önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya"

Transkript

1 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma gerektiren basamaklar açıklanmıştır. Bugün Türkiye deki ve Dünya daki süt işletmeleri baz olarak alırsak çok az sayıda işletme bu yolu seçmektedir. İşletmelerin bir çoğu bu çalışmaları yapmaktadır fakat direk Toplam kalite yöntemi bu çalışmaları istiyor diye değil, ülkelerinde yürürlükte olan gıda kodeksleri veya gıda mevzuatları bunu gerektirdiğinden ve ayrıca bu işlemler yapılmadığı takdirde cezai - muayede uygulanacağı veya işletmeleri kapatılacağı içindir. Araştırmanın genel amacı süt işletmelerinin ISO 9000 den Toplam Kalite ye geçiş aşamasında yapmış olduğu özel çalışmaların incelenmesiyle birlikte Türkiye ve Dünya daki hayvansal üretim ve hayvan varlığına ilişkin istatiki çalışmaların derlenip bunların birarada değerlendirilmesiyle ortaya TKY ne kaynak olabilecek bir çalışma amaçlanmıştırç. ISO 9000 sertifikalandırma çalışmalarından sonra işletmelerin üzerinde çalışmak zorunda oldukları HACCP, GMP, TPM ( Total Productive Maintenance), hijyen uygulamaları, müşteri memnuniyeti, şirket içi eğitimler ve çalışanların memnuniyeti vb. üzerine olan çok kapsamlı çalışma içine girmesi lazımki şirket içerisindeki ürün kalitesinden tutunda toplam verimliliğe kadar bir çok konunun TKY nin istediği seviyeye çekilebilsin. Bu çalışmalarda örnek işletme olarak Birleşik Krallıkta TKY yöntemini uygulayan bir süt işletmesinin bu konu üzerine yapmış olduğu çalışmalar bir yol gösterici kılavuz gibi kullanılarak konu bu noktadan hareketle daha da genelleştirilmeye çalışılmıştır. TKY konusu işletmenin verimliliğinin artması, çalışanların işletme içerinde kaliteyi iyileştirme çabalarının yükselmesi, müşteri memnuniyetinin öneminin yükselmesi, şirket içi eğitimlerin ve daha da ilerisi için şirketin dünya pazarındaki prestijini arttırma yolunda oldukça önemli olan kalite ödüllerinin kazanılması açısından oldukça önemli bir çalışmadır. Türkiye deki ve Dünya ki çeşitlere göre hayvan sayıları, süt verimleri, süt tüketimi vb. tablolar halinde açıklanılmaya çalışılmıştır. Buradaki amaç sütün ne kadar 1

2 önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak TKY pratikte uygulanması biraz karmaşık gibi gözüksede başarılı bir şekilde kurulduğu zaman verimlilik yönünden çok etkili bir yöntemdir. Bu yöntemin verimliği tüm kademe çalışanlarının bu programa katılımıyla daha etkili bir şekilde uygulanıp en yüksek verim alınacağı gayet açıktır. TKY görünüşte karmaşık ve pahalı bir yöntem gibi görünse de uzun dönemde konunun böyle olmadığı bu çalışmayla anlatılmaya çalısılmıştır.

3 2. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR Süt sanayi sektöründe işletmelerin faaliyet ve çalışmalarını inceleyen birçok araştırma yapılmasına rağmen özellikle ISO 9000 uygulamalarından Toplam Kaliteye geçişe ilişkin çalışmalar genellikle envanter düzeyinde kalmakta, ekonomik anlamda ayrıntılı çalışmalara rastlanılmamaktadır. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar yurtdışı ve yurtiçinde yapılan çalışmalar olarak iki bölüme ayrılarak incelenmiştir Konu İle İlgili Yurtdışında Yapılan Bazı Çalışmalar Konu ile ilgili yurtdışında yapılan bazı önemli çalışmalar aşağıda sıralanmıştır: Conti Tito, 1997, Kurumsal Özdeğerlendirme isimli çalışmada kaliteye şirket içi özdeğerlendirmesi bakış açısıyla yaklaşıyor. Eğer şirketin amacı sadece kalite ödülü almaksa veya başka şirketlerle bir karşılaştırma yapmak ise, odak noktası olabildiğince yüksek not almak olacaktır; yoksa zayıf noktaları teşhiş etmek olmayacaktır. Nec Yamaguchi, TPM Eğitim Notları, Mayıs 28, 1997, NEC Yamaguchi TPM Education Material isimli çalışmada; üretim faktörleri açısından sıfır hata payı hedeflenmiştir. Bütün saptanan şartlar altında hangi hatalar ortaya çıkmaz ve yerine getirilen bütün gerekliliklere rağmen hatalar çıkıyorsa nasıl bir çözüm bulunabilir. Bütün çalışmalar kalite bakımına, özerk bakıma, bireysel gelişmeye, bakım planına, başlangıç bakımına, verilen eğitimlere ve diğer bir takım faktörlere dayalı olarak tekrar gözden geçirilmesine dayanan çalışmalardan ibarettir. Avrupanın en büyük üretim kapasiteli dondurma tesisinde yapmış olduğu toplam bakım yönetimiyle ilgili çalışmalarından yararlanılmiştir. Terry G, Vavra, 1999 Müşteri Tatmin Ölçümlerinizi Geliştirmenin Yolları isimli çalışmada; müşteri tatmini ölçüm teknolojileri konusünün sınırları belirlemek ve bunu yaparkende uygulamacılara ve öğrencilere iyi ve etkili müşteri tatmini araştırmalarının uygulanması, incelenmesi ve raporlamasına ilişkin her konuda yardımcı olabilecek araştırmalar ortaya koymuştur.

4 Schmidt, S. K. Kiemala, M. J ( Air Academy Assoiceties). Uzun yıllar Toplam kalite yönteminde başarılı olmak için milyonlarca dolar harcayan Amerikan şirketleri haklı olarak yatırımlarının geri dönmesini beklemektedirler. Fkat bazı şirketlerin bu istekleri gerçekleşmemiştir. Bu noktadan haraketle olusturulan bu makalede bu başarısızlığın sebebi araştırılmaya çalışılmıştır. Amerikan şirketlerinin yurtdişindaki pazar kayıpları ve iş kayıplarının sebebi olarak düşük kaliteli ürünler gösterilmekte ve Toplam kalite yöntemini uygulamadaki Amerikan şirketlerinin başarısızlığı anlatılmaktadır. David Chaudron, (PhD), TKY ile ilgili olarak verilen eğitimlerdeki aksaklıklardan ve gecikmelerden doğan iş zamanı kayıpları üzerine yazılmış bir makaledir. Ayrıca işletmelerdeki ekipmanların yeniden dizaynının Toplam kalite yöntemi üzerine olan negatif ve pozitif etkilerine değinilmiştir. Joiner, B.L. Scholtes, P.R ( Kasım 2001). Makalede Amerika nın gelecekteki ticaretinin diğer gelişmekte olan ülkeler tarafından çok büyük bir tehlike ve risk altında olduğuna ilşkin bir makaledir. Bu çıkmaza saplanmamak için yeni yollar ve metodlar geliştirilmesi veya halen geçerliliği olan ve başarısı ispatlanmış Toplam kalite yöntemi gibi sistemlerin uygulanması gerektiğine öneren bir çalışmadır. Warrell, J ( Eylül 2002). Geçmişteki onbeş yıl boyunca, şirketlerde ve endüstrilerde meydana gelen Toplam kalite yöntemi ve Kalite geliştirme programlarıyla ilgili yazılmış bir makaledir. Bu makalede kısaca, çalışanlar tarafından kalite yönetimi, sisteme girişin zorluğu, kalitenin herkesin işi olduğu ve kalitenin stratejisi konularında araştırmacının görüşleri belirtilmiştir.

5 2.2 Konu İle İlgili Yurt İçinde Yapılan Bazı Çalışmalar. Arsan, ( 1991 ), Süt ve Süt Ürünleri Sanayii konulu çalışmada tarım sektörünün GSMH içindeki payı %17,5 civarinda iken, tarıma dayalı endüstri ürünlerinin ülke ihracatindaki payını %3 olarak hesaplamıştır. Gıda tüketiminde; gıda değeri kadar, ürünün hijyenik şartlarda üretilip tüketiciye ulaştırılmasında önem taşıdiğini belirtmıştır. Akdere, F. Hamzapolat, M. Aksoy, H. M. Psaropulus, M. Candan, E. (Eylul 1994), Toplam Kalite Yönetiminde Türkiye Perspektifi, adlı sempozyum kitabında değişik sektörlerdeki işletmelerin Toplam Kalite`ye geçiş konusunda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle beraber açıklanmıştır. Bu değişik sektörler içerisinde süt sektörüde bulunmaktadır. İnan, H. I. ve Ark.( 1995 ), Süt Sanayiniin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri konusunda yaptığı araştırmada süt sanayiinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çeşitli çözüm önerileri verilmiştir. Nufus artış hızı yüksek olan ülkemizde buna orantılı olarak sağlıklı beslenmek için süt ve süt ürünleri sanayiinin geliştirilmesinin ana hedef olması gerektiği belirtilmiştir. Metin, K ( 1996 ), Süt Teknolojisi adlı ders kitabında sütün temiz ve sağlıklı elde edilmesi ile kaliteli ürün üretmeye katkı sağlanacağını belirterek, sütün üretildiği, işlendiği ve sütün işleyenlerdeki hijyen ve sanitasyonun önemine değinmıştır. Özaydın, S. Arıcı, M. Demirci, M. (Eylul 1999) Süt Endüstürisinde HACCP`in Önemi ve Prensipleri isimli çalışmada kısaca, gıda endüstirisi, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, taşınması, işlenmesi ve hazırlanması gibi işlemler sırasında patojen mikroorganizmalarıda içine alan gıda kaynaklı tehlikeleri mevcut teknolojiler içerisinde belli limitler arasında tutmaktan sorumludur. Bu görevleri başarmada Kritik

6 Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri Sistemi ( HACCP ) geliştirılmıştır. HACCP gıda firmalarına güvenilir ürünler elde etmede yardımcı olan mevcut en iyi sistemdir Oraman Yasemin, ( Ekim 2000 ). Gıda sanayilerinde TKY `nin temel ilke ve hedeflerini hayata geçirmek amacıyla kullanılan araç ve teknikler.( ISO ve HACCP Uygulamaları vb.) açıklanmıştır.bu açıklamalar temel amaç ve gereksinimleri de içermektedir.. Tokuç, K ve Görker, T. (Ekim 2001), Dondurma Endüstrisinde HACCP Uygulamaları isimli çalışmada Algida Dondurma tesislerinde HACCP üzerine yapılan projeler özetlenmiştir. Uygun şekilde tasarlanıp hayata geçirilen HACCP çalışmaları sayesinde, gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek riskler minumuma indirilecektir. Kritik kontrol noktalarının tespiti ile hataların bulunması ve gıda güvenliğinin sağlanması, daha ekonomik ve etkin yöntemdir. Böylece problemlerin kaynağı önceden farkedilerek, ürünün ilk seferde doğru olarak üretilmesi ve yeniden değerlendirme maliyetlerinin azaltılması sağlanır. HACCP sistemi mutlaka ISO 9000 kalite yönetim prensiplerine bağlı sistemlerle desteklenmelidir. Kahraman Hüseyin, (Kasım 2001), Süt ve Süt Ürünleri Sektörü`nde Temizlik ve Hijyen Güvencesinin Sağlanması isimli çalışmasında Diverseylever gıda hijyen grubunun süt işletmelerinde yapmış olduğu çalışmalar anlatılmıştır. Süt ve süt ürünleri sektöründe kimyasallarla temizlik ve hijyen sağlanması maliyet, kalite, uygulama kolaylığı ve esneklığı düşünüldüğünde tercih sebebi sayılır. Süt işletmelerinde proseslerin çeşitliliği, temizlikte kullanılan kimyasalların doğru, kontrollü ve güvenli kullanılmasını gerektirir. Bu da ancak sistem, proses ve ürün bilgisi olan uzman kişilerce ve yetişmiş personelle sağlanır. Bu çalışmada, süt işletmelerinde temizlik ve hijyenin güvenilir kimyasallarla ve sistemlerle nasıl irdelendiği incelenmiştir. Yetişmeyen, A. ve Deveci, O ( 2001 ), Üçüncü Bin Yılın Başında Türkiye Süt Sektörünün Durumu ve Avrupadaki Konumu. adlı çalışmada Türkiye`de çiğ süt üretiminde, dolayısıyla süt ürünleri tüketiminde önemli bir açık vardır. Süt ürünleri en ilkel mandıralardan en modern fabrikalara kadar geniş bir sanayi yelpazesinde

7 işlenmektedir. Avrupa birliği`nde çiğ süt ve süt ürünleri üretim ve tüketim değerleri hemen hemen bir stabiliteye ulaşmıştır. Türkiye, Avrupa Birliği`ne kabul edilmesi aşamasında gereken görev ve sorumlulukları yerine getirilmesi anlatılmaktadır. Gıda Işletmelerinde HACCP Sistemi Kurulması, ( 2001 ), Gıda işletmelerinde hazırlanması zorunlu tutulan HACCP çalışmalarında danışmanlık yapmak üzere Okyanus Danışmanlık adlı şirketin yapmış olduğu, gıda firmalarıyla ilgili yapılan çalışmalardır. Kovancı Ahmet, (Subat 2003), Toplam Kalite Yönetimi, Fakat Nasıl? adlı çalışmada, her seviyedeki yöneticiler için TKY uygulama rehberi olarak hazırlanmıştır. TKY`nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmiştir.

8 3. MATERYEL ve YÖNTEM 3.1. Materyel Araştırmaya ait orjinal verilerin önemli bir bölümü İngiltere`de faaliyet gösteren bir dondurma işletmesinin TKY konusunda yapmış olduğu çalışmaları oluşturmaktadır. Tesisin üretim ortamında sıfır hataya ulaşabilmek için Japon NEC Yamaguchi firmasıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği TPM konusundaki çalışmaları araştırmanın temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında gerek Türkiye gerekse İngiltere deki süt ve süt ürünleri sektöründe ISO 9000 ve TKY uygulamaları çerçevesinde yürütülen uygulamaların değerlendirilmesinde ikincil verilerden yararlanılmiştir. HACCP, TKY, ISO 9000 uygulamaları çerçevesinde süt işletmelerinde yapılmış çeşitli yayınlar, dergi, internet kayıtları, müşteri memnuniyet çalışmaları, ekip çalışmaları, çalışanlara verilen eğitimler, vs gibi ilgili konularda yapılmış yerli ve yabancı literatürler araştırmanın ikincil veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Ayrıca çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla, tüzel kişilerden temin edilen bilgilerden de geniş ölçüde yararlanılmiştir. 3.2 Yöntem Araştırmanın ana materyalini İngiltere`de faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın dondurma üretimi yapan şirketlerinden birinde diğer bir deyişle uygulanan TPM ( Total Protective Management) çalışmalarının incelenmesi sonucu elde edilen vaka çalışması verileri oluşturmaktadır. Ayrıca TPM ve TKY uygulamaları kapsamında, örnek işletmede yararlanılan ceşitli dökümanların Türkçe`ye tercümesindende geniş ölçüde yararlanılmiştir. Bu bulgular direk TKY olmamakla beraber TKY geçiş aşamasında basamaklardan sadece biri kabul edilebilir. Yerli ve yabancı literatür taranarak elde edilen araştırmanın diğer önemli bir bölümünu oluşturan müşteri memnuniyeti, çalışanların TKY`ne katkısı, HACCP çalışmaları, ISO 9000 çalışmaları, Türkiye`deki süt ve süt ürünleri sanayinin genel yapısı ile ilgili sonuçlar vb. gerekli durumlarda, ilgili kuruluşların yetkilileriyle karşılıklı görüşmelerden çıkan sonuçlardan yararlanılmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına yüklenerek ve elde edilen bulgular çeşitli çizelgelere dökülerek grafiklerle beraber yorumlanmıştır.

9 4. TÜRKİYE`DEKİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 4.1 Türkiye`de Hayvancılık ve Üretim Hayvansal üretim faaliyeti, yeterli ve dengeli beslenme, tarımsal işletmelerde üretim kaynaklarının etkin bir düzeyde kullanımı ve üreticilere düzenli gelir sağlaması açısından, Türkiye ekonomisinde içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Buna rağmen son yıllarda yapılan çalışmalarda bitkisel üretim ile hayvansal üretim arasındaki dengenin, hayvansal üretim aleyhine ilerlediği gözlenmektedir. 1950`li yıllarda tarım sektöründe bitkisel üretimin payı %65, hayvansal üretimin payı %35 iken günümüzde bu oran %25 e, % 75 değerine kadar hayvancılık açısından gerilemıştır. İzlenen yetersiz tarım politikaları nedeniyle hayvancılık gerilemiş, bitkisel üretim artmıştır. Oysa gelişmiş ülkelerin çoğu bitkisel üretimin önemli bir bölümünu hayvansal üretimi artırmak amacıyla hayvan beslemede kullanmaktadır. Bu ülkelerde hayvancılığın tarımsal üretim içindeki payı % 50 `nin üzerindedir. ( Azabağaoglu ve ark, 2002 ). Hayvansal üretim payının düşük olmasının nedenlerinden biri süt hayvancılığı konusunda ihtisaslasma olayınin olamamasıdır. Türkiye`de hayvancılık, genellikle bitkisel üretim yanında tali bir üretim olarak yürütülmekte olup aile ihtiyaçını karşılamaya yönelıktır. Ülke genelinde büyük baş hayvancılığa yer veren işletmelerin %67.9`unda sürü büyüklüğünün 10 başın altında olması bunun bir göstergesidir. Türkiye`de tarımsal işletmelerin %72.2 `si bitkisel ve hayvansal faaliyeti birlikte sürdürürken, % 24.4 `u yalanızca bitkisel faaliyet ve % 3.4 `u yalanızca hayvancılık faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye`de sütçülük sektöründe üretim düzeyinin düşük olmasının en önemli sebebi hayvancılık işletmelerinin oldukça küçük ölçekli olması ve rekabet gücüne sahip olmamalarıdır. Hayvancılık işletmelerinin %22.8 `inde hiç büyükbaş hayvan bulunmazken işletmelerin % 67.9`unda 1-10 arasında büyükbaş hayvan %9.3 `unde ise10 ve üzeri büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Türkiye`de süt sığırı yetıştırıcıliği ve ihtisaslaşmıs süt sığırı işletmeleri Batı bölgelerinde ve ana nufus merkezleri etrafında yoğunlaşmıştır ve entansif yetıştırıcılik yapmaktadır. Genellikle yarı entansif ve ekstansif yetiştiricilik yapılan Doğu ve Orta Anadolu`daki işletmelerde kültür ırkı süt hayvanı daha az sayıdadır. Yerli ırk hayvan varlığı sayısal olarak yüksek olmasına rağmen, toplam süt üretimindeki payı düşüktür.

10 Ülkemiz süt hayvanı sayısı bakımından diğer ülkelere göre ön sıralarda yer aldığı halde, hayvan başına verim yönünden oldukça gerilerde bulunmaktadır. İnek başına verim AB ülkelerinde 5775 kg/yıl iken Türkiye`de bu değer kg/yıl dir. Bu değer İsvec, Hollanda ve Danimarka gibi verimi yüksek olan ülkelere 7000 kg kadar çıkmaktadır. AB `deki verim en düşük olan İrlanda ve Yunanistan'da bile inek başına verim 4500kg/yıl olup Türkiye`nin 3 katıdır ( Anonim 2001). Çizelge 4.1 : Türkiye`nin Büyükbaş Hayvan Varlığı (Baş) Yıllar Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Sığır Kültür + Melez Yerli , , , , , , , Kaynak : T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Internet sitesi Kayıtları, 2 Çizelge 4.1 incelendiğinde hayvan sayılarında yıllar itibariyla düşüş olduğu gözlenmiştir `dan bu yana bu düşüş oranı inekte yaklaşık % 7, koyunda %33, kıl keçişinde %31, tiftik keçişinde %73`dur. Koyun ve keçi üretimindeki olumsuz düşüş süt üretiminide olumsuz yönde etkilemıştır. Tüm hayvanlardaki bu düşüşe rağmen kültür + melez ırklarda düşüş görülmemıştır. Türkiye genelinde küçükbaş hayvancılıkta meydana gelen bu gerilemenin temel sebebi, büyükbaş hayvancılıkta bakım ve beslenmenin daha kolay olması ve verimliliğin daha yüksek olmasıdır. Bu konuda çayır ve meraların gün geçtikçe yokolması, yapağı ve kıl yerine diğer sanayi ürünlerinin daha yaygın kullanılması da küçükbaş hayvancılığın gerilemesinde etkili unsurlardır. Çiğ süt üretimine baktığımızda ise inek sütünde 1996`ya kadar yaklaşık %19`luk bir artış gözlenmiş 1996`da sonra ise izlenmiş olan yanlış politikalar dolayısıyla

11 yaklaşık % 10`luk düşüş olmuştur. Koyun ve keçi üretiminde 1990`dan bu yana sırasıyla % 36.8 ve % 34.8`lik düşüş gözlenmiştir. Çizelge 4.2 Türkiye`de Süt Üretimi ( ton ) ve Verimi ( kg / yıl / baş ) İnek Sütü Verimi Keçi Sütü Verimi Koyun Keçi Koyun Sütü Yıllar Inek Sütü Sütü Sütü Verimi , , , , , , , , , Kaynak : FAO Internet Sitesi Kayıtları, Ülkemizde hayvan başına düşen süt veriminin düşük olmasının en önemli sebebi sığır populasyonunun büyük bir bölümünün süt verimi düşük olan yerli ırklardan oluşmasıdır. Ülkemizdeki sığırların %61`i kültür + melez ırklardan % 39`u yerli ırklardan oluşmaktadır. Fakat son yıldan beri kültür ve kültür melezi ırkların oranı gittikce artmaktadır. Türkiye`deki toplam süt üretimının % 89.8`i inek sütü ve az da olsa manda sütü, %7.9`u koyun sütü, % 2.3`u ise keçi sütüdur..( DIE, 2001 ) Çizelge 4.3 : Toplam Süt Üretimının Süt Hayvanına Göre Dağılımı. Süt Hayvanı ( % ) Oran Kaynak : DIE, 2001 İnek 89,9 Koyun 7,9 Keçi 2,3 Türkiye`de üretimin % 50`si yoğurt, % 22`si işlenmiş içme sütü, %13`u beyaz peynir, %8 `i tereyağı, %7 `si diğer peynirlerdir.

12 Türkiye`de yıllar itibariyle süt ve süt ürünleri üretimi Çizelge 4.4`de verilmiştir. Çizelge 4.4 : Yıllar itibariyle Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ( 1000 ton ) Ürünler İşlenmiş Içme Sütü Yoğurt Beyaz Peynir Kaşar Peynir Tereyağı Kaynak : DPT, Yıllık Çalışma Raporları, yıli itbariyla işlenmiş içme sütü üretimi 350 bin ton, yoğurt 845 bin ton, peynir üretimi 220 bin ton, tereyağı 130 bin ton`dur Türkiye`de İşleme Türkiye`de sütçülük faaliyetinde bulunan işletmelerin genelde küçük ve dağınık birimlerden oluşması, üreticilerin örgütlenmemesi, çeşitli hizmetlere ulaşımını ve sütün pazarlanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca dağınık ve küçük üretim birimlerinde üretilen sütün toplanması ve dağıtılmasında karşılaşılan zorluklar sütün üretildiği birimlerde tüketilen miktarını önemli ölçüde arttırmaktadır. Türkiye`de üretilen çiğ sütün %25`i kaynağında tüketilmekte, %10`u hayvanlara içirilmekte, %5`i fire vermekte ve %60 ise pazarlanmaktadır. Pazara inen sütün sadece % 10`u modern işletmelerde işlenmekte %50`si mandıra denilen basit ve küçük işletmelerde işlenmekte, geriye kalan %40 `lik bölüm ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan çiğ süt (sokak sütü) olarak tüketiciye ulaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise kaynakta tüketim, hayvana içirilen ve fire toplam % 2-3, pazarlanan çiğ süt % 97-98, işlem görmeden tüketiciye ulaşan süt %0,5 0,6, modern işletmelerde işlenen çiğ süt %99,5`dir. Türkiye`de sütçülük sektöründe bir taraftan AB standartlarına uygun nitelikte üretim yapan ve en gelişmiş teknolojileri kullanan süt işleme tesisleri, diğer taraftan hijyenik koşullara uymayan ve kayıt dışı çalışan ilkel imalathaneler, birlikte üretim

13 faaliyetinde bulunmaktadır. Süt ürünleri üreten ünitelere bakıldığında, mandıra kooperatif işletmeleri ve fabrikalarda; uygulanan üretim, sanitasyon yöntemleri ve teknolojik düzeyleri, hem birbirleri hem de gruplar içinde değişiklik göstermektedir. Bu farklılıklar ürün maliyetleri üzerinde etkili olmakta ve haksız rekabete sebeb olmaktadır.ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğünün küçük boyutlu oluşu oto kontrol sistemin kurulmasını ve sanitasyon standartlarına uygun ekipman kullanılmasını güçleştirmektedir. Küçük işletmelerin çoğunda, üretimde uygulanan teknolojiden kaynaklanan çeşitli kalite sorunları bulunmakta ve ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Büyük işletmelerin önemli bir kısmında standartlara uygun üretim yapılmaktadır. Fakat kalite ve hijyen bakıminda uygun standartlarda üretim yapan işletmelerin sayışinda 1980`li yıllardan itibaren %19, kapasite bakımından ise %75 oranında bir artış meydana gelmiştir. Türkiye`de adet dolayında gıda maddesi üreten işletmelerin yaklaşık %16`si süt ve süt ürünleri üreten işletmelerdir. Bunların sadece 1300 tanesi 1000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Bunlardan 20 tanesi AB `ye ihracat yapacak nitelikte olup, yalanızca 13 tanesının AB ülkelerine ihracat yapmak için onay aldığı bilinmektedir ( DPT, 2000 ). Bu işletmelerin bir kısmı Avrupa standartları normlarnda çok sağlıklı üretim yapmaktadır. Eğer Türkiye`de üretilen ve tüketilen süt miktarları çokluğu baz alınırsa Avrupa standarlarında üretimin önemi bir kez daha anlaşılacaktır. Kalite bir standart olmamalı ulasılmasi gereken bir hedef olarak şirket içinde herkesin yoğunlasacağı bir amaç olmalıdır. Türkiye`de 1000 ton / yıl kapasiteli, süt ve süt ürünleri işletmelerinin sayısı ve kapasite miktarları bakımından coğrafik dağılımı Çizelge 4.5 `de verilmiştir.

14 Çizelge 4.5: Süt ve Süt Ürünleri Işletmelerinin Coğrafik Dağılımı Bölgeler 1992 İşletme Sayısı ( Adet ) Kapasite ( ton / yıl ) 1999 İşletme Sayı ( Adet ) Kapasite ( ton / yıl ) Ortakuzey Ege Marmara Akdeniz Kuzeydoğu , Güneydoğu Karadeniz Ortadoğu 8 78, Ortagüney Türkiye Kaynak: DPT, ile 1999 yıllarını karşılastırdığımızda, işletme sayısı olarak Ege, Marmara, Kuzeydoğu, Güneydoğu tarım bölgelerinde düşüş, Akdeniz bölgesi hariç, diğer tarım bölgelerinde ise artış olmuştur. Ege ve Kuzeydoğu tarım bölgelerinde işletme sayılarında düşüş olmasına karşılık kapasite kullanımında artış gözlenmiştir.toplam işletme sayışinda %0.6`lik azalışa karşılık kapasitede %7.5`lik artış olduğu gözlenmiştir. Süt ürünlerindeki kapasite kullanımı Çizelge 4.6 `da gösterilmiştir. Çizelge 4.6 Bazı süt ürünlerinin kapasite kullanım oranları ( % ) ( 8 saat / gün ) Ürün Pastorize Süt Sterilize Süt , Beyaz Peynir Kasar Peynir Yoğurt Dondurma Tereyağı Kaynak : DPT 1990, 1995, 2000.

15 Çizelge 4.6 incelendiğinde, yoğurt kapasite kullanım oranında düzenli bir artış olmasına karşılık diğer ürünlerde yıllar itibariyle bir dalgalanma olduğu görülmektedir. Fakat genel olarak, bazı yıllar ve ürünler hariç kapasite kullanım oranının çok düşük olduğu görülmektedir. Sterilize sütün kapasite kullanım oranının diğer ürünlere göre yüksek oluşünün nedeni bu ürünün dayanıklı olmasından dolayı raf ömrünün uzunlüğü, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmesi, üretim hattıda kayıpların azlığı, taşıma kolaylığı kapasitesisini yükselten nedenlerdir. Ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketimi gelişmiş ülkelerin tüketimi ile karşılaştırıldığında oldukça düşük düzeyde bulunması.( yoğurt dışında ), sektörde yabancı yatırımların yapılmasına neden olmuştur. Bu yatırımlar ağırlıklı olarak ortaklık düzeyinde gerçekleşmektedir. Bunun sebebi yabancı firmaların iç pazara rahat girebilmek için yerli firmalar tarafından kurulan dağıtım ağlarından faydalanmayı tercih etmeleri olduğu düşünülmektedir. Özellikle dondurma üretiminde yabancı sermayeli yatırımlar ağırlıkta olup, üretimin büyük bir bölümünü gerçekleştirmektedir. Pazarin doymamış olması sebebiyle yerli firmalarda bu konudaki yatırımlarını hızlandırmıslardır. Bunun yanı sıra yerel çeşitlerin (Maras dondurması gibi) üretimide giderek önem kazanmaktadır. Süt tüketim alışkanlığının daha da yaygın hale getirilmesi için üretici firmalar AR GE faaliyetlerine hız vererek iç pazara yeni ürünler ( Laktoz şekeri içermeyen süt, belirli yaş gruplarının ihtiyaçlarını yönelik hazırlanmış süt vb.) sunmaya başlamışlardır. Bir başka gelişme de geleneksel ürünlerimizin ( Ayran, kaymak ve geleneksel peynir çeşitleri ) modern işleme yöntemleri ile işlenerek pazara sunulmalarıdır. Bunun yanı sıra batı ülkelerinde tüketimi yaygın olan süt ürünleri de günümüzde bir çok firma tarafından ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Bu ürünler arasında özellikle meyveli yoğurt ve mozeralla peyniri yıllar itibariyle tüketim açısından giderek artan bir trend göstermektedir.

16 4.3. Türkiye`de Pazarlama Süt, doğal yapısı dolayısıyla tarım ürünleri arasında pazarlanması en güç ürünlerden birisi konumunda bulunmaktadır. Sütün, sıvı formda bulunması ve ağır olması ve taşınmayada çok elverişli bir konumda bulunmaması bu güçlüğü doğuran en önemli nedenlerin başında sayılabilir. Diğer taraftanda bakteri üretimine son derece elverişli bir ortam teşkil etmesi ve bununla etkili olarakda hızla bözülabilir olması, başta üretici olmak üzere süt pazarındaki tüm faktörler için göz önünde bulundurulması gereken ürün yapısına bağlı risk faktörleridir. Sütün bu özellikleri onun toplama, işleme ve dağıtım sırasında özel olarak muamele görmesini gerektirmekte ve pazarlama masraflarını artırmaktadır.( Yavuz ve ark., 2001 ) Sütün pazarlama süreci sütün sağımı ile es zamanlı olarak işletme avlusunda başlamaktadır. Süt üretiminde karşılaşılan en önemli sorun, sütün toplanmasıdır. Toplama işlemindeki aksaklıklar ve geçikmeler sütün kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Türkiye`de üretici geneline yayılmış bir etkin toplama ağı bulunmadığı ve sütün soğuk depolanmasında geçikme yaşandığı için sütün içinde hızlı bir mikrobiyolojik faaliyet olmakta ve sütün kalitesi düşmektedir. Buna sağım esnasındaki hijyenik önlemlerin yetersizliği de eklenince sütteki bakteri oranı standartların çok üzerinde seyretmektedir. Hayvancılık işletmelerinde çiğ sütün toplama merkezlerine ulaştırılması plastik bidon, aluminyum güğümler ve çelik tanklar yoluyla yapılmaktadır. Türkiye çapında yapılan araştırmada üteticilerin %61`inin aliminyum güğüm, %26 `sını plastik bidon, %13`ünün de çelik tank kullandığı saptanmıştır ( Yavuz ve ark ). Çiğ süt pazarlanmasında en önemli konulardan biride fiyat oluşumüdür. Batı bölgelerinde fiyatlar, kooperatif birliklerinin yaptığı ihalelerde süt sanayicilerinin teklif vermesi şeklinde belirlenirken, Doğu bölgelerinde daha küçük ölçekli sanayi içi ve mandıraların pazarlık usulü ile belirlediği fiyatlar geçerlidir. Süt pazarlamasında fiyat oluşmasından sonra fiyatlarla yakın ilişkisi olması nedeniyle üzerinde durulacak diğer bir faktör ise pazarlama marjıdır. Pazarlama marjı, son tüketicinin söz konusu tarım ürünü için ödediği fiyat içerisinde pazarlama hizmetlerinin oluşturduğu payı ifade etmektedir. Sanayicilerin % 31 `lik bölümü işledikleri sütün bizzat üreticiden almayı, kaliteli süt alabilme, maliyetleri düşürme, aracı kullanmak istememeleri ve güçlü bir

17 organizasyon olamamaları sebebiyle tercih etmektedir. % 16`lik bölümü ise işledikleri sütü aracılarda, nakliye masraflarından kurtuldukları, önceden sözleşmeleri bulunması, güçlü bir organizasyon olmamaları ve karşılarında tek muhatap bulma fırsatını yakaladıkları için tercih etmektedirler. %53`luk kısım ise işledikleri sütü kooperatifler ve damızlık sığır yetıştırıcı birliklerden almayı, sürekli alım yapılabilmesi, sütün randımanlı oluşu, üreticilerden oluşması ve karşılarında tek muhattap olması nedenlerinden dolayı tercih etmektedirler ( Yavuz ve ark, 2001) Türkiye`de ve Dünya`da Tüketim Çizelge 4.7 : Türkiye ve Bazı Ülkelerde Kişi Başına Yıllık Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi ( kg) Ülkeler İçme Sütü Tereyağı Peynir Yoğurt/ Süttözü Ayran Türkiye ,0 0.5 Arjantin Avustralya AB 95, Rusya ABD ,0-1.5 Kaynak : Fapri, 1998; Tan Ertürk, 1999 Türkiye`de kişi başına süt ve süt ürünleri tüketim miktari kg olarak 30, tereyağında 1.3, peynirde 12.5, yoğurtta 35, süttözünda 0.5 `dir. Diğer ülkelerde ise içme sütü tüketimi Türkiye`nin yaklaşık 3 katı, süttözü tüketimi ise 6-7 katıdır Diğer bir süt ürünü çeşidi olan dondurma dünyadaki paketlenmiş gıda sektöründe 10. sırada yer almaktadır. Dondurma pazarını doyuran pazarlar Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Avusturalya pazarlarıdır. Bu kıtalarda dondurmalar uluslararası firmalar vasıtasıyla satılmaktadır. Global dondurma satış tahminleri 2000 ile 2005 arasında yaklaşık %2.3 lük artış beklemektedir. Dondurma satışının artmasına sebeb olacak anahtar faktörler sırasıyla; Müşterilerin dışarıda yemek yeme alışkalıklarının zaman içeriisinde artan bir trend içerisine girmesi. Zaman içerisinde diet, yağsız dondurma üretimine fokuslanılması. Sezonluk olmayan dondurma talebi. Değişik yaş gruplarına hedefelenmek değişik ürün çeşitleriyle beraber.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı