ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ"

Transkript

1 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından yürütülen TRH2.2.IQVETII/P- 03/658 sözleşme sayılı, "Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Arttırılması" başlıklı proje kapsamında, 20 Mart 2015 tarihinde Güneş Enerjisi Enstitüsünde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi ve İstihdama Etkisi konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya farklı kurum ve kuruluşlardan konusunda uzman kişiler davet edilmiş ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanındaki sektör ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli ara elemanların iş piyasasına entegrasyonu başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası standartlar ile ulusal yeterlilikler çerçevesinde mesleki/teknik eğitimin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanındaki rolü ayrı ayrı irdelenmiştir. Yard. Doç. Dr. Burak Çapraz ın Moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte üç farklı masa oluşturulmuş ve masalarda ihtiyaç ve beklentiler, durum analizi ve deneyim ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Sektör, kurum ve STK temsilcilerinin katılımı ile tartışma zenginliği yaratılmış ve bu konulardaki görüş ve bilgilerin rahatlıkla tartışılıp fikir alışverişinde bulunulduğu güzel bir atmosfer yakalanmıştır. Etkinlik kapsamında, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi tarafından İzmir İl Özel İdaresi ne İZKA desteği ile hazırlanan ve sektörün sorunlarının ele alındığı sektör analizi raporunda belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda, ele alınan ana konular şu şekilde sıralanmaktadır: İhtiyaçlar ve Beklentiler Yetkin eğitici/eğitmen durumu nedir? Saha kurulumu ve üretimine yönelik yetişmiş eleman gereksinimi hakkında görüşler İstihdam durumu ve beklentiler ne düzeydedir? Verilen kurslar, sertifikalar, bu sertifikaların geçerliliği ve ihtiyacı karşılama durumu hakkında görüşler Yasal ve geçerliliği olan sertifikalandırma gereksinimi bulunmakta mıdır? Eğitim veren/verecek kurumların uygulamalı eğitime yönelik fiziki ve teknik altyapısı güncel ihtiyaçları karşılayabilecek durumda mıdır? Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitimin Durum Analizi Akıntı-gelgit, ısı pompası, kollektörler, PV, CSP, ozmos, rüzgâr, biyokütle, jeotermal gibi pek çok yenilenebilir enerji teknolojisi varken, bu başlıkta tek bir alan oluşturulabilir mi? Müfredat içerikleri nasıl düzenlenmelidir? MYK tarafından yenilenebilirler alanında yayınlanmış meslek standartlarını temel alan eğitimler için mesleki eğitim programları mı yoksa seçmeli dersler ve eğitim modülleri mi uygun seçim olacaktır?

2 Yenilenebilir enerji programlarında eğitim veren personelin yeterlilikleri nasıl belirlenmelidir? Mevcut halde bu personelin nitelikleri ne durumdadır? Sektörün beklediği personelin yeterlilikleri ne çerçevededir, teknolojiler arası ortak personel kullanımı var mıdır? Teknik eğitim personeli için hizmetiçi eğitim ne çerçevede planlanmalıdır, gerekli midir? Pilot okullarda yenilenebilir enerji alanında eğitim alan öğrencilerin sayısı nedir? İstihdam politikaları ile uyumu nasıldır? Fiziki ve insan kaynağı altyapısı için öncelikli konular nelerdir? Deneyimler, Çözüm Önerileri: Standartlar, Yeterlilik, Akreditasyon ve Sertifikasyon Süreçleri Katılımcıların yenilenebilir enerji alanında deneyimledikleri mesleki eğitim çalışmalarındaki izlenimleri nedir? Deneyimledikleri bu çalışmalarda ne tür belgelendirme yapılmıştır? Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kapsamında yenilenebilir enerji sektörü için tanımlanan mesleklerin seviyesi ve beklentileri nedir? MYK nezdinde beklenen akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri nedir? TSE nezinde personel belgelendirmesinin yeri ve anlamı nedir? TÜRKAK'ın meslek yeterlilikleri akreditasyon süreçleri nelerdir? Diğer ilgili katılımcıların süreçle ilgili tecrübe ve çözüm önerileri nelerdir? Geçmişte farklı sektörlerde "Sınav ve Belgelendirme Merkezi (SBM)" olarak yetkilendirilen kuruluşların sektörlerine katkısı ne şekilde gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada ihtiyaçlar ve beklentiler başlığı altında tartışılan konularda, yenilenebilir enerjiler ile ilgili eğitim verme konusunda, MEB tarafından yetkilendirilen 26 mesleki ve teknik lisede görev yapan öğretmenlerin bu konudaki bilgileri, deneyimleri ve altyapı eksikliği göze çarpmaktadır. Müfredatların ve eğitim modüllerinin oluşturulmasını sağlayan İzmit Atatürk Teknik ve Meslek Lisesi öğretmenlerine, diğer okullardan destek için talep gelmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun Elektrik-Elektronik eğitimi çıkışlı olmasından dolayı, yenilenebilir enerjiler konusunda, bu alanlara ağırlık verilmiştir. Kaliteli eğitim sunulabilmesi, kalifiye ve konusunda uzmanlaşmış 4. Seviye meslek grubunda mezun verebilmek için, liselerde eğitim veren eğiticilerin mutlaka ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip, akredite olmuş kurum içi eğitimlere katılması veya düzenlenen kurs, eğitim gibi etkinlikleri katılması gerekmektedir. Aynı zamanda, kaliteli bir eğitim için, bu eğitimi vermek üzere yetkilendirilen liselere kısıtlama ve belirli şartlar getirilmelidir. Örneğin eğitimi veren lise öğretmeninin belirli kurs ve eğitim programlarından geçmiş olması, sertifikalı olması ve deneyim sahibi olması gibi konularda yetkinlik şartı konulması gerekmektedir. Piyasada yenilenebilir enerjilerle ilgili çalışmalar yürüten işletmelere istihdam edilen personelden, sadece uzmanlaştığı alan değil, tüm işlerde görev yapması beklenmektedir. Bu da kişilerin iş tercihi yaparken zorlanmalarına, iş yükünden dolayı zaman ve enerji kaybına

3 yol açmaktadır. Bu durumun önlenmesi adına ilgili kurum-kuruluşların işletmelerle işbirliği yapması gerekmektedir. Aynı zamanda Meslek Yüksek Okulları ve 4 senelik lisans eğitimlerinde bu konuların daha yoğun olarak çalışılabilmesi için YÖK ün devreye girmesi gerekmektedir. Ülkemizde yenilenebilir enerjiler konusunda akredite olmuş ve geçerliliği olan sertifika verebilen bir kuruluş mevcut değil. Verilen kurslar ya da eğitimler ise yetersiz kalmakta ve katılımcıların çok ilgisini çekmemektedir. Yeterliliklerin yayınlanmasının ardından kurulacak eğitim ve belgelendirme merkezlerinin bu görevi üstlenmesi gerekmektedir. Bunun dışında, mevcut yenilenebilir enerji kurslarının ders saatlerinin gibi yüksek bir saat dilimine yayılmış olması, katılımcıları olumsuz etkilemektedir. Bunun yerine, daha spesifik konularda açılacak kısa ders süreli kursların düzenlenmesi daha çekici ve yüksek katılımlı olacaktır. Saha kurulumu ve üretimine yönelik yetişmiş eleman gereksinimi konusunda yeterli yetişmiş eleman olmadığından sıkıntılar yaşandığı ifade edilmektedir. Meslek liselerinde yetişen kalifiye kişilerin bu konudaki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Ancak özel sektör tarafından verilen bazı yüksek ücretli kursların gerek ihtiyaca yönelik olmadığı gerekse de durumdan vazife çıkarırcasına hazırlanıldığı ve bu konuda bir boşluk olduğu ifade edilerek, eğitime odaklı kursların düzenlemesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Mesleki yeterlilik konusunda otoritenin bu konuda eğitim programları açması veya düzenlemesi isteği öne çıkmaktadır. Bu konularda çalışacak teknik personel gereksinimi özellikle işletmeler için çok önemlidir. Bu konuda şirketlerin kurumlarla işbirliği yapması gerekliliği doğmaktadır. Mevcuttaki eğitimlerin zorluğu ve uzun olması katılımcıları olumsuz etkilemektedir. Bu konuda etkin, uygulamalı eğitimlere yönelik eğitim kurslarının planlanmasının hem sektör hem de faydalanıcılar açısından daha verimli olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca verilen eğitimlerin akredite olması ve uluslararası geçerliliği olması gerekmektedir. Akreditasyonla ilgili yenilenebilir enerji alanında bir otorite boşluğu olduğu ifade edilmektedir. İstihdam durumu ve beklentiler açısından bakıldığında TSE nin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çabaları mevcuttur. Bu konulara benzer konularda eğitim de verebilmektedir. TSE de akreditasyon altyapısı mevcuttur. Yeni yatırımlar gerçekleştirilmektedir, bu nedenle yeni elemanlara bu konuda ihtiyaç duyulmaktadır. TSE nin bu konuda kalifiye kişilere ihtiyacı var. Yurtdışında özellikle Avrupa da kurslarla istihdam sağlandığı ifade edilmektedir. Yurtdışı eğitimlerde, saha montajı, çatı montajı gibi konu özel eğitimler alınmakta, bizde ise işe alınan personelin her alanda çalıştırıldığı ifade edilmektedir. Bu durumun müfredat hazırlamada sorunlar yarattığı belirtilmektedir. Verilen kurslar, sertifikalar, bu sertifikaların geçerliliği ve ihtiyacı karşılama durumu hakkında görüşler çoğunlukla olumsuz. Özel sektörün verdiği düzgün bir kurs yok. Geçerli olması için Halk Eğitim Merkezinde olan bir geçerli kursa katılmak gerektiği ifade

4 edilmektedir. Geçerliliği olan kursların olması gerekmektedir. TSE nin bir PV laboratuvarı vardır. Bu altyapıdan faydalanılarak sertifikalı eğitim verilip verilemeyeceği araştırılacaktır. Yasal ve geçerliliği olan sertifikalandırma gereksinimi bulunmakta mıdır? Sorusuna ise katılımcıların bu durumun zaten mevcut olduğunu, tehlikeli ve çok tehlikeli alanlarda çalışan kişilerin MYK yeterliliği almadan çalışamayacaklarına göre mecliste hazırlanmış bir yönerge bulunduğu bildirilmiştir. Bir diğer konu ise bu konudaki yaptırımlardır. Özel sektöre bu konuda zorunluluk getirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu işi yaptıracak elemanı alırken o kişinin ilgili yenilenebilir enerji konusunda belirli bir sertifikasyona sahip olması aranmalıdır. Eğitim veren/verecek kurumların uygulamalı eğitime yönelik fiziki ve teknik altyapısı güncel ihtiyaçları karşılayabilecek durumda mıdır? Sorusuna genellikle olumsuz bir yaklaşımda bulunulmuştur. Bu tip eğitimlerin kısa süreli olması ve kurs sonunda kurs sertifikalandırılma yapılması gerekliliğinden bahsedilmiştir. Ancak bu konudaki altyapının henüz ihtiyaca cevaz vermediği ifade edilmiştir. Bu başlık altında ortaya çıkan diğer görüşler şu şekilde sıralanabilir; Mesleki yeterlilik ve akreditasyon gerekliliği, Verilen eğitimlerin konusunda yetkin, akredite kurumlarca verilmesi, Eğitim programı ve müfredat yeterli içerikle tanımlanması, Sertifika geçerliliği ile ilgili sorunların bertaraf edilmesi, Eğiticilerin eğitilmesi, Yenilenebilir Enerji konusunda eğitimcilerin yetiştirilmesi, Teknik uzmanlığı olmayan personellerin şirket içinde usta-çırak yöntemiyle eğitilmesi, ÖSYM nin meslek liselerinin ilgili bölümlerinin önünü açması, Lisans sonrasında mühendislere eğitim ve sertifikasyon verilmesi, İş-Kur a bu alanda henüz başvuru yapılamaması, MEB e bağlı meslek liselerindeki öğretmenlerin kıdeme göre atanması, Uygulanan materyallerin yetersiz ve pahalı olması, Elemanların saha kurulumuna yönelik olarak eğitimden geçmesi gerekliliği, Saha deneyimi olan kişiler eğitimci/uzman olarak tercih edilmesi. Okullar arası kadro değişikliğinin sürdürülebilirlik üzerine olan olumsuz etkisi, Saha tecrübesi oldukça önemli, dolayısıyla mühendislik bilgisi yanı sıra meslek eğitimi de büyük önem taşıyor. Teorik eğitimler öğrencilerin ilgisini çekmiyor, dolayısıyla uygulamalı eğitim altyapısı bu eğitimler için oldukça önemli. Dolayısı ile uygulamalı eğitim için yeterli altyapının sağlanması, Yenilenebilir enerji kaynaklarının bir bütün olarak değil ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. Öğretmenlerin eğitim altyapısı yenilenebilir enerji konusuna tam olarak karşılık gelmiyor. Yenilenebilir şeklinde bölüm mü olmalı yoksa diğer mesleklerin altında mı tanımlanmalı ayrımının tam olarak belkirlenmesi gerekmekte.

5 Mühendislerin hizmet içi eğitimi var odalarda ama odalarla eğiticilerin eğitimi şeklinde bir protokol ile güçlendirilmesi gerekmekte. Eğitimlerde kullanılacak ekipmanlar konusunda varolan eksiklikler projelerle karşılanabilir. Bölgesel projelerde bölgesel eğitimler ve istihdam çözümleri olmalı. Önümüzdeki zaman diliminde ülkemizde bakım onarım süreçleriyle ilgili istihdam ön plana çıkacak, Sektöre belgeli eleman çalıştırma kısıtı getirilmelidir. MDC tarafta eğitim eksikliği var, AC taraf zaten elektrik mühendisleri tarafından biliniyor. Şu an sektördeki durum Avrupa dan örnekseme şeklinde yürütülmektedir. AB de bulunan bazı ülkelerde yenilenebilir enerji bölümleri var ancak son iki senesinde uzmanlık oluyor (FV Rüzgar şeklinde). Milli eğitim bakanlığında geçen sene alana geçiş için başvurular açıldı. Alan değişikliğine başvurup bu alanda ders veren öğretmenler var ama aksaklıklar mevcut. Sağlıklı bir eğitici durumu mevcut değil. Enerji verimliliği konusu da yenilenebilirin gelişmesinde önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Meslek odalarıyla süreli protokoller yapılarak eğitmenlerin eğitimi yapılabilir. Sektörde birçok mühendis var ama saha tecrübesi olan mühendis bulmak zor olmaktadır. Eğitmenlerin eğitimi şeklinde bir eğitim MMO da planlanabilir. TSE uygulamalı eğitim konusunda staj imkânı sunabileceğini ifade etmektedir.. Eğitim sektörü şu an fırsat olarak görünüyor ve bu da zamanla içi boş eğitimleri ve güvensizliği birlikte getiriyor.

6 GÜNDEM 2: YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN DURUM ANALİZİ ÖZET Yenilenebilir enerji konusu, ülkemizde henüz gelişmekte ve araştırılmakta olan bir konu. Son 3 senedir liselerde bu konular üzerine, ki bu konular şu an için sadece fotovoltaik ve rüzgar enerjisi sistemleri olarak geçmekte, eğitim verilmektedir. Öğrencilerin yenilenebilir enerjiler konusunda bilinçlenmelerini ve farkındalıklarının artmasını sağlamak, ülkemiz için yeni ve temiz enerji kaynaklarını tanıtmak için zorunlu dersler koymak gerekmektedir. Lise eğitiminin ilk yılında tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsayan genel bir ders verilerek ilgilendikleri alanı kendilerinin seçmesi beklenmelidir. Ayrıca, eğitim müfredatının fotovoltaik ve rüzgar enerjisi ile sınırlı kalmaması, aynı zamanda, özellikle sektördeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak biyokütle enerjisi konusunda da müfredat hazırlanarak eğitimlere başlanması gerekmektedir. Aynı zamanda, son günlerde öne çıkan hibrit sistemlerin kurulumu ve işletimi için, bu konuda da personel yetiştirmek, bu nedenle ilgili bir müfredat hazırlamak özellikle gelecek yıllar için önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak, enerji verimliliği konusunda, lise eğitiminden başlamak üzere, yenilenebilir enerjiler alanında çalışma yapan ve yapmayı düşünen kişilere eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Uygun çalışmalar yapılabilirse, enerji verimliliği konusunda liselerde zorunlu dersler açılabilir. Yenilenebilir enerjiler konusunda müfredat hazırlığında bulunan ve eğitim veren kişilerin tek bir alandan mezun kişilerden oluşmaması, multidisipliner bir grup oluşturulması gerekmektedir. Tek bir disiplinden oluşan grupların hazırladığı müfredatların veya verdikleri eğitimlerin, kendi branşları yönünden ağır basacağı ve konuya sınırlı bir yaklaşımda bulunacağı bilinmektedir. Bu nedenle disiplinler arası çalışmalar ve işbirlikleri yürütülerek, özellikle yeni hazırlanacak müfredatların ve yapılması planlanan eğitimlerin multidisipliner bir yapıdan oluşması gerekmektedir. Aynı zamanda, bu eğitimcilerin ilgili konularda sertifikalı olması zorunluğu bulunmalıdır. Eğitim veren kişilere, özellikle dünyadaki gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri yakından takip edebilmek ve kaliteli eğitim olanağı sunabilmek için sürekli periyotlarda eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra, eğitim kurumlarında alt yapının ve eğitim materyallerinin eksikliği, uygulama yapma konusunda zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Devlet desteği ya da özel firmaların hibe desteği alınması, bu durumu azaltabilecektir. Sektörde yenilenebilir enerji konusunda çalışan kurum ve kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının özellikle temel eğitimin verildiği liseler ile iş birliği içinde olması, sürekli ve güncel bilgi paylaşımında, deneyim paylaşımında bulunması gerekmektedir. Bu özellikteki iş birlikleri ile, mezun edilecek öğrenci yerinde sistem kurulumu, işletimi ve ilgili diğer detaylar konusunda daha bilgi sahibi olacak, mezun olduktan sonra ise istihdam edilmesi konusunda ilgili firmalarla görüşme olanağı bulabilecektir. Önümüzdeki yıl sonunda, Türkiye genelinde şu anda mezun durumu bulunan 140 öğrenci mevcuttur. Bunlardan 40 tanesi rüzgar enerjisi, 100 tanesi ise güneş enerjisi (fotovoltaik sistemler) konusunda eğitim almış, 4. Seviye kalifiye eleman olarak sektörde yer alacaklardır.

7 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ KONUSUNDA BELİRTİLEN ÖNERİLER Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki Ve Teknik Eğitimin Durum Analizi Akıntı-gelgit, ısı pompası, kolektörler, PV, CSP, ozmos, rüzgâr, biyokütle, jeotermal gibi pek çok yenilenebilir enerji teknolojisi varken, bu başlıkta tek bir alan oluşturulabilir mi? Müfredat içerikleri nasıl düzenlenmelidir - Liselerde özellikle ilk senelerde öğrenci tüm yenilenebilir enerjilerle ilgili temel bilgi verilip, kendilerinin ilgilendiği alanı seçmesinin beklenmesi. - Özellikle hibrit sistemler konusunda artmakta olan çalışmalar göz önüne alındığında PV ve güneş ısıl sistemler için güneş enerji konu başlığı altında ortak bir müfredat hazırlanması. - PV ve güneş ısıl sistemler için ders içerikleri konu bakımından tamamen değişiklik göstermektedir. Tek bir ders olarak hazırlasanız bile, iki ayrı ders gibi iki ayrı müfredat hazırlanması önerilmektedir. - Özellikle güneş enerjisi için PV ve güneş ısıl sistemler adına yan dal-ikinci dal şeklinde branş açılması konusunda öneri mevcuttur. - Bunun dışında, piyasadaki işletmeler ve bunların ihtiyaç duyduğu personel bakımından biyokütle enerjisi ile ilgili müfredat hazırlanması gerekmektedir. - Biyokütleden hidrojen üretiminin yeni bir alan olması nedeniyle mezun öğrencilerin istihdamı için sorun oluşturabileceği belirtimiştir - Önemli ve gündemde olan konulardan biri de enerji verimliliği. Bu konuda müfredat hazırlanarak derslerin açılmasının gerekliliğinden bahsedildi. Zorunlu ders olması avantaj sağlar ancak seçmeli olarak sunulabilir. MYK tarafından yenilenebilirler alanında yayınlanmış meslek standartlarını temel alan eğitimler için i eğitim programları mı yoksa seçmeli dersler ve eğitim modülleri mi uygun seçim olacaktır? - - Meslek standartları hazırlandıktan sonra Bakanlar Kurulu altında müfredatların hazırlanması gerekliliği belirtilmiştir, standartlara ait seçmeli ders olmadığı, zorunlu ders olması gerekliliği belirtilmiştir. Modül, alan ya da dal açma MEB e bağlı olduğu ayrıca belirtilmiştir. - Müfredatların hepsinin MYK standartlarını içermesinin zorunluluğu belirtilmiştir. Yenilenebilir enerji programlarında eğitim veren personelin yeterlilikleri nasıl belirlenmelidir? Mevcut halde bu personelin nitelikleri ne durumdadır? - Yenilenebilir enerjiler konusunda eğitim verenler kişilerin özellikle lise düzeyinde eğitim veren eğitimcilerin yasal olarak belirlenen sertifikalara sahip olma zorunluluğu olması gerekliliği belirtilmiştir. - Eğiticilerin standartları için MYK dan 6. Seviye ve üstü standartların hazırlanması gerekliliği belirtilmiş, bunun dışında, farklı konuların bir araya gelmesi için multidisipliner yapının oluşturulması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

8 Sektörün beklediği personelin yeterlilikleri ne çerçevededir, teknolojiler arası ortak personel kullanımı var mıdır? - Sektörün de yeterliliğinin bu konularda düşük olduğu belirtilmiştir. Uygulama konusunda kaynak bulmada zorluklar yaşandığına ve sektörün bilgi paylaşımında bulunmamasının problem yarattığı vurgulanmıştır. - Sektörün beklentileri çalıştıkları konular temelinde değişiklik göstermektedir. Örneğin TSE için, hibrit sistemler konusunda özellikle güneş ısıl ve PV sistemlerin birlikte kullanımı konusunda bilgili kişilerin istihdam edilmesi önem taşıdığı vurgulanmıştır. Teknik eğitim personeli için hizmet içi eğitim ne çerçevede planlanmalıdır, gerekli midir? - Türkiye deki liselerde bu konuda çalışan hocalara eğitim verilmesi gerekliliği ve sürekli olan eğitim programları düzenlenmesi belirtilmiştir. - Yenilenebilir enerjilerle ilgili dünyadaki gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip etmek için periyodik eğitimlerin düzenlenmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Pilot okullarda yenilenebilir enerji alanında eğitim alan öğrencilerin sayısı nedir? İstihdam politikaları ile uyumu nasıldır? - Bu konuda İzmit Atatürk Teknik ve Meslek Lisesi nde bu dalda 10. Sınıfta 44, 11. Sınıfta 40 öğrenci mevcut olduğu, toplamda 84 öğrenci bulunduğu, Niğde de eğitim veren teknik ve mesleki lisede ise 60 a yakın öğrenci bulunduğu, önümüzdeki sene sonunda hepsi mezun olursa 140 kişinin iş bekliyor olacağı, 140 mezundan 40 tanesi rüzgar 100 tanesi güneş dalından mezun olacağı belirtildi. - İZKA nın iki projesinin mevcut olduğu, birincisi Okulumda Güneş Açtı adlı proje kapsamında 30 öğrencinin mezun edilmesi planlandığı, Kiraz da bir meslek lisesinin projesi var olduğu ve 30 kw lık sistemler kurulu, İzmir in iki meslek lisesinde bu bölümler mevcut olduğu belirtildi. - Devletin desteği konusunda İZKA, İzmir için vizyon çizdiklerini, ve bu bölgeden sorumlu olduklarını belirtmişlerdir. İZKA nın yenilenebilir enerjilerle ilgili liselerde bölüm açıldığında bu bölümün %70-80 nini destekleyeceklerini belirttiklerini vurguladılar. Fiziki ve insan kaynağı altyapısı için öncelikli konular nelerdir? - Bu konu ile ilgili olarak fiziki olarak laboratuvar ve uygulama alanlarının alt yapılarının tamamlanması gerekliliği belirtilmiştir. - Akreditasyon olan kurumların dokümanlarının incelenmesi gerekliliği, laboratuvar için donanım, teçhizat konuları gibi konularda akreditasyon alınması şart olduğu, akredite kişiler için uzman istihdamı gerekliliği vurgulanmıştır. Bu başlık altında ortaya çıkan diğer görüşler şu şekilde sıralanabilir; Eğitimler modül yerine program açılarak uygulanmalı

9 Öncelikle talebin en fazla olduğu sektörlerde uygulanıp bir model geliştirilmeli Modül materyalleri, sektör-akademi arasında ortak görüşe uygun olmalı Eğitim fakültelerinde de yenilenebilir konusunda mesleki branşlar olmalı Eğitim ve mühendislik fakültelerinde teknik uzman yetiştirilmeli Mühendislik fakültesi mezunlarının formasyon vb. eğitimi alarak eğitmen olması Alanında iyi kişilerin eğitim vermesi teşvik edilmeli Öğrencilerin uzun dönem saha stajı yapması ve şirketlerin bu konuda teşvik alması İş-Kur un İş Başı Eğitim Programı nın uygulanması Teknik öğretmenlerin saha tecrübesi sahibi olması ve sektörde staj yapması Alanında uzmanlaşmış meslek okullarında bu programın açılması İstihdam yaratma potansiyeli olan konulara yönelinmeli Bölgesel personel yetiştirme üzerinde çalışılmalı Hazırlanan modüllerin ve müfredatların ortaklaşa görüşler doğrultusunda değerlendirilip hazırlanması Sorunlar piyasadan tespit edilerek o konulara yönelik müfredat hazırlanmalı OSTİM de yenilenebilir enerji koleji mevcut. Yenilenebilir enerji kaynakları için ayrı ayrı tanımlama olmalı, hepsini kapsayan bir tanımlama doğru değil. Her bölümün gereksinimi farklı olduğu için, eğitim içerikleri ve bölümler bazında farklı tanımlanmalıdır. Genel dersleri birlikte alabilir ama uzmanlaşma farklı olmalıdır. Meslek liselerinde yenilenebilir enerji alanı diye geçiyor, mezun olan öğrenci 11. Sınıfta ders seçimleri yapıyor ancak, mezuniyetinde uzmanlığı belirtilmiyor. Milli eğitimde müfredatı hazırlayan öğretmenler de uzman değil bu konularda. Yenilenebilir enerji alanında meslek liselerinde uzman öğretmen yok, sabit modül yok, uzman eğitici yok. Türkiye de mesleki eğitim konusu teoriğe dayalı, uygulama tarafında yeterli eğitim yok. Avrupa da ise bunun tam tersi. Bu durum da sahada yeterliliğe sahip teknik elemanın eksik olmasını doğuruyor. Bu alanlara özel eğitici tanımlanmalı ve geçerliliği olan bir sertifikalandırmadan geçmelidir. Mevcut halde bu eğiticilerin nitelikleri yeterli değildir. Şu an öğretmenler arası alan değişikliği var, sadece hizmet puanına bakılıyor ancak bu puanlama yeterliliği tam olarak karşılamıyor. Bu noktada sıkıntılar doğuyor. Alan değişikliği yapmayı planlayan öğretmenler için adaptasyon eğitimi tanımlanmalı ve hizmet puanı ikinci planda olmalıdır. Teknolojiler arası inşaat ve elektrik altyapısında ortak kullanım var, ancak teknoloji özelinde farklılıklar çok. Toplamda 500 öğrenci civarında olabilir. Öncelikli konuların başında mesleki sertifika zorunluluğu getirilmeli.

10 GÜNDEM 3: DENEYİMLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: STANDARTLAR, YETERLİLİK, AKREDİTASYON VE SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ ÖZET Ülkemizde yenilenebilir enerjiler konusunda akredite olmuş ve eğitim-sınav merkezi bulunmamaktadır. MYK ve EÜ-GEE arasında imzalanan protokol kapsamında 2010 yılından itibaren Biyogaz Sistemleri Personeli, Güneş Isıl Sistem Personeli, Fotovoltaik Güç Sistem Personeli ve Rüzgar Güç Sistemi Personeli 3.,4. ve 5. seviyeler için standartlar hazırlanmış (Resmi Gazete de yayımlanma tarihi 2012), ardından da bu standartlara ilişkin Mesleki Yeterlilikler oluşturulmuştur (Nisan 2015 te yayımlanması beklenmektedir.). Adı geçen standartlar dışında yeni bir standart oluşturulması çalışmasına girecek kurum ve kuruluşların, ülkemizce kabul edilen Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) literatürlerini mutlaka incelemeleri ve hazırladıkları dokümanlarda AYÇ ye referans vermeleri gerekmektedir. MYK tarafından ilgili yeterliliklerin onaylanması ve Resmi Gazete de yayımlanmasını takiben eğitim verecek ve sınav merkezi olacak kurum ve kuruluşların başvuru yapması beklenmektedir. Başvuru sahiplerinin, öncelikle TÜRKAK resmi internet sitesinden edinebilecekleri 1004 ve 3001 numaralı rehberlere ulaşarak incelemesi gerekmektedir. Bu rehberler, akreditasyon başvuru sürecini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Başvuruların ilk merkezi olan TÜRKAK, ön değerlendirmeyi kurum-kuruluşların, başvuru yaptıkları ana kadar en az 3 ay boyunca dokümanına ya da ya da 9001 şartlarına uygun bir sistem kurmuş ve çalışıyor olması gerekmektedir. Ön onayı geçen kuruluşlar yerinde denetime tabii tutulmaktadırlar ve bu denetimde sınav uygulamasından, soru havuzuna, ofis çalışmalarından altyapı durumuna kadar pek çok kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Toplam ortalama sürek 13 aydan oluşmaktadır. Bu uzun süreç göz önüne alındığında, kurum ve kuruluşların ilk aşamada en deneyimli oldukları ve uzmanlaştıkları konu üzerinde, küçük başlıklar halinde akreditasyon başvurusu yapması önerilmektedir. İlk akreditasyon prosedürleri başarı ile tamamlandığında, kapsam genişletilebilir ve akreditasyon alınması planlanan konular artırılabilir. Bu kapsamda, akreditasyon sürecinde denetleyiciler tarafından en çok dikkat edilen konular soru havuzunun çeşitliliği, güvenliği, teknik altyapı ve sınav uygulama yöntemleri olarak belirtilmiştir. Mevcut olan 3.,4. ve 5. seviye yenilenebilir enerjilerle ilgili standart ve yeterliliklere 6. ve 7. seviyeler, yani 4 yıllık lisans mezunları ve yüksek lisans derecesi de eklenebilir. Ancak sektördeki ihtiyaca bakılacak olursa, ara eleman eksikliği ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, mevcut yeterlilikler üzerinden devam edecek eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu konuda sağlanacak eğitimlerin ve belgelendirme merkezlerinin sektöre olan katkısı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konuları, kurumlar bazında mutlaka araştırılmalı ve ilgili kurum-kuruluşlar ile paylaşılmalıdır.

11 DETAYLI ANLATIM Deneyimler, Çözüm Önerileri: Standartlar, Yeterlilik, Akreditasyon ve Sertifikasyon Süreçleri Katılımcıların yenilenebilir enerji alanında deneyimledikleri mesleki eğitim çalışmalarındaki izlenimleri nedir? yılından itibaren sadece EÜ-GEE ile çalışma yürütüyldüğü ve imzalanan protokol kapsamında Biyogaz Sistemleri Personeli, Güneş Isıl Sistem Personeli, Rüzgar Güç Sistemleri Personeli ve Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli 3., 4. ve 5. Seviye olmak üzere, 4 yenilenebilir enerji konusunda standartlar hazırlanarak, 2012 yılında yayımlanması gerçekleştirildiği belirtilmiştir.. Bu süreci takiben, Nisan 2015 tarihinde bahsi geçen meslek standartlarının yeterlilikleri de yayımlanacağı söylenmiştir. Bu konuda sertifikasyon merkezi olmak isteyen kuruluşlarla protokol imzalanacağı, ancak öncelikle TÜRKAK tan akreditasyon alınması koşulu var olduğu belirtilmiştir. Sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yeterli ve uzman oldukları konularda ancak yetki verilebildiği, aynı anda birden fazla belgelendirme kuruluşu olabileceği söylenmiştir. - Ayrıca, hazırlanacak standartlar ve yeterlilikler AYÇ (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi) ile ilişkilendirilmelidir. Ülkemizde standart ve yeterlilik oluşturmada AYÇ nin 8 li yapısı kabul edilmiştir ve derecelere göre AYÇ den referans verilerek hazırlık yapılması gerekmektedir. Bu derecelendirmeye göre 1. Seviye okuma-yazma bilmek; 8. Seviye ise doktora unvanını kazanmış olmak şeklinde basamaklandırılmıştır. - Kuruluşları akredite etmek için belirli bir sürecin varlığı belirtilmiştir. Süreci detaylarıyla anlatan 1004 ve 3001 (personel belgelendirme ) numaralı rehberlere TÜRKAK web sitesi üzerinde ulaşım sağlanabilir. Mevcut yeterliliklere göre, akredite olmak isteyen bir kuruluşun öncelikle TÜRKAK a başvuru yapması gerekmektedir. TÜRKAK olarak incelenen ön şart personel belgelendirme kuruluşunun 3 ay boyunca dokümanına uygun bir sistem kurarak ya da 9001 şartlarını uygun çalışmasıdır. Bu ön koşul sağlanmışsa, müracaat kabul edilmektedir. Yine web sitemizde belirtilen zorunlu dokümanların doldurulması gerekmektedir. Bu dokümanlar önce TÜRKAK ilk denetleyicileri tarafından incelenmektedir. Eğer uygun görülürse derleme kurulu oluşturulmakta ve onay alınırsa, başvuru yapan kuruluşa gidilerek sahada uygulama yaptırılmakta, ardından ofis denetlemesi sonrasında ise sınav sistemine ve soru havuzuna bakılmaktadır. TURKAK denetimcilerinin yanında, katılımcılara sınav uygulaması yapılmaktadır. Denetçilerden gelen onay durumuna göre düzenleyici faaliyet gibi (uygunsuzluk durumunda) etkinlikler yapılıyor. Bu prosedür tüm işlemlerle birlikte, maksimum 3 ay ön hazırlık + 6 ay denetleme + eksiklik varsa 3 ay düzeltme + 1 ay sonuçlanma olarak toplamda 13 ay almaktadır. Akreditasyon 4 yıllık olarak verilmektedir. 4 senenin dolmasına 6 ay kala yeniden başvuru yapılıyorsa 4 ay daha uzatılabiliyor. Her sene yerinde gözetim yapılarak denetleme sağlanmaktadır. - Kurumların en iyi oldukları alanlarda, en çok deneyime sahip oldukları alanlarda küçük başlıklarla akreditasyon yapmaları daha büyük avantaj sağlamakta olduğu, ilk akreditasyon süreci atlatıldıktan sonra kapsam genişletilebileceği belirtilmiştir.

12 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kapsamında yenilenebilir enerji sektörü için tanımlanan mesleklerin seviyesi ve beklentileri nedir? - 3.,4. ve 5. seviyenin yanında 6. ve 7. seviye de yapılabileceği, ancak sektörde ara eleman eksikliği ön planda olduğundan, 3., 4. ve 5. Seviye eleman yetiştiriciliği daha önemli olduğu vurgulanmıştır. Geçmişte farklı sektörlerde "Sınav ve Belgelendirme Merkezi (SBM)" olarak yetkilendirilen kuruluşların sektörlerine katkısı ne şekilde gözlemlenmiştir. - TSE de güneş enerjisi konusunda yıllardır eğitim verilmekte olduğu, bu konuda sektöre yüksek oranda kaliteli eleman sağlandığı, katma değerin arttırıldığı belirtilmiştir. Başarılı sonuçlanan eğitimler, kendi reklamını yapmakta. Bu nedenle güneş enerjisi eğitimleri için TSE ye yapılan başvurularda her sene artan talep söz konusu olduğu belirtilmiştir. - Ayrıca sektöre etkisi konusunun araştırılmasının önemi üzerinde durulmuştur. Bu başlık altında ortaya çıkan diğer görüşler şu şekilde sıralanabilir; - Sektörde sertifikalı elemanlar çalışmalı, devlet teşvik verilmeli - Sınav ve Belgelendirme Merkezi ne başvuru yapılmalı - Montaj esnasında denetim olmalı - Eğitim programlarına deneyimli öğretmenler atanmalı - Teknik eğitmenler için MEB de kadro açılmalı Mesleki eğitimle ilgili akredite olmak için TÜRKAK a başvuru; akredite olduktan sonra test ve sınav merkezi (UGETAM); Eğitim ve sınav merkezi farklı olmalı VOG ile ilgili proje çağrısı TÜRKAK personelinin altyapısı sektörle ilgili sorgulanmalı (uzmanların denetçi havuzuna dahil olarak oluşturulması vb.) TÜRKAK ve MYK denetimi Rüzgar ve Fotovoltaik, Alman Ticaret Odası test ve sınav ile sertifika (soru bankasından 150 soru): Yazılı sınav ve sözlü sınav (sektörden temsilciler): %80 doğru cevap verilmeli Konuşulan müfredat ve içerikler biz faaliyete geçenekadar güncelliğini kaybediyor olacak. Teknoloji ilerlediği için. Prof. Dr. Günnur KOÇAR MÜDÜR

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği 1. Eğitim öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar: Orta öğretim hayatı sırasındaki sıkıntılar, Sosyal Çevre, Maddi Olanaklar, 2. Eğitim süreçlerinde

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması)

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) 28 Mart 2017 33. MDK Toplantısı, ANKARA ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINDAN (ÇEP) NE ANLAŞILMAKTADIR?

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR Esin ÖZDEMİR Uzman TOBB AB Daire Başkanlığı ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJE UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. AMAÇLARIMIZ 3. FAALİYETLERİMİZ 4. 2017 HEDEFLERİMİZ 5. GÜÇLÜKLERİMİZ Üniversitesi nde Yenilenebilir Enerji Proje Uygulamaları

Detaylı

İŞİNİZİ SAĞLAMA ALIN. PAGEV MESLEKİ YETERLİLİK merkezinden Alacağınız sertifika İLE PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ARANAN ÇALIŞANI OLUN

İŞİNİZİ SAĞLAMA ALIN. PAGEV MESLEKİ YETERLİLİK merkezinden Alacağınız sertifika İLE PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ARANAN ÇALIŞANI OLUN İŞİNİZİ SAĞLAMA ALIN PAGEV MESLEKİ YETERLİLİK merkezinden Alacağınız sertifika İLE PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ARANAN ÇALIŞANI OLUN BİLGİLENDİRMEK BİLİNÇLENDİRMEK SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK KATMA DEĞER YARATMAK Türk

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Aişe Akpınar 25-30 Temmuz 2016 (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Ulusal Yeterlilik Sistemi

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI ULUSAL MESLEK STANDARTLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİNE KAZANDIRDIKLARI Halil AKDAŞ Eğitim ve İş Geliştirme Müdürlüğü Belgelendirme Şefi hakdas@ugetam.com.tr 2. Plastik Boru ve Altyapı Sistemlerinde Kalite

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM Yüz ölçümü olarak Türkiye nin en büyük ili olan Konya, doğal ve tarihi güzellikleri, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı tarihten gelen köklü geçmişi ile büyümesini sağlıklı bir şekilde

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi ELEKTRİK PROGRAMI Genel Bilgi Üniversite Giriş Sınavı ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Elektrik Programı;

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ

EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ Murat KAYA Elektrik-Elektronik Mühendisi e-posta: kaya.murat@emo.org.tr Anahtar Sözcükler: Belgelendirme Sistemleri, Mesleki Yeterlilik ve Yetkinlik

Detaylı

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri 149 yıllık uzmanlık ile gelen başarı 1866 21 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen formundan

Detaylı

12UY İSG ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY İSG ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI Programının Adı Programının Amacı Referans Standart İSG Elemanı Programı Bu yeterlilik İSG Elemanının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İSG Elemanı bilgi, beceri

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü ststaskin@gmail.com 05056255679 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu. By: M. Murat ÇİFTÇİ, Uzman Yardımcısı Date: 30.05.2013 Venue: İstanbul

Mesleki Yeterlilik Kurumu. By: M. Murat ÇİFTÇİ, Uzman Yardımcısı Date: 30.05.2013 Venue: İstanbul Mesleki Yeterlilik Kurumu By: M. Murat ÇİFTÇİ, Uzman Yardımcısı Date: 30.05.2013 Venue: İstanbul Sunum İçeriği - Mesleki Yeterlilik Kurumu - Ulusal Yeterlilik Sistemi - MYK Enerji Sektörü Faaliyetleri

Detaylı

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÖZETİ VE SONUÇLARI PROF. DR. H. RIZA GÜVEN YENİ PROGRAM AÇILMASI İhtiyaçlara göre güncellenmiş işbirliği/ortak program

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi EPDAD: Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi EPDAD: Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Prof. Dr. Alipaşa Ayas Bilkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi EPDAD: Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Türkiye de Akreditasyon ve Öğretmen Eğitimi 1999 da TÜRKAK bir yasayla kuruldu

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

BACADER e-bülten EYLÜL 2014

BACADER e-bülten EYLÜL 2014 BACADER e-bülten EYLÜL 2014 011 İSTANBUL DA BACACI SEVİYE 3-4 EĞİTİMLERİ YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri 01-11 Eylül 2014 ve 15-25 Eylül 2014 tarihlerinde

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 4 Ağustos 2010 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 4 Ağustos 2010 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NE İSKENDERUN.. başlıklı Yönlendirilmiş Proje nin (YP)* desteklenmesini talep etmekteyim. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim... /.. /. Proje Yürütücüsü Adı Soyadı / İmza

Detaylı

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar.

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar. YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar Ürün TS EN 45011 AB-0010-U İYİ TARIM UYGULAMALARI Ülkemiz iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu ile

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı

ÖZ AĞAÇ İŞ SENDİKASI MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Makine Bakımcı Belgelendirme Talimatı 1. Kapsam ve Amaç Bu talimat, 11UY0010-3 Makine Bakımcı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü Ozon Tabakasının İncelten Maddeleri (OTİM) ve Florlu Sera

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ Tülay DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Sunum İçeriği 1. Sertifikalı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Etkileşimli tahtaların güvenli kullanılması için okul enerji altyapısının

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri TÜV SÜD TÜV SÜD TÜRKİYE

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri TÜV SÜD TÜV SÜD TÜRKİYE İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Mühendislik Çözümleri TÜRKİYE 149 yıllık uzmanlık ile gelen başarı 1866 21 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen

Detaylı

Ek-5 ... 2 LOGO FAALİYET RAPORU ... 3

Ek-5 ... 2 LOGO FAALİYET RAPORU ... 3 LOGO 1... 2 FAALİYET RAPORU... 3 1 Yetkilendirilmiş kurumun logosu yer alacaktır. 2 Yetkilendirilmiş kurumun adı veya ünvanı yazılacaktır. 3 Faaliyet raporunun ait olduğu yıl yazılacaktır. ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

TRH1.2.PYEIS/P-03/232. Faaliyetler 2016/ / / / / / / / / / / /02

TRH1.2.PYEIS/P-03/232. Faaliyetler 2016/ / / / / / / / / / / /02 GÜNCEL FAALİYET PLANI Sözleşme Numarası Proje Hibe Faydalanıcısı TRH1.2.PYEIS/P-03/232 Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

bölüm 11 enerji konusunda yapılan çalışmalar

bölüm 11 enerji konusunda yapılan çalışmalar bölüm 11 enerji konusunda yapılan çalışmalar BÖLÜM 11. ENERJİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Ulusal Enerji Politikaları, enerji ile ilgili yasal düzenlemeler ve enerji kaynaklarıyla ilgili teknolojiler Odamızı

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 6 Ocak 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

Dr. Adnan AĞIR A. 4 Mart 2010

Dr. Adnan AĞIR A. 4 Mart 2010 Dr. Adnan AĞIR A Ph.. D. Şube MüdürüM 4 Mart 2010 1 Sunumun amacı: > Yönetmelik hakkında genel bilgi, > Yetkilendirme işlemlerinin nasıl yapıldığı, > Eğitici kriterleri, > Eğitici belgeleri, > Karşılıklı

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür

DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ. Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI VE PERSONEL BELGELENDİRMENİN ÖNEMİ Serkan KELEŞER UGETAM A.Ş. Genel Müdür 30.05.2013 İSTANBUL INGAS 2013 Doğal Gaz Meslek Standartları Ve Personel Belgelendirmenin Önemi Meslek

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 18.12.2013 KONULAR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SANAYİ KOOR. BÖLÜMLER EĞİTİM KURULU PROTOKOL MÜHENDİS ADAYI ÖĞRENCİ YÖNETMELİK

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır. Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, montaj, bakım onarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri sırasında

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı