AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU"

Transkript

1 AKADEMİK YILI ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Erasmus+ Programı çerçevesinde Akademik Yılında, Erasmus +Öğrenci Yerleştirme (Staj) hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve seçimi, Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından tamamlanmış bulunmaktadır. DEĞERLENDİRME Öğrenci seçme prosedürü, Selçuk Üniversitesi Erasmus +Koordinatörlüğü tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ve Uygulama El Kitabında ortaya konulan esaslar çerçevesinde tamamlamıştır Akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılan değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şöyledir: Akademik başarı düzeyi : % 55 Dil seviyesi : % 45 Değerlendirme sürecinde ilk aşamada; başvuru evrakları Ulusal Ajans El Kitabı na uygun bir şekilde uygunluk kontrolünden (eligibility check) geçirilmiştir (Akademik Başarı Düzeyinin asgari 2,20/4.00 olması; El Kitabı nda belirtilen Uygun Olmayan gruba giren başvurular bu aşamada değerlendirme dışı bırakılmıştır İkinci aşamada Erasmus + programından yararlanabilmek için; Yabancı Dil Seviyesinde; Tüm bölümler için 50 puan baraj olarak belirlenmiş, staj kontenjanı dahilinde olan öğrenciler Şartlı olarak ASİL ilan edilmiş, Kontenjan dışında kalan öğrenciler ise YEDEK olarak ilan edilmiştir. Ulusal ajanstan beklenilen hibe tutarları beklenen düzeyde olursa Yedek durumunda olan öğrencilerde doğrudan Asil olarak yerleştirilebicektir. Toplam Yabancı dil puanı 50 den (Elli) düşük olan adaylar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Not: Eğitiminin son yılında zorunlu stajı bulunan ve bu stajı Erasmus +faaliyeti kapsamında gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler, diğer belgelere ilave olarak, bölümlerinden "zorunlu stajın yurt dışında tamamlanabileceğine dair onay yazısı" da getireceklerdir. PROGRAMIN ESASLARI Faaliyet süresi lisans ve lisansüstü öğrencileri için asgari 2 aydır. Zorunlu sebepler dışında ( Öğrencinin sadece 2 ay erasmus +programından faydalanma hakkı kalmış olması gibi) kazanan bütün öğrenciler 3 ay programdan faydalanabileceklerdir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus +staj faaliyeti için uygun değildir: Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar Türkiye nin misafir olunacak ülkedeki diplomatik temsilcilikleri Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır.. 1

2 HİBELER 28 AB üyesi ülkenin yasam standartları göz önüne alınarak öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları, 2014 Ulusal Teklif Çağrısı nda aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi ( ) 1. Grup Program Ülkeleri 2. Grup Program Ülkeleri 3. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya TANINMA Saat 17:20'de yayınlanan ve 10 dakika ilanda kalan staj sonuç ilanında sehven yapılan yanlışlık düzeltilerek ilan tekrar yapılmıştır. Öğrencilerimizin bilgisine sunarız. Öğrencinin yurt dışında geçirdiği sürenin kendi kurumu tarafından tam olarak tanınması gereklidir. Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, gönderen kurum tanımayı, en azından yurt dışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir DÖNEMİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI- ŞARTLI LİSTE Adı Bölüm/Program Akademik Puan Sozlu Yazili Dil Puan Toplam Puan SONUÇ HATĠCE YILDIZ AKSOY ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 85, ,5 91,11 ASĠL MUSTAFA TANYER ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 86, ,5 93,63 90,04 ASĠL Tacettin Çalık HUKUK 91, ,5 87,63 ASĠL Muharrem Hilmi Aksoy MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 93, ,5 87,31 ASĠL Sevil Özkan HEMġĠRELĠK 87, ,5 87,25 ASĠL MelikĢah Aydın HUKUK 93, ,5 87,05 ASĠL Osman ACAR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 82, ,75 87,01 ASĠL Süleyman Emre Zorlu HUKUK 94, ,5 86,8 ASĠL Nalan Ünal KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 96, ,5 84,38 ASĠL Ömer Faruk TEKĠN KAMU YÖNETĠMĠ 88, ,25 78,44 84 ASĠL NUH TUNCER TUFAN ĠġLETME 87, ,5 83,95 ASĠL 2

3 Yusuf SEYDANOĞLU FRANSIZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 80, ,25 83,8 ASĠL Muhammet Serdar AKTAĞ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 79, ,5 83,21 ASĠL EMRULLAH ÖZÜBEK HUKUK 88, ,04 ASĠL Mustafa Zeybek HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 89, ,5 83 ASĠL Eren ASLAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 84, ,75 82,29 ASĠL Salim Bozkurt HUKUK 82, ,5 81,79 ASĠL VESĠLE KOÇAK HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 88, ,25 73,69 81,74 ASĠL Erdem Gülersoy VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları) 77, ,25 81,68 ASĠL Sultan GülĢah Akar SOSYAL HĠZMET 75, ,32 ASĠL Tuba DEMĠREL HEMġĠRELĠK 95, ,25 81,22 ASĠL Emine Sarı HEMġĠRELĠK ,85 ASĠL Kübra Özden ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I B Ö L Ü M Ü 79, ,75 79,72 ASĠL Merve ACARLIOĞLU KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 92, ,25 79,39 ASĠL Leyla Soltanova SOSYOLOJĠ 84, ,5 79,28 ASĠL Merve Varol ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I B Ö L Ü M Ü 88, ,5 78,96 ASĠL GÜLSEN GÜLTEKĠN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 90, ,75 78,68 ASĠL Umut Aydemir ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 70, ,75 78,56 ASĠL AYġE ÇOBAN SOSYAL HĠZMET 85, ,5 78,28 ASĠL Cantekin Elmas SOSYAL HĠZMET 85, ,5 78,06 ASĠL ABDULLAH ÇAKAN MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 85, ,25 68, , YEDEK 1 Nurullah Çiftçi MĠKROBĠYOLOJĠ 80, ,1965 YEDEK 2 Salih KarataĢ HUKUK 83, ,75 76,6325 YEDEK 3 Emre Doğan BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 73, ,75 76,5105 YEDEK 4 MERVE ÖZBAYRAM ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 72, ,75 75,605 YEDEK 5 ĠPEK MERT BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 68, ,475 YEDEK 6 Adnan Söylemez KAMU YÖNETĠMĠ 83, ,25 63, , YEDEK 7 Bedirhan Köse ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 77, ,3065 YEDEK 8 MUSTAFA KEMAL YAĞMUR ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 67, ,75 74,1425 YEDEK 9 Ömer Oytun Onur RESĠM BÖLÜMÜ 83, ,25 73,7075 YEDEK 10 Zafer Akkur GAZETECĠLĠK 71, ,5 73,508 YEDEK 11 HurĢit Sefa Aydın METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ 92, ,75 73,4055 YEDEK 12 Alsu Zaynutdinova GAZETECĠLĠK 66, ,75 73,19 YEDEK 13 Mehmet Çoban ĠġLETME 76, ,5 73,12 YEDEK 14 ESRA SOYSAL ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 85, ,015 YEDEK 15 Habibullah Rafea ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 78, ,765 YEDEK 16 EMRE ÇITAK KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 76, ,5 72,22 YEDEK 17 Samet Candar HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 85, ,75 71,755 YEDEK 18 Oguzkaan Utan VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 87, ,5 71,695 YEDEK 19 Veysel Ünal ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 61, ,25 71,1555 YEDEK 20 Çağla Çetin METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ 89, ,25 70,9375 YEDEK 21 ZEHRA SÖNMEZGÖZ ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 61, ,5 70,818 YEDEK 22 UĞUR BAHADIR ÖRNEK REKLAMCILIK 79, ,703 YEDEK 23 3

4 Uğur Vuranay ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 69, ,5865 YEDEK 24 ENES AKYÜZ VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları) 95, ,5 69,883 YEDEK 25 Melis Akyüz ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 72, ,8765 YEDEK 26 NAZLI ÖZFĠLĠZ ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 67, ,25 69,8025 YEDEK 27 Okan TOPRAK ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 60, ,6315 YEDEK 28 Sedat Güler RESĠM BÖLÜMÜ 80, ,5 69,513 YEDEK 29 Mahmut Demirbilek TIP 74, ,5 69,415 YEDEK 30 Eymen Tatlıhalat ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 93, ,25 69,324 YEDEK 31 Ġsmail Malçok ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 84, ,75 67,694 YEDEK 32 Kamil TARHAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 73, ,75 67,5105 YEDEK 33 ENĠS DĠLMAÇ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 86, ,75 67,49 YEDEK 34 Bakhtiyori Muzafar ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 67, ,75 67,3925 YEDEK 35 Aiza Mamedova TIP ,25 66,9125 YEDEK 36 Merve Sarıkaya DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 79, ,25 66,7655 YEDEK 37 Emre Afacanoğlu VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 67, ,25 66,6525 YEDEK 38 EMRE YILDIRIM ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 59, ,5465 YEDEK 39 Elif Çil DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 75, ,75 66,4155 YEDEK 40 Burak Yalçın MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 63, ,75 66,2355 YEDEK 41 Selim Emre DAġTAN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 79, ,5 65,98 YEDEK 42 Goolmohammad Ebrahimi ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 76, ,95 YEDEK 43 Emrah Arslan ĠġLETME BÖLÜMÜ 83, ,813 YEDEK 44 Nazlı Sayar ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 77, ,25 65,7425 YEDEK 45 Aykut Nerkiz VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 64, ,5 65,74 YEDEK 46 Kaan Yavuz Sevin MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 80, ,75 65,69 YEDEK 47 Emre Bulut ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 61, ,643 YEDEK 48 Semanur KarataĢ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 81, ,75 65,5775 YEDEK 49 Utku Ekin Eser ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 73, ,5 65,4715 YEDEK 50 GÜNEL MĠKAYILOVA ĠġLETME 84, ,298 YEDEK 51 Ġsmail Kubilay ÇETĠN ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 61, ,5 65,2265 YEDEK 52 Ümit Cem Aksoy VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 63, ,8715 YEDEK 53 Seda Kavak HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67, ,5 64,7065 YEDEK 54 Mehmet DEMĠR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 69, ,25 64,455 YEDEK 55 Safiye Yoğurtcuoğlu RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 64, ,25 64,2775 YEDEK 56 Yunus Emre Göçen ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 66, ,5 64,195 YEDEK 57 ġeyma Parlak SAGLIK YÖNETĠMĠ 76, ,25 48, , YEDEK 58 Feride Özdengül HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 81, ,5 63,73 YEDEK 59 Pınar Özsakarya DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 77, ,25 63,3605 YEDEK 60 Fatmanur Küçükerkan SOSYOLOJĠ 71, ,25 63,1775 YEDEK 61 MAHMUT OĞUZ CANPOLAT REKLAMCILIK 69, ,25 62,7255 YEDEK 62 Serhat Irk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70, ,25 62,534 YEDEK 63 Fatma Bilgi ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 70, ,25 51, , YEDEK 64 FATMA BETÜL VURAL ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70, ,5 62,323 YEDEK 65 4

5 BÜġRA Türeli GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ 83, ,25 62,0075 YEDEK 66 AHMET BÜYÜKAVCIOĞLU HUKUK 80, ,25 61,825 YEDEK 67 Emine Yıldız Kesen TIP 72, ,75 50, ,74625 YEDEK 68 Hakan Telli ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 75, ,75 61,625 YEDEK 69 Seda ÖNCEL KAMU YÖNETĠMĠ 79, ,25 61,3655 YEDEK 70 Muhammet TaĢtan ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI ,25 61,2625 YEDEK 71 Said Ali Sina AZARM ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 68, ,5 60,765 YEDEK 72 BüĢra Sözen ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 60, ,25 60,294 YEDEK 73 BüĢra KIRILMAZ SOSYAL HĠZMET 76, ,75 60,2475 YEDEK 74 Hümeyra Atsay ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 65, ,5 60,21 YEDEK 75 Sultan ġahin VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 75, ,1015 YEDEK 76 ABDULLAH BOZAN ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 60, ,75 59,4925 YEDEK 77 Deniz Altıparmak HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 81, ,455 YEDEK 78 ERKAM ĠPEKTEN ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 86, ,253 YEDEK 79 Abdullah Akar ĠKTĠSAT 59, ,088 YEDEK 80 Burhan Balkır GAZETECĠLĠK 75, ,075 YEDEK 81 Alpay Tekin TaĢ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,25 59,0025 YEDEK 82 Mertcan Eke ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 59, ,5 58,995 YEDEK 83 Kamral Emirov ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 62, ,96 YEDEK 84 Saliha Çetin SOSYAL HĠZMET 78, ,5 58,7165 YEDEK 85 Ahmet Buğra Bayhan VETERĠNERLĠK 61, ,5 58,5415 YEDEK 86 Gülsüm Derya CoĢkun TIP 60, ,75 58,54 YEDEK 87 Fatma ÜNAL SOSYAL HĠZMET 81, ,25 58,29 DĠL BARAJI Atiye Keskin GAZETECĠLĠK 68, ,5 58,28 DĠL BARAJI Buğse GEZEN ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 69, ,25 58,23 DĠL BARAJI PINAR IġIK SOSYAL HĠZMET 80, ,17 DĠL BARAJI Huriye Büber ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 65, ,75 57,94 DĠL BARAJI BüĢra Güler EBELĠK 66, ,5 57,9 DĠL BARAJI Bahar KolluyaĢ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 69, ,66 DĠL BARAJI VEYSEL HACIOĞULLARI VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 65, ,5 57,64 DĠL BARAJI Ahmet Burak Halıcı RESĠM BÖLÜMÜ 79, ,75 57,54 DĠL BARAJI HIZIR YIKILMAZ MĠMARLIK BÖLÜMÜ 68, ,48 DĠL BARAJI NUR DEMĠR SOSYOLOJĠ 84, ,25 57,31 DĠL BARAJI Ramazan Kağan Çetin ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 72, ,5 57,18 DĠL BARAJI UĞUR BAĞRIAÇIK VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 63, ,75 57,11 DĠL BARAJI TAHA AVCI ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 87, ,07 DĠL BARAJI Fatih Çakmak ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ,25 56,81 DĠL BARAJI Ertuğrul Gazi AKSOY ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 81, ,75 56,54 DĠL BARAJI Halil ġeker GAZETECĠLĠK ,5 56,48 DĠL BARAJI Nedime Atagür VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 62, ,5 56,29 DĠL BARAJI Aslıhan ÇIĞ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER ,25 DĠL BARAJI SENA DANIġ SOSYAL HĠZMET 69, ,19 DĠL BARAJI 5

6 Ferit MAVĠGÖK ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 83, ,5 56,14 DĠL BARAJI Begüm GülĢeker ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 74, ,83 DĠL BARAJI Ceren Emre VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 59, ,25 54,64 DĠL BARAJI Fulden ġahin TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ 73, ,25 54,56 DĠL BARAJI ÖMER GEZĠCĠ REKLAMCILIK 65, ,75 54,34 DĠL BARAJI Gizem Ay KAMU YÖNETĠMĠ 58, ,25 54,32 DĠL BARAJI Ġpek Pınar Ütlu KAMU YÖNETĠMĠ 71, ,5 54,16 DĠL BARAJI Ecem Oğlakçı VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 66, ,25 53,99 DĠL BARAJI Mustafa Öcal GAZETECĠLĠK 65, ,5 53,91 DĠL BARAJI Halil Dal TURĠST REHBERLĠĞĠ 70, ,81 DĠL BARAJI Kaan KaĢıkara ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 62, ,5 DĠL BARAJI Ervanur Dalkıran RESĠM BÖLÜMÜ 76, ,75 53,5 DĠL BARAJI Mustafa Evcili MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67, ,75 53,44 DĠL BARAJI Sema Matur VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 72, ,35 DĠL BARAJI ESRA AKYILDIZ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 71, ,29 DĠL BARAJI Saliha Üner ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 78, ,25 53,2 DĠL BARAJI MESUT YILDIZ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 60, ,25 52,97 DĠL BARAJI Reyhan Çetinkaya HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 70, ,92 DĠL BARAJI MERVE PORTAKAL BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 61, ,75 52,61 DĠL BARAJI Feyza Genç ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,59 DĠL BARAJI Yasemin Baykal SOSYAL HĠZMET ,25 52,31 DĠL BARAJI Pınar Uçar SOSYAL HĠZMET 74, ,75 52,28 DĠL BARAJI Abuzer Dursun RESĠM BÖLÜMÜ 70, ,07 DĠL BARAJI Turan Servi DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 62, ,75 51,9 DĠL BARAJI ASLI ÇETĠN GAZETECĠLĠK 76, ,75 DĠL BARAJI Hakan Kayan ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 72, ,55 DĠL BARAJI Nur Meraklı TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ 73, ,25 51,33 DĠL BARAJI Sinem Öztürk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,5 51,08 DĠL BARAJI Mansur Kutlu REKLAMCILIK 65, ,75 51,06 DĠL BARAJI AyĢegül IĢık GRAFĠK BÖLÜMÜ 71, ,78 DĠL BARAJI Sedat Özcan VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 65, ,66 DĠL BARAJI EDA ELGÜN BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 69, ,5 50,56 DĠL BARAJI Fadime YILDIZ SOSYAL HĠZMET 66, ,5 50,56 DĠL BARAJI Fatih Tütüncü ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ 65, ,75 50,55 DĠL BARAJI MEDĠHA FULYA FĠġEKÇĠOĞLU TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 58, ,75 50,3 DĠL BARAJI Hüseyin Sendul REKLAMCILIK 65, ,73 DĠL BARAJI Emre Karagöz KAMU YÖNETĠMĠ 59, ,75 49,66 DĠL BARAJI Emine Söyler SOSYOLOJĠ 66, ,75 49,58 DĠL BARAJI Numan Doğruay BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ 78, ,53 DĠL BARAJI MEHMET ZEPAK RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 63, ,75 49,39 DĠL BARAJI Erkan Bütün ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 71, ,75 48,81 DĠL BARAJI Burcu Ünal ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 67, ,54 DĠL BARAJI 6

7 Emre Saglık HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 65, ,15 DĠL BARAJI Ceylan ġentürk ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 75, ,75 47,97 DĠL BARAJI Atila ER ĠKTĠSAT 59, ,75 47,86 DĠL BARAJI HÜSEYĠN DĠNÇER TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 65, ,5 47,48 DĠL BARAJI Berra Parsana TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ 61, ,19 DĠL BARAJI Sinan Cansever ĠġLETME BÖLÜMÜ 61, ,75 47,13 DĠL BARAJI FULYA SÜLMBAS BANKACILIK VE SĠGORTACILIK 64, ,75 46,63 DĠL BARAJI KÜBRA GÜNYÜZLÜ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK 66, ,55 DĠL BARAJI Zeynep Akbulut RESĠM BÖLÜMÜ 66, ,87 DĠL BARAJI DERYA YÜCE GAZETECĠLĠK 68, ,25 42,93 DĠL BARAJI Merve ÖZDAMAR BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ 64, ,65 DĠL BARAJI Mahperi Bergin RESĠM BÖLÜMÜ 66, ,05 DĠL BARAJI GülĢah Duran ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI 65 SINAVA GĠRMEDĠ Seda Acar ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 72,93 SINAVA GĠRMEDĠ Burhan Arslan DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 67,8 SINAVA GĠRMEDĠ Mehmet Fatih Güven DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 70,6 SINAVA GĠRMEDĠ Tareq Ahmed DĠġ HEKĠMLĠĞĠ 70,13 43 SINAVA GĠRMEDĠ Aslıhan Kızılkaya EBELĠK 61,96 30 SINAVA GĠRMEDĠ Hamide Gençer EBELĠK 67,1 SINAVA GĠRMEDĠ Merve YILDIRIM EBELĠK 62,2 26 SINAVA GĠRMEDĠ Mine TAġ EBELĠK 68,73 SINAVA GĠRMEDĠ Neslihan Kızılkaya EBELĠK 71,76 48,75 SINAVA GĠRMEDĠ Hilal HoĢ EBELĠK 59,86 SINAVA GĠRMEDĠ Hilal Yigit EBELĠK 62,66 SINAVA GĠRMEDĠ Mehmet Fatih Köprü HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 62,9 SINAVA GĠRMEDĠ Neslihan Akpınar HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 60,1 SINAVA GĠRMEDĠ OĞUZHAN SARI HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM 78,3 30 SINAVA GĠRMEDĠ Süheyla Zorlu HUKUK 88,8 SINAVA GĠRMEDĠ Berkay Ceylan ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 71,53 30 SINAVA GĠRMEDĠ Can Burak Karaduman ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 66,4 SINAVA GĠRMEDĠ Cengiz DurmuĢ ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 80,86 SINAVA GĠRMEDĠ CĠHAT BĠÇER ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 70,83 31 SINAVA GĠRMEDĠ Osman Cebeci ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 83,43 25 SINAVA GĠRMEDĠ Rukiye Korucu ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 76,9 SINAVA GĠRMEDĠ Belemir Demirhan ĠKTĠSAT 77,6 SINAVA GĠRMEDĠ GülĢah Poyraz ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI 69,2 SINAVA GĠRMEDĠ Beste Yılmaz ĠġLETME 60,1 SINAVA GĠRMEDĠ Beyza Gökbayrak ĠġLETME 79 SINAVA GĠRMEDĠ GÖKÇE DÜNDAR ĠġLETME 69,9 48 SINAVA GĠRMEDĠ ĠSMAĠL ÜNVER ĠġLETME 82,5 SINAVA GĠRMEDĠ Musa Kara KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 67,1 SINAVA GĠRMEDĠ Furkan DOĞAN MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 75,03 SINAVA GĠRMEDĠ 7

8 SERCAN YAĞMUR MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 96,03 72,5 SINAVA GĠRMEDĠ Aykut Yilmaz RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 76,66 SINAVA GĠRMEDĠ Talat Özmen RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA 61,96 SINAVA GĠRMEDĠ Aygün Erdoğan RESĠM BÖLÜMÜ 79,46 SINAVA GĠRMEDĠ Cansu Çetin RESĠM BÖLÜMÜ 68,26 SINAVA GĠRMEDĠ MERVE KOYUNOĞLU RESĠM BÖLÜMÜ 71,76 SINAVA GĠRMEDĠ Rana Evcioğlu SOSYAL HĠZMET 81,1 SINAVA GĠRMEDĠ Ahmet Faruk Doğan TIBBĠ HĠZMETLER VE TEKNĠKLER BÖLÜMÜ 81,56 29 SINAVA GĠRMEDĠ Yıllmaz Türk TIP 56,6 SINAVA GĠRMEDĠ Hülya Delin VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları) 77,13 0 SINAVA GĠRMEDĠ AÇIKLAMALAR (1) Selçuk Üniversitesi Lisans programlarında uygulanmakta olan 4'lük sistem akademik ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu nun dönüşüm tablosu esas alınarak 100'lük sisteme çevrilmiştir. (2) Yabancı Dil Notunun hesaplanmasında Yazılı sınav %75, sözlü sınav %25 oranında etkili olmuşlardır. (3) Nihai Erasmus Notu şu şekilde hesaplanmıştır: Akademik Başarı Düzeyi (%55) + Dil Seviyesi (%45) Doç. Dr. Fuat BOYACIOĞLU ERASMUS +KURUM KOORDİNATÖRÜ 8

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ

BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ BAYBURT ÜNĐVERSĐTESĐ 2016-2017 AKADEMĐK YILI ERASMUS+ PROGRAMI YÜKSEK ÖĞRETĐM ÖĞRENCĐ STAJ HAREKETLĐLĐĞĐ DUYURUSU Erasmus+ Programı, Öğrenci Yerleştirme Hareketliliği (Staj) (Student Mobility for Placements-SMP)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına Erasmus Programı çerçevesinde 2016-2017 Akademik GÜZ Yarı yılında Erasmus+

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 5 EKİM 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-14311 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü *BD623020851* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI. Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016

AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI. Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI Staj Faaliyeti Başvuru Tarihleri: 18 Ekim-14 Kasım 2016 Staj Faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSĠYUMU ÖĞRENCĠ STAJ DUYURUSU

ERASMUS+ KONSORSĠYUMU ÖĞRENCĠ STAJ DUYURUSU ERASMUS+ KONSORSĠYUMU ÖĞRENCĠ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve Üniversitemizin de katılımıyla oluşan Anadolu'dan

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI 205-206 AKADEMİK YILI + STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI No Ad - Soyad Fakülte/Enstitü Bölüm Sınıf Said Z. NOORİ Tıp 4 3.68 92.53 46.265 96 48 94.265 2 Merve TAŞKAN Tıp 3 Livia Qose Tıp 4 Betül YILDIRIM

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU 2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU NEDİR? Unikop Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Sıralı) İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL BURDUR GÖLHİSAR YGS OZEL DES (EH00-SS.04DES00) 122 122 122 5938 KATILIMLAR Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sn

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BRİNCİ (1.) İLANI İLAN TARİHİ: 15/04/2014 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 15/05/2014 GENEL HÜKÜMLER: Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK GÜZ YARI YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU Öğrenci ve Bölüm Başkanlıklarına Erasmus Programı çerçevesinde 2015-2016 Akademik Güz Yarı yılında Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Tarih ve Sayısı: 23/12/2016-E.60454 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube *BD8829790713* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2016/2017 Akademik Yılı Erasmus+ Anadolu Staj Konsorsiyumu

Detaylı

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ SİMGE İBBİĞİ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 82 81,2998 82 NARİN ATEŞ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 83 76,9872 81 AYLİN ÇAĞLAR Hasanpaşa

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği Kapsamında Yurtdışına Öğrenci Gönderilecektir. Erasmus Staj Hareketliliği

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN EYLÜL 2018

2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN EYLÜL 2018 2017/2018 ERASMUS + ÖĞRENİM&STAJ HAREKETLİLİĞİ FAALİYET DÖNEMİ 01 HAZİRAN 2017 30 EYLÜL 2018 BAŞVURU TARİHLERİ Online Başvuru Sisteminin Açılması (Başlangıç / Bitiş Tarihi) 20 Şubat 2017 9 Mart 2017 Online

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ

ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ ERASMUS + HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME PAKETİ Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU VE SINAV TAKVİMİ Erasmus Kapsamında Yurtdışına Öğrenci Gönderilecektir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2015-2016 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2015-2016 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Akademik Yılı Yaz Dönemi için Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvurularımız başlamıştır.

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (Güz Dönemi) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı Bölümü 1 40342397710 SELEN KARAYÜREK PRG. Yerleştirilme

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği

Detaylı

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri

2. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Süreleri 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SEÇİM İLANI Erasmus Ders Verme faaliyetine başvurmak isteyen akademik personelin; 26 Ekim 15 Kasım 2016 tarihleri arasında

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat İlan Tarihi İlan Numarası Anabilim/Anasanat Dalı Kadro Derecesi Kadro Adedi nin Yapıldığı Tarih 24.11.2016 1012374 Özel Hukuk - 6 1 14.12.2016 19.12.2016 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğü

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ FEN LİSESİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 TALHA ZÜBEYR ALİŞ FATİH FEN LİSESİ 494,404 2 MEHMET ZAHİD BİLGİN ALİ OSMAN

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LLP-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LLP-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LLP-ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2014-2015 akademik yılı bahar dönemi başvuruları

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı

2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı 2015-2016 Erasmus + Programı Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı 2015-2016 Akademik yılı Güz dönemi için Erasmus Programı kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği yapılacaktır. Değişim öğrencileri

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 93408168/310.01.01.1/ Konu : Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği İlanları TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:

Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir: ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2014-2015 DÖNEMİ BAŞVURULARI Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2015-2016 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 01-016 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı'nın, akademik

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 01-01 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ 206-207 GÜZ DÖNEMİ EK- MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 205 kayıt sayısı 93 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 27 kişi 205 332,09360 TM-2

Detaylı

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU OKULU BECERİ EĞİTİMLERİNDEN SORUMLU YETKİLİ Prof. Dr. Hulusi Behçet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adı/Soyadı Semra Uçar ŞAHMELİKOĞLU Telefon (iş ve Cep) (0216) 426 38 50

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ABD 2. SINIF NORMAL ÖĞRETİM. Geldiği Üniversite. Geldiği Bölüm

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ABD 2. SINIF NORMAL ÖĞRETİM. Geldiği Üniversite. Geldiği Bölüm OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ABD 2. SINIF NORMAL ÖĞRETİM Tercih Ettiği 1 2. Emine SELEN 1. Öğretim Mevlana Üni. 2 2. Kübra İLHAN 1. Öğretim Mevlana Üni. 3 2. Keziban KAMAR 1. Öğretim Fatih Üni. 4 2. Sümeyya ÇAM

Detaylı

U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R B İ R İ M İ. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı

U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R B İ R İ M İ. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı E S K İ Ş E H İ R O S M A N G A Z İ Ü N İ V E R S İ T E S İ U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R B İ R İ M İ Erasmus + 12-19 Şubat 2014 ESOGÜ VE ERASMUS Bir üniversitenin programa katılabilmesi için

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ANADOLU STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta

Detaylı