EKONOMIK VE TOPLUMSAL ARAŞTıRMALAR, ETÜTLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMIK VE TOPLUMSAL ARAŞTıRMALAR, ETÜTLER"

Transkript

1 S ~B T CARET ODASı

2 EKONOMIK VE TOPLUMSAL ARAŞTıRMALAR, ETÜTLER

3 EKONOMİK VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR, ETÜTLER ODA DIŞINDA HAZIRLANAN ARAŞTIRMALAR E-DEVLET UYGULAMALARI VE EKONOMİYE ETKİLERİ ADALET SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE'NİN STRATEJİK YER ALTI KAYNAKLARI, EKONOMİK DEĞERLERİ VE ULUSLARARASI YERİ

4 TOPLAM 15 ARAŞTIRMA ( -._') ~=-=-=~=-=--=c-=-i~ - ~ EKONOMIK VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR, ETUTLER ODA DıŞıNDA HAZıRLANAN ARAŞTIRMALAR OTOMOTiv SANAYiiNDE KÜRESEL TEDARiK TÜRKiYE BAKLiYAT ÜRETiMiNDEKi SORUNLARıN ÇÖZÜMÜ VE DıŞA BAGIMLILIGI AZALTACAK POLiTiKALARıN GELişTiRiLMESi, istanbul'un KENAR SEMTLERiNiN SOSYO KÜLTÜREL DEGERlENDiRilMESi.

5 TOPLAM 15 ARAŞTIRMA ( ~) \, EKONOMIK.. VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR, ETUTLER ODA içinde GERÇEKLEŞTiRiLEN ARAŞTIRMALAR işletmelerin KAMU KURULUŞLARıNıN UYGULAMALARıNDAN KAYNAKLANAN SORUNLARI istanbul KÜÇÜK SANAyi KAPASiTE KULLANIM ARAŞTIRMASI SEKTÖRLER itibariyle ANKETE DAYALı EKONOMiK DURUM ANALizi

6 e-konomik-ve TOPLUMSAL~A-RAŞTIRMALAR,.. ETUTLER EKONOMiK EGiıiM ANKETi Amaç: Firmaların ve ekonomi otoritelerinin alacakları radikal kararlara ışık tutması amacıyla ekonomik gelişmelerin piyasalara yansımasını takip etmek ve iş dünyasının mevcut durumları ile beklentilerini belirlemek Hedef Kitle: 97 adet Meslek Komitesine mensup Komite üyelerimiz... Süre: Uç ayda bir.

7 TÜRKİYE EKONOMİsİ İLE İLGİLİ ÇAldIŞMALAR

8 TÜRKiYE EKONOMisi ile ilgili ÇALIŞMALAR i1r '_' a: j ~. J i. _. ~:., İki başbakan Abdullah Gül ve.,11 Recep Tayyip Erdoğan'ı~"Wfı' ağırlayarak ekonomi ile ilgili görüşlerimizi aktardık.

9 FUARLAR VE SERGİLER

10 TOPLAM 13 (----- FUAR VE SEimİ ORGANİZASYONU ~.~ FUARLAR VE SERGILER TÜRKiYE MiLLi iştirak ORGANiZASYONU KATILIMLARı Fuarın Adı : MACEF PRIMAVERA FUARI (Hediyelik eşya) Tarihi : 31 Ocak - 3 Şubat 2003 Yer : Milanal italya Fuarın Adı : 9. GULF GIDA OTEL EKiPMANLARı FUARI (Gıda ekipmanları) Tarihi : Şubat 2003 Yer : Dubail BAE

11 TOPLAM 13 ( FUAR VE sergi ORGANİzASYONU ~ -.~ FUARLAR VE SERGILER TÜRKiYE MiLLi iştirak ORGANiZASYONU KATILIMLARı Fuarın Tarihi Ver Adı : SAE 2003 OTOMOTiv VAN SANAVi FUARI (Otomotiv Van Sanayi) : 3-6 Mart 2003 : Detroit / ABD Fuarın Tarihi Ver Adı : PEKiN INTERNATIONAL FAIR (Genel Ticaret) : 3-6 Nisan 2003 : Pekin / ÇiN HALK CUMHURivETi

12 TOPLAM ( FUAR VE SERGİ ORGANİZASYONU \ /... ~ / FUARLAR VE SERGILER TÜRKiYE MiLLi iştirak ORGANiZASYONU KATILIMLARı Fuarın Tarihi Yer Adı : HANNOVER SANAyi FUARI (Sanayi Ürünleri) : 7-12 Nisan 2003 : Hannaver i ALMANYA Fuarın Tarihi Yer Adı : EUROLUCE ULUSLARARASI AYDıNLATMA FUARI (Aydınlatma gereçleri) : 9-14 Nisan 2003 : Milanal it AL Y A

13 TOPLAM 13 ( FUAR VE SER~İ ORGANİZASYONU \~ ) ~FU-A-R-L-AR VE SERGiLER TÜRKivE MiLLi iştirak ORGANiZASYONU KATILIMLARı Fuann Adı Tarihi Konusu Yer : AMBIANTE JAPONYA 2003 FUAR i : Haziran 2003 : Tüketim Mallan : Tokyo / JAPONYA

14 TOPLAM 13 (-- - FUAR _ve S~RJİ ORGANİZASYONU FUARLAR VE SERGILER KATALOG SERGiSi Serginin Adı : Suudi Arabistan Katalog Sergisi Tarihi : Mart 2003 Yer : Riyad / Suudi Arabistan

15 TOPLAM 13 ( FUAR VE S~_'İ ORGANİZASYONU FUARLAR VE SERGILER BiLGiLENDiRME STANDI KATILIMLARı Fuarın Adı: MIPIM 2003 GAYRiMENKUL FUARI Tarihi : 4-7 Mart 2003 Yer : Cannes / FRANSA

16 TOPLAM 13 FUAR-VE SER'Gİ ORGANİZASYONU FUARLAR VE SERGiLER YURTiçi FUARLAR Fuarın Tarihi Yer Adı : MTE Akdeniz Turizm FUARI : 27 Şubat - 2 Mart 2003 : istanbul Fuarın Tarihi Yer Adı : YAPI FUARI : 30 N-isan - 4 Mayıs 2003 : istanbul

17 TOPLAMı3 ( FUAR VE S~'İ ORGANİZASYONU FUARLAR VE SERGILER YURTiçi FUARLAR Fuann Adı Tarihi Yer Fuann Adı Tarihi Yer : SUBCONısT ULUSLARARASI YAN SANAyi ÜRÜNLERi FUAR i : 8-11 Mayıs 2003 : istanbul : ULUSLARARASI SANAyi ve TiCARET ÜRÜNLERi FUAR i : 4-8 Haziran 2003 : ESKişEHiR

18 TOPLAM 14 HEYET VE İNCELEME GEZİSİ / HEYETI ~ER VE İNf:El ~EME ~ ~.-. ~~ ~ , GEZİLERİ

19 TOPLAM 14 HEYET VE İNCELEME GEZİSİ / HEYETLER VE inceleme GEZiLERi YABANCIHEYETLER Pakistan,,~~ 1' uuney ",ore Yunanistan Ukrayna Bulgaristan Küba Cezayir ABD Irak

20 TOPLAM 14 HEYET VE İNCEL~ME GEZİSİ ~~---- -~~./ HEYETLER VE inceleme GEZiLERi inceleme GEZiLERi Şubat Gulf Körfez Gıda Ekipmanları Fuarı (B.A.E / Dubai) 1-5 Nisan 2003 BIF 2003 Fuan (Pekin / Çin Halk Cumhuriyeti) 5-9 Nisan 2003 Hannover Sanayi Fuarı (Hannover / Almanya)

21 ~ ( TOPLAM 14 HEYET VE İNCEJEME GEzİsİ HEYETLER VE inceleme GEZiLERi inceleme GEZiLERi Nisan 2003 Euroluce Aydınlatma Fuarı (Milana / italya) Mayıs 2003 KKTC inceleme Gezisi (Lefkoşe / KKTC)

22 (ULUSLARARASIMESLEK,. KURULUŞLARı ile ilişkiler ASCAME- Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, SECI- Günevdoau Avruoa isbirliai. J \OJ i':' \OJ J UNECE-Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, ICVB-Uluslararası Kongre ve Turizm Bürosu, EMED-TDS- Avrupa-Akdeniz işbirliği, Kapsamında Düzenlenen 6 Toplantıya iştirak Edilmiştir.

23 ~~~~~T_O~P~LA~105Gİ~şİ~ ( ~) SEKTORELUYGU VE SORUNLARA İLİşKİN RA ÇALIŞMALAR

24 . roplam 105 GİRİşİM (SEKTÖREL UYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEzoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Gümrük Müsteşarlığı Porselen sofra eşyası ithalatında gümrük kapıları, Basitleştirilmiş işlemler, Float cam ithalatı, Standart dışı laminat parke ithalatı, Gıda maddeleri ithalatının Trakya Serbest Bölgesinden yapılması, Gümrük Kanunu uygulamaları, Antrepolarda eşyanın kalış süresi.

25 c... :. TOPLAM 105 GİRİşİM (SEKTÖRELUYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz. Gümrük Müsteşarlığı Teminatsız eşya transiti, Gümrük kıymetine dahil edilmeyecek hususlar, Bedelsiz ithalat, Tek idari belge, Gümrükçe onaylanmış kişi unvanı, PVC-E ürünlerinin ithalierinde anti-damping vergisine tabi tutulmaması, Hızlı kargo taşımacılığı

26 ~~~~~_~~T~O~P=L~A~~105Gİ~şİ~ (SEKTÖRELUYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZDiNDEKi GiRişiMLERiMiz Dış Ticaret Müsteşarlığı Dahilde işleme Belgesi Taahhüt hesaplarının kapatılması, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Coğrafi işaret koruması almaya ehil ürünler, Tornalar, frezeler, taşlamalar ve 2003/9 Tebliğ kapsamı, Ambalaj ürünleri ile ilgili kontrol belgesi, ikinci el tıbbi cihaz ithalatı. Yünlü kumaş ithalatı

27 -~ TOPLAM 105 GİRİşİM,SEKTÖREL UYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZDiNDEKi GiRişiMLERiMiz Dış Ticaret Müsteşarlığı Standart Tebliğ Uygulamaları, Cam kapak, kavanoz ve porselen sofra eşyası ithalatı, Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacaklan ithalat, Saat ithalatı, Kalitesiz tuz ithalatının önlenmesi, Anti-damping vergileri ithalatta haksız rekabetin önlenmesi.

28 ~_~ ~~ _TOPLAM 105 GİRİşİM / ~ (SEKTÖREL UYGULAMALARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Dış Ticaret Müsteşarlığı Gaz alınan ülkelere yapılan ihracat bedelleri, Yay, cıvata vb.malzeme ithalatı, Ulke markası "Turquality" oluşturulması, Dış ticarette bürokratik engellerin azaltılması, Geçici ithalat süresinin uzatılması, Cezayir'deki alacakların tahsili, Bavu i ticareti.

29 ..... i TOPLAM 105 GİRİşİM (SEKTÖREL UYG U LAMAJLARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı EI hallcılığının ekonomiye kazandırılması, Tarımsal Teknoparklar, Yurtiçi fuarcılık sektörünün sorunları, 4634 sayılı Şeker Kanunu, Ölçü ve ölçü aletleri muayene ve damgalama ücretleri, Garanti Belgesi Uygulama Esasları.

30 ~~ ~~_~~T~O~P~L~A_~105Gİ~şİ~ (SEKTÖRELUYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Maliye Bakanlığı LPG ve Doğalgaz arasındaki vergi adaletsizliğinin giderilmesi, Basın yayın sektöründeki firmaların KDV ve finansman sorunları, Özel eğitim kurumlarının üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, Ek vergilerin getirilmemesi, Vergi Barışı Kanunundan yararlanma süresinin uzatılması.

31 ~ ~~~~_T_O~PL_A~~105Gİ~şİ~./ ~\ "SEKTÖREL U'lG_ULAMAl.ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Maliye Bakanlığı Kitap girdilerine uygulanan yüksek KDV'nin indirilmesi, ihracatta KDV iadeleri LPG üzerinden alınan ÖTV'nin düşürülmesi.

32 _---~.. TOPLAM 105 GİRİşİM CSEKTÖRELUYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Toplam 3 Girişim) Doğalgaza yapılan zammın geri alınması, Arıtma tesisi kuran org.sanayi bölgelerine indirimli elektrik verilmesi Otoprodüktör lisanslarının zamanında verilmesi, bağlantıların zamanında yapılması. içişleri Bakanlığı (1 Girişim) Belediyelerin yüksek tarife uygulamaları

33 TOPLAM 105 GİRİşİM (SEKTÖRELUYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Trakya Serbest Bölgesi'nde gıda maddeleri kontrolü, ithal ürünlerin etiketlenmesi, Üretimde kullanıldıktan sonra ihraç edilecek ambalaj malzemeleri.

34 .~_ ~_... _ ~ rq~lam 105 GİRİşİM (SEKTÖREL UYGULAMA~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Milli Eğitim Bakanlığı Okul kıyafetlerinin değişmesi tasarısının ertelenmesi, Özel Eğitim kurumlarında okutulacak 10 bin öğrencinin seçimi, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün kapatılmaması,.. Oğrenci servisleri, Kursiyerlere indirinıli seyahat imkan ı.

35 ~ _TOPLAM 105 GİRİşİM SEKT_OREL UYGULAMALARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR " KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz ~_.!:.'..I.I_ ~_I I.!:.'... "_1 -- ~._i,,:-. 1:1- ~-i--~i.~. ;:,agllk DaKanııgl - yaıışma ve ;:,o~yaı uuvenllk DaKanııgl Gözlükçülük faturalarının zamanında ödenmesi, ihale sorunlarının önlenmesi.

36 _TOPLAM 105 GİRİşİM (SEKTÖREL UYGULAMA_~ARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZoiNOEKi GiRişiMLERiMiz Odalar Birliği 5590 Sayılı Kanun hakkında görüşler, Çeşitli konularda 13 girişim yapılmış ve 25 görüş bildirilmiştir.

37 TOPLAM 105 GİRİşİM '"!, SEKTÖREL UYGULAMAILARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KAMU KURUMLARı NEZDiNOEKi GiRişiMLERiMiz Mevzuata Dair Görüşlerimiz Kaçakçılığı Men ve Takibine Dair Kanun, Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı, Kamu ihale Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu, Vergi Barışı Kanun Tasarısı, Odalar, Borsalar ve Birlik Teşkilat Yasa Tasarısı, Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanun Taslağı.

38 _TOPLAM 105 GİRİşİM./ ~~ ("SEKTÖREL UYGULAMAUARA VE SORUNLARA ilişkin ÇALIŞMALAR KREOiLENOiRME FAALiYETLERi.. Uyelerimize uygun koşullarda kredi olanağı sağlamak amacıyla 2002 yılında başlatılan çalışmaya devam edilerek, Dışbank A.Ş. Vakıflar Bankası TAO Bankaları ile de Kredi Mekanizması Anlaşmaları imzalanarak toplamda altı bankaya ulaşılmıştır.

39 ( ---- TOPLAM28VRVNPROFILI. SEKTÖR VE ÜRÜN PROFİLLERİ

40 , ~ (_ TOPLAM 28 ÜRÜ~PROFİLİ SEKTÖR VE ÜRÜN PROFiLLERi Bor Madenciliği Özel Hastaneler Ambalaj Seramik Plastik Bakliyat Elma Çimento Şekerleme Devekuşu Narenciye Meyve Suyu Blucin Kumaşı çay

41 ~~---~----- ~ ( ~-----~--~--=~- TOJlLAM-28-VRÜN PROFİLİ \ ) -_...// SEKTÖR VE ÜRÜN PROFiLLERi Kayısı Uzüm Ceviz Badem ;'"0 "'.'-,',"'.".:. Fıstık. Hall-Kilim Sabun Kablo Kağıt Yumurta \ Mermer Sıhhi Tesisat Plastik Boru...,..~: "'.,.

42 (---~._-~ "--- ) _i' r~ ~~"~.j,';:_':,~ -~:~~,- " t.. _~?-~,I'"<~~:t~\::~~:;:;,~:~.,~,--?:.-:~ ~ o - \-..,:-".," ~~'i~: -~ _~.~-L.:~ : - ~ ~'" ~ ~... -: 1 ~t -- - ~". ' ~ _- --L : ' KÜÇÜK SANAYİCİLERE ~ DÖNÜK F AALİYETLERİMİz

43 Kosi'LERE YÖNELiK ÇALIŞMALAR 1250 Kapasite raporu düzenlenmiştir iş makinesi tescili yapılmıştır Çıraklık Sözleşmesi,Kalfallk ve Ustalık belgesi onaylanmıştır. 85 Standart Tasarısı incelenmiştir. 22 Tek imalatçıllk belgesi talebi yanıtlanmıştır. 13 Kriter Taslağı incelenmiştir.

44 VAN SANAVi BORSASı FAALivETLERi SUBCONısT Fuarı'na iştirak edilmiştir: Fuar süresince "işbirliği Günleri" organize edilmiştir. işbirliği Günleri ile 14 ana sanayici firmanın 240 yan sanayici firma ile 750 adet ikili görüşme imkanı sağlanmıştır. UNIDO BM Sınai Kalkınma Teşkilatı ile birlikte Gana'da Yan Sanayi Borsası kurulması çalışmalarına Odamızca teknik destek verilmiştir.

45 TOPLAM 22 ETKİNLİK (~~~~-) SEMİNERLER, KONFERANSLAR, PANELLER

46 ( TOPLAM 22 ETKİNLİK SEMiNERLER KONFERANSLAR, PANELLER EGiTiM SEMiNERLERi Vergi Eğitim ve Vergi Barışı Kanun'u Semineri / 24 Mart 200 CE işareti Eğitim Semineri / Nisan Etkin Bilanço Okuma Semineri / 24 Nisan 2003 Dış Ticaret Eğitim Semineri / 4-6 Haziran 2003 Fuar Organizasyonu Eğitim Semineri / 1 Mart 2003

47 ~' ~~-~~~~ SEMINE,ER.KONFE~~.~.LAR,RANE.}LLF;,B~;,:.'...". o PLANTILAruH~~-c;~ ~f:;;~.~".'-.-,>,~."~.:{-r.~:- _ - ~~-~~~-;~~. <.. i:d.-: ~ ~:~;;.~iti":"-';ş~:;.-..'..o - sı Bilgilendirme Semineri! 4 Mart 2003 ; sarım Yönetimi Semineri / 16 Nisan 2003 orum9,~ 8 Mayıs 003 ".\.-.l an yöıtlmnle. en,dirme'[oplantısıl 0", " " -,,"o._"_.',_.,_, ~ - - ';" --.. GasındaİJlşaat~ESekt isan 2003-~~~'

48 TOPLAM 22 ETKİNLİK SEMiNERLER KONFERANSLAR, PANELLER J SEMiNERLER Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarda Kurumsal Tahkimin Güncel Sorunlara Semineri /9 Nisan 2003/11 Haziran 2003 Özel Sektörün Kullanabileceği Krediler Semineri /22 Nisan 2003 Uluslararası Mal Satımı Anlaşmasına ilişkin Güncel Sorunlar Semineri /9 Haziran 2003 Türk Firmalarına AB Pazarana Girişte Marka Yaratma, Geliştirme ve Yönetimi Semineri /2 Mayıs 2003 Tüketici Kredilerinde Yeni Gelişmeler Semineri /5 Mayıs 2003

49 ~ - --) TOPLAM 22 ETKİNLİK ~~-~-~-~_.-/ SEMiNERLER KONFERANSLAR, PANELLER SEMiNERLER Uluslararası Mal Satımı Anlaşmasına ilişkin Güncel Sorunlar,,! - _o! I" i i!,, "" ~emınerı i ~ nazıran ~UU" AB'de Marka ve Tasarım Koruma Yolları Semineri i Haziran 2003 Gıda Sanayiinde Hijyen Uygulamaları Semineri /18 Haziran 2003 Örtünmeden Giyinmeye Modanın Dünü, Bugünü ve Yarınıl 19 Haziran 2003

50 TOPLAM 23 YAYıN \,.. YAYıNLARlMIZ i~. ;i~~' jr-'... ';~;:j"'ı '~:'>;"'ı: ;~~~t~ I,,;:,--:-;<. '}~1ı;;l '~,'-;: ~

51 _..-.. _---- ~ i TOPLAM 23 YAYıN.. _~ (-~~~--._~ V A VINLARıMIZ ÜLKE ETÜTLERi Kırgızistan Ülke Etüdü (2003-1).. Türkmenistan Ulke Etüdü (2003-2) Ürdün Ülke Etüdü (2003-4) iran Ülke Etüdü ( ) Romanya Ülke Etüdü ve Türk Yatırımları ( ) Bulgaristan Ülke Etüdü ( )

52 ( TOPLAM 23 YAYıN ~ V A VINLARıMIZ REHBER YAYıNLAR Rakamlarla Türkiye Ekonomisi, istanbul'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri, indirimli Oteller Rehberi, indirimli Sağlık Kuruluşları Rehberi.

53 TOPLAM 23 YAYıN Dış Talebe Bağlı Ekonomik Büyümeye Geçişte Mikro Ekonomi Politikaları (2003-3) KOBi'lerde Maliyet Analizleri ve Firma Çapında Maliyet Düşürme Uygulamaları (2003-6) Türkiye Ekonomisinin Dünya Pazarına Uyumu (2003-6) Dünyada ve Türkiye'de Özel Sanayi Bölgeleri (2003-7) Yerel Ekonomik Gelişme ve Rekabet Gücünün Arttırılması: Bölgesel Gelişme Ajansıarı (2003-8)

54 c.v~--~ DIGER YAYıNLARlMIZ TOPLAM 23 YAYıN Calendar Of Industrial And Trade Fairs in Turkey i Türkiye'deki Sanayi ve Ticari Fuarlar Rehberi (2003-9) Ayakkabı Sektöründe Uluslararası Fuarlar, Dünya Piyasaları, Trendler ve Gelişmeler ( ) Türkiye'den Vurtdışına Doğrudan Sermaye Yatırımları ( ) Ayakkabı Sektör Geliştirme Araştırması ( ) 2003 Vıh Yurtdışı Fuarlar Rehberi ( ) Dünyada ve Türkiye'de Mobilya Sektörü ( ) 2002 VıII Sektörler itibariyle Ekonomik Durum Analizi ( ) Dünyada ve Türkiye'de ÖzelOkullar ( )

55 / / ( \ \,,~ ~ İSTANBUL'LA İLGİLİ ÇAI4IŞMALAR

56 ( ~\ \,~ '~) istanbul'la ilgili ÇALIŞMALAR istanbul'un SORUNLARI istanbui'yeni yönetim düzeni'ne kavuşturulmalıdır. Ulaşım sorununa kalıcı çözüm bulunmalıdır. Kaçak yapllaşmc! ve imar sorunlan çözümlenmelidir. Çevre ve gürültü kirliliği önlenmelidir. Sanayi kuruluşları ile ilgili sorunlar çözümlenmelidir. işporta ve seyyar satıcılığın önüne geçilmelidir. istanbul turistik cazibe merkezi haline getirilmelidir.

57 ',-~ istanbul'la ilgili ÇALIŞMALAR SHOPPING FEST 2003 ALIŞVERİş FESTİv ALİ 15 Şubat-15 Mart 2003 tarihlerinde istanbul Alışveriş Festivali düzenlenmiştir. Festival istanq~1 BüyükşE?hir Belediyesi - TURSAB- TUROB işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

58 PLANTlDÜZE ÇÖZÜMÜNEY si SAGLAN - -

59 ODA ıçı ÇAIJŞMALARIMIZ

60 ( -~-- ~- ---' ~" ~ \~ -_... --) ODA içi ÇALıŞMALARıMız " ~ -r,,~_"-;. :...-.,.~.:~."~ ~,::'~..::~: ".-_'-... ~ ::::,,~,- _ '.ır:!:" - _' _ -~ =-,._v' ':.:,T~~_"" _. -~:-=_:--:.:, ~ _- -.,,- PERSONEL EGiTiMLERi ISO-9001 :2000 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, Elektronik Sözleşmeler ve Rekabet Hukuku Alanında Yeni Gelişmeler, Güncel Eğitim Programlan, Outlock Kullanıcı Eğitimi.

61 ODA içi ÇALıŞMALARıMız PERSONEL EGiTiMLERi Araştırma Teknikleri Eğitimi, Kendimizi Yönetmek,... Sağlıklı Beslenme Semineri, iletişimde Liderlik '.' iletişiminizi Güçlendirin

62 ; _. -~~ ODA içi ÇALıŞMALARıMız EGiTiME DESTEK ÇALIŞMALARI Universite öğrencisine firmalanmızda staj olanağı -.. Odamızda 23 Universite öğrencisine staj olanağı Universite öğrencisine burs olanağı. istanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ücretine katkı

63 WEB SİTEMİzE GÜNDE 4000 ZİYARET ( ) ODA içi ÇALıŞMALARıMız WEB SiTESi Odamız web sitesinin kapasitesi 256 kb'dan 2048 kb.'a çıkarılmıştır. Web sitemiz 24 saat kesintisiz hizmet verebilmektedir. Nisan ayından bu yana yaklaşık kişi ziyaret etmiştir. Günlük ortalama ziyaretçi sayısı 4000 civarındadır. Sitemiz kullanıcıların % 80'i tarafından beğeniimiştir. internet sitemizin portala dönüştürülebilmesi için altyapı oluşturulmuştur.

64 ODA içi ÇALıŞMALARıMız TOPLAM 575,189.. _~AYFA ZİYARETİ WEB SiTESi Web sitemizde en çok ziyaret edilen bölümler Firma Bilgileri Bilgi Bankası Sici i Kayıtlan.. Tescil ve Uyelik Hizmetlerimiz Fiyat indeksleri Araştırma ve Raporlar

65 ( ~ ~ ~~~-~~----~---- ODA içi ÇALıŞMALARıMız TAHKiM HizMETLERi Tahkim Büromuz 1979 yılından beri hizmet vermektedir. Halen 12 dava görülmektedir. Tahkim Büromuzun uluslararası düzeyde hizmet vermesi için çalışmalara başlanm IŞtl r.

66 ( ~--\ ~~ ~ ODA içi ÇALıŞMALARıMız TicARET sicili FAALiYETLERi Sicil dosyalarındaki evrakların elektronik ortamda arşivlenmesi tamamlanmıştır. Yasal düzenleme ile şirket kuruluşları kolaylaştırılmıştır. Yabancı sermayede izin prosedürünün kaldırılmasıyla şirket kuruluşu için doğrudan Odamıza başvuru yapılabilir hale gelmiştir.

67 TOPLAM 425,379 sicil İŞLEMİ ( ~~-~) ODA içi ÇALıŞMALARıMız TicARET sicili FAALiYETLERi Adet Yetki Belgesi Adet Faaliyet Belgesi Adet Gazete Sureti Kimlik Belgesi.. :;...,;: Tescil işlemi Yeni Kayıt i ptal işlemi

68 ( TOPLAM 658,764 BELGE '~----~-,- ODA içi ÇALıŞMALARıMız DIŞ TicARET BELGELERi Adet A TR.1 Belgesi Adet Menşe Şahadetnamesi TIR Karnesi Özel Menşe EURO 1 Belgesi Tescil işlemi ATA Karnesi

69 TOPLAM 5,040 BELGE (~~~~) ODA içi ÇALıŞMALARıMız iç TicARET BELGE işlemleri 171 Adet bilirkişi talebi 396 Ekspertiz talebi 1052 Fatura tasdiki 2960 Yaklaşık maliyet hesabı 154 Yedd-i Vahitlik ve Mümessillik belgesi 307 Tüketici şikayeti

70 J FORMULA 1 PROJESi 10 Trilyon sermayeli Formula istanbul Yatırım A.,Ş. kuruldu. 50 Milyar sermayeli Motor Sporları ve Organizasyonları A.Ş. kuruldu. Yarışıarın yapılacağı arazinin avan projeleri çizildi. inşaat ruhsatı için ~(alışmalar sürdürülmektedir.

71 ODA içi ÇALıŞMALARıMız ) ODA BiNASı iyileştirme ÇALIŞMALARI Oda dışına Elektronik Duyuru Panosu kuruldu. Otoparka ankesörlü telefon yerleştirildi. Otoparkımızın güvenliğini artırıcı düzenlemeler yapıldı. Günde 2000 üyeye internet üzerinden mesaj gönderilmesini sağlayan sistem kuruldu. Telefonların etkin olarak cevaplanmasını sağlayan sistem oluşturuldu.

72 - ODA içi ÇALıŞMALARıMız / ODA BiNASı iyileştirme ÇALIŞMALARI Kamera sistemi iyileştirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Meclis salonunda ses düzenini iyileştiren sistem kuruldu... Ticari Dokümantasyon Servisine Kitap Satış Unitesi oluşturuldu. Bilgisayar altyapısı güçlendirildi. Acil sağlık hizmeti için gerekli altyapı geliştiriidi.

73 ( ) ODA içi ÇALıŞMALARıMız HÜNKAR KASRI RESTORASYONU Yenicami Hünkar Kasn'nın röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri üstlenilmiştir. Kasnn 24 saat güvenliği sağlanmıştır. Yenicami Hünkar Kasn ile aynı döneme ait iznik Çinileri Londra'dan satın alınmıştır.

74 KURUMSAlA TANıTıM ÇAIAIŞMALARI

75 (- \ \\~ ) KURUMSAL TANıTıM ÇALIŞMALARI istanbul KiTABI Kentimizin ticaret tarihini en eski çağlardan başlayarak ele alan istanbul Kitabı yenilendi Kıtalar ve Denizler arasındaki köprü konumunun sağladığı avantajlar ve getirdiği kültürel birikim ile istanbul bin yılı aşan bir süre boyunca dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur.

76 ~ -- ( ~ ~~ ~~~ KURUMSAL TANıTıM ÇALIŞMALARI \ ) TÜRKiYE'NiN GELişiMiNE ADANMıŞ BiR KURUM: istanbul Ticaret Odası.. Orgütlü Ticarette Bin Yıl Cemiyet-i Ticariye'den istanbul Ticaret Odası'na temalarını işleyen tanıtım kitabımız basılmış olup tanıtım filmimiz d hazı rlanmaktadı r.

77 (~ KURUMSAL TANıTıM ÇALIŞMALARI NE SÖYLEDiK NEDEN SÖYLEDiK Yönetim Kurulu Başkanımızın 1995 yılından bu yana yayınlamış olduğu basın bültenlerini içeren iki ciltlik kitap basılm IŞtl r. Sözkonusu yayında Odamızın ülke kalkınması, sosyo ekon,omik sorunlar ve özel sektörün beklentilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır.

78 KURUMSAL TANıTıM ÇALIŞMALARI BASINDA ito Her hafta aboneye istanbul Ticaret Gazetesi iiiiiiiiiiiiiii~~~~~ Her ay 4000 aboneye ito Vizyon Dergisi 6 ayda 72 Basın Bülteni Yazılı basında Odamızla ilgili 734 haber

79 KURUMSAL TANıTıM ÇALIŞMALARI ıso 9000 KALiTE SiSTEM ÇALIŞMALARI ıso 9001 Kalite Güvence Sistemimizin 2000 versiyonu uyum çalışmaları sonuçlandirildı.. r~t A.'\HllL TİcARET onc\~j ın~ \nht C_\ODESL ~ıı 12. r.i\l1\o'l nrveloi'\li:'>l.\ "Tl 1'1, [zfoınl,\;..('e OF C'l-ı.-HIUER {n '- {)'Il\lFia}. "ER\ U'E'> ıso 9001 :2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındı. i ""~~. '1111.:...,1,'.;;,~mf~!I....~,ı:.,. <.' ::",,-.1:,;..,:,. ",,,i,,-, ":,'",", '/:.'..,. ll'? ~;. :F.I",j ~::,.,."," 1).\\, ııju~~1.003 ~"~"... ~IJ.'"':".. ':_ {\~\.' Kalite Güvence Sisteminden Kalite Yönetim Sistemine geçildi. "i.'n"~"-ı;v;ı::...,," "-" 'k'~;,,:~-,>(~'''''''- "'''.".',!iviı Ikbdı.-ıd"n,,' ii".=~"''' l,dl ~ rı. ::.:",,';.;Vi ıl,i):ırw.ı.!jct"ılpı.aıır".~ 1'11.'::.;: "'';.,,, ""~'J. n... ""j~mlı.7 i'i:.d.:ıiu%, :, "!ll' \:I.\';!I.' 1<."', "',~l 1<l"O,ıI,u! :ı",1;",

80

81

82

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ Yayın Yılı: 2015 Yayına Hazırlayan: İş Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü Tüm yayınlama, kopyalama ve değiştirme hakları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. içindekiler Önsöz

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 2 3 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 4 ORGANİZASYON... 7 İLKLER... 7 ULUSLARARASI TEMASLAR... 8 Odamızda Gerçekleştirilen Uluslararası Temaslar Uluslararası İş Gezileri

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 1989 yılında

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 1989 yılında TARİHÇE Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 1989 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında kurulmuştur. Kanunda da belirtildiği gibi GSO, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ 1 Tanıtım Rehberi SUNUS İzmir Ticaret Odası, 130 yıllık tarihi ve 70 bini aşkın üyesi ile sadece kentimizin değil ülkemizin de en köklü ve güçlü meslek kuruluşlarından

Detaylı

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇİNDEKİLER SAYFA NO TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLAR ARASI TEMASLAR...8 ULUSLARARASI

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı