KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 Bildiriler KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas, in Howard, K. W. F. and Israfilov, R. G. (eds.), Current Problems of Hydrogeology in Urban Areas. Urban Agglomerates and Industrial Centers, NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences-Vol. 8, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, pp (İngilizce). 2. Alley, W. M.,Reily, T. E., and Frank O. L., (1999), Sustainability of Ground-Water Resources, U. S. Geological Survey Circular 1186, Denver, Colorado. 3. Önder, H., Değirmenci, M. (2000), Optimal Dewartering of an Excavation. Advances in Civil Engineering, IV. International Congress, Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, North Cypress, Vol. 3, pp , (Ingilizce) 4. Altan-Sakarya, A. B. ve Önder, H. (2003), İnşaat Kazı Sahasının Optimum Drenajı, I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Eylül 2003, Gümüldür/İzmir, Bildiriler Kitabı, ss , Ankara. 5. Howard, K. W. F., (2002) Urban Groundwater Issues-An Introduction, in Howard, K. W. F. and Israfilov, R. G. (eds.), Current Problems of Hydrogeology in Urban Areas. Urban Agglomerates and Industrial Centers, NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences-Vol. 8, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, pp. 1-15, (İngilizce). 6. Ahlfeld, D. P. and Mulligan, A. E., (2000), Optimal Management of Flow in Groundwater Systems, Academic Press, San Diego, (İngilizce). 7. Abu-Rizaiza, O.S., Sarıkaya, H. Z. and Khan, M. Z. (1989) Urban Groundwater Rise Control: Case Study Jour. Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 115, No. 4, pp , (Ingilizce). 8. Todd, D.K., and Mays, L.W., (2005), Groundwater Hydrology, Wiley, New York. 9. Basdurak, N. B., Önder, H., and Motz, L. H. (2007) Analysis of Techniques to Limit Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers, Proceedings CD-ROM, World Environmental & Water Resources Congress 2007, May 15 19, 2007, Tampa, FL, (Ingilizce). 10. Basdurak, N. B, ve Önder, H. Kıyı akiferlerinde tuzlu su girişimi analizi ve önleme teknikleri, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, Eylül 2005 Gümüldür/İzmir, Bildiriler Kitabı, ss , Ankara. 11. Hosseinpour, E. Z., (2000), Managing Groundwater Supplies to Municipal Demands- The role of Simulation-Optimisation-Demand Models and Data Issues, in Howard, K. W. F. and Israfilov, R. G. (eds.), Current Problems of Hydrogeology in Urban Areas. Urban Agglomerates and Industrial Centers, NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences-Vol. 8, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, (pp , İngilizce). KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Mehmet ARDIÇLIOĞLU 1 SUMMARY MARY Rapid evolutions that are very common in every stage of today s life are intensively felt in urban areas which are exposed to certain environmental hazards because of planless and irregular urbanization due to increasing population and their needs. Municipalities responsible from providing healthy and modern services by planning urban area are generally either insufficient or late in furnishing these duties. In this study, urban infrastructure problems are evaluated in two topics namely planning problems and issues that are related to construction stages and recommendations for solutions are examined. The current infrastructure and problems of Kayseri, one of the modern and developed cities in Middle Anatolia were evaluated. ÖZET Her alanda hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, bu sürecin en yoğun hissedildiği kentsel yaşam alanları, artan nüfus ve ihtiyaçlar ile birlikte, plansız, çarpık kentleşmenin yol açtığı çevre tahribatı ve bunun olumsuz etkilerine maruzdur. Yaşam alanlarının planlanarak sağlıklı ve modern hizmetlerin getirilmesinden sorumlu olan yerel yönetimler ise çoğu zaman bu hizmetlerin sunumunda geç ve/veya yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada kentsel alt yapı sorunları, planlama ve inşaat aşamasında karşılaşılan sorunlar olmak üzere iki başlıkta ele alınmış, çözüm önerileri irdelenmiştir. İç Anadolu nun modern, gelişmiş şehirlerinden biri olan Kayseri de alt yapı hizmetlerinin durumu, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. 1. GİRİŞ Kentsel yaşam alanlarında altyapı tesislerinin durumu, gelişmişliğin ve kalkınmanın en belirleyici faktörleri olup, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin önemli ölçütleridir. Alt yapı tesisleri yerleşim birimlerine sağlıklı içme suyu temini, kanalizasyon, ulaşım, enerji ve haberleşme gibi geniş bir hizmet grubunu kapsar. Altyapı tesisleriyle ilgili problemi olmayan ülkeler en 1 Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Kayseri

2 Bildiriler önemli sorunlarını çözmüş demektir. Gelişmekte olan ülkemizde bu kapsamda yoğun bir şekilde alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Kamu kaynaklarının kullanılarak yerel yönetimlerce gerçekleştirilen bu hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında karşılaşılan sorunların sağlıklı bir şekilde çözülebilmesi içinde bu sorunların net bir şekilde ortaya konularak bilimsel olarak çözümler üretilmesi gerekmektedir. Tüm canlılar için en önemli ihtiyaç maddesi olan su sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Günümüzde su kaynakları ile ilgili en önemli problem onun etkin kullanımıdır. Tarım, endüstri ve içme suyunun kontrolsüz kullanımı sonucunda su kalitesi bozulmakta bu sektörlerin su ihtiyaçlarının giderek artması, suyun yönetimini daha da zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda yeraltı sularının aşırı ve dengesiz kullanımı ile yeraltı su rezervi korunamamaktadır. Su kaynaklarının verimli kullanımı, uzun dönemde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında en büyük etken olacaktır. Bu sebeple, ülkemizde sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi, gün geçtikçe önem kazanmaktadır [1]. Atık su sorunu da ülkemizde endüstriyel sosyal yapının ve hizmet sektörünün gelişmesine bağlı olarak giderek önem kazanmaktadır. Modern kentleşme sürecinde yapılması zorunlu olan kanalizasyon sistemlerinin çözümünde, gerek proje gerekse uygulama aşamasında birçok problem ortaya çıkmaktadır. Bir kanalizasyon sistemi inşaatında yerleşim bölgesinin en yüksek kotundan, en düşük kotuna, değişik özelliklerdeki zeminlerde kazı yapma ve açılan hendeklere boruların döşenmesi gerekir. Bu aşamalarda ortaya çıkan sorunların çözüm için yerinde hassas incelemeler yapılarak tecrübe birikimlerinin değerlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Sosyal ve ekonomik gelişmeler ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi, içme ve kullanma amaçlı su tüketimini önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu nedenle, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli çalışmalar yapılması yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarındandır. Halkın çevre sağlığı tesisleri ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılandığı, çevrenin ve doğal hayatın korunduğu altyapı çalışmaları en kısa sürede gerçekleştirilerek, uzun dönemli hedefler ortaya konmalıdır. Entegre planlama mantığı uygulamaya konularak planlara uygulayıcı birimlerin sahip çıkmaları sağlanmalı, bu kapsamda bağlayıcı önlemler alınarak, rasyonel kaynak kullanımı, etkin yatırım geri dönüşü sağlanmalıdır. Bilişim teknolojileri ile sayısal ortamda kayıtlı, coğrafi olarak referanslandırılmış alt yapı tesisleri bilgileri oluşturulmalı ve bunların etkin bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır [2]. Bu çalışmada kentsel alt yapı donanımlarının en önemli unsurlarından olan içme suyu temini ve atık suların uzaklaştırma tesislerinin planlama ve inşaat aşamalarında karşılaşılan sorunları ele alınarak, en uygun ve ekonomik çözüm üretilmesi için yapılması gereken öncelikler tespit edilecektir. Bu kapsamda alt yapı donanımlarının önemli bir kısmını tamamlamış olan Kayseri Büyük Şehrinin hizmetleri ve bu hizmetlerin sunumunda karşılaşılan sorunlar ele alınacaktır. 2. KENTSEL ALT YAPI SORUNLARI Kentsel alt yapı sorunları, planlama aşamasında ve inşaat aşamasında karşılaşılan sorunlar olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. Planlama aşamasında karşılaşılan problemler; bölgenin genişleme alanları ile birlikte düşünülmesi, projenin kademelere ayrılması ve önceliklerin doğru olarak belirlenmesi şeklinde ele alınabilir. İnşaat aşamasında karşılaşılan problemler ise; nitelik ve nicelik bakımından yetersiz teknik personel, uygun olmayan standartlarda malzeme kullanılması, işçilik hataları ve kontrol sorunları şeklinde sıralanabilir. İçme suyu temini konusundaki çalışmaların ilk adımından itibaren, kullanılan doğal kaynaklardan optimum şekilde faydalanmak temel prensip olmalıdır. Bu prensip ve amaç dâhilinde alternatifli çalışmalar yapılmalıdır. Yapılan etüt çalışmalarının neticesinde birden fazla alternatif üzerinde durulmalıdır [3]. Taslak olarak düşünülen alternatiflerde tesis yerleri ve isale hattı güzergâhında kullanılacak alanların; sit alanı, askeri bölge, orman, maden ocağı ruhsatlı alan ve mezarlık olup olmadığı etraflıca tetkik edilmelidir. Kamulaştırma yönü ile minimum miktarda kamulaştırma gerektirmesi göz önüne alınarak yerler ve güzergâh tespit edilmelidir. Tesis yerleri ve güzergâh kesinleşene kadar gizlilik içersinde hareket edilmeli, kesinleştikten sonra da yerel yönetimlerle temasa geçilerek, tesisler için kullanılacak alanlarla ilgili gerekli koruyucu önlemler alınması sağlanmalıdır. Su temin edilen şehrin mevcut içme suyu sisteminden faydalanma temel prensip olarak alınıp, su ihtiyaçları ile mevcut su miktarı arasındaki farkın giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Nüfus tahminlerinin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır, zira yapılan tesis büyüklüklerini etkileyen direkt unsur nüfustur. İhtiyaçların tespit edilmesi nüfusa dayalıdır. İnşaatların mutlak suretle kademelendirilerek yapılması, kademelendirme zamanının

3 Bildiriler doğru seçilmesi yatırımların zamanında ve maksadına uygun yapılması için önemlidir. Yapılan bu çalışmalardan ilgili belediyeler haberdar edilmekle beraber, çeşitli nedenlerle ekonomik olarak planlaması ve projelendirmesi yapılan içme suyu temin sistemlerinde, isale hattı güzergâhı üzerinde ya da tesislerin bulunduğu yerlerde çok çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta, proje revizyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Revizyon yapılması ihtimalini ortadan kaldıracak tedbirlerin planlama ve projelendirme aşamasında alınmasında fayda vardır. İçme suyu temin sisteminin yerleşkesinin seçiminde temel belirleyici, hidrolik koşullardır yani suyun kaynaktan alınarak kullanım beldesine en ekonomik şekilde ulaştırılmasıdır. Planlı bölgelerde daha fazla kata izin verilmesi gibi imar planındaki değişiklikler nüfus yoğunluğunun ve dolayısıyla içme ve kullanma suyu talebinin artmasına neden olmaktadır. Siyasi otoritenin nazım planlara müdahalesi planlamada sorun yaratmaktadır. Su havzaları yapılaşma, sanayi, tarım, hayvancılık gibi faaliyetler sonucu kirlenmektedir. Havza bazında içme, sulama, sanayi ve enerji sektörlerinin su ihtiyaçları belirlenmelidir. Ülkemizde özellikle kırsal alanda kirletici kaynakların bilinmesine rağmen bu konuda bir çevre envanteri oluşturulup önleyici, tedbirler alınmamıştır. Kirlenmeyi kaynakta önleyici yöreye uygun düşük maliyetli, düşük çevresel etkili teknolojiler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Su alma yapıları İçme suyu temin sistemlerinin başlangıç noktalarıdır. Sistemde yeraltı suyu kullanılıyor ise su kuyular vasıtası ile, yüzey suları kullanılıyor ise nehirlerden regülâtörler, barajlardan su alma yapıları vasıtası ile, memba suyu kullanılıyor ise de kaptaj yapıları ile alınır. Su, her ne şekilde alınıyorsa alınsın temel prensip, kirlenmeye sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması ya da kirletici unsurlardan uzak durulması olmalıdır. Bu alanda gelişmiş ülkeler ile uyum sağlamak için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. Su ihtiyacı fazla olan yerleşimlerin bu ihtiyaçları genellikle barajlardan karşılanmaktadır. Su alınacak barajın içme suyu amacının dışında fonksiyonlarının olması durumunda su alma yapılarının projelendirilmesinde belli kısıtlamalar olabilmekte, sulamalar için düşünülen yapıdan içme suyu için de branşman bırakılmaktadır. Barajdan İçme suyu temininde; su alınmasının en ideal yolu baraj rezervuarının çeşitli kotlarından su alınmasına imkân verecek kademeli bir su alma yapısının projelendirilmesidir. Bu şekilde barajın yüzeye yakın kısımlarından daha iyi kalitede suyun alınması mümkün olabildiği gibi, suyun azaldığı zamanlarda düşen kotlardan da su alınması mümkün olabilmektedir. Ancak, barajdan alınan suyun kalitesinin izlenmesi gereklidir. Kademeli su alma yapısını projelendirirken dikkat edilecek en önemli husus baraj rezervuarında suyun alınacağı en yüksek kot seviyesidir. Diğer önemli bir konu da su alma yapısının çalıştırılması, kapakların kumandası için gerekli olan enerji kaynağının kesintisiz ve sağlıklı çalışmasıdır. Bu nedenle enerji temini ve yedeklenmesi hususlarında hassasiyet gösterilmelidir. İsale hattı güzergâhının tespiti için belirleyici olan hidrolik şartların sağlanmasından sonra, hattın sağlıklı olarak hizmet verebilmesi için, önemli noktalardan birisi de hattın geçtiği arazinin zemin durumunun uygunluğudur. Bu husus la ilgili olarak yapılan jeolojik çalışmaların iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Hidrolik şartlar nedeni ile zemini uygun olmayan, yüksek maliyete sebep olabilecek heyelanlı alanlardan geçmek yerine başka a1ternatiflerin geliştirilmesine çalışılmalıdır. Ancak hattın emniyeti ve hareket imkânının kısıtlı olduğu durumlarda pahalı yöntemlerle çözüme gidilmesi gerekebilir. İsale hatları her zaman tabii zeminden geçirilmeye çalışılmalı, hiç bir zaman dolgu zeminden geçirilmemelidir. Planlama safhasında, plancılar ve mühendisler arasında yeterli bir iletişim kurulamamaktadır. Projeler deneysel çalışmalardan ve analizlerden yoksun yapılmaktadır. Gerek planlama gerekse inşaat aşamalarında içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon ve doğalgaz hatlarının birlikte düşünülerek, söz konusu hatların özellik ve konumlarının veri bankasında kayıt altına alınması gerekmektedir. Boru türünün belirlenmesinde, ekonomik boru cinsi seçimi kriterlerinin yanı sıra zemin ve yeraltı suyunun durumu da belirleyici, önemli unsurlardandır. Mevcut İçme suyu sistemlerinde kullanılan borular, Çelik (ÇB), Duktil Font Boru (DB), Çelik Gömlekli Ön gerilmeli Beton Boru (ÇGÖGBB ),Cam Takviyeli Plastik Boru (CTP), Sertleştirilmiş Plastik Borular, (PVC), PE, HDPE borular, Asbestli Çimento Boru (AÇB) gibi olmak üzere çeşitlilik gösterirler. Bu boruların imalatlarına ilişkin özellikler çapları, basınç sınıfları, iç ve dış kaplamaları boru seçiminde temel belirleyici özelliklerdir. Projede aranan kriterlere cevap veren borular arasındaki seçimde belirleyici ana unsur ise yapılacak ekonomik analize göre ucuz olanın tercih edilmesidir. Ancak ucuz olan her zaman uygun boru olmayabilir. Borunun döşendiği yerdeki işletme koşullarının, zemin şartlarının da dikkate alınması önemlidir. Zemin korozivizistesinin yüksek olduğu, korozyonun ciddi olarak gündemde bulunduğu bir yerde işletme sağlıklı yapılmıyorsa ekonomik olarak çelik boru kullanımı uygun çıkmış olsa da çelik boru kullanılması tercih

4 Bildiriler edilmeyebilir. Yüksek basınç altında çalışacak hatlarda, korozyondan uzak durmak isterken contalı birleşim yapılan cinste boru ile yüksek basınç hattın sağlıklı çalıştırılıp çalıştırılamayacağı ve bütün unsular değerlendirilmelidir. Hesaplar neticesinde ithal boru kullanılması gerekiyorsa, projelendirme kriterlerinde alternatif çözümler aranması yoluna gidilmesi daha uygun olacaktır. İnşaat aşamasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biride uygun olmayan standartlarda malzeme, (boru, ek parçaları, dolgu malzemeleri vb.) kullanılmasıdır. İnşaatın yapıldığı bölgenin özelliklerine bağlı olarak uygun malzeme seçilmeli, bu malzemeler ile gerek birleştirme, gerekse dolgu imalat sırasında yeterli hassasiyet gösterilmelidir, bu kapsamda kontrollere büyük görev düşmektedir. Alt yapı sistemlerinde ilave veya tamir durumu söz konusu olduğunda zeminin tekrar açılması gerekmektedir. Zaman zaman bu tekrar açılmalar neticesinde diğer altyapı sistemlerine zarar verilmektedir. Bu eğer olay yerinde anlaşılırsa tamir edilmekte fakat ilk yapıldığı gibi sağlıklı olmamaktadır. Olay yerinde anlaşılmaması halinde ise daha ağır sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu ise zemini tekrar açılması, tekrar maliyet ve tekrar risk demektir. İçme suyu sistemlerinde bakım, onarım ve kaçak kontrolü amaçlı tesisat galerileri bulunmamaktadır. Sayaçsız su kullanımı, küçük belediyelerde ve büyük kentlerin gecekondu yerleşim bölgelerinde yaygındır. Kaçak kullanımlardan dolayı gerçek su tüketim miktarının bilinmemektedir. Genel olarak belediyelerin ve büyük şehir belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdarelerinin bünyesindeki yetişmiş ve vasıflı teknik personel sayısı yeterli değildir. Küçük ve orta ölçekli belediyelerde projesiz alt yapı tesisleri yapım işine girişilmektedir. İşçilik hatalarının başında içme suyu, yağmur suyu isale hattı ve atık su şebekesi hatlarının birleşim noktalarının gerekli itinanın gösterilmemesi sonucunda yapının kullanıma geçmesi halinde meydana gelen sızmalardır. Bu sızmalar zeminde yumuşama, diğer şebeke elemanlarında tahrip ( örneğin elektrik hatlarında ) meydana getirir. Bunun için daha şebeke yapım aşamasındayken boru birleşim noktaları gerekli titizlikte yapılmalı, daha sonra maliyeti çok pahalı olabilecek sorunlar önlenmelidir. Alt yapı sistemlerinin zemin seviyesiyle belirli kot farkı olması istenmektedir. Bu yüksek darbeden muhafaza, kimyasal etkilerden korunma ve güvenlik için gereklidir. Fakat bu; uygulamada yönetmeliklerle belirlenen seviyede yapılmadığı takdirde örneğin doğalgaz şebekeleri için büyük tehlike arz etmektedir, kanalizasyon sistemlerinde çatlama meydana getirebilir. İşçiler bir alt yapı sistemini yapılandırırken veya onarırken diğer altyapı sistemlerine zarar vermeme konusunda özverili çalışmalıdırlar. 3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Her yıl kullanıma sunulan içme suyu miktarının en az nüfus artış hızına paralel olarak artırılması, buna bağlı olarak da sektörde görev yapan kuruluşların yatırımlarını artırarak sürdürmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir. Alt yapı hizmetleri tamamlanmış, imarlı arsa üretiminin sağlanması, bir başka deyişle alt yapının önce, yapılaşmanın ise daha sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İmar planları ile alt yapı projelerinin eşzamanlı olarak ele alınması, uygulamada optimal çözümlere olanak tanıyacaktır. İmarsız yerlere yatırım yapılmamasına özen gösterilmelidir. İmarsız bölgeye götürülen her yeni hizmet, imarsız yapılaşmayı, kaynakların verimsiz kullanılmasını teşvik etmektedir. Siyasi otoritenin nazım plan uygulamalarına gelişigüzel müdahalelerinin durdurulması yönünde gerekli önlemler alınmalıdır. Kent içi alt yapı şebeke çalışmalarında yerel yönetimler ve ilgili diğer kuruluşların kamulaştırma ve ruhsat işlemlerindeki karmaşa giderilmeli ve kamu yararı ön planda tutularak soruna işlevsel ve kalıcı çözümler getirilmelidir. Mevcut kentsel teknik alt yapının özellikle içme suyu şebekesinin aşırı yüklenmesini önlemek üzere, meskun alanlarda imar planı değişiklikleri yapılarak konut yoğunluklarının artırılmasının önlenmesi gerekli görülmektedir. Denetleme mekanizmasının iyi kurulması gerekmektedir. Milyonlarca dolar yatırım sonunda işlerin iyi denetlenmemesinden kaynaklı aksaklıklar giderilmelidir. Su israfını önleyici eğitim programlarının medyada yer alması sağlanmalıdır. Yüzeysel ve yeraltı sularının kalite atlası çıkarılmalıdır. İçme, sulama, sanayi, enerji sektörleri su ihtiyaçları havza bazında belirlenmelidir. Ham su kaynaklarının yeterince korunması, arıtma maliyetini düşüreceğinden, tüketiciye kaliteli ve sağlıklı içme suyu daha ucuza temin edilebilir. Jeolojik koşulların uygun olduğu bölgelerde, yer altı suyunun beslenmesi amacıyla besleme barajlarının yapılması teşvik edilmelidir. Gerek yeraltı gerekse yer üstü su kaynaklarının kirlenmesine karşı gereken önlemler alınmalıdır. Bu kaynakların kirlenmeden önce korunması, atık suların uzaklaştırılması, katı atık toplanması ve depolanması, endüstriyel kirlenmenin önlenmesi, tarımsal alanlardan gelen ve aşırı gübre ve tarım ilacı kullanılmasından kaynaklanan su kirlenmesinin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi konuları üzerinde titizlikle durulmalıdır. Bu konuda yetkili

5 Bildiriler kuruluşların görevini eksiksiz olarak yerine getirmesi sağlanmalıdır. Özellikle içme suyu kaynağı olarak kullanılan baraj ve doğal göllerin kirlenmeye karşı korunması ödün verilmeden sürdürülmelidir. Tüm alt yapı yapan kuruluşların tesislerinin işletme planlarını içeren bir müşterek plan geliştirilmeli ve alt yapı işleten ve yapan kuruluşlarda bu planlar titizlikle saklanmalıdır. Alt yapı sektöründe görev yapan yetkili kuruluşlar arasında yeterli düzeyde eşgüdüm ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu amaçla, tüm alt yapı tesislerinin her bir kent ölçeğinde ayrıntılı envanterinin çıkartılması, bunun haritalara işlenmesi ve en kısa sürede de Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında veri tabanının oluşturulması gündeme alınmalıdır. Kentsel teknik alt yapı kapsamına giren yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik, havagazı/doğalgaz ve haberleşme şebekelerinin ve güzergâhlarının, birbirleriyle ilişkileri gözetilerek tesisat galerileri oluşturulmalıdır. İmar planlarında, galerilerin üstüne gelen uygun alanlar, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına olanak verecek kullanımlara ayrılmalıdır. Alt yapı tesislerinin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek üst üste düşmeler, çakışmalar ve benzeri yer seçimi sorunlarını ortadan kaldıracak yeni düzenlemelere gidilmeli ve kaldırım altlarının paylaşımının TSE-7937 standartları çerçevesinde uygulanması sağlanmalıdır. Şebeke kayıplarının gelişmiş ülkelerin kayıp ve kaçak seviyelerine indirilmesi hedeflenmelidir (%16-18). Böylece il ve ilçe merkezlerimizdeki yüksek nüfus artış hızına rağmen herhangi bir kapasite artırımı yapılmaksızın, ek rezerv şansı doğacaktır. Bu nedenle, su kayıp ve kaçaklarının olabildiğince azaltılması ve engellenmesi yönündeki çaba ve yatırımlara ağırlık ve öncelik verilmelidir. Bu konuda belediyelere mali ve teknik destek sağlanmalıdır. Hat kaçaklarının azaltılması maksadıyla belediyeler şebeke haritalarını detaylı olarak çıkartmalı, koruyucu hat bakımını yapmalıdır. Ayrıca büyük şehirlerde Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi (SCADA) ne geçilmelidir. Kaçak su kullanımının önlenmesi için etkin denetim yapılmalıdır. Kamu inşaatı Yatırımları İhale Mevzuatı nın [4], Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirlerini içeren üçüncü bölümünde; yapı alanın çevresinde ortalama 2m yükseklikte perde çevrilmeli, trafiğe açık yollarda kırmızı renkli ışıklandırılmalı, kazı yapılacak yerlerde elektrik kablolarının gaz borularının suyolları, kanalizasyon ve benzeri tesislerin mevcudiyeti belirlenmeli, gereken tedbirler alınması sağlanmalı, kazı işlerinin toprağın dayanıklılığı ile orantılı şev verilmesi gerektiği, şevsiz yapılması zorunluluğu bulunan 1.5m den daha derin kazılarda iksa edilmek sureti ile desteklenmeli, kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilerin güvenlik kemeri, sinyal ipleri gibi uygun koruma araçları verilmeli, bu gibi yerlere temiz hava verilmeli, yağış sırasında kazı işleri yapılmamalı, ekskavatör ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket alanı içinde işçi çalıştırılmamalı, kazının komşu bir yapıyı tehlikeye sokması halinde gerekli tedbirler alınmalı denilmektedir. Tüm bu hususlara iş ve işçi güvenliği bakımından kayıtsız uyulmalıdır. 4. KAYSERİ ÖRNEĞİ Kayseri şehri Orta Anadolu nun orta Kızılırmak bölgesinde yer alan km 2 lik yüz ölçümü ile ülke topraklarının %2,2 lik bölümünü kapsayan büyük şehir statüsünde bulunan illerimizden birisidir. Doğuda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Yozgat, batıda Nevşehir ve Niğde, güneyde ise Adana illeri ile sınırlıdır. Şehir İç Anadolu bölgesinin en yüksek dağı olan sönmüş volkanik Erciyes dağının (3916m) kuzey eteğinde, Kızılırmak a dökülen Sarımsaklı suyunun geçtiği bir ova üzerinde kurulmuş, denizden ortalama yüksekliği 1040m dir. Tarihi ticaret yolları üzerinde bulunan Kayseri altı bin yıllık uzun geçmişinde bölgenin önemli merkezlerinden biri olmuştur. İl olarak yerleşmiş olduğu platoda tarıma elverişli ovaların olması ve sanayide yapmış olduğu atılımlarla günümüzde bölgesinde güçlü bir merkez haline gelmiştir [5]. İç Anadolu nun modern, gelişmiş şehirlerinden olan Kayseri de alt yapı hizmetleri önemli ölçüde tamamlanmıştır yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiştir. İki ilçe ve 356 km 2 alandan oluşan sınır, yeni düzenleme ile beş ilçe belediyesi ve on dokuz ilk kademe belediyesini kapsayan 2150 km 2 lik bir alana ulaşmış bu alanda yaşayan nüfus civarındadır (Şekil 1). Büyük şehir sınırlarına yeni katılan ilçe ve beldelerde altyapı hizmetlerinin getirilmesi için çalışmalar süratle devam etmektedir. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), son yıllarda uyguladığı yatırım planları ile Kayseri nin modern bir altyapı sistemine kavuşmasında önemli başarı göstermiş, kaynaklarını verimli kullanarak örnek kurum olma yolunda mesafe kaydetmiştir. Hizmet planlaması ve gerçekleştirilmesi noktasında, projelendirme aşamasından başlayarak, inşa, işçilik ve kullanılan malzeme seçiminde kaliteyi hedef alarak alt yapı tesislerini gerçekleştirmektedir.

6 Bildiriler Kayseri merkezde içme suyu 8 farklı bölgeden, kuyular ile temin edilmekte olup kuyu derinlikleri bölgelere göre değişmektedir. Bölgelerde son 10 yıl içinde su seviyelerinin m arasında düştüğü bildirilmektedir. Alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar neticesinde doğal kaynaklarda herhangi bir kirlenme olmamış dolayısıyla kapatılan bir kaynak söz konusu değildir. Mevcut kaynakların tam kapasite ile çalışması ve nüfus artış oranının aynı seviyede devam etmesi halinde Kayseri nin 2025 yılına kadar yeraltı sularının sıkıntı çekmeden kullanabileceği öngörülmektedir. Şehrin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan mastır planı çerçevesinde 110milyon m 3 /yıl su rezervi bulunan Karasaz havzasından su temini ve şehre iletimi ile ilgili DSİ XII. Bölge müdürlüğü ve KASKİ bünyesinde ortak projelendirme çalışmaları yürütülmektedir. Şehir 18 ayrı su üretim merkezinde biri doğal kaynak olmak üzere 49 adet kuyu ile toplam m 3 /gün içme suyu kapasitesine sahip olup şebekeye verilen su miktarı yaklaşık olarak günde m 3 tür [6]. Şehrin içme suyu, geniş bir coğrafi alana yayılmış bulunan istasyonlarda, yeraltı kaynaklarından pompalar aracılığı ile çıkartılmakta, o istasyona ait toplama deposunda birikmekte, terfi pompaları ile istasyona ait ana depoya, ana depodan da şebekeye verilmektedir. KASKİ bünyesindeki SCADA sistemi ile içme suyu üretim ve depolama istasyonlarının bir merkezden bilgisayar aracılığı ile denetlenmesi, izlenmesi ve bir mantık içerisinde işletilmesi sağlanmaktadır. KASKİ tarafından kentin su ihtiyacını karşılayan kuyulardan haftada üç defa düzenli olarak kimyasal ve bakteriyolojik analiz için su numuneleri alınmakta, bunlar laboratuarda incelenmektedir. Su depolarındaki dezenfeksiyon işlemi sürekli kontrol altında tutulmakta ve halkın temiz su içmesi için büyük bir özen gösterilmektedir. Sağlık Bakanlığının kriter olarak bildirdiği 0,1 0,5 ppm aralığında (mg/l) aktif klor miktarı her depoda sağlanmakta, buda içilen suyun Kayseri ölçeğinde TSE standartlarında bulunduğunu göstermektedir. Kayseri içme suyu iyileştirme çalışmalarının başladığı 1998 yılında %54 olan genel su kayıp oranı, yapılan ve şu anda halen devam eden çalışmalar ile %17 mertebesine düşürülmüştür. Bunun yanında çalışmaları tamamlanan 13 adet alt bölgede bu kayıplar %7 seviyesine kadar inmiştir. Bu değerler göstermektedir ki içme suyu iyileştirme çalışmaları kayıp ve kaçakların önlenmesine büyük katkıda bulunmuştur. KASKİ bünyesinde 2006 yılında merkezde m, yeni katılan hinterlant içerisinde molmak üzere toplam m içme suyu şebeke borusu döşenmiş, bu borularda Çelik, PVC ve PE borular kullanılmıştır. Şekil 1. Kayseri Büyükşehir Yeni Hinterland alanı KASKİ bünyesinde Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından evsel, endüstriyel atık suların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan kanalizasyon şebekelerin yapımı, bakımı, onarılması ve kanal görüntüleri alınarak arızaların giderilmesi ile yağmur sularının deşarj edilmesi için yağmur ızgaralarının yapımı, bakımı ve onarımları çalışmalarını yürütmektedir yılı Melikgazi ilçesinde m. abone bağlantısı ve hat çekimi, Kocasinan ilçesinde m. abone bağlantısı ve hat çekimi, yeni eklenen mücavir alan sınırları içerisinde m abone bağlantısı ve kanalizasyon hattı çekilmiştir. Bu sayı 2006 yılı içerisinde toplam m. yi bulmuştur. Bilindiği üzere kanalizasyon boruları içerisinde atık su taşıyan borulardır. Atıksular ile taşınan ve şebekeye giren katı atıklar zamanla cidar daralmasına ve şebekenin tıkanmasına neden olmaktadır. Hatların temizlenmesi kapsamında öncelikle kanalizasyon borularının içi ilgili daire başkanlığı tarafından 180 bar a kadar ulaşan basınçlı su ile yıkanmakta ve yıkanma sonucunda boru içerisinde daralmaya yol açan yabancı maddeler boru cidarlarından sökülmektedir. İçerisi temizlenen kanalizasyon hatlarında borularda

7 Bildiriler kırılma, çatlama, çökme veya herhangi bir problem olup olmadığını görebilmek için görüntü aktaran robot kanalizasyon borularının içerisine gönderilmekte ve şebeke uzunluğunca boru içerisinde ilerleyerek detaylı görüntü almaktadır. Kanal Temizleme Görüntüleme ve Rehabilitasyon işi kapsamında 2005 yılında m, 2006 yılında m kanal incelenmesi yapılmış ve ihtiyaç duyulan yerlerin yenilendiği bildirilmektedir [7]. Kayseri ve civarında oluşan atıksuların tamamına yakını KASKİ ana kolektöründe toplanmaktadır tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ne göre yapılması yasal bir zorunluluk olan arıtma tesisi, tarihinden itibaren Kayseri ve civarındaki yerleşim birimlerinin atıksularını kabul etmeye başlamış çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf ederek Kızılırmak a bağlanan Karasu ya deşarj etmektedir. Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat işleri ve tüm proses ünitelerinin tam anlamıyla çalışması 20 Şubat 2004 tarihinde tamamlanmış olup, bu tarihten itibaren başlayan bir yıllık işletme ve bakımı VaTech Wabag - Tekser konsorsiyumu tarafından yapılmış ve 20 Şubat 2005 tarihinden itibaren KASKİ kendi personeliyle işletmeye devam etmektedir. Arıtma Tesisi çıkış suyu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin ön gördüğü alıcı ortama deşarj standartları sağladığı gibi, sorumluluğu olmadığı halde karbon gideriminin yanı sıra azot ve fosfor giderimi de yaparak AB standartlarında bir çıkış suyu kalitesini sağlamaktadır. Atıksuların işlendiği arıtma tesisinde, ham çamur stabilize edilerek ekolojik yönden kullanıma uygun hale getirilirken biogaz, getirildikten sonra arıtma çamuru elde edilmektedir. Üretilen gaz (biogaz) ile elektrik üretilmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmaktadır yılı içerisinde tesiste kullanılan elektriğin % 27 si biogaz ile üretilmiştir. Tesiste yaklaşık olarak m 3 /gün gaz üretilmekte ve elde edilen elektrik enerjisi yaklaşık kwh/gün mertebelerindedir. Arıtma tesisinden günlük 220 m 3 arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 10 m 3 kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 230 m 3 arıtma malzemesi Kızılırmağı besleyen Karasu ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir. Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, su ve kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile hassas bir şekilde yapılabilmektedir. İçme suyu şebekesi boru arızalarının tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve müdahalelerin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Vanaların kapatılması ve arıza halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesi CBS ile mümkün olmaktadır. Yaklaşık civarında aboneye, hektar hizmet alanına ve yaklaşık binaya hizmet veren KASKI Genel Müdürlüğü için 1 metre koordinat hassasiyetine sahip orthorektifiye edilmiş IKONOS uydu görüntüsü ile KAYBİS projesi kapsamında binanın ve yaklaşık yol segmentinin vektör olarak üretilmesi sağlamıştır. Bu üretilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için alınması gerekli tedbirler şu şekilde sıralanabilir. Mevcut içme sularının temin edildiği sarımsaklı havzası içerisinde izinsiz kuyu açılmasına engel olunmalı ve çalışan kuyularda ise sürekli kontrol ve denetimler yapılarak tahsis edilen su debilerinin aşılması önlenmelidir. Kuyuların envanteri çıkartılarak kayıt altına alınmalı uygun olmayan kuyular kapatılmalıdır. Havza içerisindeki kuyular sürekli izlenerek yeraltı su seviyeleri takip edilmeli istatiksel çalışmalar ile politikalar belirlenmelidir. Böylece suların nasıl ve hangi amaçlı kullanılacağı tespit edilerek öncelikler belirlenmelidir. İçme sularının sulama suyu olarak kullanımı önlenmelidir. Sulama amaçlı olarak yeraltı suyu havzasından su çekiminde kısıtlamalar yapılarak modern sulama tekniklerinin özendirilmesi salma sulama yerine damlama veya yağmurlama teknikleri kullanılmalıdır. Planlı bölgelerde daha fazla kata izin verilmesi nüfus yoğunluğunun ve dolayısıyla içme ve kullanma suyu talebinin artmasına neden olmaktadır. Bu hususta özellikle şehir merkezindeki eski yerleşim bölgelerinde yapılaşmanın yoğunluğu artırılmamalı, bu bölgelerin ticari ve sosyal mekânlar olarak planlaması yapılmalı, tarihi dokunun korunmasına çalışılmalıdır. Kayseri yeraltı suyunu besleyen Erciyes dağının eteklerinde bulunan ilçe ve beldelerde, özellikle yazlık sayfiyelerin bulunduğu bölgelerde, kanalizasyon çalışmalarına hızlandırılmalı, halen çoğunlukta olan fosseptik uygulamalarına son verilmelidir. Bu bölgelerdeki artan yapılaşma ile birlikte meydana gelecek muhtemel yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Altyapı tesislerinin inşası sırasında yeterli sayıda teknik elemanın gerekli denetimleri yaparak imalatların şartnamelere uygun olarak yapılmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda ilgili kurumlar ve birimler yeterli ve gerekli sayıda teknik kadroyu bünyelerinde oluşturmalı ve bu kadroların sürekli gelişen teknolojileri takip

8 Bildiriler etmesi için hizmet içi kurs ve seminerler düzenlemelidirler. Bu amaçla üniversiteler ve benzeri eğitim kurumları ile sürekli iletişim içerisinde olmaları yararlı olacaktır. 5. SONUÇLAR Hayatın vazgeçilmez unsuru olan temiz su kaynaklarının korunması ve bu kaynaklardan sürekli ve etkili bir şekilde yararlanmak için, kirliliğin kaynağı olan yerleşim bölgelerinde hizmet üreten yerel yönetimlere oldukça fazla görev düşmektedir. Yerel yönetimler ise bu kapsamda yapılacak çalışmaları en kısa zamanda bilimsel ve teknik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışmalıdırlar. KAYNAKLAR 1. Türkiye Çevre Atlası, (2004), T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri Daire Başkanlığı, Ankara. 2. DPT VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2000), İçme Suyu, Kanalizasyon, Arıtma Sistemler ve Katı Atık Denetimi, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 3. Şehir ve Kasaba İçme Suyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik, (1985), İller Bankası. 4. Kamu inşaatı Yatırımları İhale Mevzuatı, (2002, )Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirlerini İçeren Üçüncü Bölüm. 5. Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sayfası, 6. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi web sayfası, KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN İŞLETİMİYLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Elçin KENTEL K 1, A. Melih YANMAZ Y 2 SUMMARY Turkey has similar infrastructural problems that exist in developing countries. In our country, still a lot of settlement areas do not have sewerage systems. Areas with such systems are faced with various problems, depending on the age and operational characteristics of the system. The most significant problem in renewing the existing infrastructural facilities and putting new ones in operation is financial resources. Some other problems can be listed as improper operation of existing systems in an economically feasible and environmentally safe manner, lack of sufficient well experienced experts on water treatment employed in governmental offices, unplanned structuring preventing long-term plans, insufficient communication between city planners and design engineers during the planning stage, designs without considering new advances in the literature, and ignorance of detailed local characteristics of the project area in design phase. In addition, problems associated with construction of infrastructural facilities without proper projects, especially by the municipalities of small settlements, need to be considered. Problems summarized above need rational and sustainable solutions in medium and long-term. As a first step, it should be emphasized that the utilization ratio of the existing sewerage systems needs to be increased. In achieving this goal, two most important aspects that need to be incorporated into the operational policy of these systems are environmental impacts and sustainable development goals. Therefore, monitoring of wastewater quality and integration of effective treatment plants to sewerage systems are essential. Existing conditions at coastal regions and in areas with high touristic potential should be evaluated. One reason for this activity is saving water recipient bodies on behalf of protecting public health, aquatic life, and national benefits. In addition, Turkey also signed an international agreement which requires protection of the Mediterranean Sea from terrestrial originated pollutants. Another priority action is related to the protection of conservation areas which host sensitive ecosystems from negative environmental impacts of wastewater flows and solid waste storage. In this study, first, a general evaluation of the sewerage systems in our country is provided and then operational problems associated with these systems and possible remedies are discussed in terms of practicality and environmental aspects. 1 Öğr. Gör. Dr. ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, Prof. Dr. ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara, 06531

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TANITIM DOSYASI Sayfa 0 of 31 Firmamız haritacılık, inşaat altyapı, çevre yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanlarında mühendislik, projelendirme,

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı

YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı YEREL YÖNETİMLERDE KAYIP KAÇAK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Güngör GÜLENÇ İnşaat Mühendisi BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı EKİM 2015 **1989 yerel seçimleri ile Buski Genel Müdürlüğümüzün 3 merkez ilçede sorumluluk

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI 1 2 Toplam Su Kayıpları Fiziki Kayıplar İdari Kayıplar 3 İklim ve Yer Hareketleri Su Şebekesinin Zamanla Bozulması/ Yaşlanması Suyun Kimyasal İçeriği

Detaylı

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Su Kayıplarının Temelleri ve Yönetimi İçerik 1. Giriş bilgileri 2. Su kayıplarının tespiti 3. Su kayıplarını azaltma yöntemleri 4. Su kayıplarının azaltılması için gerekli

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ

SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SU YÖNETİMİ VE KAYIP-KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ SUAT BALCI Genel Müdür Kasım 2017 Eskişehir Dünya Su Risk Atlası (Kaynak: www.wri.org) Küresel iklim değişikliği, dünyanın her tarafında büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini

İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü 29 Ekim 2015 Sunum içeriği I. Giriş II. Havza Korumada

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş

M İ M K O MÜHENDİSLİK İMALAT MÜŞAVİRLİK KOORDİNASYON ve TİCARET A.Ş ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLAMASI PLANLAMA, PROJELENDİRME, TEKNİK İNCELİKLER Hüseyin KARIŞAN Çevre Mühendisi (İTÜ) Kısıklı Büyükçamlıca Cad. Başçay Sok. No: 16 Üsküdar İSTANBUL Tel: 0216 422 67 34 36 Fax:

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu AKSARAY DA TARIM VE ENERJİNİN SORUNLARI Ramazan KOÇAK Elektrik Mühendisi Sorunlar ve çözümler MEDAŞ Aksaray İl Müdürlüğü,TEİAŞ

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

doğacan Petrol Ürünleri ve Mühendislik Ltd. Şti.

doğacan Petrol Ürünleri ve Mühendislik Ltd. Şti. doğacan Petrol Ürünleri ve Mühendislik Ltd. Şti. İçindekiler Su Kullanımı - Sektörlere Göre Su Kullanımı - Sanayide Kullanıma Göre Tüketilen Su Miktarı Pompa Sistemleri - Endüstride Motorların Kullanım

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin Performansı

Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin Performansı Bir İçme ve Kullanma Suyu Şebekesinin Performansı Dr. S. Saim EFELERLİ Alter Mühendislik. Akarsu havzaları su potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi, su kaynaklarının çeşitli amaçlar arasında dengeli

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ TEKIRDAĞ İLI, TÜRKMENLI GÖLETI İÇME SUYU HAVZASıNı ETKILEYEN UNSURLARıN TESPITI VE HAVZANıN KORUNMASıNA YÖNELIK YAPıLMASı GEREKENLER ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Sema KURT Tekirdağ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN İŞLETİMİYLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN İŞLETİMİYLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bildiriler 63 64 etmesi için hizmet içi kurs ve seminerler düzenlemelidirler. Bu amaçla üniversiteler ve benzeri eğitim kurumları ile sürekli iletişim içerisinde olmaları yararlı olacaktır. 5. SONUÇLAR

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNDE MALZEME KALİTESİ VE DENEYİMLER

ALT YAPI SİSTEMLERİNDE MALZEME KALİTESİ VE DENEYİMLER ALT YAPI SİSTEMLERİNDE MALZEME KALİTESİ VE DENEYİMLER AĞA KENGER AYDIN İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ Email adresi???? GİRİŞ VE BİLGİLENDİRME GÖREV ve YETKİ ALANI Müdürlüğümüz hizmet sahasında;

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER Recep AKDENİZ Kentsel Atıksu Kirliliğinin Kontrolü Şube Müdürü recep.akdeniz@cevresehircilik.gov.tr 2011 Kasım Ankara SUNUM İÇERİĞİ Mevcut Durum Mevzuat

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ İÇME ve KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ Dr. S. Saim EFELERLİ Akarsu havzaları su potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi, su kaynaklarının çeşitli amaçlar

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ KAPSAMINDA YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINA GEÇİŞ

TEKİRDAĞ İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ KAPSAMINDA YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINA GEÇİŞ TEKİRDAĞ İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ KAPSAMINDA YÜZEYSEL SU KAYNAKLARINA GEÇİŞ Dr. Şafak BAŞA 1, Sema KURT 2, Emine YASAVUL 2, Ayşen UÇAR 2 1 Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, TESKİ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ TANIM İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ Orhan GÜNDÜZ Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü SU YÖNETİM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Kim, kimi, nasıl, nerede, ne şartlarda, ne kadar süre ile,.. Oyunun adı: 1. Yeterli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 21. Yüzyılda Planlama- Kaynaklarımız Su KaynaklarıYönetimi ve

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı