Kalite Yönetimi Eğitimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite Yönetimi Eğitimleri"

Transkript

1 Kalite Yönetimi Eğitimleri ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Süreç Yönetimi 5 S - 5 Adım da Endüstriyel Disiplin, Kayıp / İsraf Yönetimi Yeni 6331 Sayılı İSG. Kanunu Bilgilendirme Eğitimi İstatistiksel Proses Kontrol (SPC / İPK) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Eğitimi

2 ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Eğitimin Amacı Katılımcıların, yönetimin sistematik bir yaklaşımla ele alınması gereğini; yönetim sisteminin ne anlama geldiğini; yönetim sistemlerinin temel kavramlarını; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarını başlatabilecek ve çalışmalarda öncü bir rol alabilecek düzeye getirmek hedeflenmektedir. Eğitime Kimler Katılmalı Üst ve orta kademe yöneticiler, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kuruluş çalışmaları içinde sorumlu görevler alacak ve çalışmaları fiilen yürütecek diğer çalışanlar Eğitim İçeriği İş Yaşamının Gerçekleri ve Kalite Yönetim Sisteminin Önemi Kalite Kavramları ve Tanımlar ISO 9001 Nedir, Ne Değildir, Ne Sağlar Standartla Ilgili Bilgiler Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri ISO 9001:2008'in Getirdikleri Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Serisi Standartlar Standardın Maddeleri -Kalite Yönetim Sistemi -Yönetimin Sorumluluğu -Kaynak Yönetimi -Ürün Gerçekleştirme -Ölçüm, Analiz Ve İyileştirme

3 ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı Katılımcıların, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Eğitime Kimler Katılmalı Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi içinde denetim yapacak ve çalışmaları fiilen yürütecek çalışanlar. Eğitim İçeriği Kalite Kavramları ve Tanımlar Süreç Yönetiminin Temel İlkeleri ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri İncelenmesi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Denetim Açısından Getirdikleri Denetçi Özellikleri ve İletişim Denetim Özellikleri Yıllık ve Detay Denetim Planları Soru Hazırlama ve Soru Listeleri Açılış Toplantısı Denetim Gerçekleştirme ve Soru Teknikleri Uygunsuzluk Tanımları ve Uygunsuzluk Raporu Kapanış Toplantısı Takip denetimleri Denetim Raporlaması Değerlendirme Sınavı Eğitimin her aşaması uygulamalar ile desteklenmektedir.

4 SÜREÇ YÖNETİMİ Eğitimin Amacı Kıt kaynakların optimum kullanımının zorunlu olduğu çağımızda, klasik fonksiyonel yapı ve yönetim yerini SÜREÇ Yaklaşımına bırakmak zorunda kalmıştır. Süreçlerin, süreç bileşenlerinin ve hepsinde önemlisi Süreç Performans Göstergelerinin belirlenmesi, ulaşılmak istenen hedeflerle entegrasyonu, sürekli takibi ve iyileştirilmesi geleceği güvence altına alabilmenin en mantıklı yönetimdir. Bu eğitimin amacı klasik departmantal yönetim yaklaşımından, süreç yönetimine geçiş sürecinde görev alacak her seviyeden çalışanlara uygulama gereklilikleri hakkında bilgi paylaşımıdır. Eğitime Kimler Katılmalı Süreç yönetimi uygulamayı hedefleyen, özellikle Toplam Kalite Yönetimi veya ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamak isteyen, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. Konu ile ilgili uzmanlar ve TKY ve ISO 9000:2008 uygulamalarında sorumlu görevler üstlenen orta kademe yöneticilerle diğer çalışanlar Eğitimin İçeriği İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz? Müşteri-Kuruluş İlişkileri Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler Çözüm Aracı Olarak "Süreç Yönetimi" Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli ve ISO 9000:2008'in Süreçlere Bakış Açısı Süreçlerin Belirlenmesi İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması) Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi Süreçlerin İlişkilendirilmesi Süreç Hiyerarşisi Süreç Haritalarının Çizilmesi Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi Kritik Süreçlerin Belirlenmesi Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi Uygulama Çalışmaları

5 5 S - 5 ADIM da ENDÜSTRİYEL DİSİPLİN, KAYIP / İSRAF YÖNETİMİ Eğitim Hakkında Açıklayıcı Bilgi 5 Adım- 5S sistemi, çalışma alanlarının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir TKY. Toplam Kalite Yönetim Sistemi içinde verimliliğe katkısı olan denenmiş bir metodolojidir. Söz konusu metodolojiyi çoğunluk Japon sistemi diye bilinir ancak yanılır. Sistemin çıkış noktası USA dır. Orijini, Henry Ford fabrikalarıdır. Amerikalı uzmanlar II. Dünya savaşından sonra Japonları geliştirme programları başlatmışlardır. Ancak Japonlar öğrendiklerini kendi kültürlerini de katarak sistemi geliştirmişler, kendi lisanlarında sistemi adlandırmışlardır. S ile başlayan 5 ad. Japonca kelimenin baş harflerinin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S adı ile de anılır. 5S sistemi, işyeri ortamının iyileştirilmesi ve yapılan verimlilik ve diğer iyileştirme çalışmalarına temel oluşturması açısından da, son derece önemli bir maliyet düşürme ve Verimlilik artırma sistemidir. Yalın Üretim Metodunun vazgeçilmez bir adımıdır. 5 Adım (5S) uygulanan işletmelerde elde edilen kazanımlar; Sorunlar daha erken tespit edilir, *Keyifle çalışılan Sağlıklı, uygun ortamlar yaratılır, Kurum ve Kuruluşlarda Moral, Motivasyon artar, Katılım ve paylaşımı artırır, *Zaman; kazanılır, dolayısı ile verimlilik artar. Üretim ve Hizmet Prosesleri, Bakım-Onarım Prosesleri etkin yönetilir, Makine ve Ekipmanların Bakımı yapılırken, Temizlik-düzen Muayene/ Kontrol etme alışkanlığını getirir, Verimliliğin artmasına faydası olur, *İsraf önlenir, *Personel motivasyonu sağlanır, Eğitimin Amacı Kurum ve Kuruluşlarda, Kalite, Verimlilik iş sağlığı ve güvenliği, makine ekipman performansı sağlama, çalışma ortamlarının organizasyonu-düzenlenmesi ve iyileştirmeleri hedef alan, çalışanların katılım ve motivasyonun artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalara katkıda bulunan, işletmelerde genel olarak Verimlilik, düzen ve disiplini sağlamak için de kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimini sağlayan Dünya ülkelerinin birçoğunda benimsenen ve uygulanan 5S sistemini öğretmektir. 5S- Endüstriyel Disiplin kavramının standart hale getirilmesini, uygulanmasını ve bu yöntemlerin önemini katılımcılara örneklerle anlatmak, konunun önemini benimsetmektir. Eğitim Programı: (2 Gün) İnsan faktörü, Kalite, Değişim, 3M+1i=5M. Çalışanlar dikkat! TQM. Toplam Kalite Yönetiminde 5S in Yeri, Tarihçe; Hanry Ford, F. Taylor ve CANDO sistemi. 5S. Sistemi niçin önemli? Japonya dan ve Dünya dan uygulama örnekleri, Yalın Düşünce, Yalın üretim, KAYIP YÖNETİMİ, İş alanlarında- Atölyeler ve Depolarda verimlilik, 5S - 5ADIM anlamı ve yöntemi, 5S maddelerinin açıklanması, TQM. de 5S. 3MU. 7 MUDA ve Chokote ÇAKU-ÇAKU, Seiri (sınıflandır-tertip), Seiton (Sırala-Düzenle), Seiso (Sil-Temizle, Parlat), Temizlik ve düzenin iş-toplum yaşamında önemi, Temizlik nerede başlar? Seiketsu (Standartlaştır), Shitsuke (Sürdür-inanarak, Self Disiplin), 5S metodunu benimsemek için konu ile ilgili önemli sloganlar, Üretim Proseslerinde ve Hizmet Sektöründe 5S çalışmaları, Görsel Fabrika / Görsel İşletme/ Görsel İŞ yeri, Tek Nokta dersleri, 5S uygulamalarının Faydaları, 5S 5 ADIM sistemi uygulamasında dikkat edilecek hususlar, 5S sistemi denetimi, denetim sonuçlarının değerlendirilmesi, Ofislerde verimlilik için 5S, Sisteminde Karşılaşılan zorluklar, 5S Başarı koşulları, belirlenen düzeyler, Sorular-Cevaplar,

6 Grup Çalışmaları Katılımcılar ekiplere ayrılacak, Ekip Liderleri atanacak, 1.gün öğrenilen konular, işletme içinde 5S denetimleri gerçekleştirilecektir. İAA. (İyileştirmeye Açık Alanların Tespiti yapılacaktır, Ekipler daha önce hazırlanmış 5S. Kontrol Listeleri (Check List) dolduracaktır. Ekip Çalışmaları değerlendirilecektir. Eğitimin Yöntemi Slaytlar ile anlatım, Tartışma, Grup çalışmaları, Uygulama Pratikleri, Fotoğraf ve Video Film görselleri ile konuların pekiştirilmesi Kimler Katılmalı İşletmelerin Üst ve orta kademe yöneticileri /operatörler, verimli olmak isteyen tüm çalışanlar, Eğitim Sonunda Elde Edilecek Yeterlilikler; Eğitime etkin katılan personel, Çalışma ortamını daha farklı bir gözle görebilme yeteneği kazanırlar, Çalışanlar; Yönetimlerin katkısı ve desteği ile işlerini yaparken savurganlığı / israfı önleme metodunu dikkate alırlar ve yaptıkları işleri daha verimli, çalıştıkları ortamları daha düzenli ve güvenli hale getirebilmeleri için gerekli aksiyonları yapacak duruma gelebilirler, Personel; Derli -Toplu ve Temiz bir çalışma ortamının nasıl yaratılacağını ve sürekliliğinin nasıl sağlanacağını öğrenebilirler. Yöneticiler de Kayıp Yönetimi içinde basit ancak çok etkili bir metodu öğrenirler. Sistemin nasıl uygulanacağının püf noktalarını kavramış olurlar. Verimliliğin artmasına, kayıpların önlenmesini, Müşteri Memnuniyetini sağlarlar, Çalışanlar arasında Moral-Motivasyonu ve iş barışını sağlamış olurlar.

7 Yeni 6331 Sayılı İSG. Kanunu Bilgilendirme Eğitimi EĞİTMENİN ÖNSÖZÜ ; Beklenen ve birçok yenilikler getiren 6331 sayılı Yeni İSG. Kanunu 20.Haz.2012 tarihinde nihayet çıkarıldı sayılı Yeni İSG. Kanun çıkarılma gerekçeleri; İş Kanunu kapsamında yer almayan (4857 sayılı İş Kanunun istisnalar başlıklı 4. Maddesinde sayılan) işlerin tamamına yakınının 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında yer almasını, Memurlar dahil statülerine bakılmaksızın kamu dairelerinde ve/veya özel işyerlerinde istihdam edilen tüm çalışanları kapsamaktadır. Ayrıca Uygulamada karşılaşılan güçlükler (4857 sayılı iş Kanunu istisnaları) Yeni Kanunun çıkarılma gerekçeleri olmuştur. EĞİTİMİN AMACI ; Bu çok önemli bilgilendirme eğitim ile; Katılımcılarda Temel İSG. İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilinci geliştirilecek, Yeni çıkan 6331 sayılı Kanunun önemli değişiklikleri ele alınacaktır, İSG. Kapsamındaki Yeni KANUNUN önemli maddelerini, getirilen önemli değişiklikleri ve ilgililerin sorumluluklarını tanıtmak eğitimin amacıdır. EĞİTİM İÇERİĞİ : Temel İSG. İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilinci, İSG. Kültürü, İSG. Tarihçesi, Dünya da ve Türkiye de İSG. İSG. önemli Tanım ve Terminoloji, Kavramlar, 6331 sayılı Yeni İSG. Kanunun çıkarılma Gerekçeleri, İSG. Mevzuatı. (Anayasanın ilgili md. İlgili Kanunlar, ILO sözleşmeleri) 4857 sayılı İş Kanunu ile Yeni çıkan 6331 sayılı İSG. Kanunu karşılaştırılması, Bölüm ; 6331 sayılı Yeni İSG. Kanun Amacı, Kapsamı, Bölüm; İşveren ile çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri, Risklerden korunma ilkeleri, Bölüm; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Kurul ve Koordinasyon, Bölüm; Teftiş, İnceleme ve idari Yaptırımlar, İşin durdurulması ve İPC. Bölüm; Çeşitli ve Geçici Hükümler, BKÖP. Belgesi ve Güvenlik Raporu nedir? 6331 Md.29, RAD. Risk Analiz ve Değerlendirme Metodolojileri, İSG. Faaliyetlerinin, Kurum ve Kuruluşlara Faydaları, İSG. ile ilgili Fotoğraf ve Video Filimler, örnek çalışmalar, Sorular ve Yanıtlar, Kimler Katılabilir İSG. konusunu Proaktif yaklaşımla düşünen ve aksiyon alan ayrıca ilgili Kanun maddelerinin gerekliliklerini öğrenmek isteyen herkes, özellikle işverenler, işveren vekilleri, alt işverenler, yöneticiler, İş Yeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, Mühendisler, Üniversite öğretim Görevlileri, Teknik Öğretmenler, İSG. Kurulu üyeleri, İSGB./OSGB. Yetkilileri ve kamu kurum-kuruluşlarda çalışan ilgili kişiler bu eğitime katılabilirler. Eğitim Süresi; 2 gün (14 saat)

8 Seminer Hedefi İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (SPC / İPK) Bir annenin çocuğunu kaç kez düşürmeye hakkı vardır? (2 3 Gün) ISO/TS Teknik Spesifikasyonu, Ford, Chrysler ve General Motors tarafından tanımlanmış QS 9000, Fransız EAQF, Alman VDA ve İtalyan ANFIA Otomotiv Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuştur yılında QS 9000 temeli üzerine ek zorunluluklarla inşa edilmiş olan standard, ISO 9001:2000 revizyonunu takiben ISO 9001:2000 referans alınarak 2002 de Süreç bazlı olarak, ISO 9001:2008 revizyonu paralelinde minör anlamda revize edilmiştir. Ulusal veya bölgesel standardlar arasında farklılıkları entegre etmeyi, mükerrer denetleme, belgeleme uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan ISO/TS dünya otomotiv ana sanayi firmalarının büyük çoğunluğunca kabul görmektedir. Bir eğitim paketi şeklinde planlanan seminerlerle, katılımcılara Kalite kavramından yola çıkarak Kalite Sistemine ve Toplam Kalite Yönetimine giden yola otomotiv spesifik Kalite Yönetimi kavramlarıyla bir bakış açısı kazandırabilmek, katılımcı bir ortamda deneyimlerin paylaşımı ile seminer sonunda katılımcıların kendi sistemlerini geliştirebilmeleri için yol haritasına sahip olmaları hedeflenmektedir. Katılımcı Profili Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen otomotiv firmalarının ilgili personeli ve yöneticileri. Seminer İçeriği Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi o Kalite Kalite Kontrol Kavramları o Sistem Yaklaşımı, Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı o Sistem Kavramı o Akış, İş akışı, Süreç o Süreç Bileşenleri ve Yaklaşımı Temel İstatistik o İstatistik, Proses, Kontrol Problem Çözme Teknikleri o Problemi Tanımlama o Veri Toplama ve Değerlendirme o Problemin Analizi Dağılım o Merkez / Genişlik / Şekil / Sınıf Sayısı / Aralık Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri o Ortalama o Mod o Medyan o Standard Sapma o Normal Dağılım Yardımcı Teknikler o Histogram Oluşturma, Kullanım, Yorumlama o Pareto Analizi o Akış Diyagramı o Sebep Sonuç Diyagramı Proses Geliştirme ve Proses Kontrol o Prosesin Analizi o Proses Kontrol o Kontrol Kartları Yeterlilik Kavramı o Ölçüm Sistemi Analizi Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Yaygınlaştırma Geri Besleme o Makina Yeterliliği Hazırlık, Veri Toplama, Değerlendirme Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Yaygınlaştırma Geri Besleme o Proses Yeterliliği Hazırlık, Veri Toplama, Değerlendirme Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Yaygınlaştırma Geri Besleme Proses Kontrol Kartları Nicel Kontrol Kartları o Ortalama & Aralık ( X & R ) o Ortalama & Standard Sapma ( X & s) o Medyan Kontrol Diyagramı o Ölçüm & Hareketli Ortalama (X MR) Nitel Kontrol Kartları o p diyagramı / np diyagramı / c diyagramı / u diyagramı Düzeltici / Önleyici Faaliyetler Yaygınlaştırma Geri Besleme 6 sigma

9 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) EĞİTİMİ Amaç: Bu eğitimin amacı, katılımcılara toplam kalite yönetimi felsefesinin genel esaslarını, bu esasların yaşama geçirilmesinde kullanılan yöntemlerin neler olduğunu, yöntemlerin ve oluşturulacak süreçlerin uygulama adımlarını aktarmak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır. Eğitim İçeriği TKY nin tanımları TKY nin temel ilkeleri TKY yaratacağı değişim - Değişimin güçlükleri - Değişimi gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenler - Direncin kırılması TKY ve Kaizen yaklaşımı - Koruma ve iyileştirme - Kaizen ve yenilik - Gelişim döngüleri TKY de tüm çalışanların sorumlulukları TKY de sıkça kullanılan yöntem ve teknikler - Süreçlerin yönetimi - Öneri sistemleri - Takım oluşturma uygulamalarının benimsenmesi o TKY de verimli takım çalışmaları oluşturmak için gerekenler o Başarı faktörleri Sorun çözme takımları (Kalite çemberleri) İyileştirme proje ekipleri İşletme problemlerine yaklaşım - Problem kaynaklarının araştırılması - Çözümlere sistematik yaklaşım - Karşılaşılan engeller - Çözüm türleri - Çözüm takımlarında verimli düşünceyi sağlamak Sık kullanılan araçlar - Fikir fırtınası - Workshop - Neden sonuç analizi - Workshop - Pareto analizi - Workshop Olası soruların yanıtlanması

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ. Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02.

EĞİTİM KATALOĞU. SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ. Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02. EĞİTİM KATALOĞU 2014 SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02.2014 1 EĞİTİMLER 3 2 SİSTEM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI TEMEL

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

1. SEIRI SEITON 3. SEISO SEIKETSU SHITSUKE. Ayıklama-Sınıflandırma 5S SİSTEMİ

1. SEIRI SEITON 3. SEISO SEIKETSU SHITSUKE. Ayıklama-Sınıflandırma 5S SİSTEMİ 5 S 1. SEIRI 2 SEITON 3. SEISO 4. SEIKETSU 5. SHITSUKE SEIRI Ayıklama-Sınıflandırma SHITSUKE Eğitim Disiplin 5S SİSTEMİ SEITON Düzenleme-Yerleştirme SEIKETSU SEISO Standartlaştırma Temizlik 5 S ; çalışma

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Masaaki İmai KAİ = DEĞİŞİKLİK ZEN = İYİ ( İYİYE DOĞRU) KAİZEN = SÜREKLİ GELİŞME KAİZEN stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi EĞİTİM HİZMETLERİ 2015 Sayın Yöneticiler Değerli Meslektaşlarımız; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı