OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ Figen GÜLEŞ DOKTORA TEZİ Danışman Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Konya- 2013

2 ii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Figen GÜLEŞ

3 iii

4 iv TEŞEKKÜR Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne sunulan bu doktora tezi; 3-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarındaki fiziksel çevreye yönelik kalite standartlarını, eğitimin ortak paydaşları olan veli, öğretmen ve yönetici görüşlerine dayalı olarak tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Tezin hazırlanmasında; rehberliğini, değerli zamanlarını, görüşlerini ve bilgi birikimlerini esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tez savunma jürimde yer alan, bakış açısı ve anlayışıyla her zaman desteğini hissettiğim Bölüm Başkanım, hocam Sayın Prof. Dr. Ramazan ARI ile Sayın Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ e, Doç. Dr. Zarife SEÇER e ve Yrd. Doç. Dr. Neslihan SALTALI ya teşekkürlerimi sunuyorum. İstatistik analizleri aşamasındaki yardımlarıyla Öğr.Gör.Dr. Ömür Hakan KUZU ya, Arş. Gör. Kazım KARABOĞA ve Arş. Gör. Zeynep ERGEN e; tezin düzeltme ve kontrol çalışmalarında yaptığı katkılarla Yrd.Doç.Dr. Tuğba ŞENER e en içten duygularımla teşekkür ederim. Tezin bütün süreçlerinde bana yardımcı olan tüm hocalarıma, dostlarıma, mesai arkadaşlarıma, yöneticiliğini yaptığım İhsan Doğramacı Uygulama öğretmenlerine, personeline, velilerine ve özellikle öğrencilerine teşekkür ederim. Çalışmanın anketlerini uygulama aşamasındaki özverili ve yardımsever yaklaşımlarıyla uygulamalarımda yardımcı olan okul yöneticilerine ve öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerime de içtenlikle teşekkür ederim. Son teşekkürüm ise gösterdikleri inanılmaz sabır ve anlayışla beni destekleyen aileme Çalışmalarım süresince maddi ve manevi desteğiyle hep yanımda olan ve bu zorlu sürecin bütün aşamalarında ilerleme kaydedip sonuca ulaşmamda en büyük teşviki sağlayan sevgili eşim Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ e, sevgili çocuklarım Mustafa Ekrem ile Yusuf Mert e ve sevgili aileme sonsuz teşekkürler Konya, 2013 Figen GÜLEŞ

5 Öğrencinin v T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Figen GÜLEŞ Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı Danışmanı Tezin Adı Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı Doç.Dr. Yavuz ERİŞEN Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevreye İlişkin Kalite Standartlarının Belirlenmesi ÖZET Bu araştırmanın genel amacı; 3-6 yaş çocuklarına eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında sistemin kalitesini etkileyen fiziksel çevreye yönelik kalite standartlarını, eğitimin ortak paydaşları olan veli, öğretmen ve yönetici görüşlerine dayalı olarak tespit etmektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmış olup, çalışma örneklemini, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilçelerin de bulunan toplam 15 bağımsız resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları oluşturmaktadır. Bu kurumlardan toplam 538 veli, 51 öğretmen ve 15 yönetici çalışmaya dahil olmuştur. 7 boyut ve 80 maddede oluşan fiziksel çevre standartlarının uygunluğu ve önem derecesinin belirlenmesi ile önerilen ifadeler bağlamında okullardaki mevcut durumun yeterlilik düzeyinin değerlendirilmesinde tüm paydaşların görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS programında uygun istatistiksel testler kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda önerilen bütün ifadelerin paydaşlar tarafından standart olarak uygun ve önemli olarak kabul edildiği görülmüştür. Fiziksel çevre standartları bağlamında eğitmenlerin okullarındaki mevcut durumlarına ilişkin yapmış oldukları değerlendirmeler, fiziksel çevre standartları konusunda özellikle iyileştirme yapılması gereken alanları ortaya çıkarmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında, okul öncesi eğitimde standart belirlemeye, okul öncesi eğitimde kalitenin geliştirilmesine, okul öncesi eğitimde fiziksel çevre standartlarının oluşturulmasına ve fiziksel çevre standartları bağlamında mevcut duruma ilişkin yetersizliklerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimde Kalite Standartları, Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre, Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Kalite Standartları.

6 Öğrencinin vi T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Figen GÜLEŞ Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı Danışmanı Tezin İngilizce Adı Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı Doç.Dr. Yavuz ERİŞEN Determining Quality Standards Of Physical Environment in Pre- School Education SUMMARY This study generally aims to determine quality standards that affect quality of system directed to physical environment in pre-school institutions providing education to 3-6 years old children on the basis of views of the common dominators of the education parent, teacher and administrator. General screening model has been used in this study and 15 independent public and private pre- school education institutions located in the central districts of Meram, Selçuklu, Karatay depending on Konya Provincial Directorate of National Education formed the study sample. A total of 538 parents, 51 teachers and 15 administrators from these institutions were included in this study. In the context of appropriateness of physical environmental standards consisting of 7 size and 80 items determining the degree of importance to the proposed statements all views of stakeholders were consulted on the assessment of the level of competence of the current situation in schools. The obtained data were analysed using appropriate SPSS statistical tests. All the proposed statements, as a result of the study were seen appropriate and important as standards by the stakeholders. Assessments about current situations of schools made by trainers within the context of physical environment standards revealed areas particularly in need of improving physical environment standards. In the light of obtained results to determine quality of pre- school education, to develop quality and set up physical environment standards in pre-school education and to recruit inadequacies of the current situation in the context of physical environment standards have been proposed. Keywords:, Quality Standards of Pre-School Education, Physical Environment in Pre-School, Quality Standards of Physical Environment in Pre-School

7 İÇİNDEKİLER Bilimsel Etik Sayfası... ii Tez Kabul Formu... iii Teşekkür... iv Özet... v Summary... vi Tanımlar ve Kısaltmalar Listesi... x Tablolar Listesi... xii Şekiller Listesi... xv vii BİRİNCİ BÖLÜM-GİRİŞ 1.1. Problem Araştırmanın Amacı Alt Amaçlar Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar... 9 İKİNCİ BÖLÜM- KURAMSAL TEMEL VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. Eğitimde Kalite ve Standartlar Okul Öncesi Eğitimde Kalite ve Standartlar Okul Öncesi Eğitimde Kalite Değerlendirmede Kullanılan Araçlar Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Konum ve Yapı İç Mekan ve Materyalleri Dış Mekan ve Materyalleri Fiziksel Çevre Sağlığı Araştırma Konusu İle İlgili Yapılmış Çalışmalar Türkiye de Yapılmış Çalışmalar Yurt Dışında Yapılmış Çalışmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 3.1. Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veli Demografik Bilgileri /Yönetici Demografik Bilgileri Veri Toplama Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi... 39

8 Veri Toplama Aracı Verilerin Toplanması Veri Toplama Aracının Geçerlik ve Güvenirliği Verilerin Analizi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- BULGULAR 4.1. Standart Olarak Önerilen İfadelerin Uygunluğu İle İlgili Katılımcı Görüşleri Fiziksel Çevreye İlişkin Standartların Velilere Göre Önem Dereceleri Fiziksel Çevreye İlişkin Standartların Önem Derecelerinde Veli Görüşlerine Göre Farklılıklar Velilerin Eğitim Durumuna Göre Farklılıklar Velilerin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre Farklılıklar Fiziksel Çevreye İlişkin Standartların / Yöneticilere Göre Önem Dereceleri Fiziksel Çevreye İlişkin Standartların Önem Derecelerinde / Yönetici Görüşlerine Göre Farklılıklar / Yönetici Mesleki Kıdemine Göre Farklılıklar / Yönetici Görev Türüne Göre Farklılıklar / Yöneticilerin Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Farklılıklar ,Yönetici ve Veli Gruplarının Görüşlerine Göre Standartların Önem Derecelerinde Oluşan Farklılıklar Fiziksel Çevreye İlişkin Standartlara Göre / Yöneticilerin Okullarındaki Mevcut Durum Hakkında Görüşleri Fiziksel Çevreye İlişkin Standartlara Göre Okullarının Mevcut Durumu İle İlgili / Yöneticilerin Görüş Farklılıkları / Yöneticilerin Mesleki Kıdemine Göre Okullarının Mevcut Durumuna İlişkin Görüş Farklılıkları / Yöneticilerin Görev Türüne Göre Okullarının Mevcut Durumuna İlişkin Görüş Farklılıkları /Yöneticilerin Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Okullarının Mevcut Durumuna İlişkin Görüş Farklılıkları BEŞİNCİ BÖLÜM- TARTIŞMA VE YORUM 5.1. Standart Olarak Önerilen İfadelerin Katılımcılara Göre Uygunluk Durumu Fiziksel Çevreye İlişkin Standartların Katılımcılara Göre Önem Dereceleri Değerlendirmeleri Konum Boyutu Yapı Boyutu İç Mekân Boyutu İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu viii

9 Dış Mekân Boyutu Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Katılımcıların Çeşitli Özelliklerine ve Gruplarına Göre Standartların Önem Derecelerine İlişkin Fark Testleri Değerlendirmeleri Katılımcıların Çeşitli Özelliklerine Göre Fark Testleri Değerlendirmeleri Velilerin Özelliklerine Göre Değerlendirmeler /Yönetici Özelliklerine Göre Değerlendirmeler Cevaplayıcı Gruplara (,Yönetici ve Veli) Göre Fark Testlerinin Değerlendirilmesi /Yöneticilerin Okullarındaki Mevcut Durum Hakkında Görüşlerine İlişkin Değerlendirmeler Çalışılan Kurum Türüne Göre /Yöneticilerin Okullarındaki Mevcut Durum Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi ix ALTINCI BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 6.1. Sonuçlar Standart Olarak Önerilen İfadelerin Uygunluğuna İlişkin Sonuçlar Fiziksel Çevre Standartlarının Önem Derecelerine İlişkin Sonuçlar Katılımcıların Çeşitli Özelliklerine Göre Standartların Önem Derecelerinde Oluşan Farklılıklara İlişkin Sonuçlar , Yönetici ve Veli Gruplarına Göre Standartların Önem Derecelerinde Oluşan Farklılıklara İlişkin Sonuçlar Fiziksel Çevre Standartları İle İlgili /Yöneticilerin Okullarındaki Mevcut Durum Hakkında Görüşlerine İlişkin Sonuçlar Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ

10 x TANIMLAR VE KISALTMALAR LİSTESİ Kalite: Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya doğabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır (ISO-8402,1989). Okul Öncesi Eğitim: Doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların gelişim özellikleri, kişisel ayrılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak onların bedensel, duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardım etmek amacıyla aileler ve birtakım kurumlar tarafından uygulanan eğitim (TDK Eğitim Terimleri Sözlüğü). Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre: Okul öncesi eğitim kurumunda çocukların öğrenim ve gelişimini kolaylaştıracak olanakları, çalışan personelin,velilerin ve çocukların konforu, sağlık ve güvenliği sağlanarak estetik şekilde organize edilmiş, bina konumu, yapısı, çevre sağlığı, iç ve dış mekânları ile araç ve materyallerini içeren fiziki ortam. Standart: Belirli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli ve yeterli nicelik ve nitelik düzeyi (Erişen,2003) AB ABD CPERS ECERS-R EÇE MEB NAEYC OÖE PIUERS : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : The Children s Physical Environments Rating Scale (Çocukların Fiziksel Ortamlarını Derecelendirme Ölçeği) : Early Childhood Environment Rating Scale- Revised Edition (Erken Çocukluk Çevre Derecelendirme Ölçeği Yeni Versiyon) : Erken Çocukluk Eğitimi : Milli Eğitim Bakanlığı : National Association For Education of Young Children (Küçük Çocukların Eğitimi İçin Amerikan Ulusal Derneği) : Okul Öncesi Eğitim : Playground Information To Use With The Environment Rating Scales (Çevre Derecelendirme Ölçeği İle Kullanmak İçin Oyun Alanı Bilgisi)

11 xi SHÇEK SÜ TSE : Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu : Selçuk Üniversitesi : Türk Standartları Enstitüsü

12 xii TABLOLAR LİSTESİ Tablo 3.1. Veli Cinsiyet Durumu Tablo 3.2. Veli Eğitim Durumu Tablo 3.3. Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türü Tablo 3.4. /Yönetici Cinsiyet Durumu Tablo 3.5. /Yönetici Mesleki Kıdem Durumu Tablo 3.6. /Yönetici Görev Durumu Tablo 3.7. /Yöneticilerin Görev Yaptıkları Okul Türü Tablo 3.8. Standart Olarak Önerilen İfadelerde Temel Alınan Literatür Bilgisi Tablo 3.9. Faktör Analizine Göre Çıkartılması Önerilen Maddelerin Katılımcılara Göre Önem Dereceleri Tablo Veri Ölçme Aracının Pilot Uygulama ve Örneklem Grubu İçin Güvenilirlik Katsayıları Tablo Araştırmada Kullanılan Testler Tablo Verilerin Yorumlanmasında Kullanılan Sınır Değerleri Tablo 4.1. Standart Olarak Önerilen İfadelerin Katılımcılara Göre Uygunluk Durumu Tablo 4.2. Velilere Göre Konum Boyutu Önem Dereceleri Tablo 4.3. Velilere Göre Yapı Boyutu Önem Dereceleri Tablo 4.4. Velilere Göre İç Mekân Boyutu Önem Dereceleri Tablo 4.5. Velilere Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Önem Dereceleri Tablo 4.6. Velilere Göre Dış Mekân Boyutu Önem Dereceleri Tablo 4.7. Velilere Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Önem Dereceleri Tablo 4.8. Velilere Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Önem Dereceleri Tablo 4.9. Veli Eğitim Durumuna Göre Konum Boyutu Farkları Tablo Veli Eğitim Durumuna Göre Yapı Boyutu Farkları Tablo Veli Eğitim Durumuna Göre İç Mekân Boyutu Farkları Tablo Veli Eğitim Durumuna Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Veli Eğitim Durumuna Göre Dış Mekân Boyutu Farkları Tablo Veli Eğitim Durumuna Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Veli Eğitim Durumuna Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Farkları Tablo Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre Konum Boyutu Farkları Tablo Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre Yapı Boyutu Farkları... 79

13 Tablo Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre İç Mekân Boyutu Farkları Tablo Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre Dış Mekân Boyutu Farkları Tablo Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Velinin Çocuğunu Gönderdiği Okul Türüne Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Farkları Tablo /Yöneticilere Göre Konum Boyutu Önem Dereceleri Tablo /Yöneticilere Göre Yapı Boyutu Önem Dereceleri Tablo /Yöneticilere Göre İç Mekân Boyutu Önem Dereceleri Tablo /Yöneticilere Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Önem Dereceleri Tablo /Yöneticilere Göre Dış Mekân Boyutu Önem Dereceleri Tablo /Yöneticilere Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Önem Dereceleri Tablo /Yöneticilere Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Önem Dereceleri Tablo Kıdeme Göre Konum Boyutu Farkları Tablo Kıdeme Göre Yapı Boyutu Farkları Tablo Kıdeme Göre İç Mekân Boyutu Farkları Tablo Kıdeme Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Kıdeme Göre Dış Mekân Boyutu Farkları Tablo Kıdeme Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Kıdeme Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Farkları Tablo Görev Türüne Göre Konum Boyutu Farkları Tablo Görev Türüne Göre Yapı Boyutu Farkları Tablo Görev Türüne Göre İç Mekân Boyutu Farkları Tablo Görev Türüne Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Görev Türüne Göre Dış Mekân Boyutu Farkları Tablo Görev Türüne Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Görev Türüne Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Konum Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Yapı Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre İç Mekân Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Dış Mekân Boyutu Farkları xiii

14 Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Farkları Tablo Cevaplayıcı Grupların Görüşlerine Göre Konum Boyutu Farkları Tablo Cevaplayıcı Grupların Görüşlerine Göre Yapı Boyutu Farkları Tablo Cevaplayıcı Grupların Görüşlerine Göre İç Mekân Boyutu Farkları Tablo Cevaplayıcı Grupların Görüşlerine Göre İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Cevaplayıcı Grupların Görüşlerine Göre Dış Mekân Boyutu Farkları Tablo Cevaplayıcı Grupların Görüşlerine Göre Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutu Farkları Tablo Cevaplayıcı Grupların Görüşlerine Göre Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutu Farkları 149 Tablo /Yöneticilerin Okullardaki Konum Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri Tablo /Yöneticilerin Okullardaki Yapı Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri Tablo /Yöneticilerin Okullardaki İç Mekân Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri Tablo /Yöneticilerin Okullardaki İç Mekân Eğitim Materyalleri Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri Tablo /Yöneticilerin Okullardaki Dış Mekân Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri Tablo /Yöneticilerin Okullardaki Dış Mekân Eğitim Materyalleri Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri Tablo /Yöneticilerin Okullardaki Fiziksel Çevre Sağlığı Boyutuna İlişkin Değerlendirmeleri Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Okullardaki Mevcut Duruma İlişkin Yapı Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Okullardaki Mevcut Duruma İlişkin İç Mekân Boyutu Farkları Tablo Çalışılan Kurum Türüne Göre Okullardaki Mevcut Duruma İlişkin Dış Mekân Boyutu Farkları xiv

15 xv ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Araştırmada İzlenilen Yöntem Şekil 1.2. Veri Toplama Metodunun Basamakları... 38

16 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Bilgi çağının gerektirdiği nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesinde temel unsur olan eğitim kurumlarının, kendilerinden beklenen görevleri etkinlikle yerine getirebilmeleri, yalnızca ulusal değil, evrensel değerleri de benimsemiş, verimlilik anlayışına sahip kaliteli eğitim gerçekleştirmeleriyle orantılıdır. Bugünün çağdaş eğitimcileri, nitelikli insanı tanımlarken, öz güveni yüksek, girişimci, kendi alanında uzman olma gibi birçok nitelik ortaya koymaktadır. Bu nitelikler, bugünün tanımlamasıdır. Fakat gelecekte eğitim ve insandan beklenen nitelik ve tanımların da değişmesi olağandır (Erişen, 2003; Kıldan, 2010). Çocukların gelişimlerinde yaşamlarının ileriki dönemlerinde elde edecekleri fırsatlar açısından hayatlarının ilk yıllarındaki tecrübelerinin kritik bir öneme sahip olduğu fikri artık evrenseldir. Okul öncesi eğitimi, günümüz bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlarla, artık yalnızca ailenin vereceği bir eğitim olmaktan çoktan çıkmıştır. Çocukların gelişimlerine uygun olarak tasarlanmış, yapılandırılmış ve düzenlenmiş olan eğitim ortamlarında nitelikli eğitmenlerle gerçekleştirilecek eğitimin kalitesi, çocuklara olabilecek en iyi başlangıcı sağlama açısından önemlidir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de eğitime yönelik kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara göre okul öncesi eğitimin yapılandırılması gerekmektedir. Fiziksel çevre şartlarının nitelikli olmasının çocukların öğrenmesine yaptığı katkı kadar, motor becerilerini, fiziksel ve duygusal gelişimlerini de güçlü bir şekilde etkilediği dikkate alınırsa; bu unsura ilişkin standartların belirlenmesi bu alan için öncelik gerektirmektedir. Bu durum, Türkiye de okul öncesi eğitimde fiziksel çevreye ilişkin kalite standartlarının belirlenmesine yönelik yapılan bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Yapılan bu araştırma altı bölümdür. İlk bölümde problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi ortaya konmuştur. İkinci bölümde konu ile ilgili araştırmalara

17 2 değinilmiş, üçüncü bölümde ise araştırmanın yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde araştırma bulguları tablolar halinde sunulmuş, beşinci bölümde elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Araştırmanın altıncı ve son bölümünde ise araştırmaya ilişkin değerlendirmeler ve önerilerde bulunulmuştur. 1.1.Problem Çocuğun doğumundan temel eğitime başladığı güne kadar geçen yıllarını kapsayan okul öncesi dönem, yaşamın ileriki dönemlerinde de önemli rollere sahip olması sebebiyle, uygun yaşantılarla ve iyi şartlarda geçirilmelidir. Çocuğun en alıcı dönemi olan okul öncesi yıllarında, çocuğa sunulan yüksek kaliteli ve gelişime uygun okul öncesi eğitimi, kısa ve uzun dönemde çocuğun dil, okuma-yazma, matematik, sosyal ve duygusal yeterlilik ve bilişsel fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler bırakabilmektedir. Bunun için çocuğa bu dönemde sistemli, geniş donanımlı, planlı programlı bir yardım yapılmalı ve gereken ihtiyaca daha bilinçli ve yerinde cevap vermek için okul öncesi eğitim kurumları en ideal şekilde hazırlanmalıdır (Oğuzkan ve Oral, 2002; NAEYC, 2009). Ülkemizde 1960 lı yıllardan sonra bilinirliği başlayan okul öncesi eğitimin önemi konusunda toplumun bilgi eksikliğinin olması, sorumlu kurumların çeşitlik göstermesi ve koordinasyon sıkıntıları, OÖE nin merkeziyetçi yapısı, Milli Eğitim in kaynaklarından bu alana ayrılan payın sınırlılığı, okul öncesi kurumlarının yaygınlaştırılması konusunda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, basın, halk eğitim merkezleri, yöneticiler ve öğretmenlerin yeterli işbirliği içinde olamamaları, bu eğitimin gerekli hızda ilerlemesinde engelleyici rol oynamıştır( Dinçer,2005; İnanlı,2005; Tuğrul,2005; Biehl, 2011). MEB, bu eğitim kademesinin açığını gidermek amacıyla anasınıflarını yaygınlaştırmaya ağırlık vermiştir. Bu sınıflar, çocukların yaşlarına uygun bağımsız bir mekân sunamamakla birlikte, bu politika ülkemizde okul öncesi eğitimin hızla gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Diğer önemli katkıyı ise sayısı ülkemizde her yıl daha fazla artan bağımsız anaokulları sağlamaktadır ay arası çocuklara eğitim veren bu kurumlarda, çocuklara sağlanılan bakım, fiziksel ve pedagojik imkânlara bağlı olarak

18 3 anasınıflarına oranla bu yaş çocukları için daha kaliteli eğitim ortamları oluşturulmaya çalışılmaktadır. (www.meb.gov.tr, 2008; Kıldan, 2010). Son yıllarda ülkemizde okul öncesi eğitimde kaliteyi etkileyen faktörlerdeki yetersizlikleri ortaya koyan bir takım çalışmalar yapılmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarını fiziki şartları, donanımları ve eğitim süreçleri, öğretmen, yönetici ve müfettişlerin nitelikleri ve çalışma şartları, eğitim programı uygulamaları ve denetim süreçleri gibi eksiklikler tespit eden farklı akademik tez çalışmaları, projeler, toplantılar ve raporlar hazırlanmıştır. Örneğin; konu ile ilgili MEB in yapmış olduğu yakın tarihli bir çalışma; Haziran 2013 te gerçekleştirilen Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminde 1 (EÇE) Yeni Yönelimler: Kalite, Erişim ve Hakkaniyet başlıklı uluslararası konferanstır. Eşitsizliklerin giderilmesi ve evrensel erişim sağlanması gözetilerek, tüm çocuklar için EÇE kalite çerçevesinin iyileştirilmesinde siyasal kararlılığın güçlendirilmesine ve sektörler arası işbirliğine katkıda bulunma amacını taşıyan konferansın en önemli teması; Türkiye de okul öncesi eğitimde kalite standartlarının geliştirilmesi olmuştur. Kalite standartları oluşturma, kalite standartlarının uygulanması için ölçütler belirleme ve kurum açma izin sistemi konferansın diğer önemli konuları arasında yer almıştır (http://tegm.meb.gov.tr, 2013). Dünya Bankası nın İnsani Kalkınma Departmanı-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi- Türkiye de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi Zorluklar ve Seçenekler Raporu nda (2011) ise; Türkiye de okul öncesi eğitimin kapsama alanını ve kalitesini geliştirmek için başvurulabilecek politika seçenekleri yer almıştır. Kamu ve özel sektör tarafından sağlanan erken çocukluk eğitimi için bir kalite güvence çerçevesi oluşturulması (http://siteresources.worldbank.org/,2013:14) politikası, diğer dünya ülkelerinden örnekler verilerek detaylandırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığını İç Denetim Birim Başkanlığının 2010 yılında hazırladığı Okul Öncesi Eğitim Süreci İç Denetim Raporu nda Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanı içersinde yer alan 1 Erken Çocukluk terimi ilkokul başlangıcından önceki (0-6 yaş) çocukların bilişsel, motor ve sosyo-duygusal becerilerini uyarıcı etkinlikler sağlayan herhangi bir kurumda gerçekleşen tüm EÇG müdahalelerini kapsar. Bu nedenle, günlük bakım, okul öncesi eğitim ve anaokulu da geniş EÇE tanımı içindedir.(http://siteresources.worldbank.org/,2013)

19 4 anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarıyla ilgili eğitim, yönetim ve kaynak kullanımına ilişkin iş ve işlemler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur (Biehl, 2011). Bu raporda uygulama alanında tespit edilen olumsuzluklar; genel anlamda, eğitim hizmetlerine ve yönetim hizmetlerine ilişkin üç başlık altında incelenmiştir. Bu raporda genel anlamdaki olumsuzlukların ilk sırasında ; Yüksek oranda fiziki ortam yetersizliği ve materyal eksikliğinin olması, yer almıştır (Biehl, 2011). Bu raporun hazırlanış tarihi dikkate alındığında ülkemizde fiziksel çevre standartlarını oluşturma ve buna yönelik çalışmaların artırılması önceliğini hala korumaktadır. Araştırma konusunun belirlendiği dönemlerde ise fiziksel çevreye ilişkin yetersizlikler ve standartlarının belirlenmesi okul öncesi eğitimde kalite konusunda sıklıkla dile getirilen bir durumdu. Kurum ve kuruluşların yaptıkları okul öncesi eğitim çalışmalarında örneğin; Okul Öncesi Eğitimde Kalite: Üniversitelerin Rolü Toplantı Raporu nda (2005); 3-6 yaş grubuna yönelik hizmetlerde belli bir standardın tutturulamaması, resmi kurum yoluyla verilen hizmetlerde eğitimin kalitesinin düşüklüğü, özel kurum yoluyla verilen hizmetlerde ise belli oranda eğitimin kalitesinin düşüklüğünden söz edilmiştir. Ayrıca raporda yine, mutlaka fiziksel çevreye ilişkin kalite standartlarının belirlenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Türkiye de Okul Öncesi Eğitimi: Hizmete Duyulan İhtiyaçların Saptanması Raporu nda (2002), mevcut okul öncesi eğitim sisteminin değerlendirilmesine yönelik üç ilde (İstanbul, Van, Diyarbakır) okul öncesi öğretmenlerine yapılan anket uygulaması detaylıca açıklanmıştır. Ankette öğretmenlere etkin bir okul öncesi eğitim kurumunda hangi özellikler olması gerektiği sorulduğunda, en yüksek oranda fiziksel şartların uygunluğu cevabı alınmıştır. Ana sınıfında karşılaşılan güçlükler e yönelik sorularda ise; tüm illerdeki ana sınıfı öğretmenleri fiziksel şartları yeterli bulmadıklarını belirtmişler, sınıfların küçüklüğü, ayrı faaliyet alanlarının olmayışı, araç-gereç eksikliği ve çocuğa uygun tuvalet ve lavabo olmayışı üzerinde özellikle durmuşlar ve fiziksel şartların iyileştirilmesinin gerekliliğini belirtmişlerdir. Göl-Güven in (2009) İstanbul da, Özgan ın (2009) Kilis te ve Solak ın (2007) Adana da yaptığı çalışmalarda okul öncesi eğitimde fiziksel şartların yetersizliklerine ilişkin tespitler yapılmış olmasına ve kalite standartlarının belirlenmesinin

20 5 gerekliliği vurgulanmış olmasına rağmen, ülkemizde bu konuda yeterli çalışmaların olmayışı eğitim sisteminde büyük bir boşluk oluşturmaktadır. AB sürecinde her alanda kaliteyi yakalamaya çalışan Türkiye nin, okul öncesi eğitim alanında da kaliteyi gerçekleştirmesi önemlidir. Okul öncesi eğitime katılım, AB ile Türkiye arasındaki karşılaştırmalarda en kritik göstergelerden biri olarak ifade edilse de maalesef, Türkiye de okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırılamayacak derecede düşüktür (Gültekin ve Anagün, 2006:164). Ülkemizde her geçen yıl okul öncesi eğitimi ile ilgili kurumların sayısında ve okullaşma oranında artış olmasına rağmen ( yılı okullaşma oranı: 3-4 yaş grubu için % 30, 4-5 yaş grubu için % 44, 5 yaş grubu için % 65) (http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri, 2012), bu durum eğitimde kalite göstergesi olarak değerlendirilememektedir. Bu kurumların hızla artması eğitim ortamlarının çocuklar için ne kadar uygun olduğu sorununu da beraberinde getirmektedir (Demiriz vd., 2003:10). Bunun içinde okul öncesi eğitimde kaliteyi etkileyen fiziksel çevreye ilişkin kalite standartlarının paydaş görüşler alınarak belirlenmesi, öncelikli çalışmalardan biri olmalıdır. Bu bağlamda araştırmada, Türkiye de okul öncesi eğitimde fiziksel çevreye yönelik kalite standartlarının belirlenmesine ilişkin bir çaba gerçekleştirilmiştir Araştırmanın Amacı Eğitimin her alanında kaliteyi yakalamaya çalışan Türkiye nin, okul öncesi eğitim alanında da kaliteyi gerçekleştirmesi bir gerekliliktir. Araştırmanın genel amacı; 3-6 yaş çocuklarına eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında sistemin kalitesini etkileyen fiziksel çevreye yönelik kalite standartlarını, eğitimin ortak paydaşları olan veli, öğretmen ve yönetici görüşlerine dayalı olarak tespit etmektir. Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki alt amaçlara ulaşılmak istenmiştir.

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI ANNE ADAYLARINA VERİLEN EĞİTİMİN (ASBEP) GEBELİK, DOĞUM, LOHUSALIK

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul Çevresi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI MONTESSORİ YÖNTEMİNİN ÇOCUKLARIN KAVRAM EDİNİMİ, SOSYAL UYUMLARI VE KÜÇÜK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı