AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU"

Transkript

1 AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Erasmus+ Programı çerçevesinde Akademik Yılında, Erasmus +Öğrenci Yerleştirme (Staj) hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve seçimi, Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından tamamlanmış bulunmaktadır. DEĞERLENDİRME Öğrenci seçme prosedürü, Selçuk Üniversitesi Erasmus +Koordinatörlüğü tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ve Uygulama El Kitabında ortaya konulan esaslar çerçevesinde tamamlamıştır Akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılan değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şöyledir: Akademik başarı düzeyi : % 55 Dil seviyesi : % 45 Değerlendirme sürecinde ilk aşamada; başvuru evrakları Ulusal Ajans El Kitabı na uygun bir şekilde uygunluk kontrolünden (eligibility check) geçirilmiştir (Akademik Başarı Düzeyinin asgari 2,20/4.00 olması; El Kitabı nda belirtilen Uygun Olmayan gruba giren başvurular bu aşamada değerlendirme dışı bırakılmıştır İkinci aşamada Erasmus + programından yararlanabilmek için; Yabancı Dil Seviyesinde; Tüm bölümler için 50 puan baraj olarak belirlenmiş, staj kontenjanı dahilinde olan öğrenciler Şartlı olarak ASİL ilan edilmiş, Kontenjan dışında kalan öğrenciler ise YEDEK olarak ilan edilmiştir. Ulusal ajanstan beklenilen hibe tutarları beklenen düzeyde olursa Yedek durumunda olan öğrencilerde doğrudan Asil olarak yerleştirilebicektir. Toplam Yabancı dil puanı 50 den (Elli) düşük olan adaylar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Not: Eğitiminin son yılında zorunlu stajı bulunan ve bu stajı Erasmus +faaliyeti kapsamında gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler, diğer belgelere ilave olarak, bölümlerinden "zorunlu stajın yurt dışında tamamlanabileceğine dair onay yazısı" da getireceklerdir. PROGRAMIN ESASLARI Faaliyet süresi lisans ve lisansüstü öğrencileri için asgari 2 aydır. Zorunlu sebepler dışında ( Öğrencinin sadece 2 ay erasmus +programından faydalanma hakkı kalmış olması gibi) kazanan bütün öğrenciler 3 ay programdan faydalanabileceklerdir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus +staj faaliyeti için uygun değildir: Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar Türkiye nin misafir olunacak ülkedeki diplomatik temsilcilikleri Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır.. 1

2 HİBELER 28 AB üyesi ülkenin yasam standartları göz önüne alınarak öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları, 2014 Ulusal Teklif Çağrısı nda aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi ( ) 1. Grup Program Ülkeleri 2. Grup Program Ülkeleri 3. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya TANINMA Saat 17:20'de yayınlanan ve 10 dakika ilanda kalan staj sonuç ilanında sehven yapılan yanlışlık düzeltilerek ilan tekrar yapılmıştır. Öğrencilerimizin bilgisine sunarız. Öğrencinin yurt dışında geçirdiği sürenin kendi kurumu tarafından tam olarak tanınması gereklidir. Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, gönderen kurum tanımayı, en azından yurt dışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir DÖNEMİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI- ŞARTLI LİSTE Adı Bölüm/Program Akademik Puan Sozlu Yazili Dil Puan Toplam Puan SONUÇ HATĠCE YILDIZ AKSOY ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 85, ,5 91,11 ASĠL MUSTAFA TANYER ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 86, ,5 93,63 90,04 ASĠL Tacettin Çalık HUKUK 91, ,5 87,63 ASĠL Muharrem Hilmi Aksoy MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 93, ,5 87,31 ASĠL Sevil Özkan HEMġĠRELĠK 87, ,5 87,25 ASĠL MelikĢah Aydın HUKUK 93, ,5 87,05 ASĠL Osman ACAR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 82, ,75 87,01 ASĠL Süleyman Emre Zorlu HUKUK 94, ,5 86,8 ASĠL Nalan Ünal KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 96, ,5 84,38 ASĠL Ömer Faruk TEKĠN KAMU YÖNETĠMĠ 88, ,25 78,44 84 ASĠL NUH TUNCER TUFAN ĠġLETME 87, ,5 83,95 ASĠL 2

3 Yusuf SEYDANOĞLU FRANSIZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 80, ,25 83,8 ASĠL Muhammet Serdar AKTAĞ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 79, ,5 83,21 ASĠL EMRULLAH ÖZÜBEK HUKUK 88, ,04 ASĠL Mustafa Zeybek HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 89, ,5 83 ASĠL Eren ASLAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 84, ,75 82,29 ASĠL Salim Bozkurt HUKUK 82, ,5 81,79 ASĠL VESĠLE KOÇAK HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 88, ,25 73,69 81,74 ASĠL Erdem Gülersoy VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları) 77, ,25 81,68 ASĠL Sultan GülĢah Akar SOSYAL HĠZMET 75, ,32 ASĠL Tuba DEMĠREL HEMġĠRELĠK 95, ,25 81,22 ASĠL Emine Sarı HEMġĠRELĠK ,85 ASĠL Kübra Özden ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I B Ö L Ü M Ü 79, ,75 79,72 ASĠL Merve ACARLIOĞLU KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 92, ,25 79,39 ASĠL Leyla Soltanova SOSYOLOJĠ 84, ,5 79,28 ASĠL Merve Varol ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I B Ö L Ü M Ü 88, ,5 78,96 ASĠL GÜLSEN GÜLTEKĠN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 90, ,75 78,68 ASĠL Umut Aydemir ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 70, ,75 78,56 ASĠL AYġE ÇOBAN SOSYAL HĠZMET 85, ,5 78,28 ASĠL Cantekin Elmas SOSYAL HĠZMET 85, ,5 78,06 ASĠL ABDULLAH ÇAKAN MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 85, ,25 68, , YEDEK 1 Nurullah Çiftçi MĠKROBĠYOLOJĠ 80, ,1965 YEDEK 2 Salih KarataĢ HUKUK 83, ,75 76,6325 YEDEK 3 Emre Doğan BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 73, ,75 76,5105 YEDEK 4 MERVE ÖZBAYRAM ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 72, ,75 75,605 YEDEK 5 ĠPEK MERT BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 68, ,475 YEDEK 6 Adnan Söylemez KAMU YÖNETĠMĠ 83, ,25 63, , YEDEK 7 Bedirhan Köse ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 77, ,3065 YEDEK 8 MUSTAFA KEMAL YAĞMUR ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 67, ,75 74,1425 YEDEK 9 Ömer Oytun Onur RESĠM BÖLÜMÜ 83, ,25 73,7075 YEDEK 10 Zafer Akkur GAZETECĠLĠK 71, ,5 73,508 YEDEK 11 HurĢit Sefa Aydın METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ 92, ,75 73,4055 YEDEK 12 Alsu Zaynutdinova GAZETECĠLĠK 66, ,75 73,19 YEDEK 13 Mehmet Çoban ĠġLETME 76, ,5 73,12 YEDEK 14 ESRA SOYSAL ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 85, ,015 YEDEK 15 Habibullah Rafea ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 78, ,765 YEDEK 16 EMRE ÇITAK KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 76, ,5 72,22 YEDEK 17 Samet Candar HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 85, ,75 71,755 YEDEK 18 Oguzkaan Utan VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 87, ,5 71,695 YEDEK 19 Veysel Ünal ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 61, ,25 71,1555 YEDEK 20 Çağla Çetin METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ 89, ,25 70,9375 YEDEK 21 ZEHRA SÖNMEZGÖZ ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 61, ,5 70,818 YEDEK 22 UĞUR BAHADIR ÖRNEK REKLAMCILIK 79, ,703 YEDEK 23 3

4 Uğur Vuranay ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 69, ,5865 YEDEK 24 ENES AKYÜZ VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları) 95, ,5 69,883 YEDEK 25 Melis Akyüz ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 72, ,8765 YEDEK 26 NAZLI ÖZFĠLĠZ ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 67, ,25 69,8025 YEDEK 27 Okan TOPRAK ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 60, ,6315 YEDEK 28 Sedat Güler RESĠM BÖLÜMÜ 80, ,5 69,513 YEDEK 29 Mahmut Demirbilek TIP 74, ,5 69,415 YEDEK 30 Eymen Tatlıhalat ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 93, ,25 69,324 YEDEK 31 Ġsmail Malçok ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 84, ,75 67,694 YEDEK 32 Kamil TARHAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 73, ,75 67,5105 YEDEK 33 ENĠS DĠLMAÇ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 86, ,75 67,49 YEDEK 34 Bakhtiyori Muzafar ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 67, ,75 67,3925 YEDEK 35 Aiza Mamedova TIP ,25 66,9125 YEDEK 36 Merve Sarıkaya DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 79, ,25 66,7655 YEDEK 37 Emre Afacanoğlu VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 67, ,25 66,6525 YEDEK 38 EMRE YILDIRIM ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 59, ,5465 YEDEK 39 Elif Çil DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 75, ,75 66,4155 YEDEK 40 Burak Yalçın MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 63, ,75 66,2355 YEDEK 41 Selim Emre DAġTAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 79, ,5 65,98 YEDEK 42 Goolmohammad Ebrahimi ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 76, ,95 YEDEK 43 Emrah Arslan ĠġLETME BÖLÜMÜ 83, ,813 YEDEK 44 Nazlı Sayar ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 77, ,25 65,7425 YEDEK 45 Aykut Nerkiz VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 64, ,5 65,74 YEDEK 46 Kaan Yavuz Sevin MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 80, ,75 65,69 YEDEK 47 Emre Bulut ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 61, ,643 YEDEK 48 Semanur KarataĢ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 81, ,75 65,5775 YEDEK 49 Utku Ekin Eser ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 73, ,5 65,4715 YEDEK 50 GÜNEL MĠKAYILOVA ĠġLETME 84, ,298 YEDEK 51 Ġsmail Kubilay ÇETĠN ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 61, ,5 65,2265 YEDEK 52 Ümit Cem Aksoy VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 63, ,8715 YEDEK 53 Seda Kavak HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67, ,5 64,7065 YEDEK 54 Mehmet DEMĠR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 69, ,25 64,455 YEDEK 55 Safiye Yoğurtcuoğlu RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 64, ,25 64,2775 YEDEK 56 Yunus Emre Göçen ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 66, ,5 64,195 YEDEK 57 ġeyma Parlak SAGLIK YÖNETĠMĠ 76, ,25 48, , YEDEK 58 Feride Özdengül HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 81, ,5 63,73 YEDEK 59 Pınar Özsakarya DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 77, ,25 63,3605 YEDEK 60 Fatmanur Küçükerkan SOSYOLOJĠ 71, ,25 63,1775 YEDEK 61 MAHMUT OĞUZ CANPOLAT REKLAMCILIK 69, ,25 62,7255 YEDEK 62 Serhat Irk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70, ,25 62,534 YEDEK 63 Fatma Bilgi ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 70, ,25 51, , YEDEK 64 FATMA BETÜL VURAL ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70, ,5 62,323 YEDEK 65 4

5 BÜġRA Türeli GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ 83, ,25 62,0075 YEDEK 66 AHMET BÜYÜKAVCIOĞLU HUKUK 80, ,25 61,825 YEDEK 67 Emine Yıldız Kesen TIP 72, ,75 50, ,74625 YEDEK 68 Hakan Telli ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 75, ,75 61,625 YEDEK 69 Seda ÖNCEL KAMU YÖNETĠMĠ 79, ,25 61,3655 YEDEK 70 Muhammet TaĢtan ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI ,25 61,2625 YEDEK 71 Said Ali Sina AZARM ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 68, ,5 60,765 YEDEK 72 BüĢra Sözen ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 60, ,25 60,294 YEDEK 73 BüĢra KIRILMAZ SOSYAL HĠZMET 76, ,75 60,2475 YEDEK 74 Hümeyra Atsay ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 65, ,5 60,21 YEDEK 75 Sultan ġahin VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 75, ,1015 YEDEK 76 ABDULLAH BOZAN ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 60, ,75 59,4925 YEDEK 77 Deniz Altıparmak HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 81, ,455 YEDEK 78 ERKAM ĠPEKTEN ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 86, ,253 YEDEK 79 Abdullah Akar ĠKTĠSAT 59, ,088 YEDEK 80 Burhan Balkır GAZETECĠLĠK 75, ,075 YEDEK 81 Alpay Tekin TaĢ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,25 59,0025 YEDEK 82 Mertcan Eke ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 59, ,5 58,995 YEDEK 83 Kamral Emirov ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 62, ,96 YEDEK 84 Saliha Çetin SOSYAL HĠZMET 78, ,5 58,7165 YEDEK 85 Ahmet Buğra Bayhan VETERĠNERLĠK 61, ,5 58,5415 YEDEK 86 Gülsüm Derya CoĢkun TIP 60, ,75 58,54 YEDEK 87 Fatma ÜNAL SOSYAL HĠZMET 81, ,25 58,29 DĠL BARAJI Atiye Keskin GAZETECĠLĠK 68, ,5 58,28 DĠL BARAJI Buğse GEZEN ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 69, ,25 58,23 DĠL BARAJI PINAR IġIK SOSYAL HĠZMET 80, ,17 DĠL BARAJI Huriye Büber ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 65, ,75 57,94 DĠL BARAJI BüĢra Güler EBELĠK 66, ,5 57,9 DĠL BARAJI Bahar KolluyaĢ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 69, ,66 DĠL BARAJI VEYSEL HACIOĞULLARI VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 65, ,5 57,64 DĠL BARAJI Ahmet Burak Halıcı RESĠM BÖLÜMÜ 79, ,75 57,54 DĠL BARAJI HIZIR YIKILMAZ MĠMARLIK BÖLÜMÜ 68, ,48 DĠL BARAJI NUR DEMĠR SOSYOLOJĠ 84, ,25 57,31 DĠL BARAJI Ramazan Kağan Çetin ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 72, ,5 57,18 DĠL BARAJI UĞUR BAĞRIAÇIK VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 63, ,75 57,11 DĠL BARAJI TAHA AVCI ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 87, ,07 DĠL BARAJI Fatih Çakmak ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ,25 56,81 DĠL BARAJI Ertuğrul Gazi AKSOY ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 81, ,75 56,54 DĠL BARAJI Halil ġeker GAZETECĠLĠK ,5 56,48 DĠL BARAJI Nedime Atagür VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 62, ,5 56,29 DĠL BARAJI Aslıhan ÇIĞ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER ,25 DĠL BARAJI SENA DANIġ SOSYAL HĠZMET 69, ,19 DĠL BARAJI 5

6 Ferit MAVĠGÖK ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 83, ,5 56,14 DĠL BARAJI Begüm GülĢeker ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 74, ,83 DĠL BARAJI Ceren Emre VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 59, ,25 54,64 DĠL BARAJI Fulden ġahin TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ 73, ,25 54,56 DĠL BARAJI ÖMER GEZĠCĠ REKLAMCILIK 65, ,75 54,34 DĠL BARAJI Gizem Ay KAMU YÖNETĠMĠ 58, ,25 54,32 DĠL BARAJI Ġpek Pınar Ütlu KAMU YÖNETĠMĠ 71, ,5 54,16 DĠL BARAJI Ecem Oğlakçı VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 66, ,25 53,99 DĠL BARAJI Mustafa Öcal GAZETECĠLĠK 65, ,5 53,91 DĠL BARAJI Halil Dal TURĠST REHBERLĠĞĠ 70, ,81 DĠL BARAJI Kaan KaĢıkara ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 62, ,5 DĠL BARAJI Ervanur Dalkıran RESĠM BÖLÜMÜ 76, ,75 53,5 DĠL BARAJI Mustafa Evcili MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67, ,75 53,44 DĠL BARAJI Sema Matur VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 72, ,35 DĠL BARAJI ESRA AKYILDIZ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 71, ,29 DĠL BARAJI Saliha Üner ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 78, ,25 53,2 DĠL BARAJI MESUT YILDIZ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 60, ,25 52,97 DĠL BARAJI Reyhan Çetinkaya HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 70, ,92 DĠL BARAJI MERVE PORTAKAL BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 61, ,75 52,61 DĠL BARAJI Feyza Genç ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,59 DĠL BARAJI Yasemin Baykal SOSYAL HĠZMET ,25 52,31 DĠL BARAJI Pınar Uçar SOSYAL HĠZMET 74, ,75 52,28 DĠL BARAJI Abuzer Dursun RESĠM BÖLÜMÜ 70, ,07 DĠL BARAJI Turan Servi DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 62, ,75 51,9 DĠL BARAJI ASLI ÇETĠN GAZETECĠLĠK 76, ,75 DĠL BARAJI Hakan Kayan ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 72, ,55 DĠL BARAJI Nur Meraklı TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ 73, ,25 51,33 DĠL BARAJI Sinem Öztürk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,5 51,08 DĠL BARAJI Mansur Kutlu REKLAMCILIK 65, ,75 51,06 DĠL BARAJI AyĢegül IĢık GRAFĠK BÖLÜMÜ 71, ,78 DĠL BARAJI Sedat Özcan VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 65, ,66 DĠL BARAJI EDA ELGÜN BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 69, ,5 50,56 DĠL BARAJI Fadime YILDIZ SOSYAL HĠZMET 66, ,5 50,56 DĠL BARAJI Fatih Tütüncü ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 65, ,75 50,55 DĠL BARAJI MEDĠHA FULYA FĠġEKÇĠOĞLU TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 58, ,75 50,3 DĠL BARAJI Hüseyin Sendul REKLAMCILIK 65, ,73 DĠL BARAJI Emre Karagöz KAMU YÖNETĠMĠ 59, ,75 49,66 DĠL BARAJI Emine Söyler SOSYOLOJĠ 66, ,75 49,58 DĠL BARAJI Numan Doğruay BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ 78, ,53 DĠL BARAJI MEHMET ZEPAK RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 63, ,75 49,39 DĠL BARAJI Erkan Bütün ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 71, ,75 48,81 DĠL BARAJI Burcu Ünal ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,54 DĠL BARAJI 6

7 Emre Saglık HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 65, ,15 DĠL BARAJI Ceylan ġentürk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 75, ,75 47,97 DĠL BARAJI Atila ER ĠKTĠSAT 59, ,75 47,86 DĠL BARAJI HÜSEYĠN DĠNÇER TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 65, ,5 47,48 DĠL BARAJI Berra Parsana TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 61, ,19 DĠL BARAJI Sinan Cansever ĠġLETME BÖLÜMÜ 61, ,75 47,13 DĠL BARAJI FULYA SÜLMBAS BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 64, ,75 46,63 DĠL BARAJI KÜBRA GÜNYÜZLÜ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK 66, ,55 DĠL BARAJI Zeynep Akbulut RESĠM BÖLÜMÜ 66, ,87 DĠL BARAJI DERYA YÜCE GAZETECĠLĠK 68, ,25 42,93 DĠL BARAJI Merve ÖZDAMAR BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ 64, ,65 DĠL BARAJI Mahperi Bergin RESĠM BÖLÜMÜ 66, ,05 DĠL BARAJI GülĢah Duran ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 65 SINAVA GĠRMEDĠ Seda Acar ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 72,93 SINAVA GĠRMEDĠ Burhan Arslan DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 67,8 SINAVA GĠRMEDĠ Mehmet Fatih Güven DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 70,6 SINAVA GĠRMEDĠ Tareq Ahmed DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 70,13 43 SINAVA GĠRMEDĠ Aslıhan Kızılkaya EBELĠK 61,96 30 SINAVA GĠRMEDĠ Hamide Gençer EBELĠK 67,1 SINAVA GĠRMEDĠ Merve YILDIRIM EBELĠK 62,2 26 SINAVA GĠRMEDĠ Mine TAġ EBELĠK 68,73 SINAVA GĠRMEDĠ Neslihan Kızılkaya EBELĠK 71,76 48,75 SINAVA GĠRMEDĠ Hilal HoĢ EBELĠK 59,86 SINAVA GĠRMEDĠ Hilal Yigit EBELĠK 62,66 SINAVA GĠRMEDĠ Mehmet Fatih Köprü HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 62,9 SINAVA GĠRMEDĠ Neslihan Akpınar HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 60,1 SINAVA GĠRMEDĠ OĞUZHAN SARI HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 78,3 30 SINAVA GĠRMEDĠ Süheyla Zorlu HUKUK 88,8 SINAVA GĠRMEDĠ Berkay Ceylan ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 71,53 30 SINAVA GĠRMEDĠ Can Burak Karaduman ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 66,4 SINAVA GĠRMEDĠ Cengiz DurmuĢ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 80,86 SINAVA GĠRMEDĠ CĠHAT BĠÇER ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70,83 31 SINAVA GĠRMEDĠ Osman Cebeci ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 83,43 25 SINAVA GĠRMEDĠ Rukiye Korucu ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 76,9 SINAVA GĠRMEDĠ Belemir Demirhan ĠKTĠSAT 77,6 SINAVA GĠRMEDĠ GülĢah Poyraz ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 69,2 SINAVA GĠRMEDĠ Beste Yılmaz ĠġLETME 60,1 SINAVA GĠRMEDĠ Beyza Gökbayrak ĠġLETME 79 SINAVA GĠRMEDĠ GÖKÇE DÜNDAR ĠġLETME 69,9 48 SINAVA GĠRMEDĠ ĠSMAĠL ÜNVER ĠġLETME 82,5 SINAVA GĠRMEDĠ Musa Kara KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67,1 SINAVA GĠRMEDĠ Furkan DOĞAN MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 75,03 SINAVA GĠRMEDĠ 7

8 SERCAN YAĞMUR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 96,03 72,5 SINAVA GĠRMEDĠ Aykut Yilmaz RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 76,66 SINAVA GĠRMEDĠ Talat Özmen RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 61,96 SINAVA GĠRMEDĠ Aygün Erdoğan RESĠM BÖLÜMÜ 79,46 SINAVA GĠRMEDĠ Cansu Çetin RESĠM BÖLÜMÜ 68,26 SINAVA GĠRMEDĠ MERVE KOYUNOĞLU RESĠM BÖLÜMÜ 71,76 SINAVA GĠRMEDĠ Rana Evcioğlu SOSYAL HĠZMET 81,1 SINAVA GĠRMEDĠ Ahmet Faruk Doğan TIBBĠ HĠZMETLER VE TEKNĠKLER BÖLÜMÜ 81,56 29 SINAVA GĠRMEDĠ Yıllmaz Türk TIP 56,6 SINAVA GĠRMEDĠ Hülya Delin VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 77,13 0 SINAVA GĠRMEDĠ AÇIKLAMALAR (1) Selçuk Üniversitesi Lisans programlarında uygulanmakta olan 4'lük sistem akademik ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu nun dönüşüm tablosu esas alınarak 100'lük sisteme çevrilmiştir. (2) Yabancı Dil Notunun hesaplanmasında Yazılı sınav %75, sözlü sınav %25 oranında etkili olmuşlardır. (3) Nihai Erasmus Notu şu şekilde hesaplanmıştır: Akademik Başarı Düzeyi (%55) + Dil Seviyesi (%45) Doç. Dr. Fuat BOYACIOĞLU ERASMUS +KURUM KOORDİNATÖRÜ 8

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341*******

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341******* Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü FATMA DENİZ DUR PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF0 Devamlı Öğrenci ******* IŞIL CAMGÖZ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF00

Detaylı

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ 12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ Ad Soyad Sözlü Sınav Puanı 1 HASAN MERCİMEK 100,00000 2 YAKUP KAZAN

Detaylı

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO 122301044 FATMA ŞEYDA YILDIZ 1 Sınıfında 1. sıra %10 a girdi 2012-2013 Güz 3,73 3,73 BESYO 122301041 TUĞBA SÖNMEZ 1 Sınıfında 2.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Cmt 29.11.2014 18:08 Results - 1.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Cmt 29.11.2014 18:08 Results - 1.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment Page 1 E21E (55) 1 768 AHMET KAÇMAZ TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:24:03 2 755 ENGİN PINAR TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:35:03 3 754 VELİ EMRE TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:37:15 4 586 YAŞAR İSMET DEMİRÖZ

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 171120113051 HATİCE ŞAHİN İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM 3,14 2 2 171120113012 SEBAHAT

Detaylı

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Paz 30.11.2014 22:29 Results - 2.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Paz 30.11.2014 22:29 Results - 2.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment Page 1 E21E (57) 5,4 km 235 m 20 C 1 768 AHMET KAÇMAZ TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 47:30 2 755 ENGİN PINAR TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 48:01 3 758 ÖZGÜR FETTAH TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 48:43 4 751

Detaylı

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I İşletme 1020115049 MEHMET ALAGÖZ Prof.Dr. Şaban UZAY Genel Muhasebe I İşletme 1020115095 MEHMET İLGÜZ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

MUAFİYET DURUMU (MUAF / MUAF DEĞİL)

MUAFİYET DURUMU (MUAF / MUAF DEĞİL) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAM ADI MUAFİYET DURUMU (MUAF / MUAF DEĞİL) ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDEN MUAF OLAMAMA SEBEBİ MUAF OLDUĞU DERSLER 325885 FATMA NAZLI SAMAT BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MUAF ÖĞRETMENLİK

Detaylı

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası Genel Liste Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl Adı ve Soyadı İli 1.BRANŞ En İyi Derecesi 2.BRANŞ En İyi Derecesi 3.BRANŞ En İyi Derecesi 1 1 01.01.2003 AHMET

Detaylı

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Kontenjan:5. (1) Toplam (A+B) Sonuç. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Kontenjan: 10.

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Kontenjan:5. (1) Toplam (A+B) Sonuç. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Kontenjan: 10. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM / GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAZILI/MÜLAKAT DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Kontenjan:5

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi TURİZM VE İSTEĞE BAĞLI Hazırlık Sınıfları Devam Durumu prepa2

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi TURİZM VE İSTEĞE BAĞLI Hazırlık Sınıfları Devam Durumu prepa2 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi TURİZM VE İSTEĞE BAĞLI Hazırlık Sınıfları Devam Durumu prepa2 1 140804002 Hüseyin Ali KAL 169 2 140804005 İsmail Hakkı ERDİL 49 3 143805006 Mert İŞLEMECİOĞLU 38 4 143805016

Detaylı

SINIF AD SOYAD FİNAL DEV-ORT ORT-1 ORT-2 SONUÇ AÇIKLAMA1 BE-01 Adile Ezgi ASLANKAYA 1 151 38 23 BAŞARISIZ Bütünleme sınavına giremeyecektir.

SINIF AD SOYAD FİNAL DEV-ORT ORT-1 ORT-2 SONUÇ AÇIKLAMA1 BE-01 Adile Ezgi ASLANKAYA 1 151 38 23 BAŞARISIZ Bütünleme sınavına giremeyecektir. BE-01 Adile Ezgi ASLANKAYA 1 151 38 23 BAŞARISIZ Bütünleme sınavına giremeyecektir. BE-01 Ali KAÇAR 1 545 4 3 BAŞARISIZ Devamsızlıktan kalmıştır. BE-01 Atilla SELVİ 1 151 34 21 BAŞARISIZ Bütünleme sınavına

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B) YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİ 1 DT12872 ABDULKADİR İNCE DİŞ TABİBİ YÖ (5) ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2 T18817 ABDULLAH EMRE KARACA SAĞLIK TEKNİKERİ YÖ (2) ZEKAİ TAHİR BURAK EAH. 3 DR152792 ABDULLAH

Detaylı

343 HALİL ERKOÇ Erkek 148,845 ANTRENÖRLÜK 1.ÖĞR

343 HALİL ERKOÇ Erkek 148,845 ANTRENÖRLÜK 1.ÖĞR 459 Hasan SONUÇ Erkek 195,241 ÖĞRETMENLİK 129 FATMA KARDEŞ Bayan 184,66 ÖĞRETMENLİK 497 FİKRİ ÇIĞ Erkek 180,373 ÖĞRETMENLİK 214 Elif Karabulut Bayan 178,29 ANTRENÖRLÜK 1.ÖĞR 462 Mustafa Serkan Güçlü Erkek

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2013 Tasarım Serkan YALÇIN Hazırlayanlar Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Uzman Rengim SİNE Uzman Öznur ERMEZ Döndü Betül ÇETİN İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı...

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Perspectives of Undergraduate Students at Balikesir University on Names and Naming Today Üniversitesi Öğrencilerinin

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2.

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2. 1 623 MUARREM CİVİL 89,9 GİRESUN A 6 26 ANKARA 2 388 VELAT AKSAL 88,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 3 562 SERDAR TARIK TABAK 88,7 KARABÜK B 6 26 ANKARA 4 232 EDA KARAGEDİK 87,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 5 524 HÜSEYİN

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI

KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI Önsöz Vatandaşlar olarak bizlerin taleplerini, isteklerini yansıtacak, daha özgür, demokratik bir ülkede

Detaylı