse DÖNEM KARININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (-) KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI Bir Yıl İçinde Ödenecek Kıdem Tazminatının Uzun Vadeli Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabından Devrinde Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapıldığında MALĠYET GĠDERLERĠ KARġILIĞI Aylık Maliyetler Tahmin Edildiğinde Gerçek Maliyetler Tahmin Edilen Maliyetlere Eşit Olduğunda Gerçek Maliyetler Tahmin Edilen Maliyetlerden Fazla Olduğunda Gerçek Maliyetler Tahmin Edilen Maliyetlerden Az Olduğunda

19 379-DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI Diğer Borç ve Gider Karşılığı Ayrıldığında Karşılık Ayrılan Diğer Gider Gerçekleştiğinde Karşılık Ayrılan Diğer Gider Ayrılan Karşılığın Altında Gerçekleştiğinde GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER Gelecek Aylara Ait Gelir Elde Edildiğinde Gelirin Ait Olduğu Dönemde GĠDER TAHAKKUKLARI Gider Tahakkuk Ettiğinde Tahakkuk Eden Giderin Ödemesi Yapıldığında DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR HESAPLANAN KDV Hesaplanan KDV Oluştuğunda Dönem Sonunda Hesaplanan KDV İndirilecek KDV den Fazla İse Dönem Sonunda Hesaplanan KDV İndirilecek KDV den Az İse DĠĞER KDV İhraç Kayıtlı Mal Satıldığında İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil Edilecek Ve İade Alınacak KDV nin Kaydı İhraç Kayıtlı Satış Nedeniyle Oluşan Tecil ve Terkin Edilecek KDV nin Kaydı MERKEZ VE ġubeler CARĠ HESABI Şube Borçlandığında Şube Borçlandığında Merkezdeki Kayıt Şube Borçlandığında Şubedeki Kayıt Füzyonda Şube Alacaklandığında Şube Alacaklandığında Merkezdeki Kayıt Şube Alacaklandığında Şubedeki Kayıt Füzyonda SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI Kasa Sayım Fazlaları Kasa Sayım Fazlası Tespit Edildiğinde Kasa Sayım Fazlasının Nedeni Belirlendiğinde

20 1.3-Kasa Sayım Fazlasının Nedeni Belirlenemediğinde Stok Sayım Fazlaları Stok Sayım Fazlası Tespit Edildiğinde Stok Sayım Fazlasının Nedeni Belirlendiğinde Stok Sayım Fazlasının Nedeni Belirlenemediğinde DĠĞER ÇEġĠTLĠ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR MALĠ BORÇLAR BANKA KREDĠLERĠ Uzun Vadeli Kredi Alındığında Uzun Vadeli Kredilerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Anapara Ve Faizleri FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA BORÇLANMA MALĠYETLERĠ (-) ÇIKARILMIġ TAHVĠLLER Nominal Bedel İle Tahvil İhraç Edildiğinde Bir Yıl İçinde Ödenecek Tahvil Anapara Borç Ve Faizleri ÇIKARILMIġ DĠĞER MENKUL KIYMETLER Diğer Menkul Kıymet İhraç Edildiğinde Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetlerin Bir Yıl İçinde Ödenecek Kısmı MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKI (-) Nominal Bedelin Altında Tahvil İhraç Edildiğinde Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabına Devir Yapılınca Nominal Bedelin Altında İhraç Edilen Tahvil Vadesinde Ödenince DĠĞER MALĠ BORÇLAR TĠCARĠ BORÇLAR SATICILAR Uzun Vadeli Borç Doğduğunda Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde BORÇ SENETLERĠ Uzun Vadeli Senede Bağlı Borç Doğduğunda Uzun Vadeli Senede Bağlı Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde

21 422-BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) Uzun Vadeli Borç Senetleri İçin Sene Sonunda Reeskont Hesaplandığında İzleyen Yılda Borç Senetleri Reeskontunun Kapatılması ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR Uzun Vadeli Depozito Ve Teminat Alındığında Alınan Uzun Vadeli Depozito ve Teminat İade Edildiğinde Alınan Uzun Vadeli Depozito Ve Teminatın Vadesinin Bir Yılın Altına Düşmesi Halinde Alınan Depozito Ve Teminatın İade Edilmeyip Gelir Yazılması DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR DĠĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR Ortaklara Uzun Vadeli Borç Doğduğunda Ortaklara Olan Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR İştiraklere Uzun Vadeli Borç Doğduğunda İştiraklere Olan Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR Bağlı Ortaklıklara Uzun Vadeli Borç Doğduğunda Bağlı Ortaklıklara Olan Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Borç Doğduğunda Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Borç Kısa Vadeli Hale Geldiğinde DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (-) Diğer Uzun Vadeli Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında İzleyen Yılda Diğer Uzun Vadeli Borç Senetleri Reeskontunun Kapatılması KAMUYA OLAN ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ BORÇLAR Bir Yıldan Uzun Sürede Ödenmek Üzere Borç Ertelemesi Yapıldığında Ertelenen Vergilerin Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde ALINAN AVANSLAR

22 440-ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI Uzun Vadeli Sipariş Avansı Alındığında Uzun Vadeli Sipariş Avansının Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde ALINAN DĠĞER AVANSLAR Uzun Vadeli Diğer Avans Alındığında Uzun Vadeli Diğer Avansın Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI Uzun Vadeli Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrıldığında İzleyen Dönemde Ödenmesi Beklenen Kısmın Tespitinde DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI Borç ve Gider Karşılığı Doğduğunda İzleyen Dönemde Ödenmesi Beklenen Kısmın Tespitinde GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahsil Edildiğinde Gelecek Yıllara Ait Gelir Kısa Vadeli Nitelik Kazandığında GĠDER TAHAKKUKLARI Gelecek Yıllarda Ödenecek Gider Tahakkuk Ettiğinde Gelecek Yıllarda Ödenecek Giderin Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde Tahakkuk Eden Gider İçin Ödeme Yapıldığında DĠĞER UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKĠN EDĠLECEK KDV TESĠSE KATILMA PAYLARI Katılma Payı Tahakkuk Ettiğinde Tesise Katılma Payı İtfası Yapılınca DĠĞER ÇEġĠTLĠ UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Sağlandığında Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynağın Vadesi Bir Yılın Altına Düştüğünde

23 5-ÖZKAYNAKLAR ÖDENMĠġ SERMAYE SERMAYE Sermaye Taahhüt Edilince Taahhüt Edilen Sermaye Ödenince ÖDENMEMĠġ SERMAYE (-) SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMLU FARKLARI Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı Oluştuğunda İzleyen Dönemde Taşıma İşleminden Azalma Oluştuğunda Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı Sermayeye Eklendiğinde SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMSUZ FARKLARI (-) Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkı Oluştuğunda İzleyen Dönemlerde Sermaye Düzeltmesinde Olumlu Fark Oluştuğunda SERMAYE YEDEKLERĠ HĠSSE SENEDĠ ĠHRAÇ PRĠMLERĠ Primli Hisse Senedi Satıldığında İhraç Primi Sermayeye Eklendiğinde HĠSSE SENEDĠ ĠPTAL KARLARI M. D. V. YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI ĠġTĠRAKLER YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI DĠĞER SERMAYE YEDEKLERĠ KAR YEDEKLERĠ YASAL YEDEKLER Yasal Yedek Ayrıldığında STATÜ YEDEKLERĠ Statü Yedeği Ayrıldığında OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER Geçmiş Yıllar Karı Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrıldığında Dönem Karı Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrıldığında Olağanüstü Yedek Akçenin Sermayeye Eklenmesi

24 548-DĠĞER KAR YEDEKLERĠ Diğer Kar Yedeği Ayrıldığında ÖZEL FONLAR Sabit Kıymet Yenileme Fonu Ayrıldığında Sabit Kıymet Yenileme Fonunun Amortisman İle Mahsubu GEÇMĠġ YILLAR KARLARI GEÇMĠġ YILLAR KARLARI Dönem Karının Geçmiş Yıllar Karına Devri Geçmiş Yıllar Karının Sermayeye Eklenmesi GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI (-) GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI Dönem Net Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Devri DÖNEM NET KARI (ZARARI) DÖNEM NET KARI Dönem Net Karı ve Zararı Hesabının Bakiyesinin Dönem Net Karı Hesabına Devri DÖNEM NET ZARARI (-) Dönem Net Karı ve Zararı Hesabının Bakiyesinin Dönem Net Zararı Hesabına Devri BÖLÜM GELĠR TABLOSU HESAPLARI 6-GELİR TABLOSU HESAPLARI BRÜT SATIġLAR YURTĠÇĠ SATIġLAR Yurtiçi Satış Gerçekleştiğinde

25 2-Dönem Sonunda Yurtiçi Satışlar Hesabının Kapatılması YURTDIġI SATIġLAR Yurtdışı Satış Gerçekleştiğinde Yurtdışı Satışlarla İlgili Olarak Dönem İçerisinde Kur Farkı Geliri Oluştuğunda Dönem Sonunda Yurtdışı Satışlar Hesabının Kapatılması DĠĞER GELĠRLER Diğer Gelir Elde Edildiğinde Dönem Sonunda Diğer Gelirler Hesabının Kapatılması SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) SATIġTAN ĠADELER(-) Satılan Mal İade Edildiğinde Dönem Sonunda Satıştan İadeler Hesabının Kapatılması SATIġ ĠSKONTOLARI (-) Müşteriden İskonto İçin Fatura Alınınca Dönem Sonunda Satış Iskontoları Hesabının Kapatılması DĠĞER ĠNDĠRĠMLER (-) Diğer İndirim Oluştuğunda Dönem Sonunda Diğer İndirimler Hesabının Kapatılması SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) SATILAN MAMULLER MALĠYET Ġ(-) Maliyet Çıkarma Döneminde Satılan Mamuller Maliyetinin Tespitinde Dönem Sonunda Satılan Mamuller Maliyeti Hesabının Kapatılması SATILAN TĠCARĠ MALLAR MALĠYETĠ (-) Maliyet Çıkarma Döneminde Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Tespitinde Dönem Sonunda Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının Kapatılması SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ (-) Maliyet Çıkarma Döneminde Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına Yansıtma Yapıldığında /A Seçeneğinde Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına Yansıtma Yapıldığında /B Seçeneğinde Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına Yansıtma Yapıldığında Dönem Sonunda Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının Kapatılması

26 623-DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) Maliyet Çıkarma Döneminde Diğer Satışların Maliyeti Tespit Edilince Dönem Sonunda Diğer Satışların Maliyeti Hesabının Kapatılması FAALĠYET GĠDERLERĠ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ (-) Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Giderleri Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Gideri Yapıldığında Dönem Sonunda Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Giderinin İtfaası /A Seçeneğinde Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Giderinin İtfaası /B Seçeneğinde Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Giderinin İtfaası Aktifleştirilmeyen Araştırma ve Geliştirme Giderleri /A Seçeneğinde Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına Yansıtma Yapıldığında /B Seçeneğinde Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına Yansıtma Yapıldığında Dönem Sonunda Araştırma ve Geliştirme Gideri Hesabının Kapatılması PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ (-) /A Seçeneğinde Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabına Yansıtma Yapıldığında /B Seçeneğinde Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabına Yansıtma Yapıldığında Dönem Sonunda Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri Hesabının Kapatılması GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (-) /A Seçeneğinde Genel Yönetim Giderleri Hesabına Yansıtma Yapıldığında /B Seçeneğinde Genel Yönetim Giderleri Hesabına Yansıtma Yapıldığında Dönem Sonunda Genel Yönetim Giderleri Hesabının Kapatılması DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR ĠġTĠRAKLERDEN TEMETTÜ GELĠRLERĠ İştiraklerden Temettü Geliri Elde Edildiğinde Dönem Sonunda İştiraklerden Temettü Geliri Hesabının Kapatılması BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELĠRLERĠ

27 1-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri Elde Edildiğinde Dönem Sonunda Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri Hesabının Kapatılması FAĠZ GELĠRLERĠ Faiz Geliri Elde Edildiğinde Dönem Sonunda Faiz Gelirleri Hesabının Kapatılması KOMĠSYON GELĠRLERĠ Komisyon Geliri Elde Edildiğinde Dönem Sonunda Komisyon Gelirleri Hesabının Kapatılması KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR Karşılık İptal Edildiğinde Dönem Sonunda Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının Kapatılması MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI Menkul Kıymet Satış Karı Oluştuğunda Dönem Sonunda Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının Kapatılması KAMBĠYO KARLARI Sene Sonu Kasa ve Banka Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluştuğunda Sene Sonu Borçların Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluştuğunda Sene Sonu Alacakların Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluştuğunda Dönem Sonunda Kambiyo Karları Hesabının Kapatılması REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ Diğer Borç Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında Diğer Alacak Senetleri İçin Önceki Dönemde Ayrılan Reeskont Kapatıldığında Dönem Sonunda Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Kapatılması ENFLASYON DÜZELTMESĠ KARLARI Enflasyon Düzeltmesi Karı Oluştuğunda Dönem Sonunda Enflasyon Düzeltmesi Karları Hesabının Kapatılması DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KARLAR Diğer Olağan Gelir Elde Edildiğinde Dönem Sonunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının Kapatılması DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ (-) Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında

28 2- Borç Senetleri Önceki Dönemde Ayrılan Reeskont Kapatıldığında Dönem Sonunda Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Kapatılması KOMĠSYON GĠDERLERĠ (-) Komisyon Gideri Oluştuğunda Dönem Sonunda Komisyon Giderleri Hesabının Kapatılması KARġILIK GĠDERLERĠ (-) Karşılık Ayrıldığında Dönem Sonunda Karşılık Giderleri Hesabının Kapatılması MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI (-) Menkul Kıymet Satış Zararı Oluştuğunda Dönem Sonunda Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının Kapatılması KAMBĠYO ZARARLARI (-) Kasa ve Bankanın Sene Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluştuğunda Borçların Sene Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluştuğunda Alacakların Sene Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluştuğunda Dönem Sonunda Kambiyo Zararları Hesabının Kapatılması REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ (-) Diğer Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplandığında Diğer Borç Senetleri İçin Önceki Dönemde Ayrılan Reeskont Kapatıldığında Dönem Sonunda Reeskont Faiz Giderleri Hesabının Kapatılması ENFLASYON DÜZELTMESĠ ZARARLARI (-) Enflasyon Düzeltmesi Zararı Oluştuğunda Dönem Sonunda Enflasyon Düzeltmesi Zararları Hesabının Kapatılması DĠĞER OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) Diğer Olağan Gider ve Zarar Oluştuğunda Dönem Sonunda Diğer Olağan Gider ve Zarar Hesabının Kapatılması FĠNANSMAN GĠDERLER (-) KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderinin Sene Sonunda Yansıtması Yapılınca /A Seçeneğinde Kısa Vadeli Borçlanma Giderinin Yansıtması /B Seçeneğinde Kısa Vadeli Borçlanma Giderinin Yansıtması

29 2-Dönem Sonunda Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının Kapatılması UZUN VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderinin Sene Sonunda Yansıtması Yapılınca /A Seçeneğinde Uzun Vadeli Borçlanma Giderinin Yansıtması /B Seçeneğinde Uzun Vadeli Finansman Giderinin Yansıtması Dönem Sonunda Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının Kapatılması OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI Önceki Dönem Gelir Ve Karları Oluşunca Dönem Sonunda Önceki Dönem Gelir Ve Karları Hesabının Kapatılması DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR Diğer Olağandışı Gelir ve Kar Oluştuğunda Dönem Sonunda Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabının Kapatılması OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR ÇALIġMAYAN KISIM GĠDER VE ZARARLARI (-) Dönem Sonunda Çalışılmayan Kısım Gider ve Zarar Yansıtması Yapılınca Dönem Sonunda Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabının Kapatılması ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI(-) Önceki Dönem Gider ve Zararları Oluşunca Dönem Sonunda Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabının Kapatılması DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR Diğer Olağandışı Gider ve Zarar Oluştuğunda Dönem Sonunda Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabının Kapatılması DÖNEM NET KARI VE ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI Gelir Hesapları Kapatılınca Gider Hesapları Kapatılınca

30 691-DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI (-) Vergi Karşılıkları Hesaplanınca Hesap Kapatılınca DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI Dönem Karı Varsa Dönem Zararı varsa YILLARA YAYGIN ĠNġAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI Enflasyon Düzeltme Nedeniyle Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetlerinde Artış Olunca Enflasyon Düzeltme Nedeniyle Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişlerinde Artış Olunca Dönem Sonunda Hesap Borç Bakiyesi Veriyorsa Dönem Sonunda Hesap Alacak Bakiyesi Veriyorsa ENFLASYON DÜZELTME HESABI Parasal Olmayan Varlık Kalemlerinin Düzeltilmesi Sonucu Oluşan Artışlar Parasal Olmayan Kaynak Kalemlerinin Düzeltilmesi Sonucu Oluşan Artışlar Gelir Hesaplarının Düzeltilmesi Sonucu Oluşan Artışlar Gider Hesaplarının Düzeltilmesi Sonucu Oluşan Artışlar Hesap Alacak Kalanı Veriyorsa Hesap Borç Kalanı Veriyorsa BÖLÜM MALĠYET HESAPLARI 7-MALİYET HESAPLARI /A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI

31 GİDER HESAPLARI GİDER YANSITMA HESAPLARI FARK HESAPLARI MALĠYET MUHASEBESĠ BAĞLANTI HESAPLARI MALĠYET MUHASEBESĠ BAĞLANTI HESABI MALĠYET MUHASEBESĠ YANSITMA HESABI Giderler Tahakkuk Edince Maliyet Muhasebesi Bağlantı ve Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesaplarının İşleyişi Maliyet Dönemi Sonunda Maliyet Muhasebesi Bağlantı ve Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesaplarının İşleyişi Dönem Sonunda DĠREKT ĠLKMADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME FĠYAT FARKI DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME MĠKTAR FARKI Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesapların İşleyişi Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesapların İşleyişi DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ HESABI DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI DĠREKT ĠġÇĠLĠK ÜCRET FARKLARI DĠREKT ĠġÇĠLĠK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Direkt İşçilik Giderleri Hesapların İşleyişi Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Direkt İşçilik Giderleri Hesaplarının İşleyişi GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ

32 730-GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ BÜTÇE FARKLARI GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ VERĠMLĠLĠK FARKLARI GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ KAPASĠTE FARKLARI Fiili Maliyet YöntemininUygulandığı Durumlarda Genel Üretim Giderleri Hesaplarının İşleyişi Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Genel Üretim Giderleri Hesaplarının İşleyişi HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ YANSITMA HESABI HĠZMET ÜRETĠM MALĠYETĠ FARK HESAPLARI Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hizmet Üretim Maliyeti Hesaplarının İşleyişi Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Hizmet Üretim Maliyeti Hesaplarının İşleyişi ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDER FARKLARI Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesaplarının İşleyişi Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesaplarının İşleyişi PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ YANSITMA HESABI PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ FARK HESABI Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesaplarının İşleyişi Önceden Saptanmış Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesaplarının İşleyişi

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,

... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Sayı : 001-1.95 Tarih : 30.01.2003 Konu : DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam Uygulama 10 Çözümü: A Özer Kalem İşletmesi'nin 01.12.2016 Tarihli Kuruluş Bilançosu P KASA 80.000 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 20.500 BANKALAR 54.000 BANKA KREDĠLERĠ 4.500 ALACAK SENETLERĠ 26.000 BORÇ SENETLERĠ

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKiDÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,405,808.85 22,348,670.28 A. Hazır Değerler 14,408,247.16 8,250,022.23 t-kasa 363,787.91 471,841.53 2-Alınan Çekler

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı