AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU"

Transkript

1 AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Erasmus+ Programı çerçevesinde Akademik Yılında, Erasmus +Öğrenci Yerleştirme (Staj) hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve seçimi, Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından tamamlanmış bulunmaktadır. DEĞERLENDİRME Öğrenci seçme prosedürü, Selçuk Üniversitesi Erasmus +Koordinatörlüğü tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ve Uygulama El Kitabında ortaya konulan esaslar çerçevesinde tamamlamıştır Akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılan değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şöyledir: Akademik başarı düzeyi : % 55 Dil seviyesi : % 45 Değerlendirme sürecinde ilk aşamada; başvuru evrakları Ulusal Ajans El Kitabı na uygun bir şekilde uygunluk kontrolünden (eligibility check) geçirilmiştir (Akademik Başarı Düzeyinin asgari 2,20/4.00 olması; El Kitabı nda belirtilen Uygun Olmayan gruba giren başvurular bu aşamada değerlendirme dışı bırakılmıştır İkinci aşamada Erasmus + programından yararlanabilmek için; Yabancı Dil Seviyesinde; Tüm bölümler için 50 puan baraj olarak belirlenmiş, staj kontenjanı dahilinde olan öğrenciler Şartlı olarak ASİL ilan edilmiş, Kontenjan dışında kalan öğrenciler ise YEDEK olarak ilan edilmiştir. Ulusal ajanstan beklenilen hibe tutarları beklenen düzeyde olursa Yedek durumunda olan öğrencilerde doğrudan Asil olarak yerleştirilebicektir. Toplam Yabancı dil puanı 50 den (Elli) düşük olan adaylar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Not: Eğitiminin son yılında zorunlu stajı bulunan ve bu stajı Erasmus +faaliyeti kapsamında gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler, diğer belgelere ilave olarak, bölümlerinden "zorunlu stajın yurt dışında tamamlanabileceğine dair onay yazısı" da getireceklerdir. PROGRAMIN ESASLARI Faaliyet süresi lisans ve lisansüstü öğrencileri için asgari 2 aydır. Zorunlu sebepler dışında ( Öğrencinin sadece 2 ay erasmus +programından faydalanma hakkı kalmış olması gibi) kazanan bütün öğrenciler 3 ay programdan faydalanabileceklerdir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus +staj faaliyeti için uygun değildir: Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar Türkiye nin misafir olunacak ülkedeki diplomatik temsilcilikleri Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır.. 1

2 HİBELER 28 AB üyesi ülkenin yasam standartları göz önüne alınarak öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları, 2014 Ulusal Teklif Çağrısı nda aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi ( ) 1. Grup Program Ülkeleri 2. Grup Program Ülkeleri 3. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya TANINMA Saat 17:20'de yayınlanan ve 10 dakika ilanda kalan staj sonuç ilanında sehven yapılan yanlışlık düzeltilerek ilan tekrar yapılmıştır. Öğrencilerimizin bilgisine sunarız. Öğrencinin yurt dışında geçirdiği sürenin kendi kurumu tarafından tam olarak tanınması gereklidir. Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, gönderen kurum tanımayı, en azından yurt dışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir DÖNEMİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI- ŞARTLI LİSTE Adı Bölüm/Program Akademik Puan Sozlu Yazili Dil Puan Toplam Puan SONUÇ HATĠCE YILDIZ AKSOY ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 85, ,5 91,11 ASĠL MUSTAFA TANYER ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 86, ,5 93,63 90,04 ASĠL Tacettin Çalık HUKUK 91, ,5 87,63 ASĠL Muharrem Hilmi Aksoy MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 93, ,5 87,31 ASĠL Sevil Özkan HEMġĠRELĠK 87, ,5 87,25 ASĠL MelikĢah Aydın HUKUK 93, ,5 87,05 ASĠL Osman ACAR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 82, ,75 87,01 ASĠL Süleyman Emre Zorlu HUKUK 94, ,5 86,8 ASĠL Nalan Ünal KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 96, ,5 84,38 ASĠL Ömer Faruk TEKĠN KAMU YÖNETĠMĠ 88, ,25 78,44 84 ASĠL NUH TUNCER TUFAN ĠġLETME 87, ,5 83,95 ASĠL 2

3 Yusuf SEYDANOĞLU FRANSIZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 80, ,25 83,8 ASĠL Muhammet Serdar AKTAĞ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 79, ,5 83,21 ASĠL EMRULLAH ÖZÜBEK HUKUK 88, ,04 ASĠL Mustafa Zeybek HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 89, ,5 83 ASĠL Eren ASLAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 84, ,75 82,29 ASĠL Salim Bozkurt HUKUK 82, ,5 81,79 ASĠL VESĠLE KOÇAK HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 88, ,25 73,69 81,74 ASĠL Erdem Gülersoy VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları) 77, ,25 81,68 ASĠL Sultan GülĢah Akar SOSYAL HĠZMET 75, ,32 ASĠL Tuba DEMĠREL HEMġĠRELĠK 95, ,25 81,22 ASĠL Emine Sarı HEMġĠRELĠK ,85 ASĠL Kübra Özden ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I B Ö L Ü M Ü 79, ,75 79,72 ASĠL Merve ACARLIOĞLU KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 92, ,25 79,39 ASĠL Leyla Soltanova SOSYOLOJĠ 84, ,5 79,28 ASĠL Merve Varol ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I B Ö L Ü M Ü 88, ,5 78,96 ASĠL GÜLSEN GÜLTEKĠN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 90, ,75 78,68 ASĠL Umut Aydemir ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 70, ,75 78,56 ASĠL AYġE ÇOBAN SOSYAL HĠZMET 85, ,5 78,28 ASĠL Cantekin Elmas SOSYAL HĠZMET 85, ,5 78,06 ASĠL ABDULLAH ÇAKAN MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 85, ,25 68, , YEDEK 1 Nurullah Çiftçi MĠKROBĠYOLOJĠ 80, ,1965 YEDEK 2 Salih KarataĢ HUKUK 83, ,75 76,6325 YEDEK 3 Emre Doğan BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 73, ,75 76,5105 YEDEK 4 MERVE ÖZBAYRAM ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 72, ,75 75,605 YEDEK 5 ĠPEK MERT BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 68, ,475 YEDEK 6 Adnan Söylemez KAMU YÖNETĠMĠ 83, ,25 63, , YEDEK 7 Bedirhan Köse ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 77, ,3065 YEDEK 8 MUSTAFA KEMAL YAĞMUR ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 67, ,75 74,1425 YEDEK 9 Ömer Oytun Onur RESĠM BÖLÜMÜ 83, ,25 73,7075 YEDEK 10 Zafer Akkur GAZETECĠLĠK 71, ,5 73,508 YEDEK 11 HurĢit Sefa Aydın METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ 92, ,75 73,4055 YEDEK 12 Alsu Zaynutdinova GAZETECĠLĠK 66, ,75 73,19 YEDEK 13 Mehmet Çoban ĠġLETME 76, ,5 73,12 YEDEK 14 ESRA SOYSAL ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 85, ,015 YEDEK 15 Habibullah Rafea ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 78, ,765 YEDEK 16 EMRE ÇITAK KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 76, ,5 72,22 YEDEK 17 Samet Candar HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 85, ,75 71,755 YEDEK 18 Oguzkaan Utan VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 87, ,5 71,695 YEDEK 19 Veysel Ünal ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 61, ,25 71,1555 YEDEK 20 Çağla Çetin METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ 89, ,25 70,9375 YEDEK 21 ZEHRA SÖNMEZGÖZ ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 61, ,5 70,818 YEDEK 22 UĞUR BAHADIR ÖRNEK REKLAMCILIK 79, ,703 YEDEK 23 3

4 Uğur Vuranay ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 69, ,5865 YEDEK 24 ENES AKYÜZ VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları) 95, ,5 69,883 YEDEK 25 Melis Akyüz ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 72, ,8765 YEDEK 26 NAZLI ÖZFĠLĠZ ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 67, ,25 69,8025 YEDEK 27 Okan TOPRAK ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 60, ,6315 YEDEK 28 Sedat Güler RESĠM BÖLÜMÜ 80, ,5 69,513 YEDEK 29 Mahmut Demirbilek TIP 74, ,5 69,415 YEDEK 30 Eymen Tatlıhalat ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 93, ,25 69,324 YEDEK 31 Ġsmail Malçok ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 84, ,75 67,694 YEDEK 32 Kamil TARHAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 73, ,75 67,5105 YEDEK 33 ENĠS DĠLMAÇ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 86, ,75 67,49 YEDEK 34 Bakhtiyori Muzafar ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 67, ,75 67,3925 YEDEK 35 Aiza Mamedova TIP ,25 66,9125 YEDEK 36 Merve Sarıkaya DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 79, ,25 66,7655 YEDEK 37 Emre Afacanoğlu VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 67, ,25 66,6525 YEDEK 38 EMRE YILDIRIM ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 59, ,5465 YEDEK 39 Elif Çil DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 75, ,75 66,4155 YEDEK 40 Burak Yalçın MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 63, ,75 66,2355 YEDEK 41 Selim Emre DAġTAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 79, ,5 65,98 YEDEK 42 Goolmohammad Ebrahimi ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 76, ,95 YEDEK 43 Emrah Arslan ĠġLETME BÖLÜMÜ 83, ,813 YEDEK 44 Nazlı Sayar ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 77, ,25 65,7425 YEDEK 45 Aykut Nerkiz VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 64, ,5 65,74 YEDEK 46 Kaan Yavuz Sevin MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 80, ,75 65,69 YEDEK 47 Emre Bulut ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 61, ,643 YEDEK 48 Semanur KarataĢ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 81, ,75 65,5775 YEDEK 49 Utku Ekin Eser ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 73, ,5 65,4715 YEDEK 50 GÜNEL MĠKAYILOVA ĠġLETME 84, ,298 YEDEK 51 Ġsmail Kubilay ÇETĠN ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 61, ,5 65,2265 YEDEK 52 Ümit Cem Aksoy VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 63, ,8715 YEDEK 53 Seda Kavak HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67, ,5 64,7065 YEDEK 54 Mehmet DEMĠR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 69, ,25 64,455 YEDEK 55 Safiye Yoğurtcuoğlu RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 64, ,25 64,2775 YEDEK 56 Yunus Emre Göçen ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 66, ,5 64,195 YEDEK 57 ġeyma Parlak SAGLIK YÖNETĠMĠ 76, ,25 48, , YEDEK 58 Feride Özdengül HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 81, ,5 63,73 YEDEK 59 Pınar Özsakarya DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 77, ,25 63,3605 YEDEK 60 Fatmanur Küçükerkan SOSYOLOJĠ 71, ,25 63,1775 YEDEK 61 MAHMUT OĞUZ CANPOLAT REKLAMCILIK 69, ,25 62,7255 YEDEK 62 Serhat Irk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70, ,25 62,534 YEDEK 63 Fatma Bilgi ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 70, ,25 51, , YEDEK 64 FATMA BETÜL VURAL ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70, ,5 62,323 YEDEK 65 4

5 BÜġRA Türeli GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ 83, ,25 62,0075 YEDEK 66 AHMET BÜYÜKAVCIOĞLU HUKUK 80, ,25 61,825 YEDEK 67 Emine Yıldız Kesen TIP 72, ,75 50, ,74625 YEDEK 68 Hakan Telli ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 75, ,75 61,625 YEDEK 69 Seda ÖNCEL KAMU YÖNETĠMĠ 79, ,25 61,3655 YEDEK 70 Muhammet TaĢtan ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI ,25 61,2625 YEDEK 71 Said Ali Sina AZARM ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 68, ,5 60,765 YEDEK 72 BüĢra Sözen ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 60, ,25 60,294 YEDEK 73 BüĢra KIRILMAZ SOSYAL HĠZMET 76, ,75 60,2475 YEDEK 74 Hümeyra Atsay ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 65, ,5 60,21 YEDEK 75 Sultan ġahin VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 75, ,1015 YEDEK 76 ABDULLAH BOZAN ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 60, ,75 59,4925 YEDEK 77 Deniz Altıparmak HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 81, ,455 YEDEK 78 ERKAM ĠPEKTEN ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 86, ,253 YEDEK 79 Abdullah Akar ĠKTĠSAT 59, ,088 YEDEK 80 Burhan Balkır GAZETECĠLĠK 75, ,075 YEDEK 81 Alpay Tekin TaĢ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,25 59,0025 YEDEK 82 Mertcan Eke ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 59, ,5 58,995 YEDEK 83 Kamral Emirov ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 62, ,96 YEDEK 84 Saliha Çetin SOSYAL HĠZMET 78, ,5 58,7165 YEDEK 85 Ahmet Buğra Bayhan VETERĠNERLĠK 61, ,5 58,5415 YEDEK 86 Gülsüm Derya CoĢkun TIP 60, ,75 58,54 YEDEK 87 Fatma ÜNAL SOSYAL HĠZMET 81, ,25 58,29 DĠL BARAJI Atiye Keskin GAZETECĠLĠK 68, ,5 58,28 DĠL BARAJI Buğse GEZEN ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 69, ,25 58,23 DĠL BARAJI PINAR IġIK SOSYAL HĠZMET 80, ,17 DĠL BARAJI Huriye Büber ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 65, ,75 57,94 DĠL BARAJI BüĢra Güler EBELĠK 66, ,5 57,9 DĠL BARAJI Bahar KolluyaĢ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 69, ,66 DĠL BARAJI VEYSEL HACIOĞULLARI VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 65, ,5 57,64 DĠL BARAJI Ahmet Burak Halıcı RESĠM BÖLÜMÜ 79, ,75 57,54 DĠL BARAJI HIZIR YIKILMAZ MĠMARLIK BÖLÜMÜ 68, ,48 DĠL BARAJI NUR DEMĠR SOSYOLOJĠ 84, ,25 57,31 DĠL BARAJI Ramazan Kağan Çetin ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 72, ,5 57,18 DĠL BARAJI UĞUR BAĞRIAÇIK VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 63, ,75 57,11 DĠL BARAJI TAHA AVCI ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 87, ,07 DĠL BARAJI Fatih Çakmak ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ,25 56,81 DĠL BARAJI Ertuğrul Gazi AKSOY ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 81, ,75 56,54 DĠL BARAJI Halil ġeker GAZETECĠLĠK ,5 56,48 DĠL BARAJI Nedime Atagür VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 62, ,5 56,29 DĠL BARAJI Aslıhan ÇIĞ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER ,25 DĠL BARAJI SENA DANIġ SOSYAL HĠZMET 69, ,19 DĠL BARAJI 5

6 Ferit MAVĠGÖK ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 83, ,5 56,14 DĠL BARAJI Begüm GülĢeker ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 74, ,83 DĠL BARAJI Ceren Emre VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 59, ,25 54,64 DĠL BARAJI Fulden ġahin TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ 73, ,25 54,56 DĠL BARAJI ÖMER GEZĠCĠ REKLAMCILIK 65, ,75 54,34 DĠL BARAJI Gizem Ay KAMU YÖNETĠMĠ 58, ,25 54,32 DĠL BARAJI Ġpek Pınar Ütlu KAMU YÖNETĠMĠ 71, ,5 54,16 DĠL BARAJI Ecem Oğlakçı VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 66, ,25 53,99 DĠL BARAJI Mustafa Öcal GAZETECĠLĠK 65, ,5 53,91 DĠL BARAJI Halil Dal TURĠST REHBERLĠĞĠ 70, ,81 DĠL BARAJI Kaan KaĢıkara ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 62, ,5 DĠL BARAJI Ervanur Dalkıran RESĠM BÖLÜMÜ 76, ,75 53,5 DĠL BARAJI Mustafa Evcili MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67, ,75 53,44 DĠL BARAJI Sema Matur VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 72, ,35 DĠL BARAJI ESRA AKYILDIZ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 71, ,29 DĠL BARAJI Saliha Üner ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 78, ,25 53,2 DĠL BARAJI MESUT YILDIZ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 60, ,25 52,97 DĠL BARAJI Reyhan Çetinkaya HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 70, ,92 DĠL BARAJI MERVE PORTAKAL BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 61, ,75 52,61 DĠL BARAJI Feyza Genç ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,59 DĠL BARAJI Yasemin Baykal SOSYAL HĠZMET ,25 52,31 DĠL BARAJI Pınar Uçar SOSYAL HĠZMET 74, ,75 52,28 DĠL BARAJI Abuzer Dursun RESĠM BÖLÜMÜ 70, ,07 DĠL BARAJI Turan Servi DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 62, ,75 51,9 DĠL BARAJI ASLI ÇETĠN GAZETECĠLĠK 76, ,75 DĠL BARAJI Hakan Kayan ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 72, ,55 DĠL BARAJI Nur Meraklı TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ 73, ,25 51,33 DĠL BARAJI Sinem Öztürk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,5 51,08 DĠL BARAJI Mansur Kutlu REKLAMCILIK 65, ,75 51,06 DĠL BARAJI AyĢegül IĢık GRAFĠK BÖLÜMÜ 71, ,78 DĠL BARAJI Sedat Özcan VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 65, ,66 DĠL BARAJI EDA ELGÜN BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 69, ,5 50,56 DĠL BARAJI Fadime YILDIZ SOSYAL HĠZMET 66, ,5 50,56 DĠL BARAJI Fatih Tütüncü ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 65, ,75 50,55 DĠL BARAJI MEDĠHA FULYA FĠġEKÇĠOĞLU TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 58, ,75 50,3 DĠL BARAJI Hüseyin Sendul REKLAMCILIK 65, ,73 DĠL BARAJI Emre Karagöz KAMU YÖNETĠMĠ 59, ,75 49,66 DĠL BARAJI Emine Söyler SOSYOLOJĠ 66, ,75 49,58 DĠL BARAJI Numan Doğruay BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ 78, ,53 DĠL BARAJI MEHMET ZEPAK RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 63, ,75 49,39 DĠL BARAJI Erkan Bütün ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 71, ,75 48,81 DĠL BARAJI Burcu Ünal ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,54 DĠL BARAJI 6

7 Emre Saglık HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 65, ,15 DĠL BARAJI Ceylan ġentürk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 75, ,75 47,97 DĠL BARAJI Atila ER ĠKTĠSAT 59, ,75 47,86 DĠL BARAJI HÜSEYĠN DĠNÇER TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 65, ,5 47,48 DĠL BARAJI Berra Parsana TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 61, ,19 DĠL BARAJI Sinan Cansever ĠġLETME BÖLÜMÜ 61, ,75 47,13 DĠL BARAJI FULYA SÜLMBAS BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 64, ,75 46,63 DĠL BARAJI KÜBRA GÜNYÜZLÜ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK 66, ,55 DĠL BARAJI Zeynep Akbulut RESĠM BÖLÜMÜ 66, ,87 DĠL BARAJI DERYA YÜCE GAZETECĠLĠK 68, ,25 42,93 DĠL BARAJI Merve ÖZDAMAR BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ 64, ,65 DĠL BARAJI Mahperi Bergin RESĠM BÖLÜMÜ 66, ,05 DĠL BARAJI GülĢah Duran ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 65 SINAVA GĠRMEDĠ Seda Acar ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 72,93 SINAVA GĠRMEDĠ Burhan Arslan DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 67,8 SINAVA GĠRMEDĠ Mehmet Fatih Güven DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 70,6 SINAVA GĠRMEDĠ Tareq Ahmed DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 70,13 43 SINAVA GĠRMEDĠ Aslıhan Kızılkaya EBELĠK 61,96 30 SINAVA GĠRMEDĠ Hamide Gençer EBELĠK 67,1 SINAVA GĠRMEDĠ Merve YILDIRIM EBELĠK 62,2 26 SINAVA GĠRMEDĠ Mine TAġ EBELĠK 68,73 SINAVA GĠRMEDĠ Neslihan Kızılkaya EBELĠK 71,76 48,75 SINAVA GĠRMEDĠ Hilal HoĢ EBELĠK 59,86 SINAVA GĠRMEDĠ Hilal Yigit EBELĠK 62,66 SINAVA GĠRMEDĠ Mehmet Fatih Köprü HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 62,9 SINAVA GĠRMEDĠ Neslihan Akpınar HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 60,1 SINAVA GĠRMEDĠ OĞUZHAN SARI HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 78,3 30 SINAVA GĠRMEDĠ Süheyla Zorlu HUKUK 88,8 SINAVA GĠRMEDĠ Berkay Ceylan ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 71,53 30 SINAVA GĠRMEDĠ Can Burak Karaduman ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 66,4 SINAVA GĠRMEDĠ Cengiz DurmuĢ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 80,86 SINAVA GĠRMEDĠ CĠHAT BĠÇER ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70,83 31 SINAVA GĠRMEDĠ Osman Cebeci ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 83,43 25 SINAVA GĠRMEDĠ Rukiye Korucu ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 76,9 SINAVA GĠRMEDĠ Belemir Demirhan ĠKTĠSAT 77,6 SINAVA GĠRMEDĠ GülĢah Poyraz ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 69,2 SINAVA GĠRMEDĠ Beste Yılmaz ĠġLETME 60,1 SINAVA GĠRMEDĠ Beyza Gökbayrak ĠġLETME 79 SINAVA GĠRMEDĠ GÖKÇE DÜNDAR ĠġLETME 69,9 48 SINAVA GĠRMEDĠ ĠSMAĠL ÜNVER ĠġLETME 82,5 SINAVA GĠRMEDĠ Musa Kara KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67,1 SINAVA GĠRMEDĠ Furkan DOĞAN MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 75,03 SINAVA GĠRMEDĠ 7

8 SERCAN YAĞMUR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 96,03 72,5 SINAVA GĠRMEDĠ Aykut Yilmaz RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 76,66 SINAVA GĠRMEDĠ Talat Özmen RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 61,96 SINAVA GĠRMEDĠ Aygün Erdoğan RESĠM BÖLÜMÜ 79,46 SINAVA GĠRMEDĠ Cansu Çetin RESĠM BÖLÜMÜ 68,26 SINAVA GĠRMEDĠ MERVE KOYUNOĞLU RESĠM BÖLÜMÜ 71,76 SINAVA GĠRMEDĠ Rana Evcioğlu SOSYAL HĠZMET 81,1 SINAVA GĠRMEDĠ Ahmet Faruk Doğan TIBBĠ HĠZMETLER VE TEKNĠKLER BÖLÜMÜ 81,56 29 SINAVA GĠRMEDĠ Yıllmaz Türk TIP 56,6 SINAVA GĠRMEDĠ Hülya Delin VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 77,13 0 SINAVA GĠRMEDĠ AÇIKLAMALAR (1) Selçuk Üniversitesi Lisans programlarında uygulanmakta olan 4'lük sistem akademik ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu nun dönüşüm tablosu esas alınarak 100'lük sisteme çevrilmiştir. (2) Yabancı Dil Notunun hesaplanmasında Yazılı sınav %75, sözlü sınav %25 oranında etkili olmuşlardır. (3) Nihai Erasmus Notu şu şekilde hesaplanmıştır: Akademik Başarı Düzeyi (%55) + Dil Seviyesi (%45) Doç. Dr. Fuat BOYACIOĞLU ERASMUS +KURUM KOORDİNATÖRÜ 8

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ 2016-2017 AKADEMĐK YILI ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEK ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ STAJ HAREKETLĐLĐĞĐ DUYURUSU Erasmus+ Programı, Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği (Staj) (Student Mobility for Placements-SMP)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına Erasmus Programı çerçevesinde 2016-2017 Akademik GÜZ Yarı yılında Erasmus+

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ Değerli Öğrencilerimiz, BAŞVURU İLANI Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 100'lük Sistem. 4'lük Sistem

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 100'lük Sistem. 4'lük Sistem İlan Tarihi 24.11.2016 İlan Numarası 1012374 Özel Hukuk - Kadro Derecesi 6 Kadro Adedi 1 Sınav Tarihi 19.12.2016 ın ın t Ortalaması 1 Abdüssamet USLU 80,05914 24,02 75,00 7,50 3,59 90,43 27,13 75,00 22,50

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 21 ŞUBAT 2017 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI. Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016

AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI. Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI Staj Faaliyeti Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016 Staj Faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSĠYUMU ÖĞRENCĠ STAJ DUYURUSU

ERASMUS+ KONSORSĠYUMU ÖĞRENCĠ STAJ DUYURUSU ERASMUS+ KONSORSĠYUMU ÖĞRENCĠ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve Üniversitemizin de katılımıyla oluşan Anadolu'dan

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI 205-206 AKADEMİK YILI + STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI No Ad - Soyad Fakülte/Enstitü Bölüm Sınıf Said Z. NOORİ Tıp 4 3.68 92.53 46.265 96 48 94.265 2 Merve TAŞKAN Tıp 3 Livia Qose Tıp 4 Betül YILDIRIM

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-14311 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü *BD623020851* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LLP-ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LLP-ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LLP-ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus+ Öğrenim 2016-2017 akademik yılı bahar dönemi başvuruları kapsamında değişim

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2017-2018 akademik yılı güz dönemi başvuruları kapsamında

Detaylı

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2017/2018 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VE/YA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2017-2018 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 3 Şubat 20 Şubat 2017

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

TARİH: 9A F Şubesi 68 EBUBEKİR OĞLAKCI Fizik. 9A F Şubesi 83 PINAR KARAKOCA Fizik. 9A A Şubesi 94 MERT TOPCU 87.

TARİH: 9A F Şubesi 68 EBUBEKİR OĞLAKCI Fizik. 9A F Şubesi 83 PINAR KARAKOCA Fizik. 9A A Şubesi 94 MERT TOPCU 87. 9A F Şubesi 68 EBUBEKİR OĞLAKCI 77.0264 Fizik 9A F Şubesi 83 PINAR KARAKOCA 86.9533 Fizik 9A A Şubesi 94 MERT TOPCU 87.2029 Fizik 9A K Şubesi 98 SERHAT VURAL 86.3067 Fizik 9A D Şubesi 208 SEVİM ÖZEY 89.7381

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU 2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU NEDİR? Unikop Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Sıralı) İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL BURDUR GÖLHİSAR YGS OZEL DES (EH00-SS.04DES00) 122 122 122 5938 KATILIMLAR Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sn

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞVURU TAKVİMİ 20 Mart 2017 : Online

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi başvuruları

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI İLAN TARİHİ: 15/04/2014 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 15/05/2014 GENEL HÜKÜMLER: Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Online Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI SONU 10. SINIFLAR EBE YARDIMCILIĞI 14 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI DAL YERLEŞTİRE SONUÇLARI ( TASLAK LİSTESİ) HEMŞİRE YARDIMCILIĞI 28 SAĞLIK BAKIM

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2017-2018 akademik yılı güz dönemi başvuruları kapsamında

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez.

Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS) Üniversitemizde öğrenim hareketliliği için seçimler yılda iki kez,sonbahar ve ilkbahar olarak yapılmaktadır. İlkbahar döneminde hareketlilik gerçekleştirecek

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına Erasmus Programı çerçevesinde 2015-2016 Akademik Güz Yarı yılında Erasmus+

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ Erasmus Kapsamında Yurtdışına Öğrenci Gönderilecektir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Tarih ve Sayısı: 23/12/2016-E.60454 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube *BD8829790713* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2016/2017 Akademik Yılı Erasmus+ Anadolu Staj Konsorsiyumu

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ SİMGE İBBİĞİ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 82 81,2998 82 NARİN ATEŞ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 83 76,9872 81 AYLİN ÇAĞLAR Hasanpaşa

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği Hibe Miktarları Temel Seçim Kriterleri Başvuru Süreçleri

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN EYLÜL 2018

2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN EYLÜL 2018 2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN 2017 30 EYLÜL 2018 BAŞVURU TARİHLERİ Online Başvuru Sisteminin Açılması (Başlangıç / Bitiş Tarihi) 20 Şubat 2017 9 Mart 2017 Online

Detaylı

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GÜZ DÖNEMİ ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 17 ŞUBAT 09 MART 2017 BAŞVURU ŞARTLARI

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GÜZ DÖNEMİ ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 17 ŞUBAT 09 MART 2017 BAŞVURU ŞARTLARI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 17 ŞUBAT 09 MART 2017 BAŞVURU ŞARTLARI Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2017-2018) en az ikinci sınıf öğrencisi

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

Planlanan Hibe tutarı. Başvuru Tipi Plan Gidiş Tarihi Plan Dönüş Tarihi

Planlanan Hibe tutarı. Başvuru Tipi Plan Gidiş Tarihi Plan Dönüş Tarihi Sıra No Form No Akademik Yıl Akademik Ünvan Adı Ülke Basvuru Durum Planlanan Hibe tutarı Başvuru Tipi Plan Gidiş Tarihi Plan Dönüş Tarihi Taban Puan +20 Daha Önce Hareketlilikten Faydalanmış Personel Daha

Detaylı

12nisanBİLFE

12nisanBİLFE SBS sıralı liste 1 8E YAREN ALBENİ 20 0 20,00 20 0 20,00 20 0 20,00 20 0 20,00 20 20,00 20 20,00 120,00 700,000 2 8E İLAYDA BIYIKLIOĞLU 20 0 20,00 20 0 20,00 20 0 20,00 20 0 20,00 20 20,00 20 20,00 120,00

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

53, ,38213 ÖN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANDINIZ

53, ,38213 ÖN KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANDINIZ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017/2018 GÜZ YARIYILI MATEMATİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇ LİSTESİ Ön Kayıt Tarihleri: 07-09 Ağustos

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (Güz Dönemi) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı Bölümü 1 40342397710 SELEN KARAYÜREK PRG. Yerleştirilme

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği Kapsamında Yurtdışına Öğrenci Gönderilecektir. Erasmus Staj Hareketliliği

Detaylı