TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ"

Transkript

1 Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS IS INCREASING IN TURKEY Meri Bahar Bülent Yamaç Selin Peker TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE İDDİALI TURKEY İS PRETENTIOUS TO HEALTH TOURİSM DÜNYANIN GÖZLERİ DÜNYA GÖZ HASTANESİ NE EMANET THE WORLDS EYE İS TRUSTED TO DÜNYA GÖZ HOSPİTAL

2

3 BAŞYAZI EDITORIAL SAĞLIK TURİZMİNDE KOMŞU ÜLKE AVANTAJI Dr. Dursun Aydın STGD Başkanı - Chairman of AIHT ADVANTAGES OF NEIGHBOURING COUNTRIES IN HEALTH TOURISM Sağlık turizmi son yıllarda yükselen bir trenddir. Dünyada hızla çeşitlenmeye, büyümeye ve önemli bir alternatif turizm olmaya doğru gitmektedir. Sağlık Turizmi Bülteni nin bu sayısında özellikle komşu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğuyu irdeleyeceğiz. Sağlık turizmiyle ilgilenen kuruluşlar, öncelikli olarak sağlık turizminin hangi grubunda çalışacaklarına ve hangi pazara yöneleceklerine karar vermeliler. Çalışma alanının; termal turizmi, yaşlı turizmi, medikal turizmi, hatta medikal turizm içinde ileri teknolojideki tedaviler mi, infertilite mi, göz hastalıkları mı, estetik cerrahi mi olduğunun önceden planlanması gerekir. Sağlık turizminde pazar seçimi de çok önemlidir. ABD, Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetler, komşu ülkelerden İran, Irak veya Suriye nin müşteri beklentileri birbirinden farklıdır. Uluslararası tüm ilişkilerde, hedef ülkenin dili, kültürü, bölgesel yakınlığı ve sosyo-ekonomik durumu çok etkilidir. Bugün Hindistan sağlık turizminde ciddi bir mesafe kat etmişse, bu ilerlemede batıda eğitim almış ve yabancı dil bilgisi çok iyi olan Hindu doktorların büyük etkisi vardır. Sağlık turizmi pastasında, Orta Doğu ve Güney Afrika nın payı önemlidir. Çünkü buralar, mesafe olarak yakındır. Aynı şekilde, Costarica da sağlık turizminde önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu yükselişte, Amerika ya olan yakınlığının ve kültürel yapısının önemli etkileri olmuştur. Ürdün Sağlık turizmi alanında, bölgesinde iddialıdır. En büyük payı, çevresindeki Arap ülkelerinden almaktadır. Türkiye ye gelirsek, sağlık turizminde iddialı olmak için, önce yakınımızda ve kolay olan pazarlara açılmamız gerekir. Türk Cumhuriyetleri, Afganistan, Irak, Suriye ve Orta Doğu gibi bize hem mesafe, hem de kültürel olarak yakın olan ülkelere yönelmemizde fayda var. Bu bölgelerde sağlık kuruluşları geridedir. Termallerimiz ve sağlık kuruluşlarımız daha kolay kabul görecektir. Özellikle estetik cerrahi ve termallere büyük talep vardır. Aynı zamanda ileri teknoloji gerektiren tedaviler ve infertilite de ilgi görecektir. Tabi ki batı pazarının da unutulmaması gerekir. Batı ülkelerinde bekleme sırasının uzunluğu ve tedavi maliyetlerinin yüksekliği medikal turizm için ülkemizi cazip kılıyor. Kısacası; sağlık turizmiyle ilgilenen kurumlar kesinlikle kendilerine en uygun pazarı ve doğru sağlık turizmi grubunu seçmeli ve o hedefte yürümelidir. Saygılarımla Dr. Dursun Aydın In recent years Health Tourism is a rising trend. In the world it is moving directly to be the most varied, fastest developing and important tourism alternative. Within this issue I will mention especially our neighboring countries, the Turkish Republics and the Middle East countries. Health Tourism related organizations should firstly decide in which group and to which market will health tourism work. Thermal tourism, elderly tourism, medical tourism, even in medical tourism firstly it should be decided whether it is latest technology treatment? Or infertility? Or eye? Or aesthetic surgery? Additionally market selection is also important. USA, Europe, Middle East, Turkish Republics, from neighboring Iran, Iraq, Syria, expectations of every customers are different in every market.in health tourism even in international trade relations targeted country s language, culture, regional nearness and socioeconomic situation are important. In short an investor should make a decision before which area of health tourism and to which market should it be. Although today India took a big step forward in health tourism, the share of Hindu doctors who learned in the west and can speak foreign languages well is great. In health tourism market the share of Middle East and South Africa is important because, these regions are close in distance. At the same way Costa Rica made important development in health tourism. Here the closeness to America and culture is very important. In health tourism Jordan is a potential country in the region. It is getting big share from its neighboring Arab countries. When we come to turkey; as a country if we are asserting to be a health tourism country the first and the easiest thing is to open ourselves to the market on hand. Countries like Turkish Republics, Afghanistan, Iraq, Syria and Middle East are close to us and also we have unity in culture. Here health organizations are not developed. Our thermal foundations and health organizations could get acceptance more easily. In these regions especially there is a great need for aesthetic surgery and thermals. At the same time latest technology requiring treatments and infertility are also important. Of course I am also saying we shouldn t forget the west market. In western countries the long waiting list and high treatment cost make our country attractive to medical tourism. In short; the organizations concerned with health tourism definitely should choose the market and health tourism group which is suitable for them. Yours Sincerely Dr. Dursun Aydın 5 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Dursun Aydın Genel Yayın Yönetmeni Enginer Birdal Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Arif Demirbaş Yayın Koordinatörü Özlem Şahin Ekinci Haber Sorumlusu Nazan Nalbantoğlu Grafik Tasarım Ayda Alaca Reklam Müdürü Melike Emek Bircan Halkla İlişkiler Sorumlusu Berna Tuna Danışma Kurulu Prof. Dr. Nihat Tosun Prof. Dr. M.Zeki Karagülle Prof. Dr. Mustafa Paç Prof. Dr. Vural Kavuncu Doç. Dr. Hayati Akbaş Uz. Dr. Levent Saraç Dr. N. Kenan Özgüler Dr. Serdar Mercan Dr. Haluk Özsarı Kamuran Özden Nevval Sevindi Hukuk Danışmanı Av. Kudret Sayın Yayına Hazırlık Yönetim Adresi: Gülbahar Mah. Esentepe Cad. No.6/6 (Bozkır İşhanı) Mecidiyeköy/İSTANBUL Tel: Faks: Baskı C&B Basımevi 2.Mat Sit. No:ZA16 Topkapı/İSTANBUL Tel: İdare ve Yazışma Adresi Meşrutiyet Cad. No.42/1 Kızılay/ANKARA Tel: Faks: Sağlık Turizmi Bültenimize gelen yazıların yayınlanma hakkı bültene, yayınlanan yazıların sorumluluğu ise yazarlarına aittir. Yazı ve resimler kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bültenimiz, basın ve meslek ilkelerine uyar. Bültenimiz ücretsiz dağıtılır. Yayın Türü: Süreli Yayın

4

5 HABER 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nin Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin düzenleyeceği, 2.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nin Danışma Kurulu Toplantısı, 30 Ağustos 2008 tarihinde Ankara Sürmeli Otel de yapıldı. Yurtiçi Danışma Kurulu, kongre programını konuşmak ve tartışmak amacıyla, bir araya geldi. Toplantı, değerli öğretim üyeleri ilgili bürokratlar ve özel sektör mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. 27 Şubat 2 Mart 2009 tarihleri arasında, Antalya da düzenlenecek olan kongrenin ilki, Mart 2008 tarihleri arasında yine Antalya da gerçekleştirilmişti. Danışma kurulu toplantısı sonrasında, 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ile ilgili özetle şu kararlar alındı: Kongrenin her yıl bir ana tema çerçevesinde şekillenmesi gerekmektedir. Sağlık turizmi sektörünün tüm taraflarına önem verilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Sağlık Turizmi Rehberi düzenli bir şekilde yayınlanıp güncellenmelidir. Kongre süresince sertifikalı eğitim programları düzenlenmelidir. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği bünyesinde basın, mevzuat, eğitim gibi alt komisyonlar oluşturulmalıdır. Toplantıda ayrıca, sektörün kolektif yararı adına birlikte çalışmak ve iş birliği konularına vurgu yapıldı. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Dursun Aydın, danışma kurulunda yaptığı konuşmasında, Ülkemiz için sağlık turizmi her zaman çok önemliydi. Ancak sağlıktaki son yasal düzenlemeler sonrasında, daha da önem kazandı. Sağlık turizminde sektörün kurumsallaşması için, işbirliği ve profesyonel tanıtım yapılması gerekiyor. Kongremizde bu beklentilerin karşılanması için, bu danışma kurulunda konuşulan konular ve birliktelikler çok önemlidir dedi. Ayrıca, yurt içinden ve yurt dışından tüm sektör temsilcilerini, Mart 2009 da kongreye beklediklerini sözlerine ekledi. NEWS The 2nd International Health Tourism Congress advisory board members made a meeting The 2nd International Health Tourism Congress which will be organized by The Association of Improving Health Tourism, made its advisory board meeting on 30th of August 2008 in Ankara Sürmeli Hotel. The National advisory board meet together to discuss and draft the detailed content of the congress. The meeting was made by respected educational staffs, related bureaucrats and private sector members. The first meeting for the congress, which will be held in Antalya between February 27th and March 2nd 2009, was made on March in Antalya. After the advisory board meeting, in short decisions had been made on the 2nd International Health Tourism Congress: The congress should be arranged annually in a main theme. There should be works on the importance of every direction of health tourism sector. Health tourism guidebook should be published and updated in a well organized form. During the congress there should be certificated education programs. Under the umbrella of Health Tourism Improving Association there should be sub-commissions like press, legislations, and education. Additionally, in the meeting the attendants pointed out that, there should be cooperation and joint works for the benefit of the sector. On his speech to the advisory board, the chairman of the Association of Improving Health Tourism, Dr. Dursun Aydın said that For our country health tourism was important every time. But after the arrangements made in health it got more importance. It is necessary to make cooperation and professional advertisements for the organization of health tourism. To meet these expectations in our congress, the topics discussed in this advisory board and the unities are very important. Additionally they added that, they are waiting every national and international sector representatives in March 2009 congress. Medikal Turizmi 2010 da Birleşik Arap Emirlikleri ne 2 Milyar Dolar Kazandıracak Abu Dhabi Sanayi ve Ticaret Odası (ADCCI) Bilgi Merkezi nin yayınladığı rapora göre; turistlerin sağlık turizmi talebine paralel olarak, ülkenin medikal turizmi her sene %15 artış göstermiştir. ADCCI Bilgi Merkezi Başkanı Riyad Khalil Matar yaptığı açıklamada; Geçen sene dünya sağlık turizm gelir 56 milyar doları aşmıştır da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ne 11,2 milyon turist geleceği tahmin ediliyor. Bunun için sağlık sektörünün geliştirilmesi ve ülkeyi tercih edilen bir ülke konumuna getirmek için oteller ve resortlar kurulması gerekir dedi. Matar, Dubai HealthCare Şehri ve Khalefa Healthcare Şehri gibi sağlık kuruluşları kurmanın ve çevresel resortlar geliştirmenin, önemli çabalar olduğunu sözlerine ekledi. Matar a göre, BAE dünyada özel ihtiyacı olan 600 milyon turistten, yaklaşık 6 milyonunu ülkeye çekmeyi planlıyor. Sağlık turizmini desteklemek ve geliştirmek için, eşgüdüm sağlayan genel bir strateji gerekiyor. ADCCI raporunda; yeni yüksek teknolojili hastaneler, oteller ve resortlar uluslararası zincir ve yüksek ihtisaslı yönetim, daha fazla kuruluş, ayrıca daha fazla konferans, medikal çalıştay ve kurslar yapılması gerektiği önerilmiştir. Raporda ayrıca, sağlık turizmi için gelen turistlere, vizede kolaylık sağlanması ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiği aktarılmıştır. Medical tourism in UAE to generate 2 billion USD by 2010 Abu Dhabi: Medical tourism is expected to generate about 2bn annually to the UAE by A report issued by the information centre of Abu Dhabi Chamber of commerce and Industry (ADCCI) expected that the country s medical tourism to grow by 15 per cent annually, in line with the increase of tourists demand on such tourism. Riyad Khalil Matar, General Manager of the ADCCI s information centre, said that the global revenues of the treatment tourism exceeded $56 billion last year.the UAE expects to receive more than 11.2 million tourists by For this purpose, we re developing the healthcare sector, building new communities, hotels and resorts to make the country a favorite destination for medical tourism, he added. Matar said that establishing medical institutions such as the Dubai HealthCare City and Khalefa HealthCare City, and developing environmental resorts are a noticeable effort. The UAE government is spending over $2 billion every year on the medicine outside the country, adding to that the annual expenditure of the UAE nationals themselves on the medication, he added.

6 MAKALE TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ YERİ Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı ARTICLE HEALTH TOURİSM İN TURKEY AND İTS İMPORTANCE FOR THE MİDDLE EAST Dr. Dursun AYDIN Chairman of Association of Improving Health Tourism Turizm, dünyada 1970 li yıllardan sonra en önemli sektör ve kavramlardan biri olmuştur. Ülkemizde ise 1980 lerden sonra daha çok önem kazanmıştır. Türkiye de son 5 yılda turizm sektöründe büyük bir yükselme yaşanmaktadır. Bununla birlikte turizmin çeşitleri, sorunları, geleceği ve bu alandaki fırsatlar, her geçen gün genişleyerek tartışılmaktadır. Turizmi bir ülkeden diğer ülkeye birçok sebeple gelen insan hareketi olarak düşünürsek, bu insanların sağlıklı yaşaması ve sağlık konusu turizmle içi içedir. Sağlık, insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve ihtiyacıdır. Her ülke sağlık için bir politika belirleyip, vatandaşının sağlık ihtiyacını karşılar. Ülkemizde, kamu sağlık hizmetlerine ilaveten, son 10 yılda özellikle son 2 3 yılda özel sağlık sektörüyle işbirliğine girilmiş ve sağlık hizmeti hızla özele kaymaya başlamıştır. Bununla birlikte, özel sağlık sektöründe ciddi atılımlar olmuş, özellikle büyük illerde Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özel hastaneler artmaya başlamıştır. Sağlık Turizmi a) Medikal Turizm 1- Bir ülkeden diğer ülkeye herhangi bir sebeple (tedavinin ekonomik oluşu, bekleme süresinin uzunluğu veya daha kaliteli sağlık hizmeti v.b.) özellikle tedavi için gidilmesidir. 2- Tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için, bir ülkeden diğer ülkeye gidilmesi de bu tanım altında yer almaktadır. b) Kaplıca Turizmi Termal tesislerden yararlanmak amacıyla yapılan seyahatlerdir. 1- Tıbbi olarak gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir ülkeden diğer ülkeye gidilir. (Termal Turizm diye de adlandırılır.) 2- Dinlenmek, rahatlamak ve kendini daha iyi hissetmek amacıyla, konforlu ortamlarda geniş otelcilik hizmetleriyle birlikte kaplıcalardan faydalanmak amacıyla başka bir ülkeye gidilir. (Spa-Wellness In the world tourism has become one of the most important sectors and concepts after 1970 s. In our country activities in tourism coincides with the years after 1980s. In Turkey in the last 5 years there has been dynamicity in tourism sector. Together with these tourism varieties, problems, its future and opportunities in this area have been discussed increasingly day after day. If we think tourism as a human movement due to different reasons from one country to another country, those people s living healthily and the subject of health will be a fact that intertwined with tourism. Health is the human beings most indispensable right and need. Each country determines a policy for health and supplies its citizen s health need. Our country in addition to public health services in the last 10 years especially in the past 2-3 years there has been strong cooperation and health sector rapidly moves to private sector. Significant developments can be seen in private health sector and private hospitals, especially in big countries, which have a level that can compete with European standards, start to increase. Health Tourism a) Medical Tourism: 1- The movement of a person from one country to another country for any reason (waiting list length, treatment economically or a better health service etc.) Especially movement for treatment is medical tourism. 2- Thermal treatment movement from one country to another country for medically necessarily specified in medical report is also included in this definition b) SPA Tourism Journeys made for benefiting from thermal foundations 1- The movement from one country to another country for medically necessity specified in medical report (also termed as Thermal Tourism.) devamı-next

7 Avrupa, yurt dışından ucuza sağlık hizmeti almaya aday haline gelmiştir. Turizmi olarak da adlandırılabilir.) Termal Turizm ve Spa-Wellness Turizmi sınırları, genellikle birbirinden tamamen ayrılamayabilir. Hatta bu hizmetler kombine sunulabilir. Yurt dışından kaplıcalarda kendini daha iyi hissetmesi (wellness) ve/veya rahatlaması (restness) için gelinmesi, sağlık turizminden daha ziyade kaplıca turizmi kapsamına girer. Sağlık turizmi ülkemizde kaplıca turizmi olarak algılanıyor. Hâlbuki kaplıca turizmi, sağlık turizminin alt bir grubu olabilir. c) Yaşlı ve Engelli Turizmi Avrupa da, yaşlanan nüfus ve küçülen iş gücü sebebiyle; emekli aylığı, yaşlıların bakımı, sağlık sistemleri gibi konularda pek yakında çok büyük ekonomik güçlüklerle yüzleşmek zorunda kalınabilir. 21. yüzyıla girerken, Avrupa nüfusunun %17 si 65 yaşının üzerindedir yılında bu oranın, %20 yi aşacağı tahmin edilmektedir. Yunanistan ve İtalya da bakım evleri çok azdır. Yaşlı nüfusun hızlı artışı, aile fertleri için büyük bir sorun yaratmaktadır. Bunun çözümü olarak, maddi durumu iyi olan aileler yurt dışından insanlar getirtmekte veya yabancı gurbetçilerden destek almaktadırlar. İngiltere, ABD, Danimarka, Hollanda, Almanya gibi ülkeler, yaşlıların ve kronik hastaların uzun süreli bakımı için, genel bütçelerinin yaklaşık %1 ini ayırmaktadırlar. ABD ve İsveç te yaşlıların bakımında, koruyucu hekimlik ön plana çıkmıştır. Yaşlılar, iyice düşkünleşmeden ve yatalak olmadan, henüz yaşlarındayken, bakıma ve bilgilendirmeye daha çok önem verilmektedir. Almanya da 1990 lı yıllarda, Robert Bosch Vakfı nın Bakımın elit insanlara ihtiyacı var sözüyle başlayan süreçte, bakım yerine önlem alarak, yaşlıların bilgilendirilmesi yoluna gidilmiştir. Sağlıklı bir ortam, gezi, temiz ve güneşli hava, (yaşlıların seyahati, meşguliyet terapisi, bol hareket vb.) ön plana çıkmaya başlamıştır. Bugün dünyada 600 milyondan fazla insan, fiziki ya da zihinsel bir engel ile yaşıyor. Gelişmekte olan toplumlarda engellilerin durumu, gelişmiş toplumlara göre daha zor olduğu görülüyor. Hareket zorluğu yaşayan hamile kadınlar ve 65 yaş üzeri nüfus göz önüne alındığında, bu rakam 130 milyon kişiye ulaşıyor. Dünyanın bu en büyük azınlığı, turizm endüstrisi için de özel bir pazar anlamına geliyor. Engelliler için yıllardır ihmal edilmiş olan etkili yasal düzenlemeler, birçok ülkede (özellikle de gelişmiş ülkelerde) hayata geçirilmiş ve etkisini göstermeye başlamıştır. Böylece, eskiye oranla çok daha mobil hale gelmiş, çeşitli ekonomik ve sosyal olanaklara kavuşmuş olan engelliler, daha fazla seyahat etmeye başlamışlardır. 2- To benefit from the wide atmosphere of hotel services, for relaxation, comfort and for feeling well together with spa (can be called as Spa- Wellness Tourism.) Most of the time borders in between the above 1st and 2nd articles may not be separated totally. Even these services can be presented together Coming for feeling well and/or relaxation in spa centers from outside is mostly included in Spa Tourism than Health Tourism. Health Tourism in our country is wrongly understood as Spa Tourism. However Spa tourism is only a sub-branch of Health Tourism. c) Elderly and Handicap Tourism In Europe with the growing old population and the decreasing work power, topics like the retirement pay, elderly care, and health systems will be obliged to face big economic hardships in the near future. While entering the 21st century 17% of the European population is older than 65 years old. It is estimated that this number will be above 20% by year In Greece and Italy the number of care houses is too small and the increment of old population is creating a big problem for the individual families. For a solution to this problem those with well economic status are importing people fm outside or getting help from foreign workers. For elder and chronic patients long time care like England, USA, Denmark, Holland, Germany countries are spending 1% of the general budget. USA and Sweden give priority for Preventive medicine than elderly care. Olds before becoming badly decrepitude and bedridden, give more importance for care and information while they are at olds. In Germany in 1990 s Robert Bosch Foundation started by a remark Care have a need for elite people give priority to precaution than care principle, informing elders healthy atmosphere, journey, clean and sunny air, (Elders journey, Busyness therapy, abundant movement etc.) started to become the front plan. Today in the world more than 600 million people live in a physical or mental handicap. We know the situation of handicap in developing countries is worse than developed countries. If we see the pregnant women who live in movement difficulty and the population above 65 years old, his number reaches 130 million persons. The world s this big minority, means a special market for tourism industry. In many countries legal legislations for handicaps are neglected for years (especially in developed countries) and to be in action and slowly the legal legislations start to show their effect, together with this proportionate start to become mobile, handicaps have got different economic opportunities and started to make journey more. In short as we can see from Europe elderly is a big problem and appear as a big burden for the budget. Our country s together with its climate, devamı-next

8 Görüldüğü gibi, Avru-pa da yaşlılık büyük bir sorun ve bütçeye yük olarak görülmektedir. Ülkemizin iklimi, coğrafyası, misafirperverliği, bölgesel yakınlığı ve turizm potansiyeliyle, özellikle yaşları arasındaki (sağlıklı olan) Avrupalı yaşlılara, belli projeler çerçevesinde daha güzel ve daha ekonomik bakım hizmeti ve yaşlı tatil köyleri imkânı sunulabilir. Böyle bir proje, Avrupa nın yaşlılarına daha ekonomik ve müreffeh bir hizmet, ülkemize de büyük bir sağlık turizmi geliri olacaktır. Batı ülkeleri, engelli ve yaşlı turizminde çok ciddi bir pazardır. Pazar konusunun iyi anlaşılabilmesi için dünyayı 4 bölgeye ayırmakta fayda var 1. Avrupa 2. Orta Doğu 3. Afrika ülkeleri 4. Orta Asya ve komşu ülkeler 1- Avrupa açısından Sağlık Turizmi: Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu, çok kaliteli ve pahalıdır. Toplumun beklentileri üst düzeydedir. Toplum yaşlandığı için, sağlık hizmetine olan ihtiyaçları tabii olarak artmaktadır. Tablo böyle olunca sağlık harcamaları, her geçen gün altından kalkılamaz bir hale gelmektedir. Özellikle özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı ülkelerde, durum daha vahimleşmektedir. Hükümetler bütçeden sağlığa ayrılan payı artırmak zorunda kalırken, özel sigortaların karlılık oranı düşmekte, sağlık hizmeti sunucuları da yatırdıkları paralarla orantılı gelir elde edemedikleri için, daha karlı (gıda, silah sanayi iletişim v.b.) alanlara yatırım yapmaktadırlar. Hal böyle olunca, Avrupa gelecekte sağlık finansındaki sıkıntıyı aşmak için birçok yollar araştırmaktadır. Bunlardan en önemlileri, sağlık hizmetini daha ucuz satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak, hatta bazı sağlık hizmetlerini kapsam dışı bırakmak olarak görülmektedir. Sonuç olarak Avrupa da gelinen noktada; pahalıya sağlık hizmeti almak zorunda kalan sigorta şirketleri için, hem de kapsam dışı kalan hizmetlere ihtiyacı olan sigortalı için daha ucuz, ama kaliteden taviz vermeyen, bekleme süresi kısa olan sağlık hizmeti sunucularına ihtiyaç vardır. Burada göz ardı edilmemesi gereken konu şudur: Avrupalı kaliteden taviz vermeyecek, hem kültür olarak, hem de hukuki olarak hizmeti nereden alacağının kararını da hastanın bizzat kendisi verecektir. Avrupalı genel olarak yine Avrupa dan sağlık hizmeti alacak, hasta haklarını arayacak, hasta için maliyet önemli olmayacaktır. Bu açıdan, Avrupalıya Türkiye nin sağlık hizmeti sunumu kısa sürede kolay olmayacaktır. 1. Kalitemiz iyice arttığında, geography, hospitability, regional closeness and tourism potential for European elders especially in between (for healthy) in a clear circumstance projects better and more economic care service and elderly holiday villages can be presented. This type of projects for European elders is more economic and prosperous service will also be a big tourism income for our country. To make this market subject more understandable it is important to separate it in to 4 regions. 1. Europe 2. Middle East and Central Asia 3. African countries 4. Middle Asia and Neighboring Countries 1- Health Tourism in terms of Europe: Presentation of health service in European countries is very qualified and expensive. Expectations of society are at the top level. The society is aging so naturally their need for health service is increasing. As the chart is like that, every passing day health expenses turns into a situation that is impossible to be carried. Especially the situation is getting serious in countries where there are increased private insurance business and private health service hosts. While governments are forced to increase the share of health budget the profitability ratio of private insurance declines, since they couldn t get proportionate benefit with money they invest in health service, they are making new investments or make investment in more profitable areas (food, armament industry, communication, etc.). While the situation is like this Europe is studying to overcome the difficulty in health finance; one of the most important of them is to buy the health service more cheaply or raising joint share from insured and even leaving some of the health services out of coverage. As a result the situation in Europe shows that for those who are forced to buy the health service insurance expensively, and also for the services which are excluded from the insured services there is a need for health service host which is cheaper, but gives no compromise with quality, and that has a short waiting period. As a consequence, Europe became a candidate to buy a cheaper health service from abroad. The subject that shouldn t be ignored here is that it is up to the patient to decide from where to get service without compromising both culturally and legally. Generally a European will get health service from Europe, the expense is not important for a patient who demands patient rights. From this point of view Turkey s health service presentation to Europe won t be easy in short time. 1. When our quality rises properly, 2. When Turkey s health sector is advertised well, devamı-next

9 2. Türkiye nin sağlık sektörü çok iyi tanıtıldığında, 3. Sağlık hizmetine ilaveten, turizm imkânları paketler halinde sunulduğunda, 4. Türkiye hükümeti ve özel sektör Avrupa sigortalarıyla çok sıkı ilişkiler kurduğunda, Türkiye ye sağlık hizmeti almak için Avrupalılar gelmeye başlayacaktır. Bütün bunlardan sonra dahi, Avruplalıları memnun etmek kolay olmayacaktır. Malpraktislerde ödenecek tazminatlar problem olacaktır. Fakat Avrupa da yaşayan a yakın Türk ve nu aşkın Müslüman (Pakistan, İran, Irak, Fas, Tunus, Afrika) göçmen, öncelikli hedef kitle seçilirse, durum çok farklı olacaktır. Avrupalılar, özellikle II. dünya savaşından sonra, sömürü ülkelerinden ve gelişmemiş ülkelerden ciddi sayıda insan kaynağı temin etmiş, ucuza iş gücü bulmuşlardır. Yıllarca Avrupa da çalışan göçmenler buralara yerleşmişler, özellikle Türkler iş sahibi olmuşlar, evlenmişler ve Avrupa toplumuyla kaynaşmışlardır. Artık bu kitle, Avrupa nın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Genel olarak sağlık hizmeti alma bakımından Avrupalılar ve göçmenler, aynı haklara sahiptirler. Fakat sağlık hizmeti alınırken, özellikle son yıllarda Avrupalıyla eşit muamele görmemektedirler. 2) Orta Doğu ve Orta Asya 11 Eylül terörist saldırısından sonra, Orta Doğu daki Müslümanların ABD ve Avrupa ya gidişleri ve tüm ilişkileri her alanda azaldığı ve zorlaştığı gibi, sağlık hizmeti alımı da olumsuz yönde etkilenmiştir. Artık Orta Doğu daki Müslümanlar, ABD ve Avrupa ya eskisi gibi rahat gidememektedirler. Bilindiği üzere Orta Doğu daki zengin halk, Türkiye nin kendini iyi tanıtmaması ve geçmişte sağlık alanında çok ileri olmaması sebebiyle, sağlık hizmetlerini Avrupa ve ABD den alıyorlar. Bugün, Orta Doğulular için, en yakın, en modern ve kaliteli sağlık hizmetinin alınabileceği ülke Türkiye dir. Bu fırsat iyi kullanılmalı, Orta Doğu ya bu konu iyi anlatılmalıdır. Bu bölgede sigorta sisteminden daha ziyade, vatandaşın bizzat kendisi ikna edilmeli ve cazip paketler sunulmalıdır. Çünkü tedavi parasını genelde kendileri ödemektedirler. Ortadoğu nun ve Orta Asya nın, birçok hizmeti teknolojiyi ve malzemeyi batıdan alması izah edilebilir bir durumdur. Ancak; Türkiye nin mesafe olarak bu bölgelere yakınlığı, Müslüman bir ülke oluşu, iklimi, tabii güzellikleri, sağlık hizmetinin batıdan geri kalmaması gibi özellikleri düşünüldüğünde, sağlık turizmi pastasından pay alamayışımız anlaşılır gibi değil. Pazarlama ve tanıtımdaki eksikliğimiz ve beceriksizliğimiz sebebiyle, bu büyük pazarı bu açıdan keşfedemedik.. Son yıllarda batılı yatırımcılar, Basra Körfezi ülkeleri ve Suudi Arabistan olmak üzere, buralarda çok büyük sağlık kuruluşları açmışlardır. 3. When tourism s facilities are presented in a package supplementary to health service, 4. When Turkish government and private sector establish very close relationships with European insurances, Europeans will start coming to Turkey in order to get health service. After all of these things it won t be easy to satisfy them. There will be compensation problems that will be paid in malpractices. However if nearly 5 million Turkish people living in Europe, more than 20 million Muslim (Pakistani, Iranian, Iraqi, Moroccan, Tunisian, other Africans) emigrants are chosen as a primary target group, the situation will be very different. Europeans especially after the 2nd World War got significant numbers of human resource from colonized and undeveloped countries and they found cheap labor force ( of course for England the manpower resources obtained during colonization period is in a more different dimension). Immigrants working in Europe had settled for years in Europe, especially Turks had become job owners, got married and they are integrated with the European society. After all this mass becomes an inseparable part of Europe. Generally Europeans and immigrants have the same rights regarding acquiring of health services. However, when they are getting health services especially in recent years they are not treated equally with Europeans. 2) Middle East and Central Asia As the relation between the Middle East Muslims, USA and Europe decreased and became difficult in every area after the terrorist attacks of September 11, getting of health service is also affected negatively. After now Muslims living in Middle East cannot go to USA and Europe easily as in the past. As it is known the rich society in the Middle East generally getting their health service from Europe and USA because Turkey is unable to advertise itself sufficiently and in the past our country was not developed in health sector. But today this situation is changed. Today, the most modern, nearest and qualified services that the Middle East countries can buy health service is Turkey. This opportunity should be utilized effectively. This subject should be explained to Middle East in a best way. It will be enough to convince the citizen directly by presenting attracting packages rather than insurance system. Because generally in such countries people are paying their treatment expenses themselves. In the recent years including countries near gulf of Basra and Saudi Arabia, Western investors had opened very big health organizations. Even in Dubai there is a plan for building a big powerful health city organization. If we look this subject from a different view, Middle East had increased its richness with the increasing petroleum price and as it is in every area, health tourism also got a big potential. devamı-next

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN

Detaylı

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey SAĞLIK TURİZMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ HEALTH TOURISM SEMPOSIUM MACARİSTAN DA OSMANLI KAPLICALARI TURKISH

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com SAYI 7/2012 www.havakargoturkiye.com General Coordinatör Künye Rasih ULUTÜRK TÜRK HAVA YOLLARI HER YERDE UBM Aviation tarafından yayınlanan Official Airline Guide'ın raporuna göre, tüm dünyada faaliyet

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. colliers INTERNATIONAL RESEARCH Over the past months, we can safely say, that certain negative developments

Detaylı