SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ"

Transkript

1 SOSYAL AĞLARIN YÜKSEKÖĞRETİMDE KULLANIMI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, FACEBOOK ÖRNEĞİ USAGE OF SOCIAL NETWORKS IN HIGHER EDUCATION: UNIVERSITY OF GÜMÜŞHANE, SAMPLE OF FACEBOOK Özgür KALAFAT Gümüşhane Üniversitesi, GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE Yüksel GÖKTAŞ Atatürk Üniversitesi, ERZURUM, TÜRKİYE ÖZET : Günümüzde birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmış ve bu sosyal ağların kullanımı özellikle genç kullanıcılar arasında hızla artış göstermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı yükseköğrenimde öğrenme öğretme süreçlerinde Facebook un profil sayfalarının ve Facebook gruplarının kullanımının etkililiğini ortaya çıkarmaktır. Yapılan bu uygulamada Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 35 öğrencinin, oluşturulan Facebook grubuna üye olmaları, hazırlık sınıfında öğrenim gören 40 öğrencinin ise Facebook profil sayfasını eklemeleri sağlanmıştır. Uygulamanın sonunda öğrencilere gönüllülük esasına dayalı olarak açık uçlu anket uygulanmıştır. Facebook grubuna üye olan 20 öğrenci, Facebook profil sayfasına üye 14 öğrenci ankete katılmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre ankete katılan öğrencilerin bir kısmının daha önceden benzer Facebook gruplarına katıldıkları ve benzer profil sayfalarını ekledikleri görülmüştür. Öğrencilerin tamamına yakınının, Facebook un eğitim amaçlı kullanımının yararlı olduğunu düşündükleri gözlemlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Sosyal ağlar, Facebook profil sayfaları, Facebook grupları ABSTRACT : Nowadays, A lot of social networks have emerged and the usage of social networks has rapidly increased especially among young users. This study aims to bring out the effectiveness of Facebook profile pages and the use of facebook groups in learning-teaching process in higher education. In this application, it is provided that 35 students of Kelkit Aydın Doğan Vocational School of Second Class Computer Technologies Department must get into facebook group which is made up, and 40 students of preparation school must add the facebook profile page. Open-ended survey was applied to the students on a voluntary basis at the end of the applications and 20 students who are the member of Facebook group and 14 students who are the member of Facebook profile page attended in the survey. Evaluation of the survey, content analysis technique was used. According to research findings, It was observed that a part of the surveyed students attended similar Facebook groups previously and added similar profile pages. It has been observed that educational use of Facebook is thought to be useful by most of the students. Keywords: Social Networks, Facebook profile pages, Facebook groups 1. GİRİŞ Sosyal paylaşım siteleri bireylerin halka açık ya da yarı halka açık olarak profillerini kayıtlı bir sistemde oluşturmalarını, bir bağlantıyı paylaştıkları, diğer kullanıcıların listesini göstermesini ve sistem içerisinde bulunan kişilerin ilişki listelerini de görmeyi sağlayan, online topluluklardaki insanların beğenilerini, aktivitelerini paylaştıkları ve ağ üzerinden birbirlerine mesaj, , tartışma grupları video, sesli sohbet, dosya paylaşımı yaptıkları sitelerdir(boyd & Ellison, 2007). Sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcıların amaçlarından biri yüz yüze olarak seyrek görüştükleri ya da uzun zamandır görüşmedikleri kişileri sosyal ağlarına katmaktır. Sosyal ağlar ortak paydaları olan insanları, bir araya toplayarak oluşturdukları grup arasındaki iletişimi ve bilgi akışını sağlamaktadır. Diğer taraftan sosyal ağların üç temel özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler, kullanıcının profil oluşturabilmesi, kullanıcının ilişkide olduklarının listesini açıklayabilmesi ve kullanıcının diğer kişilerin bağlantı listelerine ulaşabilmesidir(boyd & Ellison, 2007).

2 Dünya da son zamanlarda hızla yükselişe geçen sosyal paylaşım ağlarında insanların kendilerini ifade edebilmeleri, eğlenerek stres atabilmeleri, ortak amaçlar ya da görüşler doğrultusunda birleşebilmeleri söz konusu olabilmektedir. Hızlı bir yükseliş sağlayan ve geniş bir üyeye sahip olan sosyal paylaşım ağlarından biri de Facebook.com dur. Facebook genç üyeler tarafından tercih edilmekte ve çoğunlukla arkadaşlarını bulma gerekçesiyle üye olunmaktadır (Kobak & Biçer, 2008). Facebook u diğer sosyal paylaşım sitelerinden özellikle ayıran özelliği application (uygulama) eklentisidir, Facebook üzerinde gerek sitenin kendisinin gerekse kullanıcıların oluşturduğu 7000 den fazla application bulunduğu söylenmektedir. Bu uygulamalar çoğunluğu Facebook'un haricindeki yazılım geliştiriciler tarafından hazırlanan, belli işlevleri olan ufak yazılımlardır(chip, 2011). Facebook şu anda sosyal ağ siteleri arasında en hızlı büyüyen ve üniversite öğrencileri arasında en çok tercih edilen sosyal ağ sitesidir(genç, 2010). Türkiye, Facebook kullanıcılarının sayısına bakıldığında dünyada 5. sırada yer almaktadır. Türkiyede yaklaşık 30 milyon Facebook kullanıcısının %33 ünü yükseköğrenim çağındaki gençler oluşturmaktadır. Tablo 1 de Türkiye de yıllara göre Facebook kullanıcılarının sayıları, şekil 1 de ise türkiyede Facebook kullanıcılarının yaş dağılımları görülmektedir. Tablo 1: Türkiye de yıllara göre Facebook kullanıcılarının sayısı (Nickburcher, 2011) Yıl Facebook Kullanıcılarının Sayısı Temmuz ,464,640 Temmuz ,382,320 Temmuz ,552,540 Temmuz ,459,200 Şekil 1 : Türkiyedeki Facebook kullanıcılarının yaş dağılımları (Socialbakers, 2011) Tablo 1 e bakıldığında Temmuz Temmuz 2011 tarihleri arasında türkiyedeki Facebook kullanıcılarının sayısının yaklaşık 4 katına çıktığı görülmektedir. Bu Facebook un ülkemizde hızla büyüdüğünün göstergesidir. Şekil 1 e bakıldığında türkiyedeki Facebook kullanıcılarının yaş dağılımları görülmektedir. Şekil 1 incelendiğinde ise; türkiyedeki Facebook kullanıcılarının %33 ünün yaş aralığında olduğunu görülüyor ve bu yaş aralığı türkiyede yükseköğrenim çağında olan gençlerinde içerisinde bulunduğu yaş aralığıdır. Blackey ve Chew (2009) sosyal ağların öğrenme ve öğretim deneyimlerini zenginleştirmek için yükseköğretimdeki öğrenciler, akademisyenler ve kurumlar açısından faydalarından bahsetmiştir. Araştırmacılara göre, sosyal ağlar iletişim becerilerini geliştirir, katılımı ve sosyal bağlılığı genişletir, akran desteğini güçlendirir ve işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca sosyal ağ siteleri, üniversitelerin fazla desteği olmadan kolay ve ucuz bir şekilde kullanılabilmekte, öğrenciler için eğitim süreçlerine kolaylıkla entegre edilebilmekte ve bu türdeki kullanımlar hızla yaygınlaşmaktadır. Sosyal ağların mevcut öğrenme ve içerik yönetim sistemlerinde (ÖİYS) yapısal değişikliklere neden olması dikkat çekicidir. Özellikle ÖİYS lerin sosyal ağları kendi sistemlerine entegre etmeleri mi, yoksa mevcut sosyal ağların içine kendilerinin entegre olmaları mı sorusuna cevap aranmaktadır. Bu bağlamda

3 yapılacak araştırma ve çalışmalar ÖİYS lerin geleceği hakkında belirleyici rol üstlenecektir (Gülbahar, Kalelioğlu, Madran, 2010). Sosyal ağlar akademisyenler için de birçok yarar sağlamaktadır. Sosyal ağ siteleri, esnek ve kullanıcı dostu olması sebebi ile diğer öğretim yönetim sistemlerine göre daha kolay kullanılabilmektedir. Birçok öğrencinin ve araştırmacının çok daha basit adımları takip ederek bir topluluğu oluşturması, kendi aralarında paylaşımların gerçekleşmesi, iletişim ve dönüt açısından oldukça kolaylıklar sağlamaktadır (Gülbahar, Kalelioğlu, Madran, 2010). Facebook farklı şekillerde derslere entegre edilebilir (Muñoz & Towner, 2009). Bu çalışmanın amacı; ülkemizde çok sayıda kullanıcısı bulunan ve sürekli büyümeye devam eden sosyal ağlardan biri olan Facebook un yükseköğrenimde öğrenme öğretme süreçlerinde kullanılmasının etkiliğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır. Facebook un yükseköğrenimde bir öğrenme aracı olarak kullanılabilme potansiyeli nedir? Yükseköğrenimde öğrenme öğretme süreçlerinde Facebook kullanımının avantaj ve sınırlılıkları nelerdir? 2. YÖNTEM Bu çalışma; yükseköğrenimde öğrenme-öğretme süreçlerinde Facebook kullanımının etkililiğinin detaylı olarak araştırılması amacıyla nitel olarak yürütülmüş bir durum çalışmasıdır. Çalışmanın evrenini yükseköğrenimde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem ise örnekleme yöntemlerinden amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak, eğitim öğretim yılı, bahar döneminde Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde, 2. Sınıf dersi olan Sistem Analizi ve Tasarım dersini alan 35 öğrenci ve yine aynı okulun hazırlık sınıfında ingilizce dil eğitimi gören 40 öğrenci seçilmiştir. Çalışmada öncelikle araştırmanın amacı göz önünde bulundurularak, Sistem Analizi ve Tasarım dersi kapsamında öğretim aracı olarak bir Facebook grubu oluşturulmuş ve dersi alan 35 öğrencinin bu gruba üye olmaları sağlanmıştır. Ders ile ilgili duyurular bu grup üzerinden yapılmış ve öğrencilerden derse gelmeden önce grubu kontrol etmeleri istenmiştir. Ayrıca öğrencilerden ders kapsamında karşılaştıkları problemleri gruptaki arkadaşları ile paylaşarak birlikte çözüm üretmeleri istenmiştir. Bu şekilde Facebook üzerinde bir işbirlikli öğrenme ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. Yine araştırmanın amacı göz önünde bulundurularak hazırlık sınıfında ingilizce eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla, bir öğretim aracı olarak Facebook profil sayfası oluşturulmuştur. Öğrencilerden bu profil sayfasını arkadaş olarak eklemeleri istenmiştir ve 40 öğrenci Facebook profil sayfasını arkadaş olarak eklemiştir. Eğitimciler tarafından ders ile ilgili duyurular ve çeşitli multimedya içerik(resim, video vs.), Facebook profil sayfası üzerinden paylaşılmıştır. Ayrıca eğitimciler tarafından eğitsel oyunlar(kelime oyunları vs) da paylaşılarak, eğlenerek öğrenme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Zaman zaman profil sayfası üzerinden öğrencilere sorular sorulmuş ve cevaplamaları istenmiştir veya bazen bir resim paylaşılarak bu resim hakkında öğrencilerden yorum yapmaları istenmiştir. Öğrencilerin yapılan paylaşımları, yorumları ve sorulara verilen cevapları sadece ingilizce olarak paylaşmaları sağlanmıştır, başka dilde yapılan yorumlar silinmiştir. Öğrencilerden derse gelmeden Facebook profil sayfasını kontrol etmeleri istenmiştir. Verilerin toplanması aşamasında ise; örneklemi oluşturan öğrencilere, çalışmanın daha objektif olması açısından gönüllülük esasına dayalı olarak açık uçlu anket uygulanmıştır. Facebook grubuna üye olan 20 öğrenci ve Facebook profil sayfasını arkadaş olarak ekleyen 14 öğrenci olmak üzere toplam 34 öğrenci açık uçlu anket sorularını cevaplandırmıştır. Açık uçlu anketlerden toplanan verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 3. BULGULAR Araştırmadan elde edilen bulgulara göre açık uçlu ankete katılan toplam 34 öğrencinin günde ortalama 1 defa Facebook a girdiği ve Facebook grubunu veya Facebook profil sayfasını ziyaret ettiği görülmektedir.

4 3.1. Facebook un Yükseköğrenimde Bir Öğrenme Aracı Olarak Kullanılabilme Potansiyeli Tablo 1: Facebook un yükseköğrenimde bir öğrenme aracı olarak kullanılabilme potansiyeli Cevaplar f Facebook un öğrenmeye katkısı olduğunu düşünüyorum 30 Benzer profil sayfası veya benzer gruplara üyeyim 14 Facebook grubunu veya Facebook profil sayfasını arkadaşlarıma öneririm 29 Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin %88 inin Facebook un öğrenmelerine katkısı olduğunu düşündükleri görülmektedir. Öğrencilerden %41 i benzer profil sayfalarına yada gruplara üye olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilere sorulan Facebook grubunu veya Facebook profil sayfasını, bunlara üye olmayan arkadaşlarınıza önerirmisiniz sorusuna %85 inin olumlu yanıt verdiği görülmektedir. Ayrıca çalışmanın yapıldığı eğitim öğretim yılı, bahar döneminden sonrada halen aktif olan Facebook grubu ve Facebook profil sayfasında, öğrencilerden istenmemesine rağmen paylaşımlara devam ettikleri görülmektedir. Facebook grubunda; mezun öğrencilerin üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili paylaşımlarda bulundukları, iş başvurularında izledikleri yolları tartıştıkları, fikir alış-verişinde bulundukları gözlemlenmiştir. Hazılık sınıfını tamamlayan öğrencilerin ise Facebook profil sayfasında paylaşımlarına ingilizce olarak devam ettikleri görülmektedir Facebook un Yükseköğrenimde Öğretim Aracı Olarak Kullanımının Avantajları Tablo 3: Facebook grubunun öğrencilere göre olumlu yanları Cevaplar f Başkalarından öğrenme 7 Zamandan ve mekandan bağımsız 4 Grup çalışmasına imkan sağlaması 4 Beyin fırtınası yapabilme 3 Duyuruların grup üzerinden paylaşımı 2 Tablo 4: Facebook profil sayfasının öğrencilere göre olumlu yanları Cevaplar f İngilizce kullanma sorunluluğu 7 Eğlenerek öğrenme 4 Eğitimcilerinde sayfada paylaşımlarda bulunmaları 4 Eğitimcilerle ingilizce sohbet imkanı 3 Açık uçlu ankete öğrencilerden Facebook un olumlu yanlarını yazmaları istenmiştir. Tablo 3 ve tablo 4 te bu soruya verilen cevaplar görülmektedir. Tablo 3 te Facebook grubunun öğrencilere göre olumlu yanları, tablo 4 te ise Facebook profil sayfasının öğrencilere göre olumlu yanları gösterilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu arkadaşlarının sorduğu sorulardan öğrenmenin yanı sıra zaman ve mekandan bağımsız olarak her zaman soru sorabilmenin Facebookun avantajları arasında olduğunu düşünmektedirler. Sistem analizi ve tasarım grubunda öğrencilerin kendi problemleri üzerinde sık sık beyin fırtınası yaptıkları gözlenmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise; özellikle ingilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Facebook profil sayfasında paylaşılan eğitsel oyunların öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirdiği ve Facebook profil sayfasında yapılan paylaşımların ingilizce olarak yapılması, zorunluluğunun öğrencilerin öğrenmesine katkıda bulunduğudur. Ayrıca öğrenciler arkadaşları ile ve öğretmenleri ile zaman zaman Facebook profil sayfası üzerinden ingilizce sohbet edebilme imkanı da bulmuşlardır. Facebook un ücretsiz olması, kullanımının ön bilgi gerektirmemesi, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun Facebook üyesi olması ve herhangi bir maliyet(hosting vs.) ve zaman gerektirmemesi de Facebook un yükseköğrenimde öğretim aracı olarak kullanımının avantajları arasında sayılabilir. Diğer bir avantajı da sınıf ortamında çekingen olan öğrencilerinde, öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılımının sağlanmasıdır. En büyük avantajlarından birisi ise Facebookta paylaşılan öğelerin veya yapılan yorumların istendiğinde daha sonradan tekrar tekrar incelenebilmesidir. Ayrıca akran desteğini güçlendirmesi ve öğrenme süreçlerine kolaylıkla entegre edilebilmesi de avantajları arasındadır.

5 3.3. Facebook un Yükseköğrenimde Öğretim Aracı Olarak Kullanımının Sınırlılıkları Araştırmaya katılan öğrencilere, Facebook un olumsuz yönlerinin neler olduğunun sorulduğu soruya cevap verenlerin genelinin Facebook grubunu veya Facebook profil sayfasını takip edebilmeleri için internet bağlantısının gerekliği cevabını vermişlerdir. Ayrıca her öğrencinin Facebook üyesi olmaması, Facebook ta gereksiz paylaşımların yapılması, istenmeyen paylaşımları engelleyebilmek için öğrencilerden tarafından yapılan paylaşımların ve yorumların, eğitimciler tarafından sürekli kontrolünün gerekliliği de Facebook un yükseköğrenimde kullanımının sınırlılıkları arasındadır. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Sosyal ağ siteleri arasında hızla büyüyen Facebook un, yükseköğrenim öğrencileri arasında yüksek oranda tercih edilen sosyal ağlardan biri olması, yükseköğrenimde öğretim aracı olarak kullanılabilmesi için en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor. Türkiyede yılları arasında Facebook kullanıcılarının 4 katına çıktığı ve kulanıcıların büyük çoğunluğunun yükseköğrenim çağındaki gençler olduğu bilinmektedir. Facebook un ücretsiz olması ve yükseköğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun da Facebook üyesi olması, Facebook un yükseköğretimde öğrenme-öğretme süreçlerinde bir öğretim aracı olarak kullanılmasını kaçınılmaz kılıyor. Facebook un öğrenme-öğretme sürecine dahil edildiğinde öğrenci-içerik, öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci etkileşimi artacaktır. Bu da öğrencilerin soru sorma, açıklama yapma, eleştirme, örnek verme, tartışma ve problem çözme gibi, çok önemli öğrenme yaşantılarının gelişmesini sağlayacaktır. Öğrenme süreçlerinde aktif olan öğrencilerin birbirlerinin öğrenmesine de yardım etmesi Facebookun işbirlikli öğrenme öğrenmeyi desteklediğinin kanıtıdır. Bu çalışma sürecinde yapılan araştırmalarda Facebook un öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımın sadece Facebook grupları veya profil sayfaları aracılığıyla olmadığı görülmüştür ve Facebook tarafından daha çok ünlü kişileri yada çeşitli şirketleri tanıtmak amacıyla kullanılan Facebook sayfalarınında öğrenme-öğretme amaçlı kullanımının örnekleride mevcuttur. Facebook u diğer sosyal ağlardan ayıran en büyük özelliği olan uygulamalar (ör:courses) öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılabilir yada öğrenme-öğretme sürecinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni uygulamalar geliştirilebilir. Öğrencilerin bazılarının bu çalışmadan önce de bu çalışma kapsamında oluşturulan Facebook grubuna benzer gruplara üye olmaları, Facebook u sadece arkadaşları ile iletişim kurmanın yanında aynı zamanda bir öğrenme aracı olarak benimsediklerinin de göstergesidir. Tablo 5 te bu araştırma sonuçlarına göre facebook un yükseköğrenimde öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımının avantaj ve sınırlılıkları görülmektedir. Tablo 5 : Yükseköğrenimde Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Kullanımının Avantaj ve Sınırlılıkları Avantajları Ücretsiz olması Çok fazla ön bilgi gerektirmemesi Öğrencilerin bir çoğunun zaten Facebook kullanıcısı olması İşbirlikli öğrenme ortamı sunması Akran öğretimine imkan sağlaması Öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız soru sorabilmeleri Paylaşılan multimeda içerikle daha etkili bir öğrenme ortamı sunması Paylaşılan eğitsel oyunlarla eğlenerek öğrenme ortamı sunması Çekingen öğrencilerin aktif katılımını sağlayabilmesi Yapılan yorumlar ve paylaşımlar paylaşım yapan kişi silmediği sürece silinmediğinden dolayı süreç sonunda süreci gözden geçirme imkanı sunması Öğrencilerin kendi sorularının yanı sıra arkadaşlarının sorduğu sorulardanda öğrenebilecekleri bir öğrenme ortamı sunması Sınırlılıkları Bilgisayar ve internet bağlantısı gerektirmesi Her öğrencinin Facebook üyesi olmaması Gereksiz veya istenmeyen yorumların yapılması Gereksiz veya istenmeyen paylaşımların yapılması İstenmeyen yorum ve paylaşımları önleyebilmek için eğitimcilerin sayfayı veya grubu sürekli kontrol altında tutması gerekliliği

6 KAYNAKLAR Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, 5 Mart 2008, AlınanYer:http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html Chip (2011). Facebookta en popular uygulamalar. Uygulamalar_4814.html adresinden 21 Ağustos 2011 tarihinde erişilmiştir. Genç, Z. (2010). Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği. Akademik Bilişim 2010, Şubat 2010, Alınan yer : Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı, XV. Türkiye'de İnternet Konferansında sunulan bildiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. Alınan yer : Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., Chew, E.(2010) Get out of MySpace! Computers&Education, baskı 54, sayfa Alınan Yer : Kobak, K. & Biçer, S. (2008). Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinin Kullanım Nedenleri, 8 th İnternational Education Technology Conference (pp ), 6-9 Mayıs 2008 Alınan yer: ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/105.doc Munoz, C. & Towner, T. (2009). Opening Facebook: How to use Facebook in the college classroom. Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (sayfa ). Chesapeake, VA: AACE. Nickburcher (2011). Facebook usage figures by country july. /2011/07/facebook- usage-figures-by-country-july.html adresinden 21 Ağustos 2011 tarihinde erişilmiştir. Socialbakers (2011). Facebook statistics turkey. adresinden 21 Ağustos 2011 tarihinde erişilmiştir.

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Yrd.Doç.Dr. Zülfü Genç

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Edmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı

Edmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı Edmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı Ecenaz ALEMDAĞ Niğde Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ecenaz.alemdag@nigde.edu.tr Özet: Web 2.0 teknolojilerinden biri

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İÇİNDE VE DIŞINDA TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' USE OF TECHNOLOGY IN AND OUT OF SCHOOL

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İÇİNDE VE DIŞINDA TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' USE OF TECHNOLOGY IN AND OUT OF SCHOOL Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 41: 24-35 [2011] İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İÇİNDE VE DIŞINDA TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' USE OF

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu. MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.tr Öğr.Gör.Fatih Balaman Mustafa Kemal Üniversitesi fatihbalaman2010@gmail.com

Detaylı

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 147-173 Bir Bölüm Web Sitesinin Otantik Görevler ve Göz İzleme Yöntemi Aracılığıyla Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Detaylı

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.3 (2014), 231-258 Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden

Detaylı

Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri

Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri Yrd. Doç. Dr. Tülay

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır?

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? İhsan Karlı Faculty Of Communication, Kocaeli University, Umuttepe Cympus, Kocaeli, Türkiye ihsankarli@yahoo.com Keywords:

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği *

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 61-78 Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Murat GENÇ 1,

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanılabilirlik İncelemesi; Gazi İngilizce Dil Okulu Örneği

Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanılabilirlik İncelemesi; Gazi İngilizce Dil Okulu Örneği BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 3, EYLÜL 2011 47 Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanılabilirlik İncelemesi; Gazi İngilizce Dil Okulu Örneği Onur Sami TURAN 1, Mehmet Rahmi CANAL 2 1 Uzaktan Eğitim

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE VIEWS OF FACULTY MEMBERS FROM DICLE UNIVERSTY ABOUT DISTANCE EDUCATION Cemil İNAN Dicle

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği DOI: 10.5961/jhes.2013.068 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı