TÜRSAB HEPİMİZİN GRUBU NUN SEÇİM BEYANNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRSAB HEPİMİZİN GRUBU NUN SEÇİM BEYANNAMESİ"

Transkript

1 TÜRSAB HEPİMİZİN GRUBU NUN SEÇİM BEYANNAMESİ ANA HEDEFLER TÜRSAB Hepimizin başlığıyla turizmin her meselesini ele aldığımız 21 dönem Seçim Beyannamesi nin 5 ana başlığı bulunuyor. BİR Tüm sektörün tek çatı altında, tek kanun ile toparlanması için, İKİ Güçlü acenta, güçlü turizm, güçlü Türkiye için, ÜÇ Marka ülke ve marka destinasyonlar yaratmak için DÖRT Turizmde dünyada lider ülke olmak için, BEŞ Cumhuriyetimizin 100 yılında, 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir elde etmek için... Sizlerle birlikte yola çıktık İki dönemde gerçekleştirmeyi ilk öncelikli arzuladığımız hedeflerimiz: YÖNETSEL 1618 sayılı kanunun, günün gereklerine ve ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız yoğunlaşarak sürdürülecektir. TÜRSAB ın tüm iştiraklerinin gelirleri, öncelikli olarak üyelerimizin ve sektörün faydası için harcanacaktır. TÜRSAB ın gelir ve giderleri şeffaf olacak, üç aylık dönemler halinde üyelerinin bilgilerine sunulacaktır. Turizm ihtisas mahkemeleri kurulması için gerekli girişimlerde bulunacaktır. Yönetim Kurulu görev süresi iki dönemle sınırlı kalacaktır. İki dönem görev yaptıktan sonra bir dönem ara verenler tekrar Yönetim Kurulu adayı olup, seçimlere katılmaya hak kazanacaktır. Tüm turizm işletmelerinde KDV oranının %8 olarak sabitlenmesi için çalışmalara başlanacaktır. Bilet acentaları (IATA / NON- IATA) konseyi kurularak güçlendirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak kaçak turizm faaliyetleri engellenecektir. Hava, kara, deniz ve ören yerlerinde denetimler yaparak kacak faaliyetler önlenecektir. Bölgesel Yürütme Kurullarının yeniden yapılandırılması ve yetki ile donatılması sağlanacaktır. Bankalarla iş birliği yapılarak, seyahat acentalarına özel krediler oluşturulacaktır. Turizm çeşitliliklerine göre uzmanlaşmak isteyen acentalara, ücretsiz mesleki eğitim verilecektir. TÜRSAB bünyesinde, üyelere de hizmet verecek mali ve hukuki danışmanlık birimi kurulacaktır. İnternet ortamı, acentaların menfaati için çalışacak hale getirilecektir. Halen devam etmekte olan faydalı projelerin devamlılığı sağlanacak olup, tamamlanmayan faydalı projelerin de tamamlanması sağlanacaktır. ACENTE HAKLARI

2 Acentaların öneminin ve gelirlerinin arttırılması sağlanacaktır. Acentalara belge devir hakları tekrar geri kazandırılacaktır. Bölgelerindeki düşük sezonlarda, acenta ve şube faaliyetlerine ara vermek isteyenlere özel, uygun kural ve izinler oluşturulacaktır. Şube aidatlarında %75 oranında indirim sağlanacaktır. Turizm Ticaret Odası kurularak TÜRSAB'a üyelik aidatı ödenmesi sona erdirilecektir. TÜRSAB üyelerine tüm TUROFED üyesi otellerde gerçek oranlarda indirim sağlanacaktır. TÜRSAB üyelerine Türkiye nin havayollarında ciddi avantajlar sağlanacaktır. Hava alanları işletmeleri ile görüşülerek üyelerimize özel avantajlar sağlanacaktır. Yazılı ve görsel basınla toplu pazarlık yapılarak, reklam veren üyelerimize özel çözümler üretilecektir. Turizm acentalarının ticari faaliyetleri kapsamında vize alımlarının kolaylaştırılması için ilgili Konsolosluklar nezdinde çalışmalar yapılacaktır. Gri pasaport hakkı uygulamasının, seyahat acentaları için de genişletilmesine çalışılacaktır. İç ve dış turizm yapan acentalarımızın korunması amacıyla, kapasitesine göre kademeli sigorta sistemi getirilecektir. TÜRSAB ın ortak olduğu kongre merkezlerinin kullanımında seyahat acentalarına indirimli fiyatlar sağlanacaktır. PR, Event, Fuar ve Organizasyon firmalarının 1618 sayılı yasaya konu olan faaliyetleri yapmaları engellenecektir. Rent a Car amaçlı kullanılan araçları kontrol altına almak maksadı ile, sadece seyahat acentalarının alabileceği özel plaka uygulamasına geçilecektir. TANITIM VE PAZARLAMA Pazarlama ve satış için ana turizm portalı oluşturularak üyelerimizin tüm ürünleri bu portal üzerinden yerli ve yabancı turistlerin TÜRSAB güvencesi altında acentalara yönlendirilmesi sağlanacaktır. İç turizmin canlandırılması için yerel ve ulusal festivaller teşvik edilecektir. Çapraz tanıtımlarla illerimiz arasındaki turizm faaliyetleri güçlendirilecektir. Vatandaşlar yazılı ve görsel basın aracılığıyla sürekli bilgilendirilerek, seyahat acentaları ile seyahat etmeleri özendirilecektir. Yurt dışında bölgesel ve ülkesel turizm konseylerimiz aktif hale getirilecektir. Spor turizminin geliştirilmesi için düşük sezonda potansiyel ülkelerden direk uçuşların yapılması sağlanacaktır. Golf turizmi desteklenecektir. Sağlık turizminin tüm branşları aktif edilerek, sağlık turizmi acentalarımızın gelir kaynağı haline getirilecektir. Ülkemizde var olan kutsal kiliseler ve bu coğrafyada yaşamış kutsal insanların yaşadığı yerler potansiyel ülkelerde tanıtılarak, inanç turizmi hak ettiği konuma getirilecektir.

3 Kıyı bölgelerimizde sezon dışında yazlık ev ve oteller, acentalar aracılığıyla 3. yaş turizmine açılarak, 12 ay boyunca turizm faaliyetinde bulunmaları sağlanacaktır. Sergilenmeyen ve tanıtılmayan kültür varlıkları turizme açılarak, bulundukları bölgelerde kültür turizmi aktivitelerinin artması sağlanacaktır. Müze online rezervasyon sistemi oluşturularak müzelerdeki yığılma, kapasite aşımı, biletsiz giriş ve kaçak faaliyetlerin önüne geçilecektir. Yabancı turistler için 10 yabancı dilde ücretsiz çağrı merkezi kurulacaktır. HAC VE UMRE Diyanet İşleri Başkanlığı, seyahat acentalarının hem rakibi, hem de denetleyicisi olamaz. Diyanet İşleri Başkanlığının denetleyici konumunda faaliyetlerini sürdürmesi için girişimlerde bulunulacaktır. Mekke ve Medine deki TÜRSAB ofisleri üyelerine aktif hizmet eder hale getirilecektir. Hac ve Umre sezonunda, Cidde hac terminalinde, TÜRSAB karşılama ekibi sezon boyunca daha aktif hizmet verecek hale getirilecektir. Hac ve Umre de Diyanet İşleri Başkanlığına verilen banka teminat mektupları kaldırılarak, sigorta kapsamında çözümlenecektir. İŞBİRLİĞİ Havayolu- acenta ilişkileri, komisyon hak edişleri servis ücretleri bağlamında fırsat eşitliği sağlanacak ve acentaların satış gücü havayollarına hissettirilecektir. Kalkınma ajansları ile koordinasyon ve işbirliği sağlanarak, bölgelerde turizm faaliyetleri geliştirilecektir. Belediyelerle iş birliği yapılarak turistler için şehir kartları oluşturulacaktır. Belediyeler, Vakıflar, Dernekler, Bankalar ve Okulların acentacılık faaliyeti yapmaları engellenecektir. SEÇİM BEYANNAMEMİZ A ) SEKTÖRÜMÜZÜN GENEL VE HUKUKİ SORUNLARI ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILACAKTIR. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde, turizm sektörü paydaşlarının da katılımıyla gerçekleştirilen "Turizmin Hukuksal Sorunları" zirvesinde sektör için genel ve seyahat acentalarımıza özel olarak tespit edilen, fakat maalesef geçen süre içinde önemli bir ilerleme sağlanamayan ortak hukuki sorunlarımızın yakın takipçisi olacağız. Çözüm önerilerimizi yetkili makamlara sunarak çözümün gerçekleşmesi için sürekli baskı grubu oluşturacağız. Sektör geneli ve seyahat acentaları özelinde, çağdaş ihtiyaçlara cevap vermekten uzaklaşmış eski mevzuatın yenilenmesi ya da aksayan yanlarının giderilebilmesi için öncelikle "genel konulardaki hukuki ihtiyaçlarımızdan: 1. Turizm sektöründe örgütlenme, dağınık örgütlenme ve mevzuat boşluğu giderilmelidir. 2. Mesleki örgütlerin kurumsallaşmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.

4 3. Bütün örgütlenmeler tek çatı altında toplanmalı ve denetim gibi uygulamalar oluşturulan bu ihtisas kurumu tarafından gerçekleştirilmelidir. 4. Kamu- Özel sektör iş birliğini sağlayacak örgütlenme modelleri geliştirilmelidir sayılı Turizmi Teşvik Kanununda güncel ihtiyaçlara paralel düzenlemeler yapılarak bu kanunla çelişen diğer mevzuattaki hükümler iptal edilmelidir. 6. Turizm sektörü ile ilgili davalar için, Turizm ihtisas mahkemeleri oluşturulmalıdır. 7. Turizm sektörünü ilgilendiren davalarda atanacak bilirkişilerin ilgili sektör kurumlarınca kabul edilmiş listeler içinden seçilmesi ya da ilgili sektör kurumlarından görüş alınarak atanmaları sağlanmalıdır. 8. Konusunda uzman olmayan kişilerin bu tür davalarda bilirkişi olarak atanamaması için gerekli mevzuat oluşturulmalıdır. 9. Turizm sektöründeki yasal yetki karmaşasına ilişkin sorunlar acilen çözümlenmelidir. 10. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve ilgili diğer mevzuatta yapılacak değişikliklerle, turizm sektörünü ilgilendiren konular bu bakanlığın yetki alanına alınmalıdır. 11. Turizm sektörüne ilişkin olarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ve belgelerin diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarınca kabulu ve çelişen hükümlerin acilen giderilmesi sağlanmalıdır. 12. Turizm Teşviklerinden yararlanan tüm sektör temsilcileri, çevre koruma ve kullanma dengesi konusunda bilgilendirilmeli ve denetlenmelidir. 13. Sektörde çalışan KOBİ boyutundaki tüm işletmeler, ayırım yapılmaksızın teşvik programları ile desteklenmelidir. 14. Yasal izin aşamasındaki işlemlerin; kurumlar arasındaki yetki çakışması ve koordinasyon eksikliği nedeniyle uzaması önlenmelidir. 15. Turizm hukuku ile turizmi dolaylı ilgilendiren tüm mevzuat arasındaki yetki karmaşası taranarak giderilmelidir. 16. Haksız rekabetin önlenmesi için işletme belgesi olmayan tesis ve işletmelerin daha iyi denetlenmeleri için gerekli olan mevzuat oluşturulmalı ve tedbirler alınmalıdır. 17. Denetlemeye yetkili kurum denetimleri düzenli bir şekilde yapılmalıdır. 18. Genel bir denetleme mevzuatı oluşturularak denetleyen ve belge veren kurumun aynı olması sağlanmalıdır. 19. Turizm sektöründeki denetlemeler, ilgili kurumların yerel teşkilatları tarafından yapılmalı ve denetleme sonuçları için internet ortamında izlenebilecek ortak bir ağ oluşturulmalıdır. 20. Kalite standardizasyonu için tüm denetimlerin tek bir kurum tarafından koordine edilmesi sağlanmalıdır. 21. Yerel yönetimlerin denetleme konusunda daha aktif olarak davranmaları sağlanmalı, belediyelerde turizm şubeleri oluşturulmalıdır. 22. Denetim kontrol listeleri, çağdaş ihtiyaçlara uygun ve gelişmiş ülkelerdeki benzerlerine paralel olarak hazırlanmalıdır. 23. T.C Kültür ve Turizm bakanlığınca, sektörün katılımıyla Alternatif turizm kanunu hazırlanmalı ve diğer ilgili mevzuattaki yetersizlikler giderilmelidir. 24. Alternatif turizm master planı yapılmalı ve buna paralel olarak teşvik alt başlıkları detaylandırılmalıdır.

5 25. Turizmi Teşvik Kanunu'nda alternatif turizm türlerine de yer verilmelidir. 26. Bu alanda gerçekleşecek tüm yeni teşebbüslerin; tahsis, vergi, kredi ve istihdam kolaylıklarından yararlanması sağlanmalıdır. 27. Bölgesel ve ulusal düzeyde alternatif turizm türlerinin öncelikleri belirlenmeli turizmin çeşitliliği uygun mevzuatla desteklenmelidir. 28. Turizm sektörüne ilişkin faaliyetleri çerçevesinde yurt dışına çıkış yapmak zorunda olan temsilcilerin vize sorunlarını giderilmesi için kamu kurumları nezdinde gerçekçi önlemler alınmalıdır. Bu konuda ilgili Konsolosluklar nezdinde yapılacak teşebbüslerle acil önlem alınarak sektör temsilcilerine vize kolaylıkları sağlanmalıdır. 29. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm dernek ve birliklerinin yönetim kurulu üyelerine iş seyahatlerinde tanıdığı "gri pasaport hakkı" uygulamasının ihtiyaç doğrultusunda acentalar içinde genişletilmesi sağlanmalıdır. TÜRSAB üyesi meslektaşların yurt dışına yapacağı seyahatlerdeki vize alımları TÜRSAB tarafından takip edilerek her koşulda vizelerin uzun süreli olması sağlanacaktır. 30. Turizm sektörü için vergi uygulamaları yeniden gözden geçirilmelidir. 31. Turizm işletmelerinde KDV oranları %8- %18 arasında değişen oranlarda değil standart olarak %8 oranında uygulanmalıdır. 32. Turizm muhasebe mevzuatı oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Turizm sektöründe istisna vergi uygulamaları olmalıdır. 33. Çevre temizlik vergilerine ek tahakkuklar engellenmelidir. 34. Eğlence vergilerine ilişkin sorunlar, belirlenecek bir komisyon tarafından oluşturulacak mevzuatla giderilmelidir. 35. Turizm sektörünün yurt dışındaki itibarını olumsuz etkileyen konularda yasal önlemler ve kontroller artırılmalıdır. 36. İşletmelerin alkollü içkileri kayıtlı kaynaklardan dışından temin etmeleri ağır cezalarla önlenmelidir. 37. Alkollü içki alım ve satımında gerekli denetimler ve cezai yaptırımlar artırılmalıdır. 38. Alkollü içkilerden alınan ÖTV oranları düşürülmeli, kaçak içki üretiminin cazibesi sonlandırılmalıdır. B ) SEYAHAT ACENTALARIMIZA ÖZEL HUKUKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ÇALIŞILACAKTIR 39. Güncel ihtiyaçlarımıza cevap veremez hale gelen;1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunumuzun acilen yapılacak değişikliklerle ihtiyaçlarımıza cevap verecek hale getirilmesine çalışılacaktır. 40. Yeni düzenlemede seyahat acentaları lehine kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmalıdır. Cezaya sebebiyet verecek durumların ve bunların tespit mekanizmalarının yasada daha ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Kanun maddelerinin lafzında yanlış anlamlara neden olabilecek şekilde düzenlemeler vardır. Bu ifadelerin düzeltilmesi gereklidir sayılı yasanın bilişim sektöründeki gelişmelere uyum sağlanması ve yeni ufukların açılması gerekmektedir. Değişen koşullar uyarınca ortaya çıkan yeni paydaşların ve özellikle de tüketici derneklerinin yasa yenileme çalışmalarına aktif katılımı sağlanmalıdır. Yeni turizm paydaşlarına (bu

6 paydaşların ana faaliyet alanları farklı olsa dahi) turizm faaliyetlerinin içeriği açıkça belirtilmeli ve düzenlemeler de bu doğrultuda yapılmalıdır. Yeni düzenlenecek olan yasa diğer yasalarla çelişmemeli ve seyahat acentalarının yapısına dinamizm kazandıracak ve seyahat acentalarını hantallıktan kurtaracak nitelikte olmalıdır sayılı yasada yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB başta olmak üzere tüm paydaşların katılımı ile özel bir çalışma gerçekleştirilmelidir. 42. TÜRSAB ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın güçlü işbirliği için, TÜRSAB tarafının taleplerinin görüşüleceği toplantılar yapılmalıdır. Yeni düzenlemede, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın denetleme kriterleri daha açık ifade edilmelidir. Özellikle Ruhsat ve İzin yetkileri meslek birliğine verilmeli, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sadece belgelerin verilip verilmediğini kontrol ederek denetleme yapmalıdır. Meslek birliğinin uygulama içindeki aktifliğini ve müdahale edebilirliğini arttırıcı düzenlemeler yapılmalı, ancak seyahat acentalarının denetlenmesi konusunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın yetkisi devam etmelidir. Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği örnek alınarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın yetkileri büyük ölçüde meslek birliğine devredilmelidir.1618 sayılı yasa, ceza yasası değil, uygulama yasası kapsamında yeniden yazılmalıdır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın denetimleri rasyonel hale getirilmelidir. 43. Yurt Dışı Paket Turlarda Turist Rehberlerinin Bulunması Zorunluluğunun Olup Olmaması konusu mevzuatta daha açık bir şekilde ifade edilmelidir. İlgili maddeler (Madde 4/a, 10. madde ve 30. madde) yeniden düzenlenmelidir. Kanunun 10. maddesi yeterlidir. İlgili maddede yeniden düzenleme yapmak yerine yönetmelik ile sınırları belirlenmelidir. Tur Lideri kavramı hukuki düzenlemelerle tanımlanmalı ve düzenlenmelidir. Tur düzenlenen ülkelerin mevzuatları gereğince zaten bu ülkelerde rehber temin edilmektedir. Yurtdışı turlarda turist rehberleri bulundurulmasına gerek olmayıp yerel rehber uygulaması daha yerinde bir uygulama olarak görülmektedir. Yurtdışı turlarda profesyonel rehber bulundurulmasının zorunlu olmadığı 10. maddede açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu husus basiretli tüccarın arz/talep doğrultusunda hizmet vereceği konu olarak kalmalıdır. Seyahat acentaları ile rehberler arasında yapılacak sözleşmede, rehberlerin sunacağı hizmetin belirgin hale getirilmesi, tüketicilere sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek adına gereklidir. Rehberler için belirlenen taban ücretlerde, ülke içerisinde Doğu- Batı farkının yaratılmaması gerekmektedir. Aksi durum hem ülkenin itibarını hem de turizm sektörünü zedeleyecektir. Bir taban ücret getirilmesinde ısrar edilecekse, bunun minimum sayısının belirlenmesi ve gruplar için uygulanması yerinde bir karar olacaktır sayılı kanunun 3. maddesi yeniden düzenlenerek A, B, C grup ayrımı kaldırılmalı ve A grubu seyahat acentalarının B ve C grubu seyahat acentalarını taşeron olarak kullanmalarının önüne geçilmelidir. 45. Gruplar arası eşitsizlik kaldırılarak, seyahat acentacılığı sektöründe dengeli rekabet ortamı sağlanmalı ve bu sayede tüketicilere de yabancı- yerli farklılığının hissettirilmesi önlenmelidir.

7 46. Seyahat acentalarının gruplarının kaldırılması doğru bir adım olarak düşünülmekle birlikte, tüketiciler bakımından doğurabileceği sakıncalar ile acentaların hukuki statüleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gözden geçirilmelidir Sayılı Kanun da değişikliğe gidilerek seyahat acentaları arasındaki gruplandırmanın kaldırılmasının yanı sıra, belirlenecek olan belgeleri sağlayan seyahat acentalarının uzmanlık alanlarına göre faaliyet göstermesi sağlanmalıdır. 48. Gruplandırma mevzuatta var olmasına rağmen uygulamada geçerliliğini kaybetmiştir. Hali hazırda in üzerindeki acentanın %95 i A grubu acentalarda oluşmaktadır. Mevcut gruplandırma yerine acentalar, seyahat acentaları ve tur operatörleri olarak iki grupta sınıflandırılmalıdır sayılı kanun 10. maddesindeki Seyahat acentalarının uyması gereken kurallar, 24. Madde; Bakanlık, müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdürleri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasıyla seyahat acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğinin her zaman denetleme yetkisine sahip olunması. 27. Madde: İdarî para cezaları ve belge iptali, konularında; 10. maddenin b bendinde yer alan müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak ifadesi daha açık olarak belirtilmeli ve hangi eylemlerin bu madde kapsamında ele alındığı açıklanmalıdır. Bu fiillerle ceza alacak olan seyahat acentalarına öncelikli olarak uyarı niteliğinde para cezası uygulanmalıdır. Belge iptaline bağlanan durumlar 10. maddede tek tek ve belli bir sınır içerisinde sayılmalı ya da torba bir maddede ihtar gibi daha basit bir cezaya bağlanmalıdır. Kanunun 24. maddesinde öngörülen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı na denetim yetkisi veren düzenleme, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın, meslek birliği üzerindeki vesayet yetkisinin zorunlu sonucudur ve gereklidir. 27. maddedeki belge iptali hükmü kaldırılmalı ve yerine para cezası yaptırımı getirilmelidir. 50. Ağır teminat sistemi yerine işlevsel sigorta sistemi hayata geçirilmelidir. Seyahat acentalarının, seyahat acentası ve tur operatörleri olarak ayrıştırılması ve genel bir sigorta sistemi kapsamında sigortalanarak hem acentaların hem de tüketicilerin teminat altına alınması gerekmektedir. TÜRSAB ın öncülüğünde, rakip ülkelerin ve Avrupa Birliği nin uygulamaları incelenerek bu çalışma karara bağlanmalıdır. Tüketici sigortası sistemi daha işlevsel hale getirilmelidir. Teminat sistemi, seyahat acentaları grupları kaldırıldığında tekrar gözden geçirilmelidir. Tüketicinin etkin sigorta ile korunması gerekmektedir.1618 sayılı kanunun ilgili maddesi iptal edildiğinden dolayı kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik bu yönü ile hukuka uygun değildir. Bu nedenle kanunda düzenleme yapılmalı, teminat miktarı makul bir düzeyde belirlenmeli, hem tüketici hem de küçük ve orta büyüklükteki seyahat acentaları koruma altına alınmalıdır.

8 51. Seyahat acentalarımızı ilgilendiren diğer mevzuatın düzenlemesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hukuk kurallarının oluşturulmasına çalışılacaktır. 52. Seyahat Acentaları ile tüm taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen özel bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır sayılı kanunda, yetki verilerek seyahat acentaları ve müşteri ilişkilerine, sözleşmelerin oluşumuna, iptaline, karşılıklı hak ve yükümlülüklerin yeni bir yönetmelikle düzenlenmesi ve yasayla TURSAB a tahkim yetkisi verilerek, anlaşmazlıkların hızlı çözülmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır sayılı kanunda yapılacak değişiklikle müşteri ilişkilerine yönelik bir madde eklenerek konun detaylandırılması gerekmektedir.1618 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle hızlı karar verebilen bir komisyon oluşturularak seyahat acentaları ve müşteriler arasındaki sorunları bağlayıcı karara ulaştıracak mekanizmanın kurulması gerekmektedir. 53. Seyahat ve turizm alanına ait tip sözleşmeler TÜRSAB tarafından düzenlenmeli ve geçerlilik şartı olması sağlanmalıdır. Yurt dışı turlarına yönelik ayrı bir bölüm oluşturularak bu turlara ilişkin genel kuralların, karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tespit edilmesi gerekmektedir. 54. Sağlık Turizmi Kapsamında Gelen Yatan Hastaların, İşlemlerini ve Organizasyonunu Yapacak Kurumun Belirsizliği ortadan kaldırılmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin genel detayları yasal zemine oturttuktan sonra, 1618 sayılı kanunda sağlık turizmi yapacak seyahat acentalarının yükümlüklerini belirlenmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı kendi mevzuatında düzenleme yaparak bu tür organizasyonları yapmak isteyen işletmelere sertifika verebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı nın belirleyeceği kriterler ve gereksinimler doğrultusunda yatan hasta ve sağlık amaçlı seyahat eden turistlerin, oluşturulacak aracı bir kurumdan bu hizmetleri alması ve bu kurumun da faaliyetlerini seyahat acentacılığı kanunu kapsamında yürütmesi sağlanmalıdır sayılı kanunda, yetki verilerek, sağlık turizmi alanında hizmet verecek seyahat acentalarına yönelik ayrı bir yönetmelik çıkartılmalıdır. Bu yönetmelikle hangi kriterleri sağlayan acentaların hangi hizmetleri verebileceği belirlenmeli, hizmetler arasında ayrım yapılarak hangi hizmetlerin T.C. Sağlık Bakanlığı nın yetkisinde olduğu belirtilmeli ve bu konulara ilişkin düzenleme T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmalıdır. Sağlık turizmi kapsamında paket tur satın alan tüketicilerin "sağlık turisti niteliği kanunla belirlenmelidir. Sağlık turizmi kapsamında, yurtiçi ve yurt dışından gelen hastalar için, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından asgari standartların belirlenmesi gerekmektedir. Durumu ağır olan hastaların ise hasta nakil yöntemi ile taşınması gerekmektedir. Tedavi amacıyla ülkeye giriş yapacak olan tüketicilerin, ülkeden çıkışlarına kadar geçen tüm süreç aşamalar halinde belirlenmelidir. Hastanın kendi ülkesine döndükten sonraki sorumlulukları belirlenmelidir. Hastalara sınır kapısı ya da pasaport kontrolü gibi noktalarda ayrıcalıklar tanınmalıdır. Sağlık turizmi ile ilgili faaliyetleri yerine getiren seyahat acentalarının, belirli bir sağlık problemi türüne odaklanması ve odaklandığı sağlık problemi türüne göre, sağlık sektöründe yetkili bir personelden danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Sağlık turizmi alanında hizmet veren seyahat acentalarını koruyacak bir sigorta sistemi geliştirilmelidir. Sağlık turizmi faaliyetleri, 1618 sayılı kanunda yer alan seyahat acentacılığı

9 faaliyetleri arasında öncelikli faaliyetler içerisine alınmalı, bu tür faaliyetleri gerçekleştiren ya da gerçekleştirecek olan seyahat acentalarının özel bir sertifikasyona tabi tutulacağı alt düzenlemeler T.C. Sağlık Bakanlığı mevzuatı ile uyumlu olarak düzenlenmelidir. Sağlık Turizminde karşılayıcı (incoming) ve yerel acentacılık (handling) yapan seyahat acentalarının iyi derecede yabancı dil bilgisine sahip personel ile hizmet vermesi gerekmektedir. Konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin tümü seyahat acentalarının hizmetleri kapsamına girdiği için, hastanelerin hasta getirme girişimlerini seyahat acentaları üzerinden yapmaları gerekmektedir. Sağlık turizmi kapsamında hizmet veren seyahat acentalarının, hastalara yönelik bilgi verme yükümlülüklerini doğru ve yeterli bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. 55. İşletme belgesine sahip olmayan firmaların internet aracılığıyla kaçak seyahat acentacılığı faaliyetleri sürdürmelerine engel olunacaktır. Kaçak seyahat acentacılığı hizmeti verilen internet adreslerinin erişiminin engellenebilmesi için "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu"nun yetkisi arttırılmalıdır. Mahkeme kararına gerek olmaksızın erişimin engellenebilmesi kolaylaştırılmalıdır. 56. E- Ticaret konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu faaliyetler kaçak seyahat acentacılığı faaliyeti kapsamına dahil olduğu için yaptırımlar arttırılmalı ve denetimler etkili hale getirilmelidir.1618 sayılı kanunda, ivedilikle, internet üzerinden yapılan tur ve paket tur satışlarına ilişkin özel yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Kaçak faaliyet gösteren seyahat acentalarının web site erişimlerinin engellenebilmesi için meslek birliği veya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, karar alma ve yaptırım uygulama yetkisine sahip bir komisyon kurulmalı ve alınan kararların yaptırım gücü tüm taraflarca kabul edilmelidir. E- Ticaret Bağlamında Oluşan Haksız Rekabet ve Tüketicilerin Korunması İle İlgili Mevzuat İhtiyacı giderilmelidir. E- Ticaret faaliyetleri hususunda mevzuat düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Tüketici ile seyahat acentalarının ilişkilerini düzenleyen yönetmelikte, E- Ticaret başlığı altında, internette seyahat acentacılığı hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Bu tür kuruluşların pazarlama faaliyetleri meslek birliği tarafından daha yoğun şekilde denetlenmelidir. E- Ticaret ile ilgili olarak 1618 sayılı kanunda, tur ve paket tur satışlarının koşulları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ndan yardım alınarak düzenlenmelidir. Tüm seyahat acentalarına internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmeli. Tur ve paket turların kendi siteleri üzerinden satışı ve pazarlamasının yapılması istenmeli ve bu sitelerin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca etkin bir şekilde izlenmesi sağlanmalıdır. 57. Seyahat acentacılığına yönelik kalite ve standart sorunları acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Birçok işletmenin seyahat acentası gibi satış yapması engellenmelidir. Özellikle, bankalar kanalıyla yapılan reklam, tanıtma ve promosyon faaliyetleriyle bütünleşen seyahat acentacılığı faaliyetlerinin gerek bankacılık kanunu gerekse 1618 sayılı kanunla düzenlenmesi/yasaklanması gerekmektedir. Alışveriş merkezleri ve sokaklarda kurulan stantlar kanalıyla, tüketicilerin yanıltılmasına neden olacak faaliyetlerin denetlenmesi/yasaklanması gerekmektedir. TÜRSAB ın vereceği eğitimler ve yapacağı sınavlarla seyahat acentalarının kalitelerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca mesleki sorumluluk sigortası göz ardı edilmemelidir.

10 Kalitenin arttırılması için uyarı ve cezai yaptırımlardan vazgeçilerek, memnuniyete dayalı başarı sıralaması yapılmalı, ödül sistemi getirilmeli ve ödül sistemi özendirilmelidir. Seyahat acentalarının sermaye, personel ve deneyim konularında yetkinliği sağlanmalı, seyahat acentaları için turizm tecrübesi ve eğitimine sahip personel çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. Yeni kurulacak şirketlerde, seyahat acentacılığı faaliyetlerinde bulunacak olan kişilerin akademik turizm eğitimine sahip olmaları zorunluluğu getirilmelidir. 58. Türk seyahat acentalarının finansman ve organizasyon yapılarının, uluslararası standartlarda rekabet edebilecek kaliteye sahip olması gerekmektedir. Uluslararası düzeyde büyük seyahat acentalarının finansman ve organizasyon yapıları göz önünde bulundurularak, Türk seyahat acentalarının hukuksal yapılarında düzenlemeler yapılarak, uluslararası alanlarda karşılaşabilecekleri engellemeler minimum düzeye indirilmelidir. Özelikle yurt dışı tanıtımlarında ve organizasyonlarında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve meslek birlikleri öncülüğünde eşgüdüm sağlanmalıdır. Rekabeti engelleyici birleşmeler denetlenmelidir. 59. Birden fazla bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda bu görev ve yetki karmaşası giderilmelidir. Seyahat acentalarına özel kanunların birden fazla bakanlığın hazırlaması önlenmelidir. Seyahat acentalarının yasal sorumlulukları alanında bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanmalıdır. Bakanlıkların koordineli çalışarak hangi hizmetlerin hangi bakanlık yetkisi altında tanımlanacağını belirlemesi gerekmektedir. Her bakanlık mevzuatta düzenleme yapmalı fakat denetleme tek bir bakanlık tarafından yapılmalıdır. Seyahat acentalarının görev ve sorumluluk alanları için koordineli alınacak kararlar ortak platformlarda belirlenmelidir. Kendi bakanlığına gelir elde etmek amacıyla, her bakanlık ayrı ayrı belgelendirme yapmamalıdır. 60. Hac ve umre organizasyonlarında Diyanet İşleri Başkanlığı nın seyahat acentalarının hem rakibi hem de denetleyicisi olması haksız rekabete neden olduğu için, Diyanet İşleri Başkanlığı sadece gözetleyici ve denetleyici konumunda faaliyetlerini sürdürmelidir. 61. Alan kılavuzlarının görevleri kanunla belirlenmeli ve denetlenmelidir. Alan kılavuzluğu gerekli görülmekte ise bilgili, eğitimli ve profesyonel kişiler alan kılavuzu olarak istihdam edilmelidir. Alan kılavuzluğu uygulamasının kullanılacağı alanlar doğru tespit edilmeli, uygulamanın ek bir maliyet oluşturduğu göz ardı edilmemelidir. Alan kılavuzluğu uygulanan alanlar sınırlandırılmalı ve alan kılavuzu ücretleri makul seviyelere indirilmelidir. Alan kılavuzları, tur rehberlerinin görev alanlarına müdahale etmemelidir. 62. Mevcut yasal düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesi ve seyahat acentaları dışında, taşımacılık faaliyetlerini ger- çekleştiren işletmelere yönelik mali bakımdan da kontrollerin yapılması gerekmektedir. Hangi işletmelerin turizm taşımacılığı yapabileceğinin, 1618 sayılı kanun kapsamında belirlenmesi ve T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın bu faaliyet alanı için devre dışı bırakılması gerekmektedir. Seyahat acentaları için taşıma araçlarına yönelik olarak ticari taksi plakası benzeri bir uygulama başlatılmalıdır. Yetkisiz

11 taşımacılara yönelik yaptırımlar arttırılmalıdır. Yeni bir yasal düzenleme yapılarak turizm taşımacılığı ayrı olarak ele alınmalıdır. Yetkisiz Taşımacı konusunda yasal düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesi ve seyahat acentaları dışında, taşımacılık faaliyetlerini gerçekleştiren işletmelere yönelik mali bakımdan da kontrollerin yapılması gerekmektedir. Seyahat acentaları taşımacılık anlaşmaları yapılırken, aracı firmanın taşıma türüne uygun yetki belgesine sahip olması sağlanmalıdır. 63. ACENTALARIN ÖNEMİNİN VE GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANACAKTIR Seyahat acentalarını gerçek işlerini yapar hale getirilerek ikinci işe ihtiyaçları olmaktan kurtaracağız. Acentaların iş güçlerini artırıcı ve yeni kaynaklar yaratıcı projeler geliştirdik. Artık acentaların kazançlarını artıracağız. Acentalar, ofisinin ve çalışanlarının giderini karşıladığı gibi mesleki saygınlıkları da artacaktır. 64. TÜRSAB GELİRLERİNİN SEKTÖR GELİŞİMİ İÇİN HARCANMASI TÜRSAB ın iştiraklerinden elde ettiği tüm gelirleri; sektörün ve üyelerinin tanıtımı ile üyelerin alt yapılarının ve teknolojik üst yapılarının geliştirilmesi için harcanacaktır. Geçmiş dönemde elde edilen gelirlerin nerede kullanıldığı tespit edilecek, bu gelirlerin de sektör ihtiyaçları doğrultusunda harcanmaları sağlanacaktır. 65. AYLIK GELİR VE GİDERLER ŞEFFAF OLACAKTIR Üç aylık dönemlerde gelir ve giderler şeffaf olarak üyelerin incelemesine güncel olarak açık bulunacaktır. 66. TÜRSAB ÜYELERİ İÇİN SOSYAL VE EKONOMİK ORGANİZASYONLAR ARTTIRILACAKTIR TÜRSAB üyelerinin iletişim ve işbirliklerinin artırılması için sosyal organizasyonlara ihtiyaç vardır. TÜRSAB ın genel merkezinde ve BYK ların bulunduğu bölgelerde sosyal organizasyonlar hayata geçirilecektir. 67. YENİ ACENTA KURULUŞLARI DÜZENLENECEKTİR Yeni acenta ve şube açılışlarında açılış kriterleri yeniden düzenlenecektir. 68. ACENTALARA MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEKTİR Acenta personeli mesleki konularda eğitilerek, dünyada hızla değişen yeni turizm çeşitliliklerine odaklanmaları sağlanacaktır. Böylece başarılarının ve kazançlarının yükseltilmesi ile yeniliklere uyum göstermeleri temin edilecektir. 69. YETKİLİ SATIŞ ACENTALARININ HAK VE SORUMLULUKLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR Yetkili satış acentalarının hak ve sorumlulukları yeniden değerlendirilecek ve müteselsil sorumluluğu kaldırılacaktır. 70. MESLEĞİNDE DUAYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN DENEYİMLERİNDEN FAYDALANILACAKTIR Deneyimli meslektaşlarımıza Danışma Kurullarında yer verilecektir. Yapılacak periyodik toplantılarda deneyimlerinden faydalanılacaktır.

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ISBN : 978-605-137-434-5 TOBB Yayın No : 2015/243 Telefon : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 e-mail : www.tobb.org.tr Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı