PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ"

Transkript

1 PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her hakkı saklıdır

2 ÖZET Y.Lisans Tezi PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI Günümüz teknolojisinde veri toplama elektroniğindeki hızlı gelişim, aynı zamanda daha hızlı ve uyumlu veri iletişim metotlarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bununla beraber kullanıcılar farklı tiplerde elektronik cihazlarla bilgisayar arasında bir arabirime ihtiyaç duymuşlar ve bu cihazların bilgisayar tarafından kontrolünü sağlamayı amaçlamışlardır. Bu çalışmada, çevrebirimlerden alınacak elektriksel büyüklüklere ait verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin görsel bir şekilde kullanıcıya sunularak çevrebirimlerin kontrolünü sağlayacak bir arabirim devresinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Son zamanlarda veri iletişiminde yaygın olarak kullanılan en popüler standart USB standardıdır. Günümüz elektronik teknolojisinin vazgeçilmezleri arasında yerini alan PIC mikrodenetleyicilerden PIC18F4550 kullanılarak, çevrebirimler ile bilgisayar arasındaki veri toplama işlemi USB üzerinden gerçekleştirilmiştir. 2007, 95 sayfa Anahtar Kelimeler: PIC18F4550, USB, Veri Toplama, A/D Dönüştürücü i

3 ABSTRACT MS Thesis REALIZING OF PC-USB DATA TRANSFER INTERFACE WITH PIC18F4550 MICROCONTROLLER Adil Fatih KİREMİTCİ Atatürk University Faculty of Engineering Department of Electrical and Electronic Engineering Supervisor: Asst. Prof. Dr. Tevhit KARACALI With the rapid growth of data acquisition electronics in today s technology, there also comes a need for faster and compatible data transfer methods. Although, users need an interface for various types of electronic devices and a computer, and aimed that controlling of these devices via computer. In this thesis it is aimed transferring electrical quantities data which is taken from peripherals to computer medium and visually presenting these data to user, and designing and realizing of an interface circuit to control these peripherals. Nowadays, most popular and widely used method of data transfer utilizes the USB standard. Using one of the today s electronic technology s indispensable PIC microcontrollers PIC18F4550, data acquisition is provided via USB standard. 2007, 95 pages Keywords: PIC18F4550, USB, Data Acquisition, A/D Converter ii

4 TEŞEKKÜR Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Erzincan Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu nda yapılmıştır. Çalışmalarımda her türlü desteği sağlayan çok değerli hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARAÇALI ya en içten teşekkürlerimi sunarım. Erzincan Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu nda gerekli yardımı ve ilgiyi esirgemeyen yüksekokulumuz müdürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARANLIK a ve uygulama aşamasında yardımlarını esirgemeyen yüksekokulumuz personeline çok teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında ailemden görmüş olduğum destek ve teşvikten dolayı kendilerine de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Adil Fatih KİREMİTCİ Ağustos 2007 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT. ii TEŞEKKÜR. iii SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİNİ... ix ÇİZELGELER DİZİNİ. xi 1. GİRİŞ Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Çalışmanın Anahatları KURAMSAL TEMELLER USB Giriş USB protokolü a. USB bileşenleri b. USB cihazlarda veri akışı c. USB veri transfer tipleri d. USB sürücüleri e. USB konfigürasyonu PIC Mikrodenetleyiciler PIC nedir? Neden PIC? Neden PIC18F4550? PIC18F4550 özellikleri ve yapısı PIC18F a. USB desteği b. Çoklu osilatör seçenekleri ve özellikleri c. Hafıza özellikleri PIC18F4550 giriş / çıkış portlarının fonksiyonları PIC18F4550 osilatör özellikleri iv

6 2.3.3.a. Osilatör kontrolü b. PIC18F4550 de reset (sıfırlama) işlemi c. PIC18F4550 hafıza organizasyonu d. PIC18F4550 CCP (Capture/Compare/PWM) modülleri bit analog/dijital dönüştürme modülü a. A/D dönüşüm için gereksinimler b. Elde edim zamanının seçimi ve yapılandırılması c. A/D dönüşümü için saat kaynağı seçimi d. Analog port bacaklarını yapılandırma e. A/D dönüşümü PIC18F4550 USB modülü a. USB durum ve kontrolü b. USB kontrol kaydedicisi (UCON) c. USB konfigürasyon kaydedicisi (UCFG) PIC18F4550 komut seti I/O portlarının konfigürasyonu MATERYAL ve YÖNTEM Paralel ve USB Programlama Devresi Donanım (Hardware) Devre elemanları a. PIC18F b. Osilatör c. USB konektör d. Güç göstergesi e. Sıfırlama ve program butonları Güç Yazılım (Software) PIC18F4550 nin önyüklemesi (Bootload) Kodlama (Firmware) Görsel arabirim(gui) ARAŞTIRMA BULGULARI TARTIŞMA ve SONUÇ.. 67 v

7 KAYNAKLAR. 69 EKLER.. 70 EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK EK ÖZGEÇMİŞ.. 96 vi

8 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ C HOLD R S R SS T ACQ T AD T AMP T C T COFF T OSC V DD Örnekle/tut kondansatörü Kaynak direnci Örnekleme anahtarı iç direnci Analog sinyali minimum algılama zamanı Bit başına A/D dönüşüm zamanı Yükseltme gecikme zamanı Örnekle/tut kondansatörü şarj zamanı Sıcaklık katsayısı Osilatör periyodu Kaynak gerilimi Kısaltmalar A/D ADC API BOR CCP CPU CRC DLL ECCP EEPROM EUSART GPR GUI I/O Analog/Digital (Analog/Dijital) Analog to Digital Converter (Analog/Dijital Dönüştürücü) Application Program Interface (Uygulama Programı Arayüzü) Brown-Out Reset (Gerilim Düşmesi Sıfırlaması) Capture/Compare/PWM (Yakalama/Karşılaştırma/Darbe Genlik Modülasyonu) Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi) Cyclic Redundancy Check (Çevrimsel Artıklık Kodlaması) Dynamic Link Library (Dinamik Link Kütüphanesi) Enhanced Capture/Compare/PWM (Geliştirilmiş Yakalama/Karşılaştırma/Darbe Genlik Modülasyonu) Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Elektrikle Silinebilir Salt Okunabilir Bellek) Enhanced Universal Synchronous Asychronous Receiver Transmitter (Geliştirilmiş Evrensel Senkron Asenkron Alıcı Verici) General Purpose Registers (Genel Amaçlı Kaydediciler) Graphical User Interface (Grafik Kullanıcı Arayüzü) Input/Output (Giriş/Çıkış) vii

9 I 2 C Inter-Integrated Circuit (Tümleşik Devre Arabirimi) ICSP In-Circuit Serial Programming (Devre Üzerinden Seri Programlama) IRP Input/Output Request Packets (Giriş/Çıkış İstek Paketleri) LIN Local Interconnected Network (Yerel Bağlantılı Ağ) MSSP Main Sychronous Serial Port (Ana Senkron Seri Port) PEEC Positive Channel Metal-Oxide Electrically Erasable Cell (Pozitif Kanal Metal-Oksit Yarıiletken Tip Elektrikle Silinebilir Pil) PIC Peripheral Interface Controller (Çevresel Arabirim Denetleyicisi) PID Product Identity (Ürün Kimliği) PLL Phase Locked Loop (Faz Kilitlemeli Döngü) PMOS Positive Channel Metal-Oxide Semiconductor (Pozitif Kanal Metal-Oksit Yarıiletken) POR Power-On Reset (Enerji Verildiğinde Sıfırlama) PWM Pulse Width Modulation (Darbe Genişlik Modülasyonu) RAM Random Access Memory (Rasgele Erişimli Bellek) RISC Reduced Instruction Set Computer (Komut Seti Azaltılmış Bilgisayar) SFR Special Function Registers (Özel Fonksiyon Kaydedicileri) SIE Serial Interface Engine (Seri Arabirim Motoru) SPI Serial Peripheral Interface (Seri Çevresel Arabirim) SPP Streaming Parallel Port (Duraksız Paralel Port) SRAM Static Random Access Memory (Statik Rasgele Erişimli Bellek) ST Schmitt Trigger (Schmitt Tetiklemesi) TTL Transistor-Transistor Logic (Transistör-Transistör Lojik) USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (Evrensel Senkron Asenkron Alıcı Verici) USB Universal Serial Bus (Evrensel Seri Yol) USB-IF Universal Serial Bus-Implementers Forum (Evrensel Seri Yol Gerçekleştiricileri Forumu) VID Vendor Identity (Üretici Kimliği) WDM Win32 Driver Model (Win32 Sürücü Modeli) viii

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1. USB boruları ve son uç kavramı... 9 Şekil 2.2. USB veri hareketi...10 Şekil 2.3. USB veri iletişim tiplerinin teorik olarak taşıyabilecekleri maksimum veri büyüklüğü Şekil 2.4. USB sürücü modeli Şekil 2.5. Tanımlayıcı hiyerarşisi..14 Şekil 2.6. PIC18F4550 bacak yapısı.. 23 Şekil 2.7. PIC18F4550 saat diyagramı. 28 Şekil 2.8. POR sıfırlama devresi Şekil 2.9. PIC18F4550 program hafızası Şekil PIC18F4550 veri hafızası Şekil PWM blok diyagramı Şekil A/D dönüştürücü modülü blok diyagramı Şekil A/D dönüştürücü modülü analog giriş modeli 40 Şekil A/D dönüşüm T AD zaman diyagramı (ACQT<2:0> = 000, T ACQ = 0) Şekil A/D dönüşüm T AD zaman diyagramı (ACQT<2:0> = 010, T ACQ = 4 T AD ).. 43 Şekil 3.1. Programlama devresi paralel programlama kısmı 49 Şekil 3.2. Önyükleme için minimum donanım. 50 Şekil 3.3. Paralel ve USB programlama devresi Şekil 3.4. B tipi USB konektör. 53 Şekil 3.5. Winpic paralel programlama ayarları Şekil 3.6. Wzab2.ini tanımlama dosyası Şekil 3.7. Winpic de cihaz konfigürasyonu Şekil 4.1. main.c kaynak kodlarının bir bölümü Şekil 4.2. boot.h kaynak kodlarının bir bölümü 61 Şekil 4.3. boot.c kaynak kodlarının bir bölümü 63 Şekil 4.4. boot.c kaynak kodlarının bir bölümü 63 ix

11 Şekil 4.5. Uygulama GUI kullanıcı formu Şekil 4.6. Uygulama kartı açık devre şeması 66 Şekil 4.7. Uygulama kartı. 66 x

12 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1. USB kronolojisi Çizelge 2.2. USB ile diğer arabirimlerin karşılaştırılması Çizelge 2.3. PORTA bacak fonksiyonları Çizelge 2.4. PORTB bacak fonksiyonları Çizelge 2.5. PORTC bacak fonksiyonları Çizelge 2.6. PORTD bacak fonksiyonları Çizelge 2.7. PORTE bacak fonksiyonları Çizelge 2.8. T AD zamanları için maksimum işlem frekansları Çizelge 2.9. Bayt yönlendirmeli işlemler komut seti 93 Çizelge 2.10.Bit yönlendirmeli işlemler, kontrol işlemleri ve sade işlemler komut seti.. 94 Çizelge 2.11.Hafıza işlemleri komut seti ve geliştirilmiş komut seti Çizelge 3.1. USB bacak tanımlamaları xi

13 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Y.LİSANS TEZİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERZURUM 2007 Her hakkı saklıdır.

14 Yrd.Doç.Dr. Tevhit KARACALI danışmanlığında, Adil Fatih KİREMİTCİ tarafından hazırlanan bu çalışma 22/08/2007 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan : Doç. Dr. İrfan KAYMAZ İmza : Üye : Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI İmza : Üye : Yrd. Doç.Dr. Birol SOYSAL İmza : Yukarıdaki sonucu onaylarım Prof.Dr. Mehmet ERTUĞRUL Enstitü Müdürü

15 1 1. GİRİŞ Elektronik ve bilgisayar endüstrisindeki gelişmeler, günlük hayatta kullandığımız birçok cihazın daha hızlı, daha güvenilir ve daha kullanışlı olmasını gerektirmektedir. Bu amaç doğrultusunda mikrodenetleyici olarak tanımlanan küçük bilgisayarlardan oldukça sık yararlanılmaktadır. Özellikle elektronik ölçme ve enstrumasyon alanında bilgisayar ve mikrodenetleyici destekli cihazların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanan her kullanıcı yazıcı, fare, klavye, modem, tarayıcı, joystick, dijital kamera gibi çevrebirimlerini sıklıkla kullanmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar kontrolü gerektiren bilimsel çalışmalarda arabirim desteği önemli bir problem olarak görülmektedir. USB (Universal Serial Bus) protokolünün teknolojinin kullanımına sunulmasıyla bu sıkıntılar önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu çalışmada, PIC (Peripheral Interface Controller) mikrodenetleyicilerin diğer mikrodenetleyicilere ve USB iletişimin paralel ve seri iletişime olan üstünlükleri bir araya getirilmiştir. USB protokolünün temelleri, kullanılan PIC18F4550 mikrodenetleyicisinin özellikleri ve uygulamaları ayrıntılı olarak ele alınacaktır Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Bu çalışmanın amacı, özellikle enstrumantasyon alanında çevrebirimlerden alınan verilerin USB portu üzerinden bilgisayara hızlı ve güvenli bir biçimde aktarımını sağlamaktır. Microchip firmasının üretmiş olduğu PIC mikrodenetleyicilerden PIC18F4550, USB destekli üretilmiş bir mikrodenetleyici olup alınan sinyallerin işlenerek USB aracılığıyla bilgisayara gönderilmesi işlevini yerine getirmesi amacıyla kullanılmıştır. Özellikle analog sinyallerin dijitale çevrilerek bilgisayar ortamında kullanıcıya görsel bir şekilde sunulması için Visual Basic programlama dili ile yazılmış bir arayüz tesis edilmiştir.

16 Çalışmanın Anahatları Bu çalışma; giriş, kuramsal temeller, materyal ve yöntem, uygulama ve sonuç olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2 de, USB seçiminin nedenleri, USB protokollerinin temelleri, PIC mikrodenetleyici seçiminin nedenleri, PIC18F4550 mikrodenetleyicisinin özellikleri ve PIC18F4550 A/D dönüştürücü modülü hakkında bilgi verilmektedir. Bölüm 3 te, PIC18F4550 mikrodenetleyicisi için geliştirilen programlama devresinin donanım ve yazılım kısımları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bölüm 4 te, uygulama için hazırlanan yazılım ve donanım yapılandırmaları anlatılmaktadır. Uygulama devresinin özellikleri, C dilinde yazılan programlar, PIC tarafında yazılan komutlar hakkında bilgi verilmektedir. Bölüm 5 te, uygulamanın değerlendirilmesi ve tez uygulamasının pratikte kullanılması ile ilgili bazı hususlar ve son olarak uygulamanın geliştirilmesi ile ilgili düşünceler hakkında bilgi verilmektedir.

17 3 2. KURAMSAL TEMELLER 2.1. USB Giriş USB, Evrensel Seri Yol, bilgisayarlara çeşitli çevrebirimlerin takılabilmesi için geliştirilmiş bir veri yolu standardıdır. Bilgisayar endüstrisinin ileri gelen firmalarından Compaq, HP, IBM, Intel ve Microsoft firmaları tarafından Kasım 1994 de 0,7 sürümü ile başlayan süreç, Nisan 2000 de 2,0 sürümü ile devam etmiştir. USB nin kısa tarihçesi Çizelge 2.1 de özet olarak gösterilmiştir (Axelson 2005). Çizelge 2.1. USB kronolojisi Sürüm Tarih 0,7 11 Kasım ,8 30 Aralık ,9 13 Nisan ,99 25 Ağustos ,0 FDR 13 Kasım ,0 15 Ocak ,1 23 Eylül ,0 (0.79 tasarısı) 5 Ekim ,0 (0.9 tasarısı) 21 Aralık ,0 27 Nisan 2000 USB nin kullanım alanlarının başında ölçme ve kontrol gelmektedir. USB, kullanıcıya ve tasarımcıya sağladığı avantajları ile günümüz teknolojisinin vazgeçilmez veri yolu standartlarından biri olmuştur. USB tasarımının 127 adet çevrebirimin bağlanabilmesine

18 4 izin vermesi ve diğer avantajları göz önüne alındığında bu proje için en uygun veri yolu standardı olarak karşımıza çıkmıştır. USB nin kullanıcıya sağladığı avantajlar: Kullanım kolaylığı: USB nin tasarımındaki başlıca neden kullanım kolaylığıdır. Otomatik tespit etme, tak çalıştır özelliği ile ayar gerektirmemesi, istenildiği anda takılıp sökülebilmesi ve harici güç kaynağı gerektirmemesi gibi özellikleriyle kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Güvenilirlik: USB nin güvenilirliği donanım tasarımından ve transfer protokollerinden kaynaklanır. Programlamaya ya da manüel bir müdahaleye gerek kalmadan hatalar tespit edilerek, vericiyi yeniden gönderim yapabileceği konusunda bilgilendirmektedir. Maliyet: Önceki arabirimlerden daha kompleks bir yapıya sahip olmasına rağmen, USB nin devre elemanları pahalı sayılmazlar. Özellikle düşük hız gerektiren cihazlar için son derece düşük maliyetlerle çalışmak mümkündür. Esneklik: USB, dört transfer tipi ve üç farklı hızı ile birçok cihaz için uygulanabilirlik kazanmaktadır. USB sayesinde transferler gerçek zamanlara yakın düzeyde gerçekleşir. USB protokolünde diğer iletişim standartlarından farklı olarak sinyallere fonksiyonlar yüklenmez. Güç Tüketimi: USB harici bir güç kaynağı gerektirmez. Tasarruflu devreler ve kodlar yardımıyla kullanılmayan cihazların gücü kesilir ve uyku moduna alınır. Hız: USB, geleneksel seri ve paralel iletişime oranla çok daha yüksek bir veri iletişimi sağlamaktadır. USB üç hızı destekler: Yüksek hız (480Mb/s), Tam hız (12Mb/s) ve

19 5 Düşük Hız (1,5Mb/s). Çizelge 2.2 de çeşitli arabirimlerle USB nin hız karşılaştırılması gösterilmiştir: Çizelge 2.2. USB ile diğer arabirimlerin karşılaştırılması (Axelson 2005) Arabirim USB RS 232 (EIA/TIA 232) RS 485 (EIA/TIA 485) IrDA Microwire SPI I 2 C IEEE 1394 (FireWire) Format asenkron Seri asenkron Seri asenkron Seri asenkron seri infrared senkron Seri senkron Seri senkron Seri Cihaz sayısı (max.) Seri 64 Hız (max.) bit/saniye 1,5M, 12M, 480M 20K (115K bazı cihazlarda) 10M 2 115K Yazıcı, dizüstü Kullanım Fare, klavye, modem, audio vb. Modem, fare, enstrumantasyon Veri toplama ve kontrol sistemi 8 2M Mikrodenetleyici haberleşmesi 8 2,1M Mikrodenetleyici haberleşmesi 40 3,4M Mikrodenetleyici haberleşmesi 400M (IEEE 1394b için 3,2G) Video, toplu kayıt IEEE 488 (GPIB) Paralel 15 8M Enstrumantasyon Ethernet Seri M/100M/1G PC Network MIDI seri akım döngüsü 2 31,5K Müzik, görüntü kontrolü Paralel printer port Paralel 2 8M Yazıcı, tarayıcı, disk sürgüleri USB nin tasarımcıya sağladığı avantajlar: İşletim Sistemi Desteği: USB ye destek veren bir sitemin üç asgarisi vardır: Sisteme takılan/sökülen cihazı algılamak, takılan cihazlarla haberleşmek ve son olarak yazılım sürücülerinin ve uygulamaların USB ile senkronize çalışmasını sağlamaktır.

20 6 Çevrebirim Desteği: USB li cihazların donanımında bir kontrolör bulunur, istekleri yanıtlamak ise çevrebirimine düşer. USB IF Forum: USB IF kâr amaçlı olmayan, bilgi, yazılım ve donanım aletleri ile test olanakları sağlayan bir kuruluştur. USB nin gerek kullanıcıya gerekse tasarımcıya sağladığı avantajların yanı sıra dezavantajlarından da kısaca bahsetmek gerekir. Bu dezavantajlar kullanıcı ve tasarımcı açısından maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir: Kullanıcıya yönelik sorunlar: Eski donanımlar ve işletim sistemleriyle uyumlu olmaması en temel handikaptır. Bundan başka, hız ve mesafe sınırlamaları nedeniyle USB kullanımı bazı durumlarda pratik olmamaktadır. Eski Donanımlarla Uyumsuzluk: Eski donanımlarda USB portu yoktur. USB olmayan bir cihazı USB porta bağlamanın yollarından biri konvertör kullanmaktır. Ancak bu çözüm sadece konvertör sürücüsünün tanıdığı konvansiyonel protokollerin kullanıldığı çevrebirimlerinde olumlu sonuç verir. Sürat Limitleri: USB çok yönlü bir arabirim olmasına rağmen, USB ile her şeyi halletmeye çalışmak doğru değildir. Çizelge 2.1 e göre rakibi FireWire dır. Yüksek hızlı USB, IEEE 1394 ile yarışabilirken IEEE 1394b ile yarışabilecek bir seçenek sunamamaktadır. Ancak FireWire a göre yavaş olmasına rağmen daha ucuz olması USB nin bir avantajı olarak görülebilir. Mesafe Sınırlamaları: USB masaüstü yol olarak tasarlanmıştır. USB için kablo boyu 5 metreye kadar çıkabilir. Oysa RS 232, RS 485 veya Ethernet daha büyük mesafelere izin verir. Bununla birlikte beş adet göbek (hub) kullanarak mesafeyi 30 metreye çıkarmak olanaklıdır.

21 7 Cihazlar Arası Haberleşme: Masaüstü tasarımın bir sonucu haberleşmenin karargâh tarafından denetlenmesidir. Yani cihazlar doğrudan haberleşemezler. Tasarımcıya yönelik sorunlar: Programlamanın karmaşıklığı başlıca handikaptır. Gerek PC nin ve gerekse cihazın donanımında gözden kaçan noktalar (bug lar) ciddi sorunlar yaratır. Protokolün Karmaşıklığı: USB çevrebiriminin programlanması, protokoller hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı gerektirir. Haberleşmenin büyük kısmı yonga tarafından otomatik olarak halledilir. Ancak sürücü yazanlar, protokolleri ve sürücünün işlevini iyice anlamış olmaları gerekmektedir. İşletim Sistemi Desteğinin Artırılması: Windows sınıf sürücüleri, uygulamaların cihazlarla haberleşmesini sağlar. Cihaz bu sürücülerle çalışmadığı takdirde bir sürücü yazma problemi ortaya çıkabilir. Donanım Sorunları (Bug lar): İlk karargâh denetleyicilerinin donanımları sorunlu olabiliyordu ve aynı şekilde çevrebirimlerinde de sorunlarla karşılaşılabiliyordu. Bundan kaçınmanın en iyi yolu donanım seçiminde gereken dikkati göstermek ve son bilgileri elde etmektir. Bedeller: USB IF tarafından sunulan belirtim (spesifikasyon), web sitesinden ücretsiz olarak alınabilir ve USB yazılımı geliştirmek için lisans bedeli ödemek gerekmez. Ancak USB arabirimi satışlarında durum farklıdır. Belirli bir Üretici Kimliğine sahip olmayı gerektirir ve bunun da belli bir bedeli vardır (Axelson 2005).

22 USB protokolü USB seri, paralel vb. gibi diğer arabirimlere göre daha karmaşık bir iletişim protokolüne sahiptir. Bu yüzden USB arabirimi ile dizayn edilecek bir cihazın belirli gereksinimlerinden söz edilecektir a. USB bileşenleri USB nin başlıca bileşenleri şunlardır: USB Karargâhı (Host): USB karargâh platformu, USB karargâh denetleyicisinin kurulduğu yer ile alıcı yazılım/cihazın çalıştığı yerdedir. USB Karargâh Denetleyicisi, karargâh ile USB çevrebirimleri arasında bir arabirimdir. Karargâh; USB cihazların takılıp sökülmesi, karargâh ile cihazlar arasındaki veri akışının ve kontrolünün yönetimi, takılan cihazlara güç sağlanması ve daha birçok işlemi yürütmekle görevlidir. USB Göbek (Hub): Birçok USB cihazın tek bir USB portuna takılarak, USB karargâhıyla haberleşebilmesi için kullanılan cihazlara göbek (hub) denir. Karargâhın arka alanında bulunan göbekler kök göbek (root hub) olarak adlandırılır. Diğer göbekler ise harici göbekler (external hubs) olarak adlandırılır. USB Cihaz (Device): USB yolu üzerinden veri ya da kontrol bilgisi ileten veya alan aygıtlara USB cihaz adı verilir (Şahin vd 2006) b. USB cihazlarda veri akışı USB, karargâhla cihazların birbirleri arasında haberleşebilmeleri için bir protokol sağlar. Karargâh belirli bir zamanda sadece bir USB cihazı ile haberleşebilir, yani aynı anda birden çok cihazla haberleşme durumu söz konusu değildir. USB cihazların

23 9 karargâhla olan haberleşmeleri, karargâh üzerindeki yazılım hafıza tamponları ile cihazların son uçları arasına kurulan sanal borular yordamıyla birebir gerçekleştirilir. USB yolundaki veri akışı yarı çift-yönlüdür (half-duplex), yani belirli bir zaman zarfında veri sadece bir yönde taşınabilir (Tan 1997). Büyük USB borusu (12 Mb/s) Küçücük borular Son uçlar USB Karargâh Bağlanacak her USB cihaz için küçük borular (maksimum 127 adet) USB Cihaz Şekil 2.1. USB boruları ve son uç kavramı (Tan 1997) Şekilde, USB karargâhının kendisine bağlanacak USB çevrebirimlerinin her birine (127 adete kadar) küçük borular gönderdiği şematiksel olarak gösterilmiştir. USB alıntısı (token) içerisinde 7 adet adres bit i bulunmaktadır. Ancak, USB varsayılan (default) adresi olarak adlandırılan, B adresi yeni takılan her aygıt için onu yapılandırmak ve kontrol etmek için kullanılır. Şekil 2.1. de gösterilen her küçük boru, 16 çift (16 adet IN ve 16 adet OUT) toplamda 32 küçücük boruya (son uç) kadar ayrılabilir. Küçük borular, duraksız (stream) ve mesaj (message) boruları olmak üzere iki çeşittir. Duraksız borular eşzamanlı, kesme ve yığın tipi veri iletişiminde kullanılırken, mesaj boruları sadece kontrol veri iletişiminde kullanılır. Her USB alıntısı 4 adet son uç bitine sahiptir ve bu alıntı IN (giriş) veya OUT (çıkış) alıntısı olarak tanımlanır. Eğer bir USB cihazı; karargâhtan bir IN alıntısı alırsa, karargâha veri gönderecektir, karargâhtan OUT alıntısı alırsa, karargâh veri gelmesini bekleyecektir (Tan 1997).

24 10 PC USB Karargahı USB Alıntısı (Token) Hedef cihaz adresi Son uç numarası Veri iletişim yönü USB Cihaz Şekil 2.2. USB veri hareketi Son uç, karargâhla cihaz arasında yapılan haberleşmede veri akışının kaynak tarafında ya da sonlanma tarafında bulunan bir tampon olarak düşünülebilir. Her USB cihazı birbirinden bağımsız son uç koleksiyonlarından oluşur. USB nin tüm hız opsiyonları için (düşük, tam ve yüksek) bir çift-yönlü kontrol son uç (Son Uç 0) ve 15 tek yönlü son ucu destekler. Her tek-yönlü son uç gelen veya giden transfer işleminde kullanılabilir c. USB veri transfer tipleri USB cihaz, karargâh üzerindeki hafıza tamponu ile cihaz üzerindeki son uç arasındaki boru üzerinden karargâh ile haberleşir. USB spesifikasyonu dört veri transfer tipini desteklemektedir. Belirli bir son uç için veri transfer tipi seçimi cihazın ve yazılımın gereksinimlerine göre seçilmektedir. Bu seçim son uç tanımlayıcıda seçilmektedir (Axelson 2005). Eşzamanlı (Isochronous) transfer Büyük miktarlardaki verinin (1023 bayt a kadar), bilgisayar ile çevrebirim arasında periyodik ve sürekli bir şekilde iletilmesini sağlayan transfer tipidir. Zaman açısından kritik olan ama hataya karşı hassas olmayan akan veri (streaming data) iletiminde kullanılır. Örneğin USB kamera ya da ses kartları gibi. Sabit bir bant genişliği sağlanarak küçük hatalara izin verilirken veri akışının kesilmemesi sağlanır.

25 11 Eşzamanlı borusu tek yönlü bir borudur, yani belirli bir son uç sadece veri iletir veya veri alır. İki yönlü bir eşzamanlı iletişim isteniyorsa, her iki yön için birer adet son uç kullanılmalıdır (Axelson 2005). Yığın (Bulk) tipi transfer Yığın tipi transfer ise büyük miktarlardaki verinin aktarımı için kullanılan bir veri transfer tipidir. Taşınacak verinin alıcı kısmında doğru bir biçimde alınması garanti edilirken, verinin iletim zamanı konusunda garanti verilemez. Tipik olarak, yazıcı ve tarayıcı haberleşmesinde yığın tipi iletişim kullanılır. Diğer akış borularında olduğu gibi, yığın boruları da tek yönlüdür, yani çift yönlü bir yığın iletişimi için iki adet yığın son ucuna ihtiyaç vardır. Yığın tipi iletişim diğer iletişim tiplerinden farklı olarak sadece tam-hız ve yüksek-hız USB cihazlarda kullanılabilir. Yığın son uçları için maksimum veri paketi boyutu, tam hızlı cihazlar için 8, 16, 32 veya 64 bayt, yüksek hızlı cihazlar için ise sadece 512 bayttır (Axelson 2005). Kesme (Interrupt) tipi transfer Ani reaksiyon gerektiren fare ya da klavye ile iletişimde kullanılır. Diğer veri transferlerine göre daha düşük miktarlardaki verinin, zaman ve verinin doğruluğu garanti altına alınarak iletilmesi için kullanılır. Örneğin, bilgisayara bağlı bir fare ile yapılan veri iletişiminde kullanılabilir. Kesme borusu da eşzamanlı boru gibi tek yönlü ve periyodik bir borudur. Kesme son uçları için maksimum veri paketi boyutu, düşük hızlı cihazlar için 8 bayt veya daha az, tam hızlı cihazlar için 64 bayt veya daha az ve yüksek hızlı cihazlar için ise sadece 1,024 bayt veya daha azdır (Axelson 2005).

26 12 Kontrol (Control) tipi transfer PC ile USB arasında kurulum, ilk değerlerin atanması ve konfigürasyon bilgilerinin taşınmasında kullanılır. Bu bilgiler önemli olduğundan CRC denilen kontrol kodları eklenir. Kontrol borusu çift-yönlü bir boru olup, her iki yönde veri akışını desteklemektedir. Kontrol son uçları için maksimum veri paketi boyutu, düşük hızlı cihazlar için 8 bayt, tam hızlı cihazlar için 16, 32 veya 64 bayt ve yüksek hızlı cihazlar için ise sadece 64 bayttır. KByte/s Tam Hız Düşük Hız ,8 Kontrol Kesme Yığın Eşzamanlı Şekil 2.3. USB veri iletişim tiplerinin teorik olarak taşıyabilecekleri maksimum veri büyüklüğü USB veri iletişim tiplerinin taşıyabilecekleri veri miktarı açısından karşılaştırılması Şekil 2.3 te grafiksel olarak verilmiştir (Axelson 2005) d. USB sürücüleri Win32 sürücü modeli (WDM, Win32 Driver Model) Windows sürücü sisteminin temelini oluşturur. Bu modelde donanım ile iletişim işlemi çeşitli katmanlara ayrılmıştır. Uygulama katmanında yazılım ile ilgilenenlerin tanıdığı API (Application Program Interface) çağrıları yer alır. API çağrıları WDM içerisinde yer alan hazır tanımlanmış sınıfları ya da kullanıcının tanımlamış olduğu sürücü fonksiyonlarını

27 13 çağırır. Buradan da daha alt seviye giriş-çıkış istek paketleri (I/O request packets, IRP) kullanarak gerçekleştirilir. Bir alt kademede bulunan USB yol sürücüsü ise USB cihazlarına ilişkin güç, sayma (enumeration) ve çeşitli bilgi alışverişi işlemlerini meydana getirir. Daha aşağıdaki USB denetleyici sürücüsü ise bilgisayar içerisindeki USB donanımına doğrudan erişimi sağlar. Bu sürücüler Windows içerisinde mevcuttur (Soydaş 2002). Uygulama Kodu Sınıf Sürücüleri Kullanıcı Tanımlı Sürücüler USB Yol Sürücüsü USB Denetleyici Sürücüsü USB Donanımı Şekil 2.4. USB sürücü modeli e. USB konfigürasyonu Bir USB fonksiyonu başlatılmadan önce, cihaz konfigürasyonu yapılmalıdır. Karargâh, yapılandırmayı, USB cihaz üzerinden veri sağlama yoluyla almış olduğu bilgilerle gerçekleştirir. USB cihazlar, işlevlerini tanımlayıcılar (decriptors) ile karargâha rapor ederler. Tanımlayıcı, hangi verinin hangi formatta transfer edileceğini belirtir. USB tanımlayıcılar hiyerarşik bir yapı içerisinde dört kısımda incelenebilir: Cihaz tanımlayıcıları

28 14 Konfigürasyon tanımlayıcıları Arabirim tanımlayıcıları Son uç tanımlayıcıları Her USB cihaz için sadece bir adet cihaz tanımlayıcısı vardır. Şekil 2.5 te gösterildiği gibi her cihaz bir veya daha çok konfigürasyona, her konfigürasyon bir veya daha çok arabirime ve her arabirim sıfır veya daha çok son uca sahiptir (Microchip Technology Inc. 2004). Cihaz Tanımlayıcı Konfigürasyon Tanımlayıcı Konfigürasyon Tanımlayıcı Arabirim Tanımlayıcı Arabirim Tanımlayıcı Son Uç Tanımlayıcı Son Uç Tanımlayıcı Şekil 2.5. Tanımlayıcı hiyerarşisi Cihaz tanımlayıcısı Cihaz tanımlayıcısı, üretici kimliği (VID, Vendor Identity), ürün kimliği (PID, Product Identity), seri numarası, cihaz sınıfı ve konfigürasyon sayısı gibi genel bilgiler verir. Daha önce de belirtildiği gibi her cihaz için sadece bir cihaz tanımlayıcı vardır.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK - ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ GÜVENLĐ AKILLI KART TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN 040060305 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Programı: Elektronik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ NİSAN 2015 Yusuf Fırat

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 228550 Fatih DÜZENLİ 254274 Serdar

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

EBG103 DONANIM KURULUMU

EBG103 DONANIM KURULUMU 2. HAFTA EBG103 DONANIM KURULUMU Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Temel Kavramlar İşletim Sistemleri Giriş / Çıkış Birimleri

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI

BAŞLANGIÇ 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TANITIMI A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? 2. Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 1. DONANIM YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Detaylı

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir.

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı olarak, cümlenin veya kelimenin farklı tercüme edilmiş olma olasılığı

Detaylı

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri Dr. Cahit Karakuş Categories of Computers Computers are classified based on their technology, function, physical size, performance and cost. The categories of computers

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNTERNET PROTOKOLÜ SÜRÜM 6 (IPv6) MİMARİSİ ÜZERİNDE SERVİS SINIFLARININ ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Muhammet Eşref ERDİN ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KABLOSUZ AĞLAR 523EO0320 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı