UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI"

Transkript

1

2 UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010

3 Elektronik ISBN Kapak Tasarımı: Atila ÖZER Dizgi ve İç Tasarım: Feyyaz BODUR- M.Emin YÜKSEL Tablolar: Bülent BATMAZ Web Master: Erdinç ERGÜN Feyyaz BODUR Uzaktan Öğretim Ders Kitaplarındaki Görsel Öğelerin Öğrenmeye Katkıları: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vi TABLOLAR... viii BÖLÜM I 1. GİRİŞ UZAKTAN EĞİTİM - ÖĞRETİM MATERYALLERİ UZAKTAN ÖĞRETİMDE BASILI MATERYALLER UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARININ HAZIRLANMASI SÜRECİ DERS KİTAPLARINDA GÖRSEL ÖĞELER GÖRSEL ÖĞELERİN DERS KİTAPLARI İÇİN ÖNEMİ PROBLEM AMAÇ ÖNEM VARSAYIMLAR SINIRLILIKLAR YÖNTEM Evren Ve Örneklem Evren Örneklem VERİ TOPLAMA YOLLARI TANIMLAR BÖLÜM II 15. VERİLER VE YORUMU Kişisel Bilgiler Görsel Öğelerin Sınıflara Göre Değerlendirilmesi Ders Kitaplarında Tablo, Şema, Grafik Kullanımının Sınıflara Göre Değerlendirilmesi iii

5 Ders Kitaplarında Fotoğraf Kullanımının Sınıflara Göre Değerlendirilmesi Görsel Öğelerin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi Ders Kitaplarında Tablo, Şema, Grafik, Kullanımının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi Ders Kitaplarında Fotoğraf Kullanımının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi Görsel Öğelerin Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi Ders Kitaplarında Tablo, Şema, Grafik, Kullanımının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi Ders Kitaplarında Fotoğraf Kullanımının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi BÖLÜM III 16. SONUÇLAR Kişisel Bilgilere İlişkin Sonuçlar Görsel Öğelerin Sınıflara Göre Değerlendirilmesine İlişkin Sonuçlar Görsel Öğelerin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesine İlişkin Sonuçları Görsel Öğelerin Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesine İlişkin Sonuçları ÖNERİLER EKLER KAYNAKLAR iv

6 TABLOLAR LİSTESİ 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı Ankete katılan öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı Ankete katılan öğrencilerin fakültelere göre dağılımı Ankete katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı Ankete katılan öğrencilerin mesleklere göre dağılımı Ankete katılan öğrencilerin medeni durumlarına göre dağılımı Ders Kitaplarında Tablo, Şema, Grafik Vb. Kullanımının Sınıflara Göre Değerlendirilmesi: 7. Ders kitaplarında, (Şekil, grafik, tablo vb.) görsel malzeme gerektiği kadar kullanılıyor Kitap kapaklarındaki şekil, yazı ve çizgilerin yerleştirilme düzeni çok uygundur Ünite içinde kullanılan şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler öğrendiklerimi hatırlamamı sağlıyor Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler o konuya çok yoğunlaşmamı sağlıyor Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğelerle desteklenmiş konuları öğrenmek için daha fazla istek duyu Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğelerle desteklenmiş öğrenmeye daha az zaman harcı Kapak üzerindeki şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler kitabın içindeki bilgilerin niteliği hakkında yeterli bilgi veriyor Yazılı bilgilerin uzunluğuna göre şekil, grafik ve tablo gibi görsel bilgilerin sayısı yeterli değil Dış kapaktaki grafik, tablo, şekil gibi görsel öğelerin kitabın içeriğine uygun olması önemlidir Görsel malzeme olarak fotoğraf ders kitaplarında kadar kullanılıyor İç sayfalardaki fotoğraf kullanımı yeterlidir Ünite içinde kullanılan fotoğraflar konuyu anlamamı kolaylaştırıyor v

7 19. Fotoğraf kullanımı o konuya daha çok yoğunlaşmamı sağlıyor Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş konuları öğrenmek için daha fazla istek duyu Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş konuları öğrenmeye daha az zaman harcı Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş bilgiler daha kalıcı oluyor Görsel Öğelerin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: 23. Ders kitaplarında, (Şekil, grafik, tablo vb.) görsel malzeme gerektiği kadar kullanılıyor Kitap kapaklarındaki şekil, yazı ve çizgilerin çok uygundur Ünite içinde kullanılan şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler konuyu anlamamı kolaylaştırıyor Ünite içinde kullanılan şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler öğrendiklerimi hatırlamamı sağlıyor Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler o konuya daha çok yoğunlaşmamı sağlıyor Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğelerle konuları öğrenmek için daha fazla istek duyu Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğelerle desteklenmiş konuları öğrenmeye daha az zaman harcı Yazılı bilgilerin uzunluğuna göre şekil, grafik ve tablo gibi görsel bilgilerin sayısı yeterli değil Dış kapaktaki grafik, tablo, şekil gibi görsel öğelerin kitabın içeriğine uygun olması önemlidir Fotoğraf Kullanımının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: 32. Görsel malzeme olarak fotoğraf; ders kitaplarında kadar kullanılıyor İç sayfalardaki fotoğraf kullanımı yeterlidir vi

8 34. Ünite içinde kullanılan fotoğraflar konuyu anlamamı kolaylaştırıyor Fotoğraf kullanımı o konuya daha çok yoğunlaşmamı sağlıyor Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş konuları öğrenmek için daha fazla istek duyu Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş konuları öğrenmeye daha az zaman harcı Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş bilgiler daha kalıcı oluyor Tablo, Şema, Grafik Vb. Kullanımının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi: 39. Ders kitaplarında, (Şekil, grafik, tablo vb.) görsel malzeme gerektiği kadar kullanılıyor Kitap kapaklarındaki şekil, yazı ve çizgilerin yerleştirilme düzeni çok uygundur Ünite içinde kullanılan şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler konuyu anlamamı kolaylaştırıyor Ünite içinde kullanılan şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler öğrendiklerimi hatırlamamı sağlıyor Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğeler o konuya daha çok yoğunlaşmamı sağlıyor Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğelerle desteklenmiş konuları öğrenmek için daha fazla istek duyu Şekil, grafik ve tablo gibi görsel öğelerle desteklenmiş konuları öğrenmeye daha az zaman harcı Yazılı bilgilerin uzunluğuna göre şekil, grafik ve tablo gibi görsel bilgilerin sayısı yeterli değil Dış kapaktaki grafik, tablo, şekil gibi görsel öğelerin kitabın içeriğine uygun olması önemlidir Fotoğraf Kullanımının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi: 48. Görsel malzeme olarak fotoğraf; ders kitaplarında kadar kullanılıyor vii

9 49. İç sayfalardaki fotoğraf kullanımı yeterlidir Ünite içinde kullanılan fotoğraflar konuyu anlamamı kolaylaştırıyor Fotoğraf kullanımı o konuya daha çok yoğunlaşmamı sağlıyor Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş konuları öğrenmek için daha fazla istek duyu Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş konuları öğrenmeye daha az zaman harcı Fotoğraf kullanımı ile desteklenmiş bilgiler daha kalıcı oluyor viii

10 SUNUŞ Çağımızda öğretim teknolojileri ve ders materyalleri çok çeşitlenmiş ve geliştirilmiş olmakla birlikte ders kitaplarından vazgeçilmiş değildir. Ders kitapları öğrenme materyali olarak tüm öğretim düzeyleri için önemini hala ilk sırada korumaktadır. Uzaktan yükseköğretim gören Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri öğrencileri için de temel ders materyali ders kitaplarıdır. Çünkü uzaktan öğretim öğrencileri gereksinim duydukları bilgiye ulaşmak için henüz başka kaynaklardan gerek mekân gerek ekonomik engeller nedeniyle yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Günümüzde teknolojide ortaya çıkan her türlü yeniliği sistemine katan Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, baskı teknolojilerinde de yenilikleri sistemine katmış, kitap tasarım, baskı ve dağıtımda yenilikleri kullanır hale gelmiştir. Ders kitaplarının hazırlanmasında uzaktan öğretim teknik özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Uzaktan öğretim ders kitaplarının öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasının önemi büyüktür. Bu nedenle gerek baskı kalitesi gerek içerik yazım ve anlatım özellikleri gerekse iç ve dış görsel tasarımı diğer kitap ve örgün öğretim ders kitaplarından ayrı özellikler göstermektedir. Bu amaçla, eğitim öğretime başlandığı 1982 yılından bu yana Uzaktan öğretim (İlk adı Açıköğretim) ders kitaplarında bazı yıllarda hem içerik hem biçim hem de baskı niteliği açısından önemli değişiklikler yapılmış, bugünkü tasarıma yönelik köklü değişiklikler de 1990 lı yılların sonunda başlamıştır. Öğrencilerin temel öğrenme materyallerinden olan ders kitapları, kapakları da dâhil olmak üzere, yazılı metinleri destekleyen birçok görsel öğe de içermektedir. Bu görsel öğeler, tablo, şekil, grafik, resim, ikonografi, fotoğraf vb. gibi öğelerdir. Diğer kitaplarda olduğu gibi uzaktan öğretim ders kitaplarında da kullanılan bu tür görsel öğelerin; yazılı anlatımları özetleyerek okuyucuya bilgileri düzenlenmiş halde sunmak, yazılı anlatımları örneklerle pekiştirmek, konuya ilgiyi artırmak sayfalardaki monotonluğu gidermek gibi amaçları olduğu varsayılabilir. ix

11 1982 yılından buyana milyonlarca kez basılıp dağıtılan ders kitaplarındaki görsel öğelerin öğrenmeye ne kadar katkı sağladığını öğrenmek ve öğrencilerin kitaplardaki bu öğelerden nasıl etkilendiğini belirlemek her eğitim kurumunun olduğu gibi Anadolu Üniversitesi nin de sorunlarından biridir. Bu çalışma Ankara ilinde, uzaktan öğretim öğrencileri üzerinde anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anket sorularına verilen yanıtların değerlendirilmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar gerek ders kitaplarının yeniden gözden geçirilerek hazırlanmasına gerekse benzer çalışmaların araştırıcılarına ışık tutacağını umarım. Yrd.Doç.Dr. Feyyaz BODUR x

12 Ders Kitaplarındaki Görsel Öğelerin Öğrenmeye Katkısı BÖLÜM - I 1. GİRİŞ Dünyada henüz 100 yıllık bir geçmişi olmasına karşın, her dönemin teknolojik olanaklarından yararlanarak kendini geliştiren uzaktan öğretim sistemi, günümüz koşullarının en geçerli bir eğitim- öğretim modeli olma yolunda önemini giderek artırmaktadır. Uzaktan öğretimim ülkemizdeki geçmişi 1960 yılına kadar uzanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 1960 yılında bazı teknik konularda mesleki eğitim vermek için mektupla öğretim yöntemine başvurmuştu yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurularak öğretime başlandı yılında ise merkez Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenerek sistem örgün ve yaygın eğitim alanında daha sistemli çalışmalara adımlar attı larda sınırlı bir meslek alanına yönelik ve deneysel bir girişim olarak başlayan Mektupla Öğretim Bakanlık onayı ile de yüksek öğretime yöneltilmiştir. Özlük işleri genel müdürlüğü, 5 Haziran 1974 tarih ve sayılı bakanlık onayında; << bir üniversite veya yüksek okula girmek olanağı bulamayan öğrencilere toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlarda mektupla öğretim yolu ile öğrenim imkanı hazırlanması.bir zaruret halini almıştır.>> denilmektedir (Gökdağ,1986, s.4) Mektupla Öğretim Merkezi nin 1974 yılında yüksek öğretim alanında ciddi uzaktan öğretim uygulamasını başlatmasını izleyen yıllarda başka alanlarda da uzaktan eğitim- öğretim çalışmalarını görmekteyiz;. Birbirini izleyen yıllarda Deneme Yüksek Öğretmen Okulu (DYOÖ) ve Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) adlarıyla açılan öğretim kurumlarında, yüksek öğretim çağında bulunan fakat örgün yüksek öğretime yerleştirilememiş öğrencilere yüksek öğrenim olanağı yaratıldı. Yine 1 Temmuz 1974 tarihinde Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Öğretim Mektupla Öğretim Okulu nun açılmasını öngörmüştür. Ancak bu uygulamaların hiçbiri uzun süreli başarılı olamamış öğrencilerin güvenini kazanamamıştır. Türkiye de temelleri sağlam ve sürekli gelişme gösteren açık yüksek öğretim, Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğretim yılında yaşama 1

13 Uzaktan öğretim Fakülteleri geçirilmiştir. 6 Kasım 1981 yılında yürürlüğe giren ve Türk yüksek öğretimini yeniden düzenleyen 2547 sayılı Yüksek Öğretim yasasının 5. ve 12. maddelerinden dayanak bulan Anadolu Üniversitesi Sürekli ve Açık Öğretim yapma başvurusunda bulunarak bu görevi üstlenmiştir. Bu çağdaş bir eğitim reformudur. Tüm üniversitelere tanınan açık öğretim sistemine, ileri teknolojiyi gerektirmesi nedeniyle bu eğitim-öğretim sistemine yalnızca Anadolu Üniversitesi talip olmuştur Temmuz ayında çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bu görev Anadolu Üniversitesi ne verilmiştir. Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Açıköğretim Fakültesi önce ülke düzeyinde daha başladığı eğitim öğretim çalışmalarını uluslararası düzeyde geliştirerek Açıköğretim uygulamalarını sürdürmektedir öğretim yılında İktisat ve İş idaresi alanlarında yaklaşık öğrencisiyle açık yüksek öğretime başlayan Açıköğretim Fakültesi, öğretim yılından itibaren İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi adlarıyla üç ayrı Fakülte olarak uzaktan yükseköğretimi sürdürmektedir öğretim yılında İşletme Fakültesinde 1, İktisat Fakültesinde 4 farklı 4 yıllık, Açıköğretim Fakültesinde 7 si 4 yıllık, 46 ü 2 yıllık ve 39 u e- sertifika olmak üzere 97 farklı programda öğretim yapılmaktadır. Bu programlarda kayıtlı aktif ve pasif-aktif öğrenci sayısı bir buçuk milyonu aşmıştır. Türkiye de 89, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ve Almanya da 1 er Bürosu bulunan Açıköğretim Fakültesi, bu bürolara ek olarak ayrıca ülke içinde üç ilde, Avrupa da ise 6 ülkenin 11 ilinde ataşelikler aracılığı ile buradaki öğrencilerin sınavlarını yürütmektedir. Anadolu üniversitesi yazılı ders materyallerinin yanısıra televizyondan ve internetten yayınlanan ders programları ile açıköğretim sisteminin geniş ve çağdaş düzeyde örgütlenmesini gerçekleştirmiştir öğretim yılında 66 ilin üniversitelerinde yüzyüze danışmanlık hizmetleri sürdürülmektedir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ve Siirt te öğretim yılından itibaren Video Konferans yolu ile akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanısıra çeşitli dönemlerde birçok ilimizle Video konferans bağlantıları gerçekleştirilmektedir. Günümüzde uzaktan eğitimde kullanılan araçların çeşitlenmesi ve güçlenmesi nedeniyle bu öğretim türüne olan ilgi daha da artacaktır. 2

14 Ders Kitaplarındaki Görsel Öğelerin Öğrenmeye Katkısı 2. UZAKTAN EĞİTİM - ÖĞRETİM MATERYALLERİ Geleneksel öğretim sisteminde öğretici ile öğrencinin aynı mekânda bulunmaktadır. Örgün öğretim olarak da adlandırılan bu öğretim sisteminde öğrenciler öğreticilerle her an karşı karşıya gelebilmektedir. Uzaktaneğitim kavramı ise öğretici ve öğrencinin farklı ortamlarda olmasını çağrıştırır. Farklı bina, farklı şehir hatta farklı ülkelerde bulunan öğrenciler bu öğretim sisteminden, bulundukları yerden ayrılmadan eşit olanaklarla yararlanabilirler. Uzaktan öğretim daha eşitçi daha evrensel bir öğretim modeli olarak çağdaş olanaklar sunmaktadır. Örgün öğretimdeki mekândan kaynaklanan öğrenci sayısı sınırlaması gibi olumsuzlukları uzaktan öğretimde görmemekteyiz. Uzaktan öğretim sisteminde öğretim yöntemi öğretmenin kişisel önceliklerden kurtarılıp örgütsel bir yönteme kavuşturulmuştur. Bu sayede tüm derslerde öğretim birlikteliği sağlanmıştır. Tüm derslerin öğretim yönteminde çağdaş teknolojilerden yararlanılmaktadır. Deighton, kitabı, konuşma ve yazmadan sonra, insanoğlunun bilgi yaymadaki en önemli buluşu olarak nitelerken aradan geçen süre içerisinde teknolojideki gelişmeler çok daha hızlı bilgi yayma buluşlarını insanlığın hizmetine sunulmuştur. (Gökdağ, 1986, s.13) İnsana bilginin ulaştırılması için geliştirilen teknolojiden öğretim için yararlanılmakta ve öğrenciler de yararlandırılmaktadır: Elektronik öğrenme (e-learning), Etkileşimli Görüntü (İnteractive video), Uzaktan Konferans Verme (Teleconferencing), Görüntülü Konferans (Video conference), Teletext, Vievdata 1 (Kesim, 1985, s.10) gibi bilgisayar iletişim teknolojisinin olanaklarından da yararlanılmaktadır. İnternet, çağımızın en hızlı bilgi iletme aracı olması nedeniyle eğitim- öğretim alanında da yararlanılan bir teknolojidir. Bunun yanı sıra Akademik Danışmanlık gibi yüzyüze öğretim olanağı yaratılarak oluşturularak uzaktan öğretim öğrencilerine yerleşke ortamı da yaşatılmaktadır. 1 Bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kesim,Mehmet, İletişim Teknolojisindeki Yeni Gelişmelerden Teletext ve Viewdata nın Uzaktan Öğretim de Kullanılması, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir,

15 Uzaktan öğretim Fakülteleri Günümüzde uzaktan eğitimde kullanılan araçların çeşitlenmesi ve güçlenmesi nedeniyle bu öğretim türüne olan ilgi daha da artacaktır. 3. UZAKTAN ÖĞRETİMDE BASILI MATERYALLER : DERS KİTAPLARI Tarihçesi günümüzden 6000 yıl öncesine kadar uzana kitabın gelişim sürecinde, insanların yazının icadından sonra, taş, bronz, kil tuğla, kil tablet, ağaç tablet,ağaç kabuğu, papirus, parşömen, tahta ve kağıt üzerine yazarak birbirlerine bilgi aktardıkları görülmüştür. Gutenbergin XV. Yüzyılda matbaayı icat etmesiyle basım alanında yepyeni bir çağa adım atılmıştır. Matbaanın icadı sadece basılı malzemelerin sayısını artırmakla kalmamış, türlerini ve içeriklerinin de geliştirilmesini sağlamıştır. Resimlerin ve haritaların basımının yanı sıra kitaplara resimli sayfalar eklenmiştir. Çek eğitimci Comenius çocuklar için ilk resimli ders kitaplarından biri olan The World in Pictures i 1657 yılında hazırlamıştır (Kaya, 2002, 89). Öğretim materyalleri arasında ençok kullanılanı kuşkusuz ders kitaplarıdır. Ders kitapları tecrübeli konunun uzmanı kişiler tarafından yazılmışlarsa ve basılmadan önce eğitim öğretim ortamlarında test edilmişlerse öğretime hizmet edebilir bir araç olabilirler. Ders kitabı sözüyle, bir dersin öğretimiyle ilişkili olarak hazırlanan ya da seçilen,belli ölçülere göre incelendikten sonra belli bir okul, sınıf ve ders için öğretmen ve öğrencilere temel kaynak olarak önerilen kitap anlatılmak istenmiştir. Öz deyişle bir derste kullanılan ve o dersin geliştirilmesinde esas oluşturan kitap anlatılmaktadır.(ceyhan, 2003, s.16). Öğrenme sadece sınıf içinde gerçekleşen bir olgu değildir; okul dışında da devam eden öğrenme sürecinde öğretmenin yerini alarak öğrencilerine rehberlik etme görevini ders kitapları üstlenir. Kullanılan ders kitabının öğrencilerin amaç ve ihtiyaçlarına cevap vererek onların amaçlarına en hızlı ve en iyi şekilde ulaşmasına yardımcı olması gerekir (B.Aydın, 2006, s.139) Bugünkü ders kitabı anlayışına oldukça yakın ilk kitap örnekleri Eski mısırda hazırlanmıştır. Papirus rulolar üzerine yazılarak hazırlanan bu sistem zamanla bölge ülkelerine yayılmıştır. İkinci yüzyıldan sonra biçimsel olarak geliştirilen kitaplar, eğitim öğretim araç gereçlerindeki teknolojik çeşitliliklere karşın her dönemde üstünlüklerini korumuşlardır. 4

16 Ders Kitaplarındaki Görsel Öğelerin Öğrenmeye Katkısı Çünkü kitap kendisinden yararlanmak için hiçbir araç gerektirmeyecek kadar ekonomik, evde, okulda, kütüphanede, kısacası istenen her yerde kullanılabilecek kadar esnek bir öğretim aracıdır. Yine bir öğrenme aracı olarak kitap, düşünceleri, kavramları, olguları, genelleme ve soyutlamaları ardışık bir şekilde sunmanın en etkili yoludur. (Gökdağ,1986, s.13) Elektronik alandaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yaratılan yeni iletişim olanaklarına karşın geleneksel öğretim materyali olan kâğıda basılı bilgilerden yararlanma yönteminden vazgeçilmiş değildir. Basılı ders materyalleri: - Temel öğrenme kaynağı olma, - Bilgi verme, - Bağımsız öğrenme yeteneğini geliştirme, - İnceleme yapma, - Soru yanıtlama, - Problem çözme, - Problem çözmeye yöneltme gibi işlevleri yerine getirmektedir (Alkan, 1981, 115) Yeni araç gereçlerin yaygınlaşmasıyla kitap artık kitlesel kültür iletişiminde tek araç değildir; oysa tüm tarihi boyunca gerçek bir uygarlık yaratacak kadar kültür alanına egemen olmuştur. Özellikle bilgilerin korunması, saklanması ve öğretim amaçlı kullanımda kitap özelliklerini ve önemini korumayı sürdürmektedir. Uzaktan öğretim sisteminde öğretim materyali olarak kullanılan temel araçlardan en önemlisi ders kitaplarıdır. Tüm diğer ülkelerdeki uzaktan öğretim veren okullarda olduğu gibi ülkemizdeki uzaktan öğretim öğrencilerinin de temel öğretim materyali ders kitaplarıdır. Yüz yüze eğitim uygulamalarında ve daha fazlasıyla uzaktan eğitim uygulamalarında diğer gereçlere göre öğrencilerin daha çok ders kitaplarından öğrendikleri bilinmektedir... Uzaktan eğitim gören öğrenciler, genelde bir yardım, öneri ya da bilgi için öğretim elemanına ya da bir arkadaşına kolayca ulaşamamaktadır. Bu olumsuzlukları olabildiğince ortadan kaldırmanın sorumluluğu da bir anlamda ders kitaplarına yüklenmektedir (Kaya, 2002, s.93) 5

17 Uzaktan öğretim Fakülteleri Uzaktan öğretim için kullanılan diğer öğretim materyallerine göre ders kitabı birçok üstün özelliklere sahiptir: - Öğretimde kullanılan diğer araç gereçlere göre maliyeti dha düşüktür, ekonomiktir. - Her öğrencinin kendi hızına göre çalışabilmesi olanağı vardır. Işıklı her ortamda kullanılabilme kolaylığı vardır. - Üniteler belli bir mantık sırasına göre kolaydan karmaşığa doğru sıralandıkları için öğrenmeyi kolaylaştırır. - Diğer öğretim araçları ile birlikte kullanılmaya uygundur. Son zamanlarda kitaplarla birlikte destekleyiçi ses ve görüntü kaset veya CD leri verilmektedir. - Öğretim düzeyleri herkesin anlayabileceği şekilde belirlenmiş ve bilgi kaynaklarından oluşturulmuşlardır. - Belirli bir dersin öğretilmesinde yapılandırılmış, bölümlenmiş, ve konuyla ilgili görsel öğeleri etkili biçimde gösterebilirler. - Ders planının hazırlanmasına kolaylık sağlarlar. (Uyarlama, Ceyhan, 2003, s.19) Kitabın bu üstünlükleri onun eğitimin vazgeçilmez bir aracı olmasının nedenlerini oluşturmaktadır. Ders kitapları öğretimin niteliğinin artırılmasında önemli katkıya sahiptir. Bilgi verme, bilgileri dizgileştirme, kendi kendine öğrenme, eşgüdümleme ve kişilik geliştirme gibi işlevleri vardır. 4. UZAKTANÖĞRETİM DERS KİTAPLARININ HAZIRLANMASI SÜRECİ Ders kitaplarının en önemli sınırlılığı, hedef kitlesini oluşturan öğrencilerin değişik kişisel özelliklere sahip olmasıdır. Bir yazılı gerecin öğrencilerin beklentilerine ve gereksinimlerine uygun olması gerekir. Öğrencilerin beklentilerine ve gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış ders kitapları daha yararlı, daha kalıcı ve daha etkileyici özelliklere sahiptirler. Ancak uzaktan eğitime yönelik bir ders kitabı hedef kitleye uygun olarak hazırlanmış olsa da değerlendirilerek geliştirilmelidir (Kaya, 2002, s.97). Bu bağlamda, uzaktan öğretim ders kitapları diğer ders kitaplarıyla karşılaştırıldığında, Hazırlama süresi olarak daha çok zaman harcanmakta, hem de özel bilgi ve beceri gerekmektedir. Yine uzaktan öğretim ders kitabı yazımında güçlü bir teknik alt yapı ve uzman bir ekibe zorunluluk vardır. 6

18 Ders Kitaplarındaki Görsel Öğelerin Öğrenmeye Katkısı Ders Kitabı yazımında en önemli süreç, öğrenme içeriğinin belirlenmesinden sonra öğrenciyi çok iyi tanıyıp onun öğrenme durumlarının saptanmasıdır. Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ders kitabı, düşünceleri, kavramları, olguları tam, doğru ve anlaşılır biçimde tümevarım yöntemiyle ileten, biçimsel (renk, şekil, büyüklük, çizim ya da fotoğraf) açıdan çeşitli özelliklere sahip bir öğretim aracıdır. (Özgür, 2004, s.6) Uzaktan öğretim ders kitaplarında örgün bölüm ders kitaplarından farklı bir yazım ve anlatım tekniği uygulanmaktadır. Yüzyüze öğrenim gören öğrenciler kitaplardaki anlaşılmayan konuları derslerde öğrenme ve sorma olanağına sahiptirler. Uzaktan öğretim öğrencilerinin ise temel öğrenme aracı ders kitaplarıdır. Bu nedenle kitaplarının konuları için soru sormayı gerektirmeyecek kadar anlaşılır yazılması gerekmektedir. Uzaktan öğretim ders materyallerini hazırlayanlar, öğrencilerin karşılaşacakları sorunların bilincinde olarak iyi bir bilgi kitabı yazmanın yanı sıra anlaşılabilir ve uzaktan öğretebilme tekniklerinde sahip olma özellikleri taşımasına da dikkat etmelidirler. Ders kitaplarında öğrenciye verilmek istenen bilgilerin güncel ve çağdaş olmasına gösterilen özen kadar, kullanılacak kağıdın kalitesi ve rengi, (birinci hamur kâğıt ile ikinci hamur kâğıda basılan) gibi öğrencinin okumasını kolaylaştıracağı yönleri de araştırılmaktadır. Beyaz kâğıdın kaliteli olmasına ve görsel olarak hoş görünmesine karşın yansıma fazla olduğu için gözleri yorma gibi olumsuz etkisi vardır. Anadolu Üniversitesi İktisat İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinde okutulan ders kitapları, öğretime ilk başlanıldığı yıllarda, birinci hamur kağıda siyah mürekkeple basıldı. Kapaklarında ise parlak karton kağıt kullanıldı. Ders kitapları daha sonra bir dönem ikinci hamura basılmış ve yazılarda siyah yerine koyu gri renkte mürekkep kullanılmıştır. Bazı ana başlıklar ve tablo zeminlerinde kavun içi renkte basılmıştı.. Kitap kapakları ise mat yerli karton kâğıda basıldı. Ancak bu uygulamadan daha sonra vazgeçilerek ders kitapları yeniden birinci hamur kâğıda siyah mürekkep kullanılarak parlak karton kapaklı olarak basıldı. Bu dönemde bir başka yenilik daha yapıldı; ders kitaplarındaki konular arasında bazı uyarıcı nitelikteki cümleler ile tablolarda mavi renk kullanılmaya başladı. Bu ikinci renkler sayfalardaki monotonluğu biraz olsun kırmış ve canlılık getirmişti. 7

19 Uzaktan öğretim Fakülteleri Yukarıda sözü edilen, ders kitaplarındaki bu düzenlemeler dönem dönem kitaplardaki yazınsal anlatım ve görsel düzenlemelere de yansıdı. Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim (AÖF) Fakülteleri ders kitaplarında kapsamlı değişiklikler 1999 yılında başlatıldı. Gerek bilgilerin yenilenmesi yönünde gerekse yazılı metinleri destekleyen ve ilgi çekici kılan görsel anlatım tekniklerini daha akılcı kullanılması anlamında köklü yenilikler yapılmaya başlandı. Kitap yazarları tarafından da kabul gören ders kitaplarındaki bu yenilikler her öğretim yılında kadar ders kitabına uygulanmaktadır yılları arasında 123 ders kitabı yeni tasarıma göre yazılıp basıldı öğretim yılında kullanılan 269 ders kitabından 100 kadar ders kitabının daha bu kapsamda yeniden yazım çalışmaları sürdürülmektedir. Ders kitaplarının yazımı sırasında ders kitaplarının hazırlanması sürecine ilişkin olarak yazar- editör- fakülte koordinasyonuna da yenilik getirilmiştir. Ders kitaplarının yazım sürecine getirilen yeniliklerden daha önemlisi konuların yazınsal anlatım ve görsel tasarımındaki yeniliklerdir. Ders kitaplarının hazırlanması birkaç aşamada gerçekleşmektedir: 1. aşamada ders kitabı tasarım grubu alan editörüyle birlikte ders kitabının kimliğini belirler. Ders kitabı kimliğinin belirlenmesi, öğretim programı içinde bu dersin nerede yer aldığının, ders kapsamındaki konuların nasıl ele alınacağının, hangi öğretim ortamlarının nasıl kullanılacağının saptanması gibi bir dizi kararın alınmasını ve bu kararlar doğrultusunda örnek materyallerin üretimini içeren bir süreçtir. Alan editörü, öğretim tasarımcısıyla birlikte ders kitabının kimliğine uygun olarak bir üniteyi maket olarak hazırlar. Maket ünite grafik tasarım yönetmeni tarafından dizgi biriminde gerçekleştirilir. 2. aşamada ise, konu yazarları tarafından kaleme alınan ham ünite metinleri ve görsel malzemeler alan editörüne ulaşır. Alan editörleri ham ünite metinlerini makete uygun olarak işler ve öğretim tasarımcısı aracılığıyla dizgi birimine ulaştırır. Öğretim tasarımcısı, alan editörünün ham ünite metinleri üzerinde yaptığı işlemelerin dizgi biriminde makete uygun bir şekilde yapılmasını sağlayarak işlenmiş ünitelerin çıktılarını hazırlar. İşlenmiş üniteler, konu yazarları tarafından hazırlanan metin ve görsel malzemelerin makete uygun olarak hazırlanmış şeklidir. 8

20 Ders Kitaplarındaki Görsel Öğelerin Öğrenmeye Katkısı 3. aşamada, öğretim tasarımcısı, alan editöründen gelen işlenmiş metinleri görsel malzemelerle birlikte kontrol ederek dizgi birimine ulaştırır. Öğretim tasarımcısı, dizgi biriminden çıkan üniteleri ölçme ve değerlendirme birimine ardından dil ve yazım danışmanlarına ileterek gerekli kontrollerin yapılmasını sağlar. Öğretim tasarımcısı, kontrolleri yapılmış olan üniteleri onay için alan editörüne iletir ve onaylanan ünitelerin dizgi birimine ulaştırılmasını sağlar. Dizgi birimindeki çalışmalar grafik tasarım yönetmeninin gözetiminde gerçekleştirilir. Makete uygun olarak ünitelerin metin ve görsel malzemeleri tamamlanmış ders kitabı şekline dönüştürülür. 4. aşma ders kitabının basıma hazır hale getirildiği bilgisayar ortamında hazırlanma aşamasıdır. Tamamlanmış ders kitabı alan editörü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra öğretim tasarımcısı aracılığıyla dizgi birimine iletilir. Dizgi biriminde alınan sayfa dökümleri ders kitabının tamamını içerir. Alan editörünün bu çıktıyı onaylamasıyla dizgi birimi, bitmiş kitabı (composite çıktı) hazırlar. Ders kitapları genel koordinatörü, alan editörü ve grafik tasarım yönetmeninin imzalarıyla basıma hazır kitap haline gelir. Basıma hazır kitap, grafik tasarım yönetmeni kontrolünde teknik koşullara uygun (PDF) olarak basımevine iletilir. Genel koordinatör tarafından basımevine iletilen ders kitabıyla ilgili bilgiler kitap koordinasyon birimine de iletilir. Basımevinde yapılan prova baskı (Plotır çıktı) tasarım grubunca kontrol edilip onaylanarak asıl baskıya geçilmesi sağlanır. Bundan sonraki aşamalar Basımevi ve Kitap koordinasyon birimi arasında devam eder. Baskısı biten kitaplar kitap deposuna aktarılır. Programlara göre ders kitapları setleri hazırlanarak yurt içindeki ve Almanya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki toplam 91 Açıköğretim bürosuna gönderilir. Öğrencilere yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında ders kitapları dağıtılır. (Anadolu Üniversitesi Uzaktan öğretim Ders Kitaplarının Hazırlanma Sürecindeki sorumlular hakkında bilgi ayrıntılı olarak Ek-I de verilmiştir) 9

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management

Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Internet Based Distance Education and Departments of Information and Records Management Hüseyin Odabaş * Öz: Internet ve bilgisayar

Detaylı

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV Doç. Dr. T. Volkan YÜZER Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ocak 2013, Eskişehir ii Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba Dünya

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı